Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice"

Transkript

1 Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice Minimální preventivní program Školní rok

2 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii, součásti souboru základních dokumentů ZŠ Studánka, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu. II. Východiska 1. Dokumenty Školní program nespecifické primární prevence sociálně patologických jevů vychází z těchto materiálů: 1) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / ) Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologic. jevů jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 3) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , č.j. 37/ ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / ) Metodický pokyn k primární prevenci patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: / Analýza současného stavu školy A ) ŽÁCI Počet (letošní školní rok) Počet žáků Celkem Chlapců Dívek Škola

3 1. stupeň stupeň Ve škole převažují místní žáci, dojíždějící tvoří malé procento počtu. Prostředí školy je české, cizí státní příslušníci netvoří ani 1% počtu žáků. B) TŘÍDY Třídy 1. stupeň 2. stupeň Naplněnost a skladba tříd v letošním školním roce 1.stupeň Třída Počet 1. A B C A B C A B C D A B C A B C D 26 Celkem stupeň Třída Celkem Chlapců Dívek 6. A B C A

4 7. B C A B C D A B C Celkem Silná převaha chlapců může působit potíže ve třídách 6.A, 8.A, 8.C. C) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Počet Zařazení Celkem Mužů Žen 1. stupeň stupeň Ped. asistenti Vychovatelky Na poměry obvyklé ve školství máme vyšší procento mužů, což je velmi dobré. Některé vychovatelky pracují na část úvazku i jako pedagogické asistentky, takže mají možnost poznat děti a jejich projevy v různých prostředích a situacích. Délka pedagogické praxe Do 3 let let let let let let let let let let 2 nad 30 let 2 Na škole pracují pouze kvalifikovaní pedagogové, většinou již zkušení s dlouhodobou

5 praxí, ale je dobré, že se kolektiv pravidelně omlazuje.je žádoucí tento trend zachovat a udržet stabilizovaný pedagogický kolektiv. V letošním školním roce zahajuje svou pedagogickou praxi 1 učitelka na 2.stupni. 3. Využití volného času Kroužky školní Škola nabízí 48 zájmových kroužků. Tím vytváří dobré předpoklady smysluplného využití volného času dětí a poskytuje nejlepší způsob primární prevence. Průzkumem na konci školního roku zjistíme, kolik dětí nebylo zapojeno vůbec a jaké kroužky by tyto děti zajímaly, abychom mohli aktualizovat nabídku pro příští školní rok. III. Minimální preventivní program plán akcí v tomto školním roce 1. Shromáždění dat, plánování akcí ( přípravný týden, září ) 2. Seznámení ředitelky školy s programem ( dohoda o pravidlech realiz.) 3. Seznámení kolegů s filozofií programu ( zaangažovat do realizace ) 4. Průběžná spolupráce s výchovnou poradkyní 5.Sledování prospěchu a chování žáků, fungování třídních kolektivů ( průběžně) 6. Projednávání a řešení kázeňských problémů žáků pohovory se žáky pohovory se žáky, rodiči, TU a ŠMP společně výchovné komise průběžně dle potřeby

6 7. Stanovení konzultačních hodin Pracovník Vyučující + žáci Rodiče Místnost ŠMP Denně před m + velká přestávka VP Úterý 14,15-15,00 HB č. 117 Pondělí 13,00-14,00 HB č Zřízení stálé nástěnky pro žáky 9.tříd - informace VP Plán Zřízeno Místo Hodnocení Listopad OU 9. Metodické pomůcky, informace, kontakty a ) vytvoření a doplňování knihovny, videotéky a archivu propagačních materiálů pro potřeby preventisty a dalších pedagogů Plán Zřízeno Místo Hodnocení Prosinec CK b ) shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících pracujících v oblasti prevence v regionu Plán Zřízeno Místo Hodnocení Listopad CK c) odebírání a studium odborných časopisů Titul Prevence

7 Závislosti Učitelské noviny 10. Další vzdělávání učitelů Podle možností se zúčastníme i dalších akcí, které souvisí s prevencí Školení ŠMP listopad I.Skalick á 11. Informace zástupcům rodičů Informovat Školskou radu a Společnost přátel ZŠ a získat jejich podporu Plán Proběhlo Hodnocení Schůzka ŠR 12. Aktivity pro rodiče a) informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu Druh Plán Realizace Hodnocení Schůzky rodičů Školní web IX, I, VI průběžně b ) společné akce pro rodiče a děti Druh Plán Realizace Hodnocení Pomoc rodičů se školními akcemi průběžně Adventní sobota prosinec

8 13. Spolupráce s ostatními odborníky Lékaři NZ Instituce Forma Plán exkurze ZS 1.tř. exkurze 9.roč. duben květen Realizac e Hodnoc ení SO ZÚ MP PČR OPK beseda získání materiálů besedy konzultac e konzultac e květen květen dle plánu MP dle potřeby dle potřeby PPP šetření červen Vysvětlivky : PPP = pedagogicko-psychologická poradna SO = sociální odbor obecního úřadu MP = městská policie OPK = okresní protidrogový koordinátor NZ = nízkoprahová zařízení ZÚ = zdravotní ústav PČR = Policie České republiky 14. Volný čas, státní správa, místní samospráva, kultura A ) spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a institucemi zabývajícími se využitím volného času dětí a mládeže a kulturou Instituce Forma Plán Realizace Hodnocení KD Dubina výuk.pořady pros., duben Ekoc. Paleta KD Hronovická výuk.pořady výuk.pořady průběžně dle nabídky

9 B ) DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace Instituce Forma Plán Realizace Hodnocení DDM DDM Delta DDM Štolbova propagace kroužků - září besedy besedy dle nabídky dle nabídky 15. Propagace ( tisk, TV, školní časopis, web, rozhlas ) Téma Forma propagace Hodnocení všechny akce sbírka pro DC Veská vybrané akce vybrané akce školní web místní tisk školní časopis místní tisk

10 Aktivity pro žáky - akce plánované ve školním roce 2012/13 Vysvětlivky: Sloupec Pro: CŠ = celoškolní, 1.S = 1.stupeň, 2.S = 2.stupeň, CR = celý ročník, T = celotřídní, Z = pro zájemce Ročník 1. Ve Začít spolu projekt CR 3 měsíce září - listopad X 1.A, B, C Jeden za všechny. výukový program CR 2 hod říjen X 1.A, B, C Ekocentrum Paleta Školní knihovna úvodní exkurze CR 2 hod březen X ŠK Den Slabikáře slavnost CR 1 den jaro X 1.A, B, C Škola v přírodě pobyt CR 5 dní květen X 1.A, B, C DALŠÍ AKCE 1. ročníku:

11 Ročník 2. Ve Jičín-město pohádky exkurze CR 1 den září X 2.A, B, C Adventní slavnost kulturní akce Z 1 večer prosinec X 2.A, B, C Návštěva útulku exkurze CR 1 den březen- duben X 2.A, B, C Pomoc útulku pracovní aktivita CR 1 týden duben X 2.A, B, C útulek pro zvířata Divadelní předplatné kulturní akce CR 4 x 1 odpol. říjen - květen X 2.A, B, C VČD Paleta výukový program CR 3 X 2 hod říjen - duben X 2.A, B, C Ekocentrum Paleta Knihovna exkurze CR 1 dopol. říjen X 2.A, B, C Krajská knihovna Třída 2.A Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X 2.C Třída 2.B Škola v přírodě pobyt T 5 dní červen X Třída 2.C Ve Ve

12 Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X 2.A Třídní křeček péče o zvíře T celoročně X Ve

13 Ročník 3. Ve Pardubice projekt CR 1 měsíc říjen X 3.A, B, C, D Naše tělo projekt CR 1 měsíc jaro X 3.A, B, C, D Plavání sportovní výcvik CR září - listopad X 3.A, B, C, D Vánoce na zámku exkurze CR 1 den prosinec X 3.A, B, C, D VČM Třída 3.A Bruslení sportovní akce T 2 x dopol. zima X 3.B Ve Romské pohádky práce s textem T průběžně X 3.B Jak to vidí nevidomí výukový program T 2 hod jaro X 3.B Bylinky výukový program T 2 hod jaro X 3.B Škola v přírodě pobyt T 5 dní leden X Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Třída 3.B Bruslení sportovní akce T 2 x dopol. zima X 3.A Ve

14 Romské pohádky práce s textem T průběžně X 3.A Jak to vidí nevidomí výukový program T 2 hod jaro X 3.A Bylinky výukový program T 2 hod jaro X 3.A Škola v přírodě pobyt T 5 dní X Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Třída 3.C Ve Bonifantes koncert T 2 hod X 3.D, jiné ročníky Ekocentrum Paleta výukový program T 2 hod listopad X 3.D Geomag výukový program T 2 hod leden X 3.D Ekocentrum Paleta Dopravní hřiště výukový program T 3 hod září X DH Dukla Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X Třída 3.D Ve Bonifantes koncert T 2 hod X 3.C, jiné ročníky Ekocentrum Paleta výukový program T 2 hod listopad X 3.C Geomag výukový program T 2 hod leden X 3.C Ekocentrum Paleta

15 Dopravní hřiště výukový program T 3 hod září X DH Dukla Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X DALŠÍ AKCE 3. ročníku:

16 Ročník 4. Ve Pernštejnové návštěva výstavy CR 2 hod září X 4.A,B,C VČM Ekocentrum Paleta výukový program CR 3 x 1,5 hod zářílistopad X 4.A,B,C Naše písnička koncert CR 1 hod říjen X 4.A,B,C Svatomartinská slavnost kulturní akce Z 2 hod listopad X 1.stupeň Geomag výukový program CR 2 hod prosinec 4.A,B,C Škola v přírodě pobyt CR 5 dní Plavání sportovní výcvik CR ledenduben zářílistopad X X 4.A,B,C 4.A,B,C Ekocentrum Paleta Pohádkové předplatné kulturní akce CR 4 předst. X 4.A,B,C VČD Ekocentrum Paleta výukový program CR 2 x 1,5 hod březen - květen X 4.A,B,C Vynášení Moreny kulturní akce CR 2 hod duben X 4.A,B,C Třída 4.A Keltská expedice exkurze T 4 dny květen X Ekocentrum Paleta DALŠÍ AKCE 4. ročníku:

17 Ročník Ve i mimo Spoluúčast Zdravý životní styl projekt CR průběžně X 5.A, B, C, D Poznámka Dopravní hřiště Dukla výukový program CR 2 hod září X 5.A, B, C, D DH Dukla Kutná hora exkurze CR 1 den září X 5.A, B, C, D Ekocentrum Paleta výukový program CR 3 x 1,5 hod Vlastivědné přednášky výukový program CR 6 hod listopad - prosinec X 5.A, B, C, D Ekocentrum Paleta prosinec - leden X 5.A, B, C, D DDM Beta Bruslení, sáňkování sportovní akce CR po 2 hod leden - únor X 5.A, B, C, D Lyžování sportovní akce CR 2 hod únor X Škola v přírodě pobyt CR 5 dní květen X Práce Rady dětí měsíční setkání Z 1 hod měsíčně X ŘŠ Rozloučení s 1.stupněm zábavná akce T 1 odpoledne červen X DALŠÍ AKCE 5. ročníku:

18 Ročník 6. Adaptační pobyt pobyt - OSV CR 3 dny září X Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen Ve X DALŠÍ AKCE 6. ročníku: Ročník 7. Lyžařský výcvik sportovní výcvik Z 5 dní leden X Praha - dějepisná exkurze exkurze CR 1 den duben X Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen Obecní úřad exkurze CR 2 hod listopad X Třída 7.C Ve Obří akvárium HK exkurze Z 1 den říjen X 7. ročník Fakulta chem.technologií exkurze Z 1 den listopad X 7. ročník UPce X

19 Pivovar Pardubice exkurze Z 1 den březen X 7. ročník Botanická zahrada Praha exkurze Z 1 den jaro X 7. ročník DALŠÍ AKCE 7. ročníku: Ročník 8. Ve Poznáváme média projekt MV CR průběžně X 8.A, B, C, D W.A.Mozart projekt CR 3 hod listopad X 8.A, B, C, D Neviditelná výstava exkurze CR 1 den prosinec X 8.A, B, C, D Vydávání časopisu skupinová práce Z průběžně X 8.A, B, C, D Univerzitní knihovna exkurze CR 2 hod březen X 8.A, B, C, D Benelux zahraniční zájezd Z 4 dny duben X 8.A, B, C, D Úřad práce exkurze CR 2 hod květen X 8.A, B, C, D ÚP Pce Třída 8.A Technické muzeum Praha exkurze T 1 den duben X Ve

20 Škola v přírodě pobyt T 5 dní Třída 8.B, C květen - červen Redakce časopisu/novin exkurze T 1 den únor X 8.B, C Muzeum knihy Žďár n/s exkurze Z 1 den červen X 8.B, C X Ve Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen X stejně i 8.D DALŠÍ AKCE 8. ročníku: Ročník 9. Ve Den zručnosti soutěž, exkurze Z 1 den říjen X 9.A, B, C SPŠA Holice Úřad práce exkurze CR 2 hod listopad X 9.A, B, C ÚP Pce TPCA Kolín exkurze Z 1 den listopad X ročník Rizikové sexuální chování výukový program CR 3 hod prosinec X SPŠCH Pce exkurze Z 1 den únor X ročník Chemický jarmark exkurze Z 1 den červen X ročník

21 Třída 9.B Letiště Praha exkurze T 1 den duben X Školní výlet výlet T 3 dny Třída 9.C Ve květen - červen X stejně i 9.A Praha exkurze Z 1 den září X Praha exkurze Z 1 den březen X Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen - červen Ve X DALŠÍ AKCE 9. ročníku: Akce pro více ročníků Ve Šerpování prvňáčků slavnost CR 1 hod září X žáci 2.stupně Třídní kruhy diskuse T 1/2 hod 1x týdně X 1.stupeň Prevence soc.pat.jevů tematický blok CR 4 hod 2 x ročně X PPP ročník Osobní bezpečí výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci

22 Zdravý životní styl výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Prevence užívání náv.lát. výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Bezpečnost v dopravě výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Třídnické hodiny diskuse T 1 hod měsíčně X 2.stupeň TU Práce Rady dětí měsíční setkání Z 1 hod měsíčně X 2.stupeň ŘŠ Divadelní předplatné kulturní akce Z 6 x 2 hod říjen - červen Projektová výuka domácí i školní práce CR průběžně X X 8. a 9. ročník VČD všichni pedagogové Duchové a strašidla zábavná akce Z 2 hod listopad X ročník Vánoční dílna výtvarné činnosti T 3 hod prosinec X výběr tříd 1. a 2.st. Adventní sobota výtvarné činnosti Z 3 hod prosinec X ročník ročník Mikulášská nadílka zábavná akce Z 3 hod prosinec X 1.stupeň MŠ Charitativní sbírka CŠ prosinec Sportovní soustředění sportovní akce T 5 dní zima X sportovní třídy Velikonoční dílna výtvarné činnosti T 3 hod březen X výběr tříd 1. a 2.st. Volba povolání rozhodování CR průběžně X ročník ÚP Pce, SP

23 Škola v přírodě pobyt T 5 dní Den Země Krizové situace, 1.pomoc environment. vých. říjen - červen Ve X ročník CŠ 1 den duben X ročník výukový program CR 1 den jaro X ročník Školní výlet výlet T 1-4 dny duben - červen X ročník Tematická exkurze exkurze T 1 den průběžně X ročník Dětský den zábavná akce CŠ 1 den červen X ročník Beseda s MP výukový program CŠ 1 den průběžně X ročník Vyřazení 9.tříd slavnost CR 1 den červen X 2.stupeň

24 V rámci projektu EU peníze školám proběhnou tyto aktivity: - pro každý ročník budou vytvořeny 2 čtyřhodinové bloky zahrnující komplexní program, který pokrývá většinu forem rizikového chování, přizpůsobený věkové skupině žáků, ve které je realizován, a upravený dle aktuální potřeby kolektivu třídy - všechny programy proběhnou interaktivní formou, součástí bude práce s dynamikou třídy, budování pozitivního klimatu třídy, podmínkou realizace programu je přítomnost třídního učitele - programy budou součástí školního programu prevence - programy jsou ve škole realizovány dva roky po sobě účast všechny třídy ročníku(celkem 16 tříd) - poradna poskytne škole metodické materiály z vedení programů tak, aby mohly být prvky z programů využívány a realizovány ve škole po skončení projektu v rámci třídnických hodin, adaptačních pobytů a dalších třídních vzdělávacích výchovných aktivit Témata preventivních bloků: 5.ročník Mezilidské vztahy a sebepojetí 6. ročník O lásce a přátelství 7. ročník Šikana, agresivita, domácí násilí 8. ročník Poruchy příjmu potravy 9. ročník Drogy, alkohol, AIDS IV. Evidence a efektivita: Škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, v němž má prevence sociálně patologických jevů svůj nezastupitelný význam a podle možností prolíná všemi vyučovacími předměty V tomto roce probíhá výuka podle ŠVP Studánecká cesta ve všech ročnících. Každá aktivita v oblasti prevence bude ŠMP evidována a ve spolupráci s vedením školy a kolegy zhodnocena Hodnocení se bude provádět 1x ročně Hodnocení bude východiskem pro další školní rok

25 V. Přílohy - Příloha č. 1 Program proti šikanování - Příloha č. 2 Postup při řešení výskytu zneužívání omamných návykových látek ve škole, řešení případů související s krádežemi a vandalismem v prostředí školy - Příloha č. 3 Opatření vedoucí ke zvládání problémových situací s žáky

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Při přípravě MPP se vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže (č. j. 20 006/2007-51)

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok: 2010/2011 Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková Charakteristika školy Základní škola Roudnice n.l.,jungmannova

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více