Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice"

Transkript

1 Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice Minimální preventivní program Školní rok

2 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii, součásti souboru základních dokumentů ZŠ Studánka, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu. II. Východiska 1. Dokumenty Školní program nespecifické primární prevence sociálně patologických jevů vychází z těchto materiálů: 1) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / ) Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologic. jevů jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 3) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , č.j. 37/ ) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / ) Metodický pokyn k primární prevenci patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: / Analýza současného stavu školy A ) ŽÁCI Počet (letošní školní rok) Počet žáků Celkem Chlapců Dívek Škola

3 1. stupeň stupeň Ve škole převažují místní žáci, dojíždějící tvoří malé procento počtu. Prostředí školy je české, cizí státní příslušníci netvoří ani 1% počtu žáků. B) TŘÍDY Třídy 1. stupeň 2. stupeň Naplněnost a skladba tříd v letošním školním roce 1.stupeň Třída Počet 1. A B C A B C A B C D A B C A B C D 26 Celkem stupeň Třída Celkem Chlapců Dívek 6. A B C A

4 7. B C A B C D A B C Celkem Silná převaha chlapců může působit potíže ve třídách 6.A, 8.A, 8.C. C) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Počet Zařazení Celkem Mužů Žen 1. stupeň stupeň Ped. asistenti Vychovatelky Na poměry obvyklé ve školství máme vyšší procento mužů, což je velmi dobré. Některé vychovatelky pracují na část úvazku i jako pedagogické asistentky, takže mají možnost poznat děti a jejich projevy v různých prostředích a situacích. Délka pedagogické praxe Do 3 let let let let let let let let let let 2 nad 30 let 2 Na škole pracují pouze kvalifikovaní pedagogové, většinou již zkušení s dlouhodobou

5 praxí, ale je dobré, že se kolektiv pravidelně omlazuje.je žádoucí tento trend zachovat a udržet stabilizovaný pedagogický kolektiv. V letošním školním roce zahajuje svou pedagogickou praxi 1 učitelka na 2.stupni. 3. Využití volného času Kroužky školní Škola nabízí 48 zájmových kroužků. Tím vytváří dobré předpoklady smysluplného využití volného času dětí a poskytuje nejlepší způsob primární prevence. Průzkumem na konci školního roku zjistíme, kolik dětí nebylo zapojeno vůbec a jaké kroužky by tyto děti zajímaly, abychom mohli aktualizovat nabídku pro příští školní rok. III. Minimální preventivní program plán akcí v tomto školním roce 1. Shromáždění dat, plánování akcí ( přípravný týden, září ) 2. Seznámení ředitelky školy s programem ( dohoda o pravidlech realiz.) 3. Seznámení kolegů s filozofií programu ( zaangažovat do realizace ) 4. Průběžná spolupráce s výchovnou poradkyní 5.Sledování prospěchu a chování žáků, fungování třídních kolektivů ( průběžně) 6. Projednávání a řešení kázeňských problémů žáků pohovory se žáky pohovory se žáky, rodiči, TU a ŠMP společně výchovné komise průběžně dle potřeby

6 7. Stanovení konzultačních hodin Pracovník Vyučující + žáci Rodiče Místnost ŠMP Denně před m + velká přestávka VP Úterý 14,15-15,00 HB č. 117 Pondělí 13,00-14,00 HB č Zřízení stálé nástěnky pro žáky 9.tříd - informace VP Plán Zřízeno Místo Hodnocení Listopad OU 9. Metodické pomůcky, informace, kontakty a ) vytvoření a doplňování knihovny, videotéky a archivu propagačních materiálů pro potřeby preventisty a dalších pedagogů Plán Zřízeno Místo Hodnocení Prosinec CK b ) shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících pracujících v oblasti prevence v regionu Plán Zřízeno Místo Hodnocení Listopad CK c) odebírání a studium odborných časopisů Titul Prevence

7 Závislosti Učitelské noviny 10. Další vzdělávání učitelů Podle možností se zúčastníme i dalších akcí, které souvisí s prevencí Školení ŠMP listopad I.Skalick á 11. Informace zástupcům rodičů Informovat Školskou radu a Společnost přátel ZŠ a získat jejich podporu Plán Proběhlo Hodnocení Schůzka ŠR 12. Aktivity pro rodiče a) informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu Druh Plán Realizace Hodnocení Schůzky rodičů Školní web IX, I, VI průběžně b ) společné akce pro rodiče a děti Druh Plán Realizace Hodnocení Pomoc rodičů se školními akcemi průběžně Adventní sobota prosinec

8 13. Spolupráce s ostatními odborníky Lékaři NZ Instituce Forma Plán exkurze ZS 1.tř. exkurze 9.roč. duben květen Realizac e Hodnoc ení SO ZÚ MP PČR OPK beseda získání materiálů besedy konzultac e konzultac e květen květen dle plánu MP dle potřeby dle potřeby PPP šetření červen Vysvětlivky : PPP = pedagogicko-psychologická poradna SO = sociální odbor obecního úřadu MP = městská policie OPK = okresní protidrogový koordinátor NZ = nízkoprahová zařízení ZÚ = zdravotní ústav PČR = Policie České republiky 14. Volný čas, státní správa, místní samospráva, kultura A ) spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a institucemi zabývajícími se využitím volného času dětí a mládeže a kulturou Instituce Forma Plán Realizace Hodnocení KD Dubina výuk.pořady pros., duben Ekoc. Paleta KD Hronovická výuk.pořady výuk.pořady průběžně dle nabídky

9 B ) DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace Instituce Forma Plán Realizace Hodnocení DDM DDM Delta DDM Štolbova propagace kroužků - září besedy besedy dle nabídky dle nabídky 15. Propagace ( tisk, TV, školní časopis, web, rozhlas ) Téma Forma propagace Hodnocení všechny akce sbírka pro DC Veská vybrané akce vybrané akce školní web místní tisk školní časopis místní tisk

10 Aktivity pro žáky - akce plánované ve školním roce 2012/13 Vysvětlivky: Sloupec Pro: CŠ = celoškolní, 1.S = 1.stupeň, 2.S = 2.stupeň, CR = celý ročník, T = celotřídní, Z = pro zájemce Ročník 1. Ve Začít spolu projekt CR 3 měsíce září - listopad X 1.A, B, C Jeden za všechny. výukový program CR 2 hod říjen X 1.A, B, C Ekocentrum Paleta Školní knihovna úvodní exkurze CR 2 hod březen X ŠK Den Slabikáře slavnost CR 1 den jaro X 1.A, B, C Škola v přírodě pobyt CR 5 dní květen X 1.A, B, C DALŠÍ AKCE 1. ročníku:

11 Ročník 2. Ve Jičín-město pohádky exkurze CR 1 den září X 2.A, B, C Adventní slavnost kulturní akce Z 1 večer prosinec X 2.A, B, C Návštěva útulku exkurze CR 1 den březen- duben X 2.A, B, C Pomoc útulku pracovní aktivita CR 1 týden duben X 2.A, B, C útulek pro zvířata Divadelní předplatné kulturní akce CR 4 x 1 odpol. říjen - květen X 2.A, B, C VČD Paleta výukový program CR 3 X 2 hod říjen - duben X 2.A, B, C Ekocentrum Paleta Knihovna exkurze CR 1 dopol. říjen X 2.A, B, C Krajská knihovna Třída 2.A Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X 2.C Třída 2.B Škola v přírodě pobyt T 5 dní červen X Třída 2.C Ve Ve

12 Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X 2.A Třídní křeček péče o zvíře T celoročně X Ve

13 Ročník 3. Ve Pardubice projekt CR 1 měsíc říjen X 3.A, B, C, D Naše tělo projekt CR 1 měsíc jaro X 3.A, B, C, D Plavání sportovní výcvik CR září - listopad X 3.A, B, C, D Vánoce na zámku exkurze CR 1 den prosinec X 3.A, B, C, D VČM Třída 3.A Bruslení sportovní akce T 2 x dopol. zima X 3.B Ve Romské pohádky práce s textem T průběžně X 3.B Jak to vidí nevidomí výukový program T 2 hod jaro X 3.B Bylinky výukový program T 2 hod jaro X 3.B Škola v přírodě pobyt T 5 dní leden X Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Třída 3.B Bruslení sportovní akce T 2 x dopol. zima X 3.A Ve

14 Romské pohádky práce s textem T průběžně X 3.A Jak to vidí nevidomí výukový program T 2 hod jaro X 3.A Bylinky výukový program T 2 hod jaro X 3.A Škola v přírodě pobyt T 5 dní X Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Třída 3.C Ve Bonifantes koncert T 2 hod X 3.D, jiné ročníky Ekocentrum Paleta výukový program T 2 hod listopad X 3.D Geomag výukový program T 2 hod leden X 3.D Ekocentrum Paleta Dopravní hřiště výukový program T 3 hod září X DH Dukla Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X Třída 3.D Ve Bonifantes koncert T 2 hod X 3.C, jiné ročníky Ekocentrum Paleta výukový program T 2 hod listopad X 3.C Geomag výukový program T 2 hod leden X 3.C Ekocentrum Paleta

15 Dopravní hřiště výukový program T 3 hod září X DH Dukla Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen X DALŠÍ AKCE 3. ročníku:

16 Ročník 4. Ve Pernštejnové návštěva výstavy CR 2 hod září X 4.A,B,C VČM Ekocentrum Paleta výukový program CR 3 x 1,5 hod zářílistopad X 4.A,B,C Naše písnička koncert CR 1 hod říjen X 4.A,B,C Svatomartinská slavnost kulturní akce Z 2 hod listopad X 1.stupeň Geomag výukový program CR 2 hod prosinec 4.A,B,C Škola v přírodě pobyt CR 5 dní Plavání sportovní výcvik CR ledenduben zářílistopad X X 4.A,B,C 4.A,B,C Ekocentrum Paleta Pohádkové předplatné kulturní akce CR 4 předst. X 4.A,B,C VČD Ekocentrum Paleta výukový program CR 2 x 1,5 hod březen - květen X 4.A,B,C Vynášení Moreny kulturní akce CR 2 hod duben X 4.A,B,C Třída 4.A Keltská expedice exkurze T 4 dny květen X Ekocentrum Paleta DALŠÍ AKCE 4. ročníku:

17 Ročník Ve i mimo Spoluúčast Zdravý životní styl projekt CR průběžně X 5.A, B, C, D Poznámka Dopravní hřiště Dukla výukový program CR 2 hod září X 5.A, B, C, D DH Dukla Kutná hora exkurze CR 1 den září X 5.A, B, C, D Ekocentrum Paleta výukový program CR 3 x 1,5 hod Vlastivědné přednášky výukový program CR 6 hod listopad - prosinec X 5.A, B, C, D Ekocentrum Paleta prosinec - leden X 5.A, B, C, D DDM Beta Bruslení, sáňkování sportovní akce CR po 2 hod leden - únor X 5.A, B, C, D Lyžování sportovní akce CR 2 hod únor X Škola v přírodě pobyt CR 5 dní květen X Práce Rady dětí měsíční setkání Z 1 hod měsíčně X ŘŠ Rozloučení s 1.stupněm zábavná akce T 1 odpoledne červen X DALŠÍ AKCE 5. ročníku:

18 Ročník 6. Adaptační pobyt pobyt - OSV CR 3 dny září X Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen Ve X DALŠÍ AKCE 6. ročníku: Ročník 7. Lyžařský výcvik sportovní výcvik Z 5 dní leden X Praha - dějepisná exkurze exkurze CR 1 den duben X Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen Obecní úřad exkurze CR 2 hod listopad X Třída 7.C Ve Obří akvárium HK exkurze Z 1 den říjen X 7. ročník Fakulta chem.technologií exkurze Z 1 den listopad X 7. ročník UPce X

19 Pivovar Pardubice exkurze Z 1 den březen X 7. ročník Botanická zahrada Praha exkurze Z 1 den jaro X 7. ročník DALŠÍ AKCE 7. ročníku: Ročník 8. Ve Poznáváme média projekt MV CR průběžně X 8.A, B, C, D W.A.Mozart projekt CR 3 hod listopad X 8.A, B, C, D Neviditelná výstava exkurze CR 1 den prosinec X 8.A, B, C, D Vydávání časopisu skupinová práce Z průběžně X 8.A, B, C, D Univerzitní knihovna exkurze CR 2 hod březen X 8.A, B, C, D Benelux zahraniční zájezd Z 4 dny duben X 8.A, B, C, D Úřad práce exkurze CR 2 hod květen X 8.A, B, C, D ÚP Pce Třída 8.A Technické muzeum Praha exkurze T 1 den duben X Ve

20 Škola v přírodě pobyt T 5 dní Třída 8.B, C květen - červen Redakce časopisu/novin exkurze T 1 den únor X 8.B, C Muzeum knihy Žďár n/s exkurze Z 1 den červen X 8.B, C X Ve Školní výlet výlet T 3 dny květen - červen X stejně i 8.D DALŠÍ AKCE 8. ročníku: Ročník 9. Ve Den zručnosti soutěž, exkurze Z 1 den říjen X 9.A, B, C SPŠA Holice Úřad práce exkurze CR 2 hod listopad X 9.A, B, C ÚP Pce TPCA Kolín exkurze Z 1 den listopad X ročník Rizikové sexuální chování výukový program CR 3 hod prosinec X SPŠCH Pce exkurze Z 1 den únor X ročník Chemický jarmark exkurze Z 1 den červen X ročník

21 Třída 9.B Letiště Praha exkurze T 1 den duben X Školní výlet výlet T 3 dny Třída 9.C Ve květen - červen X stejně i 9.A Praha exkurze Z 1 den září X Praha exkurze Z 1 den březen X Škola v přírodě pobyt T 5 dní květen - červen Ve X DALŠÍ AKCE 9. ročníku: Akce pro více ročníků Ve Šerpování prvňáčků slavnost CR 1 hod září X žáci 2.stupně Třídní kruhy diskuse T 1/2 hod 1x týdně X 1.stupeň Prevence soc.pat.jevů tematický blok CR 4 hod 2 x ročně X PPP ročník Osobní bezpečí výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci

22 Zdravý životní styl výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Prevence užívání náv.lát. výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Bezpečnost v dopravě výchova postojů CŠ průběžně X všichni pracovníci Třídnické hodiny diskuse T 1 hod měsíčně X 2.stupeň TU Práce Rady dětí měsíční setkání Z 1 hod měsíčně X 2.stupeň ŘŠ Divadelní předplatné kulturní akce Z 6 x 2 hod říjen - červen Projektová výuka domácí i školní práce CR průběžně X X 8. a 9. ročník VČD všichni pedagogové Duchové a strašidla zábavná akce Z 2 hod listopad X ročník Vánoční dílna výtvarné činnosti T 3 hod prosinec X výběr tříd 1. a 2.st. Adventní sobota výtvarné činnosti Z 3 hod prosinec X ročník ročník Mikulášská nadílka zábavná akce Z 3 hod prosinec X 1.stupeň MŠ Charitativní sbírka CŠ prosinec Sportovní soustředění sportovní akce T 5 dní zima X sportovní třídy Velikonoční dílna výtvarné činnosti T 3 hod březen X výběr tříd 1. a 2.st. Volba povolání rozhodování CR průběžně X ročník ÚP Pce, SP

23 Škola v přírodě pobyt T 5 dní Den Země Krizové situace, 1.pomoc environment. vých. říjen - červen Ve X ročník CŠ 1 den duben X ročník výukový program CR 1 den jaro X ročník Školní výlet výlet T 1-4 dny duben - červen X ročník Tematická exkurze exkurze T 1 den průběžně X ročník Dětský den zábavná akce CŠ 1 den červen X ročník Beseda s MP výukový program CŠ 1 den průběžně X ročník Vyřazení 9.tříd slavnost CR 1 den červen X 2.stupeň

24 V rámci projektu EU peníze školám proběhnou tyto aktivity: - pro každý ročník budou vytvořeny 2 čtyřhodinové bloky zahrnující komplexní program, který pokrývá většinu forem rizikového chování, přizpůsobený věkové skupině žáků, ve které je realizován, a upravený dle aktuální potřeby kolektivu třídy - všechny programy proběhnou interaktivní formou, součástí bude práce s dynamikou třídy, budování pozitivního klimatu třídy, podmínkou realizace programu je přítomnost třídního učitele - programy budou součástí školního programu prevence - programy jsou ve škole realizovány dva roky po sobě účast všechny třídy ročníku(celkem 16 tříd) - poradna poskytne škole metodické materiály z vedení programů tak, aby mohly být prvky z programů využívány a realizovány ve škole po skončení projektu v rámci třídnických hodin, adaptačních pobytů a dalších třídních vzdělávacích výchovných aktivit Témata preventivních bloků: 5.ročník Mezilidské vztahy a sebepojetí 6. ročník O lásce a přátelství 7. ročník Šikana, agresivita, domácí násilí 8. ročník Poruchy příjmu potravy 9. ročník Drogy, alkohol, AIDS IV. Evidence a efektivita: Škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, v němž má prevence sociálně patologických jevů svůj nezastupitelný význam a podle možností prolíná všemi vyučovacími předměty V tomto roce probíhá výuka podle ŠVP Studánecká cesta ve všech ročnících. Každá aktivita v oblasti prevence bude ŠMP evidována a ve spolupráci s vedením školy a kolegy zhodnocena Hodnocení se bude provádět 1x ročně Hodnocení bude východiskem pro další školní rok

25 V. Přílohy - Příloha č. 1 Program proti šikanování - Příloha č. 2 Postup při řešení výskytu zneužívání omamných návykových látek ve škole, řešení případů související s krádežemi a vandalismem v prostředí školy - Příloha č. 3 Opatření vedoucí ke zvládání problémových situací s žáky

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí závěrečná zpráva o plnění

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok: 2010/2011 Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková Charakteristika školy Základní škola Roudnice n.l.,jungmannova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program 2016/ 2017

Minimální preventivní program 2016/ 2017 Minimální preventivní program 2016/ 2017 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více