57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "57. zasedání Rady města Bučovice ze dne"

Transkript

1 PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne /57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" s firmou BRINGSTAV, s. r. o., Křehlíkova 74, Brno, IČ: /57/RM/2017 KT 02 - Navýšení počtu pracovníků MÚ Bučovice, odbor sociálních věcí navýšení počtu pracovníků MÚ Bučovice, odboru sociálních věcí o 1 pracovníka na úseku sociálně-právní ochrany dětí, s účinností od I Organizační řád Městského úřadu Bučovice s účinností od /57/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy Slavkovská 33 prodloužení smlouvy o nájmu k bytu č. 14 v zařízení Domu s pečovatelskou službou Bučovice, ul. Slavkovská 33, Bučovice, s panem J O, a to na dobu určitou do /57/RM/2017 POL 02 - Prodloužení nájemních smluv - Slavkovská opakovaný materiál prodloužení nájemních smluv nájemcům na ul. Slavkovská 161, Bučovice: B D, nar., bytem, k bytu č. 6 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích, o tři měsíce do J M, nar., bytem, k bytu č. 11 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích, o tři měsíce do D V, nar., bytem, k bytu č. 12 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích, o dva měsíce do B D nar., bytem, k bytu č. 2 v domě č.p. 161 Slavkovská v Bučovicích, o tři měsíce do /57/RM/2017 POL 03 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 160 prodloužení nájemní smlouvy nájemci Z J, nar., bytem,, k bytu č.4 v domě č.p.160 Slavkovská v Bučovicích, o dva roky do /57/RM/2017 POL 04 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 957/4 prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem: K K,, bytem k bytu č. v Bučovicích o jeden rok, do /57/RM/2017 OÚP 01 - Obnova lesoparku Hradisko a Kalvarie podpis Licenční smlouvy mezi autorem Ing. Ondřejem Remešem, IČO: , se sídlem Dolní Životice, Nové domky 131, PSČ a nabyvatelem městem Bučovice, Jiráskova 502, Bučovice. 1 z 5

2 1200/57/RM/2017 OÚP 02 - Společná stezka Bučovice - Černčín podpis smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace "Společná stezka Bučovice - Černčín" mezi městem Bučovice a společností BM BAUMAS, spol. s r.o., IČ: , Moravská 3010/57a, Kroměříž. 1201/57/RM/2017 OÚP 03 - Oprava sousoší ženy s dítětem před ZŠ 711 v Bučovicích uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bučovice a Jiřím Zimovčákem, Zelená 222, Babice u Rosic, IČ: na akci "Oprava sousoší ženy s dítětem před ZŠ 711 v Bučovicích" v celkové hodnotě ,-- Kč včetně DPH. 1202/57/RM/2017 OM 01 - Záměr - prodej části pozemku par. č. 880/1 v k.ú. Bučovice I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku par. 880/1 v k. ú. Bučovice, o výměře cca 65 m 2 (dle situace). 1203/57/RM/2017 OM 02 - Záměr - prodej části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín záměr prodeje části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín v rozsahu cca 25 m 2 (dle situace), za podmínek: cena: stanovena v souladu s ceníkem pro majetkoprávní vypořádání Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího náklady na vklad do katastru hradí kupující žadatel musí předložit doklad o kolaudaci nebo zahájení stavebního řízení 1204/57/RM/2017 OM 03 - Záměr - prodej části pozemku par. č. 2505/2 v k.ú. Bučovice záměr prodeje části pozemku par. 2505/2 v k. ú. Bučovice, o výměře cca 40 m 2 (dle situace). cena dle znaleckého posudku + DPH dle platných právních předpisů náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující náklady na oddělovací geometrický plán hradí kupující 1205/57/RM/2017 OM 04 - Prodej části pozemku par. č. 1263/48 v k.ú. Bučovice I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku par. č. 1263/48 v k. ú. Bučovice, o výměře cca 55 m 2 (dle situace) panu P P, bytem cena dle znaleckého posudku 350 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující náklady na oddělovací geometrický plán hradí kupující náklad na znalecký posudek ve výši Kč hradí kupující 1206/57/RM/2017 OM 05 - Odkoupení pozemků v k.ú. Bučovice I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu id. 1/4 na pozemcích v k.ú. Bučovice od Z R, bytem, za kupní cenu Kč: par.č. 1172/2 o celkové výměře 1365 m 2, orná půda par.č. 1172/3 o celkové výměře 1323 m 2, orná půda par.č. 1260/38 o celkové výměře 21 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 1260/39 o celkové výměře 19 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace 2 z 5

3 par.č. 2532/34 o celkové výměře 51 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 2532/66 o celkové výměře 67 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 2532/67 o celkové výměře 60 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 2557/46 o celkové výměře 219 m 2, orná půda par.č. 2557/76 o celkové výměře 432 m 2, orná půda par.č. 2557/77 o celkové výměře 390 m 2, orná půda par.č. 2563/9 o celkové výměře 144 m 2, ostatní plocha, neplodná půda par.č. 2563/83 o celkové výměře 2340 m 2, orná půda par.č. 2567/9 o celkové výměře 38 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 2569/155 o celkové výměře 623 m 2,orná půda par.č. 2596/51 o celkové výměře 601 m 2, orná půda par.č. 2599/24 o celkové výměře 688 m 2, orná půda par.č. 2601/74 o celkové výměře 3070 m 2, orná půda par.č. 2601/127 o celkové výměře 3652 m 2, orná půda par.č. 2601/128 o celkové výměře 3685 m 2, orná půda par.č. 2601/188 o celkové výměře 1382 m 2, orná půda par.č. 2601/233 o celkové výměře 37 m 2, orná půda par.č. 2601/234 o celkové výměře 27 m 2, orná půda par.č. 2603/24 o celkové výměře 28 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 2603/65 o celkové výměře 21 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 2603/66 o celkové výměře 23 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace par.č. 2632/42 o celkové výměře 860 m 2, orná půda par.č. 2632/96 o celkové výměře 196 m 2, orná půda par.č. 2632/97 o celkové výměře 203 m 2, orná půda par.č. 2632/105 o celkové výměře 2924 m 2, orná půda par.č. 2635/227 o celkové výměře 924 m 2, orná půda par.č. 2635/229 o celkové výměře 245 m 2, orná půda par.č. 2636/8 o celkové výměře 1989 m 2, orná půda par.č. 2734/199 o celkové výměře 62 m 2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené par.č. 2734/200 o celkové výměře 28 m 2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené par.č. 2734/242 o celkové výměře 31 m 2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené par.č. 2734/265 o celkové výměře 10 m 2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené par.č o celkové výměře 557 m 2, orná půda Náklady spojené s vkladem vlastnického práva hradí město Bučovice. 1207/57/RM/2017 OM 06 - BS VB "Bučovice, kabel NN přeložka Úřad práce" uzavření smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke zřízení stavby "Bučovice, kabel NN přeložka Úřad práce" na budoucím služebném pozemku par.č. 747 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno bude spočívat v právu provést stavbu - umístění distribuční soustavy - kabel NN + Přípojková skříň na zatížené nemovitosti, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Budoucím oprávněným je společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , zastoupený na základě plné moci ze dne společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Úplata bude stanovena v souladu s platnou směrnicí. I uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke zřízení stavby "Bučovice, kabel NN přeložka Úřad práce" na služebném pozemku par.č. 747 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno spočívá v právu provést stavbu - umístění distribuční soustavy - kabel NN + přípojková skříň na zatížené nemovitosti, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Oprávněným je společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , zastoupený na základě plné moci ze dne společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Úplata bude stanovena v souladu s platou směrnicí. smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 1208/57/RM/2017 OM 07 - VB - přeložka STL plynovodní přípojky na par.č v k.ú. Bučovice uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost práva vedení IS ke stavbě "Přeložka STL 3 z 5

4 plynovodní přípojky pro RD na ulici Slavkovská 84, v obci Bučovice, číslo stavby: " v k.ú. Bučovice přes služebný pozemek par.č v k.ú. Bučovice, mezi městem Bučovice, IČ , Jiráskova 502, Bučovice, jako povinným a společností GasNet, s.r.o. IČ , se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, zastoupeným na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, jako oprávněným. Věcné břemeno spočívá v právu provést stavbu inženýrských sítí (přeložka STL plynovodní přípojky) a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Úplatu v celkové výši Kč včetně DPH a náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí oprávněný. 1209/57/RM/2017 OM 08 - BS VB a nabytí vlastnictví - "Dešťová kanalizace ul. Sokolovská" uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 2681/171, v k.ú. Bučovice pro účely zřízení a provozování dešťové kanalizace s vlastníkem pozemku par.č. 2681/171 I F, bytem nebo jeho právním nástupcem jako budoucím povinným a firmou Fronton a.s., IČO: , se sídlem Družstevní 184, Bučovice-Vícemilice, jako investorem a městem Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice, jako budoucím oprávněným. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bezúplatně. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí investor. I uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 2681/171, v k.ú. Bučovice pro účely zřízení a provozování dešťové kanalizace s vlastníkem pozemku par.č. 2681/171 I F, bytem nebo jeho právním nástupcem jako povinným a firmou Fronton a.s., IČO: , se sídlem Družstevní 184, Bučovice-Vícemilice, jako investorem a městem Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice, jako oprávněným. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bezúplatně. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí investor. Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. III. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí dešťové kanalizace na pozemku par.č. 2681/171 v k.ú. Bučovice v rámci akce s názvem PRODLOUŽENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE v k.ú. Bučovice, na par.č. 2681/1, 2681/109, 2681/139, 2681/171, 2681/190, 2681/192, 2681/193, 2681/196, 2681/197, 2730/26" dle projektové dokumentace (situace), kterou vypracoval Ing. Stanislav Beránek, projektování staveb, inženýrská činnost, Ořechov, Ježkov 18, IČ oddělení projekce Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov od investora firmy Fronton a.s., IČO: se sídlem Družstevní 184, Bučovice-Vícemilice po kolaudaci stavby. 1210/57/RM/2017 OM 09 - BS VB - služebnost kanalizační přípojka Družstevní 243 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrských sítí - kanalizační přípojky k pozemku par.č. 189 v k.ú. Vícemilice na služebném pozemku par.č. 207/4 v k.ú. Vícemilice dle projektu (situace) zpracované Ing. Janem Cenkem, Křižanovice 139, IČ: , dne 04/2017. Věcné břemeno spočívá v právu provést stavbu inženýrských sítí (kanalizační přípojka) a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Oprávněnými jsou vlastníci jednotek č. 243/1-4 v budově čp. 243 na pozemku par.č. 189 v k.ú. Vícemilice: M D, bytem V D, bytem J F, bytem F S, bytem L S, bytem S S, bytem I S, bytem Úplata bude stanovena v souladu se Směrnicí č. S 6/2017, náklady na zpracování geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí oprávnění. Podmínkou uzavření smlouvy je kladné stanovisko Odboru územního plánování, rozvoje a investic. I 4 z 5

5 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrských sítí - kanalizační přípojky k pozemku par.č. 189 v k.ú. Vícemilice na služebném pozemku par.č. 207/4 v k.ú. Vícemilice dle geometrického plánu. Věcné břemeno spočívá v právu provést stavbu inženýrských sítí (kanalizační přípojka) a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrských sítí. Oprávněnými jsou vlastníci jednotek č. 243/1-4 v budově čp. 243 na pozemku par.č. 189 v k.ú. Vícemilice: M D, bytem V D, bytem J F, bytem F S, bytem L S, bytem S S, bytem I S, bytem Úplata bude stanovena v souladu se Směrnicí č. S 6/2017, náklady na zpracování geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí oprávnění. Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 1211/57/RM/2017 ST 01 - Stanovení komise na výběrové řízení do projektu: "Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně" I. Rada města jmenuje členy komise na výběrové řízení do projektu: "Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně", reg. č. CZ /0.0/0.0/16_012/ v tomto složení: Členové komise: 1. Mgr. Aleš Navrátil ředitel školy 2. Bc. Lenka Podborská manažer projektu 3. Mgr. Václav Patrman hlavní manažer projektu 4. Petr Šplouchal, Dis. správce ICT 5. JUDr. František Šujan Náhradníci: 1. Mgr. Martin Kotlík metodik projektu 2. Ing. Jana Baštová ekonomka školy 3. Jiří Šarman 1212/57/RM/2017 KT 01 - Žádost o vyjímku ze směrnice o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek vyjímku ze směrnice S2/2017 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při objednání technické podpory na zálohovací software Veeam a software Vmware. 5 z 5

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 81. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.8.2018 1758/81/RM/2018 OM 01 - Záměr - Směna pozemků v k. ú. Bučovice za pozemky v k. ú. Kloboučky I. Rada města ruší usnesení Rady města č.

Více

66. zasedání Rady města Bučovice ze dne

66. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 66. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.12.2017 1439/66/RM/2017 OE 01 - Změna odpisového plánu Mateřské školy Bučovice na rok 2017 upravený odpisový plán Mateřské školy Bučovice, příspěvkové

Více

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 56. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.6.2017 1163/56/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 955/6 prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem: Mgr. A N,, bytem k bytu

Více

63. zasedání Rady města Bučovice ze dne

63. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 63. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.11.2017 1356/63/RM/2017 OE 01 - Žádost o poskytnutí dotace - Motoklub Vícemilice finanční dotaci pro Motoklub Vícemilice, zastoupeného starostou

Více

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Rady města Bučovice ze dne 7.1.2019 82/5/RM/2019 KZ 01 - Žádost o poskytnutí slev poskytnutí slev na kulturní akce pořádané městem Bučovice členům Spolku zdravotně postižených

Více

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 8. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.2.2019 122/8/RM/2019 OM 28 - Pozemkové úpravy v k. ú. Bučovice, Kloboučky, Marefy a Vícemilice I. Rada města jmenuje Františka Doležala, nar.,,

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.6.2017 1124/54/RM/2017 POL 01 - Vyhodnocení výběrového řízení "Rekonstrukce sociálního zařízení v I. patře budovy polikliniky Bučovice" na návrh

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.9.2017 1258/59/RM/2017 OM 01 - Záměr - prodej pozemku par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú. Marefy záměr prodeje pozemků par.č. 234/2 a par.č. 235

Více

72. zasedání Rady města Bučovice ze dne

72. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 72. zasedání Rady města Bučovice ze dne 19.3.2018 1542/72/RM/2018 KZ 01 - Vyúčtování prodeje knih za rok 2017 I. Rada města bere na vědomí vyúčtování prodeje knih, triček a odznaků města

Více

71. zasedání Rady města Bučovice ze dne

71. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 71. zasedání Rady města ze dne 28.2.2018 1521/71/RM/2018 OE 01 - Informace o provedení účetní uzávěrky města za rok 2017, informace o stavu dluhové služby města k 01.02.2018 informaci

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.4.2019 238/16/RM/2019 OÚP 01 - Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích" výběr

Více

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Rady města Bučovice ze dne 12.11.2018 1/1/RM/2018 OM 01 - Záměr - směna pozemků v k. ú. Vícemilice záměr směny pozemku parc. č. 618/66 o celkové výměře 334 m 2 v k. ú. Vícemilice

Více

9. zasedání Rady města Bučovice ze dne

9. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 9. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.2.2019 162/9/RM/2019 MŠ 01 - Dohoda mezi Mateřskou školou Bučovice, příspěvkovou organizací a zřizovatelem městem Bučovice na termínu zápisu dětí

Více

84. zasedání Rady města Bučovice ze dne

84. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 84. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1.10.2018 1815/84/RM/2018 OŽP 01 - Návrh smlouvy o odběru kuchyňského oleje a tuku firmy FRITEX, s. r. o., sídlem Vladislav návrh smlouvy o dodávkách

Více

26. zasedání Rady města Bučovice ze dne

26. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 26. zasedání Rady města Bučovice ze dne 11.9.2019 454/26/RM/2019 OE 01 - Rozpočtové opatření č. III/2019 - doplnění rozpočtové opatření č. III/2019, které reaguje na přijaté finanční změny

Více

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 47. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.2.2017 908/47/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 160,161 prodloužení nájemních smluv na ul. Slavkovská 160 a 161, 68501

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 27.5.2019 68/6/ZM/2019 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 11.03.2019, 14.03.2019,

Více

19. zasedání Rady města Bučovice ze dne

19. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.6.2019 319/19/RM/2019 KZ 01 - Smlouva o realizaci díla Bučovice 1645 - Městské slavnosti smlouvu o realizaci díla mezi městem Bučovice, Jiráskova

Více

17. zasedání Rady města Bučovice ze dne

17. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 17. zasedání Rady města Bučovice ze dne 24.4.2019 268/17/RM/2019 POL 01 - Odpis pohledávky odpis pohledávky Polikliniky Bučovice, p. o., v celkové výši 142 Kč, která je nevymahatelná.

Více

49. zasedání Rady města Bučovice ze dne

49. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 49. zasedání Rady města Bučovice ze dne 8.3.2017 936/49/RM/2017 POL 01 - Žádost o přivolení podnájmu uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem Mgr. Andreou Javoříkovou, a podnájemníky

Více

50. zasedání Rady města Bučovice ze dne

50. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 50. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.3.2017 973/50/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemních smluv - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemních smluv nájemcům na ul.

Více

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 38. zasedání Rady města Bučovice ze dne 31.8.2016 630/38/RM/2016 OŽP 01 - Umístění nádob na potravinářský olej a tuky - návrh smlouvy návrh smlouvy o umístění nádob na potravinářský olej

Více

73. zasedání Rady města Bučovice ze dne /73/RM/2018 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 957/2

73. zasedání Rady města Bučovice ze dne /73/RM/2018 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 957/2 PŘEHLED USNESENÍ 73. zasedání Rady města Bučovice ze dne 16.4.2018 1579/73/RM/2018 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 957/2 prodloužení nájemní smlouvy s nájemci: manželi O H, a M H,, bytem

Více

70. zasedání Rady města Bučovice ze dne

70. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 6 29.9.2014 16:19 PŘEHLED USNESENÍ 70. zasedání Rady města Bučovice ze dne 17.9.2014 666/70/RM/2014 SZSS 01 - Rozhodnutí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Bučovicích, Zhradní 886 uzavření

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

22. zasedání Rady města Bučovice ze dne náklady na vklad do katastru nemovitos a zpracování geometrického plánu hradí kupující

22. zasedání Rady města Bučovice ze dne náklady na vklad do katastru nemovitos a zpracování geometrického plánu hradí kupující PŘEHLED USNESENÍ 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne 22.7.2019 371/22/RM/2019 OM 01 - Záměr - směna částí pozemků v k. ú. Černčín záměr směny části pozemku parc. č. 869/3 o výměře cca 100 m 2 v k.

Více

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 3.12.2018 21/2/RM/2018 OŽP 01 - Návrh smlouvy o spolupráci k zajištění vybraných veterinárních asanačních činností mezi městem Bučovice a Útulkem

Více

64. zasedání Rady města Bučovice ze dne

64. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 7 29.5.2014 11:59 PŘEHLED USNESENÍ 64. zasedání Rady města Bučovice ze dne 14.5.2014 484/64/RM/2014 Materiál na stůl - Informace o jednání - přístupová cesta ke koupališti I. Rada města bere na vědomí

Více

69. zasedání Rady města Bučovice ze dne

69. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 7 29.9.2014 16:01 PŘEHLED USNESENÍ 69. zasedání Rady města Bučovice ze dne 27.8.2014 635/69/RM/2014 SZ 01 - Smlouva o poskytování služeb - koupaliště Bučovice smlouvu mezi poskytovatelem služeb Lenkou

Více

76. zasedání Rady města Bučovice ze dne

76. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 76. zasedání Rady města Bučovice ze dne 28.5.2018 1656/76/RM/2018 TS 01 - VŘ Pořízení kompostérů a štěpkovače pro Technické služby Bučovice, příspěvková organizace výjimku ze směrnice

Více

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 PŘEHLED USNESENÍ 42. zasedání Rady města Bučovice ze dne 23.11.2016 777/42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 přidělení bytu č. 2 v I. podlaží budovy čp. 416 na pozemku

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 45. zasedání Rady města Bučovice ze dne 11.1.2017 834/45/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemních smluv - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemních smluv nájemcům na ul.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í 25. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.8.2019 420/25/RM/2019 ZUŠ 01 - Žádost o navýšení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020 navýšení úplaty za vzdělávání pro

Více

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 7 19.11.2014 17:01 PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Rady města Bučovice ze dne 12.11.2014 1/1/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 161 : opakovaný materiál prodloužení nájemní smlouvy

Více

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 51. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.4.2017 1004/51/RM/2017 POL 01 - Žádost o pronájem garáže na DPS Zahradní 886 - Střítecký, Janíček, Holan panu Vladimíru Stříteckému, nar., bytem,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 27. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 27. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 27. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.2.2016 312/27/RM/2016 POL 01 - Rozhodnutí o přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Bučovicích, Zahradní 886 uzavření smlouvy o nájmu

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3053/R/301017: předložený

Více

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 1 z 5 PŘEHLED USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města ze dne 30.3.2016 132/11/ZM/2016 Zprávy o činnosti rady usnesení z jednání rady ze dne 14. 12. 2015, 17. 12. 2015, 27. 1. 2016, 15. 2. 2016 a 7.

Více

40. zasedání Rady města Bučovice ze dne

40. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 40. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.10.2016 709/40/RM/2016 MŠ 01 - Oznámení o zapojení do projektu zapojení Mateřské školy Bučovice do výzvy - Podpora škol formou zjednodušeného

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 26. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 26. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 26. zasedání Rady města Bučovice ze dne 27.1.2016 265/26/RM/2016 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemní smlouvy paní Monice Jiříčkové

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 22. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.11.2015 195/22/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 161 - opakovaný materiál prodloužení nájemní smlouvy Danihelová Věra,

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

41. zasedání Rady města Bučovice ze dne

41. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 41. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.10.2016 742/41/RM/2016 MŠ 01 - Žádost o zapojení rezervního fondu a fondu investic do hospodaření školy zapojení rezervního fondu a fondu investic

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-16/2019 Datum jednání: 27.05.2019 2) Program jednání (USN-R4-291/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na pronájem nebytového

Více

68. zasedání Rady města Bučovice ze dne

68. zasedání Rady města Bučovice ze dne z 11 12.8.2014 8:59 PŘEHLED USNESENÍ 68. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.8.2014 589/68/RM/2014 OÚP 01 - Doložení zajištění finančních prostředků na realizaci akce "Revitalizace veř. osvětlení města

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne 22. 7. 2019 Usnesení č. 311/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330053429/001, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-80/2017 Datum jednání: 27.09.2017 2) Program jednání (USN-R3-1743/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-82/2017 Datum jednání: 25.10.2017 2) Program jednání (USN-R3-1788/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení dohody o poskytnutí finančního

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1 z 6 3.12.2014 16:21 PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.11.2014 32/2/RM/2014 OÚP 01 Revitalizace VO města Bučovice - II. etapa podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne 30.9.2015 154/19/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy Slavkovská 161 I. Rada města ruší usnesení Rady města ze dne 19.8.2015 č. 90/17/RM/SZSS

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 16. 09. 2019 1 Přidělení bytu v domě č. p. 710 RM-26/2019/1 Rada města Moravské Budějovice schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu se Z.G.

Více

U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.01.2017 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení nájmu zemědělské stavby bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/4

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky vodovodu k vodovodnímu řadu a vodoměrné šachty.

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky vodovodu k vodovodnímu řadu a vodoměrné šachty. U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 01.03.2017 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadateli dle přílohy prodloužení pronájmu bytové jednotky č. 112

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-42/2016 Datum jednání: 15.06.2016 Program jednání (USN-R3-930/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 18.07.2018 Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Sezemice Číslo jednací: SEZ-4791/2018/TAJ/Rá

Více

Usnesení č. 27 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 27 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 27 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 16. 11. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/27/1/2015 Odprodej spoluvlastnického podílu id. 1/2 k nemovitostem

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 18. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 18. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 18. zasedání Rady města Bučovice ze dne 16.9.2015 114/18/RM/2015 OÚP 01 - Dodatek č. 1 - vícepráce DDM Bučovice uzavření dodatku č. 1 mezi městem Bučovice a společností VESTAV group, s.

Více

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne

51. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 51. zasedání Rady města Bučovice ze dne 14.8.2013 152/51/RM/2013 OÚP 01 - Výběrové řízení - Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Bučovice výběr dodavatele na

Více

35. zasedání Rady města Bučovice ze dne

35. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 35. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.6.2016 513/35/RM/2016 SZ 01 - Smlouva o poskytování služeb - letní koupaliště smlouvu mezi poskytovatelem služeb Lenkou Vanderkovou se sídlem:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR4-1/2018 Datum jednání: 07.11.2018 2) Program jednání (USN-R4-1/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Smlouva o sdružení prostředků na společnou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma MPA. Martina Jírovcová,

Více

Město Staré Město. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch

Město Staré Město. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch stavby St. Město, Východní, K1, kab. smyčka (kabelové vedení NN, kabelová skříň) na pozemku p. č. 6064/247 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. stavby St. Město, Luční

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne 29.5.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr.Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Martina Rejnohová Ing. Lubomír Svoboda

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne : Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití Rozšíření vlastnictví u RD č.p. 322 na Obsah majetkoprávních jednání RM č. 578/2016/OP dne 4.4.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku Ing. P. M., ZR k.ú.

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 14. jednání dne 1. dubna Rada města Koryčany po projednání. R M 4/ 14 / 19 s c h v a l u j e

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 14. jednání dne 1. dubna Rada města Koryčany po projednání. R M 4/ 14 / 19 s c h v a l u j e RADA MĚSTA KORYČANY Výpis usnesení z 14. jednání dne 1. dubna 2019 R M 1/ 14 / 19 s c h v a l u j e program jednání Rady města Koryčany. 2. R M 2/ 14 / 19 b e r e n a v ě d o m í hospodaření města Koryčany

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

15. zasedání Rady města Bučovice ze dne

15. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 15. zasedání Rady města Bučovice ze dne 24.6.2015 1/15/RM/2015 OES 01 - Zpráva o činnosti školní psychologické poradny za školní rok 2014/15 I. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a skříně SS.

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a skříně SS. U S N E S E N Í z 70. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28.02.2018 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 od 01.04.2018 měsíční odměnu ve výši *** Kč za správu veřejného pohřebiště

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. 1. 2019 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 11 / 19 / RM schválit Podklad pro sestavení dohody

Více

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO:

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: a usnesením č. 698 Rady města Vimperk ze dne 17.7.2017 záměr č. 43/21/2017 změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené dne 17.03.2017 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž předmětem

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více