STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ"

Transkript

1 Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ typ / varianta: č na výrobek: SAK-Therm Klasik vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z expandovaného polystyrenu EPS žadateli: SAKRET CZ k.s. IČ: adresa: Ledčice 150, Ledčice výrobce: SAKRET CZ k.s. IČ: adresa: Ledčice 150, Ledčice výrobna: SAKRET CZ k.s. IČ: adresa: Ledčice 150, Ledčice zakázka: Z Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku. Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 17 Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení: Platnost osvědčení do: 30.listopadu 2017 Ing. Petr Hejný vedoucí posuzovatel Osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení: České Budějovice, 07. listopadu 2014 Razítko autorizované osoby 204 Ing. Milan Pálka zástupce vedoucího autorizované osoby 204 Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

2 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 2/33 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě SAK-Therm Klasik je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z expandovaného polystyrenu. Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou SAK-Therm Klasik je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov, stávajících i novostaveb, zhotovených ze zdiva, z monolitického betonu nebo z prefabrikovaných betonových panelů do požární výšky 22,5 m podle požadavků normy ČSN Při aplikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou SAK-Therm Klasik je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN a požární zpráva. Pro případ požáru musí být zabezpečena ochrana osob unikajících z objektu proti stékání a odpadávání zpěňovatelných plastů. Montáž vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou SAK-Therm Klasik mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění. Druh vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou podle způsobu připevnění k podkladu Tabulka č. 1 Druh vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) Kotvený ETICS s doplňkovým lepením Lepený ETICS s doplňkovým kotvením Požadavky Množství lepicí hmoty na desce: Dle pokynů výrobce ETICS musí tvořit minimální plocha lepení 40 % povrchu desky EPS v předepsané tloušťce. Druh izolantu: Desky z expandovaného polystyrenu EPS F Fasádní Deklarované vlastnosti viz tabulka č. 3 Hmoždinky: Kotevní prvky certifikovány podle ETAG 014 a podle ETAG 004 (Kotevní prvky posouzené na odolnost proti vytržení z podkladu a protažení izolantem) Kovové i plastové trny Množství lepicí hmoty na desce: Minimální plochu lepení a tloušťku lepicí hmoty na povrchu desky EPS určuje výrobce ETICS nebo projektant na základě vlastností podkladu. Druh izolantu: Desky z expandovaného polystyrenu EPS F Fasádní Deklarované vlastnosti viz tabulka č. 3 Hmoždinky: Kotevní prvky certifikovány Kovové i plastové trny

3 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 3/33 Skladba vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému Tabulka č. 2 Lepicí hmota Izolační výrobek Hmoždinky Součásti SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg Desky z expandovaného polystyrenu EPS 70F Fasádní, EPS 100F Fasádní Deklarace vlastností dle tab.3 ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023 ejotherm NT U ETA-05/0009 ejotherm NTK U ETA-07/0026 EJOT SDM-T plus ETA-04/0064 Ejot H1 eco ETA-11/0192 Ejot H3 ETA-14/0130 BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a BRAVOLL PTH 60/8-L a ETA-05/0055 BRAVOLL PTH-S 60/8-L a ETA-08/0267 BRAVOLL PTH-SX ETA-10/0028 BRAVOLL PTH 60/10-L a, PTH-KZ ETA-08/ /10-L a, BRAVOLL PTH-X, PTH-EX ETA-13/0951 KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M ETA-07/0291 KOELNER KI-10N, KI-10NS ETA-07/0221 KOELNER TFIX-8M, plastové ETA-08/0336 zatloukací hmoždinky KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST ETA-11/0144 KOELNER TFIX-8P ETA-13/0845 Spotřeba [kg/m 2 ] 5,0-6,0 (suché směsi) Tloušťka [mm] Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS - -

4 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 4/33 fischer TERMOFIX CF 8 fischer termoz PN 8 fischer termoz CN 8 fischer termoz LO 8 fischer TERMOZ 8U, 8UZ fischer TERMOZ 8N, 8NZ fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOZ 8SV fischer termoz SV II ecotwist KEW TSD 8 KEW TSD-V KEW TSDL-V KEW TSD-V KN FIXPLUG ø8, FIXPLUG ø10 WKTHERM ø 8 WKRT-MET-ŁFN ø8, WKRT-MET- ŁFM ø8 WKRT-MET-ŁFN ø10, WKRT-MET- ŁFM ø10 Klimas Wkret-met Schraubdübel ecodrive WKTHERM S Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV ETA-07/0287 ETA-09/0171 ETA-09/0394 ETA-10/0460 ETA-02/0019 ETA-03/0019 ETA-04/0114 ETA-06/0180 ETA-12/0208 ETA-04/0030 ETA-08/0315 ETA-12/0148 ETA-13/0075 ETA-11/0231 ETA-11/0232 ETA-06/0080 ETA-06/0105 ETA-13/0107 ETA-13/0724 ETA-07/0288 Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS -

5 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 5/33 Hmota pro vytváření základní vrstvy Skleněná síťovina Penetrační nátěr SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg R 117 A 101 R 131 A S GRW směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv minerální konečné povrchové úpravy AK Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv akrylátové konečné povrchové úpravy SIL Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv silikonové konečné povrchové úpravy PG směs pigmentu a plniv dispergovaných v silikátovém pojivu s přísadou hydrofobního prostředku silikátové konečné povrchové úpravy 4,0 (suché směsi) 1,1 -- 1,2 m 2 /m 2-0,1-0,2 0,1-0,2 3

6 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 6/33 Povrchová úprava SCP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,8 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti RP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,7 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti použití: minerální konečné povrchové úpravy aplikované vždy s ochranným nátěrem SFF KH-K - akrylátová omítka v akrylátové disperzi s přísadou aditiv KH-R - akrylátová omítka Struktura: rýhovaná v akrylátové disperzi s přísadou aditiv HKP - silikonová omítka v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv HRP - silikonová omítka Struktura: rýhovaná v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv 2,0 4,8 1,9 3,8 2,0 4,8 1,9 3,8

7 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 7/33 Ochranný nátěr Příslušenství SKP - silikátová omítka směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SRP - silikátová omítka Struktura: rýhovaná směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SFF stav při dodání: tekutina připravená k použití postup přípravy: lze ředit max. 10% silikátového penetrátoru FIXASIL M SCH 04, nesmí se ředit vodou hlavní součásti výrobku: směs pigmentu a plniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 5%, hydrofobního prostředku a aditiv použití: konečný nátěr aplikovaný při každém použití minerální konečné povrchové úpravy 2,0 4,8 1,9 3,8 0,25 0,40 0,20 Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS Lepicí hmota Izolační výrobek Hmoždinky Součásti SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg Desky z expandovaného polystyrenu EPS 70F Fasádní, EPS 100F Fasádní Deklarace vlastností dle tab.3 ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023 ejotherm NT U ETA-05/0009 ejotherm NTK U ETA-07/0026 EJOT SDM-T plus ETA-04/0064 Ejot H1 eco ETA-11/0192 Ejot H3 ETA-14/0130 BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a BRAVOLL PTH 60/8-L a ETA-05/0055 BRAVOLL PTH-S 60/8-L a ETA-08/0267 BRAVOLL PTH-SX ETA-10/0028 BRAVOLL PTH 60/10-L a, PTH-KZ ETA-08/ /10-L a, BRAVOLL PTH-X, PTH-EX ETA-13/0951 KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M Spotřeba [kg/m 2 ] 5,0-6,0 (suché směsi) Tloušťka [mm] Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS - -

8 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 8/33 fischer TERMOFIX CF 8 fischer termoz PN 8 fischer termoz CN 8 fischer termoz LO 8 fischer TERMOZ 8U, 8UZ fischer TERMOZ 8N, 8NZ fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOZ 8SV fischer termoz SV II ecotwist KEW TSD 8 KEW TSD-V KEW TSDL-V KEW TSD-V KN FIXPLUG ø8, FIXPLUG ø10 WKTHERM ø 8 WKRT-MET-ŁFN ø8, WKRT-MET- ŁFM ø8 WKRT-MET-ŁFN ø10, WKRT-MET- ŁFM ø10 Klimas Wkret-met Schraubdübel ecodrive WKTHERM S Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV ETA-07/0287 ETA-09/0171 ETA-09/0394 ETA-10/0460 ETA-02/0019 ETA-03/0019 ETA-04/0114 ETA-06/0180 ETA-12/0208 ETA-04/0030 ETA-08/0315 ETA-12/0148 ETA-13/0075 ETA-11/0231 ETA-11/0232 ETA-06/0080 ETA-06/0105 ETA-13/0107 ETA-13/0724 ETA-07/0288 Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS -

9 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 9/33 Hmota pro vytváření základní vrstvy Skleněná síťovina Penetrační nátěr SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg R 117 A 101 R 131 A S GRW směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv minerální konečné povrchové úpravy AK Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv akrylátové konečné povrchové úpravy SIL Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv silikonové konečné povrchové úpravy PG směs pigmentu a plniv dispergovaných v silikátovém pojivu s přísadou hydrofobního prostředku silikátové konečné povrchové úpravy 4,0 (suché směsi) 1,1 -- 1,2 m 2 /m 2-0,1-0,2 0,1-0,2 3

10 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 10/33 Povrchová úprava SCP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,8 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti RP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,7 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti použití: minerální konečné povrchové úpravy aplikované vždy s ochranným nátěrem SFF KH-K - akrylátová omítka v akrylátové disperzi s přísadou aditiv KH-R - akrylátová omítka Struktura: rýhovaná v akrylátové disperzi s přísadou aditiv HKP - silikonová omítka v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv HRP - silikonová omítka Struktura: rýhovaná v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv 2,0 4,8 1,9 3,8 2,0 4,8 1,9 3,8

11 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 11/33 Ochranný nátěr Příslušenství SKP - silikátová omítka směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SRP - silikátová omítka Struktura: rýhovaná směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SFF stav při dodání: tekutina připravená k použití postup přípravy: lze ředit max. 10% silikátového penetrátoru FIXASIL M SCH 04, nesmí se ředit vodou hlavní součásti výrobku: směs pigmentu a plniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 5%, hydrofobního prostředku a aditiv použití: konečný nátěr aplikovaný při každém použití minerální konečné povrchové úpravy 2,0 4,8 1,9 3,8 0,25 0,40 0,20 Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS Lepicí hmota Izolační výrobek Hmoždinky Součásti SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg Desky z expandovaného polystyrenu EPS 70F Fasádní, EPS 100F Fasádní Deklarace vlastností dle tab.3 ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023 ejotherm NT U ETA-05/0009 ejotherm NTK U ETA-07/0026 EJOT SDM-T plus ETA-04/0064 Ejot H1 eco ETA-11/0192 Ejot H3 ETA-14/0130 BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a BRAVOLL PTH 60/8-L a ETA-05/0055 BRAVOLL PTH-S 60/8-L a ETA-08/0267 BRAVOLL PTH-SX ETA-10/0028 BRAVOLL PTH 60/10-L a, PTH-KZ ETA-08/ /10-L a, BRAVOLL PTH-X, PTH-EX ETA-13/0951 KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M Spotřeba [kg/m 2 ] 5,0-6,0 (suché směsi) Tloušťka [mm] Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS - -

12 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 12/33 fischer TERMOFIX CF 8 fischer termoz PN 8 fischer termoz CN 8 fischer termoz LO 8 fischer TERMOZ 8U, 8UZ fischer TERMOZ 8N, 8NZ fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOZ 8SV fischer termoz SV II ecotwist KEW TSD 8 KEW TSD-V KEW TSDL-V KEW TSD-V KN FIXPLUG ø8, FIXPLUG ø10 WKTHERM ø 8 WKRT-MET-ŁFN ø8, WKRT-MET- ŁFM ø8 WKRT-MET-ŁFN ø10, WKRT-MET- ŁFM ø10 Klimas Wkret-met Schraubdübel ecodrive WKTHERM S Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV ETA-07/0287 ETA-09/0171 ETA-09/0394 ETA-10/0460 ETA-02/0019 ETA-03/0019 ETA-04/0114 ETA-06/0180 ETA-12/0208 ETA-04/0030 ETA-08/0315 ETA-12/0148 ETA-13/0075 ETA-11/0231 ETA-11/0232 ETA-06/0080 ETA-06/0105 ETA-13/0107 ETA-13/0724 ETA-07/0288 Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS -

13 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 13/33 Hmota pro vytváření základní vrstvy Skleněná síťovina Penetrační nátěr SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg R 117 A 101 R 131 A S GRW směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv minerální konečné povrchové úpravy AK Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv akrylátové konečné povrchové úpravy SIL Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv silikonové konečné povrchové úpravy PG směs pigmentu a plniv dispergovaných v silikátovém pojivu s přísadou hydrofobního prostředku silikátové konečné povrchové úpravy 4,0 (suché směsi) 1,1 -- 1,2 m 2 /m 2-0,1-0,2 0,1-0,2 3

14 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 14/33 Povrchová úprava SCP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,8 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti RP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,7 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti použití: minerální konečné povrchové úpravy aplikované vždy s ochranným nátěrem SFF KH-K - akrylátová omítka v akrylátové disperzi s přísadou aditiv KH-R - akrylátová omítka Struktura: rýhovaná v akrylátové disperzi s přísadou aditiv HKP - silikonová omítka v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv HRP - silikonová omítka Struktura: rýhovaná v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv 2,0 4,8 1,9 3,8 2,0 4,8 1,9 3,8

15 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 15/33 Ochranný nátěr Příslušenství SKP - silikátová omítka směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SRP - silikátová omítka Struktura: rýhovaná směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SFF stav při dodání: tekutina připravená k použití postup přípravy: lze ředit max. 10% silikátového penetrátoru FIXASIL M SCH 04, nesmí se ředit vodou hlavní součásti výrobku: směs pigmentu a plniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 5%, hydrofobního prostředku a aditiv použití: konečný nátěr aplikovaný při každém použití minerální konečné povrchové úpravy 2,0 4,8 1,9 3,8 0,25 0,40 0,20 Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS Lepicí hmota Izolační výrobek Hmoždinky Součásti SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg Desky z expandovaného polystyrenu EPS 70F Fasádní, EPS 100F Fasádní Deklarace vlastností dle tab.3 ejotherm STR U, STR U 2G ETA-04/0023 ejotherm NT U ETA-05/0009 ejotherm NTK U ETA-07/0026 EJOT SDM-T plus ETA-04/0064 Ejot H1 eco ETA-11/0192 Ejot H3 ETA-14/0130 BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a BRAVOLL PTH 60/8-L a ETA-05/0055 BRAVOLL PTH-S 60/8-L a ETA-08/0267 BRAVOLL PTH-SX ETA-10/0028 BRAVOLL PTH 60/10-L a, PTH-KZ ETA-08/ /10-L a, BRAVOLL PTH-X, PTH-EX ETA-13/0951 KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M Spotřeba [kg/m 2 ] 5,0-6,0 (suché směsi) Tloušťka [mm] Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS - -

16 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 16/33 fischer TERMOFIX CF 8 fischer termoz PN 8 fischer termoz CN 8 fischer termoz LO 8 fischer TERMOZ 8U, 8UZ fischer TERMOZ 8N, 8NZ fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOZ 8SV fischer termoz SV II ecotwist KEW TSD 8 KEW TSD-V KEW TSDL-V KEW TSD-V KN FIXPLUG ø8, FIXPLUG ø10 WKTHERM ø 8 WKRT-MET-ŁFN ø8, WKRT-MET- ŁFM ø8 WKRT-MET-ŁFN ø10, WKRT-MET- ŁFM ø10 Klimas Wkret-met Schraubdübel ecodrive WKTHERM S Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV ETA-07/0287 ETA-09/0171 ETA-09/0394 ETA-10/0460 ETA-02/0019 ETA-03/0019 ETA-04/0114 ETA-06/0180 ETA-12/0208 ETA-04/0030 ETA-08/0315 ETA-12/0148 ETA-13/0075 ETA-11/0231 ETA-11/0232 ETA-06/0080 ETA-06/0105 ETA-13/0107 ETA-13/0724 ETA-07/0288 Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS -

17 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 17/33 Hmota pro vytváření základní vrstvy Skleněná síťovina Penetrační nátěr SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg R 117 A 101 R 131 A S GRW směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv minerální konečné povrchové úpravy AK Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv akrylátové konečné povrchové úpravy SIL Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv silikonové konečné povrchové úpravy PG směs pigmentu a plniv dispergovaných v silikátovém pojivu s přísadou hydrofobního prostředku silikátové konečné povrchové úpravy 4,0 (suché směsi) 1,1 -- 1,2 m 2 /m 2-0,1-0,2 0,1-0,2 3

18 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 18/33 Povrchová úprava SCP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,8 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti RP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,7 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti použití: minerální konečné povrchové úpravy aplikované vždy s ochranným nátěrem SFF KH-K - akrylátová omítka v akrylátové disperzi s přísadou aditiv KH-R - akrylátová omítka Struktura: rýhovaná v akrylátové disperzi s přísadou aditiv HKP - silikonová omítka v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv HRP - silikonová omítka Struktura: rýhovaná v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv 2,0 4,8 1,9 3,8 2,0 4,8 1,9 3,8

19 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 19/33 Lepicí hmota Izolační výrobek Hmoždinky Ochranný nátěr Příslušenství SKP - silikátová omítka Spotřeba Tloušťka Maximální velikost Součásti zrna: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm [kg/m 2 ] [mm] Struktura: SAKtherm zrno na zrno (zatíraná) 2,0 4,8 anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu 5,0-6,0 zušlechťující přísady - s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního (suché směsi) prostředku a aditiv Postup přípravy: SRP - silikátová omítka prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg Desky z expandovaného polystyrenu Struktura: rýhovaná EPS 70F Fasádní, EPS 100F Fasádní 1,9-3, Stav Deklarace při dodání: vlastností pasta dle připravená tab.3 k použití ejotherm Hlavní součásti STR U, výrobku: STR U 2G směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém ETA-04/0023 pojivu ejotherm s přísadou NT akrylátového U pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv ETA-05/0009 ejotherm SFF NTK U ETA-07/0026 stav při dodání: tekutina připravená k použití EJOT SDM-T plus postup přípravy: lze ředit max. 10% silikátového ETA-04/0064 Ejot penetrátoru H1 eco FIXASIL M SCH 04, nesmí se ředit vodou ETA-11/0192 0,25 0,40 0,20 Ejot hlavní H3 součásti výrobku: směs pigmentu a plniv ETA-14/0130 plastové v silikátovém zatloukací pojivu hmoždinky s přísadou akrylátového pojiva BRAVOLL do 5%, hydrofobního PTH-KZ 60/8-L prostředku a a aditiv BRAVOLL použití: konečný PTH 60/8-L nátěr a aplikovaný při každém ETA-05/0055 použití plastové Počet kusů podle minerální zatloukací konečné hmoždinky povrchové úpravy BRAVOLL PTH-S 60/8-L a projektové ETA-08/0267 Vlastnosti plastové šroubovací příslušenství hmoždinky jsou garantovány na odpovědnosti dokumentace výrobce ETICS nebo - BRAVOLL PTH-SX technického ETA-10/0028 předpisu výrobce BRAVOLL PTH 60/10-L a, PTH-KZ 60/10-L a, ETA-08/0166 ETICS BRAVOLL PTH-X, PTH-EX ETA-13/0951 KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M ETA-07/0291 KOELNER KI-10N, KI-10NS ETA-07/0221 KOELNER TFIX-8M, plastové zatloukací hmoždinky ETA-08/0336 KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST ETA-11/0144 KOELNER TFIX-8P ETA-13/0845

20 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 20/33 fischer TERMOFIX CF 8 fischer termoz PN 8 fischer termoz CN 8 fischer termoz LO 8 fischer TERMOZ 8U, 8UZ fischer TERMOZ 8N, 8NZ fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOZ 8SV fischer termoz SV II ecotwist KEW TSD 8 KEW TSD-V KEW TSDL-V KEW TSD-V KN FIXPLUG ø8, FIXPLUG ø10 WKTHERM ø 8 WKRT-MET-ŁFN ø8, WKRT-MET- ŁFM ø8 WKRT-MET-ŁFN ø10, WKRT-MET- ŁFM ø10 Klimas Wkret-met Schraubdübel ecodrive WKTHERM S Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV ETA-07/0287 ETA-09/0171 ETA-09/0394 ETA-10/0460 ETA-02/0019 ETA-03/0019 ETA-04/0114 ETA-06/0180 ETA-12/0208 ETA-04/0030 ETA-08/0315 ETA-12/0148 ETA-13/0075 ETA-11/0231 ETA-11/0232 ETA-06/0080 ETA-06/0105 ETA-13/0107 ETA-13/0724 ETA-07/0288 Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS -

21 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 21/33 Hmota pro vytváření základní vrstvy Skleněná síťovina Penetrační nátěr SAKtherm anorganická pojiva, plniva o zrnitosti 0-0,5 mm, zušlechťující přísady Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,28 l/kg R 117 A 101 R 131 A S GRW směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv minerální konečné povrchové úpravy AK Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv akrylátové konečné povrchové úpravy SIL Grund směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv silikonové konečné povrchové úpravy PG směs pigmentu a plniv dispergovaných v silikátovém pojivu s přísadou hydrofobního prostředku silikátové konečné povrchové úpravy 4,0 (suché směsi) 1,1 -- 1,2 m 2 /m 2-0,1-0,2 0,1-0,2 3

22 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 22/33 Povrchová úprava SCP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,8 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti RP plus - minerální omítka Maximální velikost zrna: 2,0 mm, 3,0 mm 2,7 a 3,7 vápenný hydrát, bílý cement, pigmenty a vhodné přísady, příměsi zlepšující vlastnosti použití: minerální konečné povrchové úpravy aplikované vždy s ochranným nátěrem SFF KH-K - akrylátová omítka v akrylátové disperzi s přísadou aditiv KH-R - akrylátová omítka Struktura: rýhovaná v akrylátové disperzi s přísadou aditiv HKP - silikonová omítka v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv HRP - silikonová omítka Struktura: rýhovaná v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv 2,0 4,8 1,9 3,8 2,0 4,8 1,9 3,8

23 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 23/33 Ochranný nátěr Příslušenství SKP - silikátová omítka směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SRP - silikátová omítka Struktura: rýhovaná směs pigmentů, plniv a kameniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 3 %, hydrofobního prostředku a aditiv SFF stav při dodání: tekutina připravená k použití postup přípravy: lze ředit max. 10% silikátového penetrátoru FIXASIL M SCH 04, nesmí se ředit vodou hlavní součásti výrobku: směs pigmentu a plniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 5%, hydrofobního prostředku a aditiv použití: konečný nátěr aplikovaný při každém použití minerální konečné povrchové úpravy 2,0 4,8 1,9 3,8 0,25 0,40 0,20 Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS

24 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 24/33 Vlastnosti tepelně izolačního materiálu Prefabrikované, nenatírané pravoúhlé desky vyrobené z pěnového polystyrenu (EPS) dle ČSN EN 13163, popsané v níže uvedené tabulce. Tabulka č. 3 Vlastnosti Norma Deklarované vlastnosti EPS Reakce na oheň [-] ČSN EN Tepelný odpor [m 2.K/W] Tloušťka ČSN EN 823 Délka [mm] ČSN EN 822 Šířka ČSN EN 822 Třída reakce na oheň E při objemové hmotnosti 20 kg/m 3 Definován na CE značení podle deklarace v souladu s ČSN EN ± 1 ČSN EN T1 ± 2 ČSN EN L2 ± 2 ČSN EN W2 Pravoúhlost [mm/m] ČSN EN 824 ČSN EN S2 Rovinnost [mm] ČSN EN 825 ČSN EN P5 Povrch [-] Řezná plocha (homogenní, bez povlaku) Rozměrová stálost stanovená vlhkost a teplota laboratorní podmínky Nasákavost (při částečném ponoření) Faktor difúzního odporu (µ) [-] Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha [-] ČSN EN 1604 [-] ČSN EN 1603 ČSN EN DS(70,-)1 DS(70,90)1 ČSN EN DS(N)2 [kg/m 2 ] ČSN EN 1609 < 1 kg/m 2 ČSN EN ČSN EN [kpa] ČSN EN ČSN EN TR 100 Pevnost ve smyku 0,02 [N/mm 2 ] ČSN EN Modul pružnosti ve smyku 1,0 Poznámka: Barevné značení desek dle sdružení EPS nebo značení dle dodavatele ETICS Třída E reakce na oheň musí být prokázána pro každý izolant také při tloušťce výrobku 10 mm Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají ČSN EN ed.2

25 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 25/33 2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení Tabulka. č. 4 Č. Název sledované vlastnosti Nosná způsobilost kotvení 2) odolnost proti vytržení z podkladu odolnost při protažení izolantem Vzájemná přídržnost lepicí hmoty, základní vrstvy, povrchových úprav Odolnost proti nárazu a proražení Nasákavost vody povrchem ETICS Zkušební postup ETAG No 004 čl.5 ETAG No 004 čl čl (ČSN EN 13495) ETAG No 004, čl ETAG No 004, čl (ČSN EN 13494) ETAG No 004, čl (ČSN EN 13494, ČSN ) ETAG No 004, čl čl (ČSN EN 13494, ČSN ) ETAG No 004 čl (ČSN EN 13497) ETAG No 004 čl ETAG No 004 čl (ETAG No 004 čl čl ) Počet vzorků 1) C Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu D dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO Požadovaná (P)/ Deklarovaná (D) úroveň Odolnost proti vytržení z podkladu (D) Charakteristická hodnota a podmínky kotvení uvedeny v příslušném Evropském technickém schválení pro hmoždinku Odolnost proti protažení izolantem, EPS deska (TR100) min. tloušťky 50 mm, 60 mm povrchová montáž 100 mm zapuštěná a speciální montáž (D) viz tabulka č. 5,6,7 a 8 Přídržnost lepicí hmoty k podkladu 3) (D) min. 0,25 MPa (za sucha) min. 0,08 MPa (48 h./2h, 23 C,50%) min. 0,25 MPa (48 h./7d, 23 C,50%) Přídržnost lepicí hmoty k izolantu (D) min. 0,08 MPa (za sucha) min. 0,03 MPa (2 dny voda/2h, 23 C, 50%) min. 0,08 MPa (2 dny voda/7d, 23 C, 50%) nebo porušení v izolantu Přídržnost základní vrstvy k izolantu (D) min. 0,08 MPa (za sucha) min. 0,08 MPa (po hygroterm. cyklech) nebo porušení v izolantu Přídržnost povrchových úprav k izolantu (D) min. 0,08 MPa (po hygroterm.cyklech) min. 0,08 MPa (po umělém stárnutí) min. 0,08 MPa (po zkoušce mráz-tání) nebo porušení v izolantu Odolnost proti rázu (D) kategorie II kategorie III viz tabulka č.11 Deklarované souvrství nad tepelným izolantem (D) menší než 1,0 kg/m 2 za 1 hodinu menší než 0,5 kg/m 2 za 24 hodin nebo větší než 0,5 kg/m 2 za 24 hodin, nutnost posouzení mrazuvzdornosti dle ETAG 004, čl

26 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 26/33 Č. Název sledované vlastnosti Odolnost proti tepelně vlhkostnímu působení a mrazu (hygrotermální působení) (stěna 6 m 2 ) (mráz-tání) Stanovení vlastností základní vrstvy Vlastnosti tepelného izolantu požadované pro fasádní EPS Prostup vlhkosti a vodních par Zkušební postup ETAG No 004 čl čl ETAG No 004 čl ČSN EN ETAG No 004 čl ČSN ISO EN 7783 ČSN ČSN EN čl.7.1.c 8 Index šíření plamene ČSN Reakce na oheň ČSN EN Uvolňování nebezpečných látek Dynamická tuhost izolační vrstvy 12 Tepelný odpor celého souvrství ETAG No 004 čl Hygienické předpisy ČSN ISO ETAG No 004 čl ČSN EN ISO 6946 Počet vzorků 1) C Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu D dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO Stěna (D) bez poruch Požadovaná (P)/ Deklarovaná (D) úroveň Max. velikost trhlin při zkoušce (D) max. 0,20 mm při protažení 2 % pevnost v tahu síťoviny po stárnutí 50 % (P) 20 N/mm (P) Vlastnosti tepelného izolantu (D) Dle tabulky č. 3 Vlastnosti tepelně izolačního materiálu Prostup vodních par (D) Deklarované souvrství nad tepelným izolantem ekvivalentní difuzní tloušťka S d 2,0 m Index šíření plamene (P) 0,0 mm/sec Reakce na oheň (D) B - s1 - d0 Uvolňování nebezpečných látek písemné prohlášení výrobce o existenci nebezpečných látek bezpečnostní listy Nedeklarováno Tepelný odpor celého souvrství (P) tepelný odpor celého souvrství při minimální tloušťce izolantu je min 1,0 m 2 K/W Poznámka: C - certifikace výrobku; D - dohled nad certifikovaným výrobkem. 1) Počet vzorků pro zkušební sadu a výběr reprezentantů pro zkoušky jsou určeny relevantním zkušebním postupem 2) Stabilita ETICS musí být v konkrétním případě zajištěna návrhem případných hmoždinek na základě podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 a z podmínek a výsledků zkoušek dle ETAG 014 3) Při zajišťování stability ETICS na podkladu je potřebné zohlednit přídržnost lepicí hmoty ke konkrétnímu podkladu

27 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 27/33 Tabulka. č.5 odolnost kotvení proti protažení izolantem - zapuštěná montáž ejotherm STR U, STR U 2G (ETA - 04/0023) BRAVOLL PTH-S (ETA - 08/0267) BRAVOLL PTH-SX (ETA - 10/0028) KOELNER TFIX-8ST (ETA - 11/0144) Obchodní jméno fischer TERMOZ 8SV (ETA - 06/0180) Typ hmoždinky fischer termoz SVII ecotwist (ETA - 12/0208) Klimas Wkret-met Schraubdübel ecodrive (ETA - 13/0107) Průměr talíře (mm) 60 Vlastnosti EPS Tloušťka (mm) 100 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) 100 Maximální síla při protažení Hmoždinky umístěné v ploše (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem ETAG 004, čl , schéma 1a) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem ETAG 004, čl , schéma 2b) R panel Minimální hodnota: Střední hodnota: 0,47 kn 0,48 kn Minimální hodnota: 0,41 kn R joint Střední hodnota: 0,45 kn Tabulka. č.6 odolnost kotvení proti protažení izolantem - speciální montáž Typ hmoždinky Vlastnosti EPS Obchodní jméno Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV (ETA - 07/0288) Průměr talíře (mm) 60 Tloušťka (mm) 100 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) 100 Maximální síla při protažení Hmoždinky umístěné v ploše (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem ETAG 004, čl , schéma 1b) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem ETAG 004, čl , schéma 2a) R panel Minimální hodnota: Střední hodnota: 0,39 kn 0,41 kn Minimální hodnota: 0,35 kn R joint Střední hodnota: 0,39 kn

28 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 28/33 Tabulka. č.7 odolnost kotvení proti protažení izolantem - povrchová montáž (tl. izolantu 50 mm) ejotherm STR U, STR U 2G (ETA-04/0023) ejotherm NT U (ETA-05/0009) ejotherm NTK U (ETA-07/0026) EJOT SDM-T plus (ETA-04/0064) Ejot H1-eco (ETA-11/0192) Ejot H3 (ETA-14/0130) BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a, PTH 60/8-L a (ETA-05/0055) BRAVOLL PTH-S 60/8-L a (ETA-08/0267) BRAVOLL PTH-SX (ETA-10/0028) BRAVOLL PTH 60/10-L a, PTH-KZ 60/10-L a, (ETA-08/0166) BRAVOLL PTH-X, PTH-EX (ETA-13/0951) KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M (ETA-07/0291) KOELNER KI-10N, 10-NS (ETA-07/0221) KOELNER TFIX-8M (ETA-08/0336) KOELNER TFIX-8S (ETA-11/0144) Typ hmoždinky KOELNER TFIX-8P (ETA-13/0845) Obchodní jméno fischer TERMOFIX CF 8 (ETA-07/0287) fischer termoz PN 8 (ETA-09/0171) fischer termoz CN 8 (ETA-09/0394) fischer termoz LO 8 (ETA-10/0460) fischer TERMOZ 8U, 8UZ (ETA-02/0019) fischer TERMOZ 8N, 8NZ (ETA-03/0019) fischer TERMOZ KS 8 (ETA-04/0114) KEW TSD 8 (ETA-04/0030) KEW TSD-V (ETA-08/0315) KEW TSDL-V (ETA-12/0148) KEW TSD-V KN (ETA-13/0075) FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10 (ETA-11/0231) WKTHERM ø 8 (ETA-11/0232) WKRT-MET-ŁFN ø8, WKRT-MET-ŁFM ø8 (ETA-06/0080) WKRT-MET-ŁFN ø10, WKRT-MET-ŁFM ø10 (ETA-06/0105) WKTHERM S (ETA-13/0724) Průměr talíře (mm) 60 Vlastnosti EPS Tloušťka (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) 100 Maximální síla při protažení Hmoždinky umístěné v ploše (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem ETAG 004, čl , schéma 1a) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem ETAG 004, čl , schéma 2b) R panel Minimální hodnota: Střední hodnota: 0,42 kn 0,43 kn Minimální hodnota: 0,37 kn R joint Střední hodnota: 0,39 kn

29 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 29/33 Tabulka. č.8 odolnost kotvení proti protažení izolantem - povrchová montáž (tl. izolantu 60 mm) ejotherm STR U, STR U 2G (ETA-04/0023) ejotherm NT U (ETA-05/0009) ejotherm NTK U (ETA-07/0026) EJOT SDM-T plus (ETA-04/0064) Ejot H1-eco (ETA-11/0192) Ejot H3 (ETA-14/0130) BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a, PTH 60/8-L a (ETA-05/0055) BRAVOLL PTH-S 60/8-L a (ETA-08/0267) BRAVOLL PTH-SX (ETA-10/0028) BRAVOLL PTH 60/10-L a, PTH-KZ 60/10-L a, (ETA-08/0166) BRAVOLL PTH-X, PTH-EX (ETA-13/0951) KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M (ETA-07/0291) KOELNER KI-10N, 10-NS (ETA-07/0221) KOELNER TFIX-8M (ETA-08/0336) KOELNER TFIX-8S (ETA-11/0144) Typ hmoždinky KOELNER TFIX-8P (ETA-13/0845) Obchodní jméno fischer TERMOFIX CF 8 (ETA-07/0287) fischer termoz PN 8 (ETA-09/0171) fischer termoz CN 8 (ETA-09/0394) fischer termoz LO 8 (ETA-10/0460) fischer TERMOZ 8U, 8UZ (ETA-02/0019) fischer TERMOZ 8N, 8NZ (ETA-03/0019) fischer TERMOZ KS 8 (ETA-04/0114) KEW TSD 8 (ETA-04/0030) KEW TSD-V (ETA-08/0315) KEW TSDL-V (ETA-12/0148) KEW TSD-V KN (ETA-13/0075) FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10 (ETA-11/0231) WKTHERM ø 8 (ETA-11/0232) WKRT-MET-ŁFN ø8, WKRT-MET-ŁFM ø8 (ETA-06/0080) WKRT-MET-ŁFN ø10, WKRT-MET-ŁFM ø10 (ETA-06/0105) WKTHERM S (ETA-13/0724) Průměr talíře (mm) 60 Vlastnosti EPS Tloušťka (mm) 60 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) 100 Maximální síla při protažení Hmoždinky umístěné v ploše (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem ETAG 004, čl , schéma 1a) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem ETAG 004, čl , schéma 2b) R panel Minimální hodnota: Střední hodnota: 0,51 kn 0,52 kn Minimální hodnota: 0,43 kn R joint Střední hodnota: 0,46 kn

30 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 30/33 Kromě výše uvedených, mohou být v sestavě dále použity další typy hmoždinek, splňující následující požadavky: Tabulka. č.9 Povrchová montáž Průměr talíře (mm) Charakteristická odolnost proti vytržení Tuhost talířku (kn/mm) 60 viz odpovídající ETA 0,30 Tabulka. č.10 Zapuštěná montáž Průměr talíře (mm) Charakteristická odolnost proti vytržení Tuhost talířku (kn/mm) 60 viz odpovídající ETA 0,60 Minimální síla při porušení talířku pro další hmoždinky je 0,9 kn Tabulka. č.11 odolnost povrchové úpravy proti nárazu a proražení Omítkové systémy Povrchová úprava Jednoduchá montáž základní vrstva z SAKtherm + konečné povrchové úpravy s odpovídajícím penetračním nátěrem dle tabulky: minerální omítky SCP plus s ochranným nátěrem SFF RP plus s ochranným nátěrem SFF silikátové omítky SKP SRP akrylátové omítky KH-K KH-R silikonové omítky HKP HRP Kategorie III Kategorie II

31 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 31/33 3. Požadavky na zajištění systému řízení výroby Požadavky na SŘV jsou uvedny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění zařízení vlády č. 312/2005 Sb. Výrobce ETICS je zodpovědný za všechny součásti systému, ty musí procházet kontrolou v rámci SŘV. Výrobce ověřuje jednotlivé součásti podle kontrolního plánu dohodnutého s AO. 4. Podklady předložené žadatelem technické listy komponentů bezpečnostní listy komponentů ETA-08/0221 pro systém SAKRET Klasik, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice dne s platností prodlouženou do ER k ETA-08/0221 pro systém SAKRET Klasik, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice dne s platností prodlouženou do ETA-04/0023 na výrobek ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G a ejotherm SDK U vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-05/0009 na výrobek ejotherm NT U, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-07/0026 na výrobek ejotherm NTK U, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-04/0064 na výrobek EJOT SDM-T plus, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-11/0192 na výrobek Ejot H1 eco, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-14/0130 na výrobek Ejot H3, vydal DIBt Berlín dne ETA-05/0055 na výrobek BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La, vydal TZÚS Praha, s.p. dne , prodlouženo s platností do ETA-08/0267 na výrobek BRAVOLL PTH-S 60/8-La, RS-H, RS-Z, vydal TZÚS Praha, s.p. dne s platností do ETA-10/0028 na výrobek BRAVOLL PTH-SX, vydal TZÚS Praha, s.p. dne s platností do ETA-08/0166 na výrobek BRAVOLL PTH 60/10-La, PTH-KZ 60/10-La, vydal TZÚS Praha, s.p. dne , prodlouženo s platností do ETA-13/0951 na výrobek BRAVOLL PTH-X, PTH-EX, vydal TZÚS Praha, s.p. dne s platností do ETA-07/0291 na výrobek KOELNER KI-10,KI-10PA, KI-10M, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne s platností do ETA-07/0221 na výrobek KOELNER KI-10 N,KI-10NS, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne s platností do ETA-07/0336 na výrobek KOELNER TFIX-8M, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-11/0144 na výrobek KOELNER TFIX-8S a TFIX-8ST, vydal DIBt Berlín dne , s platností do

32 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 32/33 ETA-13/0845 na výrobek KOELNER TFIX-8P, vydal DIBt Berlín dne , s platností do ETA-07/0287 na výrobek fischer Schlagdübel TERMOFIX CF 8, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-09/0171 na výrobek fischer termoz PN 8, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-09/0394 na výrobek fischer termoz CN 8, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-10/0460 na výrobek fischer termoz LO 8, vydal DIBt Berlín dne , s platností do ETA-02/0019 na výrobek fischer TERMOZ 8U, 8UZ, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-03/0019 na výrobek fischer Schlagdübel TERMOZ 8N 8NZ, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-04/0114 na výrobek fischer Dämmstoffdübel TERMOZ KS 8, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-06/0180 na výrobek fischer TERMOZ 8 SV, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do ETA-12/0208 na výrobek fischer termoz SV II ecotwist, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-04/0030 na výrobek Thermoschlagdűbel KEW TSD 8, vydal DIBt Berlín dne ETA-08/0315 na výrobek Thermoschlagdűbel KEW TSD-V a KEW TSD-V WS, vydal DIBt Berlín dne ETA-12/0148 na výrobek Thermoschlagdűbel KEW TSDL-V a KEW TSD-V WS, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-13/0075 na výrobek Thermoschlagdűbel KEW TSD-V KN, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-11/0231 na výrobek FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne s platností do ETA-11/0232 na výrobek WKTHERM ø 8, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne s platností do ETA-06/0080 na výrobek WKRȨT-MET-ŁFN ø8, WKRȨT-MET-ŁFM ø8, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne s platností do ETA-06/0105 na výrobek WKRȨT-MET-ŁFN ø10, WKRȨT-MET-ŁFM ø10, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne s platností do ETA-13/0107 na výrobek Klimas Wkret-met Schraubdübel eco-drive, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-13/0724 na výrobek WKTHERM S, vydal DIBt Berlín dne s platností do ETA-07/0288 ETA-07/0288 na výrobek Hilti WDVS-Schraubdübel D 8 FV, vydal DIBt Berlín dne , prodlouženo s platností do

33 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 33/33 5. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace. ČSN EN Zatížení stavebních konstrukcí. ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov. Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních prvků a stavebních konstrukcí - Vnitřní povrchová teplota bránicí povrchové kondenzaci uvnitř konstrukce ČSN EN ISO Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Tepelné toky a povrchové teploty Část 1: Obecné výpočtové metody ČSN Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stanovení spalného tepla ČSN EN Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu ČSN P CEN/TS Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň ETAG No 004 Pokyny pro udělení Evropského technického schválení (ETA) pro vnější tepelně izolační systémy s povrchovou úpravou, vydání červen 2013 Ostatní použité technické normy uvedené v tabulkách č.3 a 4 tohoto Stavebního technického osvědčení Technický návod (TN a) pro činnost AO při posuzování shody Vnější tepelně izolační systémy pro použití, na které se vztahují technické požadavky požárních předpisů. 6. Ověřovací zkoušky Pro vystavení Stavebního technického osvědčení nebyly prováděny ověřovací zkoušky. 7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, skupina 05 10a) podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá 5a uvedeného nařízení. Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu s požadavky písm. c), odst. 2, 5 uvedeného nařízení. Dohled nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrát za dvanáct měsíců.

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi polystyrénových desek EPS v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi minerální vlny MW v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-09/0366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení o vlastnostech (DoP): 102 Vnější

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení zateplovacích systémů PCI MultiTherm Zateplovací systémy PCI MultiTherm mohou být navrhovány a realizovány jako

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1 Izolační výrobek Izolační vrstva IV a související způsob upevnění Izolační výrobek ETICS MAMUTTHERM Mv Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM Mv a zamýšlené použití ETA 14/0277 Reakce na oheň Evropská

Více

Překlad z polského jazyka

Překlad z polského jazyka Překlad z polského jazyka Výrobce Systémy Osědčení Certifikát KREISEL Technika Budowla Sp. z o.o., Adresse: ul. Szarych Szeregów 23, 60462 Pozń (Posen) TURBO, TURBOS, TURBOSA, TURBOSO PROTECT, TURBOSISI,

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více