Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů"

Transkript

1 Referátový výběr z revmatologie č. 3/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 42 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová Seznam excerpovaných časopisů Faseb Journal Faseb J. Obsah: Referáty ze zahraniční literatury Přehledné články Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy

2 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie R E F E R Á T Y D. LABORATORNÍ VÝSLEDKY 3. Biochemie 46 VAN DEN STEEN, P.E., PROOST, P., GRILLET, B.: Štěpení denaturovaného kolagenu II neutrofilní kolagenázou B odkrývá enzymovou specifitu, post-translační modifikace substrátu a vznik

3 zbytkových epitopů při revmatoidní artritidě. /Cleavage of denatured natural collagen type II by neutrophil gelatinase B reveals enzyme specifity, post-translational modifications in the substrate and the formation of remnant epitopes in rheumatoid arthritis./ Faseb J., 16, 2002, č. 3, s Etiologie autoimunitních chorob zůstává záhadou, i když bylo prokázáno, že při vzniku těchto onemocnění hrají roli jak predisponující genetické faktory, tak vnější vlivy. Z biologických a biochemických studií revmatoidní artritidy a sklerosis multiplex a biologických modelů těchto onemocnění vznikl model autoimunitních onemocnění REGA (Remnant Epitopes Generate Autoimunity). Tento model popisuje centrální roli cytokinů a proteináz u autoimunitních chorob. Když etiologické agens způsobí lokální zánět, imunitní buňky v tomto místě začnou produkovat cytokiny, chemokiny a proteinázy, které umocní zánětlivou odpověď a přilákají a aktivují další imunitní buňky. Proteinázy, jako např. metaloproteinázy (MMPs) vyprodukované během zánětlivé reakce, degradují různé lokální proteiny a vzniklé peptidy (remnant epitopes) jsou pak dále zpracovány a prezentovány hlavním histokompatibilním komplexem II. třídy (MHC II) a aktivují autoreaktivní T buňky viz schéma. T buňky jsou ve značném množství přítomny v latentním stavu i u zdravých jedinců. Bylo rovněž prokázáno, že zánět a cytokiny zvyšují prezentaci antigenních peptidů antigen prezentujícími buňkami. Zánět je dále regulován protizánětlivými cytokiny a inhibitory proteináz, ale

4 tato regulace není u autoimunitních onemocnění dostatečně silná. Klíčovým úkolem pro porozumění autoimunitní reakci je poznání intaktních imunodominantních peptidů vznikajících štěpením proteinů extracelulární matrix, tzv. zbytkových epitopů (remnant epitopes). Klíčovým substrátem pro metaloproteinázy v kloubním prostoru je chrupavkový kolagen typu II. Byly provedeny extenzivní imunologické studie na hovězím kolagenu II, které odhalily imunodominantní epitopy. Kolagen II je značně post-translačně modifikován, což může ovlivnit jak aktivaci T buněk MHCpeptidovým komplexem, tak vazbu autoprotilátek na kolagen. Bylo prokázáno, že při autoimunitní reakci v kloubu, např. při revmatoidní artritidě (RA), je v synoviální tekutině zvýšena hladina chemokinu IL- 8/CXCL-8. Tento chemokin je chemoatraktantem pro neutrofily. V synoviální tekutině i v séru pacientů s RA je rovněž zvýšena hladina želatinázy B, což nebylo pozorováno u neimunogenní osteoartritidy (OA). Autoři tohoto sdělení nalezli kladnou korelaci mezi hladinami IL-8/CXCL-8, počtem neutrofilů a hladinami želatinázy B. To potvrzuje závěry z dřívějších in vitro pokusů, že IL-8/CXCL-8 indukuje uvolňování želatinázy B z neutrofilů. Aktivované neutrofily secernují do okolí rovněž kolagenázu 2, ne však želatinázu A ani inhibitor metaloproteináz TIMP-1. Kolagenáza 2 štěpí specificky kolagen na jednom místě molekuly a tím umožní rozvinutí jeho molekuly a zpřístupní ji želatináze B. Autoři rovněž prokázali, že v synoviálních tekutinách pacientů s RA je aktivní forma želatinázy B, zatímco v synoviálních tekutinách pacientů s OA nikoliv. Autoři dále studovali štěpení hovězího kolagenu II purifikovanou želatinázou B z neutrofilů, aby definovali pozice post-translačních modifikací a štěpná místa pro želatinázu B. Analýza byla provedena kombinací HPLC na reverzní fázi, Edmanova odbourávání a hmotností spektrometrie. Ukázala, že hovězí kolagen II je specificky hydroxylován na části prolinových zbytků a glykosylován na hydroxylyzinových zbytcích. Želatináza B štěpí denaturovaný kolagen II na 24 místech, vždy za glycinovým zbytkem (P1 pozice). Účinnost štěpení je největší, když na následující pozici (P1 ) je hydrofobní aminokyselina a třetí aminokyselina před štěpným místem (P3) je prolin. Post-translační modifikace byly nalezeny pouze u 4 % aminokyselin na druhé pozici za štěpným místem (P2 ), avšak na páté pozici za štěpným místem (P5 ) mělo post-translační modifikaci 71 %

5 aminokyselin. Imunodominantní peptidy ponechává želatináza B intaktní. Je pozoruhodné, že imunodominantní peptid začínající glutaminem 273 je hydroxylován na lyzinu 283. To naznačuje, že pro hledání imunodominantních peptidů je vhodnější používat raději přírodní než syntetické peptidy. Získaná data potvrzují platnost modelu REGA pro rozvoj revmatoidní artritidy a zároveň ukazují, že selektivní inhibitory želatinázy B by mohly mít terapeutický význam při zvládání tohoto onemocnění. Šťovíčková PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA MONOARTRITIDY Atestační práce, 2002 MUDr. Markéta Tomášová Interní odd. SZZ Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav Obsah: Úvod Rozdělení a) Krystalové artropatie Dna Dna vyvolaná léky Chondrokalcinóza Další krystaly indukované artropatie b) Infekční a reaktivní artritidy Septická artritida Tuberkulózní artritida Infekce kloubní náhrady Reaktivní artritidy Lymská artritida c) Ostatní Psoriatická artritida Osteoartróza Osteonekróza Enteropatické artritidy Hemartros Sarkoidóza

6 Postižení pohybového aparátu při postižení pankreatu Pigmentová villonodulární synovitida Artritida u pacientů s cystickou fibrózou Charcotův kloub Intermitentní kloubní hydrops Monoartritida při nádorových onemocněních Familiární středomořská horečka Imunodeficience a artritida Behçetova nemoc Palindromický revmatismus Závěr Seznam použitých zkratek Literatura Úvod Charakteristickým projevem zánětlivých revmatických onemocnění je artritida, zánět kloubu, charakterizovaný periartikulárním či intraartikulárním zduřením, bolestivostí, lokálním zvýšením teploty a v některých případech i zarudnutím kůže nad kloubem. Přestože je artritický syndrom poměrně nespecifickým příznakem a klinický obraz ke stanovení diagnózy obvykle nestačí, je možné se alespoň do určité míry orientovat o možné diagnóze pomocí typu artritidy, věku a pohlaví nemocného, přítomnosti celkových projevů, přítomnosti mimokloubních příznaků a podle toho zacílit další diagnostický postup. /1/ Důležitým údajem v diferenciální diagnostice artritid je i rychlost vzniku příznaků artritidy. S náhlým začátkem jsou spojeny virové artritidy, revmatická horečka, reaktivní artritidy, palindromický revmatismus a krystaly indukované artritidy. Pozvolný začátek je charakteristický pro zánětlivé revmatické artropatie (RA, PsA, enteropatické artritidy, některé formy juvenilních artritid), iritaci osteoartrózy a některé infekční artritidy. Význam má i doba trvání artritidy. Např. akutní ataka monoartikulární dny v časných fázích onemocnění mizí během 3-10 dnů a úprava je kompletní. Akutní nebo subakutní ataky pseudodny mohou trvat od 2-3 dnů do 3-4 týdnů. Epizody palindromického

7 revmatismu mizí během několika hodin až dnů bez jakýchkoliv následků. Fyzikální vyšetření pomáhá rozlišit extraartikulární příčinu kloubní bolesti a v případě skutečné kloubní bolesti rozlišit mezi zánětlivou a nezánětlivou artropatií. Hlavním cílem fyzikálního vyšetření je posoudit přítomnost proteplení kloubu, barevné kožní změny nad kloubem (začervenání), přítomnost kloubního otoku, bolestivosti kloubu při palpaci, resp. pohybu a dále rozsah kloubního pohybu, případně stabilitu kloubu. Zvýšená teplota nad kloubem je citlivým indikátorem přítomnosti kloubního zánětu. Vždy je nutno porovnat oba symetrické klouby a vyloučit jinou příčinu zvýšení teploty nad kloubem, jako je např. přítomnost varikózních žil v oblasti vyšetřovaného kloubu. Přítomnost barevných změn nad kloubem začervenání je rovněž neklamnou známkou zánětu. Ačkoliv začervenalý kloub se může vyskytnout u každé akutní artritidy bez ohledu na příčinu, je tento symptom příznačný pro určitá onemocnění, zpravidla ze skupiny mono-, oligoartritid. Výskyt začervenalého, horkého kloubu u revmatoidní artritidy vždy budí podezření ze sekundární infekce kloubu. Kloubní otok může být důsledkem přítomnosti tekutiny v kloubu (hydrops), zduření kloubního pouzdra (synovialitis), nebo otoku měkkých tkání kolem kloubu. Příznakem, který rovněž svědčí pro přítomnost kloubního zánětu, je palpační bolestivost lokalizovaná do místa kloubní štěrbiny (nikoliv v okolí kloubu) a bolest při pasivním pohybu kloubem. Omezení jak aktivní, tak pasivní hybnosti má pravděpodobně příčinu v kloubu (synovitida nebo strukturální postižení kloubu), případně může jít o kontrakturu kolemkloubních měkkých tkání. Nestabilita kloubu (tzn. pohyblivost kloubu mimo fyziologický rozsah hybnosti) je známkou totální destrukce kloubu, případně kolemkloubních struktur. Krepitus v průběhu kloubního pohybu může být způsoben destrukcí kloubního povrchu nebo synovialitidou. Krepitus, který není spojen s bolestí nebo omezením rozsahu kloubního povrchu, nemá klinický význam. Současná přítomnost extraartikulárních příznaků, jako jsou různé kožní exantémy, ústní či nosní ulcerace, podkožní uzly, zvětšené lymfatické uzliny, hepatomegalie, splenomegalie či perikardiální, resp. pleurální třecí šelest nebo neurologické abnormality, naznačuje přítomnost

8 zánětlivé revmatické artropatie (RA, SpA), případně systémového onemocnění pojiva. /2/ Laboratorní vyšetření má v revmatologii pomocný význam. Některá vyšetření provádíme standardně u každého nemocného (např. sedimentace, CRP, krevní obraz, kyselina močová, moč), jiná vyšetření slouží ke zpřesnění diagnózy, eventuálně umožňují hodnotit aktivitu onemocnění (vyšetření latexu, autoprotilátek atd.). Důležitým příspěvkem, pokud to situace umožňuje, je biologické a cytologické vyšetření kloubní tekutiny. Důležité místo hrají v diagnostice v revmatologii nejrůznější zobrazovací metody, kdy využíváme rtg metod včetně CT, ultrazvukového vyšetření, magnetické rezonance, scintigrafického vyšetření atd. /3/ Rozdělení Pro potřebu diferenciální diagnózy artritid je účelné roztřídit jednotlivé symptomy z různých hledisek: a) podle průběhu akutní, subakutní, chronický b) podle počtu postižených kloubů - monoartikulární (postižen 1 kloub) - oligoartikulární (postiženy 1-4 klouby) - polyartrikulární (více jak 4 klouby) c) podle vyvolávající příčiny Tab. Nejčastější příčiny monoartritidy (1, 2, 3) Zánětlivé Nezánětlivé Monoartikulární začátek později polyartikulárního postižení (vzácně) Krystaly indukované Aktivovaná osteoartróza Revmatoidní artritida a) dna Natrium urát b) pseudodna kalcium pyrofosfát c) hydroxyapatitová depozita d) kalcium oxalátová depozita Infekční artritida Osteonekróza JIA a) bakteriální septická b) specifická mykobakteriální

9 c) lymská borelióza d) virová (častá hepatitidy, zarděnky, parvovirus; méně obvyklé příušnice, coxsackie virus, adenovirus, varicela-zoster, herpes simplex, CMV) Hemartros Trauma Neuropatický kloub Pigmentová vilonodulární synovitida Paraneoplastické syndromy a nádory Sarkoidóza Reaktivní artritida Psoriatická artritida Enteropatická artritida a) m. Crohn b) proktokolitida a) Systémová onemocnění pojiva b) Systémové vaskulitidy c) Stillova choroba M. Behçet A) Krystalové artropatie Dna Charakteristika Dna je onemocnění vznikající v důsledku ukládání krystalů urátu sodného z přesycené mimobuněčné tekutiny do tkání. Ukládání urátových krystalů může vést k řadě klinických projevů, mezi které patří: - Opakující se záchvaty akutního kloubního nebo mimokloubního zánětu někdy přecházejícího v chronickou artritidu dnavou artritidu; - Vznik větších uloženin urátových krystalů v podobě uzlíků (tofů) v chrupavce, kosti a některých měkkých tkáních; - Poškození ledvin dnavá nefropatie; - Vznik urátových kamenů v močových cestách. /4/ Diagnostická kritéria Klasifikace pravé dny (Wallace 1997) A. průkaz krystalů natrium urátu ve výpotku nebo tofu - chemicky - polarizační nebo elektronový mikroskop

10 B. přítomnost šesti z následujících kritérií 1. maximum zánětu první den 2. více než jedna ataka 3. monoartritida 4. zarudnutí kůže nad kloubem 5. bolest a zduření I. MTP 6. jednostranné postižení I. MTP 7. jednostranné postižení tarzálního kloubu 8. podezření na přítomnost tofů 9. hyperurikemie 10. asymetrický otok kloubů 11. subkortikální cysty na noze v RTG obraze 12. negativní výsledek kultivace ve výpotku (5) Primární dna je pravděpodobně geneticky podmíněná porucha metabolismu purinů, která se projevuje zvýšeným obsahem kyseliny močové v krvi. Zvýšený obsah kyseliny močové vzniká zvýšenou tvorbou kyseliny močové de novo anebo snížením vylučování kyseliny močové pro selektivní poruchu ledvinných tubulů. Při sekundární dně vzniká nadměrná hladina kyseliny močové rozpadem nukleoproteinů zejména při krevních onemocněních, nádorech, při ledvinné nedostatečnosti se sníženým vylučováním kyseliny močové ledvinami. Může se vyvolat také některými léky, jako jsou cytostatika, thiazidová diuretika, antituberkulotika, anebo jako následek ozáření, při hladovce apod. Klinický obraz Klinický obraz dny můžeme rozdělit na tři období: - akutní dnavý záchvat, - mezizáchvatové období, - chronická dna s přítomností tofů, destrukcí kloubních struktur a deformitami, případně dalšími mimokloubními projevy dny. Akutní dnavá artritida (dnavý záchvat) Charakteristickým projevem je bolestivý záchvat, který rychle nastupuje. Obvykle začíná v nočních hodinách, ale může vzniknout v kteroukoliv denní hodinu. Nemocný obvykle najednou pocítí náhlou bolest v jednom kloubu, nejčastěji v základním kloubu palce na noze. Na postiženém kloubu se objeví otok, kůže nad ním je teplejší, zarudnutí do barvy plamene. Podkoží je prosáklé. Bolest se stupňuje,

11 nemocný často nesnese ani tlak přikrývky na postižený kloub. Záchvat je časově omezený. Spontánně ustupuje za 4-7 dní a po léčbě do 2-3 dnů. Po odeznění záchvatu se pacient cítí opět dobře. Záchvaty se však mohou opakovat. Při původním kloubu může být postižen i další. Intervaly mezi záchvaty se postupně zkracují a záchvaty se opakují, a tak se vytváří u nemocných obraz chronické dny s přetrvávajícími příznaky postižení kloubů a tvorbou tofů. Vyvolávající momenty záchvatů: dnavý záchvat se dostaví obvykle po nějakém vnějším popudu, jako např. po traumatu, operaci, infekci, prochladnutí, nezvyklé námaze apod. Mezi nejznámější příčiny, které vyvolávají dnavý záchvat, patří konzumace jídel bohatých na puriny, jako jsou např. vnitřnosti, zabijačková jídla a výrobky. Záchvat obvykle následuje po dobrém a nadměrném jedení jídel, která obsahují puriny, po tučných jídlech a po pití alkoholických nápojů. Mezizáchvatové období (interkritické stadium dny) Je asymptomatické období mezi jednotlivými záchvaty. Po skončení dnavého záchvatu se klinicky nález na postižených kloubech většinou úplně normalizuje. Toto období může trvat několik týdnů, měsíců i roků. Chronická dna s tofy Vzniká s přibývajícími roky. Dnavé artritidy se obyčejně objevují stále častěji, jindy intenzita dnavých záchvatů postupně slábne. Záchvaty bývají kratší a na kloubech, které byly postiženy vícekrát, se mohou objevit znaky deformací a různé deformity. Charakterickým projevem tohoto stadia je vznik tofů. Chronické změny na kloubech zapřičiňují usazeniny urátových krystalů v oblasti kloubních struktur, které způsobují destrukci chrupavky a sekundární degenerativní změny. Tofózní dna se častěji vyskytuje tehdy, když aktivní choroba trvá déle a neléčí se, když se dnavé záchvaty často opakují a jak vysoká koncentrace kyseliny močové v séru přetrvává. Tofy vznikají v okolí kloubů, chrupavce uší a šlachách. /6/ Laboratorní vyšetření V akutním záchvatu bývá mírně až středně zvýšená sedimentace červených krvinek. Rozhodující je nález natriumurátu a koncentrace kyseliny močové v séru. Krystaly natriumurátu se určují pomocí polarizačního mikroskopu mezi polarizačními filtry. V tofózním materiálu se krystalky nejčastěji určují murexidovou zkouškou.

12 V synoviogramu je typický zánětlivý obraz. Nacházíme velmi zmnožené leukocyty s převahou polymorfonukleárů. Ve výpotku je možné prokázat zvýšenou koncentraci kyseliny močové. Důležitým momentem je hyperurikemie. Určuje se též stupeň vylučování kyseliny močové močí za 24 hodin, možno předpokládat enzymatický defekt v metabolismu purinů. Rtg nález V akutním stadiu na začátku onemocnění se nezjistí na kloubech žádné typické změny. V chronickém stadiu se popisují ostřejší ohraničené kostní eroze. Tyto změny však nejsou pro dnu typické. Při postupující chorobě někdy vznikají v blízkosti kloubů rozsáhlé osteolytické léze. /6/ Dna vyvolaná léky Častěji se vyskytuje u žen, spíše jsou postihovány klouby rukou, včetně distálních interfalangeálních. Období mezi akutními záchvaty je velice krátké. Nápadná je tendence k rychlé tvorbě tofů, zvláště u starších žen. Diuretika Thiazidy a kličková diuretika zvyšují hladinu urátů vyvoláním hypovolemie a snížením clearance urátů. Hyperurikemie se zjišťuje zhruba u dvou třetin hypertoniků léčených thiazidovými diuretiky. Cyklosporin Cyklosporin je imunosupresivum používané nejen u transplantovaných, ale stále častěji i např. v léčbě revmatických onemocnění. Hyperurikemie je velmi dobře známý nežádoucí účinek cyklosporinu, příčina vzniku není dosud objasněna. Dna u nemocných léčených cyklosporinem má zvláštní průběh objevuje se náhle již po několikaměsíčním trvání hyperurikemie. K tvorbě tofů dochází současně ve více kloubech. Cytotoxické látky Jejich účinkem dochází k rozpadu velkého množství buněk (zejména u myeloproliferativních onemocnění) s přechodným zvýšením urátů. Masivní vylučování kyseliny močové může způsobit až poškození ledvin, k akutním dnavým záchvatům však dochází zřídka. Preventivně se podávají hypourikemika a větší množství tekutin. Hypourikemika

13 Inhibitory tvorby kyseliny močové (allopurinol) mohou vyprovokovat akutní dnavý záchvat v prvních týdnech po zahájení léčby. Mechanismus vzniku se vysvětluje mobilizací urátových depozit, lokálním kolísáním koncentrací léků, opakovanou částečnou rekrystalizací a aktivací makrofágů a fibrofágů synovie krystaly kyseliny močové. /7/ Chondrokalcinóza Charakteristika Artikulární chondrokalcinóza nazvaná dnes i pyrofosfátová artropatie, pseudodna nebo choroba z ukládání krystalů kalciumpyrofosfát dihydrátu. Artropatie je způsobená depozicí krystalů kalciumpyrofosfát dihydrátu do vazivových a hyalinních chrupavek kloubů. Mikrokrystalická inkrustace kloubních chrupavek musí dosáhnout určitého stupně, aby se pyrofosfátová artropatie klinicky projevila. /8/ Klinicky se manifestuje epizodami artritidy indukované krystaly a podmiňuje rozvoj sekundárních osteoartrotických, případně destruktivních změn kloubů. Charakteristický znak této choroby je patologická kalcifikace kloubních chrupavek zapříčiněná krystaly kalciumpyrofosfát dihydrátu. Je tedy logické, že základními vyšetřovacími metodami jsou skiagrafie kloubů a mikroskopický důkaz krystalů CaPPD. Rozdělení - primární hereditární forma, - solitární forma, - sekundární anebo asociované artikulární chondrokalcinózy označované i jako chondrokalcinotický syndrom. Primární CCA se rozvíjí na kloubních chrupavkách primárně nepoškozených jiným patologickým procesem, pro sekundární CCA je příznačné předcházející porušení kloubních chrupavek jiným chorobným procesem. Klinický obraz U velké většiny pacientů se vyskytují opakované prudké artritické epizody, většinou monoartikulární s lokalizací na kolenou, méně často na jiných klubech (zápěstí, lokty, ramena, hlezna). Kromě artritických atak, trvajících několik týdnů, se objevují i kratší,

14 převážně artralgické epizody (nejčastěji u mladších 35 let). Od začátku artritické epizody mají pacienti zvýšené teploty, pocit slabosti a únavy, mají sníženou chuť k jídlu, hubnou, mají zvýšenou humorální aktivitu (RAF). Epizody trvají průměrně 2-3 týdny, objevují se zpravidla po pohybové zátěži kloubů, traumatu nebo chirurgickém výkonu a u žen po porodu. Celkové příznaky doznívají současně s ústupem artritidy. Na CCA je třeba myslet i u osob středního a zralého věku, u kterých se objevuje chronická polyartritida postihující hlavně kolena, kyčle, zápěstí bez tendence k rozvoji časných deformit. Ústup synovitidy se urychlí aspirováním kloubního výpotku, a tím i odstraněním pyrofosfátových mikrokrystalů, vyvolávajících zánět. Kalcifikované kloubní chrupavky s příznaky osteoartrózy častěji vyvolávají recidivy iritačního zánětu kloubů (kolena, kyčle, zápěstí) u osob vyššího věku. Na možnost výskytu kalcifikace kloubních chrupavek je třeba pamatovat i u pacientů s metabolickými chorobami. Otok kloubu se ohlašuje krátce trvajícími bolestmi při pohybu, rozvíjí se rychle a dosahuje vrcholu den. S jeho rozvojem se bolesti stupňují, k počáteční bolesti při pohybu se připojuje spontánní, klidová bolest. Při artritidě kolena se už od prvního dne otoku zjišťuje v kloubu synoviální výpotek i ve velkém množství. Pohyblivost postiženého kloubu závisí na intenzitě aktuálních zánětlivých příznaků. V prvních dnech artritického syndromu je výrazně omezená, při jeho ústupu se postupně uvolňuje. Artritida trvá různě dlouho, její trvání se pohybuje od 1 do 7 týdnů. Po několika letech trvání choroby se artritické epizody stávají méně prudkými, příznaky artritického zánětu se oslabují a klesá i humorální aktivita. Postupně se začínají objevovat trvalé startovací bolesti, zřejmě v důsledku rozvoje sekundární artrózy. Pomalu se objevuje částečné, ale trvalé omezení hybnosti, vznikají i méně závažné deformity. Časem klouby zhrubnou a svalstvo končetin atrofuje (z inaktivity), u některých se dokonce může vyvinout ankylóza. Destruktivní artropatie, klinicky se nejčastěji projevuje jako chronická exsudativní iritační synovitida nebo chronický hydrartros. Proces patologické pyrofosfátové kalcifikace kloubních chrupavek musí dosáhnout určitého kvantitativního stupně, aby se

15 choroba klinicky projevila charakteristickými nápory synovitidy indukované krystaly. Nejčastějším podnětem na indukci pyrofosfátové synovitidy jsou především mechanické a mikrotraumatické faktory, které narušují povrch pozměněných kalcifikovaných chrupavek kloubů. Kritické nahromadění krystalů uvolněných z chrupavky v synoviální dutině vyvolá nespecifickou zánětlivou artritickou reakci za aktivní účasti produktů procesu jejich fagocytózy a exocytózy. Objektivním důkazem této teorie je skutečnost, že epizody akutní nebo subakutní artritidy vznikají nejčastěji ve funkčně exponovaných kloubech, především na kolenou, na kterých je navíc rozsah pyrofosfátové kalcifikace zpravidla největší (menisky, hyalinní chrupavky). Předpokládá se, že část uvolněných krystalů se ukládá sekundárně do synoviální membrány a kloubního pouzdra, čímž se postupně tvoří paraartikulární (kapsulární) pyrofosfátové kalcifikace. /8/ Laboratorní vyšetření Humorální aktivita je úměrná intenzitě kloubního zánětu a projevuje se zvýšením hodnot reaktantů akutní fáze, tj. sedimentace erytrocytů, která dosahuje střední až vysoké hodnoty, zvýšením koncentrace alfa-2 globulinů, mukoproteinů a kys. sialové. Hodnoty se normalizují postupně, až několik týdnů po odeznění artritického syndromu. Primární forma CCA jak hereditární, tak sporadická nevyvolává průkazné změny biochemického a metabolického charakteru. Jenom nespecifické humorální změny typu reaktantů akutní fáze zánětu vysoké hodnoty sedimentace, leukocytóza... Při prudké atace artritidy má výpotek nejednou šedobílý nádech, podobně zkalený při septické artritidě, kultivační vyšetření je však negativní. Analýza synoviálního výpotku ukazuje výrazné odchylky od normy: zmnožené jaderné buňky, a to až na několik desítek tisíc v 1 µl s vleklou převahou polymorfonukleárních leukocytů, kys. hyaluronová je málo polymerizovaná, zvýšené enzymatické aktivity a v proteinogramu se zjišťují posuny akutního typu. Nápor exsudativní synovitidy má sklon poměrně rychle odeznít, přičemž se upravují i zánětlivé parametry synoviogramu. Ve světelném mikroskopu mají krystaly CaPPD jednoklonné nebo trojklonné soustavy nejčastěji tvar různě velkých kosodélníků, některé jsou dlouhé až 20 µm i více. V každém případě je nutné

16 vyšetřit krystaly v kompenzovaném polarizovaném světle, ve kterém se krystaly CaPPD zobrazují jako anizotropní pozitivně světlolomné útvary. Krystaly CaPPD se nacházejí v synoviálním výpotku jednak jako volné útvary, jednak pohlcené v cytoplazmě fagocytárních buněk. V elektronovém mikroskopu se jeví jako denzní krystalické útvary kosodélníkového nebo paličkovitého projekčního tvaru, které se vlivem elektronových paprsků mění na pěnovité nebo skvrnité. Rtg nález Postihuje nejčastěji fibrózní chrupavku kloubů, tj. menisky kolen, vazivovou ploténku symfýzy, artikulární disky RC kloubů, potom hyalinní chrupavky velkých kloubů. Symetrická kalcifikace menisků kolen u každého jako jeden z prvních RTG příznaků. Jeví se jako zrnitý anebo splývající kontrastní stín na obou okrajích kolenních štěrbin, ve více jak 50 % spojený s kalcifikací povrchové vrstvy hyalinních chrupavek kondylů femuru a tibie. Častá kalcifikace vazivové ploténky symfýzy se projevuje jako středně sytý, zrnitý stín uložený centrálně mezi oběma okraji kostní spony. Podobný obraz má i kalcifikace kloubního disku RC kloubů a vazivových disků SC kloubů, které bývají postiženy symetricky. Obraz ramenních kloubů tvoří úzký, sytý přerušovaný nebo splývající pruh, který lemuje kontury hlavice pažní kosti a v místě jejího kontaktu s kloubní jamkou lopatky se zdvojuje. Nejčastější kalcifikace menisků se jeví zpravidla jako jemná anebo hutná, lineární nebo zrnitá. Zdá se, že laterální meniskus bývá kalcifikovaný intenzivněji než mediální. Poměrně často jsou kalcifikované fibrózní ligamenta cruciata, dále šlacha čtyřhlavého svalu, jakož i intraartikulární volná tělíska v kolenních kloubech. Někdy se v postiženém koleni rozvinou destruktivní změny s fragmentací subchondrální kosti a periartikulární osifikací, které ústí do těžké deformity kolene. Druhým nejčastějším místem kalcifikace při sporadické CCA jsou zápěstí. Triangulární fibrózní kloubní disk RC kloubu se vyznačuje zrnitým a amorfním typem zvápenatění, ke kterému se někdy připojuje lineární kalcifikace hyalinních chrupavek interkarpálních a karpometakarpálních kloubů. /8/ Tab. Choroby s možným výskytem pyrofosfátové kalcifikace artikulárních chrupavek anebo krystalů kalciumpyrofosfátu dihydrátu (CPPD) v synoviálním prostředí /9/

17 Vysoká pravděpodobnost výskytu Mírná pravděpodobnost výskytu hyperparatyreóza hypertyreóza hemosideróza nefrolitiáza hypotyreóza ankylozující hyperostóza hypofosfatazie ochronóza hypomagneziemie Wilsonova choroba neuroartropatie hemofilická artropatie disekující osteochondritida Pagetova choroba amyloidóza akromegalie dna osteoartróza osteochondrodysplazie stárnutí Další krystaly indukované artropatie Hydroxyapatitová artropatie Charakteristika Hydroxyapatitová artropatie je zvláštní formou krystalové artropatie, u níž je při ultramikroskopickém nálezu průkaz krystalů skupiny bázických kalciumfosfátových mikrokrystalů (BPC) v synoviálním výpotku anebo v membráně kloubů postižených erozivními změnami anebo pokročilou osteoartrózou, zejména kolen u starších osob, často v kombinaci s periartikulární kalcifikací ramen nebo jiných velkých kloubů. Klinický obraz Syndrom rameno-koleno Milwaukee, což je kombinace HA kalcifikace rotátorové manžety ramene a BCP artropatie kolene. Tento syndrom se vyskytuje převážně u žen vyšších věkových skupin, zejména jako důsledek opotřebení postižených kloubů, přičemž proces degenerace kostních struktur je pravděpodobně zdrojem krystalů skupiny BCP, z poškozených měkkých tkání pocházejí kolagenové částice v synoviálních výpotcích a na ně reagující enzymy (zvýšení aktivity neutrální proteázy a kolagenázy). Laboratorní nález Zaměřit se na parametry metabolismu kalcia a fosforu a s nimi související enzymy, především alkalické fosfatázy. Běžné

18 biochemické testy bývají v normě, v období zánětlivé reakce podmíněné krystaly je přechodné zvýšení hodnot reaktantů akutní fáze. Diagnostika Rozpoznání hydroxyapatitové kalcifikace a jejích variabilních syndromů není náročné a opírá se o skiagrafický nález poměrně charakteristických kalcifikací na úrovni šlach, vazů, úponů. K upřesnění diagnózy se vyžaduje identifikace krystalů získaných aspirací jehlou většího průměru nebo bioptický vzorek postižené tkáně. /10/ Kalciumoxalátová kalcifikace Charakteristika Proces kalcifikace podmíněné mikrokrystaly kalciumoxalátu (CO) je projevem hyperoxalemie, která vzniká v důsledku narušení vnitřního prostředí zejména u nemocných s renální insuficiencí v dialyzačním programu. Zdrojem oxalátových krystalů je kyselina oxalová, která je výsledným produktem aminokyselin a kyseliny askorbové. Oxaláty z potravin se absorbují ve střevě a vylučují se téměř úplně ledvinami. Při poruchách těchto orgánů vzniká hyperoxalemie a hyperoxalurie s následnou tvorbou oxalátových kamenů a oxalátovou kalcifikací. Klinický obraz Krystaly CO se při hyperoxalemii vytvářejí především v periartikulárních tkáních, v podkoží, méně často v kloubních strukturách a kostech. Nejcharakterističtějším časným projevem kalciumoxalátové, často miliární kalcifikace je akutní artritida drobných kloubů rukou (PIP, MCP), často spojená s tendosynovitidou flexorů prstů. Diagnostika Skiagrafický nález mnohonásobných kalcifikací v oblasti kloubů, zejména rukou, základní podmínkou přesné diagnózy je krystalografická identifikace mikrokrystalů získaných z bioptických vzorků. /11/ Hereditární hemochromatóza Charakteristika

19 Autosomálně-recesivně hereditární hemochromatóza jde o poruchy vyvolané zvýšeným vstřebáváním železa z gastrointestinálního systému a jeho postupným hromaděním v tkáních. Vyskytuje se výlučně v evropské populaci. Klinický obraz Postupné hromadění železa vede ke klinické manifestaci hemochromatózy u mužů nejčastěji ve středním věku. U žen se příznaky projevují obyčejně o roků později. Nejčastější klinické projevy jsou zvětšení a cirhóza jater, diabetes mellitus 2. typu, bronzové zbarvení kůže a vývoj artropatie. Závažnost choroby závisí i na dalších negenetických faktorech - ztráty krve zpomalují, ale užívání alkoholu naopak zrychluje vývoj komplikací. První artritické příznaky se vyskytují převážně v oblasti II. a III. metakarpofalangeálního kloubu a změny jsou nejtěžší zpravidla na pravé ruce. Pacienti občas udávají kloubní ztuhlost, počáteční klinické příznaky jsou však zjevné v podobě jemného kloubního otoku a neschopnosti úplné flexe metakarpofalangeálních kloubů. Kromě kloubů rukou mohou být artritickým procesem postižena i ramena, kolena a kyčle. Zejména artritida kyčelních kloubů může být mimořádně progresivní a snížení funkční schopnosti je tak výrazné, že se pacienti musí podrobit chirurgickému výkonu. Laboratorní nález Sérové železo nad 30 mmol/l, saturace transferinu nad 62 %. Rtg nález Radiologické příznaky kloubního postižení jsou přítomné až u 80 % pacientů. Rtg obraz při hemochromatozové artropatii má charakter atypické artrózy okrajové apozice, jemné povrchové eroze kloubních ploch, jemné kalcifikace kloubních chrupavek, především v MCP 2. a 3. /12/ B) Infekční a reaktivní artritidy Charakteristika Infekční artritida zapříčiňuje vniknutí infekčního agens do kloubní dutiny, kde následně vyvolá zánět synoviální membrány. V éře před objevením antibiotik tato onemocnění často končila letálně. /13/ Mikroby mohou vyvolat kloubní zánět dvojí mechanismem:

20 - Přímou infekcí kloubu živé mikroorganismy možno prokázat v kloubním prostředí někdy spolu s rozpadlými mikrobiálními strukturami: příkladem je septická nebo pravá infekční artritida. - Druhou možností je vznik reaktivní artritidy, nastupující po infekci proběhlé mimo kloub. Zde není možné prokázat v kloubním prostředí živé mikroorganismy, pouze některé mikrobiální struktury, které mohou působit jako antigen. Příkladem jsou například revmatická horečka po infekci orofaryngu, Reiterův syndrom po proběhlé infekci močových cest nebo střevní infekci. Mikroorganismy se mohou dostat do kloubu v důsledku: - traumatu, chirurgického výkonu nebo kloubní punkce, - šířením z osteomyelytického ložiska v přilehlé kosti, - krevním proudem ze vzdálenějších infekčních ložisek středouší, dýchacích a močových cest, trávicího ústrojí, podkožní tkáně. Infekce obvykle postihuje jeden kloub, asi ve 20 % je postižení polyartikulární. Nejčastěji je postiženo koleno, kyčel, rameno, zápěstí, hlezno, loket. Predisponujícími faktory pro vznik septické artritidy jsou: věk (děti a starší jedinci), současné systémové choroby (chronické jaterní choroby, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, diabetes mellitus, nádorová onemocnění). Současná imunosupresivní terapie rovněž zvyšuje riziko kloubní infekce. Dalšími predisponujícími faktory jsou umělé kloubní náhrady, kloubní punkce a nitrožilní aplikace drog. Obecná symptomatologie infekčních artritid Prudká kloubní bolest klidového charakteru, zduření a oteplení kloubu. Z celkových příznaků jsou to teploty, leukocytóza, zvýšená sedimentace erytrocytů. Po plném rozvoji kloubního zánětu může docházet k destrukci chrupavky, viditelné na rentgenogramech. Diagnostický přístup k infekční artritidě Klinické podezření na infekční artritidu by mělo vést k urychleným dalším vyšetřením, především vyšetření synoviální tekutiny. Barvení podle Grama a kultivace tekutiny je základem, může znamenat určité zdržení diagnostiky, proto je namístě rychlé vyšetření množství buněk v synoviální tekutině; při septické artritidě se zmnožuje nad v ml, ale může být i nižší. Doplňujícím vyšetřením je scintigrafie za použití technecia 99 Tc, nebo leukocytů označených galiem 67 Ga nebo indiem 111 In. /4/

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci CRP v séru Abstrakt C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry, jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Familiární Středomořská Horečka

Familiární Středomořská Horečka Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Familiární Středomořská Horečka Co je to? Familiární středmořská (Mediterranean) horečka (Fever) (FMF) je vrozené onemocnění charakterizované vracejícími

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Agrekan Vysokomolekulární proteoglykan, obsažený v mezibuněčné hmotě kloubní chrupavky. Jeho molekula je složena z centrálního bílkovinného řetězce, na který

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it REVMATICKÁ HOREČKA A POSTSTREPTOKOKOVÁ REAKTIVNÍ ARTRITIDA

www.pediatric-rheumathology.printo.it REVMATICKÁ HOREČKA A POSTSTREPTOKOKOVÁ REAKTIVNÍ ARTRITIDA www.pediatric-rheumathology.printo.it REVMATICKÁ HOREČKA A POSTSTREPTOKOKOVÁ REAKTIVNÍ ARTRITIDA Co je to? Revmatická Horečka (RH) je nemoc vyvolaná infekcí streptokokem. Může postihnout srdce, někdy s

Více

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Na našem pracovišti provádíme léčbu pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace vlastní krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními

Více

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 1 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Lymeská borrelióza Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta. Seminární práce z imunologie. Celiakie

Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta. Seminární práce z imunologie. Celiakie Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta Seminární práce z imunologie Celiakie Vypracovaly: Jana Kukrálová Tereza Riedlová (7.kruh) Celiakie, jinak zvaná také celiakální sprue, je celoživotní onemocnění

Více

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Strava a cvičení při artróze a osteoporóze PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Artróza 2. Příčiny artrózy 3. Příznaky artrózy 4. Projevy artrózy 5. Projevy obtíží 6. Prevence artrózy 7. Osteoporóza 8.

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více