Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009"

Transkript

1 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 SÍDLO: Mělník, Pražská 2817 PSČ: ŘEDITEL ŠKOLY: Bedřiška Frundlová (do ) tel: Vladimír Škuta (od ) tel: , gsm: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Město Mělník, okres Mělník, Náměstí Míru 1, Mělník IČ: DIČ: IZO: DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: ŠKOLSKÁ RADA: předseda: Kasáček Karel (zvolen zák. zástupci žáků) členové: Stočková Klára (jmenována zřizovatelem školy) Tichá Božena (jmenována zřizovatelem školy) Veiglová Irena (zvolena zák. zástupci žáků) Hronková Iva (zvolena ped. pracovníky školy) Liptáková Jiřina (zvolena ped. pracovníky školy) 1.2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce Je úplnou základní školou, která ve šk. roce poskytovala základní vzdělání 529 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhala v 11 třídách na 1. stupni a ve 12 třídách na 2. stupni ZŠ (stav k ). Škola poskytuje úplné základní vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje integrovaným žákům s různými vadami a s poruchami učení. Pro tyto žáky pedagogové s odbornou specializací připravují individuální výchovně vzdělávací plány a specializovanou výuku vybraných předmětů. Specializované hodiny českého jazyka a logopedické nácviky patří

3 již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky. Škola má externího školního psychologa. Ve školním roce 2008/2009 využívali 3 žáci služeb asistenta pedagoga. Talentovaným žákům dává škola příležitost uplatnit se zejména v tzv. "matematických třídách". Jsou zakládány na 2. stupni ZŠ a obsahují náročnější rozšířenou výuku vybraných předmětů. Do těchto tříd jsou po složení zkoušek přijímáni i žáci z jiných škol. Kromě 23 kmenových učeben se žáci vzdělávali ve 21 odborných učebnách (6x jazyková učebna, 2x PC učebna s připojením k internetu, 2x učebna s interaktivní tabulí, 2x tělocvična, 1x dílna, 1x výtvarná dílna, 1x učebna přírodopisu, 1x učebna chemie s chemickou laboratoří a interaktivní tabulí, 1x učebna fyziky, 1x učebna dějepisu, 1x učebna hudební výchovy, 1x učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 1x divadelní sál). Součástí školy je školní družina. Výchova dětí ve školní družině probíhala ve třech odděleních v samostatných učebnách (hernách). 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČOVALA VE ŠK. R. 2008/2009: 1) C / 01 - základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "MATĚJ", (MŠMT ČR č.j.: / ). 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 3.1 UČITELÉ 1. stupeň ZŠ: Bendová Miloslava Dombai Roman Geťková Jana Gruberová Ivana Helemiková Patricie Janovská Zora Jiřičková Radislava Jonáková Radka

4 Liptáková Jiřina Macurová Lenka Mičíková Jaroslava Plesníková Pavla Semáčová Ivanka Šimralová Hana Šmejkalová Iveta Timbarisová Blanka Wasyliwová Petra Weishauptová Blanka Znamenáček Petr PaedDr. 3.2 UČITELÉ 2. stupeň ZŠ: Antonínová Marcela Frundlová Bedřiška Hajn Jiří Hausmanová Marcela Hofmanová Věra Homutová Marcela Hromas František Hronková Alexandra Hronková Iva Chvojková Vlasta Jiřička Miroslav Jurkovičová Taťána Kopecká Martina Kouřilová Ivana Lauda Michal Pazderová Pavlína Řepová Venuše Suchopárková Olga Šrámková Kateřina Tillingerová Hana Vaňková Ivana Vojíková Hana Ziegler Václav Bc. Ing. 3.3 VYCHOVATELÉ ŠD: Filousová Alena Šimralová Hana Timbarisová (Šmídová) Blanka 3.4 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI: Vondráčková Alena Svobodová Jana Novák Roman ekonom administrativní pracovnice, pokladní školník

5 Bögiová Jindra Jarošová Andrea Melicharová Stanislava Růžičková Marie Řepová Helena uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Ve dnech 3. a 4. února 2009 proběhl zápis dětí do prvního ročníku školy ve školním roce 2009/2010. V řádném termínu zapsáno: Po jednoletém odkladu: Odklad pov. šk. docházky o 1 rok: 32 žáci 7 žáků 12 žáků V září 2009 do 1. ročníku nastoupilo: 37 žáků (stav k ) 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - naplnění cílů základního vzdělávání kritérium: úspěšnost žáků v naplnění cílů zákl. vzdělávání (podle 44 školského zákona) nástroj:analýza výstupních hodnocení žáků ZŠ ve šk. roce 2008/ "Osvojení si strategie učení a motivace pro celoživotní učení" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 0,00 45,83 45,83 8,33 0,00 IX.B % 65,39 26,92 3,85 3,85 0,00 IX.C % 24,00 28,00 40,00 8,00 0,00 IX.D % 62,50 37,50 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 CELKEM % 41,82 32,73 20,00 5,46 0,00

6 5.1.2 "Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 0,00 50,00 45,83 4,17 0,00 IX.B % 30,77 38,46 30,77 0,00 0,00 IX.C % 28,00 36,00 24,00 12,00 0,00 IX.D % 50,00 8,33 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 42,73 30,00 23,64 3,64 0, "Všestranná, účinná a otevřená komunikace" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 66,67 12,50 20,83 0,00 0,00 IX.B % 61,54 38,46 0,00 0,00 0,00 IX.C % 28,00 44,00 20,00 8,00 0,00 IX.D % 70,83 29,17 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 60,00 28,18 10,00 1,82 0,00

7 5.1.4 "Schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 37,50 12,50 0,00 0,00 IX.B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 32,00 28,00 4,00 0,00 IX.D % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 72,73 16,36 10,00 0,91 0, "Projevování svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňování svých práv a plnění svých povinností" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 29,17 16,67 4,17 0,00 IX.B % 96,15 3,85 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 44,00 12,00 8,00 0,00 IX.D % 58,33 41,67 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 CELKEM % 63,64 26,36 6,36 3,64 0,00

8 5.1.6 "Projevování pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivost ve vztazích k lidem, prostředí a k přírodě" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 66,67 16,67 16,67 0,00 0,00 IX.B % 92,31 7,69 0,00 0,00 0,00 IX.C % 24,00 48,00 20,00 8,00 0,00 IX.D % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 72,73 16,36 9,09 1,82 0, "Aktivní projevování zodpovědnosti (rozvíjení a ochrana) za své fyzické, duševní a sociální zdraví" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 75,00 20,83 4,17 0,00 0,00 IX.B % 96,15 3,85 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 40,00 16,00 8,00 0,00 IX.D % 91,67 8,33 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM % 76,36 17,27 4,55 1,82 0,00

9 5.1.8 "Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, schopnost soužití s ostatními lidmi" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 45,83 4,17 0,00 0,00 IX.B % 92,31 3,85 3,85 0,00 0,00 IX.C % 32,00 32,00 32,00 4,00 0,00 IX.D % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 70,00 19,09 10,00 0,91 0, "Rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 IX.B % 34,62 46,15 15,38 3,85 0,00 IX.C % 32,00 24,00 36,00 4,00 4,00 IX.D % 83,33 16,67 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 53,64 30,91 12,73 1,82 0,91

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (zpracovala Věra Hofmanová, metodik prevence SPJ) 6.1 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve školním roce 2008/2009 cílem primární prevence sociálně patologických jevů bylo zvýšení odolnosti dětí vůči společensky nežádoucím jevům a zabránění rizikovému chování - šikana, záškoláctví, vandalismus, užívání návykových látek. Vycházeli jsme z Minimálního preventivního programu a z plánu prevence na školní rok. Podařilo se splnit většinu naplánovaných akcí primární prevence. Během školního roku došlo k nárůstu ničení školního majetku, proto proběhly v několika třídách 2.stupně besedy s městskou policií na téma vandalismus a krádeže. Na 1.stupni byly besedy s Policií ČR zaměřeny na násilí a šikanu. V září proběhl adaptační kurz 6.ročníku a kurz Zdravý životní styl pro 8.ročník. Oba kurzy děti hodnotily kladně a podle jejich slov jim pomohly k lepšímu poznání druhých, ujasnily si základní pravidla komunikace, naučily se zvládat náročnější životní situace a posílily svoji sebedůvěru. Ke zlepšení vztahů mezi žáky, k rozvíjení komunikace a asertivního chování přispěly i další školní akce jako jsou: lyžařský, sportovní a vodácký kurz, terénní praktika, školní akademie, sportovní a vědomostní soutěže. Výchovné problémy se objevily ve 2.pololetí ve třídě VIII.B ( zhoršení vztahů ve třídě, šikana,drzé chování k vyučujícím ) Byla provedena sociometrie třídy a se žáky ke konci školního roku pracovala školní psycholožka Hana Grohmanová, která bude v utváření lepšího třídního kolektivu pokračovat. Intervenční program Střediska výchovné péče Slaný byl realizován ve třídě VII.C. S touto třídou se velice špatně pracuje žáci jsou nesoustředění, neplní si školní povinnosti, objevila se fyzická i psychická šikana.paní učitelce třídní bylo doporučeno, pracovat s třídním kolektivem nejen ve škole, ale i mimo ni. Z tohoto důvodu se třída zúčastní v září třídenního poznávacího pobytu. Některé akce a práce školní psycholožky byly realizovány díky grantu na dlouhodobý preventivní program s názvem Jeden za všechny a všichni za jednoho. Naše škola byla také vybrána pro výzkum v rámce mezinárodního projektu EU-Dap 2. jedná se o tříletý projekt, jeho cílem je zhodnocení preventivních programů v 6.ročníku. Všichni učitelé se při své práci snaží zamezit řešení sporů mezi dětmi nepřiměřenými prostředky, zaměřují se na vytváření příznivého klimatu ve třídách a na budování pozitivní atmosféry a bezpečného prostředí ve škole. 6.2 PŘEHLED AKCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ Adaptační kurz Lhotka 6.ročník Seminář sociální prevence Hoštka Podaná ruka (projekt k bezpečnému chování ) - 1.ročník Schůzka s ředitelem Městské policie projekt Kdosi hraje, nezlobí Setkání ředitelky školy s členy školního parlamentu Zdravý životní styl Jindřichov - 8.ročník

11 Projekt Kdo si hraje, nezlobí - beseda se strážníky městské policie o problémovém chování - všechny ročníky 2.stupně Mimořádná třídní schůzka VII.C nekázeň při vyučování Projekt OSPOD MÚ Mělník Vydejme se správnou cestou dívky VII.C, VIII.C Setkání se školním parlamentem Kdo si hraje nezlobí ukončení projektu v MKD 7.A.B, 8.C, 9.D Beseda s městskou policií - 6.ročník Přednáška městské policie- násilí a šikana 5.A, 4.A B, 5.B 4.2. Poruchy chování, cizinec ve škole - seminář "Jiné děti" - Veselá Intervenční program SVP Slaný - VII.C Setkání ředitelky školy se školním parlamentem "Negativní vliv drog na životní styl a zdraví mládeže" - kino Sokol, MUDr. Presl (Drop in), p. Dočekal (kriminalista) 9.D účast na soudním jednání 5.3., Intervenční program SVP Slaný - VII.C Schůzka ŠMP s okresním metodikem prevence (PaedDr. Z. Černá) Setkání ředitelky školy se školním parlamentem Seminář sociální prevence - Hošťka Beseda s městskou policií - vandalismus a krádeže - 7.C, 8.C 4.6., 9.6. Beseda s městskou policií (p. Limprecht) - 6.A,B; 8.A,B 16.6., "Nenechte si ublížit" - sebeobrana - dívky 8. a 9. ročníku Prevence - Městská policie Mělník - 1.A,B Koncem června pracovala školní psycholožka H. Grohmanová se třídou VIII.B, prováděla sociometrii třídy. Akce zaměřené na volnočasové aktivity dětí - sportovní kurz, lyžařský a snowboardingový kurz, terénní praktika, vodácký kurz, školní akademie.

12 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ 7.1 PLÁN DVPP Plán DVPP na rok 2008 i 2009 zahrnoval tyto priority: - V rámci prostředků na DVPP zajišťovat účast členů vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení. - Zajistit vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor v souvislosti s kurikulární reformou, novými didakt. přístupy ve výuce, moderními metodami a formami práce, evaluací, tvorbou učebních textů. - Zajistit vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor zaměřené na vybrané otázky speciální pedagogiky (speciální vzdělávací potřeby žáků, šikana, aj.). - Pokračovat ve vzdělávání učitelů i nepedagogických pracovníků v počítačové gramotnosti. - Průběžně zajišťovat školní akce kvalifikovanými vyučujícími kurzy zdravotníka zotavovacích akcí, základní a doškolovací instruktorů školního lyžování a snowboardingu. - Zajišťovat vzdělávání v oblasti BOZP a PO pro všechny zaměstnance. - V souladu s vnitřní směrnicí č. 02/2008 podpořit studium nekvalifikovaných učitelů při zvýšení kvalifikace. 7.2 PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ DVPP 2008/2009: Školení BOZP a PO; ZŠ (zaměstnanci školy) Seminář sociální prevece, ; Hošťka (Hf, An) Schůzka výchovných poradců; IPS Mělník (Fr) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Dyskorunka výuk. prog. pro žáky se SPU; Mělník (Li, Ma, Kp, Hf) Seminář k Orv a dějepisu; Český senát Praha (An, Hf) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář evidenčního systému Bakaláři (Fr) Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí (Ji) Schůzka školních metodiků prevence; PPP Mělník (Hf) Seminář 1. st. Aj; Kralupy n. Vlt. (Jo, Ge) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář evidenčního systému Bakaláři (Fr, Ji) Seminář k pilotnímu ověřování nové šk. dokumentace; MŠMT Praha (Jř, Ji) Kurz instruktora školního lyžování, ; Pec pod Sněžkou (Kp) Seminář k čerpání FKSP; ZŠ (zaměstnanci školy) Seminář ČMOS: Podmínky práce ped. prac. v r. 2009; Praha (Hf) M. Veselá: Poruchy chování, emocí, cizinec ve škole,.. (An, Hf, Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Školení ÚOOÚ k ochraně osobních údajů na školách; Praha (Jř) Seminář Vzdělávání žáků se SVP; Mělníki (He, Ji, Jo) Schůzka k volbě povolání; IPS Mělník (Fr) Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí, (An)

13 Seminář Změny ve školské legislativě; MěÚ Mělník (Jř, Ji, Li, Von) Školský management (Fr) Seminář Interaktivní tabule - ukázky programů a využití; ZŠ (ped. prac.) Školní matrika (Ji) Pracovní návštěva škol partnerského města Č. Krumlov, (Jř, Ji) Školské právo; DDM Mělník (Fr) Pracovní schůzka metodiků prevence; GJP Mělník (Hf) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář sociální prevence, ; Hošťka (Hf, An) Seminář pro vedoucí pracovníky škol, ; Jesenice (Ji) 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI (Zpracovali: Martina Kopecká, Marcela Antonínová, Jiřina Liptáková, Bc. František Hromas) 8.1 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Žáci a učitelé školy se zúčastňovali řady akcí pořádaných ve spolupráci se zřizovatelem školy (archivováno v ZŠ v měsíčních přehledech akcí školy). Řada školních aktivit byla prezentována v místním tisku (Radnice, Týdeník Mělnicko...). Žáci pod vedením pí uč. Marcely Antonínové ve školním roce 2008/2009 vydali několik čísel školního časopisu 220V. Ve dnech a se žáci jednotlivých ročníků prezentovali vystoupením v divadelním sále školního klubu uspořádáním "školní akademie" ku příležitosti oslavy ukončení školního roku 2008/ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V PŘEDMĚTOVÝCH A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH: O pohár ředitele ISŠT v malé kopané ( ) 1. místo VYBÍJENÁ ( PREVENTAN CUP) : kategorie tř okresní kolo : dne v Neratovicích dívky : 1. místo (postup do krajského kola) chlapci: 2. místo krajské kolo : dne v Benešově dívky : 7. místo MALÁ KOPANÁ ( MC DONALD S CUP) : kategorie tř tř okresní kolo : dne v Neratovicích 1-3. tř : 4. místo PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR STŘEDOČESKÉHO KRAJE : Okresní kolo : dne v Mělníku Dívky : 4. 5.tř Stará Tereza : 2. místo ( postup do krajského kola ) Tauchmanová Mariánka 3. místo ( postup do krajského kola ) tř Mlejnková Lucie 1. místo (postup do krajského kola)

14 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ : Okresní kolo : dne v Mělníku Kategorie : tř : 3. místo tř : 5. místo LIGA MĚLNICKÝCH ŠKOL VE FLORBALE : kategorie tř Okresní kolo : dne ve Velkém Borku : 2. místo Okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie C ( ) 3. místo: Utinková Hana 76, 5 bodů zúčastnilo se celkem: 20 žáků Okresní kolo Biologická olympiáda kategorie C ( ) 1. místo: Utinková Hana 101, 5 bodů 2. místo: Renza David 97 bodů zúčastnilo se celkem: 30 žáků Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků ( ) 3. místo: Šrámek Stanislav, Orgoníková Dana, Janštová Klára, Jakešová Michaela, Pokorná Anna Okresní kolo - Biologická olympiáda kategorie D ( ) 1. místo: Smetana Martin 125 bodů 2. místo: Janštová Klára 97 bodů Recitační soutěž okresní kolo 1. stupeň Jiráček Kryštof, Anna Černá postup do krajského kola Mladý historik okresní kolo 2. místo (postup do krajského kola) 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI Ve šk. roce 2008/2009 nebyla ve škole vykonávána žádná kontrolní ani inspekční činnost ČŠI. 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Viz příloha č. 2

15 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2008/2009 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2008/2009 škola sama nebyla přímo zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Lektorování vzdělávacích akcí programů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení (pořádaných MŠMT, NIDV a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze) však bylo umožněno oběma zástupcům ředitele školy Miroslavu Jiřičkovi a Radislavě Jiřičkové poskytnutím dovolené v době konání těchto akcí. 13. ŠKOLOU PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 1) Projekt "S hudbou kolem světa". Podána žádost o udělení finanční dotace Krajskému úřadu Středočeského kraje pro rok Dotace nebyla (usnesením č /2008/ZK) přidělena. Projekt nebyl realizován. 2) Projekt "Jeden za všechny a všichni za jednoho". Program 1 - prevence sociálně patologických jevů. Schváleno ,- Kč. 3) Projekt "Environmentální výchova a vzdělávání na základní škole". Podána žádost o udělení finanční dotace ve výši ,- Kč Krajskému úřadu Středočeského kraje pro rok Dotace byla (rozhodnutím č /2008/RK) přidělena ve výši ,- Kč. Projekt byl realizován. 4) Rozvojový program "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008". Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč. 5) Rozvojový program "Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008". Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč (již schváleno). 6) Grant pro sport a volný čas z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009, oprava podlahy - parket v dívčí tělocvičně. Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč. 7) Vypracován a podán projekt na MŠMT, investice do rozvoje vzdělávání, žádající o podporu v rámci OPVK: "Interaktivní tabule - moderní prostředek výuky Aj k lepším znalostem žáků školy". 8) Vypracován a podán projekt "Sázka na budoucnost" operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, grantu "Zvyšování kvality vzdělávání ve Středočeském kraji".

16 9) Vypracován a podán projekt k vícedenním akcím (Zdravý životní styl pro žáky 8. ročníku, Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku). Z fondu primární prevence Středočeského kraje požadována dotace ,- Kč. 10) Nad rámec normativního financování se podařilo pro školní rok 2008/2009 získat finanční prostředky pro zabezpečení asistenta pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na úhradu mzdových prostředků tak bylo získáno ,- Kč. I pro následující školní rok 2009/2010 se podařilo získat tímto způsobem další finanční prostředky, celkem na 4 asistenty pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s tělesným postižením a žákům s autismem. 14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Na základě stížnosti zaměstnanců školy a ZO ČMOS PŠ ze dne oblastnímu inspektoru BOZP ČMOS PŠ proběhla ve školním roce 2008/2009 v ZŠ kontrola, která opět potvrdila dlouhodobě neřešený havarijní stav oken budovy školy, na který již několik let zřizovatele školy (Město Mělník) upozorňovaly různé kontrolní orgány (ZO ČMOS PŠ, bezpečnostní technik školy, ČŠI, Krajská hygienická stanice, fa SANTÉ - preventivní závodní lékařská péče), žáci, jejich rodiče, Školská rada, vedení školy a někteří zaměstnanci. S výsledkem kontroly byl zřizovatel školy seznámen, načež přislíbil nápravu havarijního stavu do konce školního roku 2008/2009. Svůj slib však (opět) ne, a na konci školního roku 2008/2009 v měsíčníku Radnice oznámil, že oprava proběhne, až bude zřejmé, zda na ni obdrží finanční dotaci. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti školní družiny Příloha č. 2 Rozvaha (bilance) sestavená k V Mělníku Vladimír Škuta ředitel školy Školská rada převzala dne: podpis:...

17 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 PŘÍLOHA č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2008/2009 (zpracovala Blanka Šmídová, vedoucí vychovatelka ŠD) Do školní družiny se v září 2008 přihlásilo 95 žáků, kteří byli rozděleni do oddělení: 1. oddělení KLOKÁNCI II.A, III.AB, IV.AB Hana Šimralová 2. oddělení MRAVENCI I.B, III.A Alena Filousová 3. odělení LVÍČATA I.B, II.A Blanka Timbarisová Ve školní družině byl zajištěn: ranní provoz 07:00 07:40 hod odpolední provoz 11:45 16:30 hod Školní družina je místem, kde žáci 1. stupně tráví velkou část svého volného času, a proto zde dětem byly umožněny rozmanité zájmové činnosti (výtvarná, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenská), jakož i vycházky s různým zaměřením - vše s cílem rozvíjet osobnost dítěte, umožnit mu jeho seberealizaci a kompenzovat případné školní neúspěchy. Pro svoji činnost ŠD využívala: - školní hřiště s dětským koutkem, - divadelní sál, - vycházky do přírody, - tělocvičnu. Do celoročního plánu činnosti ŠD byly zařazeny hlavní akce (společné pro všechna oddělení), které tvořily prioritu výchovně-vzdělávací činnosti ŠD pro daný měsíc. Vychovatelky školní družiny spolupracovaly s učiteli při naplňování ŠVP, při řešení výchovných problémů a při organizování různých mimoškolních aktivit školy.

18 Hlavní měsíční akce ŠD ve škol. roce 2008/2009 Září Drakiáda - soutěž o nejhezčího vyrobeného draka - soutěž o nejlépe létajícího draka Říjen Sběr kaštanů - soutěž jednotlivců - soutěž třídních kolektivů Sběr papíru - soutěž jednotlivců - soutěž třídních kolektivů Listopad Turnaj v míčových hrách Prosinec Mikulášská besídka - s nadílkou ve všech odděleních ŠD Vánoční besídka - s nadílkou ve všech odděleních ŠD Leden Sněhulák - výtvarná soutěž Únor Karneval - soutěž o nejhezčí karnevalovou masku Březen Turnaje ve společenských hrách ( ročník) - Pexesový král ( ročník) - Dáma, Člověče, nezlob se, Šachy Sběr papíru Duben MISS a MISSÁK (soutěže v jednotlivých odděleních) Návštěva jarní výstavy (Velikonoce) Dopravní odpoledne - jízda na kolech Květen Atletické závody - soutěž jednotlivců Červen Srpen Den pro děti (sportovní hry a soutěže) Příměstský tábor

19 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 PŘÍLOHA č. 2 k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (zpracovala Alena Vondráčková) OBSAH: - Rozvaha (bilance) sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k Rozvaha (bilance) sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k

20 Poznámky:

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Koncepce rozvoje školy /2019

Koncepce rozvoje školy /2019 Základní škola Vintířov, okres SOKOLOV Koncepce rozvoje školy - 2015/2019 Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy a členy školské rady zpracovala: Mgr.Marcela Kokešová, ředitelka školy Vintířov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více