Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009"

Transkript

1 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 SÍDLO: Mělník, Pražská 2817 PSČ: ŘEDITEL ŠKOLY: Bedřiška Frundlová (do ) tel: Vladimír Škuta (od ) tel: , gsm: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Město Mělník, okres Mělník, Náměstí Míru 1, Mělník IČ: DIČ: IZO: DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: ŠKOLSKÁ RADA: předseda: Kasáček Karel (zvolen zák. zástupci žáků) členové: Stočková Klára (jmenována zřizovatelem školy) Tichá Božena (jmenována zřizovatelem školy) Veiglová Irena (zvolena zák. zástupci žáků) Hronková Iva (zvolena ped. pracovníky školy) Liptáková Jiřina (zvolena ped. pracovníky školy) 1.2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce Je úplnou základní školou, která ve šk. roce poskytovala základní vzdělání 529 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhala v 11 třídách na 1. stupni a ve 12 třídách na 2. stupni ZŠ (stav k ). Škola poskytuje úplné základní vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje integrovaným žákům s různými vadami a s poruchami učení. Pro tyto žáky pedagogové s odbornou specializací připravují individuální výchovně vzdělávací plány a specializovanou výuku vybraných předmětů. Specializované hodiny českého jazyka a logopedické nácviky patří

3 již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky. Škola má externího školního psychologa. Ve školním roce 2008/2009 využívali 3 žáci služeb asistenta pedagoga. Talentovaným žákům dává škola příležitost uplatnit se zejména v tzv. "matematických třídách". Jsou zakládány na 2. stupni ZŠ a obsahují náročnější rozšířenou výuku vybraných předmětů. Do těchto tříd jsou po složení zkoušek přijímáni i žáci z jiných škol. Kromě 23 kmenových učeben se žáci vzdělávali ve 21 odborných učebnách (6x jazyková učebna, 2x PC učebna s připojením k internetu, 2x učebna s interaktivní tabulí, 2x tělocvična, 1x dílna, 1x výtvarná dílna, 1x učebna přírodopisu, 1x učebna chemie s chemickou laboratoří a interaktivní tabulí, 1x učebna fyziky, 1x učebna dějepisu, 1x učebna hudební výchovy, 1x učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 1x divadelní sál). Součástí školy je školní družina. Výchova dětí ve školní družině probíhala ve třech odděleních v samostatných učebnách (hernách). 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČOVALA VE ŠK. R. 2008/2009: 1) C / 01 - základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "MATĚJ", (MŠMT ČR č.j.: / ). 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 3.1 UČITELÉ 1. stupeň ZŠ: Bendová Miloslava Dombai Roman Geťková Jana Gruberová Ivana Helemiková Patricie Janovská Zora Jiřičková Radislava Jonáková Radka

4 Liptáková Jiřina Macurová Lenka Mičíková Jaroslava Plesníková Pavla Semáčová Ivanka Šimralová Hana Šmejkalová Iveta Timbarisová Blanka Wasyliwová Petra Weishauptová Blanka Znamenáček Petr PaedDr. 3.2 UČITELÉ 2. stupeň ZŠ: Antonínová Marcela Frundlová Bedřiška Hajn Jiří Hausmanová Marcela Hofmanová Věra Homutová Marcela Hromas František Hronková Alexandra Hronková Iva Chvojková Vlasta Jiřička Miroslav Jurkovičová Taťána Kopecká Martina Kouřilová Ivana Lauda Michal Pazderová Pavlína Řepová Venuše Suchopárková Olga Šrámková Kateřina Tillingerová Hana Vaňková Ivana Vojíková Hana Ziegler Václav Bc. Ing. 3.3 VYCHOVATELÉ ŠD: Filousová Alena Šimralová Hana Timbarisová (Šmídová) Blanka 3.4 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI: Vondráčková Alena Svobodová Jana Novák Roman ekonom administrativní pracovnice, pokladní školník

5 Bögiová Jindra Jarošová Andrea Melicharová Stanislava Růžičková Marie Řepová Helena uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Ve dnech 3. a 4. února 2009 proběhl zápis dětí do prvního ročníku školy ve školním roce 2009/2010. V řádném termínu zapsáno: Po jednoletém odkladu: Odklad pov. šk. docházky o 1 rok: 32 žáci 7 žáků 12 žáků V září 2009 do 1. ročníku nastoupilo: 37 žáků (stav k ) 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - naplnění cílů základního vzdělávání kritérium: úspěšnost žáků v naplnění cílů zákl. vzdělávání (podle 44 školského zákona) nástroj:analýza výstupních hodnocení žáků ZŠ ve šk. roce 2008/ "Osvojení si strategie učení a motivace pro celoživotní učení" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 0,00 45,83 45,83 8,33 0,00 IX.B % 65,39 26,92 3,85 3,85 0,00 IX.C % 24,00 28,00 40,00 8,00 0,00 IX.D % 62,50 37,50 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 CELKEM % 41,82 32,73 20,00 5,46 0,00

6 5.1.2 "Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 0,00 50,00 45,83 4,17 0,00 IX.B % 30,77 38,46 30,77 0,00 0,00 IX.C % 28,00 36,00 24,00 12,00 0,00 IX.D % 50,00 8,33 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 42,73 30,00 23,64 3,64 0, "Všestranná, účinná a otevřená komunikace" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 66,67 12,50 20,83 0,00 0,00 IX.B % 61,54 38,46 0,00 0,00 0,00 IX.C % 28,00 44,00 20,00 8,00 0,00 IX.D % 70,83 29,17 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 60,00 28,18 10,00 1,82 0,00

7 5.1.4 "Schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 37,50 12,50 0,00 0,00 IX.B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 32,00 28,00 4,00 0,00 IX.D % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 72,73 16,36 10,00 0,91 0, "Projevování svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňování svých práv a plnění svých povinností" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 29,17 16,67 4,17 0,00 IX.B % 96,15 3,85 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 44,00 12,00 8,00 0,00 IX.D % 58,33 41,67 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 CELKEM % 63,64 26,36 6,36 3,64 0,00

8 5.1.6 "Projevování pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivost ve vztazích k lidem, prostředí a k přírodě" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 66,67 16,67 16,67 0,00 0,00 IX.B % 92,31 7,69 0,00 0,00 0,00 IX.C % 24,00 48,00 20,00 8,00 0,00 IX.D % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 72,73 16,36 9,09 1,82 0, "Aktivní projevování zodpovědnosti (rozvíjení a ochrana) za své fyzické, duševní a sociální zdraví" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 75,00 20,83 4,17 0,00 0,00 IX.B % 96,15 3,85 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 40,00 16,00 8,00 0,00 IX.D % 91,67 8,33 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM % 76,36 17,27 4,55 1,82 0,00

9 5.1.8 "Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, schopnost soužití s ostatními lidmi" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 45,83 4,17 0,00 0,00 IX.B % 92,31 3,85 3,85 0,00 0,00 IX.C % 32,00 32,00 32,00 4,00 0,00 IX.D % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 70,00 19,09 10,00 0,91 0, "Rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 IX.B % 34,62 46,15 15,38 3,85 0,00 IX.C % 32,00 24,00 36,00 4,00 4,00 IX.D % 83,33 16,67 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 53,64 30,91 12,73 1,82 0,91

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (zpracovala Věra Hofmanová, metodik prevence SPJ) 6.1 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve školním roce 2008/2009 cílem primární prevence sociálně patologických jevů bylo zvýšení odolnosti dětí vůči společensky nežádoucím jevům a zabránění rizikovému chování - šikana, záškoláctví, vandalismus, užívání návykových látek. Vycházeli jsme z Minimálního preventivního programu a z plánu prevence na školní rok. Podařilo se splnit většinu naplánovaných akcí primární prevence. Během školního roku došlo k nárůstu ničení školního majetku, proto proběhly v několika třídách 2.stupně besedy s městskou policií na téma vandalismus a krádeže. Na 1.stupni byly besedy s Policií ČR zaměřeny na násilí a šikanu. V září proběhl adaptační kurz 6.ročníku a kurz Zdravý životní styl pro 8.ročník. Oba kurzy děti hodnotily kladně a podle jejich slov jim pomohly k lepšímu poznání druhých, ujasnily si základní pravidla komunikace, naučily se zvládat náročnější životní situace a posílily svoji sebedůvěru. Ke zlepšení vztahů mezi žáky, k rozvíjení komunikace a asertivního chování přispěly i další školní akce jako jsou: lyžařský, sportovní a vodácký kurz, terénní praktika, školní akademie, sportovní a vědomostní soutěže. Výchovné problémy se objevily ve 2.pololetí ve třídě VIII.B ( zhoršení vztahů ve třídě, šikana,drzé chování k vyučujícím ) Byla provedena sociometrie třídy a se žáky ke konci školního roku pracovala školní psycholožka Hana Grohmanová, která bude v utváření lepšího třídního kolektivu pokračovat. Intervenční program Střediska výchovné péče Slaný byl realizován ve třídě VII.C. S touto třídou se velice špatně pracuje žáci jsou nesoustředění, neplní si školní povinnosti, objevila se fyzická i psychická šikana.paní učitelce třídní bylo doporučeno, pracovat s třídním kolektivem nejen ve škole, ale i mimo ni. Z tohoto důvodu se třída zúčastní v září třídenního poznávacího pobytu. Některé akce a práce školní psycholožky byly realizovány díky grantu na dlouhodobý preventivní program s názvem Jeden za všechny a všichni za jednoho. Naše škola byla také vybrána pro výzkum v rámce mezinárodního projektu EU-Dap 2. jedná se o tříletý projekt, jeho cílem je zhodnocení preventivních programů v 6.ročníku. Všichni učitelé se při své práci snaží zamezit řešení sporů mezi dětmi nepřiměřenými prostředky, zaměřují se na vytváření příznivého klimatu ve třídách a na budování pozitivní atmosféry a bezpečného prostředí ve škole. 6.2 PŘEHLED AKCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ Adaptační kurz Lhotka 6.ročník Seminář sociální prevence Hoštka Podaná ruka (projekt k bezpečnému chování ) - 1.ročník Schůzka s ředitelem Městské policie projekt Kdosi hraje, nezlobí Setkání ředitelky školy s členy školního parlamentu Zdravý životní styl Jindřichov - 8.ročník

11 Projekt Kdo si hraje, nezlobí - beseda se strážníky městské policie o problémovém chování - všechny ročníky 2.stupně Mimořádná třídní schůzka VII.C nekázeň při vyučování Projekt OSPOD MÚ Mělník Vydejme se správnou cestou dívky VII.C, VIII.C Setkání se školním parlamentem Kdo si hraje nezlobí ukončení projektu v MKD 7.A.B, 8.C, 9.D Beseda s městskou policií - 6.ročník Přednáška městské policie- násilí a šikana 5.A, 4.A B, 5.B 4.2. Poruchy chování, cizinec ve škole - seminář "Jiné děti" - Veselá Intervenční program SVP Slaný - VII.C Setkání ředitelky školy se školním parlamentem "Negativní vliv drog na životní styl a zdraví mládeže" - kino Sokol, MUDr. Presl (Drop in), p. Dočekal (kriminalista) 9.D účast na soudním jednání 5.3., Intervenční program SVP Slaný - VII.C Schůzka ŠMP s okresním metodikem prevence (PaedDr. Z. Černá) Setkání ředitelky školy se školním parlamentem Seminář sociální prevence - Hošťka Beseda s městskou policií - vandalismus a krádeže - 7.C, 8.C 4.6., 9.6. Beseda s městskou policií (p. Limprecht) - 6.A,B; 8.A,B 16.6., "Nenechte si ublížit" - sebeobrana - dívky 8. a 9. ročníku Prevence - Městská policie Mělník - 1.A,B Koncem června pracovala školní psycholožka H. Grohmanová se třídou VIII.B, prováděla sociometrii třídy. Akce zaměřené na volnočasové aktivity dětí - sportovní kurz, lyžařský a snowboardingový kurz, terénní praktika, vodácký kurz, školní akademie.

12 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ 7.1 PLÁN DVPP Plán DVPP na rok 2008 i 2009 zahrnoval tyto priority: - V rámci prostředků na DVPP zajišťovat účast členů vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení. - Zajistit vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor v souvislosti s kurikulární reformou, novými didakt. přístupy ve výuce, moderními metodami a formami práce, evaluací, tvorbou učebních textů. - Zajistit vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor zaměřené na vybrané otázky speciální pedagogiky (speciální vzdělávací potřeby žáků, šikana, aj.). - Pokračovat ve vzdělávání učitelů i nepedagogických pracovníků v počítačové gramotnosti. - Průběžně zajišťovat školní akce kvalifikovanými vyučujícími kurzy zdravotníka zotavovacích akcí, základní a doškolovací instruktorů školního lyžování a snowboardingu. - Zajišťovat vzdělávání v oblasti BOZP a PO pro všechny zaměstnance. - V souladu s vnitřní směrnicí č. 02/2008 podpořit studium nekvalifikovaných učitelů při zvýšení kvalifikace. 7.2 PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ DVPP 2008/2009: Školení BOZP a PO; ZŠ (zaměstnanci školy) Seminář sociální prevece, ; Hošťka (Hf, An) Schůzka výchovných poradců; IPS Mělník (Fr) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Dyskorunka výuk. prog. pro žáky se SPU; Mělník (Li, Ma, Kp, Hf) Seminář k Orv a dějepisu; Český senát Praha (An, Hf) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář evidenčního systému Bakaláři (Fr) Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí (Ji) Schůzka školních metodiků prevence; PPP Mělník (Hf) Seminář 1. st. Aj; Kralupy n. Vlt. (Jo, Ge) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář evidenčního systému Bakaláři (Fr, Ji) Seminář k pilotnímu ověřování nové šk. dokumentace; MŠMT Praha (Jř, Ji) Kurz instruktora školního lyžování, ; Pec pod Sněžkou (Kp) Seminář k čerpání FKSP; ZŠ (zaměstnanci školy) Seminář ČMOS: Podmínky práce ped. prac. v r. 2009; Praha (Hf) M. Veselá: Poruchy chování, emocí, cizinec ve škole,.. (An, Hf, Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Školení ÚOOÚ k ochraně osobních údajů na školách; Praha (Jř) Seminář Vzdělávání žáků se SVP; Mělníki (He, Ji, Jo) Schůzka k volbě povolání; IPS Mělník (Fr) Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí, (An)

13 Seminář Změny ve školské legislativě; MěÚ Mělník (Jř, Ji, Li, Von) Školský management (Fr) Seminář Interaktivní tabule - ukázky programů a využití; ZŠ (ped. prac.) Školní matrika (Ji) Pracovní návštěva škol partnerského města Č. Krumlov, (Jř, Ji) Školské právo; DDM Mělník (Fr) Pracovní schůzka metodiků prevence; GJP Mělník (Hf) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář sociální prevence, ; Hošťka (Hf, An) Seminář pro vedoucí pracovníky škol, ; Jesenice (Ji) 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI (Zpracovali: Martina Kopecká, Marcela Antonínová, Jiřina Liptáková, Bc. František Hromas) 8.1 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Žáci a učitelé školy se zúčastňovali řady akcí pořádaných ve spolupráci se zřizovatelem školy (archivováno v ZŠ v měsíčních přehledech akcí školy). Řada školních aktivit byla prezentována v místním tisku (Radnice, Týdeník Mělnicko...). Žáci pod vedením pí uč. Marcely Antonínové ve školním roce 2008/2009 vydali několik čísel školního časopisu 220V. Ve dnech a se žáci jednotlivých ročníků prezentovali vystoupením v divadelním sále školního klubu uspořádáním "školní akademie" ku příležitosti oslavy ukončení školního roku 2008/ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V PŘEDMĚTOVÝCH A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH: O pohár ředitele ISŠT v malé kopané ( ) 1. místo VYBÍJENÁ ( PREVENTAN CUP) : kategorie tř okresní kolo : dne v Neratovicích dívky : 1. místo (postup do krajského kola) chlapci: 2. místo krajské kolo : dne v Benešově dívky : 7. místo MALÁ KOPANÁ ( MC DONALD S CUP) : kategorie tř tř okresní kolo : dne v Neratovicích 1-3. tř : 4. místo PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR STŘEDOČESKÉHO KRAJE : Okresní kolo : dne v Mělníku Dívky : 4. 5.tř Stará Tereza : 2. místo ( postup do krajského kola ) Tauchmanová Mariánka 3. místo ( postup do krajského kola ) tř Mlejnková Lucie 1. místo (postup do krajského kola)

14 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ : Okresní kolo : dne v Mělníku Kategorie : tř : 3. místo tř : 5. místo LIGA MĚLNICKÝCH ŠKOL VE FLORBALE : kategorie tř Okresní kolo : dne ve Velkém Borku : 2. místo Okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie C ( ) 3. místo: Utinková Hana 76, 5 bodů zúčastnilo se celkem: 20 žáků Okresní kolo Biologická olympiáda kategorie C ( ) 1. místo: Utinková Hana 101, 5 bodů 2. místo: Renza David 97 bodů zúčastnilo se celkem: 30 žáků Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků ( ) 3. místo: Šrámek Stanislav, Orgoníková Dana, Janštová Klára, Jakešová Michaela, Pokorná Anna Okresní kolo - Biologická olympiáda kategorie D ( ) 1. místo: Smetana Martin 125 bodů 2. místo: Janštová Klára 97 bodů Recitační soutěž okresní kolo 1. stupeň Jiráček Kryštof, Anna Černá postup do krajského kola Mladý historik okresní kolo 2. místo (postup do krajského kola) 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI Ve šk. roce 2008/2009 nebyla ve škole vykonávána žádná kontrolní ani inspekční činnost ČŠI. 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Viz příloha č. 2

15 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2008/2009 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2008/2009 škola sama nebyla přímo zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Lektorování vzdělávacích akcí programů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení (pořádaných MŠMT, NIDV a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze) však bylo umožněno oběma zástupcům ředitele školy Miroslavu Jiřičkovi a Radislavě Jiřičkové poskytnutím dovolené v době konání těchto akcí. 13. ŠKOLOU PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 1) Projekt "S hudbou kolem světa". Podána žádost o udělení finanční dotace Krajskému úřadu Středočeského kraje pro rok Dotace nebyla (usnesením č /2008/ZK) přidělena. Projekt nebyl realizován. 2) Projekt "Jeden za všechny a všichni za jednoho". Program 1 - prevence sociálně patologických jevů. Schváleno ,- Kč. 3) Projekt "Environmentální výchova a vzdělávání na základní škole". Podána žádost o udělení finanční dotace ve výši ,- Kč Krajskému úřadu Středočeského kraje pro rok Dotace byla (rozhodnutím č /2008/RK) přidělena ve výši ,- Kč. Projekt byl realizován. 4) Rozvojový program "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008". Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč. 5) Rozvojový program "Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008". Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč (již schváleno). 6) Grant pro sport a volný čas z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009, oprava podlahy - parket v dívčí tělocvičně. Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč. 7) Vypracován a podán projekt na MŠMT, investice do rozvoje vzdělávání, žádající o podporu v rámci OPVK: "Interaktivní tabule - moderní prostředek výuky Aj k lepším znalostem žáků školy". 8) Vypracován a podán projekt "Sázka na budoucnost" operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, grantu "Zvyšování kvality vzdělávání ve Středočeském kraji".

16 9) Vypracován a podán projekt k vícedenním akcím (Zdravý životní styl pro žáky 8. ročníku, Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku). Z fondu primární prevence Středočeského kraje požadována dotace ,- Kč. 10) Nad rámec normativního financování se podařilo pro školní rok 2008/2009 získat finanční prostředky pro zabezpečení asistenta pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na úhradu mzdových prostředků tak bylo získáno ,- Kč. I pro následující školní rok 2009/2010 se podařilo získat tímto způsobem další finanční prostředky, celkem na 4 asistenty pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s tělesným postižením a žákům s autismem. 14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Na základě stížnosti zaměstnanců školy a ZO ČMOS PŠ ze dne oblastnímu inspektoru BOZP ČMOS PŠ proběhla ve školním roce 2008/2009 v ZŠ kontrola, která opět potvrdila dlouhodobě neřešený havarijní stav oken budovy školy, na který již několik let zřizovatele školy (Město Mělník) upozorňovaly různé kontrolní orgány (ZO ČMOS PŠ, bezpečnostní technik školy, ČŠI, Krajská hygienická stanice, fa SANTÉ - preventivní závodní lékařská péče), žáci, jejich rodiče, Školská rada, vedení školy a někteří zaměstnanci. S výsledkem kontroly byl zřizovatel školy seznámen, načež přislíbil nápravu havarijního stavu do konce školního roku 2008/2009. Svůj slib však (opět) ne, a na konci školního roku 2008/2009 v měsíčníku Radnice oznámil, že oprava proběhne, až bude zřejmé, zda na ni obdrží finanční dotaci. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti školní družiny Příloha č. 2 Rozvaha (bilance) sestavená k V Mělníku Vladimír Škuta ředitel školy Školská rada převzala dne: podpis:...

17 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 PŘÍLOHA č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2008/2009 (zpracovala Blanka Šmídová, vedoucí vychovatelka ŠD) Do školní družiny se v září 2008 přihlásilo 95 žáků, kteří byli rozděleni do oddělení: 1. oddělení KLOKÁNCI II.A, III.AB, IV.AB Hana Šimralová 2. oddělení MRAVENCI I.B, III.A Alena Filousová 3. odělení LVÍČATA I.B, II.A Blanka Timbarisová Ve školní družině byl zajištěn: ranní provoz 07:00 07:40 hod odpolední provoz 11:45 16:30 hod Školní družina je místem, kde žáci 1. stupně tráví velkou část svého volného času, a proto zde dětem byly umožněny rozmanité zájmové činnosti (výtvarná, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenská), jakož i vycházky s různým zaměřením - vše s cílem rozvíjet osobnost dítěte, umožnit mu jeho seberealizaci a kompenzovat případné školní neúspěchy. Pro svoji činnost ŠD využívala: - školní hřiště s dětským koutkem, - divadelní sál, - vycházky do přírody, - tělocvičnu. Do celoročního plánu činnosti ŠD byly zařazeny hlavní akce (společné pro všechna oddělení), které tvořily prioritu výchovně-vzdělávací činnosti ŠD pro daný měsíc. Vychovatelky školní družiny spolupracovaly s učiteli při naplňování ŠVP, při řešení výchovných problémů a při organizování různých mimoškolních aktivit školy.

18 Hlavní měsíční akce ŠD ve škol. roce 2008/2009 Září Drakiáda - soutěž o nejhezčího vyrobeného draka - soutěž o nejlépe létajícího draka Říjen Sběr kaštanů - soutěž jednotlivců - soutěž třídních kolektivů Sběr papíru - soutěž jednotlivců - soutěž třídních kolektivů Listopad Turnaj v míčových hrách Prosinec Mikulášská besídka - s nadílkou ve všech odděleních ŠD Vánoční besídka - s nadílkou ve všech odděleních ŠD Leden Sněhulák - výtvarná soutěž Únor Karneval - soutěž o nejhezčí karnevalovou masku Březen Turnaje ve společenských hrách ( ročník) - Pexesový král ( ročník) - Dáma, Člověče, nezlob se, Šachy Sběr papíru Duben MISS a MISSÁK (soutěže v jednotlivých odděleních) Návštěva jarní výstavy (Velikonoce) Dopravní odpoledne - jízda na kolech Květen Atletické závody - soutěž jednotlivců Červen Srpen Den pro děti (sportovní hry a soutěže) Příměstský tábor

19 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 PŘÍLOHA č. 2 k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (zpracovala Alena Vondráčková) OBSAH: - Rozvaha (bilance) sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k Rozvaha (bilance) sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k

20 Poznámky:

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více