Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009"

Transkript

1 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 SÍDLO: Mělník, Pražská 2817 PSČ: ŘEDITEL ŠKOLY: Bedřiška Frundlová (do ) tel: Vladimír Škuta (od ) tel: , gsm: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Město Mělník, okres Mělník, Náměstí Míru 1, Mělník IČ: DIČ: IZO: DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: ŠKOLSKÁ RADA: předseda: Kasáček Karel (zvolen zák. zástupci žáků) členové: Stočková Klára (jmenována zřizovatelem školy) Tichá Božena (jmenována zřizovatelem školy) Veiglová Irena (zvolena zák. zástupci žáků) Hronková Iva (zvolena ped. pracovníky školy) Liptáková Jiřina (zvolena ped. pracovníky školy) 1.2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce Je úplnou základní školou, která ve šk. roce poskytovala základní vzdělání 529 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhala v 11 třídách na 1. stupni a ve 12 třídách na 2. stupni ZŠ (stav k ). Škola poskytuje úplné základní vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje integrovaným žákům s různými vadami a s poruchami učení. Pro tyto žáky pedagogové s odbornou specializací připravují individuální výchovně vzdělávací plány a specializovanou výuku vybraných předmětů. Specializované hodiny českého jazyka a logopedické nácviky patří

3 již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky. Škola má externího školního psychologa. Ve školním roce 2008/2009 využívali 3 žáci služeb asistenta pedagoga. Talentovaným žákům dává škola příležitost uplatnit se zejména v tzv. "matematických třídách". Jsou zakládány na 2. stupni ZŠ a obsahují náročnější rozšířenou výuku vybraných předmětů. Do těchto tříd jsou po složení zkoušek přijímáni i žáci z jiných škol. Kromě 23 kmenových učeben se žáci vzdělávali ve 21 odborných učebnách (6x jazyková učebna, 2x PC učebna s připojením k internetu, 2x učebna s interaktivní tabulí, 2x tělocvična, 1x dílna, 1x výtvarná dílna, 1x učebna přírodopisu, 1x učebna chemie s chemickou laboratoří a interaktivní tabulí, 1x učebna fyziky, 1x učebna dějepisu, 1x učebna hudební výchovy, 1x učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 1x divadelní sál). Součástí školy je školní družina. Výchova dětí ve školní družině probíhala ve třech odděleních v samostatných učebnách (hernách). 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČOVALA VE ŠK. R. 2008/2009: 1) C / 01 - základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "MATĚJ", (MŠMT ČR č.j.: / ). 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 3.1 UČITELÉ 1. stupeň ZŠ: Bendová Miloslava Dombai Roman Geťková Jana Gruberová Ivana Helemiková Patricie Janovská Zora Jiřičková Radislava Jonáková Radka

4 Liptáková Jiřina Macurová Lenka Mičíková Jaroslava Plesníková Pavla Semáčová Ivanka Šimralová Hana Šmejkalová Iveta Timbarisová Blanka Wasyliwová Petra Weishauptová Blanka Znamenáček Petr PaedDr. 3.2 UČITELÉ 2. stupeň ZŠ: Antonínová Marcela Frundlová Bedřiška Hajn Jiří Hausmanová Marcela Hofmanová Věra Homutová Marcela Hromas František Hronková Alexandra Hronková Iva Chvojková Vlasta Jiřička Miroslav Jurkovičová Taťána Kopecká Martina Kouřilová Ivana Lauda Michal Pazderová Pavlína Řepová Venuše Suchopárková Olga Šrámková Kateřina Tillingerová Hana Vaňková Ivana Vojíková Hana Ziegler Václav Bc. Ing. 3.3 VYCHOVATELÉ ŠD: Filousová Alena Šimralová Hana Timbarisová (Šmídová) Blanka 3.4 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI: Vondráčková Alena Svobodová Jana Novák Roman ekonom administrativní pracovnice, pokladní školník

5 Bögiová Jindra Jarošová Andrea Melicharová Stanislava Růžičková Marie Řepová Helena uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Ve dnech 3. a 4. února 2009 proběhl zápis dětí do prvního ročníku školy ve školním roce 2009/2010. V řádném termínu zapsáno: Po jednoletém odkladu: Odklad pov. šk. docházky o 1 rok: 32 žáci 7 žáků 12 žáků V září 2009 do 1. ročníku nastoupilo: 37 žáků (stav k ) 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - naplnění cílů základního vzdělávání kritérium: úspěšnost žáků v naplnění cílů zákl. vzdělávání (podle 44 školského zákona) nástroj:analýza výstupních hodnocení žáků ZŠ ve šk. roce 2008/ "Osvojení si strategie učení a motivace pro celoživotní učení" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 0,00 45,83 45,83 8,33 0,00 IX.B % 65,39 26,92 3,85 3,85 0,00 IX.C % 24,00 28,00 40,00 8,00 0,00 IX.D % 62,50 37,50 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 CELKEM % 41,82 32,73 20,00 5,46 0,00

6 5.1.2 "Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 0,00 50,00 45,83 4,17 0,00 IX.B % 30,77 38,46 30,77 0,00 0,00 IX.C % 28,00 36,00 24,00 12,00 0,00 IX.D % 50,00 8,33 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 42,73 30,00 23,64 3,64 0, "Všestranná, účinná a otevřená komunikace" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 66,67 12,50 20,83 0,00 0,00 IX.B % 61,54 38,46 0,00 0,00 0,00 IX.C % 28,00 44,00 20,00 8,00 0,00 IX.D % 70,83 29,17 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 60,00 28,18 10,00 1,82 0,00

7 5.1.4 "Schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 37,50 12,50 0,00 0,00 IX.B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 32,00 28,00 4,00 0,00 IX.D % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 72,73 16,36 10,00 0,91 0, "Projevování svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňování svých práv a plnění svých povinností" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 29,17 16,67 4,17 0,00 IX.B % 96,15 3,85 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 44,00 12,00 8,00 0,00 IX.D % 58,33 41,67 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 CELKEM % 63,64 26,36 6,36 3,64 0,00

8 5.1.6 "Projevování pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivost ve vztazích k lidem, prostředí a k přírodě" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 66,67 16,67 16,67 0,00 0,00 IX.B % 92,31 7,69 0,00 0,00 0,00 IX.C % 24,00 48,00 20,00 8,00 0,00 IX.D % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 72,73 16,36 9,09 1,82 0, "Aktivní projevování zodpovědnosti (rozvíjení a ochrana) za své fyzické, duševní a sociální zdraví" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 75,00 20,83 4,17 0,00 0,00 IX.B % 96,15 3,85 0,00 0,00 0,00 IX.C % 36,00 40,00 16,00 8,00 0,00 IX.D % 91,67 8,33 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM % 76,36 17,27 4,55 1,82 0,00

9 5.1.8 "Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, schopnost soužití s ostatními lidmi" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 45,83 4,17 0,00 0,00 IX.B % 92,31 3,85 3,85 0,00 0,00 IX.C % 32,00 32,00 32,00 4,00 0,00 IX.D % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 70,00 19,09 10,00 0,91 0, "Rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci" výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX.A % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 IX.B % 34,62 46,15 15,38 3,85 0,00 IX.C % 32,00 24,00 36,00 4,00 4,00 IX.D % 83,33 16,67 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 53,64 30,91 12,73 1,82 0,91

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (zpracovala Věra Hofmanová, metodik prevence SPJ) 6.1 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve školním roce 2008/2009 cílem primární prevence sociálně patologických jevů bylo zvýšení odolnosti dětí vůči společensky nežádoucím jevům a zabránění rizikovému chování - šikana, záškoláctví, vandalismus, užívání návykových látek. Vycházeli jsme z Minimálního preventivního programu a z plánu prevence na školní rok. Podařilo se splnit většinu naplánovaných akcí primární prevence. Během školního roku došlo k nárůstu ničení školního majetku, proto proběhly v několika třídách 2.stupně besedy s městskou policií na téma vandalismus a krádeže. Na 1.stupni byly besedy s Policií ČR zaměřeny na násilí a šikanu. V září proběhl adaptační kurz 6.ročníku a kurz Zdravý životní styl pro 8.ročník. Oba kurzy děti hodnotily kladně a podle jejich slov jim pomohly k lepšímu poznání druhých, ujasnily si základní pravidla komunikace, naučily se zvládat náročnější životní situace a posílily svoji sebedůvěru. Ke zlepšení vztahů mezi žáky, k rozvíjení komunikace a asertivního chování přispěly i další školní akce jako jsou: lyžařský, sportovní a vodácký kurz, terénní praktika, školní akademie, sportovní a vědomostní soutěže. Výchovné problémy se objevily ve 2.pololetí ve třídě VIII.B ( zhoršení vztahů ve třídě, šikana,drzé chování k vyučujícím ) Byla provedena sociometrie třídy a se žáky ke konci školního roku pracovala školní psycholožka Hana Grohmanová, která bude v utváření lepšího třídního kolektivu pokračovat. Intervenční program Střediska výchovné péče Slaný byl realizován ve třídě VII.C. S touto třídou se velice špatně pracuje žáci jsou nesoustředění, neplní si školní povinnosti, objevila se fyzická i psychická šikana.paní učitelce třídní bylo doporučeno, pracovat s třídním kolektivem nejen ve škole, ale i mimo ni. Z tohoto důvodu se třída zúčastní v září třídenního poznávacího pobytu. Některé akce a práce školní psycholožky byly realizovány díky grantu na dlouhodobý preventivní program s názvem Jeden za všechny a všichni za jednoho. Naše škola byla také vybrána pro výzkum v rámce mezinárodního projektu EU-Dap 2. jedná se o tříletý projekt, jeho cílem je zhodnocení preventivních programů v 6.ročníku. Všichni učitelé se při své práci snaží zamezit řešení sporů mezi dětmi nepřiměřenými prostředky, zaměřují se na vytváření příznivého klimatu ve třídách a na budování pozitivní atmosféry a bezpečného prostředí ve škole. 6.2 PŘEHLED AKCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ Adaptační kurz Lhotka 6.ročník Seminář sociální prevence Hoštka Podaná ruka (projekt k bezpečnému chování ) - 1.ročník Schůzka s ředitelem Městské policie projekt Kdosi hraje, nezlobí Setkání ředitelky školy s členy školního parlamentu Zdravý životní styl Jindřichov - 8.ročník

11 Projekt Kdo si hraje, nezlobí - beseda se strážníky městské policie o problémovém chování - všechny ročníky 2.stupně Mimořádná třídní schůzka VII.C nekázeň při vyučování Projekt OSPOD MÚ Mělník Vydejme se správnou cestou dívky VII.C, VIII.C Setkání se školním parlamentem Kdo si hraje nezlobí ukončení projektu v MKD 7.A.B, 8.C, 9.D Beseda s městskou policií - 6.ročník Přednáška městské policie- násilí a šikana 5.A, 4.A B, 5.B 4.2. Poruchy chování, cizinec ve škole - seminář "Jiné děti" - Veselá Intervenční program SVP Slaný - VII.C Setkání ředitelky školy se školním parlamentem "Negativní vliv drog na životní styl a zdraví mládeže" - kino Sokol, MUDr. Presl (Drop in), p. Dočekal (kriminalista) 9.D účast na soudním jednání 5.3., Intervenční program SVP Slaný - VII.C Schůzka ŠMP s okresním metodikem prevence (PaedDr. Z. Černá) Setkání ředitelky školy se školním parlamentem Seminář sociální prevence - Hošťka Beseda s městskou policií - vandalismus a krádeže - 7.C, 8.C 4.6., 9.6. Beseda s městskou policií (p. Limprecht) - 6.A,B; 8.A,B 16.6., "Nenechte si ublížit" - sebeobrana - dívky 8. a 9. ročníku Prevence - Městská policie Mělník - 1.A,B Koncem června pracovala školní psycholožka H. Grohmanová se třídou VIII.B, prováděla sociometrii třídy. Akce zaměřené na volnočasové aktivity dětí - sportovní kurz, lyžařský a snowboardingový kurz, terénní praktika, vodácký kurz, školní akademie.

12 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ 7.1 PLÁN DVPP Plán DVPP na rok 2008 i 2009 zahrnoval tyto priority: - V rámci prostředků na DVPP zajišťovat účast členů vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení. - Zajistit vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor v souvislosti s kurikulární reformou, novými didakt. přístupy ve výuce, moderními metodami a formami práce, evaluací, tvorbou učebních textů. - Zajistit vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor zaměřené na vybrané otázky speciální pedagogiky (speciální vzdělávací potřeby žáků, šikana, aj.). - Pokračovat ve vzdělávání učitelů i nepedagogických pracovníků v počítačové gramotnosti. - Průběžně zajišťovat školní akce kvalifikovanými vyučujícími kurzy zdravotníka zotavovacích akcí, základní a doškolovací instruktorů školního lyžování a snowboardingu. - Zajišťovat vzdělávání v oblasti BOZP a PO pro všechny zaměstnance. - V souladu s vnitřní směrnicí č. 02/2008 podpořit studium nekvalifikovaných učitelů při zvýšení kvalifikace. 7.2 PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ DVPP 2008/2009: Školení BOZP a PO; ZŠ (zaměstnanci školy) Seminář sociální prevece, ; Hošťka (Hf, An) Schůzka výchovných poradců; IPS Mělník (Fr) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Dyskorunka výuk. prog. pro žáky se SPU; Mělník (Li, Ma, Kp, Hf) Seminář k Orv a dějepisu; Český senát Praha (An, Hf) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář evidenčního systému Bakaláři (Fr) Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí (Ji) Schůzka školních metodiků prevence; PPP Mělník (Hf) Seminář 1. st. Aj; Kralupy n. Vlt. (Jo, Ge) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář evidenčního systému Bakaláři (Fr, Ji) Seminář k pilotnímu ověřování nové šk. dokumentace; MŠMT Praha (Jř, Ji) Kurz instruktora školního lyžování, ; Pec pod Sněžkou (Kp) Seminář k čerpání FKSP; ZŠ (zaměstnanci školy) Seminář ČMOS: Podmínky práce ped. prac. v r. 2009; Praha (Hf) M. Veselá: Poruchy chování, emocí, cizinec ve škole,.. (An, Hf, Ji) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Školení ÚOOÚ k ochraně osobních údajů na školách; Praha (Jř) Seminář Vzdělávání žáků se SVP; Mělníki (He, Ji, Jo) Schůzka k volbě povolání; IPS Mělník (Fr) Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí, (An)

13 Seminář Změny ve školské legislativě; MěÚ Mělník (Jř, Ji, Li, Von) Školský management (Fr) Seminář Interaktivní tabule - ukázky programů a využití; ZŠ (ped. prac.) Školní matrika (Ji) Pracovní návštěva škol partnerského města Č. Krumlov, (Jř, Ji) Školské právo; DDM Mělník (Fr) Pracovní schůzka metodiků prevence; GJP Mělník (Hf) Studium pro koordinátory ŠVP; Praha (Ji) Seminář sociální prevence, ; Hošťka (Hf, An) Seminář pro vedoucí pracovníky škol, ; Jesenice (Ji) 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI (Zpracovali: Martina Kopecká, Marcela Antonínová, Jiřina Liptáková, Bc. František Hromas) 8.1 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Žáci a učitelé školy se zúčastňovali řady akcí pořádaných ve spolupráci se zřizovatelem školy (archivováno v ZŠ v měsíčních přehledech akcí školy). Řada školních aktivit byla prezentována v místním tisku (Radnice, Týdeník Mělnicko...). Žáci pod vedením pí uč. Marcely Antonínové ve školním roce 2008/2009 vydali několik čísel školního časopisu 220V. Ve dnech a se žáci jednotlivých ročníků prezentovali vystoupením v divadelním sále školního klubu uspořádáním "školní akademie" ku příležitosti oslavy ukončení školního roku 2008/ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V PŘEDMĚTOVÝCH A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH: O pohár ředitele ISŠT v malé kopané ( ) 1. místo VYBÍJENÁ ( PREVENTAN CUP) : kategorie tř okresní kolo : dne v Neratovicích dívky : 1. místo (postup do krajského kola) chlapci: 2. místo krajské kolo : dne v Benešově dívky : 7. místo MALÁ KOPANÁ ( MC DONALD S CUP) : kategorie tř tř okresní kolo : dne v Neratovicích 1-3. tř : 4. místo PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR STŘEDOČESKÉHO KRAJE : Okresní kolo : dne v Mělníku Dívky : 4. 5.tř Stará Tereza : 2. místo ( postup do krajského kola ) Tauchmanová Mariánka 3. místo ( postup do krajského kola ) tř Mlejnková Lucie 1. místo (postup do krajského kola)

14 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ : Okresní kolo : dne v Mělníku Kategorie : tř : 3. místo tř : 5. místo LIGA MĚLNICKÝCH ŠKOL VE FLORBALE : kategorie tř Okresní kolo : dne ve Velkém Borku : 2. místo Okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie C ( ) 3. místo: Utinková Hana 76, 5 bodů zúčastnilo se celkem: 20 žáků Okresní kolo Biologická olympiáda kategorie C ( ) 1. místo: Utinková Hana 101, 5 bodů 2. místo: Renza David 97 bodů zúčastnilo se celkem: 30 žáků Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků ( ) 3. místo: Šrámek Stanislav, Orgoníková Dana, Janštová Klára, Jakešová Michaela, Pokorná Anna Okresní kolo - Biologická olympiáda kategorie D ( ) 1. místo: Smetana Martin 125 bodů 2. místo: Janštová Klára 97 bodů Recitační soutěž okresní kolo 1. stupeň Jiráček Kryštof, Anna Černá postup do krajského kola Mladý historik okresní kolo 2. místo (postup do krajského kola) 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI Ve šk. roce 2008/2009 nebyla ve škole vykonávána žádná kontrolní ani inspekční činnost ČŠI. 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Viz příloha č. 2

15 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2008/2009 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu. 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2008/2009 škola sama nebyla přímo zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Lektorování vzdělávacích akcí programů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení (pořádaných MŠMT, NIDV a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze) však bylo umožněno oběma zástupcům ředitele školy Miroslavu Jiřičkovi a Radislavě Jiřičkové poskytnutím dovolené v době konání těchto akcí. 13. ŠKOLOU PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 1) Projekt "S hudbou kolem světa". Podána žádost o udělení finanční dotace Krajskému úřadu Středočeského kraje pro rok Dotace nebyla (usnesením č /2008/ZK) přidělena. Projekt nebyl realizován. 2) Projekt "Jeden za všechny a všichni za jednoho". Program 1 - prevence sociálně patologických jevů. Schváleno ,- Kč. 3) Projekt "Environmentální výchova a vzdělávání na základní škole". Podána žádost o udělení finanční dotace ve výši ,- Kč Krajskému úřadu Středočeského kraje pro rok Dotace byla (rozhodnutím č /2008/RK) přidělena ve výši ,- Kč. Projekt byl realizován. 4) Rozvojový program "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008". Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč. 5) Rozvojový program "Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008". Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč (již schváleno). 6) Grant pro sport a volný čas z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009, oprava podlahy - parket v dívčí tělocvičně. Požadovaná dotace projektu ve výši ,- Kč. 7) Vypracován a podán projekt na MŠMT, investice do rozvoje vzdělávání, žádající o podporu v rámci OPVK: "Interaktivní tabule - moderní prostředek výuky Aj k lepším znalostem žáků školy". 8) Vypracován a podán projekt "Sázka na budoucnost" operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, grantu "Zvyšování kvality vzdělávání ve Středočeském kraji".

16 9) Vypracován a podán projekt k vícedenním akcím (Zdravý životní styl pro žáky 8. ročníku, Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku). Z fondu primární prevence Středočeského kraje požadována dotace ,- Kč. 10) Nad rámec normativního financování se podařilo pro školní rok 2008/2009 získat finanční prostředky pro zabezpečení asistenta pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na úhradu mzdových prostředků tak bylo získáno ,- Kč. I pro následující školní rok 2009/2010 se podařilo získat tímto způsobem další finanční prostředky, celkem na 4 asistenty pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s tělesným postižením a žákům s autismem. 14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Na základě stížnosti zaměstnanců školy a ZO ČMOS PŠ ze dne oblastnímu inspektoru BOZP ČMOS PŠ proběhla ve školním roce 2008/2009 v ZŠ kontrola, která opět potvrdila dlouhodobě neřešený havarijní stav oken budovy školy, na který již několik let zřizovatele školy (Město Mělník) upozorňovaly různé kontrolní orgány (ZO ČMOS PŠ, bezpečnostní technik školy, ČŠI, Krajská hygienická stanice, fa SANTÉ - preventivní závodní lékařská péče), žáci, jejich rodiče, Školská rada, vedení školy a někteří zaměstnanci. S výsledkem kontroly byl zřizovatel školy seznámen, načež přislíbil nápravu havarijního stavu do konce školního roku 2008/2009. Svůj slib však (opět) ne, a na konci školního roku 2008/2009 v měsíčníku Radnice oznámil, že oprava proběhne, až bude zřejmé, zda na ni obdrží finanční dotaci. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti školní družiny Příloha č. 2 Rozvaha (bilance) sestavená k V Mělníku Vladimír Škuta ředitel školy Školská rada převzala dne: podpis:...

17 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 PŘÍLOHA č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2008/2009 (zpracovala Blanka Šmídová, vedoucí vychovatelka ŠD) Do školní družiny se v září 2008 přihlásilo 95 žáků, kteří byli rozděleni do oddělení: 1. oddělení KLOKÁNCI II.A, III.AB, IV.AB Hana Šimralová 2. oddělení MRAVENCI I.B, III.A Alena Filousová 3. odělení LVÍČATA I.B, II.A Blanka Timbarisová Ve školní družině byl zajištěn: ranní provoz 07:00 07:40 hod odpolední provoz 11:45 16:30 hod Školní družina je místem, kde žáci 1. stupně tráví velkou část svého volného času, a proto zde dětem byly umožněny rozmanité zájmové činnosti (výtvarná, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenská), jakož i vycházky s různým zaměřením - vše s cílem rozvíjet osobnost dítěte, umožnit mu jeho seberealizaci a kompenzovat případné školní neúspěchy. Pro svoji činnost ŠD využívala: - školní hřiště s dětským koutkem, - divadelní sál, - vycházky do přírody, - tělocvičnu. Do celoročního plánu činnosti ŠD byly zařazeny hlavní akce (společné pro všechna oddělení), které tvořily prioritu výchovně-vzdělávací činnosti ŠD pro daný měsíc. Vychovatelky školní družiny spolupracovaly s učiteli při naplňování ŠVP, při řešení výchovných problémů a při organizování různých mimoškolních aktivit školy.

18 Hlavní měsíční akce ŠD ve škol. roce 2008/2009 Září Drakiáda - soutěž o nejhezčího vyrobeného draka - soutěž o nejlépe létajícího draka Říjen Sběr kaštanů - soutěž jednotlivců - soutěž třídních kolektivů Sběr papíru - soutěž jednotlivců - soutěž třídních kolektivů Listopad Turnaj v míčových hrách Prosinec Mikulášská besídka - s nadílkou ve všech odděleních ŠD Vánoční besídka - s nadílkou ve všech odděleních ŠD Leden Sněhulák - výtvarná soutěž Únor Karneval - soutěž o nejhezčí karnevalovou masku Březen Turnaje ve společenských hrách ( ročník) - Pexesový král ( ročník) - Dáma, Člověče, nezlob se, Šachy Sběr papíru Duben MISS a MISSÁK (soutěže v jednotlivých odděleních) Návštěva jarní výstavy (Velikonoce) Dopravní odpoledne - jízda na kolech Květen Atletické závody - soutěž jednotlivců Červen Srpen Den pro děti (sportovní hry a soutěže) Příměstský tábor

19 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 PŘÍLOHA č. 2 k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (zpracovala Alena Vondráčková) OBSAH: - Rozvaha (bilance) sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k Rozvaha (bilance) sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k

20 Poznámky:

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více