Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je jídlo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je jídlo."

Transkript

1 Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je jídlo. Hippokratés Obsah: Letní báseň str. 2 Slovo majitele str. 4 Slovo ředitele str. 5 Slovo odborníka Iva Černá str. 6 Garan v USA Petr Hovadík str. 7 Zkušenos str. 10 GW informuje str. 12 GW gratuluje str. 14 Konference fotogalerie str Léto

2 Fotogalerie Letní Nyní v letní náladě nejspíš bude nasnadě, že připomenout by se mělo, co velkého se v GW dělo. Další odpovědi se odkryjí ve Sborníku odborných studií. Čtenáři se pomějí, už jej máme v prodeji. Na proběhnuvší konference máme skvělé reference. Kým cloumaly obavy, zajet mohl do Prahy. Tam všichni přednášející kouzlili všem úsměv v líci. Mnozí odhodili splíny na cestě zpět ze Žiliny. Přednášky se nesly plynně, pravdy v nich jako ve víně. Vzpomínky se jistě vrací, užijme je ke své práci. Brzy už zvoláme Viva! Vychází nám nová kniha. Jedním dechem za vteřinku zvíme vše o marke ngu. Tak to je vše greenwaysáci, pointa už se mi ztrácí. Napsáno už všechno je to, přeji vám všem krásné léto. Lenka Hanáková Ukázka z SOS na rozloučenou Fotogalerii a krátké videošoty najdete také na našich webových stránkách (Služby partnerům - Život s GW). 2 27

3 Témata letního čísla 2 Letní Báseň 10 Zkušenost Štěpán Tomeček 4 Slovo majitele 11 Zkušenost Zdeněk Kousal Přednášející spolu s moderátorkou 5 Slovo ředitele 12 GW informuje Výroční slavnost, Cestovní balení, SOS, ISO 6 Slovo odborníka Iva Černá 14 GW gratuluje 7 Garan v USA Petr Hovadík 16 Konference Fotogalerie Pohled na pódium 26 3

4 Slovo majitele Fotogalerie Vážení přátelé, a sedmero řekami na něj čekaly natolik odlišné kulturní vzorce, že mu nezbývalo než se s nimi poprat, pochopit je a přizpůsobit se jim Tím se neučil nové řeči, ale novému lidství. Když se vrá l domů, přišel v něm nový člověk. Jazyk byl ve skutečnos m nejsnazším, co si osvojoval. Tím, co jej měnilo, nebyla nová slovíčka, ale nové zážitky. Nevracel se jako školometný vědec, ale jako proměněný svědek. Díky globalizaci nacházíme za sedmým vrškem nudu, respek ve totéž co doma. V MLM však nikoliv. MLM člověka neučí, ale vychovává proměňuje jej k dobrému přátelskou náročnos. Na každém hierarchickém stupni slyšíte nové nářečí a plníte nové požadavky. Každým stupněm se stáváte novým a citlivějším člověkem. A až se vypracujete na prezidenta vlastní MLM společnos-, budete tolikrát člověkem, kolik má váš MLM stupňů. Přestaňte proto s dě nskou hrou na věčného studenta, opusťte facebook a hurá do nových vzrušujících výzev. Nebo si žijte dál, jak jste žili normálně a sta s cky předvídatelně. Volba je na vás. Mar n Žamboch při dialogu s publikem vše, co bych vám chtěl do tohoto čtvrtle říct, najdete v závěru kapitoly z nově připravované knihy o MLM, která vyjde v říjnu. Síťový marke ng je urychlovač osobnostního růstu. Pokud do něj vstoupíte, on vás změní. MLM vás postaví do tolika nových rolí a nabídne tolik výzev, že vás doslova přetaví a překuje. Proměna se děje principem PiPi (Před infarktem a Po infarktu). Ten tvrdí, že po dostatečně vzrušujícím zážitku nebudete stejní Vzpomeňte si nezměnilo vás první milování? Nezměnilo vás rodičovství, manželství, rozvod, ztráta zaměstnání či pohled vnoučkům do očí? Neměníme se učením, ale mučením, tzn. prožitky. Dnešek však nabízí spíš informace než zážitky. Tolikrát jsi člověkem, kolik jsi ušel pater v MLM. Václav Rathouský, majitel společnos Věříte pořekadlům? Minimálně jednomu z nich nevěřte. Znáte rčení: Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem.? Ač zní líbivě, již dlouho nepla. Pla lo v době svého vzniku, kdy ještě lidé věřili pohádkám. Tehdy cestovatel zabalil svých pět švestek a vydal se za sedmero hor a sedmero řek. Již za první horou slyšel jiné nářečí a za první řekou narazil na nový zvyk. Za pátou horou již nikomu nerozuměl a za pátou řekou již nic nechápal. Za sedmero horami Závěrečná slova moderátorky 4 25

5 Slovo ředitele Přestávka s občerstvením Společné chvíle s přáteli Vážení přátelé, v červnové příloze k faktuře jsem poukázal na úžasnou detoxikační schopnost řasy chlorely. Pomohla mi k tomu první stať nového Sborníku odborných studií (SOS). Znovu připomenu klíčové body této studie. Na modelu kojících maminek a jejich sajících ratoles- došli výzkumníci k závěru, že oboha -li maminka svoji stravu o pouhopouhých 6 g chlorely denně, sníží m o 30 % expozici dítěte nebezpečným dioxinům. Tečka. Ne dvojtečka! Abychom plně docenili onen 30% efekt, musíme v dioxinovém příběhu pokračovat! Je pro naše tělo snadné, či těžké zbavit se dioxinů? Je to zatraceně těžké. Tělo to ž vůbec neví, co s nimi. Nedokáže je metabolizovat, rozbít, odstranit či zničit, natož jakkoli smysluplně využít. A tak s nimi udělá jedinou věc, kterou udělat může. Vyhodí je jako toxický odpad na tukové skládky, do svých tukových zásob. Ty lze přirovnat ke skládkám radioak vního odpadu jaderných elektráren. Tam je problém vyřešen m, že je odložen na až pak. A teď si představte, že přece jen existuje jedna přirozená cesta, jak se tělo může zbavit tohoto toxického odpadu. Má to jednu jedinou podmínku musíte být kojící žena. Teď by vám měla naskočit husí kůže Ano, dioxiny se za běžných okolnos hromadně stěhují z těla matky do vyvíjejících se drobounkých tělíček nemluvňat. A to právě při kojení, prostřednictvím tuku mateřského mléka. To je panečku startovací čára do života! Jak nyní vidíte zmíněný 30% efekt? Každé procento k dobru je podle mne malý zázrak. Ano, každý krok příznivým směrem se počítá. Pokud chlorela funguje u nejdotěrnějších toxických látek, pes cidů, jak asi bude účinná v případě ostatních jedů našeho světa? Co třeba těžké kovy? Nebo polychlorované bifenyly (známá pécébéčka)? V těch my, Čechoslováci, úspěšně bojujeme o přední místa světového žebříčku v zamoření Nebo je libo nakousnout pyrolyzáty aminokyselin, polycyklické aroma cké uhlovodíky či snad akrylamid? Odpovězte si sami. Náměty můžete hledat třeba ve vědeckých knihovnách a mnohé dílčí odpovědi tam jistě najdete. Raději se ale zeptejte vlastního selského rozumu a uznáte, že chlorela prostě je geniální detoxikační manažer. Tak. Teprve nyní jsem se jakžtakž vypořádal s onou první studií našeho sborníku. Předvedl jsem vám prezentaci chlorely coby specialisty na odpady všeho druhu. A m jsem udělal hrubou chybu! Právě m jsem její hodnotu ošklivě pošlapal. Proč? Protože jsem tak celou rodinu zelených potravin hodil do jednoho pytle s mistry jednotlivos léky. Ty se chirurgicky přesně zaměřují na jednu tělesnou funkci, na jeden izolovaný systém, na jeden enzym, Koncentrují se na jeden článek řetězu života, který mají dobře nastudovaný a zmáknutý. Tento článek pak vypreparují, vyjmou z jeho životního prostředí, ošetří, zpevní a vyléčí. Obvykle přitom to mistři detailu poškodí všechny články ostatní svými nežádoucími vedlejšími účinky Chladnokrevně tak vyleš jeden jediný článek bez ohledu na kondici, pevnost a perspek vu celého řetězu. Zelené potraviny fungují opačně. Nejsou specialistou jednoho článku, ale mistrem celého řetězu. A o některých mistrovských rolích zelených potravin se dočtete ve Sborníku odborných studií. Milí přátelé, léto je dobou cestování za novými místy a lidskými setkáními. Užijte si je s rados a v klidu. Pokud vás přece jen trochu té dovolenkové nervozity potká, najděte si v SOS studii o zvýšené odolnos vůči stresu. Zvýšené díky čemu? Díky chlorele. Přeji krásné léto! Mar n Žamboch, ředitel společnos 24 5

6 Slovo odborníka Fotogalerie Zelené potraviny a poruchy plodnos Přátelé, v současné době má % párů v evropských zemích po že s poče m miminka. Léčba poruch reprodukce je nákladná, pro organismus zatěžující a ne vždy vede k úspěchu. Pojďme se krátce podívat na nejčastější příčiny neplodnos a na to, jak nám je pomáhají vyřešit zelené potraviny. Setkání dvou buněk lidského těla. Největší a nejkrásnější buňky vajíčka s buňkou nejmenší, nejmrštnější a bezesporu nejstatečnější spermií. Splynu, ze kterého vznikne úplně nový, zcela originální organizmus. Děťátko. Než k setkání dojde, než se spermie dostane k vajíčku, podniká velmi dlouhou a náročnou cestu plnou překážek. Dr vá většina spermií zahyne po cestě, do cílové rovinky se dostanou jen ty nejlepší z nejlepších. I tak jich musí k vajíčku dorazit na , aby společnými silami zdolaly poslední hradby a umožnily jedné jediné s vajíčkem splynout. V roce 1938 bylo normální mít 120 milionů spermií na mililitr spermatu, v současné době je norma jen 25 milionů! A pokles počtu není jediný problém. Další po ž je v tom, že i z těch, co jsou přítomny, nebývá dost živých. A ty, co jsou živé, nejsou vždy zdravé a schopné k vajíčku přes všechny překážky doputovat. Proč tak rapidně klesá počet a kvalita spermií? Důvodů je několik. Celkově horší stav našeho těla (ve valné většině související zejména s naší současnou stravou) se podepisuje na kvalitě všech tkání. Včetně zárodečné tkáně, která vytváří spermie. Druhou komplikací jsou čím dál častější autoimunitní reakce namířené právě pro- vlastním spermiím. Ty, zraněné po boji s buňkami imunitního systému, už těžko mohou plnit svoji úlohu. Tře problém jsou mutace způsobené zejména chemickými látkami, kterými jsme hojně kontaminovali životní prostředí a které se ukládají v našich tkáních. Jsou to například dioxiny nebo také synte cké estrogeny z hormonální an koncepce. Když se pak ještě přidá přehřá způsobené třeba nošením příliš obepínajícího oblečení, nemohou spermie ani dostatečně dozrát. A vajíčko? To je na tom podobně. Zatěžuje jej celková nerovnováha v těle, autoimunitní reakce (u žen navíc pozorujeme čím dál častější alergie na sperma), chemické látky způsobují mutace a poškození. Ječmen a chlorela mají pozi vní vliv na všechny výše zmíněné po že. Umožňují organismu dát se celkově do pořádku, upravují vadné reakce imunitního systému, pomáhají nám vylučovat z těla i takové látky, jako jsou dioxiny (!). Stává se, že k poče ne a ne dojít, i když se spermiemi, vajíčkem i ostatními zúčastněnými orgány je dle všech vyšetření vše v pořádku. Proč? Protože ph našich tkání je často nižší, než je pro ten fascinující proces vzniku nového života potřeba. Pak stačí zelená kúra budoucí maminky i ta nka a hle, doposud ze záhadných důvodů neplodný pár už může pomalu uvažovat o barvě kočárku. Samostatnou kapitolou je pak blahodárný vliv zelených potravin na hormonální rovnováhu těla. Hormony jsou klíčovým faktorem zasahujícím do procesu poče. Pokud jejich hladina není v pořádku (umíme si to způsobit například dlouhodobým užíváním hormonální an koncepce), k poče nedojde. Na rozdíl od medicínské hormonální terapie, která je často spíše vytloukáním klínu klínem, ječmen a chlorela pomáhají tělu, aby hormonální rovnováhu obnovilo samo. Setkání spermie a vajíčka je nádherné a fascinující dobrodružství. Dobrodružství, ve kterém zelené potraviny mohou hrát roli neocenitelných pomocníků. Já lidem, kterým se nedaří poče, doporučuji chopit se v prvé řadě zelených krabiček. Bílé pláště nechť přijdou na řadu, až pokud vše ostatní selže. Ostatně důkazem, jak ječmen a chlorela v tomto směru zázračně fungují, je stále rostoucí počet zelených miminek v rodinách našich uživatelů. Přeji vám nádherné léto. MDDr. Iva Černá Mezinárodní účast z Polska Výstavka produktů a knih 6 23

7 Garanti v USA USA GREEN EXPEDITION 2014 Potlesk ze Žiliny Takto velkolepě se nazvali účastníci letošní pres žní akce GW cesty do Spojených států amerických. A cesta to opravdu velkolepá byla. To, co i Američanům v OHI připadalo jako wow!!! zážitek, to asi pro Středoevropana opravdu musí být pořádná jízda. Ale začněme pěkně od začátku Na začátku muselo být obrovské odhodlání. Obrovská odvaha. Porvat se s překážkami, studovat nový obor, slyšet stovky odmítnu na cestě k SB1, vést druhé lidi, stoupnout si před mnohé lidi a mluvit na ně, Tedy stát se lektorem a postupně garantem firmy, stát se i poc vým síťařem a pomoci 5 lidem k tomu, aby se naučili vydělávat si peníze ve svobodném podnikání. A protože Green Ways znamená Zelené Cesty, tak firma tyto lidi vysílá na svou nejexkluzivnější Cestu do USA. Začali jsme cílem neatrak vnějším, opravdovou ikonou mostem Golden Gate v San Franciscu. A tady mnozí prožili opravdové okamžiky doje. Stát na něm znamená tak trochu stát se jím mostem symbolizujícím pro nás především pevné průvodcovství na cestě od průměrnos k úspěchu. Druhou naší zastávkou, bylo dotknu se mohutných sekvojí a připomenu si, z jak malých semínek mohou povstat ředitelé společnos a jak pro mnohá semínka kolem nás může být právě GW tou správnou živnou půdou a vhodným klimatem k tomu, aby u nás vyrostla. Posnídali jsme obří pancakes v nádherném horském klimatu uprostřed bohatých lesů zdobených vodopádem, ve výchozím bodě k dobývání nejvyšší hory pohoří Sierra Nevada krásky Mt. Whitney, m n. m., abychom o několik hodin později stanuli na nejnižším místě USA, 86 m pod úrovní moře uprostřed vyprahlé Death Valley s opravdu vražednou teplotou pouze 5 C pod historickým rekordem. Takto kontrastní a k zamyšlení se hodící byla místa, kde stanula bota úspěšného greenwaysáka. Přestávka s občerstvením Tře m bodem na mapě se stala chlouba Ameriky Yosemitský národní park. Mohli jsme vidět na vlastní oči, s jakou velkorysos tvoří sám Stvořitel, a uvědomovat si, že i my jsme byli jím stvořeni k Jeho obrazu. Uvědomění si vlastního potenciálu ke tvoření, a nikoliv jen k přežívání to byl opravdu silný moment dotýkající se samotné podstaty našeho by. 22 7

8 Fotogalerie Naším cílem ale byl týdenní pobyt v inspiračním, školicím a léčebném místě zvaném Op mum Health Ins tute. A tam přišel výdech, zpomalení, čištění cesta k podstatě, cesta dovnitř. A tak jsme se učili, cvičili, zdravě jedli, odšťavňovali, klystýrovali, meditovali a sdíleli se nejen mezi sebou, ale i s lidmi, kteří přijíždějí do Ins tutu s pohnutkami zcela životně zásadními. Například s touhou žít. Navzdory rakovině v těle. A tehdy docházelo u mnohých z nás k zajímavým posunům někde v hloubce, které možná vyús ke změnám doma, jež jsou nutnou podmínkou pro další život v růstu. Těch zážitků ze samotné cesty bylo opravdu mnoho. Vyzkoušení si životní fáze uži v Las Vegas, adrenalinové atrakce na vrcholu nejvyšší věže USA Stratosphere, při jízdě na motorových člunech po Hooverově přehradě, sestupu na dno Gran Canyonu helikoptérou spojeném s plavbou po Coloradu, denních i nočních koupáních v nejrůznějších bazénech, whirpoolkách, jezerech, řekách, šplhání se na písečné duny, modlitbě v chrámu Salva on Mountain, při opulentní večeři u pravého londýnského mostu, zdolání metrů převýšení rotující lanovkou nad Palm Springs za 20 min., vyfocení se z paluby letadlové lodi Midway nad symbolem San Diega sochou líbajícího se námořníka, smočení nohou v Tichém oceánu přímo na slavné pláži Coronado, Nechci popisovat čtenáři Zelených cest na pár řádcích, jak podstatná jsou témata vynořující se po týdenním pobytu v OHI. Raději si dovoluji předat zde pozvání na přednášky o Ins tutu přímo z úst účastníků USA GREEN EXPEDITION 2014, které jistě na sebe nedají dlouho čekat. Lidé přicházející do Ins tutu hledají pomoc při nastolení skutečně velmi, velmi velké životní změny. To jsou velké osobnos. Lidé s touhou otočit kormidlo. Lidé potřebující definovat přístav a udržet dlouhodobý kurs k němu, a to přes všechny typy vanoucích větrů. MUDr. Tomáš Vejrych Opravdu mix toho nejlepšího z Kalifornie, Nevady a Arizony. Mix v dobré partě, s dobrou náladou, s otevřeným vnímáním světa, velkolepé nadechnu se k novým šťavnatým snům a vizím a to vše ochuceno studiem 7 návyků vůdčích osobnos Stephena Coveyho během přejezdů. Mar n Žamboch 8 21

9 Garanti v USA MDDr. Iva Černá A co jiného děláme my v Green Ways? Hledáme velké osobnos s touhou otočit kormidlo. Pomáháme jim definovat jejich opravdové přístavy. Pomáháme jim udržet kurs k nim. A proto vezměte s sebou na přednášku o OHI každého, o kom si myslíte, že by mohl ch t otočit kormidlo svého života. Mé osobní poděkování patří všem účastníkům zájezdu, protože všichni byli disciplinovaní, ale otevření, všichni byli svébytní, ale velkorysí, všichni se ak vně podíleli na skvělém průběhu Cesty, a to přes všechny větry v USA vanoucí. Tedy Anně Aláčové, Renátě Bártové, Ivaně Gavendové, Věře Horníkové, Kateřině Chramostové, Věře Kočišové, Mar ně Mackové, Kláře Malínkové, Jakubu Něničkovi, Mirce Slámové, Janě Krátké Svobodové a Ivetě Uhříčkové. Zvláštní poděkování ale patří mé souputnici Jitce Holovské, která asi jako na většině svých cest rozkvétala každým dnem a prozařovala svým vlivem každého z nás. doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. Jitka Holovská a Petr Hovadík manažeři RAM Petr Hovadík (pověřený tématem USA a OHI) 20 9

10 Fotogalerie Moje zkušenost se zelenáči Už ani nevím, kolik je to let, ale jednoho dne přišla mamka domů se dvěma zelenými krabicemi. Nadšením zářila a chtěla, abychom to zelené konzumovali spolu s ní. Hrůza. Máme s bratrem po otci geniální talent do věcí šťourat a hledat pro argumenty i tam, kde nejsou, takže chudák maminka tři kecalové v domě! Ale jak to bývá, vše má svůj čas. Dostala se ke mně informace, že chlorella prý pomůže od následků bujaré oslavy. Zrovna byla příležitost a já jsem to vyzkoušel. Nekecali! Fakt, že to funguje! Začal jsem ji jíst pravidelně a mé časté alergické reakce na jarní pyly se minimalizovaly na dvě kýchnu za sezónu. Pak jsem byl doslova dotlačen zkusit i ječmen ( protože spolu to má přece větší účinnost ). Přátelé, to nešlo. Já jsem ječmen jen koutkem oka zahlédl a už se se mi klepal žaludek. V praxi jsem uplatňoval vědomost ze ZŠ, kdy nám učitel vyprávěl, že zacpeme- -li si nos, nepoznáme v ústech syrový brambor od jablka. Dlouho trvalo, než mi ječmen přestal vadit, ale vytrval jsem. Krůček po krůčku mi ze života vycouvaly problémy se spaním, namožené svaly po posilovně, únava,... (ty svaly jsem vždy přisuzoval tomu, že jsem se flákal, a ejhle, po letech už vím, čím to bylo. Spoustu si toho člověk uvědomuje až zpětně. Dobrá, když tedy vidím, jaké to má na mne dopady, byl bych krkna, kdybych si to nechal pro sebe, že? V té době ještě mou ženu pos hlo díky pracovnímu stresu astma a občas ji trápily žaludeční po že. Na chlorellu jsem ji ještě přesvědčil, ale ječmen rezolutně odmítla. Přece nebude pít žabinec, když na všechno je pilulka, medikament, krém či pudr... Mezi svatbou, dovolenou v Jugoslávii a samými sociálními jistotami a pozi vy nás na onom pomyslném grafu čekal další krok rozmnožování... Nu, tak přiznejme si, že tenhle krok není zrovna z těch nepříjemných. Spíše vyvstala otázka co udělat pro to, aby další generace byla zdravá a v pořádku...? Odpověď jsme znali, ale manželka o zeleném fuj stále ještě nechtěla ani slyšet. Nicméně, pokud žena chce otěhotnět, udělá všechno, a tak přistoupila i na moji podmínku: zařazení zelenáčů do jídelníčku výměnou za moji gene ckou informaci. Statečná holka, bojovala s ječmínkem hůře než já. Zato jí daleko dříve začal chutnat! Blahodárné vlivy jsme také nezpozorovali hned a viděli jsme je až zpětně. Stručně: srovnané zažívání, astma se vyskytuje velice zřídka (a to jen tehdy, když pobývá dlouhodobě v místnostech s kočkami), vymizela alergie na kovy (snesla pouze žluté zlato, dnes může nosit cokoliv). Brzy se nám podařilo počít. Manželka zpočátku chodila z poradny s hromadami pilulek, každá na podporu něčeho jiného. Vzali jsme rozum do hrs a zůstali jen na zelenáčích. Lékař si mnul ruce, jak se nám daří předpisové těhotenství, jak jsou veškeré hodnoty naprosto učebnicové, tedy jak nám ty pilulky krásně účinkují. Když přišel den D, narodil se nám kluk jako buk. Už v porodnici manželku přepadala ohromná chuť na ječmen a ten tam konzumovala opravdu po litrech. Dnes už máme dávno zařazené zelenáče do života všichni tři Přes mateřské mléko je dostává i ten náš tříměsíční poklad a roste jako zalitá pažitka! Navíc jsme se i ak vně zapojili do zazeleňování našeho okolí. Co my ale dokonce i druhá babička, když viděla, jak novopečené mamince i miminku zelenáčky svědčí!. Štěpán Tomeček České Budějovice Moderátorka - Slávka Růžičková Moderátorka Andrea Wlachovská 10 19

11 Zkušenosti Pohled do publika Můj souboj s alergií Na stránkách Zelených cest čtu krásné příběhy o cestách k zelenáčům. Můj příběh je nesrovnatelně kratší, v mnohém podobný, a přesto v něčem výjimečný. Většina z Vás mně potvrdí, že po prvním seznámení se ZP se dostavilo období hladu po všech informacích, co všechno zelenáče dokážou. Dodnes jsem však nikde nenašel zkušenost, co mám v současné době já. Již více jak 30 let jsem alergik a jako člověk, co k doktorům chodí jen v nevyhnutelných případech (cirkulárka a moje pravačka), léčil jsem to všelijak. V krajní mezi holt do lékárny (Zodak, Prothazin), ale na mne to účinkovalo nějak moc (ne jako seda vum, ale jako leha vum ). Kdo z Vás m prošel, ví, co to období v roce znamená. Vše pořád do kola až do letošního jara. To jsem už cca 4 měsíce poc vě zelenil. S jarem se dostavila ta potvora alergie a já tak trochu posmutněl. Zelenáče jsou supr, ale holt ta alergie je přeci jen silnější, možná časem se to zlepší. Zhruba po 2 3 týdnech marného souboje mne jednou večer napadlo: Holky (poradkyně Hanča Holubová a Marcelka Kirschová) říkají, když je problém, nasaď koňskou dávku. Tak jsem dal jen takovou hříběcí, tj. cca 8 10 chlorellek, rozkousal a zelené blá čko nechal klouzat do krku. Pak jsem jich ještě pár zkonzumoval po jedné stejným způsobem. Už asi tušíte, co se stalo. Ta malinká řasa vyhrála, do půl hoďky byla alergie na lopatkách. Od té doby bez krabičky se zelenými bobulkami ani krok a ta potvora alergie je bez šance. Pro Vás, co to chcete zkusit chlorellka musí v krku působit, né ji hned opláchnout teku nou či setřít potravou. Z lékařského hlediska to má slabinu. Alergie dráždí (tedy alespoň mně) celou hlavu a já m zeleným blá čkem ošetřuji JEN krk, ALE FUNGUJE TO. Věkem se nezadržitelně blížím k období pracovního odpočinku, ale seznámení se ZP a světem kolem nich mne posunulo do úplně jiné roviny, než je pasivní čekání na něco. Jsem vděčný své poradkyni Hance, která uvolnila ten pomyslný první kamínek a je mou stálou oporou, panu Rathouskému za 2 úžasné knížky, které mne dostaly na zelenou vlnu, a celé GW partě, že mne vzala mezi sebe, neboť 7. základní vlastnos ZP je pozi vní kolek v, který se kolem nich tvoří. Přeji všem pozi vní pohled na svět kolem sebe. Zdeněk Kousal Hradec Králové Majitel společnos Václav Rathouský s dcerou Kateřinou 18 11

12 Fotogalerie Výroční slavnost Green Ways 2014 V sobotu proběhne Výroční slavnost společnos Green Ways v osvědčených prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Vstupenky na tuto akci budou k dispozici od u vašich nadřazených partnerů. Mimo jiné tam přivítáme do rodiny GW nový přírůstek novou knihu o síťovém marke ngu (ukázku najdete v úvodníku Václava Rathouského). Další informace zveřejníme na webových strán- kách GW a v srpnové příloze k faktuře. Cestovní balení Ječmen Green Ways Clarion Congress Hotel Prague * * * * Na dobu prázdninového cestování bude cestovní balení Ječmene GW zvýhodněno v režimu Každý, kdo si jednorázově objedná 3 balení Ječmene GW (150 g), dostane jedno balení navíc zdarma. Využijte tuto nabídku a mějte tak prak cké balení zelenáče k dispozici i na cestách. Toto zvýhodnění pla do zdarma Holiday Inn Žilina * * * * 12 17

13 GW informuje Odborná konference Green Ways Sborník odborných studií Milí partneři, následující fotogalerie je ohlédnu m za výrazným zeleným tématem toho jara Odbornou konferencí Green Ways. V Praze a Žilině jsme vám díky konferencím přiblížili odborné názory na téma zelených potravin. Tři pozvaní přednášející, MDDr. Iva Černá, MUDr. Tomáš Vejrych a doc. RNDr. Peter Kubatka, Ph.D., vystupovali nejen v roli na slovo vzatých odborníků, ale také v roli obyčejných lidí. Promlouvali nejen jako precizně informující profesionálové, ale také jako inspirující laici. Laici, kteří stejně jako my bojují s omezujícími nutričními okolnostmi každodenní ru ny. A proto i k jejich nutričnímu programu dne Ječmen a Chlorella GW neodmyslitelně patří. Pro mne bylo c uzavřít konferenci coby čistokrevný laik. A to jednoduchým poselstvím i kdybychom prošli všechny odborné zdroje světa, byl by závěr jen jeden. My, moderní lidé, potřebujeme ozelenit naše talíře. Čím? Funkčními a historicky ověřenými zelenými potravinami. Green Ways. Den co den. Mar n Žamboch, ředitel společnos Nový materiál Sborník odborných studií (aneb SOS ) je již v prodeji. Co je jeho cílem? Chce vám snad nabídnout vyčerpávající a komplexní přehled vědecké práce v tématu zelených potravin? Ne, to cílem sborníku být nemůže. To by bylo pouze komplexně vyčerpávající. Prací, které bychom mohli citovat, jsou to ž síce Ale pravda o fungování přírodních synergických potravin nespočívá v mnohos. S tou buď vnitřně souzníme, a tudíž ji poznáme z mála, nebo ji nepřijmeme nikdy. Sborník tak rela vně malým výběrem studií pouze dokazuje, že tyto práce existují a že chlorela a ječmen nejsou odborníky opomíjenou popelkou v koutě. Cena sborníku je 200 Kč/ks, při odběru 10 a více ks 150 Kč/ks. Pro slovenské partnery 8 EUR/ks, při odběru 10 a více ks 6 EUR/ks. Cer fikace ISO Vážení přátelé, rádi bychom vás informovali, že jsme 18. června 2014 úspěšně prošli 2. dozorovým auditem u auditorské společnos Bureau Veritas. Auditoři mimo jiné ve zprávě z auditu uvedli jako silnou stránku systému důraz na kvalitu a zdravotní nezávadnost zpracovávané suroviny. Vaše GW 16 13

14 GW gratuluje Gratulujeme k dosažení nové pozice za měsíc: GAR Buchlovice 20. května 2014 Gratulace na setkání garantů GW Duben 2014 Dosažená pozice Partner Poradce Vedoucí sítě (24%) DATA TEAM s.r.o. RNDr. Irena Malichová Vedoucí skupiny (16%) Hana Nigrinová Hana Kodymová Alena Petříková Mar na Michalová Šárka Ozgová Ing. Zita Viková Marta Vrchotová Vlasta Gregerová TELSYM s.r.o. Andrea Bursová Lucie Bečvářová Doušová Jana Berenika Maněnová Květen 2014 Dosažená pozice Partner Poradce Manažer sítě (32%) Jarmila Fišerová RNDr. Irena Malichová Vedoucí sítě (24%) Mar na Wolfová Jarmila Fišerová Vedoucí skupiny (16%) Lucie Mereďová Eliška Sembdnerová Denisa Koňošová Melinda Kumposchtová Marián Valík Jarmila Kullová Radoslav Gřešek Mgr. Olga Vejrychová Mgr. Magda Řehořová Štěpánka Strašíková David Tkáč Marta Věncková Dagmar Dosedělová Bc. Anna Aláčová Iveta Frömlová Mar na Wolfová Soňa Jarošová Manažer sítě (32 %) Červen 2014 (pozn. : před konečnou uzávěrkou za měsíc červen 2014) Dosažená pozice Partner Poradce Vedoucí sítě (24%) Eliška Sembdnerová Jana Vondrušková Vedoucí skupiny (16%) Ing. Miroslav Trnka CENTRUM ZDRAVÍ CZ s.r.o. Renata Nedomová Miroslava Slámová Jana Lindová Vlasta Kovalčíková Lindová Vladimír Hula Vedoucí sítě (24 %) 14 15

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10.

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. LEDEN 2006 Kasia Rybka Manažerka se Zlatou palmou ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. výročí vzkaz prezidenta CaliVita International Drazí přátelé a kolegové,

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS!

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS! Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 2015 Lucie Benešová žena mnoha tváří VÁCLAV NECKÁŘ Člověk musí věřit Recept na pohodu: JÓGA VĚRNOST ZP 211 těšte se na odměnu BONUSY PRO VÁS! Podpora zdraví,

Více

Úvodní slovo. Vážení čtenáři, vážené čtenářky

Úvodní slovo. Vážení čtenáři, vážené čtenářky Časopis HIPOrehabilitace 4/2012 strana 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, vážené čtenářky Dostává se vám do rukou poslední číslo tohoto roku. Za oknem zima a pošmourno a za dveřmi netrpělivě postává Ježíšek.

Více

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti?

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? 21 klíču k tajemství hubnutí Cestou těla a mysli Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? Klíč číslo: 1 záměr 2 smích 3 cílená práce s myšlenkami

Více

informační noviny A tak vzniklo něco unikátního, co jsem Aktivace energetických bodů

informační noviny A tak vzniklo něco unikátního, co jsem Aktivace energetických bodů informační noviny ročník 2015 Aktivace energetických bodů - pomoc Matce Zemi i člověku Jako terapeut esoterního léčení využívám 15 let svého daru - schopnosti odhalovat prostřednictvím vizí příčiny lidských

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK JAK LÉČIL EDGAR CAYCE nejslavnější americký léčitel a jasnovidec CESTA KE ZDRAVÍ POMOCÍ ZNÁMÝCH POTRAVIN A POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ Věnováno těm, kdož chtějí vykročit

Více

Monika Golková. Seriál. Ztráta. Cukrovka. Jak spravovat důležité ve 4 kvadrantech. » Zaostřeno na anti-aging « Rozhovor měsíce:

Monika Golková. Seriál. Ztráta. Cukrovka. Jak spravovat důležité ve 4 kvadrantech. » Zaostřeno na anti-aging « Rozhovor měsíce: Ročník VII, vydání 52, září 2012 Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu v práci» ve zdraví» v penězích» ve vztazích Monika Golková Rozhovor měsíce:» Zaostřeno na anti-aging «Jak spravovat důležité ve 4

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Obsah Co je to mukopolysacharidosa? Charakter nemoci Rozdělení mukopolysacharidosy Kudy se ubírá výzkum? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Ohlédnutí první 1994

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

special Partners: projekty, akce, kariéra, obchod, novinky Rok 2014 v číslech Partners v médiích www.jsmepartners.cz JDEME SI ZA SVÝM

special Partners: projekty, akce, kariéra, obchod, novinky Rok 2014 v číslech Partners v médiích www.jsmepartners.cz JDEME SI ZA SVÝM special Partners: projekty, akce, kariéra, obchod, novinky Rok 2014 v číslech www.jsmepartners.cz Partners v médiích JDEME SI ZA SVÝM Někomu se vybaví spokojené manželství, jinému pevný most přes vodu,

Více

Rozhovory se zaměstnanci Tamtamy o.p.s.

Rozhovory se zaměstnanci Tamtamy o.p.s. Rozhovory se zaměstnanci Tamtamy o.p.s. 1 Obsah Myslela jsem, že mě to rozhodně potkat nemůže... 3 Jak se žije s PKU... 6 Neřeším teď žádné malichernosti... 8 Kdybych byla zdravá, lezla bych po horách...

Více

Vánoce u televizí, Vánoce s vizí

Vánoce u televizí, Vánoce s vizí ÚVODNÍK ÚVODNÍK Vánoce u televizí, Vánoce s vizí Vánoce plné sentimentu a povinností, které začínají už s výběrem a nákupem dárků, honička po tom či onom, co prý nám zajistí klid, pohodu a ty správné prožitky.

Více

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Motto: ŽIVOT JE POHYB Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Horní Bečva, Štikov, Baťův kanál Pohybem ke slunci života. Štikovská rokle Hotel DUO

Více

Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s. Broker Consulting s větrem v plachtách

Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s. Broker Consulting s větrem v plachtách Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s. srpen 2010 ročník I Broker Consulting s větrem v plachtách Regata 2010 3 Editorial Klid před bouří a ztracená krize Období přípravy

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 3 / 2 0 1 1 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 2 9 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více

Jarní úklid. Hubnutí. Ladislav blažek. Nemám se. Neplýtvejte. » Moje cesta k úspěchu « Rozhovor měsíce: Vašeho vztahu. po porodu.

Jarní úklid. Hubnutí. Ladislav blažek. Nemám se. Neplýtvejte. » Moje cesta k úspěchu « Rozhovor měsíce: Vašeho vztahu. po porodu. Ročník VII, vydání 48, duben 2012 Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu v práci» ve zdraví» v penězích» ve vztazích Ladislav blažek Rozhovor měsíce:» Moje cesta k úspěchu «Jarní úklid Vašeho vztahu Hubnutí

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Doba se mění Klienti chtějí nezávislost

Doba se mění Klienti chtějí nezávislost Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. listopad 2010 ročník I Doba se mění Klienti chtějí nezávislost 3 Editorial Co dnes rozhoduje o úspěchu ve financích?

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

Zdraví. Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky. Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů. Léto a otužování. Opravdu přestáváte kouřit?

Zdraví. Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky. Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů. Léto a otužování. Opravdu přestáváte kouřit? dravá rodina 7-8 / 9 8 Zdraví pro ženu a dítě Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů Opravdu přestáváte kouřit? Léto a otužování GLUKOMETRY COMPANION

Více

NOVINKY. 1/2011 Zapojte se do programu. VELKÉ NÁVRATY Bu te inspirací pro ostatní. ORGANIZACE STOMIKŮ sdružení stomiků u nás i v Evropě

NOVINKY. 1/2011 Zapojte se do programu. VELKÉ NÁVRATY Bu te inspirací pro ostatní. ORGANIZACE STOMIKŮ sdružení stomiků u nás i v Evropě 1/2011 Zapojte se do programu VELKÉ NÁVRATY Bu te inspirací pro ostatní VÝZKUM VITALA VÝSLEDKY SPOKOJENOSTI S POMŮCKOU ORGANIZACE STOMIKŮ sdružení stomiků u nás i v Evropě NOVINKY V CONVATEC PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více