KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT"

Transkript

1 KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT 1

2 OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 3 STRUČNÁ PREZENTACE...3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ...3 KLASIFIKACE... 3 ZÁRUKA... 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP... 3 CÍL SPRÁVY... 3 POPIS EKONOMIE KB AKCENT SHRNUTÍ VÝHOD A NEVÝHOD INVESTIČNÍHO FONDU PRO PODÍLNÍKA... 4 REFERENČNÍ UKAZATEL...5 INVESTIČNÍ STRATEGIE... 5 RIZIKOVÝ PROFIL GARANCE NEBO OCHRANA DOTČENÍ UPISOVATELÉ A PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA INFORMACE O NÁKLADECH, POPLATCÍCH A DANÍCH...12 NÁKLADY A POPLATKY...12 DAŇOVÝ REŽIM INFORMACE OBCHODNÍ POVAHY...13 PODMÍNKY UPSÁNÍ A ZPĚTNÉHO ODKUPU DATUM UZÁVĚRKY ÚČETNÍHO OBDOBÍ POUŽITÍ VÝSLEDKU DATUM A PERIODICITA VÝPOČTU LIKVIDAČNÍ HODNOTY MÍSTO A PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ NEBO OZNÁMENÍ LIKVIDAČNÍ HODNOTY MĚNA, V NÍŽ JSOU PODÍLY NEBO AKCIE DENOMINOVÁNY DATUM VZNIKU PŮVODNÍ LIKVIDAČNÍ HODNOTA DOPLŇKOVÉ INFORMACE...14 ČÁST B STATISTIKA

3 KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond se vzorcem Kompletní záruka kapitálu při splatnosti SKIPCP ODPOVÍDAJÍCÍ EVROPSKÝM NORMÁM UPOZORNĚNÍ: Investiční fond KB AKCENT 2 je sestaven s perspektivou investice po celou dobu životnosti fondu. Doporučujeme proto kupovat podíly tohoto fondu pouze tehdy, pokud máte v úmyslu si je ponechat až do plánované splatnosti. Pokud prodáte své podíly před 31. říjnem 2016 (datum skutečné splatnosti KB Akcent 2 ovšem může být 29. října 2012, 29. října 2013, 29. října 2014 nebo 29. října 2015), cena, která vám bude nabídnuta, bude záležet na parametrech trhu k danému dni (a snížená o náklady na odkoupení, které mohou dosáhnout až 4 %). Může být značně odlišná (nižší nebo vyšší) než částky vyplývající z použití uvedeného vzorce. ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR NÁZEV: KB AKCENT 2 PRÁVNÍ FORMA: Investiční fond podle francouzského práva PODFONDY / ZDROJ: Ne / Ne SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT PLÁNOVANÁ DOBA TRVÁNÍ: Plánovaná doba trvání správy investičního fondu: 2, 3, 4, 5 nebo 6 let DEPOZITÁŘ: SOCIETE GENERALE AUDITOR: ERNST & YOUNG et Autres PRODEJCE: KOMERČNÍ BANKA OSTATNÍ ZMOCNĚNCI: EURO-NAV zajišťuje účetní řízení KB Akcent 2 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ: KLASIFIKACE: Fond se vzorcem ZÁRUKA: Úplná záruka kapitálu při splatnosti (kromě vstupního poplatku) SKIPCP JINÉ SKIPCP: Až do 100 % čistých aktiv CÍL SPRÁVY: Vzorec fondu KB Akcent 2 je vytvořen na maximální dobu 6 let, počínaje od 22. října 2010 ( Datum počátečního konstatování ), a použije se podle vývoje strategického indexu BEST ALLOCATOR INDEX ( Strategický index ). Jako Referenční likvidační hodnota je označována hodnota odpovídající likvidační hodnotě KB Akcent 2 dne 22. října 2010, dále nazývaná VLR (kromě nákladů na pořízení investice), rovná 1 CZK. Měsíčním výkonem zahrnutým do Strategického indexu se rozumí výkon Strategického indexu zjištěný za období (1) měsíce mezi dvěma Daty měsíčního konstatování a ošetřený následujícím způsobem: - pokud se výkon Strategického indexu vypočtený za měsíc pohybuje mezi -10 % a +4 % (v každém zahrnutém případě), stanovený výkon pro výpočet Zahrnutého měsíčního výkonu Strategického indexu je vypočtený výkon Strategického indexu - pokud je výkon Strategického indexu vypočtený za měsíc nižší než -10 %, stanovený výkon pro výpočet Zahrnutého měsíčního výkonu Strategického indexu je roven -10 % - pokud je výkon Strategického indexu vypočtený za měsíc vyšší než +4 %, stanovený výkon pro výpočet Zahrnutého měsíčního výkonu Strategického indexu je roven +4 % Výkonností Capella Strategického indexu se nazývá, k Datu měsíčního konstatování, součet Měsíčních výkonů zahrnutých do Strategického indexu, vypočtený mezi Datem počátečního konstatování a příslušným Datem měsíčního konstatování. Podle vývoje Strategického indexu bude doba trvání vzorce 2, 3, 4, 5 nebo 6 let a výsledek vzorce bude následující: K 22.. říjnu 2012* (první rozhodný den pro výpočet), pokud je Výkonnost Capella Strategického indexu vyšší nebo rovna 20 %, vzorec se zastaví a podílník dostane Referenční likvidační hodnotu, zvýšenou o zisk 20 %, tedy TRA 9,54 %. Pokud tato situace nenastane, pak K 22. říjnu 2013* (druhý rozhodný den pro výpočet), pokud je Výkonnost Capella Strategického indexu vyšší nebo rovna 20 %, vzorec se zastaví a podílník dostane Referenční likvidační hodnotu, zvýšenou o zisk 30 %, tedy TRA 9,14 %. Pokud tato situace nenastane, pak 3

4 K 22. říjnu 2014* (třetí rozhodný den pro výpočet), pokud je Výkonnost Capella Strategického indexu vyšší nebo rovna 20 %, vzorec se zastaví a podílník dostane Referenční likvidační hodnotu, zvýšenou o zisk 40 %, tedy TRA 8,78 %. Pokud tato situace nenastane, pak K 22. říjnu 2015* (čtvrtý rozhodný den pro výpočet), pokud je Výkonnost Capella Strategického indexu vyšší nebo rovna 20 %, vzorec se zastaví a podílník dostane Referenční likvidační hodnotu, zvýšenou o zisk 50 %, tedy TRA 8,45 %. Pokud tato situace nenastane, pak K 22. říjnu 2016*, poslednímu rozhodnému dni pro výpočet dle vzorce, bude známa Likvidační hodnota při splatnosti vzorce a rovna Referenční likvidační hodnotě, zvýšené o Výkonnost Capella Strategického indexu konstatovanou k 22. říjnu 2016, pokud je tato pozitivní. * nebo, pokud tento den není pracovním dnem, následující pracovní den Strategický index BEST ALLOCATOR INDEX je index zahrnující strategii kombinující expozici koše rizikových aktiv ( Riziková složka ) a koše nerizikových aktiv ( Neriziková složka ) a má za cíl zachovat konstantní úroveň volatility Strategického indexu (kalkulováno na 20denní periodicitě) kolem 20 %. Riziková složka je tvořena výběrem tří podkladových aktiv vyvážených měsíčně a vybraných podle kritérií systematické výkonnosti ze čtyř (4) indexů a směnného kurzu nabízejícího diverzifikovanou expozici evropským, americkým a čínským akciovým trhům a trhům surovin a směnných kurzů (EUR/TRY). Neriziková složka používá referenční sazbu PRIBOR 3 měsíce. Strategický index je zajištěný vůči kurzovému riziku mezi CZK a ostatními měnami, v nichž mohou být denominována podkladová aktiva Rizikové složky. TRY označuje tureckou liru, měnu v Turecku. Sazba PRIBOR 3 měsíce Prague Interbank Offered Rate je mezibankovní sazba peněžního trhu v českých korunách ( CZK ) se splatností 3 měsíce. POPIS EKONOMIE KB AKCENT 2 Jako protihodnotu k omezení měsíčního výkonu Strategického indexu na 4 % a upuštění od dividend akcií tvořících podkladové indexy Rizikové složky využívá podílník: kompletní záruky kapitálu při splatnosti - k rozhodným datům pro výpočet dne 22. října 2012, 22. října 2013, 22. října 2014 nebo 22. října 2015 kapitálového zisku odpovídajícího 20 %, 30 %, 40 % nebo 50 %, tedy TRA 9,54 %, 9,14 %, 8,78 %, 8,45 %, pokud je výkonnost Capella Strategického indexu k tomuto datu vyšší nebo rovna 20 %; v takovém případě dojde k předčasnému splacení - k datu splatnosti k 31. říjnu 2016 bude Likvidační hodnota při splatnosti rovna Referenční likvidační hodnotě, zvýšené o výkonnost Capella Strategického indexu k datu 22. října 2016, pokud je tato pozitivní SHRNUTÍ VÝHOD A NEVÝHOD INVESTIČNÍHO FONDU PRO PODÍLNÍKA VÝHODY Investovaný kapitál (kromě vstupních poplatků) je plně garantovaný pro podíly upsané až do likvidační hodnoty 22. října 2010 včetně a ponechané až do Data splatnosti. KB Akcent 2 využívá mechanismu systematické úpravy, který má postupně snižovat expozici umístění rizikových aktiv v případě růstu volatility fondu, nebo naopak zvýšení v případě poklesu volatility. KB Akcent 2 by tak využíval silné expozice růstu alokace rizikových aktiv v kontextu slabé volatility a chránil se snižováním expozice v případě silné volatility. Složení rizikové složky je vyvážené měsíčně a systematicky mezi 5 diverzifikovanými podklady. V případě výplaty k Datu předčasné splatnosti dostane podílník hodnotu výplaty na podíl rovnou Referenční likvidační hodnotě, zvýšenou o zisk 20 %, 30 %, 40 % nebo 50 % podle Data předčasné splatnosti (odpovídající procentům ročního výnosu 9,54 %, 9,14 %, 8,78 %, 8,45 %). Na klesajícím trhu využívá investor plánování poklesu měsíční výkonnosti Strategického indexu v limitu do -10 %. NEVÝHODY Garance kapitálu se vztahuje pouze na investory, kteří upsali své podíly až do likvidační hodnoty dne 22. října 2010 včetně a kteří si je ponechají až do Data splatnosti nebo Data předčasné splatnosti vzorce. Podílník předem nezná přesnou délku své investice, která se může pohybovat od 2 do 6 let. Úroveň expozice u rizikové složky není stanovena a závisí na úrovni volatility koše rizikových aktiv. KB Akcent 2 tak plně nevyužije zvýšení rizikového koše v případě, kdy by volatilita tohoto koše stoupala. KB Akcent 2 by tedy nesl náklady na příležitost. V případě, že by naopak úroveň expozice rizikové složky byla větší než 100 %, citlivost likvidační hodnoty KB Akcent 2 na pokles rizikové složky je silná. Na rostoucím trhu tak investor využívá růstu Strategického indexu pouze částečně, kvůli mechanismu horního limitu měsíční výkonnosti Strategického indexu 4 %. Investor nevyužívá dividend z akcií tvořících podkladové indexy Strategického indexu. Procento maximálního ročního výnosu činí 9,54 %. Pokud nebyl KB Akcent 2 splacen předčasně a výkonnost Capella Strategického indexu je k Datu splatnosti kladná, hodnota výplaty KB Akcent 2 je rovná Likvidační hodnotě zvýšené o výkonnost Capella (s minimální výplatou na podíl rovnou Referenční likvidační hodnotě). 4

5 REFERENČNÍ UKAZATEL: Vzhledem k cíli správy nemůže být KB Akcent 2 srovnáván s žádným referenčním ukazatelem. Ovšem simulace provedené na historických údajích (uvedených v rubrice Simulace na historických údajích trhu ) umožňují pochopit chování vzorce v různých fázích trhu v posledních letech a porovnat je se sazbou bez rizika nebo s výnosem přímé investice ve Strategickém indexu. INVESTIČNÍ STRATEGIE: Popis vzorce Spouštění vzorce KB Akcent 2 se předpokládá 22. října 2010 nebo, pokud tento den není pracovním dnem, následující pracovní den. Referenční likvidační hodnota ( VLR ) KB Akcent 2 je rovna 1 CZK k datu 22. října V období od 12. července 2010 do 22. října 2010 bude likvidační hodnota pravidelně růst tempem 0,30 % ročně. Data konstatování a plateb Hlavní Data konstatování vzorce a Datum předčasné splatnosti vzorce jsou následující: Počáteční datum konstatování: uzavírací kurz Strategického indexu dne 22. října 2010 Měsíc M Datum konstatování (n) (1) Datum předčasné zralosti vzorce (n) (2) 0 22/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2015 (1) nebo, pokud tento den není pracovním dnem, následující pracovní den (2) nebo, pokud tento den není burzovním dnem,, následující burzovní den Datum závěrečného konstatování: dne 22. října 2016 nebo, pokud tento den není pracovním dnem, následující pracovní den Datum ukončení fondu: dne 31. října 2016 nebo, pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den Pracovní den je definován jako den, který je dnem kótování Strategického indexu. Burzovní den je definován jako den, který není svátečním dnem ve smyslu francouzského zákoníku práce a který není uveden v kalendáři zavíracích dnů Pařížské burzy. Data měsíčního konstatování 72 dat měsíčních konstatování jsou následující: Měsíc 1 22/11/10 Měsíc 25 23/11/12 Měsíc 49 24/11/14 Měsíc 2 22/12/10 Měsíc 26 27/12/12 Měsíc 50 22/12/14 Měsíc 3 24/01/11 Měsíc 27 22/01/13 Měsíc 51 22/01/15 Měsíc 4 22/02/11 Měsíc 28 22/02/13 Měsíc 52 23/02/15 Měsíc 5 22/03/11 Měsíc 29 22/03/13 Měsíc 53 23/03/15 Měsíc 6 26/04/11 Měsíc 30 22/04/13 Měsíc 54 22/04/15 Měsíc 7 23/05/11 Měsíc 31 22/05/13 Měsíc 55 22/05/15 Měsíc 8 22/06/11 Měsíc 32 24/06/13 Měsíc 56 22/06/15 Měsíc 9 22/07/11 Měsíc 33 22/07/13 Měsíc 57 22/07/15 Měsíc 10 22/08/11 Měsíc 34 22/08/13 Měsíc 58 24/08/15 Měsíc 11 22/09/11 Měsíc 35 23/09/13 Měsíc 59 22/09/15 Měsíc 12 24/10/11 Měsíc 36 22/10/13 Měsíc 60 22/10/15 Měsíc 13 22/11/11 Měsíc 37 22/11/13 Měsíc 61 23/11/15 Měsíc 14 22/12/11 Měsíc 38 23/12/13 Měsíc 62 22/12/15 Měsíc 15 26/01/12 Měsíc 39 22/01/14 Měsíc 63 22/01/16 Měsíc 16 22/02/12 Měsíc 40 24/02/14 Měsíc 64 22/02/16 Měsíc 17 22/03/12 Měsíc 41 24/03/14 Měsíc 65 22/03/16 Měsíc 18 24/04/12 Měsíc 42 22/04/14 Měsíc 66 22/04/16 Měsíc 19 22/05/12 Měsíc 43 22/05/14 Měsíc 67 23/05/16 Měsíc 20 22/06/12 Měsíc 44 23/06/14 Měsíc 68 22/06/16 Měsíc 21 23/07/12 Měsíc 45 22/07/14 Měsíc 69 22/07/16 Měsíc 22 22/08/12 Měsíc 46 22/08/14 Měsíc 70 22/08/16 Měsíc 23 24/09/12 Měsíc 47 22/09/14 Měsíc 71 22/09/16 Měsíc 24 22/10/12 Měsíc 48 22/10/14 Měsíc 72 22/10/16 1 Popis Strategického indexu BEST ALLOCATOR INDEX: Strategický index BEST ALLOCATOR INDEX ( Strategický index ) je strategický index denominovaný v CZK, tvořený: 5

6 - košem rizikových aktiv ( Riziková složka ), vystaveným akciovým trhům, komoditním trhům a směnným kurzům přes výběr evropských a zahraničních indexů - košem nerizikových aktiv ( Neriziková složka ), vystaveným aktivům, která mají peněžní výnos Expozice Strategického indexu Rizikové složky (vyjádřené v procentech Hodnoty Strategického indexu) se může pohybovat od 0 % do 200 % ( Expozice ) a je určena podle systematické metody zvané Voltarget. Pokud je expozice nižší než 100 %, rozdíl mezi 100 % a Expozicí je pokládán za investovaný do Nerizikové složky. Pokud je expozice vyšší než 100 %, rozdíl mezi Expozicí a 100 % je pokládán za vypůjčený syntetickým způsobem od Société Générale pro financování zvýšené expozice Rizikové složky. Tento Strategický index, stejně jako jeho expozici vůči různým složkám (Riziková složka, Neriziková složka nebo financování), vypočítává každý den Dow Jones Indices ( Agent pro výpočet Strategického indexu ) na základě více parametrů trhu, jako jsou především hodnota podkladových aktiv Rizikové složky a krátkodobé úrokové sazby. o Složení Rizikové složky Strategického indexu BEST ALLOCATOR INDEX Riziková složka je tvořena třemi (3) podkladovými aktivy zvolenými z celkem pěti podkladových aktiv, která jsou představována čtyřmi indexy a jedním směnným kurzem ( Podkladové indexy ). Alokace rizikové složky je každý měsíc rebalancována podle níže popsaného systematického mechanismu. Sestava Podkladových indexů je tvořena: 3 indexy nabízejícími expozici na mezinárodních akciových trzích: - index DJ Euro Stoxx 50, reprezentující velké evropské hodnoty eurozóny. Index je tvořen 50 cennými papíry eurozóny, které byly vybrány pro svou burzovní kapitalizaci, likviditu a svou reprezentativnost daného oboru, a je vypočten bez dividendy. - index Dow Jones Industrial Average je index spočívající na hodnotách 30 akcií velkých amerických podniků. Je vypočten pomocí aritmetického průměru zahrnujícího hodnoty 30 dotčených akcií. Index je vypočten bez dividendy. Vypočítává ho Dow Jones & Company, Inc. - index Hang Seng Index je koš akcií kótovaných v první sekci Hongkongské burzy (SEHK), reprezentativních pro hlavní ekonomická odvětví a vybraných podle jejich vysoké likvidity a jejich kapitalizace na trhu. Představují cca 70 % kapitalizace volitelných hodnot uvedených v první sekci Hongkongské burzy (SEHK). Index HSI vypočítává každý burzovní den v Hong Kongu společnost Hang Seng Indexes Company Limited, sídlící v Hong Kongu, a je zveřejňován na internetových stránkách Hang Seng Indexes Company Limited a na stránkách Reuters.HSI. 1 indexem nabízejícím expozici do komoditních futures: - index DJ UBS Commodity IndexSM je globálním indexem pro komoditní futures. Každý den ho vypočítává a zveřejňuje Dow Jones Indexes, pobočka Dow Jones & Company, Inc., a je k dispozici na následující adrese: 1 směnným kurzem nabízejícím expozici na směnných trzích: - směnný kurz eura k turecké libře, zveřejňovaný každý den Evropskou centrální bankou (i) Podkladový index Kód Bloomberg Kód Reuters 1 Hang Seng Index HSI Index 2 DJ Euro Stoxx 50 SX5E Index 3 Dow Jones Industrials Average INDU Index 4 DJ UBS Commodity Index DJUBS Index 5 ECB Euro Exchange Reference Rate TRY EUCFTRY Index Popis pravidel alokace Rizikové složky: Složení Rizikové složky je revidováno každý měsíc podle systematické strategie přidělování, která se snaží využít Momentálního účinku výnosů Strategických indexů. Momentální účinek předpokládá, že krátkodobě vykazuje procento výnosu aktiv určitou trvalost, tj., že aktiva, která dosáhla nejlepších výkonů v určitém období, mají tendenci dosáhnout rovněž nejlepších výkonů v následujícím období. Naopak aktiva, která během období nejvíce klesla, budou mít tendenci v následujícím období klesat, alespoň krátkodobě. Aby bylo možné tento účinek využít, je složení Rizikové složky každý měsíc revidováno tak, že se vyberou 3 podkladové indexy, které měly za předchozí měsíc nejlepší výkonnost, a na zvolené podkladové indexy se aplikuje vážení v Rizikové složce ve výši 50 %, 30 % a 20 % podle toho, zda podkladový index měl během předchozího měsíce nejlepší, druhou nebo třetí nejlepší výkonnost. Kurzové riziko vyplývající z podkladových indexů, jejichž referenční měna je jiná než CZK, je systematicky pokrýváno. Určení expozice Rizikové složky Strategického indexu Určení Expozice provádí systematicky Agent pro výpočet Strategického indexu. Pravidelné změny Expozice mají za cíl zachovat úroveň rizika Strategického indexu, měřenou pomocí volatility, kolem úrovně rizika předdefinované při spuštění Strategického indexu. Zde Expozici určuje Agent pro výpočet Strategického indexu tak, aby dosáhl volatility Strategického indexu kolem cílové volatility 20 % ( Cílová volatilita ). Měření volatility je v praxi jedním z nejčastějších měření správy rizika. Charakterizuje sklon akciového kurzu fondu nebo burzovních indexů měnit se během daného období nahoru nebo dolů. Čím více jedna akcie vykazuje prudké pohyby, tím je volatilita vyšší. Roční volatilita akcie je například řádově 25 % a může jít až na 50 %, pokud jsou burzovní trhy v prudkém pohybu. Volatilita akciového indexu akcií je slabší, je řádově 20 % a může rovněž stoupnout na 40 % či dokonce 50 % v případě silného poklesu trhů. Naopak volatilita kurzu peněžních aktiv je obecně blízká nule. Cíl volatility 20 % tedy odpovídá obvykle úrovni rizika burzovního trhu, který funguje normálně. Aby byla zachována dosažená volatilita Strategického indexu blízká Cílové volatilitě, je Expozice upravována systematicky podle dosažené volatility Rizikové složky, vypočtené za období 20 dní výpočtu Strategického indexu (jedná se tedy o krátkodobé měření volatility). Je determinována jako výpočet poměru mezi Cílovou volatilitou 20 % a skutečnou volatilitou Rizikové složky za posledních 20 dní výpočtu Strategického indexu. Tato expozice je stanovena mezi 0 % a 200 %. 6

7 Pokud dosažená volatilita Rizikové složky za posledních 20 dní výpočtu Strategického indexu je nižší než 20 %, expozice Rizikové složky Strategického indexu bude obecně vyšší než 100 % (aniž by přesáhla 200 %). Pokud je tatáž volatilita Rizikové složky vyšší než 20 %, Expozice bude obecně nižší než 100 %. To umožňuje omezit expozici Rizikové složky Strategického indexu v případě silně kolísajícího trhu (obecně zaznamenáváno v kontextu klesajícího trhu) a naopak získat expozici vyšší než 100 % na málo volatilním trhu. Popis Strategického indexu je k dispozici u společnosti Lyxor a na internetových stránkách o Příklad výpočtu expozice Rizikové složky v rámci o Strategického indexu BEST ALLOCATOR INDEX V níže uvedeném příkladu je Strategický index investován při spuštění ze 100 % do rizikové složky, což odpovídá počáteční expozici 100 %. Pokud trhy poté vykazují pravidelný vývoj, který se projevuje slabou volatilitou kurzů, mechanismus řízení volatility umožní, pomocí politiky páky, zvýšenou expozici rizikové složky. Volatilita tak může být zvýšena na +12,5 %. Podle výše popsané metody bude cílová expozice rizikové složky následující: 20 % / 12,5 % = 160 %. Strategický index tedy má páku 1,6. Pokud naopak trhy zaznamenají zvýšenou volatilitu, například 40 %, cílová expozice bude: 20 % / 40 % = 50 %. Zde nebude Strategický index nadměrně exponovaný. Z 50 % bude investován do rizikové složky a z 50 % do nerizikové složky. Úroveň volatility rizikové složky 20 % Obr. 1 Politika páky podle volatility rizikové složky Zóna Zone silné de forte volatility volatilité L indice Strategický de stratégie index je podexponovaný sous-exposé - vůči à la Rizikové poche risquée složce dans v kontextu un contexte kolísajícího de marchétrhu trhu. chahuté. Zóna Zone slabé de faible volatility volatilité L effet Je použit de pákový levier est efekt. utilisé. Strategický L indice index straté je index iindex jendexgiesurexponovanýsé přeexponovaný surexposé est vůči Rizikové složce (exposition (expozice v toutefois každém případě inférieure nepřesáhne à 200%). 200 %). Životnost fondu Obr. 2 Případ kontextu nízké volatility a kontextu vysoké volatility Stabilní trhy (volatilita 12,5 %) Nestabilní trhy (volatilita + 40 %) Hodnota Strategického indexu odpovídá 100 % celkové likvidační hodnoty fondu 100 % investováno investis dans do rizikové složky Dodatečných 60 % investováno do rizikové složky 50 % investováno investis dans do la rizikové poche risquée složky 50 % investováno do nerizikové složky Strategický index je v tomto případě Investován ze 160 % do:rizikové - složky, část, investice do rizikové složky nad 100 % je umožněna díky půjčce na peněžním trhuy Strategický index je v tomto případě investován: - z 50 % do rizikové složky - z 50 % do peněžního vkladu ANTICIPACE TRHU UMOŽŇUJÍCÍ MAXIMALIZOVAT VÝSLEDEK VZORCE Anticipace, která umožňuje maximalizovat výsledek vzorce, je homogenní růst podkladových aktiv Rizikové složky v kontextu slabé volatility, který umožňuje dosáhnout výkonnosti Capella Strategického indexu vyšší nebo rovné 20 % na konci roku 2. Investor tak může využít maximálního ročního procenta růstu, tj. 9,54 %. Číselné příklady: Číselné příklady jsou uvedeny pouze pro informaci, aby ilustrovaly mechanismus vzorce. Neodpovídají skutečným výkonům, minulým nebo současným, a nijak nepředvídají současné nebo budoucí výkony KB Akcent 2. 7

8 Pro každý dále uvedený příklad je uvedeno roční procento výnosu, které představuje investici do KB Akcent 2 po celou dobu trvání, tedy 6 let. Podílník může porovnat toto procento výnosu s procentem, které by mu nabízela investice do české vládní obligace se srovnatelnou splatností, jakož i s přímou investicí do Strategického indexu. POPIS POLÍ VYPOČTENÝCH V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍKLADECH PRVNÍ PŘÍKLAD: NEJMÉNĚ PŘÍZNIVÝ PŘÍPAD Je dosaženo minimálního možného výnosu, protože výkonnost Capella Strategického indexu je nižší než 20 % při každém z Dat konstatování vzorce a k Datu závěrečného konstatování je nižší nebo rovna 0. V takovém případě je investorovi vyplacena Referenční likvidační hodnota, a roční procento výnosu (kromě vstupních poplatků) podílníka KB Akcent 2 bude tedy rovno 0 %. V dále uvedeném číselném příkladu podílník, který investoval 100 CZK k datu 22. října 2010 (kromě vstupního poplatku), může prodat své podíly na základě Likvidační hodnoty při splatnosti vzorce 100 CZK, tedy s procentem ročního výnosu 0 %. Tuto návratnost investice je třeba porovnat s: návratností obligace české vlády se srovnatelnou splatností, tedy +3,27 % ročně, stanovené 25. února 2010 návratností přímé investice do Strategického indexu, tedy -7,91 % ročně (kromě dividend) Spuštění M1 M2 M3 M24 M70 M71 M72 Hodnota Indexu Výkonnost Indexu -3.0% -17.0% -15.0% -1.0% -24.0% -36.0% -39.0% Měsíční výkonnost Indexu -3.0% -14.4% 2.4% 5.3% -9.5% -15.8% -4.7% Rámcová měsíční výkonnost -3.0% -10.0% 2.4% 4.0% -9.5% -10.0% -4.7% Výkonnost Capella Indexu -3.0% -13.0% -10.6% -4% -33% -43.5% -48.1% Výplata při splatnosti IRR 100% + Max (0%, -48.1%) = 100.0% 0.0% 80% Kumulovaná výkonnost Strategického indexu a kumulovaná výkonnost Capella Strategického indexu v % výchozí úrovně 60% 40% 20% 0% +0% Měsíc 12 Měsíc 24 Měsíc 36 Měsíc 48 Měsíc 60 Měsíc 72-20% -40% -60% Kumul. výkonnost Strateg..indexu Výkonnost Capella Strateg. indexu DRUHÝ PŘÍKLAD: STŘEDNÍ PŘÍPAD V tomto příkladu nebyla podmínka předčasné splatnosti vzorce aktivována vzhledem k tomu, že výkonnost Capella Strategického indexu je při každém Datu měsíčního konstatování pod limitem 20 %. Při splatnosti je garantovaná hodnota výplaty investorovi rovna Referenční likvidační hodnotě, zvýšené o výkonnost Capella Strategického indexu při splatnosti. V tomto případě podílník, který investoval 100 CZK k datu 22. října 2010 (kromě vstupního poplatku), může prodat své podíly na základě Likvidační hodnoty při splatnosti vzorce 133,6 CZK po uplynutí šesti let. Roční procento výnosu (kromě vstupních poplatků) podílníka podílů KB Akcent 2 tedy bude rovno +3,29 %, tj. procento méně výhodné než přímá investice do Strategického indexu (kde je procento ročního výnosu +7,58 % ročně kromě dividendy), kvůli mechanismu omezování růstu na 4 % měsíční výkonnosti Strategického indexu. Tuto návratnost investice je možné rovněž porovnat s návratností obligace české vlády se srovnatelnou splatností, tedy +3,27 % ročně, stanovené 25. února

9 Spuštění M1 M2 M3 M24 M70 M71 M72 Hodnota Indexu Výkonnost Indexu 5.0% 4.0% 3.0% 27.0% 68.5% 50.0% 55.0% Měsíční výkonnost Iindexu 5.0% -1.0% -1.0% -4.5% 3.0% -11.0% 3.3% Rámcová měsíční výkonnost 4.0% -1.0% -1.0% -4.5% 3.0% -10.0% 3.3% Výkonnost Capella Indexu 4.0% 3.0% 2.1% 15% 28% 18.1% 21.4% Výplata při splatnosti IRR 100% % = 121.4% 3.29% 80% Kumulovaná výkonnost Strategického indexu a kumulovaná výkonnost Capella Strategického indexu v % výchozí úrovně 60% 40% % 20% 0% -20% Měsíc 12 Měsíc 24 Měsíc Měsíc 48 Měsíc 60 Měsíc % Kumul. výkonnost Strateg..indexu Výkonnost Capella Strateg. indexu TŘETÍ PŘÍKLAD: PŘÍZNIVÝ PŘÍPAD V dále uvedeném příkladu je výkonnost Capella Strategického indexu k rozhodnému datu na konci roku 2 nad limitem 20 %. Vzorec se u tohoto data zastaví, a podílník tedy využívá Likvidační hodnoty při splatnosti rovné 120 % Referenční likvidační hodnoty (bez vstupních poplatků), což odpovídá maximálnímu ročnímu procentu výnosu, které je omezeno na 9,54 %. Toto procento je méně výhodné než u přímé investice do Strategického indexu (jehož roční procento výnosu je +15,3 % ročně bez dividend), podílník tedy využívá růstu Strategického indexu jen částečně, kvůli mechanismu omezování maximální výše. Tuto návratnost investice je možné rovněž porovnat s návratností českých vládních dluhopisů se srovnatelnou splatností, tedy +1,74 % ročně, stanovené 25. února Spuštění M1 M2 M3 M12 M22 M23 M24 Hodnota Indexu Výkonnost Indexu 3.0% 9.0% 6.0% 15.0% 26.0% 32.0% 33.0% Měsíční výkonnost Indexu 3.0% 5.8% -2.8% 5.5% -1.6% 4.8% 0.8% Rámcová měsíční výkonnost 3.0% 4.0% -2.8% 4.0% -1.6% 4.0% 0.8% Výkonnost Capella Indexu 3.0% 7.0% 4.2% 11.2% 17.8% 21.8% 22.6% Výplata při předčasné splatnosti IRR 100% + 10% x 2 = 120.0% 9.54% Kumulovaná výkonnost Strategického indexu a výkonnost Capella Strategického indexu v % výchozí úrovně 70% 50% 30% 10% -10% +20% Měsíc 12 Měsíc 24-30% -50% Výkonnost Indexu Výkonnost Capella Indexu 9

10 Simulace na historických údajích trhu Simulace na historických údajích trhů umožňují vypočítat výnosy, které by měl KB Akcent 2, pokud by byl uveden na trh v minulosti. Simulace jsou uvedeny podle data spuštění vzorce (jehož délka se může pohybovat od 2 do 6 let). Umožňují pochopit chování vzorce v různých fázích trhu v posledních letech. Připomínáme ovšem, že minulý vývoj není předpovědí budoucího vývoje trhů ani výkonností KB Akcent 2. Testy na historických údajích byly provedeny za účelem simulace výkonnosti nabízené produkty stejných charakteristik jako KB Akcent 2 (stejná doba trvání, stejný vzorec úhrady ), které byly uvedeny na trh k různým datům v minulosti. Tyto simulace provedla s co největší pečlivostí správcovská společnost na základě informačních zdrojů, které pokládala za spolehlivé. Nemůže být činěna odpovědnou v případě omylu nebo opomenutí ze strany poskytovatelů informací. Bylo realizováno 1223 simulací u podobných produktů spuštěných denně v době od března 1999 do ledna 2004 (a tedy se splatností od března 2005 do ledna 2010). Výsledky jsou následující: Vývoj ročního procenta výnosu podle data spuštění KB Akcent 2 v porovnání s procenty dosaženými v případě přímé vyvážené investice do pěti podkladových indexů Strategického indexu Best Allocator Index s reinvestovanými dividendami a procentem obligace české vlády se splatností 6 let (+3,27 % k 25. únoru 2010) 18.00% Procento Taux de Rendement ročního Annuel výnosu pour pro un investissement přímou investici direct do dans KB le FCP Akcent Procento Taux de Rendement ročního Annuel výnosu pour pro un investissement váženou investici équipondéré do 5 dans podkladových les 5 indices sous indexů jacents Procento Taux de Rendement ročního Annuel výnosu d'une českého obligation vládního gouvernementale dluhopisu tchèque, se pour splatností une durée 6 de let 6 ans 16.00% 14.00% % 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dec-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dec-03 Procento výnosu vzorce KB Akcent 2 je v grafu výše porovnáno s procenty dosaženými při investicích v délce vzorce: - přímo a vyváženě do 5 podkladových indexů rizikové složky s reinvestovanými dividendami - s procentem českých vládních dluhopisů se splatností 6 let Je třeba poznamenat, že podílníci KB Akcent 2 nevyužívají dividend vyplácených na akcie tvořící podkladové indexy strategie. Tento graf ukazuje, že je možné rozlišit čtyři období: 1/ Období březen 1999 březen 2000: Simulace provedené u podobných produktů spuštěných v době od března 1999 do března 2000 (a tedy se splatností nejpozději od března 2005 do března 2006) ukazují výkonnosti přímé investice do většinově vysokých indexů. Procenta výnosu vzorce KB Akcent 2 jsou obecně nižší než u 5 vážených indexů, kvůli omezení horní hranice výnosu na 4 % za měsíc a kvůli předčasné výplatě vzorce (nabízející roční výnos mezi 8,45 % a 9,54 % podle data výplaty). Procento ročního výnosu dosaženého investicí do vzorce KB Akcent 2 je naopak vždy vyšší než procento obligace české vlády se splatností 6 let. 2/ Období březen 2000 leden 2002: Simulace provedené u podobných produktů spuštěných v době od března 2000 do ledna 2002 (a tedy se splatností nejpozději od března 2006 do ledna 2008) ukazují výkonnosti přímých investic do pěti méně výkonných indexů vzhledem k předchozímu období, se zřetelem na silný pokles a zvýšenou volatilitu na akciových trzích v letech 2001 až Za toto období je procento ročního výnosu u investice do vzorce KB Akcent 2 celkově blízké nebo vyšší než u přímé investice do 5 indexů. Vzorec KB Akcent 2 využívá podexpozice Rizikové složky během období silné volatility a omezení poklesu na -10 % měsíčně. Vzorec KB Akcent 2 je obecně zastaven předčasně (a nabízející procento ročního výnosu mezi 8,45 % a 9,54 % podle data výplaty). 3/ Období leden 2002 prosinec 2003: 10

11 Simulace provedené u podobných produktů spuštěných v době od ledna 2002 do prosince 2003 (a tedy se splatností nejpozději od ledna 2008 do prosince 2009) ukazují výkonnosti přímých investic do 5 vysokých indexů a velice variabilní podle data spuštění simulace. Během tohoto období je vzorec KB Akcent 2 obecně předčasně ukončen (a nabízející roční procento výnosu mezi 8,45 % a 9,54 % podle data výplaty) a je vždy nad procentem výnosu české vládní obligace se splatností 6 let. 4/ Období prosinec 2003 leden 2004: Simulace provedené u podobných produktů spuštěných v době od prosince 2003 do ledna 2004 (a tedy se splatností nejpozději od prosince 2009 do ledna 2010) ukazují výkonnosti přímých investic do 5 indexů se silným poklesem vzhledem k předchozímu období, zahrnujíce dopad krize od roku Případy, kdy je procento výnosu vzorce rovné nule, odpovídají případům, kdy vzorec nebyl předčasně ukončen nebo kdy KB Akcent 2 využívá při splatnosti garance kapitálu. RIZIKOVÝ PROFIL: Upozornění: Investiční fond KB AKCENT 2 je sestaven s perspektivou investice po celou dobu životnosti fondu. Doporučujeme proto kupovat podíly tohoto fondu pouze tehdy, pokud máte v úmyslu si je ponechat až do plánované splatnosti. Pokud prodáte své podíly před splatností (tedy k jinému datu než 31. říjnu 2016 nebo k datu předčasné splatnosti, jak je popsáno v části Popis vzorce zjednodušeného statutu), cena, která vám bude nabídnuta, bude záležet na parametrech trhu k danému dni (a snížená o náklady na odkoupení, které mohou dosáhnout až 4 %). Může být značně odlišná (nižší nebo vyšší) než částky vyplývající z použití uvedeného vzorce. Rizika spojená s klasifikací: Klasifikace investičního fondu jej nutí přesně dodržovat vzorec. Jelikož vzorec pro výplatu je předem daný, správce nemůže rozhodnout o investicích jinak než s cílem dosáhnout vzorce, a to nezávisle na nových předpokladech vývoje trhu. Rizika spojená s charakteristikami vzorce: Podílník se prostřednictvím KB Akcent 2 vystavuje rizikům spojeným s charakteristikami vzorce, který má následující nevýhody: - Garance kapitálu se vztahuje pouze na investory, kteří upsali své podíly až do likvidační hodnoty dne 22. října 2010 včetně a kteří si je ponechají až do Data splatnosti nebo Data předčasné splatnosti. - Podílník předem nezná přesnou délku své investice, která se může pohybovat od 2 do 6 let. - Úroveň expozice u rizikové složky není stanovena a závisí na úrovni volatility koše rizikových aktiv. KB Akcent 2 tak plně nevyužije zvýšení rizikového koše v případě, kdy by volatilita tohoto koše stoupala. KB Akcent 2 by tedy nesl náklady na příležitost. V případě, že by naopak úroveň expozice rizikové složky byla větší než 100 %, citlivost likvidační hodnoty KB Akcent 2 na pokles rizikové složky je silná. - Na rostoucím trhu tak investor využívá růstu Strategického indexu pouze částečně, kvůli mechanismu horního limitu měsíční výkonnosti Strategického indexu 4 %. - Podílník nevyužívá dividend z akcií tvořících podkladové indexy Strategického indexu. - Procento maximálního ročního výnosu činí 9,54 %. Tržní riziko: Kromě data uplatnění garance podléhá likvidační hodnota vývoji trhů a rizikům spojeným s jakoukoli investicí. Likvidační hodnota KB Akcent 2 se může vyvíjet jak nahoru, tak dolů. Likvidační hodnota ke stanovenému datu závisí na podmínkách a parametrech trhu s cennými papíry a podkladovými indexy vzorce a parametrech zhodnocení výkonnostního swapu, jako jsou procenta a podmínky trhu půjček pro jeden nebo více indexů (především velké indexy CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Dax, Nikkei 225 ) a cenných papírů (akcie a obligace), které mají stejnou splatnost jako vzorec, a tržních podmínkách daňového dopadu dividend a kuponů těchto indexů a cenných papírů. Doba trvání vzorce je 6 let, podílníci KB Akcent 2 musí brát svou investici jako investici na 6 let a ujistit se, že tato délka investice odpovídá jejich majetkovým potřebám a jejich finanční situaci. Rizika protistrany: KB Akcent 2 bude vystaven riziku protistrany vyplývajícímu z použití termínovaných finančních nástrojů uzavřených s úvěrovou institucí. KB Akcent 2 je tedy vystaven riziku, že tato úvěrová instituce nebude moci dostát svým závazkům z titulu těchto nástrojů. Riziko protistrany vyplývající z použití termínovaným finančních nástrojů nemůže překročit 10 % z čistých aktiv KB Akcent 2 pro protistranu. Rizika spojená s inflací: Podílník se prostřednictvím KB Akcent 2 vystavuje riziku měnové eroze. GARANCE NEBO OCHRANA: Garantující instituce Cíl výše uvedené správy je garantován zárukou poskytnutou Société Générale (dále Garant ). Záruka poskytnutá Garantem ve prospěch KB Akcent 2 umožňuje pouze se ujistit, že likvidační hodnota bude vyšší než rovna výsledku vzorce popsaného v části Cíl správy k datu splatnosti nebo k datu předčasné splatnosti vzorce KB Akcent 2 následujícího po prvním Datu konstatování, které aktivuje podmínku předčasné úhrady ( Garantovaná likvidační hodnota ). Podmínky přístupu Podílníci, kteří upsali podíly KB Akcent 2 až do likvidační hodnoty 22. října 2010 včetně a požadují odkoupení těchto podílů na základě Data předčasné splatnosti (tedy případ předčasného zrušení) nebo k Datu splatnosti, využívají Garantované likvidační hodnoty a záruky vrácení původně investovaného kapitálu (kromě vstupních poplatků). Podílníci, kteří upsali podíly KB Akcent 2 po likvidační hodnotě 22. října 2010 a požadují odkoupení těchto podílů na základě Data předčasné splatnosti (tedy případ předčasného zrušení) nebo k Datu splatnosti, využívají Garantované likvidační hodnoty, ale nevyužívají záruky vrácení původně investovaného kapitálu (kromě vstupních poplatků). Pokud podílníci, bez ohledu na datum upsání jejich podílů, požadují odkoupení těchto podílů na základě likvidační hodnoty jiné než Datum předčasné splatnosti (tedy v případě předčasného zrušení) nebo Datum splatnosti, pokud fond nebyl předčasně zrušen, nevyužívají Garantované likvidační hodnoty. 11

12 Podmínky realizace Správcovská společnost vykonává záruku na účet KB Akcent 2. Za předpokladu, že k datu splatnosti nebudou aktiva KB Akcent 2 dostatečná, Société Générale vyplatí KB Akcent 2 zbytek pro dosažení Garantované likvidační hodnoty. Kromě data uplatnění garance likvidační hodnota podléhající vývoji trhů může být odlišná od Garantované likvidační hodnoty. Podrobnosti záručního závazku poskytnutého Société Générale KB Akcent 2 jsou uvedeny v podrobné zprávě úplného statutu. Použitá aktiva KB Akcent 2 bude investovat především do SKIPCP s akciemi spravovanými Lyxor International Asset Management. S cílem realizovat cíl správy a dosáhnout úhrady vzorce využije KB Akcent 2 výkonnostní OTC swapy nahrazující výkonnost SKIPCP u aktiv investičního fondu výkonností vzorce. Tyto výkonnostní swapy byly obchodovány se Société Générale bez zapojení dalších protistran, v souladu s politikou co nejlepšího výkonu správcovské společnosti. DOTČENÍ UPISOVATELÉ A PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA: Tento produkt se obrací na všechny upisovatele. Podíly KB Akcent 2 jsou určeny především k prodeji v České republice. Výše investice Částka, kterou je rozumné investovat do tohoto fondu, závisí na osobní situaci investora. Pro její určení musí vzít investor v úvahu své bohatství a/nebo svůj osobní majetek, své úspory v hotovosti, svou současnou potřebu peněz a tuto potřebu v horizontu trvání vzorce, ale také své přání podstoupit rizika nebo naopak upřednostnit opatrné investování. Rovněž se doporučuje dostatečně diverzifikovat investice, aby se investor nevystavoval pouze riziku tohoto SKIPCP. Každý podílník by tedy měl posoudit svou osobní situaci se svým obvyklým poradcem. Dotčení upisovatelé Rizikový profil KB Akcent 2 jej určuje k upisování podílníky, kteří se chtějí vystavit mezinárodním akciovým trhům, trhům surovin a směnným kurzům, s využitím záruky kapitálu až do splatnosti fondu. Doba trvání vzorce Maximálně 6 let, počínaje 22. říjnem Podílníci, kteří upsali akcie fondu až do likvidační hodnoty ke dni 22. října 2010 a vlastnící své podíly až do data splatnosti (kterým může být Datum předčasné splatnosti nebo Datum splatnosti při absenci předčasného zrušení), využívají vzorce. INFORMACE O NÁKLADECH, POPLATCÍCH A DANÍCH: NÁKLADY A POPLATKY: Vstupní a výstupní poplatky: Vstupní a výstupní poplatky zvyšují upisovací cenu placenou investorem nebo snižují výši úhrady. Poplatky požadované KB Akcent 2 slouží ke kompenzaci nákladů hrazených investičním fondem na investování nebo stažení investic u svěřeného jmění. Nevyžádané poplatky připadají správcovské společnosti, prodejci atd. Náklady k tíži investora, vybírané při upisování a zpětném odkupu Vstupní poplatky nezískané do fondu KB Akcent 2 Vstupní poplatky získané do fondu KB Akcent 2 Výstupní poplatky nezískané do fondu KB Akcent 2 Výstupní poplatky získané do fondu KB Akcent 2 Základ Likvidační hodnota X počet podílů Likvidační hodnota X počet podílů Likvidační hodnota X počet podílů Likvidační hodnota X počet podílů Stupnice maximálně 2 % pro upisování provedené až do likvidační hodnoty ze dne 22. října 2010 (včetně), poté maximum 10 % nejsou maximálně 3 % 1 % Náklady na fungování a správu: Tyto náklady pokrývají všechny náklady fakturované přímo KB Akcent 2, s výjimkou nákladů na transakce. Náklady na transakce zahrnují náklady na zprostředkování (makléř, burzovní daně atd.) a případně poplatek za pohyb, který může vybírat především depozitář a správcovská společnost. K nákladům na fungování a správu mohou přistoupit: supervýkonnostní provize; těmi je odměňována správcovská společnost, pokud KB Akcent 2 překročil své cíle, jsou tedy fakturovány KB Akcent 2 poplatky za pohyb fakturované KB Akcent 2 část příjmů z operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů Další podrobnosti o nákladech skutečně fakturovaných KB Akcent 2 viz část B zjednodušeného statutu. Náklady fakturované KB Akcent 2 Základ Stupnice Náklady na fungování a správu, včetně daní (1) Čistá aktiva maximálně 1,30 % Poplatky za pohyb n.a. nejsou Část příjmů z operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů n.a. nejsou Supervýkonnostní provize Čistá aktiva nejsou (1) včetně všech výdajů, kromě poplatků za transakci, supervýkonnost a náklady spojené s investováním do SKIPCP nebo investičního fondu 12

13 KB Akcent 2 investuje přímo do SKIPCP, jejichž náklady na fungování a správu nepřekročí 0,50 % čistých aktiv včetně všech daní za rok ze strany SKIPCP a kde se nevybírá žádný vstupní nebo výstupní poplatek. U KB Akcent 2 se nevybírá žádný poplatek za pohyb. DAŇOVÝ REŽIM: Podle daňového režimu investora mohou případné zisky a příjmy spojené s vlastnictvím podílů SKIPCP podléhat zdanění. Doporučujeme investorům, aby se informovali na toto téma u prodejce SKIPCP. INFORMACE OBCHODNÍ POVAHY: PODMÍNKY UPSÁNÍ A ZPĚTNÉHO ODKUPU: Upisování a odkupy přijímá a centralizuje Oddělení cenných papírů a burzy Société générale (Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale), jehož adresa je: 32, rue du Champ de Tir F Nantes, nejpozději v hod. druhého pracovního burzovního dne před stanovením likvidační hodnoty, na jejímž základě budou realizovány. Minimální částka upsání činí českých korun ( CZK ) bez vstupních poplatků pro první upsání. Upisování se provádí na částku nebo na tisíciny podílů. Odkupy se provádějí na tisíciny podílů. DATUM UZÁVĚRKY ÚČETNÍHO OBDOBÍ: Poslední den výpočtu likvidační hodnoty v měsíci listopadu. První uzávěrka: poslední den výpočtu likvidační hodnoty v měsíci listopadu POUŽITÍ VÝSLEDKU: Kapitalizační investiční fond. Zaúčtování se provádí podle inkasovaných kuponů. DATUM A PERIODICITA VÝPOČTU LIKVIDAČNÍ HODNOTY: Týdenní likvidační hodnota se datuje k pátku (pokud tento den není burzovním dnem, následující burzovní den) a je kalkulována a publikována následující burzovní den. Burzovní den je definován jako den, který není svátečním dnem ve smyslu francouzského zákoníku práce a který není uveden v kalendáři zavíracích dnů Pařížské burzy. Likvidační hodnota bude výjimečně vypočtena v úterý dne 22. října 2010 a případně k Datu předčasné splatnosti a k Datu splatnosti. MÍSTO A PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ NEBO OZNÁMENÍ LIKVIDAČNÍ HODNOTY: V sídle LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT, 17, Cours Valmy, Puteaux FRANCIE. Distribuce tohoto zjednodušeného statutu, nabídka nebo koupě podílů KB Akcent 2 mohou v některých zemích podléhat určitým omezením. Tento zjednodušený statut nepředstavuje ani nabídku, ani vyhledávání zákazníka z iniciativy kohokoli, v kterékoli zemi, kde by taková nabídka nebo vyhledávání zákazníků byly nezákonné nebo kde by osoba předkládající tuto nabídku nebo provádějící toto vyhledávání nesplňovala podmínky požadované k tomuto účelu nebo vůči jakékoli osobě, vůči které by bylo nezákonné podat tuto nabídku nebo provádět akvizici. Podíly KB Akcent 2 nebyly a nebudou nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech na účet nebo ve prospěch občana nebo rezidenta Spojených států. Žádná jiná osoba kromě osob uvedených v tomto zjednodušeném statutu není oprávněna poskytovat informace o KB Akcent 2. Potenciální upisovatelé podílů KB Akcent 2 se musí informovat o zákonných požadavcích vztahujících se na tuto žádost o upsání a získat informace o předpisech pro kontrolu směnných kurzů a daňovém režimu, které platí v zemi, jejichž jsou občany nebo rezidenty nebo kde mají své bydliště. MĚNA, V NÍŽ JSOU PODÍLY NEBO AKCIE DENOMINOVÁNY: Česká koruna ( CZK ) DATUM VZNIKU: Tato SKIPCP byla schválena Orgánem pro finanční trhy dne 7. května Byl vytvořen dne 12. července PŮVODNÍ LIKVIDAČNÍ HODNOTA: 0,9992 CZK (denominován v českých korunách) 13

14 DOPLŇKOVÉ INFORMACE: Úplný statut fondu a poslední výroční a periodické dokumenty je možné si vyžádat od poradců SOCIETE GENERALE. Doplňující vysvětlení jsou k dispozici na internetových stránkách Kompletní statut SKIPCP a poslední výroční a periodické dokumenty budou zaslány ve lhůtě jednoho týdne na základě písemné žádosti podílníka zaslané na adresu: LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy F PUTEAUX Datum uveřejnění statutu: Na stránkách AMF ( se nacházejí doplňující informace o seznamu zákonných dokumentů a všech ustanoveních týkajících se ochrany investorů. Tento zjednodušený statut musí být předán upisovatelům před upsáním. ČÁST B STATISTIKA TATO ČÁST ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU BUDE K DISPOZICI AŽ PO SKONČENÍ PRVNÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ KB AKCENT 2. 14

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015 pro.cs.xx.01511.lu051116.pdf TARGET 015 (EURO) FUND AACCEURO 1. PROSINEC 015 Přístup a styl Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem nabídnout optimalizovaný a dynamický výběr třídy aktiv v rámci

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu:

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu: Investiční dotazník společnost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. Erbenova 312/1 (Belveder), 602 00 Brno IČ: 60717068 tel.: +420 545 219 713; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brně oddíl B.,

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT 1 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense cedex Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

CFI Z-Allocator CZK I.

CFI Z-Allocator CZK I. CFI Z-Allocator CZK I. 100% Garance návratnosti investované částky Nová konstrukce strukturovaného produktu Vysoká participace na podkladovém aktivu Krátká splatnost 4 roky Emitentem banka s vysokým ratingem

Více

Pololetní zpráva za období 2010/2011

Pololetní zpráva za období 2010/2011 Pololetní zpráva za období 2010/2011 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Zvláštní upozornění... 4 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu...

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2. FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 NÁZEV FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.2 DEN VZNIKU

Více

STATUT. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

STATUT. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Strana 418 Sbírka zákonů č. 57 / 2012 Částka 22 57 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Česká národní banka stanoví podle 170

Více

KB AKCENT ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AKCENT ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AKCENT ZJEDNODUŠENÝ STATUT Strana OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT..... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE. 3 STRUČNÁ PREZENTACE:. 3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ: 3 KLASIFIKACE:... 3 ZÁRUKA:. 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP:......

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 30/04/2016 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

UNICREDIT GROUP CLEAN ENERGY RISK REDUCTION STRATEGY INDEX

UNICREDIT GROUP CLEAN ENERGY RISK REDUCTION STRATEGY INDEX UniCredit Bank AG UNICREDIT GROUP CLEAN ENERGY RISK REDUCTION STRATEGY INDEX POPIS INDEXU 1. VŠEOBECNÝ POPIS UniCredit Group Clean Energy Risk Reduction Strategy Index (dále jen Index ) provádí expozici

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011 29.4.2011 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens Fio Nové doporučení: Akumulovat Cílová cena : 495 Kč Předchozí cílová cena: 462 Kč Předchozí doporučení: Držet Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ; SHRNUTÍ Následující souhrnné informace si nečiní nárok na úplnost a je třeba je chápat jako úvod k podrobnějším informacím uvedeným v jiných částech tohoto Prospektu, odkud byly převzaty, a s přihlédnutím

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Obecné pokyny. Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232

Obecné pokyny. Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Obecné pokyny Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Datum: 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69% Russian

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 LATIN AMERICA FUND AACCUSD Přístup a styl Adoptování disciplinovaného bottomup přístupu pro výběr akcií se zakládá na profesionálním týmu specialistů na investice do akcií v Latinské Americe společnosti

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči

Více

Plán umisťování aktiv

Plán umisťování aktiv Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále jen Fond ) Plán umisťování aktiv 22. 9. 2014 sestavený Investičním manažerem v souladu s čl. 6.13 statutu Fondu. Pojmy užívané

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT

EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT 18. dubna 2013, Hradec Králové Praktická doporučení při obchodování s povolenkami Ing. Pavlína Novotná, MSc. Přehled

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

PŘÍLOHY. Tržní procesy v roce 2009. Mezinárodní ekonomické prostředí

PŘÍLOHY. Tržní procesy v roce 2009. Mezinárodní ekonomické prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Základní údaje Název fondu: Typ: Doba trvání: GE Money Balancovaný Nyíltvégő Befektetési Alap otevřený evropský fond cenných papírů počínaje dnem registrace na dobu neurčitou Správce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více