ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014 o ceně p.č zastavěné plochy a nádvoří, součástí je stavba: Bruntál, č.p. 755, rod. dům a p.č zahrada v obci Bruntál, k.ú. Bruntál - město a p.č. St zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba a p.č. 416/7 - zahrada v obci Malá Morávka, k.ú. Malá Morávka, č.j.056 EX 8381/11 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno - město, soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský Bratislavská Brno Stanovení ceny podle platného cenového předpisu Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 288/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Konečný Nezvalova Bruntál telefon: , Znalecký posudek obsahuje 25 stran textu včetně titulního listu a 19 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních.

2 V Bruntále

3 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 056 EX 8381/11-12 ze dne a to zvlášť pro: - podíl id. 1/2 nemovitosti zapsané na LV 178, Bruntál - město - nemovitosti zapsané na LV 121, k.ú. Malá Morávka 2. Základní informace 1.Rodinný dům, Rýmařovská 755/7, Bruntál/LV 178 Název předmětu ocenění: Rodinný dům Adresa předmětu ocenění: Rýmařovská 755/ Bruntál Kraj: Moravskoslezský Okres: Bruntál Obec: Bruntál Katastrální území: Bruntál-město Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 665,00 Kč/m 2 2.P.č,. St. 628, součástí je stavba bez čp/če a p.č 416/7/LV 121 Název předmětu ocenění: P.č. St. 628 se stavbou bez čp/če a p.č. 416/7 v obci i k.ú. Malá Morávka Adresa předmětu ocenění: Kraj: Moravskoslezský Okres: Bruntál Obec: Malá Morávka Katastrální území: Malá Morávka Počet obyvatel: 679 Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 665,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel IV 0,65 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a II 0,85 kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II 0,95 O6. Občanská vybavenost v obci - Omezená vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola) IV 0,90 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 150,79 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti paní Ivany Krejčí

4 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - Usnesení o ustanovení znalce, č.j. 056 EX 8381/11-77, ze dne Exekuční příkaz, č.j. 056 EX 8381/11-12, ze dne Výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č.178, ze dne Dtto, list vlastnictví č. 121, ze dne Kopie katastrální mapy, mapový list č. BRUNTÁL 1-9/23, ze dne Dtto, list vlastnictví č. BRUNTÁL 5-7/41, ze dne Fotodokumentace - Mapa oblasti s polohou rodinného domu - Výměry a skutečnosti zjištěné na místě - Informace a údaje poskytnuté povinným - vlastníkem nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje 1)Podle údajů ve výpisu z katastru nemovitostí jsou jako vlastníci nemovitostí na listu vlastnictví č. 178 pro obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město, zapsáni: Halušková Eva, tř. Obránců míru 1580/1, Bruntál /0416 1/4 Krejčí Ivana, Dolní 429/5, Bruntál /4850 1/2 Moresová Hana, Jesenická 462, Břidličná /5371 1/4 2)Podle údajů ve výpisu z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí na listu vlastnictví č. 121 pro obec Malá Morávka, k.ú. Malá Morávka, zapsána: Krejčí Ivana, Dolní 429/5, Bruntál / Dokumentace a skutečnost Nemovitosti jsou užívány v souladu s právním stavem a evidencí v dokumentech katastru nemovitostí. 7. Celkový popis nemovité věci 1) Rodinný dům č.p.755 je samostatně stojící, zděný, má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepený. Rod. dům obsahuje dvě bytové jednotky vel. 2+1 s příslušenstvím. Při místním šetření byl zpřístupněn byt v přízemí - 1. NP, který užívá příslušník rodiny povinné. Popis vybavení se vztahuje k tomuto bytu umístěného přízemí - 1.NP. Prohlídka části rodinného domu byla provedena za účasti povinné Ivany Krejčí s tím, že jí nebylo umožněno pořízení fotodokumentace interiéru užívané části. 2) Jiná stavba bez čp/če je, pravděpodobně, dřevěné konstrukce. Je přízemní s podkrovím, pravděpodobně není podsklepená. Prohlídka jiné stavby byla provedena pouze zvenčí bez účasti povinné Ivany Krejčí. 8. Obsah znaleckého posudku Rodinný dům, Rýmařovská 755/7, Bruntál/LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p

5 Garáž na p.č Ocenění pozemků 2.1. P.č zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada P.č,. St. 628, součástí je stavba bez čp/če a p.č 416/7/LV Ocenění staveb 1.2. Příslušenství Vedlejší stavba na p.č. St Ocenění pozemků 2.1. P.č. St zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada - 5 -

6 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Rodinný dům, Rýmařovská 755/7, Bruntál/LV 178 Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá poptávce II 0,00 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož I 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu I 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + S P i ) = 1,000 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,04 zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, I 0,00 dobré parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá I 0,00 dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná možnost III 0,04 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí I 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost I 0,00-6 -

7 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + S P i ) = 1,100 Koeficient pp = I T * I P = 1, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby 11 i = Rodinný dům č.p. 755 Základové pasy jsou provedeny z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné, obvodové zdivo je vyzděno v tl. 450 mm. Strop nad podzemím je železobetonový, v nadzemní části polospalný s rovným podhledem. Zastřešení je vázaným krovem valbové střechy. Krytina na krovu je z osinkocementových šablon na bednění. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vč. parapetů. Fasáda je vápenná štuková. Soklové zdivo je kamenné. Vnitřní omítky vápenné štukové. Vnitřní obklady jsou keramické. Schody dřevěné. Dveře rámové náplňové s dřevěnými zárubněmi. Okna dřevěná dvojitá, ven a dovnitř otvíravá. Podlahy obytných místností z bukových vlýsků. Podlahy ostatních místností jsou kryté PVC. Vytápění je ústřední plynové, v místnostech jsou instalovány ocelové otopné panely. Elektroinstalace je světelná a motorová, jištěná pojistkovými automaty. Bleskosvod je instalován. Rozvod teplé a studené vody je v pozinkovaném potrubí. Zdrojem teplé vody je elektrický zásobníkový ohřívač vody. Instalace plynu je provedena. Odkanalizování je v plastovém potrubí. Kuchyň je vybavena kombinovaným sporákem a odsavačem par. Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Rodinný dům 35 porovnávací metoda Poloha objektu: Bruntál Stáří stavby: 79 let Základní cena ZC (příloha č. 24): 1 610,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podzemí (1.PP): 4,10*11,72 = 48,05 m 2 Přízemí (1.NP): 8,56*11,72+3,23*1,58 = 105,43 m 2 1.patro (1.NP: 8,56*11,72+3,23*1,58 = 105,43 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Podzemí (1.PP): 48,05 m 2 2,34 m Přízemí (1.NP): 105,43 m 2 3,09 m 1.patro (1.NP: 105,43 m 2 2,89 m Obestavěný prostor Spodní stavba: (4,10*11,72)*(2,34) = 112,44 m 3 Vrchní stavba: (8,56*11,72+3,23*1,58)*(3,09+2,89) = 630,45 m 3 Zastřešení: 8,56*11,72*4,02*0,5+3,23*1,58* 1,60*0,5 = 205,73 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 948,62 m 3-7 -

8 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 105,43 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 258,91 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,46 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ B plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota větší než 2 III 0,02 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan 6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou II 1,00 údržbou Koeficient pro stáří 79 let: s = 1-0,005 * 79 = 0, Index vybavení I V = (1 + S V i ) * V 13 * 0,605 = 0,672 i = 1 Index trhu s nemovitými věcmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,100 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * I V = 1 610,- Kč/m 3 * 0,672 = 1 081,92 Kč/m 3 CS P = OP * ZCU * I T * I P = 948,62 m 3 * 1 081,92 Kč/m 3 * 1,000 * 1,100= ,05 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,05 Kč Garáž na p.č

9 Základové pasy jsou z betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdivo je zděné v tl. 300 mm. Strop keramický. Střecha plochá s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasáda vápenná štuková. Vnitřní omítky vápenné štukové. Vrata ocelová s plechovou výplní. Okna ze skleněných tvárnic. Podlaha betonová. Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Garáž 37 porovnávací metoda Poloha objektu: Moravskoslezský kraj, obec nad do obyvatel Stáří stavby: 79 let Základní cena ZC (příloha č. 26): 1 373,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží Přízemí (1.NP): 13,82*4,18 = 57,77 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Přízemí (1.NP): 57,77 m 2 2,90 m Obestavěný prostor Vrchní stavba se (13,82*4,18)*(2,90) = 167,53 m 3 zastřešením: Obestavěný prostor - celkem: = 167,53 m 3 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 0. Typ stavby - svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou II typ B střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby - samostatně stojící II 0,00 2. Konstrukce - obvodové zdivo nebo stěny tl cm II 0,00 3. Technické vybavení - jen přívod el. napětí 230 V II -0,02 4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu III 0,00 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou II 1,00 údržbou Koeficient pro stáří 79 let: s = 1-0,005 * 79 = 0,605 5 Index vybavení I V = (1 + S V i ) * V 6 * 0,605 = 0,593 i = 1 Index trhu s nemovitými věcmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,

10 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * I V = 1 373,- Kč/m 3 * 0,593 = 814,19 Kč/m 3 CS P = OP * ZCU * I T * I P = 167,53 m 3 * 814,19 Kč/m 3 * 1,000 * 1,100= ,38 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,38 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. P.č zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada P.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 322 m 2 je zastavěna rodinným domem č.p. 755, garáží a tvoří nádvoří. P.č zahrada o výměře 516 m 2 tvoří jednotný funkční celek. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití I 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% I 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky I 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné I 0,00 pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + S P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,100 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,100 = 1,100 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,

11 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a ,00 731, ,- nádvoří 4 odst. 1 zahrada ,00 731, ,- Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,- P.č zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada - zjištěná cena = ,- Kč P.č,. St. 628, součástí je stavba bez čp/če a p.č 416/7/LV 121 Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá poptávce I 0,00 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož I 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu I 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu I 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav I 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + S P i ) = 1,000 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,01 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,03 zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce I 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, I 0,00 dobré parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá I 0,00 dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Nevýhodná pro účel užití realizované stavby I -0,

12 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí I 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost I 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + S P i ) = 1,030 Koeficient pp = I T * I P = 1, Ocenění staveb 1.2. Příslušenství 11 i = Vedlejší stavba na p.č. St. 628 Základové pasy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou, pravděpodobně, dřevěné oboustranně obité. Stropy dřevěné. Střecha je sedlová s krytinou a klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu. Úprava venkovních i vnitřních povrchů je nátěrem. Dveře dřevěné, okna dřevěná zdvojená. Podlaha, pravděpodobně, prkenná. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ C Svislá nosná konstrukce: dřevěná oboustranně obitá, zdivo tl. do 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] Přízemí 6,00*4,00+1,10*2,00 = 26,20 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha Přízemí 26,20 m 2 2,50 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] Vrchní stavba (6,00*4,00+1,10*2,00)*(2,50) = 65,50 m 3 Zastřešení 6,00*4,00*2,60*0,5 = 31,20 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor

13 Vrchní stavba NP 65,50 m 3 Zastřešení Z 31,20 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 96,70 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny oboustranně obíjené N Stropy dřevěné S Krov dřevěný umožňující podkroví S Krytina pozinkovaný plech S Klempířské práce pozinkovaný plech S Úprava povrchů nátěry S Schodiště dřevěné S Dveře dřevěné S Okna zdvojená N Podlahy dřevěná N Elektroinstalace světelná S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 6, ,00 6,40 2. Obvodové stěny N 30, ,54 46,66 3. Stropy S 19, ,00 19,40 4. Krov S 9, ,00 9,80 5. Krytina S 6, ,00 6,80 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,80 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,90 8. Schodiště S 3, ,00 3,70 9. Dveře S 2, ,00 2, Okna N 1, ,54 1, Podlahy N 8, ,54 12, Elektroinstalace S 4, ,00 4,80 Součet upravených objemových podílů 121,33 Koeficient vybavení K 4 : 1,2133 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 055,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 14): * 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,2133 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,

14 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 370,66 Plná cena: 96,70 m 3 * 2 370,66 Kč/m 3 = ,82 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 60 = 50,0 % Koeficient opotřebení: (1-50,0 % / 100) * 0,500 Nákladová cena stavby CS N = ,41 Kč Koeficient pp * 1,030 Cena stavby CS = ,05 Kč Vedlejší stavba na p.č. St zjištěná cena = ,05 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. P.č. St zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada P.č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 je zastavěna jinou stavbou bez čp/če. P.č. 416/7 - zahrada tvoří funkční celek. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití I 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% I 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky I 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné I 0,00 pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + S P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,030 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,030 = 1,030 6 i =

15 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,79 1, ,31 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a St ,00 155, ,51 nádvoří 4 odst. 1 zahrada 416/7 379,00 155, ,49 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,- P.č. St zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada - zjištěná cena = ,- Kč

16 C. REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen Rodinný dům, Rýmařovská 755/7, Bruntál/LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,10 Kč Garáž na p.č ,40 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,50 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. P.č zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada ,- Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,- Kč Rodinný dům, Rýmařovská 755/7, Bruntál/LV 178 celkem ,50 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 2 Výsledná cena: ,30 Kč P.č,. St. 628, součástí je stavba bez čp/če a p.č 416/7/LV Ocenění staveb 1.2. Příslušenství Vedlejší stavba na p.č. St ,10 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,10 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. P.č. St zastavěná plocha a nádvoří, p.č zahrada ,- Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,- Kč P.č,. St. 628, součástí je stavba bez čp/če a p.č 416/7/LV 121 celkem ,10 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,40 Kč

17 Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Jedenmilionjednostodvacetšesttisícjednostoosmdesát Kč Stanovení ceny obvyklé rodinného domu č.p. 755, LV 178, p.č zastavěné plochy a nádvoří a p.č v obci Bruntál, k.ú. Bruntál-město, LV 178 V nedávno uplynulé době byl v Bruntále obchodován a v současné době jsou nabízeny prostřednictvím serveru v Bruntále uvedené rodinné domy podobné velikosti, podobného stavebně technického stavu a vybavení. Obvyklou cenu určuji na základě porovnání s níže uvedenými rodinnými domy, z vyhodnocení obchodované ceny a nabídkových cen. 1) Rodinný dům, Česká, Bruntál Rodinný dům je zděný, samostatně stojící se sedlovou střechou. Je přízemní s podkrovím, celý podsklepený. Je založen na betonových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Obvodové zdivo je je vyzděno z plných cihel v tl. 450 mm. Stropy nad podzemím jsou železobetonové, v nadzemní části jsou dřevěné trámové s rovným podhledem. Střecha sedlová krytá osinkocementovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, včetně oplechování parapetů. Vnitřní omítky vápenné štukové. Fasáda je vápenná štuková. Vnitřní obklady jsou keramické. Schody do podzemí betonové, do podkroví dřevěné s podstupnicemi. Dveře dřevěné náplňové. Okna dřevěná dvojitá. Podlahy vlysové. Podlahy ostatních místností teracové. Vytápění je ústřední na tuhá paliva a elektrické. Elektroinstalace je světelná a motorová, jištěná pojistkovými automaty. Bleskosvod je instalován. Rozvod studené a teplé vody v pozinkovaném potrubí. Zdrojem teplé vody je elektrický zásobníkový ohřívač vody. Kuchyně jsou vybaveny elektrickými sporáky. V koupelně v přízemí je vana a umyvadlo, v podkroví sprchový kout a umyvadlo. Rodinný dům je napojen na elektrické vedení NN, vodovod a kanalizaci. Rod. dům je možné napojit na plynovod. Zastavěná plocha. 120,62 m 2, obestavěný prostor 831 m 2, pozemek 894 m 2, užitná plocha 140,41 m 2. Kupní cena: Cena za 1 m 2 užitné plochy: ,- Kč, ,- Kč 2) Rodinný dům, Osvobození, Bruntál Rodinný dùm 4+1 v Bruntále. Dùm má novou støechu. Od veøejné komunikace ke vchodovým dveøím domu je položen nový chodník zámkovou dlažbou. Dùm je celý podsklepený, možnost vytápìní plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. V pøízemí domu jsou dvì obytné místnosti, kuchyò a WC. V patøe jsou dvì obytné místnosti a koupelna. Pùda. K domu je novì pøivedená kanalizace, možnost napojení. Užitná plocha 121 m 2, pozemek m

18 Nabízená cena: ,- Kè Upravená cena, vzhledem k aktualizované nabídce z je koef. 0,70: ,- Kč * 0,70 = ,- Kč Cena za 1 m 2 užitné plochy: 9 603,- Kč 3) Rodinný dùm ve Sterém Mìstì Rodinný dùm, vel Má novou støechu. Pøíslušenství domu tvoøí samostatná garáž, hospodáøská budova, døevník a pìkná rovinná slunná zahrada o celkové výmìøe 1137 m2. Zahrada disponuje vlastní studnou na užitkovou vodu, ovocnými stromy, keøi a okrasnými døevinami. Dùm je nepodsklepený, vytápìní zajiš uje kotel na tuhá paliva. V pøízemí domu jsou tøi obytné místnosti, kuchynì, koupelna, prostorná špižírna, veranda. V podkroví je jeden samostatný pokoj a prostorná pùda, která skýtá možnost zbudování pùdní vestavby. Dùm je napojen na obecní vodovod, elektøinu, odpad je sveden do septiku, plynová pøípojka je na hranici pozemku. Obèanská vybavenost je veškerá, mìsto Bruntál je vzdáleno necelý jeden kilometr od Starého Mìsta. Užitná plocha 130 m 2, pozemek 1137 m 2. Nabízená cena: ,- Kè Upravená cena, vzhledem k aktualizované nabídce z je koef. 0,70: ,- Kč * 0,70 = ,- Kč Cena za 1 m 2 užitné plochy: 8 561,- Kč Při stanovení obvyklé ceny kladu vyšší váhu na srovnání oceňované nemovitosti se srovnávanými nemovitostmi, podpůrně pak ze zjištěné ceny podle platného oceňovacího předpisu s tím,že vycházím ze střední hodnoty t.j , Kč/m2 při odhadované užitné ploše 198 m 2 tj.: 9 603,- Kč /m2 x 198 m 2 = ,- Kč. Při stanovení ceny id. 1/2 nemovitosti zapsané na LV 178 pro k.ú. Bruntál - město: ,.- Kč * 1/2 = ,- Kč Obvyklá cena id. 1/2 podílu nemovitosti zapsané na LV 178 pro k.ú. Bruntál - město po zaokrouhlení na celé desetitisíce činí: ,- Kč Obvyklá cen podílu id. 1/2 nemovitosti zapsané na LV 178, k.ú. Bruntál- město činí: ,- Kč Stanovení ceny obvyklé St.628, součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. St. 628 a p.č 416/7. LV 121 v obci Malá Morávka, k.ú. Malá Morávka, LV 178. Oceňovaný pozemek, je podle platného územního plánu obce Malá Morávka plochou rekreační individuální. Jedná se o stabilizované území bez možnosti rozvoje nové výstavby kromě staveb

19 doplňkových ke stavbám hlavním a kromě nezbytné technické vybavenosti s možností údržby. Při stanovení obvyklé ceny vycházím s podkladů vlastní databáze cen pozemků a databáze spolupracujících znalců, kde cena 1 m 2 pozemku pro rekreační v místě ,- Kč. Vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází stavba odhaduji cenu pozemku na 500, Kč. Obvyklá cena St.628, součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. St. 628 a p.č 416/7. LV 121 v obci Malá Morávka, k.ú. Malá Morávka, LV 178 činí: 400 m 2 x 500,- Kč/m 2 = ,- Kè Celkem: ,- Kè Obvyklá cena celkem - podílu id. 1/2 nemovitosti zapsané na LV 178, k.ú. Bruntál-město - nemovitosti zapsané na LV 121, k.ú. Malá Morávka: ,- Kč. V Bruntále Ing. Zdeněk Konečný Nezvalova Bruntál telefon: , Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 2315/90 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2867/23/2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 92/

20 E. SEZNAM PŘÍLOH počet stran A4 v příloze: Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 178 ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 121 ze dne Kopie katastrální mapyk, mapový list č. BRUNTÁL 1-9/23, ze dne Kopie katastrální mapy, mapový list č. 5-7/41, ze dne Fotodokumentace nemovitosti 5 Mapa oblasti

21 Rodinný dům, Rýmařovská 755/7, Bruntál Pohled od severozápadu Pohled od severovýchodu Pohled od jihozápadu Pohled od jihu

22 Jiná stavba bez čp/če na p.č. St. 628 v obci i k.ú. Malá Morávka Celkový pohled od jihovýchodu Celkový pohled od severozápadu Celkový pohled od jihozápadu Celkový pohled s přístupem od severozápadu Pohled od severozápadu Celkový pohled od jihovýchodu

23 1. srovnatelná nemovitost - Rodinný dům v Bruntále, České ulici Pohled Koupelna

24 2. srovnatelná nemovitost - Rodinný dům v Bruntále, Osvobození Pohled Koupelna

25 3. srovnatelná nemovitost - Rodinný dům ve Starém Městě Kopelna

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4468-267/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4468-267/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4468-267/2015 O ceně podílu o velikosti 1/3 pozemku p.č.st.60, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 261 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.16 v obci Jaroměřice, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 37 2015

Znalecký posudek č. 37 2015 Znalecký posudek č. 37 2015 O obvyklé ceně nemovitostí : - bytové jednotky č. 173/3 v objektu čp. 173, 174, dále podíl ve výši 738/6976 na společných částech domu čp. 173, 174 a pozemků č. parc. st. 229,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4673-41/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4673-41/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4673-41/2016 O ceně pozemku p.č.st.173, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 392 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.87 v obci Brantice, včetně příslušenství a pozemků p.č.713,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 28/2985/2015 Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav Účel znaleckého posudku: 160 EX 8884/13-59 Ocenění nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015 O ceně pozemku p.č.2126, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 881 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1200 v ulici Dělnická, obec Varnsdorf, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4034-334/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4034-334/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4034-334/2014 O ceně rodinného domu v obci Sebranice č.p.108, vč.příslušenství a pozemků p.č.st.138, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 296 m 2 a p.č.804, zahrada, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4527-326/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4527-326/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4527-326/2015 O ceně pozemku p.č.440/37, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 115 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.133 v obci Olešník, včetně příslušenství a pozemku p.č.440/6,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4629-428/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4629-428/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4629-428/2015 O ceně pozemku p.č.1217, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 156 m 2, jehož součástí je rodinný dům v obci Pozořice, Horní Kopec č.p.205, včetně příslušenství a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14131-161/14. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14131-161/14. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14131-161/14 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1417/1 jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.450, ul.mlýnská, katastrální území a obec Fulnek, okres Nový Jičín, včetně pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5816/65/14 O ceně nemovitosti - bytového domu č.p. 1357 se st.p.č. 1514 k.ú. Aš v obci Aš, okres Cheb Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9740-4380/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9740-4380/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9740-4380/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 272 zapsaného na listu vlastnictví číslo 39 s pozemky č. 103, 104 v obci Rapšach, katastrální území Rapšach,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1546/2015. o ceně podílu na domě a pozemku, ulice Kpt. Nálepky 2243, KÚ Louny, obec Louny. Příčná 893 28002 Kolín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1546/2015. o ceně podílu na domě a pozemku, ulice Kpt. Nálepky 2243, KÚ Louny, obec Louny. Příčná 893 28002 Kolín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1546/2015 o ceně podílu na domě a pozemku, ulice Kpt. Nálepky 2243, KÚ Louny, obec Louny Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kolín Příčná 893

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 719-24/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 719-24/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 719-24/2016 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 5/6 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.4028-328/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.4028-328/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.4028-328/2014 O ceně rodinného domu v obci Vídeň č.p.106, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.154, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 144 m 2 a p.č.90/2, zahrada, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 986, součástí je stavba: bez č.p/č.e., garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 1188, katastrální území Kardašova Řečice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14301-051/15 A. Havlíčkovo nábřeží 1167/12 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14301-051/15 A. Havlíčkovo nábřeží 1167/12 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14301-051/15 A o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovité věci - pozemku parc.č.1872/9, jehož součástí je rodinný dům č.p.499, katastrální území a obec Píšť, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14401-151/15 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1959, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.210, na katastrálním území Kročehlavy, obec a okres Kladno, včetně nezkolaudovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014 O ceně rozestavěné budovy bez č.p., č.e. v obci Zbuzany, stojící na pozemku p.č.st.450, zapsáno na LV č.912 pro k.ú.zbuzany Objednatel znaleckého posudku: FK Zbuzany a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014 O ceně bytové jednotky č.47/6 v obci Vavřinec, Chmeliště č.p.47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5558/31900 na společných částech domu a pozemcích p.č.st.60, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 O ceně bytové jednotky č.466/4 v Ústí nad Labem, místní část Neštěmice, Opletalova č.p.466, vč.příslušenství a podílu o velikosti 577/35888 na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015 O ceně rodinného domu v Českých Budějovicích, Třebotovice č.p.2465, vč.příslušenství a pozemků p.č.st.126, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 140 m 2 a p.č.400/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016 O ceně podílu o velikosti 1/2 bytové jednotky č.763/5 v obci Uničov, ulice Nerudova č.p. 763, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7180/234885 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 12279-569/09 A. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava Dvořákova 1515/2. a Zvonečková Marie Karlín 32 696 14 Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 12279-569/09 A. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava Dvořákova 1515/2. a Zvonečková Marie Karlín 32 696 14 Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12279-569/09 A o ceně rodinného domu čp.32 stojícího na parc.č.95, katastrální území Karlín na Moravě, obec Karlín, okres Hodonín, včetně příslušenství, pozemku parc.č.95 a ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1932/32/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1932/32/2014 ZNALECKÝ OUDEK č. 932/32/204 O ceně nemovitosti - budova tiskárny čp.4 s pozemky p.č.403 a p.č.76 v obci Lánov, k.ú, rostřední Lánov a pozemků p.č. 356/6 a /2 p.č.356 v obci a katastrálním území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1676-2012. JUDr. Jiří Fišer Čs.armády 224 743 01 Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1676-2012. JUDr. Jiří Fišer Čs.armády 224 743 01 Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK č. 1676-2012 O ceně obvyklé nemovitostí na LV 1772 tj. budovy na parcelní číslo 452/1, budovy na parcelní číslo 452/2, pozemků parcelní číslo 452/1 a 452/2 kú 635448 Fulnek, obec 599352

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 49/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 18/2, součástí je stavba: Týn nad Bečvou, č.p. 118, rodinný dům, pozemku p.č. 7/2, s příslušenstvím, LV číslo 433, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-1023/76/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-1023/76/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1-1023/76/15 o ceně objektu č.p. 49 na parcele č. 212 a pozemků č. 212, č.1938/2, č. 1942/1, č. 1942/2, č. 1942/3 a č. 3100/1, které se nachází v katastrálním území Janovice u Frýdku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/15 o obvyklé ceně nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 21/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Jeviněves, č.p. 16, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Odhad tržní hodnoty č. 3773-12-16

Odhad tržní hodnoty č. 3773-12-16 Odhad tržní hodnoty č. 3773-12-16 rodinného domku čp. 153 v katastrálním území Prosek,městská část Praha 9 Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové nám. 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dobrovolná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03250-0109 /2014. Washinngtonova 25 110 00 Praha. nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03250-0109 /2014. Washinngtonova 25 110 00 Praha. nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 03250-0109 /2014 o ceně nemovitostí - provozního areálu č.p.32 v ulici Alšova, v k.ú. Postoloprty, obec Postoloprty, včetně venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2344-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2344-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2344-2015 NEMOVTOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 110, pozemek parcelní číslo 312 Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14347-097/15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova 1515/2. Majakovského 2097/12 734 01 Karviná Mizerov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14347-097/15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova 1515/2. Majakovského 2097/12 734 01 Karviná Mizerov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14347-097/15 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.2424, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.130, katastrální území Darkov, obec a okres Karviná, včetně pozemků, příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 83/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 111, 112, součástí je stavba: Brodek u Konice, č.p. 169, rodinný dům a pozemku p.č. 113, 2522, 2524, s příslušenstvím, LV číslo 86,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 1065/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1469 01/2015 o ceně bytové jednotky č. 727/272 (zapsané na listu vlastnictví č. 3420), umístěné v budově č.p. 727 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 O ceně rodinného domu ve Velkých Hošticích, Mírová č.p.176, vč.příslušenství a pozemků p.č.393/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1024 m 2, p.č.393/3, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/18312/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s jinou stavbou bez čp./če., příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 59/1, st.p.č. 59/2 a p.p.č. 1/2, k. ú. Odolice, obec Bělušice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.13 v ul. Klatovská třída č.p.1460/83 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 6820 zastavěná plocha a nádvoří v obci Plzeň, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4396-195/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4396-195/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4396-195/2015 O ceně pozemku p.č.st.662, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 166 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.305 v obci Statenice, část Černý Vůl, ulice Skalní, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011 Čís.jednací: 117 EX 1486/10-32 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011 o obvyklé ceně nemovitosti č.p.35 s příslušenstvím a s pozemky (spoluvlastnického podílu id.1/3) v obci Lestkov, k.ú.domaslav, zapsané na LV

Více

Znalecký posudek č. 893/01/2011

Znalecký posudek č. 893/01/2011 Ing. Irma Poděbradská- Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 624 575, 607 948 562 Znalecký posudek č. 893/01/2011 O ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 65 v obci Kuklík, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1-5534-2013 O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. 025 Ex 2274/08-22 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6322-27/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 16 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Albrechtice, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4308-107/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4308-107/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4308-107/2015 O ceně bytové jednotky č.1302/30 v Milevsku, Písecké předměstí 1302, vč.příslušenství a podílu o velikosti 64/2584 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.4890

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3609-432/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3609-432/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3609-432/2013 O ceně podílu o velikosti 1/2 a podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v obci Obyčtov č.p.68, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 991/44/15 o ceně bytové jednotky č. 3021/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v prvním nadzemním podlaží bytového domu na ulici Závoří

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Bašnice, k.ú. Bašnice Adresa nemovité Bašnice 45, 508 01 Bašnice věci: Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2001-16/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 169, Rodinný dům č.p. 196, vč. příslušenství Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Dalovice, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4271-70/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4271-70/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4271-70/2015 O ceně pozemku p.č.st.56, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 216 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.23 v obci Strančice, místní část Kašovice, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 1066/83/2012

Znalecký posudek č. 1066/83/2012 Ing. Irma Poděbradská Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 624 575, 607 948 562 Znalecký posudek č. 1066/83/2012 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 89 v obci Pyšel, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3035/145/2014 - A

Znalecký posudek č. 3035/145/2014 - A Znalecký posudek č. 3035/145/2014 - A O ceně obvyklé rodinného domu č.p.8 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 39/1 v k.ú.horní Lomany, okres Františkovy Lázně, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Vlastník : Rada Petr R.č.820509/2280,Samota 743,Rotava a Radová Dominika R.č.745703/2231,Sídliště 643,Rotava - SJM.

Vlastník : Rada Petr R.č.820509/2280,Samota 743,Rotava a Radová Dominika R.č.745703/2231,Sídliště 643,Rotava - SJM. Ohodnocení nemovitosti k čj.160 EX 1086/14-60,dle 336 Osř. Znalecký posudek č.3182-021/15 o administrativní a obvyklé ceně rodinného domu čp.743, na st.p.č.989 a p.p.č.467/9, (ul.samoty) katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 114/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 2881/2, součástí je stavba: Zlín, č.p. 6220, rodinný dům, s příslušenstvím, LV číslo 5662, katastrální území Zlín, obec Zlín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 38/1, součástí pozemku je stavba: Rojetín č.p. 36, objekt bydlení a pozemku p.č. 14 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 277/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115/148/2011 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.391 s příslušenstvím na pozemku č.21 s pozemky č.22 a 23 v katastrálním území Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov okres Olomouc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2310-47/12. Ing. Monika Michlová Štefánikova 9 741 01 Nový Jičín. Č.j.: 163 EX 835/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2310-47/12. Ing. Monika Michlová Štefánikova 9 741 01 Nový Jičín. Č.j.: 163 EX 835/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2310-47/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 23 na pozemku p.č. 35 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Velké Těšany, obec Bařice-Velké Těšany, okres Kroměříž s pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 163/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 163/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 163/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 69, součástí je stavba: Bořislav, č.p. 51, rodinný dům a pozemku p.č. 774, 775/3 a 775/5, s příslušenstvím, LV číslo 786, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014 O ceně bytové jednotky č.681/1 v Brně, Bystrc, Wollmanova č.p.681/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 3843/99705 na společných částech domu a pozemcích p.č.5687,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/16 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitých věcech - garáže bez č.p/č.e., na pozemku p.č. st. 2110/15 (LV 3152), s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2459, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9156-40/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9156-40/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9156-40/12 o ceně spoluvlastnického podílu na restauraci Na Růžku - Teplická ul. č.p. 345, k.ú. Krupka, obec Krupka, okres Teplice. Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Petr Michal,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3108/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1008/16 v objektu čp. 1008/13, ulice Holandská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 60200 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 60200 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1194-466/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 60200 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny přízemního rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti ve smyslu usnesení Městského soudu v Brně, sp. zn.: 66E 115/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti ve smyslu usnesení Městského soudu v Brně, sp. zn.: 66E 115/2007 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2724-4/12 o ceně nemovitosti - rodinného domu Mařákova 1237/8 v Brně - Líšni, postaveném na pozemku parc.č. 2631 se všemi součástmi, příslušenstvím a pozemky parc.č. 2631 a 2632,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21-0714

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21-0714 ZNALECKÝ POSUDEK č. 21-0714 O ceně nemovitosti - pozemku parc. č. 1966 včetně součástí a s příslušenstvím v katastrálním území České Budějovice 2, obec České Budějovice, okres České Budějovice. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2476-75/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2476-75/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2476-75/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 157 na pozemku p.č. 178 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vrbátky, obec Vrbátky, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6596-301/2015 NEMOVITÁ VĚC: Penzion Libuše če. 23 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Dobroslavice, k.ú. Dobroslavice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/17698/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 148 a p.p.č. 66/2, k. ú. a obec Přebuz, okres Sokolov Objednatel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1032/85/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1032/85/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1032/85/15 o ceně bytové jednotky č. 4449/9, která se nachází v bytovém domě č.p. 4449/9 na ulici Marty Krásové v katastrálním území Poruba - sever v obci Ostrava. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4872/55/2014. o ceně pozemku parc. č. 2366 jehož součástí je areál prádelny v kat. území i obci Sedlčany, okres Příbram

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4872/55/2014. o ceně pozemku parc. č. 2366 jehož součástí je areál prádelny v kat. území i obci Sedlčany, okres Příbram ZNALECKÝ POSUDEK č. 4872/55/2014 o ceně pozemku parc. č. 2366 jehož součástí je areál prádelny v kat. území i obci Sedlčany, okres Příbram Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Advokátní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1012/6 v objektu čp.1012/6, ulice Limuzská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5071/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/4 domu č.p. 148 na pozemku p.č.. St. 133 a 1/4 pozemku p.č. St. 133 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Vrchoslav

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 73/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 73/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 73/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 1337 na pozemku parc.č. St. 387/4 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 387/4 vše v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4604/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 112 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, sto, obec Ostrava, k.ú. Polanka nad Odrou Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2481-80/13 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 na pozemku p.č. 23/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Zamachy, obec Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1711/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1711/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1711/2011 O ceně obvyklé budov bez č.p./č.e. administrativně výrobně skladovacích stojících na cizích pozemcích v obci Litice u Plzně v ul. K Ovčínu na pozemcích č.par. 85/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 215/11 a podílu 691/26832 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Obrnice č.p. 215, 216, 217, 218, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vlastnického podílu 1/2 na byt.jedn. č.1296/1 včetně podílu 679/68252 na společných částech domu č.p.1292, 1293, 1294, 1295, 1296

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5352/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/12 bytové jednotky č. 3779/25 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Prostějov, k.ú. Prostějov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 668-25/2015 o ceně bytové jednotky číslo 606/3 zapsané na listu vlastnictví číslo 1236 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4235-023/16. O ceně pozemků č. 1474/46, 1474/51 trvalý travní porost, č. 1475/15 ostatní plocha Libouchec, obci Libouchec

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4235-023/16. O ceně pozemků č. 1474/46, 1474/51 trvalý travní porost, č. 1475/15 ostatní plocha Libouchec, obci Libouchec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4235-023/16 O ceně pozemků č. 1474/46, 1474/51 trvalý travní porost, č. 1475/15 ostatní plocha Libouchec, obci Libouchec v k.ú. Objednatel znaleckého posudku: AK2H Insolvence, v.o.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena ZNALECKÝ POSUDEK č. 111/18311/2011 O ceně ideální 1/2 nemovitosti - bytové jednotky č. 83/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 83, a dále na pozemku st.p.č. 118, a to vše ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6314-078-2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 117 s objektem bydlení č.p. 66 a pozemky p.č. 130/1 a 130/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec

Více

Znalecký posudek č. 4351/2015

Znalecký posudek č. 4351/2015 Znalecký posudek č. 4351/2015 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp. 160 v Novém Boru stanovení obvyklé ceny (pan Rybáček Pavel) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - garáž bez č.p/č.e. na pozemku p.č. 1869 a pozemku p.č. 1869 s příslušenstvím, zapsaných na LV 416, katastrální území Moravský

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Zuzana Strašíková,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6500-039/2016 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. st. 151 s stavbou rodinného domu č.p. 145 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Boleradice, k.ú. Boleradice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 85/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 85/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 85/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 136/1, součástí je stavba: Městečko, č.p. 11, objekt bydlení, pozemku p.č. st. 136/3 a 2649/3, s příslušenstvím, LV číslo 108,

Více

Znalecký posudek č. 4394/54/15

Znalecký posudek č. 4394/54/15 Znalecký posudek č. 4394/54/15 o obvyklé ceně nemovité věci-staveb bez čp/če na pozemcích p.č. st. 453 a st. 577 v k.ú. a obci Cerhenice, okres Kolín Objednatel posudku: Mgr. Pavel Dolanský soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 310-23-2013 O ceně jednotky č. 1269/11 a jednotky č. 1269/102, a podílem na společných částech domu a pozemcích parc.č. 793/77; 793/79 a 793/76 nacházejících se v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 694-51/2015 o ceně obvyklé a ) pozemku p.č.934/2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví číslo 626, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15407714

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15407714 NEMOVITOST: Katastrální údaje : ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15407714 o ceně id.podilu 3/16 RD č.p.9 stavba stojí na pozemku st.10 vč.pozemku st. 10, pozemku p.č.20/1 a příslušenství v obci Mezholezy(

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 35/878/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 35/878/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 35/878/2013 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 215 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, trvalých porostů, zastavěné plochy č. 244/5, pozemkové parcely č. 1434/7 v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2129-138/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2129-138/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2129-138/2013 rodinného domu čp.200 s příslušenstvím a s pozemky p.č.234, p.č.235 v kat.území: Roztoky u Prahy, ul.dobrovského, obec: Roztoky, okres: Praha-západ. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2876/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2450/7 v objektu čp. 2450/1, ulice Mrštíkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 3473-53/2013

Znalecký posudek č. 3473-53/2013 Znalecký posudek č. 3473-53/2013 o obvyklé ceně domu čp. 45 na pozemku parc.č.st. 53 s jeho příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 53 a parc.č. 65 v k.ú. Sobočice, obci Zásmuky, okres Kolín Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 826/53/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 826/53/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 826/53/2011 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 418 včetně příslušenství a pozemku parc.č. 1133, 1134 v obci Praha 10, katastrální území Uhříněves, okres Hlavní město Praha Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1037-49/2014. O ceně pozemku p.č. st. 53, jehož součástí je stavba rodinného domu Zlonín č.p. 59 vše v k.ú.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1037-49/2014. O ceně pozemku p.č. st. 53, jehož součástí je stavba rodinného domu Zlonín č.p. 59 vše v k.ú. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1037-49/2014 O ceně pozemku p.č. st. 53, jehož součástí je stavba rodinného domu Zlonín č.p. 59 vše v k.ú. Zlonín Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Soudní exekutor

Více