5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a."

Transkript

1 Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující položky financování 100% kupní ceny na dobu až 20let velice výhodné úrokové sazby ale zejména nabídka kvalitního klientského servisu ze strany pracovníků Raiffeisenbank a.s. INDIKATIVNÍ PODMÍNKY Dlužník Věřitel Jednotlivé BD Raiffeisenbank a.s. Částka úvěru Do 100 % Forma úvěru Délka trvání Investiční úvěr - hypotéka Účel úvěru: financování nákupu bytového fondu Max. 20 let Úroková sazba 1-letý fix ve výši 3-letý fix ve výši 5-letý fix ve výši 10-letý fix ve výši 15-letý fix ve výši 5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Poplatek za zpracování úvěru Poplatek za správu úvěru Poplatek za předčasné splacení úvěru Výše uvedené úrokové sazby v nabídce k ,0 % z výše úvěru, o tento poplatek může být navýšena celková výše úvěru měsíčně 300,- CZK 0,00% ke dni změny úrokové sazby* 5,00% v případě refinancování úvěru Raiffeisenbank a.s.* 10,00% v případě refinancování úvěru jiným subjektem* * z objemu úvěru ke dni splacení Zajištění zástava nemovitosti (jako předpoklad čerpání je ocenění nemovitosti ze strany RB, v případě nejasností znalecký posudek znalce akceptovatelného bankou) vinkulace pojistné smlouvy na nemovitost rozhodčí doložka zástava pohledávek z nájmů (nedružstevníků) Kovenanty 100% platebního styku přes účty vedené u Raiffeisenbank. Úvěrová dokumentace bude obsahovat články pari passu, negative pledge, cross default, material adverse change a změny vlastnictví. pari passu (závazek stejného přístupu k věřitelům), negative pledge (závazek vyloučení zástavy současných i budoucích aktiv dlužníka), cross default (ustanovení o křížovém porušení smluv), material adverse change (závazek dlužníka informovat o závažných negativních změnách) a change of ownership clause (závazek dlužníka informovat v dostatečném předstihu věřitele o zamýšlených změnách vlastnické struktury) jako součást úvěrové smlouvy Právo: České Navrhované podmínky jsou uvedeny s výhradou podpisu transakce úvěrovým gremiem banky a s výhradou uzavření příslušné smluvní dokumentace.

2 Úrok mezi 5,82% - 6,74% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 6,29 % fix 5-let, úrok 6,29 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 6,29 % fix 5-let, úrok 6,29 % ,00 Kč 2 376,00 Kč 2 021,00 Kč ,00 Kč 3 055,00 Kč 2 598,00 Kč ,00 Kč 4 753,00 Kč 4 041,00 Kč ,00 Kč 2 971,00 Kč 2 526,00 Kč ,00 Kč 3 819,00 Kč 3 247,00 Kč ,00 Kč 5 941,00 Kč 5 051,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 565,00 Kč 3 031,00 Kč ,00 Kč 4 582,00 Kč 3 897,00 Kč ,00 Kč 7 129,00 Kč 6 062,00 Kč

4 Informace a podmínky k projektovému financování bytových družstev říjen 2007 Vážené dmy a pánové, dovolujeme si Vám předložit informace a seznámit Vás s podmínkami České spořitelny, a.s. v oblasti financování koupě bytových domů nově vzniklými bytovými družstvy, které realizují koupi v rámci privatizace bytového fondu pro své členy resp. stávající nájemníky bytových jednotek. Česká spořitelna, a.s. by ráda navázala spolupráci v oblasti financování těchto projektů, a to dle kritérií a postupů pro projektové financování bytových družstev. Strana 1 (celkem 3)

5 1. Informace a podmínky projektového financování bytových družstev Projekt: Účel úvěru: bloku domů Druh úvěru: Dlužník: Věřitel: Celkové projektové náklady: Částka úvěru: Částka investovaná dlužníkem: Měna: Splatnost: čerpání Čerpání: Splácení úroků a jistiny: koupě bytového domu nově založenými bytovými družstvy, které v rámci privatizačního procesu kupují bytovým dům nebo blok domů pro své členy (stávající nájemníky) financování nákladů Projektu - koupě bytového domu nebo střednědobý nebo dlouhodobý hypoteční úvěr bytové družstvo jako jednoúčelová společnost založená stávajícími nájemníky v souvislosti s privatizací obecního bytového fondu Česká spořitelna a.s. úplné náklady spojené s Projektem, maximálně do 80% Celkových projektových nákladů, avšak max. do 81% hodnoty nemovitosti stanovené smluvním znalcem banky (lze využít stávající posudek a provést revizi) vložené vlastní prostředky, které představují členské vklady členů družstva, optimální výše vlastních prostředků je 20% z Celkových projektových nákladů CZK maximální doba splatnosti je 20 let od ukončení Období podle podmínek kupní smlouvy, po splnění podmínek čerpání měsíční anuitní splátky nebo dle splátkového kalendáře odklad splátek maximálně 1 rok od ukončení Čerpání Úroková sazba: fixní pro období zvolené Dlužníkem : 12M Pribor, 3Y SWAP, 5Y SWAP, 10Y SWAP + Marže lze zvolit také pevnou sazbu na celou dobu trvání úvěru Marže: Poplatek za zpracování úvěru: Poplatek za výmaz zástavy: Poplatek za vedení úvěrového účtu: Závazková odměna: Poplatek za předčasnou splátku: + 1,5% p.a., popř. individuální posouzení, snížení sazby na základě individuální výjimky 0,375% z Částky úvěru, poplatek může být uhrazen z Částky úvěru, individuální posouzení, snížení na základě individuální výjimky 1.000,- Kč 400,- Kč / měsíčně 0,5% p.a. z nečerpané Částky úvěru ode dne zahájení čerpání úvěru do konce Období čerpání úvěru, v Období čerpání úvěru není možno předčasně splácet. V případě splátky ze zdrojů klienta 1% z předčasně splacené částky. V případě splacení ze zdrojů získaných od jiného peněžního ústavu 3,0% z předčasně splacené částky. Strana 2 (celkem 3)

6 Základní odkládací podmínky: povinnost Věřitele umožnit čerpání Částky úvěru je vázána zejména na splnění níže uvedených podmínek, přičemž právoplatný důkaz o splnění těchto podmínek poskytne Dlužník Věřiteli před poskytnutím Částky úvěru: předložení pro Věřitele formálně a obsahově uspokojivého potvrzení, že Částka investovaná dlužníkem byla zaplacena nebo deponována na účet Dlužníka, vedený u Věřitele; předložení odhadu budoucí hodnoty úvěrované nemovitosti, zpracovaný smluvním znalcem banky nebo revizí stávajícího posudku; stanovy družstva, ve kterých bude uvedeno, že převod bytové jednotky do vlastnictví člena družstva je podmíněn splacením příslušné části úvěru připadající na prodávanou bytovou jednotku anebo uzavřením dohody mezi družstvem a členem družstva, který nabývá do vlastnictví bytovou jednotku, ve které se zavazuje, podílet se i nadále na splácení úvěru a nadále strpět zástavní právo ve prospěch banky; zápis z členské schůze o rozhodnutí investiční akce souhlas s nákupen nemovitosti; souhlasu členské schůze družstva s přijetím úvěru a se zajištěním pohledávek banky; předložit kupní smlouvu k nemovitosti včetně návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti s potvrzením o přijetí příslušným katastrálním úřadem; uzavření smlouvy o zástavním právu k předmětným pozemkům a budovám popř. smlouvu o smlouvě budoucí o zástavním právu k předmětným pozemkům a budovám; uzavření smlouvy o zástavním právu k účtu Dlužníka; uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zástavním právu k pohledávkám z pronájmu bytových jednotek; uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zástavním právu k pohledávkám z pojistného plnění z pojištění nemovitosti; založit běžný účet u banky; předložit zápis z členské schůze Dlužníka obsahujícího souhlas s výší měsíčního příspěvku do fondu oprav Bytového domu; aktuální výpis z obchodního rejstříku družstva; Základní zajišťovací prostředky: zástavní právo Věřitele první v pořadí k předmětným pozemkům a budovám ; zástavní právo k pohledávkám souvisejícím s pronájmem bytových jednotek; zástavní právo k pohledávkám z bankovních účtů určených pro příjem nájemného a tvorbu fondu oprav; zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojištění zastavené nemovitosti; Strana 3 (celkem 3)

7 Úrok mezi 4,3% - 5,9% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,69 % fix 5-let, úrok 5,73 % fix 5-let, úrok 5,76 % ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,30 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,40 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,70 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,90 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,40 Kč ,90 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,80 Kč ,30 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,70 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,60 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,70 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,10 Kč ,70 Kč

8 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,69 % fix 5-let, úrok 5,73 % fix 5-let, úrok 5,76 % ,00 Kč 2 328,60 Kč 1 976,00 Kč 1 777,50 Kč ,00 Kč 2 994,00 Kč 2 540,60 Kč 2 285,40 Kč ,00 Kč 4 657,30 Kč 3 952,00 Kč 3 555,00 Kč ,00 Kč 2 910,80 Kč 2 470,00 Kč 2 221,90 Kč ,00 Kč 3 742,40 Kč 3 175,70 Kč 2 856,70 Kč ,00 Kč 5 821,60 Kč 4 940,00 Kč 4 443,80 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 493,00 Kč 2 964,00 Kč 2 666,30 Kč ,00 Kč 4 490,90 Kč 3 810,00 Kč 3 428,10 Kč ,00 Kč 6 985,90 Kč 5 928,00 Kč 5 332,60 Kč Kolik za vedení účtu Jak se bude chovat úroková sazba v průběho 3 let Podmínky čerpání úvěru Poplatky za komplexní posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů Ocenění nemovitosti, cena za ocenení Nutnost pojištění domu Za vedení úvěrového účtu se platí 400,- Kč/měsíčně. Za vedení běžného účtu družstva buď 75,- Kč/měsíčně nebo 150,- Kč/měsíčně. Tato vyšší cena zahrnuje vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu, používání platební karty VISA Electron a měsíční cenu za službu elektronického bankovnictví - jedná se o Program DOMOV. Při fixaci na tři roky a delší je sazba pevná a během zvoleného období se nemění. Snížení nebo zvýšení sazeb během zvolené období tedy nemá vliv na uzavřenou úrokovou sazbu. Obecně lze říci, že se předpokládá růst sazeb. Marže je konstatní po celou dobu trvání úvěru. Předložení - výpisu z obchodního rejstříku BD, stanov družstva, zápisy z členské schůze schvalující investiční akci, způsob financování úvěrem, úvěrující banku a způsob zajištění. Dále předložení kupní smlouvy, předložení návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti, uzavření smluv o smlouvách budoucích k zajištění úvěru (zástava nemovitosti, zástava pohledávek z pronájmu bytů, zástava pohledávky z pojištění nemovitosti, zastavní právo k účtu), znaleckého odhadu k nemovitosti, proinvestování vlastních zdrojů, předložení přehledu tvorby fondu oprav odsouhlasného členskou schůzí, založení běžného účtu Kompletní poplatek za posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru je 0,75% z výše úvěru, v případě využití doplňkových služeb (program DOMOV) je poplatek 0,375% z výše úvěru. V individuálních případech lze požádat o výjimku, min. cena je ,- Kč. 14 dní až 3 týdny včetně vyhotovení smluvní dokumetnace. Skutečné čerpání prostředků je závislé na konkrétních podmínkách kupní smlouvy a podmínek čerpání uvedených v úvěrové smlouvě. K nemovitosti musí být vyhotoven znalecký posudek. V případě potřeby lze využít stávající posudek, který je vyhotoven prodávajícím a banka si provede jeho revizi. V tomto případě není účtována žádná cena ocenění. V ostatních případech je cena závislá znalci a velikosti předmětu ocenění. Ano, předmět úvěru musí být pojištěn proti živelným nehodám. Výběr pojišťovny není omezen a je na rozhodnutí klienta. K pojištění se zřiízuje zástavní právo k pojistnému plnění z pojištění nemovitosti.

9 NABÍDKA ÚVĚRŮ NA REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPRÁVĚ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Základní charakteristika nabízených úvěrů: Typ úvěru účelový investiční (popř. hypoteční) Splatnost úvěru max. 15 let (výjimečně až 20 let) Úroková sazba pohyblivá s vazbou na PRIBOR nebo pevná s fixací až na 15 let Čerpání úvěru jednorázové či postupné Splácení úvěru rovnoměrné (lineární), progresivní či anuitní ČSOB nepožaduje zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti!!! ČSOB striktně nepožaduje zapojení vlastních zdrojů do financování investice Úrokové sazby: Banka nabízí úrokovou sazbu ve 3 variantách: a) 12M (popř. 3 či 6M) PRIBOR + pevná marže v % ( 4,83%- 5,53% ) (účelový úvěr s lineárním splácením) Nejlevnější varianta, ale riziko pohybu sazby (vhodné pro klienty, kteří očekávají, že budou chtít provádět mimořádné splátky bez sankcí) b) Fixní sazba na celou dobu splatnosti (max. 15 let)... (účelový úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) Nejdražší varianta, ale jistota stability sazby (vhodné v případě, kdy klient nechce úvěr předčasně splácet) c) Fixní sazba s částečnou fixací ( 4,3 % - 6,0% ) (např. na prvních 5 let) Střední varianta; stabilita sazby na určitou dobu; lineární nebo anuitní splácení (předčasné splátky bez sankcí možné pouze v termín ukončení platnosti úrokové sazby) Fixní sazby jsou nyní na velice přijatelné úrovni. Obecné podmínky úvěrování: Dobrá platební kázeň (minimum neplatičů a pohledávek po lhůtě splatnosti) Podíl vlastních zdrojů na krytí nákladů investiční akce (banka striktně nepožaduje zapojení vlastních zdrojů, ale doporučuje, aby jejich podíl činil 5% - 10%) Historie min. 1 rok Kvalitně vedené účetnictví Specifické podmínky úvěrování malých BD a SVJ: S přijetím úvěru a způsobem jeho zajištění (tzn. zástavou nemovitosti, ručitelskými prohlášeními nebo biankosměnkou) musí vyslovit souhlas: u BD: min. 51% družstevníků z úvěrovaného objektu a následně členská schůze nebo shromáždění delegátů BD dle stanov (zpravidla nadpoloviční většinou). u SVJ: min. 75% vlastníků s uvažovanou opravou či rekonstrukcí a následně shromáždění vlastníků (dle stanov) Pozn.: banka akceptuje možnost, kdy jednotlivec složí svou alikvótní část na nákladech akce dopředu (nepodílí se pak na splácení ani zajištění úvěru). Zajištění úvěru: Požadované zajištění úvěru od ČSOB vychází z budoucí celkové průměrné zadluženosti na 1 bytovou jednotku v úvěrovaném objektu.

10 Společenství vlastníků jednotek Úvěrové zatížení na byt do 300 tis. Kč bez zajištění Úvěrové zatížení na byt nad 300 tis. Kč Zástava nemovitosti nebo bankovní záruka od ČMZRB ) a ručitelské prohlášení vlastníků bytů zástava nemovitosti (a ručitelská prohlášení vlastníků bytů) nebo zástava nemovitosti (a ručitelská prohlášení vlastníků bytů) nebo Bytové družstvo biankosměnka bytového družstva nebo bankovní záruka od ČMZRB ) nebo Ručitelské prohlášení družstevníků/vlastníků bytů bankovní záruka od ČMZRB ) a biankosměnka bytového družstva *)záruka ČMZRB v rámci Programu Panel za minimálně 70% nesplacené jistiny úvěru. U BD je varianta zajištění formou zástavy nemovitosti z pohledu banky i klienta minimálně administrativně náročná (2 podpisy za banku, 2 podpisy za klienta). Případný znalecký posudek o odhadní ceně nemovitosti si banka udělá sama na své náklady. Varianta zajištění formou ručitelských prohlášení vyžaduje podpisy všech družstevníků či vlastníků, participujících na úvěru a je naopak administrativně nejnáročnější pro obě strany. Pro ČSOB je přijatelné úvěrovat i družstevní objekty, na kterých vázne zástavní právo pro městskou část z titulu privatizace formou splátkového režimu. ČSOB v případě uzavření zástavní smlouvy akceptuje i 2. místo v pořadí zástav. Je nutné však doložit, že družstvo splácí kupní cenu déle než 1 rok a nebylo ve splácení v prodlení. Stávající a novou zadluženost banka z pohledu zajištění sčítá. Další požadované dozajištění u malých BD a SVJ: Blokace peněžních prostředků na účtu klienta ve výši dvojnásobku měsíčního přídělu do fondu oprav nebo dvojnásobku součtu nejvyšší měsíční splátky jistiny úvěru a úroku (vyžadováno pouze u bytových družstev vlastnících 1 nemovitost a u SVJ) Vinkulace pojistného plnění (vyžadováno pouze při zástavě nemovitosti) LONI ÚVĚR ZA KORUNU, LETOS ZDARMA nyní nemusíte investovat ani korunu vlastních zdrojů 100% investice pokryjeme úvěrem posouzení žádosti a poskytnutí úvěru ZDARMA platí pro všechna BD a SVJ podmínkou je uzavření úvěrové smlouvy v období

11 Úrok mezi 4,3% - 6,0% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,19 % fix 5-let, úrok 5,19 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

12 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,19 % fix 5-let, úrok 5,19 % ,00 Kč 2 242,00 Kč 1 877,00 Kč ,00 Kč 2 883,00 Kč 2 414,00 Kč ,00 Kč 4 484,00 Kč 3 755,00 Kč ,00 Kč 2 803,00 Kč 2 347,00 Kč ,00 Kč 3 603,00 Kč 3 017,00 Kč ,00 Kč 5 605,00 Kč 4 693,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 363,00 Kč 2 816,00 Kč ,00 Kč 4 324,00 Kč 3 621,00 Kč ,00 Kč 6 726,00 Kč 5 632,00 Kč

13 Komerční banka, a.s. regionální pobočka Praha 4 Nabídka úvěru pro bytová družstva týká se koupě bytového domu i rekonstrukcí bytových domů Obecné informace Při financování BD a SVJ se zpravidla jedná o tyto parametry poskytovaných úvěrů : úvěr: investiční, hypoteční splatnost úvěru: zpravila do 15 let úroková sazba: pevná i pohyblivá čerpání úvěru: jednorázové i postupné splácení úvěru: rovnoměrné i anuitní vedení peněžních toků klienta přes účty KB Zajištění úvěru Pokud bude celková zadluženost na jednu bytovou jednotku v průměru do: a) ,- Kč v Praze b) ,- Kč v ostatních případech poskytuje se úvěr zpravidla bez zajištění. Pokud bude celková zadluženost na jednu bytovou jednotku v průměru vyšší než je uvedeno pro dané lokality, bude zajištění poskytnutého úvěru zpravidla následující: - úvěr bude zajištěn nemovitostí/bytovými jednotkami vlastníků SJV nebo vlastněnými BD vč. vinkulace pojistného plnění - ČMZRB záruka - ručení vlastníků bytů, pokud některé byty budou vlastněné BD a některé vlastníky Varianta 1) - Pevná úroková sazba, anuitní splácení Úrokovou sazbu je možno fixovat na 1-5, 10 a 15 let v případě hypotečního úvěru. Úroková sazba v případě investičního úvěru je vždy fixována po celou dobu úvěr. Pevná úroková sazba se aktuálně pohybuje v rozmezí 4,2 5,2% p.a. Anuitní splácení znamená, že každý měsíc je splátka úvěru stejná (v této částce je pak rozpočítán úrok a jistina). Předčasná splátka (částečná i celková) je bez sankce možná v době změny fixace úrokové sazby. Varianta 2) - Pohyblivá úroková sazba, postupné splácení Pohyblivá úroková sazba se aktuálně pohybuje v rozmezí 4,2 5 % p.a.. Výše splátky je každý měsíc jiná, neboť se vždy splácí fixní část jistiny a úrok, který se snižuje s klesající výší úvěru. Předčasná splátka (částečná i celková) je bez sankce možná kdykoliv. Poplatky dle aktuálního sazebníku KB: Program Bytový dům - úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (příslib úvěru) zdarma za realizaci úvěru (příslibu úvěru) zdarma spravování úvěru 200,- měsíčně K posouzení možnosti financování bytového družstva je třeba předložit: - daňové přiznání včetně příloh a účetních výkazů za rok 2005 a rozpis plateb pro jednotlivé členy a aktuální seznam neplatičů - stanovy bytového družstva - výpis z obchodního rejstříku - další KB vyžádané podklady

14 Úrok mezi 4,2% - 5,2% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , - Kč za 1 m2 počet bytů průměr m2 na byt úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů 1 měsíc Nutnost-Ocenění nemovitosti, cena za ocenění -je možné vzít odhad obce nemovitost KB ocení? Nutnost pojištění domu ano

15 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % fix 5-let, úrok 4,5 % byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 2 142,00 Kč 1 771,00 Kč 1 556,00 Kč ,00 Kč 2 753,00 Kč 2 278,00 Kč 2 001,00 Kč ,00 Kč 4 283,00 Kč 3 543,00 Kč 3 113,00 Kč byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 2 678,00 Kč 2 214,00 Kč 1 945,00 Kč ,00 Kč 3 442,00 Kč 2 847,00 Kč 2 501,00 Kč ,00 Kč 5 355,00 Kč 4 429,00 Kč 3 891,00 Kč , - Kč za 1 m2 byt velikost bytu úvěr na koupi vašeho domu nap měsíční splátka úvěru na 15 let měsíční splátka úvěru na 20 let měsíční splátka úvěru na 25 let ,00 Kč 3 213,00 Kč 2 657,00 Kč 2 335,00 Kč ,00 Kč 4 131,00 Kč 3 416,00 Kč 3 002,00 Kč ,00 Kč 6 426,00 Kč 5 314,00 Kč 4 669,00 Kč

16 Nabídka úvěru pro bytová družstva Vážení Raiffeisen stavební spořitelna pro vás připravila nabídku financování koupě družstevních domů v rámci prodeje bytového fondu v Městské časti Praha 8 a to bez akontace Dlužník : Věřitel : Forma úvěru : Účel úvěru : Jednotlivá BD Raiffeisen stavební spořitelna Investiční úvěr-hypotéka Financování nákupu bytového fondu Úhrada za zpracování úvěru je max. 2,00% z poskytovaného úvěru však max ,- Kč. Vždy dle platného sazebníku Vedení účtu je také dle aktuálního sazebníku a to je dnes 500,- Kř čtvrtletně Ocenění nemovitosti za účelem zajištění úvěru určuje náš odhadce a cena je dle skutečných nákladů, min ,- Kč ( dle platného sazebníku ) Dále je nutné pojištění zastavované nemovitosti (kupované).

17 Úrok mezi 5,10% - 6,9% p.a. Celé domy fix 5-let, úrok 5,5 % fix 5-let, úrok 5,6 % fix 5-let, úrok 5,7 % ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 12000, - Kč za 1 m ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 40,00 Kč Kolik za vedení účtu Jak se bude chovat úroková sazba v průběhu 3 let Podmínky čerpání úvěru Poplatky za komplexní posouzení, vyhodnocení a zpracování úvěru Doba vyřízení úvěru po dodání všech podkladů Ocenění nemovitosti, cena za ocenění Nutnost pojištění domu dle platného sazebníku (komerční úvěry) Fixace na 5 let (ve všech modelech je úroková sazba orientační) Na základě kupní smlouvy a podmínkách privatizace obce Dle platného sazebníku Maximálně 3 týdny Určuje náš odhadce Ano

18 Ukázka na jednotlivé byty fix 5-let, úrok 5,5 % fix 5-let, úrok 5,6 % fix 5-let, úrok 5,7 % ,00 Kč 2 310,00 Kč 1 951,00 Kč 1 761,00 Kč ,00 Kč 2 926,00 Kč 2 498,00 Kč 2 253,00 Kč ,00 Kč 4 567,00 Kč 3 895,00 Kč 3 496,00 Kč ,00 Kč 2 902,00 Kč 2 458,00 Kč 2 196,00 Kč ,00 Kč 3 678,00 Kč 3 115,00 Kč 2 731,00 Kč ,00 Kč 5 745,00 Kč 4 826,00 Kč 4 228,00 Kč , - Kč za 1 m ,00 Kč 3 415,00 Kč 2 905,00 Kč 2 623,00 Kč ,00 Kč 4 378,00 Kč 3 726,00 Kč 3 298,00 Kč ,00 Kč 6 828,00 Kč 5 798,00 Kč 5 049,00 Kč

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci.

Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci. Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z titulu čerpání

Více

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Využijte úvěr s dotací

Využijte úvěr s dotací ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0474918139 Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné Parametry úvěru: Maximální výše úvěru bez zajištění je

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele úvěru.

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

/ Firemní bankovnictví. Úspěch přichází tehdy, pokud do sebe vše zapadá

/ Firemní bankovnictví. Úspěch přichází tehdy, pokud do sebe vše zapadá / Firemní bankovnictví Úspěch přichází tehdy, pokud do sebe vše zapadá O bance 3 roky na trhu Více než 100.000 klientů Bilanční suma 25.000.000.000 Kč Vlastníkem britská finanční skupina AnaCap Financial

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více