OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER"

Transkript

1 H O S P O D A DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE číslo 29 ročník VII. období březen - červen 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Z obsahu: VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ ODPAD? - SBĚRNÝ DVŮR - JEDNOSMĚRKA U MŠ - JARNÍ ÚKLID MASOPUST V ROCE KOMUNITNÍ ŠKOLA - KULTURNÍ TIPY - ŘEMESLNÍCI A ŽIVNOSTNÍCI V OBCI TEPLÁ JÍDLA DOPOLEDNÍ SVAČINY NEKUŘÁCKÝ SALONEK ZAHRÁDKA OTEVŘENO DENNĚ AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER přistavení kontejnerů (3-11 m 3 ) odvoz odpadu a sutí doprava štěrku, písku, betonových směsí, kačírku, stavebních materiálů přeprava stavebních strojů odtah vozidel práce smykovým nakladačem Caterpillar bobík P. Šermauer, Tismice 94, Český Brod IČO: , DIČ: foto: freephotos Veselé Velikonoce 2015 Na svatého Řehoře, gruntujeme v komoře. (březen) Březen - za kamna vlezem, duben - jdem do kedluben či do petržele šťastně a směle. (duben) Teplý Pankrác, Servác, Bonifác zřídka kdy hospodyni přes pozadí plác. (květen) Adolf plný vervy nosí do ovoce červy, kteří užírají pěstitelům nervy! (červen) OÚ DOUBRAVČICE, Doubravčice 94, Český Brod PO h PÁ h tel.: , OZ 29.indd :12:13

2 PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ cena 1 290,- Kč / m 2 bez DPH poslední pozemky v nabídce LOKALITA NA ČIHADLECH - DOUBRAVČICE - komunikace - zasíťování, přípojky - veřejné osvětlení - zeleň UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ - všeobecná informace o Rozhodnete-li se pro koupi zasíťovaného pozemku od právnické osoby (resp. jako podnikatel), týká se vás od ledna 2014 Novela zákona o dani z přidané hodnoty. o Před vlastní koupí by si měl každý kupující ve vlastním zájmu dobře ověřit skutečný stav pozemku - zda se opravdu jedná o pozemek stavební! POHODA VENKOVNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA DOUBRAVČICE před KD vstupné 50 Kč rezervace od Potraviny Doubravčice KOSTELEC N. Č. LESY Obec Doubravčice nabízí pozemek č. 342/1 PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU U LÁZNÉHO POTOKA cena 500,- Kč/m 2 Výhodné odkoupení jen části pozemku v okolí příslušné nemovitosti (chaty)! Splátkový prodej možný OZ 29.indd :12:20

3 INZERCE Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce nee cká, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby. Tyto ceny jsou platné od Inzerce kontakt: OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář) Ceník čb inzerce: 1/1 A5-720,-Kč, 1/2 A5-360,-Kč, 1/4 A5-180,-Kč ; vč. DPH Ceník barevné inzerce: 1/1 A5-1440,-Kč, 1/2 A5-720,-Kč, 1/4 A5-360,-Kč; vč. DPH Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušální částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek. Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš m čísle OZ, zašlete své podklady na popř. je odevzdejte na OÚ nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž. Uzávěrka OZ č. 30 je Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, Ev. č. MK ČR E 18702, IČ Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt A. Kvasničková, tel.: Výdejní místa - OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. Tisk TISKÁRNA JAN PRŮŠA Klučov. Grafická úprava a foto A. Kvasničková (není-li u fota uvedeno jinak). OZ č. 30 vyjde (pro období červenec - říjen 2015) 22 OBEC DOUBRAVČICE nabízí BROŽURY O OBCI - 39,- Kč vydané u příležitosti 680 let od první písemné zmínky o obci A5, 24 stran, barevné a čb foto, textová část ( ) PAMĚTNÍ MINCE - 49,- Kč mosaz, průměr 31,8 mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks POHLEDNICE OBCE - 5,- Kč 4 druhy pohlednic včetně reprintu z 20. let min. století POPTÁVKA - PALETY PRO SPORTOVNÍ KLUB Sportovní klub parkouristů shání použité neporušené a neshnilé dřevěné palety. Na-kládka a odvoz zajištěn. Přispějete tak ke sportovnímu vyžití dětí. Děkujeme. Kontakt tel.: ,5 km m převýšení běžecký závod údolím Šembery pro ty, kteří rádi závodí, ale ještě více mají rádi les - registrace na místě od 11 h mapa, trasa závodu, info - vše na webu OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE DOUBRAVČICE BLESKOVÉ ZPRÁVY Výlukový jízdní řád Český Brod - Úvaly - Praha od do změny odjezdů vlaků - omezení kapacity tra Omezení provozu osobní dopravy jsou způsobena mimořádnostmi a výlukami. Mimořádnos jsou neplánované událos typu poruchy, nehody a živelné katastrofy. Výluky jsou plánovaná omezení způsobená stavebními pracemi, jež zahrnují modernizaci, údržbu a opravy tra, železničních stanic a zastávek. Cílem výluk je zlepšení komfortu cestování a služeb, někdy i zkrácení cestovních dob. Tolik na vysvětlenou ohledně výluk, zdroj ČD h p://www.cd.cz/omezeniprovozu/. Odkaz na výlukové jízdní řády naleznete na webu obce ( tul) a webu ČD - traťové jízdní řády: h p://www.cd.cz/cs/ vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratovejizdni-rady/ Pokračující modernizace železničního koridoru v oblas stanice Úvaly výrazněji omezí provoz vlaků PID na lince S1. Mění se všechny časové polohy jednotlivých vlaků a vybrané vlaky ve špičkách pracovních dnů se ruší. Spěšné vlaky budou mezi Prahou a Úvaly zastavovat ve všech stanicích a zastávkách jako náhrada za zrušené osobní vlaky v blízkých časových polohách. Změna jízdního řádu vlaků se také dotkne návaznosti autobusových linek, které se v těchto dnech ještě upravují. Doporučujeme v době zahájení výluky pročíst aktuální řády ČSAD. Parkoviště P+R Český Brod II Město Český Brod pokračuje v realizaci stavebních prací v projektu výstavby odstavného parkoviště systému P+R v blízkos železniční stanice a autobusového nádraží včetně veřejného osvětlení, kamerového a parkovacího systému, oplocení a vegetačních úprav. Realizací projektu vznikne 130 parkovacích stání, z toho 7 stání pro invalidy. NA ÚVOD... Pokud jste v poslední době zaregistrovali zvýšený zájem médií o naší obec, zřejmě asi víte proč se tak dělo. Obec oslovila hejtmana Střed. kraje Miloše Peteru se žádos o pomoc ohledně ručitelského závazku při sjednávání výhodnějších úrokových podmínek v bance na dlouhodobé financování spoluúčas všeho, co se v obci za poslední čtyři roky vybudovalo (viz OZ č. 28). Velmi mne na celé kauze mrzí především neobjek vnost některých medií, která nás srovnávala se zadluženými obcemi, které na tom jsou bohužel tak špatně, že již v noci nesví, nesváží odpad apod. Myslím, že zde můžu s čistým svědomím prohlásit, že nic podobného se u nás za poslední roky nedělo, neděje a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo. Nicméně zvláště tato mediální popularita má za následek, že na posledním zasedání Střed. kraje nebyla naše žádost schválena. Osobně jsem se jednání účastnil a vím, že žádost nedoporučil v první řadě Finanční výbor, který si v září kladl nejvíce podmínek a které byly z naší strany beze zbytku splněny. Dále bych byl rád, kdyby si každý uvědomoval své chování vůči obci a také ostatním obyvatelům. Pokud někdo nebude třídit odpad jen proto, že ho k tomu nemůže nikdo nu t, nemá asi dál cenu přemýšlet nad jeho mentalitou. Stejně tak, pokud se někdo domnívá, že nemusí dodržovat dopravní předpisy, protože pos h není zrovna v dohledu viz situace u školky. V ohrožení je zde často bezpečnost a zdraví dě i rodičů, včetně osob v daném autě. Jsou mezi námi šoférš analfabe, kteří velmi riskují na úkor uje pár desítek metrů navíc. Jsem zvědav, kolika z nich se právě teď vybaví, že je tam někdo potkal a poznal (stejně jako já). Nemluvě o těch, kteří si obec pletou se závodní dráhou! A zajímalo by mne, jak dlouho by některým přišlo zábavné tahání si bláta na svůj dvůr, bláta, které si z auta před vaším domem oklepal někdo jiný, pro kterého je to normální. Nechcete-li se dohadovat se sousedy, tak nekri zujte ty, kterým nejsou některé věci lhostejné. Netvrdím, že jsem bez chyby. Jednosměrku u MŠ jsem si projel taky, ale to jsem ji prohrnoval pluhem či jako dnes čis l se zametákem na traktoru. A prosím, zkuste přestat být vůči svému okolí lhostejní, nikdy nevíte kdy a jak se to vrá :o) Krásné jaro přeje všem J. Prkno, starosta obce 3 OZ 29.indd :17:30

4 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Svoz odpadu Od ledna 2015 pla nová vyhláška č. 1/2014 TKO (cena za svoz odpadu). Svoz odpadu je proto prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve středu. Stávající stanoviště na separovaný odpad byla posílena a nyní jsou kontejnery na těchto místech: u Kult. domu - (stávající) 4x plast, 3x papír, 1x sklo, 1x TetraPack u bytovek - (nové) 1x plast, 1x papír, 1x sklo na návsi za kapličkou - (nové) 2x plast, 1x papír, 1x sklo, 1x TetraPack rozces u trafostanice Na Zámkách - (nové) 2x plast, 1x papír, 1x sklo na konci Jeřabinové cesty Stará Zámka - (nové) 1x plast, 1x papír, 1x sklo u vodojemu - (stávající) 5x plast, 3x papír, 1x sklo, 1x TetraPack Obecní kompost Od ledna 2015 je zrušen stávající obecní kompost na okraji obce za bývalým vepřínem. Svozové nádoby (popelnice) Na OÚ nabízíme k okamžitému zakoupení či objednání svozové nádoby pro domovní odpad (popelnice plast, černé, kolečka) a to: obsah 120 l za 700,- Kč, obsah 240 l za 1000,- Kč. Kontejnery na Tetrapacky a nádobou na kov atd. se zabývá samostatný článek s názvem Třídíme správně na str. 6. Sběrný dvůr pro občany Doubravčic Od 1. června 2015 bude k dispozici nový sběrný dvůr v Liblicích u Českého Brodu v Průmyslové ulici. Trvale hlášení obyvatelé Doubravčic zde budou moci odpad ukládat zdarma. Letošní rok bude dvůr ve zkušebním provozu. Z důvodu otevření sběrného dvora v Liblicích nebude tedy realizován původní záměr obce, zřídit pro občany vlastní prostory sběrného dvora (jak bylo dříve uvedeno na webu obce). 4 Oprava mostku u bytovek a silnice z Hradešína Loni avizovaná, zahájená a nedokončená oprava mostku u bytovek na konci obce, spojená s uzavírkou silnice z Doubravčic na Český Brod (silnice č. 113) bude dle posledních poskytnutých informací provedena na přelomu března a dubna 2015 (v závislos na počasí). Následně bude realizována kompletní rekonstrukce (tj. nový povrch vozovky) komunikace z Hradešína směrem na Doubravčice. I zde tedy budete muset počítat s neprůjezdným úsekem. Přesný termín do uzávěrky OZ nebyl znám. Komunikace u mateřské školy V prosinci byla zkolaudována komunikace vedoucí ke školce. Někteří nega vně nesou fakt, že se vozovka stala jednosměrnou. Tato komunikace je na obecním pozemku, který nebylo možno pozměnit. Šíře komunikace je zde pouhé 3 m, tudíž sem nelze umís t a nesmí být povoleny dva jízdní pruhy tj. pro směr. A z důvodu délky inkriminovaného úseku této vozovky zde nelze umís t ani právo přednos v jízdě. Komunikace vznikla dle projektové dokumentace, byla tedy navržena, schválena, zkolaudována. Výjimku jsme získali na plochu parkoviště u MŠ, které je řešeno jako obousměrné. Závěr: Jednosměrka se zde rušit nebude a bude-li přetrvávat dopravní nekázeň budou realizovány pos hy. Vyhlášené tuly Obec připravila podklady pro žádost na realizaci (obnovu) chodníků v obci, na základě vyhlášeného titulu SFDI (Státní fod dopravní infrastruktury). Výsledky žádostí a přidělené dotace SFDI oznámí až v dubnu Vodovod a kanalizace Na Zámkách V době distribuce tohoto OZ zúčastnění obdrží Dodatky č. 3 ke smlouvě O inves čním příspěvku a smlouvu O právu provést stavbu na pozemku (včetně plné moci k vyřízení st. povolení na vodovodní přípojku). ZAJÍMAVOST Fenomén - bytová restaurace Strávit příjemný večer, dobře se najíst, poznat nová místa a nové lidi... To je základní záměr bytových restaurací, které se začínají objevovat i v české kotlině. Princip těchto domácích tzv. undergroundových restaurací bývá stejný: pokrmy vaří a připravuje nadšený (leč zpravidla vynikající) amatérský kuchař(ka), termíny na akce se vypisují na sociálních médiích, nebo předávají osobními kontakty a celý večer probíhá v bytě organizátora. Netradiční, možná trochu oboustranně odvážené, ale v neformální atmosféře tak lze získat zajímavou zkušenost. Termíny nebývají příliš časté a některé bytové restaurace již mají i vypsané čekací lis ny se zájemci. Na koncept bytových restaurací navazuje další sociální záležitost, která k nám dorazila z Helsinek a tou je Restaurant day. Na jeden den si kdokoliv může kdekoliv otevřít svou vlastní restauraci a pozvat návštěvníky. Restaurant day se však odehrává pouze 4x ročně (termíny jsou stanoveny předem), a po zaregistrování se na webu jste již účastníkem slavnos jídla a pi. Co a kde připravíte, zda jste amatér nebo profesionál a jaké ceny si určíte, je jen na vás. A víte, že gurmánský zážitek a atmosféru bytové restaurace máme na dosah i u nás v Doubravčicích? Stačí se přihlásit přes , počkat na zaslání nabídkového menu a termínu akce a prvních 8 šťastných se může přijít posadit ke stolu. Vše je připravováno z kvalitních surovin a pokud se nedostanete hned na seznam vyvolených, máte šanci v rámci již zmíněného Restaurant day. dovoz VODY odvoz ODPADNÍCH VOD (jímky/fekál) Tomáš Rychta Štíhlice tel OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK inzerce zn. Whirlpool, Ignis, Philco a jiné Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek Doubravčice 128 tel OZ 29.indd :17:31

5 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE TŘÍDÍME SPRÁVNĚ? Obec v souladu se svou zákonnou povinnos zajišťuje místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, min. nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologických odpadů rostlinného původu. Díky barevně odlišným kontejnerům, jejichž množství v obci stále roste, tak občané mají možnost minimalizovat množství komunálního odpadu, kterým naplní vlastní popelnice. Víme však, co mezi konkrétní druhy odpadu patří? Modrý kontejner papírový odpad: noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, kancelářský papír, kartonové obaly, papírové obaly od potravin a spotřebního zboží, jiné papírové a lepenkové obaly a odpady vše neumaštěné, ne mokré a jinak biologicky zašpiněné. Žlutý kontejner plastové odpady: plastové obaly od potravin a spotřebního zboží (PET láhve, plastové nádoby a láhve, kelímky a krabičky od potravin, sáčky, fólie), výrobky z plastů, polystyren, jiné plastové obaly a odpady opět vše nezašpiněné, bez zbytků původního obsahu, především chemikálií. Nevhazovat novodurové trubky a podlahové kry ny! Zelený kontejner (zvon) skleněný odpad: láhve od nápojů a potravin, skleněné nádoby, tabulové sklo, jiné skleněné obaly a odpady bez zbytků původního obsahu, především chemikálií, plastových či kovových uzávěrů, nevhazovat keramiku, porcelán a zrcadla. Černá popelnice kovové odpady: nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosme ky, víčka, hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové obaly a odpady vše beze zbytků původního obsahu, nevhazovat elektrospotřebiče. Pozn. Aktuálně je popelnice na kovy umístěna na dvoře OÚ. Oranžový kontejner tzv. TetraPaky (krabicové nápojové obaly) obaly od mléka, džusů, sirupů, vína a dalších nápojů beze zbytků původního obsahu. Biologické odpady rostlinného původu: odpady ze zahrad - posekaná tráva, pěs telské odpady, seno, lis, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, ořezané čás stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, dřevo, kuchyňské odpady rostlinného původu a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. Obec je povinna v souladu s vyhláškou 321/2014 Sb. zajis t sběr biologických odpadů rostlinného původuminimálně pro období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Pro tyto účely budou v uvedené sezoně umístěny pro odběr biologických odpadů rostlinného původu označené kontejnery. V případě papírových, plastových, skleněných a kovových odpadů, je stanoven požadavek, abymísta pro oddělené soustřeďování těchto odpadů byla obcí zajištěna celoročně. Odběr nápojových obalů jakožto tříděného odpadu formou samostatných kontejnerů není ze strany obce dle platné legisla vy povinný. Kontejnery na separovaný odpad jsou vždy: a) barevně odlišeny b) označeny výraznou samolepkou s informacemi o druhu odpadu Nelze tedy argumentovat m, že lze vhazovat jakýkoliv odpad do kteréhokoliv kontejneru, neboť nevím kam co patří! CpR DOKOLEČKA Důležité termíny programů a akcí: BŘEZEN: dopolední herna taneční kurzy herna odpadá odpolední tvoření - velikonoční Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h dopolední herna taneční kurzy Hojivý úterek se Sara nou od 20h DUBEN: dopolední herna odpolední tvoření - jarní Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h / dopolední herna kulatý stůl o transparentnos neziskových organizací na krajském úřadě KVĚTEN: dopolední herna Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 8.narozeniny, zápis dě do školy DOKOLEČKA, balonková show / dopolední herna Hojivý úterek se Sara nou od 20h 30./31.5. Dětský den na fotbalovém hřiš ČERVEN: dopolední herna odpolední tvoření, rozloučení před prázdninami Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h dopolední herna TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ každý pátek 1x za 14 dní pro začátečníky i pokročilé 300 Kč/pár KD DOUBRAVČICE h info: Š. Hladíková OZ 29.indd Sec1: :17:32

6 CpR DOKOLEČKA Pravidelný program: HERNA: dopolední herna každé ÚTERÝ odpolední herna s tvořením pro rodiče s dětmi, které mohou přijít i po školce, vždy jedenkrát za měsíc v pondělí hodin, při pobytu v herně je možno využít i návštěvy knihovny, která má ve stejnou dobu také otevřeno. odpolední herna bude otevřena v tyto dny: velikonoční tvoření - ovečka jarní tvoření - motýlí louka 8.6. (včas upřesníme) KROUŽKY: KERAMICKÝ ve čtvrtek od 16 do 17 h pro dě, od do h pro dospělé v keramické dílně, kontakt M.Pačesová JÓGA pro dospělé ve čtvrtek od do h v prostorách MŠ Doubravka JÓGA PRO DĚTI ve čtvrtek h pro dě od 5 let v prostorách MŠ Doubravka SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ: úterky večer věnujeme řešení vztahů, komunikace, našemu zdraví, stravě, zpívání lidových písniček, výchově dě apod. RODINNÉ KONSTELACE s Janou Chaloupkovou: většinou 2.úterý v měsíci (sledujte náš web) HOJIVÉ ÚTERKY se Sara nou (Lenkou Kadlecovou): koncem března/ koncem května setkání skupiny rodičů k přípravě vzdělávání dě 1.stupně ZŠ - pro info volejte, pište :) 18 Spolek Dokolečka zakládá pod svou záštitou komunitní školu Skupina rodičů připravila koncept školy, technické zajištění provozu i legislativní základ. Hledáme ochotné spoluobčany z Doubravčic i okolních obcí, kteří by nám mohli pomoci s realizací prostor, vybavením, pomůckami... aneb začátky jsou vždy těžké! Uvítáme jakoukoliv vaši nabídku, ať materiální, finanční, osobní účast při svépomocných pracích nebo různé nápady. Škola by měla dětem otevřít své dveře již v září Předem velice děkujeme a těšíme se na společnou tvořivou práci! S dotazy, nápady či nabídkou pomoci se prosím obracejte na Lindu Pačesovou kontakt: tel.: , OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Další druhy odpadu: Nebezpečné odpady, jejichž oddělený sběr je nezbytné zajis t, jsou např.: zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla... U nebezpečných odpadů plní obec zákonem stanovenou povinnost zajištěním místa pro oddělené soustřeďovánínebezpečných odpadů ve stanovených termínech, min. dvakrát ročně. Velkoobjemový odpad (např. nábytek, kuchyňské spotřebiče) bude možno umístit ve sběrném dvoře v Liblicích, v ulici Průmyslová, Český Brod, a to počínaje 1. červnem Tento nový sběrný dvůr bude na základě dohody k dispozici i našim občanům s trvalým bydlištěm v obci. Bližší informace ke sběrnému dvoru v Liblicích zveřejníme včas na webových stránkách obce. Stavební odpad není odpadem komunálním! ve smyslu definice zákona o odpadech (185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Obec je oprávněna stanovit, na základě zmocnění daného 17 odst. 2 zákona o odpadech, systém nakládání se stavebním odpadem, produkovaným na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. Její zákonná role však končí tím, že svou obecně závaznou vyhláškou může stanovit systém nakládání se stavebním odpadem pro jednotlivé fyzické osoby. Ty jsou však samy povinny nakládat s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech a případně tedy také se systémem stanoveným příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce a nést tak náklady vzniklé v souvislosti s nakládáním se stavebním odpadem. Stavební odpad budou moci občané počínaje 1. červnem 2015 umisťovat ve zmíněném sběrném dvoře. Podrobnos o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubravčice lze nalézt v nové vyhlášce 1/2015, jež vstoupí v účinnost od Kde přesně lze nalézt nádoby pro sběr tříděného odpadu v příloze vyhlášky. Závěrem všechny obyvatele žádáme, aby při třídění odpadů se pokusili dodržovat výše uvedená pravidla a do určených nádob nevhazovali nic, co do nich nepatří, minimalizovali objem odhazovaného odpadu například sešlápnutím, rozložením apod., neznečišťovali okolí sběrných nádob odhazováním odpadu. Pro úplnost uvádíme, že znečištění okolí sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství je regulováno zákonem, a to v 47 odst. 1 písm. d), h), i) a 47b písm. d) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. DĚKUJEME! OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE Doubravčice Český Brod tel. kancelář OÚ: tel. starosta: (PO -PÁ) úřední hodiny: PO h PÁ h Zastupitelé : Jaroslav Prkno (starosta) Kristýna Žákovcová (místostarostka) František Chmelenský Martin Hladík Martin Rubeš Tomáš Němec Miroslav Hájek 7 OZ 29.indd Sec1: :17:33

7 TECHNICKÉ SLUŽBY DOUBRAVČICE S.R.O. Technické služby ke konci minulého roku fyzicky obdržely (v OZ 28 avizovaný) víceúčelový traktůrek John Deere. Jeho hlavním posláním, které vyplývá i z účelu dotačního tulu, je čištění komunikací za účelem snížení prašnos. Služba je nabízena i okolním obcím. Zájemci o jeho prohlídku jsou srdečně vítáni. Od měsíce října 2014 úspěšně realizujeme rozvoz obědů z MŠ Doubravka. Rozvoz jsme nabídli i občanům Masojed a Š hlic. Paní šé uchařce školní jídelny Jarmile Rajmanové jsou od našich strávníků doručována pouze slova uznání a chvály. Věříme proto, že okruh spokojených odběratelů se ještě rozšíří. Pro odběr obědů potřebujete pouze zakoupit dva kusy trojdílných jídlonosičů (kov či plast) a zavolat na Technické služby. Od následujícího dne lze zahájit doručování obědů. Jeden oběd stojí 60 Kč, vyúčtování je až po skončení měsíce zpětně, za skutečně odebrané obědy. Ve spolupráci s Úřadem práce v Kolíně vstupujeme do konkrétních dohod o využi pracovníků na takzvané Veřejně prospěšné práce (VPP). Nejedná se o VPP určené soudem (Probační agentura), ale jsou to osoby přidělené Úřadem práce. Naše partnerská organizace Technické služby Český Brod služeb těchto pracovníků dlouhodobě využívá k plné spokojenos. Tito pracovníci nás nebudou stát žádné peníze za mzdy, jejich odměna bude plně refundována z Úřadu práce. Od započaly svoz separovaného odpadu pro naši obec nově zajišťovat Technické služby Český Brod. Svoz papíru i plastů je, při současném výrazně navýšeném počtu kontejnerů, realizován 1x za 14 dní. Nově přibyly i kontejnery na nápojové kontejnery, tzv. Tetrapacky. Za kontejnery již nepla me pronájem, což je jeden z kroků pro úspory v odpadovém hospodářství. Jen vás žádáme, pomozte dohlížet na to, co je vhazováno do jednotlivých kontejnerů. Čas od času se v nich nachází zcela jiný, než příslušný separovaný odpad. Připomínky, názory přijímáme a informace poskytujeme na níže uvedených kontaktech a osobně v úředních hodinách. Za TS Doubravčice Mar n Rubeš Technické služby Doubravčice s.r.o. Doubravčice 94, Český Brod Jednatel: Martin Rubeš Mob.: Tel.: Web: ts.doubravcice.cz IČ: DIČ: CZ Č. účtu: /0300 Úřední hodiny v kanceláři OÚ: PO 17:30-19:00 h ST 7:30-9:00 h UPOZORNĚNÍ STAROSTY OBCE: OBEC SE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ VÍCE ZAMĚŘÍ NA KONTROLU PRAVIDEL- NÉHO PARKOVÁNÍ NA OBECNÍCH POZEM- CÍCH MIMO KOMUNIKACI. NEJČASTĚJI SE JEDNÁ O ZELENÉ PRUHY PODÉL KOMUNIKACÍ NEBO PŘÍMO MÍSTA VEDENÁ JAKO VEŘEJNÁ ZELEŇ. PARKOVÁNÍM ZDE DOCHÁZÍ NEJEN K POŠKOZOVÁNÍ TĚCHTO MÍST, ALE I NÁSLEDNÉMU ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNI- KACE A ROZHODUJÍ JE JIŽ FAKT, ŽE TATO MÍSTA nejsou URČENA PRO PARKOVÁNÍ VOZIDEL. NUTNOSTÍ SE JIŽ STALO MONITO- ROVÁNÍ PROSTOR KONTEJNERŮ, NOVÁ KAMERA BYLA PROTO INSTALOVÁNA I U PŘEMÍSTĚNÝCH KONTEJNERŮ U VODO- JEMU. PŘES MNOHÉ VÝZVY A MOŽNÝ FINANČNÍ POSTIH SE STÁLE STÁVÁ, ŽE DO SEPAROVANÉHO ODPADU JE VKLÁDÁN I JINÝ, PŘÍP. JE NETŘÍDĚNÝ ODPAD HROMADĚN VEDLE KONTEJNERŮ. ZAJÍMAVOST Za fotografie označené MASOPUST DOUBRAVČICE (asi) 1976 děkuji panu M. Navrá lovi Určíte-li někdo přesnou dataci či doplníte bližší informace popř. zapůjčíte další fotografie a dokumenty vztahující se k obci, předem děkuji. Alena Kvasničková, kronikářka obce 8 17 OZ 29.indd Sec1: :17:34

8 ZAJÍMAVOST Masopust v Doubravčicích (1976) OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Změna majitele obecního lesa Byl jsem požádán starostou Doubravčic, abych rozptýlil obavy majitelů převážně rekreačních objektů v obecním lese u Doubravčic, který jsem tento rok koupil. Nehodlám blokovat příjezd, oplocovat ani jinak znepříjemňovat život majitelům těchto objektů. Na oplátku od nich očekávám, že nebudou poškozovat lesní porosty a lesní cesty na mých parcelách. Hodlám hospodařit na těchto pozemcích tak, jak mi dovolí lesní zákon, těžit v porostech, kde to lesní hospodářská osnova umožní. Žádám obyvatele rekreačních objektů, kteří jsou momentálně obklopeni mými Slavnostní zakončení projektů V prosinci 2014 se uskutečnila kolaudace nové komunikace k MŠ a na počátku března letošního roku bude potvrzena kolaudace přístavby školky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akce uskutečněné z obdržených dotačních tulů jsou nejen pečlivě kontrolovány, ale také slavnostně ukončovány a předávány. Projekty s názvem Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice a Rekonstrukce místní komunikace k mateřské škole Doubravčice budou slavnostně ukončeny v pátek 27. března 2015 a to za účas zastupitelů Středočeského kraje a dalších představitelů. V přístavbě MŠ vznikne nová třída tzv. pozemky, aby se mi ozvali (nejlépe Zelená, do níž je vyhlášen mimořádný zápis již em), abych je mohl v případě těžby zalesnění informovat. Tomáš Broukal tel.: na březen 2015 (více na webu ms.doubravcice. cz). Zrekonstruovaná, jednosměrná komunikace ke školce je již využívána, bližší info naleznete na str. 4. inzerce 16 9 OZ 29.indd Sec1: :17:35

9 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Jarní úklid 2015 Obec Doubravčice ve spolupráci s Regionem Pošembeří o. p. s. vyhlašuje opět na duben akci Jarní úklid obce a okolí. Letošní termín nám vychází na Velikonoce, náhradní pak na následující sobotu. Jako každým rokem budou před OÚ vydávány zájemcům pytle a rukavice a registrovány lokality úklidu. Zavázané pytle s nasbíraným odpadem zanechávejte na místech umožňujících jejich odvoz svozovým vozidlem (pro pravidelné účastníky tato informace není novinkou, ostaní prosíme dodržte ji). Termín akce byla stanoven s ohledem na další významnou událost v dubnu - Den Země na Klepci (18. 4.) na níž budou vyhlášeny výsledky jarního úklidu oblas Pošembeří. Tato ak vita Regionu Pošembeří nese název Ukliďme Pošembeří! a je zaš těná Českým svazem ochránců přírody, a zároveň je součás celosvětové kampaně Ukliďme svět. Cílem je spojit lidi, kterým není lhostejné jejich okolí a nepořádek, který se tam skrývá, a kteří tak každoročně uklízejí černé skládky. Uvidíme, zda se letos konečně do úklidu zapojí i čas kri ci (nejen vzhledu naší obce :o) 10 DEN ZEMĚ NA KLEPCI TRAMPOTY Country skupina z Červených Peček oslaví letos čtyřicáté výročí založení. Oslavy se uskuteční v bývalém zámeckém parku v Červených Pečkách. TRAMPOTY zde představí svou čtvrtou desku, kterou pokřtí hosté Karel Kahovec a skupina Georgie&Beatovens. Bohatý program pro celé rodiny: šermíři - hudba - ohňová show - ohňostroj - výuka country tanců Vstupné dobrovolné ZAJÍMAVOST ZNOVUOBJEVENÉ ČESKOBRODSKO V galerii Šatlava proběhne 2. března od 15 hod. vernisáž výstavy mimořádně historicky cenných fotografií obcí Českobrodska a Černokostelecka. Soubor celkem 48 zarámovaných snímků byl v roce 2010 náhodně objeven v skrytém prostoru půdy liblické střední školy. Následně byly snímky očištěny, zdigitalizovány a zpět vloženy do původních zrestaurovaných rámů. Okolnosti vzniku snímků nejsou známy, předpokládáme, že vznikly na objednávku Hospodářského spolku Českobrodska zřejmě na jaře Všechny snímky jsou popsány, lze je tedy lokalizovat, přesná datace vzniku bohužel chybí. Předpoklad, že snímky vznikly právě na jaře roku 1891, vychází z analýzy snímku bylanské tvrze a snímku obce Přistoupim. Vzhledem ke stáří fotografií a způsobu jejich uložení byl stav některých snímků velmi špatný, proto budou vystaveny jejich tištěné digitalizované kopie. Zajímavostí je fakt, že současná budova SOŠ v Liblicích byla dokončena až v roce Podle svědectví absolventů a bývalých pedagogů školy víme, že tyto snímky nebyly nikde k vidění minimálně od začátku 2. světové války. Otázkou tedy zůstává, proč a za jakých okolností byly snímky uloženy právě zde? Vysvětlením může být vztah mezi Hospodářským spolkem Českobrodska a tehdejší Hospodářskou školou zimní v Českém Brodě. Právě zmíněný hospodářský spolek inicioval v polovině osmdesátých let 19. století založení školy, která od počátku své existence několikrát měnila své sídlo. Lze tedy předpokládat, že soubor snímků byl naposledy k vidění zřejmě v meziválečném období v současné budově školy v Liblicích. Tomu napovídá skutečnost, že mezi fotografiemi z konce 19. století byla nalezena i fotografie výrazně novější, jediná datovaná rokem Na této fotografii je zachycena dožínková slavnost v Cerhenicích. Zajímavé informace doplnil také regionální historik PhDr. V. J. Mrvík, Ph.D. Podle jeho vyjádření se jedná o nejstarší existující snímky obcí Českobrodska, v případě Hořan, Žher a Klučova jde o jediné existující historické snímky zmíněných obcí. Výjimečný soubor historických fotografií bude k vidění v galerii Šatlava od 2. do 20. března Ing. Jiří Šmejkal, ICT koordinátor SOŠ Český Brod - Liblice OZ 29.indd Sec1: :17:37

10 PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Braniš ustřihoval vždy příslušný kuponek. Stejně tak jako u potravinových lístků. Boty a botičky nejen spravoval, ale dovedl i precizně vyrobit švec pan Zdeněk Jaroš. Dobře si vzpomínám, jak zhotovil na míru boty takzvané válenky. Byly ze silné plsti a velmi teplé do zimních mrazů. Navíc vícebarevné. Proutěné košíky, přidávačky a nůše pletl košíkář pan Josef Salamánek. Při jeho práci bylo rovněž na co se koukat. Od něho jsem se naučil plést pomlázky z osmi proutků. V zimních měsících se často na vsi porážel čuník. Na to byli v Doubravčicích rovněž machři - řezníci. Odborník vyučený řemeslu Toník Hájek, před ním pan Václav Skořepa a někdy také pan Standa Chroust. V hájovně sídlil hajný pan Dušek a revír od silnice k Českému Brodu vlevo měl na staros pan Stárek až někam k Masojedům. Cestáři byli ve vesnici tři - pan Fran šek Borovička, pan Lacina a do roku 1944 také můj otec Josef Stárek. Měli přidělené úseky, kontrolu jejich práce prováděl cestmistr z Českého Brodu. Dbalo se na čistotu příkopů, zasypání výmolů, posekanou trávu apod. Nezapomeňme na tehdejší pošťáky, osoby sice také státní a úřední, ale důležité - pana Jaroslava Chrousta a Karla Hamáčka. Velkou chloubou tehdejších Doubravčic byly třešňové sady. Jako kluci jsme chodili na třešně a vědomě tak vlastně vyhledávali - řečeno dnešní terminologií - adrenalinový sport. Protože třešňovky si každý majitel hlídal a běda kdyby nás chy l. Největší třešňovku měl pan Šámal. Tam jsme chodili nejraději. Ale třešní zde byla spousta a je na škodu, že se vhodné lokality pro jejich pěstování ovoce již dnes nevyužívají. Byla jistě ještě celá řada ostatních řemeslníků a drobných živnostníků, které bych mohl jmenovat, ale není možné si dnes vzpomenout na všechny. Vždyť vesnice tehdy byla téměř soběstačná, spousta zedníků a tesařů a ostaních si vzájemně pomáhali a vystavěli si chalupy a domky za minimální náklady. 14 Přejme si, aby vzájemné porozumění převzaly i další generace a naše obec se dále úspěšně rozvíjela. Zdraví vás Jaroslav Stárek Psáno na Šumavě, v únoru 2015 Poznámka 1: Pokud si někdo vzpomene na další řemeslníky a živnostníky z 1. poloviny 20. stole působící v obci nebo obec zásobující, uvítám jeho příspěvek. At již ke zveřejní ve zpravodaji, nebo jen jako podklad do Obecní kroniky. Uveden tu není např. žádný pekař, krejčí, hrnčíř... Poznámka 2: Novodobé Obecní kroniky jsou k nahlédnu na OÚ v úředních hodinách, kde jsou uchovávány po dobu 10 let. Poté se předávají do Okresního archivu v Kolíně. Kronika za rok 2014 bude zájemcům k dispozici od léta Alena Kvasničková, kronikářka obce ADOPCE STROMŮ U ŠKOLKY Obcí je připravován záměr výsadby listnatých stromů, na obecním pozemku, jednostranně podél komunikace u mateřské školky (v obousměrném úseku). Obec nabízí zájemcům možnost adopce těchto stromů. Bližší informace poskytne starosta obce. Děkujeme za zájem! MATEŘSKÁ ŠKOLKA Jak jsme ve školce prožili leden a únor? V lednu udeřila doba ledová! Doubravka se chtěla podívat, jak to vypadalo v době ledové. Všichni jsme se přesunuli o mnoho a mnoho let zpět a stali se zase pračlovíčky. Rozdělili jsme se do tlup, které ještě neuměly pořádně řeč, a tak jsme se dorozumívali jen posunky a podivnými zvuky: trrrrrrrrrr TRĎÁCI ; brrrrrrrr BRĎÁCI ; hůůůůůů SOVIČKY a čaka, čaka, hůůhůů MAŠINKY. Neznali jsme příbory a tak jsme nějaký čas jedli jen lžící a někdo si dokonce s rados zkusil, jaké to bylo, jíst rukama. Poznávali jsme, jak se v pravěku žilo, vařilo, co se jedlo, jak vyráběla, tvořila, malovala co nejvíc vynálezů z 21. stole. Vynalezli jsme: mobil, pračku, televizi, policejní stanici, odpadkové koše... byla toho spousta. Zvládli jsme to a dostali jsme se zpět do 21. stole. Vynalézání nás natolik zaujalo a dařilo se nám, že jsme v únoru postavili raketu a vzlétli do vesmíru. Začátkem měsíce jsme absolvovali výcvik kosmonautů a nyní prozkoumáváme vesmír. Přijelo k nám dokonce mobilní planetárium, ve kterém jsme sledovali hvězdy a pohádku o měsíci, který hledal sluníčko. Ve vesmíru se ještě nějaký čas zdržíme a poté, co se vrá me na naši planetu Zemi, budeme se těšit na vítání nových kamarádů ve školce. vypadala pravěká zvířata a vyzkoušeli jsme si je ulovit. Vyráběli jsme si pravěké zbraně, Milí rodiče a přátelé školky Doubravky, hudební nástroje, stavěli chýše v lese, křesali jak všichni dobře víte, školka se jiskřičky na oheň V mnohém nás inspiroval příběh Človíček a Človíčka, který jsme si četli bude v brzké době rozrůstat o další při odpočívání. třídu ZELENOU. Její dostavba právě Když už jsme všechno znali, zkoušeli jsme vrcholí, a pokud vše půjde dále podle si jako pračlovíčci hrát a postavili na ledových plánu, mohli bychom nové děti přivítat pláních PRASNĚHULÁKY. Fotky i s našimi příspěvky jsme poslali dětem do Afriky, aby již v dubnu. Veškeré informace k dodatečnému si za ně mohli koupit kola, na kterých budou zápisu do zelené třídy najdete jezdit do školy. Celé putování jsme zakončili na webových stránkách školky: PRAOLYMPIÁDOU, zapálili olympijský oheň a ms.doubravcice.cz vyzkoušeli všelijaké zimní disciplíny. Také jsme Jana Halaxová, ředitelka zjišťovali, co sportovci jedí a co to vlastně je sportovní chování. Doba ledová nás moc bavila, ale bylo na čase vrá t se zpět do 21. stole. Jak to udělat? MŠ DOUBRAVKA Abychom se z pračlověka stali člověkem, Doubravčice 232 potřebovali jsme vynalézt něco, co v pravěku Český Brod ještě neznali. A tak jsme zapřemýšleli, a potom tel.: h p://ms.doubravcice.cz otevřeli všechna naše centra a každá tlupa OBECNÍ KNIHOVNA KNIHOVNA DOUBRAVČICE Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro) Otevírací doba: pondělí h Knihovnice: Hana Pohořalová 11 OZ 29.indd Sec1: :17:40

11 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBCE DOUBRAVČICE Mše u kaple sv. Jiří Každoročně se snažíme, aby se v dubnu (v období svátku sv. Jiří) konala venkovní mše u kapličky na návsi. Přestože účast není příliš hojná, zájem je a proto i letos snaha zorganizovat tuto akci přetrvává. V loňském roce se mše z důvodů nepřízně počasí neuskutečnila, tak budeme tentokrát doufat v lepší podmínky. Na rozdíl od minulých let, kdy venkovní mši sloužil úvalský farář Mgr. Krzysztof Lach, jsme se rozhodli pro změnu a oslovili jsme českobrodského faráře církve římskokatolické RNDr. Matúše Kociana Ph.D. Přesný termín mše je k dnešnímu dni v jednání, stejně jako její průběh. Pokud se vše podaří domluvit, včas datum konání zveřejníme. VENKOVNÍ MŠE U KAPLE SV. JIŘÍ DUBEN 2015 JARNÍ BLEŠÍ TRH v KD DOUBRAVČICE UKLIĎTE DOMA PRODEJTE NEVYUŽITÉ URČETE CENU SYMBOLICKOU návoz věcí den předem a dle dohody kontakt ZATEPLOVÁNÍ FASÁD NA KLÍČ ZEDNICKÉ PRÁCE Mukařov u Říčan TEL.: PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Řemesla a živnos v Doubravčicích Je až neuvěřitelné kolik šikovných řemeslníků měla naše obec zhruba ve čtyřicátých letech minulého století. Je ale na druhé straně pravdou, že je ta řemeslná práce nemohla vždy zcela uživit a tak mnozí z nich jezdili za výdělkem převážně do Prahy. Koho ale řemeslo uživilo, byl bezesporu mistr kovář a podkovář pan Jindřich Baštecký. Jeho kovárna byla na tehdejší dobu dobře vybavena. Naproti vchodu do dílny stála velká výheň na ohřev kovů a vedle kovadlina na podstavci. Na stojánku byla spousta druhů kleští a také různá kladiva. Další potřebné stroje, jako např. buchar, vrtačka, bruska byly poháněny přes transmisi. To mělo tu výhodu, že pro všechny stroje stačil jen jeden elektromotor. Pro nás kluky bylo pozorování práce v kovárně velkým zážitekem. Pan mistr byl velmi přátelský člověk a měl vždy radost z našeho zájmu o jeho práci. Vedle kovárny byl upraven takový kotec pro kování koní. To jsme rádi sledovali a ještě dodnes cítím ten pach, který se šířil kolem koňského kopyta, když se přiložila rozpálená podkova. Práce měl kovář stále dost a při potřebách zdejších z e m ě d ě lců, kteří museli dbát na dobré vybavení svého hospodářského náčiní včetně povozů, účelně spolupracoval s místními koláři. Kolářské řemeslo provozoval jednak pan Chroust a také pan Josef Hrdlička. Vyráběli drobné věci (např. násady k sekerám, motykám, krumpáčům) i velmi náročná kola k povozům a žebřiňákům. Na ty se pak napasovaly, ještě zatepla, kovové obruče vyrobené v kovárně. Další, myslím že ale méně známá, byla strojní dílna pana Uhra. Ta byla v domě pana Tůmy, vedle koláře pana Hrdličky. Vybavena byla soustruhy a frézami. Zde pan Uher vyráběl převážně drobné kovové výrobky. V té době 40. let se však šeptalo, že to byla také výroba pro německou armádu. Ve výčtu řemeslníků nelze opomenout malíře - nejen pokojů - pana Jaroslava Košíka. Byl to velmi vyhledávaný odborník. Dělal i práce natěračské a nezapomenutelné bylo jeho malování kulis pro zdejší ochotnické divadlo. Kulisy byly dlouho poté ještě s jinými divadelními rekvizitami uskladněny v hasičské zbrojnici na půdě. O práce elektrikářské se v obci a okolí staral pan Barták. Jednalo se především o elektroinstalační práce, malé nízkonapěťové rozvaděče a tehdy časté pojistkové skříně. Byl již zmíněn v souvislosti s výstavbou Kulturního domu, kde právě dělal elektrické rozvody. Ty myslím slouží ke spokojenosti dodnes. Dalšími důležitými živnostníky pro obec byli dopravci: pan Josef Strnad a také pan Alois Cetl. Pan Strnad zabezpečoval dopravu do Úval a pan Cetl do Českého Brodu. Tomu ale autobus pohltil jednoho dne požár a dále spoj již neprovozoval. (viz Průboj ze dne 6. listopadu 1937, č. 45). Myslím, že mohu vzpomenout a zařadit mezi řemeslníky/živnostníky i další občany Doubravčic, např. trafikanta pana Braniše. Jeho trafika byla na návsi, pokud se pamatuji dobře, tak v domě, kde dnes bydlí vynikající řemeslník - malíř pokojů Jiří Bouček. Cigarety se prodávaly na příděl a kuřáci měli tzv. tabačenky, ze kterých pan OZ 29.indd Sec1: :17:40

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XI **** VYCHÁZÍ 02. LEDNA 2014 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014:

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více