OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER"

Transkript

1 H O S P O D A DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE číslo 29 ročník VII. období březen - červen 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Z obsahu: VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ ODPAD? - SBĚRNÝ DVŮR - JEDNOSMĚRKA U MŠ - JARNÍ ÚKLID MASOPUST V ROCE KOMUNITNÍ ŠKOLA - KULTURNÍ TIPY - ŘEMESLNÍCI A ŽIVNOSTNÍCI V OBCI TEPLÁ JÍDLA DOPOLEDNÍ SVAČINY NEKUŘÁCKÝ SALONEK ZAHRÁDKA OTEVŘENO DENNĚ AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER přistavení kontejnerů (3-11 m 3 ) odvoz odpadu a sutí doprava štěrku, písku, betonových směsí, kačírku, stavebních materiálů přeprava stavebních strojů odtah vozidel práce smykovým nakladačem Caterpillar bobík P. Šermauer, Tismice 94, Český Brod IČO: , DIČ: foto: freephotos Veselé Velikonoce 2015 Na svatého Řehoře, gruntujeme v komoře. (březen) Březen - za kamna vlezem, duben - jdem do kedluben či do petržele šťastně a směle. (duben) Teplý Pankrác, Servác, Bonifác zřídka kdy hospodyni přes pozadí plác. (květen) Adolf plný vervy nosí do ovoce červy, kteří užírají pěstitelům nervy! (červen) OÚ DOUBRAVČICE, Doubravčice 94, Český Brod PO h PÁ h tel.: , OZ 29.indd :12:13

2 PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ cena 1 290,- Kč / m 2 bez DPH poslední pozemky v nabídce LOKALITA NA ČIHADLECH - DOUBRAVČICE - komunikace - zasíťování, přípojky - veřejné osvětlení - zeleň UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍ - všeobecná informace o Rozhodnete-li se pro koupi zasíťovaného pozemku od právnické osoby (resp. jako podnikatel), týká se vás od ledna 2014 Novela zákona o dani z přidané hodnoty. o Před vlastní koupí by si měl každý kupující ve vlastním zájmu dobře ověřit skutečný stav pozemku - zda se opravdu jedná o pozemek stavební! POHODA VENKOVNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA DOUBRAVČICE před KD vstupné 50 Kč rezervace od Potraviny Doubravčice KOSTELEC N. Č. LESY Obec Doubravčice nabízí pozemek č. 342/1 PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU U LÁZNÉHO POTOKA cena 500,- Kč/m 2 Výhodné odkoupení jen části pozemku v okolí příslušné nemovitosti (chaty)! Splátkový prodej možný OZ 29.indd :12:20

3 INZERCE Inzerce řádková je pro občany zdarma, stejně tak oznámení, gratulace a kulturní akce. Firemní inzerce je placená. Odmítnuta bude inzerce nee cká, v rozporu s dobrými mravy; zjevně klamavá či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo chráněné zájmy jiné osoby. Tyto ceny jsou platné od Inzerce kontakt: OÚ Doubravčice čp. 94 (kancelář) Ceník čb inzerce: 1/1 A5-720,-Kč, 1/2 A5-360,-Kč, 1/4 A5-180,-Kč ; vč. DPH Ceník barevné inzerce: 1/1 A5-1440,-Kč, 1/2 A5-720,-Kč, 1/4 A5-360,-Kč; vč. DPH Upozornění pro inzerenty: Od vydání OZ č. 25 je každý inzerát nezaslaný v tiskové předloze zpoplatněn paušální částkou 100,- Kč za zpracování. Případně lze domluvit další grafické práce za zvýhodněných podmínek. Máte-li zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či informace ve společenské rubrice v příš m čísle OZ, zašlete své podklady na popř. je odevzdejte na OÚ nebo do Potravin. Dotazy, návrhy a připomínky lze zaslat/dát tamtéž. Uzávěrka OZ č. 30 je Vychází 3x ročně, vydavá obec Doubravčice, Ev. č. MK ČR E 18702, IČ Náklad 500 ks, zdarma. Kontakt A. Kvasničková, tel.: Výdejní místa - OÚ Doubravčice, Hospoda, restaurace Čabuzi, Cukrárna U Bártů, Potraviny. Tisk TISKÁRNA JAN PRŮŠA Klučov. Grafická úprava a foto A. Kvasničková (není-li u fota uvedeno jinak). OZ č. 30 vyjde (pro období červenec - říjen 2015) 22 OBEC DOUBRAVČICE nabízí BROŽURY O OBCI - 39,- Kč vydané u příležitosti 680 let od první písemné zmínky o obci A5, 24 stran, barevné a čb foto, textová část ( ) PAMĚTNÍ MINCE - 49,- Kč mosaz, průměr 31,8 mm, varianta lesk/patina, náklad 500 ks POHLEDNICE OBCE - 5,- Kč 4 druhy pohlednic včetně reprintu z 20. let min. století POPTÁVKA - PALETY PRO SPORTOVNÍ KLUB Sportovní klub parkouristů shání použité neporušené a neshnilé dřevěné palety. Na-kládka a odvoz zajištěn. Přispějete tak ke sportovnímu vyžití dětí. Děkujeme. Kontakt tel.: ,5 km m převýšení běžecký závod údolím Šembery pro ty, kteří rádi závodí, ale ještě více mají rádi les - registrace na místě od 11 h mapa, trasa závodu, info - vše na webu OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE DOUBRAVČICE BLESKOVÉ ZPRÁVY Výlukový jízdní řád Český Brod - Úvaly - Praha od do změny odjezdů vlaků - omezení kapacity tra Omezení provozu osobní dopravy jsou způsobena mimořádnostmi a výlukami. Mimořádnos jsou neplánované událos typu poruchy, nehody a živelné katastrofy. Výluky jsou plánovaná omezení způsobená stavebními pracemi, jež zahrnují modernizaci, údržbu a opravy tra, železničních stanic a zastávek. Cílem výluk je zlepšení komfortu cestování a služeb, někdy i zkrácení cestovních dob. Tolik na vysvětlenou ohledně výluk, zdroj ČD h p://www.cd.cz/omezeniprovozu/. Odkaz na výlukové jízdní řády naleznete na webu obce ( tul) a webu ČD - traťové jízdní řády: h p://www.cd.cz/cs/ vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratovejizdni-rady/ Pokračující modernizace železničního koridoru v oblas stanice Úvaly výrazněji omezí provoz vlaků PID na lince S1. Mění se všechny časové polohy jednotlivých vlaků a vybrané vlaky ve špičkách pracovních dnů se ruší. Spěšné vlaky budou mezi Prahou a Úvaly zastavovat ve všech stanicích a zastávkách jako náhrada za zrušené osobní vlaky v blízkých časových polohách. Změna jízdního řádu vlaků se také dotkne návaznosti autobusových linek, které se v těchto dnech ještě upravují. Doporučujeme v době zahájení výluky pročíst aktuální řády ČSAD. Parkoviště P+R Český Brod II Město Český Brod pokračuje v realizaci stavebních prací v projektu výstavby odstavného parkoviště systému P+R v blízkos železniční stanice a autobusového nádraží včetně veřejného osvětlení, kamerového a parkovacího systému, oplocení a vegetačních úprav. Realizací projektu vznikne 130 parkovacích stání, z toho 7 stání pro invalidy. NA ÚVOD... Pokud jste v poslední době zaregistrovali zvýšený zájem médií o naší obec, zřejmě asi víte proč se tak dělo. Obec oslovila hejtmana Střed. kraje Miloše Peteru se žádos o pomoc ohledně ručitelského závazku při sjednávání výhodnějších úrokových podmínek v bance na dlouhodobé financování spoluúčas všeho, co se v obci za poslední čtyři roky vybudovalo (viz OZ č. 28). Velmi mne na celé kauze mrzí především neobjek vnost některých medií, která nás srovnávala se zadluženými obcemi, které na tom jsou bohužel tak špatně, že již v noci nesví, nesváží odpad apod. Myslím, že zde můžu s čistým svědomím prohlásit, že nic podobného se u nás za poslední roky nedělo, neděje a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo. Nicméně zvláště tato mediální popularita má za následek, že na posledním zasedání Střed. kraje nebyla naše žádost schválena. Osobně jsem se jednání účastnil a vím, že žádost nedoporučil v první řadě Finanční výbor, který si v září kladl nejvíce podmínek a které byly z naší strany beze zbytku splněny. Dále bych byl rád, kdyby si každý uvědomoval své chování vůči obci a také ostatním obyvatelům. Pokud někdo nebude třídit odpad jen proto, že ho k tomu nemůže nikdo nu t, nemá asi dál cenu přemýšlet nad jeho mentalitou. Stejně tak, pokud se někdo domnívá, že nemusí dodržovat dopravní předpisy, protože pos h není zrovna v dohledu viz situace u školky. V ohrožení je zde často bezpečnost a zdraví dě i rodičů, včetně osob v daném autě. Jsou mezi námi šoférš analfabe, kteří velmi riskují na úkor uje pár desítek metrů navíc. Jsem zvědav, kolika z nich se právě teď vybaví, že je tam někdo potkal a poznal (stejně jako já). Nemluvě o těch, kteří si obec pletou se závodní dráhou! A zajímalo by mne, jak dlouho by některým přišlo zábavné tahání si bláta na svůj dvůr, bláta, které si z auta před vaším domem oklepal někdo jiný, pro kterého je to normální. Nechcete-li se dohadovat se sousedy, tak nekri zujte ty, kterým nejsou některé věci lhostejné. Netvrdím, že jsem bez chyby. Jednosměrku u MŠ jsem si projel taky, ale to jsem ji prohrnoval pluhem či jako dnes čis l se zametákem na traktoru. A prosím, zkuste přestat být vůči svému okolí lhostejní, nikdy nevíte kdy a jak se to vrá :o) Krásné jaro přeje všem J. Prkno, starosta obce 3 OZ 29.indd :17:30

4 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Svoz odpadu Od ledna 2015 pla nová vyhláška č. 1/2014 TKO (cena za svoz odpadu). Svoz odpadu je proto prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve středu. Stávající stanoviště na separovaný odpad byla posílena a nyní jsou kontejnery na těchto místech: u Kult. domu - (stávající) 4x plast, 3x papír, 1x sklo, 1x TetraPack u bytovek - (nové) 1x plast, 1x papír, 1x sklo na návsi za kapličkou - (nové) 2x plast, 1x papír, 1x sklo, 1x TetraPack rozces u trafostanice Na Zámkách - (nové) 2x plast, 1x papír, 1x sklo na konci Jeřabinové cesty Stará Zámka - (nové) 1x plast, 1x papír, 1x sklo u vodojemu - (stávající) 5x plast, 3x papír, 1x sklo, 1x TetraPack Obecní kompost Od ledna 2015 je zrušen stávající obecní kompost na okraji obce za bývalým vepřínem. Svozové nádoby (popelnice) Na OÚ nabízíme k okamžitému zakoupení či objednání svozové nádoby pro domovní odpad (popelnice plast, černé, kolečka) a to: obsah 120 l za 700,- Kč, obsah 240 l za 1000,- Kč. Kontejnery na Tetrapacky a nádobou na kov atd. se zabývá samostatný článek s názvem Třídíme správně na str. 6. Sběrný dvůr pro občany Doubravčic Od 1. června 2015 bude k dispozici nový sběrný dvůr v Liblicích u Českého Brodu v Průmyslové ulici. Trvale hlášení obyvatelé Doubravčic zde budou moci odpad ukládat zdarma. Letošní rok bude dvůr ve zkušebním provozu. Z důvodu otevření sběrného dvora v Liblicích nebude tedy realizován původní záměr obce, zřídit pro občany vlastní prostory sběrného dvora (jak bylo dříve uvedeno na webu obce). 4 Oprava mostku u bytovek a silnice z Hradešína Loni avizovaná, zahájená a nedokončená oprava mostku u bytovek na konci obce, spojená s uzavírkou silnice z Doubravčic na Český Brod (silnice č. 113) bude dle posledních poskytnutých informací provedena na přelomu března a dubna 2015 (v závislos na počasí). Následně bude realizována kompletní rekonstrukce (tj. nový povrch vozovky) komunikace z Hradešína směrem na Doubravčice. I zde tedy budete muset počítat s neprůjezdným úsekem. Přesný termín do uzávěrky OZ nebyl znám. Komunikace u mateřské školy V prosinci byla zkolaudována komunikace vedoucí ke školce. Někteří nega vně nesou fakt, že se vozovka stala jednosměrnou. Tato komunikace je na obecním pozemku, který nebylo možno pozměnit. Šíře komunikace je zde pouhé 3 m, tudíž sem nelze umís t a nesmí být povoleny dva jízdní pruhy tj. pro směr. A z důvodu délky inkriminovaného úseku této vozovky zde nelze umís t ani právo přednos v jízdě. Komunikace vznikla dle projektové dokumentace, byla tedy navržena, schválena, zkolaudována. Výjimku jsme získali na plochu parkoviště u MŠ, které je řešeno jako obousměrné. Závěr: Jednosměrka se zde rušit nebude a bude-li přetrvávat dopravní nekázeň budou realizovány pos hy. Vyhlášené tuly Obec připravila podklady pro žádost na realizaci (obnovu) chodníků v obci, na základě vyhlášeného titulu SFDI (Státní fod dopravní infrastruktury). Výsledky žádostí a přidělené dotace SFDI oznámí až v dubnu Vodovod a kanalizace Na Zámkách V době distribuce tohoto OZ zúčastnění obdrží Dodatky č. 3 ke smlouvě O inves čním příspěvku a smlouvu O právu provést stavbu na pozemku (včetně plné moci k vyřízení st. povolení na vodovodní přípojku). ZAJÍMAVOST Fenomén - bytová restaurace Strávit příjemný večer, dobře se najíst, poznat nová místa a nové lidi... To je základní záměr bytových restaurací, které se začínají objevovat i v české kotlině. Princip těchto domácích tzv. undergroundových restaurací bývá stejný: pokrmy vaří a připravuje nadšený (leč zpravidla vynikající) amatérský kuchař(ka), termíny na akce se vypisují na sociálních médiích, nebo předávají osobními kontakty a celý večer probíhá v bytě organizátora. Netradiční, možná trochu oboustranně odvážené, ale v neformální atmosféře tak lze získat zajímavou zkušenost. Termíny nebývají příliš časté a některé bytové restaurace již mají i vypsané čekací lis ny se zájemci. Na koncept bytových restaurací navazuje další sociální záležitost, která k nám dorazila z Helsinek a tou je Restaurant day. Na jeden den si kdokoliv může kdekoliv otevřít svou vlastní restauraci a pozvat návštěvníky. Restaurant day se však odehrává pouze 4x ročně (termíny jsou stanoveny předem), a po zaregistrování se na webu jste již účastníkem slavnos jídla a pi. Co a kde připravíte, zda jste amatér nebo profesionál a jaké ceny si určíte, je jen na vás. A víte, že gurmánský zážitek a atmosféru bytové restaurace máme na dosah i u nás v Doubravčicích? Stačí se přihlásit přes , počkat na zaslání nabídkového menu a termínu akce a prvních 8 šťastných se může přijít posadit ke stolu. Vše je připravováno z kvalitních surovin a pokud se nedostanete hned na seznam vyvolených, máte šanci v rámci již zmíněného Restaurant day. dovoz VODY odvoz ODPADNÍCH VOD (jímky/fekál) Tomáš Rychta Štíhlice tel OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK inzerce zn. Whirlpool, Ignis, Philco a jiné Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek Doubravčice 128 tel OZ 29.indd :17:31

5 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE TŘÍDÍME SPRÁVNĚ? Obec v souladu se svou zákonnou povinnos zajišťuje místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, min. nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologických odpadů rostlinného původu. Díky barevně odlišným kontejnerům, jejichž množství v obci stále roste, tak občané mají možnost minimalizovat množství komunálního odpadu, kterým naplní vlastní popelnice. Víme však, co mezi konkrétní druhy odpadu patří? Modrý kontejner papírový odpad: noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, kancelářský papír, kartonové obaly, papírové obaly od potravin a spotřebního zboží, jiné papírové a lepenkové obaly a odpady vše neumaštěné, ne mokré a jinak biologicky zašpiněné. Žlutý kontejner plastové odpady: plastové obaly od potravin a spotřebního zboží (PET láhve, plastové nádoby a láhve, kelímky a krabičky od potravin, sáčky, fólie), výrobky z plastů, polystyren, jiné plastové obaly a odpady opět vše nezašpiněné, bez zbytků původního obsahu, především chemikálií. Nevhazovat novodurové trubky a podlahové kry ny! Zelený kontejner (zvon) skleněný odpad: láhve od nápojů a potravin, skleněné nádoby, tabulové sklo, jiné skleněné obaly a odpady bez zbytků původního obsahu, především chemikálií, plastových či kovových uzávěrů, nevhazovat keramiku, porcelán a zrcadla. Černá popelnice kovové odpady: nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosme ky, víčka, hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové obaly a odpady vše beze zbytků původního obsahu, nevhazovat elektrospotřebiče. Pozn. Aktuálně je popelnice na kovy umístěna na dvoře OÚ. Oranžový kontejner tzv. TetraPaky (krabicové nápojové obaly) obaly od mléka, džusů, sirupů, vína a dalších nápojů beze zbytků původního obsahu. Biologické odpady rostlinného původu: odpady ze zahrad - posekaná tráva, pěs telské odpady, seno, lis, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, ořezané čás stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, dřevo, kuchyňské odpady rostlinného původu a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. Obec je povinna v souladu s vyhláškou 321/2014 Sb. zajis t sběr biologických odpadů rostlinného původuminimálně pro období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Pro tyto účely budou v uvedené sezoně umístěny pro odběr biologických odpadů rostlinného původu označené kontejnery. V případě papírových, plastových, skleněných a kovových odpadů, je stanoven požadavek, abymísta pro oddělené soustřeďování těchto odpadů byla obcí zajištěna celoročně. Odběr nápojových obalů jakožto tříděného odpadu formou samostatných kontejnerů není ze strany obce dle platné legisla vy povinný. Kontejnery na separovaný odpad jsou vždy: a) barevně odlišeny b) označeny výraznou samolepkou s informacemi o druhu odpadu Nelze tedy argumentovat m, že lze vhazovat jakýkoliv odpad do kteréhokoliv kontejneru, neboť nevím kam co patří! CpR DOKOLEČKA Důležité termíny programů a akcí: BŘEZEN: dopolední herna taneční kurzy herna odpadá odpolední tvoření - velikonoční Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h dopolední herna taneční kurzy Hojivý úterek se Sara nou od 20h DUBEN: dopolední herna odpolední tvoření - jarní Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h / dopolední herna kulatý stůl o transparentnos neziskových organizací na krajském úřadě KVĚTEN: dopolední herna Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 8.narozeniny, zápis dě do školy DOKOLEČKA, balonková show / dopolední herna Hojivý úterek se Sara nou od 20h 30./31.5. Dětský den na fotbalovém hřiš ČERVEN: dopolední herna odpolední tvoření, rozloučení před prázdninami Rodinné konstelace s Janou Chaloupkovou od 20h dopolední herna TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ každý pátek 1x za 14 dní pro začátečníky i pokročilé 300 Kč/pár KD DOUBRAVČICE h info: Š. Hladíková OZ 29.indd Sec1: :17:32

6 CpR DOKOLEČKA Pravidelný program: HERNA: dopolední herna každé ÚTERÝ odpolední herna s tvořením pro rodiče s dětmi, které mohou přijít i po školce, vždy jedenkrát za měsíc v pondělí hodin, při pobytu v herně je možno využít i návštěvy knihovny, která má ve stejnou dobu také otevřeno. odpolední herna bude otevřena v tyto dny: velikonoční tvoření - ovečka jarní tvoření - motýlí louka 8.6. (včas upřesníme) KROUŽKY: KERAMICKÝ ve čtvrtek od 16 do 17 h pro dě, od do h pro dospělé v keramické dílně, kontakt M.Pačesová JÓGA pro dospělé ve čtvrtek od do h v prostorách MŠ Doubravka JÓGA PRO DĚTI ve čtvrtek h pro dě od 5 let v prostorách MŠ Doubravka SETKÁNÍ PRO DOSPĚLÉ: úterky večer věnujeme řešení vztahů, komunikace, našemu zdraví, stravě, zpívání lidových písniček, výchově dě apod. RODINNÉ KONSTELACE s Janou Chaloupkovou: většinou 2.úterý v měsíci (sledujte náš web) HOJIVÉ ÚTERKY se Sara nou (Lenkou Kadlecovou): koncem března/ koncem května setkání skupiny rodičů k přípravě vzdělávání dě 1.stupně ZŠ - pro info volejte, pište :) 18 Spolek Dokolečka zakládá pod svou záštitou komunitní školu Skupina rodičů připravila koncept školy, technické zajištění provozu i legislativní základ. Hledáme ochotné spoluobčany z Doubravčic i okolních obcí, kteří by nám mohli pomoci s realizací prostor, vybavením, pomůckami... aneb začátky jsou vždy těžké! Uvítáme jakoukoliv vaši nabídku, ať materiální, finanční, osobní účast při svépomocných pracích nebo různé nápady. Škola by měla dětem otevřít své dveře již v září Předem velice děkujeme a těšíme se na společnou tvořivou práci! S dotazy, nápady či nabídkou pomoci se prosím obracejte na Lindu Pačesovou kontakt: tel.: , OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Další druhy odpadu: Nebezpečné odpady, jejichž oddělený sběr je nezbytné zajis t, jsou např.: zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla... U nebezpečných odpadů plní obec zákonem stanovenou povinnost zajištěním místa pro oddělené soustřeďovánínebezpečných odpadů ve stanovených termínech, min. dvakrát ročně. Velkoobjemový odpad (např. nábytek, kuchyňské spotřebiče) bude možno umístit ve sběrném dvoře v Liblicích, v ulici Průmyslová, Český Brod, a to počínaje 1. červnem Tento nový sběrný dvůr bude na základě dohody k dispozici i našim občanům s trvalým bydlištěm v obci. Bližší informace ke sběrnému dvoru v Liblicích zveřejníme včas na webových stránkách obce. Stavební odpad není odpadem komunálním! ve smyslu definice zákona o odpadech (185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Obec je oprávněna stanovit, na základě zmocnění daného 17 odst. 2 zákona o odpadech, systém nakládání se stavebním odpadem, produkovaným na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. Její zákonná role však končí tím, že svou obecně závaznou vyhláškou může stanovit systém nakládání se stavebním odpadem pro jednotlivé fyzické osoby. Ty jsou však samy povinny nakládat s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech a případně tedy také se systémem stanoveným příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce a nést tak náklady vzniklé v souvislosti s nakládáním se stavebním odpadem. Stavební odpad budou moci občané počínaje 1. červnem 2015 umisťovat ve zmíněném sběrném dvoře. Podrobnos o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubravčice lze nalézt v nové vyhlášce 1/2015, jež vstoupí v účinnost od Kde přesně lze nalézt nádoby pro sběr tříděného odpadu v příloze vyhlášky. Závěrem všechny obyvatele žádáme, aby při třídění odpadů se pokusili dodržovat výše uvedená pravidla a do určených nádob nevhazovali nic, co do nich nepatří, minimalizovali objem odhazovaného odpadu například sešlápnutím, rozložením apod., neznečišťovali okolí sběrných nádob odhazováním odpadu. Pro úplnost uvádíme, že znečištění okolí sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství je regulováno zákonem, a to v 47 odst. 1 písm. d), h), i) a 47b písm. d) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. DĚKUJEME! OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVČICE Doubravčice Český Brod tel. kancelář OÚ: tel. starosta: (PO -PÁ) úřední hodiny: PO h PÁ h Zastupitelé : Jaroslav Prkno (starosta) Kristýna Žákovcová (místostarostka) František Chmelenský Martin Hladík Martin Rubeš Tomáš Němec Miroslav Hájek 7 OZ 29.indd Sec1: :17:33

7 TECHNICKÉ SLUŽBY DOUBRAVČICE S.R.O. Technické služby ke konci minulého roku fyzicky obdržely (v OZ 28 avizovaný) víceúčelový traktůrek John Deere. Jeho hlavním posláním, které vyplývá i z účelu dotačního tulu, je čištění komunikací za účelem snížení prašnos. Služba je nabízena i okolním obcím. Zájemci o jeho prohlídku jsou srdečně vítáni. Od měsíce října 2014 úspěšně realizujeme rozvoz obědů z MŠ Doubravka. Rozvoz jsme nabídli i občanům Masojed a Š hlic. Paní šé uchařce školní jídelny Jarmile Rajmanové jsou od našich strávníků doručována pouze slova uznání a chvály. Věříme proto, že okruh spokojených odběratelů se ještě rozšíří. Pro odběr obědů potřebujete pouze zakoupit dva kusy trojdílných jídlonosičů (kov či plast) a zavolat na Technické služby. Od následujícího dne lze zahájit doručování obědů. Jeden oběd stojí 60 Kč, vyúčtování je až po skončení měsíce zpětně, za skutečně odebrané obědy. Ve spolupráci s Úřadem práce v Kolíně vstupujeme do konkrétních dohod o využi pracovníků na takzvané Veřejně prospěšné práce (VPP). Nejedná se o VPP určené soudem (Probační agentura), ale jsou to osoby přidělené Úřadem práce. Naše partnerská organizace Technické služby Český Brod služeb těchto pracovníků dlouhodobě využívá k plné spokojenos. Tito pracovníci nás nebudou stát žádné peníze za mzdy, jejich odměna bude plně refundována z Úřadu práce. Od započaly svoz separovaného odpadu pro naši obec nově zajišťovat Technické služby Český Brod. Svoz papíru i plastů je, při současném výrazně navýšeném počtu kontejnerů, realizován 1x za 14 dní. Nově přibyly i kontejnery na nápojové kontejnery, tzv. Tetrapacky. Za kontejnery již nepla me pronájem, což je jeden z kroků pro úspory v odpadovém hospodářství. Jen vás žádáme, pomozte dohlížet na to, co je vhazováno do jednotlivých kontejnerů. Čas od času se v nich nachází zcela jiný, než příslušný separovaný odpad. Připomínky, názory přijímáme a informace poskytujeme na níže uvedených kontaktech a osobně v úředních hodinách. Za TS Doubravčice Mar n Rubeš Technické služby Doubravčice s.r.o. Doubravčice 94, Český Brod Jednatel: Martin Rubeš Mob.: Tel.: Web: ts.doubravcice.cz IČ: DIČ: CZ Č. účtu: /0300 Úřední hodiny v kanceláři OÚ: PO 17:30-19:00 h ST 7:30-9:00 h UPOZORNĚNÍ STAROSTY OBCE: OBEC SE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ VÍCE ZAMĚŘÍ NA KONTROLU PRAVIDEL- NÉHO PARKOVÁNÍ NA OBECNÍCH POZEM- CÍCH MIMO KOMUNIKACI. NEJČASTĚJI SE JEDNÁ O ZELENÉ PRUHY PODÉL KOMUNIKACÍ NEBO PŘÍMO MÍSTA VEDENÁ JAKO VEŘEJNÁ ZELEŇ. PARKOVÁNÍM ZDE DOCHÁZÍ NEJEN K POŠKOZOVÁNÍ TĚCHTO MÍST, ALE I NÁSLEDNÉMU ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNI- KACE A ROZHODUJÍ JE JIŽ FAKT, ŽE TATO MÍSTA nejsou URČENA PRO PARKOVÁNÍ VOZIDEL. NUTNOSTÍ SE JIŽ STALO MONITO- ROVÁNÍ PROSTOR KONTEJNERŮ, NOVÁ KAMERA BYLA PROTO INSTALOVÁNA I U PŘEMÍSTĚNÝCH KONTEJNERŮ U VODO- JEMU. PŘES MNOHÉ VÝZVY A MOŽNÝ FINANČNÍ POSTIH SE STÁLE STÁVÁ, ŽE DO SEPAROVANÉHO ODPADU JE VKLÁDÁN I JINÝ, PŘÍP. JE NETŘÍDĚNÝ ODPAD HROMADĚN VEDLE KONTEJNERŮ. ZAJÍMAVOST Za fotografie označené MASOPUST DOUBRAVČICE (asi) 1976 děkuji panu M. Navrá lovi Určíte-li někdo přesnou dataci či doplníte bližší informace popř. zapůjčíte další fotografie a dokumenty vztahující se k obci, předem děkuji. Alena Kvasničková, kronikářka obce 8 17 OZ 29.indd Sec1: :17:34

8 ZAJÍMAVOST Masopust v Doubravčicích (1976) OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Změna majitele obecního lesa Byl jsem požádán starostou Doubravčic, abych rozptýlil obavy majitelů převážně rekreačních objektů v obecním lese u Doubravčic, který jsem tento rok koupil. Nehodlám blokovat příjezd, oplocovat ani jinak znepříjemňovat život majitelům těchto objektů. Na oplátku od nich očekávám, že nebudou poškozovat lesní porosty a lesní cesty na mých parcelách. Hodlám hospodařit na těchto pozemcích tak, jak mi dovolí lesní zákon, těžit v porostech, kde to lesní hospodářská osnova umožní. Žádám obyvatele rekreačních objektů, kteří jsou momentálně obklopeni mými Slavnostní zakončení projektů V prosinci 2014 se uskutečnila kolaudace nové komunikace k MŠ a na počátku března letošního roku bude potvrzena kolaudace přístavby školky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akce uskutečněné z obdržených dotačních tulů jsou nejen pečlivě kontrolovány, ale také slavnostně ukončovány a předávány. Projekty s názvem Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice a Rekonstrukce místní komunikace k mateřské škole Doubravčice budou slavnostně ukončeny v pátek 27. března 2015 a to za účas zastupitelů Středočeského kraje a dalších představitelů. V přístavbě MŠ vznikne nová třída tzv. pozemky, aby se mi ozvali (nejlépe Zelená, do níž je vyhlášen mimořádný zápis již em), abych je mohl v případě těžby zalesnění informovat. Tomáš Broukal tel.: na březen 2015 (více na webu ms.doubravcice. cz). Zrekonstruovaná, jednosměrná komunikace ke školce je již využívána, bližší info naleznete na str. 4. inzerce 16 9 OZ 29.indd Sec1: :17:35

9 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Jarní úklid 2015 Obec Doubravčice ve spolupráci s Regionem Pošembeří o. p. s. vyhlašuje opět na duben akci Jarní úklid obce a okolí. Letošní termín nám vychází na Velikonoce, náhradní pak na následující sobotu. Jako každým rokem budou před OÚ vydávány zájemcům pytle a rukavice a registrovány lokality úklidu. Zavázané pytle s nasbíraným odpadem zanechávejte na místech umožňujících jejich odvoz svozovým vozidlem (pro pravidelné účastníky tato informace není novinkou, ostaní prosíme dodržte ji). Termín akce byla stanoven s ohledem na další významnou událost v dubnu - Den Země na Klepci (18. 4.) na níž budou vyhlášeny výsledky jarního úklidu oblas Pošembeří. Tato ak vita Regionu Pošembeří nese název Ukliďme Pošembeří! a je zaš těná Českým svazem ochránců přírody, a zároveň je součás celosvětové kampaně Ukliďme svět. Cílem je spojit lidi, kterým není lhostejné jejich okolí a nepořádek, který se tam skrývá, a kteří tak každoročně uklízejí černé skládky. Uvidíme, zda se letos konečně do úklidu zapojí i čas kri ci (nejen vzhledu naší obce :o) 10 DEN ZEMĚ NA KLEPCI TRAMPOTY Country skupina z Červených Peček oslaví letos čtyřicáté výročí založení. Oslavy se uskuteční v bývalém zámeckém parku v Červených Pečkách. TRAMPOTY zde představí svou čtvrtou desku, kterou pokřtí hosté Karel Kahovec a skupina Georgie&Beatovens. Bohatý program pro celé rodiny: šermíři - hudba - ohňová show - ohňostroj - výuka country tanců Vstupné dobrovolné ZAJÍMAVOST ZNOVUOBJEVENÉ ČESKOBRODSKO V galerii Šatlava proběhne 2. března od 15 hod. vernisáž výstavy mimořádně historicky cenných fotografií obcí Českobrodska a Černokostelecka. Soubor celkem 48 zarámovaných snímků byl v roce 2010 náhodně objeven v skrytém prostoru půdy liblické střední školy. Následně byly snímky očištěny, zdigitalizovány a zpět vloženy do původních zrestaurovaných rámů. Okolnosti vzniku snímků nejsou známy, předpokládáme, že vznikly na objednávku Hospodářského spolku Českobrodska zřejmě na jaře Všechny snímky jsou popsány, lze je tedy lokalizovat, přesná datace vzniku bohužel chybí. Předpoklad, že snímky vznikly právě na jaře roku 1891, vychází z analýzy snímku bylanské tvrze a snímku obce Přistoupim. Vzhledem ke stáří fotografií a způsobu jejich uložení byl stav některých snímků velmi špatný, proto budou vystaveny jejich tištěné digitalizované kopie. Zajímavostí je fakt, že současná budova SOŠ v Liblicích byla dokončena až v roce Podle svědectví absolventů a bývalých pedagogů školy víme, že tyto snímky nebyly nikde k vidění minimálně od začátku 2. světové války. Otázkou tedy zůstává, proč a za jakých okolností byly snímky uloženy právě zde? Vysvětlením může být vztah mezi Hospodářským spolkem Českobrodska a tehdejší Hospodářskou školou zimní v Českém Brodě. Právě zmíněný hospodářský spolek inicioval v polovině osmdesátých let 19. století založení školy, která od počátku své existence několikrát měnila své sídlo. Lze tedy předpokládat, že soubor snímků byl naposledy k vidění zřejmě v meziválečném období v současné budově školy v Liblicích. Tomu napovídá skutečnost, že mezi fotografiemi z konce 19. století byla nalezena i fotografie výrazně novější, jediná datovaná rokem Na této fotografii je zachycena dožínková slavnost v Cerhenicích. Zajímavé informace doplnil také regionální historik PhDr. V. J. Mrvík, Ph.D. Podle jeho vyjádření se jedná o nejstarší existující snímky obcí Českobrodska, v případě Hořan, Žher a Klučova jde o jediné existující historické snímky zmíněných obcí. Výjimečný soubor historických fotografií bude k vidění v galerii Šatlava od 2. do 20. března Ing. Jiří Šmejkal, ICT koordinátor SOŠ Český Brod - Liblice OZ 29.indd Sec1: :17:37

10 PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Braniš ustřihoval vždy příslušný kuponek. Stejně tak jako u potravinových lístků. Boty a botičky nejen spravoval, ale dovedl i precizně vyrobit švec pan Zdeněk Jaroš. Dobře si vzpomínám, jak zhotovil na míru boty takzvané válenky. Byly ze silné plsti a velmi teplé do zimních mrazů. Navíc vícebarevné. Proutěné košíky, přidávačky a nůše pletl košíkář pan Josef Salamánek. Při jeho práci bylo rovněž na co se koukat. Od něho jsem se naučil plést pomlázky z osmi proutků. V zimních měsících se často na vsi porážel čuník. Na to byli v Doubravčicích rovněž machři - řezníci. Odborník vyučený řemeslu Toník Hájek, před ním pan Václav Skořepa a někdy také pan Standa Chroust. V hájovně sídlil hajný pan Dušek a revír od silnice k Českému Brodu vlevo měl na staros pan Stárek až někam k Masojedům. Cestáři byli ve vesnici tři - pan Fran šek Borovička, pan Lacina a do roku 1944 také můj otec Josef Stárek. Měli přidělené úseky, kontrolu jejich práce prováděl cestmistr z Českého Brodu. Dbalo se na čistotu příkopů, zasypání výmolů, posekanou trávu apod. Nezapomeňme na tehdejší pošťáky, osoby sice také státní a úřední, ale důležité - pana Jaroslava Chrousta a Karla Hamáčka. Velkou chloubou tehdejších Doubravčic byly třešňové sady. Jako kluci jsme chodili na třešně a vědomě tak vlastně vyhledávali - řečeno dnešní terminologií - adrenalinový sport. Protože třešňovky si každý majitel hlídal a běda kdyby nás chy l. Největší třešňovku měl pan Šámal. Tam jsme chodili nejraději. Ale třešní zde byla spousta a je na škodu, že se vhodné lokality pro jejich pěstování ovoce již dnes nevyužívají. Byla jistě ještě celá řada ostatních řemeslníků a drobných živnostníků, které bych mohl jmenovat, ale není možné si dnes vzpomenout na všechny. Vždyť vesnice tehdy byla téměř soběstačná, spousta zedníků a tesařů a ostaních si vzájemně pomáhali a vystavěli si chalupy a domky za minimální náklady. 14 Přejme si, aby vzájemné porozumění převzaly i další generace a naše obec se dále úspěšně rozvíjela. Zdraví vás Jaroslav Stárek Psáno na Šumavě, v únoru 2015 Poznámka 1: Pokud si někdo vzpomene na další řemeslníky a živnostníky z 1. poloviny 20. stole působící v obci nebo obec zásobující, uvítám jeho příspěvek. At již ke zveřejní ve zpravodaji, nebo jen jako podklad do Obecní kroniky. Uveden tu není např. žádný pekař, krejčí, hrnčíř... Poznámka 2: Novodobé Obecní kroniky jsou k nahlédnu na OÚ v úředních hodinách, kde jsou uchovávány po dobu 10 let. Poté se předávají do Okresního archivu v Kolíně. Kronika za rok 2014 bude zájemcům k dispozici od léta Alena Kvasničková, kronikářka obce ADOPCE STROMŮ U ŠKOLKY Obcí je připravován záměr výsadby listnatých stromů, na obecním pozemku, jednostranně podél komunikace u mateřské školky (v obousměrném úseku). Obec nabízí zájemcům možnost adopce těchto stromů. Bližší informace poskytne starosta obce. Děkujeme za zájem! MATEŘSKÁ ŠKOLKA Jak jsme ve školce prožili leden a únor? V lednu udeřila doba ledová! Doubravka se chtěla podívat, jak to vypadalo v době ledové. Všichni jsme se přesunuli o mnoho a mnoho let zpět a stali se zase pračlovíčky. Rozdělili jsme se do tlup, které ještě neuměly pořádně řeč, a tak jsme se dorozumívali jen posunky a podivnými zvuky: trrrrrrrrrr TRĎÁCI ; brrrrrrrr BRĎÁCI ; hůůůůůů SOVIČKY a čaka, čaka, hůůhůů MAŠINKY. Neznali jsme příbory a tak jsme nějaký čas jedli jen lžící a někdo si dokonce s rados zkusil, jaké to bylo, jíst rukama. Poznávali jsme, jak se v pravěku žilo, vařilo, co se jedlo, jak vyráběla, tvořila, malovala co nejvíc vynálezů z 21. stole. Vynalezli jsme: mobil, pračku, televizi, policejní stanici, odpadkové koše... byla toho spousta. Zvládli jsme to a dostali jsme se zpět do 21. stole. Vynalézání nás natolik zaujalo a dařilo se nám, že jsme v únoru postavili raketu a vzlétli do vesmíru. Začátkem měsíce jsme absolvovali výcvik kosmonautů a nyní prozkoumáváme vesmír. Přijelo k nám dokonce mobilní planetárium, ve kterém jsme sledovali hvězdy a pohádku o měsíci, který hledal sluníčko. Ve vesmíru se ještě nějaký čas zdržíme a poté, co se vrá me na naši planetu Zemi, budeme se těšit na vítání nových kamarádů ve školce. vypadala pravěká zvířata a vyzkoušeli jsme si je ulovit. Vyráběli jsme si pravěké zbraně, Milí rodiče a přátelé školky Doubravky, hudební nástroje, stavěli chýše v lese, křesali jak všichni dobře víte, školka se jiskřičky na oheň V mnohém nás inspiroval příběh Človíček a Človíčka, který jsme si četli bude v brzké době rozrůstat o další při odpočívání. třídu ZELENOU. Její dostavba právě Když už jsme všechno znali, zkoušeli jsme vrcholí, a pokud vše půjde dále podle si jako pračlovíčci hrát a postavili na ledových plánu, mohli bychom nové děti přivítat pláních PRASNĚHULÁKY. Fotky i s našimi příspěvky jsme poslali dětem do Afriky, aby již v dubnu. Veškeré informace k dodatečnému si za ně mohli koupit kola, na kterých budou zápisu do zelené třídy najdete jezdit do školy. Celé putování jsme zakončili na webových stránkách školky: PRAOLYMPIÁDOU, zapálili olympijský oheň a ms.doubravcice.cz vyzkoušeli všelijaké zimní disciplíny. Také jsme Jana Halaxová, ředitelka zjišťovali, co sportovci jedí a co to vlastně je sportovní chování. Doba ledová nás moc bavila, ale bylo na čase vrá t se zpět do 21. stole. Jak to udělat? MŠ DOUBRAVKA Abychom se z pračlověka stali člověkem, Doubravčice 232 potřebovali jsme vynalézt něco, co v pravěku Český Brod ještě neznali. A tak jsme zapřemýšleli, a potom tel.: h p://ms.doubravcice.cz otevřeli všechna naše centra a každá tlupa OBECNÍ KNIHOVNA KNIHOVNA DOUBRAVČICE Doubravčice 94 (budova OÚ, 1. patro) Otevírací doba: pondělí h Knihovnice: Hana Pohořalová 11 OZ 29.indd Sec1: :17:40

11 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBCE DOUBRAVČICE Mše u kaple sv. Jiří Každoročně se snažíme, aby se v dubnu (v období svátku sv. Jiří) konala venkovní mše u kapličky na návsi. Přestože účast není příliš hojná, zájem je a proto i letos snaha zorganizovat tuto akci přetrvává. V loňském roce se mše z důvodů nepřízně počasí neuskutečnila, tak budeme tentokrát doufat v lepší podmínky. Na rozdíl od minulých let, kdy venkovní mši sloužil úvalský farář Mgr. Krzysztof Lach, jsme se rozhodli pro změnu a oslovili jsme českobrodského faráře církve římskokatolické RNDr. Matúše Kociana Ph.D. Přesný termín mše je k dnešnímu dni v jednání, stejně jako její průběh. Pokud se vše podaří domluvit, včas datum konání zveřejníme. VENKOVNÍ MŠE U KAPLE SV. JIŘÍ DUBEN 2015 JARNÍ BLEŠÍ TRH v KD DOUBRAVČICE UKLIĎTE DOMA PRODEJTE NEVYUŽITÉ URČETE CENU SYMBOLICKOU návoz věcí den předem a dle dohody kontakt ZATEPLOVÁNÍ FASÁD NA KLÍČ ZEDNICKÉ PRÁCE Mukařov u Říčan TEL.: PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE Řemesla a živnos v Doubravčicích Je až neuvěřitelné kolik šikovných řemeslníků měla naše obec zhruba ve čtyřicátých letech minulého století. Je ale na druhé straně pravdou, že je ta řemeslná práce nemohla vždy zcela uživit a tak mnozí z nich jezdili za výdělkem převážně do Prahy. Koho ale řemeslo uživilo, byl bezesporu mistr kovář a podkovář pan Jindřich Baštecký. Jeho kovárna byla na tehdejší dobu dobře vybavena. Naproti vchodu do dílny stála velká výheň na ohřev kovů a vedle kovadlina na podstavci. Na stojánku byla spousta druhů kleští a také různá kladiva. Další potřebné stroje, jako např. buchar, vrtačka, bruska byly poháněny přes transmisi. To mělo tu výhodu, že pro všechny stroje stačil jen jeden elektromotor. Pro nás kluky bylo pozorování práce v kovárně velkým zážitekem. Pan mistr byl velmi přátelský člověk a měl vždy radost z našeho zájmu o jeho práci. Vedle kovárny byl upraven takový kotec pro kování koní. To jsme rádi sledovali a ještě dodnes cítím ten pach, který se šířil kolem koňského kopyta, když se přiložila rozpálená podkova. Práce měl kovář stále dost a při potřebách zdejších z e m ě d ě lců, kteří museli dbát na dobré vybavení svého hospodářského náčiní včetně povozů, účelně spolupracoval s místními koláři. Kolářské řemeslo provozoval jednak pan Chroust a také pan Josef Hrdlička. Vyráběli drobné věci (např. násady k sekerám, motykám, krumpáčům) i velmi náročná kola k povozům a žebřiňákům. Na ty se pak napasovaly, ještě zatepla, kovové obruče vyrobené v kovárně. Další, myslím že ale méně známá, byla strojní dílna pana Uhra. Ta byla v domě pana Tůmy, vedle koláře pana Hrdličky. Vybavena byla soustruhy a frézami. Zde pan Uher vyráběl převážně drobné kovové výrobky. V té době 40. let se však šeptalo, že to byla také výroba pro německou armádu. Ve výčtu řemeslníků nelze opomenout malíře - nejen pokojů - pana Jaroslava Košíka. Byl to velmi vyhledávaný odborník. Dělal i práce natěračské a nezapomenutelné bylo jeho malování kulis pro zdejší ochotnické divadlo. Kulisy byly dlouho poté ještě s jinými divadelními rekvizitami uskladněny v hasičské zbrojnici na půdě. O práce elektrikářské se v obci a okolí staral pan Barták. Jednalo se především o elektroinstalační práce, malé nízkonapěťové rozvaděče a tehdy časté pojistkové skříně. Byl již zmíněn v souvislosti s výstavbou Kulturního domu, kde právě dělal elektrické rozvody. Ty myslím slouží ke spokojenosti dodnes. Dalšími důležitými živnostníky pro obec byli dopravci: pan Josef Strnad a také pan Alois Cetl. Pan Strnad zabezpečoval dopravu do Úval a pan Cetl do Českého Brodu. Tomu ale autobus pohltil jednoho dne požár a dále spoj již neprovozoval. (viz Průboj ze dne 6. listopadu 1937, č. 45). Myslím, že mohu vzpomenout a zařadit mezi řemeslníky/živnostníky i další občany Doubravčic, např. trafikanta pana Braniše. Jeho trafika byla na návsi, pokud se pamatuji dobře, tak v domě, kde dnes bydlí vynikající řemeslník - malíř pokojů Jiří Bouček. Cigarety se prodávaly na příděl a kuřáci měli tzv. tabačenky, ze kterých pan OZ 29.indd Sec1: :17:40

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015 OBEC PŘEDMÍŘ Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Obec Střítež. ČI.l Úvodní ustanovení

Obec Střítež. ČI.l Úvodní ustanovení Obec Střítež Obecně závazná vyhláška Č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více