AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2."

Transkript

1 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. ZDROJE: ČECHOVÁ, Marie, Zdeněk HLAVSA, Antonín TEJNOR a Vlastimil STYBLÍK. Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy: [mluvnice se nebojíme]. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992, 153 s. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. Český jazyk 7 pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, , 3 sv. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. VLADIMÍR STYBLÍK. Český jazyk 7 pro základní školy: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2008, 55 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk 7: pro základní školy a sekundu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 136 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 64 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. Vyd. 14., přeprac. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN

2 Přívlastek - blíže určuje... * Pks - shodný se s podstatným jménem... v pádě, čísle a rodě. * Pkn neshodný se s podstatným jménem Utvoř z neshodných přívlastků přívlastky shodné: dům z cihel - pokoj bratra - cesta v lese - doprava letadly - 2. Přívlastky neshodné nahraď přívlastky shodnými: Ve výloze byly vystaveny výrobky ze skla. Na věž vedly schody z kamene. Na svazích k jihu se daří vínu. Rád jím polévku z ryby. Počasí v dubnu bývá proměnlivé. 3. Ze shodných přívlastků utvoř přívlastky neshodné: hokejový zápas - letní boty - pomerančová šťáva - okenní rám - 4. Přívlastky shodné nahraď přívlastky neshodnými: K obědu jsme měli meruňkové knedlíky. Vrbenští hráči zápas vyhráli. Na náměstí stála pískovcová kašna. Kvitová vyhrála finálový zápas ve Wimbledonu. 5. V tabulce doplň k uvedeným podstatným jménům shodné a neshodné přívlastky. přívlastek shodný = Pks * s řídícím jménem se shoduje v pádě, čísle, rodě přívlastek neshodný = Pkn * s řídícím jménem se neshoduje potok cesta lavička stěna 2

3 6. Vyhledej a urči druhy podmětů a přísudků. Podél cesty rostla stará lípa. Lavičku ze smrku musíme natřít. Papírový obal se ušpinil. Za výkladní skříní nás upoutala vánoční výzdoba. 7. Vyhledej přívlastky a rozliš jejich druh: Podél cesty rostla stará lípa. Lavičku ze smrku musíme natřít. Papírový obal se ušpinil. Za výkladní skříní nás upoutala vánoční výzdoba. Přijely i atletky z Polska. Listy z jabloní již opadaly. Kamennou kapličku pěkně vyzdobili. Přes pole přeletěla hejna ptactva. 8. Do tabulky správně připiš přívlastky: moje vlasy, první třída, závodník z Čech, průchod lesem, krajina bez vody, mohutná větev. přívlastek shodný = Pks přívlastek neshodný = Pkn * s řídícím jménem se shoduje v pádě, čísle, rodě * s řídícím jménem se neshoduje 9. Doplň i/y, í/ý: Při kurzu plavání jsme se učili spl...vat. První m...sto ve skoku v...sokém nám udělalo vel...kou radost. Čert je mou nejobl...benější nadpřirozenou b...tostí. Včel... op...lují velké množství kv...tků. Z budky se oz...valo p...pání s...kor. V dílně jsme o přestávce zametal... p...liny. V...razili jsme hned za sv...tání. Hodiny na orloji odb...jely půlnoc. Udiveně z...ral na svůj nepovedený test. V ZOO jsme s... prohl...želi s...čky a v...ry. Had se sv...nul do klub...čka. Těšili jsme se na příjemný pob...t ve V...sokých Tatrách. Koupili jsme starý dřevěný ml...n s rozb...tým ml...nským kolem. 3

4 10. Vysvětli význam následujících rčení. Urči přívlastky shodné a neshodné: Zameť si před svým prahem. Byla v něm malá dušička. Nechal si otevřená zadní vrátka. Ještě nepřišla má hodina. Kousl do kyselého jablka. Má jazyk z hadích ocásků. Byli jedno těla a jedna duše. Má tenké uši. To je voda na můj mlýn. Krmila nás těšínskými jablíčky. 4

5 Předmět = Pt (pád) * závisí na... Ptáme se na něj... (kromě...). 1. Doplň vhodné předměty a urči jejich pád: ulovil... (.... pád), dopsal... (.... pád), zavolat... (.... pád), poslouchat... (.... pád), vzdal se... (.... pád), prohrál v... (.... pád). 2. K označeným slovům přiřaď správný pád Dal mi (...) dárek k včerejšímu svátku. Natrhal mnoho jablek (...). O naší kočce (...) mluv jen hezky. Dal mi dárek k včerejšímu svátku (...). S námi (...) nikam nechoďte. Bez červené pastelky (...) nemohu malovat. 3. Vytvoř věty s následujícími předměty: Luboše - jablka - vrbami - maminku - 4. Uvedená slova použij ve větách jako předměty. Urči jejich pád. babičku... noviny... o kamarádovi... mi... k nám... 5

6 5. Najdi předměty a urči jejich pád. Napiš grafy. Dodal si odvahy. Věřil tomu. Bojoval proti nemocím. 6. Doplň do vět vhodné předměty a urči jejich pád: Po strastiplné cestě dosáhla výprava svého... (...). Milan složil do kufru nepotřebné... (...). V bažinách u rybníka lovili myslivci divoké... (...). Postaral jsem se o svého... (...), který se k nám zaběhl. Rybář... (...) předvedl svůj... (...). 7. Ve větách vyhledej předměty: Pošlu rodičům pohled. Všichni se tomu divili. Dal jsem mamince dárek. Babička dětem vyprávěla veselý příběh. Věrka nás požádala o radu. Dodržujte pravidla hry. Bál se odpovědnosti. Nepamatuji se na to. Včera nás zahlédli před kinem. 8. Ve větách urči větné členy: Eva napsala babičce dopis k svátku. Usmála se na nás. Tatínek koupil mamince červené růže. Všichni napsali domácí úkol. Červené růže z Holandska rozkvetly. Filip dočetl knihu o středověku. Naše maminka vaří oběd. 6

7 Příslovečné určení času - Puč - ptáme se otázkami: 1. Vyhledej příslovečná určení času. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena? Představení trvalo dlouho. Včera jsme se vrátili z výletu. Zítra máme odpolední vyučování. Denně cvičí na bicí. Domů přišli odpoledne. Velká přestávka končí v deset. 2. Ke slovesům doplň vhodná příslovečná určení času: sportoval - odletěl - Příslovečné určení místa - Pum - ptáme se otázkami: 3. Vyhledej příslovečná určení místa. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena? Pohladil psa za ušima. Doma už nebyli. Lovci štvali zvěř k lesu. Myš skočila do kouta. Nedaleko nás zastavilo auto. V lukách se nachází veliký rybník. Bydlíme u náměstí. 4. Ke slovesům doplň vhodná příslovečná určení místa: jedla - dívali se - šel - pracuji - sedí - 5. Urči větné členy: Naše babička pracuje na zahradě. Večer odešli do kina Cinestar. Ve škole chodíme na obědy. V pondělí pojedeme na školní výlet. V srpnu vymalujeme dětský pokoj. 7

8 Příslovečné určení způsobu - Puzp - ptáme se otázkami: 6. Vyhledej příslovečná určení způsobu. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena? Tvářili se smutně. Dopadne to dobře. Zahanbeně odešli. Mile se na nás usmála. 7. Ke slovesům doplň vhodná příslovečná určení způsobu: šel - psal - jedla - mluvil - Příslovečné určení míry - Pumí - ptáme se otázkami: 8. Vyhledej příslovečná určení míry. Jakým slovním druhem jsou vyjádřena? Tvářili se velmi smutně. Maloval celkem dobře. Máš docela dobré triko. 9. Vymysli co nejvíce příslovečných určení míry: 8

9 Příslovečné určení I. = Pu * závisí na... nebo příslovci. Příslovečné určení vyjadřuje: místo? kde? odkud? kudy? kam? Vrátil se z výletu. čas? kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často? Brzy půjdu domů. způsobu? jak? jakým způsobem? Práce mu šla rychle. míru?do jaké míry? Práce mu šla docela dobře. 10. Rozliš příslovečná určení: Přestěhovali se na venkov. Hrozně se smál. Kolo je příliš drahé. Ráda tudy chodím. Plavci byli připraveni v bazénu. Večer si popovídáme. Rychle se oblékli. 11. Urči všechny větné členy, napiš grafy: Včera odešel ze školy velmi rychle. Napila se z hrnečku minerální vody. 12. Doplň bližší okolnosti dějů:...odešli......viděl......vyrobíme... 9

10 Příslovečné určení příčiny = Pup ptáme se otázkami: PŘÍČINA DĚJ 1. Ve větách vyhledej příslovečná určení příčiny: Jitka zářila štěstím. Chlapec se třásl zimou. Ze strachu se vším souhlasil. 2. Ve větách vyhledej příslovečná určení příčiny: Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele. Příslovečné určení účelu = Puú ptáme se otázkami: DĚJ ÚČEL 3. Ve větách vyhledej příslovečná určení účelu: Pobídl psy do běhu. Podal mi ruku na usmířenou. Teta mě poslala pro chleba. zahřátí čaj. Dali nám pro 4. Ve větách vyhledej příslovečná určení účelu: Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele. 10

11 Příslovečné určení podmínky = Pupod ptáme se otázkami: 5. Ve větách vyhledej příslovečná určení podmínky: Žáci při hodině nesmí opustit třídu bez souhlasu učitele. Za nepříznivého počasí půjde do kina. 6. Ve větách vyhledej příslovečná určení podmínky: Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele. Příslovečné určení přípustky = Pupříp ptáme se otázkami: 7. Ve větách vyhledej příslovečná určení přípustky: Přes slunečné počasí ven nešel. I přes svou nešikovnost to dokázal. Navzdory našim námitkám šel ven. 8. Ve větách vyhledej příslovečná určení přípustky: Přes nepříznivé počasí jel na kole. Pro nemoc nemohl přijít na trénink. Chystali se na večeři. Udělal to proti naší vůli. Při opatrnosti se nic nestane. Za slunečného počasí půjdeme na plovárnu. Šla na koncert na přání babičky. Děkuji vám za pomoc. Od těžké práce měl na ruku mozoly. Poslal nás pro uklízečku. Na školní výlet můžeme jet jen se souhlasem pana ředitele. 11

12 Příslovečné určení II.,III. Příslovečné určení vyjadřuje: místo? kde? odkud? kudy? kam? Odešel do práce. čas? kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často? Vstává v šest. způsobu? jak? jakým způsobem? Mluvil potichu. míru?do jaké míry? Dům byl značně poškozený. příčinu? proč? z jaké příčiny? nač? k čemu? Pro nemoc nemohl přijít. PŘÍČINA DĚJ účel? za jakým účelem? Holky jely na nákup. DĚJ ÚČEL podmínku? za jaké podmínky? Při snaze se dohodneme. přípustku? i přes co? navzdory čemu? Přes zákaz odešli. 1. Uvedená slova použij ve větách jako příslovečná určení a urči jejich druh: před domem - přes opatrnost - pro jízdenku - na kolech - na ulici - během vánice - přes déšť - 2. Doplň do vět co největší počet vhodných příslovečných určení: Svítilo slunce. Koťata běhala. Světla svítila. Kosatce kvetly. Iva se učila. Auto zastavilo. 3. Vyhledej příslovečná určení a urči jejich druh: Přes zákaz do kina šla. Při nedostatku vláhy putují sloni stovky kilometrů za vodou. Počet goril se snižuje i kvůli pálení lesů. Při vší opatrnosti se občas kelímek převrhne. 12

13 4. Vyhledej příslovečná určení a urči jejich druh: Na prázdninách u tety jsme se denně chodili koupat do rybníka. Přes velkou převahu nakonec prohrál. Romana byla červená jako malina. Při porušení pravidel hru přeruším. Losí mléko se používá při léčení střevních chorob. Všichni ji měli velmi rádi. Nechtěla nikam jet. Pro slzy nás přehlédl. Pro osvěžení jsme si dali studenou vodu. Moje dcera se jmenuje Miriana. 5. Vyhledej příslovečná určení a urči jejich druh: Při vší smůle jsme začátek filmu stihli. Opozdilec byl přistižen školníkem. Do kroužku můžeme chodit jen se svolením rodičů. Dověděla se o tom od sousedky. Jídlo rozdělím na dva díly. Celý rok chodil do školy pěšky. Z radosti dal babičce pusu. Zazpíváme si pro radost. Únavou už jsme sotva šli. 13

14 Doplněk = D rozvíjející... větný člen, který závisí na S O E E, ale zároveň se vztahuje ke J É U. Vyjadřuje VL S N ST nebo T V, které má jev označovaný jménem během děje nebo které během děje nabývá 1. Najdi ve větách doplňky: Nataša se ráda směje. Udělám to sám. Vrátil jsem se opálený. Viděl mě plakat. Jmenovali ho předsedou. Byt vypadal uklizený. Náš závodník doběhl jako první. 1b/ Urči, jakým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny 2. Najdi ve větách doplňky: Na zkoušku jsme šli tři. Mirek se vrátil jako vítěz. Mirka oslavovali jako vítěze. Ženil se příliš mladý. Otec se vrátil unaven. Klepal na dveře rozpačitý. Děti běhaly bosy. 2b/ Urči, jakým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny 3. Najdi ve větách doplňky Zdeněk ležel nemocen. Brána do dvora zůstala otevřená. Třída si vybrala Honzu za svého mluvčího. Ráda jím hovězí polévku s játrovými knedlíčky. Starý muž se cítil opuštěn. Časopis mi kluci vrátili potrhaný. 3b/ Urči, kterým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny: 4. Najdi ve větách doplňky Vedoucí oddělení byl jmenován ředitelem. Seděl jsem v první řadě sám. Děti přiběhly udýchané. Jitka byla vybrána za kapitánku družstva. Jejich družstvo skončilo první. Pan Nový byl zvolen poslancem. 4b/ Urči, kterým slovním druhem jsou doplňky vyjádřeny: 14

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK Podzim 2014 OBSAH Úvod.... 2 Vzpomínky našich žáků na prázdniny........ 3 Školní zprávy......5 Projekt 72 hodin.....9

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče!

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče! Milé děti, vážení rodiče a prarodiče! Zas je rok za námi a nás čekají vytoužené prázdniny. Na rozloučenou si každá třída pro vás připravila malé ohlédnutí za školním rokem. Prožili jsme spolu mnoho pěkných

Více

Vydáno u příležitosti otevření školního hřiště

Vydáno u příležitosti otevření školního hřiště Vydáno u příležitosti otevření školního hřiště Děti prvního ročníku odpovídaly na otázky s tématem škola a pokusily se veršovat 1.Chodíš do školy rád? Dominika Elblová: Protože se tam hezky učíme. Anežka

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 31 Telefonujeme... 5 Lekce 32 Blahopřejeme Vám... 10 Lekce 33 Zvířata kolem nás... 14 Lekce 34 Máme (v bytě) problém 10 krizových situací

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova

Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova Vydává 5. rodinná skupina Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova Přejeme všem dětem a kolegům krásné léto, plné pohody, sluníčka a odpočinku. Strejda Leoš a teta Soňa 1. rodinná skupina (cvičný

Více

V tomto čísle nepřehlédněte:

V tomto čísle nepřehlédněte: Den ptačího zpěvu 195 Školní setkání krtků 199 Energetické nápoje? 201 V tomto čísle nepřehlédněte: -193- Osmáci v Praze 204 Co se zlobivci? 206 Znáte školu? 214 Malý, ale stojí zato! Co všechno víte o

Více

PLAVÁNÍ A HUSTÁ FOTOGRAFIE. část úvodní strany prvního čísla Porozumění

PLAVÁNÍ A HUSTÁ FOTOGRAFIE. část úvodní strany prvního čísla Porozumění POROZUMĚNÍ číslo 40/2011 strana 2 číslo 40 březen - říjen 2011 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. VÝLET DO CHEBU Viktor M. V pondělí 7.3. jsme jeli ráno z Chodova do Chebu. Nejdříve jsme jeli do divadla,

Více