SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY"

Transkript

1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY 2. monitorovací zpráva Předmět: Prvouka Tematická oblast: Prvouka pro 3. ročník Vyučující: Mgr. Zdeňka Valenzová VY_32_INOVACE_101 Orientace v krajině III.A VY_32_INOVACE_102 Voda v krajině III.A VY_32_INOVACE_103 Naše vlast III.A VY_32_INOVACE_104 Povolání III.A VY_32_INOVACE_105 Jak žili lidé dříve III.A VY_32_INOVACE_106 Jak žili lidé dříve III.A VY_32_INOVACE_107 Jak žili lidé dříve III.A VY_32_INOVACE_108 Svět v pohybu III.A VY_32_INOVACE_109 Půda III.A VY_32_INOVACE_110 Vzduch III.A VY_32_INOVACE_111 Sluneční soustava III.A VY_32_INOVACE_112 Rostliny III.A VY_32_INOVACE_113 Houby III.A VY_32_INOVACE_114 Rozdělení živočichů III.A VY_32_INOVACE_115 Rozdělení obratlovců III.A VY_32_INOVACE_116 Ptáci III.A VY_32_INOVACE_117 Savci I. III.A VY_32_INOVACE_118 Savci II. III.A VY_32_INOVACE_119 Vývoj Země III.A VY_32_INOVACE_120 Lidské tělo III.A Předmět: Prvouka Tematická oblast: Rozmanitost Vyučující: Mgr. Marie Rolínková přírody VY_32_INOVACE_121 Roční období II.B VY_32_INOVACE_122 Podzim pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_123 Ovoce a zelenina II.B VY_32_INOVACE_124 Zelenina a její druhy II.B VY_32_INOVACE_125 Zelenina pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_126 Ovoce pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_127 Ovocné stromy a ovoce II.B VY_32_INOVACE_128 Zemědělské plodiny, luštěniny II.B VY_32_INOVACE_129 Naše vlast II.B VY_32_INOVACE_130 Naše tělo II.B VY_32_INOVACE_131 Lidské tělo pracovní list II.B

2 VY_32_INOVACE_132 Kostra lidského těla II.B VY_32_INOVACE_133 Kostra lidského těla pracovní II.B list VY_32_INOVACE_134 Rok má 12 měsíců II.B VY_32_INOVACE_135 Listnaté stromy v lese II.B VY_32_INOVACE_136 Listnaté stromy pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_137 Jehličnaté stromy II.B VY_32_INOVACE_138 Ptáci II.B VY_32_INOVACE_139 Život včel II.B VY_32_INOVACE_140 Les v létě II.B Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Jazyková výchova Vyučující: Mgr. Petra Vyhlídková VY_32_INOVACE_181 Slovní druhy V.A VY_32_INOVACE_182 Slovesa V.A VY_32_INOVACE_183 Slovesný způsob V.A VY_32_INOVACE_184 Shoda přísudku s podmětem V.A VY_32_INOVACE_185 Shoda přísudku s podmětem V.A podmět nevyjádřený VY_32_INOVACE_186 Shoda přísudku s podmětem V.A podmět několikanásobný VY_32_INOVACE_187 Podstatná jména V.A VY_32_INOVACE_188 Podstatná jména rodu V.A mužského vzory pán, hrad VY_32_INOVACE_189 Podstatná jména rodu V.A mužského vzory muž, stroj VY_32_INOVACE_190 Podstatná jména rodu V.A mužského vzory předseda, soudce VY_32_INOVACE_191 Podstatná jména rodu V.A ženského vzory žena, růže, píseň, kost VY_32_INOVACE_192 Podstatná jména rodu V.A středního vzory město, moře, kuře, stavení VY_32_INOVACE_193 Přímá řeč V.A VY_32_INOVACE_194 Přídavná jména - druhy V.A VY_32_INOVACE_195 Přídavná jména vzory mladý, V.A jarní VY_32_INOVACE_196 Přídavná jména - stupňování V.A VY_32_INOVACE_197 Zájmena - druhy V.A VY_32_INOVACE_198 Zájmena - skloňování V.A VY_32_INOVACE_199 Číslovky - skloňování V.A VY_32_INOVACE_200 Přívlastek V.A

3 Předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyučující: Mgr. Petra Vyhlídková VY_32_INOVACE_201 In our Classroom - Vocabulary V.A VY_32_INOVACE_202 In our Classroom Answering V.A questions VY_32_INOVACE_203 What time is it? V.A VY_32_INOVACE_204 Halloween V.A VY_32_INOVACE_205 My timetable V.A VY_32_INOVACE_206 Present continuous V.A VY_32_INOVACE_207 Christmas V.A VY_32_INOVACE_208 Can V.A VY_32_INOVACE_209 Clothes V.A VY_32_INOVACE_210 Clothes to wear V.A VY_32_INOVACE_211 Clothes - Summary V.A VY_32_INOVACE_212 Pizza V.A VY_32_INOVACE_213 Vegetable salad V.A VY_32_INOVACE_214 Money V.A VY_32_INOVACE_215 My breakfast V.A VY_32_INOVACE_216 My friends describing people V.A VY_32_INOVACE_217 Adjectives V.A VY_32_INOVACE_218 My family describing people V.A VY_32_INOVACE_219 Transportation V.A VY_32_INOVACE_220 Holiday V.A Předmět: Člověk a zdraví Tematická oblast: Chráníme své Vyučující: Mgr. Kateřina zdraví Vítovcová VY_32_INOVACE_241 Zdraví, zdravý způsob života, VI.A, VI.B faktory ovlivňující zdraví VY_32_INOVACE_242 Zdravé bydlení VII.A VY_32_INOVACE_243 Složky potravy VII.A VY_32_INOVACE_244 Poruchy příjmu potravy VIII.A VY_32_INOVACE_245 Alternativní směry ve výživě VIII.A VY_32_INOVACE_246 Civilizační choroby, AIDS VIII.A VY_32_INOVACE_247 Potravinová pyramida VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_248 Komunikace VII.A VY_32_INOVACE_249 Sebepoznání, sebepojetí, testy VI.A, I.B VY_32_INOVACE_250 Sexualita a láska VIII.A VY_32_INOVACE_251 Pohlavní nemoci VIII.A VY_32_INOVACE_252 Drogy VIII.A VY_32_INOVACE_253 Násilí, agresivita VII.A VY_32_INOVACE_254 Linky důvěry, krizová centra VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_255 Sekty VY_32_INOVACE_256 Puberta VIII.A VY_32_INOVACE_257 Ohrožení, mimořádné události VI.A, VI.B

4 VY_32_INOVACE_258 Zásady první pomoci VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_259 Relaxace VII.A VY_32_INOVACE_260 Manželství, rodina VII.A Předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Gramatika Vyučující: Mgr. Irina Schaffelhoferová VY_32_INOVACE_421 Neurčitý člen a/an. VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_422 Sloveso být - to be. Vazba there VI.A, VI.B is/are VY_32_INOVACE_423 Předložky: in, on, under, next to VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_424 Hodiny, What time is it? My VI.A, VI.B Day popis VY_32_INOVACE_425 Osobní zájmena VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_426 Průběhový čas přítomný VI.A, VI.B tvoření, zvláštnosti VY_32_INOVACE_427 Průběhový čas otázka VI.A, VI.B tvoření, procvičování VY_32_INOVACE_428 Průběhový čas záporná věta VI.A, VI.B procvičování, tvoření záporných vět VY_32_INOVACE_429 Sloveso have got VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_430 Sloveso can VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_431 Otázky a odpovědi se slovesem VI.A, VI.B do VY_32_INOVACE_432 Záporná věta s don t VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_433 Otázky a odpovědi s does VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_434 Záporná věta s doesn t VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_435 Clothes this, these VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_436 Clothes a pair of/pairs of VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_437 Clothes III odpovědi na VI.A, VI.B otázky, popis obrázků VY_32_INOVACE_438 Clothes How many? How VI.A, VI.B much? VY_32_INOVACE_439 Přivlastňovací zájmena: my, VI.A, VI.B your, his, her, its, our, their VY_32_INOVACE_440 Když zájmeno není podmětem: me, you, him, her, it, us, them VI.A, VI.B Předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Gramatika, lexikologie Vyučující: Mgr. Irina Schaffelhoferová VY_32_INOVACE_441 To be minulý čas (was, were) VII.A VY_32_INOVACE_442 To be min. čas (otázka) VII.A VY_32_INOVACE_443 To be zápor - min. čas VII.A

5 VY_32_INOVACE_444 Min. čas pravidelných sloves VII.A ed VY_32_INOVACE_445 Min. čas nepravidelných sloves VII.A VY_32_INOVACE_446 Min. čas pravidelných sloves a VII.A nepravidelných sloves (otázka, zápor) otázka s did VY_32_INOVACE_447 Minulý čas průběhový (tvoření, VII.A procvičování) VY_32_INOVACE_448 Budoucí čas (s will, to be going VII.A to) VY_32_INOVACE_449 Gerundium tvoření, VII.A procvičování, like + ing VY_32_INOVACE_450 Infinitiv VII.A VY_32_INOVACE_451 Shopping (fráze) VII.A VY_32_INOVACE_452 In a restaurant, menu VII.A VY_32_INOVACE_453 Food - recipes VII.A VY_32_INOVACE_454 Food tajenka, had VII.A VY_32_INOVACE_455 Food čtyřsměrka, najdi dvojici VII.A VY_32_INOVACE_456 Rozkazovací způsob tvoření, VII.A používání VY_32_INOVACE_457 My house (flat) názvy pokojů, VII.A doplňování, popis domu VY_32_INOVACE_458 Předložky: in front of, behind, VII.A at, by, opposite, between VY_32_INOVACE_459 Modální sloveso must = have to VII.A VY_32_INOVACE_460 Procvičování zábavnou formou VII.A Předmět: Hudební výchova Tematická oblast: Hudební formy a druhy skladeb pro ročník Vyučující: Mgr. Jana Štorová, DiS: VY_32_INOVACE_481 Rondo V.A VY_32_INOVACE_482 Sonátová forma VII.A VY_32_INOVACE_483 Sonáta VII.A VY_32_INOVACE_484 Symfonie VII.A VY_32_INOVACE_485 Symfonická báseň VII.A VY_32_INOVACE_486 Koncert VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_487 Menuet V.A VY_32_INOVACE_488 Polka V.A VY_32_INOVACE_489 Lidová píseň I VI.A,VI.B VY_32_INOVACE_490 Lidová píseň II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_491 Opera VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_492 Česká operní tvorba I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_493 Česká operní tvorba II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_494 Česká operní tvorba III VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_495 Opereta VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_496 Muzikál VI.A, VI.B

6 VY_32_INOVACE_497 Hudební revue VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_498 Balet VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_499 Pantomima VII.A VY_32_INOVACE_500 Melodram VI.A, VI.B 3. monitorovací zpráva Předmět: Hudební výchova Tematická oblast: Interpret, interpretace hudby s trochou hudební teorie pro 6. a 7. ročník Vyučující: Mgr. Jana Štorová, DiS. VY_32_INOVACE_461 Interpret VII.A VY_32_INOVACE_462 Lidský hlas VII.A VY_32_INOVACE_463 Hlasová hygiena VII.A VY_32_INOVACE_464 Lidské nešvary a hudba I VII.A VY_32_INOVACE_465 Lidské nešvary a hudba II VII.A VY_32_INOVACE_466 Hudební přehrávače a hudební VII.A nosiče VY_32_INOVACE_467 O tvorbě skladatele, VII.A skladatelské techniky VY_32_INOVACE_468 Hudební výrazové prostředky I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_469 Hudební výrazové prostředky II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_470 Hudební výrazové prostředky III VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_471 Hudební výrazové prostředky IV VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_472 Lidový dvojhlas I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_473 Lidový dvojhlas II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_474 Posuvky VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_475 Předznamenání VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_476 Stupnice VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_477 Takt, taktování VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_478 Hudební nástroje I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_479 Hudební nástroje II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_480 Komorní soubory VI.A, VI.B Předmět: Hudební výchova Tematická oblast: Vývoj světové artificiální hudby pro 5. a 8. ročník Vyučující: Mgr. Jana Štorová, DiS: VY_32_INOVACE_501 Původ hudby, pravěk I VIII.A VY_32_INOVACE_502 Původ hudby, pravěk II VIII.A VY_32_INOVACE_503 Starověk VIII.A VY_32_INOVACE_504 Starověk II VIII.A VY_32_INOVACE_505 Gotika VIII.A

7 VY_32_INOVACE_506 Renesance VIII.A VY_32_INOVACE_507 Baroko I - znaky VIII.A VY_32_INOVACE_508 Baroko II - představitelé VIII.A VY_32_INOVACE_509 Klasicismus I - znaky VIII.A VY_32_INOVACE_510 Klasicismus II - představitelé VIII.A VY_32_INOVACE_511 Joseph Haydn VIII.A VY_32_INOVACE_512 Wolfgang Amadeus Mozart V.A VY_32_INOVACE_513 Ludwig van Beethoven VIII.A VY_32_INOVACE_514 Romantismus v hudbě I - znaky VIII.A VY_32_INOVACE_515 Romantismus v hudbě II - VIII.A skladatelé VY_32_INOVACE_516 Romantismus v hudbě III - VIII.A novoromantismus VY_32_INOVACE_517 Romantismus v hudbě IV VIII.A pozdní romantismus VY_32_INOVACE_518 Impresionismus VIII.A VY_32_INOVACE_519 Expresionismus VIII.A VY_32_INOVACE_520 Novoklasicismus a další skladatelé 20. století VIII.A Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Souvětí Vyučující: Mgr. Ivana Pelechová VY_32_INOVACE_321 Souvětí VIII.A VY_32_INOVACE_322 Věta jednoduchá x souvětí VIII.A VY_32_INOVACE_323 Věta vedlejší podmětná VIII.A VY_32_INOVACE_324 Věta vedlejší - přísudková VIII.A VY_32_INOVACE_325 Věta vedlejší - předmětná VIII.A VY_32_INOVACE_326 Věta vedlejší - přívlastková VIII.A VY_32_INOVACE_327 Věta vedlejší příslovečná VIII.A místní VY_32_INOVACE_328 Věta vedlejší příslovečná VIII.A časová VY_32_INOVACE_329 Věta vedlejší příslovečná VIII.A způsobová VY_32_INOVACE_330 Věta vedlejší příslovečná VIII.A měrová VY_32_INOVACE_331 Věta vedlejší příslovečná VIII.A příčinná VY_32_INOVACE_332 Věta vedlejší příslovečná VIII.A účelová VY_32_INOVACE_333 Věta vedlejší příslovečná VIII.A podmínková VY_32_INOVACE_334 Věta vedlejší příslovečná VIII.A přípustková VY_32_INOVACE_335 Věta vedlejší doplňková VIII.A VY_32_INOVACE_336 Druhy vět vedlejších pracovní VIII.A listy VY_32_INOVACE_337 Souvětí souřadné I VIII.A

8 VY_32_INOVACE_338 Souvětí souřadné II VIII.A VY_32_INOVACE_339 Věty vedlejší ve vztahu VIII.A souřadném VY_32_INOVACE_340 Souvětí souřadné souhrnná cvičení VIII.A Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Větné členy Vyučující: Mgr. Ivana Pelechová VY_32_INOVACE_301 Podmět základní větný člen VIII.A VY_32_INOVACE_302 Přísudek základní větný člen VIII.A VY_32_INOVACE_303 Shoda přísudku s podmětem VIII.A VY_32_INOVACE_304 Shoda přísudku VIII.A s několikanásobným podmětem VY_32_INOVACE_305 Věta jednočlenná a dvojčlenná VIII.A VY_32_INOVACE_306 Rozvíjející větné členy - VIII.A závislost VY_32_INOVACE_307 Předmět VIII.A VY_32_INOVACE_308 Přívlastek VIII.A VY_32_INOVACE_309 Druhy přívlastku VIII.A VY_32_INOVACE_310 Přívlastek těsný VIII.A VY_32_INOVACE_311 Přívlastek volný VIII.A VY_32_INOVACE_312 Přístavek VIII.A VY_32_INOVACE_313 Příslovečné určení VIII.A VY_32_INOVACE_314 Druhy příslovečného určení I VIII.A VY_32_INOVACE_315 Druhy příslovečného určení II VIII.A VY_32_INOVACE_316 Doplněk VIII.A VY_32_INOVACE_317 Rozvíjející větné členy postup VIII.A při určování VY_32_INOVACE_318 Čárka ve větě jednoduché I VIII.A VY_32_INOVACE_319 Čárka ve větě jednoduché II VIII.A VY_32_INOVACE_320 Čárka ve větě jednoduché III VIII.A Předmět: Matematika Tematická oblast: Lomené Vyučující: Vratislav Ulrich výrazy, rovnice, soustavy rovnic VY_32_INOVACE_41 Mocniny zopakování základů IX.A VY_32_INOVACE_42 Mnohočleny a jeho pravidla IX.A VY_32_INOVACE_43 Sčítání mnohočlenů - pravidla IX.A VY_32_INOVACE_44 Násobení mnohočlenů IX.A VY_32_INOVACE_45 Rozklad mnohočlenů, vytýkání IX.A VY_32_INOVACE_46 Rozkladové vzorce mnohočlenů IX.A VY_32_INOVACE_47 Základy počítání s rovnicemi IX.A VY_32_INOVACE_48 Příprava na lomené výrazy, IX.A podmínky VY_32_INOVACE_49 Lomený výraz IX.A

9 VY_32_INOVACE_50 Krácení lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_51 Sčítání lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_52 Násobení lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_53 Dělení lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_54 Rovnice s neznámou ve IX.A jmenovateli, podmínky VY_32_INOVACE_55 Soustava rovnic, úvod IX.A VY_32_INOVACE_56 Metoda dosazovací IX.A VY_32_INOVACE_57 Příprava na metodu sčítací VY_32_INOVACE_58 Metoda sčítací IX.A VY_32_INOVACE_59 Sada příkladů na metodu IX.A dosazovací VY_32_INOVACE_60 Sada příkladů na metodu sčítací IX.A Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Procvičujeme Vyučující: Mgr. Václav Pávek český jazyk v 1. a 2. ročníku VY_32_INOVACE_01 Procvičování slabik s písmeny I.A M, L VY_32_INOVACE_02 Procvičování slabik s písmeny S, I.A s VY_32_INOVACE_03 Procvičování slabik s písmeny S, I.A s, P, p VY_32_INOVACE_04 Procvičování slabik s písmeny T, I.A t VY_32_INOVACE_05 Procvičování čtení slabik I.A VY_32_INOVACE_06 Procvičování, přepis, I.A porozumění textu VY_32_INOVACE_07 Procvičování slabik s písmenem I.A h, dvojhláska ou VY_32_INOVACE_08 Procvičování slov s písmeny p, I.A b, d VY_32_INOVACE_09 Procvičování čtení - písmeno g I.A VY_32_INOVACE_10 Procvičování slov s písmeny F, f I.A VY_32_INOVACE_11 Procvičování čtení I.A VY_32_INOVACE_12 Druhy vět - opakování I.A VY_32_INOVACE_13 Věta slovo, slabika, hláska I.A VY_32_INOVACE_14 Věta slovo, slabika, hláska I.A VY_32_INOVACE_15 Samohlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_16 Samohlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_17 Opakování věta, slovo, I.A slabika, hláska VY_32_INOVACE_18 Tvrdé souhlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_19 Měkké souhlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_20 Shrnutí o souhláskách I.A

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2160

CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název projektu: Moderní škola 2010 Přístup ke všem zpracovaným materiálům poskytne

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č.

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č. Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža 1.1.1.1 Prac. list Dílna čtení, Bílý tesák Mgr. A. Filarová 1.1.1.2 Prac. list Dílna čtení, vlastní

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1 Seznam DUMů List1 Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci Pavla Kinczerová ČJ Věta jednoduchá, souvětí Hana Písaříková AJ Past simple-regular Hana

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány učiva Vám pomohou zorientovat se v učivu jazyka anglického, zejména pokud Vaše dítě chybí delší dobu. Předmět: Jazyk anglický Třídy: 1.A, 1.C Učebnice:

Více