SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY"

Transkript

1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY 2. monitorovací zpráva Předmět: Prvouka Tematická oblast: Prvouka pro 3. ročník Vyučující: Mgr. Zdeňka Valenzová VY_32_INOVACE_101 Orientace v krajině III.A VY_32_INOVACE_102 Voda v krajině III.A VY_32_INOVACE_103 Naše vlast III.A VY_32_INOVACE_104 Povolání III.A VY_32_INOVACE_105 Jak žili lidé dříve III.A VY_32_INOVACE_106 Jak žili lidé dříve III.A VY_32_INOVACE_107 Jak žili lidé dříve III.A VY_32_INOVACE_108 Svět v pohybu III.A VY_32_INOVACE_109 Půda III.A VY_32_INOVACE_110 Vzduch III.A VY_32_INOVACE_111 Sluneční soustava III.A VY_32_INOVACE_112 Rostliny III.A VY_32_INOVACE_113 Houby III.A VY_32_INOVACE_114 Rozdělení živočichů III.A VY_32_INOVACE_115 Rozdělení obratlovců III.A VY_32_INOVACE_116 Ptáci III.A VY_32_INOVACE_117 Savci I. III.A VY_32_INOVACE_118 Savci II. III.A VY_32_INOVACE_119 Vývoj Země III.A VY_32_INOVACE_120 Lidské tělo III.A Předmět: Prvouka Tematická oblast: Rozmanitost Vyučující: Mgr. Marie Rolínková přírody VY_32_INOVACE_121 Roční období II.B VY_32_INOVACE_122 Podzim pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_123 Ovoce a zelenina II.B VY_32_INOVACE_124 Zelenina a její druhy II.B VY_32_INOVACE_125 Zelenina pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_126 Ovoce pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_127 Ovocné stromy a ovoce II.B VY_32_INOVACE_128 Zemědělské plodiny, luštěniny II.B VY_32_INOVACE_129 Naše vlast II.B VY_32_INOVACE_130 Naše tělo II.B VY_32_INOVACE_131 Lidské tělo pracovní list II.B

2 VY_32_INOVACE_132 Kostra lidského těla II.B VY_32_INOVACE_133 Kostra lidského těla pracovní II.B list VY_32_INOVACE_134 Rok má 12 měsíců II.B VY_32_INOVACE_135 Listnaté stromy v lese II.B VY_32_INOVACE_136 Listnaté stromy pracovní listy II.B VY_32_INOVACE_137 Jehličnaté stromy II.B VY_32_INOVACE_138 Ptáci II.B VY_32_INOVACE_139 Život včel II.B VY_32_INOVACE_140 Les v létě II.B Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Jazyková výchova Vyučující: Mgr. Petra Vyhlídková VY_32_INOVACE_181 Slovní druhy V.A VY_32_INOVACE_182 Slovesa V.A VY_32_INOVACE_183 Slovesný způsob V.A VY_32_INOVACE_184 Shoda přísudku s podmětem V.A VY_32_INOVACE_185 Shoda přísudku s podmětem V.A podmět nevyjádřený VY_32_INOVACE_186 Shoda přísudku s podmětem V.A podmět několikanásobný VY_32_INOVACE_187 Podstatná jména V.A VY_32_INOVACE_188 Podstatná jména rodu V.A mužského vzory pán, hrad VY_32_INOVACE_189 Podstatná jména rodu V.A mužského vzory muž, stroj VY_32_INOVACE_190 Podstatná jména rodu V.A mužského vzory předseda, soudce VY_32_INOVACE_191 Podstatná jména rodu V.A ženského vzory žena, růže, píseň, kost VY_32_INOVACE_192 Podstatná jména rodu V.A středního vzory město, moře, kuře, stavení VY_32_INOVACE_193 Přímá řeč V.A VY_32_INOVACE_194 Přídavná jména - druhy V.A VY_32_INOVACE_195 Přídavná jména vzory mladý, V.A jarní VY_32_INOVACE_196 Přídavná jména - stupňování V.A VY_32_INOVACE_197 Zájmena - druhy V.A VY_32_INOVACE_198 Zájmena - skloňování V.A VY_32_INOVACE_199 Číslovky - skloňování V.A VY_32_INOVACE_200 Přívlastek V.A

3 Předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyučující: Mgr. Petra Vyhlídková VY_32_INOVACE_201 In our Classroom - Vocabulary V.A VY_32_INOVACE_202 In our Classroom Answering V.A questions VY_32_INOVACE_203 What time is it? V.A VY_32_INOVACE_204 Halloween V.A VY_32_INOVACE_205 My timetable V.A VY_32_INOVACE_206 Present continuous V.A VY_32_INOVACE_207 Christmas V.A VY_32_INOVACE_208 Can V.A VY_32_INOVACE_209 Clothes V.A VY_32_INOVACE_210 Clothes to wear V.A VY_32_INOVACE_211 Clothes - Summary V.A VY_32_INOVACE_212 Pizza V.A VY_32_INOVACE_213 Vegetable salad V.A VY_32_INOVACE_214 Money V.A VY_32_INOVACE_215 My breakfast V.A VY_32_INOVACE_216 My friends describing people V.A VY_32_INOVACE_217 Adjectives V.A VY_32_INOVACE_218 My family describing people V.A VY_32_INOVACE_219 Transportation V.A VY_32_INOVACE_220 Holiday V.A Předmět: Člověk a zdraví Tematická oblast: Chráníme své Vyučující: Mgr. Kateřina zdraví Vítovcová VY_32_INOVACE_241 Zdraví, zdravý způsob života, VI.A, VI.B faktory ovlivňující zdraví VY_32_INOVACE_242 Zdravé bydlení VII.A VY_32_INOVACE_243 Složky potravy VII.A VY_32_INOVACE_244 Poruchy příjmu potravy VIII.A VY_32_INOVACE_245 Alternativní směry ve výživě VIII.A VY_32_INOVACE_246 Civilizační choroby, AIDS VIII.A VY_32_INOVACE_247 Potravinová pyramida VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_248 Komunikace VII.A VY_32_INOVACE_249 Sebepoznání, sebepojetí, testy VI.A, I.B VY_32_INOVACE_250 Sexualita a láska VIII.A VY_32_INOVACE_251 Pohlavní nemoci VIII.A VY_32_INOVACE_252 Drogy VIII.A VY_32_INOVACE_253 Násilí, agresivita VII.A VY_32_INOVACE_254 Linky důvěry, krizová centra VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_255 Sekty VY_32_INOVACE_256 Puberta VIII.A VY_32_INOVACE_257 Ohrožení, mimořádné události VI.A, VI.B

4 VY_32_INOVACE_258 Zásady první pomoci VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_259 Relaxace VII.A VY_32_INOVACE_260 Manželství, rodina VII.A Předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Gramatika Vyučující: Mgr. Irina Schaffelhoferová VY_32_INOVACE_421 Neurčitý člen a/an. VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_422 Sloveso být - to be. Vazba there VI.A, VI.B is/are VY_32_INOVACE_423 Předložky: in, on, under, next to VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_424 Hodiny, What time is it? My VI.A, VI.B Day popis VY_32_INOVACE_425 Osobní zájmena VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_426 Průběhový čas přítomný VI.A, VI.B tvoření, zvláštnosti VY_32_INOVACE_427 Průběhový čas otázka VI.A, VI.B tvoření, procvičování VY_32_INOVACE_428 Průběhový čas záporná věta VI.A, VI.B procvičování, tvoření záporných vět VY_32_INOVACE_429 Sloveso have got VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_430 Sloveso can VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_431 Otázky a odpovědi se slovesem VI.A, VI.B do VY_32_INOVACE_432 Záporná věta s don t VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_433 Otázky a odpovědi s does VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_434 Záporná věta s doesn t VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_435 Clothes this, these VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_436 Clothes a pair of/pairs of VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_437 Clothes III odpovědi na VI.A, VI.B otázky, popis obrázků VY_32_INOVACE_438 Clothes How many? How VI.A, VI.B much? VY_32_INOVACE_439 Přivlastňovací zájmena: my, VI.A, VI.B your, his, her, its, our, their VY_32_INOVACE_440 Když zájmeno není podmětem: me, you, him, her, it, us, them VI.A, VI.B Předmět: Anglický jazyk Tematická oblast: Gramatika, lexikologie Vyučující: Mgr. Irina Schaffelhoferová VY_32_INOVACE_441 To be minulý čas (was, were) VII.A VY_32_INOVACE_442 To be min. čas (otázka) VII.A VY_32_INOVACE_443 To be zápor - min. čas VII.A

5 VY_32_INOVACE_444 Min. čas pravidelných sloves VII.A ed VY_32_INOVACE_445 Min. čas nepravidelných sloves VII.A VY_32_INOVACE_446 Min. čas pravidelných sloves a VII.A nepravidelných sloves (otázka, zápor) otázka s did VY_32_INOVACE_447 Minulý čas průběhový (tvoření, VII.A procvičování) VY_32_INOVACE_448 Budoucí čas (s will, to be going VII.A to) VY_32_INOVACE_449 Gerundium tvoření, VII.A procvičování, like + ing VY_32_INOVACE_450 Infinitiv VII.A VY_32_INOVACE_451 Shopping (fráze) VII.A VY_32_INOVACE_452 In a restaurant, menu VII.A VY_32_INOVACE_453 Food - recipes VII.A VY_32_INOVACE_454 Food tajenka, had VII.A VY_32_INOVACE_455 Food čtyřsměrka, najdi dvojici VII.A VY_32_INOVACE_456 Rozkazovací způsob tvoření, VII.A používání VY_32_INOVACE_457 My house (flat) názvy pokojů, VII.A doplňování, popis domu VY_32_INOVACE_458 Předložky: in front of, behind, VII.A at, by, opposite, between VY_32_INOVACE_459 Modální sloveso must = have to VII.A VY_32_INOVACE_460 Procvičování zábavnou formou VII.A Předmět: Hudební výchova Tematická oblast: Hudební formy a druhy skladeb pro ročník Vyučující: Mgr. Jana Štorová, DiS: VY_32_INOVACE_481 Rondo V.A VY_32_INOVACE_482 Sonátová forma VII.A VY_32_INOVACE_483 Sonáta VII.A VY_32_INOVACE_484 Symfonie VII.A VY_32_INOVACE_485 Symfonická báseň VII.A VY_32_INOVACE_486 Koncert VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_487 Menuet V.A VY_32_INOVACE_488 Polka V.A VY_32_INOVACE_489 Lidová píseň I VI.A,VI.B VY_32_INOVACE_490 Lidová píseň II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_491 Opera VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_492 Česká operní tvorba I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_493 Česká operní tvorba II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_494 Česká operní tvorba III VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_495 Opereta VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_496 Muzikál VI.A, VI.B

6 VY_32_INOVACE_497 Hudební revue VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_498 Balet VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_499 Pantomima VII.A VY_32_INOVACE_500 Melodram VI.A, VI.B 3. monitorovací zpráva Předmět: Hudební výchova Tematická oblast: Interpret, interpretace hudby s trochou hudební teorie pro 6. a 7. ročník Vyučující: Mgr. Jana Štorová, DiS. VY_32_INOVACE_461 Interpret VII.A VY_32_INOVACE_462 Lidský hlas VII.A VY_32_INOVACE_463 Hlasová hygiena VII.A VY_32_INOVACE_464 Lidské nešvary a hudba I VII.A VY_32_INOVACE_465 Lidské nešvary a hudba II VII.A VY_32_INOVACE_466 Hudební přehrávače a hudební VII.A nosiče VY_32_INOVACE_467 O tvorbě skladatele, VII.A skladatelské techniky VY_32_INOVACE_468 Hudební výrazové prostředky I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_469 Hudební výrazové prostředky II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_470 Hudební výrazové prostředky III VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_471 Hudební výrazové prostředky IV VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_472 Lidový dvojhlas I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_473 Lidový dvojhlas II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_474 Posuvky VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_475 Předznamenání VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_476 Stupnice VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_477 Takt, taktování VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_478 Hudební nástroje I VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_479 Hudební nástroje II VI.A, VI.B VY_32_INOVACE_480 Komorní soubory VI.A, VI.B Předmět: Hudební výchova Tematická oblast: Vývoj světové artificiální hudby pro 5. a 8. ročník Vyučující: Mgr. Jana Štorová, DiS: VY_32_INOVACE_501 Původ hudby, pravěk I VIII.A VY_32_INOVACE_502 Původ hudby, pravěk II VIII.A VY_32_INOVACE_503 Starověk VIII.A VY_32_INOVACE_504 Starověk II VIII.A VY_32_INOVACE_505 Gotika VIII.A

7 VY_32_INOVACE_506 Renesance VIII.A VY_32_INOVACE_507 Baroko I - znaky VIII.A VY_32_INOVACE_508 Baroko II - představitelé VIII.A VY_32_INOVACE_509 Klasicismus I - znaky VIII.A VY_32_INOVACE_510 Klasicismus II - představitelé VIII.A VY_32_INOVACE_511 Joseph Haydn VIII.A VY_32_INOVACE_512 Wolfgang Amadeus Mozart V.A VY_32_INOVACE_513 Ludwig van Beethoven VIII.A VY_32_INOVACE_514 Romantismus v hudbě I - znaky VIII.A VY_32_INOVACE_515 Romantismus v hudbě II - VIII.A skladatelé VY_32_INOVACE_516 Romantismus v hudbě III - VIII.A novoromantismus VY_32_INOVACE_517 Romantismus v hudbě IV VIII.A pozdní romantismus VY_32_INOVACE_518 Impresionismus VIII.A VY_32_INOVACE_519 Expresionismus VIII.A VY_32_INOVACE_520 Novoklasicismus a další skladatelé 20. století VIII.A Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Souvětí Vyučující: Mgr. Ivana Pelechová VY_32_INOVACE_321 Souvětí VIII.A VY_32_INOVACE_322 Věta jednoduchá x souvětí VIII.A VY_32_INOVACE_323 Věta vedlejší podmětná VIII.A VY_32_INOVACE_324 Věta vedlejší - přísudková VIII.A VY_32_INOVACE_325 Věta vedlejší - předmětná VIII.A VY_32_INOVACE_326 Věta vedlejší - přívlastková VIII.A VY_32_INOVACE_327 Věta vedlejší příslovečná VIII.A místní VY_32_INOVACE_328 Věta vedlejší příslovečná VIII.A časová VY_32_INOVACE_329 Věta vedlejší příslovečná VIII.A způsobová VY_32_INOVACE_330 Věta vedlejší příslovečná VIII.A měrová VY_32_INOVACE_331 Věta vedlejší příslovečná VIII.A příčinná VY_32_INOVACE_332 Věta vedlejší příslovečná VIII.A účelová VY_32_INOVACE_333 Věta vedlejší příslovečná VIII.A podmínková VY_32_INOVACE_334 Věta vedlejší příslovečná VIII.A přípustková VY_32_INOVACE_335 Věta vedlejší doplňková VIII.A VY_32_INOVACE_336 Druhy vět vedlejších pracovní VIII.A listy VY_32_INOVACE_337 Souvětí souřadné I VIII.A

8 VY_32_INOVACE_338 Souvětí souřadné II VIII.A VY_32_INOVACE_339 Věty vedlejší ve vztahu VIII.A souřadném VY_32_INOVACE_340 Souvětí souřadné souhrnná cvičení VIII.A Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Větné členy Vyučující: Mgr. Ivana Pelechová VY_32_INOVACE_301 Podmět základní větný člen VIII.A VY_32_INOVACE_302 Přísudek základní větný člen VIII.A VY_32_INOVACE_303 Shoda přísudku s podmětem VIII.A VY_32_INOVACE_304 Shoda přísudku VIII.A s několikanásobným podmětem VY_32_INOVACE_305 Věta jednočlenná a dvojčlenná VIII.A VY_32_INOVACE_306 Rozvíjející větné členy - VIII.A závislost VY_32_INOVACE_307 Předmět VIII.A VY_32_INOVACE_308 Přívlastek VIII.A VY_32_INOVACE_309 Druhy přívlastku VIII.A VY_32_INOVACE_310 Přívlastek těsný VIII.A VY_32_INOVACE_311 Přívlastek volný VIII.A VY_32_INOVACE_312 Přístavek VIII.A VY_32_INOVACE_313 Příslovečné určení VIII.A VY_32_INOVACE_314 Druhy příslovečného určení I VIII.A VY_32_INOVACE_315 Druhy příslovečného určení II VIII.A VY_32_INOVACE_316 Doplněk VIII.A VY_32_INOVACE_317 Rozvíjející větné členy postup VIII.A při určování VY_32_INOVACE_318 Čárka ve větě jednoduché I VIII.A VY_32_INOVACE_319 Čárka ve větě jednoduché II VIII.A VY_32_INOVACE_320 Čárka ve větě jednoduché III VIII.A Předmět: Matematika Tematická oblast: Lomené Vyučující: Vratislav Ulrich výrazy, rovnice, soustavy rovnic VY_32_INOVACE_41 Mocniny zopakování základů IX.A VY_32_INOVACE_42 Mnohočleny a jeho pravidla IX.A VY_32_INOVACE_43 Sčítání mnohočlenů - pravidla IX.A VY_32_INOVACE_44 Násobení mnohočlenů IX.A VY_32_INOVACE_45 Rozklad mnohočlenů, vytýkání IX.A VY_32_INOVACE_46 Rozkladové vzorce mnohočlenů IX.A VY_32_INOVACE_47 Základy počítání s rovnicemi IX.A VY_32_INOVACE_48 Příprava na lomené výrazy, IX.A podmínky VY_32_INOVACE_49 Lomený výraz IX.A

9 VY_32_INOVACE_50 Krácení lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_51 Sčítání lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_52 Násobení lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_53 Dělení lomených výrazů IX.A VY_32_INOVACE_54 Rovnice s neznámou ve IX.A jmenovateli, podmínky VY_32_INOVACE_55 Soustava rovnic, úvod IX.A VY_32_INOVACE_56 Metoda dosazovací IX.A VY_32_INOVACE_57 Příprava na metodu sčítací VY_32_INOVACE_58 Metoda sčítací IX.A VY_32_INOVACE_59 Sada příkladů na metodu IX.A dosazovací VY_32_INOVACE_60 Sada příkladů na metodu sčítací IX.A Předmět: Český jazyk Tematická oblast: Procvičujeme Vyučující: Mgr. Václav Pávek český jazyk v 1. a 2. ročníku VY_32_INOVACE_01 Procvičování slabik s písmeny I.A M, L VY_32_INOVACE_02 Procvičování slabik s písmeny S, I.A s VY_32_INOVACE_03 Procvičování slabik s písmeny S, I.A s, P, p VY_32_INOVACE_04 Procvičování slabik s písmeny T, I.A t VY_32_INOVACE_05 Procvičování čtení slabik I.A VY_32_INOVACE_06 Procvičování, přepis, I.A porozumění textu VY_32_INOVACE_07 Procvičování slabik s písmenem I.A h, dvojhláska ou VY_32_INOVACE_08 Procvičování slov s písmeny p, I.A b, d VY_32_INOVACE_09 Procvičování čtení - písmeno g I.A VY_32_INOVACE_10 Procvičování slov s písmeny F, f I.A VY_32_INOVACE_11 Procvičování čtení I.A VY_32_INOVACE_12 Druhy vět - opakování I.A VY_32_INOVACE_13 Věta slovo, slabika, hláska I.A VY_32_INOVACE_14 Věta slovo, slabika, hláska I.A VY_32_INOVACE_15 Samohlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_16 Samohlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_17 Opakování věta, slovo, I.A slabika, hláska VY_32_INOVACE_18 Tvrdé souhlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_19 Měkké souhlásky - opakování I.A VY_32_INOVACE_20 Shrnutí o souhláskách I.A

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk Učebnice: nakl. Nová škola Třída: IV. A, B Počet hodin týdně: 5 Vyučující: Mgr. Leoš Karásek, Monika Smejkalová Pozn. S = sloh Nauka

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Skladba

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5.

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5. Český jazyk : 6.C Školní rok: 2016/2017 Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková Mluvnice: 2 hodiny týdně Plán učiva: Opakování učiva z 5. ročníku Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková

SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče Předmět speciálně pedagogické péče Přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) je obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Předmět:: Anglický jazyk

Předmět:: Anglický jazyk 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana Předmět: Český jazyk Učebnice: Český jazyk pro 5. ročník nakl. Nová škola Třída: 5. A, 5. B Počet hodin celkem / týdně: 5 Vyučující: Mgr. Jana Horažďovská, Mgr. Marie Timrová Pozn.: S = Sloh Opakování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition)

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition) 4. ročník (Click 2) - Introduction, Theme 1, Theme 2 příkazy přivlastňovací s There is/are přítomný čas průběhový věta kladná can ve větě kladné, záporné a otázce like ve větě kladné, záporné, otázce a

Více

SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková

SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha Anglický jazyk Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Dangers My body Our future Moje mìsto Opakování slovní zásoby Poèítaèe Pøítomný prùbìhový èas

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů ZÁZNAMOVÝ ARCH nově vytvořených/inovovaných materiálů 201 15.1.2013 9.B Vidové dvojice VY_32_INOVACE_02_23 Dušková 202 25.2.2013 9.B Rozbor vět VY_32_INOVACE_02_25 Dušková 203 25.2.2013 9.B Rozbor vět

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Označení šablony (bez čísla materiálu): CJ-A2ST Číslo materiálu 01 02 03 04 05 06 07 Datum Třída Téma hodiny 14.02.2012 6.B Verb have got 14.02.2012 6.B Verb have got 22.02.2012 6.B Řadové číslovky, datum

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Mathew! We are in France now. We are in Paris today. It is a beautiful city

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Budějovice Název materiálu: Passive voice. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Passive voice. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

Hot Spot stupeň

Hot Spot stupeň Hot Spot 4 2. stupeň Module One Život ve městě a na venkově Veřejná způsob života Osobní nový kamarád Společenská seznamování Pracovní vynálezy Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu O B S A H Český jazyk (Mgr. Olga Cudlínová)... 5 Tvoření slov.. 5 Pravopis slova.. 6 Slovní druhy...... 7 Podstatná

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford 1. Introduction - cassrooms comands - Why do we study english? 2. Unit 1 Welcome to Happy House! - greetings - introduction of book and members

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více