Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku"

Transkript

1 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Volba členů komise pro přípravu usnesení ze zasedání 5. Kontrola plnění úkolů 6. Projekt Já, občan žáků Gymnázia Rumburk problematika toulavých psů 7. Schválení Závěrečného účtu města Šluknov za rok Změny Zřizovacích listin školských zařízení 9. Projednání žádostí nemovitosti v majetku města 10. Programové prohlášení Zastupitelstva města Šluknov Různé Zpráva o činnosti RM od minulého zasedání ZM Zprávy o činnosti výborů Úhrada členského příspěvku města Šluknov pro rok 2011 v DSO SEVER Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknov o výplatě odměn členům Zastupitelstva města Šluknov Financování projektů Moderní regionální informační centrum Šluknovsko a Atraktivity cestovního ruchu ve Šluknově Návrh na odkup pozemků ve vlastnictví XXX Výstavba 24 bj. DPS Šluknov zvýšení nákladů na stavbu Výstavba 24 bj. DPS Šluknov nabídka na anténní rozvody Majetkové vyrovnání po ukončení nájmu budovy s p. Michalem Čížem Záměr k prodeji rodinného domu čp. 611 za účelem poskytování sociálních služeb a sociální prevence 12. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 13. Závěr zasedání 1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zrušit část Usnesení č. 37/02/Z/2011, poslední větu Zapisovatelskou pí Barboru Justovou st. Usnesení č. 02/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 2. zasedání s tím, že vznesená námitka již byla vypořádána. Usnesení č. 03/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 3. zasedání s tím, že k němu nebyly žádné připomínky. 1

2 2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 04/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva - pp. Mgr. Rudolf Sochor, Pavel Kout. 3. Schválení programu jednání Usnesení č. 05/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva města po jeho doplnění a úpravě. 4. Volba členů komise pro přípravu usnesení ze zasedání Usnesení č. 06/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje komisi pro přípravu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva ve složení: pp. Marek Kopecký, Mgr. Lenka Líbalová, Ing. Josef Sivák a Ing. Bc. Ivana Lukešová. 5. Kontrola úkolů Usnesení č. 07/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění úkolů s tím, že Usnesení č. 77/03Z/2011 je splněno, Usnesení č. 85/03Z/2011 je splněno a Usnesení č. 95/03Z/2011 je splněno. 6. Projekt Já, občan žáků Gymnázia Rumburk Usnesení č. 08/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí prezentaci žákyň Gymnázia Rumburk, týkající se problematiky volně pobíhajících psů a bude se zabývat přípravou nové OZV. 7. Schválení Závěrečného účtu města Šluknov za rok 2010 Usnesení č. 09/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závěrečný účet města Šluknov za rok 2010 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků v platném znění, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 8. Změny zřizovacích listin školských zařízení 8.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov Usnesení č. 10/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Základní školy J. Vohradského Šluknov dle upraveného návrhu z 18. schůze Rady města Šluknov s účinností od 1. července Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Usnesení č. 11/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace dle upraveného návrhu z 18. schůze Rady města Šluknov s účinností od 1. července Projednání žádostí nemovitosti v majetku města 9.1 Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 12/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže 2

3 P.p.č.: část 1041/1, katastr: Rožany druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP asi 250 m 2 výměra 385 m 2 ), účel: zřízení zahrady, cena:70 Kč/m 2 (celková 9.2 Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 13/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže uvedených pozemků z majetku města. P.p.č.: 362/3, katastr: Nové Hraběcí druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m 2 P.p.č.: 398/11, katastr: Nové Hraběcí druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 14/04Z/2011 Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže P.p.č.: část 674/2, katastr: Císařský druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 194 m Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 15/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže P.p.č.: část 2680/1, katastr: Císařský druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: do m 2 účel: výstavba RD, cena: dle opatření zastupitelstva města č. 1/ Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 16/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje prodej níže uvedeného pozemku z majetku města XXX. P.p.č.: část 340/1, katastr: Šluknov druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, výměra: dle GP asi 700 m 2 (celková výměra 1048 m 2 ), účel: zřízení zahrady, cena:40 Kč/m 2 Usnesení č. 17/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže uvedeného pozemku z majetku města z důvodu statického zajištění rekonstrukce sklepů. P.p.č.: část 340/1, katastr: Šluknov druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, výměra: dle GP asi 700 m 2, (celková výměra 1048 m 2 ), účel: podnikatelský záměr, cena: 200 Kč/m 2 Žádost podána: XXX 9.6 Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 18/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže 3

4 P.p.č.: 1467/16, katastr: Šluknov druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž, výměra: 1 m 2 účel: pozemek pod stavbou, cena:100 Kč/m Prodej pozemků z majetku města Usnesení č.19/04z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže P.p.č.: 399, katastr: Šluknov druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP asi 7 m 2 (celková výměra 609 m 2 ), účel: pozemek pod stavbou, cena:100 Kč/m Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 20/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže P.p.č.: 2769/3, katastr: Království druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP asi 10 m 2 (celková výměra 4248 m 2 ), účel: pozemek pod stavbou žumpy, cena:100 Kč/m 2 Žádost podána: XXX 9.9 Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 21/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže P.p.č.: 2274, katastr: Království druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m 2 účel: scelení pozemků, cena:40 Kč/m Prodej pozemků z majetku města Usnesení č. 22/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže P.p.č. 178/2, katastr: Šluknov druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: 4 m 2 účel: vypořádání vlastnických vztahů terminál Šluknov, cena: 50 Kč/m 2 žádost podána: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 9.11 Směna pozemků Usnesení č. 23/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnu níže uvedených pozemků. pozemek ve vlastnictví města Šluknov: P.p.č.: část 2771, katastr: Císařský druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP asi 50 m 2 (celková výměra 1277 m 2 ), účel: zřízení zahrady, cena: 70 Kč/m 2 za pozemek ve vlastnictví XXX: P.p.č.: část 1235, katastr: Císařský druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi 50 m 2 účel: zřízení komunikace, cena: 40 Kč/m Nákup pozemků do majetku města Usnesení č. 24/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup pozemků p.p.č. 2273/118 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 172 m 2, 2273/119 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2, 1161/2 zastavěná plocha 4

5 a nádvoří o výměře 12 m 2, 1161/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m 2,1161/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m 2, v katastr: Šluknov od vlastníka - Státního statku Česká Kamenice v likvidaci za kupní cenu za všechny pozemky ve výši Kč Nabytí pozemků darem Usnesení č. 25/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijetí daru - pozemku p.p.č. 694/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1031 m 2 dle GP č /2011, katastr: Nové Hraběcí od dárce a vlastníka Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Zrušení usnesení Zastupitelstva města Šluknov a nabytí pozemků darem Usnesení č. 26/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zrušit Usnesení č. 19/03Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 176/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m 2, p.p.č. 176/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p.p.č. 176/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p.p.č. 176/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m 2, p.p.č.176/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m 2, p.p.č. 176/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 116 m 2,v k.ú. Šluknov, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem (terminál). Usnesení č. 27/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijetí daru - p.p.č. 176/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m 2, p.p.č. 176/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p.p.č. 176/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p.p.č. 176/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m 2, p.p.č.176/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m 2, p.p.č. 176/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 116 m 2, katastr: Šluknov, od dárce a vlastníka Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem (terminál) Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 28/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže uvedené pozemky z majetku města. P.p.č.: 2273/118, katastr: Šluknov druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č / m 2 P.p.č.: 2273/119, katastr: Šluknov druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č / m 2 P.p.č.: 2273/120, katastr: Šluknov druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č / m 2 P.p.č.: 2273/121, katastr: Šluknov druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č / m 2 účel u všech pozemků: stavba RD cena u všech pozemků: dle Opatření zastupitelstva města č. 1/2007, o podpoře výstavby rodinných domů Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 29/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže P.p.č.: část 3104/1, katastr: Království druh pozemku: ostatní plocha, komunikace, výměra: dle GP cca 700 m 2 5

6 9.17 Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 30/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže P.p.č.: 1494, katastr: Šluknov druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č / m 2, účel: podnikatelský záměr, cena: 200 Kč/m Zveřejnění záměru směny pozemků z majetku města Usnesení č. 31/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr směnit níže uvedené pozemky z majetku města. pozemky ve vlastnictví města Šluknov část p.p.č. 246, katastr: Šluknov druh pozemku: ostatní plocha, komunikace, výměra: dle GP č / m 2 část p.p.č. 281, katastr: Šluknov druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č / m 2 část p.p.č. 282, katastr: Šluknov druh pozemku: zastavěná plocha, nádvoří, výměra: dle GP č / m Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 32/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže P.p.č.: 1467/20, katastr: Šluknov druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 1 m 2 účel: pozemek pod garáží, cena: 100 Kč/m Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 33/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže P.p.č.: 1434, katastr: Šluknov druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP asi m 2 (celková m 2 ) účel: podnikání, cena: 200 Kč/m Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 34/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže P.p.č.: 93/4, katastr: Nové Hraběcí druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: o výměře m 2 dle GP č /2011 účel: stavba RD, cena: dle opatření zastupitelstva města č. 1/ Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 35/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže P.p.č.: 93/8, katastr: Nové Hraběcí druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: o výměře 126 m 2 dle GP č / Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 36/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr prodat níže 6

7 P.p.č. : 554/2, katastr: Království druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: o výměře 557 m Zveřejnění záměru směny pozemků Usnesení č. 37/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov zveřejňuje záměr směnit níže uvedené pozemky v majetku města. pozemek ve vlastnictví města Šluknov část p.p.č. 978/1, katastr: Šluknov druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP asi 250 m 2 (celková výměra 284 m 2 ), účel: zřízení zahrady, cena: 70 Kč/m Zřízení věcného břemene Usnesení č. 38/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Šluknov, obci Šluknov, za účelem pokládky kanalizační přípojky a plynové přípojky pro stavební úpravy objektu Stomatologie, za cenu 20 Kč/bm, nejméně za Kč, ve prospěch Dental Institut s.r.o., Sobotecká 1160, Turnov Zřízení věcného břemene Usnesení č. 39/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 1477/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Šluknov, obci Šluknov, za účelem pokládky elektrického kabelového vedení VN a vyvedení elektrického výkonu z kogenerační jednotky, za cenu 20 Kč/bm, nejméně za Kč, ve prospěch Solosport a TUV spol. s r.o., Rumburská 999, Šluknov Zřízení věcného břemene Usnesení č. 40/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 2625/2 trvalý travní porost v k.ú. Císařský, obci Šluknov za účelem pokládky elektrického kabelového vedení VN za cenu 20 Kč/bm, nejméně za Kč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, IČ Zřízení věcného břemene Usnesení č. 41/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č trvalý travní porost v k.ú. Šluknov, obci Šluknov za účelem pokládky elektrického kabelového vedení NN za cenu 20 Kč/bm, nejméně za Kč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, IČ Zřízení věcného břemene Usnesení č. 42/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 2993/2 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Království, obci Šluknov, za účelem přístupu a odstupu, příjezdu a odjezdu k novým 2 RD postavených na p.p.č. 1943, 1942 a st.p.č. 163 v k. ú. Království, za cenu 1000 Kč/1RD. Žádost si podali XXX Zřízení věcného břemene Usnesení č. 43/04Z/2011: města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č.k. 1532/1, 1539/1 a 1524/1 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov, za účelem umístění zemního kabelového vedení NN, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za Kč, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ

8 9.31 Bezúplatný převod Usnesení č. 44/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 05/11/UDC/BP o bezúplatném převodu pro pozemky p.p.č. 1366/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, p.p.č. 1366/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 m 2, p.p.č. 1366/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 a p.p.č. 1366/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m 2, k. ú. Šluknov, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle návrhu Využití předkupního práva Usnesení č. 45/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje neuplatnit předkupní právo města Šluknov na p.p.č. 1525/10, 1525/11, 1525/12 v k. ú. Šluknov. Na pozemcích bude vybudována veřejně prospěšná stavba (dle schválené ÚPD) Navýšení kupní ceny pozemků Usnesení č. 46/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje navýšení kupní ceny p.p.č v k. ú. Království, a to o cenu dvou studen za částku dle znaleckého posudku za studnu pro stavebníky XXX Investiční záměr firmy Marius Pedersen, a. s. technické zajištění skládky Rožany Usnesení č. 47/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje investiční záměr firmy Marius Pedersen a.s., spočívající v technickém zajištění skládky na pozemcích st.p.č. 19, 152/1, 182, 183 a p.p.č. 107/1, 107/6, 167, 168, 170, 191, 198/3, 1071/1, 1070/6, vše v k. ú. Rožany. Jedná se o zakrytí staré zátěže na skládce a povolení navýšení nivelety skládky o dalších 10 m Pronájem pozemků na skládkování Usnesení č. 48/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí záměr pronájmu pozemků st.p.č. 19, 152/1, 182, 183 a p.p.č. 107/1, 107/6, 167, 168, 170, 191, 198/3, 1071/1 a 1070/6 vše v k.ú. Rožany, za účelem skládkování odpadů, za cenu 2,50/Kč/m 2, firmě Marius Pedersen, a.s. Průběžná 1940/3, Hradec Králové. Každoročně bude nájemné navyšováno o inflační koeficient. Po rekultivaci části skládky dojde ke snížení nájemného na rekultivovaných pozemcích na částku 1,00 Kč/m 2 /rok. Nájemné po ukončení skládkování firmou již nebude hrazeno (schválení nájmu je závislé na povolení dalšího skládkování) Zrušení Usnesení Zastupitelstva města Šluknov a prodej pozemku z majetku města Usnesení č. 49/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zrušit Usnesení č. 17/34ZM/2010: Zastupitelstvo města schvaluje prodej níže uvedeného pozemku. P.p.č. část 2721/8, katastr: Šluknov druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi m 2 (celková m 2 ) účel: výstavba RD, cena: dle Opatření ZM č. 1/2007 Usnesení č. 50/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže uvedeného pozemku. P.p.č. část 2721/8, katastr: Šluknov druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi m 2 (celková m 2 ) účel: výstavba RD, cena: dle Opatření ZM č. 1/ Návrh nezveřejnit záměr prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 51/03Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nezveřejnit záměr prodat níže uvedené pozemky. 8

9 P.p.č.: 41/2, katastr: Šluknov druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, spol. dvůr, výměra: 109 m 2 účel: zřízení zahrady, cena: 100 Kč/m 2 P.p.č.: 35/1, katastr: Šluknov druh pozemku: zahrada, výměra: 165 m 2 účel: zřízení zahrady, cena:20 Kč/m 2 žádost o oba pozemky podána: XXX 9.38 Návrh nezveřejnit záměr prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 52/03Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nezveřejnit záměr prodat níže uvedené pozemky. P.p.č. : 2952/2, katastr: Království druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP asi 150 m 2 (celková m 2 ), účel: přístup k domu, cena: 70 Kč/m Návrh nezveřejnit záměr prodeje pozemků z majetku města Usnesení č. 53/03Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nezveřejnit záměr prodat níže uvedené pozemky. P.p.č. : 2273/2, katastr: Šluknov druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP asi 40 m 2 (celková m 2 ) 10. Programové prohlášení Zastupitelstva města Šluknov Usnesení č. 54/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Programové prohlášení Zastupitelstva města Šluknov Různé 11.1 Zpráva o činnosti RM od minulého zasedání ZM Usnesení č. 55/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města Zprávy o činnosti výborů Usnesení č. 56/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru. Usnesení č. 57/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Úhrada členského příspěvku města Šluknov pro rok 2011 v DSO SEVER Usnesení č. 58/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úhradu členského příspěvku města Šluknov pro rok 2011 v DSO SEVER ve výši Kč Zrušení části usnesení Zastupitelstva města Šluknov o výplatě odměn členům Zastupitelstva města Šluknov Usnesení č. 59/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zrušit Usnesení č. 9/01Z/2010 Zastupitelstva města Šluknov. Usnesení č. 60/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zrušit část Usnesení č. 12/01Z/2010, bod 5., poslední část věty Kč za hodinu při obřadu pro zastupitele pověřeného k přijetí prohlášení o uzavření manželství. 9

10 11.5 Financování projektu Moderní regionální informační centrum Šluknovsko a Aktivity cestovního ruchu ve Šluknově Usnesení č. 61/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu Moderní regionální informační centrum Šluknovsko, a to ve výši vlastního podílu města Šluknov 15 %, tedy Kč. Usnesení č. 62/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje předfinancování projektu Moderní regionální informační centrum Šluknovsko ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy Kč. Usnesení č. 63/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu Atraktivity cestovního ruchu ve Šluknově, a to ve výši vlastního podílu města Šluknov 15 %, tedy Kč. Usnesení č. 64/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje předfinancování projektu Atraktivity cestovního ruchu ve Šluknově ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy ,80 Kč Návrh na odkup pozemků ve vlastnictví XXX Usnesení č. 65/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí nabídku XXX, na odkup pozemků p.p.č. 681 o výměře 2286 m 2, st.p.č. 680 o výměře 204 m 2 a st.p.č. 679 o výměře 224 m 2, vše v k. ú. Šluknov Výstavba 24 bj. DPS Šluknov zvýšení nákladů stavby Usnesení č. 66/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje na akci 24 bj DPS Šluknov zvýšení nákladů v celkové výši Kč bez DPH, na instalaci sprchových zástěn pro 11 bytových jednotek v 2. NP v DPS. Usnesení č. 67/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 037 ze dne s firmou JAPIS s.r.o., V Aleji 480, Chabařovice na zvýšení ceny díla o Kč bez DPH Výstavba 24 bj. DPS Šluknov nabídka na anténní rozvody Usnesení č. 68/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nabídku od podnikatele pana Jiřího Franty, Matušova 37/3, Rumburk, IČ ve výši Kč (není plátce DPH) na realizaci anténních rozvodů do objektu DPS Šluknov Majetkové vyrovnání po ukončení nájmu budovy s p. Michalem Čížem Usnesení č. 69/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Šluknov a p. Michalem Čížem, IČ , s místem podnikání Smetanova 114, Šluknov na převod přístavby zastřešené terasy a zázemí pro občerstvení na pozemku p.p.č. 1575/1 a pozemku p.p.č. 1575/2, v obci Šluknov, části obce Šluknov, katastrálním území Šluknov, dle geometrického plánu č /2011 na pozemku p.p.č.st. 1575/2 v katastrálním území Šluknov, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk dne pod č.j. 153/2011, přičemž dodatečné stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem Šluknov dne , č. j. SU/2093/2011/147/2011/vrn (dále také jen Předmět převodu ). Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt s pultovou střechou, krytina z vlnitého eternitu, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bez hromosvodu, nosná konstrukce je dřevěná, trámová, obvodové stěny dřevěné, jednostranně obité do výšky 1 metru, podlaha z betonové dlažby, elektro 220 V, a to za kupní cenu ve výši Kč. Usnesení č. 70/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Dohodu mezi městem Šluknov a p. Michalem Čížem, IČ , s místem podnikání Smetanova 114, Šluknov, o tom, že veškeré nároky vztahující se k pozemku p.p.č. 1575/1 o výměře m 2 - ostatní plocha, pozemku p.p.č. 1575/2 o výměře 830 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří a budově bez č.p./č.e. shromaž. postavené 10

11 na pozemku p.p.č. 1575/2 o výměře 830 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov a katastrálním území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, jsou tímto zcela a úplně vypořádané a účastníci dohody nemají vůči sobě žádných dalších nároků Záměr k prodeji rodinného domu čp. 611 za účelem poskytování sociálních služeb a sociální prevence Usnesení č. 71/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí záměr k prodeji rodinného domu č.p. 611 postaveného na pozemku p. č o výměře 495 m 2 a pozemku p. č o výměře 495 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za účelem poskytování sociálních služeb a sociální prevence. Unesení č. 72/04Z/2011: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov dopracovat návrh oznámení záměru prodeje nemovitého majetku ve spolupráci s právním zástupcem města Šluknov. Termín: do příštího jednání Zastupitelstva města. 12. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva Bez usnesení. Mgr. Eva Džumanová starostka 11

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 17. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 3/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov

Usnesení č. 3/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Odbor vnitřní správy (OVS)

2. Odbor vnitřní správy (OVS) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 38. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2012 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 38. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2012 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Starosta 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ 3 GARÁŽÍ A P.P.Č. 248/5, 248/6, 248/7 A 248/16 Věc: Prodej 3 garáží vč.

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program:

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 28. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 5/2013 z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 27. února 2013 V Horních Bludovicích dne 27. února

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.05.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 631/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Danu

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4.

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2372/8 O obvyklé ceně ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemků parc.č. 118, 347/2 a 347/7 s příslušenstvím a rod. domu čp. 95 v kat. území Kublov, obec Kublov, o.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. června 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor kultury

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. června 2017 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor kultury Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více