Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z N A L E C K Ý P O S U D E K"

Transkript

1 NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/ Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Bludovice, kód k.ú , LV 50 Ostatní stavby: Vedlejší stavba, samostatná garáž Pozemky: 1399/1, 1399/3, 1400/1, 1401/2 Vlastník stavby: Marcel Chriašteľ, Na Záguří 611/2, Havířov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: Marcel Chriašteľ, Na Záguří 611/2, Havířov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 6; č. j. 180 Ex 10509/14, obj. ze dne Adresa objednatele: Bělohorská 270 / 17, Praha 6 telefon: IČ: DIČ: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Ing. František Císař U Sadu / 25, Vřesina u Hlučína telefon: , IČ: DIČ: ÚČEL OCENĚNÍ: Pro účely provedení exekuce ve věci č. j. 180 Ex 10509/14, obj. ze dne Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 26 stran Počet příloh: 7 Posudek se předává objednateli ve čtyřech vyhotoveních.

2 RODINNÝ DŮM STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r. 1960, rekonstrukce v r Rekonstrukce: celková přístavba 1.N.P.,.nástavba 2.N.P., střecha, instalace, vody, ÚT, koupelny, WC, podlahy, okna SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné Využití: bydlení Okolí: bytová zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Širší centrum - zástavba RD Počet obyvatel: Stavebně technický stav stavby: dobře udržovaná Vytápění: lokální - elektřina Energetický průkaz stavby: Není RODINNÝ DŮM SOUČASNÝ STAV Typ PP RD Obytná/ Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost Nebyt. m 2 ks m 2 m 3 m 2 % 3+1, / ,00 Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Jedná se o městský obvod Bludovice Statutárního města Havířov. Město Havířov má obyvatel. Město Havířov je vybaveno rozsáhlou sítí všech obchodů a služeb. Jsou zde nemocnice, polikliniky, lékárny, banky, pojišťovny, městská policie, státní policie, pošty, mateřské školy, základní školy, střední školy. Město Havířov je vybaveno všemi inženýrskými sítěmi. Dopravní spojení MHD, autobusové a železniční. Nemovitosti rodinného domu č. p. 611, garáže bez č. p. a č. e. a pozemků parc. č. 1399/1, parc. č. 1399/3, parc. č.1400/1 a parc. č. 1401/2 se nacházejí v místní části Bludovice. Podle schváleného územního plánu se pozemky nacházejí v zastavěném území města a využití území je v souladu s platným územním plánem města. Nemovitosti se nacházejí na ulici Na Záguří. Přístup a příjezd k nemovitosti rodinného domu č. p. 611 a na pozemky je z ulice Na Záguří, ke garáži a pozemku parc. č. 1399/3 a garáže bez č. p. a č. e. z ulice Květné. V těchto ulicích jsou rovněž uloženy všechny inženýrské sítě. Podle Zprávy o nebezpečí povodně České asociace pojišťoven se pozemky z LV č. 50 nacházejí v zóně 1 - zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. Poloha, okolí a dopravní dostupnost Poloha v obci: Širší centrum - zástavba RD Okolí: bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna ostatní Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř - 2 -

3 Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Místního šetření se zúčastnil pan Oršulík. Rodinný dům byl zpřístupněn. Účastník místního šetření p. Oršulík poskytl znalci všechny potřebné informace. Předmětem ocenění je samostatně stojící rodinný dům č. p. 611 v Havířově, k. ú. Bludovice. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, bez podkroví a je podsklepený. Rodinný dům je zděný z cihel, tl. zdí 45 cm, základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Krov je sedlový, střešní krytina z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu úplné. Okna v 1.N.P. jsou plastová zdvojená, v 2.N.P. jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné nebo prosklené. Podlahy obytných místností jsou palubkové a z PVC, podlahy ostatních místností jsou z keramické dlažby. Vytápění lokální elektrické přímotopy. Elektroinstalace světelná a motorová. Je proveden vnitřní rozvod studené a teplé vody, vnitřní kanalizace a propanbutanu. Vnitřní vybavení vany, umývadla. Záchody jsou splachovací. Příprava teplé vody v elektrickém zásobníkovém ohřívači. Schodiště je železobetonové. Sporáky v kuchyních jsou na propanbutan. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnější omítky jsou ze škrábaného břízolitu. Stavba slouží jako rodinný dům k bydlení. V rodinném domě se nachází dva samostatné byty s úplným příslušenstvím. V 1.P.P. se nachází schodiště, předsíň a sklepy. V 1.N.P. se nachází zádveří, schodiště, předsíň, koupelna, WC, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, komora. V 2.N.P. se nachází předsíň, komora, chodba, kuchyň, koupelna, WC a tři obytné místnosti. Dle vyjádření p. Oršulíka byl rodinný dům dán do užívání v roce V roce 1999 byla provedena nástavba 2.N.P., částečná výměna oken za plastová, nová fasáda, instalace vody, ústředního vytápění, koupelny, WC, podlahy, okna. Příslušenstvím stavby rodinného domu je vedlejší stavba na pozemku parc. č. 1399/1, studna a dále venkovní úpravy - přípojky inženýrských síti, zpevněné plochy, odpadní jímka, oplocení s vraty a vrátky. Dále samostatně oceněný pozemek parc. č. 1399/3 s garáží bez č. p. a č. e. Technický popis oceňované nemovitosti Stavba dokončena v r Dílčí rekonstrukce v r. Celková rekonstrukce v r Stavebně technický stav: dobře udržovaná Energetický průkaz stavby: Není Rekonstrukce stavby: celková dílčí střecha fasáda, zateplení okna, dveře interiér Inženýrské sítě a využití nemovitosti Přípojky (veř./vl.): / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Přístupová komu.: zpevněná nezpevněná přes pozemky parc. číslo Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část. obsazen volný objekt Přístup a příjezd k pozemku z veřejné komunikace Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) Nemovitost není pronajímána / propachtována Přehled listů vlastnictví LIST VLASTNICTVÍ číslo 50 Kraj: CZ080 Moravskoslezský Okres: CZ0803 Karviná Obec: Havířov Katastrální území: Bludovice Ulice: Na Záguří č.o.: 2 Vlastníci Podíl FO RČ: Marcel Chriašteľ Na Záguří 611/2, / 1 Havířov Stavby stavba je součástí pozemku část obce Bludovice Rodinný dům č.p. 611 na pozemku p.č. 1399/1 ANO - 3 -

4 Pozemky 1399/1 Pozemková parcela Parcela KN 553 m 2 zastavěná plocha a nádvoří 1399/3 Pozemková parcela Parcela KN 21 m 2 zastavěná plocha a nádvoří 1400/1 Pozemková parcela Parcela KN 888 m 2 orná půda 1401/2 Pozemková parcela Parcela KN 54 m 2 ostatní plochy Výpočet věcné hodnoty staveb Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Započitatelná plocha podlaží 1.P.P. 85,87 m 2 26,94 m 2 1.N.P. 98,76 m 2 69,25 m 2 2.N.P. 98,76 m 2 74,08 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.P.P. 85,87*2,21 = 189,77 m 3 1.N.P. 98,76*2,74 = 270,60 m 3 2.N.P. 98,76*2,88-9,78*2,00*1,40 = 257,04 m 3 krov (98,76-9,78*2,00)*2,10/2 = 83,16 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 800,58 m 3 Konstrukce Základy Zdivo Stropy Střecha Krytina Klempířské konstrukce Vnitřní omítky Fasádní omítky Vnější obklady Vnitřní obklady Schody Dveře Okna Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vybavení kuchyně Vnitřní vybavení Záchod Ostatní Popis betonové pasy zděné tl. 45 cm a více železobetonové Krov sedlový Pozinkovaný plech Pozinkovaný plech vápenné, štukové břízolitové škrabané Chybí běžné keramické obklady železobetonové monolitické s běžným povrchem hladké plné dveře plastová zdvojená, dřevěná zdvojená Palubky, PVC keramická dlažba Lokální elektrické přímotopy světelná, třífázová chybí ocelové trubky, studená i teplá voda Elektrický zásobníkový ohřívač zemní plyn - odpojeno plastové potrubí Sporák na propanbutan umyvadla, vany, WC, splachovací rozvod antén Zastavěná plocha [m 2 ] 99 Obestavěný prostor [m 3 ] 800,58 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00-4 -

5 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 55 Další životnost roků 45 Opotřebení % 45,00 Věcná hodnota (VH) Kč Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH Vedlejší stavba Přízemní, zděná, krov 1399/1 178,00 m Kč/m Kč 50 % Kč sedlový Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Předmětem ocenění jsou pozemky parc. č.1399/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 553 m 2, parc. č. 1399/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2, parc. č. 1400/1 orná půda o výměře 888 m 2, parc. č. 1401/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 54 m 2 z LV č. 50 pro obec Havířov, k. ú. Bludovice Vlastníkem pozemků je ve výhradním vlastnictví Marcel Chrašteĺ. Nemovitost rodinného domu č. p. 611, garáže bez č. p. a č. e. a pozemků parc. č. 1399/1, parc. č. 1399/3, parc. č. 1400/1 a parc. č. 1401/2 se nachází v místní části Bludovice. Podle schváleného územního plánu se pozemky nacházejí v zastavěném území města a využití území je v souladu s platným územním plánem města. U pozemku parc. č. 1400/1 nesouhlasí právní stav se stavem fyzickým. Právní stav: Pozemek parc. č.1400/1 orná půda o výměře 888 m 2. Fyzický stav: Pozemek parc. č. 1400/1 zahrada ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č. p. 611 a stavebním pozemkem parc. č. 1399/1 Podle 9 odst. 5 zákona č. 151/97 Sb. v platném znění se při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem vychází při oceňování ze skutečného stavu. Pozemek parc. č. 1399/1 se ocení jako zahrada ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č. p. 611 a stavebním pozemkem parc. č. 1399/1. Na pozemku parc. č. 1399/1 je postavený rodinný dům č. p Na pozemku parc. č.1399/3 je postavená garáž. Pozemek parc. č. 1399/3 je oceněn samostatně s garáží. Pozemek parc. č. 1401/2 je oceněn samostatně jako ostatní plocha ostatní komunikace. Podle Zprávy o nebezpečí povodně se pozemky z LV č. 50 nacházejí v zóně 1 - zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů) m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Havířov - Bludovice ,00 0,80 272,00 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě v dosahu pozemku, zpevněný příjezd. Havířov - Bludovice ,00 0,80 360,00 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě v dosahu pozemku, zpevněný příjezd. Havířov - Bludovice ,00 0,80 320,00 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě v dosahu pozemku, zpevněný příjezd. Havířov - Bludovice ,00 0,80 320,00 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě v dosahu pozemku, zpevněný příjezd. Havířov - Bludovice ,64 0,80 410,91 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě v dosahu pozemku, zpevněný příjezd. Havířov - Bludovice ,00 0,80 360,00 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě v dosahu pozemku, zpevněný příjezd. Průměrná jednotková cena 340,49 Kč/m 2-5 -

6 Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří 1399/ / orná půda (zahrada) 1400/ / Celková výměra pozemků: Hodnota pozemků celkem: Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 1.P.P. chodba 8,16 m 2 0,50 4,08m 2 sklep 12,58 m 2 0,50 6,29m 2 sklep 17,30 m 2 0,50 8,65m 2 sklep 15,84 m 2 0,50 7,92m 2 1.P.P. - celkem 53,88 m 2 26,94 m 2 1.N.P. kuchyň 13,65 m 2 1,00 13,65m 2 předsíň 6,88 m 2 1,00 6,88m 2 obývací pokoj 16,87 m 2 1,00 16,87m 2 ložnice 17,58 m 2 1,00 17,58m 2 koupelna 2,86 m 2 1,00 2,86m 2 komora 2,53 m 2 1,00 2,53m 2 zádveří se schodištěm 6,74 m 2 1,00 6,74m 2 WC 2,13 m 2 1,00 2,13m 2 1.N.P. - celkem 69,25 m 2 69,25 m 2 2.N.P. předsíň 2,63 m 2 1,00 2,63m 2 komora 9,02 m 2 1,00 9,02m 2 chodba 4,51 m 2 1,00 4,51m 2 WC 1,87 m 2 1,00 1,87m 2 koupelna - plocha nad 1,3 m výšky 3,39 m 2 1,00 3,39 m 2 koupelna - plocha pod 1,3 m výšky 1,00 m 2 0,00 0,00 m 2 kuchyň - plocha nad 1,3 m výšky 9,07 m 2 1,00 9,07 m 2 kuchyň - plocha pod 1,3 m výšky 1,00 m 2 0,00 0,00 m 2 obývací pokoj 18,28 m 2 1,00 18,28m 2 dětský pokoj 14,63 m 2 1,00 14,63m 2 ložnice - plocha nad 1,3 m výšky 10,68 m 2 1,00 10,68 m 2 ložnice - plocha pod 1,3 m výšky 2,00 m 2 0,00 0,00 m 2 2.N.P. - celkem 78,08 m 2 74,08 m 2 STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Obvyklou cenou se podle zákona č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného nebo obdobného majetku. Základem pro zjištění obvyklé ceny je porovnání cen, kterých by bylo dosaženo v daném místě a čase u stejných nebo podobných nemovitostí. Žádný zákon nestanoví závaznou metodiku pro stanovení obvyklé ceny. Specifické metody jsou v současnosti vytvářeny profesními organizacemi znalců a odhadců, organizacemi zabývajícími se výukou a studiem oceňování nemovitostí, peněžními ústavy apod. Pro stanovení obvyklé ceny rodinného domu bylo provedeno vyhodnocení trhu s nemovitostmi. Bylo provedeno vyhodnocení údajů z realitního trhu, vlastního průzkumu trhu s nemovitostmi, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb. Bylo zjištěno, že s obdobnými nemovitostmi se obchoduje. Pro - 6 -

7 stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 611 porovnávací metodou jsou k dispozici srovnávací rodinné domy v Havířově a nejbližším okolí. Pro porovnání oceňovaného rodinného domu byly použity ceny rodinných domů nabízené na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě ve 4. čtvrtletí 2014 a v lednu Jedná se o rodinné domy podobné velikosti, podobného dispozičního řešení, srovnatelného stáří a podobné stavebně technické konstrukce. Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Havířov - Životice 200, x , Rodinný dům, Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží, bez podkroví a je podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Střecha je plochá. Vytápění ústřední na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody, zemního plynu, kanalizace a elektro NN. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Vlastní příjezd z místní komunikace. Těrlicko - Hradiště 120, , Rodinný dům, Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží, bez podkroví a je podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění ústřední na zemní plyn a na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody, zemního plynu, kanalizace a elektro NN. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Vlastní příjezd z místní komunikace. Horní Suchá 140, , Rodinný dům, Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží, podkroví a je podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění ústřední na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody, zemního plynu, kanalizace a elektro NN. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Vlastní příjezd z místní komunikace. Těrlicko - Horní 200, , Těrlicko Rodinný dům, Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží, podkroví a je podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění ústřední na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody, zemního plynu, kanalizace a elektro NN. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Vlastní příjezd z místní komunikace. Horní Suchá 192, , Rodinný dům, Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží, podkroví a je podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění ústřední na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody, zemního plynu, kanalizace a elektro NN. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Vlastní příjezd z místní komunikace

8 Havířov - Bludovice 200, , Rodinný dům, Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží, bez podkroví a je podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění ústřední na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody, zemního plynu, kanalizace a elektro NN. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Vlastní příjezd z místní komunikace. Hodnocení: Redukce pramene ceny - cena je převzata z realitní inzerce - koeficient 0,80; Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený rodinný dům č. p. 611 v Havířově, k. ú. Bludovice s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1399/1 a parc. č. 1400/1 z LV č. 50 je v daném místě a čase obchodovatelný v rozmezí od Kč/m 2 do Kč/m 2 podlahové plochy rodinného domu. Vzhledem k poloze, umístění, stavebně technickému stavu a vybavení rodinného domu č. p. 611 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1399/1 a parc. č. 1400/1 stanovuji obvyklou cenu v polovině uvedeného intervalu tj Kč/m 2. Pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé byly dále posuzovány další rozhodující skutečnosti: Silné stránky nemovitosti - Pěší dostupnost na zastávku MHD, autobusu a železnice - Klidná lokalita v širším centru obce se zástavbou rodinných domů - Bezproblémové okolí rodinného domu - Nemovitosti ve výhradním vlastnictví - Dobrý stavebně technický stav Slabé stránky nemovitosti - Nebyly zjištěny Jednotková cena stanovená srovnávací metodou byla stanovena na Kč/m 2 podlahové plochy rodinného domu. Bylo přihlíženo ke všem skutečnostem ovlivňujícím cenu, zejména lokalitu, stavebně technický stav, velikost rodinného domu a poptávku realitního trhu. Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 611 srovnávací metodou Jednotková cena podlahové plochy rodinného domu: Kč/m 2 Podlahová plocha rodinného domu: 170,27 m 2 Stanovení obvyklé ceny: 170,27 m 2 x Kč/m 2 = Kč Obvyklá cena oceňovaného rodinného domu č. p. 611 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1399/1 a parc. č. 1400/1 z LV č. 50 v Havířově, k. ú. Bludovice stanovená porovnávací metodou činí ke dni odhadu Kč, po zaokrouhlení Kč - 8 -

9 slovy: jedenmiliónosmsetdesettisíc Kč GARÁŽ BEZ Č. P. a Č. E. S POZEMKEM PARC. Č. 1399/3 NEMOVITOST: Jednoduchá stavba - garáž Adresa nemovitosti:, Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Bludovice, kód k.ú , LV 50 Ostatní stavby: Pozemky: 1399/3 Vlastník stavby: Marcel Chriašteľ, Na Záguří 611/2, Havířov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: Marcel Chriašteľ, Na Záguří 611/2, Havířov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné Využití: garáž Okolí: bytová zóna Příjezd: zpevněná komunikace GARÁŽ Typ PP RD Obytná/ Nebyt. SOUČASNÝ STAV Garáž Pozemky OP ZP Rozestavýměra věnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % 0 / ,00 Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Jedná se o městský obvod Bludovice Statutárního města Havířov. Město Havířov má obyvatel. Město Havířov je vybaveno rozsáhlou sítí všech obchodů a služeb. Jsou zde nemocnice, polikliniky, lékárny, banky, pojišťovny, městská policie, státní policie, pošty, mateřské školy, základní školy, střední školy. Město Havířov je vybaveno všemi inženýrskými sítěmi. Dopravní spojení MHD, autobusové a železniční. Nemovitosti garáže bez č. p. a č. e. a pozemku parc. č. 1399/3 se nacházejí v místní části Bludovice. Podle schváleného územního plánu se nemovitosti nacházejí v zastavěném území města a využití území je v souladu s platným územním plánem města. Nemovitosti se nacházejí na ulici Květné. Přístup a příjezd ke garáži a pozemku parc. č. 1399/3 je z ulice Květné. Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Jedná se o ocenění garáže bez č. p.a č. e. na pozemku parc. č. 1399/3 a pozemku parc. č. 1399/3 z LV č. 50 v Havířově, k. ú. Bludovice

10 U nemovitostí souhlasí právní stav se stavem fyzickým. Jedná se o zděno garáž bez č. p. a č. e. v Havířově, k. ú. Havířov, v širším centru obce. Garáž je přistavěna k zadní části hospodářské budovy. Jedná se o klidovou část obce s bezproblémovým okolím. Pozemek je rovinatý. Nemovitost má vlastní bezproblémový příchod a příjezd z ulice Květné. Garáž byla zpřístupněna, místního šetření se zúčastnil p. Oršulík. Dle vyjádření p. Oršulíka byla dána garáž do užívání v roce Garáž je v dobrém stavebně technickém stavu. V průběhu dosavadního užívání byly prováděny běžné opravy a údržba. Základové pásy garáže jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné tl 30 cm. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Střecha je plochá, střešní krytina z asfaltových svařovaných pásů. Podlaha je z betonové mazaniny. Vrata jsou ocelová, výklopná. okna jsou ocelová jednoduchá. Vnitřní omítky vápenné štukové hladké. Technický popis oceňované nemovitosti Stavba dokončena v r Dílčí rekonstrukce v r. Celková rekonstrukce v r. Stavebně technický stav: dobře udržovaná Energetický průkaz stavby: Není Rekonstrukce stavby: celková dílčí střecha fasáda, zateplení okna, dveře interiér Inženýrské sítě a využití nemovitosti Přípojky (veř./vl.): / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Přístupová komu.: zpevněná nezpevněná přes pozemky parc. číslo Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část. obsazen volný objekt Přístup a příjezd k pozemku z veřejné komunikace Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) Nemovitost není pronajímána / propachtována Přehled listů vlastnictví LIST VLASTNICTVÍ číslo 50 Kraj: CZ080 Moravskoslezský Okres: CZ0803 Karviná Obec: Havířov Katastrální území: Bludovice Ulice: č.o.: Vlastníci FO RČ: Marcel Chriašteľ Na Záguří 611/2, Havířov Podíl 1 / 1 Stavby stavba je součástí pozemku část obce Garáž bez čp/če na pozemku p.č. 1399/3 ANO Pozemky 1399/3 Pozemková parcela Parcela KN 21 m 2 zastavěná plocha a nádvoří

11 Výpočet věcné hodnoty staveb Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.N.P. 21,17 m 2 21 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.N.P. 21,17*2,40 = 50,81 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 50,81 m 3 Zastavěná plocha [m 2 ] 21 Obestavěný prostor [m 3 ] 50,81 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 34 Další životnost roků 46 Opotřebení % 42,50 Věcná hodnota (VH) Kč Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Předmětem ocenění je pozemek parc. č. 1399/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 z LV č. 50 v Havířově, k. ú. Bludovice. Na pozemku parc. č. 1399/3 je postavená garáž bez č. p. a č. e. Pozemek je rovinatý. Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří 1399/ / Celková výměra pozemků: 21 Hodnota pozemků celkem: STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Obvyklou cenou se podle zákona č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného nebo obdobného majetku. Základem pro zjištění obvyklé ceny je porovnání cen, kterých by bylo dosaženo v daném místě a čase u stejných nebo podobných nemovitostí. Žádný zákon nestanoví závaznou metodiku pro stanovení obvyklé ceny. Specifické metody jsou v současnosti vytvářeny profesními organizacemi znalců a odhadců, organizacemi zabývajícími se výukou a studiem oceňování nemovitostí, peněžními ústavy apod. Pro stanovení obvyklé ceny garáže bylo provedeno vyhodnocení trhu s nemovitostmi. Bylo provedeno vyhodnocení údajů z realitního trhu, vlastního průzkumu trhu s nemovitostmi, vývěsek realitních kanceláří,

12 sledováním aukcí a dražeb. Bylo zjištěno, že s obdobnými nemovitostmi se obchoduje. Pro stanovení obvyklé ceny garáže bez č. p. a č. e. s pozemkem parc. č. 1399/3 jsou k dispozici srovnávací ceny garáží v Havířově a nejbližším okolí. Pro porovnání oceňované garáže byly použity ceny garáží nabízené na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě ve 4. čtvrtletí 2014 a v lednu Jedná se o garáže podobné velikosti, podobného dispozičního řešení, srovnatelného stáří a podobné stavebně technické konstrukce. Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Havířov 23, , Garáž, Jedná se o řadovou zděnou garáž v osobním vlastnictví v Havířově. Havířov - Prostřední 20, , Suchá Garáž, Jedná se o řadovou zděnou garáž v osobním vlastnictví v havířově - Prostřední Suché. Havířov 18, , Garáž, Jedná se o řadovou zděnou garáž v osobním vlastnictví v Havířově. Havířov - Šumbark 20, , Garáž, Jedná se o řadovou zděnou garáž v osobním vlastnictví v Havířově - Šumbarku

13 Havířov 24, , Garáž, Jedná se o řadovou zděnou garáž v osobním vlastnictví v Havířově. Havířov - Šumbark 19, , Garáž, Jedná se o řadovou zděnou garáž v osobním vlastnictví v Havířově. Z výše uvedeného vyplývá, že uvedená garáž bez č. p. a č. e. v Havířově, k. ú. Bludovice s pozemkem parc. č. 1399/3 z LV č. 50 je v daném místě a čase obchodovatelná v rozmezí od Kč/m 2 do Kč/m 2 zastavěné plochy garáže. Vzhledem k poloze, umístění, stavebně technickému stavu a vybavení garáže bez č. p. a č. e. s pozemkem parc. č. 1399/3 stanovuji obvyklou cenu v polovině uvedeného intervalu tj Kč/m 2. Pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé byly dále posuzovány další rozhodující skutečnosti: Silné stránky nemovitosti - Pěší dostupnost na zastávku autobusu - Klidná lokalita v širším centru obce se zástavbou rodinných domů - Bezproblémové okolí garáže - Nemovitosti ve výhradním vlastnictví Slabé stránky nemovitosti - Nebyly zjištěny Jednotková cena stanovená srovnávací metodou byla stanovena na Kč/m 2 zastavěné plochy garáže. Bylo přihlíženo ke všem skutečnostem ovlivňujícím cenu, zejména lokalitu, stavebně technický stav, velikost garáže a poptávku realitního trhu. Stanovení obvyklé ceny garáže bez č. p. a č. e. srovnávací metodou Jednotková cena podlahové plochy garáže: Kč/m 2 Podlahová plocha rodinného domu: 21,17 m 2 Stanovení obvyklé ceny: 21,17 m 2 x Kč/m 2 = Kč Obvyklá cena oceňované garáže bez č. p. a č. e. na pozemku parc. č. 1399/3, s pozemkem parc. č. 1399/3 z LV č. 50 v Havířově, k. ú. Bludovice stanovená porovnávací metodou činí ke dni odhadu Kč, po zaokrouhlení

14 Kč slovy: šedesátčtyřitisíce Kč POZEMEK PARC. Č. 1401/2 OSTATNÍ PLOCHA OSTATNÍ KOMUNIKACE NÁLEZ 1. Znalecký úkol Ocenění pozemku parc. č. 1401/2 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Pozemek parc. č. 1401/2 Adresa předmětu ocenění: Na Záguří Kraj: Moravskoslezský Okres: Karviná Obec: Havířov Katastrální území: Bludovice Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 540,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Havířov a katastrální území I 0,95 lázeňských míst typu A O3. Poloha obce - Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města IV 1,01 nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Městská hromadná doprava popřípadě I 1,00 příměstská doprava O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) I 1,00 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 492,22 Kč/m

15 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce a p. Oršulíka. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 50 Snímek katastrální mapy 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník pozemku: Pan Marcel Chrašteľ, Na Záguří 611/2, Havířov, vlastnictví: výhradní 6. Dokumentace a skutečnost K ocenění nebyly předložena žádná projektová dokumentace. Ocenění je provedeno podle skutečného fyzického stavu. 7. Celkový popis nemovité věci Jedná se o pozemek parc. č. 1401/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 54 m Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č. 1401/2 ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č. 1401/2 Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace Úprava základních cen pro pozemky komunikací Znak P i P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah II Místní komunikace, dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a -0,

16 přistávací dráhy letišť v délce od m do m P2. Charakter a zastavěnost území II V kat úz. mimo sídelní části obce v zastavěném území obce -0,10 P3. Povrchy I Komunikace se zpevněným povrchem 0,00 P4. Vlivy ostatní neuvedené I Bez dalších vlivů 0,00 P5. Komerční využití I Bez možnosti komerčního využití 0,60 4 Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P 5 * (1 + P i ) = 0,300 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace 4 odst ,22 0,300 1, ,67 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 3 ostatní plocha /2 54,00 147, ,18 ostatní komunikace Ostatní stavební pozemek - celkem 7 974,18 Pozemek parc. č. 1401/2 - zjištěná cena = 7 974,18 Kč i = 1 REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č. 1401/ ,20 Kč 1. Ocenění pozemků celkem 7 974,20 Kč Celkem 7 974,20 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem 7 974,20 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: slovy: Sedmtisícdevětsetsedmdesát Kč 7 970,- Kč

17 Věcná břemena oceňovaná samostatně Podle údajů z dílu C předloženého LV č. 50 pro obec Havířov, k. ú. Bludovice je předmětem ocenění věcné břemeno zřizování a provozování stavby plynového zařízení včetně jejího příslušenství na části pozemku. Vstupu a vjezdu při údržbě (dle ZPMZ /2007, ZPMZ /2007 pro RWE GASNET, s.r.o., povinnost pro parc. č. 1399/1, parc. č. 1400/1 a parc. č. 1401/2, podle smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne K ocenění věcného břemene nebyly předloženy žádné podklady. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům podle 16b odst. 5) zákona č. 151/97 Sb. v platném znění zákona č. 303/2013 Sb. se ocení jednotně částkou Kč Obvyklá cena oceňovaných věcných břemen z LV č. 50 v Havířově, k. ú. Bludovice činí ke dni odhadu Kč, po zaokrouhlení slovy: desettisíc Kč Kč Obvyklá cena oceňovaného rodinného domu č. p. 611 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1399/1 a parc. č. 1400/1, garáže bez č. p. a č. e. s pozemkem parc. č. 1399/3 a pozemku parc. č. 1401/2 s odpočtem věcného břemene z LV č. 50 v Havířově, k. ú. Bludovice činí ke dni odhadu = Kč, po zaokrouhlení Kč slovy: jedenmiliónosmsetsedmdesáttisíc Kč Závěr a) Obvyklá cena oceňovaných nemovitostí činí ke dni odhadu celkem LV č. 50 Výhradního vlastnického podílu o velikosti 1/1 na nemovitosti rodinného domu č. p. 611 s příslušenstvím, garáže bez č. p. a č. e. a pozemků parc. č. 1399/1, parc. č. 1399/3, parc. č. 1400/1 a

18 parc. č. 1401/2 z LV č. 50 v Havířově, k ú. Bludovice, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění Kč b) Cena jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostmi LV č stanoví se Nájemní právo nezjištěno Věcná břemena zjištěno věcné břemeno zřizování a provozování stavby plynového zařízení včetně jejího příslušenství na části pozemku. Vstupu a vjezdu při údržbě (dle ZPMZ /2007, ZPMZ /2007 pro RWE GASNET, s.r.o., povinnost pro parc. č. 1399/1, parc. č. 1400/1 a parc. č. 1401/2, podle smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne K ocenění věcného břemene nebyly předloženy žádné podklady. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům podle 16b odst. 5) zákona č. 151/97 Sb. v platném znění zákona č. 303/2013 Sb. se ocení jednotně částkou Kč c) Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou viz odst. b d) Výsledná obvyklá cena oceňovaných nemovitostí LV č. 50 Výhradního vlastnického podílu o velikosti 1/1 na nemovitosti rodinného domu č. p. 611 s příslušenstvím, garáže bez č. p. a č. e. a pozemků parc. č. 1399/1, parc. č. 1399/3, parc. č. 1400/1 a parc. č. 1401/2 s odpočtem věcného břemene z LV č. 50 v Havířově, k ú. Bludovice, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění = Kč slovy: jedenmiliónosmsetsedmdesáttisíc Kč

19 Seznam podkladů a příloh Podklad / Příloha Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 50 ze dne Snímek katastrální mapy 1 Fotodokumentace nemovitosti 2 Mapa oblasti 1 počet stran A4 v příloze Ve Vřesině u Hlučína Ing. František Císař U Sadu 293/ Vřesina u Hlučína Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 1176/90, pro základní obor 1.) ekonomika, 2.) stavebnictví, pro odvětví 1.) ceny a odhady nemovitostí, 2.) stavby obytné, stavební odvětví různá, specializace pozemní stavby. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3148/35/2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 3148/35/

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 Snímek katastrální mapy

24 Fotodokumentace nemovitosti Kuchyň v 1. N.P. Koupelna v 1. N.P. WC v 1. N.P. Obývací pokoj v 1. N.P. Kuchyň v 2.N.P. Koupelna v 2.N.P. WC v 2.N.P. Obývací pokoj v 2.N.P

25 Ložnice v 2.N.P. Dětský pokoj v 2.N.P. Sklep v 1.P.P. Sklep v 1.P.P. Vedlejší stavba a samostatná garáž Pohled jihozápadní Pozemek parc. č. 1400/1 Pohled severovýchodní

26 Mapa oblasti

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3492/036/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 1644/1 s budovou čp. 979 jiná stavba, pozemek p.č. 1644/2 s budovou bez čp/če průmyslový objekt, pozemky p.č.

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 340 Adresa nemovitosti: Krkonošská 340, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, rozestavěný na p.č. st. 362 Adresa nemovitosti: Červená Píska, 277 41 Tuhaň Katastrální údaje

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 2+1 Adresa nemovitosti: Puškinova 456 / 10, Vyškov - Dědice

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor, Řadový RD č.p. 1143 s příslušenstvím v Napajedlích Adresa nemovitosti: Tř. T. Bati

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3192/79/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Letošov 116, 68333 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Nesovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 NEMOVITOST: Jiná stavba bez č.p. na p.č. 266 Adresa nemovitosti: Vavřineč, 277 31 Malý Újezd Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3733/327/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Jednotka - byt, bytová jednotka č. 2/12 vč. podílu na společných částech domu čp.

Více

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail:

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5408-116/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.70 Adresa nemovitosti: Sklené 10 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Sklené, k.ú.

Více

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013 Z N A L E C K Ý č. 1928 / 2014 / 11 P O S U D E K 6 NEMOVITOST: Garáž, řadová garáž vnitřní ve stávající zastavbě řadových garáží v Prachovicích Adresa nemovitosti: Prachovice Katastrální údaje: Kraj Pardubický,

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti číslo 2336-41/2016 Odhadce: Ing. Jaroslav Mlčoch Kvítková 4323, 760 01 Zlín, 603 207 393, posudkyjmlcoch@seznam.cz Datum objednání: Datum místního šetření:

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům. Adresa nemovitosti: Jevišovice 237 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 78 Adresa nemovitosti: Tyršova 78, 294 21 Bělá pod Bezdězem Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3327/214/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Podlesí 454, 73911 Frýdlant nad Ostravicí Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Posudek číslo 3898-018/2014

Posudek číslo 3898-018/2014 Posudek číslo 3898-018/2014 Odhadce: Ing. Vladimír Novák Lomená 1758/32, 415 01 Teplice, 602 349 589 Datum objednání: Datum místního šetření: 29. 8. 2014 Místní šetření proběhlo za účasti: mojí V. Nováka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 62 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Žďár, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 6.2 Areál - víceúčelový Stávající Číslo popisné: 108 Na pozemku parc. č.: st.133 Pozemky

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3925-2/2015 6 NEMOVITOST: Rodinné domy č.p. 76 a č.p. 93 Vršce Adresa nemovitosti: Vršce 76 a 93 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Vršce, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7 NEMOVITOST: ½ rodinného domu - samostatný, rozestavěný na p.č. 467/4 Adresa nemovitosti: Dvořákova 4, 407 77 Šluknov Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5475/100/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 294/1 a pozemek druhu vodní plocha parc.č. 215/1 Vlastníci stavby:, paní Veronika Čečrdlová, Kolešovice 294, 270 02 Kolešovice,

Více