PŘÍJMY , ,00 99,96 VÝDAJE , , ,00 194,11 100,00 SALDO , ,00. Schválený rozpočet (Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY 47 180,00 47 200,00 99,96 VÝDAJE 1 533 433,40 790 000,00 1 533 400,00 194,11 100,00 SALDO -1 486 253,40-790 000,00. Schválený rozpočet (Kč)"

Transkript

1 1) ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SIRÁ ZA ROK 2013, IČ: Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,50 VÝDAJE , , ,63 SALDO , , ,87 Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY , , ,00 121,75 100,00 VÝDAJE , , ,00 89,40 100,00 SALDO , , ,00 Kapitálový rozpočet za kalendářní rok 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY , ,00 99,96 VÝDAJE , , ,00 194,11 100,00 SALDO , , ,00 2) PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY 2013 Třída Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Plnění k (Kč) % RS % UR Třída 1 - Daňové příjmy ř , , ,80 112,1 100,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ř , , ,70 129,2 100,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ř , , ,00 0,00 100,00 Třída 4 - Přijaté transfery ř , , ,00 **** **** Příjmy celkem ř , , ,50 175,3 142, 20 Konsolidace příjmů 2226 Příjmy z fin. vypoř. min let mezi kra a obcemi 2 100, , ,00 101,80 101, Převody z rozpočtových účtů 200,00 200, ,00 **** **** Příjmy celkem po konsolidaci ř , , ,50 123,30 100,00 Příjmy dle druhového třídění RS za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 122,36 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 58,16 100,27

2 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 116,66 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 111,55 99, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 114,61 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 120,40 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 120,40 100, Poplatek-likvidace kom.odpadu , , ,00 98,46 100, Poplatek ze psů 1 530, , ,00 102,00 102, Odvod výtěž.z provoz. loterií 5 962, , ,00 198,76 100, Správní poplatky 250, ,00 250,00 25,00 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 101,76 100, Daň z nemovitostí , , ,00 85,46 99, Majetkové daně , , ,00 85,46 99, Daňové příjmy , , ,00 112,14 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,00 100, Příj.z prodeje zboží 5 000, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 150,54 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 96,19 100, Příjmy z úroků (část) , , ,00 73,45 99, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 129,03 100, Sankční platby přijaté od jiný , , ,00 173,37 100, Příjmy z fin.vyp.min.let-obce 2 138, , ,00 101,81 101, Přij.sankční platby,vratky tr , , ,00 160,95 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 142,41 99, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , ,00 142,41 99, Splátky půj.pr.od obyvatelstva 1 700, , ,00 42,50 100, Přijaté splátky půj.prostředků 1 700, , ,00 42,50 100, Nedaňové příjmy , , ,00 129,19 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 99, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 99, Kapitálové příjmy , ,00 99, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , , ,00 118,19 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Převody z rozpočtových účtů ,00 200,00 200, , , Neinvestiční přijaté transfery , , , , , Přijaté transfery , , , , ,07 Příjmy celkem , , ,00 175,30 142,20 Daňové příjmy vybrané položky za kalendářní rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně , , ,00 117,45 100,00 Místní poplatky , , ,00 98,54 100,05 Správní poplatky 250, ,00 250,00 25,00 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 85,46 99,99

3 Ostatní daňové příjmy 5 962, , ,00 198,76 3) VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE 2013 Třída Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Plnění k (Kč) % RS % UR Třída 5 - Běžné výdaje ř , , ,23 155,1 173,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje ř , , ,40 194,1 100,00 Výdaje celkem ř , , ,63 164,7 143,1 Konsolidace výdajů 5321 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 155,5 100, Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5 000, , ,00 100,80 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 200, ,00 **** **** 5366 Výd. z fin. vyp. min. let mezi kr. a obcemi , , ,00 100,40 100,40 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,63 115,00 100,0 Výdaje dle druhového třídění RS za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,02 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 99,78 99, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 119,00 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 105,75 99, Běžné výdaje , , ,00 102,59 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 86,22 100, DHDM , , ,00 825,26 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 137,10 99, Elektrická energie , , ,00 100,15 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 94,38 100, Služby pošt 1 844, , ,00 92,20 102, Služby telekom. a radiokom , , ,00 101,20 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 103,42 99, Nájemné 1 100, , ,00 100,00 100, Služby školení a vzdělávání 1 665, ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 74,71 99, Opravy a udržování , , ,00 83,04 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 135,86 100, Pohoštění , , ,00 209,90 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 208,50 100, Poskytované zálohy vl.pokladně Zaplacené sankce 500,00 500,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 135,71 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost 4 920, , ,00 100,41 100, Věcné dary , , ,00 85,35 99,96

4 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 93,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 99,72 99, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 99,74 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 155,49 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,80 100, Převody vlastním rozpočt.účtům ,00 200,00 200, , , Platby daní a poplatků SR , , ,00 999,44 100, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 309,82 99, Výdaje z FV min.let kraj-obec , , ,00 100,36 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , , , Běžné výdaje , , ,00 155,10 173, Ostatní nákup DNM , , ,00 64,29 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 222,07 100, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 194,11 100, Kapitálové výdaje , , ,00 194,11 100,00 Výdaje celkem , , ,00 164,65 143,12 Výdaje dle odvětvového třídění RS za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Vnitřní obchod 9 761, , ,00 32,54 99, Průmysl, stav., obchod a služ , , ,00 32,54 99, Silnice , , ,00 126,52 100, Provoz veřej.silniční dopravy 4 920, , ,00 100,41 100, Doprava , , ,00 126,27 100, Pitná voda , , ,00 169,13 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , ,00 100, Vodní hospodářství , , ,00 186,57 99, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 160,87 99, Předškolní zařízení , , ,00 387,84 99, Základní školy , , ,00 132,25 100, Vzdělávání a školské služby , , ,00 155,49 100, Činnosti knihovnické , , ,00 92,19 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 177,65 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 100, , ,00 100,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 277,88 100, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 146,39 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 16,28 99, Využ. vol.času dětí a mládeže 198, ,00 200,00 3,96 99, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 16,05 99, Bytové hospodářství , , ,00 113,21 100, Nebytové hospodářství , , ,00 61,59 100, Veřejné osvětlení , , ,00 93,49 99,99

5 Územní plánování , , ,00 64,29 100, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 96,25 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 88,10 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 136,63 100, Ochrana životního prostředí , , ,00 104,47 100, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 85,39 100, PO - dobrovolná část 1 682, , ,00 23,36 98, PO a integrov. záchran. systém 1 682, , ,00 23,36 98, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 23,36 98, Zastupitelstva obcí , , ,00 100,48 99, Volby do Parlamentu ČR 8 892, ,00 100, VOlby prezidenta 9 730, , ,00 101,35 99, Činnost místní správy , , ,00 104,51 100, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 104,02 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 878, , ,00 112,55 99, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 99,93 99, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 200,00 200, , , Ostatní finanční operace , , ,00 999,44 100, Finanční operace , , , , Finanční vypořádání minul.let , , ,00 100,36 100, Ostatní činnosti , , ,00 100,36 100, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 353,77 482,78 Výdaje celkem , , ,00 164,65 143,12 Agregované výdaje dle cílových oblastí za kalendářní rok 2013 Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 0, ,00 0,66 Ostatní platby za provedenou práci ,00 8, ,00 4,66 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 6, ,00 4,64 Mzdové výdaje celkem ,00 15, ,00 9,95 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,20 4, ,84 1,84 Nákupy vody, paliv a energie ,00 13, ,00 8,75 Nákup služeb a ostatní nákupy ,45 10, ,70 5,33 Opravy a údržba majetku ,80 11, ,49 15,65 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,60-1, ,80-3,67 Výdaje z finančního vypořádání 1 804,00 0, ,00 0,40 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,00 0, ,00 0,67 Ostatní provozní výdaje celkem ,85 39, ,23 28,98 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 1 000,00 0, ,00 0,02 Transfery jiným subjektům ,00 4, ,00 2,04 Transfery na úhradu vlastních nákladů ,00 30,13 Neinvestiční transfery celkem ,00 4, ,00 32,19 CELKEM ,85 59, ,23 71,13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6 Pořízení budov, staveb ,38 36, ,40 27,18 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 3,86 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,00 0, ,00 1,69 Pořízení vlastního majetku celkem ,38 40, ,40 28,87 CELKEM ,38 40, ,40 28,87 VÝDAJE CELKEM ,23 100, ,63 100,00 Závazné ukazatele za kalendářní rok 2013 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,80 Lesy a zemědělství , ,00 Vnitřní obchod , , , ,00 Doprava a spoje , ,0 Vodní hospodářství , , , ,17 Školství 2 100, , , ,00 Kultura , ,00 Sport , , ,00 Zájmová činnost 5 000,00 198,00 Bytové hospodářství , , , ,40 Veřejné osvětlení , ,29 Zásobování teplem ,00 Územní rozvoj , ,00 Odpady , ,00 Veřejné prostranství , ,46 Hasiči a městská policie 7 200, ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,72 Daně, pojištění a úroky , , , ,41 Ostatní finanční operace , ,00 Celkem , , , ,63 Příjmy z financování ,22 Výdaje z financování ,07 Použitá rezerva (z BÚ) , , ,53 CELKEM , ,87 4) FINANCOVÁNÍ Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Kratkodob.přijaté půjč.prostř ,22 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj ,22 schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 21,73 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ ,51 Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje ,00 Oper.z peněž.účtů organizace ,85

7 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 100,07 5) HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE Název položky Brutto - účetní hodnota Netto - ZC stav k (Kč) zásadní údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operací (Kč) AKTIVA CELKEM , ,51 STÁLÁ AKTIVA , ,32 Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Drobný DNM ,00 0,00 Ostatní DNM , ,00 Nedokončený DNM ,00 Fa č. 3201, ze dne Ing. Kalertová roboty a průzkum ÚP ,00Fa č ze dne 10,6,2013 Ing. Kalertová návrh ÚP Dlouhodobý hmotný majetek , ,32 Pozemky , ,06 Kulturní předměty ,00 1, , účetní evidence 4021 Zvon Cesta k chatám , 00 Kč, Nový vrt ,55 Stavby , ,26Kč. SMV , ,00 Drobný DHM , ,15 028/45 Nootebook ASUS - účetní ,00 028/46 zahradní stan ,00 028/47 LED svítidla ,90 028/48 LED svítidla 38W ,90 Nedokončený DHM , ,00 Rozpis investice 50 Buňka hřiště Fa č ze dne Hrabák elektro ,00 Rozpis investice 60 Kašna Fa č ze dne Holub - Projektové práce ,00 Fa č ze dne Zajičková - návrh kašny ,00 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , ,00 Státní spořící dluhopisy OBĚŽNÁ AKTIVA , ,19 Zboží na skladě , ,74 Odběratelé , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,50 DPH , ,00 Příjmy příštích období ,00 Klouček E8 poplatek odpad 2011, ,00 800,00 Kč; ,00 Kč Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00Pí. Chvojková půjčka ZBÚ , ,95 Pokladna , ,00 PASIVA CELKEM ,51 VLASTNÍ KAPITÁL ,51 Jmění účetní jednotky ,63 Transfery na pořízení DM ,74 Oceňovací rozdíly při změně metody ,54 HV ,93 Neroz. zisk, neuhr. ztráta ,75

8 CIZÍ ZDROJE ,00 Dodavatelé ,00 Krátkodobé přijaté zálohy ,00 Zaměstnanci ,00 Zúčtování SZ, ZP ,00 Jiné přímé daně ,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,00 DÚP ,00 Výsledek inventarizace, zápis inventarizační komice, Rozvaha ÚSC k jsou založeny na obecním úřadu. 6) PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ Přehled přijatých dotací ze SR za rok 2013 UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Vráceno v Skutečně průběhu roku použito Vratka Volba prezidenta , , , ,00 0, Volby do PS a Parlamentu ČR , ,00 0, , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , , ,00 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r a finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2013 jsou založeny na obecním úřadu. 7) PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ V ROCE 2013 Organizace - položka částka (Kč) účel MŠ Rokycany fa ,00 Příspěvek na žáky MŠ celkem předškolní zařízení ,00 ZŠ Mýto fa ,00 Příspěvek na žáky ZŠ Rokycany fa ,00 Příspěvek na žáky celkem základní školy ,00 Centrum pro zdravotně postižené fa ,00 Na činnost Český svaz ochrany přírody fa ,00 Krmivo pro chovná zvířata SONS fa ,00 Na činnost Zvíkovecká kytička fa ,00 Na činnost Oblastní charita Rokycany fa ,00 Na činnost TJ Slavoj Mýto fa ,00 Na činnost Rokycanská nemocnice fa ,00 Léčebná péče Ranná péče Diagonie fa ,00 Na činnost Zálezlice fa ,00 Povodně celkem posk. neinv. příspěvky ,00 MAS Světovina fa ,00 Na činnost celkem neinv. tra. obec. prosp. spol ,00 Mikroregion Zbirožsko fa ,00 Na činnost celkem ost. neinv. tra. VR 5 040,00 CELKEM ,00

9 8) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSC Sirá nemá zřízený žádné příspěvkové organizace. 9) TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ ÚSC Sirá nemá založeny žádné fondy. 10) CIZÍ PROSTŘEDKY - přehled čerpání a splácení úvěrů a půjček ÚSC Sirá nemá žádné půjčky a úvěry. 11) ZRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSC SIRÁ, IČO: ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedli pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslava Nedvědová, kontrolor: Miroslav Berka. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá nebyly zjištěny chyby a nedostatky. I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá za rok 2013 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá za rok 2013 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČO: za rok 2013 je založeno na obecním úřadu.

10 Přílohy (k nahlédnutí v úřadovnách obecního úřadu): - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČO: za rok 2013, - sestava FIN 2-12 M za období 13/2013, - účetní výkazy - rozvaha, výkazu zisků a ztráty a příloha za období 13/2013, Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva ( 17 odst. 6 zákona č. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). V Siré dne Vypracovala: Petra Matějovcová účetní obce Sirá... Předkládá: Hana Nováková starostka obce Sirá... Vyvěšeno vč. Příloh Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, za rok 2013, sestava FIN 2-12 M za období 13/2013, účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přílohy k účetní závěrce za období 13/2013.: úřední deska: el. úřední deska: Sejmuto: úřední deska: el. úřední deska: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Sirá schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČ: za rok 2013, a to bez výhrad. Schváleno zastupitelstvem obce dne: Usnesení č.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.80.006, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 9.3.2010

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.4.2016 17:42:36 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 IČO: 00250643 Na úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Starosta obce: Toman Jan Plnění rozpočtu Rok Měsíc IČO 2013

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.

Více

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 OBEC HOLOUBKOV Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 1) Rozpočet obce Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2014 k uprav. v tis. Kč v tis. Kč

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

Rozpočet obce Březník

Rozpočet obce Březník Rozpočet obce Březník 2014 Obsah: A. Rozpočtové příjmy 2014 B. Rozpočtové výdaje 2014 C. Financování 2014 D. Rozpočtový výhled 2015-2018 Ing. Ladislav Malach starosta zveřejněn dne: 12.3.2014 Projednáno

Více

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na elektronické desce: Sejmuto z elektronické desky:

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na elektronické desce: Sejmuto z elektronické desky: Záblatí IČO: 00599948 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.03.2018 8:27:09 Vyvěšeno na úřední desce: 06.04.2018

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet 2017

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet 2017 Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 e-mail: ou.ricky@obecricky.cz NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016

Více

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.01.2018 13:18:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Hošťalovice IČ: 00270148 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.025, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 18.1.2014 8:13:26 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Část I. Příjmy 231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 1 086,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 30,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 231 10 00000 0000 00 0000 1113

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Kamberk IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2008 Fenix 6.60.008, 2004-2009 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 25.5.2009 15:58:00 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Čilá IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Čilá IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Čilá IČO: 00574007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.04.2018 18:17:23 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) DSO BioTOP IČ: 75127156 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.026, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 13.3.2014 10:46:06 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Javorek IČO: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 22.2.2017 9:41:58 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Svazek obcí Měčínsko IČ:

Svazek obcí Měčínsko IČ: Svazek obcí Měčínsko IČ: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2010 Fenix 6.91.003, 2004-2011 Asseco Czech Republic, as. Vypracovala: Kubešová Zdeňka Předáno ke zveřejnění dne:

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.016, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.01.2017 12:59:21 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Mikroregion Vysokomýtsko IČO: 70903875 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.013, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 15.2.2017 17:34:09 1. Plnění rozpočtu

Více

OBEC HOLOUBKOV. NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015

OBEC HOLOUBKOV. NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 OBEC HOLOUBKOV NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 1) Rozpočet obce Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY

Více

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Pšánky IČO: 48146994 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.60.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 3.5.2016 16:04:14 1. Běžný rozpočet 2015 schválený

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2017 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2017 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Údaje o organizaci identifikační číslo 70886814 název Obec

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 Obec Budětice IČO: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.008, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 7.3.2018 16:39:09 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00 Obec Všechlapy IČO: 00473383 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v ) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.008, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.2.2018 13:10:43 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Obec Mezouň IČO 00233587 Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Závěrečný účet obce Mezouň vychází ze zák. č. 250/2000 Sb.,

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 2015 2016 2017 2 418 2 264 2 260 777,13 675,89 503,67 2 910 1 189 1 094 903,92 298,68 449,54-492 1 075 1 166 126,79 377,21 054,13 1.1. Běžný rozpočet

Více

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Javorek IČO: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2016 11:14:19 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Kuroslepy IČO: 00378003 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Přílohy: Výkaz FIN 2-12M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Do příloh

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC BUDĚTICE IČO:

OBEC BUDĚTICE IČO: OBEC BUDĚTICE IČO: 00255289 ZÁVĚREČNý ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016 2014 2015 2016 PŘÍJMY 5

Více

Obec Dolany IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Dolany IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Dolany IČO: 00255424 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.011, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 2.6.2017 10:16:00 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka)

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) 1/83 O B S A H strana 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu...

Více

Petráveč IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Petráveč IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Petráveč IČ: 00842559 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 12.2.2013 9:06:21 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Obec Kryštofovy Hamry IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Kryštofovy Hamry IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Kryštofovy Hamry IČ: 00075566 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 13.3.2013 8:14:20 1. Plnění rozpočtu

Více

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Janov IČO: 00274925 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27 P Ř Í J M Y - dle tříd ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 688212.94 650000.00 105.88 688300.00

Více

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33 1. Plnění rozpočtu za období

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE ze

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Mikroregion Vysokomýtsko

Mikroregion Vysokomýtsko Mikroregion Vysokomýtsko IČO: 70903875 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.010, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.2.2016 8:12:31 Úvod stránka 1/10 1.

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Předenice IČ: 00574180 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2523554,41 2253330,00 2350890,00

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obecní úřad Veliš IČO: 00232921 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.008, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2017 9:30:37 Obec Veliš hospodařila v roce

Více

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.3.2017 21:14:56 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

ROZPOČET OBCE SAZOMÍN NA ROK 2019

ROZPOČET OBCE SAZOMÍN NA ROK 2019 Paragraf Položka ROZPOČET OBCE SAZOMÍN NA ROK 2019 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Druh příjmu Rok 2019 x DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a funk. pož. 600 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Údaje o organizaci identifikační číslo 70886814 název Obec

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 VÝDAJE 10 717 947,14 8 207 601,49 11 279 063,90 SALDO 1 223,89-442 933,86-267 679,64 1.1. Běžný rozpočet

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00251810 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014

Více

Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2017 Obec Strakov - IČO:

Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2017 Obec Strakov - IČO: Příjmy 1111 0000 620,00 635,00 663 267,01 104,45 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 620,00 635,00 663 267,01 104,45 1112 0000 70,00 70,00 17 674,03 25,25 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 70,00 70,00

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Obec Mokré IČO:

Obec Mokré IČO: Obec Mokré IČO: 00579131 OBEC MOKRÉ - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions,

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více