Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie"

Transkript

1 Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru Během dlouhé historie lidstva poškodil nebo zničil požár řadu kulturních objektů. Poškození požárem, na rozdíl od poškození vodou, je většinou trvalé a nenapravitelné. Zatímco sbírkové předměty poškozené vodou mohou být vhodným konzervátorským nebo restaurátorským zásahem přivedeny do značné míry do původního stavu, budovy a jejich obsah jednou obrácené požárem v popel nemohou být nikdy restaurovány. Základní povinností vedení kulturních institucí je věnovat stálou pozornost ochraně jim svěřených budov a v nich uložených sbírek. Předkládaná nabízí tituly, české i zahraniční věnované problematice ochrany památkově chráněných objektů a jejich náplně (památková interiérová instalace, muzeum, galerie) před vznikem požárů a jejich následky. Při její sestavování byl důraz kladen na dostupnost jednotlivých titulů, které lze získat díky jejich elektronickému publikování na konkrétní webové stránce, nebo díky umístění v knihovně Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze, případně v příruční knihovně referátu metodik NPÚ ÚP. Soupisy literatury věnované ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, SILK SicherheitsLeitfaden Kulturgut, Ein Projekt der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen, kultur.de/slf/wissenspool_brand.php, otevřeno dne Literatura věnovaná ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Česká republika Sborníky Požární ochrana, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava. Obsah: otevřeno dne Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Jitka SLÁMOVÁ (eds), Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno ISBN Publikováno rovněž elektronicky: otevřeno dne (MET NPÚ ÚP) 1 Diskusní seminář, Význam EPS při ochraně kulturního dědictví před požárem, Brno 2010 (prozatím nepublikováno) Miroslav Černý, NPÚ ÚOPSČ Video detekční požární systém na SH Karlštejn (PDF, 884 KB) Vlastimil Krátký, Euroalarm Bezdrátová EPS (PDF, 1.72 MB) Václav Levíček, Cech EPS Požární strategie pro Darwinovo centrum (PDF, 254 KB) Martin Nerad, Tyco Nasávací detektory kouře VESDA při ochraně kulturního dědictví (PDF, 3.74 MB) Rudolf Procházka,ESSER Multisenzorové detektory jako soucást poplašných a evakuacních systému (PDF, 999 KB) Robert Schuster, Euroalarm Požární videodetekce VSD (PDF, 5.95 MB) Jaroslav Šafář, Instalace Praha Pravidelné kontroly systémů EPS (PDF, 992 KB) Ondřej Šefců, NPÚ Technologie požární ochrany z hlediska památkáře (PDF, 5.68 KB) Diskusní seminář, Technologie požární ochrany muzeí, Brno 2009 (publikováno formou příspěvku ve sborníku Technologie požární ochrany muzeí, Brno FireEater Inergen (PDF, 3.9 MB) FORTEC High Pressure Water Mist (PDF, 6 MB) plk. Kaiser Opatření proti žhářství (PDF, 4.5 MB) plk. Kaiser Zhodnocení příčin požárů (PDF, 5.8 MB) Siemens Ochrana muzea dusík (PDF, 2.4 MB) Siemens Ochrana muzea halony (PDF, 1.2 MB) Tyco použití sprinklerů a nízkotlaké mlhy (PDF, 1.4 MB) 1 Materiály jsou uloženy v referátu metodik NPÚ ÚP

2 Pavel JIRÁSEK, Příručka k požární ochraně kulturních institucí, Moravské zemské muzeum Brno, Brno ISBN (NPÚ ÚP) Václav KUPILÍK, Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada, Praha 2006 (NPÚ ÚP D6254) (Trvalá výpůjčka). Jiří ZELINGER, Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha 2009, ISBN (MET NPÚ ÚP) Metodické pokyny metodiky Jiří ZELINGER, Odhad rizika požáru kulturního dědictví, Metodické pokyny, Technické muzeum Brno Metodické centrum konzervace, Brno Publikováno elektronicky na vi.pdf, otevřeno dne Jiří ZELINGER, Plnoměřítkové požární testy, metodika; Technické muzeum Brno, Brno (MET NPÚ ÚP). Miroslav Černý, Videodetekční požární systém v kapli sv. Kříže na statním hradě Karlštejn, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Pavel JIRÁSEK, Bezpečnostní management kulturních institucí, Úvod do muzejní praxe, Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010, s ISBN (MET NPÚ ÚP) Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Co shoří, neshnije! Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Vyhodnocení dotazníku pro zjištění rizika poškození muzeí požárem, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Martin KROUŽIL, Když v muzeu hoří, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Babett PETERS Lukáš BLÁHA, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2008, s Eva POLATOVÁ, Technologie požární ochrany používané v oblasti památkové péče a perspektivy jejich využití, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří ZELINGER, Důležitost požární prevence pro památkový objekt, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Jiří ZELINGER, Požární ochrana malých muzeí, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISSN ; ISBN Jiří ZELINGER, Současný světový stav technologie požární ochrany kulturního dědictví, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří Zelinger Babett Peters Martin Mrázek Lukáš Bláha, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Abstrakty, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava Dotazníky Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem, Dotaznik pozar 1.pdf, otevřeno dne

3 Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro odhad rizika poškození muzea požárem, Poznámky k vyplnění a vyhodnocení dotazníku, instrukce.pdf, otevřeno dne Sborníky STOP Společnosti pro technologii ochrany památek 1999 Protipožární ochrana památkových objektů, (NPÚ ÚP C2369) Obsah: Petr Kotlík, Úvod Ondřej Šefců, Protipožární ochrana památkových objektů úvodní příspěvek Ivana Karlovská, Požární bezpečnost staveb požární ochrana nemovitých kulturních památek Viktor Heidingsfeld, Změnitelné protipožární nátěry Eduard Vašátko, Některé problémy aplikace protipožárních nátěrů na stavebních konstrukcích Jana Růžičková, Hledání konsensu mezi požadavky památkové péče a protipožární ochrany Jiří Chlumský, Požární bezpečnost památkově chráněných objektů v praxi Jan Vinař, Několik poznámek k historickým způsobům ochrany proti požáru Dalibor Hobl, Praktické zkušenosti s požárem dřevěného objektu 2005 Požár na památkách příčiny, následky a prevence Obsah: Úvod Igor Krčmář: Oheň jako součást života památek Andrea Stanieková: Protipožární zabezpečení budovy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě Hrabové Jaroslav Huttl: Rozbor požárů v historických a církevních objektech Jiří Zelinger: Technické možnosti ochrany památek před požáry Pavel Rybář: Možnosti protipožárního zabezpečení památek elektronická signalizace Eduard Vašátko: Materiály pro protipožární ochranu dle norem EU Václav Kupilík: Posuzování stavebních konstrukcí objektů vč. historických z požárního hlediska Petr Kotlík: Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Michal Ďurovič: Stabilní hasicí systém v depozitářích Národního archivu 2010 Poškozování dřeva historických konstrukcí (retardéry hoření na bázi amonných solí); otevřeno dne Obsah: Petr Kotlík, Úvod Irena Kučerová Miroslava Novotná Martina Ohlídalová, Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí Jiří Frankl Michal Kloiber, Mechanické vlastnosti konstrukčního dřeva poškozeného retardéry hoření na bázi amonných solí Petr Kotlík, Rekapitulace stavu sledování příčin rozvlákňování dřeva Doporučení k zacházení s rozvlákněnými krovy Průzkumy materiálů a technologií 1996 Průzkum ochranných prostředků na dřevo proti biotickým škůdcům a ohni (NPÚ ÚP C2398) 1999 Průzkum zpěnitelných protipožárních nátěrů; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích zpěnitelných protipožárních nátěrů, jakož i o vlastnostech jejich výrobků. (NPÚ ÚP C2417) 2003 Průzkum protipožárních nátěrů aktualizace; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích Intumescentních protipožárních nátěrů a jejich důležitých vlastnostech (pdf formát). Ročenky 1999/2000 Zpěnitelné protipožární nátěry 2005/2006 Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Velká Británie Alan BAILEY Donald INSALL Philip KILSHAW (eds.), Fire Protection Measures for the Royal Palaces, London Fire safety risk assessment, small and medium places of assembly, London 2006, ISBN , otevřeno dne Historic Buildings and Fire Safety, Information Technical, Chiltern International Fire, historic buildings and fire safety.pdf, otevřeno dne

4 Will Holborov Elizabeth Moore (eds.), Vacant Historic Buildings, An owners guide to temporary uses, maintenance and mothballing, London (s Steve Emery, Fire Precaution) otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Stewart KISS (ed)., Heritage Under Fire, A guide to the protection of historic buildings, Fire Protection Association ISBN otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Standard for building services maintenance, English Heritage Standard, English Heritage, London 2006, heritage.org.uk/content/publications/publicationsnew/guidelines standards/ehs 0012/mandemaintenanceehs0012.pdf, otevřeno dne David GIBBON Lain FORBES, Fire Suppression in Historic Buildings, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part I, Structural Survey 12/1994/2, s ; otevřeno dne Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part II, Structural Survey, 12/1994/3 s. 8 10; otevřeno dne Alan TAYLOR, Going to Blazes: Fire Prevention in Historic Buildings, otevřeno dne Specializované webové stránky COST C 17, European Fire Heritage Network, otevřeno dne English Heritage Metodiky Alternations to Enhance Fire Safety, Architectural Heritage Protection Guidelines for Planning Authorities, Chapter 17. pter_17,alterationstoenhancefiresafety.pdf, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Steve EMERY, Fire Safety in Historic Town Centres, English Heritage, London 2008, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Historic Scotland Metodiky Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno dne Stewart KIDD, Fire Risk Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note 22, Edinburgh Steward KIDD, Fire Safety Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 28, Edinburgh NPÚ ÚP C2833 Eric MARCHANT Alan MARSHALL, Stephen NEWSOM (eds), Fire Protection Measures in Scottish Historic Buildings Advice on Measures Required to Minimise the Likelihood of Fire Starting and to Alleviate the Descrutive Consequences of Fire in Historic Buildinges, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 11, Edinburgh NPÚ ÚP C2814 Ingwal Maxe OBE (ed.), COST Action C17, Built Heritage: Fire Loss to Historic Building, Part 1, C Conferens Proceedings, Technical Conservation, Research and Education Group, Historic Scotland, Edinburg 2008; ISBN , heritage.org.uk/pdf/744.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Fire Safety, Creating an Awareness of the Fire Threat, Inform Information for Historic Buildings Owners, Historic Scotland, Edinburg 2005; scotland.gov.uk/informguide fire 2.pdf#xml=http://web1:10700/texis/webinator/pubssearch/pdfhi.txt?pr=publications&prox=page&rorder - 4 -

5 =500&rprox=500&rdfreq=500&rwfreq=500&rlead=500&rdepth=0&sufs=0&order=r&id=4fceabfe7, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). The Installation of Sprinkler Systems in Historic Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 14, Edinburgh 1998, (NPÚ ÚP C2817). Francie Jean Pierre MASSUE Max SCHVOERER, Protection of Cultural Heritage, Schoul of Civil Protection, Handbook, Module BI 4/C, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Německo Dirk HAGEEBÖLLING, Taschenbuch betrieblicher Brandschutz,Essen Rüdiger HASS Claus MEYER OTTENS Ekkehard RICHTER, Stahlbau Brandschutz Handbuch, Berlin Sylvester KABAT, Brandschutz in Baudenkmälern, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln 1996, ISBN (NPÚ ÚP D6752). Wilhelm KALLENBACH, Brandschutz in Baudenkmälern und Museen, Arbeitsgruppe öffentlich rechtliche Versicherung im Verband der Sachversicherer e.v. (Hrsg.). München Michael KNOCHE, Die Bibliothek brennt: Ein Bericht aus Weimar, Göttingen Karl KORDINA Claus MEYER OTTENS, Holz Brandschutz Handbuch, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung. 2. Auflage. München Ulrich SEIFERT Jürgen STEIN, Brandschutz im Bestand: Planungshilfe für Sonderbauten, Aachen Arwed TOMM Oswald RENTMEISTER Ullrich HERRMANN, Brandschutz in denkmalgeschützten Gebäuden: Fallbeispiele, Konzepte und Einzelaspekte zur Brandverhütung, Landesinstitut für Bauwesen und Angewandte Bauschadensforschung, Aachen Edice Baulicher Brandschutz, DIN Verlag Beuth Berlin: nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth Gerd GEBURTIG, Brandschutz in Baudenkmal, Grundlagen, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN ; E bok ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Museen, Versammlungsräume, Gaststätten und Hotels, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Wohn und Bürobauten, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Bestand: Holz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN Gerd BEBURTIG, Baulicher Brandschutz im Bestand Beurteilung, Brandschutztechnische Beurteilung vorhandener Bausubstanz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2008; ISBN Monotematické časopisy Bundesverband Technischer Brandschutz e.v. (bvfa), Brandschutz Spezial, Archive, Bibliotheken, Museen, Denkmäler download/46/, otevřeno dne Konference Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive und Bibliotheken, Handlungsleitfaden, Konferenc Nationaler Kultureinrichtungen, atastrophenschutz.pdf, otevřeno dne Sborníky Gert BEILICKE, Grundsätzliche Überlegungen zum bautechnischen Brandschutz von denkmalgeschützten Gebäuden, in: Tagungsband zum 8. Internationalen Brandschutz Seminar der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes VFDB e.v. Karlsruhe o. O

6 Brandschutz bei Baudenkmälern, Arbeitsblatt 13. Information der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, erarbeitet 1997 von der Arbeitsgruppe Bautechnik unter Verwendung der Schrift Brandschutz in denkmalschutzten Gebäuden (Hrsg. LLB Aachen). Beratung Karl Rheinhard Seehausen, Marburg. forum.de/download/nr13.pdf, otevřeno Siegfried BUSSENIUS, Brandschutzprobleme in Altstädten, Baudenkmälern, Museen und Kunstausstellungen. In: Lemke, Erwin / Kemper, Hans (Hrsg.): Handbuch Brandschutz, Loseblatt Ausgabe. Landsberg 1996 ff., Bd. 2 XI. 8, S Barbara FISCHER, Brandschutz in Museen, in Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berliner Schriften zur Museumskunde Auflage, Berlin 2002, S Gert GEBURTIG, Angemessener Brandschutz für das Schloss Schwerin, Burgen und Schlösser, Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege 1/2012, Braunách 212, s Günter S. HILBERT, Zum Brandschutz in Archiven, in: Schaden prisma, Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Sachversicherer , s Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 1., in: VFDB (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v., Zeitschrift für Forschung, Technik und Management im Brandschutz), 1/90, S Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 2, in: VFDB 2/90, S Sylwester KABAT, Rauchmeldesysteme für Baudenkmäler, Kirchen und Museen, In: Brandschutz / Deutsche Feuerwehr Zeitung 8/1996, s Sylwester KABAT, Baudenkmäler. In: Kircher, Frieder (Hrsg.): Brandschutz im Bild, Aktuelle Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz. WEKA, Loseblattwerk, Kissing, 26. Lieferung, 1994 / 2002, T. 4/2. Sylwester KABAT, Brandschutz im Baudenkmal praktisch umsetzbar und denkmalgerecht, in: Fischer, Konrad (Hrsg.): Das Baudenkmal Nutzung und Unterhalt. Tagung des Beirats für Restaurierung der Deutschen Burgenvereinigung, Nürnberg 1999, Braubach 2001, S Sylwester KABAT, Kulturgutschutz als Schutzziel des Brandschutzes, In: Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz. VFDB , H. 1, s Christoph, KUNZE, Schutz von Kulturgut vor Brandgefahren, in: Museumsblatt. Mitteilungen aus dem Museumswesen Baden Württembergs. 1995, H. 16, s Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 1. im baudenkmal.de/media/c a679ffff8098ac pdf, otevřeno dne Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 2. im baudenkmal.de/media/c a679ffff809bac pdf, otevřeno Sylwester KABAT, Brandschutz im Holzbau Perspektiven in NRW otevřené Specializované webové stránky Dipl. Ing. Sylwester KABAT, Brandschutz für Baudenkmal, Kirche und Altbau, imbaudenkmal.de/, otevřeno Konrad FISCHER, Altbau und Denkmalpflege Informationen, Brandschutz, fischerinfo.de/6brand.htm, otevřeno Brandschutz in Betrieb (soubor internetových odkazů slovníkového charakteru) Belgie Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht. Departement of Flow, Heat and Combustion Mechanics FIRE TECH. Fire Risk Evaluation To European Cultural Heritage. Decision supporting procedure. Users Guide. Gent

7 Švýcarsko Felix WÜRSTEN, Wenn es brennt im Schloss. Numerische Simulation von Luftströmungen in Gebäuden. Zürich Příspěvky články Brandschutz in Baudenkmälern Brandschutz Erläuterung der Gebäudeversicherung Bern, Bern 2007, gvb_bse5 baudenkmaeler_0701.pdf, otevřeno Rakousko Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber. Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen. Wien Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber, Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen, Wien 2005, otevřeno dne ; otevřeno dne ; otevřeno dne Stewart KIDD, Schloss Schönbrunn, Fire Risk Improvement Project, Wien, 2004; otevřeno Dietmar HOSSER Reinhold DOBBERNACK, FIRE TECH Project, Fire Risk Evaluation to European Cultural Heritage, in: Tagungsband 55. Jahresfachtagung der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v. (vfdb), Salzburg 2006, s Finsko Anu Laurila (ed.), Can we learn from the heritage lost in a fire? Experiences and practises on the fire protection of historic buildings in Finland, Norway and Sweden, National Board of Antiquities, Department of Monuments and Sites, publications no 26, Helsinki 2004; 170.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Norsko Geir JENSEN, Minimum Invasive Fire Detection for Protection of Heritage, Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage and Crown, otevřeno dne Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno Fire Safety in the Wooden Tovn Centre sof Norway, otevřeno dne Einar KARLSEN, Fire Protection of Norwegian Cultural Heritage, otevřeno dne

8 Anne STEEN HANSEN Geor JENSEN Dagmar WIGHUS Trygve STEIRO, Fire protection of Roros a historic tlen on the UNESCO world heritage list, Interflam 2004, Edinburg, In: Proceeding, Vol. 1, s ISBN otevřeno dne Švédsko Magnáš ARVIDSON, An overview on fire protection of Swedish wooden churches, Boras (dostupné v elektronické podobě). ARVIDSON, M.: Experience from sprinkler protection of Swedish wooden churches. In: 6th International Water Mist Conference, Budapest, Hungary, October 4 6, Budapešť Magnáš ARVIDSON, Protection of cultural Resources, Sprinkler Protection for Historic Wood churches, 7th International Fire Sprinkler Konference & Exhibition, Kopenhagen June 2008, otevřeno dne USA metodiky Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part I., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 3 (září 1994), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part II., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 2 (Mai), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An update on micromist fire extinguishment systems, In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter 17, H. 3 (září 1995), s. 14. Nick ARTIM Jack Watts, Fire Detection and Suppression for Buildings in Historic Distrikt, Bellafonte; otevřeno dne Cultural heritage under fire, In: Conservation. The Getty Conservation Institute Newsletter , No. 1. Fire Safety Retrofitting in Historic Buildings, Advosory Council on Historic Preservation and the General Servises Administration, 1989; otevřeno (MET NPÚ ÚP). National Fire Protection Association (Hrsg.), Protection of Museums and Museum Collections, American National Standard John M. WATTS, JR. Fire Protection Performance, Evaluation for Historic Buildings, otevřeno dne Specializované internetové stránky Fire Safety Institute, otevřeno dne IAFSS The International Association for Fire Safety Science; otevřeno dne Kanada Paul BARIL, Fire Prevention Programs for Museums, Canadian Conservation Institute, Technical Bulletin No. 18. Ottawa Fiona GRAHAM Sarah SPAFFORD, Fire recovery at the Royal Saskatchewan Museum: Part I initial response and implications for disaster planning. Part II Post disaster cleanup and soot removal. In: Collection Forum: Journal of the Society for the Preservation of Natural History Collections , H. 1 / 2, S

9 Japonsko M. KOBAYASHI, Traditional Practice of Water Management for Fire Prevention in Shirakawa go and Gujohachiman in Gifu, Japan, in: Proceeding Water and Cultural Diversity, 3dt World Water Forum, March 2003, Kyoto I. MAXWELL, The Historic villages of Shirakawa go and Gokayama, COST Action C 17: Bulit Heritage: Fire Loss to Historic Buildings, in: Conference proceedings, Part 1, Historic Scotland, Edinburg ISBN Nový Zéland Fire Research Report, Guidelines for Identyfying and Preventing Fire Risks to Heritage Buildings and Collections, Opus Consulting, New Zealand Fire Servise Commision, Research Report Numer 48, New Zealand 2004, ISBN Malajsie N. H. SALLEH A. G. AHMAD, Fire Safety Management in Heritage Buildings the Current Scenario in Malaysia, Milan Jančo, zkontrolovala Eva Polatová,

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

a1. a 2. listopadu 2012

a1. a 2. listopadu 2012 HRADY, ZÁMKY QUO VADIS II SOUČASNOST A BUDOUCNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 2. mezinárodní konference na téma Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární

Více

Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele. Ing. Pavel Rybář BRNO 2011

Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele. Ing. Pavel Rybář BRNO 2011 Minimální standard zabezpečení muzeí výtvarného umění Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele Ing. Pavel Rybář BRNO 2011 PRAHA 2013-NG Ing. P.Rybář Agenda Stanovení

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 18. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY MONUMENTENWACHT SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY Jiří Bláha CET Pavol Ižvolt MK SR Praha 20. 11. 2012 MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL čl. 4. Konzervace památek ukládá

Více

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Místo: Vratislav Polská republika Termín: 24. srpna 2011 26. srpna 2011 Účel cesty: 8. setkání členů European Working Group on Disaster

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Informační středisko pro medicínu katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof Informační středisko pro medicínu katastrof Ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Konference MEDICÍNA KATASTROF - traumatologické plánování a příprava Hradec Králové, 30.11.2004 Informační středisko

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 1000 panoramatic views of the Czech Republic : virtual tours = virtuální prohlídky = virtuelle Besichtigungen / CzechTourism, photography Panoramas s.r.o. -

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky Metodika návrhu dle EC 2 - termicky termická analýza - teplotní účinky - teploty žhavých plynů - normový požár přirozený požár (PP) NTK teplota [ C] T teplota výztuže (NTK) teplota výztuže (PP) doba trvání

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Siemens s.r.o. divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6. Ing. Miloš PRŮHA produktový manager plynového SHZ

Siemens s.r.o. divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6. Ing. Miloš PRŮHA produktový manager plynového SHZ Kontakt Siemens s.r.o. divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ing. Miloš PRŮHA produktový manager plynového SHZ Tel.: +420 233 033 553 Fax: +420 233 033 682 Mobil: +420 724 156 032 E-mail:

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

Konference Uměleckoprůmyslového musea v Praze. ve spolupráci s

Konference Uměleckoprůmyslového musea v Praze. ve spolupráci s MEDIEVAL PILGRIM BADGES. PROSPECTS OF EUROPEAN RESEARCH PERSPEKTIVEN DER EUROPÄISCHEN PILGERZEICHENFORSCHUNG Konference Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve spolupráci s Kunstgewerbemuseum Berlin Faculteit

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Teritoriální úroveň -celosvětová spolupráce (agencie OSN-vládní úrovni mezinárodní organizace, asociace na nevládní úrovni -regionální spolupráce Evropa

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS.

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 1 2 3 4 5 Otázky Jak měřit, co vše měřit? Jak srovnat situaci před a po zavedení SCM? V jakém období

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group 1 Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014 Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group Ex Libris Ltd., 2014 - Internal and Confidential 3 Společnost Ex Libris Ltd., 2014

Více

TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011

TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011 MEZINÁRODNÍ POŽÁRNÍ KONFERENCE TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011 26. 27. ledna 2011 Interhotel Moskva Zlín Konference se koná pod záštitou Ing. Jaroslava Dufka ředitele PAVUS, a.s. Praha POZVÁNKA

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování Zkrácený skript A Směrnice, doporučení a základy skládkování 1. Úvod Pouze málo oblastí života společnosti bylo v uplynulých dvaceti letech tak rozsáhle upravováno předpisy, jako je ekologická legislativa

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb 4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Dvanáct let vás chráníme Z hlediska provedení Z hlediska charakteru zpracovávaných

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 1999 Bezpečnost motorových vozíků -Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky ČSN EN 1175-2 26 8830 Březen Safety of industrial trucks -

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers CIC Centrum pro Integraci Cizinců sociálnía pracovníporadenstvícizincům,podpora

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy

Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy Bibliografický soupis Zpracovala

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Lidová architektura a stavitelství

Lidová architektura a stavitelství Lidová architektura a stavitelství Belisová, Natálie Belisová, Natálie Lidové památky Českého Švýcarska Lidové památky Českého Švýcarska České Švýcarsko o.p.s. neuvedeno 2006 ISBN 80-239-6367-8 A1 České

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

Geografický pasport kulturní památky případová studie

Geografický pasport kulturní památky případová studie Geografický pasport kulturní památky případová studie Ing. Pavel Hájek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Oddělení geomatiky Student GIS Projekt 2012, Praha, 25.9.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu)

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu) Číslo 3 Ročník II. 2013 PODNIKÁNÍ ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Dušan Kučera, Ivo Formánek (podklad pro finální ediční přípravu) KLÍČOVÁ SLOVA Projektové řízení, projektové

Více

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík SBT Europe Regional Head Conference - November 2006 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2006 Inteligentní zabezpečení budov Předpokládaná bezpečnostní

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více