Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie"

Transkript

1 Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru Během dlouhé historie lidstva poškodil nebo zničil požár řadu kulturních objektů. Poškození požárem, na rozdíl od poškození vodou, je většinou trvalé a nenapravitelné. Zatímco sbírkové předměty poškozené vodou mohou být vhodným konzervátorským nebo restaurátorským zásahem přivedeny do značné míry do původního stavu, budovy a jejich obsah jednou obrácené požárem v popel nemohou být nikdy restaurovány. Základní povinností vedení kulturních institucí je věnovat stálou pozornost ochraně jim svěřených budov a v nich uložených sbírek. Předkládaná nabízí tituly, české i zahraniční věnované problematice ochrany památkově chráněných objektů a jejich náplně (památková interiérová instalace, muzeum, galerie) před vznikem požárů a jejich následky. Při její sestavování byl důraz kladen na dostupnost jednotlivých titulů, které lze získat díky jejich elektronickému publikování na konkrétní webové stránce, nebo díky umístění v knihovně Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze, případně v příruční knihovně referátu metodik NPÚ ÚP. Soupisy literatury věnované ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, SILK SicherheitsLeitfaden Kulturgut, Ein Projekt der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen, kultur.de/slf/wissenspool_brand.php, otevřeno dne Literatura věnovaná ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Česká republika Sborníky Požární ochrana, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava. Obsah: otevřeno dne Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Jitka SLÁMOVÁ (eds), Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno ISBN Publikováno rovněž elektronicky: otevřeno dne (MET NPÚ ÚP) 1 Diskusní seminář, Význam EPS při ochraně kulturního dědictví před požárem, Brno 2010 (prozatím nepublikováno) Miroslav Černý, NPÚ ÚOPSČ Video detekční požární systém na SH Karlštejn (PDF, 884 KB) Vlastimil Krátký, Euroalarm Bezdrátová EPS (PDF, 1.72 MB) Václav Levíček, Cech EPS Požární strategie pro Darwinovo centrum (PDF, 254 KB) Martin Nerad, Tyco Nasávací detektory kouře VESDA při ochraně kulturního dědictví (PDF, 3.74 MB) Rudolf Procházka,ESSER Multisenzorové detektory jako soucást poplašných a evakuacních systému (PDF, 999 KB) Robert Schuster, Euroalarm Požární videodetekce VSD (PDF, 5.95 MB) Jaroslav Šafář, Instalace Praha Pravidelné kontroly systémů EPS (PDF, 992 KB) Ondřej Šefců, NPÚ Technologie požární ochrany z hlediska památkáře (PDF, 5.68 KB) Diskusní seminář, Technologie požární ochrany muzeí, Brno 2009 (publikováno formou příspěvku ve sborníku Technologie požární ochrany muzeí, Brno FireEater Inergen (PDF, 3.9 MB) FORTEC High Pressure Water Mist (PDF, 6 MB) plk. Kaiser Opatření proti žhářství (PDF, 4.5 MB) plk. Kaiser Zhodnocení příčin požárů (PDF, 5.8 MB) Siemens Ochrana muzea dusík (PDF, 2.4 MB) Siemens Ochrana muzea halony (PDF, 1.2 MB) Tyco použití sprinklerů a nízkotlaké mlhy (PDF, 1.4 MB) 1 Materiály jsou uloženy v referátu metodik NPÚ ÚP

2 Pavel JIRÁSEK, Příručka k požární ochraně kulturních institucí, Moravské zemské muzeum Brno, Brno ISBN (NPÚ ÚP) Václav KUPILÍK, Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada, Praha 2006 (NPÚ ÚP D6254) (Trvalá výpůjčka). Jiří ZELINGER, Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha 2009, ISBN (MET NPÚ ÚP) Metodické pokyny metodiky Jiří ZELINGER, Odhad rizika požáru kulturního dědictví, Metodické pokyny, Technické muzeum Brno Metodické centrum konzervace, Brno Publikováno elektronicky na vi.pdf, otevřeno dne Jiří ZELINGER, Plnoměřítkové požární testy, metodika; Technické muzeum Brno, Brno (MET NPÚ ÚP). Miroslav Černý, Videodetekční požární systém v kapli sv. Kříže na statním hradě Karlštejn, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Pavel JIRÁSEK, Bezpečnostní management kulturních institucí, Úvod do muzejní praxe, Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010, s ISBN (MET NPÚ ÚP) Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Co shoří, neshnije! Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Vyhodnocení dotazníku pro zjištění rizika poškození muzeí požárem, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Martin KROUŽIL, Když v muzeu hoří, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Babett PETERS Lukáš BLÁHA, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2008, s Eva POLATOVÁ, Technologie požární ochrany používané v oblasti památkové péče a perspektivy jejich využití, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří ZELINGER, Důležitost požární prevence pro památkový objekt, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Jiří ZELINGER, Požární ochrana malých muzeí, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISSN ; ISBN Jiří ZELINGER, Současný světový stav technologie požární ochrany kulturního dědictví, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří Zelinger Babett Peters Martin Mrázek Lukáš Bláha, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Abstrakty, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava Dotazníky Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem, Dotaznik pozar 1.pdf, otevřeno dne

3 Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro odhad rizika poškození muzea požárem, Poznámky k vyplnění a vyhodnocení dotazníku, instrukce.pdf, otevřeno dne Sborníky STOP Společnosti pro technologii ochrany památek 1999 Protipožární ochrana památkových objektů, (NPÚ ÚP C2369) Obsah: Petr Kotlík, Úvod Ondřej Šefců, Protipožární ochrana památkových objektů úvodní příspěvek Ivana Karlovská, Požární bezpečnost staveb požární ochrana nemovitých kulturních památek Viktor Heidingsfeld, Změnitelné protipožární nátěry Eduard Vašátko, Některé problémy aplikace protipožárních nátěrů na stavebních konstrukcích Jana Růžičková, Hledání konsensu mezi požadavky památkové péče a protipožární ochrany Jiří Chlumský, Požární bezpečnost památkově chráněných objektů v praxi Jan Vinař, Několik poznámek k historickým způsobům ochrany proti požáru Dalibor Hobl, Praktické zkušenosti s požárem dřevěného objektu 2005 Požár na památkách příčiny, následky a prevence Obsah: Úvod Igor Krčmář: Oheň jako součást života památek Andrea Stanieková: Protipožární zabezpečení budovy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě Hrabové Jaroslav Huttl: Rozbor požárů v historických a církevních objektech Jiří Zelinger: Technické možnosti ochrany památek před požáry Pavel Rybář: Možnosti protipožárního zabezpečení památek elektronická signalizace Eduard Vašátko: Materiály pro protipožární ochranu dle norem EU Václav Kupilík: Posuzování stavebních konstrukcí objektů vč. historických z požárního hlediska Petr Kotlík: Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Michal Ďurovič: Stabilní hasicí systém v depozitářích Národního archivu 2010 Poškozování dřeva historických konstrukcí (retardéry hoření na bázi amonných solí); otevřeno dne Obsah: Petr Kotlík, Úvod Irena Kučerová Miroslava Novotná Martina Ohlídalová, Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí Jiří Frankl Michal Kloiber, Mechanické vlastnosti konstrukčního dřeva poškozeného retardéry hoření na bázi amonných solí Petr Kotlík, Rekapitulace stavu sledování příčin rozvlákňování dřeva Doporučení k zacházení s rozvlákněnými krovy Průzkumy materiálů a technologií 1996 Průzkum ochranných prostředků na dřevo proti biotickým škůdcům a ohni (NPÚ ÚP C2398) 1999 Průzkum zpěnitelných protipožárních nátěrů; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích zpěnitelných protipožárních nátěrů, jakož i o vlastnostech jejich výrobků. (NPÚ ÚP C2417) 2003 Průzkum protipožárních nátěrů aktualizace; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích Intumescentních protipožárních nátěrů a jejich důležitých vlastnostech (pdf formát). Ročenky 1999/2000 Zpěnitelné protipožární nátěry 2005/2006 Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Velká Británie Alan BAILEY Donald INSALL Philip KILSHAW (eds.), Fire Protection Measures for the Royal Palaces, London Fire safety risk assessment, small and medium places of assembly, London 2006, ISBN , otevřeno dne Historic Buildings and Fire Safety, Information Technical, Chiltern International Fire, historic buildings and fire safety.pdf, otevřeno dne

4 Will Holborov Elizabeth Moore (eds.), Vacant Historic Buildings, An owners guide to temporary uses, maintenance and mothballing, London (s Steve Emery, Fire Precaution) otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Stewart KISS (ed)., Heritage Under Fire, A guide to the protection of historic buildings, Fire Protection Association ISBN otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Standard for building services maintenance, English Heritage Standard, English Heritage, London 2006, heritage.org.uk/content/publications/publicationsnew/guidelines standards/ehs 0012/mandemaintenanceehs0012.pdf, otevřeno dne David GIBBON Lain FORBES, Fire Suppression in Historic Buildings, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part I, Structural Survey 12/1994/2, s ; otevřeno dne Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part II, Structural Survey, 12/1994/3 s. 8 10; otevřeno dne Alan TAYLOR, Going to Blazes: Fire Prevention in Historic Buildings, otevřeno dne Specializované webové stránky COST C 17, European Fire Heritage Network, otevřeno dne English Heritage Metodiky Alternations to Enhance Fire Safety, Architectural Heritage Protection Guidelines for Planning Authorities, Chapter 17. pter_17,alterationstoenhancefiresafety.pdf, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Steve EMERY, Fire Safety in Historic Town Centres, English Heritage, London 2008, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Historic Scotland Metodiky Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno dne Stewart KIDD, Fire Risk Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note 22, Edinburgh Steward KIDD, Fire Safety Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 28, Edinburgh NPÚ ÚP C2833 Eric MARCHANT Alan MARSHALL, Stephen NEWSOM (eds), Fire Protection Measures in Scottish Historic Buildings Advice on Measures Required to Minimise the Likelihood of Fire Starting and to Alleviate the Descrutive Consequences of Fire in Historic Buildinges, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 11, Edinburgh NPÚ ÚP C2814 Ingwal Maxe OBE (ed.), COST Action C17, Built Heritage: Fire Loss to Historic Building, Part 1, C Conferens Proceedings, Technical Conservation, Research and Education Group, Historic Scotland, Edinburg 2008; ISBN , heritage.org.uk/pdf/744.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Fire Safety, Creating an Awareness of the Fire Threat, Inform Information for Historic Buildings Owners, Historic Scotland, Edinburg 2005; scotland.gov.uk/informguide fire 2.pdf#xml=http://web1:10700/texis/webinator/pubssearch/pdfhi.txt?pr=publications&prox=page&rorder - 4 -

5 =500&rprox=500&rdfreq=500&rwfreq=500&rlead=500&rdepth=0&sufs=0&order=r&id=4fceabfe7, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). The Installation of Sprinkler Systems in Historic Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 14, Edinburgh 1998, (NPÚ ÚP C2817). Francie Jean Pierre MASSUE Max SCHVOERER, Protection of Cultural Heritage, Schoul of Civil Protection, Handbook, Module BI 4/C, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Německo Dirk HAGEEBÖLLING, Taschenbuch betrieblicher Brandschutz,Essen Rüdiger HASS Claus MEYER OTTENS Ekkehard RICHTER, Stahlbau Brandschutz Handbuch, Berlin Sylvester KABAT, Brandschutz in Baudenkmälern, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln 1996, ISBN (NPÚ ÚP D6752). Wilhelm KALLENBACH, Brandschutz in Baudenkmälern und Museen, Arbeitsgruppe öffentlich rechtliche Versicherung im Verband der Sachversicherer e.v. (Hrsg.). München Michael KNOCHE, Die Bibliothek brennt: Ein Bericht aus Weimar, Göttingen Karl KORDINA Claus MEYER OTTENS, Holz Brandschutz Handbuch, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung. 2. Auflage. München Ulrich SEIFERT Jürgen STEIN, Brandschutz im Bestand: Planungshilfe für Sonderbauten, Aachen Arwed TOMM Oswald RENTMEISTER Ullrich HERRMANN, Brandschutz in denkmalgeschützten Gebäuden: Fallbeispiele, Konzepte und Einzelaspekte zur Brandverhütung, Landesinstitut für Bauwesen und Angewandte Bauschadensforschung, Aachen Edice Baulicher Brandschutz, DIN Verlag Beuth Berlin: nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth Gerd GEBURTIG, Brandschutz in Baudenkmal, Grundlagen, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN ; E bok ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Museen, Versammlungsräume, Gaststätten und Hotels, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Wohn und Bürobauten, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Bestand: Holz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN Gerd BEBURTIG, Baulicher Brandschutz im Bestand Beurteilung, Brandschutztechnische Beurteilung vorhandener Bausubstanz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2008; ISBN Monotematické časopisy Bundesverband Technischer Brandschutz e.v. (bvfa), Brandschutz Spezial, Archive, Bibliotheken, Museen, Denkmäler download/46/, otevřeno dne Konference Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive und Bibliotheken, Handlungsleitfaden, Konferenc Nationaler Kultureinrichtungen, atastrophenschutz.pdf, otevřeno dne Sborníky Gert BEILICKE, Grundsätzliche Überlegungen zum bautechnischen Brandschutz von denkmalgeschützten Gebäuden, in: Tagungsband zum 8. Internationalen Brandschutz Seminar der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes VFDB e.v. Karlsruhe o. O

6 Brandschutz bei Baudenkmälern, Arbeitsblatt 13. Information der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, erarbeitet 1997 von der Arbeitsgruppe Bautechnik unter Verwendung der Schrift Brandschutz in denkmalschutzten Gebäuden (Hrsg. LLB Aachen). Beratung Karl Rheinhard Seehausen, Marburg. forum.de/download/nr13.pdf, otevřeno Siegfried BUSSENIUS, Brandschutzprobleme in Altstädten, Baudenkmälern, Museen und Kunstausstellungen. In: Lemke, Erwin / Kemper, Hans (Hrsg.): Handbuch Brandschutz, Loseblatt Ausgabe. Landsberg 1996 ff., Bd. 2 XI. 8, S Barbara FISCHER, Brandschutz in Museen, in Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berliner Schriften zur Museumskunde Auflage, Berlin 2002, S Gert GEBURTIG, Angemessener Brandschutz für das Schloss Schwerin, Burgen und Schlösser, Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege 1/2012, Braunách 212, s Günter S. HILBERT, Zum Brandschutz in Archiven, in: Schaden prisma, Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Sachversicherer , s Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 1., in: VFDB (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v., Zeitschrift für Forschung, Technik und Management im Brandschutz), 1/90, S Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 2, in: VFDB 2/90, S Sylwester KABAT, Rauchmeldesysteme für Baudenkmäler, Kirchen und Museen, In: Brandschutz / Deutsche Feuerwehr Zeitung 8/1996, s Sylwester KABAT, Baudenkmäler. In: Kircher, Frieder (Hrsg.): Brandschutz im Bild, Aktuelle Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz. WEKA, Loseblattwerk, Kissing, 26. Lieferung, 1994 / 2002, T. 4/2. Sylwester KABAT, Brandschutz im Baudenkmal praktisch umsetzbar und denkmalgerecht, in: Fischer, Konrad (Hrsg.): Das Baudenkmal Nutzung und Unterhalt. Tagung des Beirats für Restaurierung der Deutschen Burgenvereinigung, Nürnberg 1999, Braubach 2001, S Sylwester KABAT, Kulturgutschutz als Schutzziel des Brandschutzes, In: Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz. VFDB , H. 1, s Christoph, KUNZE, Schutz von Kulturgut vor Brandgefahren, in: Museumsblatt. Mitteilungen aus dem Museumswesen Baden Württembergs. 1995, H. 16, s Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 1. im baudenkmal.de/media/c a679ffff8098ac pdf, otevřeno dne Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 2. im baudenkmal.de/media/c a679ffff809bac pdf, otevřeno Sylwester KABAT, Brandschutz im Holzbau Perspektiven in NRW otevřené Specializované webové stránky Dipl. Ing. Sylwester KABAT, Brandschutz für Baudenkmal, Kirche und Altbau, imbaudenkmal.de/, otevřeno Konrad FISCHER, Altbau und Denkmalpflege Informationen, Brandschutz, fischerinfo.de/6brand.htm, otevřeno Brandschutz in Betrieb (soubor internetových odkazů slovníkového charakteru) Belgie Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht. Departement of Flow, Heat and Combustion Mechanics FIRE TECH. Fire Risk Evaluation To European Cultural Heritage. Decision supporting procedure. Users Guide. Gent

7 Švýcarsko Felix WÜRSTEN, Wenn es brennt im Schloss. Numerische Simulation von Luftströmungen in Gebäuden. Zürich Příspěvky články Brandschutz in Baudenkmälern Brandschutz Erläuterung der Gebäudeversicherung Bern, Bern 2007, gvb_bse5 baudenkmaeler_0701.pdf, otevřeno Rakousko Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber. Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen. Wien Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber, Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen, Wien 2005, otevřeno dne ; otevřeno dne ; otevřeno dne Stewart KIDD, Schloss Schönbrunn, Fire Risk Improvement Project, Wien, 2004; otevřeno Dietmar HOSSER Reinhold DOBBERNACK, FIRE TECH Project, Fire Risk Evaluation to European Cultural Heritage, in: Tagungsband 55. Jahresfachtagung der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v. (vfdb), Salzburg 2006, s Finsko Anu Laurila (ed.), Can we learn from the heritage lost in a fire? Experiences and practises on the fire protection of historic buildings in Finland, Norway and Sweden, National Board of Antiquities, Department of Monuments and Sites, publications no 26, Helsinki 2004; 170.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Norsko Geir JENSEN, Minimum Invasive Fire Detection for Protection of Heritage, Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage and Crown, otevřeno dne Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno Fire Safety in the Wooden Tovn Centre sof Norway, otevřeno dne Einar KARLSEN, Fire Protection of Norwegian Cultural Heritage, otevřeno dne

8 Anne STEEN HANSEN Geor JENSEN Dagmar WIGHUS Trygve STEIRO, Fire protection of Roros a historic tlen on the UNESCO world heritage list, Interflam 2004, Edinburg, In: Proceeding, Vol. 1, s ISBN otevřeno dne Švédsko Magnáš ARVIDSON, An overview on fire protection of Swedish wooden churches, Boras (dostupné v elektronické podobě). ARVIDSON, M.: Experience from sprinkler protection of Swedish wooden churches. In: 6th International Water Mist Conference, Budapest, Hungary, October 4 6, Budapešť Magnáš ARVIDSON, Protection of cultural Resources, Sprinkler Protection for Historic Wood churches, 7th International Fire Sprinkler Konference & Exhibition, Kopenhagen June 2008, otevřeno dne USA metodiky Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part I., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 3 (září 1994), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part II., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 2 (Mai), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An update on micromist fire extinguishment systems, In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter 17, H. 3 (září 1995), s. 14. Nick ARTIM Jack Watts, Fire Detection and Suppression for Buildings in Historic Distrikt, Bellafonte; otevřeno dne Cultural heritage under fire, In: Conservation. The Getty Conservation Institute Newsletter , No. 1. Fire Safety Retrofitting in Historic Buildings, Advosory Council on Historic Preservation and the General Servises Administration, 1989; otevřeno (MET NPÚ ÚP). National Fire Protection Association (Hrsg.), Protection of Museums and Museum Collections, American National Standard John M. WATTS, JR. Fire Protection Performance, Evaluation for Historic Buildings, otevřeno dne Specializované internetové stránky Fire Safety Institute, otevřeno dne IAFSS The International Association for Fire Safety Science; otevřeno dne Kanada Paul BARIL, Fire Prevention Programs for Museums, Canadian Conservation Institute, Technical Bulletin No. 18. Ottawa Fiona GRAHAM Sarah SPAFFORD, Fire recovery at the Royal Saskatchewan Museum: Part I initial response and implications for disaster planning. Part II Post disaster cleanup and soot removal. In: Collection Forum: Journal of the Society for the Preservation of Natural History Collections , H. 1 / 2, S

9 Japonsko M. KOBAYASHI, Traditional Practice of Water Management for Fire Prevention in Shirakawa go and Gujohachiman in Gifu, Japan, in: Proceeding Water and Cultural Diversity, 3dt World Water Forum, March 2003, Kyoto I. MAXWELL, The Historic villages of Shirakawa go and Gokayama, COST Action C 17: Bulit Heritage: Fire Loss to Historic Buildings, in: Conference proceedings, Part 1, Historic Scotland, Edinburg ISBN Nový Zéland Fire Research Report, Guidelines for Identyfying and Preventing Fire Risks to Heritage Buildings and Collections, Opus Consulting, New Zealand Fire Servise Commision, Research Report Numer 48, New Zealand 2004, ISBN Malajsie N. H. SALLEH A. G. AHMAD, Fire Safety Management in Heritage Buildings the Current Scenario in Malaysia, Milan Jančo, zkontrolovala Eva Polatová,

DOSTUPNOST HASÍCÍCH MÉDIÍ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH. Martin Mrázek Mosty k požární ochraně kulturních památek

DOSTUPNOST HASÍCÍCH MÉDIÍ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH. Martin Mrázek Mosty k požární ochraně kulturních památek DOSTUPNOST HASÍCÍCH MÉDIÍ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH Martin Mrázek Mosty k požární ochraně kulturních památek Příspěvek se zabývá dostupností zdrojů hasiv, jako jsou požární voda (požární nádrže, venkovní

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY METODIKA VYTVOŘENÁ V RÁMCI PROJEKTU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY PROF. ING. JIŘÍ ZELINGER, DRSC. TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ BRNO, LEDEN 2010 1 2

Více

INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE JAKO EFEKTIVNÍ METODA PRO SNÍŽENÍ POČTU ÚMRTÍ PŘI BYTOVÝCH POŽÁRECH

INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE JAKO EFEKTIVNÍ METODA PRO SNÍŽENÍ POČTU ÚMRTÍ PŘI BYTOVÝCH POŽÁRECH 3. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou OCHRANA PRED POŽIARMI A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 28-29. 5. 2008 KPI FŠI ŽU v Žiline a SŠPO MV SR v Žiline INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele. Ing. Pavel Rybář BRNO 2011

Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele. Ing. Pavel Rybář BRNO 2011 Minimální standard zabezpečení muzeí výtvarného umění Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele Ing. Pavel Rybář BRNO 2011 PRAHA 2013-NG Ing. P.Rybář Agenda Stanovení

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

a1. a 2. listopadu 2012

a1. a 2. listopadu 2012 HRADY, ZÁMKY QUO VADIS II SOUČASNOST A BUDOUCNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 2. mezinárodní konference na téma Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární

Více

Národní památkový ústav. Požární ochrana. památkových objektů

Národní památkový ústav. Požární ochrana. památkových objektů Národní památkový ústav Požární ochrana památkových objektů PRAHA 2015 N á r o d n í p a m á t k o v ý ú s t a v odborné a metodické publikace, svazek 52 Požární ochrana památkových objektů Pavel Jirásek,

Více

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích /1 Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích Doporučení pro žadatele a příjemce podpory IROP, specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje

Více

Dřevěné a hrázděné kostely a zvonice

Dřevěné a hrázděné kostely a zvonice Dřevěné a hrázděné kostely a zvonice Dřevěný kostel (kaple) Stavby, jejichž konstrukce je roubená, sloupová, případně rámová. Zevně mohou být bedněny či pobity šindelem (nověji plechem). Nepodstatný díl

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Seznam časopisů v knihovně ÚÚR k 31. 12. 2015

Seznam časopisů v knihovně ÚÚR k 31. 12. 2015 1. Acta Pruhoniciana ČR 0374-5651 98/2011 2. Aktuality. AUÚP ČR - 2010-2015 3. ARC News USA 1064-6108 1995 4. Arhitectura Rumunsko 1220-3254 4/1965-1990 5. Arhitectura RPR Rumunsko 1224-9505 1954-3/1965

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 18. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Curriculum Vitae OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Tituly: prof. Ing., CSc. Datum a místo narození: 8.1.1958, Moravský Krumlov Adresa trvalého bydliště: Bodlákova 8, 628 00 Brno Adresa

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Místo: Bedford Tower, Dublin Castle, Irsko Termín cesty: 4. dubna 2013 Účel cesty: 5. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie

Více

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 18. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Informační středisko pro medicínu katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof Informační středisko pro medicínu katastrof Ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Konference MEDICÍNA KATASTROF - traumatologické plánování a příprava Hradec Králové, 30.11.2004 Informační středisko

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY MONUMENTENWACHT SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY Jiří Bláha CET Pavol Ižvolt MK SR Praha 20. 11. 2012 MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL čl. 4. Konzervace památek ukládá

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.99 Duben 2010 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla ČSN P CEN/TR 12101-4 38 9700 Smoke and heat control

Více

Jaromír Tauchen. Monografie

Jaromír Tauchen. Monografie Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček,

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, PhD. Pracoviště dle organizační struktury OOKF 1.4. Pracoviště zařazení Vedoucí Odboru ochrany knihovních fondů,

Více

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina Jazykové programy na CD-ROM Němčina Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké školy / Věra Höppnerová. -- Praha : Ekopress, 2009.-- 326 s. + 1 CD ISBN 978-80-86929-42-2 (brož.) F204356b příloha Deutsch im

Více

Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem

Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Česká verze renomované příručky obsahuje zásady pro navrhování a provádění obkladů z keramiky, skla a kamene. Součástí příručky je popis

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 2001 Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání ČSN EN 12644-1 27 0036 Listopad Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30 1998 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí ČSN EN 752-4 75 6110 Říjen Drain and

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Bibliografické databáze technických norem a standardů. Školení 12. února 2015 Martina Machátová

Bibliografické databáze technických norem a standardů. Školení 12. února 2015 Martina Machátová Bibliografické databáze technických norem a standardů Školení 12. února 2015 Martina Machátová Normy a standardy v knihovnách ČR - 1 Moravská zemská knihovna v Brně Uchovává československé a české normy

Více

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.10;35.240.10 Prosinec 1997 Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku ČSN EN IS O 11442-3

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Místo: Vratislav Polská republika Termín: 24. srpna 2011 26. srpna 2011 Účel cesty: 8. setkání členů European Working Group on Disaster

Více

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 Prosinec 1997 Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím a/nebo sálavému teplu ČSN EN 1731 83 2425 Mesh

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty,

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty, -53- XIII. PŘÍLOHY 13.1 Textová část Materiál Rizikové faktory Poškození plátno extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody UV záření, kyselé polutanty, kyselé složky

Více

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Bodlákova 8, 628 00 Brno, Česká Republika Tel. +420 541 147 501; + 420 608 503 drochtka.r@fce.vutbr.

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Bodlákova 8, 628 00 Brno, Česká Republika Tel. +420 541 147 501; + 420 608 503 drochtka.r@fce.vutbr. Hlavní manažer projektu Curriculum Vitae Osobní Informace Jméno Příjmení Adresa Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Bodlákova 8, 628 00 Brno, Česká Republika Tel. +420 541 147 501; + 420 608 503 E-mail

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Profesně poradenské centrum FF UP Wurmova 7, 771 11 Olomouc Tel.: +420 585 633 250 Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity PhDr. Iva Štětovská PhDr. Monika Morgensternová, PhD. Katedra psychologie FF UK Praha MŠMT 0021620841 Nároky na kontakty

Více

Protective clothing for industrial workers exposed to heat (excluding firefighters' and welders' clothing)

Protective clothing for industrial workers exposed to heat (excluding firefighters' and welders' clothing) ČESKÁ NORMA ICS 13.340.10 Únor 1997 Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče) ČSN EN 531 83 2749 Protective clothing for industrial workers exposed

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Teritoriální úroveň -celosvětová spolupráce (agencie OSN-vládní úrovni mezinárodní organizace, asociace na nevládní úrovni -regionální spolupráce Evropa

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 1000 panoramatic views of the Czech Republic : virtual tours = virtuální prohlídky = virtuelle Besichtigungen / CzechTourism, photography Panoramas s.r.o. -

Více

Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays

Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110; 13.180 Duben 1998 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače ČSN EN 89 4-2 83 3585 Safety of machinery

Více

Bezpečnost muzejních sbírek (depozitáře, expozice)

Bezpečnost muzejních sbírek (depozitáře, expozice) Bezpečnost muzejních sbírek (depozitáře, expozice) Pavel Jirásek metodika přednášky Úvod Ochrana kulturního dědictví je jednou ze základních povinností sbírkotvorných institucí. Sbírkové předměty, které

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Tato norma je identická s EN 608:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Tato norma je identická s EN 608:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. ČESKÁ NORMA ICS 65.060.80 Únor 1997 Únor 1997 Zemědělské a lesnické stroje - Přenosné řetězové pily - Bezpečnost ČSN EN 608 47 0194 Agricultural and forestry machinery - Portable chain saws - Safety Matériel

Více

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110; 13.230 Září 1998 Výbušná prostředí Zamezení a ochrana proti výbuchu Část 1: Základní pojmy a metodologie ČSN EN 11 27-1 83 3250 Explosive atmospheres - Explosion prevention

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.90 Květen 2012 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů Část 76: Evakuace osob s omezenou

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu

Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu Prof. Ing. Jiří Zelinger, DrSc. 14. ročník konference s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT 29.3. - 30.3. 2011 Hluboká nad Vltavou

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ RIZIKA POŠKOZENÍ MUZEA POŽÁREM

DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ RIZIKA POŠKOZENÍ MUZEA POŽÁREM DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ RIZIKA POŠKOZENÍ MUZEA POŽÁREM Název a adresa muzea: Adresa hodnocené budovy: Jméno kontaktní osoby nebo osoby, která dotazník vyplňovala: Všeobecné informace o budově: Přibližné

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

Safety of hand-held electric motor operated tools. Part 2-10: Particular requirements for jig saws

Safety of hand-held electric motor operated tools. Part 2-10: Particular requirements for jig saws ČESKÁ NORMA ICS 25.140.20; 25.080.60 Červenec 1997 Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky pro přímočaré pily ČSN EN 50 144-2-10 36 1570 Safety of hand-held electric motor

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

Technické podmínky pro sanace a betonových konstrukcí TP SSBK III

Technické podmínky pro sanace a betonových konstrukcí TP SSBK III !!! NOVÉ!!! Technické podmínky pro sanace a betonových konstrukcí TP SSBK III Autorský kolektiv: Rostislav DROCHYTKA, Jiří DOHNÁLEK, Jiří BYDŽOVSKÝ, Václav PUMPR, Amos DUFKA, Pavel DOHNÁLEK Hlavní kapitoly:

Více

Požární ochrana v Rakousku

Požární ochrana v Rakousku Přednáška ve Zlíně Požární ředitel Branddirektor Ing. Gerhard DI Gerhard Greßlehner Požární ochrana v Rakousku Preventivní a represivní požární ochrana a technická obrana proti pohromám a katastrofám Brandschutz

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012)

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) 1903 1924-1926 B. Matějka K. Guth 1925-1929 K. Guth, J. Pasternak a kol.

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Stav metodiky sledování a analýzy dopravních konfliktů. v ČR a zahraničí

Stav metodiky sledování a analýzy dopravních konfliktů. v ČR a zahraničí Stav metodiky sledování a analýzy dopravních konfliktů v ČR a zahraničí Ing. Richard Turek Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava 1. Úvod Řízení motorového vozidla představuje zvýšené nároky

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.40; 29.00.20 1999 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Základní informace. Hasicí technika

Základní informace. Hasicí technika TECHNICKÁ OCHRANA OBJEKTŮ Základní informace Projekce a montáž RHZ, SHZ, GHZ a MHZ Hasicí technika Projekce a realizace slaboproudých zařízení Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci Základní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Leden 2009 Elektrická požární signalizace Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje ČSN EN 54-25 34 2710 Fire detection and fire alarm systems Part 25: Components

Více