Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie"

Transkript

1 Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru Během dlouhé historie lidstva poškodil nebo zničil požár řadu kulturních objektů. Poškození požárem, na rozdíl od poškození vodou, je většinou trvalé a nenapravitelné. Zatímco sbírkové předměty poškozené vodou mohou být vhodným konzervátorským nebo restaurátorským zásahem přivedeny do značné míry do původního stavu, budovy a jejich obsah jednou obrácené požárem v popel nemohou být nikdy restaurovány. Základní povinností vedení kulturních institucí je věnovat stálou pozornost ochraně jim svěřených budov a v nich uložených sbírek. Předkládaná nabízí tituly, české i zahraniční věnované problematice ochrany památkově chráněných objektů a jejich náplně (památková interiérová instalace, muzeum, galerie) před vznikem požárů a jejich následky. Při její sestavování byl důraz kladen na dostupnost jednotlivých titulů, které lze získat díky jejich elektronickému publikování na konkrétní webové stránce, nebo díky umístění v knihovně Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze, případně v příruční knihovně referátu metodik NPÚ ÚP. Soupisy literatury věnované ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, SILK SicherheitsLeitfaden Kulturgut, Ein Projekt der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen, kultur.de/slf/wissenspool_brand.php, otevřeno dne Literatura věnovaná ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Česká republika Sborníky Požární ochrana, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava. Obsah: otevřeno dne Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Jitka SLÁMOVÁ (eds), Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno ISBN Publikováno rovněž elektronicky: otevřeno dne (MET NPÚ ÚP) 1 Diskusní seminář, Význam EPS při ochraně kulturního dědictví před požárem, Brno 2010 (prozatím nepublikováno) Miroslav Černý, NPÚ ÚOPSČ Video detekční požární systém na SH Karlštejn (PDF, 884 KB) Vlastimil Krátký, Euroalarm Bezdrátová EPS (PDF, 1.72 MB) Václav Levíček, Cech EPS Požární strategie pro Darwinovo centrum (PDF, 254 KB) Martin Nerad, Tyco Nasávací detektory kouře VESDA při ochraně kulturního dědictví (PDF, 3.74 MB) Rudolf Procházka,ESSER Multisenzorové detektory jako soucást poplašných a evakuacních systému (PDF, 999 KB) Robert Schuster, Euroalarm Požární videodetekce VSD (PDF, 5.95 MB) Jaroslav Šafář, Instalace Praha Pravidelné kontroly systémů EPS (PDF, 992 KB) Ondřej Šefců, NPÚ Technologie požární ochrany z hlediska památkáře (PDF, 5.68 KB) Diskusní seminář, Technologie požární ochrany muzeí, Brno 2009 (publikováno formou příspěvku ve sborníku Technologie požární ochrany muzeí, Brno FireEater Inergen (PDF, 3.9 MB) FORTEC High Pressure Water Mist (PDF, 6 MB) plk. Kaiser Opatření proti žhářství (PDF, 4.5 MB) plk. Kaiser Zhodnocení příčin požárů (PDF, 5.8 MB) Siemens Ochrana muzea dusík (PDF, 2.4 MB) Siemens Ochrana muzea halony (PDF, 1.2 MB) Tyco použití sprinklerů a nízkotlaké mlhy (PDF, 1.4 MB) 1 Materiály jsou uloženy v referátu metodik NPÚ ÚP

2 Pavel JIRÁSEK, Příručka k požární ochraně kulturních institucí, Moravské zemské muzeum Brno, Brno ISBN (NPÚ ÚP) Václav KUPILÍK, Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada, Praha 2006 (NPÚ ÚP D6254) (Trvalá výpůjčka). Jiří ZELINGER, Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha 2009, ISBN (MET NPÚ ÚP) Metodické pokyny metodiky Jiří ZELINGER, Odhad rizika požáru kulturního dědictví, Metodické pokyny, Technické muzeum Brno Metodické centrum konzervace, Brno Publikováno elektronicky na vi.pdf, otevřeno dne Jiří ZELINGER, Plnoměřítkové požární testy, metodika; Technické muzeum Brno, Brno (MET NPÚ ÚP). Miroslav Černý, Videodetekční požární systém v kapli sv. Kříže na statním hradě Karlštejn, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Pavel JIRÁSEK, Bezpečnostní management kulturních institucí, Úvod do muzejní praxe, Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010, s ISBN (MET NPÚ ÚP) Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Co shoří, neshnije! Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Vyhodnocení dotazníku pro zjištění rizika poškození muzeí požárem, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Martin KROUŽIL, Když v muzeu hoří, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Babett PETERS Lukáš BLÁHA, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2008, s Eva POLATOVÁ, Technologie požární ochrany používané v oblasti památkové péče a perspektivy jejich využití, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří ZELINGER, Důležitost požární prevence pro památkový objekt, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Jiří ZELINGER, Požární ochrana malých muzeí, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISSN ; ISBN Jiří ZELINGER, Současný světový stav technologie požární ochrany kulturního dědictví, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří Zelinger Babett Peters Martin Mrázek Lukáš Bláha, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Abstrakty, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava Dotazníky Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem, Dotaznik pozar 1.pdf, otevřeno dne

3 Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro odhad rizika poškození muzea požárem, Poznámky k vyplnění a vyhodnocení dotazníku, instrukce.pdf, otevřeno dne Sborníky STOP Společnosti pro technologii ochrany památek 1999 Protipožární ochrana památkových objektů, (NPÚ ÚP C2369) Obsah: Petr Kotlík, Úvod Ondřej Šefců, Protipožární ochrana památkových objektů úvodní příspěvek Ivana Karlovská, Požární bezpečnost staveb požární ochrana nemovitých kulturních památek Viktor Heidingsfeld, Změnitelné protipožární nátěry Eduard Vašátko, Některé problémy aplikace protipožárních nátěrů na stavebních konstrukcích Jana Růžičková, Hledání konsensu mezi požadavky památkové péče a protipožární ochrany Jiří Chlumský, Požární bezpečnost památkově chráněných objektů v praxi Jan Vinař, Několik poznámek k historickým způsobům ochrany proti požáru Dalibor Hobl, Praktické zkušenosti s požárem dřevěného objektu 2005 Požár na památkách příčiny, následky a prevence Obsah: Úvod Igor Krčmář: Oheň jako součást života památek Andrea Stanieková: Protipožární zabezpečení budovy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě Hrabové Jaroslav Huttl: Rozbor požárů v historických a církevních objektech Jiří Zelinger: Technické možnosti ochrany památek před požáry Pavel Rybář: Možnosti protipožárního zabezpečení památek elektronická signalizace Eduard Vašátko: Materiály pro protipožární ochranu dle norem EU Václav Kupilík: Posuzování stavebních konstrukcí objektů vč. historických z požárního hlediska Petr Kotlík: Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Michal Ďurovič: Stabilní hasicí systém v depozitářích Národního archivu 2010 Poškozování dřeva historických konstrukcí (retardéry hoření na bázi amonných solí); otevřeno dne Obsah: Petr Kotlík, Úvod Irena Kučerová Miroslava Novotná Martina Ohlídalová, Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí Jiří Frankl Michal Kloiber, Mechanické vlastnosti konstrukčního dřeva poškozeného retardéry hoření na bázi amonných solí Petr Kotlík, Rekapitulace stavu sledování příčin rozvlákňování dřeva Doporučení k zacházení s rozvlákněnými krovy Průzkumy materiálů a technologií 1996 Průzkum ochranných prostředků na dřevo proti biotickým škůdcům a ohni (NPÚ ÚP C2398) 1999 Průzkum zpěnitelných protipožárních nátěrů; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích zpěnitelných protipožárních nátěrů, jakož i o vlastnostech jejich výrobků. (NPÚ ÚP C2417) 2003 Průzkum protipožárních nátěrů aktualizace; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích Intumescentních protipožárních nátěrů a jejich důležitých vlastnostech (pdf formát). Ročenky 1999/2000 Zpěnitelné protipožární nátěry 2005/2006 Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Velká Británie Alan BAILEY Donald INSALL Philip KILSHAW (eds.), Fire Protection Measures for the Royal Palaces, London Fire safety risk assessment, small and medium places of assembly, London 2006, ISBN , otevřeno dne Historic Buildings and Fire Safety, Information Technical, Chiltern International Fire, historic buildings and fire safety.pdf, otevřeno dne

4 Will Holborov Elizabeth Moore (eds.), Vacant Historic Buildings, An owners guide to temporary uses, maintenance and mothballing, London (s Steve Emery, Fire Precaution) otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Stewart KISS (ed)., Heritage Under Fire, A guide to the protection of historic buildings, Fire Protection Association ISBN otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Standard for building services maintenance, English Heritage Standard, English Heritage, London 2006, heritage.org.uk/content/publications/publicationsnew/guidelines standards/ehs 0012/mandemaintenanceehs0012.pdf, otevřeno dne David GIBBON Lain FORBES, Fire Suppression in Historic Buildings, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part I, Structural Survey 12/1994/2, s ; otevřeno dne Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part II, Structural Survey, 12/1994/3 s. 8 10; otevřeno dne Alan TAYLOR, Going to Blazes: Fire Prevention in Historic Buildings, otevřeno dne Specializované webové stránky COST C 17, European Fire Heritage Network, otevřeno dne English Heritage Metodiky Alternations to Enhance Fire Safety, Architectural Heritage Protection Guidelines for Planning Authorities, Chapter 17. pter_17,alterationstoenhancefiresafety.pdf, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Steve EMERY, Fire Safety in Historic Town Centres, English Heritage, London 2008, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Historic Scotland Metodiky Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno dne Stewart KIDD, Fire Risk Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note 22, Edinburgh Steward KIDD, Fire Safety Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 28, Edinburgh NPÚ ÚP C2833 Eric MARCHANT Alan MARSHALL, Stephen NEWSOM (eds), Fire Protection Measures in Scottish Historic Buildings Advice on Measures Required to Minimise the Likelihood of Fire Starting and to Alleviate the Descrutive Consequences of Fire in Historic Buildinges, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 11, Edinburgh NPÚ ÚP C2814 Ingwal Maxe OBE (ed.), COST Action C17, Built Heritage: Fire Loss to Historic Building, Part 1, C Conferens Proceedings, Technical Conservation, Research and Education Group, Historic Scotland, Edinburg 2008; ISBN , heritage.org.uk/pdf/744.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Fire Safety, Creating an Awareness of the Fire Threat, Inform Information for Historic Buildings Owners, Historic Scotland, Edinburg 2005; scotland.gov.uk/informguide fire 2.pdf#xml=http://web1:10700/texis/webinator/pubssearch/pdfhi.txt?pr=publications&prox=page&rorder - 4 -

5 =500&rprox=500&rdfreq=500&rwfreq=500&rlead=500&rdepth=0&sufs=0&order=r&id=4fceabfe7, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). The Installation of Sprinkler Systems in Historic Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 14, Edinburgh 1998, (NPÚ ÚP C2817). Francie Jean Pierre MASSUE Max SCHVOERER, Protection of Cultural Heritage, Schoul of Civil Protection, Handbook, Module BI 4/C, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Německo Dirk HAGEEBÖLLING, Taschenbuch betrieblicher Brandschutz,Essen Rüdiger HASS Claus MEYER OTTENS Ekkehard RICHTER, Stahlbau Brandschutz Handbuch, Berlin Sylvester KABAT, Brandschutz in Baudenkmälern, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln 1996, ISBN (NPÚ ÚP D6752). Wilhelm KALLENBACH, Brandschutz in Baudenkmälern und Museen, Arbeitsgruppe öffentlich rechtliche Versicherung im Verband der Sachversicherer e.v. (Hrsg.). München Michael KNOCHE, Die Bibliothek brennt: Ein Bericht aus Weimar, Göttingen Karl KORDINA Claus MEYER OTTENS, Holz Brandschutz Handbuch, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung. 2. Auflage. München Ulrich SEIFERT Jürgen STEIN, Brandschutz im Bestand: Planungshilfe für Sonderbauten, Aachen Arwed TOMM Oswald RENTMEISTER Ullrich HERRMANN, Brandschutz in denkmalgeschützten Gebäuden: Fallbeispiele, Konzepte und Einzelaspekte zur Brandverhütung, Landesinstitut für Bauwesen und Angewandte Bauschadensforschung, Aachen Edice Baulicher Brandschutz, DIN Verlag Beuth Berlin: nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth Gerd GEBURTIG, Brandschutz in Baudenkmal, Grundlagen, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN ; E bok ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Museen, Versammlungsräume, Gaststätten und Hotels, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Wohn und Bürobauten, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Bestand: Holz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN Gerd BEBURTIG, Baulicher Brandschutz im Bestand Beurteilung, Brandschutztechnische Beurteilung vorhandener Bausubstanz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2008; ISBN Monotematické časopisy Bundesverband Technischer Brandschutz e.v. (bvfa), Brandschutz Spezial, Archive, Bibliotheken, Museen, Denkmäler download/46/, otevřeno dne Konference Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive und Bibliotheken, Handlungsleitfaden, Konferenc Nationaler Kultureinrichtungen, atastrophenschutz.pdf, otevřeno dne Sborníky Gert BEILICKE, Grundsätzliche Überlegungen zum bautechnischen Brandschutz von denkmalgeschützten Gebäuden, in: Tagungsband zum 8. Internationalen Brandschutz Seminar der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes VFDB e.v. Karlsruhe o. O

6 Brandschutz bei Baudenkmälern, Arbeitsblatt 13. Information der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, erarbeitet 1997 von der Arbeitsgruppe Bautechnik unter Verwendung der Schrift Brandschutz in denkmalschutzten Gebäuden (Hrsg. LLB Aachen). Beratung Karl Rheinhard Seehausen, Marburg. forum.de/download/nr13.pdf, otevřeno Siegfried BUSSENIUS, Brandschutzprobleme in Altstädten, Baudenkmälern, Museen und Kunstausstellungen. In: Lemke, Erwin / Kemper, Hans (Hrsg.): Handbuch Brandschutz, Loseblatt Ausgabe. Landsberg 1996 ff., Bd. 2 XI. 8, S Barbara FISCHER, Brandschutz in Museen, in Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berliner Schriften zur Museumskunde Auflage, Berlin 2002, S Gert GEBURTIG, Angemessener Brandschutz für das Schloss Schwerin, Burgen und Schlösser, Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege 1/2012, Braunách 212, s Günter S. HILBERT, Zum Brandschutz in Archiven, in: Schaden prisma, Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Sachversicherer , s Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 1., in: VFDB (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v., Zeitschrift für Forschung, Technik und Management im Brandschutz), 1/90, S Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 2, in: VFDB 2/90, S Sylwester KABAT, Rauchmeldesysteme für Baudenkmäler, Kirchen und Museen, In: Brandschutz / Deutsche Feuerwehr Zeitung 8/1996, s Sylwester KABAT, Baudenkmäler. In: Kircher, Frieder (Hrsg.): Brandschutz im Bild, Aktuelle Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz. WEKA, Loseblattwerk, Kissing, 26. Lieferung, 1994 / 2002, T. 4/2. Sylwester KABAT, Brandschutz im Baudenkmal praktisch umsetzbar und denkmalgerecht, in: Fischer, Konrad (Hrsg.): Das Baudenkmal Nutzung und Unterhalt. Tagung des Beirats für Restaurierung der Deutschen Burgenvereinigung, Nürnberg 1999, Braubach 2001, S Sylwester KABAT, Kulturgutschutz als Schutzziel des Brandschutzes, In: Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz. VFDB , H. 1, s Christoph, KUNZE, Schutz von Kulturgut vor Brandgefahren, in: Museumsblatt. Mitteilungen aus dem Museumswesen Baden Württembergs. 1995, H. 16, s Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 1. im baudenkmal.de/media/c a679ffff8098ac pdf, otevřeno dne Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 2. im baudenkmal.de/media/c a679ffff809bac pdf, otevřeno Sylwester KABAT, Brandschutz im Holzbau Perspektiven in NRW otevřené Specializované webové stránky Dipl. Ing. Sylwester KABAT, Brandschutz für Baudenkmal, Kirche und Altbau, imbaudenkmal.de/, otevřeno Konrad FISCHER, Altbau und Denkmalpflege Informationen, Brandschutz, fischerinfo.de/6brand.htm, otevřeno Brandschutz in Betrieb (soubor internetových odkazů slovníkového charakteru) Belgie Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht. Departement of Flow, Heat and Combustion Mechanics FIRE TECH. Fire Risk Evaluation To European Cultural Heritage. Decision supporting procedure. Users Guide. Gent

7 Švýcarsko Felix WÜRSTEN, Wenn es brennt im Schloss. Numerische Simulation von Luftströmungen in Gebäuden. Zürich Příspěvky články Brandschutz in Baudenkmälern Brandschutz Erläuterung der Gebäudeversicherung Bern, Bern 2007, gvb_bse5 baudenkmaeler_0701.pdf, otevřeno Rakousko Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber. Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen. Wien Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber, Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen, Wien 2005, otevřeno dne ; otevřeno dne ; otevřeno dne Stewart KIDD, Schloss Schönbrunn, Fire Risk Improvement Project, Wien, 2004; otevřeno Dietmar HOSSER Reinhold DOBBERNACK, FIRE TECH Project, Fire Risk Evaluation to European Cultural Heritage, in: Tagungsband 55. Jahresfachtagung der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v. (vfdb), Salzburg 2006, s Finsko Anu Laurila (ed.), Can we learn from the heritage lost in a fire? Experiences and practises on the fire protection of historic buildings in Finland, Norway and Sweden, National Board of Antiquities, Department of Monuments and Sites, publications no 26, Helsinki 2004; 170.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Norsko Geir JENSEN, Minimum Invasive Fire Detection for Protection of Heritage, Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage and Crown, otevřeno dne Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno Fire Safety in the Wooden Tovn Centre sof Norway, otevřeno dne Einar KARLSEN, Fire Protection of Norwegian Cultural Heritage, otevřeno dne

8 Anne STEEN HANSEN Geor JENSEN Dagmar WIGHUS Trygve STEIRO, Fire protection of Roros a historic tlen on the UNESCO world heritage list, Interflam 2004, Edinburg, In: Proceeding, Vol. 1, s ISBN otevřeno dne Švédsko Magnáš ARVIDSON, An overview on fire protection of Swedish wooden churches, Boras (dostupné v elektronické podobě). ARVIDSON, M.: Experience from sprinkler protection of Swedish wooden churches. In: 6th International Water Mist Conference, Budapest, Hungary, October 4 6, Budapešť Magnáš ARVIDSON, Protection of cultural Resources, Sprinkler Protection for Historic Wood churches, 7th International Fire Sprinkler Konference & Exhibition, Kopenhagen June 2008, otevřeno dne USA metodiky Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part I., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 3 (září 1994), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part II., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 2 (Mai), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An update on micromist fire extinguishment systems, In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter 17, H. 3 (září 1995), s. 14. Nick ARTIM Jack Watts, Fire Detection and Suppression for Buildings in Historic Distrikt, Bellafonte; otevřeno dne Cultural heritage under fire, In: Conservation. The Getty Conservation Institute Newsletter , No. 1. Fire Safety Retrofitting in Historic Buildings, Advosory Council on Historic Preservation and the General Servises Administration, 1989; otevřeno (MET NPÚ ÚP). National Fire Protection Association (Hrsg.), Protection of Museums and Museum Collections, American National Standard John M. WATTS, JR. Fire Protection Performance, Evaluation for Historic Buildings, otevřeno dne Specializované internetové stránky Fire Safety Institute, otevřeno dne IAFSS The International Association for Fire Safety Science; otevřeno dne Kanada Paul BARIL, Fire Prevention Programs for Museums, Canadian Conservation Institute, Technical Bulletin No. 18. Ottawa Fiona GRAHAM Sarah SPAFFORD, Fire recovery at the Royal Saskatchewan Museum: Part I initial response and implications for disaster planning. Part II Post disaster cleanup and soot removal. In: Collection Forum: Journal of the Society for the Preservation of Natural History Collections , H. 1 / 2, S

9 Japonsko M. KOBAYASHI, Traditional Practice of Water Management for Fire Prevention in Shirakawa go and Gujohachiman in Gifu, Japan, in: Proceeding Water and Cultural Diversity, 3dt World Water Forum, March 2003, Kyoto I. MAXWELL, The Historic villages of Shirakawa go and Gokayama, COST Action C 17: Bulit Heritage: Fire Loss to Historic Buildings, in: Conference proceedings, Part 1, Historic Scotland, Edinburg ISBN Nový Zéland Fire Research Report, Guidelines for Identyfying and Preventing Fire Risks to Heritage Buildings and Collections, Opus Consulting, New Zealand Fire Servise Commision, Research Report Numer 48, New Zealand 2004, ISBN Malajsie N. H. SALLEH A. G. AHMAD, Fire Safety Management in Heritage Buildings the Current Scenario in Malaysia, Milan Jančo, zkontrolovala Eva Polatová,

SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ACLAND, Henry W.; RUSKIN, John. The Oxford Museum. Oxon, 2006 ADAMS, Roxana (ed.). Museum Visitor Services Manual 2001. Washington, 2001

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

a1. a 2. listopadu 2012

a1. a 2. listopadu 2012 HRADY, ZÁMKY QUO VADIS II SOUČASNOST A BUDOUCNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 2. mezinárodní konference na téma Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Sborník abstraktů příspěvků Conference proceedings (abstracts) Litomyšl 23. - 24. 5. 2013 Univerzita

Více

(selucka@technicalmuseum.cz)

(selucka@technicalmuseum.cz) FKR 2014 71 Současné standardy mikroklimatu v muzejní praxi Alena Selucká 1 Petr Jakubec 2 (selucka@technicalmuseum.cz) 1 Technické muzeum v Brně, 2 TR instruments s. r. o. Doporučení pro mikroklimatické

Více

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST PŘÍPAD HAVÁRIE NEBO ŽIVELNÍ POHROMY Národní archiv Praha Archivní 4, 149 01 Praha 4 Tel: 847472472 e-mail: michal.durovic@nacr.cz Význam vypracování plánu

Více

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah kdo, kam, základní charakteristika str. přílohy

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky Ostrava 2011 ISBN 978-80-248-2477-2 Autoři Ing. Pavlína Pužová Vysoká škola

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Ústav historických věd OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Mgr. Eva Chodějovská Školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Disertační

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (česká verze normy ISO 690:2010) Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz verze 0.10 26.8.2011

Více

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Republika Techmania science centre Muzejní toulky po východní Francii www.cz-museums.cz číslo 1 ročník 09 Nabídka publikací vydaných Asociací muzeí a galerií

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 1 2015 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Konference časopisu Smart Cities. Smart Cities 2014, č. 3, s. 2 5, 9 obr. Průběh konference Smart

Více

Typologie předmětů kulturního dědictví

Typologie předmětů kulturního dědictví Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Typologie předmětů kulturního dědictví Václav Rutar metodika přednášky Úvod do problematiky principy tvorby metodiky Pojem dědictví je pro potřeby této metodiky

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

SPEKTRUM. roèník 6, èíslo 2/2006. neperiodická tiskovina cena: 120 Kè

SPEKTRUM. roèník 6, èíslo 2/2006. neperiodická tiskovina cena: 120 Kè Recenzovaný èasopis Fakulty Bezpeènostního In enýrství a Sdru ení Po árního a Bezpeènostního In enýrství roèník 6, èíslo 2/2006 SPEKTRUM neperiodická tiskovina cena: 120 Kè Neobvyklé chování nebezpeèných

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY THE ACCESSIBILITY AND HISTORICAL BUILDINGS

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY THE ACCESSIBILITY AND HISTORICAL BUILDINGS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta architektury Doktorský studijní program: Architektura a urbanismus Studijní obor: Teorie architektonické tvorby BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY THE ACCESSIBILITY

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost muzejní a vlastivědná práce zvláštní vydání 2012 ročník 50 muzejní a vlastivědná práce Museum and Regional Studies Zvláštní vydání Ročník 50 / 2012 (Vychází

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PPREVENCE...6

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PPREVENCE...6 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více