Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru výběrová bibliografie"

Transkript

1 Ochrana památkových objektů (muzeí a galerií) před vznikem požáru Během dlouhé historie lidstva poškodil nebo zničil požár řadu kulturních objektů. Poškození požárem, na rozdíl od poškození vodou, je většinou trvalé a nenapravitelné. Zatímco sbírkové předměty poškozené vodou mohou být vhodným konzervátorským nebo restaurátorským zásahem přivedeny do značné míry do původního stavu, budovy a jejich obsah jednou obrácené požárem v popel nemohou být nikdy restaurovány. Základní povinností vedení kulturních institucí je věnovat stálou pozornost ochraně jim svěřených budov a v nich uložených sbírek. Předkládaná nabízí tituly, české i zahraniční věnované problematice ochrany památkově chráněných objektů a jejich náplně (památková interiérová instalace, muzeum, galerie) před vznikem požárů a jejich následky. Při její sestavování byl důraz kladen na dostupnost jednotlivých titulů, které lze získat díky jejich elektronickému publikování na konkrétní webové stránce, nebo díky umístění v knihovně Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze, případně v příruční knihovně referátu metodik NPÚ ÚP. Soupisy literatury věnované ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, SILK SicherheitsLeitfaden Kulturgut, Ein Projekt der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen, kultur.de/slf/wissenspool_brand.php, otevřeno dne Literatura věnovaná ochraně památkových objektů a jejich náplně před rizikem vzniku požáru Česká republika Sborníky Požární ochrana, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava. Obsah: otevřeno dne Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Jitka SLÁMOVÁ (eds), Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno ISBN Publikováno rovněž elektronicky: otevřeno dne (MET NPÚ ÚP) 1 Diskusní seminář, Význam EPS při ochraně kulturního dědictví před požárem, Brno 2010 (prozatím nepublikováno) Miroslav Černý, NPÚ ÚOPSČ Video detekční požární systém na SH Karlštejn (PDF, 884 KB) Vlastimil Krátký, Euroalarm Bezdrátová EPS (PDF, 1.72 MB) Václav Levíček, Cech EPS Požární strategie pro Darwinovo centrum (PDF, 254 KB) Martin Nerad, Tyco Nasávací detektory kouře VESDA při ochraně kulturního dědictví (PDF, 3.74 MB) Rudolf Procházka,ESSER Multisenzorové detektory jako soucást poplašných a evakuacních systému (PDF, 999 KB) Robert Schuster, Euroalarm Požární videodetekce VSD (PDF, 5.95 MB) Jaroslav Šafář, Instalace Praha Pravidelné kontroly systémů EPS (PDF, 992 KB) Ondřej Šefců, NPÚ Technologie požární ochrany z hlediska památkáře (PDF, 5.68 KB) Diskusní seminář, Technologie požární ochrany muzeí, Brno 2009 (publikováno formou příspěvku ve sborníku Technologie požární ochrany muzeí, Brno FireEater Inergen (PDF, 3.9 MB) FORTEC High Pressure Water Mist (PDF, 6 MB) plk. Kaiser Opatření proti žhářství (PDF, 4.5 MB) plk. Kaiser Zhodnocení příčin požárů (PDF, 5.8 MB) Siemens Ochrana muzea dusík (PDF, 2.4 MB) Siemens Ochrana muzea halony (PDF, 1.2 MB) Tyco použití sprinklerů a nízkotlaké mlhy (PDF, 1.4 MB) 1 Materiály jsou uloženy v referátu metodik NPÚ ÚP

2 Pavel JIRÁSEK, Příručka k požární ochraně kulturních institucí, Moravské zemské muzeum Brno, Brno ISBN (NPÚ ÚP) Václav KUPILÍK, Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada, Praha 2006 (NPÚ ÚP D6254) (Trvalá výpůjčka). Jiří ZELINGER, Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha 2009, ISBN (MET NPÚ ÚP) Metodické pokyny metodiky Jiří ZELINGER, Odhad rizika požáru kulturního dědictví, Metodické pokyny, Technické muzeum Brno Metodické centrum konzervace, Brno Publikováno elektronicky na vi.pdf, otevřeno dne Jiří ZELINGER, Plnoměřítkové požární testy, metodika; Technické muzeum Brno, Brno (MET NPÚ ÚP). Miroslav Černý, Videodetekční požární systém v kapli sv. Kříže na statním hradě Karlštejn, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Pavel JIRÁSEK, Bezpečnostní management kulturních institucí, Úvod do muzejní praxe, Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010, s ISBN (MET NPÚ ÚP) Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Co shoří, neshnije! Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER, Vyhodnocení dotazníku pro zjištění rizika poškození muzeí požárem, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Martin KROUŽIL, Když v muzeu hoří, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Martin MRÁZEK Jiří ZELINGER Babett PETERS Lukáš BLÁHA, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2008, s Eva POLATOVÁ, Technologie požární ochrany používané v oblasti památkové péče a perspektivy jejich využití, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří ZELINGER, Důležitost požární prevence pro památkový objekt, ing. Milan SVOBODA (ed.), Hrady a zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností, Práce NPÚ, sv. 2, Praha 2009, s otevřeno dne Jiří ZELINGER, Požární ochrana malých muzeí, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Příbram září 2008, Technické muzeum Brno, Brno ISSN ; ISBN Jiří ZELINGER, Současný světový stav technologie požární ochrany kulturního dědictví, Technologie požární ochrany muzeí, Sborník z diskusního semináře, Brno května 2009, Technické Muzeum Brno, Brno 2009, s ISBN Jiří Zelinger Babett Peters Martin Mrázek Lukáš Bláha, Plnoměřítkové požární testy hašení archivních materiálů systémem vysokotlaké vodní mlhy, Požární ochrana, Sborník přednášek XVII. Ročníku mezinárodní konference, Abstrakty, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava Dotazníky Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem, Dotaznik pozar 1.pdf, otevřeno dne

3 Jiří ZELINGER Martin MRÁZEK, Dotazník pro odhad rizika poškození muzea požárem, Poznámky k vyplnění a vyhodnocení dotazníku, instrukce.pdf, otevřeno dne Sborníky STOP Společnosti pro technologii ochrany památek 1999 Protipožární ochrana památkových objektů, (NPÚ ÚP C2369) Obsah: Petr Kotlík, Úvod Ondřej Šefců, Protipožární ochrana památkových objektů úvodní příspěvek Ivana Karlovská, Požární bezpečnost staveb požární ochrana nemovitých kulturních památek Viktor Heidingsfeld, Změnitelné protipožární nátěry Eduard Vašátko, Některé problémy aplikace protipožárních nátěrů na stavebních konstrukcích Jana Růžičková, Hledání konsensu mezi požadavky památkové péče a protipožární ochrany Jiří Chlumský, Požární bezpečnost památkově chráněných objektů v praxi Jan Vinař, Několik poznámek k historickým způsobům ochrany proti požáru Dalibor Hobl, Praktické zkušenosti s požárem dřevěného objektu 2005 Požár na památkách příčiny, následky a prevence Obsah: Úvod Igor Krčmář: Oheň jako součást života památek Andrea Stanieková: Protipožární zabezpečení budovy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě Hrabové Jaroslav Huttl: Rozbor požárů v historických a církevních objektech Jiří Zelinger: Technické možnosti ochrany památek před požáry Pavel Rybář: Možnosti protipožárního zabezpečení památek elektronická signalizace Eduard Vašátko: Materiály pro protipožární ochranu dle norem EU Václav Kupilík: Posuzování stavebních konstrukcí objektů vč. historických z požárního hlediska Petr Kotlík: Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Michal Ďurovič: Stabilní hasicí systém v depozitářích Národního archivu 2010 Poškozování dřeva historických konstrukcí (retardéry hoření na bázi amonných solí); otevřeno dne Obsah: Petr Kotlík, Úvod Irena Kučerová Miroslava Novotná Martina Ohlídalová, Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí Jiří Frankl Michal Kloiber, Mechanické vlastnosti konstrukčního dřeva poškozeného retardéry hoření na bázi amonných solí Petr Kotlík, Rekapitulace stavu sledování příčin rozvlákňování dřeva Doporučení k zacházení s rozvlákněnými krovy Průzkumy materiálů a technologií 1996 Průzkum ochranných prostředků na dřevo proti biotickým škůdcům a ohni (NPÚ ÚP C2398) 1999 Průzkum zpěnitelných protipožárních nátěrů; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích zpěnitelných protipožárních nátěrů, jakož i o vlastnostech jejich výrobků. (NPÚ ÚP C2417) 2003 Průzkum protipožárních nátěrů aktualizace; Obsah: Průzkum trhu s doprovodným textem. Přehledné tabulky s údaji o výrobcích a dodavatelích Intumescentních protipožárních nátěrů a jejich důležitých vlastnostech (pdf formát). Ročenky 1999/2000 Zpěnitelné protipožární nátěry 2005/2006 Poškození materiálů památek požárem a obecná pravidla jejich záchrany Velká Británie Alan BAILEY Donald INSALL Philip KILSHAW (eds.), Fire Protection Measures for the Royal Palaces, London Fire safety risk assessment, small and medium places of assembly, London 2006, ISBN , otevřeno dne Historic Buildings and Fire Safety, Information Technical, Chiltern International Fire, historic buildings and fire safety.pdf, otevřeno dne

4 Will Holborov Elizabeth Moore (eds.), Vacant Historic Buildings, An owners guide to temporary uses, maintenance and mothballing, London (s Steve Emery, Fire Precaution) otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Stewart KISS (ed)., Heritage Under Fire, A guide to the protection of historic buildings, Fire Protection Association ISBN otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Standard for building services maintenance, English Heritage Standard, English Heritage, London 2006, heritage.org.uk/content/publications/publicationsnew/guidelines standards/ehs 0012/mandemaintenanceehs0012.pdf, otevřeno dne David GIBBON Lain FORBES, Fire Suppression in Historic Buildings, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part I, Structural Survey 12/1994/2, s ; otevřeno dne Rob PICKARD, Fire Safety and Protection in Historic Buildings in England and Ireland Part II, Structural Survey, 12/1994/3 s. 8 10; otevřeno dne Alan TAYLOR, Going to Blazes: Fire Prevention in Historic Buildings, otevřeno dne Specializované webové stránky COST C 17, European Fire Heritage Network, otevřeno dne English Heritage Metodiky Alternations to Enhance Fire Safety, Architectural Heritage Protection Guidelines for Planning Authorities, Chapter 17. pter_17,alterationstoenhancefiresafety.pdf, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Steve EMERY, Fire Safety in Historic Town Centres, English Heritage, London 2008, otevřeno (MET NPÚ ÚP). Historic Scotland Metodiky Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno dne Stewart KIDD, Fire Risk Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note 22, Edinburgh Steward KIDD, Fire Safety Management in Heritage Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 28, Edinburgh NPÚ ÚP C2833 Eric MARCHANT Alan MARSHALL, Stephen NEWSOM (eds), Fire Protection Measures in Scottish Historic Buildings Advice on Measures Required to Minimise the Likelihood of Fire Starting and to Alleviate the Descrutive Consequences of Fire in Historic Buildinges, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 11, Edinburgh NPÚ ÚP C2814 Ingwal Maxe OBE (ed.), COST Action C17, Built Heritage: Fire Loss to Historic Building, Part 1, C Conferens Proceedings, Technical Conservation, Research and Education Group, Historic Scotland, Edinburg 2008; ISBN , heritage.org.uk/pdf/744.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Fire Safety, Creating an Awareness of the Fire Threat, Inform Information for Historic Buildings Owners, Historic Scotland, Edinburg 2005; scotland.gov.uk/informguide fire 2.pdf#xml=http://web1:10700/texis/webinator/pubssearch/pdfhi.txt?pr=publications&prox=page&rorder - 4 -

5 =500&rprox=500&rdfreq=500&rwfreq=500&rlead=500&rdepth=0&sufs=0&order=r&id=4fceabfe7, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). The Installation of Sprinkler Systems in Historic Buildings, Historic Scotland, Technical Advice Note; No. 14, Edinburgh 1998, (NPÚ ÚP C2817). Francie Jean Pierre MASSUE Max SCHVOERER, Protection of Cultural Heritage, Schoul of Civil Protection, Handbook, Module BI 4/C, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Německo Dirk HAGEEBÖLLING, Taschenbuch betrieblicher Brandschutz,Essen Rüdiger HASS Claus MEYER OTTENS Ekkehard RICHTER, Stahlbau Brandschutz Handbuch, Berlin Sylvester KABAT, Brandschutz in Baudenkmälern, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln 1996, ISBN (NPÚ ÚP D6752). Wilhelm KALLENBACH, Brandschutz in Baudenkmälern und Museen, Arbeitsgruppe öffentlich rechtliche Versicherung im Verband der Sachversicherer e.v. (Hrsg.). München Michael KNOCHE, Die Bibliothek brennt: Ein Bericht aus Weimar, Göttingen Karl KORDINA Claus MEYER OTTENS, Holz Brandschutz Handbuch, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung. 2. Auflage. München Ulrich SEIFERT Jürgen STEIN, Brandschutz im Bestand: Planungshilfe für Sonderbauten, Aachen Arwed TOMM Oswald RENTMEISTER Ullrich HERRMANN, Brandschutz in denkmalgeschützten Gebäuden: Fallbeispiele, Konzepte und Einzelaspekte zur Brandverhütung, Landesinstitut für Bauwesen und Angewandte Bauschadensforschung, Aachen Edice Baulicher Brandschutz, DIN Verlag Beuth Berlin: nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth nstantdownload&docname= &contextid=beuth&servicerefname=beuth Gerd GEBURTIG, Brandschutz in Baudenkmal, Grundlagen, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN ; E bok ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Museen, Versammlungsräume, Gaststätten und Hotels, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN ; Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Baudenkmal, Wohn und Bürobauten, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2011, ISBN ; E Book ISBN Gerd GEBURTIG, Brandschutz im Bestand: Holz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2009, ISBN Gerd BEBURTIG, Baulicher Brandschutz im Bestand Beurteilung, Brandschutztechnische Beurteilung vorhandener Bausubstanz, Beuth Verlag Berlin, Berlin 2008; ISBN Monotematické časopisy Bundesverband Technischer Brandschutz e.v. (bvfa), Brandschutz Spezial, Archive, Bibliotheken, Museen, Denkmäler download/46/, otevřeno dne Konference Sicherheit und Katastrophenschutz für Museen, Archive und Bibliotheken, Handlungsleitfaden, Konferenc Nationaler Kultureinrichtungen, atastrophenschutz.pdf, otevřeno dne Sborníky Gert BEILICKE, Grundsätzliche Überlegungen zum bautechnischen Brandschutz von denkmalgeschützten Gebäuden, in: Tagungsband zum 8. Internationalen Brandschutz Seminar der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes VFDB e.v. Karlsruhe o. O

6 Brandschutz bei Baudenkmälern, Arbeitsblatt 13. Information der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, erarbeitet 1997 von der Arbeitsgruppe Bautechnik unter Verwendung der Schrift Brandschutz in denkmalschutzten Gebäuden (Hrsg. LLB Aachen). Beratung Karl Rheinhard Seehausen, Marburg. forum.de/download/nr13.pdf, otevřeno Siegfried BUSSENIUS, Brandschutzprobleme in Altstädten, Baudenkmälern, Museen und Kunstausstellungen. In: Lemke, Erwin / Kemper, Hans (Hrsg.): Handbuch Brandschutz, Loseblatt Ausgabe. Landsberg 1996 ff., Bd. 2 XI. 8, S Barbara FISCHER, Brandschutz in Museen, in Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berliner Schriften zur Museumskunde Auflage, Berlin 2002, S Gert GEBURTIG, Angemessener Brandschutz für das Schloss Schwerin, Burgen und Schlösser, Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege 1/2012, Braunách 212, s Günter S. HILBERT, Zum Brandschutz in Archiven, in: Schaden prisma, Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Sachversicherer , s Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 1., in: VFDB (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v., Zeitschrift für Forschung, Technik und Management im Brandschutz), 1/90, S Sylwester KABAT, Grundlagen und Durchführung der Brandsicherheitsschau in Kirchen, Teil 2, in: VFDB 2/90, S Sylwester KABAT, Rauchmeldesysteme für Baudenkmäler, Kirchen und Museen, In: Brandschutz / Deutsche Feuerwehr Zeitung 8/1996, s Sylwester KABAT, Baudenkmäler. In: Kircher, Frieder (Hrsg.): Brandschutz im Bild, Aktuelle Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz. WEKA, Loseblattwerk, Kissing, 26. Lieferung, 1994 / 2002, T. 4/2. Sylwester KABAT, Brandschutz im Baudenkmal praktisch umsetzbar und denkmalgerecht, in: Fischer, Konrad (Hrsg.): Das Baudenkmal Nutzung und Unterhalt. Tagung des Beirats für Restaurierung der Deutschen Burgenvereinigung, Nürnberg 1999, Braubach 2001, S Sylwester KABAT, Kulturgutschutz als Schutzziel des Brandschutzes, In: Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz. VFDB , H. 1, s Christoph, KUNZE, Schutz von Kulturgut vor Brandgefahren, in: Museumsblatt. Mitteilungen aus dem Museumswesen Baden Württembergs. 1995, H. 16, s Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 1. im baudenkmal.de/media/c a679ffff8098ac pdf, otevřeno dne Sylwester KABAT, Brandschutz in denkmalschützten Gebäuden und Kirchen, Teil 2. im baudenkmal.de/media/c a679ffff809bac pdf, otevřeno Sylwester KABAT, Brandschutz im Holzbau Perspektiven in NRW otevřené Specializované webové stránky Dipl. Ing. Sylwester KABAT, Brandschutz für Baudenkmal, Kirche und Altbau, imbaudenkmal.de/, otevřeno Konrad FISCHER, Altbau und Denkmalpflege Informationen, Brandschutz, fischerinfo.de/6brand.htm, otevřeno Brandschutz in Betrieb (soubor internetových odkazů slovníkového charakteru) Belgie Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht. Departement of Flow, Heat and Combustion Mechanics FIRE TECH. Fire Risk Evaluation To European Cultural Heritage. Decision supporting procedure. Users Guide. Gent

7 Švýcarsko Felix WÜRSTEN, Wenn es brennt im Schloss. Numerische Simulation von Luftströmungen in Gebäuden. Zürich Příspěvky články Brandschutz in Baudenkmälern Brandschutz Erläuterung der Gebäudeversicherung Bern, Bern 2007, gvb_bse5 baudenkmaeler_0701.pdf, otevřeno Rakousko Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber. Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen. Wien Bundesministerium für Inneres (Österreich), Brandschutz Ratgeber, Verhalten in Brand und anderen Notfällen. Anleitung für vorbeugende Maßnahmen, Wien 2005, otevřeno dne ; otevřeno dne ; otevřeno dne Stewart KIDD, Schloss Schönbrunn, Fire Risk Improvement Project, Wien, 2004; otevřeno Dietmar HOSSER Reinhold DOBBERNACK, FIRE TECH Project, Fire Risk Evaluation to European Cultural Heritage, in: Tagungsband 55. Jahresfachtagung der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.v. (vfdb), Salzburg 2006, s Finsko Anu Laurila (ed.), Can we learn from the heritage lost in a fire? Experiences and practises on the fire protection of historic buildings in Finland, Norway and Sweden, National Board of Antiquities, Department of Monuments and Sites, publications no 26, Helsinki 2004; 170.pdf, otevřeno dne (MET NPÚ ÚP). Norsko Geir JENSEN, Minimum Invasive Fire Detection for Protection of Heritage, Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage and Crown, otevřeno dne Geir JENSEN Anne SOMMER Larsen, Manual fire extinguishing equipment for protection of heritage, Riksantikvaren Historic Scotland, Oslo Edinburg otevřeno Fire Safety in the Wooden Tovn Centre sof Norway, otevřeno dne Einar KARLSEN, Fire Protection of Norwegian Cultural Heritage, otevřeno dne

8 Anne STEEN HANSEN Geor JENSEN Dagmar WIGHUS Trygve STEIRO, Fire protection of Roros a historic tlen on the UNESCO world heritage list, Interflam 2004, Edinburg, In: Proceeding, Vol. 1, s ISBN otevřeno dne Švédsko Magnáš ARVIDSON, An overview on fire protection of Swedish wooden churches, Boras (dostupné v elektronické podobě). ARVIDSON, M.: Experience from sprinkler protection of Swedish wooden churches. In: 6th International Water Mist Conference, Budapest, Hungary, October 4 6, Budapešť Magnáš ARVIDSON, Protection of cultural Resources, Sprinkler Protection for Historic Wood churches, 7th International Fire Sprinkler Konference & Exhibition, Kopenhagen June 2008, otevřeno dne USA metodiky Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part I., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 3 (září 1994), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An introduction to automatic fire sprinklers, Part II., In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter , H. 2 (Mai), s /wn html, otevřeno dne Nick ARTIM, An update on micromist fire extinguishment systems, In: Western Association for Art Conservators (WAAC) Newsletter 17, H. 3 (září 1995), s. 14. Nick ARTIM Jack Watts, Fire Detection and Suppression for Buildings in Historic Distrikt, Bellafonte; otevřeno dne Cultural heritage under fire, In: Conservation. The Getty Conservation Institute Newsletter , No. 1. Fire Safety Retrofitting in Historic Buildings, Advosory Council on Historic Preservation and the General Servises Administration, 1989; otevřeno (MET NPÚ ÚP). National Fire Protection Association (Hrsg.), Protection of Museums and Museum Collections, American National Standard John M. WATTS, JR. Fire Protection Performance, Evaluation for Historic Buildings, otevřeno dne Specializované internetové stránky Fire Safety Institute, otevřeno dne IAFSS The International Association for Fire Safety Science; otevřeno dne Kanada Paul BARIL, Fire Prevention Programs for Museums, Canadian Conservation Institute, Technical Bulletin No. 18. Ottawa Fiona GRAHAM Sarah SPAFFORD, Fire recovery at the Royal Saskatchewan Museum: Part I initial response and implications for disaster planning. Part II Post disaster cleanup and soot removal. In: Collection Forum: Journal of the Society for the Preservation of Natural History Collections , H. 1 / 2, S

9 Japonsko M. KOBAYASHI, Traditional Practice of Water Management for Fire Prevention in Shirakawa go and Gujohachiman in Gifu, Japan, in: Proceeding Water and Cultural Diversity, 3dt World Water Forum, March 2003, Kyoto I. MAXWELL, The Historic villages of Shirakawa go and Gokayama, COST Action C 17: Bulit Heritage: Fire Loss to Historic Buildings, in: Conference proceedings, Part 1, Historic Scotland, Edinburg ISBN Nový Zéland Fire Research Report, Guidelines for Identyfying and Preventing Fire Risks to Heritage Buildings and Collections, Opus Consulting, New Zealand Fire Servise Commision, Research Report Numer 48, New Zealand 2004, ISBN Malajsie N. H. SALLEH A. G. AHMAD, Fire Safety Management in Heritage Buildings the Current Scenario in Malaysia, Milan Jančo, zkontrolovala Eva Polatová,

DOSTUPNOST HASÍCÍCH MÉDIÍ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH. Martin Mrázek Mosty k požární ochraně kulturních památek

DOSTUPNOST HASÍCÍCH MÉDIÍ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH. Martin Mrázek Mosty k požární ochraně kulturních památek DOSTUPNOST HASÍCÍCH MÉDIÍ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH Martin Mrázek Mosty k požární ochraně kulturních památek Příspěvek se zabývá dostupností zdrojů hasiv, jako jsou požární voda (požární nádrže, venkovní

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY METODIKA VYTVOŘENÁ V RÁMCI PROJEKTU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY PROF. ING. JIŘÍ ZELINGER, DRSC. TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ BRNO, LEDEN 2010 1 2

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE JAKO EFEKTIVNÍ METODA PRO SNÍŽENÍ POČTU ÚMRTÍ PŘI BYTOVÝCH POŽÁRECH

INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE JAKO EFEKTIVNÍ METODA PRO SNÍŽENÍ POČTU ÚMRTÍ PŘI BYTOVÝCH POŽÁRECH 3. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou OCHRANA PRED POŽIARMI A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 28-29. 5. 2008 KPI FŠI ŽU v Žiline a SŠPO MV SR v Žiline INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

Více

METODIKA PROJEKTU FIRESAFE JAKO SJEDNOCUJÍCÍ KROK PŘI POŽÁRNĚ INŽENÝRSKÝCH APLIKACÍCH

METODIKA PROJEKTU FIRESAFE JAKO SJEDNOCUJÍCÍ KROK PŘI POŽÁRNĚ INŽENÝRSKÝCH APLIKACÍCH METODIKA PROJEKTU FIRESAFE JAKO SJEDNOCUJÍCÍ KROK PŘI POŽÁRNĚ INŽENÝRSKÝCH APLIKACÍCH METHODOLOGY OF THE PROJECT FIRESAFE AS UNIFYING STEP IN THE FIRE ENGINEERING APPLICATIONS Petr KUČERA, Jiří POKORNÝ

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

Fire protection - Vocabulary - Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials

Fire protection - Vocabulary - Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials ČESKÁ NORMA ICS 13.220.20; 01.040.13 Červenec 1996 Požární ochrana - Slovník - Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami ČSN ISO 8421-8 38 9000

Více

Opodstatněnost požadavku na instalaci zařízení autonomní detekce a signalizace v bytových prostorách

Opodstatněnost požadavku na instalaci zařízení autonomní detekce a signalizace v bytových prostorách Opodstatněnost požadavku na instalaci zařízení autonomní detekce a signalizace v bytových prostorách Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Dřevěné a hrázděné kostely a zvonice

Dřevěné a hrázděné kostely a zvonice Dřevěné a hrázděné kostely a zvonice Dřevěný kostel (kaple) Stavby, jejichž konstrukce je roubená, sloupová, případně rámová. Zevně mohou být bedněny či pobity šindelem (nověji plechem). Nepodstatný díl

Více

Národní památkový ústav. Požární ochrana. památkových objektů

Národní památkový ústav. Požární ochrana. památkových objektů Národní památkový ústav Požární ochrana památkových objektů PRAHA 2015 N á r o d n í p a m á t k o v ý ú s t a v odborné a metodické publikace, svazek 52 Požární ochrana památkových objektů Pavel Jirásek,

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

a1. a 2. listopadu 2012

a1. a 2. listopadu 2012 HRADY, ZÁMKY QUO VADIS II SOUČASNOST A BUDOUCNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 2. mezinárodní konference na téma Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární

Více

Ochrana sbírek v muzeu, mezinárodní standardy, legislativa, informační zdroje

Ochrana sbírek v muzeu, mezinárodní standardy, legislativa, informační zdroje Ochrana sbírek v muzeu, mezinárodní standardy, legislativa, informační zdroje Základní funkce moderního muzea Role muzejní konzervace v moderním muzeu Muzejní konzervace a restaurování usiluje o uchování

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

Požární ochrana kulturních památek v ČR Národní muzeum Rudolf Kaiser

Požární ochrana kulturních památek v ČR Národní muzeum Rudolf Kaiser Požární ochrana kulturních památek v ČR 8.10.2015 Národní muzeum Rudolf Kaiser Úvod Mosty k požární ochraně kulturních památek Naší snahou je vybudovat funkční most k účinné ochraně kulturního dědictví.

Více

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích /1 Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích Doporučení pro žadatele a příjemce podpory IROP, specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje

Více

Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele. Ing. Pavel Rybář BRNO 2011

Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele. Ing. Pavel Rybář BRNO 2011 Minimální standard zabezpečení muzeí výtvarného umění Technické řešení minimálního standardu zabezpečení proti požáru z pohledu dodavatele Ing. Pavel Rybář BRNO 2011 PRAHA 2013-NG Ing. P.Rybář Agenda Stanovení

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Seznam časopisů v knihovně ÚÚR k 31. 12. 2015

Seznam časopisů v knihovně ÚÚR k 31. 12. 2015 1. Acta Pruhoniciana ČR 0374-5651 98/2011 2. Aktuality. AUÚP ČR - 2010-2015 3. ARC News USA 1064-6108 1995 4. Arhitectura Rumunsko 1220-3254 4/1965-1990 5. Arhitectura RPR Rumunsko 1224-9505 1954-3/1965

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII.

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII. VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství VII. ročník konference Abstrakty POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 pod záštitou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 1999 Stavební ložiska - Část 9: Ochrana ČSN EN 1337-9 73 6270 Březen Structural bearings - Part 9: Protection Appareils d appui structuraux - Partie 9: Protection Lager

Více

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 18. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT 24. 25. 3. 2015. Wellness Hotel Frymburk. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 18. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Místo: Bedford Tower, Dublin Castle, Irsko Termín cesty: 4. dubna 2013 Účel cesty: 5. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie

Více

Informační středisko pro medicínu katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof Informační středisko pro medicínu katastrof Ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Konference MEDICÍNA KATASTROF - traumatologické plánování a příprava Hradec Králové, 30.11.2004 Informační středisko

Více

ČESKÁ NORMA MDT 62-5:681.5: Září 1995 ČSN EN idt IEC :1991

ČESKÁ NORMA MDT 62-5:681.5: Září 1995 ČSN EN idt IEC :1991 ČESKÁ NORMA MDT 62-5:681.5:658.562 Září 1995 MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ. HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ SYSTÉMU PRO ODHAD SYSTÉMU Část 1: Všeobecné úvahy a metodologie ČSN EN 61 069-1 18 0451 idt IEC 1069-1:1991

Více

Safety, protective and occupational footwear for professional use - Part 2: Additional requirements and test methods

Safety, protective and occupational footwear for professional use - Part 2: Additional requirements and test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 Listopad 1997 Bezpečnostní, ochranná a pracovní obuv pro profesionální použití - Část 2: Dodatečné požadavky a zkušební metody ČSN EN 34 4-2 83 2500 Safety, protective

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Curriculum Vitae OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Tituly: prof. Ing., CSc. Datum a místo narození: 8.1.1958, Moravský Krumlov Adresa trvalého bydliště: Bodlákova 8, 628 00 Brno Adresa

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

PREZENTACE A UDRŽITELNÁ PÉČE O PAMÁTKY LIDOVÉ ARCHITEKTURY

PREZENTACE A UDRŽITELNÁ PÉČE O PAMÁTKY LIDOVÉ ARCHITEKTURY III PREZENTACE A UDRŽITELNÁ PÉČE O PAMÁTKY LIDOVÉ ARCHITEKTURY THE POSSIBILITIES OF PRESENTATION AND SUSTAINABLE CARE FOR VERNACULAR ARCHITECTURE MONUMENTS MÖGLICHKEITEN DER PRÄSENTATION UND DER NACHHALTIGEN

Více

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina Jazykové programy na CD-ROM Němčina Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké školy / Věra Höppnerová. -- Praha : Ekopress, 2009.-- 326 s. + 1 CD ISBN 978-80-86929-42-2 (brož.) F204356b příloha Deutsch im

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Místo: Vratislav Polská republika Termín: 24. srpna 2011 26. srpna 2011 Účel cesty: 8. setkání členů European Working Group on Disaster

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.99 Duben 2010 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla ČSN P CEN/TR 12101-4 38 9700 Smoke and heat control

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Jaromír Tauchen. Monografie

Jaromír Tauchen. Monografie Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček,

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem

Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Anotace: Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem Česká verze renomované příručky obsahuje zásady pro navrhování a provádění obkladů z keramiky, skla a kamene. Součástí příručky je popis

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2016/2017

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2016/2017 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění (architektura, sochařství, malířství) 02/ Raně křesťanské umění (architektura, sochařství, malířství, ikonografie) významné památky (Ravenna) stylový charakter 03/ Románské

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Projekt. Autor prezentace: Ondřej Lehovec, 2016

Projekt. Autor prezentace: Ondřej Lehovec, 2016 Projekt & Autor prezentace: Ondřej Lehovec, 2016 Národní knihovna, Praha Zdroj: fotoarchiv NK El. katalogizace knih, (ilustrační foto) Konzervátorský průzkum Zdroj: fotoarchiv NK-OR Konzervátorský průzkum

Více

idt IEC :1997

idt IEC :1997 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.080; 17.220.20 Říjen 1998 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kv a se stejnosměrným napětím do 1,5 kv Zařízení ke zkoušení,

Více

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.10;35.240.10 Prosinec 1997 Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku ČSN EN IS O 11442-3

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, PhD. Pracoviště dle organizační struktury OOKF 1.4. Pracoviště zařazení Vedoucí Odboru ochrany knihovních fondů,

Více

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY MONUMENTENWACHT SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY Jiří Bláha CET Pavol Ižvolt MK SR Praha 20. 11. 2012 MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL čl. 4. Konzervace památek ukládá

Více

Nejčastější nedostatky při navrhování, instalaci a provozování ZOKT a jejich dopady v praxi

Nejčastější nedostatky při navrhování, instalaci a provozování ZOKT a jejich dopady v praxi Nejčastější nedostatky při navrhování, instalaci a provozování ZOKT a jejich dopady v praxi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Více

Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components

Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components ČESKÁ NORMA 01.100.30 Duben 1998 Technické výkresy - Výkresy pozemních ČSN EN ISO 7437 staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců 13 481 Technical drawings - Construction drawings

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30 1998 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí ČSN EN 752-4 75 6110 Říjen Drain and

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity PhDr. Iva Štětovská PhDr. Monika Morgensternová, PhD. Katedra psychologie FF UK Praha MŠMT 0021620841 Nároky na kontakty

Více

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 30. listopadu 2006 zámecký pivovar v Litomyšli Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 Chráněná území Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 3 úrovně globální evropská (EU) národní První chráněná území na světě: 4 území s horkými prameny v Arkansas/USA (1832): Hot Springs National Park Nejstarší

Více

Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních dat jako téma

Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních dat jako téma 1 Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních dat jako téma mezinárodních konferencí ARCHIVING 2012 a THE MEMORY OF THE WORLD IN THE DIGITAL AGE: DIGITIZATION AND PRESERVATION (UNESCO) Karel Koucký,

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

ČESKÁ NORMA MDT :614.8:62-78 Březen 1995 ČSN EN 775. mod ISO 10218:1992. PRŮMYSLOVÉ ROBOTY Bezpečnost. Manipulating industrial robots.

ČESKÁ NORMA MDT :614.8:62-78 Březen 1995 ČSN EN 775. mod ISO 10218:1992. PRŮMYSLOVÉ ROBOTY Bezpečnost. Manipulating industrial robots. ČESKÁ NORMA MDT 621.865.8:614.8:62-78 Březen 1995 PRŮMYSLOVÉ ROBOTY Bezpečnost ČSN EN 775 18 6502 mod ISO 10218:1992 Manipulating industrial robots. Safety Robots manipulateurs industriels. Sécurité Industrierobots.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.40; 29.00.20 1999 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01 2005 Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování ČSN 13 0020 Květen idt CEN/TR 13480-7:2002 Metallic industrial piping - Part 7: guidance

Více

Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu

Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu Prof. Ing. Jiří Zelinger, DrSc. 14. ročník konference s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT 29.3. - 30.3. 2011 Hluboká nad Vltavou

Více

Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays

Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110; 13.180 Duben 1998 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače ČSN EN 89 4-2 83 3585 Safety of machinery

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

Bibliografické databáze technických norem a standardů. Školení 12. února 2015 Martina Machátová

Bibliografické databáze technických norem a standardů. Školení 12. února 2015 Martina Machátová Bibliografické databáze technických norem a standardů Školení 12. února 2015 Martina Machátová Normy a standardy v knihovnách ČR - 1 Moravská zemská knihovna v Brně Uchovává československé a české normy

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Hasící látky a jejich použití. Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Junior univerzita - vzdělávání mladých záchranářů CZ.1.07/1.1.24/02.

Hasící látky a jejich použití. Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Junior univerzita - vzdělávání mladých záchranářů CZ.1.07/1.1.24/02. Hasící látky a jejich použití Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Junior univerzita - vzdělávání mladých záchranářů CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Anotace Lektor: Ing. Kristýna Kutilová Posluchač si

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnické informace Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnický institut Národní knihovny Vzdělávací oddělení Referát VKIS Studijní a informační oddělení Knihovnický institut Národní

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110; 13.230 Září 1998 Výbušná prostředí Zamezení a ochrana proti výbuchu Část 1: Základní pojmy a metodologie ČSN EN 11 27-1 83 3250 Explosive atmospheres - Explosion prevention

Více

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1 Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce v doktorských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě TUL Závazná struktura

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.90 Květen 2012 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů Část 76: Evakuace osob s omezenou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Bodlákova 8, 628 00 Brno, Česká Republika Tel. +420 541 147 501; + 420 608 503 drochtka.r@fce.vutbr.

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Bodlákova 8, 628 00 Brno, Česká Republika Tel. +420 541 147 501; + 420 608 503 drochtka.r@fce.vutbr. Hlavní manažer projektu Curriculum Vitae Osobní Informace Jméno Příjmení Adresa Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Bodlákova 8, 628 00 Brno, Česká Republika Tel. +420 541 147 501; + 420 608 503 E-mail

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Profesně poradenské centrum FF UP Wurmova 7, 771 11 Olomouc Tel.: +420 585 633 250 Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Více

Zvýšení ochrany obyvatelstva v domácnostech s využitím preventivního portálu ČAHD

Zvýšení ochrany obyvatelstva v domácnostech s využitím preventivního portálu ČAHD Zvýšení ochrany obyvatelstva v domácnostech s využitím preventivního portálu ČAHD Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava-Zábřeh jiri.pokorny@hzsmsk.cz

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Metody zpracování informací 1. Citační norma

Metody zpracování informací 1. Citační norma Citační norma Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. Článek: STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6),

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012)

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) 1903 1924-1926 B. Matějka K. Guth 1925-1929 K. Guth, J. Pasternak a kol.

Více