Metropolitní PACS JM kraje v Masarykově onkol.. ústavu Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní PACS JM kraje v Masarykově onkol.. ústavu Brno"

Transkript

1 Metropolitní PACS JM kraje v Masarykově onkol.. ústavu Brno - seminář ezdraví pro zdravotnické informatiky - FN Bulovka Pavel Andres, Vlastimil Polko Pro spuštění prezentace stiskněte mezerník

2 PACS - DICOM PACS Picture Archiving and Communication Systems PACS je vnímán jako jeden z typů IS, jehož úkolem je práce/archivace/komunikace s obrazovými daty/dokumentací/informací v medicíně využití přesahuje hranice radiologie, nukleární medicíny, DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine mezinárodní standard pro archivaci obrazové dokumentace (statické, dynamické) stálý rozvoj standardu Naše zkušenosti: bez dicomizace digitalizované obrazové informace nejsou možné úvahy o budování, zavedení a využívání PACS nelze uvažovat o budování filmless hospital (dále i paperless hospital) ) bez realizace PACS

3 PROČ CHTÍT PACS?

4 Hlavní přínosy PACS pro zdravotní systém I. Přínos v oblasti LPP okamžitá a časově neomezená dostupnost obrazové dokumentace i nepořízené ve vlastním ZZ dostupnost obrazové dokumentace na nejvýhodnějším místě pro pacienta a lékaře - na operačním sále (bezdotyková stanice určená do sterilního prostředí), ambulanci, lůžkovém oddělení, konziliu, možnost konzultace s kýmkoli, ať je kdekoli (komunikační server PACS) konzultace, vzdálená diagnostika, přenos mezi ZZ účinný nástroj pro odbornou spolupráci ZZ (dálková spolupráce telemedicína) výrazně kvalitnější diagnostika v důsledku rozsáhlých možností práce p s obrazovou dokumentací (procesingové( a postprocesingové funkce práce s obrazem - zoom,, jas, filtry, měření vzdáleností, objemů, úhlů, fúze PET/CT, PET/MR, ) zvýšení kvality diagnostickoléčeb.. procesu - zdravotnické péče zkrácení diagnostického procesu, zkrácení délky hospitalizace, změna organizace provozu radiodiagnostického pracoviště, vyšší efektivita e provozu (žádanka v NISu DICOM Worklist modalita), vyšší komplexnost zdravotnické dokumentace - propojení NIS/RIS a PACS předávání dokumentace na CD s prohlížečem (např. TomoCon Lite) do ZZ bez možnosti příjmu a komunikace elektronickou cestou možnost napojení a propojení s terapeutickými plánovacími stanicemi (plánování radioterapie)

5 Hlavní přínosy PACS pro zdravotní systém II. Přínos v oblasti Ekonomiky a Bezpečnosti zkrácení diagnostického procesu, zkrácení délky hospitalizace, významná úspora provozních nákladů na filmy a chemikálie a snížení nákladů v dalším horizontu (filmless( technologie) (FILM / CD = 150 / Kč) možná úspora za nákladné diagnostické technologie a nedostupné odborníkyo nemožnost ztráty obrazové dokumentace významně vyšší stupeň ochrany obrazové dokumentace jiná a kvalitnější pre a post graduální výuka LF (výukový server PACS) globální úspory ve zdravotním pojištění (přesun nákladů smysluplnějším směrem)

6 Relativní nevýhody PACS digitálního provozu poměrně vysoké pořizovací náklady (včetně infrastruktury) nutnost zabezpečení dat v elektronické podobě relativně složitější obsluha a údržba systému, nutná funkce správce PACS Nevýhody klasického provozu vysoké provozní náklady, stoupající trend se stoupajícím počtem vyšetření nutnost temné komory, vyvolávacího systému, odpadového hospodářství náročná archivace, nepraktická a neoperativní mezioborová spolupráce po 5 letech SKARTACE!!! nemožnost přenosu obrazu, nemožnost dostupnosti dle potřeby nemožnost procesingových a postprocesingových funkcí při práci

7 STAV PROVOZU PACS V JMK ve 4. Q 2006 konzultace se správci PACS, radiology, dodavateli, ÚVT MU

8 Stav provozu PACS v JMK Centrální servery PACS na ÚVT MU (projekt (projekt MeDIMed,, projekt MZ, konzultace ing.otto Dostal, CSc. a RNDr.Michal Javorník) provozní server PACS s kapacitou 5 TB, dlouhodobý DVD archiv Plasmon, záložní provozní server PACS s kapacitou 5,5 TB HARDWARE SERVER - HP LH3000 PIII, 2x Pentium III 1GHz 256KB CacheCPU, 4x 1GB 133Hz SDRAM DIMM, 5x 36,4GB Ultra-3 Hot Swap LP HDD, HP Rack Storage/12FC + 8x 73,4GB Ultra.3 Wide Hot Swap LP SCSI-3 3 HDD SOFTWARE SERVER - Linux RedHat 7.1, Informix DS 7.31, JDK 1.2, Archiv RASNA JUKEBOX + RAID - D480-40DR 40DR jukebox DVD-RAM s flipperem,, kapacita: 440 x 9GB = cca 4TB komunikační server PACS s kapacitou 0,5 TB výukový server PACS s kapacitou 0,5 TB Učebna LF MU (konzultace ing.otto Dostal, CSc. a RNDr.Michal Javorník) 30 stanic s LCD + 30 licencí prohlížeče TomoCon firmy TatraMed SR

9 Stav provozu PACS v JMK FN u sv. Anny v Brně (konzultace doc. MUDr. Petr (konzultace doc. MUDr. Petr Krupa,, CSc.) vlastní server PACS na odboru informatiky (diskové pole RAID 5, Diskobolos, zrcadlení disk.pole) optikou spojení na ÚVT MU komunikační a výukový server přes komunikační server PACS ÚVT MU napojení na MOÚ Brno (MR) TomoCon PACS firmy TatraMed (ISO a CE certifikace), napojení na lokální NIS 18 modalit MR, CT, angiolinka, polystar,, RTG 2x, RTG C-rameno C 6x, UZ 4x, RTG stěna, RTG přes CR sw WorkStation - další konzola na CT, plán.stanice na ORO, 2 stanice pro epiprogram na neurol.kl., stanice pro navigované operace na NCH kl., prac.st. na I.pat.anat anat.ústavu, likvorolog.lab lab., endoskop.prac prac., ORL, HomeLicence u přednosty RDG kliniky, I. chir.kl..kl.-traumatologie po FN napojení PACSu na NIS-Amb (pacientsky modul NIS, 300 konc.. stanic) TomoCon Viewer klienti CKTCH Brno (areál FN USA Brno) (konzultace ing.otto Dostal, CSc. a RNDr.Michal Javorník) napojeno na komunikační server PACS přenos angiografické dokumentace z dalších ZZ

10 Stav provozu PACS v JMK FN Brno 3 3 areály (Bohunice, Černá pole, Obilní trh, konzultace Ing. Ivo Růžička) PACS Siemens projekt napojení na komunikační (KDR DN a PET MOÚ, spuštěno ve 12/2004) 1 a výukový (spuštěno v 10/2004) server PACS ÚVT MU t.č. ostatní komunikace s FN Brno přes CD-RW dostupnost - stanice 3 typů (popisovací( Magic View 1000, monitory, cca 10x, popisovací nižší kvality MV 300, cca 25x, běžné NIS stanice Magic Web, cca 150x, v podstatě kdekoli) areál BOHUNICE PACS Siemens, provozní PACS server datové úložiště Shark rok 2003, kapacita 5 TB pro PACS PACS spojen s RIS MagicSAS,, napojuje se na NIS AMIS 8 modalit (gamakamera( ONM, C-rameno C GastroEnter., UZ 2x, UZ přes Xvision neurol., RTG stěna TRN, CT, MR) areál ČERNÁ POLE (Dětská nemocnice) PACS Siemens, provozní PACS server rok , 2003, dále záloha na server PACS datové úložiště - do Bohunic PACS spojen s RIS MagicSAS,, napojuje se na NIS AMIS 8 modalit (UZ 2x, angiolinka,, MR, CT, C-rameno C OS, 2x RTG přes Digiscan)

11 Stav provozu PACS v JMK FN Brno 3 3 areály (Bohunice, Černá pole, Obilní trh) (konzultace Ing. Ivo Růžička) areál OBILNÍ TRH (Porodnice) PACS Siemens se buduje PACS se napojuje na NIS AMIS 2 modality (laparoskop( laparoskop,, UZ) Bakešova chirurgická nemocnice Brno optikou napojení na MOÚ (realizoval ÚVT MU) výstup - 1 klinické PC s prohlížečem RASNA (pronájem MOÚ) komunikace RTG dokumentace z MOÚ pro klientelu BCHN Nemocnice Milosrdných bratří Brno (konzultace ing. (konzultace ing.vantuch) NIS AMIS optika napojena na akademickou síť MU CT DICOM, nachystáno napojení úvodní studie zahájena, realizace s vazbou na ÚVT MU

12 Stav provozu PACS v JMK Vojenská nemocnice Brno (konzultace RNDr. Jitka Sedláčková) NIS SMS PACS úvodní studie provedena, plánují připojit CT, UZ, RTG v roce 2007 Úrazová nemocnice Brno (konzultace ing. Fišerová) NIS Progres LAN (SMS) PACS projekt proveden, plánují připojení CT, RTG v roce 2007 optika napojena akademická síť MU Poliklinika Zahradníkova Brno optika napojena akademická síť MU (detašovaná onkol.amb amb.moú) NsP Vyškov (konzultace ing.jelínek) NIS Stapro PACS lokálně připojeno CT DICOM, úvodní studie provedena

13 Stav provozu PACS v JMK NsP Blansko (konzultace ing.lysoněk) NIS PCS Care PACS úvodní studie provedena, CT DICOM (existuje ISDN napojení na FNB, Bohunice, pro popis v nočních směnách, nepoužívá se) plánují vlastní PACS s datovým skladem na rok provozu a záložní na ÚVT MU, včetně napojení na komunikační server PACS na ÚVT MU NsP Ivančice (konzultace p.hájek) NIS Clinicom PACS v úvahách NsP Znojmo Znojmo (konzultace ing.koc Koc) NIS Accord PACS úvodní studie provedena, plánují připojení CT, UZ, videosekvence z očního odd., záložní úložiště na ÚVT MU (gamakamera( bez DICOM t.č.) předpoklad realizace v roce 2006

14 NsP Kyjov Stav provozu PACS v JMK Kyjov (konzultace Ing.Kalix Kalix,, ředitel) NIS lokální Prosoft Kroměříž PACS úvodní studie provedena, plánují připojení CT, skiagrafie, angiografie a mamografie,, UZ, zapůjčen prohlížeč optika napojena přes Cesnet NsP Hodonín Hodonín (konzultace ing.pavel Baláš, ředitel) NIS lokální Dialog MIS PACS úvodní studie provedena, plánují připojení CT, UZ, předpoklad napojení n onkologa Hodonína přes komunikační PACS na MOÚ Brno 2007 NsP Břeclav (konzultace p.baťka) NIS AMIS PACS úvodní studie provedena (pronájem MariaPACS od ORCZ, připojeno CT, angio a UZ) optika bude napojena v 2007, plánují napojení na ÚVT MU a propojení ModalityWorklist s NISem v roce 2007 Další spolupracující ZZ mimo JMK Fakultní Thomayerova nemocnice Praha IKEM Praha NsP Jihlava

15 Stav provozu PACS v JMK Masarykův onkologický ústav v Brně NIS GreyFox,, fa MEDICON Praha, v provozu 180 licenci komplexního klinického NIS bezfilmová nemocnice v roce modalit (CT 2x, DigMG,, MG stereotaxe,, MG/CR, UZ urologie, gynek 2x, kardio, RTG 3x, gastroenterologie 2x, bronchoskopie, urocystoskopie,, mikroskop 2x patologie, skiaskopie/skiagrafie 2x a 2x/CR, AG linka, gamakamera 2x, PET, C-C rameno OS, MR) provozní server PACS na ÚVT MU (záložní provozní server PACS), napojení n na komunikační a výukový server PACS optikou napojení na všechny servery PACS GB na páteřních rozvodech MOÚ, 100 MB k modalitám Wi-Fi pracoviště s notebookem pro UPS radiologů mimo MOÚ QCM pracoviště s notebookem pro správce PACS na MOÚ 2 x vizitovací pracoviště s DICOM THEATRE (radiodiagn( radiodiagn.. odd., radioterap.. odd.) prohlížecí bezdotyková stanice nad operačním polem OS prohlížecí sw 82 lic.(39x sw RadWorks fa GE / ICZ, 43x sw TomoCon fa TatraMed) 6 z 28 modalit navíc využívá licenci (2 mikroskopy, 4 endoskopy),, 76 licencí je pro uživatele celkem je prohlížecích míst 104 (76 samostatných licencí, 22 modalit, 6 modalit s licencí) Dicom Worklist v realizaci digitální podpis na provozním serveru PACS realizován

16 Schéma PACS v MOÚ v roce 2007

17 Komunikační a výukový PACS Zdroje obrazových dat v MOU např. CT, PET Dlouhodobá archivace Nemocnice U Svaté Anny provozní server PACS Dočasný archiv Prohlížecí stanice Nemocnice Nemocnice komunikační server PACS výukový server PACS

18 Rozvoj PACS v MOÚ v roce 2007 a dále... zpřístupnit PACS všude a všem uživatelům (rutinní užívání) zkvalitnit administraci a správu technického vybavení administrátora správce PACS (ORF) - Quality Control Modul na notebooku bezdrátová Wi-Fi stanice konzultace s lékařem radiodg.odd. v pohotovosti mimo pracoviště vazba PACS NIS (DICOM Modality Worklist) Workflow Manager spolupráce s dalšími ZZ IKEM, FN Brno, (komunikační server) spolupráce s LF MU pre a post graduální výuka výukový server PACS, PACS do výuky od škol.roku 2006/2007 (učebna CBA MU) spolupráce mimo MOÚ webové stránky (www.pacsbrno.cz( cz, publikace, přednášky) projekty MŠMT - digitální výukový atlas PET (studie DAPET), dig.. výuk. atlas mamografický (studie DAM), IGA, VVZ, rozvoj telemedicínských aplikací CESNET, efektivní zpracování med.obraz.informací AV ČR, projekt EU satelity pro PACS

19 napojení / propojení na projekt IZIP MOÚ je 2.5 roku ve 100 % na IZIPu,, všichni lékaři jsou zaregistrováni, implementována ikona v NISu, měsíčně odesíláno cca zpráv na server IZIPu VIZE : 100% FILMLESS HOSPITAL splněno v roce 2004 PAPERLESS HOSPITAL projekt do roku 2007 KOMUNIKAČNÍ SERVER PACS maximální rozšíření mezi ZZ PRE A POST GRADUÁLNÍ VÝUKA NA LF MU V BRNĚ ODKAZOVÁ DATABÁZE PACS JMK/ÚVT/IZIP/ČR DIGITÁLNÍ PODPIS NA SERVERU PACS

20 DIGITÁLNÍ PODPIS NA SERVERU PACS první v ČR 2006 v návaznosti na první digitální podpis na NISu Jedna dvojice asymetrických klíčů s kvalifikovaným systémovým certifikátem Pro uživatele MOÚ i externí uživatele jistota, že snímky na PACS archivu jsou ze zdroje MOÚ a nejsou pozměněny

21 Provozní server PACS na ÚVT MU

22 Prohlížecí stanice Diagnostické a klinické stanice stavěné dle požadavků Klinické slouží k orientaci kliniků lékařů o místě a velikosti nálezu požadavky na zobrazovací média min. 1.3 Megapixel monitor či LCD display pořizovací cena cca Kč vč. DPH Diagnostické slouží radiologovi bezprostředně k popisu snímku požadavky na zobrazovací média 3 Megapixel a vícemonitor či LCD display s vysokým kontrastem 600:1a jasem 600cd/m 2 pořizovací cena cca Kč vč. DPH

23 Prohlížecí stanice Diagnostické stanice jako součást dodávky se zařízením kontrast: 500:1, rozlišení: 1280 x 1024 = 1.3Mpix Prohlížecí stanice CT popisovny jas:600cd/m 2, rozlišení: 2048x2560 = 5Mpix Prohlížecí stanice MG popisovny

24 Bezdotyková stanice operační sál

25 CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně Moderní počítačová učebna pro výuku aplikované analýzy dat a informatiky Interaktivní praktická výuka; analýza dat; výuka SW; moderní informační technologie; e-learning; telemedicína

26 CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně Výuka TELEMEDICÍNY na LF MU v Brně : 30 výkonných PC s LCD 30 licencí TomoCon (fa TatraMed)

27 Ukázky vybavení učebny I. k dispozici lektora je sada komfortních ovládacích prvků, výkonné PC a skener. v rackovém provedení vše v jednom je uložena audiovizuální zařízení, od klasického VHS rekordéru přes receiver, DVD přehrávač až po digitální mixážní pult. Každé zařízení je možné ovládat centrálně (pomocí Ovládacího pultu řídícího systému CUE).

28 Ukázky vybavení učebny II. záznam z interaktivní tabule se promítá na plátně a zároveň na všech studentských stanicích popisovat a kreslit lze také na speciálním dotykovém panelu (Sympodium IM-150)

29 Ukázky vybavení učebny III. pomocí systému SMARTCLASS může lektor kontrolovat probíhající práci studentů, přebírat ovládání každé ze studentských stanic nebo naopak lektor předá někomu slovo a plochu zvoleného studenta promítne na plátno i na interaktivní tabuli

30 Filmless technologie Ekonomická návratnost je nesrovnatelná s medicínským přínosem Není možný návrat zpět ekonomika, diagnostika, dostupnost, výuka na LF

31 Děkuji za spolupráci a pozornost Pokud jsme se dopustili v některých údajích nepřesnosti, omlouváme se, systém je v trvalém vývoji... MUDr. Pavel Andres náměstek ředitele pro LPP Vlastimil Polko Správce systému PACS

32 Diskuse...

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli?

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli? SMART BOARD Moderní interaktivní výuka Co je to interaktivní tabule? Interaktivní tabule je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Obraz

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER ODBORNÉHO MĚSÍČNÍKU TECHNIK ČÍSLO 15 / 8. 8. 2013 Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ANALÝZA: Podnikatelé v České republice rozjíždějí nový byznys. Dokládají to nejnovější statistiky

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů)

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů) KATALOGOVÝ LIST Intellex Digitální videosystém Základní vlastnosti Funkce multiplexeru, alarmové jednotky, detektoru pohybu, zvukového, textového a obrazového záznamu a mnohé další Konfigurace a nastavování

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více