TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY."

Transkript

1 TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. T.Lederer

2 OBSAH Obsah... 2 Stručný popis ČOV... 3 Instalace rámů s nanovlákenným nosičem do aktivační nádrže AN 2 a sledování nárůstů z kontrolních rámků s nosičem v roce Množství odpadních vod čerpané na biologickou ČOV v roce 2012 a znečištění na vstupu na biologickou ČOV a na výstupu z biologické ČOV... 4 Množství biomasy na kontrolních vzorcích nosiče Ověřování vlivu extrémních hodnot fyzikálně chemických parametrů Závěr Poděkování

3 STRUČNÝ POPIS ČOV Odpadní vody z areálu Bochemie Bohumín přitékají do nátokové jímky před ČOV (36 m 3 ) spolu s průsakovými vodami do netěsné kanalizace, s odpadními vodami z hydraulické clony a v případě deště i s dešťovými vodami. Z nátokové jímky jsou čerpány odpadní vody do homogenizační nádrže (170 m 3 ), z ní protékají neutralizační jímkou (12 m 3 ) a jsou čerpány na dva lamelové usazováky (2 x 100 m 3 ). Chemicky vyčištěné odpadní vody z lamelových usazováků vtékají do čerpací jímky před biologickou ČOV, odkud jsou čerpány do dvou aktivačních nádrží (2 x 125 m 3 ) a z nich přes dvě dosazovací nádrže (2 x 67 m 3 ) do Lidického příkopu. Odpadní vody, jejichž množství narůstá během deště a nelze je přečerpat na chemickou nebo z čerpací jímky na biologickou ČOV (nad 18 l/s), odtékají do havarijní jímky (30 m 3 ). Při nižších přítocích odpadních vod do havarijní jímky je čerpe čerpadlo o výkonu cca 4,5 l/s zpět do homogenizační nádrže. Teprve po naplnění havarijní jímky (např. při větších deštích) je přečerpává čerpadlo o výkonu 150 m 3 /h přes indukční průtokoměr do odlehčení do Lidického příkopu. Za větších dešťů, kdy naroste množství odpadních a především dešťových vod přitékajících do čerpací jímky čerpací stanice PS 2 (která odvodňuje část areálu dnes již bez výroby), jsou tyto vody odlehčovány čerpadlem ne již do kanalizace na ČOV, ale výtlačným potrubím do Bohumínské stružky. INSTALACE RÁMŮ S NANOVLÁKENNÝM NOSIČEM DO AKTIVAČNÍ NÁDRŢE AN 2 A SLEDOVÁNÍ NÁRŮSTŮ Z KONTROLNÍCH RÁMKŮ S NOSIČEM V ROCE 2012 Do aktivační nádrže AN 2 byla na začátku roku vložena vestavba s nanovlákenným nosičem, jehož plocha je 130 m 2. Nosič představuje pletenina, jejíž popis je součástí zprávy spoluřešitele TUL. Plocha 130 m 2 představuje vnější plošný rozměr této pleteniny, která byla fixována pomocí speciálních rámů umožňujících také dopínání pleteniny v průběhu provozu (při snížení hladiny v AN 2). Provoz obou aktivací (AN 1 bez nosiče a AN 2 s vloženou konstrukcí s nanovlákenným nosičem) byl v roce 2012 sledován těmito ukazateli: a) stanovením sedimentu aktivační směsi po 30-ti minutách z obou AN a stanovením sušiny NL při 105 C téhož vzorku v g/l, případně ztráty žíháním NL při 550 C b) z obou DN byl odebírán směsný 24 hodinový vzorek vyčištěné vody (odběr stejného množství vyčištěné vody každé 2 hodiny do vzorkovnice) a provedeno stanovení CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4+, N-NO3-, Nanorg, případně dalších látek c) na začátku února 2012 byly instalovány do AN 2 kontrolní rámky s textilií, ponořené cca 2,5 m podél stěny AN 2. Ve zvolených intervalech po vystřižení obdélníku textilie z kontrolního rámku byl vzorek textilie s biologickým nárůstem intenzivně vytřepán v l vody. Byl změřen rozměr vystřiženého vzorku textilie a v získaném litrovém vzorku 3

4 z biologického nárůstu vypraného vodou byla stanovena sušina NL při 105 C a ztráta žíháním NL při 550 C. Roměry kontrolních vzorků měly plochu cm2. d) Z aktivace AN 1 bez nosiče i z aktivace AN 2 byly ve stejných termínech odebírány vzorky aktivační směsi pro stanovení sušiny NL při 105 C a ztráty žíháním NL při 550 C. Mnoţství odpadních vod čerpané na biologickou ČOV v roce 2012 a znečištění na vstupu na biologickou ČOV a na výstupu z biologické ČOV Množství odpadních vod 1 Množství odpadních vod přes biologickou ČOV (m 3 /měsíc) 2 Průměrné množství (m 3 /d) 3 Čerpání z havarijní jímky zpět do homogenizační nádrže (m 3 /měsíc) 4 Havarijní odlehčení do Lidického příkopu (m 3 /měsíc) Měsíc m 3 /měsíc Ø m 3 /d m 3 /měsíc m 3 /měsíc , , , , , , , , , , , Celkem prům ,1 902,9 779,8 max , min ,

5 Znečištění odpadních vod Znečištění odpadních vod přitékajících na ČOV ovlivňuje hlavně výroba chloraminu B nebo T a podle výroby chloraminu se mění i hodnoty znečištění na přítoku do aktivace. Měsíc 2012 t/měsíc chloramin B počet dnů výroby t/měsíc chloramin T počet dnů výroby Celkem max min Detailní průběh výroby chloraminu je uveden např. v grafech 3-5. Odpadní vody na vstupu do biologickou ČOV a vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV Vzorky na vstupu do biologické ČOV a na výstupu z biologické ČOV jsou odebírány vzorkovači a jsou analyzovány v provozní laboratoři v areálu. V jednotlivých měsících jsou uvedeny počty odebraných vzorků, průměrné hodnoty stanovení a průměrné teploty vod ve C. 5

6 a) vstup na biologickou ČOV Měsíc 2012 Teplota vody Hodnoty v mg/l ph + C CHSK Cr BSK 5 N-NH 4 N anorg P celk 1 6,2 8,7 104,3-3,0 5,6 0,51 2 6,5 9,1 102,8-2,7 4,8 0,47 3 9,2 8,7 82,2-2,9 5,1 0, ,4 8,4 124,5-2,28 4,74 0, ,9 8,1 108,0-1,87 4,34 0, ,5 8,1 107,1-1,56 4,68 0, ,8 7,9 113,1-2,36 4,80 0, ,7 8,2 159,8-1,17 4,30 0, ,3 8,1 115,5-1,56 4,00 0, ,8 8,2 79,9-1,35 2,2 0, ,4 8,3 113,8-1,81 4,6 0,60 prům. 13,9 8,3 110,1-2,05 4,47 0,50 max. 21,7 9,1 159,8-3,0 5,6 0,66 min. 6,2 7,9 79,9-1,56 2,2 0,42 Detailní průběh koncentrace uvedených parametrů je uveden např. v grafech 1,3 a6. 6

7 Měsíc 2012 Hodnoty v mg/l NL RL RAS Cl - SO 4 2- Počet stanovení 1 8, , , , , , , , , , , prům. 11, ,7 max. 14, min. 8, Detailní průběh koncentrace RAS je uveden v grafu 9. 7

8 b) odtok z ČOV do Lidického příkopu Měsíc 2012 Teplota vody Hodnoty v mg/l ph + C CHSK Cr BSK 5 N-NH 4 N anorg P celk 1 6,2 7,8 50,7 5,1 4,8 7,2 0,34 2 5,1 8,1 49,1 4,0 3,0 6,0 0,32 3 9,0 7,9 48,9 5,4 1,8 6,0 0, ,4 7,8 49,9 4,3 1,6 6,8 1, ,4 7,8 68,4 5,4 0,5 6,2 0, ,5 7,9 62,9 6,3 0,4 7,8 0, ,8 7,2 49,3 4,9 0,7 6,6 0, ,8 7,6 51,0 4,7 0,6 8,7 0, ,1 7,7 50,9 2,7 0,3 8,4 0, ,7 7,6 30,7 2,9 0,2 4,8 0, ,9 7,6 29,6 3,3 0,13 5,6 0,52 prům. 13,4 7,7 49,2 4,5 1,28 6,7 0,53 max. 21,8 8,1 68,4 6,3 4,8 8,7 1,30 min. 5,1 7,2 29,6 2,7 0,13 4,8 0,30 Detailní průběh koncentrace uvedených parametrů je uveden např. v grafech 2,3 a7. 8

9 Měsíc 2012 Hodnoty v mg/l NL RL RAS Cl - SO 4 2- Počet stanovení 1 8, , , , , , , , , , , prům. 9, ,7 max. 11, min. 6, Detailní průběh koncentrace RAS je uveden v grafu 9. 9

10 Odběr vzorků aktivační směsi z AN 1 a AN 2 V obou aktivacích (AN 1 i AN 2 s nosičem) byla aktivační směs ve vznosu. Silné mrazy koncem ledna a do poloviny února narušily čerpání vraceného kalu z DN a část aktivovaného kalu z obou aktivací unikla. Měsíc 2012 Počet vzorků Ø sediment Ø sušina NL Kalový index Zásoba aktivovaného kalu ml/l g/l ml/g kg AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 1 AN ,09 1, ,34 0, ,63 0, ,07 0, ,11 1, ,07 1, ,59 0, ,11 2, ,84 2, ,83 1, ,68 1, prům. 7, ,12 1, ,2 172 max ,84 2, min ,34 0, Průměrná ztráta žíháním NL aktivační směsi během 11 měsíců (68 stanovení) byla v AN 1 cca 71,6 % a v AN 2 cca 71,8 %. Detailní průběh koncentrace uvedených parametrů je uveden v grafech 10 a 11. Mnoţství biomasy na kontrolních vzorcích nosiče Odběr byl proveden následovně. Kontrolní rámek s textilií ponořený podél stěny AN 2 do hloubky cca 2,5 m byl vytažen k zábradlí nad hladinu a byl z něj vystřižen obdélník tkaniny, 10

11 který byl vložen do plastové láhve s vodou. Kal s tkaniny byl intenzivním třepáním s lahví převeden do vody a v laboratoři byla stanovena sušina NL při 105 C v g/l a ztráta žíháním NL při 550 C v %. Na začátku dubna byly instalovány nové rámečky. Vývoj biofilmu byl dále sledován měřením sušiny na těchto nových kontrolních rámečcích s tím, že pro přepočet na celkovou sušinu imobilizovaného kalu v systému byly tyto hodnoty přičítány k poslední hodnotě 1. série rámečků. Na konci sledovaného období byl z rámečku 1.serie odebrán vzorek, který celkový trend vývoje sušiny na nanovlákenném nosiči víceméně potvrdil. Vzorek ze dne Rozměry tkaniny NL Ztráta žíháním Přepočet kalu Kal na vestavbě 130 m 2 v AN 2 cm 2 g/l % g/m 2 tkaniny kg ,33 71, , ,68 72, , ,26 70, ,2 Instalace nových rámečků ,29 76, , , , , , , , , , , , , , ,11 68, , ,23 70, ,6 Odběr kontrolního, na začátku instalovaného rámečku ,63 72,6 542,3 70,5 Odebrané vzorky z dosazovacích nádrží DN 1 a DN 2 Ve čtyřech termínech (od do , od do , od do a od do ) odebírala obsluha směsné vzorky ve dvouhodinových intervalech z DN 1 a DN 2, aby se ukázalo, jak v AN 1 (s aktivovaným kalem ve vznosu) a v AN 2 (s aktivovaným kalem ve vznosu, ale i fixovaným na 130 m 2 instalované tkaniny na vestavbě) probíhá čištění odpadních vod. V následujícím přehledu jsou uvedeny průměrné hodnoty vždy 4 odběrů 24 hodinových směsných vzorků. 11

12 Srovnání průměrných hodnot Hodnoty v mg/l Ukazatel Odtok z DN 1 Odtok z DN 2 Odtok z DN 1 Odtok z DN 2 Odtok z DN 1 Odtok z DN 2 Odtok z DN 1 Odtok z DN 2 ph 7,15 7,15 7,4 7,4 6,9 6,9 7,2 7,2 CHSK Cr 100,5 46,5 108,3 81,3 73,3 52,3 70,3 58,7 NL 13,5 14,5 14,5 17,3 9,8 11,8 18,7 22,0 RL RAS SO Cl N-NH 4 0,99 1,10 0,6 0,51 1,48 1,30 0,39 0,25 - N-NO 2 0,13 0,10 0,06 0,06 0,27 0,16 0,01 0,01 - N-NO 3 4,21 4,44 5,22 5,51 4,55 4,53 11,22 11,04 N anorg 5,3 5,89 5,89 5,98 6,30 5,99 11,62 11,30 P celk 0,67 0,88 1,48 1,68 0,61 0,60 0,80 0,96 Průměrné hodnoty CHSK Cr na vstupu do AN byly v době od do (3 stanovení) 231,2 mg/l CHSK Cr, při průtoku 593 m 3 /d to představuje produkci 137 kg/d CHSK Cr. Ve vstupu do AN je k výsledkům laboratorních rozborů odebíraných vzorkovačem (typ B) započítáno i znečištění od zaměstnanců vody ze sociálních zařízení, které se čerpají do AN samostatným výtlakem. Při druhém odběru v době od do pak průměrná hodnota CHSK Cr na vstupu do AN byla 166,1 mg/l a při průtoku 571 m 3 /d to je 94,7 kg/d CHSK Cr. Při třetím odběru od do byla průměrná hodnota CHSK Cr na vstupu do AN 127,7 mg/l a při průtoku 430 m 3 /d to představuje 54,9 kg/d CHSK Cr. Při prvních dvou odběrech se vyráběl chloramin B, při třetím odběru vzorků chloramin T. V období odběru vzorků vyčištěné odpadní vody z DN 1 a DN 2 od do se vyrobilo kg chloraminu B, při druhém odběru v době od do se vyrobilo kg chloraminu B, při třetím odběru se vyráběl chloramin T kg. 12

13 V období byla v AN 1 zásoba aktivovaného kalu ve vznosu 126 kg, v AN 2 pak 145 kg aktivovaného kalu ve vznosu a 46 kg imobilizovaného kalu na textilii. Zatížení kalu při prvním odběru bylo (137 kg/d CHSK Cr : 2) : 145 kg NL = 0,54 kg CHSK Cr na kg aktivovaného kalu za den. Čistící efekt AN 1 v době prvního odběru dle CHSK Cr byl 56,5 % a s vyčištěnou odpadní vodou z DN 1 odtékalo 13,5 mg/l NL. V aktivaci AN 2 bylo 145 kg NL aktivovaného kalu ve vznosu a cca 46 kg NL imobilizovaného kalu. Zatížení kalu (137 kg/d CHSK Cr : 2) : 145 kg NL = 0,35 kg CHSK Cr na kg NL aktivovaného kalu ve vznosu a imobilizovaného kalu. Čistící efekt AN 2 v době odběru byl dle CHSK Cr 79,9 % a s vyčištěnou odpadní vodou z DN 2 odtékalo 14,5 mg/l NL. Při druhém odběru byla v AN 1 zásoba aktivovaného kalu 158 kg, v AN 2 pak 180 kg NL ve vznosu a 46 kg NL kalu imobilizovaného na textilii celkem 226 kg. Zatížení kalu v AN 1 bylo (94,7 kg/d CHSK Cr : 2) : 158 kg NL = 0,30 kg CHSK Cr /kg.nl.d a v AN 2 bylo zatížení kalu 0,21 kg CHSK Cr /kg.nl.d. Čistící efekt dle CHSK Cr v AN 1 byl 34,8 %, v AN 2 pak 51,0 %. S vyčištěnou odpadní vodou z DN 1 odtékalo 14,5 mg/l NL, z DN 2 pak 17,0 mg/l NL. Začátkem dubna byly zavěšeny v AN 2 nové kontrolní rámky s nanovlákennou pleteninou. Nárůst imobilizovaného kalu na tkanině byl v období od do (za 30 dní) 99,2 g/m 2. Při třetím odběru v době od do byla průměrná hodnota CHSK Cr na vstupu do AN 127,7 mg/l a při průtoku 430 m 3 /d 54,9 kg/d CHSK Cr. Při třetím odběru se vyráběl chloramin T kg. Zásoba aktivovaného kalu v AN 1 byla 40 kg, v AN 2 pak 54 kg NL aktivovaného kalu ve vznosu a 49,3 kg imobilizovaného kalu celkem 103,3 kg. Zatížení kalu v AN 1 bylo 0,68 kg CHSK Cr na kg aktivovaného kalu za den, v AN 2 pak 0,27 CHSK Cr na kg aktivovaného kalu za den. Čistící efekt v AN 1 dle CHSK Cr byl 42,6 %, v AN 2 pak 59,1 %. U všech čtyř odběrů jsou započítány i odpadní vody ze sociálních zařízení, které se čerpají do AN samostatně odhad 12 kg/d CHSK Cr. 13

14 Výše uvedené údaje jsou shromážděny v přehledné tabulce: Hodnoty Přítok do AN včetně vod ze sociálního zařízení průměrné množství m 3 /d CHSK Cr mg/l CHSK Cr kg/d , , ,3 Průměrné množství pochloraminových louhů (m 3 /d) vypouštěných během odběru do kanalizace z výroby chloraminu B 11,3 6,7-7,7 T - - 8,6 - Hodnoty Zásoba kalu aktivovaného AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 ve vznosu NL kg na textilii NL kg ,3 0 54,2 celkem NL kg Zatížení kalu kg CHSK Cr /kg.nl.d Čistící efekt dle CHSK Cr % 0,54 0,36 0,30 0,21 0,68 0,27 0,16 0,12 56,5 79,9 34,8 51,0 42,6 59,1 58,3 65,2 Odtok z DN DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 CHSK Cr mg/l 100,5 46,5 108,3 81,3 73,3 52,2 70,3 58,7 NL mg/l 13,5 14,5 14,5 17,0 9,8 11,8 18,7 22,0 Souhrn poznatků za rok Biologickou ČOV proteklo během jedenácti měsíců 2012 celkem m 3 odpadních vod, průměrně 564,1 m 3 /d. Do aktivace přitékalo průměrně 63,7 kg CHSK Cr /d a cca 12 kg/d CHSK Cr, které se dostávají do aktivace přímo čerpáním odpadních vod ze sociálních zařízení (odhad provozovatele na ČOV nepřitékají veškeré odpadní vody ze sociálních 14

15 zařízení). Celkem tedy 63, = 75,7 kg/d CHSK Cr. BSK 5 se ve směsných vzorcích na vstupu na ČOV nestanovuje. V jednotlivých měsících kolísá průměrné znečištění na přítoku do obou aktivací od 77,7 do 141,4 % průměrné hodnoty CHSK Cr v mg/l za 11 měsíců. 2. Kolísání množství a znečištění v jednotlivých dnech není zanedbatelné. O víkendech přitékají na ČOV pouze balastní vody prosakující do ne zcela těsné kanalizace a odpadní vody čerpané z vrtů. Znečištění odpadních vod je ovlivněno nejvíce čerpáním pochloraminových louhů do chemické kanalizace ze zásobních nádrží. Zvýšené množství znečištění se čerpe do kanalizace a na ČOV hlavně v době zvýšené výroby chloraminu B nebo T. Chloramin B se vyráběl 20 dnů v lednu, 3 dny v únoru, 12 dnů v dubnu, 20 dnů v květnu, 2 dny v červnu i červenci, 23 dnů v srpnu, 10 dnů v září, 5 dnů v říjnu a 18 dnů v listopadu. Chloramin T pak 7 dnů v únoru, 17 dnů v březnu, 7 dnů v dubnu, 18 dnů v červnu, 9 dnů v červenci, 15 dnů v říjnu a 3 dny v listopadu. 3. Průměrné hodnoty v jedenácti měsících 2012 P přítok na ČOV, O odtok z ČOV Měsíc 2012 Výroba chloraminu Teplota Q ph t / počet dní C m 3 /d B T P O P O 1 704, / 20 0 / 0 6,2 6,2 8,7 7, , / / 7 6,5 5,1 9,1 8, ,8 0 / / 17 9,2 9,0 8,7 7, , / / 7 11,4 11,4 8,4 7, , / 20 0 / 0 18,9 16,4 8,1 7, , / / 18 19,5 19,5 8,1 7, , / / 9 20,8 20,8 7,9 7, , / 23 0 / 0 21,7 21,8 8,2 7, , / 10 0 / 0 16,3 15,1 8,1 7, , / / 15 11,8 11,7 8,2 7, , / / 3 10,4 9,9 8,3 7,4 Celkem / / prům. 564, ,9 13,4 8,3 7,7 max. 704, / / 17 21,7 21,8 9,1 8,1 min. 422,4 0 / 0 0 / 0 6,2 5,1 7,9 7,2 15

16 Měsíc 2012 CHSK Cr Čistící BSK 5 NL mg/l efekt dle CHSK Cr mg/l mg/l P O % O P O 1 121,0 50,7 58,1 5,1 8,8 8, ,3 49,1 62,6 4,0 8,8 9, ,5 48,9 52,3 5,4 10,8 11, ,7 49,9 65,5 4,3 12,2 9, ,0 68,4 47,0 5,4 13,9 10, ,1 62,9 41,3 6,3 12,7 9, ,1 49,3 56,4 4,9 8,6 6, ,8 51,0 68,1 4,7 13,7 11, ,5 50,9 55,9 2,7 14,0 8, ,9 30,7 61,6 2,9 12,1 8, ,8 29,6 74,0 3,3 12,6 10,5 prům. 119,8 49,2 55,3 4,5 11,7 9,4 max. 159,8 68,4 74,0 6,3 14,0 11,3 min. 79,9 29,6 41,3 2,7 8,6 6,3 Na přítoku na ČOV zohledněno 12 kg CHSK Cr vod ze sociálních zařízení čerpaných přímo do AN. 4. Zásoba aktivovaného kalu ve vznosu kolísala v jednotlivých měsících v AN 1 od 43 do 230 kg a v AN 2 od 85 do 270 kg. V AN 2 kolísala zásoba imobilizovaného kalu na 130 m 2 nanovlákenné pleteniny od 26,3 do 70,5 kg. 5. V říjnu 2012 byl rovněž stanoven poměr BSK/CHSK v přítoku V období (pondělí až čtvrtek) se čerpaly do kanalizace pochloraminové louhy z výroby chloraminu T kg/d. 16

17 Hodnoty v mg/l Čistící efekt Přítok na ČOV Odtok z ČOV % CHSK Cr 42, ,1 BSK 5 7,3 3,0 59,0 Poměr CHSK Cr : BSK 5 na přítoku na ČOV byl 5,8, ve vyčištěné vodě na odtoku z ČOV 7,3. Z výsledků je patrné, že při nízkých hodnotách CHSK BSK nedosahuje ani 20%. Z výsledků celoročního monitoringu vyplývá, že čím vyšší je hodnota CHSK na vstupu, tím vyšší je účinnost čištění (stanovená jako eliminace CHSK). 6. Výsledky čtyř monitorovacích kampaní vzájemného porovnání obou aktivačních nádrží ukázaly, že AN 2 s instalovanou vestavbou s nanovlákenným nosičem dosahuje obecně vyšších účinností eliminace CHSK. Maximální zjištěný rozdíl byl téměř 25% celkové účinnosti odstraňování CHSK. Nosič biomasy umožňuje obecně zvýšit kalovou zásobu čímž stabilizuje čistící efekt. Rozdíly jsou výrazné zejména v případech výrazného rozdílu v zatížení kalu, které obecně nastávají při vyšších koncentracích CHSK na vstupu (duben 2012) nebo extrémně nízkých hodnotách sušiny aktivovaného kalu (červenec 2012). Fotodokumentace vestavby s nanovlákenným nosičem po 1 roce provozu 17

18 Maximální průtok [ml/day] Účinnost procesu [%] OVĚŘOVÁNÍ VLIVU EXTRÉMNÍCH HODNOT FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH PARAMETRŮ Vliv extrémních hodnot byl ověřován zejména dlouhodobě, provozně na ČOV Bochemie, kde byl nanovlákenný nosič instalován na začátku roku 2011 a byl testován v průběhu celého roku i roku Odpadní vody Bochemie jsou vysoce zasolené a rovněž rozsah teplot v průběhu roku je díky malé velikosti ČOV a neúplnému zapuštění aktivačních nádrží do země velmi výrazný. Vliv rozsahu teploty a extrémní salinity na nanovlákenný nosič byl v také laboratorně testován na TUL. Zde se jednalo o odpadní vody z výroby difenylguanidinu, jejichž solnost se pohybuje mezi g/l a rozsah testovaných teplot byl C. Z výsledků tohoto testování plyne bezproblémovost využití nanovlákenného nosiče v daném rozsahu parametrů. Účinnost procesu odstraňování CHSK dokumentuje následující graf Teplota [ C] Maximální průtok *ml/den+ Komerční technologie AnoxKaldnes Nanovlákenná technologie (50 dtex) Závislost účinnosti čištění odpadní vody na průtoku a teplotě Provozní testování nanovlákenného nosiče probíhalo za podmínek daných zejména složením odpadních vod. Jak je uvedeno v předcházejících kapitolách, toto složení odráží aktuální stav výroby v Bochemii (salinita) a stabilitu provozu předcházející neutralizační stanice (ph). Teplota odpadní vody je pak určena zejména vnější teplotou, objemem výroby určující podíl provozních teplejších vod a průsakových vod. Průběh salinity resp. koncentrace RAS (rozsah mg/l) je uveden v grafu 9 přílohy, průběh ph v AN 2 v grafu 12 (ph bylo c rozsahu 7-7,6). Teploty se v průběhu roku 2012 pohybovaly v rozmezí 6-22 C. Průměrné teploty v jednotlivých měsících shrnuje tabulka uvedená v kapitole popisující odtokové parametry ČOV v průběhu provozního testování vestavby s nanovlákenným nosičem. Na konci roku 2012 byla hladina v AN 2 snížena tak aby bylo možno revidovat stav nanovlákenného nosiče a mírně jej napnout. Následující obrázky dokumentují stav nosiče na počátku a bezproblémový stav na konci roku

19 Stav nanovlákenného nosiče při instalaci Stav nanovlákenného nosiče po cca 1 roce provozu ZÁVĚR Byl potvrzen pozitivní vliv Technologie čištění odpadních vod s využitím nanovlákenného nosiče biomasy na stabilizaci kalových poměrů na ČOV Bochemie a zvýšení účinnosti čištění. 19

20 Ačkoli bylo látkové zatížení biologické ČOV velmi rozkolísané a poměrně malé, byl zjištěn jednoznačně pozitivní efekt vestavby nanovlákenného nosiče a to při instalaci pouze 1/6 možné plochy. Tento kladný efekt se projevuje zejména při zvýšení zatížení vyvolané nárůstem objemu výroby chlorminu, který je s ohledem na průběh výrobního programu společnosti velmi běžný. PODĚKOVÁNÍ Tato práce vznikla za finanční podpory jednak TAČR v rámci projektu TA Modifikované nosiče biomasy pro čištění odpadních vod, dále pak za podpory projektu OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CZ.1.05/2.1.00/ , kdy pro hodnocení tvorby biofilmu byl používán fluorescenční mikroskop Carl Zeiss AxioVision pořízený z projektu OP VaVpI. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Grafické přílohy monitoring provozu ČOV Bochemie Graf 1: přítok slévaný 24h - CHSK Cr, aktivní Cl 2 a ztráta žíháním Graf 2: odtok slévaný 24h - CHSK Cr, aktivní Cl 2 a ztráta žíháním Graf 3: CHSK Cr na vstupu a výstupu a produkce chloraminu B a T Graf 4: bilance celkového látkového zatížení ČOV (jako CHSK Cr ) Graf 5: látkové zatížení Bv a produkce chloraminu B a T Graf 6: přítok slévaný 24h - dusíkaté látky a fosfor Graf 7: odtok slévaný 24h - dusíkaté látky a fosfor Graf 8: přítok a odtok slévaný 24h - dusíkaté látky Graf 9: přítok a odtok slévaný 24h - RAS a RL Graf 10: AN-1 - sušina a produkce chloraminu B a T Graf 11: AN-2 - sušina a produkce chloraminu B a T Graf 12: AN-2 průběh ph 20

21 1

22 2

23 3

24 4

25 5

26 6

27 7

28 8

29 9

30 10

31 11

32 12

Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických přípravků na funkci a provoz malých biologických čistíren odpadních vod

Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických přípravků na funkci a provoz malých biologických čistíren odpadních vod Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických přípravků na funkci a provoz malých biologických čistíren odpadních vod Ing. Martina Beránková, Ing. Václav Šťastný, Vlastimil Marek Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO ODPADNÍ

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Povodí Odry, státní podnik odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Studie. Posouzení ČOV Oráčov

Studie. Posouzení ČOV Oráčov Studie Posouzení ČOV Oráčov Objednatel: Vězeňská služba ČR Věznice Oráčov, pp. 3 2703 32 Oráčov Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Leden 2015 Obsah

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Gymnázium Kolín, Kolín III, Žižkova 162 Žižkova 162, 280 31 Kolín Identifikátor školy: 600 007 081 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče Pacherová P., Bláha V., Erbanová L., Novák M., Pačes T. Stručná historie skládky Pozďátky 1993: vypracován projekt 1994: zkušební zahájení

Více

BILANČNÍ MODEL POVODÍ VN BRNO únor 2012 Ing. Zuzana Gardavská, Ing. Stanislav Ryšavý, Ing. Roman Hanák

BILANČNÍ MODEL POVODÍ VN BRNO únor 2012 Ing. Zuzana Gardavská, Ing. Stanislav Ryšavý, Ing. Roman Hanák BILANČNÍ MODEL POVODÍ VN BRNO únor 2012 Ing. Zuzana Gardavská, Ing. Stanislav Ryšavý, Ing. Roman Hanák Plocha řešeného povodí : 1586 km 2 (410 km 2 povodí VN Vír) Obyvatel v řešeném území: 102 149 Území

Více

ŽDB DRÁTOVNA a.s. Mořírny, zinkovací a patentozinkovací linky Integrované povolení čj. MSK 120532/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

ŽDB DRÁTOVNA a.s. Mořírny, zinkovací a patentozinkovací linky Integrované povolení čj. MSK 120532/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Statistická analýza obchodování s vybranými cennými papíry Autor DP: Milena Symůnková Vedoucí DP: Ing. Marie Prášilová,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2005 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2005 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí referátu bilancí:

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

Kanalizace Stárkov. Technicko ekonomická studie (TES) A. Průvodní zpráva. B. Přehledná situace 1 : 2 000. Zpracovatel : Jindřich Řezníček

Kanalizace Stárkov. Technicko ekonomická studie (TES) A. Průvodní zpráva. B. Přehledná situace 1 : 2 000. Zpracovatel : Jindřich Řezníček Technicko ekonomická studie (TES) Kanalizace Stárkov A. Průvodní zpráva B. Přehledná situace 1 : 2 000 Zpracovatel : Jindřich Řezníček projekce vodárenských a kanalizačních zařízení Palachova 1742, Náchod

Více

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 06 130 H 37 Bilance přepravních a dopravních nároků areálu a zatížení komunikační sítě

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová tel.: 585 508 645 fax: 585 508 424 e-mail: j.kucerova@kr-olomoucky.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová tel.: 585 508 645 fax: 585 508 424 e-mail: j.kucerova@kr-olomoucky.cz ZA SPRÁVNOST ODESLÁNÍ ODPOVÍDÁ Ing. Jana Kučerová Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 94600/2014 V Olomouci dne 29. října 2014

Více

Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka

Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka Milan Drda 1), Ing. Josef Smažík 2) 1) 2) technický ředitel a jednatel společnosti, ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha

Více

OBSAH SDĚLENÍ METODICKÝ POKYN 4. METODICKÝ POKYN

OBSAH SDĚLENÍ METODICKÝ POKYN 4. METODICKÝ POKYN ROČNÍK XXII BŘEZEN 2012 ČÁSTKA 3 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 4. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny:

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny: Příloha Č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. ti 9tiS VUU.IS Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny LIST č. I Identifikace původce nebo

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY MECHANICKÁ FILTRACE DÁVKOVACÍ ČERPADLA UV-DESINFEKCE REVERZNÍ OSMÓZA PVZDUŠŇOVAČE ZÁSOBNÍ

Více

Mapa s odborným obsahem Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí

Mapa s odborným obsahem Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí Mapa s odborným obsahem Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí Zpracováno pro TAČR: Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

Recyklace vody ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím

Recyklace vody ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím Recyklace, resp. úprava znečištěné vody, která vzniká v mycích linkách vozů a při profesionálním vysokotlakém čištění, je často předepsána zákonem. Recyklačními

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR se svými parametry řadí mezi nejvýkonnější kolejové jeřáby v Evropě. Jeho konstrukce umožňuje manipulaci s břemeny, které v našich

Více

č. 3/2012 o nakládání s odpady

č. 3/2012 o nakládání s odpady Město Horní Benešov. Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s odpady Zastupitelstvo města Horní Benešov na svém 17. zasedání dne 19.12.2012 usnesením č. 61/17-12.2.ZM

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008. Masarykova kolej Praha

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008. Masarykova kolej Praha VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 Minimalizace emisí sloučenin dusíku v OV chemického kombinátu Lukáš DVOŘÁK, Jan KOLLER Masarykova kolej Praha 29. 30. leden 2008 Obsah navození řešené problematiky čistírny odpadních

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Provozní řád koupaliště v Písečné

Provozní řád koupaliště v Písečné Provozní řád koupaliště v Písečné A. Úvod Provozovatel : Hospodářské zařízení obce Majitel : Obec Písečná, IČO: 00279358 Pracovníci odpovědní za provoz bazénu: Mgr. P. Motyčková (tel: 737863011), L.Lipenský

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Rekuperace rodinného domu

Rekuperace rodinného domu Co je to rekuperace? Rekuperace rodinného domu Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

3 Požadavky na odorizaci. (2) U výroben biometanu připojených k distribuční

3 Požadavky na odorizaci. (2) U výroben biometanu připojených k distribuční Strana 6061 459 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2012 o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků

Více

MOBILNÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY UMUV

MOBILNÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY UMUV MOBILNÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY UMUV Únor 2005 TYP: UMUV 1 UMUV 15 Základní popis zařízení VODASERVIS s.r.o. UMUV je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 21. 9. 2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 135 000 000 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. 4. 2011 31. 3. 2021

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

MĚSTO DOBRUŠKA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO DOBRUŠKA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO DOBRUŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na všech katastrálních územích města

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl

Více

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Alena Nižnanská a), Alena Čapková b), Jana Kabátová c), Richard Burda c), a) CSlab spol. s r.o., cslab@cslab.cz b) HYDRAC,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

UHERČICE - KANALIZACE A ČOV

UHERČICE - KANALIZACE A ČOV VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno UHERČICE - KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro provádění stavby

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2003. Termizo a.s.

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod Čj.: 7227/2010/ŽP/Na/Pl/PT Náchod 14. března 2011 Vyřizuje:

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra

Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. odbor 600300 Kontrola Č. j. 600300/2520/11 Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra 2/6 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1 Přehled stanovišť:...

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

SZn.: Vyřizuje: Telefon: R O Z H O D N U T Í

SZn.: Vyřizuje: Telefon: R O Z H O D N U T Í HLAVÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRAY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-29932/2012/OOP-VIII-20/R-2/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 02.02.2012 R O Z

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. březen 2015 Zhodnocení hospodaření obcí a DSO Jihomoravského kraje za rok 2014 01 Hospodaření

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody PSC9705 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P45 Datum vydání 970/005CZ Rev. Řada P45 Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění Ú vod Regulátory řady

Více

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY Slevy úrovně 1 pro podání se Zákaznickou kartou České pošty Podmínky slev při podání se Zákaznickou kartou České pošty Každý držitel Zákaznické karty České pošty má nárok na uplatnění

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více