Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek Kateřina Jančová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová"

Transkript

1 Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek Kateřina Jančová

2 Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech) plánovaná účinnost od r. 2014

3 Právní subjekty Fyzická osoba Právnická osoba

4 Fyzická osoba (FO) každý člověk jako jednotlivec způsobilost k právům a povinnostem (= právní subjektivita) vzniká narozením způsobilost k právním úkonům vzniká zletilostí nezletilí mají omezenou způsobilost k právním úkonům (mohou činit pouze takové, které jsou přiměřené jejich věku a vyspělosti) fyzická osoba jako zaměstnanec fyzická osoba jako podnikatel ručí celým svým majetkem v názvu jméno + příjmení (+ neklamavý dodatek)

5 Právnická osoba (PO) umělý, právem vytvořený samostatný subjekt skupina lidí (případně jednotlivec), kteří naplnili podmínky stanovené zákonem k jejímu založení je potřeba písemná smlouva vzniká zápisem do příslušného rejstříku (obchodní rejstřík), nutno určit název a sídlo způsobilost k právům a povinnostem i způsobilost k právním úkonům nabývá dnem vzniku jako celek (nezávisle na svých členech) je schopna samostatně jednat (např. vlastním jménem uzavírat smlouvy) jednají za ní právem k tomu určené osoby

6 Obchodní společnosti a další subjekty osobní společnosti (žádný kapitál, žádné orgány, neomezené ručení) veřejná obchodní společnost komanditní společnost (smíšený typ) kapitálové společnosti (nutný základní kapitál, orgány, omezené ručení) společnost s ručením omezeným akciová společnost družstva státní podniky

7 Ručení společníků Ručení = míra odpovědnosti za závazky společnosti Neomezené = ručení celým svým majetkem veřejná obchodní společnost komplementáři komanditní společnosti podnikající fyzické osoby Omezené komanditisté komanditní společnosti společnost s ručením omezeným akciová společnost

8 Veřejná obchodní společnost v názvu veřejná obchodní společnost, veř. obch. spol., v. o. s.; případně a spol. minimálně 2 zakladatelé vlastník = společník založení: společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky vznik: dnem zápisu do obchodního rejstříku není povinný základní kapitál neomezené ručení společníků (ručí celým svým majetkem) za společnost jednají společníci rozhodování o společnosti přísluší společníkům

9 Komanditní společnost v názvu komanditní společnost, kom. spol., k. s. minimálně 2 zakladatelé (1 komanditista a 1 komplementář) vlastník = komanditista a komplementář založení: společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky vznik: dnem zápisu do obchodního rejstříku každý komanditista musí vnést kapitál min. 5 tisíc Kč komanditista ručí omezeně (do výše nesplaceného vkladu), komplementář neomezeně za společnost jednají komplementáři rozhodování o společnosti přísluší pouze komplementářům

10 Společnost s ručením omezeným v názvu společnost s ručením omezeným, spol. s r. o., s. r. o. minimálně 1 a maximálně 50 zakladatelů vlastník = společník založení: více společníků» společenská smlouva jeden společník» zakladatelská listina vznik: dnem zápisu do obchodního rejstříku základní kapitál: min. 200 tisíc Kč, přičemž každý společník musí vnést min 20 tisíc Kč. společnost ručí celým svým majetkem, společníci do výše nesplaceného vkladu

11 Společnost s ručením omezeným orgány společnosti: valná hromada = shromáždění společníků, nejvyšší orgán, rozhoduje o hlavních záležitostech společnosti jednatelé oprávněni jednat za společnost (= statutární orgán), přísluší jim obchodní vedení, jsou jmenování valnou hromadou dozorčí rada (není povinná) dohlíží na činnost jednatelů, členové jsou jmenování valnou hromadou

12 Podle nového Občanského zákoníku, resp. Zákona o obchodních společnostech (tj. od r. 2014) bude základní kapitál s. r. o.

13 Akciová společnost v názvu akciová společnost, akc. spol., a. s. zakladatelé minimálně 2 fyzické osoby nebo 1 právnická osoba vlastník = akcionář založení: více společníků» společenská smlouva jeden společník» zakladatelská listina vznik: dnem zápisu do obchodního rejstříku základní kapitál: bez veřejné nabídky akcií» 2 mil. Kč s veřejnou nabídkou akcií» 20 mil. Kč společnost ručí celým svým majetkem, akcionář neručí (resp. může pouze přijít o hodnotu svých akcií)

14 Akciová společnost Orgány společnosti: valná hromada shromáždění akcionářů, nejvyšší orgán, rozhoduje o hlavních záležitostech společnosti představenstvo jedná jménem společnosti (= statutární orgán), přísluší mu obchodní vedení, jmenováno valnou hromadou dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva, členové jsou jmenováni valnou hromadou

15 Družstvo společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání anebo za účelem hospodářských, sociálních a nebo jiných potřeb svých členů v názvu družstvo zakladatelé minimálně 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby vznik: zápisem do obchodního rejstříku základní kapitál je min. 50 tis. Kč družstvo ručí celým svým majetkem, členové družstva neručí orgány: členská schůze nejvyšší orgán představenstvo jedná jménem družstva kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva

16 Státní podniky stát vlastní podniky, které jsou nutné pro fungování ekonomiky a které někdy nemusí být pro podnikatele dostatečně zajímavé dále vlastní podniky, nad kterými musí mít z různých důvodů kontrolu (např. z důvodu obranyschopnosti státu) úloha státu ve většině státních podniků u nás postupně klesá a jejich postupnou privatizací (převedení do soukromého vlastnictví) např.: Česká pošta, Letiště Praha, Lesy ČR

17 Franchising (Franšízing) způsob obchodníčinnosti jde o poskytnutí práva zpravidla nějakou větší obchodní korporací využívat obchodní známku, výrobní technologie atd. pro vlastní podnikání poskytovatel franšízy (práv) = franšízor příjemce franšízy = franšízant výhody: franšízor» konkurenční výhoda, rychlejší expanze na více trhů franšízant» menší riziko nevýhody: franšízor» velká investice do franšízového systému, nemožnost zcela kontrolovat franšízanta franšízant» vázanost na pokyny franšízora, omezení sortimentu např.: Mc Donalds, Starbucks Coffee, Dobráčajovna

18 Účetnictví společnosti Náklady výdaje společnosti Výnosy příjmy společnosti výnosy-náklady = (pokud výnosy>náklady) = zisk (pokud výnosy<náklady) = ztráta

19 Děkuji Vám za pozornost Kateřina Jančová

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Ekonomika a řízení Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Podmínky pro splnění předmětu Zápočet: max. 2 absence, dva testy (6. a 12. cvičení) min 60 %

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu Úvod do ekonomie letní semestr 2011-2012 17.2.2012 1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce Konzultační hodiny LS 2011 2012: čtvrtek 13.00

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová Obsah přednášky Základní legislativní rámec a terminologie spojená s podnikáním 1 Občanský zákoník. 2 Typologie podniků.

Více