7 8 / REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta Grycová pokřtila spolu se svými hosty na koncertu v Muzeu J. A. Komenského své nové CD nazvané O lásce. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Sedmý ročník pořadu Přijďte na svatbu z cyklu Lidová svatba nabídl rekonstrukci židovské svatby v podání tančení skupiny Rut z Prostějova. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Do Uherského Brodu zavítal (v rámci vernisáže výstavy Velká válka v Muzeu J. A. Komenského) následník rakousko-uherského trůnu, arcivévoda František Ferdinand d Este s chotí Žofií. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková V Domě kultury vystoupila indická taneční škola Kalanjay. Třicet vybraných dívek (školu navštěvuje na 700 studentů) se v ČR zúčastnilo X. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál v Bojkovicích. Vedle výuky moderních tanců se škola specializuje hlavně na tradiční indické tance, ze kterých studenti každoročně skládají státem certifikované zkoušky. Kalanjay má za sebou řadu vystoupení i ocenění z mnoha evropských festivalů. Foto: Markéta Švehlíková Co všechno zažili Oldšaváci na Blízkém východě se dočtete na str. 14. Foto: archiv Oldšavy O předposledním červnovém víkendu se v Újezdci a Těšově opět hodovalo. Do průvodu letos vyšlo 14 krojovaných párů, vystoupení pak tancovalo 9 párů. Více na webu města. Foto: Josef Srník 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

3 FOTOGALERIE Druhá etapa výstavby Dopravního terminálu Uherský Brod byla zahájena. Více str. 5. Foto: Markéta Švehlíková Dům s pečovatelskou službou oslavil 20. výročí svého otevření. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Centrum pro rodinu Beruška uspořádalo již po třinácté svou zahradní slavnost na zahradě MŠ Sv. Čecha. V programu, který uváděla Vlasta Hermanová, se postupně představily všechny skupinky, které Berušku, ať už na Nerudovce nebo na Olšavě, navštěvují. Diváci si mohli vychutnat také vystoupení dětí z MŠ Sv. Čecha. A pak už následovala promenáda dětí, které Berušku opouštějí. 29 absolventů hrdě předstoupilo a předvedlo, co všechno se v Berušce naučilo. Foto: Elen Sladká Město Uherský Brod zrealizovalo v letech pět etap regenerace panelového Sídliště Pod Vinohrady. V červnu byla rozsáhlá akce v celkové hodnotě 57,6 mil. Kč slavnostně ukončena. Více str. 5. Foto: Markéta Švehlíková Na radnici se konalo slavnostní přijetí žáků ZŠ Pod Vinohrady, kteří zvítězili ve finálovém turnaji školského poháru ve Sparta aréně a stali se nejlepším školním florbalovým týmem ČR. Foto: Elen Sladká Na Středním odborném učilišti se uskutečnil II. ročník zajímavé akce, jejímž smyslem je zábavnou formou přiblížit žákům základních, praktických škol, i dětem z terapeutické dílny řemeslné učební obory. Více str. 13. Foto: archiv školy 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem volebního období nastává čas bilancování. Čtyři roky uběhly velmi rychle a v této souvislosti bychom chtěli rekapitulovat, co se nám za tuto relativně krátkou dobu působení na radnici podařilo či nepodařilo vykonat. Koalice KDU-ČSL, ODS a Nezávislí převzala odpovědnost za všestranný rozvoj města Uherského Brodu na sklonku roku Stejně jako veřejnost jsme silně vnímali neudržitelnost některých procesů a postupů na Městském úřadě. Naše první kroky proto vedly k zavedení maximální transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a změně organizační struktury úřadu tak, aby všechny procesy byly pružnější, rychlejší a efektivnější. Další hrozbou byla sankce + penále ve výši téměř 29 mil. Kč za pochybení při výstavbě CPA Delfín, kdy se po jednáních s ministrem financí podařilo dosáhnout prominutí. Okamžitě jsme také museli začít řešit několik soudních sporů s potencionálním výrazně negativním dopadem v řádu desítek mil. Kč na hospodaření Uherského Brodu, kterým město čelilo. S uspokojením konstatujeme, že se nakonec vše podařilo smírnou cestou vyřešit, bez dopadu na rozpočet. Na poli hospodaření je nám opozicí vyčítáno, že jsme neúnosně zadlužili město. Teprve po sérii mediálních přestřelek na zasedání zastupitelstva města z úst představitelů ČSSD veřejně zaznělo, že odpovědnost za úvěrový rámec 250 mil. Kč z minulého volebního období cítí společně všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost, protože také všechny nové investiční záměry a čerpání úvěru byly a jsou napříč politickým spektrem drtivou většinou přítomných zastupitelů vždy schvalovány. Připomínáme, že úvěrový rámec je možné čerpat pouze na dotační akce. V současné době je vyčerpáno cca 223 mil. Kč, které byly použity na desítky investičních akcí v oblasti infrastruktury, oprav a rekonstrukcí budov, komunikací, sportovišť a hřišť v hodnotě více než 535 mil. Kč! Z porovnání obou hodnot je více než patrná výrazně kladná bilance objemu čerpaných dotací v porovnání s čerpáním úvěru. Kromě investic spolufinancovaných z úvěrového rámce, však město za roky 2010, 2011, 2012, 2013 a leden až říjen 2014 realizovalo nebo bude realizovat v drtivé míře z vlastních prostředků investiční akce v hodnotě cca 209 mil. Kč (dotace činí pouze 27 mil. Kč). Je naprosto zřejmé, že vlastní prostředky města byly účelově využívány hlavně na ty investiční akce, na které nebylo možné získat dotace. Ty projekty, které byly realizovány za pomocí dotace, musely být proto spolufinancovány z úvěrového rámce, který také byl za tímto účelem pořízen. Ale ani v období splácení úvěrového rámce počínaje rokem 2016 nebude investiční činnost města utlumena: pro rok 2015 jsou naplánovány a plně pokryty investice za 197 mil. Kč, pro rok 2016 je předběžně naplánováno a finančně kryto 38 mil. Kč investic, pro rok 2017 pak zůstává volných dalších 33 mil. Kč na investice. To vše za předpokladu, že vývoj ekonomiky a tím i daňové výnosy budou stagnovat alespoň na úrovni roku Přestože jsme vás na stránkách Brodského zpravodaje průběžně informovali, dovolíme si stručnou rekapitulaci nejvýznamnějších realizovaných akcí: revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského náhonu, revitalizace sídelní zeleně 1. a 2. etapa, vybudování zahrady v přírodním stylu na MŠ Prim. Hájka a MŠ Obchodní, rozmístění kompostérů pro separaci bioodpadu v rodinných domcích, rekonstrukce komunikací Větrná, Partyzánů, Nad Kostelem, U Zbrojnice, Polní, Stará Těšovská, nové cyklostezky směr Havřice, cyklopropoj Šumická, rekonstrukce a vybudování více něž 200 parkovacích míst (např. na ul. Hlavní, Obchodní, Nad Kostelem, Polní, Hradišťská, Přemysla Otakara II, Za Humny, Brodská, zahajujeme Tkalcovská ), probíhající rekonstrukce Masarykova náměstí a Náměstí 1. máje, 4 etapy regenerace Sídliště Pod Vinohrady s novými chodníky, parkovacími plochami, mobiliářem, revitalizovanou zelení, tisíce m² rekonstruovaných a nových chodníků napříč celým městem (Těšovská, Brodská, 26. dubna, Partyzánů, Dolní Valy, Prakšická, Močidla, Na Chmelnici, Na Dlouhých, Tovární, Kučerovo nám., Luhačovská ), rekonstrukce 12 dětských hřišť a 7 sportovních ploch, vybudování 4 nových dětských hřišť a 3 sportovišť (Sídliště Pod Vinohrady, Úlehly, Olšava, Havřice, Újezdec, Babí louka, ul. Okružní, U Plynárny ), zateplení a výměna oken prakticky všech budov základních a mateřských škol, sportovní haly v Havřicích, rekonstrukce obřadní síně na novém hřbitově, rekonstrukce osvětlení, vytápění a palubky ve sportovní hale, kompletní rekonstrukce bytového domu Větrná 1382, kompletně bylo zrekonstruováno sociální zařízení na MŠ Olšava, MŠ Svat. Čecha a ZŠ Mariánské nám. Na základních školách bylo v roce 2013 zrekonstruováno 8 učeben pro výuku přírodovědných předmětů, rekonstrukce kanalizace v ul. Švermova, Rolnická a U Školky. nelze nevzpomenout úspěšnou rekonstrukci a intenzifikaci městské Čistírny odpadních vod za 173 milionů Kč, pro potřeby dobrovolných hasičů v Těšově a Uherském Brodě byly zakoupeny 2 nové vozy a několik výkonných ponorných čerpadel a 8 protipovodňových vaků. připravili jsme rekonstrukci Kachlíkárny, která začne na podzim tohoto roku a centralizuje kontakt s občany na jedno místo. V oblasti kultury se nám povedlo, bez jakékoli nadsázky, to co se zde nevykonalo za předcházející období od roku 2000: Zrekonstruovali jsme kino Máj z havarijního stavu na multifunkční kulturní zařízení s 3D digitální projekcí a zvukem, rockovým klubem a pobočkou knihovny Františka Kožíka, ÚVODNÍK další investicí, na kterou můžeme být pyšní, je přebudování bývalého stavebního učiliště na moderní základní uměleckou školu, která svým vybavením a prostory patří ke špičce v rámci České republiky, pozornost si zaslouží také zateplení Domu kultury a přebudování zastaralé kotelny na lehké topné oleje na technologicky vysoce vyspělou úspornou plynovou kotelnu, rovněž CPA Delfín se dočkal výměny problematických tepelných čerpadel za plynové vytápění, zimní stadion se dočkal rekonstrukce opláštění obvodových stěn, hvězdárna dostala novou pozorovací kopuli, moderní meteostanici, nové sociální zařízení, vybavení učebny a střechu nad hlavní budovou, letos přibude také mobilní planetárium vynikající didaktická pomůcka pro popularizaci astronomie na základních a středních školách i pro občany všech generací, které bude umístěno v prostorách Domu kultury. Jedná se o jediné zařízení ve Zlínském kraji, zásadním navýšením fondu kultury, veřejné finanční pomoci pro oblast kultury a sportu a zřízením Fondu sociální pomoci jsme přispěli k rozvoji činnosti většiny občanských sdružení, která se aktivně podílejí na kulturním a sportovním životě ve městě, pořízením vlastního špičkového krytého pódia jsme povýšili akce odehrávající se na náměstí pod širým nebem na profesionální úroveň, financovali a garantovali jsme výstavu k 20. výr. odhalení bronzového obelisku Via Lucis za účasti autora Ivana Theimera, jednoho z nejvýznamnějších žijících českých sochařů, který žije a tvoří střídavě v Paříži a Toskánsku. Akce získala ohromný ohlas především u odborné veřejnosti daleko za hranicemi našeho města, garantovali a zorganizovali jsme celostátní konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která byla mnohými účastníky označena za nejlepší v historii jejích konání, město založilo ve spolupráci s Uherskobrodskými Patrioty Bílokarpatské slavnosti, garantovalo, finančně zabezpečilo a spoluorganizovalo velmi úspěšnou výstavu Brodexpo v prostorách Domu kultury, nemluvě o podpoře řady dalších kulturních, sportovních a společenských akcí konaných na území města. Vážení spoluobčané, během celého volebního období jsme byli vedeni snahou posunout naše město o stupínek výš z hlediska vyšší kvality života všech jeho občanů. Jsme si vědomi, že není možné zavděčit se všem. V našem společném rozhodování převažoval vždy záměr, jehož cílem byl většinový prospěch města a občanů. A to se nám, doufáme, většinou dařilo. Naše volební období končíme s pokorou, ale i s jistým sebevědomím, že jsme společně s pracovníky MěÚ Uherský Brod pro rozvoj města a pro jeho občany vykonali dílo s trvalou přidanou hodnotou příjemnějšího místa pro život. S úctou Patrik Kunčar, starosta Jan Hrdý, místostarosta, Petr Vrána, místostarosta 7-8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

5 ZPRAVODAJSTVÍ Stavba II. etapy dopravního terminálu byla zahájena Stavba II. etapy dopravního terminálu byla slavnostně zahájena 4. června 2014 poklepem základního kamene za účasti zástupců švýcarského velvyslanectví, Ministerstva financí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR a dalších hostů. Poklepem na základní kámen stavbu symbolicky zahájili vedoucí kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce (Swiss Contribution Office) Raplh Friedländer a jeho kolega Martin Scherer, místostarostové Jan Hrdý a Petr Vrána, zástupkyně ředitelky odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí ČR Tereza Vavrečková, ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí Tomáš Kažmierski, ředitel olomoucké pobočky Správy železniční dopravní cesty Václav John a ředitel provozu Ostrava společnosti Hochtief CZ Přemysl Kusiak. Kámen ve tvaru švýcarského kříže bude vsazen do dlažby před nádražní budovou. Výstavba dopravního terminálu zajistí kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu. Záměr je pokračováním 1. etapy, kterou byla realizace pěší lávky přes železnici v roce 2010 spolufinancovaná z prostředků ROP Střední Morava a Státním fondem dopravní infrastruktury. Dvanáct nových nadkrytých autobusových stání bude bezprostředně navazovat na železniční perón v délce 150 m, parkování pro 74 vozidel bude zajištěno na nově realizovaném parkovišti a zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou České dráhy přislíbily také rekonstruovat. Cestující budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů pomocí nového informačního systému. Prostor před nádražní budovou je navržen jako veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou a ukazatelem času a informací. Přibude zde 41 nových laviček, stání pro 60 jízdních kol a vysazeno bude 24 stromů. Součástí záměru jsou rovněž demolice některých skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky U Racioly" a osazení celého území zelení a městským mobiliářem. Pro město se jedná o velmi rozsáhlý a významný projekt s dopadem pro obyvatele spádového regionu. Několik technických údajů o projektu: rozloha upravované plochy autobusových nástupišť činí m², plocha chodníků m², plocha vozovek m², plocha sadových úprav m² a plocha vlakového perónu 448 m². Realizace výstavby II. etapy dopravního terminálu by měla být ukončena v říjnu Předpokládané náklady, které původně činily 100 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč vlastní zdroje), byly nakonec ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby sníženy o zhruba 30 mil. Kč. O využití takto vzniklých úspor se dále jedná. Grant na realizaci projektu Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa ve výši 5,5 mil. švýcarských franků byl poskytnut v rámci Programu švýcarsko české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Projekt byl podpořen v rámci druhé tematické oblasti Životní prostředí a infrastruktura, přičemž podmínkou bylo splnění všech požadovaných kritérií pro cíl 3: zlepšení managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních a regionálních systémů veřejné dopravy zaměřených na budování infrastruktury pro veřejnou dopravu, úpravu přednádražních prostor a propojení městské a příměstské veřejné dopravy. Partnery projektu jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED). Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Elen Sladká Dokončení regenerace panelového Sídliště Pod Vinohrady V červnu byla ukončením IV. etapy završena celková regenerace panelového Sídliště Pod Vinohrady. Tato poslední etapa, která probíhala od září loňského roku, zahrnovala ulice Emila Háby, Za Humny, Luhanova, Partyzánů a Rychtalíkova. V jejím rámci byly provedeny úpravy i nové realizace prvků jako rekonstrukce komunikací a parkovišť, rekonstrukce schodišť a chodníků včetně mobiliáře, úpravy stanovišť tuhého komunálního odpadu, odstranění betonových ploch a zrušení septiku, rekonstrukce dětských hřišť č. 23, 26 a 28, nová veřejná rekreační plocha a nové odpočinkové plochy. Náklady tohoto projektu byly vyčísleny na více než 11,5 milionu korun, z čehož dotace činila 4 miliony korun. Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok Celá regenerace Sídliště Pod Vinohrady probíhala v letech a vyžádala si 57,6 mil. Kč. (za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 22 mil. Kč). Celkem bylo regenerováno m² sídliště, zrekonstruováno či vybudováno m² chodníků a schodišť, 173 parkovacích stání, 12 dětských hřišť, 7 sportovních ploch, venkovní posilovna, zeleň, doplněn mobiliář (lavičky, koše, odpočinková místa) a 27 stanovišť komunálního odpadu. -es-, -mva- KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OZNÁMENÍ POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM Oznamujeme, že! speciální volební číslo Brodského zpravodaje ke komunálním volbám vyjde 18. září Toto číslo bude nahrazovat instalaci volebních plakátovacích ploch. Každé straně nebo hnutí kandidujícím v Uherském Brodě bude poskytnuta inzertní plocha o velikosti jedné stránky. Na politickou propagaci bude poskytnuta výrazná sleva z ceníku inzerce. Podmínkou zveřejnění je dodání podkladů v elektronické podobě na nejpozději do 20. srpna. Podklady musí být zpracované ve formátu jpg nebo pdf, velikost inzerce je 186x132 mm. Redakce BZ nebude provádět žádnou grafickou úpravu ani pravopisné či jiné korekce. Dodané volební inzeráty budou zařazeny v pořadí, které si jednotlivé strany vylosují. Zároveň upozorňujeme, že žádné další předvolební materiály (ani více inzerce) ke komunálním volbám nebudou v Brodském zpravodaji publikovány. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. SRPNA DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 4. ZÁŘÍ BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: Mgr. Lenka Šišperová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

6 ODEŠEL PRVNÍ POREVOLUČNÍ STAROSTA JIŘÍ VESELÝ Jako blesk z čistého nebe zasáhla všechny Broďany zpráva, že v pátek 13. června 2014 odešel ve věku 77 let pan Jiří Veselý. Záběr jeho aktivit a koníčků byl velmi obsáhlý a pestrý. Věnoval se astronomii, hudbě a sborovému zpěvu, řezbářství a společenskému dění vůbec. Jiří Veselý se narodil 6. ledna 1937 v Uherském Brodě. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti (na brodské se z náboženských důvodů nedostal), studoval ČVUT, fakultu elektro-silnoproud. Po promoci se vrátil do rodného města a nastoupil do Letu Kunovice jako pracovník vývojového oddělení. Oženil se zde s Marií Pančochovou, se kterou měl později tři děti. Od mládí se věnoval hudbě, učil se hře na violoncello, u svého strýce prof. E. Háby získal první znalosti v oboru dirigování. Ty využil v dirigování brodského chrámového sboru. Byl dlouholetým členem Pěveckého sboru Dvořák, Komorního sboru Dvořák a do roku 2008 druhým dirigentem. Jeho nádherná basová sóla umocňovala naše koncerty a jsme moc rádi, že některá byla zaznamenána na CD pro vzpomínku. Jeho průvodní slovo při uvádění koncertů bylo vždy pečlivě připraveno a protkáno nějakým příběhem, což přispívalo k dobré atmosféře večera, vzpomíná na jeho působení v PS Dvořák předsedkyně sboru Irena Koubová. Dalším oborem, kterému se Jiří Veselý věnoval, byla astronomie, ke které ho přivedl prof. Stindl. Ukázal svým studentům projekt hvězdárny v Hradišti. To byl impuls k založení astronomického kroužku v Brodě. Jiří mi vyprávěl, proč stojí hvězdárna zrovna na severním okraji města. Přicházely v úvahu dvě místa. Jedno bylo v údolí pod hvězdárnou, další pak u dnes stojící repliky kapličky Sv. Václava. Zdálo se, že toto místo je ale moc daleko pro návštěvníky. Rozhodnutí padlo na místo, kde dnes stojí hvězdárna, kolem vedla polní cesta, tenkrát ne tak široká. Hvězdárna se začala stavět na podzim 1958 a 24. září 1961 se otevřela, popisuje Rostislav Rajchl počátky observatoře. Jiří Veselý zde pracoval dlouhá léta jako vedoucí a věnoval se práci s mládeží v astronomických kurzech. Mnozí, kteří prošli jeho rukama, se astronomii věnují dodnes nebo pracují v příbuzných oborech. Byl pyšný a dával často k dobru, že brodská hvězdárna je jedna z mála, kterou navštívili kosmonaut pan Cernan, poslední muž na Měsíci, John Blaha, který obsluhoval mikroakcelerometr (přístroj české konstrukce, jehož spoluautorem byl Radek Peřestý, absolvent kurzů J. Veselého), československý záložní kosmonaut Oldřich Pelčák a pravidelně sem dojížděl Jiří Grygar. Jiří Veselý také propojil lásku k astronomii a k hudbě pořádáním literárně hudebních večerů na hvězdárně. Po revoluci v roce 1989 však nabral život Jiřího Veselého jiný směr. Kandidoval v prvních svobodných komunálních volbách za lidovce a dostal se až na post starosty města. V dalších volbách v roce 1994 svou funkci obhájil, když získal největší počet hlasů (2 812) ze všech kandidátů. Starostou byl do roku Za jeho vedení byly navázány první oficiální styky ZPRAVODAJSTVÍ s holandským Naardenem. V říjnu roku 1991 byla podepsána první Dohoda o spolupráci. Z holandské strany do vzájemných vztahů vstoupila nadace Stichting Naarden Uherský Brod, z české strany se vše odehrávalo na půdě radnice a prostřednictvím členů rady města pod vedením starosty Jiřího Veselého. Po ustavení Spolku Uherský Brod Naarden v roce 1994 se Jiří Veselý stal aktivním členem jeho výboru. Výrazem ocenění této práce bylo udělení pamětních medailí města Naardenu Jiřímu Veselému a Ireně Koubové. Převzali je v roce 1999 při slavnostním zasedání městského zastupitelstva na historické radnici. Dalšího ocenění se mu dostalo v rodném městě. V roce 2005 byla Jiřímu Veselému udělena Cena města za celoživotní dobrovolnou práci v oblasti astronomie, práci s mládeží, řezbářství a působení v pěveckém sboru. Ani po ukončení své funkce starosty ale nepřestal na radnici pravidelně docházet. Jednou týdně sem chodil za svou další zálibou a to za astronomickými hodinami (orlojem) Vilibalda Růžičky, které byly od roku 1972 majetkem astronomického kroužku. Jiří Veselý byl iniciátorem jejich složité rekonstrukce a od roku 1997, kdy zdobí první patro brodské radnice, se stal jejich správcem. Podílel se také na vzniku krátkého filmového dokumentu o astronomických hodinách a orlojích Uherskobrodska. Kromě těchto aktivit si našel čas i na řezbářství. Často jsme to mohli vídat v muzeu, kde předváděl své umění. Byl členem spolku betlemářů a jeho charakteristické vyřezávané betlémy zdobily mnoho výstav doma i v zahraničí. Uherskému Brodu vyřezal a věnoval sošku sv. Václava, která je umístěna ve stejnojmenné znovuobnovené kapli nad městem. Pan Jiří Veselý se hluboce zapsal do historie města. Čest jeho památce. Elen Sladká Jak postupovat v případě ztrát a nálezů Od nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který obsahuje novou úpravu nálezu věci: Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Pokud nelze z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Pokud je nalezena věc ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který dále postupuje podle příslušných právních předpisů. Věc nalezenou na území města je možné oznámit bez zbytečného odkladu (zpravidla do tří dnů) na pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám. 136, v úředních hodinách pokladny. Nálezce si může ujednat, jak bude nález uschován. Přihlásí-li se obci vlastník věci nebo ten, kdo ji ztratil, bude mu věc vydána po odečtení prokazatelných nákladů a nálezného, ztracenou věc musí jednoznačně identifikovat a předložit průkaz totožnosti. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Po uplynutí tří let od vyhlášení nálezu připadá vlastnictví podle ujednání nálezci nebo obci. Oznámení o vyhlášení nálezu naleznete na úřední desce na Masarykově náměstí a na webových stránkách města pod záložkou MP oznámení o nálezu zvířat. Nově je upraven také postup při nálezu zvířete: Pokud je nalezeno zvíře, u kterého je zřejmé, že mělo vlastníka a nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno, oznámí jeho nález nálezce bez zbytečného odkladu obci. Pokud si nálezce zvíře ponechá u sebe, v případě zájmu může nabýt vlastnického práva po dvou měsících od vyhlášení nálezu. Pokud je zvíře svěřeno provozovateli útulku, nabývá provozovatel vlastnické právo po čtyřech měsících od vyhlášení nálezu zvířete. Odchycení psi na území města jsou umístěni v zařízení Hotel pro psy, v UB Havřicích. Fotografie psů si můžete prohlédnout na webu města pod záložkou Městské policie oznámení o nálezu zvířat. Marcela Hrubá, tel , Soňa Bohmannová, tel , UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Odbor finanční! upozorňuje všechny občany trvale žijící na území města Uherský Brod, kteří dosud neuhradili MÍSTNÍ PO- PLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, který byl splatný do , aby tak neprodleně učinili. Zaplatit můžete převodem z účtu nebo na hlavní pokladně v hotovosti i platební kartou. Rodiče nově narozených občánků, kteří mají zájem o slavnostní VÍTÁNÍ DÍTĚTE DO ŽIVOTA, si mohou písemně, telefonicky nebo osobně dohodnout termín obřadu s matrikářkou - budova radnice, přízemí, dveře č. 1, tel.: , PODĚKOVÁNÍ Myslivecké sdružení Podhájí děkuje městu za poskytnutí finačního daru na vybudování kryté pergoly u myslivecké chaty v Újezdci. Na tomto zařízení se pořádá řada kulturních společenských akcí nejen pro myslivce a kryté posezení tak poskytne další možnosti. Největší akcí, která zde probíhá, je Srpnová noc a dětský den, které se letos konají /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

7 ZPRAVODAJSTVÍ / SOUTĚŽ SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII V sobotu byli brodští a sucholožští skauti k zastižení v krvavě červených tričkách na čerpacích stanicích Benzina Drslavice a OMV Uherský Brod a to v rámci celorepublikové sbírkové akce Společně proti leukémii. Projíždějícím autům jsme umývali okna a řidiči nám na oplátku mohli přispět do zapečetěných kasiček. Sbírku pořádá Junák svaz skautů a skautek ČR a Nadace pro transplantace kostní dřeně již od roku 1998 a za celou tuto dobu bylo na účet zasláno téměř 8 milionů korun. Také výtěžek letošního ročníku poputuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně a bude použit k rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně. Cílem sbírky je pomoc lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Zatímco samotnou transplantaci platí zdravotní pojišťovny, vyhledání vhodného dárce a s tím spojené vytvoření registru potenciálních dárců kostní dřeně je hrazeno pouze z prostředků, které se podaří nadaci získat od dárců a sponzorů. Jen vyšetření důležitých transplantačních HLA znaků nových dárců každoročně přijde na tři miliony korun.uherskobrodští skauti se do sbírky po několikaleté pauze opět zapojili v loňském roce, půl roku po smutné ztrátě našeho kamaráda, bratra Cvrčka, který podlehl boji s leukémií. Již podruhé jsme se spojili se střediskem skautů ze Suché Loze a společně jsme tak letos vybrali 8849 Kč. Mnohokrát děkujeme všem, kteří přispěli! Sojka (Jana Forrová) CO JE NOVÉHO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (6. DÍL) VĚCNÁ PRÁVA NOZ upravuje věcná práva v části pojmenované Absolutní práva. Název se odvíjí od absolutního účinku věcných práv, který je jejich důležitým rysem. Význam se dá nejlépe vysvětlit porovnáním s právem závazkovým. Závazek označuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob pouze v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má právo od dlužníka požadovat, aby pro něj (či pro jiného) např. něco vykonal nebo mu něco dal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli nikoli vůči jiným osobám. Závazky vznikají nejčastěji smlouvou. Naproti tomu věcná práva jsou charakterizována vztahem osoby k věci, jejíž právní osud sledují, působí i vně závazku vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se zásahů do práva a strpět jeho výkon oprávněným. Od pravidel občanského zákoníku, která se týkají věcných práv, se zásadně není možné odchýlit dohodou stran. Pokud se strany přesto rozhodnou pro odlišné řešení, které zákon nepřipouští, nemohou se takového ujednání dovolávat vůči třetím osobám. Oproti tomu závazkové právní vztahy jsou upraveny dispozitivně, pro případ, že si strany nezvolí jiné řešení. Stranám závazku je tedy ponechána větší míra volnosti. Pro věcná práva je typická jejich publicita, tedy veřejnost (existenci těchto práv je často možné ověřit ve veřejných seznamech, z nichž nejvýznamnější je katastr nemovitostí). Závazková práva jsou naopak právy, která tuto vlastnost zpravidla nemají (výjimkou v tomto směru je nájem či pacht v NOZ). Podle současného OZ jsou věcnými právy právo vlastnické, zástavní, zadržovací a práva odpovídající věcným břemenům. Jako věcné právo může být sjednáno rovněž právo předkupní, to ovšem jen k nemovitým věcem. Novinkou je znovuzavedení práva stavby do českého práva, institut přídatného spoluvlastnictví a podrobná úprava správy cizího majetku (včetně svěřenského fondu). V rámci věcných břemen rozlišuje NOZ mezi služebnostmi a reálnými břemeny. NOZ se vrací ke správné systematice, odstraňuje problematická místa současné úpravy a doplňuje některé praktické a užitečné instituty. Tam, kde stávající úprava praktickým potřebám vyhovuje, dochází k jejímu převzetí či k pouhému upřesnění a vylepšení. (z materiálů ministerstva spravedlnosti) -es- 8 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2014

8 Ohlédnutí za Bílokarpatskými slavnostmi 2014 O druhém červnovém víkendu se v Uherském Brodě už potřetí konaly Bílokarpatské slavnosti (BKS). Letos se kvůli rozsáhlé rekonstrukci Masarykova náměstí přesunuly do areálu sokolského stadionu, přilehlého parku a louky nad muzeem. Pořadatelé namíchali vskutku pestrou paletu akcí. Mysleli přitom na všechny generace, ale i třeba na fakt, že někdo dá raději přednost sportu než kultuře. DEN PRVNÍ PÁTEK Páteční program zahájily v 17. hodin dvě akce současně. Na stadionu odstartovala Noc patriotů, tedy přehlídka regionálních rockových kapel, a v Galerii Panský dům se konala vernisáž Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. O hodinu později a jen o pár metrů dál v Cafe Clubu zahajovala další výstava nazvaná Ptactvo Bílých Karpat ve fotografii. Autorem nádherných fotografií je Jan Vodička. Ještě bychom málem zapomněly na třetí výstavu, která se taktéž zařadila k doprovodným akcím BKS. V Galerii ZUŠ se už ve čtvrtek uskutečnila vernisáž výstavy nazvané Brody v Brodě putovní výstava vítězných snímků fotografické soutěže pěti Brodů, která vznikla z iniciativy havlíčkobrodského fotostřediska. Kdo dává přednost umění Thálie, mohl páteční večer věnovat divadlu a v Domě kultury zhlédnout inscenaci Na drátě je klokan v podání DS Jiří Poděbrady s hostujícím Igorem Barešem v hlavní roli velvyslance entomologa. DEN DRUHÝ SOBOTA Sobota slibovala bohatý program od samého rána až do půlnoci. Na sokolském stadionu dopoledne probíhal tradiční jarmark lidových výrobků. Nákupy zpříjemňoval koncert Tanečního orchestru Stanislava Sládka. Ve žlebu za muzeem se usadili a své umění předváděli kováři, nad nimi na louce byl ráj pro děti selský dvůr (výstava chovatelů), kde si mohly pohladit živá zvířata a dokonce si i vybrat přímo z kurníku z podsádky vejce (a odnést si ho domů). O kousek dál probíhal karpatský dřevorubecký víceboj, kde si zájemci mohli zkusit rozštípnout dřevěné špalky či závodit, kdo dříve přeřeže pilou ZPRAVODAJSTVÍ poleno. Mistři opratí zase ukázali, jak se pomocí koňů sváží dřevo, a kdo chtěl, mohl se svézt na bryčce tažené párem vraníků. Obědový čas patřil koštu gulášů. Ve třech kotlících nad ohništi voněl guláš srnčí, hovězí a karpatský (s uzeným kolenem) a řada zájemců nápadně připomínala předlistopadovou éru nekonečných front na banány a mandarinky. Tematika Bílých Karpat byla k vidění i v Q-galerii, kde si zájemci mohli prohlédnout krásné přírodní scenérie našich hor zachycené objektivy fotografů Libora Velana a Zdeňka Zábranského. Odpolední program zahájil Janek Ledecký a zazpíval divákům své největší hity. Ze slovenského družebního Nového Města nad Váhem přijel výborný folklorní soubor Otava, který vystřídala domácí Olšava s Oldšavou. Z holandského Naardenu vystoupily hned tři formace: Wallenkraaiers (Vrány z pevnosti dechovka), Schlagwerk (bubenická skupina) a Gamellan Gruppe, která předvedla kulturu ostrova Bali zahrála a zatančila jednu jejich národní pohádku. Pestrý program pokračoval vystoupením Aerobicu ZŠ Pod Vinohrady a koncertem skupiny Rabussa z Přerova, která hraje tzv. historický folk. Na Balkáně v tu dobu vyhrávala country a porcovalo se grilované selátko. Večer patřil další hvězdě americké zpěvačce a kytaristce Janet Robin, kterou doprovodili muzikanti z November 2nd. Ti posléze v hudební produkci pokračovali s vlastní zpěvačkou. Na závěr vydařeného dne nemohla chybět skvělá ohňová show skupiny Fuerza Del Fuergo. DEN TŘETÍ NEDĚLE Nedělní pořady zahájil zcela netradičně fotbal na stadionu Lapač. Přesněji první ročník fotbalového turnaje přípravek kopané O pohár Bílých Karpat. Vítězný pohár z rukou místostarosty Petra Vrány a prezidenta ČSK Josefa Hamšíka převzal domácí ČSK Uherský Brod A. Slavnostní předání poháru se uskutečnilo i před zraky návštěvníků slavností, kde jej klukům z vítězného týmu definitivně předal a poblahopřál jim i starosta Patrik Kunčar spolu s Bílým Karpatem. Za muzeem v pořadu I pes žije v našem městě pod vedením cvičitelky Dany Strakové předvedli pejsi ukázky z agility (překonávání překážek na přesnost a čas) a k vidění byly i ukázky výcviku služebních psů. Hned vedle bavili děti zaměstnanci DDM, kteří pro ně připravili nejrůznější hry a soutěže. Na sokolském stadionu byl po celý den program zaměřen na představení mikroregionů Bílých Karpat, a to od Valašských Klobouk až po Horňácko a Ostrožsko a samozřejmě i těch ze slovenské strany hranice. Regiony se představily vystoupením svých kroužků na pódiu, prezentacemi svých zajímavostí a krás ve stanu vedle pódia a nechyběli ani regionální výrobci či prodejci potravin. V parku souběžně probíhal Táta fest soutěž pro tatínky, dědečky, strýčky a děti, konaná v rámci celorepublikové aktivity ke Dni otců. Folklorní smršť na stadionu přerušil příjezd Bílého Karpata, vládce našich hor, který společně se starostou Patrikem Kunčarem pozdravil diváky a návštěvníky slavností. Hned po něm se dostavil sám uherský král Matyáš Korvín, pro jehož vojska se naše město stalo od roku 1468 opěrným bodem a jeho ovládnutí bylo zárukou nerušeného spojení mezi Moravou a Povážím. Historický obraz sehráli herci Divadla Brod společně se šermířským klubem ŠKUB. Slovenského krále vystřídali současní hosté ze Slovenska FS Rozvadžan z Trenčanských Stankovců a FS Kubra. Poté opět pokračovala přehlídka mikroregionů z moravské strany. Raritou byl Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic, který vede Vladimír Schlimbach. Třídenní Bílokarpatské slavnosti 2014 uzavřela folkrocková skupina Huménečko z horňáckého Lipova. Nezbývá než poděkovat všem organizátorům: městu Uherský Brod, spolku Uherskobrodští patrioti a společnosti Gradeors, kteří pod vedením hlavního koordinátora místostarosty Petra Vrány třídenní kulturně společensko sportovní maraton připravili. Nashledanou zase za rok v Uherském Brodě. Plné znění textu a obsáhlé fotogalerie ze všech tří dnů BKS najdete na webu města. Markéta Švehlíková a Elen Sladká SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ NA VELKÉ JAVOŘINĚ - JÍZDNÍ ŘÁDY Odjezd autobusů označených symbolem Javořina 2014 z Uherského Brodu. Jízdné je pro účastníky slavností ZDARMA. UPOZORNĚNÍ: odjezdy autobusů ze stanovených nádraží a zastávek nemusí přesně odpovídat času odjezdu. Z tohoto důvodů doporučujeme na autobus počkat. Každý cestující musí mít u sebe platný doklad: občanský průkaz nebo cestovní pas. Příjezd z české strany na Velkou Javořinu je umožněn osobním autem pouze po Kamennou boudu, dále je možno pokračovat pěšky nebo na kole. AUTOBUS Č. 3 STANICE odjezd AUTOBUS Č. 4 STANICE AUTOBUS Č. 5 odjezd Stanice STANICE odjezd Uh. Brod aut. nádraží Uh. Brod aut. nádraží Luhačovice vlakové nádraží 7.30 h 7.30 h 7.45 h zastávky ČSAD Luhačovice zast. ČSAD směr Uh. Brod 7.30 h Havřice zastávky ČSAD 7.35 h Nivnice zastávky ČSAD Biskupice zastávka na rozcestí 7.40 h 7.55 h Polichno zastávky ČSAD 7.45 h Drslavice zastávky ČSAD 7.40 h Korytná zastávky ČSAD 8.05 h Újezdec zastávky ČSAD 7.50 h Hradčovice zastávky ČSAD 7.45 h Strání Květná zast. ČSAD 8.15 h Uh. Brod zast. u Penny Marketu 7.55 h Veletiny zastávky ČSAD 7.50 h Velká Javořina 9.15 h Uh. Brod u zim. Stadionu 7.58 h Vlčnov Nivnice zastávky ČSAD 8.05 h 8.00 h zastávky ČSAD směr D. Němčí Dolní Němčí sušička 8.10 h Slavkov - křižovatka 8.15 h Korytná zastávky ČSAD 8.15 h Strání Květná zastávky ČSAD 8.30 h Strání Květná zastávky ČSAD 8.25 h Velká Javořina 9.20 h Velká Javořina 9.15 h opačný směr Velká Javořina h opačný směr Velká Javořina h opačný směr Velká Javořina h 7-8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9

9 SOCIÁLNÍ VĚCI PODĚKOVÁNÍ Oblastní charita děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí účelové dotace (VFP) z rozpočtu města v roce 2014 v celkové výši Kč. Dotace je určena na financování projektů: Charitní pečovatelská služba ( Kč), Krizové centrum ( Kč), Terapeutická dílna sv. Justiny ( Kč), Azylový dům pro matky s dětmi v tísni ( Kč), Denní stacionář Domovinka ( Kč) a Centrum seniorů ( Kč). Celkem tento projekt předpokládá rozpočtové náklady ve výši Kč. Finanční prostředky budou konkrétně použity na mzdové náklady včetně odvodů, nákup pohonných hmot a úhradu energií pro Charitní pečovatelskou službu, na nájemné krizového centra, na mzdové náklady včetně odvodů Azylového domu, na mzdové náklady včetně odvodů a úhradu energií Denního stacionáře a na úhradu energií Centra seniorů. BLAHOPŘÁNÍ Milému tatínkovi a dědečkovi, panu Františku Schnürmacherovi k jeho životnímu jubileu 85. narozenin, které oslavil 6. července, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, síly, štěstí, radosti, optimismu a do dalších let hojnost Božího požehnání. Ze srdce manželka Věra a děti Jirka, František, Jana, Věrka a Blanka s rodinami Dne 25. srpna oslaví 90. narozeniny naše maminka, babička a prababička, paní Božena Sochorová. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí dcery Marie, Věra a Marcela s rodinami. Dne 11. července uplynul smutný rok bez naší milované manželky, maminky a babičky, paní Ludmily Hřibové. S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami. Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene. Kdo tě miloval, ten nikdy nezapomene. Dne 21. července uplynulo 8 let od úmrtí Miroslavy Bílavčíkové. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel Petr a děti Martin a Adéla. Těžko se s tebou loučí, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále budeme mít. Dne 21. července vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana Josefa Matějíka. Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Manželka a děti Filip a Tereza. Dne 22. července uplynulo 15 let od smrti pana Bohumila Švestky. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují syn s rodinou. V letošním roce by oslavili manželé Jaroslav a Marie Bartošovi nedožité 105. narozeniny. Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim s námi tichou vzpomínku. Děkují dcery s rodinami. Kdo tě měl rád, vzpomene, kdo tě miloval, nezapomene. Dne 30. července uplyne 1 rok od úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky Marie Lovecké. S láskou vzpomínají děti s rodinami. V červenci vzpomínáme nedožité 90. narozeniny a 10. výročí úmrtí naší maminky, paní Anastasie Pummerové, roz. Kočařové. Vzpomeňte s námi. S láskou a vděčností Zdenka, Marie a Vladimír s rodinami. Dne 8. srpna vzpomeneme 1. výročí úmrtí Ing. Drahoslava Horňáka. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. VZPOMÍNKY Vzpomínky jsou trvalejší, než květy nejkrásnější. Květy uschnou, ale vzpomínky na tebe zůstanou. Dne 30. června vzpomeneme nedožitých 60 let pana Františka Brostíka. Vzpomeňte s námi. Maminka, sestra Alena a Jana s rodinou. Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene. Dne 6. července uplynul 1 smutný rok, co nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička, paní Ludmila Machálková. S láskou a úctou vzpomínají manžel František, syn Rostislav a dcera Dana s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kdo vzpomněli s námi. Dne 23. srpna vzpomeneme nedožité 100. narozeniny pana Václava Sochora. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Božena a dcery Marie a Věra s rodinami. Jak rychle běží život, když je šťastný, ovšem v neštěstí se život zastaví Dne 23. července vzpomeneme 15. výročí tragického úmrtí Mgr. Věry Bradáčové, rozené Šustalové. S láskou vzpomíná otec Josef Šustal, sestra Petra s rodinou a ostatní příbuzní. Kdo pro nás tolik lásky měl, ten v srdcích našich neumřel. Dne 27. srpna tomu bude 7 let, co nás opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček, pan Karel Rachůnek. Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn a dcera s rodinou. Dne 29. srpna by se dožil 70 let dlouholetý fotbalový činovník pan František Jančář z Těšova. S láskou vzpomínají syn Radovan s rodinou, dcera Šárka s rodinou, dcera Petra s rodinou a manželka. 10 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

10 Oslavy 20. výročí otevření penzionu Letní Vánoce s Kamarády Poslední pátek v květnu si zaměstnanci, obyvatelé i hosté Domu s pečovatelskou službou (DPS) známějšího pod názvem penzion, připomněli 20. výročí otevření tohoto zařízení. Celý den se nesl v duchu oslav, setkávání a kulturních akcí. Hned ráno potěšil svým vystoupením dětský folklorní soubor Holúbek z Katolické ZŠ. Odpolední program zahájil na prostranství před DPS Orchestr Stanislava Sládka ze ZUŠ a vystoupily také děti z nízkoprahového zařízení Větrník s krátkou pohádkou. Po celý den běžela ve vstupních prostorách penzionu videoprezentace a výstava fotografií zachycující dvacetiletou historii DPS. Samotnou slavnost uvedla a přítomné přivítala ředitelka sociálních služeb Uherský Brod Marie Vaškovicová. S krátkou zdravicí přišel také místostarosta Jan Hrdý a radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof. Marie Vaškovicová připomněla dvacetiletou historii nejen budovy DPS, ale i jeho obyvatel a zaměstnanců. Několika lidem, kteří zde bydlí už od otevření penzionu, předala kytičku a všem obyvatelům pak velký dort v podobě budovy DPS. Od obyvatel a zaměstnanců pak ředitelka dostala krásnou kytici dvaceti rudých růží. Zaměstnanci si také připravili milé překvapení za doprovodu Orchestru Stanislava Sládka sborově zazpívali několik známých písniček, které si ovšem otextovali slovy vztahujícími se k penzionu a jeho dvacetileté existenci. A protože ten den bylo opravdu chladno, všichni rádi přijali pozvání na prohlídku společných prostor penzionu. Někteří obyvatelé pak pozvali návštěvníky i na prohlídku svých bytů a dokonce je pohostili štamprlkou slivovičky. Po oficiálním programu se pokračovalo v oslavách v prostorách jídelny, kde hrál k poslechu i tanci Vlastimil Novák a občerstvení zajistili zaměstnanci a pan Hrabec. Provoz DPS byl zahájen na jaře roku V současné době zde žije na osm desítek obyvatel. Ubytování je poskytováno v 72 obytných jednotkách, z nichž 9 bytů je vícepokojových, ostatní jsou garsoniéry (osm z nich je bezbariérových). V budově se nachází i lékařská ordinace, kadeřnictví, kuchyňský provoz, knihovna, společenská místnost, hygienické středisko a prádelna. -mva-, -jv- Ne, nemýlíte se! Dne 7. června 2014 se konala šprýmařská akce Štědrý deň aneb nebojme sa štědrosti v létě! Na letní oslavu pozvalo veřejnost uherskobrodské občanské sdružení Kamarádi, což je organizace, která sdružuje rodiče postižených dětí a jejich přátele a kamarády a Spolek dobrovolných hasičů. Večer se konal v sídle tohoto sdružení v Havřicích, v bývalé knihovně. Na večeru vystupovala mladá zpěvačka Katka Knapová, která už na jaře zpívala na dobročinné akci pro Kamarády. Zazpívala písně z muzikálů a u stromečku koledu, kterou navodila patřičnou vánoční atmosféru, i když venku panovalo ryze letní počasí. Na společném večeru nechyběla ani slavnostní vánoční večeře s tradičním kaprem a bramborovým salátem, vánoční stromeček s dárky. Po vystoupení mladé zpěvačky s nádherně zbarveným hlasem, o které ještě uslyšíme, se konala diskotéka za přispění DJ Petra Škařupy a bohatá tombola. Diskotéka sice nepatří k tradičním vánočním zvykům, zato pobavila všechny Kamarády a jejich přátele. Zatancovali si, povídalo se a členové sdružení Kamarádi by chtěli na tento zvyk navázat i v příštích letech tak, aby se z oslav stala tradice. SOCIÁLNÍ VĚCI / ŠKOLSTVÍ ČAJ O PÁTÉ Tradiční akce Čaj o páté se letos uskutečnila v pondělí 26. května. Organizaci měla na starosti Oblastní charita Centrum seniorů. Jako obvykle se odpolední posezení seniorů konalo v Domě kultury, jehož stoly slavnostně vyzdobily pracovnice Terapeutické dílny. Ty také ve foyeru v průběhu akce předváděly a nabízely výrobky svých klientů. Čaj zahájili místostarosta Petr Vrána a zástupce ředitele Oblastní charity Libor Mikel. Starosta Patrik Kunčar přišel mezi seniory na chvíli mezi svými pracovními povinnostmi. K tanci a poslechu hrál Milan Macháček, vystoupili také žáci ZUŠ, kteří letos úspěšně soutěžili v republikových i mezinárodních kolech pod vedením Romana Švehlíka, shrnula vedoucí Centra seniorů Jana Hrdinová. Na nižší účasti se tentokrát podepsala prudká popolední bouře. Ti, kteří přišli, si však tance a milé společnosti užili dosyta. Akce se konala ve spolupráci s městem Uherský Brod a za podpory sponzorů města Uherský Brod, Linei Nivnice, a.s., Šestáka a spol., spol. s r.o., Tekoo spol. s r.o., United Bakeries pekárna Uherský Brod a Rose art Uherský Brod. -es- Na organizaci se podílel také Spolek dobrovolných hasičů z Uherského Brodu, kteří ochotně zapůjčili vybavení. Patří jim poděkování, poněvadž přispěli svým dílem ke zdaru celého večera a udržovali dobrou atmosféru. Poděkování patří všem sponzorům, kteří akci podpořili: Lenka Prachařová, prodejna oděvů v Uherském Brodě, TEKOO s.r.o Uherský Brod, Svatava Josefíková Vlčnov, ing. Vrága Vlčnov, Cukrárna Hampl Uherský Brod, restaurace Balkán Uherský Brod, Bar Nico, Luhačovice. Všem patří díky Kamarádů za vstřícnost! -AB- STŘÍPKY Z DĚNÍ V BRODSKÝCH ŠKOLÁCH, ŠKOLKÁCH A ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍCH ZŠ MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Návštěvníci tradičního Dne otevřených dveří měli možnost se účastnit výuky matematiky, přírodopisu, češtiny, angličtiny a dalších předmětů a také netradičních forem výuky, jako byl Sluníčkový den, didaktické hry či tvorba krátkých animovaných filmů. Součástí programu byla prezentace projektu Člověk v tísni Příběh mojí rodiny, na kterém pracovali šesťáci. Návštěvníci si prohlédli nově vybudované učebny fyziky, chemie a biologie, velký zájem budila místnost pro relaxaci s prvky programu Snoezelen. Díky návštěvníkům také poputuje dalších 1114 Kč pro školu v Simike v Tanzánii. Vysokoškoláci z Prahy žákům 8. a 9. tříd ukázali, že chemie je velmi zajímavá věda s velkou budoucností. Hodina moderní chemie je projektem, který popularizuje chemické disciplíny a inspiruje k jejich dalšímu studiu.. Třída 4. C si pod vedením učitelky Jany Dvořákové připravila zajímavý projekt podporující čtenářskou gramotnost. V první třídě přišli rodiče do školy číst dětem, nyní naopak četly děti rodičům. Ve skupinkách se střídaly v hlasitém předčítání z knihy Děti z Bullerbynu a poté vypracovávaly písemný test, týkající se nejen porozumění textu, ale také nejrůznějších gramatických jevů. Čtení u dětí podporuje paní učitelka i dalšími způsoby. Za každou přečtenou knihu (a převyprávění obsahu) získává žák body a děti soutěží, kdo jich za školní rok nasbírá víc. Každý rok také čtou z tabletů elektronickou knihu. Otázky k textu jim paní učitelka promítá na tabuli a děti odpovídají pomocí hlasovacího zařízení. MŠ HAVŘICE Uspořádala ke Dni matek Odpoledne pro radost v Amfíku Bukovina v Popovicích. V hudebně pohybovém pásmu se představily všechny tři třídy MŠ. Maminky dostaly přání s fotkou, dárek a dětmi vlastnoručně připravený jahodový dortík ke kafíčku. Po vystoupení čekala na děti stezka plná úkolů, v jejímž cíli obdržely sladkou odměnu. MDD oslavili rodiče s dětmi na SEVO Maršov. Odtud je na pohádkovou výpravu s plněním úkolů vyslala pohádková víla. Cíl cesty byl u rybníka v Pašovicích. Na Maršově se uskutečnilo i setkání s hasiči, kteří dětem představili nové hasičské auto a předvedli ukázku hašení požáru. Děti si dokonce samy mohly na hasiče zahrát. DDM Uspořádal Rybářské závody mládeže. Padesát pět mladých závodníků chytilo v přehradě Ordějov kolem pěti set ryb. Uskutečnil se také křest mladých absolventů Rybářského kroužku DDM. Druhý ročník Dne otců u rybníka ve Vinohradech přilákal bezmála stovku rodičů a dětí, kteří si vyzkoušeli zručnost indiánů při lovu bizona, jízdu kánoí po Stříbrném jezeře, přechod po laně přes Údolí smrti nebo indiánské válečné líčení. Na tradiční akci Medový den si žáci MŠ a ZŠ pod vedením Jiřího Sladkého a mladých včelařů z kroužku DDM vyzkoušeli včelařské pomůcky, ochutnali chleba s medovým máslem a zapili ho medovo mátovou šťávou s limetkou. Zažili život ve včelím království a zhostili se jedné z rolí obyvatel úlu. DEN DĚTÍ V ÚJEZDCI Druhý ročník akce Pohádková ves ke Dni dětí společně uspořádali trenéři mládežnických fotbalových týmů TJ SOKOL, Mozaika, Rodičovský klub erko a UjeTé divadlo. Více než 160 dětí a dospělých si na 10 stanovištích mohlo vyzkoušet své dovednosti a znalosti. V cíli pak nescházela zasloužená odměna. Malí herci z UjeTého divadla pak sehráli hříčku Dva tovaryši. Pořadatelé děkují všem sponzorům a dárcům, kteří tuto hezkou akci pomohli zajisti (plné znění všech textů a fotografie z akcí najdete na -mva- 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11

11 ŠKOLSTVÍ Literárně-dramatický obor ZUŠ ovládl kraj, republiku i zahraničí Školní rok se uzavřel a pro žáky literárně- -dramatického oboru (LDO) se stal nejúspěšnějším rokem v jeho dosavadní historii. DEBRUJÁŘI VE FINÁLE MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE POHÁR VĚDY KVARK V září jsme derniérovali pohádku O Popelce, kterou vidělo více jak 300 malých diváků a inscenace se dočkala 12 repríz. Během školního roku jsme nazkoušeli 6 nových inscenací (Pět malých černoušků, Bajaja, Rozhádaná písmenka, Jamie a upíři, O studánce Ohloběnce a Plasty s.r.o.). Další dvě inscenace čekají premiéry na podzim (Jedničky má papoušek a Poslední večeře). Přepracovaná pověst Aleny Bartošíkové O studánce Ohloběnce se stala naší první mezinárodní premiérou. Hráli jsme ji poprvé v divadle v Trenčíně v rámci mezinárodního projektu Pověsti. Folklorní poetika, herecké výkony spojené se vstupy tanečního oboru a světelné efekty upoutaly pozornost zaplněného sálu a vyvolaly bouřlivý potlesk. Na domácí půdě jsme inscenaci znovu sehráli v rámci odpoledne Tanec, tanec. V literární oblasti oboru jsme se zúčastnili dvou soutěží. Vítězi krajského kola Národní soutěže ZUŠ se stali Jana Valečková se svým textem Co se mi to přihodilo a Kryštof Švehlík s textem Drobnosti. V soutěži s ekologickou tematikou se na 1. místě umístil David Strnad s textem Uklidňující horizont, 3. místo získala opět Jana Valečková. Největší úspěchy jsme slavili na poli uměleckého přednesu. Jsme jedinou ZUŠkou v republice, která se probojovala do všech celostátních kol recitačních soutěží. Do ústředního kola Wolkrova Prostějova se probojovaly Šárka Jedličková a Klára Krkošková. Vítězem Dětské scény ve Svitavách se stal Kryštof Švehlík s textem O Krištůfkovi, který se schoval v mixéru. V národní soutěži ZUŠ vybojoval zlatou medaili Kryštof Švehlík a Šárka Jedličková získala pro naši ZUŠ krásný bronz. V měsíci květnu jsme se pokusili srovnat síly v mezinárodní konkurenci. Ve slovenské Kremnici probíhala za účasti Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a Česka přehlídka Prednášam, teda som. Nejúspěšnější recitátorkou se stala Patricie Guričová (zlatá medaile v próze, bronz v poezii), dále Štěpán Šmíd (zlatá medaile v próze) a Kryštof Švehlík (stříbrná medaile v próze). Všem vítězům (ale i poraženým), rodičům a paní ředitelce děkuju za výdrž s panem učitelem. -RŠ- V Nymburce se konalo mezinárodní finále soutěže Pohár vědy Kvark 2014, který každoročně pořádá Asociace malých debrujárů ČR. Do tohoto finále postoupil z Gymnázia J. A. Komenského tým Motorky (Kuba s Matějem ze Sekundy A a Jana s Terkou z Tercie A) pod vedením Boženy Rytířové. Ve své kategorii se umístil na krásném 4. místě. Na podzim 2013 na naší škole vznikly tři týmy: Motorky, Mamakuda a Wormíci tým septimánů, loňských vítězů. V lednu 2014 bylo zveřejněno zadání prvního domácího kola. Úkoly v každém kole byly rozděleny do tří částí. Jedna část byla věnována kreativitě soutěžících, v rámci této části si týmy měly postupně zvolit název týmu, pokřik, logo a navrhnout tričko. Další část byla věnována teorii a ve třetí části měli žáci za úkol vždy vyrobit nějaký přístroj, zdokumentovat jeho výrobu a mít jej připravený pro případné postoupení týmu do finále soutěže. Ve čtyřech domácích kolech soutěže postupně žáci vyrobili dva dalekohledy, přesýpací, sluneční a vodní hodiny, tři typy kompasů a dva modely větrné elektrárny. Tým Motorky postoupil s maximálním možným počtem bodů. Do finále si musel připravit experiment, který pak měl předvádět ostatním na pódiu ve formě krátké scénky. V pátek třináctého června jsme vyrazili na úmornou a díky zpoždění vlaku pětihodinovou cestu do Nymburku. Krátce před půl osmou se všichni soutěžící sešli k první části soutěže. Scénka se Motorkám povedla i přes obrovskou nervozitu a vysokou vyrovnanost všech týmů. V sobotu ráno jsme začali připravovat prezentační stůl a stěnu za ním. V porotě, která obcházela jednotlivé stoly, byli odborníci z vysokých škol, z Akademie věd, z pořádající Asociace malých debrujárů a všichni vedoucí jednotlivých týmů, včetně zahraničních ze Slovenska, Turecka, Kanady a Německa. Podařilo se nám vysvětlit pokusy česky, anglicky a částečně německy i francouzsky. Právě za tuto část soutěže jsme získali velmi vysoký počet bodů. Naše 4. místo v kategorii 2. stupně základních škol a celkové 10. pořadí ze všech 26 týmů včetně těch starších nám udělalo radost. Převzali jsme diplomy, pohár a krásné technické knihy. Děkujeme Sdružení rodičů a přátel gymnázia za finanční příspěvek na startovné. (redakčně kráceno, více na webu města) Božena Rytířová, vedoucí týmu První bakaláři jsou v Uherském Brodě Bakalářské studium na střední škole COPt slaví dvě jubilea. Před dvaceti lety (1994) zde byla založena pobočka Vojenské akademie Brno a zahájeno studium. První matrikulace ve městě se konala na Panském domě za účasti děkana a dalších profesorů. Studium s názvem Ruční palné zbraně bylo v Uherském Brodě do roku 2004, kdy se Vojenská akademie Brno změnila na Univerzitu obrany a tím pádem zde nemohli studovat zájemci z civilního sektoru, ale jen vojáci. V roce 2004 proto převzala pobočku SŠ COPt Vysoká škola báňská Ostrava. Technická univerzita Ostrava tak v Uherském Brodě slaví 10 let své působnosti. Toto výročí bylo vzpomenuto na slavnostní promoci letošních absolventů bakalářského studia, která se konala 1. července v nové aule VŠB Ostrava Poruba. Bakalářské studium na Střední škole COPt je prvním a nejstarším vysokoškolským studiem v okrese. Dosud bylo přijato 487 studentů. Studium ukončilo státní zkouškou a získalo titul Bc. 101 studentů. Po získání tohoto titulu pokračovalo ve studiu na Univerzitě obrany v Brně a na VŠB v Ostravě na magisterském studiu 72 našich bakalářů a titul inženýr získalo 71 studentů. Střední škola COPt v Uherském Brodě je jedinou ucelenou střední školou v oblasti zbraní v celé ČR, která vyučuje učební i maturitní obory a dává možnost studia na VŠ. Vše je za podpory partnerů školy a to především České Zbrojovky a uvedených vysokých škol: VŠB Ostrava Technická univerzita a Univerzita obrany Brno. Střední škola COPT v Uherském Brodě je v rámci České republiky unikátní školou. Kromě puškařů vyučuje obory umělecké (umělecký rytec kovů) a strojírenské. Nad rámec svého základního poslání škola nabízí rekvalifikace v oborech příbuzných strojírenství i puškařství. V posledních měsících to byla rekvalifikace oboru nožíř. Škola má ještě celou řadu dalších aktivit. Jednou z nejzajímavějších jsou stáže v puškařských školách a firmách v Rakousku a Německu, v učilišti podniku Wolswagen a další. Uvedené skutečnosti a další aktivity školy jsou pro zájemce o studium na Střední škole COPt velmi zajímavé, proto má škola naplněnost 100%, i když počty na jiných středních školách v ČR klesají. Josef Borák 12 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

12 Řemeslo má zlaté dno Pod tímto názvem se uskutečnil na Středním odborném učilišti v Uherském Brodě II. ročník zajímavé akce, jejímž smyslem je zábavnou formou přiblížit žákům základních, praktických škol i dětem z terapeutické dílny řemeslné učební obory. Pozoruhodné na tom je, že myšlenka uspořádat zábavnou přehlídku řemesel vzešla od samotných žáků SOU Uherský Brod. Z iniciativy zastřešujícího orgánu Školního parlamentu, se na organizaci a průběhu akce podílela celá škola. Zvědavost a snaha seznámit se hravou formou s řemesly zedníka, klempíře, tesaře, malíře, podlaháře, instalatéra, opraváře zemědělských strojů, automechanika, pekaře či zahradníka přivedla k deseti stanovištím, které obsluhovali žáci příslušných oborů, více jak 120 dětí základních a praktických škol z Uherského Brodu a blízkého okolí a také děti z terapeutické dílny sv. Justiny z Uherského Brodu. Většina školáků od těch nejmenších až po ty nejstarší hra na řemesla zaujala. Zdobení perníčků, sestavování podlahových či instalatérských prvků, výroba píšťalek, malba dle šablon, poznávání nářadí, nejrůznějších autodílů a součástí motoru, výsadba netřesku apod. bylo pro děti nejen zajímavým, ale i poučným zážitkem. Myslím si, že naše škola přišla s velmi užitečným nápadem ukázat potencionálním zájemcům o učňovský obor, že jakékoli řemeslo může být zajímavé a že řemeslná práce má a bude mít vždy nezastupitelné místo také v hektické době robotů a digitálních technologií. Stále totiž platí řemeslo má zlaté dno. Svědčí o tom i skutečnost, že většina našich absolventů se bez problémů a trvale uplatňuje na současném náročném trhu práce. Eva Jurásková, SOU Uherský Brod Úroveň technického vzdělávání na SŠ-COPt ohodnotilo i MŠMT ČR Letošní rok byl v oblasti přijatých žáků na SŠ-COPt Uherský Brod velmi úspěšný. Škola má naprosto plnou kapacitu a to ještě polovinu zájemců o studium nepřijala. Tento trend se opakuje již několik let. Není zvláštní, že si toho všimlo i MŠMT ČR a jako další krok k důvěře zařadilo tuto školu do pokusného ověřování průběhu modelu vzdělávání, které umožňuje ukončení vzdělání jak výučním listem, tak maturitou. K tomuto ověřování bylo vybráno z celé ČR jen 9 škol. Ředitele školy Milana Pechala jsme se proto zeptali: Jaké výhody z toho budou mít žáci? Je to velmi významný krok k podpoře technických oborů. Žáci maturitních oborů technik puškař a mechanik seřizovač si po 3 letech studia mohou vykonat závěrečné zkoušky a dostanou výuční list. Pak teprve pokračují posledním ročníkem k vykonání odborné maturity. Pokud zkoušky nevykonají, i tak mohou pokračovat ve snaze získat maturitu. V čem vidíte největší výhodu vašeho zařazení do tohoto experimentu? Můj názor je, že žáci za stejné období dostanou výuční list, ale i maturitní vysvědčení. Největší přínos vidím však v tom, že po vykonání závěrečné zkoušky se žáci částečně uklidní a půjdou k maturitě s větším klidem. A když by maturitu při nejhorším neudělali, tak mají již výuční list a mohou být přijati do zaměstnání s hodnotnou kvalifikací. Jaké je vaše další spolupráce s MŠMT ČR? Naše škola je pravidelně vybírána MŠMT ČR k různým projektům a často reprezentuje naše školství a Českou republiku na různých mezinárodních výstavách a projektech. Nyní jsme dostali nabídku reprezentovat české školství na výstavě v Moskvě. Ale škola má jen omezené prostředky a ty musíme velmi účelně vynakládat. Takže si nejsem jist, že tuto nabídku využijeme. Nejvíce nás však těší to, že takové nabídky dostáváme. -red- ŠKOLSTVÍ PROJEKT NA SOU UHERSKÝ BROD Od září 2013 realizuje Střední odborné učiliště Uherský Brod celokrajský projekt s názvem Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, který je zaměřen na spolupráci středních škol se základními školami. Od listopadu 2013 se na našich partnerských základních školách (Strání, Luhačovice, Prakšice a UB Mariánské nám.) začala uskutečňovat volnočasová aktivita Technické práce. Naše škola jim poskytla stavebnice, model závodního auta a sady s nářadím, díky kterým se žáci více seznámili se zpracováním kovu, dřeva a konstrukcí automobilu. Na každý kroužek bylo připraveno pro žáky malé občerstvení. V časovém období únor až duben 2014 navštěvovali žáci partnerských škol v rámci svých praktických výuk dílny našeho učiliště, kde pracovali s ručním nářadím na dřevo, kov a seznámili se s moderní garážovou a automobilovou technikou. V květnu a v červnu čekaly na děti z volnočasových aktivit dvě exkurze: na Pilu Kelníky, kde je majitel provedl po areálu firmy a děti tak měly možnost se seznámit se strojním vybavením a vidět celý postup zpracování dřeva od kulatiny až po skládkování řeziva, a druhá exkurze byla do Technického muzea v Kopřivnici, kde nás průvodce seznámil s historií a současností vozů Tatra. Žáci naší školy, kteří absolvují volnočasovou aktivitu Technické dovednosti, navštívili také Technického muzeum v Kopřivnici a již v měsíci březnu se dostali na prohlídku do STK Vlčnov. Karla Řezníčková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Máme nové čtenáře Ve středu 4. června proběhla v malém sále Domu kultury čtenářská slavnost. Prvňáčci ze všech uherskobrodských základních škol přišli složit zkoušku ze čtení. Čekal je také čtenářský slib, při kterém děti slíbily, že se budou o knížky pěkně starat a budou pilně číst. A pak přišla slavnostní chvíle, kdy je rytíř s hradní dámou pasoval na čtenáře. Děti si odnesly nejen krásný zážitek, ale i čtenářský průkaz do Knihovny F. Kožíka a knížku Od A do Zet od M. Wagnerové, která vyšla díky projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. -ABA- Koncert Hudební školy YAMAHA V neděli 8. června vystoupilo v zahradě Panského domu téměř sedm desítek účinkujících. Byly to děti ve věku od jednoho roku do šesti let společně se svými rodiči. Představili tak 3 předškolní obory, které nabízí Hudební škola Yamaha. Zazněly písničky, říkadla, k vidění byly také tanečky, hra na flétnu a na boomwhackers. Vystoupení zpestřily také zpěvačky hudebního oboru Zpěv populární hudby, které zazpívaly dvě pohádkové písničky. -DV- 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 13

13 KULTURA OLDŠAVA V OBLASTI BLÍZKÉHO VÝCHODU Začátkem května se folklorní soubor Oldšava vrátil ze své cesty na Blízký východ. Přijali jsme pozvání na 8. ročník Al Ramtha International folk Festival, který se konal ve druhém největším městě Jordánska, v Irbidu. Naší cestě předcházela složitá vyjednávání o podmínkách účasti na festivalu. Po desítkách spíše méně srozumitelných ů bylo vše dojednáno a my jsme v úterý 22. dubna ve 3 hodiny ráno vyrazili směr vídeňské letiště. Po vyřešení drobných komplikací náš kompletní tým seděl v letadle i s řádně naloženými hudebními nástroji a letěl na východ vstříc novým kulturním zážitkům. 14 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014 Na letišti v hlavním městě Jordánska, (oficiální název Jordánské hášimovské království) Ammánu nás čekali sympatičtí mladí lidé, kteří nás vřele přivítali. Jaké bylo naše první překvapení, když pro přepravu našeho souboru s 24 lidmi, 48 zavazadly a hudebními nástroji včetně cimbálu a basy přistavili mikrobus o asi 21 místech a jedno osobní vozidlo (průvodci byli 4). Nějak se nám vše podařilo naložit a vydali jsme se na původně 20 minutovou cestu do místa festivalu, jak jsme se mylně domnívali, do města Ramtha. Cesta skutečně trvala 1,5 hodiny a skončili jsme ve městě Irbid, kde se nakonec festival konal. Ještě tenkrát nás nenapadlo, že jsme v úplně jiném světě a že pro naše hostitele neplatí časové ani vzdálenostní míry. Již v prvním festivalovém dnu jsme zaznamenali mimořádný úspěch. Diváky našeho prvního vystoupení byli studenti Yarmouk University, oboru hudebního a dramatického, které naše vystoupení nadchlo tak, že tleskáním odměňovali nejen tance a zpěvy, ale i krásnou hru našich muzikantů. Po vystoupení následovalo povinné focení s diváky, kteří některé naše členy ani nechtěli pustit do šaten. V dalším festivalovém dnu jsme se seznámili se všemi zahraničními soubory na slavnostním ceremoniálu, kterému předcházel průvod účinkujících. My jsme do galaprogramu zařadili skvěle zahrané muzikantské číslo a tanec z Kopanic Ozieranie a zejména při vyhazovačkách opět sklidili ovace diváků. Další den byl pro nás i dnem nejnáročnějším. Cestovali jsme společně 3 soubory 4 hodiny autobusem zvaným poulička přes celé Jordánsko z našeho Irbidu na severu u Syrských hranic dolů na jih do Petry. Zase jsme vyjeli s již tak typickým časovým zpožděním a opět se nedostávalo v autobusu místa na kroje a nástroje, ale ani na sezení. Do uličky bylo vloženo několik židlí pro zvýšení počtu přepravovaných osob. Celou cestu jsme pozorovali vyprahlou pouštní krajinu, avšak nálada na palubě byla více než živá, ve znamení prolínání melodií rozličných kultur, ve kterém hlučností vítězili Egypťané bušením do bubnů. Následovala tříhodinová procházka skalním městem Petra, které je od roku 2007 označováno novým divem světa a od roku 1985 zařazeno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Toto město bylo původně založeno jako pohřebiště a vzniklo na křižovatce karavanních cest. Následně se stalo hlavním městem království Nabatejců. Po nádherném, ale díky vysokým teplotám i náročném zážitku ve městě vytesaném do pískovcových skal, jsme se přesunuli do asi hodinu vzdáleného města, kde jsme tančili, zpívali a hráli pro pracovníky Ministerstva kultury Jordánského království. A za to, co Oldšaváci s muzikanty předvedli po tak náročném dnu, je potřeba před nimi smeknout klobouk a stále jejich výkony i ve vyšším věku obdivovat. Následoval den odpočinku, kdy jsme již naší známou pouličkou opět s hodinovým zpožděním našich spolucestujících z Egypta a Alžíru vyrazili k nejslanějšímu moři na světě, k Mrtvému moři. Zážitek to byl nádherný. Ve vodě i v bazénech jsme si zadováděli jako malé děti a užili si ten pocit být u nejníže položené vodní plochy na Zemi. Neustále jsme zkoumali, zda se opravdu udržíme na hladině bez jakéhokoliv většího úsilí. Zdali se ty dvě hodinky strávené u Mrtvého moře nějak blahodárně projeví na našich nemocech, zjistíme asi až po čase. Jako každý den, tak i tento se konal společenský večer za účasti všech souborů. Ihned na začátku nám prezident festivalu sdělil, že je to festival nejen plný vystoupení, ale i přátelství, družby, lásky a zábavy. Což jsme si dokazovali každou noc. Arabské bubny neutichaly ani v ranních hodinách. Festival vrcholil závěrečným galaprogramem v komplexu Jadarské univerzity, kde jsme se rozloučili předvedením několika našich tanců na nejmenším možném podiu. Z tohoto důvodu jsme se rozdělili na dvě skupiny a zařadili tak i efektní tří párový tanec Kopanice s již divácky oblíbenými vyhazovačkami, pak následovaly písně a tance z Uherskobrodska. Na závěr galaprogramu jsme obdrželi ocenění za kulturní program. Poslední den měl být věnován dle organizátorů balení a nákupům, ale my, chtiví poznání, jsme se rozhodli navštívit nedaleké, původně římské město Jerash (Džeraš). Zde, v jednom z deseti měst konfederace Dekapolis, jsme si prohlédli velké množství vykopávek a antických památek. V impozantním divadle jsme vyzkoušeli zpěvem, zda je pravdou to, že se při kulturních akcích nemusí používat mikrofony. Poslední večer jsme předali dárky pořadatelům a ostatním souborům. Balení kufrů nám zpříjemnil další neplánovaný zážitek, a to svíca jednoho domorodce, která se konala na střeše hotelu. Rozlúčka s jeho svobodú byla v ryze mužském zastoupení za zvuku nejen písní, ale i kulometných dávek jiný kraj, jiný mrav. Cestu z festivalu jsme si zpestřili několika dny v Izraeli. Vyzkoušeli jsme rybu sv. Petra skvěle upečenou Tilapii, pluli po Galilejském jezeře a vyhlíželi na Golanské výšiny, obdivovali další římské a byzantské vykopávky v nejrozsáhlejším archeologickém nalezišti v Izraeli v městečku Beit she an. V Jeruzalémě jsme se prošli po Olivové hoře a navštívili Getsemanskou zahradu s tisíciletými olivovníky. Ve Starém městě (zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO) zase obdivovali nejsvětější místa judaismu, křesťanství a islámu. Navštívili jsme Skalní dóm, baziliku Svatého hrobu a naši cestu zakončili u Zdi nářků (Západní zeď). Bylo to nádherné připomenutí historie. Vyzkoušeli jsme akustiku několika kostelů zpěvem moravských písní a naši muži členové Poštěpánského posezení (zvaného PoPo) si u Štěpánské brány (Lví) hrdě zazpívali Štěpánskou hymnu Pil jsem včera. V Betlémě jsme navštívili Chrám narození Páně. V Izraeli pak ještě Tel Aviv s přístavem Jaffa, okoupali se ve Středozemním moři v přístavním městě Haifa a připomněli si dávný příběh boje Židovského národa za svobodu v pevnosti Masada v Judské poušti. Naše izraelská cesta za historií byla protkána zpěvem moravských písní v místech s nádhernou akustikou, v místech, kde se každý cítí být povznesen. Z následné návštěvy zástupců České zbrojovky v Jeruzalémě se dozvídáme pochvalné zprávy o krásných kulturních zážitcích, které tam Oldšava zanechala. A to je pro nás vyznamenáním nejvyšším. Zanechávat po sobě jen dobré a krásné stopy, proto to děláme. Heslem Oldšavy je přece folklor ze srdce. Ivana Sušilová

14 Vlasta Grycová představila v muzeu nové CD Tento hudební nosič má být oslavou životního jubilea zpěvačky a poděkováním za roky společného muzikantského života s Vlastou Grycovou, píše se na přebalu CD. V téměř dvouhodinovém pořadu, který poetickým slovem (a v některých skladbách i hrou na gajdy a zpěvem) provázel ředitel muzea Pavel Popelka, zaznělo všech čtrnáct písní z alba a několik navíc ještě jako bonus. Zpěvačku doprovázela cimbálová muzika, která se v tomto pořadu poprvé prezentovala pod novým názvem Cimbálová muzika Vlasty Grycové (dřívější CM Husličky). K částečně rodinné muzice (kromě dcery, primášky Aničky Přikrylové, v ní hrají a zpívají i obě vnučky) se v některých písních připojili také hosté cimbalisté a osobití autoři krásných aranžmá Marcela Trtková a Jiří Chovanec, mladý talentovaný KULTURA Do posledního místečka zaplněná sloupová síň muzea už předem napovídala, že večer nazvaný Milostné zpívání bude jedinečný. V rámci 17. ročníku Musaionfilmu 2014 zde představila a pokřtila své nejnovější CD s prostým a všeříkajícím názvem O lásce Vlasta Grycová živoucí legenda a fenomenální interpretka především balad a milostných písní ze Strání, Kopanic, Uherskobrodska i Uherskohradišťska. zpěvák Daniel Bruštík či někdejší dlouholetý hudební kolega Grycové a primáš Olšavy Lubomír Málek. Nechyběl ani ženský sbor Netáta, další poklad ze Strání. CD se natáčelo v novém nahrávacím studiu ZUŠ v Uherském Brodě. Jeho kmotrou se tedy stala ředitelka ZUŠ Hana Mahdalová. Nekřtilo se ovšem vínem, ale pěkně po straňansku slivovicí. Tož máme u nás sice sklárny, ale štamprle jsme nevzali, mosíme pit přímo z flašky, konstatovala pobaveně Vlasta Grycová. Krásný večer pak pokračoval v atriu muzea, kde kromě zmiňovaného CD čekalo na návštěvníky grilované maso a vínko, při kterém se ještě dlouho do noci povídalo i zpívalo. Markéta Švehlíková TANEČNÍ SKUPINA RUT PŘEDVEDLA REKONSTRUKCI ŽIDOVSKÉ SVATBY Když před rokem v rámci festivalu Muzejních nocí v Muzeu J. A. K. předvedli členové čtyř kroužků z Hané rekonstrukci Hanácké svajby, přemýšlela jsem, jestli další, už sedmý ročník pořadu Přijďte na svatbu z cyklu Lidová svatba, nezůstane ve stínu loňské folklorní pohádky. Přišlo však další velké a milé překvapení. Do Brodu znovu zavítali Hanáci Taneční skupina Rut z Prostějova a představili zaplněnému atriu muzea přípravy, průběh a zvyklosti svatby židovské. Byl v tom krásném večeru i kus symboliky, provázání minulosti s přítomností: v Uherském Brodě totiž bývala velmi početná židovská komunita, stejně jako v Prostějově, kterému se díky tomu přezdívalo hanácký Jeruzalém. Veškerá požehnání, která jsou součástí obřadu, nebudou vyslovena v hebrejštině, ale českém překladu, a to na doporučení Chaima Kočího (představitel současné židovské ortodoxie a místopředseda společnosti Chevra Kadiša Praha), který se stal, co se týká ukázky obřadu, našim odborným poradcem, a to z důvodu, že hebrejština je svatým jazykem a požehnání nemají vyznívat naprázdno, řekla hned v úvodu Jarmila Sekaninová, členka souboru, ale také Židovské obce Olomouc. Židovská svatba je rituál probíhající podle přesně stanovených zásad vycházejích z biblických tradic. Posvátné spojení muže a ženy se těší v židovské tradici nesmírné úctě. Svatbě předchází ujednání svatební smlouvy (ketuby), která bývá sepsána v aramejštině. Ženich (chatan) se v ní zavazuje opatrovat všechny potřeby nevěsty (kaly). V další části pořadu bylo předvedeno zakrývání nevěsty ženichem, oděným do modlitební šály (dar od nevěsty). Tradiční židovské svatby se odehrávají ve volném prostoru pod svatebním baldachýnem (chupou), který znázorňuje budoucí domov novomanželů. Ženicha pod něj k rabínovi dovedou oba otcové spolu s průvodem mužů, nevěstu přivádí obě matky s průvodem žen a podle zvyku 7x obcházejí ženicha proti směru hodinových ručiček. Čte se sjednaná ketuba, se kterou samozřejmě musí nevěsta souhlasit. Následovala ukázka předání prstenu, který ženich navléká nevěstě na ukazováček pravé ruky a dav zvolá mekudešet (doslovně zasvěcená ). V tu chvíli je sňatek uzavřen. Při obřadu nad vínem pak vybraní muži vysloví sedm požehnání a novomanželé dostanou poprvé okusit vína ve společném svazku. Svědek nakonec podá zabalenou skleničku v šátku ženichovi, který ji rozšlápne (symbolika se zničením jeruzalémského chrámu) a dav zvolá Mazal tov! (přeneseně hodně štěstí ). Aby sňatek byl uznán, musí bezprostředně po obřadu dojít k jeho naplnění pobytem novomanželů v uzavřené místnosti. Po dobu jejich pobytu mimo se svatebčané začnou veselit a poté se k nim znovu přidávají i novomanželé. Aktéři Židovské svatby v Uherském Brodě zachovali i ortodoxní postavení (oddělení mužů a žen). To platí dokonce i při tanci. Jedinou výjimkou je (kromě tance ženicha s nevěstou) tzv. čtverylka, při které jsou povoleny páry v rámci rodiny. Ovšem to, co tanečníci z TS Rut předváděli, hraničilo místy až s akrobacií (tanec s lahví vína na hlavě, skoky, přemety ) muži snad chvílemi popírali i zemskou přitažlivost. Popsat podrobně všechny rituály židovské svatby by zabralo ještě spoustu místa. Jisté však je, že po zhlédnutí Židovské svatby v podání Taneční skupiny Rut se opět budou diváci zákonitě ptát: a co příště, nezůstane svatba 2015 ve stínu té letošní? (více na portále kultura.ub) Markéta Švehlíková Slávek Janoušek s Lubošem Novotným hráli brodské jedenáctce Ještě patnáct minut před začátkem koncertu legendy české písničkářské scény Slávka Janouška a Luboše Novotného v Uherském Brodě nebylo vůbec jisté, zda se uskuteční. Do malého sálu Domu kultury totiž dorazilo pouhých pět diváků. Nakonec počet ustálil na jedenácti posluchačích. O tom, že koncert nakonec bude, rozhodl pán, co přijel na poslední chvíli na kole. Má u nás grátis cédéčko dle vlastního výběru, prohlásil Slávek Janoušek. Brodské jedenáctce ovšem rozehrál a naservíroval parádní devadesátiminutový koncert, plný jemného inteligentního humoru a slovních hříček (v písních i v průvodním slovu). Zazněly písničky staršího data (Mumie, Škoda 1000 MB), písně rodinného typu (Každý potřebuje otce), i písně dětské. Ty původně začal psát na desku, kterou chtěl vydat spolu s Jarkem Nohavicou a Karlem Plíhalem pro své stejně staré potomky. Jenomže soupeřit s Jarkem je šílené a ve chvíli, kdy já jsem měl tři, tak on už jich měl patnáct a Karel ještě ani nezačal. Nakonec Jarek vydal sám své Tři čuníky, Plíhal měl jen svoji Plavala vosa v kofole a děti mezi tím vyrostly. Pak se mi najednou ve druhém kole stalo, že mám ještě pětileté děvčátko, takže mám zas ten důvod, proč psát dětské písně, a tak v roce 2011 konečně vyšlo CD Dušičky, prozradil Slávek. Ačkoliv Slávek Janoušek většinou vystupuje ve dvojici s Lubošem Vondrákem, tentokrát si přizval na pódium Luboše Novotného špičkového muzikanta, který patří k elitě ve hře na nástroj zvaný dobro. Závěr koncertu patřil novinkám zhudebněným básním Jiřího Žáčka a představení publikace My tři a já. Původně se mělo jednat o jedno společné dílo Slávka, Vlasty Redla a Samsona Lenka, nakonec jde o tři samostatné knihy. Všechny mají stejný název, obálka se liší barevně Redl má černou, Janoušek modrou a Lenk žlutou. Poslední song měl symbolický název Spokojená společnost (a brodská jedenáctka spokojená opravdu byla) a nechyběl ani přídavek, hitovka Imaginární hospoda. Markéta Švehlíková 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 15

15 KULTURA / INZERCE Výstava pro malé i velké dámy Vernisáž výstavy modelů historických oděvů na panenkách, která se konala v Muzeu J. A. Komenského, potěšila oko i srdce nejedné dámy. Muzeum zde představilo kolekci 80 modelů ze sbírky Zdeňky Mudrákové, které mapují proměny módy od 13. do 20. století. Návštěvníci výstavy zde mají jedinečnou možnost porovnat vývoj módy. Vedle sebe tu najdete jak velmi složité a zdobné rokokové či barokní róby, tak poměrně střízlivé šaty z období vlády císaře Napoleona, uniformy římských legionářů nebo šaty, které se běžně nosily na ulicích na konci 20. století. Paní Mudráková se šití těchto modelů věnuje od dětství. Vytváří je podle nejrůznějších obrazů a dobových módních časopisů. Během času se jí podařilo shromáždit sbírku dobových fotografií, oděvů a různých doplňků od 60. let 19. století. Pro prezentování modelů jsem zvolila klasické panenky o velikosti cca 30 cm, protože nejlépe dokreslují reálnou podobu jednotlivých kostýmů. Po mnoha experimentech padla volba na typovou postavu panenek Barbie. Jejich postava je totiž ideální pro prezentaci dámských korzetů, které takto nejlépe vyniknou. A korzet u historických oděvu často vytváří samotný základ módní siluety, vysvětlila paní Mudráková. A jak taková panenka v historickém oděvu vzniká? Samotné tvorbě modelu předchází důkladné studium zdrojů a předloh. Různé úpravy látek včetně barvení, obstarávání veškerých materiálů k výrobě. Při požadavku maximálního přiblížení k předloze je tato fáze velmi časově náročná. Trvání samotné výroby je pak již otázkou náročnosti modelu a počtu detailů. Například jen vytvoření šperků pro císařovnu Josefínu trvalo šest hodin. A model pro královnu Alžbětu I. Anglickou pak trval více než měsíc. Každý model dotváří i dobové doplňky, účes, kabelky, rukavičky a šperky. Boty jsou vyrobené klasickým obuvnickým způsobem a dají se vyzouvat. Panenkám nechybí ani spodní prádlo nebo punčochy. Výstava potrvá v muzeu až do konce prázdnin a určitě si ji nenechejte ujít. Elen Sladká TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE PO DEVĚTATŘICÁTÉ Ve foyeru Domu kultury se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků dětské literární soutěže Zelená planeta a dětské výtvarné soutěže Svět očima fantazie a skutečnosti. Jsou součástí mezinárodního filmového ekologicky zaměřeného festivalu Týká se to také tebe. Soutěž zastřešuje Dům dětí a mládeže. Ve 39. ročníku bylo do literární části zasláno 60 prací ze 17 škol a do výtvarné soutěže 473 praci z 19 mateřských, 23 základních a 6 Základních uměleckých škol. Všechny soutěžní práce posuzovala mezinárodní česko-slovenská porota. Prostřednictvím poezie, prózy nebo výtvarného díla děti vyjadřují svůj pozitivní přístup k životnímu prostředí. Vedeni svými pedagogy si již od mladého věku uvědomují, jak nesmírně důležité je pro nás všechny uchovat do budoucna nezkaženou a čistou přírodu a neponičené životní prostředí, upozornil v úvodu slavnosti místostarosta Petr Vrána. Dříve, než si všichni ocenění přišli převzít ceny, zazpívala Vendula Plášková a Kristýna Gajdůšková ze ZUŠ a další žák brodské ZU- Šky David Strnad přečetl svůj vítězný text nazvaný Uklidňující horizont. Výsledkovou listinu soutěže, v níž brodské děti opět zabodovaly, najdete na webu města. -mva- Tak nám zabili Ferdinanda... Do parku vjíždí automobil. Zastavuje pod muzeem a vystupuje z něj následník rakousko- -uherského trůnu, arcivévoda František Ferdinand d Este s chotí Žofií. Vážení občané královského města vítají vzácnou návštěvu, přihlížející dav jásá a mává rakousko-uherskými vlaječkami. Sbor zpívá Zachovej nám Hospodine císaře a naši zem a taky Moravo, Moravo. Ferdinand slavnostně poklepe na základní kámen brodské elektrárny, předá vyznamenání, poté se i se ženou loučí a pomalu odjíždějí. Z davu vybíhá mladík, ozvou se výstřely. Následník i jeho choť umírají. Velká válka právě začíná. Působivým a vydařeným zdramatizováním známé události, která před sto lety rozpoutala první světovou válku, zahájili v dobových kostýmech pracovníci (a přizvaní hosté) Muzea J. A. Komenského velmi stylově výstavu nazvanou Velká válka v muzejních exponátech. Exponáty si můžete přijít prohlédnout do 2. listopadu. Výstava čerpá ze sbírek domácího muzea, Muzea Bojkovska a Zámku Slavkov Austerlitz. Najdete na ní dobové fotografie, včetně těch z Uherského Brodu, dopisy a pohlednice, povolávací listiny, také zbraně, nádobí a oděvy, dále portréty následníka a jeho rodiny, odznaky, busty. Ale také třeba výtisk Slováckých novin z 1. července roku 1914 oznamující smrt arcivévody a jeho ženy nebo buben, kterým Josef Hruboš vybubnoval v ulicích našeho města všeobecnou mobilizaci. Úvodní slovo k výstavě měl Radek Tomeček. Ten je také autorem nové publikace Velká válka a Uherskobrodsko, kterou představí na derniéře výstavy v pátek 31. října v 17 hodin. Jste na ni srdečně zváni! Markéta Švehlíková ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám prostorný zděný družstevní byt 3+1 v Suché Lozi po částečné rekonstrukci (nová plastová okna, koupelna). K bytu patří sklep, výhodou je i prostorná šatna. V domě je nový plynový kotel, byt má vlastní vodoměr. V místě je školka, škola, obchod, pošta, autobus. 10 minut jízdy autem do centra Uherského Brodu! Klidné, hezké bydlení za dobrou cenu, vhodné pro mladou rodinu. Cena Kč. tel.: Důchodkyně koupí v UB byt 1+1 nebo 1+kk, popř. garsonku.tel , Prodáme byt 3+1 v osobním vlastnictví na Nám. 1. máje v UB. Byt je v původním stavu. Malé náklady na bydlení. V domě byla provedena celková rekonstrukce. RK nevolat!!! Tel.: Prodám starší RD 3 + kk v klidném prostředí Uherského Brodu Těšova. K domu patří velký dvůr, zahrada a hospodářské místnosti (dílna, prádelna, sklep, stodola). Zastavěná plocha a nádvoří 319 m², zahrada 352 m². Lze garážovat dvě auta. Možná půdní vestavba a využití hospodářských místností k bydlení. Dům je ihned k obývání, vytápění plynové, vlastní studna. Cena dohodou. Realitní kanceláře nevolat! Tel.: , 16 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

16 PLAVÁNÍ DĚTÍ INZERCE Zveme všechny rodiče s dětmi od 1/2 roku věku v září do bazénu v Uherském Brodě na kurzy plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Děti se hravou a veselou formou naučí vnímat vodu jako přirozené prostředí a rodičům ukážeme, jak mohou s dětmi postupovat při jejich prvních krůčcích do vody.! UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA! S dětmi od 2 měs. plaveme na rehabilitačním oddělení polikliniky v Uherském Brodě. Na všechny malé plaváčky se těšíme. PŘIHLÁŠKY A INFORMACE na tel.: nebo: MÁME KLIMATIZOVANÉ PROSTORY 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 17

17 INZERCE 18 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

18 SPORT Gureň cup má staronového vítěze V neuvěřitelnou zápletku se změnil florbalový turnaj, který se hrál v sobotu 21. června na Orláku pod patronací Miloše Gureně. Do poslední vteřiny posledního zápasu nebylo jasno o medailovém pořadí! Pořadí na 1. až 4. místě určila až závěrečná siréna posledního utkání celého klání. Všechna družstva měla shodně 10 bodů a o pořadí na všech místech rozhodovala jediná branka! Těžko tak vymýšlet dramatičtější zápletku. Turnaj se povedl po všech stránkách. Počasí vyšlo náramně, na turnaji panovala tradičně skvělá atmosféra, řada zápasů měla dramatický průběh, zejména ten poslední, kdy Gura tým vedl ještě 5 minut před koncem 3:0, aby z utkání odešel poražený, uvedl za organizátory Petr Gabriel. Turnaj, který se hrál pod širým nebem na víceúčelovém hřišti se speciální umělkou pro florbal, opět zpestřila účast českého reprezentačního obránce Milana Garčara a kapitána Slováků Juraje Matejky, které zařadil do svého výběru právě Miloš Gureň. V individuálních oceněních si nejprve cenu pro nejpřesněji mířícího hráče v dovednostní soutěži odnesl talent František Vykopal, který hrál za domácí dorostence Orla. Nejlepším střelcem a útočníkem turnaje se stal Zdeněk Kostelník z 1. AC, který zaznamenal 11 branek. Mezi obránci získal ocenění další domácí borec Radim Čuč. Nejlepším brankářem byl pak vyhlášen slušovický Martin Bakule. A tím nejužitějším hráčem se stal kapitán slovenské reprezentace Juraj Matejka, který dotáhnul Gura tým k vítězství. Chtěl bych poděkovat všem za účast, našim florbalistům za skvělou organizaci, jelikož ta je vždy náročnější, než jenom samotná účast, uvedl na závěr starosta brodského Orla Štěpán Janík. Konečné pořadí turnaje: 1) Gura Team 10 bodů 2) 1. AC Uherský Brod 10 bodů 3) FBC Slušovice 10 bodů 4) Orel Uherský Brod A 10 bodů 5) Luhačovice 3 body 6) Orel UB dorostenci 0 bodů -PG- ŠKOLÁCI SPORTOVALI SE ŠÁRKOU KAŠPÁRKOVOU Na hřišti ZŠ Pod Vinohrady se konalo okresní kolo OVOV. Byl krásný slunný den a 80 účastníků ze 7 škol soutěžilo v těchto disciplínách běh 60m a 1 km, švihadlo, trojskok, kliky, hod medicinbalem a dribling. OVOV Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů připravili pro žáky základních škol Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV. Naší milou patronkou byla Šárka Kašpárková, medailistka z olympijských her a mistryně světa v trojskoku na snímku s vítězným družstvem ZŠ Pod Vinohrady. -zm- Orelské sportovní odpoledne se vydařilo ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAKTICKÝCH A SPECIÁLNÍCH Vyvrcholením celoroční sportovní přípravy žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních je postupová soutěž Atletický čtyřboj žáků ZŠP a ZŠS, která začíná vždy v měsíci květnu školními koly. Soutěž vyhlašuje MŠMT a závodí se na všech postupových úrovních od školního kola až po národní. ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod ve spolupráci s DDM UB jsou pravidelně 1x za čtyři roky pořadateli krajského kola. Letos nastoupila k soutěži tříčlenná družstva dívek a chlapců, kteří na základě svých výkonů z okresních kol přijeli reprezentovat své kmenové školy. Na stadionu Lapač bojovali o postup do národního finále v Hradci Králové. Závodníci měřili své síly ve 4 atletických disciplínách: běh 60 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh. Za své výkony získali body, jejichž součet určil v závěru soutěže pořadí družstev ZL kraje a hlavně zajistil postup tří nejlepších jednotlivců z kategorie chlapců i z kategorie dívek do národního kola. Celou akci financoval Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů. Celková finanční dotace na uvedenou akci byla Kč. Umístění družstev chlapců: 1. místo okres Zlín, 2. Uh. Hradiště, 3. Vsetín, 4. Kroměříž Umístění družstev dívek: 1. místo Vsetín, 2. Zlín, 3. Uh. Hradiště, 4. Kroměříž Chlapci: 1. D. Peréz (ZL), 2. J. Červený (ZL), Již po deváté uspořádal Orel na svém Orelském stadionu sportovní odpoledne určené pro celou rodinu. Tentokráte spojili Orli síly společně s uherskobrodskou farností a díky krásnému počasí z toho byla ve výsledku největší účast ze všech předchozích ročníků. Na 500 účastníků si přišlo na své v bohatém sportovně kulturním programu. Mladí sportovci soutěžili jak ve fotbalových dovednostech, tak florbalových dovednostech. Ve fotbale se tradičně soutěžilo v sedmi disciplínách, mj. člunkovém běhu, slalomu s míčem, střelbě pokutových kopů, či tappingu. V kategorii děvčat zvítězila Helča Brnulová, stříbro patří Aničce Pláškové, místo třetí obsadila Katka Dědková. V mladších žácích vyhrál Tomáš Řihák, následován dalším Tomášem Maleňákem, bronz si pak odnesl William Urbanec. Ve starší kategorii chlapců si vítězství vykopal David Jurásek, hned za ním skončil Kryštof Dubský, třetí místo pak putuje do rukou Míši Pummera. Z každé kategorie postoupilo 5 nejlepších do finálového kola, které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti na Velehradě v pátek 4. července v rámci Dnů lidí dobré vůle. Zde mladé sportovce oceňoval patron akce, fotbalový kouzelník s míčem Antonín Panenka. Jako zpestření vyhlásili organizátoři soutěž ve fotbalových dovednostech rodičů. Maminkám vévodila Jarmila Brnulová a tatínkům Vlastimil Urbanec. V bohatém programu nebyla nouze ani o kulturu v podobě hudebního vystoupení kapely MONEYBAND či historického šermu v podání skupiny ŠKUB a nechyběla ani střelba z pušky a praku. Pro ty úplně nejmenší bylo připraveno dětské hřiště, skákací hrad a houpací koníci. Zájemci mohli vyzkoušet své umění taktéž na antukových tenisových kurtech či na víceúčelovém hřišti při florbale. Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří přispěli k přípravě a průběhu Sportovního odpoledne na Orelském stadionu sponzorům městu Uherský Brod a firmě AZUB BIKE, a také všem organizátorům, kteří přispěli svou činností k zdárnému výsledku. VÝSLEDKY SOUTĚŽE VE FOTBALOVÝCH DOVEDNOS- TECH: ŽÁKYNĚ (ročníky 2000 a mladší): 1. Helena Brnulová (620 bodů), 2. Anna Plášková (576 bodů), 3. Kateřina Dědková (572 bodů), 4. Lucie Vokšická (534 bodů), 5. Markéta Prajzová (569 bodů), PŘÍPRAVKA (ročníky 2004 a mladší) 1. Tomáš Řihák (672 bodů), 2. Tomáš Maleňák (642 bodů), 3. William Urbanec (618 bodů), 4. František Kondla (572 bodů), 5. Matěj Dubský (570 bodů) ŽÁCI (ročníky 2000 až 2003) 1. David Jurásek (766 bodů), 2. Kryštof Dubský (740), 3. Michal Pummer (730), 4. Petr Jančář (716), 5. David Hrabalík (690) Petr Gabriel, sekretář, Orel Uherský Brod 3. J. Jakeš (VS) Dívky: 1. D. Klanicová (VS), 2. Z. Chmelařová (ZL), 3. M. Šerá (VS) Atletický čtyřboj je jediná soutěž pro žáky ZŠP a ZŠS, v níž mohou postoupit až do národního kola. Sportovní dopoledne proběhlo v duchu fair play v přátelské atmosféře a bez zdravotních komplikací a hlavně bez úrazů. Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za bezproblémové chování a zodpovědný přístup při plnění všech disciplín. Poděkování patří všem porotcům i pedagogickému doprovodu, pracovníkům DDM, správci stadionu Lapač, KÚ Zlín a MěÚ UB. (kráceno, více na webu města) Lenka Habartová, ředitelka závodu 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 19

19 SPORT Finále žákovského fotbalového poháru OFS vyhráli fotbalisté TJ Sokol Újezdec Těšov Fotbaloví žáci TJ SOKOL Újezdec Těšov vybojovali finálový zápas 1. ročníku Poháru OFS Uherské Hradiště. Do soutěže, které se napoprvé zúčastnilo 10 týmů, vstoupili čtvrtfinálovým duelem na hřišti Březové. Ten vyhráli 4:3. Branky dávali: Tomáš Kelíšek (2), Leoš Bachůrek a Štěpán Bachůrek. Semifinále čekalo kluky v Havřicích. V nervy drásajícím nádherném utkání zvítězili znovu 4:3. Branky: Leoš Bachůrek, Adam Stojaspal, Filip Lekeš, Tomáš Kelíšek. A tak následné finále na ligovém stadionu v Uherském Hradišti bylo pro hráče, trenéry i fanoušky velkou odměnou. Ale i výzvou. Proti našim se postavilo mužstvo Osvětiman, účastník Okresní soutěže, skupiny A, kterou tento tým vede bez ztráty bodu. Výškově a silově vzbuzoval soupeř obavy. Taky se do našich i pěkně zostra pustil. Brankář a obrana museli být stále ve střehu. Ale kluci pod vedením kapitána Filipa Lekeše a v bráně s bezchybným Ondrou Srníkem (v 6. minutě chytil pokutový kop) dokázali eliminovat počáteční drtivou dvacetiminutovku Osvětiman. Dva zásahy pohárového střelce Tomáše Kelíška v první půli zvýšili naděje na úspěch. Druhá půle začala opět silným náporem soupeře, ale naši přesně dodrželi stanovenou taktiku, každý statečně a zodpovědně bojoval, lavička i diváci fandí a tak po závěrečném hvizdu únavu střídá ohromná radost. Fotbaloví žáci TJ SOKOL Újezdec Těšov se stali vítězi 1. ročníku poháru OFS. TJ Osvětimany TJ Sokol Újezdec Těšov 0:2 Tým vítězů: O. Srník, A. Stojaspal, M. Kundrata, Š. Bachůrek, K. Řehák, M. Brulík, M. Daněk, F. Lekeš (kapitán), J. Kubáň, L. Dvořák, T. Kelíšek, M. Vaškovic, L. Bachůrek, J. Hlinský, V. Mikliš, M. Jurák, V. Bachůrek Trenéři: T. Jančář a J. Srník -josr- MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA KROMĚŘÍŽE Judisté TJ Sokol UB se zúčastnili 12. ročníku Mezinárodní Velké ceny v Kroměříži. Na turnaji se sešla výborná konkurence celkem 150 závodníků z Moravy, Slovinska, Polska a Moldávie. Naši závodníci se silné konkurence nezalekli a skoro všichni vybojovali medailové umístění. Umístění v jednotlivých váhových kategoriích: K. Čičatková váha do 32 kg 5. místo, M. Prusenovská (do 36 kg) 1. m., M. Mentzl (do 42 kg) 3. m., K. Chlebcová (do 52 kg) 3. m., T. Skřídlovská (do 63 kg) 3. místo -MZ- NEJMLADŠÍ DĚTI CVIČÍ AEROBIC Nejmladší zástupci aerobiku ZŠ Pod Vinohrady se vydali na republikové finále pódiových skladeb Česko se hýbe ve školách plných zdraví do Sportovní haly SK Slavia Praha. Postoupili sem jako vítězové nejmladší kategorie z Brna. V kategorii do 8 let se spolu utkalo 14 soutěžních skladeb. Naši zabojovali a získali v Praze pěkné 6. místo. Svým úžasným svěřencům děkuji za výbornou reprezentaci školy a neutuchající elán na všech soutěžích a rodičům za pomoc a podporu! Soutěžní aerobik tým N. Klonová, T. Juříková, S. Jálová, M. Polášková, V. Mahdalová, B. Synčáková, A. Gálová, B. Gálová, M. Ondrůšková, Ž. Hadžegová, A. Slívová a nepostradatelný tahoun týmu Z. Šeda. trenérka Broňa Bujáčková REKONSTRUKCE PALUBOVKY Ve sportovní hale probíhá rekonstrukce palubovky a členové TJ Spartak (basketbal a volejbal) a jejich rodinní příslušníci výrazně přispívají ke zlevnění celé akce. Provedli kompletní demontáž staré palubovky včetně všech podkladových vrstev a odvozu materiálu. Příspěvek sportovců a jejich rodičů byl za týden prací téměř 900 brigádnických hodin. Po dokončení výměny topení, palubovky a obložení haly bude ještě nutné halu kompletně uklidit a připravit na ostrý provoz v srpnu Velké díky všem, kteří doposud věnovali svůj volný čas. Svojí prací dokázali, že jim záleží na podmínkách k sportování. Členové TJ Spartak halu nejen využívají, ale umí přiložit ruku k dílu. -red- Jarní oblastní přebory a letní mistrovství plavců Jarní oblastní přebory žactva v Prostějově Plavecký oddíl TJ Spartak reprezentovali v kategorii jedenáctiletých Štěpánka Michalčíková, Jana Mošťková a Žaneta Žáčková, v kategorii desetiletých Viktor Švanyga a Adéla Soukeníková a v kategorii devítiletých Anna Gregůrková. Pro Gregůrkovou to byla první premiéra na velkých závodech a i když nedosáhla na stupně vítězů, předvedla skvělé výkony ozdobené osobními rekordy. Švanyga si vyplaval přeborníka Zlínského kraje na trati 200 m polohový závod a na trati 100 m znak a 50 m znak dokonce v novém oddílovém rekordu. K těmto skvělým výkonů přidal 2. místo na 100 m volný způsob a na poloviční trati doplaval na 3. místě. Soukeníková skončila v půlce startovního pole se zlepšenými výkony. Žáčková zaplavala svá osobní maxima a skončila v půlce startovního V polovině června se sešlo 206 dětí ze 12 školních družin z Brodu a okolí, aby změřily své sportovní výkony na 33. ročníku atletické olympiády. Protože vloni se olympiáda nekonala kvůli nepříznivému počasí (nejprve v daném termínu silně pršelo, v náhradním termínu byla tropická vedra) a i letos se sportovní klání muselo překládat kvůli dešti na jiný termín, byli závodníci správně natěšení. A jak by ne, vždyť bojovali v běhu na 50 m, skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Ve čtyřech kategoriích soutěžili celkem o 72 medailí! Po slavnostním nástupu, vyvěšení dětské olympijské vlajky a přivítání ředitelkou ZŠ Na Výsluní Dagmar Bistrou a ředitelem DDM pole. Mošťková na trati 200 m prsa a 200 m volný způsob doplavala pro bramborovou medaili, náladu si spravila na trati 200 m polohový závod 3. místem. Michalčíková všech šest povolených startů proměnila v 1. místo a tím je v šesti disciplínách přebornicí Zlínského kraje. Triumfovala na tratích 200 m prsa, 800 m volný způsob, 100 m prsa, 200 m polohový závod kde zaplavala nové oddílové rekordy. Ve štafetách obsadili dívky 3. místo. Letní mistrovství ČR Na letním mistrovství ČR v plavání čtrnáctiletých měl TJ Spartak zastoupení hned ve dvou disciplínách, a to na 100 a 200 m prsa. Na tyto závody se dostane na danou disciplínu jen 24 nejlepších z celé republiky, Toto se podařilo Pavlu Hájkovi, který na trati 100 m prsa obsadil 19. místo a dvojnásobné trati doplaval na 21. místě. -RK- Závěrečný trénink Mistrů ČR vedli florbaloví reprezentanti V ZŠ Pod Vinohrady byla zakončena veleúspěšná sezona florbalistů tříd. Pozvání na trénink s nejlepším školním florbalovým týmem ČR po roce opět přijaly známé sportovní osobnosti: florbalový reprezentant ČR a čerstvě hráč finského extraligového klubu Nokian Tampere Milan Garčar a kapitán slovenské reprezentace Juraj Matejka. Pod jejich vedením absolvovali hráči pestrý dvouhodinový trénink, kde nechyběly ukázky florbalové techniky, instruktáž střelby, nácvik kombinací, na závěr i společná hra a penaltový rozstřel. Domů si hráči kromě nevšedního zážitku odnášejí i společné fotografie a podpisy obou sportovců, kterým patří velké poděkování za jejich ochotu, vstřícnost a profesionální přístup. Díky oboustrannému zájmu nezůstane naše spolupráce jen u této ojedinělé akce, ale máme pro naše hráče i ostatní florbalové nadšence na příští prázdniny připravenu opravdovou lahůdku. V posledním týdnu července 2015 proběhne v Brodě florbalový kemp pod vedením těchto dvou vynikajících hráčů. -ZM- ATLETICKÁ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN Alešem Řezníčkem se závodníci rozešli ke stanovištím jednotlivých disciplín. Nejlepší sportovci byli po ukončení zápolení oceněni medailemi a diplomy. Sem tam sice některému z dětí ukápla slzička lítosti nad nesplněným snem o stupni vítězů, ale většina z nich měla i tak radost z účasti na velkém sportovním klání. Tak ať se jejich sny promění v medaile příštím rokem na 34. ročníku olympiády školních družin! Akce je pořádaná ŠD, ZŠ a SKM Na Výsluní ve spolupráci s DDM v Uherském Brodě. Podrobné výsledky najdete na sportovním webovém portálu města. Dagmar Svobodová, vychovatelka ŠD Na Výsluní 20 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

20 SPORTOVNÍ FOTOGALERIE Finále žákovského fotbalového poháru OFS vybojovali žáci TJ Sokol Újezdec Těšov. Více str. 20. Foto: Josef Srník Školáci sportovali se Šárkou Kašpárkovou. Více str. 19. Foto: archiv ZŠ Pod Vinohrady Ve 31. ročníku atletické olympiády MŠ zvítězily děti z MŠ Obchodní. Foto: Zdeněk Moštěk Závěrečný trénink Mistrů ČR vedli florbaloví reprezentanti. Více str. 20. Foto: archiv oddílu Aerobik ZŠ Pod Vinohrady ve finále Česko se hýbe. Více str. 20. Foto: archiv oddílu Deváté sportovní odpoledne na Orláku: Gureň cup má staronového vítěze, sportovaly celé rodiny. Více str. 19. Foto: archiv Orla Plavecký oddíl TJ Spartak na jarních oblastních přeborech. Více str. 20. Foto: archiv oddílu Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních. Více str. 19. Foto: archiv školy Judisté sokola na Mezinárodní velké ceně. Více str. 20. Foto: archiv oddílu Atletická olympiáda školních družin. Více str. 20. Foto: Dagmar Svobodová 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 21

21 INZERCE veterinární Ujezdec ordinace Možnost objednání na určitý termín! gmail.com Pohotovost mimo ordinační hodiny: MVDr. Kateřina Vojtková Uherský Brod Újezdec, Nivky 268 Nabízíme: telefon: otevírací doba: po út st 9 11 čt pá so jen na objednání prevence vakcinace, odčervení, čipování, vystavení europasu laboratorní diagnostika odběry a vyšetření krve do 10 minut akutní medicína včetně hospitalizace interní medicína kardiologie, endokrinologie, dermatologie, gynekologie a porodnictví, urologie odstranění zubního kamene ultrazvukem ultrasonografické vyšetření, EKG diagnostické vyšetření moči a trusu cytologie onkologie chirurgie měkkých tkání nemoci drobných savců a exotů prodej klinických diet a krmiv konzultace a poradenství po dohodě možnost návštěvy u pacienta PRAKTICKÉ NOVINKY V BANKOVNÍCH SLUŽBÁCH nový účet pro všechny zdarma bohatá odměna za řádné splácení úvěrů nejlevnější hypotéky na trhu V Česku sice působí více než dvě desítky bank, pobočky v našem regionu ale má jen několik z nich. UniCredit Bank patří mezi ně. Moderně pojaté obchodní místo můžete navštívit v centru přímo na Masarykově nám Tato banka na rozdíl od většiny konkurentů v posledních letech svou síť na českém trhu dále posiluje a každý rok příjemně překvapí řadou novinek. Zeptali jsme se na ně ředitelky pobočky Ing. Martiny Vystrčilové. Spousta lidí se zajímá o vaše nové U konto. V čem se liší od konkurence? Představte si bankovní konto, za které nemusíte platit žádné měsíční poplatky. Představte si konto, u kterého neplatíte za žádné příchozí a odchozí elektronické transakce, takže až budete posílat platby za nájem, energie nebo třeba zálohu za letní dovolenou, nebude vás to stát už ani korunu navíc. Takový účet určený pro širokou veřejnost zatím v Česku chyběl. Podobné služby mohli dosud získat jen někteří klienti s vysokým příjmem nebo podnikatelé. Navíc to není žádná dočasná marketingová nabídka, uvedené podmínky garantujeme minimálně na deset let. To zní dobře, je o nový účet zájem? Ano, velký. A to jak mezi našimi současnými klienty, tak mezi zájemci, kteří přichází z jiných bank. Účet je prý výhodný pro mladé lidi, kteří rádi cestují. Mám si ho zřídit před dovolenou? Ten účet je výhodný prakticky pro každého. Může si ho zřídit každý ve věku od 15 let až do stáří. Ale je pravda, že účet má ještě jednu velkou výhodu navíc, kterou nejvíc ocení aktivní lidé, kteří žijí naplno a jsou často na cestách. S tímto účtem totiž můžete vybírat hotovost ZDARMA kdykoliv a kdekoliv bez omezení. Z bankomatů vlastní banky i kterékoliv jiné, doma i v zahraničí. Platební karta je praktická věc, ale většina z nás má prostě ráda alespoň několik set korun přímo v peněžence. Zní to dobře. Kde je tedy ten háček, který se z reklamy nedozvíme? Není v tom žádný háček. Účet a uvedené služby jsou opravdu zdarma, a to pouze s jedinou, snadno srozumitelnou podmínkou posílat si na něj měsíčně alespoň 12 tisíc korun. Mladí lidé do 26 let mají účet bez jakékoliv podmínky. Dobře, účet na cesty už mám, ale na zaplacení dovolené budu potřebovat dost peněz. Samozřejmě vám můžeme poskytnout PRESTO půjčku, jednoduchý spotřebitelský úvěr, který vyřídíte při jedné návštěvě banky. Za hodinu můžete mít peníze na účtu. Ale nejdřív bych doporučila zkusit nějaké chytřejší řešení, například optimalizaci stávajících úvěrů, tím se dá ušetřit hodně peněz. V Česku je mnoho domácností, které si sjednají úvěr, řádně ho splácí a ani je nenapadne požádat během splácení o výhodnější podmínky. Rozhodli jsme se, že budeme tyto skvělé zákazníky hýčkat a odměňovat. A jak? Za každý řádně splacený rok vám banka jednu měsíční splátku vrátí jako odměnu to se rozhodně může hodit právě v době letních dovolených nebo později, během předvánočních nákupů. Hlavní odměna pak čeká na konci. Pokud svůj úvěr řádně splácíte (pokud jste nasbírali alespoň tři roční odměny), na konci vám v UniCredit Bank vrátí rovnou 12 měsíčních splátek úvěru nazpět. To je tedy celkem 18 měsíčních splátek a v současnosti je to nejvyšší odměna na trhu, kterou naše banka klientům vyplácí za řádné a včasné splácení svých závazků. Připravili jste novinky v oblasti hypoték? Novinek v oblasti hypoték jsme letos připravili hned několik. V posledních měsících úrokové sazby hypoték stále atakují historická minima, ostatně UniCredit Bank se o to výrazně zasloužila, v tuto chvíli nabízíme nejlevnější hypotéky na českém trhu u hypoték s dvouletou i tříletou fixací. První uvedenou můžete mít za pouhých 1,99 % p. a., tříletou za 2,1 % p. a. Pro srovnání průměrná úroková sazba na trhu se nyní pohybuje téměř o procento výš. Děkujeme za rozhovor! Více v UniCredit Bank Expres Masarykovo náměstí 101 Uherský Brod mob.: BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2014

22 INZERCE NEJVĚTŠÍ MODELÁŘSKÁ PRODEJNA NA MORAVĚ ASTRA, spol. s r.o. Prakšická 2589, Uherský Brod Telefon: Po - Pá 9:00-17:00 So 8:30-11:00 7 8/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 23

23 FOTOGALERIE BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI 2014 V OBRAZE Foto: Markéta Švehlíková, Elen Sladká

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období informativní

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období informativní Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2013-2020 informativní Příjmy (v tis. Kč) A Daňové příjmy - třída 1. 185 906 185 288 187 938 187 761 189 085 193 178 197 394 201 737 206 209 210 816 215

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku Částka (Kč) 898 118 Rekonstrukce kulturního domu a chodníků v Bystřici pod 491 861 Dětské hřiště na Orelském stadionu 1 035 482 Renovace sociálního zařízení v ZŠ Josefa Bublíka 1 422 443 Sportovní areál

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015 18.02.2015 - ZÁBAVNÉ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE Pro seniory DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava jsme ve spolupráci se společností GE Volunteers o.s přichystali zábavné tvořivé odpoledne.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne o d 14:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne o d 14:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne 14.07.2014 o d 14:00 hodin v kanceláři starosty 2210/119/RM/2014 Schválení programu 119. zasedání

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 19.12.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1167/61/RM/2012- Návrh rozpočtu a plánu prací společnosti Lesy města

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 01/2009,

Obecně závazná vyhláška č. 01/2009, Obecně závazná vyhláška č. 01/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherský Brod a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Uherský Brod

Více

Usnesení. schvaluje program 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. schvaluje program 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 17. 10. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Název akce: Pod jednou střechou

Název akce: Pod jednou střechou Program rozvoje venkova JMK, DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dřívější využití budovy: Název akce: Pod jednou střechou Budova kinorestaurantu, ul.pekařská, Šakvice,

Více