TRADIČNÍ ODĚVNÍ KULTURA A JEJÍ SOUČASNÁ PODOBA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRADIČNÍ ODĚVNÍ KULTURA A JEJÍ SOUČASNÁ PODOBA."

Transkript

1 REKONSTRUKCE SLAVNOSTNÍHO KROJE A MOŽNOSTI JEJÍ APLIKACE V PRAXI. TRADIČNÍ ODĚVNÍ KULTURA A JEJÍ SOUČASNÁ PODOBA. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HUSTOPEČE

2 Rekonstrukce slavnostních hanácko-slováckých krojů pro členy FS Salajka Dambořice, Ema Petrásková, rekonstruované kroje pro městys Boleradice, foto: Jana a Zdeněk Duroňovi, Dambořice Foto na obálce: Rekonstrukce kroje brněnského venkova pro obec Vranovice, foto: Dagmar Humpolíková. Dne 7. listopadu 2013 se uskutečnil v přednáškovém sále Městského muzea a galerie Hustopeče 3. odborný seminář navazující na předchozí dvě konference, které se konaly v Hustopečích roku Všechna tři setkání rozvíjela téma problematiky krojových rekonstrukcí a jejich uvádění do současné praxe. Příspěvky přednášejících, které zazněly na zatím posledním z nich, publikujeme v tomto sborníku. Mgr. Šárka Prokešová, MMG Hustopeče 2

3 OBSAH Vývoj krojové problematiky v Hustopečích..4 Východiska pro rekonstrukce lidového kroje a historického oděvu.15 Restaurátorka Yveta Petrásková, její tvorba a spolupráce s MMG Hustopeče na rekonstrukcích slavnostních krojů hanáckého Slovácka a Brněnska.24 Původní hodnota lidového kroje v kontrastu k dnešním tradičním veselicím a pokleslým estrádám..35 Kroje tradice, obnova, móda.. 41 Obnova slavnostního oděvu na Brněnsku Rekonstrukce původního březovského kroje..61 3

4 VÝVOJ KROJOVÉ PROBLEMATIKY V HUSTOPEČÍCH Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D. Městské muzeum a galerie Hustopeče Město Hustopeče se od kolonizace obyvatel převážně z rakouské Vinné čtvrti (Weinviertel) ve 13. století až do konce druhé světové války profilovalo jako převážně německé a i kulturně přináleželo k širší oblasti německého osídlení na Mikulovsku a Znojemsku (tzv. Thayner=Dyjané). 1 Podle Jurenda i Gallaše se zdejší Němci-Dyjané podobali oblečením sousedním Rakušanům. Z hustopečského kroje se nám do dnešních dní nedochovaly žádné materiální doklady a o jeho podobě svědčí jen litografie Wilhelma Horna (publikovaná v roce 1837), na níž je zachycen svobodný pár z panství Pavlovice. 2 Kroj má výrazný měšťanský charakter, převažuje v něm černá barva (velmi upřednostňovaná již osvícenci), a jeho ženská varianta (zde v oblíbeném kontrastu černé a bílé) vykazuje značnou podobnost s kroji na Znojemsku. 3 Popis kroje: Muž je oděn do dlouhého jednořadého soukenného kabátu. V ramenou nabrané rukávy, zapínání a kapsy jsou opatřeny výraznými plochými kovovými knoflíky. Pod kabátem je bílá košile s černým nákrčníkem-flórem a pravděpodobně červená vesta. Jako formu kalhot můžeme předpokládat žluté či černé koženky prodloužené do vysokých kožených bot. Klobouk je cylindrovitý, vepředu zdobený rostlou červenou růží. Žena je oděna do krátkého soukenného kabátku, výrazně nabíraného v ramenou. Zdobení tvoří seskládaná látka na manžetách a seskládané a prostříhané šúsky v pase. Široká černá leštěná (nebo hedvábná) zástěra má empírově zdvižený pas, lemovaný dokola červenou stuhou. Kroj dále tvoří černá soukenná sukně, černé kožené střevíce s nízkým podpatkem a šedostříbrnou stuhou a bílé punčochy. Do hlubokého okrouhlého výstřihu (s kulatým límcem) je vložen bílý šátek s červenou stuhou. Na krku je víceřadý korálový náhrdelník. Vysoký tvrdý čepec je na temeni zdvižený a zcela zakrývá vlasy. Okraj lemující obličej je vrapovaný, průsvitný, dozdobený propletenou červenou stužkou. Patrné je i připevnění čepce k temeni hlavy bílou stuhou. Krojový celek doplňuje bílý kapesník s ažurou. 1 Jeřábek, R.:Ethnische und ethnographische Gruppen und Regionen in der böhmischen Ländern / Jahrhundert/, In: Ethnologia Slavica, XIX., 1987, s Horn, W.: Mährische Volkstrachten, Brünner Kreis Podle Josefa Klvani: "Němci mívali ovšem i na Moravě svůj kroj, většinou jako všude jinde vážný a smutný." 4

5 Wilhelm Horn: kroj svobodného páru z panství Pavlovice (Hustopečsko). 5

6 Wilhelm Horn: kroj svobodného páru z panství Louka (Znojemsko) Z pozdějšího období opět chybějí doklady a zatím za jediný pozůstatek zdejší krojové podoby můžeme pokládat cylindrovité klobouky, které jsou zachyceny na hlavách svatebčanů ze Starovic z 20. let 20. století. 6

7 Svatba u Dolanských. Starovice Ze stejné doby pochází i fotografie německých hodů v Hustopečích (tzv. Kiritog z něm. Kirchtag) a fotografie odvodu německých branců. Na obou je jediným folklorním projevem vonice u mužů. Z tohoto nedostatku můžeme usuzovat, že hustopečský kroj upadl v zapomenutí krátce po zrušení feudalismu v roce Německé hody v Hustopečích na počátku 20. let 20. století. 7

8 Odvod branců. Hustopeče Spolkové uniformy: Hustopečské vinařské bratrstvo. K rapidnímu obratu došlo ve 30. letech a 40. letech 20. století, kdy v Hustopečích prosadil krojový styl. Jeho šíření bylo ovlivněno sousedstvím s Rakouskem a sympatiemi s nacismem. Hustopečští Němci, kteří přijali ideologii krve a půdy (Blut und Boden), nyní nošením dirndlů, kožených kalhot, lodenových kamizol, bílých podkolenek, klobouků s kančími štětkami apod. demonstrovali svůj národní a kmenový charakter. 8

9 Německá mládež v období druhé světové války: nacistické uniformy a krojový styl. K oděvnímu folklorismu přistupoval i ten obřadní: k obnoveným germánským zvykům měla patřit slavnost letního slunovratu s večerním zapalováním vysoké vatry, či upevňování smrkových věnců na dveře matek, jimž se dítě narodilo během války 4 Českému nacionalismu, který se v Hustopečích začal vzmáhat od konce 90. let 19. století, odpovídala také náležitá krojová demonstrace. Ta se v Hustopečích stejně jako v mnoha dalších regionech projevila vedle nošení sokolské uniformy (podle návrhu Josefa Mánesa) v užívání nejoblíbenějšího moravského kroje, kterým byl kroj kyjovský. Tento kroj je zachycen na fotografiích před první světovou válkou a na secesně stylizovaném podílním listu družstva Národního domu, který v roce 1906 nakreslil Alfons Mucha. 4 Levetzow, K. M.: Chronik der Stadt Auspitz. Hustopeče 1938 a

10 Alfons Mucha: záhlaví hustopečského časopisu Veselé listy s podlužáckým chlapcem. Alfons Mucha: podílní list družstva Národního domu v Hustopečích s dívkou v kyjovském kroji. V tomto trendu se pokračovalo i po vzniku samostatného Československa. V roce 1919 se v Hustopečích slavily první české hody, při nichž stárky byly oděny do kyjovského kroje a muži do vlčnovského (v pozdějších letech se ustálila jednotná kyjovská forma). Při slavnostních příležitostech jako byly oslavy státních svátků, nebylo výjimečné ani nošení dalších českých a moravských krojů. Odráželo to jednak rodinné vazby nositelů, jednak sortiment půjčoven krojů. 10

11 České obyvatelstvo v meziválečném období: sokolské uniformy či kroje z různých končin Čech a Moravy. Vedle národních variant se v Hustopečích objevovaly i kroje obyvatel okolních vesnic. Jednalo se o hanácké Slováky z Velkopavlovicka a Kloboucka, jejichž sídla administrativně spadala pod politický okres Hustopeče (soudní okresy Hustopeče a Klobouky), a kteří si jako jediná etnografická skupina Hustopečska (vedle již zmiňovaných Němců a vedle obyvatel českého Židlochovicka) přenesli krojovou tradici i do 20. století. 11

12 Johann Nepomuk Geller: Trh v Hustopečích (rok 1904). Secesní oděv hustopečských měšťanek v kontrastu s kroji venkovských žen : uvítání prezidenta Masaryka v Hustopečích se v hojném počtu zúčastnili i hanáčtí Slováci ve svých slavnostních krojích. 12

13 Po druhé světové válce se v Hustopečích (stejně jako v dalších novoosídleneckých obcích jižní Moravy) nadále podržela tradice nošení kyjovského kroje. 5 Vítání v kyjovském kroji prezident Gustáv Husák v roce 1987 na návštěvě hustopečského JZD Hody v Hustopečích v 80. letech 20. století. Situace se změnila po roce 2000, kdy se u části zdejší omladiny začala projevovat zvýšená potřeba regionální zakotvenosti a identity. Místní folklorní sdružení Hustopečská chasa si jako formu své oděvní prezentace zvolilo nošení současné formy hanáckoslováckého kroje z oblasti sousedního Velkopavlovicka. 5 Navrátilová, A. a kol.: Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě, Brno 1986, s

14 Hustopečská chasa: hanáckoslovácký kroj (jižní varianta). Zdroj: kroje.hustopece.sweb.cz Použitá literatura: GALLAŠ, J. A. H.: Charakter Moravanů. In: Romantické povídky, Praha 1941 Jurende, Josef: Grundrisse zur Ethnographie Mährens. Moravia H. 15 (1815) KYBALOVÁ, Ludmila: Dějiny odívání. Od empíru k druhému rokoku. Praha STREMCHA, P.: Volksleben der Deutschen, In: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild /Mähren und Schlesien/, Vídeň 1897, s

15 VÝCHODISKA PRO REKONSTRUKCE LIDOVÉHO KROJE A HISTORICKÉHO ODĚVU PhDr. Blanka Petráková Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Muzeum Luhačovického Zálesí Shrnutí: V roce 2009 byla z iniciativy Městského muzea a galerie Hustopeče poprvé uspořádána konference věnovaná rekonstrukcím slavnostního kroje a možnostem jejich aplikace v praxi. Jedním z cílů konference bylo představení rekonstrukce kroje z panství Klobouky, vycházející z ikonografických podkladů (mj. litografie W. Horna z roku 1837) a taktéž z poznatků mnohaletého studia trojrozměrných historických dokladů, především ze sbírek muzea v Kloboukách a Moravského zemského muzea. Představená rekonstrukce (na kterou navázaly další realizace připravené Soňou Nezhodovou a provedené výtvarnicí a restaurátorkou textilu s dlouholetou muzejní praxí Yvetou Petráskovou, mj. také rekonstrukce slavnostního kroje pro folklorní soubor Salajka z Dambořic) byla ve shodě všemi účastníky konference přijata s velkým zájmem a uznáním. Účastníci konference se shodli na tom, že v rámci výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví je v zájmu zodpovědných občanských sdružení, folklorních souborů a skupin působit vlastním příkladem na vkus a historickou paměť širšího společenství, což se nesporně týká také pořizování a užívání tradičního oděvu v současnosti a přibližování jejich podoby staršímu nedochovanému stavu. Odborní pracovníci regionálních muzeí by měli zastávat funkci spolupracovníků, poradců a garantů těchto snah a aktivit. Zájem o další seminář s krojovou tematikou v roce 2013 v Hustopečích svědčí o stoupající potřebě o těchto tématech mluvit, formulovat je a dát jim určitý řád. Lidový kroj je jedním z našich pojítek s místem, kam patříme a může být i významným pomocníkem při hledání identity v globalizovaném prostředí. Tím více vyžaduje jeho pořizování a nošení kázeň a úctu k dědictví předků. S vytrácením tradičních vazeb převážila při pořizování nových krojů ve venkovském společenství u nás funkce reprezentační nad užitnou a praktickou funkcí oděvu. Tyto tendence pozorujeme na Moravě nejvýrazněji již od dvacátých a třicátých let 20. století, kdy se pod vlivem fenoménu tzv. druhé existence folkloru, folkloristu, svérázu a národního romantismu zvýšil tlak na reprezentativnost oděvu. S tím souvisí obecně ztráta smyslu pro uměřenost lidového kroje a stupňování požadavků s důrazem na nové materiály, bohatší a rozvinutější architekturu kroje. Výsledkem je především zkracování a rozšiřování sukní u ženského kroje, efektnější a výraznější výzdoba pokrývající stále větší plochu atd. Tento trend byl ve druhé polovině 20. století podpořen i nedostatkem tradičních materiálů a neznalostí starších výzdobných technik, které si vynucovaly hledání náhradních řešení. Syntetické materiály a náhražkové techniky se staly postupně novou normou (například malba na textilu, strojová výšivka atd.). Které z těchto náhražek, uměle a mnohdy svévolně a s komerčním záměrem aplikovaných do současné podoby kroje můžeme dnes považovat za čisté, autentické a oprávněné? Kterou podobu kroje pokládáme za plnohodnotnou pokud vůbec je v něčím zájmu takovou kategorii definovat? O tom všem je nutno diskutovat na bázi odborných seminářů a navázat na konferenci v Hustopečích. Současný rozvoj souborové a spolkové činnosti, obnova mnoha tradičních lokálních světských i církevních slavností či vznik dalších nových příležitostí, potřeba reprezentace jednotlivců i skupin se projevuje zvýšením zájmu o pořizování nových krojových součástek a celků. Tato snaha může a 15

16 nemusí být úspěšná, záleží na zodpovědnosti zadavatele i výrobce. Vytvářením kvalitních krojových rekonstrukcí napomáháme poznávání historie místa, kam patříme, odhalování estetických kvalit a jedinečných tradičních technologií a řemeslných postupů spojených s místem a dalších hodnot tradiční lidové kultury. Pomocí ověřování starších pozapomenutých technologických, výtvarných a konstrukčních postupů můžeme doplňovat obraz podoby i u těch vývojových typů krojů, jež známe pouze ze zlomků, z ikonografických či písemných dokladů a v trojrozměrné podobě se nám z nejrůznějších důvodů nedochovaly. Současně obohacujeme naše poznání způsobu života na venkově v minulosti, uchováváme kontinuitu tradic našich předků, hlásíme se k místu či regionu, kam patříme, odhalujeme zajímavé souvislosti, které obohacují náš život. Možností a způsobů, jak udržovat a obnovovat lidový kroj, je mnoho. Způsob rekonstrukce je logicky podmíněn jeho účelem. Kroj, popřípadě jevištní kostým, by měl respektovat charakter hudebního doprovodu i tanečního stylu: vysoká stylizace hudby a tance vyžaduje i stylizovaný kostým, snaha o autenticitu zpracování hudby a tance a převaha využití krojů při nepódiových vystoupeních a místních slavnostních příležitostech vyžaduje naproti tomu co nejméně zjednodušení. Jinak budeme přistupovat při oblékání skupiny předškoláků v kroužku při domě dětí a mládeže, kde předpokládáme častou obměnu dětí, převážně jevištní prezentaci, nedostatek financí, obtíže s údržbou krojů atd. Jiné nároky bude mít chasa či venkovská skupina, připravující obnovení výročního obyčeje, církevní slavnosti ve vesnici, hodů a podobně. Jinak přistupujeme ke krojové rekonstrukci v národopisném souboru, jehož těžiště prezentace spočívá v jevištním zpracování hudebního a tanečního folkloru více oblastí. Všude by však měla platit jedna hlavní zásada: soulad všech složek kroje (materiál, střih, výzdoba) a krojových součástek v místě, stylu a době a pokud možno co nejméně úprav, svévolných zásahů a modernizací. Společným jmenovatelem by měla být zodpovědnost za kvalitu rekonstrukce, zaštítěné pokud možno odborným poradcem. Po nešťastném zániku Ústředí lidové umělecké výroby se doposud nenašla v českých zemích instituce, která by takovou zodpovědnost a poradenskou činnost převzala. Nejlepší podmínky k fundovanému zajištění této služby mají u nás kurátoři textilu v regionálních muzeích, obeznámení s historickým vývojem krojového typu dané oblasti. Měli by být odbornými poradci při pořizování nových krojů jak folklorním souborům, tak venkovským či městským skupinám. Význam kvalitních krojových rekonstrukcí, tvořených odborníky na základě znalosti historického ikonografického i trojrozměrného materiálu, spočívá právě ve vytváření určitého korektivu vůči svévolné aplikaci nejnovějších trendů, aktualizací, přebujelé výzdoby a nefunkčních konstrukcí do kroje na Slovácku v posledním půlstoletí. Národopisná a regionální muzea patří k základním zdrojům, kde jsou dnes uloženy krojové součástky či komplety, ale také ikonografické doklady a fotografická dokumentace z historických období, kterými se v souborové činnosti či při oživování světských či církevních slavností zabýváme. Oproti soukromým sbírkám či náhodným nálezům je velká pravděpodobnost, že se v muzeích kromě pozoruhodných jednotlivin nachází také dostatek srovnávacího materiálu, který nám při tvorbě krojových rekonstrukcí pomůže vyhnout se nahodilostem. Ani mezi odbornými pracovníky však zdaleka neexistuje naprostá shoda v tom, jak při pořizování nových krojů postupovat. Je zde skupina zastánců názoru, že ve folklorně živých regionech, kde se v domácnostech nalézá dostatek autentických krojových součástek z poloviny 20. století a mladších, není nutno přistupovat k historizujícím rekonstrukcím, ale je třeba vše nechat na samospádu a kolektivním korektivu. Polemizujeme o odůvodněnosti a oprávněnosti krojových rekonstrukcí a stylizací v lokalitách, kde se slavnostní kroj kontinuálně vyvíjí až do dneška. Kolektivní paměť je však velmi krátká a je ochotna negovat vše neznámé, co nezaznamenala paměť generace předcházející. Převážením funkce reprezentativní a estetické na úkor praktičnosti se kroj na mnoha 16

17 místech Moravy stal výrazem svévole, nevkusu a pokleslosti. Degradace kroje dospěla již mnohde tak daleko, že popírá princip oděvu jako takového a stává se samoúčelnou pokleslou dekorací. Snahy určovat trendy a inovovat každoročně podobu slavnostního kroje nejrůznějšími vylepšeními ruku v ruce s komerčními zájmy výrobců a prodejců vytváří imitace pokleslých forem ve stylu estrádního a zábavního průmyslu. Odráží to zejména situace ve folklorně živých regionech a obcích. Představy ovlivněné filosofií dialektického materialismu, v jehož ovzduší vyrůstaly u nás ve 20. století starší generace včetně dnešních padesátníků, vedly k pojetí historie a tradice jako něčeho nežádoucího a zaostalého, co se má neustále vyvíjet a vylepšovat směrem k lepším zítřkům a popírat vše minulé coby nedokonalé. Role etnografa byla v této atmosféře definována jako role pouhého dokumentátora, bezmocně přihlížejícího revolučním změnám. Právě tyto neustálé změny a modernizace však v případě kroje svědčí ne o žijící tradici, ale naopak o jejím přerušení a ztrátě. V regionech jako Valašsko, Slezsko a část Luhačovického Zálesí kroj z každodenního života vymizel již někdy na konci 19. století i dříve a obnovoval se převážně na objednávku vlasteneckého a později souborového hnutí (viz. Valaši na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895), převážně však ve druhé polovině 20. století. Pod vlivem odborníků se již tehdy obracel zájem k podobě kroje z poloviny 19. století, která se vyznačuje tvarovou a barevnou uměřeností, jednoduchou výzdobou a kvalitním řemeslem. Zodpovědný přístup, odvaha jít příkladem a přihlásit se tradičním estetickým hodnotám, vymezit se vůči nevkusu a mnohdy až absurdní komerční podobě současného kostýmu, vydávaného některými představiteli folkloristického hnutí za autentický, je nutno ocenit, vyzdvihnout a dávat za příklad hodný následování. Jako inspirace by mohly napomoci přístupy, používané v sousedním Slovensku anebo v severských evropských státech, zejména v Norsku, kde je nošení tradičního národního kroje v podobě tzv. bunadu o slavnostních příležitostech celospolečenským fenoménem a veřejným vyjádřením smyslu pro sounáležitost. Na závěr si dovolujeme zopakovat východiska a některé zásady krojové historické rekonstrukce, zformulované při příležitosti semináře v roce 2013: 1. Volba formy rekonstrukce Rekonstrukce je formou co nejpřesnější repliky určité historické podoby kroje návrat ke staršímu nedochovanému stavu Stylizace je forma uměleckého zjednodušení krojového typu se zachováním původního střihu a podstatných vlastností krojového typu Imitace je forma povrchní nápodoby kroje zjednodušením a deformací jednotlivých prvků, při které vzniká kostým v divadelním pojetí 2. Zásady krojové rekonstrukce A) Historická jednota kroje (kostýmu) se zvoleným námětem anebo využitím kroje B) Míra stylizace kroje (kostýmu) musí odpovídat míře stylizace hudebního a tanečního materiálu C) Stylizovaný oděv musí respektovat všechny zákonitosti, které platí v tradičním lidovém oděvu 3. Zachování souladu všech stylotvorných složek, které charakterizují daný krojový typ místa času sociálního zařazení 17

18 střihu materiálu barevnosti výzdoby úpravy doplňků 4. Využití všech dostupných pramenů Ikonografické prameny Písemné prameny Odborná literatura Sbírkové fondy muzeí Současná podoba kroje 5. Postup při krojové rekonstrukci Volba formy rekonstrukce Shromáždění podkladů a srovnávacího materiálu Výběr a pořízení materiálu ve spolupráci s etnografem, výtvarníkem a švadlenou (krejčím) Specifikace výzdoby, vytvoření variant v zájmu vyhýbání se uniformitě Řešení všech detailů včetně doplňků a celkové úpravy, včetně úpravy hlavy a obutí 18

19 1. Ženský kroj, Važec, produkce ÚĽUV, 90. léta 20. stol., zdroj: RUD 2011/1, s Mužský kroj, Šarišské Sokolovce, produkce ÚĽUV, 90. léta 20. stol., zdroj: RUD 2011/1, s. 9 19

20 3. Děvče v nedělním oděvu, Važec 1951, foto V. Škrabalová, zdroj: RUD 2011/1, s Ženský kroj, Detva, produkce ÚĽUV, 90. léta 20. stol., zdroj: RUD 2011/1, s

21 5. Lučnica, stylizace dívčího kroje pro pásmo Pozdišovskí hrnčiari, návrh Š. Kišová, kolem 1970, RUD 2011/1, s Lučnica, stylizace dívčího kroje pro pásmo Pozdišovskí hrnčiari, návrh Š. Kišová, kolem 1970, RUD 2011/1, s

22 7. Lučnica, stylizace mužského kroje z Detvy, návrh Š. Kišová, kolem 1970, RUD 2011/1, s

23 8. Norské bunady, zdroj: 9. Sunfjordbunad, zdroj: 23

24 RESTAURÁTORKA YVETA PETRÁSKOVÁ, JEJÍ TVORBA A SPOLUPRÁCE S MMG HUSTOPEČE NA REKONSTRUKCÍCH SLAVNOSTNÍ KROJŮ HANÁCKÉHO SLOVÁCKA A BRNĚNSKA. Mgr. Šárka Prokešová Městské muzeum a galerie Hustopeče Motto: Nezneužívám slovo tradice. (Yveta Petrásková) Základy profesní činnosti Yveta Petrásková se narodila roku 1962, nyní žije v Bořeticích a pracuje ve své krojové dílně v Hustopečích. Její profesní život vychází ze zájmu o výtvarné umění a tradiční lidovou kulturu, které se vzájemně prolínají a doplňují. Základy pro svoji profesi získala hlavně při studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, oboru dekorativní malba a v kurzu Základy muzejní konzervace (Kurz konzervování a restaurování muzejních sbírek při MZM Brno), kde se zaměřila na konzervování textilních materiálů a keramiky, seznámila se se způsoby ochrany muzejních sbírek. Pro současnou tvorbu rekonstrukcí lidových krojů na ni měla hlavní vliv profese konzervátorky pro Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně ( ). Tady měla přístup do depozitářů, byla stále obklopena lidovou keramikou a lidovým textilem, častokrát viděla při práci významnou etnografku Miroslavu Ludvíkovou. V následujících letech se věnovala svobodnému povolání. Zaměřila se převážně na textilní tvorbu a při té příležitosti prohlubovala znalost textilních technik a krejčovských postupů. Historická rekonstrukce oděvů z roku 1912 pro Luhačovický okrašlovací spolek. 24

25 Když se po dvaceti letech života v Brně vrátila do rodných Bořetic a narodila se jí dcera Ema, uvědomila si, že dcerka jednou bude chtít chodit v kroji domovské obce. Avšak díky práci v muzejním prostředí Moravského zemského muzea věděla, že jí chce vytvořit kroj, který může a bude vypadat jinak, než se v té době nosil v Bořeticích. Chtěla jí ušít kroj z kvalitních přírodních materiálů pohodlný, který by ji neomezoval v pohybu. A tak se přišla poradit v roce 2007 za Mgr. Soňou Nezhodovou, Ph.D. do Městského muzea a galerie Hustopeče. Ředitelka muzea, Soňa Nezhodová, měla v té době již 2 roky přichystané odborné, etnografické materiály týkající se návrhů rekonstrukce slavnostní formy hanácko-slováckého kroje z období mezi léty a hledala tvůrce, který by jej vytvořil v trojrozměrné podobě. Setkáním obou žen tak vyvstala potřeba vzájemné spolupráce. Rekonstrukce tradičních lidových oděvů ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Hustopeče Od roku 2007 začala tedy Yveta Petrásková připravovat s ředitelkou hustopečského muzea realizaci modelového páru. První fáze spolupráce vyústila v představení rekonstrukce svobodného krojového páru z hanáckého Slovácka z období před polovinou 19. století na odborném semináři v městském muzeu v Hustopečích v dubnu roku 2009, kterého se zúčastnili odborníci i veřejnost zabývající se otázkami krojů z různých moravských regionů. Geneze vzniku modelů, jejich východiska a odborný popis byly podrobně popsány ve sborníku příspěvků z konference, který vydala Edice města Hustopeče v listopadu roku 2009 pod názvem Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi s podtitulem Hanácké Slovácko, jeho tradiční oděvní kultura, současnost. Původním záměrem vytvoření rekonstruovaných krojů bylo představit trojrozměrnou podobu tradičního lidového oděvu hanáckého Slovácka zejména pro návštěvníky muzea v Hustopečích a vytvořit možnost pro folklórní soubory pořídit si takovou formu kroje, která by korespondovala s tanečním a hudebním repertoárem z období před polovinou a kolem poloviny 19. století. Rekonstrukce slavnostních hanáckoslováckých krojů pod vedením MMG Hustopeče, foto: Dagmar Humpolíková,

26 První vlaštovkou bylo ušití krojů svobodného páru pro Folklórní soubor Zavádka Čejkovice, který jej představil široké veřejnosti v červnu 2010 při svém vystoupení na vernisáži výstavy Tradiční výtvarná kultura hanáckého Slovácka na nádvoří domu U Synků v Hustopečích a téhož roku v říjnu na městských hustopečských Burčákových slavnostech. Zároveň si rekonstruované krojové komplety začal pořizovat i folklórní soubor Salajka Dambořice, o kterém se ještě podrobněji zmíním později. FS Zavádka, Čejkovice, Burčákové slavnosti v Hustopečích, 2010, foto: archiv MMG Hustopeče Příznivý ohlas vzbudily rekonstruované kroje také u soukromých osob. Téhož roku vznikly tři páry krojů pro ženaté muže a vdané ženy z Němčiček a Bořetic. Jejich majitelé se v nich poprvé účastnili hodových slavností v Němčičkách roku Mezitím Yveta ušila i kompletní dětský kroj pro svou dceru Emu. Zleva: manželé Trojakovi, Ivana Smoláková, Lukáš Stávek, manželé Stávkovi, Němčičky 2010, foto: Robert Šíbl. 26

27 Další úkol čekal tým Soni Nezhodové a Yvetu Petráskovou, když rekonstrukce hanácko-slováckých krojů zaujala Dagmar Humpolíkovou, která tehdy pracovala na obecním úřadě ve Vranovicích. Podařilo se jí vzbudit zájem i vranovického obecního zastupitelstva, které se obrátilo na hustopečské muzeum se žádostí vytvořit jeden reprezentativní krojovaný svobodný pár pro vranovickou chasu. Tak vznikla rekonstrukce tradičních lidových krojů brněnského venkova, jež jsou formálně hanáckoslováckým krojům velmi příbuzné, přesto vykazují prvky krojů židlochovického panství ovlivněné velkoměstem a životem v jeho blízkosti. Rekonstrukce kroje brněnského venkova pro obec Vranovice, foto: Dagmar Humpolíková Mezitím byly hanácko-slovácké kroje i tradiční lidový oděv brněnského venkova reprezentativně nafoceny a fotografie použity na webové stránky Městského muzea a galerie Hustopeče (dále jen MMG) a pro další propagační účely. Další projekt stejného tvůrčího týmu směřoval na obecní úřad městyse Boleradice, jehož zastupitelstvo si rovněž nechalo ušít rekonstrukci krojů svobodného páru. Dodnes jsou mužský a ženský kroj obecním majetkem určeným k reprezentaci městyse. 27

28 Rekonstrukce hanácko-slováckého kroje pro městys Boleradice, foto: archiv MMG Hustopeče Velká zakázka z dílny Yvety Petráskové pod vedením Soni Nezhodové směřovala do Dambořic pro Folklórní soubor Salajka. Restaurátorka se podílela na nejnáročnějších součástech rekonstruovaných hanácko-slováckých krojů. Pro osm svobodných párů vytvořila ženské a mužské kordulky, ženské zástěry zdobené šitou batikou a kožené mužské opasky. Vzniklo i šest krojů vdaných žen. Jednodušší součástky si ušili pod odborným vedením restaurátorky a vedoucí MMG Hustopeče členové souboru sami. Tanečníci nosí rekonstruované kroje na vystoupeních v České republice i v zahraničí a údajně si je oblíbili natolik, že při nošení mimo souborová představení dávají přednost před slavnostní formou kroje, která se v Dambořicích nosí, těmto rekonstrukcím, které byly slavnostně představeny na IV. soutěžním folklórním festivalu Dambořice a dále v Krumvíři na festivalu Kraj beze stínu. 28

29 Klepněte pro vložení titulu Rekonstrukce slavnostních hanácko-slováckých krojů pro členy FS Salajka Dambořice, Ema Petrásková ve svém dětském kroji, rekonstruované kroje pro městys Boleradice, foto: Jana a Zdeněk Duroňovi, Dambořice Z dalších projektů Yvety Petráskové můžeme jmenovat zhotovení ženských kordulek pro Ženský pěvecký sbor Ženičky ze Ždánic a 20 mužských košil-nejstaršího, archaického střihu pro mužáky z Nosislavi, konkrétně pro soubor Švarcavan. Poptávka po rekonstrukcích krojů stále přetrvává ze stran soukromníků i obcí a další zajímavé projekty se právě rozbíhají. Jmenujme například nově plánované zřízení deseti rekonstruovaných párů pro obec Vranovice a další. Součástí práce na obnově historické podoby krojů na hanáckém Slovácku byly též rekonstrukce mnohých textilních technik a zapomenutých výrobních technologií, používaných v minulosti. Ty se pro Yvetu staly další náplní její činnosti. Chtěla by se zaměřit zejména na obnovení techniky šité batiky na indigem barvených zástěrách, rekonstrukci postupu šití kožených nohavic, vyšívání pavím brkem, ruční výrobu prýmků, zhotovení replik kožených opasků mužského kroje s vlněnou výšivkou a oživení zapomenutých technik hanácko-slovácké lidové výšivky. 29

30 Zleva: šitá batika, repliky mužských opasků k hanácko-slováckým krojům Repliky hanácko-slováckých výšivek podle originálních vzorů z Městského muzea v Kloboukách u Brna a Muzea obce Kobylí. 30

31 Chceme-li shrnout zkušenosti a postřehy Yvety Petráskové nabyté rekonstruováním hanáckoslováckých krojů a krojů brněnského venkova, nejlépe to vystihnou její vlastní slova: Návrat k střízlivé barevnosti, střihové řešení zachovávající funkční proporce tradičního oděvu, vhodné materiálové složení a mnohé další aspekty byly podmínkou zdařilých realizací vzniklých pod odborným vedením. Bez propojení mých předchozích zkušeností v oboru, výtvarného vzdělání, práce v Moravském zemském muzeu i ve svobodném povolání a bez odborného vedení, by nebylo možné pojmout krojovou rekonstrukci v celé komplexnosti problematiky. Základní kritéria a cíle tvorby Yvety Petráskové Třicet let pracovních zkušeností v oblasti restaurování, konzervování a textilní tvorby zformovalo přístup Yvety Petráskové, který se vyznačuje především respektem k původnímu tvůrci lidového oděvu. Znalost autochtonních textilních technik a péče o lidové textilie naučily Yvetu vcítit se do toho, jak tvůrce primárně pracoval a ovlivnily její výběr materiálů. Výtvarný cit jí zase pomáhá harmonicky propojit barevnost, kombinaci materiálů a proporcí oděvu, který by dle jejího názoru měl splňovat kritéria nejen estetická, ale především funkční. Nenahrazuje materiály umělými variantami, ale dbá o jejich přirozenost, aby nositeli nejen lahodily, ale především dobře sloužily. Proto preferuje materiály kvalitní a trvanlivé. Stejně tak dbá na kvalitu provedení a dlouhou užitnost textilních součástek či doplňků. Vizí Yvety Petráskové v její další práci je pokračovat s obnovou tradičních oděvů a technik. Velkou inspirátorkou pro ni byla a je také PhDr. Blanka Petráková, etnografka a tvůrkyně rekonstrukce kroje luhačovického Zálesí, u níž se Yveta poprvé blíže setkala s postupy a uviděla, co takový proces obnáší. Rozvíjet by dále chtěla spolupráci s Městským muzeem a galerií Hustopeče ve smyslu propojení služeb pro návštěvníky muzea i klientů její krojové dílny. V případě, že návštěvník muzea bude mít zájem blíže se seznámit s problematikou tradičních textilních technologií, by chtěla nabídnout možnost návštěvy své dílny. A naopak by ráda měla možnost poslat svého klienta do muzea, pokud bude chtít vidět národopisnou expozici s představením hotových krojových kompletů a dovědět se odborné poznatky muzejní instituce, ze kterých sama ve své tvorbě vychází. Díky svým možnostem a schopnostem zabývat se původními textilními technikami by ráda zábavnou formou šířila mezi veřejností zájem o tradiční hanácko-slováckou výšivku. V současnosti nabízí ve své dílně tzv. tvořivé balíčky obsahující vše potřebné (plátno, bavlnku, předlohu a výrobní postup), aby si každý sám mohl vyšít například svůj monogram či jiný drobný motiv lidové výšivky. Technologii výšivek by ráda rozšiřovala i prostřednictvím tvůrčích kurzů, jež zahájila v roce 2011 kurzem Vyšij si svůj šátek. Tvůrčí kurz Vyšij si svůj šátek, červenec 2011, Hustopeče. Foto: archiv MMG Hustopeče 31

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih.

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih. SILŮVSKÝ KROJ POPIS PŮVODNÍHO KROJE Základ kroje je tvořen ze 2 až 3 oděvních součástí. Po staletí se kroj zdobil různými doplňky a detaily, kterými se odlišoval dle jednotlivých krajů, jejich bohatství

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Knihovna pro všechny generace

Knihovna pro všechny generace Knihovna pro všechny generace Služby veřejných knihoven definují sociální úlohu veřejné knihovny takto: Základním cílem veřejných knihoven je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb

Více

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA Cimbálová muzika Notečka z Břeclavi Charvátské Nové Vsi vznikla koncem roku 2006 a v současné době se skládá ze dvanácti členů. Pod uměleckým vedením Vladimíra Beneše se muzika

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice Kostýmy Máte před sebou dokument o kostýmech k larpu Borograv, rozhodně se nejedná o vědeckou práci, a proto jej berte prosím s rezervou - spíše jako inspiraci. Nejdříve něco na samotný úvod. Valná většina

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2012 Lidové tradice a řemesla, o. p. s. Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh www.lidove-kroje.cz e-shop: www.siti-kroju.cz e-mail: remesla@ostrozsko.cz tel.: +420 572

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

Moravské kroje. Pavlína Poláčková 4.A

Moravské kroje. Pavlína Poláčková 4.A Moravské kroje Pavlína Poláčková 4.A Na úvod Moravské kroje patří k lidové tradici. Bohatství a úroda krajiny se odrazily na výzdobě krojů. Například na jižní Moravě jsou kroje mnohem zdobenější než třeba

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Dívka z Blatnice pod Sv. Antonínkem, oblečená do vzácné repliky místního kroje z roku 1890

Dívka z Blatnice pod Sv. Antonínkem, oblečená do vzácné repliky místního kroje z roku 1890 Dívka z Blatnice pod Sv. Antonínkem, oblečená do vzácné repliky místního kroje z roku 1890 Po stopách předků Na této stránce, stejně jako na titulní straně, můžete vidět čerstvý výsledek jednoho z největších

Více

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M.

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Máme pro vás další díl naší pravidelné módní rubriky a s ním i výlet za módní inspirací značek OC Forum Liberec. V dnešním díle se naše Pětka z Fóra

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE)

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ANEB JAK PRACOVAT S TĚMITO NÁVŠTĚVNÍKY V MUZEU/GALERII (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) Mgr. Lenka Zmeková LITERATURA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2014 Lidové tradice a řemesla, o. p. s. Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh www.lidove-kroje.cz e-shop: www.siti-kroju.cz e-mail: remesla@ostrozsko.cz tel.: +420 572

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Secese Období - konec 19. a počátek 20. století Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_15

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Postup tvorby. Poznání potřeb klienta

Postup tvorby. Poznání potřeb klienta Design Interiérový design Součástí divize dřevovýroby společnosti ROmiLL je i designové studio za měřené na interiérový a produktový design. Dbáme na všechny potřebné aspekty, jež vedou ke spokojenému

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_52_INOVACE_ZBO2_5364HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření:

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 730/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 09.09.2015 Podněty Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy Rady městské části Rada

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová Vyšívání 50 vyšívacích stehu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více