Školní časopis. Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis. Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0"

Transkript

1 Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0 Školní časopis Ročník 2/ číslo 1 Únor/ 2013 Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy společně máme za sebou první pololetí školního roku 2012/2013, a tak nám dovolte, abychom Vám prostřednictvím našeho časopisu podali přehled všech uskutečněných významných kulturních akcí a prozradili, co zajímavého chystáme do druhé poloviny školního roku. Koncert Škola v novém kabátě Koncert pro o. s. Vivo Proměny paní flétny Benefiční koncert pro Vážku (Diakonie Brno) Koncert k životnímu jubileu skladatele J. Matyse Taneční vystoupení v divadle Barka Vánoční koncert v Konventu Milosrdných bratří Výstava na téma Dýně v Olomouci Výstava betlému v Konventu Milosrdných bratří Akademie v ZŠ Blanenská v Jehnicích Mikulášský koncert Vánoční koncert v ústavu na Kociánce Hraje celá rodina Toto je pouze krátký výčet kulturně společenských akcí, které jsme vytvořili společně s Vašimi dětmi za podpory rodičů, prarodičů i přátel školy Jana Sapáková, ředitelka ZUŠ

2 Říjen 2012 Škola v novém kabátě Když žákům a studentům skončily letní prázdniny, jistě si oni, jejich rodiče i všichni kolemjdoucí všimli, že budova naší školy má nádhernou novou zářivě světlou fasádu s notičkami, sestavenými z motivu tématu Šesti variací na zvony kostela Saint Etienne du Mont v Paříži pro klavír Vítězslavy Kaprálové, jejíž jméno má naše škola čest nést ve svém názvu již deset let. Rozsáhlou opravu, sestávající z fasády venkovního i zadního traktu, zateplení vjezdu do dvora, nových rýn, okapů a okenních parapetů,bylo možné provést díky pochopení a podpoře vedení a pracovníků Úřadu městské části Brno-Královo Pole, z jehož rozpočtu obrovskou finanční částku na nový vzhled školy věnovali. Realizace projektu Ing.architekta Davida Hoffmanna z BPI Group byla svěřěna královopolské firmě Tocháček. Všichni zaměstnanci společnosti Ing.Pavla Tocháčka a Ing. Viktora Jaroše, od stavbyvedoucího Svatopluka Kyjovského, mistra Petra Chrastiny až po jednotlivé zručné řemeslníky, odvedli precizní mistrovské dílo v neuvěřitelně krátkém několikaměsíčním termínu od dubna do července. Byla s nimi báječná spolupráce i komunikace, stejně tak i s Ing. Jaromírem Vašourkem, zastupujícím královopolský magistrát. V naší terminologii řečeno jsme se stali svědky vskutku dokonalého koncertního díla. A tak jsme vyjádřili naše poděkování, vděčnost, obdiv a úctu alespoň formou jim věnovaného našeho koncertu 10. října, aby věděli, komu udělali velikou radost a zpříjemnili pracovní i studijní prostředí. Když úvodem ředitelka školy Jana Sapáková poděkovala představitelům magistrátu a stavební firmě, předala slovo panu starostovi Romanu Vykoukalovi a poté promluvila první místostarostka Ing. Andrea Pazderová. Pozvání přijali též Ing.arch. David Hoffmann se svou paní. Svoje umění a tím i práci pedagogů prezentovali malí i větší žáci a několik učitelů v dramaturgicky nápaditém programu, neboť všechny interpretované skladby byly nejenom technicky a výrazově náročné, ale navíc svým obsahem velmi vtipné. Ve zcela zaplněném sále byla báječná atmosféra, jež se nesla i přátelským setkáním a popovídáním všech zúčastněných na následujícím rautu. /dav/ Stránka 2 Š KOLNÍ ČAS O PIS

3 Listopad 2012 Koncert pro Vážku Benefiční koncert pro Diakonii Brno, koncert pro Vážku, se uskutečnil 28. listopadu v našem koncertním sále. Velmi nás potěšil zcela zaplněný sál a také Vaše štědrost. Podpořit tuto benefiční akci přišla i místostarostka Úřadu městské části Brno-Královo Pole paní Ing. Andrea Pazderová. Krize nekrize, na letošním koncertě pro brněnskou diakonii věnovali návštěvníci formou dobrovolného vstupného nejvíce peněz za posledních několik let. Přispěli částkou 4300,-Kč. Všem dárcům ještě jednou prostřednictvím paní Mgr. Jany Gomolové, vedoucí pečovatelské služby, děkujeme. Více na brno.diakonie.cz. Stránka 3

4 Prosinec 2012 Mikuláš Na mikulášský žákovský koncert opravdu přišel Mikuláš a jak to mívá zvykem, vzal s sebou nejen roztomilé andílky, ale i pořádná čertiska. Koncertním sálem v daný okamžik zavládla tajuplná atmosféra a některým dětem, jak to bývá, se až tajil dech. Taneční vystoupení v divadle Barka Již tradiční předvánoční taneční vystoupení v divadle Barka navodilo příjemnou atmosféru. Jednotlivá tančení čísla doplnili žáci hudebního oboru zpěvem a hrou na klarinet. Stránka 4

5 Prosinec 2012 Koncert a výstava v Konventu Na poslední adventní týden připravili učitelé se svými žáky slavnostní vánoční koncert. Ti, kteří si v předvánočním shonu našli ve středu 19. prosince večer čas a přišli do sálu Konventu Milosrdných bratří, byli obohaceni nádhernými uměleckými zážitky a znovu se přesvědčili o nadstandardní úrovni naší školy, jež je dána kvalitou pedagogů, kteří navíc dokážou pro dobrou věc spojit svoje síly, a samozřejmě talentem a pílí žáků. Úvodem baletky v rouchu stříbrných andělů tanečními výrazovými prvky v nápadité, vtipné a výstižné choreografii Hany Krčové zvěstovaly narození Ježíška. V průběhu večera sice svoje interpretační vystoupení prezentovali sólisté, stejný prostor však byl dán též komorním ansámblům. Ač mladší žáci, či studenti gymnázií, mnozí podali výkony hodné profesionálních umělců. První polovinu večera uzavíralo pásmo Vánoce kolem nás, dané spoluprací Tomáše Vorálka (soubor zobcových fléten), jenž provedení dirigentsky řídil, Eriky Kachlířové (studenti literárně dramatického oboru) a Kateřiny Hlouškové (komorní soubor zpěváčků). Obdivuhodné bylo perfektní pěvecké nastudování cizích koled v originálních jazycích (slovenské, polské, maďarské, německé, španělské, latinské) a české. O přestávce si v předsálí všichni prohlédli betlém v téměř životní velikosti. Jednotlivé artefakty postav a zvířat vytvořili studenti naší výtvarnice Miroslavy Brázdové. Na závěr koncertu připravil a dirigoval Pavel Feldmann Krkonošské koledy. Instrumentoval doprovod malého orchestru a rozepsal party pro housle, violoncella, flétny a fagot, zapojil triangl, zvonkohru a gong, sólové pěvce, sólové instrumentalisty a komorní sbor. Když na konci koncertu doznělo Narodil se Kristus Pán, obecenstvo velmi dlouho vstoje aplaudovalo. Nadšení rodiče účinkujících žáků se utvrdili v přesvědčení, že umělecké vzdělávání jejich dětí právě na naší škole je velmi přínosné a cizí návštěvníci žasli, že základní umělecká škola je schopna připravit něco tak velkolepého a umělecky hodnotného. (dav) Slavnostní koncert v Konventu se uskutečnil za výrazné finanční podpory ÚMČ Brno-Královo Pole. Děkujeme. Stránka 5

6 Leden 2013 Hraje celá rodina Když se před rokem na koncertním pódiu v rámci akce Hraje celá rodina představilo několik rodinných hudebních ansámblů, nadšení obecenstva a samozřejmě též účinkujících bylo tak veliké, že jsme se rozhodli takový koncert uspořádat každoročně. Ve čtvrtek 31. ledna opět panovala skvělá atmosféra a celou akci si s úsměvem užili jak diváci, tak i účinkující různých věkových kategorií. Když koncert skončil, sešli se účinkující na přátelském popovídání u malého pohoštění, a tak na rodinné umění hudební navázalo rodinné umění kulinářské. Velký dík patří autorce nápadu a hlavní realizátorce oblíbeného projektu paní učitelce Michaele Pidové. Výstava na téma Dýně v Olomouci Od do probíhá výstava prací žáků VO Miroslavy Brázdové v galerii ZUŠ M. Ctibora v Olomouci. Stránka 6

7 Připravujeme na II. pololetí Únor Beethoven na cestách /klavírní koncert s mezinárodní účastí/ 22. Okresní kolo akordeonové soutěže 27. Žákovský koncert Březen Koncert společnosti B. Martinů 8. Krajské kolo Národní soutěže v komorní hře dechových nástrojů 13. Žákovský koncert 20. Koncert učitelů 25. Koncert společnosti B. Martinů Duben Den otevřených dveří 10. Žákovský koncert 15. Přijímací zkoušky I. 18. Absolventský koncert 23. Vernisáž výstavy Možnosti kresby v Malé královopolské galerii 24. Vernisáž výstavy žáků VO v Besedním domě 24. Slavnostní koncert v 55. výročí ZUŠ V. Kaprálové v Besedním domě 30. Přijímací zkoušky II. Květen Taneční představení v Mahenově divadle 15. Koncert sólistů s Mladými brněnskými symfoniky 15. Žákovský koncert 16. Přijímací zkoušky III. 18. Žákovský koncert 21. Absolventský koncert Červen Taneční představení v divadle Barka 5. Absolventský koncert 6. Koncert staré hudby ve Freskovém sále Staré radnice Brno 12. Žákovský koncert Stránka 7

8 Praktické informace Ředitelské volno /pouze v hlavní budově Palac. tř. 70 z důvodu konání krajského kola národní soutěže/ velikonoční prázdniny ředitelské volno /Slavnostní koncert k 55. výročí školy v Besedním domě/ 1. a státní svátek P O D Ě K O V Á N Í Ve druhém čísle našeho školního časopisu jsme Vám představili nejvýznamnější události pořádané naší školou. Veškeré pronájmy koncertních sálů, květiny a drobné dárky pro účinkující děti, dárky pro absolventy, ladění nástrojů, startovné na soutěže a další výdaje spojené s realizací všech kulturních, akcí jsou hrazeny výhradně z finančních prostředků občanského sdružení Vivo. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou tomuto sdružení, jež se stále více stává významnější součástí naší školy. 24. dubna 2013 oslavíme koncertem a výstavou 55. výročí od založení ZUŠ V. Kaprálové, Brno. Touto cestou hledáme drobné dárce a sponzory pro tento slavnostní večer. Č. ú. Občanského sdružení Vivo: /2010 (Fio banka) Kontakt: Pavel Borský, tel Kontakt: ZUŠ V. Kaprálové, Brno, Palackého tř. 70 /hudební, literárně dramatický obor/ tel Palackého tř. 146 /taneční, výtvarný obor/ tel mail:

Ročník 3/ číslo 1. Prosinec/ 2014. Školní časopis Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0

Ročník 3/ číslo 1. Prosinec/ 2014. Školní časopis Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0 Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0 Školní časopis Ročník 3/ číslo 1 Prosinec/ 2014 ÚSPĚCHY VÝTVARNÉHO OBORU Neobvykle rušné období znamenal pro žáky výtvarného oboru konec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky, tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz, http://zuszdounky.starport.cz. Slovo úvodem...

ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky, tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz, http://zuszdounky.starport.cz. Slovo úvodem... prosinec 2007 číslo 1, ročník I. bezplatná tiskovina ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky, tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz, http://zuszdounky.starport.cz Z obsahu Slovo úvodem...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

ČÍSLO 1 LEDEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 1/2012 1. strana 3. strana 6. Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock

ČÍSLO 1 LEDEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 1/2012 1. strana 3. strana 6. Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock LEDEN 2012 ČÍSLO 1 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock Konečně vyšla: Kometa příběh hokejového klubu Regenerace bytových domů Slavnostní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům ČERVEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 6., ROČNÍK XXI Vítání občánků Slovo starosty Autor Petra Hašková V sobotu 18. května byla na naši radnici obnovená tradice Vítání novorozených

Více

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZUŠ ŘÍČANY... 3 HUDEBNÍ OBOR... 5 Všeobecné informace HO...

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže Vážení přátelé V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém vzniku stanovil pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více jak 15let

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 Klecanský zpravodaj leden 2013

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

ariánskolázenské noviny ANKETA UPOZORNĚNÍ SILVESTR ZAČAL VE SLAVII I NAD MĚSTEM BYLO VESELO Hasiči prožili poklidné svátky

ariánskolázenské noviny ANKETA UPOZORNĚNÍ SILVESTR ZAČAL VE SLAVII I NAD MĚSTEM BYLO VESELO Hasiči prožili poklidné svátky M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Hasiči prožili poklidné svátky Podle sdělení šéfa HZS

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více