Fotoaparát a digitální fotografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotoaparát a digitální fotografie"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Fotoaparát a digitální fotografie Mgr. David Čížek Brno 2013

2 Obsah 1. Úvod Fotografie součást počítačové grafiky, součást multimédií Fotoaparát Digitální fotoaparát princip Snímače CCD a CMOS Souhrn součástí fotoaparátu Kategorie digitálních fotoaparátů Základy fotografování jak na to? Příklady nastavení clony a času závěrky Editace fotografií

3 1. Úvod Nedílnou součástí multimédií je statický obraz, v němž má fotografie své nenahraditelné místo. Fotografování je takový proces, při kterém získáváme obrazový záznam fotografii za pomoci specifické reakce záznamového zařízení na světlo, kdy světlo odražené od snímaného objektu proniká do fotoaparátu, v němž dochází k zaznamenání obrazu na světlocitné médium (film, čip) po určitou omezenou dobu (expozice). K tomuto procesu dochází mechanicky, chemicky nebo digitálně. Podle tohoto pohledu na principy vzniku a uchování fotografie pak dělíme fotoaparáty na analogové (klasické konstrukce) a digitální, následné zpracování vzniklé fotografie probíhá manuálně (v průběhu nebo po vyvolání analogový fotoaparát) nebo prostřednictvím softwaru (digitální fotografie). Dnes je fotoaparát a digitální fotografie natolik rozšířena, že základní ovládání fotoaparátu patří mezi oblasti dnešní technické gramotnosti ; my však musíme nejdříve pochopit základy fotografie a fotografování abychom mohli fotografovat a pracovat s fotografií na vyšší než laické úrovni. Základem fotografování a zpracování fotografie je několik základních bodů: pochopení principu fotoaparátu, pochopení funkcí fotoaparátu, základy nastavení fotoaparátu, možnosti fotografování, fotografování samotné, a také následné zpracování digitální fotografie prostřednictvím sofistikovaného grafického softwaru. K postupu pořizování fotografie pomocí fotoaparátu patří také určitý cit pro kompozici fotografie a estetické cítění, které by měl mít každý grafik či fotograf. 3

4 2. Fotografie součást počítačové grafiky, součást multimédií Jak již bylo předesláno, fotografii lze pořídit dvěma principy prostřednictvím fotoaparátu analogového a digitálního. U analogového fotoaparátu dochází k záznamu dopadem světla po určitou dobu expozice na světlocitný materiál ( film ) tvořený PP či celulozovým pásem pokrytým tenkou vrstvou emulze obsahující halogenidy stříbra. Po dopadu světla po dostatečnou dobu se zde vytvoří neviditelný obraz, který je prostřednictvím chemických procesů vyvolání změněn na viditelný. Obecně známým faktem multimédií je dělení počítačové grafiky na vektorovou a rastrovou. Z hlediska digitální fotografie je vektorová grafika nepodstatná a je třeba věnovat pozornost grafice rastrové neboli bitmapové. V bitmapové grafice je obraz popsán prostřednictvím jednotlivých barevných bodů pixelů - a tyto body jsou uspořádány v mřížce. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu v určitém barevném modelu (např. RGB). Tento způsob popisu obrázků využívá např. televize nebo právě digitální fotoaparát. Kvalitu obrazu určuje především rozlišení a barevná hloubka. K pořízení digitální fotografie slouží digitální fotoaparát, kde vzniká obraz prostřednictvím světlocitného čipu CCD nebo CMOS, který dokáže pojmout a zaznamenat obraz pomocí obrazových bodů a ty pak přeměnit na analogový (prostřednictvím A/D převodníku digitální) signál, který je pak zpracován a uložen ve fotoaparátu. Princip Fotoaparátu je popsán ve 3. kapitole. Zpracování digitální fotografie vychází z principu rastrové grafiky dochází k editaci celku pomocí změny atributů každého obrazového bodu prostřednictvím předem určených algoritmů. K takovému zpracování a editaci digitální fotografie slouží různé aplikace rastrové počítačové grafiky, jako je Malování, Zoner PhotoStudio nebo Adobe PhotoShop. Výsledná fotografie, pořízená prostřednictvím fotoaparátu, je závislá na několika prvcích v průběhu expozice obrazu. Jsou to zejména: Zaostření Doba expozice Ohnisková vzdálenost Rychlost závěrky Clona Citlivost, kvalita a celkové parametry záznamového média (čipu CCD/CMOS) Použitý objektiv a jeho parametry, příp. další filtry a efekty fotoaparátu 4

5 Další prvky závislé na použití fotoaparátu a požadavcích na fotografii Využití fotografie Fotografie má v dnešní době obrovské využití, už pro dostupnost poměrně kvalitních fotoaparátů, a tak vždy záleží na oblasti, ve které fotograf operuje. Můžeme se tak setkat s využitím fotografie v oblastech umění, reportáže, techniky, studiového fota, laického záznamu dění a vzpomínek, dokumentace, ale také kopírování a archivace již pořízených záznamů či komerční využití fotografie. Z tohoto dělení oblastí využití pak také můžeme vycházet při posuzování využití fotografie při jejím zpracování pomocí konkrétních grafických aplikací. Samotná fotografie pak lze posuzovat dle několika prvků, jako jsou např. ohnisková vzdálenost (makrofotografie, fotografie větších celků), rychlost závěrky (sportovní nebo umělecká fotografie), použitý objektiv nebo filtry (umělecká fotografie), apod. Digitální fotografie vzniká dopadem světla na světlocitný čip, světelná energie je v jednotlivých pixelech převáděna na elektrický signál a uložena v podobě vázaného náboje. Náboj vzniká postupně během expozice, kdy je otevřena uzávěrka fotoaparátu a světlo dopadá na čip. Barevná digitální fotografie je zajištěna tzv. Bayerovou maskou, v níž jsou z každých čtyř buněk snímače dva překryty zeleným filtrem, jeden červeným a jeden modrým. Převaha zelené je dána vysokou spektrální citlivostí lidského zraku v oblasti této barvy. Například tedy 4megapixelový snímač obsahuje 2 miliony bodů citlivých na zelenou a po 1 milionu bodů citlivých na červenou a modrou. Každý takovýto pixel neboli bod musí nést informaci o jasu i barvě. To v digitální reprezentaci představuje nést celkem 3 informace - jas červené (Red), jas zelené (Green) a jas modré (Blue), tedy tzn. RGB reprezentace. Z uvedeného vyplývá, že každý pixel fotografie se rozpadá do tří složek RGB. 3. Fotoaparát Fotoaparátem myslíme obecně takové zařízení, které slouží k pořízení, zpracování a uchování fotografie. Jedná se de facto o temnou komoru, která obsahuje soustavu čoček, které při průniku (vstupu) světla vně světlo dopadá na světlocitné médium film nebo čip (CCD/CMOS). Pro nás je principiálně důležitější fotoaparát digitální, budeme se tedy zabývat tímto principem a následným zpracováním obrazového záznamu. 5

6 3.1 Digitální fotoaparát princip Princip digitálního fotoaparátu je obdobný jako u fotoaparátu klasické konstrukce. Hlavním rozdílem je důraz na využití elektroniky a elektromagnetických principů s využitím moderních technologií. Principem je dopad světla po určitou dobu na světlocitné zařízení snímací čip CCD nebo CMOS, převedení elektromagnetického vlnění na analogový a následně digitální signál, jeho zpracování a uložení na paměťové médium. Uchování obrazu v digitální podobě umožňuje jejich následné zpracování pomocí vhodného grafického softwaru. Konstrukce fotoaparátu Základními konstrukčními prvky digitálního fotoaparátu jsou: Tělo Objektiv Hledáček Blesk Závěrka Tlačítko spouště Ovládací displej Snímač Tělo Drží a chrání veškerou mechaniku a elektroniku fotoaparátu, včetně baterie. Objektiv Soustava čoček, která usměrňuje světelný tok a zaostřuje snímaný objekt na snímací plochu. U digitálních zrcadlovek jsou objektivy výměnné z důvodu potřeby používat pro různé situace různá ohniska, apod. Hledáček Hledáčkem pozorujeme snímanou scénu, přičemž u zrcadlovek prochází obraz v hledáčku skrz objektiv. Blesk Blesk slouží k (do)osvícení scény a zlepšení světelných podmínek při expozici obrazu. Obvykle je zabudovaný v těle, u zrcadlovek a fotoaparátů vyšší třídy je možné použít i přídavný. Závěrka Závěrka slouží k řízení času dopadu světla na světlocitný čip. Je umístěna mezi objektivem a snímačem a je otevřena pouze po dobu, kdy je obraz exponován. 6

7 Tlačítko spouště Zmáčknutím tlačítka spouště uvolňujete výše uvedenou závěrku. Ovládací displej Zpravidla LCD displej, na kterém jsou zobrazeny základní aktuální nastavení fotoaparátu. Snímač Snímací čip CCD/CMOS, který určuje kvalitu fotografie na základě vlastní kvality (jednotlivých prvků). 3.2 Snímače CCD a CMOS Snímač CCD Charge-Coupled Device snímač s vázanými náboji. Obraz je snímán pomocí CCD snímače tak, že světlo dopadá na CCD čip, přičemž častice světla fotony přivádí v čipu elektrony přítomných atomů do excitovaného stavu (vybudí je) a ty jsou přitahovány ke kladně nabitým elektrodám. Zde dojde ke shluku elektronů a ty jsou pak po částech odváděny jako obrazová informace odváděny k dalšímu zpracování přes zesilovač a A/D převodník do procesoru. CCD čipy mohou fungovat na dvou principech Starší způsob používání tří čipů pro jednotlivé barvy R, G a B s vlastními barevnými filtry, a nebo novější a dnes využívaný jediný CCD čip s před ním umístěným barevným filtrem (viz. Bayerova maska). Dnešní technologie využívá různých variant a doplňků využívání CCD čipů, jako je např. Super-CCD, CCD EXR, BIR-CCD atd. Snímač CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Jedná se o čip, v němž je každá buňka samostatnou jednotkou, z níž je odváděn signál (napětí) zvlášť. Dopadající světlo generuje na každé buňce náboj, který je odváděn přes zesilovač na A/D převodník atd. 7

8 Světlocitlivá buňka CMOS základní typ Snímače typu CMOS se v principu od CCD liší tím, že každá buňka má vlastní připojení. Lze tedy využívat přímého zesílení signálu (na složité cestě odečítání signálu z CCD vzniká větší rušení digitální šum), snímače CMOS mají menší spotřebu energie a jsou také výrobně levnější. Snímače CMOS dělíme na pasivní (klasický, výše popsaný princip) a aktivní (každá buňka má navíc vlastní analytický obvod, který z daným nábojem pracuje). a) Základní typ buňky CMOS filtr, tranzistory, IO b) Organický senzor B-G-R vrstvy filtru, elektrody IO Dnes platí, že zdokonalení CMOS čipů znamená je masivní nasazování u zrcadlovek a naopak CCD osazují spíš kompakty, kde není požadována nejvyšší kvalita obrazu. V minulosti tomu bylo naopak. Další druhy CMOS BSI CMOS, Foveon 8

9 3.3 Souhrn součástí fotoaparátu Objektiv soustava čoček zajišťující vstup světla do fotoaparátu a dopad světla na světlocitlivou plochu (např. prostřednictvím zrcadel, čoček apod.; u fotoaparátů se používají také zoomovací objektivy. Kompedium vnější okraj objektivu zajišťující správný lom světla a upravující objem světla vstupujícího do objektivu. Závěrka - je mechanické nebo elektronické zařízení, které umožňuje vpuštění světla na snímací prvek (film nebo snímač) po přesně určenou dobu. Clona zařízení regulující množství světla dopadající na snímač fotoaparátu. Umožňuje nastavit přesné množství dopadajícího světla a zároveň ovlivňuje hloubku ostrosti fotografie. Čočka vstupní zařízení fotoaparátu, přes nějž vniká světlo, příp. je určitým způsobem zkreslováno. A/D převodník - (analogově digitální převodník) je elektronická součástka určená pro převod analogového signálu na signál digitální. Důvodem je potřeba zpracovat původně analogová ze snímače do digitální podoby k dalšímu zpracování a uložení. Procesor zpracovává digitální signál ze světlocitlivého čipu a A/D převodníku tak, aby tento signál mohl být dále zobrazen na LCD obrazovce, dále upravován, zpracován a uložen na záznamové zařízení (paměťovou kartu, HDD, apod.) Hledáček zařízení zajišťující pohled fotografa na focený objekt. Měl by zajišťovat co nejvěrnější zobrazení, obvykle jde buď o jednoduchou čočku, LCD nebo výstup soustavy zrcadel (nejpřesnější, u zrcadlovek). LCD obrazovka výstupní/zobrazovací zařízení fotoaparátu, které zobrazuje obraz tak, jak bude snímán a uložen. Zobrazuje další důležité a doplňkové informace o stavu focení a fotoaparátu. Úložiště paměť, do níž ukládáme fotografii pořízenou fotoaparátem. Může být paměťová karta, vnitřní HDD či dříve film. Stativ zajišťuje statické a stabilní uložení fotoaparátu tak, aby nedocházelo při procesu focení k otřesům zařízení. Vhodný zejm. pro focení s dlouhým časem expozice, focení krajiny či statických objektů. Stabilizátor obrazu zařízení fotoaparátu zajišťující stabilní obraz bez vlivů třesu obrazu a fotoaparátu. Může být optický, digitální nebo hybridní. 9

10 Zoom primárně schopnost přiblížení foceného objektu pomocí změny ohniskové vzdálenosti a přiblížení focených bodů objektu. Dělí se na digitální a optický: Digitální zoom - není založen na změnách ohniskové vzdálenosti a následné světelnosti objektu. Využívá metody interpolace, při níž jsou k výřezu snímku dopočítávány obrazové body. Tím dochází k umělému roztažení výřezu a ztrátě kvality snímku. Převážně softwarová záležitost. Optický zoom - schopnost objektivu přiblížit vzdálené předměty, a to pomocí přeskupování čoček objektivu a změnou ohniskové vzdálenosti. Čím více fotografovaný předmět přibližujeme (focení na delší ohniskovou vzdálenost), tím více se snižuje světelnost a tím náchylnější je výsledná podoba snímku k otřesům fotoaparátu. Zoomem můžeme rovněž chápat jako objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností základní, širokoúhlý, telezoom, ultrazoom. 3.4 Kategorie digitálních fotoaparátů Jednoduché fotoaparáty typu mobilních telefonů a webkamer Nejjednodušší a zároveň nejlevnější záznamové zařízení; obvykle se jedná o technicky jednoduché řešení využívající základní prvky fotoaparátu jednoduchý objektiv s digitálním zoomem, základním stabilizátorem a řadou softwarových pomůcek bez větších možností nastavení. Obvykle se používá jednoduchých CMOS čipů. Použití mobilní telefony, tablety, webkamery, palubní kamery. Výhody: Nízká cena, vysoká mobilita, jednoduchost obsluhy Nevýhody: Nízká kvalita Kompakty Přístroje určené zejména pro nadšence a fotoamatéry, kteří spíše než výslednou kvalitu obrazu (malý snímač, velký šum) ocení snadné ovládání, malé rozměry a nízkou hmotnost proto kompakty. Původně s malým hledáčkem, ten byl později nahrazen velkým LCD displejem zobrazujícím celou řadu funkcí a informací. Důraz na automatiku, automatický režim dnes již zvládá fotografie, které se kvalitou přibližují amatérským zrcadlovkám. Tyto přístroje zpravidla používají pevně zakomponovaný objektiv, který není možno vyměnit; klasický optický zoom je doplňován zoomem digitálním. 10

11 Výhody: nízká cena, snadná obsluha, velikost Nevýhody, základní, amatérské focení, méně kvalitní fotky, než u zrcadlovek, pomalé EVF nepravé zrcadlovky Fotoaparáty využívají velkou část vybavení zrcadlovek, ale jejich funkčnost je pomalejší a více řízená elektronikou. Hlavním rozdílem mezi EVF a zrcadlovkou je malý LCD displej na místo zrcadlového hledáčku (EVF = Electronic View Finder elektronický hledáček) a méně kvalitní, většinou nevyměnitelný objektiv. Výhody: kvalitní fotky, cena oproti zrcadlovce, šířka využití Nevýhody: pomalost, nevyměnitelný objektiv, rozměry oproti kompaktu Zrcadlovky Digitální zrcadlovky již mají vysokou rychlost závěrky, vyměnitelné objektivy, ruční zoom, možnost manuálního nastavování všech parametrů (i když stále nabízí automatické programy) a co je nejdůležitější - snímače větší velikosti, pomocí nichž dosáhnete již obstojné kvality obrazu vhodné i pro tisk velkém formátu. Taktéž obsahují další funkce jako např. sekvenční snímání, které využijete při akčním fotografování např. sportů či zvířat v přírodě. Velkou nevýhodou je samozřejmě větší hmotnost a rozměry přístroje. Výhody: vyměnitelný objektiv a jeho kvalita, rychlost Nevýhody: vyšší cena, velikost a hmotnost 4. Základy fotografování jak na to? Chceme-li úspěšně zvládnout techniku focení fotoaparátem, je třeba si vždy odpovědět na několik základních otázek: Čím fotím (Analog/digitál; typ fotoaparátu)? Co fotím? Co od fotografie očekávám já a co ostatní? Jaké jsou podmínky pro focení a jak daleko mají od podmínek ideálních? 11

12 Jak můžu výsledné fotografie zpracovat? Pokud známe alespoň přibližné odpovědi na dané otázky, je nutné mít základní znalosti o focení a také je správně chápat. K tomu je také třeba znát základy pravidel v oboru optiky, a pak je aplikovat v praxi. Technika focení je vcelku jasná a v první fázi ji ovlivňuje použitý fotoaparát. Pokud se jedná o jeden z fotoaparátů z kategorie amatérských (mobil, kompakt), základem je výběr režimu focení a případně scény. Vyšší kompakty pak můžeme nastavovat i v důležitých parametrech, ale obecně platí, že u těchto kategorií autor většinou nic nezkazí, pokud zvolí režim Auto (zařízení si automaticky nastaví nejvhodnější parametry pro focení). Nás ale přirozeně zajímá hlavně focení pomocí zrcadlovky či EVF zrcadlovky, na nichž si můžeme všechny potřebné parametry nastavit podle naší potřeby a dosáhnout tak přesně takového výsledku, jaký si představujeme. Pro takovéto focení je třeba znát několik základních principů a pojmů z této oblasti. Technika focení, ať už fotíme jakýmkoliv fotoaparátem, spočívá ve výběru objektu, kompozici fotografie, zaostření, času expozice a množství světla. K tomu je samozřejmě nutné posoudit světelné podmínky. Podle těchto prvků pak volíme prioritu focení prioritu clony nebo závěrky, a nebo nastavujeme všechny prvky manuálně. Samozřejmě je možné zvolit automatický režim, kdy si tyto prvky a priority volí procesor fotoaparátu automaticky. Pokud chceme využít automatiky fotoaparátu, je vhodné zvolit vhodnou scénu nebo efekty, které vždy využívají nejlepší atributy a algoritmy pro danou fotografovanou scénu. Při nastavování těchto prvků a volbě priority je třeba znát alespoň základy následujících pojmů: Expozice Obraz ve fotoaparátu vzniká dopadem světla ze snímaného objektu přes soustavu čoček a clonu v objektivu na snímací čip fotoaparátu po danou dobu. Tu určuje čas otevření závěrky, která jinak zajišťuje naprostou tmu uvnitř zařízení. Množství světla určuje clona. Kombinací těchto dvou parametrů je vytvořena fotografie s požadovanou expozicí, kdy můžeme nastavit právě tyto prvky dle naší představy. Předpokladem správné expozice je vhodně nastavená doba dopadu světla a jeho množství na snímací čip zařízení. 12

13 Série obrázků: a) podexponováno b) dobrá expozice c) přeexponováno Clona Takové zařízení, které uvnitř fotoaparátu reguluje množství světla a jeho tok proudící ke snímači, a to prostřednictvím mechanického nastavení velikosti otvoru pro vstup světla. Důležitým prvkem je tzv. clonové číslo, které určuje, jak moc je clona otevřena. Platí zde, že čím menší clonové číslo, tím více je clona otevřena a tím menší čas závěrky je třeba! Př.: Pokud je málo světla, je třeba nastavit co nejnižší clonové číslo; v opačném případě bude obraz rozmazaný z důvodu dlouhé expozice. Příklady otevření clony a příslušná clonová čísla Dále platí, že čím větší je clonové číslo, tím větší je hloubka ostrosti. Čas (rychlost závěrky) Čas otevření závěrky určuje, po jakou dobu se bude fotografie exponovat. Tato hodnota se udává jako převrácená hodnota v sekundách tzn. např. 1/50 sekundy, či 1/1500 sekundy. Čím nižší bude čas závěrky, tím menší clona je třeba, aby se fotografie správně exponovala. Nízké časy se používají při focení rychlé akce nebo pohybu objektu, aby nedošlo k jeho rozmazání. To samé platí v případě špatného osvětlení. Naopak dlouhý čas je používán, pokud potřebujeme použít vysokou clonu (požadujeme velkou hloubku ostrosti), anebo v případě, kdy toto potřebujeme pro efekt fotografie (např. focení tekoucí vody a její splynutí, časově splývající světla aut, atd.). Dlouhý čas rozmaže a spojí požadované prvky fotografie. 13

14 Zaostření Prostřednictvím objektivu lze zaostřovat konkrétní objekty na určitou vzdálenost; ostřit můžeme buď pomocí autofocusu fotoaparátu, a nebo manuálně pomocí otočného prstence objektivu. Takto můžeme dosáhnout zvýraznění nebo potlačení některých částí focené scény, případně zaostření či rozostření blízké nebo vzdálené části fotografie. Př.: Levá fotografie zaostřena na postavičku v popředí - ISO: 320, clona: 2.8, čas: 1/160, pravá fotografie zaostřena na květinu v pozadí - ISO: 320, clona: 2.8, čas: 1/125. Hloubka ostrosti Hloubka ostrosti určuje rozdíl vzdálenosti předmětů, které budou při určitém nastavení clony a času ještě ostré. Takto lze dosáhnout ostrosti celé fotografie, nebo části fotografie a tím oddělit např. blízké a vzdálené předměty na ní. Ostrá fotografie -> Velká hloubka ostrosti = velká clona Oddělení fotografovaného předmětu od pozadí zaostřením na něj -> Malá hloubka ostrosti = malá clona Levá fotografie (malá hloubka ostrosti): ISO: 320, clona: 2.8, čas: 1/100, pravá fotografie (velká hloubka ostrosti): ISO: 320, clona: 22, čas: 0,6 ISO ISO je prvkem, který přímo určuje výslednou kvalitu fotografie. Jednoduše, čím vyšší hodnota ISO, tím větší je citlivost čipu na dopadané světlo. Pokud tedy nejsou světelné podmínky ideální, je třeba volit nižší ISO, abychom se vyvarovali světelnému šumu 14

15 (zrnitost obrazu, ztráta jemnosti obrazu, celková ztráta kvality fotky). Pokud tedy fotíme při slunečním svitu v exteriéru, postačí ISO 100. Pokud je zataženo, volíme např. ISO 200, vpodvečer je třeba zvýšit ISO na 400 a při nedostatku světla až ISO maximální. Ale pozor, čím vyšší je ISO, tím delší je třeba čas závěrky, takže může dojít k rozmazání obrazu. Pak je velmi vhodné nastavit si vysokou rychlost závěrky. Levá fotografie: ISO: 100, clona: 22, čas: 1.6, pravá fotografie: ISO: 1600, clona: 22, čas: 1/10 (zvětšeno na 250%) 4.1 Příklady nastavení clony a času závěrky Klidná scéna Pokud nepotřebujeme zachytit pohyb, ale co nejvíce statických objektů scény, volíme takové nastavení, aby snímač zachytil co nejvíce bodů v co nejvyšší hloubce ostrosti. Volíme tedy vyšší clonu (např. 9.0), nízké ISO (100) a průměrný čas (1/250). Toto můžeme použít třeba pro focení krajiny nebo větších a rozsáhlejších objektů. Foto krajiny: clona 7.1, ISO 100, čas 1/250 Pohyb ostrý snímek Pro focení pohybujícího se objektu je třeba v prvé řadě nastavovat vždy vysokou rychlost závěrky. Pak je vhodné nastavit nízkou clonu, příp. nechat ostatní parametry na automatice fotoaparátu. Vhodné je zvolit např. vysoký čas závěrky (až 1/5000), nižší clonu 2.8 a vyšší 15

16 ISO 400. V tomto případě nám na fotce vyvstanou ostře rychle se pohybující body. Tím nám fotografie jakoby zamrzne v jediném okamžiku. Pohyb: clona 3.5, ISO 400, čas 1/1250 Pokud ovšem chceme fotit tak, abychom vyjádřili pohyb na fotografii, jdeme s parametry závěrky dolů : Pohyb objekt v pohybu K vyjádření pohybu akce je třeba volit oproti předchozímu příkladu poměrně nižší čas závěrky např. 1/320, průměrnou clonu 5.0 a ISO dle podmínek (obvykle nižší) 200. Foto rally auto v pohybu: clona 5.0, ISO 400, čas 1/250 Portrét Pokud chceme, aby v portrétu vynikl focený objekt, nastavujeme nízkou clonu, čímž docílíme zaostření objektu a rozmazání (potlačení) pozadí. 16

17 Portrét: clona 2.8, ISO 400, čas 1/125 Zjednodušit fotografování si můžeme jednoduchým úkonem zvolením bodu expozice v dané scéně. Tím dosáhneme toho, že fotoaparát přesně vyměří a automaticky nastaví ohnisko, clonu, závěrku i ISO, a nebo dle zvoleného režimu a priority můžeme tyto parametry nastavit dle své potřeby. 5. Editace fotografií Editace fotografií je natolik široké téma, že se nelze soustředit pouze na jednu oblast využití, tedy na oblast zpracování fotografie. Při zpracování a úpravě fotografie vždy vycházíme ze základních znalostí focení, práce s PC a s počítačovou grafikou, nezbytnou součástí by ale měl být také určitý cit pro kompozici, realitu a estetiku, stejně jako si musíme vždy uvědomovat pro koho je výsledná editovaná fotografie určena a co je jejím účelem. V tomto ohledu je editace fotek velmi rozsáhlým oborem, ale praktická část editace práce s grafickým softwarem složitá není. V první řadě je třeba si uvědomit, že pracujeme s rastrovou grafikou, a co z toho plyne. U rastrové grafiky platí, že se lépe vytváří, než zpracovává. To plyne z faktu, že rastrová grafika je tvořena jednotlivými pixely, jejichž dávková editace je obtížnější, než třeba u grafiky rastrové. Nevýhodou je také eventuální ztráta kvality v případě, že fotografie pořizujeme ve ztížených světelných podmínkách nebo prostřednictvím méně kvalitního záznamového zařízení. Na druhou stranu jak fotoaparát, tak grafický software nabízí celou řadu možností, jak může sám zcela automaticky dle předem daných algoritmů kvalitu fotografie nejen zachránit, ale dokonce o hodně vylepšit. K tomuto účelu slouží např. procesor fotoaparátu, který je schopen dopočítávat pixely, stabilizovat obraz či předem změnit nastavení obrazu pomocí efektů nebo scén. Procesor fotoaparátu nám také umožňuje fotografii editovat přímo v zařízení oříznutí, změna barev, velikosti či rozlišení, příp. doplnit obraz přídavnými grafickými či textovými efekty. Při editaci fotografie v počítači pak nastupují mnohem sofistikovanější principy a postupy práce, 17

18 které jsou součástí daného softwaru a uživatel editor tak může upravit fotografii buď zcela dle svého uvážení, nebo využít nabídek grafického softwaru a tím si práci usnadnit. Úprava fotografie vychází z minulosti a původních principů úpravy fotek, kdy základem editace byla úprava střihem a lepením, příp. proces barvení při vyvolávání fotek ve fotokomoře. Prostřednictvím počítačové grafiky dochází de facto ke stejným řešením, ale s nesrovnatelně širšími možnostmi editace. Pro úpravu fotografie je důležité, jak kvalitní fotografii upravujeme a co všechno bude upraveno. Možností je mnoho od ořezu, přes změnu tónů barev až po úplnou změnu fotografie. K těmto účelům využíváme nejčastěji aplikace typu Adobe PhotoShop a Zoner Photo Studio. Tento software je používán zcela běžně na profesionální úrovni, je však vhodný i pro amatérskou úpravu fotek a na základní úrovni je natolik jednoduchý, že práci s ním by měl zvládnout i laik. Mezi základní nástroje editorů rastrové grafiky patří: Výběr oblasti pro editaci Nakreslení přímek nebo křivek s definovanou barvou, tloušťkou Vyplnění souvislé oblasti barvou, texturou nebo přechodem Práce s textem Výběr a použití barevného modelu Retuš odstranění tmavých, rozmazaných, poškozených oblastí Práce ve vrstvách Aplikace různých efektů Převod do různých grafických formátů Nejrozšířenější software pro rastrovou grafiku: Proprietální software Malování a jeho obdoba v různých platformách Adobe Photoshop Zoner Photo Studio Corel PHOTO-PAINT Corel Paint Shop Pro ACDSee Alternativní, volně dostupný software: GIMP IrfanView 18

19 19

20 Témata k rozšíření vědomostí v oblasti digitální fotografie a fotoaparátu: Příslušenství k fotoaparátu Výběr fotoaparátu, výběr objektivu Režimy fotoaparátu - detailně Editace fotografií obvyklé a neobvyklé postupy Editace fotografií na mobilních zařízeních Způsoby editace, trendy editace fotografií 20

21 Zdroje: Wikipedie; FOTOAPARÁT [online] [cit ]. Dostupné z: Wikipedie: DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT [online] [cit ]. Dostupné z: CNews.cz: TECHNIKÁLIE: jak pracuje digitální fotoaparát [online] [cit ]. Dostupné z: Difoto: ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ [online] [cit ]. Dostupné z: Amaze.cz: FOTOKURZ [online] [cit ]. Dostupné z: 21

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie?... 10 Jak vzniká digitální fotografie?... 11 Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC ALEŠ OUJEZDSKÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011 KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ SNÍMÁNÍ OBRAZU Petr Schmid listopad 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je

Více

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT K1587.indd 11 27.10.2008 12:00:20 Ovládněme svůj fotoaparát Vybíráme fotoaparát Přestože na trhu existuje nespočetná řada digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek, musíme

Více

Fotografie základní kurz

Fotografie základní kurz Fotografie základní kurz Petr Březina 2015, NICOM, a. s. Obsah Co je fotografie a jak vzniká.... 1 Fotoaparát.... 2 Analogový a digitální fotoaparát.... 2 Rozdělení digitálních fotoaparátů.... 2 Kompaktní

Více

Videokamera, základy editace videa

Videokamera, základy editace videa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Videokamera, základy editace videa Používání zařízení při výuce multimédií Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod...2 2. Video

Více

Obsah. Paměťové karty... 41 Druhy pamì ových médií... 42 Když karta nestaèí... 44

Obsah. Paměťové karty... 41 Druhy pamì ových médií... 42 Když karta nestaèí... 44 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie?... 10 Jak vzniká digitální fotografie?... 11 Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky...

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Digitální fotografie Mgr. Jaromír Basler jaromir.basler@upol.cz Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Katedra technické a informační výchovy Digitální fotografie Zachycení obrazu za pomocí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

Jak udělat dobrou fotografii

Jak udělat dobrou fotografii Jak udělat dobrou fotografii Michal Fic Úvod Expozice Manuální expozice Trojúhelník expozice Clona Rychlost závěrky (doba expozice) ISO citlivost Expozimetr Proč se zamýšlet nad různými kombinacemi času

Více

Počítačová grafika 1. Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika.

Počítačová grafika 1. Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika. Počítačová grafika 1 Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika. Proč vůbec grafika? Zmrzlinový pohár s převažující červenou barvou. Základem je jahodová zmrzlina, která se nachází ve spodní části

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu. www.visionx.cz

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu. www.visionx.cz ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu www.visionx.cz Co ovlivňuje kvalitu obrazu? Velikost snímače Použitá technologie Rozlišení Velikost pixelu Rozlišení

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace snímače foto p. 2q. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Obrazová analýza je proces velice starý vyplývající automaticky z

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. osvětlení 2. objektivy 3. senzory 4. další související zařízení Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi výsledkem a realitou? Pořízení obrazu

Více

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Fotoaparát na stativu. (Obr.1)

Fotoaparát na stativu. (Obr.1) Základy fotografování 3. část příslušenství Základy fotografování 3. část příslušenství...1 1. Úvod...1 2. Příslušenství...1 2.1 Stativ...1 2.2 Objektivy...3 2.3 Předsádky, filtry...5 2.4 Blesk...6 2.5

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_04 Sada: Digitální fotografie Téma: Další parametry snímku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 FOTOGRAFOVÁNÍ Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 1. OBSAH 1. ÚVOD 3 2. FOTOGRAFICKÁ VÝBAVA 4 2.1. FOTOAPARÁT 4 2.2. OBJEKTIVY 5 2.3. BLESKY 6 2.4. OSTATNÍ VÝBAVA

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršnáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Poloprutský Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ TISKOVÁ INFORMACE Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ Hamburk, 2. února 2010 Společnost Olympus s hrdostí představuje nejnovější

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O3 Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery 0 1 Úvod: Cílem této laboratorní úlohy je vyzkoušení základních postupů snímání makroskopických

Více

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 OBSAH Kapitola 1 ÚVOD 11 Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 Co je to architektura 14 Stručný úvod do problému 14 Prehistorická architektura 14 Egyptská a sumerská architektura

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

1. Digitální fotoaparát

1. Digitální fotoaparát 1. Digitální fotoaparát Jak funguje digitální fotoaparát Digitální fotoaparát se od obyčejného liší tím, že místo filmu obsahuje elektronický snímací prvek (nejčastěji snímač CCD) a paměť nebo spíše paměťovou

Více

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání E-450 14-42 mm Sada Umělecké filtry 100% D-SLR kvalita TruePic III procesor pro ideální reprodukci barev a nízkou hladinu šumu Komfortní LV díky vysoce rychlému AF senzoru Vestavěný blesk a bezdrátové

Více

Rozdìlení poèítaèové grafiky

Rozdìlení poèítaèové grafiky Rozdìlení poèítaèové grafiky» vektorová grafika» bitmapová grafika» 3D grafika» grafika pro prezentaci» návrh grafických uživatelských rozhraní Vektorová grafika základním prvkem vektorové grafiky je objekt

Více

Úvod do digitální fotografie

Úvod do digitální fotografie Úvod do digitální fotografie Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Fotografování digitálním fotoaparátem Digitální fotoaparát (digitál) je dnes zcela běžným zařízením a ve specializovaných prodejnách můžeme

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

Fotokurz Jak fotit digitální zrcadlovkou a bezzrcadlovkou LEKTOR: BOHUSLAV BROŽ

Fotokurz Jak fotit digitální zrcadlovkou a bezzrcadlovkou LEKTOR: BOHUSLAV BROŽ Fotokurz Jak fotit digitální zrcadlovkou a bezzrcadlovkou LEKTOR: BOHUSLAV BROŽ Digitální zrcadlovka Zrcadlovka Digitální zrcadlovka SLR (Single Lens Reflex) DSLR (Digital Single Lens Reflex) Digitální

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000 Kurz digitální fotografie blok 2 fototechnika/nikon D3000 Fototechnika (Ne)důležitost technického zázemí Poučka říká: Fotografii tvoří z 50 % světlo, z 40 % fotograf a z 10 % technické vybavení Dodatek:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace Kamery pro průmyslové aplikace objektivy světla komunikace software školení návrhy studie www.visionx.cz ATEsystem s.r.o. a VisionX Firma ATEsystem s.r.o.

Více

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena.

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Pavel Kocur Makro a detailní fotografie kvě n Pavel Kocur, Mutěnická 8, 32300 Plzeň 2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Tuto e-knihu je možné získat pouze od prodejce, kterým je vydavatelství

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: CO JE DSLR VIDEO? 13 Proč je DSLR video tak populární? 18 Co je na DSLR videu skvělého? 19 Estetické výhody 19 Technické výhody 21 Co na DSLR videu už není tak skvělé? 22 Práce

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 4 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 ALEŠ OUJEZDSKÝ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům 9 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní kompozice PŘEMÝŠLEJTE O KOMPOZICI A VYLEPŠETE SVOJE SNÍMKY Krásné snímky nejsou jen o správném nastavení

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

Fotografické vybavení do terénu. Mgr. Zbyněk Buřival

Fotografické vybavení do terénu. Mgr. Zbyněk Buřival Fotografické vybavení do terénu Mgr. Zbyněk Buřival Co vlastně potřebuji Co chci fotografovat? V jakých podmínkách budu pracovat? Budu potřebovat filtry, externí blesk a další příslušenství? Jaké mám cenové

Více

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS.

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS. Kamera - základní pojmy Připravil: Jiří Mühlfait, DiS. 1 Historie a stručný vývoj 2 Historie televize 1843 - Alexandr Bain formuloval základní principy přenosu obrazu na dálku: Rozklad obrazu na řádky

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK KLADY Kvalitnější snímky při extrémních světelných podmínkách (světlé a tmavé objekty na jedné scéně, mlha, šero) Levnější fotografie v papírové podobě

Více

A) Notebook + dockstation + operační systém

A) Notebook + dockstation + operační systém PŘÍLOHA č. 2 A) Notebook + dockstation + operační systém 2 ks v max. ceně s DPH za oba kusy: 2 727 EUR - 66 293, Kč Technické parametry a specifikace: Procesor: 3 MB L3 Cache 2 jádra, 4 thready s frekvencí

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ Efektivní pixely Celkem pixelů EOS-1D Mark III Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr Vestavěný/fixní se samočisticí jednotkou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127 Úvod do digitální fotografie 9 Digitální fotografie žádná fikce ale skutečnost 9 Digitální = bez filmu 10 Digi kontra klasika 11 Prvotní investice 11 Bez filmu = zadarmo 12 Svět jedniček a nul 13 Rychlost

Více

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13

Obsah. Úvod do digitální fotografie 1. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 9. Formát a komprese obrazových d a t 10. Základy fotografování 13 Úvod do digitální fotografie 1 Digitální fotografie - fikce nebo skutečnost? 1 Digitální = bez filmu 1 Digi kontra klasika 2 Investice jako hrom 2 Bez filmu = zadarmo 4 Svět jedniček a nul 5 Rychlost jako

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem 4-257-862-92(1) Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem Příručka k produktu Handycam Obsah Ukázkové Nabídka Rejstřík 2010 Sony Corporation CZ NEX-VG10/VG10E Poznámky k používání videokamery

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2 Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 4 blocích Evidence docházky Zimní semestr zakončen prezentací Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství SOUČÁSTI FOŤÁKU

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Tisková zpráva 18. února 2010 Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Je odolný proti vodě, prachu, nárazu

Více

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čas letí velice rychle a i mne tak trochu dostihl. Před časem jsem vám slíbil pokračování fotoškoly a nyní se už radši ani nechci

Více

Tisková zpráva. Londýn, 1. února 2011

Tisková zpráva. Londýn, 1. února 2011 Tisková zpráva Londýn, 1. února 2011 Větší zoom s menším rozmazáním snímků: Fotoaparáty Cyber-shot z řady HX s videem ve Full HD rozlišení Fotoaparáty HX100V a HX9V s možností pořizování 3D snímků, s novým

Více

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19 OBSAH Úvod do digitální fotografie 11 Digitální fotografie žád ná fikce, ale skutečnost 12 Digitální = bez filmu 12 Digi kontra klasika 13 Prvotní investice 13 Bez filmu = zadarmo 14 Svět jedniček a nul

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu Fotografujeme Využití možností fotoaparátu 1 Dobrá fotografie Nese zvolenou konkrétní myšlenku námět, motiv Působí na diváka dle záměru autora zvýraznění důležitého, kompozice, atmosféra Je technicky dobře

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-119 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. 1. Druhy fotoaparátu

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. 1. Druhy fotoaparátu DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Úkolem digitálního fotoaparátu je převést snímanou scénu do digitální podoby, rastrového obrázku, a vytvořit na paměťové kartě počítačový soubor. Na rozdíl od klasického fotoaparátu

Více

21 Fotografování skrze sklo bez reflexů Používání polarizačního filtru

21 Fotografování skrze sklo bez reflexů Používání polarizačního filtru Zeslabit odlesky na hladkých površích je možné pomocí polarizačního filtru. Stačí filtrem jednoduše otáčet, dokud nedosáhnete požadovaného efektu. FOTOGRAFIE: ELIN RANTAKRANS 21 Fotografování skrze sklo

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Technické údajedsc-hx200v

Technické údajedsc-hx200v Technické údajedsc-hx200v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Polohovací zařízení. Počítačová myš Polohovací zařízení Polohovací zařízení jsou vstupní periferie, jejichž úkolem je umožnit snadnější ovládání programů a programových součástí operačního systému. Jedná se především o pohyb kurzoru po pracovní

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Teprve půlka přednášek?! já nechci Teprve půlka přednášek?! já nechci 1 Světlocitlivé snímací prvky Obrazové senzory, obsahující světlocitlové buňky Zařízení citlivé na světlo Hlavní druhy CCD CMOS Foven X3 Polovodičové integrované obvody

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku

Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku osokuna Tisková zpráva Londýn, 15. srpna 2012 Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku Evropská zrcadlovka roku 2012-2013: α SLT-A57 Evropský pokročilý kompaktní fotoaparát roku

Více