Blok integrované výuky Brno známe neznáme?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blok integrované výuky Brno známe neznáme?"

Transkript

1 Blok integrované výuky Brno známe neznáme? Předmět: Určen pro: Téma: Podtéma: Učivo: Vlastivěda integrovaná výuka, přesahy ČJ, INF, MAT, VV 4. ročník Regiony ČR Historické a kulturní zajímavosti našeho regionu Hlavní město Jihomoravského kraje - Brno Cíl: získat povědomí o hlavním městě našeho regionu, jeho hlavních pamětihodnostech, historii, současnosti, zjistit praktické informace k návštěvě Brna Průřezová témata: VDO, ENV,VEGS, OSV, MDV Možné výstupy: zpracování pracovního listu, ČJ zpráva o exkurzi na web školy nebo slohová práce vyprávění o exkurzi. Kompetence: KK: domluva při práci ve skupinách při zjišťování dotazníku, dramatizaci pověstí i dalších úkolech KU: učí se plánovat, získávají nenásilnou formou vědomosti o historii Brna, vyhledávají a zpracovávají praktické informace pomocí ICT KP: hlídá včasné dokončení práce KŘP: promýšlení postupů ve skupině KO: uvědomění si sounáležitosti obec - náš region - Brno, hlavní město Jihomoravského kraje KSP: diskutuje, snaží se slušnou formou prosadit svůj způsob řešení, argumentuje, spolupracuje, domlouvá se s ostatními na postupech Plán výuky: Předmět Činnosti, formy práce Hodinová dotace HV Leoš Janáček, ukázky díla sborového, ukázka z opery Liška Bystrouška 1 Příprava žáků na exkurzi VL dotazníková akce, prezentace, pracovní list seznámení s reáliemi, práce s mapou, měřítkem mapy, shrnutí nejdůležitějších informací v PL 2 1

2 ČJ INF Práce s textem a dramatizace Brněnské pověsti - skupinová práce Vyhledávání informací na internetu. Špilberk (otvírací doba, vstupné). Jízdní řády - jak, kdy a za kolik se dostaneme do Brna - práce ve dvojicích 2 1 Exkurze Brno Exkurze Polodenní exkurze do Brna s návštěvou: Špilberk - kasematy, náměstí Svobody, Stará brněnská radnice, Katedrála sv. Petra a Pavla, Zelný trh - kašna se sousoším Parnas cca 5 hodin i více Další možné přesahy a náměty VV Jak asi vypadal Baron Trenck - kresba, malba podle popisu, potom porovnat dle pravděpodobného portrétu nebo grafický návrh podoby gotického okna - inspirace Petrov 2 hod MAT Vyhledání jednotky míry sáh a převod na metry, práce s grafem Úkoly nemusí být nutně zařazeny do stejné hodiny ČJ Nespisovná čeština - brněnský slang Vypravování nebo zpráva na web školy o exkurzi, popřípadě delší text celkově již o Jihomoravském kraji - navazující učivo, ze kterého metodami kritického čtení a myšlení dostaneme charakteristiku a hlavní údaje o Jihomoravském kraji jako celku. Podle uvážení učitele Metodická poznámka: je zcela na učiteli, zda další možné přesahy, např. MAT zařadí před exkurzí nebo po ní. Ze zkušenosti žáky hodně baví téma o baronu Trenckovi, proto obvykle zařazujeme na exkurzi také návštěvu Kapucínské hrobky, kde je Trenck pohřben. Vlastivěda: Materiály pro vlastivědu: dotazník, prezentace, pracovní list o Dotazník: Jak Brno známe? Metodická poznámka: tento průzkum lze provést jako motivaci a skupinovou práci. Každá skupina zpracovává jednu otázku, výsledky pak zanese do této souhrnné tabulky. Nad výsledky se mohou zamyslet žáci a současně slouží učiteli pro přehled, jak jsou žáci s městem obeznámeni, které informace pro ně budou nové apod. Většinou ve 3. ročníku nebo na začátku 4. ročníku koná škola exkurzi do Anthroposu, bude zajímavé, zda žáci tuto skutečnost někde uvedou. 2

3 Kolikrát jsi byl v Brně nikdy jednou dvakrát víc než dvakrát Z jakého důvodu jste do Brna jeli? divadlo ZOO nákup jiné Byl jsi někdy na Brněnské přehradě? ano ne nevím Byl jsi někdy na hradě Veveří? ano ne nevím Znáš nějakého hudebního skladatele, který působil v Brně? Které památky v Brně znáš? ne žádné ano - kterého o Prezentace a pracovní list - příloha č. 2 Obsah prezentace: práce s mapou, měřítko mapy, převádění vzdálenosti, informace o památkách a současnosti Brna, kontrola zapamatovaných informací Český jazyk: čtení textu, dramatizace pověstí k brněnským pamětihodnostem o Třída se rozdělí do skupin. Každá skupina dostane ke zpracování jednu z pověstí (O brněnském drakovi, Kolo, Proč na Petrově odbíjí poledne v 11, O baronu Trenckovi, O neslušném mužíčkovi). Skupina má za úkol formou dramatizace sdělit ostatním obsah své pověsti. Informatika: ve dvojicích na internetu vyhledávají informace Materiály: tabulka pro vyplnění údajů zjištěných na internetu o propočítají náklady na exkurzi a srovnají její výši s možností vlastní dopravy autobusem. Porovnají výhody a nevýhody obou alternativ, shodnou se na některé variantě a po domluvě s učitelem určí datum a vyberou zástupce, kteří telefonicky objednají exkurzi Špilberk - kasematy. 3

4 o Tabulka pro vyplnění informací zjištěných na internetu: Návštěvní hodiny Špilberk kasematy Vstupné pro žáka Telefonní spojení pro objednání exkurze kasematy Vlakové spojení odjezdy z Ivančic, abychom byli v Brně do 8:30 hodin Vlakové spojení z Brna - odjezd nejdříve v 13:00 a později Cena jízdenky pro žáka Náklady celkem Exkurze do Brna: Plán zahrnuje: Metodická poznámka: plán exkurze může vzniknout v hodině vlastivědy nebo informatiky, kde lze lépe využít Cesta vlakem z Ivančic do Brna, památky: Špilberk - kasematy, náměstí Svobody, kostel sv. Jakuba, Stará brněnská radnice, Zelný rynk, Katedrála sv. Petra a Pavla, případně Kapucínská hrobka. Další možné přesahy: Výtvarná výchova: malba nebo kresba dle popisu. Motivace pověst o Baronu Trenckovi a jeho popis. Text pro využití ve výtvarné výchově Baron Trenck měl kromě děsivé pověsti na tehdejší dobu velkou postavu, pravděpodobně kolem 190 cm. Říkali mu Divoký tygr anebo ještě případněji Pekelník či rovnou Ďábel. Nebyl žádným zastáncem zákona, zasahoval v případech, ze kterých měl nějaký zisk. Jeho hrabivost neznala mezí. Baron Trenck nosil pod červeným pláštěm s kapucí černý dolomán (vojenský kabát) se širokými rukávy doplněný bílými širokými podvázanými nohavicemi, na nohou 4

5 opánky. Na hlavě pak čapku z červeného sametu černě prýmkovanou se zlatou kytajkou visící na bok (kytajka je střapec, zdobící čepici). Šikmo přes prsa nosil kožený, stříbrem vybíjený řemen, na němž byla zavěšena těžká šavle. Za opaskem nosil handžár a dvě pistole, další dvě pistole měl ukryty v oděvu tak, aby nebyly vidět. Takhle tedy vypadali panduři a jejich velitel.ve tváři se baronu Trenckovi odrážela divokost jeho duše, v tmavých očích doutnala nezkrotnost a bezohlednost, samozřejmostí byl knír, který zdobil tváře téměř všech mužů té doby. Poměrně výrazný nos a odulá ústa prozrazovala náchylnost k popíjení. Metodická poznámka: učitel může text zjednodušit, cizí pojmy nahradit jinými nebo využijeme znalostí vyhledávání na internetu, popř. v encyklopedii a pojmy handžár, dolomán, kytajka objasníme v hodině. Matematika: žáci zjistí, jak velká je jednotka sáh a převedou údaje v textu na metry. Metodická poznámka: 1 sáh = 3 lokte = 1,778 m Úkol 1: Převody starých jednotek Text pro využití v matematice Stará horní studna byla podle nejstarší dochované zprávy z roku 1714 hluboká 20 a půl sáhu ( m). Bylo rozhodnuto dále ji prohlubovat o průměru 1 sáhu, až po dosažení dostatečného vodního zdroje. K práci byli povoláni horníci z pernštejnského panství pod vedením důlního mistra Samuela Sprosse. Práci znemožňovaly plyny z odstřelování skály, pro jejichž odvedení muselo být zhotoveno dřevěné větrací zařízení. Železo, ocel a speciální nástroje dodávali brněnští železáři a kováři. Celkové náklady na 1 vyhloubený sáh převyšovaly 115 zlatých. V polovině roku 1715 byla překročena hloubka 33 sáhů (.. m), za rok se tedy vyhloubilo 13 sáhů (...m). Metodická poznámka: Vzhledem k tomu, že ve 4. ročníku žáci v matematice nepracují s desetinnými čísly, doporučí učitel použít pro převod hodnotu zaokrouhlenou 1 sáh = 2 metry. Někteří žáci mohou být schopni počítat i bez zaokrouhlení. Potom se dají porovnat výsledky přesné a zaokrouhlené. Kolik činila hloubka studny v roce Kolik měřila studna v roce 1715 Kolik činily náklady na vykopání studny.. 5

6 Úkol 2. Práce s grafem Zdroj: _2010_in_Brno,_Czech_Republic.svg Možné otázky: 1. Ve kterém období zůstával počet obyvatel Brna na stejné výši? 2. V jakém časovém rozmezí počet obyvatel klesl. Přijdeš na to, proč tomu tak bylo? 3. Do kterého roku počet obyvatel nebyl větší než ? 4. Ve kterém roce byl počet obyvatel Brna zhruba dvojnásobný, než v roce 1650? 5. O kolik obyvatel přišlo Brno během II. světové války? 6. O kolik se zvýšil počet obyvatel mezi léty 1850 až 1939? 6

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ PhDr. Helena Gazdová EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 Tento materiál vznikal v letech 2010 2012 jako součást projektu Ruština znovu a nově, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/02.0038

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 3. září 2012 Mgr. Miroslava Šmídová statutární zástupce ředitelky školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1.1 Zaměření Je

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Č.j.: 234/2006 ŠVP ZŠ Bílá Lhota ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY BÍLÁ LHOTA okres Olomouc Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Motto:

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků čtenářská gramotnost Sborník

Více

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009) Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední

Více

Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu:

Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu: Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015 Roční období 1. ročník Žáci si osvojují nové znalosti o ročních obdobích a činnostech s nimi spojenými. Vždy na konci ročního období, tedy 4 krát během školního

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Základní charakteristika projektu Průvodce po gotických památkách Projekt je určený pro

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVANÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BRNO, KOŠINOVA

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVANÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BRNO, KOŠINOVA ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVANÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BRNO, KOŠINOVA Brno, 1. 9. 2013 OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 2.1. Velikost

Více