ohříváme vodu. spolehlivě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ohříváme vodu. spolehlivě."

Transkript

1 ohříváme vodu. spolehlivě. vydání leden 01 Zásobníkové ohřívače vody 01

2 LET Záruka: 5 let na nádrž ohřívače, roky na ostatní součásti. Na malé elektrické ohřívače (kompletní výrobek) roky. Evropský svaz výrobců smaltů (European Enamel uthority - EE) vyznamenal firmu Tatramat značkou kvality za smaltované výrobky. V EE se sjednotily národní smaltové svazy z Rakouska, elgie, Holandska, Velké ritánie a Německa, aby chránily spotřebitele kromě jiného před méněcennou kvalitou smaltu. Značka kvality EE poskytuje uživateli jistotu, že se rozl pro výrobek s maximálně možnou kvalitou smaltu. Při přísně určeném nocení kvality se provádí audit všech požadavků na smaltování, jako ochrana proti korozi, životnost, tvrdost, odolnost vůči tepelným a teplotním šokům, avšak také vlivy materiálů a procesů na životní prostředí. Propůjčení značky kvality je pro Tatramat jednoznačným potvrzením jeho úspěšné kvalitativní politiky. Vyznamenání EE je platné pro všechny smaltované zásobníky teplé vody značky Tatramat. Univerzální závěs při konstrukci ohřívačů vody myslíme i na Vaše polí při jejich instalaci. Vytvořili jsme proto univerzální závěs, díky kterému nahradíte svůj předcházejíci výrobek naším výrobkem a to bez ohledu na to jaké byl značky. Jeho univerzálnost spočívá v rozestupech pro závěsné šrouby, díky tomu není potřebné vrtání nových otvorů do stěn, jednoduše použijete ty, které tam už máte. Fotografie jsou ilustrační. Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

3 Obsah Výběr ohřívače Malé elektrické ohřívače 6 Závěsné elektrické ohřívače 10 Závěsné kombinované ohřívače 1 Stacionární ohřívače s nepřímým ohřevem 18 Solární ohřívače Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody eník 6 Znaky kvalitního ohřívače vody HLNĚJŠÍ PLÁŠŤ je znakem kvalitní izolace. Teplo neuniká na povrch a připravená teplá voda během dne nevychladne. íky tomu šetříte energii. ROUSTNÍ KONSTRUKE předznamenává dostatečně silné provedení nádrže a opláštění ohřívače vody. Spolu s kvalitním smaltovaným povrchem přináší dlouhou životnost přístroje. LEPŠÍ ZVUK poklepem na plášť je znakem špičkové ocele, smaltu a izolace, které jsou využívány při výrobě ohřívačů vody.

4 Výběr ohřívače Teplá voda v domácnosti, na pracovišti, na chatě a všude tam, kde člověk pracuje a odpočívá, dnes představuje neodmyslitelnou součást našeho života. Pomáhá zlepšovat hygienu a zvyšuje kvalitu našeho života. o je důležité vědět při používání a výběru vného typu akumulačního ohřívače: Tepelná izolace - únik tepla přes povrch akumulační nádrže omezuje tepelná izolace. Její kvalita má přímý vliv na úsporný provoz akumulačního zásobníku a posuzuje se podle noty tepelných ztrát, která je vyjádřena v kwh/ in při nastavené teplotě 65. Čím je toto číslo menší, tím menší jsou ztráty ohřívače, a tedy i jeho provoz je úspornější. V případě moderních zásobníkových ohřívačů, ve kterých se jako tepelná izolace většinou používá polyuretanová pěna nezatěžující životní prostředí, může být nota tepelných ztrát až třikrát nižší v porovnání s ohřívači vyrobenými před rokem 198. Při pořizování nového ohřívače věnujte údaji o tepelných ztrátách velkou pozornost. Při dnešních vysokých cenách energií úsporné technologie prokazují svoje přednosti. oporučené nastavení požadované teploty vody - podle studií až více než 5% uživatelů ohřívačů vody má nastavený termostat ohřívače na teplotu vyšší než 60, což odborníci považují za neekonomické, protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé vody a podstatně víc se zanáší topné těleso ohřívače minerály, které voda obsahuje (tzv. kotlový kámen). Odborníci u nás i ve světě doporučují nastavit teplotu vody na notu 55-60, a to z ekonomických a hygienických důvodů. imenzování objemu akumulačního ohřívače vody - při výběru nového ohřívače pro domácnost je velmi důležité odhadnout jeho optimální objem. Nesprávná volba vede ke zvyšování nákladů na přípravu teplé vody při příliš velkém objemu ohřívače anebo k rovněž nepříjemnému nedostatku vody při menším objemu než je potřebný. Při dodržení několika jednoduchých pravidel a po rozumném odhadu nynější i budoucí situace v domácnosti, do které ohřívač kupujete, se pravděpodobně nedopustíte omylu, pokud budete vycházet z následující tabulky: spotřeba teplé vody nízká střední vysoká použitá sazba elektrické energie denní noční 8 denní noční 8 denní noční počet osob v domácnosti včetně dětí Při větším počtu osob doporučujeme obrátit se na projektanta. Spotřeba vody na různé činnosti pro jednu osobu oba ohřevu vody o 50 (např. z 15 na 65 ) topným tělesem o příkonu kw účel spotřeba vody v litrech 0 60 mytí rukou 1,5 0,9 sprchovaní 0 18 koupání ve vaně vaření 1,7 1 běžný úklid 1,8 objem nádrže doba ohřevu min 0 18 min 0 7 min 0 5 min 1 9 min min 58 min min 7 min 5 56 min Umístění ohřívače vody - na celkovou efektivnost přípravy teplé vody má vliv i umístění ohřívače vody. Měl by být instalovaný pokud možno co nejblíže k místu největší spotřeby teplé vody. Pokud je v domácnosti více míst s odběrem teplé vody, je dobré uvažovat o možnosti instalování pomocného ohřívače vody na místě menšího odběru. Takto se vyhnete potřebě dlouhého rozvodu potrubí, které způsobuje velké tepelné ztráty. Odborníci zjistili, že při vzdálenosti ohřívače od místa spotřeby větší jak m velmi výrazně narůstají ztráty energie. Na místa s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdálená víc jak metry od hlavního bojleru, je vné instalovat menší ohřívače vody.

5 Způsoby ohřevu vody Individuální zásobení U individuálního zásobení jsou jed notlivá místa odběru zásobena vždy vlastním navzájem nezávislým přívodem teplé vody. Stávající přípojka studené vody umožňuje montáž přístroje v blízkosti spotřeby a přípravu teplé vody pro dané místo odběru. Typickými přístroji pro zásobení jed noho odběrového místa teplou vodou jsou beztlakové zásobníko vé ohřívače vody. Jejich podstatným rysem je to, že obsah vody v zásobníku je stále v rovnováze s okolní atmosférou prostřednictvím beztlakové přepa dové trubice. Kohoutek teplé vody je umístěn na vodovodním potrubí před přístrojem (v přívodním potru bí studené vody). Jestliže se ko houtek teplé vody otevře, vstupuje studená voda zespodu do zásobníku a vytlačuje teplou vodu přes pře padovou trubici k výtoku. Propojení na vnější atmosféru je zajištěno spe ciální přepadovou odběrovou bate rií. Protože při ohřevu vody se její objem zvětšuje, odkapává voda z volné výtokové trubice baterie. Pro zamezení nadměrnému sacímu tla ku během odběru je nutno na bate rii nastavit notu průtoku. Ohřívače je nutno vybavit speciální baterií pro beztlakové přístroje, která je na vý stupu teplé vody neuzavíratelná. Pří stroje nejsou pod tlakem z potrubí studené vody. eztlakové zásobníky teplé vody eztlakové zásobníky teplé vody jsou určeny pro montáž na stěnu. Ohřívače jsou dodávány v provedení pod nebo nad odběrné místo. Objem zásobníku je 5 litrů. Tyto přístroje zásobují jen jedno od běrové místo (individuální zásobe ní) a udržují teplou vodu stále připravenou na žádané teplotě mezi 0 a 85. obrá tepelná izolace přispívá značnou měrou k hospodárnosti. Vnitřní zásobník je zhoto ven z polypropylenu. Rovněž u těchto beztlakových zásobníků teplé vody je nutné použít pouze speciální beztlakové baterie zaručují bezporuchový provoz a bezpečnost. Pojistné armatury nejsou zapotře bí, protože přístroje pracují bez tlaku. Skupinové zásobení a centrální zásobení Tyto druhy zásobení teplou vodou se vyznačují tím, že ohřev teplé vody probíhá na jednom centrálním místě, odkud se teplá voda rozvádí po trubím pro teplou vodu k místům odběru. Přístroje pro ohřev teplé vody se instalují v bez prostřední návaznosti na rozvod pitné vody jako tlaková zařízení. Zásobník přístrojů pro teplou vodu je zapojen trvale pod tlakem vody ve vodovodním potrubí. Pojist né armatury (bezpečnostní armatury) zaručují to, že ne bude překročen přípustný jmenovitý tlak přístroje pro přípravu teplé vody. Při odběru teplé vody z ohřívače vody protéká tato přes běžné tlakové odběrové bate rie. Je možno připojit libovolný počet odběrových míst, ale pro zamezení tepelným ztrátám ve vo dovodním potrubí je žádoucí se vy hnout příliš velkým délkám potrubí. Přístroje Tatramat pro skupinové a centrální zásobení teplou vodou: elektrické závěsné ohřívače kombinované závěsné ohřívače stacionární ohřívače s nepřímým ohřevem solární ohřívače s nepřímým ohřevem tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody Tlakové přístroje pro ohřev vody nejsou v beztlakovém kontaktu s okolní atmosférou. Tlak v potrubí studené vody se přenáší do zásobníku teplé vody a potrubí s teplou vodou. Z bezpečnostních důvodů při zahřátí uniká voda viditelně z pojistného ventilu (bezpečnostní armatury). Funkční schéma tlakového závěsného zásobníku Funkční schéma beztlakového zásobníku EO 5 N pro instalaci nad odběrné místo odběrové místo teplé vody (ve výstupním potrubí teplé vody) bezpečnostní armatury podle ČSN topné těleso tepelná izolace 5 přepadová trubice 6 vnitřní nádrž 7 vnější plášť 1 1 beztlakový výstup teplé vody ventil pro odběr teplé vody (beztlakové baterie) topné těleso přepadová trubice 5 tepelná izolace 6 vnitřní nádrž 7 vnější kryt

6 Malé elektrické ohřívače EO 5 P EO 5 P, 5 N Kompaktní, výkonné a přitom úsporné Malé elektrické závěsné beztlakové ohřívače o objemu 5 litrů Elektrické akumulační beztlakové ohřívače vody jsou určeny na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou nutné časté odběry teplé vody v menším objemu. Ohřívače EO 5 P a EO 5 N jsou beztlakové ohřívače vody s plastovou nádrží s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo. Jsou napojitelné jen na speciální beztlakovou směšovací baterii dodávanou jako příslušenství. Instalace ohřívačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení do provozu stačí pouze připojení do elektrické zásuvky. H 0 závěsná konzole G E F EO 5 P Přednosti: úsporný provoz díky tepelné polystyrenové izolaci rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody signalizace ohřevu možnost nastavení optimální teploty ohřevu bezpečnostní termostat s funkcí reset pojistka proti zamrznutí vody připojovací kabel (80 cm) se zástrčkou jednoduchá obsluha a údržba zavěšení na konzoli možnost instalace nad umyvadlo (EO 5 N) nebo pod umyvadlo (EO 5 P) beztlaková směšovací baterie jako příslušenství (pro EO 5 P s ohebnými připojovacími hadičkami a pro EO 5 N s připojovacími trubičkami) závěsná konzole EO 5 N baterie k EO 5 P F baterie k EO 5 N E G 0 H F EO 5 P EO 5 N E F G cól G 8 G½ H TEHNIKÉ ÚJE EO 5 P EO 5 N jmenovitý objem l 5 způsob ohřevu elektrický provedení beztlakové jmenovitý přetlak v nádrži MPa 0 elektrické připojení 1/N/PE ~ 0 V příkon kw max. vypínací teplota termostatu 85 ± inf. čas při ohřevu z 15 na 65. ~ 0,15 tepelné ztráty (při 65 ) kwh/h 0,9 hmotnost kg el. krytí IP

7 Kompaktní, výkonné a přitom úsporné Malý elektrický závěsný beztlakový ohřívač o objemu 10 litrů Ohřívač EO 9 je beztlakový ohřívač vody s plastovou nádrží s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo. Je napojitelný jen na speciální beztlakovou směšovací baterii dodávanou jako příslušenství. Instalace ohřívače na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení do provozu stačí pouze připojení do elektrické zásuvky. Přednosti: úsporný provoz díky tepelné polystyrénové izolaci rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody signalizace ohřevu možnost nastavení optimální teploty ohřevu bezpečnostní termostat s funkcí reset pojistka proti zamrznutí vody připojovací kabel (80 cm) se zástrčkou jednoduchá obsluha a údržba zavěšení na konzoli instalace nad umyvadlo beztlaková směšovací baterie jako příslušenství zrcadlo na čelní straně ohřívače EO 9 Malé elektrické ohřívače baterie k EO 9 EO 9 závěsná konzole E I H G F TEHNIKÉ ÚJE jmenovitý objem l způsob ohřevu provedení jmenovitý přetlak v nádrži MPa elektrické připojení příkon kw max. vypínací teplota termostatu inf. čas při ohřevu z 15 na 65. tepelné ztráty (při 65 ) kwh/h hmotnost kg el. krytí EO 9 10 elektrický beztlakové 0 1/N/PE ~ 0 V 85 (±) ~ 0,0 0,1 5,6 IP EO E 00 F 70 G coul G ½" H 10 I 86

8 Malé elektrické ohřívače EO 10 P EO 10 P, 10 N Mnohostranné použití EO 10 P výstup teplé vody (G ½") přívod studené vody (G ½") závěsná lišta 70 Malé elektrické závěsné tlakové ohřívače o objemu 10 litrů Elektrické akumulační tlakové ohřívače vody jsou určené na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou nutné časté odběry teplé vody. Ohřívače EO 10 P a N jsou tlakové ohřívače vody s provozním tlakem 0,6 MPa pro jedno nebo více odběrných míst teplé vody. Jejich vnitřní nádrž je z ocelového plechu, kterého vnitřní povrch je chráněný kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi. V případě napojení na speciální beztlakovou směšovací baterii mohou být provozovány i jako beztlakové ohřívače s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo. Instalace pojistného ventilu potom není nutná. Instalace ohřívačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení do provozu stačí jen připojení do elektrické zásuvky. Přednosti: úsporný provoz díky tepelné polystyrénové izolaci rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody signalizace ohřevu možnost nastavení optimální teploty ohřevu pojistka proti přehřátí ohřívače pojistka proti zamrznutí vody jednoduchá obsluha a údržba možnost instalace nad umyvadlo (EO 10 N) nebo pod umyvadlo (EO 10 P) pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství EO 10 N TEHNIKÉ ÚJE jmenovitý objem l způsob ohřevu provedení jmenovitý přetlak v nádrži MPa elektrické připojení příkon kw max. vypínací teplota termostatu inf. čas při ohřevu z 15 na 65. tepelné ztráty (při 65 ) kwh/h hmotnost kg el. krytí EO 10 P EO 10 N 10 elektrický tlakové (beztlakové ) 0,6 1/N/PE ~ 0 V 8 ± ~ 0,1 0,6 0, 8, IP

9 EO 15 P Malé elektrické ohřívače Mnohostranné použití Malé elektrické závěsné tlakové ohřívače o objemu 15 litrů Elektrické akumulační tlakové ohřívače vody jsou určené na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou nutné časté odběry teplé vody. Ohřívače EO 15 P jsou tlakové ohřívače vody pod odběrné místo s provozním tlakem 0,6 MPa pro jedno nebo více odběrných míst teplé vody. Jejich vnitřní nádrž je z ocelového plechu, kterého vnitřní povrch je chráněný kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi. V případě napojení na speciální beztlakovou směšovací baterii mohou být provozovány i jako beztlakové ohřívače s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo. Instalace pojistného ventilu potom není nutná. Instalace ohřívačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení do provozu stačí jen připojení do elektrické zásuvky. E Přednosti: úsporný provoz díky tepelné polystyrénové izolaci rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody signalizace ohřevu možnost nastavení optimální teploty ohřevu pojistka proti přehřátí ohřívače pojistka proti zamrznutí vody jednoduchá obsluha a údržba instalace pod umyvadlo pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství redukce na G /8" součástí dodávky E H H EO 15 P E 00 F 70 G coul G½" H 90 G G F F TEHNIKÉ ÚJE jmenovitý objem l způsob ohřevu provedení jmenovitý přetlak v nádrži MPa elektrické připojení příkon kw max. vypínací teplota termostatu inf. čas při ohřevu z 15 na 65. tepelné ztráty (při 65 ) kwh/h hmotnost kg el. krytí EO elektrický tlakové (beztlakové ) 0,6 1/N/PE ~ 0 V 77 (-6) ~ 0,5 1,0 9 IP

10 Elektrické ohřívače EOV EOV NOVÉ Úsporný ohřev vody Elektrické závěsné ohřívače vody EOV Produktovou řadu EOV tvoří zásobníkové závěsné elektrické ohřívače vody ve válcovém provedení. Elektrické ohřívače vody produktové řady EOV jsou jedinečné svojí kvalitou, designem vytvořeným špičkovými designéry i svými provozními vlastnostmi. íky nejmodernějším technologiím, postupem a know how využitým při vývoji těchto ohřívačů vody bylo možné extrémně snížit spotřebu el. energie v pohotovostním režimu, tzv. tepelné ztráty. Zařízení EOV 0 až 00 splňují náročná kritéria normy EN 500. Směrnice o efektivitě a spotřebě energie zařízení pro ohřev vody, která vstoupila v platnost v tomto roce (01). Tím potvrzují svoji úspornost a nízkou provozní energetickou náročnost. Přednosti: 8 silná tepelná polyuretanová izolace (EOV 80-00) signalizace ohřevu bezpečnostní termostat s funkcí resetu pojistka proti zamrznutí vody pojistka proti přehřátí ohřívače vizuální kontrola teploty vody možnost nastavení optimální teploty ohřevu venkovní ovládání provozního termostatu nerezová příruba s nerezovým topným tělesem univerzální závěs možnost instalace nad vanu (IP 5) speciální smalt opro oboustranné smaltování anodová ochrana proti korozi moderní design pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství jednoduchá obsluha a údržba rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody TEHNIKÉ ÚJE EOV 0 EOV 50 EOV 80 EOV 100 EOV 10 EOV 150 EOV 00 jmenovitý objem l elektrické připojení 1/N/PE ~ 0V max. provozní tlak MPa 0,6 příkon topného tělesa W tepelné ztráty kwh/h 0,5 0,76 0,79 0,976 1,19 1,7 1,61 množství 0 smíšené vody l 5, doba el. ohřevu z 15 na 65 výkonem kw /min 5 min 1 h 9 min h min h 58 min h min h 7 min h 57 min hmotnost (bez vody) s/bez obalu kg 18,6/16,,9/1, 1,/8, 7,1/,6,9/9,1 50,/6, 61,1/56, hmotnost (s vodou) kg 6, 71, 108, 1,6 159,1 196, 56, tloušťka PU izolace elektrické krytí IP 5

11 Elektrické ohřívače EOV I T 6 5 P 1. topné těleso. ochranná anoda. výtoková trubka. otočný regulátor teploty 5. univerzální závěs 6. indikátor teploty 1 7,5 UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS R a b c-d a b c d a b c d e f P R T I EOV / , EOV / , EOV / EOV / EOV / a-b c-d e-f EOV / EOV / = 0-50 l = l

12 Elektrické ohřívače EO.. EL ÚSPOR MINIMÁLNĚ 10% Inteligentní ohřívač vody Elektrické závěsné ohřívače s rychloohřevem a EO programy od 0 do 150 litrů Závěsný tlakový zásobníkový ohřívač vody se smaltovanou ocelovou nádrží v hranatém provedení. Jeho nerezová příruba s topným tělesem je vybavená antikorozní horčíkovou ochranou. Přístroj je řízený elektronickou regulací. Elektronika disponuje třemi EO-programy zabezpečujícími úsporu energie a dalšími funkcemi jako jsou: protimrazová ochrana, omezení maximální teploty a rychloohřev. Pomocí elektroniky je možné teplotu nastavovat plynule od 7 až do 85. Ohřívač je určený pro svislou instalaci. Přednosti: trojstupňová funkce úspory energie funkce EO omfort - snížení teploty z 85 na 60 funkce EO Plus 60 požadovaná teplota a 60 % nabití funkce EO ynamic - inteligentní dynamické přizpůsobení vlastnostem odběru inteligentní elektronika nejnovější generace nejmodernější design s intuitivní ovládací plochou podsvětlený LE displej jasné a jednoznačné znázorňování aktuálního provozního stavu přídavná funkce omezení teploty 0 až 60 funkce rychloohřevu pro obzvlášť rychlý ohřev trubkové topné těleso bezpečné blokování tlačítek pro zamezení nežádoucí obsluhy (dětská pojistka) možnosť volby provozního režimu (jednorázový ohřev, jednookruhový nebo dvojokruhový provozní režim možnost funkce zpětného řízení pro efektivní využití nízkého tarifu v režimu dvojokruhového zásobníku TEHNIKÉ ÚJE jmenovitý objem způsob ohřevu provedení jmenovitý přetlak v nádrži elektrické připojení příkon max. příkon při rychloohřevu množství smísené vody 0 * inf. čas při ohřevu z 15 na 65 inf. čas při ohřevu z 15 na 65 při rychloohřevu tepelné ztráty (při 65 ) hmotnost el. krytí * teplota studené vody 10, teplota ohřáté vody 65 l MPa kw kw l.. kwh/h kg EO 0 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 10 EL EO 150 EL elektrický tlakové 0,6 1/N/PE ~ 0 V 55 91,7 16, ~ 0,90 ~ 1,50 ~,0 ~,00 ~,60 ~,50 ~ 0,60 ~ 1,00 ~ 1,60 ~,00 ~,0 ~,00 0,5 0,69 0,7 0,8 0,91 1, IP 5

13 Elektrické ohřívače EO.. EL zadní pohled boční řez P spodní pohled 1. vtoková trubka. výtoková trubka. indikátor teploty. ovládácí prvek provozního termostatu 5. ochranná anoda 6. topné těleso 7. jímka termostatu UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS 1 - E H K N P S I coul = 0-50 l E-F EO 0 EL G½" ,5 10 EO 50 EL G½" , = l EO 80 EL EO 100 EL G½" G1/" ,5 78,5 0 0 univerzální závěs EO 10 EL G½" ,5 0 EO 150 EL G½" ,

14 Kombinované ohřívače OVK, LOVK LOVK OVK UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS (OVK) a b c d e f NOVÉ = l a-b c-d e-f Výkonné a hospodárné Kombinované ohřívače OVK, LOVK Produktovou řadu OVK, LOVK tvoří zásobníkové závěsné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Kombinované ohřívače vody produktové řady OVK, LOVK jsou jedinečné svojí kvalitou, designem vytvořeným špičkovými designéry i svými provozními vlastnostmi. Vodu je možné ohřívat celonerezovým topným tělesem a dvojplášťovým výměníkem tepla. Svislé ohřívače se vyrábějí univerzálně pro připojení topné a vratné vody z pravé nebo z levé strany. U ležatého provedení (LOVK ) je možné připojit studenou a teplou vodu z levé strany. Přednosti: 0,5 silná tepelná polyuretanová izolace signalizace ohřevu bezpečnostní termostat s funkcí resetu pojistka proti zamrznutí vody pojistka proti přehřátí ohřívače vizuální kontrola teploty vody možnost nastavení optimální teploty ohřevu venkovní ovládání provozního termostatu nerezová příruba s nerezovým ohřívacím tělesem univerzální závěs (OVK ) možnost instalace nad vanu (IP 5) kvalitní smalt oboustranné smaltování anodová ochrana proti korozi moderní design pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství jednoduchá obsluha a údržba rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody okamžitě dostupná teplá voda díky možnosti napojení na cirkulaci svislé (OVK ) nebo ležaté (LOVK ) provedení samostatná jímka pro tepelné čidlo. zdroje tepla TEHNIKÉ ÚJE OVK 10 OVK 150 LOVK 10 LOVK 150 objednací čísla jmenovitý objem l elektrické připojení 1/N/PE ~ 0V 1/N/PE ~ 0V max. provozní tlak MPa 0,6 max. provozní tlak ve výměníku tepla MPa 0, výkon topného tělesa W tepelné ztráty kwh/h 1,19 1,6 1,6 1,78 množství 0 smíšené vody l doba el. ohřevu z 15 na 65 výkonem kw / min h min h 7 min h min h 7 min výkon výměníku tepla* kw 7 7,8 7 7,8 doba el. ohřevu z 15 na 65 výměníkem tepla min 8 min 5,5 min 8 min 5 min hmotnost (bez vody) kg 59, 66, 6,5 69,6 hmotnost (s vodou) kg 179, 16, 18,5 19,6 tlouštka PU izolace 0,5 0,5 0,5 0,5 elektrické krytí IP 5 * při teplotním rozdílu 70 K a průtoku 900 l/

15 OVK, LOVK Kombinované ohřívače OVK LOVK T 7 K I I 6 G / 6 G/ 1 L 5 5 P J K 1 M P M R 1 topné těleso ochranná anoda výtoková trubka otočný regulátor teploty 5 univerzální závěs 6 indikátor teploty 7 cirkulace 1 R 1 vtoková trubka výtoková trubka otočný regulátor teploty závěsné háky 5 indikátor teploty 6 cirkulace S OVK 10 OVK 150 LOVK 10 LOVK ½ ½ ½ ½ K L M P R S - univerzální závěs - - T I

16 Kombinované ohřívače OVK, LOVK NOVÉ LOVK Účinná kombinace Kombinované ohřívače OVK, LOVK Produktovou řadu OVK, LOVK tvoří zásobníkové závěsné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Kombinované ohřívače vody produktové řady OVK, LOVK jsou jedinečné svojí kvalitou, designem vytvořeným špičkovými designéry i svými provozními vlastnostmi. Vodu je možné ohřívat celonerezovým topným tělesem a trubkovým výměníkem tepla. Svislé ohřívače se vyrábějí pro připojení topné a vratné vody z pravé strany (OVK P) nebo z levé strany (OVK L). U ležatého provedení (LOVK) je možné připojit studenou a teplou vodu z levé strany. OVK (provedení OVK P) UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS (OVK) = l a-b c-d e-f a b c d e f Přednosti: 8 silná tepelná polyuretanová izolace signalizace ohřevu bezpečnostní termostat s funkcí resetu pojistka proti zamrznutí vody pojistka proti přehřátí ohřívače vizuální kontrola teploty vody možnost nastavení optimální teploty ohřevu venkovní ovládání provozního termostatu nerezová příruba s nerezovým ohřívacím tělesem univerzální závěs (OVK) možnost instalace nad vanu (IP 5) kvalitní smalt oboustranné smaltování anodová ochrana proti korozi moderní design pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství jednoduchá obsluha a údržba rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody okamžitě dostupná teplá voda díky možnosti napojení na cirkulaci samostatná jímka pro tepelné čidlo. zdroje tepla svislé (OVK) nebo ležaté (LOVK) provedení TEHNIKÉ ÚJE OVK 80 L / OVK 80 P OVK 00 L / OVK 00 P LOVK 80 LOVK 00 objednací číslo 811 / / jmenovitý objem l elektrické připojení 1/N/PE ~ 0V max. provozní tlak MPa 0,6 max. provozní tlak ve výměníku tepla MPa 0,6 příkon topného tělesa W tepelné ztráty kwh/h 0,89 1,80 1,98,1 množství 0 smíšené vody l doba el. ohřevu z 15 na 65 výkonem kw / min h 1 min 5 h 7 min h 1 min 5 h 7 min výkon výměníku tepla * kw 10, 11,6 10, 11,6 doba ohřevu z 15 na 65 výměníkem tepla min 18 min 55 min 18 min 55 min hmotnost (bez vody) kg 7, 65,, 7,5 hmotnost (s vodou) kg 11, 61, 118, 68,5 tloušťka PU izolace elektrické krytí IP 5 *při teplotním rozdílu 70 K a průtoku 900 l/

17 OVK, LOVK Kombinované ohřívače OVK LOVK T M 105 K J K I P P M R S 1 topné těleso ochranná anoda výtoková trubka otočný regulátor teploty 5 univerzální závěs 6 indikátor teploty 7 cirkulace 1 1 vtoková trubka výtoková trubka otočný regulátor teploty závěsné háky 5 indikátor teploty 6 cirkulace R OVK 80 L OVK 80 P OVK 00 L OVK 00 P LOVK 80 LOVK ½ ½ ½ ½ K L ¾ ¾ ¾ ¾ M P R T I

18 Ohřívače s nepřímým ohřevem VT H Teplá voda z jednoho místa Stacionární ohřívače s nepřímým ohřevem o objemu 100, 10 a 150 litrů kumulační tlakové ohřívače vody s nepřímým ohřevem umožňují napojení několika odběrných míst teplé vody na více podlažích. Vzhledem ke svému vysokému výkonu jsou efektivně využitelné zejména při vysokém odběru teplé vody. Nádrž ohřívačů je vyrobená z pevného ocelového plechu, jehož vnitřní část je chráněná proti korozi kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi. Ohřev vody tepelnými výměníky sahajícími až ke dnu nádrže ohřívače zabraňuje vzniku kritických studených zón s choroboplodnými zárodky. Připojení ohřívačů na instalační rozvody je umístěné v jejich horní části a umožňuje jednoduché připojení k závěsným kotlům ústředního topení. Ohřívače jsou na přední straně vybavené teploměrem, který umožňuje jednoduchou kontrolu teploty vody v průběhu provozu. Ve spodní části ohřívače je umístěna příruba pro vestavbu přídavného elektrického ohřevu o výkonu kw. Vybavení cirkulační trubkou umožňuje připojení na cirkulační obvod. Přednosti: úsporný provoz díky kvalitní tepelné polyuretanové izolaci rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody vizuální kontrola teploty vody možnost nastavení optimálního provozu prostřednictvím termostatu kotle ústředního topení pojistka proti přehřátí ohřívače pojistka proti zamrznutí vody možnost montáže elektrického ohřevu o výkonu kw výškově nastavitelné nohy na eliminaci nerovnosti povrchu jednoduchá instalace, obsluha a údržba pojistný ventil se zpětnou klapkou součástí dodávky TEHNIKÉ ÚJE VTH 100 VTH 10 VTH 150 objem l způsob ohřevu provedení přetlak v nádrži MPa cirkulační voda ÚT tlakové 1,0 max. vypínací teplota termostatu 80 (-6) typ výměníku přetlak ve výměníku MPa trubkový 1,0 aktivní plocha výměníku m 1,0 1,0 1,0 tlaková ztráta výměníku * kpa tepelný výkon výměníku * kw tepelné ztráty (dle EN 6079) kwh/h 1,5 1,6 1,9 inf. čas ohřevu výměníkem o 5 * min množství ohřáté vody o 5 * l/ hmotnost kg elektrické krytí IP * teplota topné vody 80, teplota studené vody 10, teplota ohřáté vody 5, průtok topné vody 1 m /.

19 VT H Ohřívače s nepřímým ohřevem zvláštní příslušenství kw el. příruba HP /00 VTH 100 VTH 10 VTH E F VTH 100 VTH 10 VTH vstup topné vody coul G¾" G¾" G¾" vstup studené vody coul G¾" G¾" G¾" cirkulace coul G¾" G¾" G¾" výstup teplé vody coul G¾" G¾" G¾" 5 výstup topné vody coul G¾" G¾" G¾" 6 přípojka pro montáž přídavného el. tělesa coul G 5 /" G 5 / G 5 / 7 indikátor teploty 8 ovládací prvek provozního termostatu 9 PG průcka 10 el. příruba HP /00 (zvláštní příslušenství) 11 jímka pro čidlo teploty (průměr 1,5 ; hloubka 70 )

20 Ohřívače s nepřímým ohřevem VTI Rychlý, kompaktní a hospodárný Stacionární ohřívače s nepřímým ohřevem od 100 do 500 litrů kumulační tlakové ohřívače s nepřímým ohřevem vody jsou efektivně využitelné zejména při vysokém odběru teplé vody, přičemž na ně může být napojeno několik odběrných míst teplé vody na více podlažích. Vysoký komfort přípravy teplé vody je zabezpečen rychlým a rovnoměrným ohřevem velkými výhřevnými plochami. Nádrž ohřívačů je vyrobená z ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850, čímž spolu s anodovou ochranou dosahuje vysokou odolnost vůči korozi. Ohřev vody tepelnými výměníky sahajícími až ke dnu nádrže ohřívače zabraňuje vzniku kritických studených zón s choroboplodnými zárodky. Vývody z výměníku tepla jsou umístěné v zadní části a vývod teplé vody v horní části ohřívačů, což umožňuje jejich jednoduché připojení ke stacionárním kotlům ústředního vytápění. Ohřívače mají otvor určený k montáži snímače termostatu a v přední části čistící přírubu pod plastovým krytem, kde je možné navíc instalovat přírubu s elektrickým ohřívacím tělesem s příkonem kw. Přednosti: úsporný provoz díky kvalitní tepelné polyuretanové izolaci rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody vizuální kontrola teploty vody možnost nastavení optimálního provozu prostřednictvím termostatu kotle ústředního topení výškově nastavitelné nohy na eliminaci nerovnosti povrchu jednoduchá instalace, obsluha a údržba TEHNIKÉ ÚJE objem l způsob ohřevu provedení přetlak v nádrži MPa příkon kw typ výměníku přetlak ve výměníku MPa aktivní plocha výměníku m tlaková ztráta výměníku kpa objem kapaliny výměníku l tepelný výkon výměníku * kw množství ohřáté vody o 5 * l/. tepelné ztráty kwh/h hmotnost kg elektrické krytí * teplota topné vody 80, teplota studené vody 10, teplota ohřáté vody 5, průtok topné vody 1 m /. VTI 100 VTI 150 VTI 00 VTI 00 VTI 00 VTI cirkulační voda ÚT (možnost instalace el. ohřívacího tělesa kw) tlakové 0,6 ( l) a 1,0 ( l) - trubkový 0,6 ( l) a 1,0 ( l) 0,9 1,1 1, 1,5 1,9, ,5 8,7 9,5 11,1 1, , 5,7 65, ,69,01,58,58,6, IP

21 VTI Ohřívače s nepřímým ohřevem H G F I E F 7 (9) E 1 H G I (9) 1 J VTI 100, 150, 00 J VTI 00,00,500 9 zvláštní příslušenství kw el. příruba HP /150 VTI 100 VTI 150 VTI 00 VTI 00 VTI 00 VTI E F G H I J VTI 100 VTI 150 VTI 00 VTI 00 VTI 00 VTI studená voda G1" G1" G1" G1" G1" G1" TUV G1" G1" G1" G1" G1" G1" výměník tepla - vstup G1" G1" G1" G1" G1" G1" výměník tepla - výstup G1" G1" G1" G1" G1" G1" 5 cirkulace G¾" G¾" G¾" G¾" G¾" G¾" 6 jímka pro čidlo teploty ø9 ø9 ø9 ø9 ø9 ø9 7 čistící otvor (možnost vestavby kw top. tělesa) ø115 ø115 ø115 ø115 ø115 ø115 8 indikátor teploty 9 el. topné těleso (zvláštní příslušenství) 10 ochranná anoda

22 Solární ohřívače VTS Síla sluneční energie Solární stacionární ohřívače od 00 do 500 litrů Solární akumulační tlakové ohřívače vody zabezpečují ohřev teplé vody progresívním způsobem. Vzhledem ke svému vysokému výkonu jsou efektivně využitelné všude tam, kde je požadovaný větší odběr teplé vody na více místech současně. Jsou dostupné ve dvou typových modifikacích: jako dvouvalentní ohřívač (vybavený solárním výměníkem tepla a elektrickým ohřívacím tělesem) a jako trojvalentní ohřívač (vybavený solárním výměníkem tepla, výměníkem tepla pro ústřední topení a elektrickým ohřívacím tělesem). Nádrž ohřívačů je vyrobená z pevného ocelového plechu a jeho vnitřní část je chráněna proti korozi kvalitním smaltem a anodovou ochranou. Ohřívače mají otvor pro namontování snímače termostatu kotle ústředního topení a v přední části čistící přírubu pod plastovým krytem. Přednosti: velmi úsporný způsob přípravy teplé užitkové vody úsporný provoz díky kvalitní tepelné polyuretanové izolaci rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody vizuální kontrola teploty vody signalizace ohřevu možnost nastavení optimálního provozu prostřednictvím termostatu kotle ústředního topení pojistka proti přehřátí ohřívače pojistka proti zamrznutí vody výškově nastavitelné nohy na eliminaci nerovnosti povrchu jednoduchá instalace, obsluha a údržba TEHNIKÉ ÚJE VTS 00/ VTS 00/ VTS 00/ VTS 500/ VTS 00/ VTS 00/ VTS 00/ VTS 500/ objem l způsob ohřevu elektrický/solární elektrický/solární/cirkulační voda ÚT provedení přetlak v nádrži MPa tlakové 0,6 (00 l) a 1,0 ( l) elektrické připojení příkon kw 1/N/PE ~ 0 V inf. čas ohřevu z 15 na 60 ~ 5, ~ 7,9 ~ 10,5 ~ 1 ~ 5, ~ 7,9 ~ 10,5 ~ 1 typ výměníku - trubkový přetlak ve výměníku MPa - 0,6 (00 l) a 1,0 ( l) aktivní plocha výměníku m - 0,6 0,7 1,0 tlaková ztráta výměníku kpa objem kapaliny výměníku l - 5 6, typ výměníku - solár přetlak ve výměníku - solár MPa trubkový 0,6 (00 l) a 1,0 ( l) aktivní plocha výměníku - solár m 0,9 1,5 1,9,5 0,9 1,5 1,9,5 tlaková ztráta výměníku kpa objem kapaliny výměníku - solár l 5,8 9,5 11,1 1,1 5,8 9,5 11,1 1,1 tepelný výkon výměníku - solár * kw 5,5 8, 1,5 65, 5,5 8, 1,5 65, množství ohřáté vody o 5 - solár l/. tepelné ztráty kwh/h,58,58,59,6,58,58,59,6 hmotnost kg elektrické krytí IP * teplota topné vody 80, teplota studené vody 10, teplota ohřáté vody 5, průtok topné vody 1 m /.

23 VTS Solární ohřívače H G I F E 11 F E G 1 H I J VTS 00/, VTS 00/ VTS 00/, VTS 500/ VTS 00/, J VTS 00/ VTS 00/, VTS 500/ VTS 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 500/ 500/ E F G H I J VTS 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 500/ 500/ 1 studená voda G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" TUV G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" výměník tepla - solár - vstup G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" výměník tepla - solár - výstup G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" 5 cirkulace G¾" G¾" G¾" G¾" G¾" G¾" G¾" G¾" 6 jímka pro čidlo teploty solárního ohřevu ø9 ø9 ø9 ø9 ø9 ø9 ø9 ø9 7 výměník tepla - ÚT - vstup - G¾" - G1" - G1" - G1" 8 výměník tepla - ÚT - výstup - G¾" - G1" - G1" - G1" 9 jímka pro čidlo teploty ÚT - ø9 - ø9 - ø9 - ø9 10 elektrické ohřívací těleso G5 " G5 " G5 " G5 " G5 " G5 " G5 " G5 " 11 čistící otvor ø115 ø115 ø115 ø115 ø115 ø115 ø115 ø115 1 ochranná anoda

24 Tepelná čerpadla TE TM TE TM TEHNIKÉ ÚJE TE 0 TM TE 00 TM jmenovitý objem l 0 00 teplota okolí (min./max.) 6/ 6/ max. teplota vody ohřátá tepelným čerpadlem minimální objem místnosti instalace m 1 1 max. provozní tlak v zásobníku MPa 0,8 0,8 rozměr (ф x v) 690 x x 1919 připojení na vodovodní rozvody (vtok/výtok) coul G 1"/ G 1" G 1"/ G 1" délka napájecího elektrického kabelu elektrické připojení 1/N/PE ~ 0/0V 50Hz hladina akust. výkonu d () elektrické krytí IP IP hmotnost zařízení kg průtok vzduchu m /h spotřeba energie v pohotovostním režimu za 1 (EN 1617 / 15) kw 0,0 0,05 topný faktor (EN 1617 / 15),,7 topný faktor při 15/W10-55 (EN 55),,8 průměrný tepelný výkon TČ (EN 1617 / 15) kw 1,68 1,69 průměrná spotřeba energie TČ (EN 1617 / 15) kw 0,5 0,5 Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody TE TM Produktovou řadu TE TM tvoří tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody s objemem zásobníku 0 nebo 00 litrů. TE TM jsou zařízení určená pro zásobování více odběrných míst s přehlednou a jednoduchou elektronickou regulací s L displejem. íky speciální technologii je možné nastavení více požadovaných teplot pro různé zdroje elektrické energie (nízká sazba, fotovoltaický systém, atd.) Ochranu proti korozi zajišťuje speciální vysoce kvalitní smalt vypálený při konstantní teplotě 850 a elektrická bezúdržbová anoda. Voda je ve vnitřní nádrži ohřívaná pomocí tepelného čerpadla vzduch voda až do teploty 65. Vysoký topný faktor (OP) zabezpečuje úsporný a efektivní provoz. V případě potřeby je možné aktivovat přídavné topné těleso. TE TM jsou určené pro stacionární instalaci. Přednosti: Vysoký topný faktor (OP) tepelného čerpadla Minimální spotřeba energie v provozním i pohotovostním režimu Možnost nadstandardního odběru teplé vody (dosáhnutý odběrový profil XL podle EN 1617) Ohřev teplé vody až do 65 pomocí tepelného čerpadla bez potřeby aktivace přídavného topného tělesa Zařízení sériově připravené pro napojení externího signálu (nízká sazba el. proudu, fotovoltaický systém) Elektronická regulace s L displejem, jednoduchým ovládáním a servisním programem Možnost nastavit různé požadované teploty pro různé signály (např. když bude zapnutá vysoká sazba el. proudu, voda bude ohřívaná tepelným čerpadlem na teplotu 0, po zapnutí nízké sazby bude voda ohřívaná na 65 ) Jednoduchá instalace, není potřebná téměř žádná stavební připravenost (potřebné pouze připojení do vodovodní a elektrické sítě) 70 silná tepelná izolace Přídavné topné těleso s výkonem 1,5 kw Pasivní odmrazování tepelného čerpadla, které nevyužívá energii na úkor teploty vody Ochrana proti zamrznutí Moderní design a kompaktní rozměry Vysoký stupeň elektrického krytí V době provozu dochází k pohlcování vlhkosti v místnosti instalace Možnost krátkodobého horizontálního transportu Okamžitě dostupná teplá voda díky možnost napojení na cirkulaci

25 Tepelná čerpadla H I E G F 7 TE 0 TM, TE 00 TM 1 průcka elektr. vedení studená voda přívod vnější závit G 1 teplá voda výstup vnější závit G 1 odtok kondenzátu vnější závit G / 5 vstup vzduchu 6 výstup vzduchu 7 kryt výrobního otvoru 8 cirkulace vnější závit G 1/ TE 0 TM TE 00 TM E F G 1 1 H I

26 Nabídkový ceník ohřívačů vody Typ Popis Rozměry v x š x h (cm) Objem / Výkon Objednací číslo Prodejní cena v Kč bez PH Malé elektrické beztlakové ohřívače vody EO 5 P - s baterií Elektr. beztlakový ohřívač pod umyvadlo,0 x 5, x 1,5 5 l / kw EO 5 N - s baterií Elektr. beztlakový ohřívač nad umyvadlo,0 x 5, x 1,5 5 l / kw EO 9 - s baterií Elektr. beztlakový ohřívač nad umyvadlo 50,6 x 9,6 x 7 10 l / kw Malé elektrické tlakové ohřívače vody EO 10 P Elektr. tlakový ohřívač pod umyvadlo 50,6 x 9,6 x 7,6 10 l / kw EO 10 N Elektr. tlakový ohřívač nad umyvadlo 50,6 x 9,6 x 7,6 10 l / kw EO 15 P Elektr. tlakový ohřívač pod umyvadlo 5 x 0, x 0, 15 l / kw Elektrické svislé ohřívače vody EOV 0 Elektrický tlakový ohřivač 1 x 6,7 0 l / kw EOV 50 Elektrický tlakový ohřivač 1 x 88, 50 l / kw EOV 80 Elektrický tlakový ohřivač 5 x 85, 80 l / kw EOV 100 Elektrický tlakový ohřivač 5 x 100,7 100 l / kw EOV 10 Elektrický tlakový ohřivač 5 x l / kw EOV 150 Elektrický tlakový ohřivač 5 x 19, 150 l / kw EOV 00 Elektrický tlakový ohřivač 5 x 169,7 00 l / kw Elektrické svislé ohřívače vody s rychloohřevem - hranaté EO 0 EL Elektrický tlakový ohřívač 67,6 x 8,0 x 8,0 0 l / / kw EO 50 EL Elektrický tlakový ohřívač 9,1 x 8,0 x 8,0 50 l / / kw EO 80 EL Elektrický tlakový ohřívač 89, x 7,5 x 7,5 80 l / / kw EO 100 EL Elektrický tlakový ohřívač 10,5 x 7,5 x 7,5 100 l / / kw EO 10 EL Elektrický tlakový ohřívač 10,0 x 7,5 x 7,5 10 l / / kw EO 150 EL Elektrický tlakový ohřívač 1,5 x 7,5 x 7,5 150 l / / kw Kombinované svislé ohřívače vody s dvojitým pláštěm OVK 10 Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 11, 10 l / kw OVK 150 Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 15, 150 l / kw Kombinované svislé ohřívače vody s trubkovým výměníkem OVK 80 L Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 85, 76 l / kw OVK 80 P Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 85, 76 l / kw OVK 00 L Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 169,7 196 l / kw OVK 00 P Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 169,7 196 l / kw Kombinované ležaté ohřívače vody s dvojitým pláštěm LOVK 10 Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 11, 10 l / kw LOVK 150 Kombinovaný tlakový ohřivač 5 x 11, 150 l / kw Kombinované ležaté ohřívače vody s trubkovým výměníkem LOVK 80 Kombinovaný tlakový ohřivač 51 x 85, 76 l / kw LOVK 00 Kombinovaný tlakový ohřivač 51 x 169,7 196 l / kw Součástí dodávky všech závěsných tlakových ohřívačů vody do objemu 00 l je kvalitní pojistný ventil, s možností instalace ve vertikální i horizontální poloze a s otočnou přípojkou na odvod expandované vody. platný od

27 Nabídkový ceník ohřívačů vody Typ Popis Rozměry v x š x h (cm) Objem / Výkon Objednací číslo Prodejní cena v Kč bez PH Ohřívače vody s nepřímým ohřevem - stacionární VTH 100 Ohřivač vody s horním vývodem Ø 5 x 89,8 100 l / 0 kw VTH 10 Ohřivač vody s horním vývodem Ø 5 x 10,7 10 l / 0 kw VTH 150 Ohřívač vody s horním vývodem Ø 5 x 16,7 150 l / 0 kw VTI 100 Ohřívač vody s bočním vývodem Ø 5 x 10,7 100 l / 8 kw VTI 150 Ohřívač vody s bočním vývodem Ø 5 x 17,7 150 l / kw VTI 00 Ohřívač vody s bočním vývodem Ø 5 x 158,8 00 l / 0 kw VTI 00 Ohřívač vody s bočním vývodem Ø 65 x 157,5 00 l / 6 kw VTI 00 Ohřívač vody s bočním vývodem Ø 75 x 156,5 00 l / 50 kw VTI 500 Ohřívač vody s bočním vývodem Ø 75 x 18,5 500 l / 7 kw Solární ohřívače vody - stacionární VTS 00/ vojvalentní ohř. vody 1 výměník a kw těleso Ø 5 x l VTS 00/ vojvalentní ohř. vody 1 výměník a kw těleso Ø 65 x 157,8 00 l VTS 00/ vojvalentní ohř. vody 1 výměník a kw těleso Ø 75 x 156,5 00 l VTS 500/ vojvalentní ohř. vody 1 výměník a kw těleso Ø 75 x 18,5 500 l VTS 00/ Trojvalentní ohř. vody výměníky a kw těleso Ø 5 x l VTS 00/ Trojvalentní ohř. vody výměníky a kw těleso Ø 65 x 157,5 00 l VTS 00/ Trojvalentní ohř. vody výměníky a kw těleso Ø 75 x 156,5 00 l VTS 500/ Trojvalentní ohř. vody výměníky a kw těleso Ø 75 x 18,5 500 l HP /150 HP /00 Přírubové elektrické topné těleso pro ohřívače VTI, VTS Přírubové elektrické topné těleso pro ohřívače VTH -/ kw (0 V) / kw (0 V) Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody TE 0 TM Tepelné čerpadlo pro ohřev vody Ø l 10 TE 00 TM Tepelné čerpadlo pro ohřev vody Ø l 6 10 Součástí dodávky všech tlakových ohřívačů vody do objemu 00 l je kvalitní pojistný ventil, s možností instalace ve vertikální i horizontální poloze a s otočnou přípojkou na odvod expandované vody. platný od odávky se provádí dle našich dodacích a platebních podmínek. okumentace je přiložena ke všem výrobkům Tatramat a obsahuje závazné pokyny pro montáž přístroje a jeho uvedení do provozu. Na všechny výrobky jsou vystavena prohlášení o sě s technickými předpisy dle sbírky zákonů č. /1997. eny platí až do vydání nového ceníku s výhradou změn kurzu EUR/Kč. eny jsou uváděny v Kč bez PH. Pokud není uvedeno jinak činí sazba PH 1%. Právní ustanovení Správnost informací obsažených v tomto ceníku nemůže být i přes svědomité sestavování zaručena. Informace o zařízeních a jejich vlastnostech jsou nezávazné. V tomto ceníku popsané vlastnosti zařízení neplatí jako smluvní vlastnosti našich výrobků. Jednotlivé vlastnosti se můžou vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků průběžně měnit. O aktuálně platných vlastnostech zařízení se informujte prosím u našich odborných poradců. Obrázky zobrazují jen příklady použití. Obrázky použité v ceníku obsahují také instalační prvky, příslušenství a doplňkové příslušenství, které nepatří k sériovému rozsahu dodávky. Omyl a technické změny vyhrazeny. 7

28 Regionální servisy SOLUT SERVIS Pulická obruška Tel.: Tel.: Fax: ELMOT v. o. s. lahoslavova 1a 70 0 České udějovice Tel.: Fax: EXPOLR řevařská rno Tel.: Tel.: Fax: ELEKTROSERVIS JNÍK Zborovská 61/ Ostrava-město Tel.: Mobil: JIŘÍ REŽNÝ ELEKTROSERVIS Palaského Holešov - Všetuly Tel.: servis Staniční Plzeň Tel.: , ELEKTRO SOLI Nuselská Praha Tel.: Mobil: Tel./Fax: Váš prodejce: člen skupiny STIEEL ELTRON spol. s r. o., K Hájům 96, Praha 5 - Stodůlky, tel.: , , fax:

Vysoký výkon perfektní kvalita

Vysoký výkon perfektní kvalita Zásobníkové ohřívače vody 2008 vydání květen Vysoký výkon perfektní kvalita Tatramat zásobníkové ohřívače vody Záruka: 5 let na nádobu a přírubu, 2 roky na ostatní součásti. Na malé ohřívače (kompletní

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016 PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016 ÚVOD TEPLÁ VODA PRO KAŽDOU POTŘEBU HOSPODÁRNĚ, KOMFORTNĚ A SPOLEHLIVĚ Již více než 100 let přináší AEG Haustechnik inovativní ohřívače vody do Vašich domácností. Elektrické

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz OHŘÍVČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RDIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVČE OHŘÍVČE VODY Průtokové ohřívače Zásobníkové ohřívače beztlaké Zásobníkové ohřívače tlakové Bojlery

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2014

Zásobníkové ohřívače vody 2014 Zásobníkové ohřívače vody 2014 1 2 Úspornost a efektivnost u vás doma 3 Obsah Ideální řešení ohřevu vody... 5 Výběr ohřívače vody... 6 Typy ohřívačů a způsoby ohřevu vody... 7 Malé elektrické ohřívače...

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2016

Zásobníkové ohřívače vody 2016 Zásobníkové ohřívače vody 2016 vydání leden 2016 1 2 Obsah Ideální řešení ohřevu vody... 4 Výběr ohřívače vody... 5 Typy ohřívačů a způsoby ohřevu vody... 6 Jak souvisí tloušťka tepelné izolace a náklady?...

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Výhody použití nepřímotopného ohřívače

Výhody použití nepřímotopného ohřívače Zásobníky TUV ÚVODNÍ STRANA Nepřímotopné ohřívače THERM slouží k přípravě teplé užitkové vody (dále TUV) ve spojení s jiným zdrojem topné vody, nejčastěji s plynovým či elektrickým kotlem. Při zvýšeném

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČE VODY

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČE VODY TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČE VODY OKHE SMART Inteligentní ohřívač vody s elektronickým termostatem a s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny)! NOVINKA NA STRANĚ 12 OBSAH 5 DŮVODŮ, PROČ

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární kondenzační kotle

Více

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014 tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 09. 2014 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev teplé vody je však u kotlů aquaplus řešen ve vestavěném dvacetilitrovém

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016 PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2016 OBJEVUJTE MODERNÍ DOMÁCÍ TECHNIKU NA www.aeg-hc.cz OBSAH PŘEHLED SORTIMENTU 4 9 ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ 29 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 53 OCHRANA PROTI MRAZU 63 ODVLHČOVAČE 76 Dodávky se

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody objem 58 až 200 litrů stacionární i závěsné provedení ochrana proti korozi minimální tepelné ztráty Komfortní zásobování

Více

Projekční podklady Zásobníkové ohřívače vody Akumulační zásobníky vody

Projekční podklady Zásobníkové ohřívače vody Akumulační zásobníky vody Projekční podklady Zásobníkové ohřívače vody Akumulační zásobníky vody TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY Obsah Stacionární / nástěnné ohřívače vody GBS 115 / 150 / 200 2 Speciální velkoobjemové zásobníky a ohřívače

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500 WWKS 300 WWKS 500 Zásobníkový ohřívač pro přípravu teplé vody se zabudovaným solárním výměníkem, s výměníkem pro doplňkový ohřev vody z dalšího zdroje a s možností zapojení el. topné patrony. Vnitřní povrch

Více

Elektrické vytá Obnovitelné zdr

Elektrické vytá Obnovitelné zdr Přehled výrobků a ceník 2016 Ohřev vody Ohřev vody Elektrické vytápění Elektrické vytá Obnovitelné zdr Obnovitelné zdroje energie 04 2016 Právní ustanovení Správnost informací obsažených v tomto ceníku

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

OKHE SMART DZ DRAŽICE TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČŮ VODY

OKHE SMART DZ DRAŽICE TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČŮ VODY Inteligentní ohřívač vody s elektronickým termostatem a s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny)! Funkce SMRT HDO přizpůsobí provoz ohřívače přesně dle vašich potřeb a tím dosáhnete ještě

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2015

Zásobníkové ohřívače vody 2015 Zásobníkové ohřívače vody 2015 vydání červenec 2015 1 2 Tatramat oslavuje 170. výročí založení podniku Společnost Tatramat slaví v letošním roce krásné jubileum. Přesně před 170 lety zahájil matějovský

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000)

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev Popis výrobku ČR. 0. 20 Hoval CombiVal CSR (300-000) ohřívač z nerezové oceli tepelná izolace ze 00 mm polyesterové tkaniny s patentovými hliníkovým těsněním, vnější plášť

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla vzduch/voda MADE IN SWEDEN Tepelná čerpadla NIBE- vzduch/voda S tepelným čerpadlem NIBE systému vzduch/voda zásadně snížíte náklady na vytápění a ohřev teplé vody a nebudete závislí na

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Stacionární 1 MPa. Stacionární nepřímotopné ohřívače vody OKC NTR

Stacionární 1 MPa. Stacionární nepřímotopné ohřívače vody OKC NTR O 300 NTR/1 MPa O 400 NTR/1 MPa O 500 NTR/1 MPa O 750 NTR/1 MPa O 1000 NTR/1 MPa OŘÍVČ VODY ZÁSONÍOVÉ NPŘÍMOTOPNÉ Stacionární nepřímotopné ohřívače vody O NTR 1 Ocelová smaltovaná nádoba 2 Plášť ohřívače

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem VUI aquaplus Převratná novinka v přípravě teplé užitkové vody Kotel aquaplus se svojí konstrukcí výrazně odlišuje od kotlů s vestavěným zásobníkem ostatních

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY FDN-5 FHN-5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Propojovací nerezová trubka s izolací. SUV z oceli 1.4404

Propojovací nerezová trubka s izolací. SUV z oceli 1.4404 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt Teploměr 0-120 C Ochranný vnější obal TUV z oceli 1.4404 Vstup topné vody do nádrže Topné těleso s regulací - termostatem Propojovací nerezová

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 0 až 400 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 0-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect

Více

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER FSP 140 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být

Více

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG představují osvědčený způsob hlavního vytápění pro dům, byt nebo prostory pro podnikání. V akumulačních kamnech se ukládá elektricky vytvořené

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2012

PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2012 PŘEHLED VÝROBKŮ A CENÍK 2012 CENÍK 2012 OBJEVUJTE MODERNÍ DOMÁCÍ TECHNIKU NA WWW.AEG-HC.CZ OBSAH 3 PŘEHLED SORTIMENTU 4 OHŘÍVAČE VODY 7 ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ 29 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 53 OCHRANA PROTI MRAZU

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

01-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, VUW 200/3-5, VUW 240/3-5 atmotec plus

01-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, VUW 200/3-5, VUW 240/3-5 atmotec plus s atmosférickým hořákem atmotec pro (neobsahuje přední kryt) atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Ohřívače VODY. Nabídkový katalog

Ohřívače VODY. Nabídkový katalog Ohřívače VODY Nabídkový katalog SCHEMA OHŘÍVAČE VODY 1 Indikátor teploty 11 Vypouštěcí trubka teplé vody 2 Spirálový výměník tepla 3 Jímka topného tělesa 4 Keramické topné těleso Suché keramické těleso

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 160 až 1000 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 160 až 1000 litrů VIESMANN VITOCELL 1-V Vertikální zásoníkový ohřívač vody Ojem 16 až 1 litrů List technických údajů Oj. čísla a ceny: viz ceník VITOCELL 1-V typ CVA/CVAA/CVAA-A Vertikální zásoníkový ohřívač vody z oceli

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIKO SPLIT TERMODYNMIKÝ OHŘÍVČ VODY TWH FS 00 E a TWH FS 70 E : Termodynamický akumulační ohřívač vody využívá energii z venkovního vzduchu (skládá se ze dvou modulů), vybaven elektrickým dohřevem TWH

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

Vyrovnávací zásobník RATIO HP TECHNICKÁ INFORMCE Vyrovnávací zásobník RTIO HP Wagner & Co Kombinace pro teplou vodu i vytápění Stojatý zásobník z oceli (uvnitř bez nátěru, vně základní nátěr) k použití v systémech se 2 zásobníky pro

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 ODVLHČOVAČE PROTIZÁMRAZOVÉ SYSTÉMY PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 7 WARMWASSERGERÄTE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PROTIZÁMRAZOVÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/400 V Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

GENUS PREMIUM FS SOLAR

GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS SOLAR 12-25-35 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU FUNKCE AUTO EXTRA ÚSPORNÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ INFO

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Nástěnné plynové kotle DAKON

Nástěnné plynové kotle DAKON Nástěnné plynové kotle DAKON Nástěnné plynové kotle IPSE DAKON IPSE Nástěnný plynový teplovodní kotel IPSE byl vyvinut ve spolupráci předních evropských firem specializujících se na výrobu komponen tů

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 30. 3. 2009. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500)

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 30. 3. 2009. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500) Hoval CombiVal ER (00-000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR 0.. 009 Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (00-00) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním topná vložka z hladké

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Plynové kondenzační kotle Wolf

Plynové kondenzační kotle Wolf Technická dokumentace Plynové kondenzační kotle Wolf CGB/CGB-K CGW/CGS CSZ Plynové kondenzační kotle Wolf Výhody kondenzačních kotlů Wolf do 24 kw CGB/CGB-K/CGW/CGS výklopný výměník tepla kondenzační kotel

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RDC 200Z CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným výměníkem

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 EKODESIGN. Ocelový výměník. Ekologické a komfortní vytápění. Univerzální hořák. Vysoká účinnost až 95 %

Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 EKODESIGN. Ocelový výměník. Ekologické a komfortní vytápění. Univerzální hořák. Vysoká účinnost až 95 % ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 EKODESIGN Ocelový výměník Ekologické a komfortní vytápění Univerzální hořák GEKON 20, 25 kw Automatický ocelový kotel hnědé uhlí ořech 2,

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více