Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích"

Transkript

1 Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Přítomni: I.Černohubová, P.Braunstein, P.Stangl, později se dostavili Z.Dolníčková, P.Burda Program: 1. Kontrola zápisu úkoly z minulé schůze průběžně splněny. Podpisové vzory Česká pošta dodala staré formuláře, které byly následně odmítnuty, proto nyní vyplní presidentka a jednatelka nové formuláře a matrikář tuto záležitost bezodkladně vyřídí. Termín posunut do příští výborové schůze. 2. Výbor KCHH doporučuje redakční radě, jejiž schůzka proběhne tuto neděli, tj. dne , aby zintenzivnila spolupráci s webmasterem, zejména aktuální informace. 3. Výbor KCHH ukládá sjednotit razítka pro poradce chovu. Bude vyrobeno 6 nových razítek: 1 ks pro hlavního poradce chovu, 5 ks pro poradce jednotlivých sekcí. Na razítku bude uvedeno: Klub chovatelů honičů, Poradce chovu, Sekce 1 5, tzn. beze jména. Zajistí: Stangl, termín: do příští schůze chovatelské rady 4. P.Burda si převezme razítko od J.Nejedlého, který ho má zapůjčeno pro účely zkoušek. Zajistí: Burda, termín: Chovatelské záležitosti: Hlavní poradce chovu P.Stangl předkládá návrhy na chovné podmínky, které vytvořili poradci jednotlivých sekcí. Výbor KCHH po diskuzi tyto návrhy schválil v následující podobě: a. Sekce 1 podmínky nezměněny, vázány dohodou s Basset klubem ČR, tzn. pro psa i fenu : v den výstavy, bonitace ve věku min. 12 měsíců v den bonitace dobrovolná zkouška z výkonu b. Sekce 2 - pro psa i fenu : v den výstavy doporučen zkouška z výkonu BZH nebo ZH doporučen rentgen na DKK c. Sekce 3 pro psa i fenu v den výstavy dobrovolná zkouška z výkonu dobrovolné zdravotní vyšetření dodatek pro plemeno PBGV (malý baset hrubosrstý vendéský) : bonitace ve věku min. 12 měsíců v den bonitace (vázáno na dohodu s Basset klubem ČR) d. Sekce 4 pro psa i fenu výborná anebo velmi dobrá - nutný zápis v rodokmenu: ocenění, chrup, výška. V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců, zkouška loveckého typu dle řádů Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Na těchto zkouškách musí pes/fena získat minimálně

2 známku 2 z hlasitosti. Podmínkou je, že pes musí na těchto zkouškách uspět (cena nerozhoduje). e. Sekce 5 pro psa i fenu: 2x výstava se známkou výborná anebo velmi dobrá od dvou rozhodčích, z toho jedna výstava vyššího typu, tj. mezinárodní, národní, klubová anebo speciální. V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců, Plnochrupost Zkoušky BZH anebo ZH Doporučený jarní svod loveckých psů Doporučený RTG DKK Dodatek: Dobrovolná anebo doporučená zkouška znamená, že zkouška není povinná. Pro zařazení do chovu je limitující věk. Tuto věkovou hranici určuje řád ochrany zvířat při chovu ČMKU a věkové omezení pro zařazení do chovu je pro: o malá plemena (do 50 cm kohoutkové výšky): minimálně 15 měsíců až 8 let u fen, 15 měsíců až neomezené u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt) o velká plemena (nad 50 cm kohoutkové výšky) věk 18 měsíců až 8 let u fen, 18 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt) Výbor KCHH dále ukládá hlavnímu poradci chovu, aby předal podklady z plem.knihy příslušným poradcům chovu a ukládá jednotlivým poradcům chovu všech sekcí, aby zpracovali přehled vrhů a uchovněných psů za uplynulé období. Zajistí: Stangl, termín: (kvůli uzávěrce ročenky do tisku a distribuce) Výbor KCHH ukládá hlavnímu poradci chovu, aby zařídil všechny potřebné náležitosti ohledně zastřešení plemene Redbone Coonhound v KCHH. Termín: po zapsání do registru. 6. Klubová výstava 2009: termín platí, nahlášen na ČMKU. Místo: změněno je to rekreační areál nedaleko zamýšleného RS: RS IMA Staré Splavy. a. Je potřeba zajistit písemné potvrzení objednávky pro konání KV Zajistí: Stangl, termín: b. Zajistit písemný souhlas rozhodčího P.Řehánka s posuzováním na KV dne Zajistí: Černohubová, termín: c. Organizací výstavy se bude průběžně zabývat výstavní rada: poháry, ceny, příprava agendy, sponzoring atd. termín: průběžně 7. Speciální výstava I.Černohubová podává informace: termín SV sobota, místo: Lednice na Moravě, areál hotelu My Hotel. Podmínky: nájem prostoru zdarma, party stan za 10 tis.kč bude se dále jednat, zákaz volného pobíhání psů po areálu, sankce ze strany hotelu při znečištění pokojů anebo přistižení při znečištění budov anebo party stanu psem. Rozhodčí: allrounder Maria Kavčič, Slovinsko, případně bude požádán v předstihu její manžel Blaž Kavčič, také allrounder, podle potřeby. Jednání proběhlo s Klubem KMP a lajek speciálku nemají nahlášenou, takže ČMKU potvrdí, že SV je i pro tato plemena. KCH švýc.honičů kontakt v této záležitosti nenavázal. Klub bret.ohařů navrhuje reciprocitu za letošní SV 2008 a nahlásí si v rámci této výstavy svoji klubovou výstavu bez zadávání CAC vše ostatní zajistí KCHH. Sponzor. Tenesco Libiš nevyhrazuje si exkluzivitu. Veškeré

3 informace o této výstavě budou soustředěny v dostatečném předstihu na webových stránkách KCHH. a. Na evropskou výstavu budou připraveny letáčky (též v AJ, příp. NJ) s pozvánkou a odkazem na webové stránky KCHH. Zajistí: Černohubová a red.rada, termín: b. Informace o SV budou na webových stránkách. Zajistí: red.rada, termín: c. Jednání ohledně nájmu v My Hotelu v Lednici n.m. Zajistí: Výstavní rada, termín: po NVP v Brně d. Trubači na SV Zajistí: Stangl, termín: e. Sponzoři shánění sponzorů. Zajistí: výstavní rada, termín: Klubové zkoušky 2008 delegace rozhodčích Výbor KCHH doporučuje následující rozhodčí: a. Memoriál dr.urbana : hlavní r. Kabát Mojmír, rozhodčí Rendl Luboš rozhodčí Klíma Václav náhradník Mgr.Nejdl Pavel b. MBZH Kostelní Střímelice : Hlavní r. M.Vinklárek Rozhodčí Nejedlý Jiří Rozhodčí Pacovský Miroslav Rozhodčí Veselý Jiří Rozhodčí Veselý Josef c. MZH Vyšší Brod 26. a : Hlavní rozhodčí Kaňka Jaroslav Rozhodčí Nejedlý Jiří Rozhodčí Hanzlík Libor Rozhodčí Ing. Vojtěch Oldřich Rozhodčí Ing. Hrůza František Výbor KCCH stanovuje uzávěrku přihlášek pro všechny tyto zkoušky na den Poháry na zkoušky zajistí po nahlášení jejich počtu, Braunstein, termín: Termíny klubových zkoušek 2009: a. BZH ve spolupráci s OMS Brno-město. Navržení rozhodčí: ing.jedlička, Tomek Josef, ing. Klouda Ivo, p.bouška, Pořízková J. Zajistí: Dolníčková, termín: b. BZH Staré Ralsko v návaznosti na výcvikový den c. BZH místo nerozhodnuto d. ZH a místo nerozhodnuto Výbor KCHH ukládá výcvikové radě, aby organizačně zajistila konání těchto zkoušek jako CACITových pro všechna plemena honičů. Toto musí být uvedeno výslovně v propozicích.

4 10. Žádost rozhodčího MUDr.Maślanky o vyjádření k rozšíření aprobace na plemena bassethound a PBGV: Výbor KCHH schvaluje žádost MUDr.Maślanky a určuje tyto mezinárodní rozhodčí na následujících výstavách: o V.Dvořáková MVP Č.Budějovice 2009, NVP Olomouc 2009 o L.Frnčová MVP Brno 2009, NVP Brno 2009 o P.Řehánek KV o MVDr.Fr.Šimek MVP Praha 2008, MVP Brno 2009 Výbor KCHH ukládá jednatelce, aby odeslala vyjádření k žádosti MUDr.Maślanky. zajistí: Černohubová, termín: Výstavy 2009: I.Černohubová předkládá dohodu s Basset klubem ohledně návrhů na delegace rozhodčích na mezinárodní a národní výstavy 2009 a o střídání v pořádání speciální výstavy pro bassety. Z této dohody vyplývají pro obě strany jisté povinnosti. Pro rok 2009 jsou KCHH navrženi tito rozhodčí (návrh odevzdán v termínu do na ČMKU dopor.dopisem): Mezinárodní výstavy: České Budějovice V.Dvořáková Praha rozhodčího na bassety navrhuje BKČR Litoměřice rozhodčího na bassety navrhuje BKČR, pro ost.honiče nám Klub chovatelů chrtů nabídl N.Harris z Austrálie též pro honiče sk.5 FCI na neděli! Brno Jose Homem de Mello, Portugalsko Mladá Boleslav rozhodčího na bassety navrhuje BKČR České Budějovice Phyllis Aigner-Poduschka, Rakousko Praha Iva Černohubová NVP v roce 2009 :: Olomouc V.Dvořáková Ostrava rozhodčího na bassety navrhuje BKČR Klatovy I.Černohubová Mladá Boleslav rozhodčího na bassety navrhuje BKČR Brno L.Frnčová Klubová výstava: Staré Splavy, okr.č.lípa P.Řehánek Speciální výstava (též pro bassety, lajky a KMP):

5 Lednice n.m., okr.břeclav M.Kavcic, příp. B.Kavcic (dle pravděpodobného počtu plemen, které se podaří pro výstavu získat) Výbor KCHH schvaluje tyto návrhy a ukládá: o presidentce jednat o možnosti pořádat KV anebo SV v r.2010 v areálu KK Zetor Brno o Jednatelce zajistit příslib druhého rozhodčího na SV 2009 a jednat o možnosti pořádat KV anebo SV v r.2010 v areálu Interdogbohemia na Krásné Louce v Ml.Boleslavi o Termín: Výbor KCHH dále schvaluje, aby KCHH pořádal v letech, kdy nebude mít SV společně s bassety, namísto speciální výstavy, výstavu klubovou, bez zadávání titulu KV, tj. každý rok 2 výstavy v kombinaci KV + SV v liché roky, KV + KV v sudé roky. 12. Výbor KCHH ukládá předsedkyni, aby učinila všechny potřebné kroky v zastřešení plemene polský honič, č.standardu 354/ žádost p.poláka. zajistí: Dolníčková, termín: do příští schůze 13. Termín příští schůze výboru KCHH se stanovuje na v návaznosti na MVP v Praze. Schůze výboru KCHH byla ukončena v hodin. Zdeňka Dolníčková Ing. Iva Černohubová - Petr Braunstein Pavel Burda Pavel Štangl - Příloha: Dohoda KCHH a BK ze dne Žádost rozhodčího MUDr.Maślanky Zapsala Iva Černohubová

http://www.klubhonicu.com

http://www.klubhonicu.com R o č e n k a 2 0 0 9 http://www.klubhonicu.com Obsah ročenky Slovo prezidentky KCHH... 3 Zpráva ekonoma KCHH o hospodaření klubu za rok 2008... 4 Usnesení výroční členské schůze KCHH konané 30.5.2009

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Přítomni: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Zápisy ze schůzí výboru za rok 2009

Zápisy ze schůzí výboru za rok 2009 3.4.2009 - Praha 4 Výborová schůze Bobtail clubu - 3.4.2009 Přítomni: Omluveni: Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Blanka Roudnická, Jaroslav Zelinger, KRK ing.marcela Jarošová, Karel Palek

Více

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013 Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, Hana Spalová, Eva Zykánová, Monika Illová, Kateřina Klocová, Ing. Jiří Cikryt, Michal Urban, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jan Kučera (za DR),Jan Coufal(kárná komise) Hosté:

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Přítomni: Členové plenárního zasedání ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína ÚP Střední

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : restaurace U Krále Václava IV, V Praze - Kunraticích. Datum konání : 19.

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Přítomni: P ČMKU: Omluveni: Tisková mluvčí: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík,

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více