Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo Ústeckého kraje"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období , konaného dne od 10:10 hodin do 12:45 hodin v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Usnesení č. 1/12Z/2010 Schválení návrhové a volební komise Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání schvaluje návrhovou a volební komisi 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období v tomto složení: 1. Antonín Terber (ODS) předseda návrhové a volební komise 2. Ing. Stanislav Stehlík (S.cz) 3. Ing. Olga Hrebičková (ČSSD) (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 2/12Z/2010 Volba ověřovatelů Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání volí ověřovatele zápisu a usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního období : 1. Ing. Martina Strakoše (ČSSD) 2. RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM) (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 3/12Z/2010 Schválení programu Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 1

2 schvaluje program 12. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 4/12Z/2010 Tisková oprava v přílohách k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.32/10z/2009 a 33/10Z/2009 ze dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) schvaluje Tisková oprava v přílohách k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.32/10z/2009 a 33/10Z/2009 ze dne , a to takto: 1. text v příloze k usnesení č. 32/10Z/2009 ze dne , článek 2 odst. 1. dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Sport a volný čas 2009 č. 952/2009/SMT Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne svým usnesením č.. se ruší a nahrazuje se textem 1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne svým usnesením č. 32/10Z/ text v příloze k usnesení č. 33/10Z/2009 ze dne , článek 2 odst. 1. dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje 2009 č. 2274/2009/VS Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne svým usnesením č.. se ruší a nahrazuje se textem 1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne svým usnesením č. 33/10Z/ text v příloze k usnesení č. 33/10Z/2009 ze dne , článek 2 odst. 1. dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje 2009 č. 2276/2009/VS Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne svým usnesením č.. se ruší a nahrazuje se textem 1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne svým usnesením č. 33/10Z/2009. (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 5/12Z/2010 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) bere na vě domí 2

3 splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního období Usnesení č. 77/26Z/2008 B Nakládání s majetkem splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období Usnesení č. 12/2Z/2008 C Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2. Usnesení č. 17/2Z/2008 C Dotační program: Sport a volný čas Usnesení č. 12/4Z/2009 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 rozdělení dotací 4. Usnesení č. 13/4Z/2009 B Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok rozdělení dotací 5. Usnesení č. 14/4Z/2009 B Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok Usnesení č. 27/5Z/2009 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 rozdělení dotací 7. Usnesení č. 28/5Z/2009 B Finanční podpora projektu XVIII. Festival uprostřed Evropy Mitte Europa v Ústeckém kraji 8. Usnesení č. 34/5Z/2009 B Dotační program "Sport a volný čas 2009" - schválení dotace 9. Usnesení č. 59/5Z/2009 B Nakládání s majetkem 10. Usnesení č. 133/5Z/2009 B Nakládání s majetkem 11. Usnesení č. 30/6Z/2009 B Smlouva o spolupráci v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 k projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO 12. Usnesení č. 52/6Z/2009 B Nakládání s majetkem 13. Usnesení č. 55/6Z/2009 C Nakládání s majetkem 14. Usnesení č. 60/6Z/2009 B Nakládání s majetkem 15. Usnesení č. 61/6Z/2009 B Nakládání s majetkem 16. Usnesení č. 62/6Z/2009 B Nakládání s majetkem 17. Usnesení č. 63/6Z/2009 B Nakládání s majetkem 18. Usnesení č. 27/7Z/2009 B Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 vyhodnocení 19. Usnesení č. 30/7Z/2009 B Dotační program: Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje schválení dotací 20. Usnesení č. 49/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 21. Usnesení č. 52/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 22. Usnesení č. 55/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 23. Usnesení č. 56/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 24. Usnesení č. 57/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 25. Usnesení č. 58/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 26. Usnesení č. 59/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 27. Usnesení č. 61/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 28. Usnesení č. 62/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 29. Usnesení č. 63/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 30. Usnesení č. 64/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 31. Usnesení č. 65/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 32. Usnesení č. 66/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 33. Usnesení č. 67/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 34. Usnesení č. 68/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 35. Usnesení č. 69/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 36. Usnesení č. 70/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 3

4 37. Usnesení č. 71/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 38. Usnesení č. 72/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 39. Usnesení č. 74/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 40. Usnesení č. 76/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 41. Usnesení č. 78/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 42. Usnesení č. 79/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 43. Usnesení č. 80/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 44. Usnesení č. 81/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 45. Usnesení č. 82/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 46. Usnesení č. 83/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 47. Usnesení č. 84/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 48. Usnesení č. 85/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 49. Usnesení č. 86/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 50. Usnesení č. 87/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 51. Usnesení č. 88/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 52. Usnesení č. 89/7Z/2009 C Nakládání s majetkem 53. Usnesení č. 90/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 54. Usnesení č. 93/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 55. Usnesení č. 94/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 56. Usnesení č. 96/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 57. Usnesení č. 97/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 58. Usnesení č. 98/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 59. Usnesení č. 99/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 60. Usnesení č. 100/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 61. Usnesení č. 101/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 62. Usnesení č. 104/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 63. Usnesení č. 105/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 64. Usnesení č. 106/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 65. Usnesení č. 107/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 66. Usnesení č. 108/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 67. Usnesení č. 109/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 68. Usnesení č. 110/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 69. Usnesení č. 111/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 70. Usnesení č. 112/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 71. Usnesení č. 113/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 72. Usnesení č. 114/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 73. Usnesení č. 115/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 74. Usnesení č. 116/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 75. Usnesení č. 117/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 76. Usnesení č. 118/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 77. Usnesení č. 119/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 78. Usnesení č. 120/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 79. Usnesení č. 121/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 80. Usnesení č. 122/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 81. Usnesení č. 123/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 82. Usnesení č. 124/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 83. Usnesení č. 128/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 84. Usnesení č. 129/7Z/2009 B Nakládání s majetkem 85. Usnesení č. 8/8Z/2009 B Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje 4

5 86. Usnesení č. 11/8Z/2009 C Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj uzavření smlouvy 87. Usnesení č. 18/8Z/2009 C-01, 02 Dodatek ke smlouvám Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až Usnesení č. 19/8Z/2009 B Předložení Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období k vyhlášení 89. Usnesení č. 21/8Z/2009 B Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1415/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje Usnesení č. 24/8Z/2009 C Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace 91. Usnesení č. 26/8Z/2009 B Rozvojový program S-P-O-R-T v roce výzva schválení příspěvku 92. Usnesení č. 42/8Z/2009 B Nakládání s majetkem 93. Usnesení č. 46/8Z/2009 C Nakládání s majetkem 94. Usnesení č. 47/8Z/2009 C Nakládání s majetkem 95. Usnesení č. 48/8Z/2009 C Nakládání s majetkem 96. Usnesení č. 49/8Z/2009 C Nakládání s majetkem 97. Usnesení č. 50/8Z/2009 C Nakládání s majetkem 98. Usnesení č. 51/8Z/2009 C Nakládání s majetkem 99. Usnesení č. 56/8Z/2009 B Nakládání s majetkem 100. Usnesení č. 64/8Z/2009 B Nakládání s majetkem 101. Usnesení č. 92/8Z/2009 Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje 102. Usnesení č. 8/10Z/2009 B Zásady pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 103. Usnesení č. 10/10Z/2009 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem 104. Usnesení č. 17/10Z/2009 D Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s Usnesení č. 22/10Z/2009 B Schválení Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje 106. Usnesení č. 24/10Z/2009 C Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 107. Usnesení č. 31/10Z/2009 C Program aktivního života PAŽIT přidělení dotace 108. Usnesení č. 32/10Z/2009 B Dotační program: Sport a volný čas 2009 dodatek ke smlouvě 109. Usnesení č. 33/10Z/2009 B Dotační program: Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje 2009 dodatek ke smlouvě 110. Usnesení č. 34/10Z/2009 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění" schválení příspěvku B) schvaluje změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje: 1. Usnesení č. 62/12Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na Usnesení č. 64/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na Usnesení č. 68/27Z/2008 B Nakládání s majetkem na Usnesení č. 44/3Z/2009 B Nakládání s majetkem na Usnesení č. 28/6Z/2009 D Vypořádání vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem a firmou Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. po odchodu z SPZ Triangle na Usnesení č. 48/7Z/2009 B Nakládání s majetkem na Usnesení č. 73/7Z/2009 B Nakládání s majetkem na Usnesení č. 77/7Z/2009 B Nakládání s majetkem na

6 9. Usnesení č. 20/8Z/2009 C Vypořádání vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem a firmou Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. na Usnesení č. 30/8Z/2009 B Nakládání s majetkem na (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 6/12Z/2010 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání bere na vě domí zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od do (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 7/12Z/2010 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání bere na vě domí zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK. (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 8/12Z/2010 Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009 Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání bere na vě domí výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 9/12Z/2010 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) rozhodlo o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem, v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, B) volí do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty: Mgr. Zdeňka Adamcová, nar , bytem Ústí nad Labem, Poláčkova 3238/6, Jan Havlíček, nar , bytem Chomutov, Písečná 5042, 6

7 Ludmila Moráňová, nar , bytem Ústí nad Labem, Široká 103, Václav Ron, nar , bytem Ústí nad Labem, Hilarova 2424/1, Karel Hlaváček, nar , bytem Ústí nad Labem, SNP 55. C) ukládá Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 10/12Z/ reprezentační ples Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhoduje o poskytnutí daru finanční částky celkového výtěžku ze vstupného na 7. reprezentační ples Ústeckého kraje Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a.s. (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 11/12Z/2010 Rozhodování člena sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání schvaluje dle 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov zájmového sdružení právnických osob Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 12/12Z/2010 Odkup akcií RRA ÚK a.s. Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) s t a n o v í v souladu s 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557, o 10 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od Krajské agrární komory Ústeckého kraje se sídlem Most-Velebudice, Dělnická 33, IČ , B) ukládá Ing. Pavlu Koudovi, zástupci a náměstkovi hejtmanky, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. v počtu 10 ks, za cenu v maximální výši ,-- Kč za jednu akcii, Termín:

8 (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 13/12Z/2010 Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb. Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) bere na vě domí předloženou informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009 ze dne B) schvaluje přehled poskytnutých plnění a seznam občanů Ústeckého kraje v jejichž prospěch byla plnění provedena (za měsíce listopad a prosinec 2009) na základě veřejného příslibu dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého ze dne (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 14/12Z/2010 Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Teplicka v roce 2010 Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) si vyhrazuje na základě 37 zákona o krajích rozhodování o uzavírání smluv o zajištění služby obecného hospodářského zájmu (závazku veřejné služby) v podobě zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v odbornostech praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé pro oblast Teplicka v období od do B) rozhoduje o uzavření smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče se zdravotnickým zařízením MUDr. Hany Pácaltové, IČ: , která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. C) bere na vě domí stanovisko Rady statutárního města Teplice, které je přílohou č. 3 tohoto usnesení. (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 15/12Z/2010 Fond hejtmanky Ústeckého kraje dodatky ke smlouvám Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) rozhoduje o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu hejtmanky ÚK č. 2065/2009, kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve výši 15,14%. 8

9 B) ukládá Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2065/2009. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 16/12Z/2010 Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) schvaluje v souladu s 36 odstavec 1 písm. b), c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/4Z/2009 ze dne : 1. Do Čl. 4 Podmínky pro poskytnutí příspěvku se vkládá nový odstavec 4.8 následujícího znění: Podporu nelze použít na daň z přidané hodnoty, pokud příjemce podpory má nárok na odpočet této daně. 2. Do Čl. 5 Smlouva se vkládá nový odstavec 5.3 následujícího znění: "O prodloužení lhůt pro čerpání Příspěvku obsažených ve Smlouvě rozhodne na základě odůvodněné žádosti příjemce Příspěvku hejtmanka kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí příspěvku, na jeho nejbližším zasedání." 3. V Čl. 6 Povinnosti příjemce příspěvku se odstavec označený 6.6 vypouští a dosavadní odstavce označené 6.4 a 6.5 se nově označují 6.1 a 6.2 B) ukládá Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, předložit hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové k podpisu Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 17/12Z/2010 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 13 (dále jen změna PRVKÚK) Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 13, zpracovanou ve smyslu 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Hrobčice v místních částech Červený Újezd, Chouč, Kučlín, Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín a v obci Rtyně nad Bílinou v místních částech Velvěty a Sezemice dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 9

10 (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 18/12Z/2010 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) schvaluje změnu usnesení č. 18/27Z/2008 ze dne v bodě A) odst. 5 takto: 1. vypouští se název projektu Vrutice Svařenice, kanalizace; Vrbice, Vetlá splašková kanalizace výtlak spoluúčast Vrutice a nahrazuje se názvem Vrutice, Svařenice kanalizace. 2. v části Minimální spoluúčast žadatele se slova 30% z celkových nákladů projektu nahrazují slovy 10,5% z celkových plánovaných nákladů projektu, které představují Kč. B) schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám již přiznaných dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje takto: 1. Ke smlouvě č. 1895/2008, uzavřené s obcí Vrutice, dodatek č. 2 podle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 2. Ke smlouvě č. 1374/2009, uzavřené s obcí Chudoslavice, dodatek č. 1 podle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 3. Ke smlouvě č.1349/2009, uzavřené se Severočeským sdružením obcí, IČ: , dodatek č. 1 podle přílohy č. 7 tohoto usnesení (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 19/12Z/2010 Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok ; žádost o prodloužení lhůty formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) rozhodlo o zamítnutí žádosti žadatelů Pavla Peterky a Tomáše Talského o prodloužení termínu realizace projektu Revitalizace osady Velichov, stavební fáze 2009, který byl předmětem smlouvy č. 674/2009 o poskytnutí dotace z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok B) ukládá Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit administraci odstoupení od smlouvy č. 674/2009. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 20/12Z/

11 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji na období let ; žádost o prodloužení lhůty formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) rozhoduje v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji na období let (dále jen Program EVVO ) o prominutí zmeškání lhůty pro předání písemné závěrečné zprávy o realizaci projektu stanovené v článku XI. Programu EVVO a rovněž v Článku 3 písmeno e) smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1563/2009 uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č. 26/6Z/2009 ze dne s příjemcem Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, IČ , a to z důvodu, že závěrečná zpráva o realizaci projektu byla předložena dodatečně dne a jedná se tak o porušení podmínek smlouvy B) ukládá Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit poskytnutí neinvestiční dotace Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 21/12Z/2010 Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2010 Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) schvaluje přidělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2010, v souladu s 11, odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), takto: 1. Statutární město Děčín se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV Podmokly IČ: pro Městkou knihovnu Děčín, příspěvkovou organizaci IČ: ve výši: ,- Kč 2. Statutární město Chomutov se sídlem: Zborovská 4602, Chomutov IČ: pro Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, příspěvkovou organizaci IČ: ve výši: ,- Kč 3. Město Litoměřice se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice IČ: pro Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci IČ: ve výši: ,- Kč 11

12 4. Město Louny se sídlem: Mírové náměstí 35, Louny IČ: pro Městskou knihovnu Louny, příspěvkovou organizaci IČ: ve výši: ,- Kč 5. Město Žatec se sídlem: Náměstí Svobody 1, Žatec IČ: pro Městskou knihovnu Žatec, příspěvkovou organizaci IČ: ve výši: ,- Kč 6. Statutární město Most se sídlem: Radniční ul. 1, Most IČ: pro Městskou knihovnu Most, příspěvkovou organizaci IČ: ve výši: ,- Kč 7. Statutární město Teplice se sídlem: Náměstí Svobody 2/2, Teplice IČ: pro Regionální knihovnu Teplice, příspěvkovou organizaci IČ: ve výši: ,- Kč B) u k l á d á Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 22/12Z/2010 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 rozdělení dotací Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A ) schvaluje 1. dle 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, těmto žadatelům: Projekt č. 19 Název projektu: Žatecká Dočesná 2010 Žadatel: Město Žatec pro Městské divadlo Žatec IČ: Sídlo: náměstí Svobody 1, Žatec Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č

13 Název projektu: 19. ročník Festivalu uprostřed Evropy-Mitte Europa v Ústeckém kraji Žadatel: Misslareuth Mitte Europa IČ: Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 494/43, Cheb Adresa pro doručování: Misslareuth Mitte Europa Březno 44, Lovosice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 30 Název projektu: 46. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena Žadatel: Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice IČ: Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 34 Název projektu: 25. Národní festival dechových orchestrů Fedo 2010 Žadatel: Město Štětí IČ: Sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 35 Název projektu: Dubské slavnosti 2010 Žadatel: Město Dubí IČ: Sídlo: Ruská 264/128, Dubí Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 70 Název projektu: 43. STŘEKOVSKÁ KAMERA Celostátní soutěž amatérského filmu s mezinárodní účastí Žadatel: Statutární město Ústí n.l. pro Kulturní středisko města Ústí n.l., p.o. IČ: Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-město Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 71 Název projektu: 14. ročník Mezinárodního jazz&blues festivalu Ústí n.l Žadatel: Statutární město Ústí n.l. pro Kulturní středisko města Ústí n.l., p.o. IČ: Sídlo: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-město Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č

14 Název projektu: 19. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla DIVADELNÍ DĚČÍN Žadatel: Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p.o. IČ: Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 93 Název projektu: LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2010 Žadatel: Město Louny pro Vrchlického divadlo, p.o. IČ: Sídlo: Mírové náměstí 35, Louny Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 115 Název projektu: Sranda bez hranic Žadatel: Obec Libořice IČ: Sídlo: Libořice 30, Žatec Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 117 Název projektu: Klášterecké hudební prameny Žadatel: Město Klášterec nad Ohří IČ: Sídlo: náměstí Dr. Edvarda Beneše 85, Klášterec nad Ohří Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 snížením minimální výše poskytované dotace z ,- Kč na ,- Kč a poskytnutí neinvestiční dotace v navrhované výši dle 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, u těchto projektů: Projekt č. 10 Název projektu: KRAJINA POD STUDENCEM V PROMĚNÁCH DOBY Žadatel: Občanské sdružení Studený a Lipnice IČ: Sídlo: Karolíny Světlé 782, Česká Kamenice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 13 Název projektu: Josefínské slavnosti v Terezíně 2010 Žadatel: Město Terezín IČ: Sídlo: náměstí ČSA 179, Terezín Ve výši: ,- Kč 14

15 Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 14 Název projektu: Libochovické divadelní léto 2010 Žadatel: Divadelní spolek SCÉNA Libochovice IČ: Sídlo: Chelčického 592, Libochovice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 38 Název projektu: LITOMĚŘICKÝ KOŘEN 2010 Žadatel: Michal Hanzl IČ: Sídlo: Palachova 666/32, Litoměřice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 40 Název projektu: 40. výročí dívčího pěveckého sboru Puellae cantantes Žadatel: Občanské sdružení Puellae cantantes IČ: Sídlo: Boženy Němcové 873/2, Litoměřice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 45 Název projektu: CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2010 XIV. ročník Žadatel: Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s. IČ: Sídlo: Chřibská 197, Chřibská Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 48 Název projektu: Jakubské léto 2010 Žadatel: Město Vroutek IČ: Sídlo: náměstí Míru 166, Vroutek Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 50 Název projektu: Letní tóny Duchcova Žadatel: Město Duchcov IČ: Sídlo: náměstí Republiky 20/5, Duchcov Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 61 Název projektu: Osecké výstavy

16 Žadatel: Město Osek IČ: Sídlo: Zahradní 246, Osek Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 63 Název projektu: VII. ročník Litoměřického loutkového festivalu Žadatel: Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích IČ: Sídlo: Mírové Náměstí 15/7, Litoměřice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 83 Název projektu: Zámecké slavnosti Žadatel: Město Jirkov IČ: Sídlo: Náměstí Dr.E.Beneše 1, Jirkov Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 85 Název projektu: Svatojánská pouť 2010 Žadatel: DŽBÁNSKO, o.p.s. IČ: Sídlo: Liběšice u Žatce 1, Žatec Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 90 Název projektu: ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí IČ: Sídlo: náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 101 Název projektu: Hledá se talent I. ročník taneční a pěvecké soutěže o pohár Ústeckého kraje Žadatel: První Mostecká nezisková o.s. IČ: Sídlo: Vítězslava Nezvala 205/2478, Most Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 103 Název projektu: Hvězdný koncert pro děti 2010 Žadatel: Rozvojová agentura ústeckého kraje, o.s. IČ: Sídlo: Zdeňka Štěpánka 2954/16, Most 16

17 Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 105 Název projektu: Proč bychom se nebavili multižánrový festival Žadatel: Přátelé Krušných hor, o.s. IČ: Sídlo: Čelakovského 4297, Chomutov Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 116 Název projektu: Obrnické slavnosti 2010 Žadatel: Obec Obrnice IČ: Sídlo: Mírová 70, Obrnice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 124 Název projektu: Maďarské kulturně-společenské jaro 9. Měsíc maďarské kultury Žadatel: Svaz Maďarů žijících v českých zemích organizační jednotka Teplice IČ: Sídlo: K Botiči 409/2, Praha 10 Sídlo organ. jednotky: Bohosudovská 1606/6, Teplice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 133 Název projektu: Duchovní hudba v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici. Hudební mistři skladatelé Ústeckého kraje napříč liturgickým obdobím. Žadatel: Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici o.s. IČ: Sídlo: Smolnice 1, Smolnice Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 142 Název projektu: Country Roudnice (6. ročník festivalu country, folk a bluegrass hudby) Žadatel: Město Roudnice nad Labem pro p.o. Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem IČ: Sídlo: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do Projekt č. 168 Název projektu: 24. ročník hudebního festivalu Čtverec Žadatel: Kulturní dům Rozkrok, o.s. IČ: Sídlo: Hájenská 1433/2, Varnsdorf Ve výši: ,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do

18 3. poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace. B) ukládá Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) 1., 2., 3. tohoto usnesení. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 23/12Z/2010 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2010 rozdělení dotací Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) schvaluje 1. dle 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, následujícím žadatelům: Projekt č. 2 Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2010 v rámci kraje Žadatel: Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice Sídlo: Náměstí Svobody 2, Teplice IČ: Ve výši: tisíc Kč. Projekt č. 5 Název projektu: Nadregionální činnost Činoherního divadla města Ústí nad Labem Žadatel: Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. Sídlo: Varšavská 767, Ústí nad Labem IČ: Ve výši: 500 tisíc Kč. Projekt č. 6 Název projektu: Program podpory aktivit Severočeského divadla opery a baletu v Ústí n. L. Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, p.o. Sídlo: Velká Hradební 2336 / 8, Ústí nad Labem IČ: Ve výši: tisíc Kč. Projekt č. 8 Název projektu: PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA REGIONÁLNÍ A NADREGIONÁLNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉHO DIVADLA V MOSTĚ Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. Sídlo: Divadelní 15, Most IČ: Ve výši: tisíc Kč. 18

19 2. poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace. B) ukládá Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) 1., 2. tohoto usnesení. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 24/12Z/2010 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 rozdělení dotací Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) vyhrazuje si v souladu s ust. 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytnutí příspěvku podle Programu vyšším než ,- Kč a o poskytnutí příspěvku obcím bez ohledu na výši příspěvku; B) schvaluje poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu těmto projektům: projekt č. 1 Biskupství litoměřické, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování kaple sv. Vavřince v biskupské rezidenci v Litoměřicích - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 8 Obec Měcholupy, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Záchrana hrázděnky čp. 7, Velká Černoc - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30,0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 13 Město Výsluní, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování kulturních památek ve Výsluní - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 14 Město Žatec, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování barokní sochy Anděla Strážce, Žatec - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do

20 projekt č. 29 Římskokatolická farnost děkanství Chomutov, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování havarijních vitráží v kostele sv. Barbory v Chomutově - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 34 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 34 Římskokatolická farnost Radíčeves, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava objektu kaple a márnice u kostela sv. Václava v Radíčevsi - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30,2 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 36 Městys Brozany nad Ohří, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 16 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 38 Město Klášterec nad Ohří, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 62 Ing. Lucie Petrásová, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava střechy měšťanského domu Libochovice, Kerkovo nábřeží spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 52,6 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 63 Římskokatolická farnost děkanství Úštěk, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava statických poruch a chybějících prvků spodní terasy Kalvárie na Ostré - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 68 Město Třebenice, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnovení sochy sv. Antonína v Třebenicích - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 74 Obec Vrutice, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: 20

21 - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava kaple sv. Václava a Martina ve Svařenicích - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 92 Římskokatolická farnost děkanství Rumburk, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Elektroinstalace v Loretě Rumburk - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 35,7 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 93 Římskokatolická farnost Lenešice, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30,3 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 98 Eva Jasanská, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Rekonstrukce střechy domu Rybniční 240, Úštěk - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30,2 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 103 Polesí Střekov, a.s., dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnova historického krovu ze 16. stol. zámku Libouchec - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30,4 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 108 Město Chřibská, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Záchrana ambitu u kostela sv. Jiří v Chřibské - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do projekt č. 123 Česká kongregace nejčistšího srdce Mariina řádu cisterciáků, dotace ve výši ,- Kč za podmínky: - užití dotace v souladu s Programem k účelu: Postupné restaurování interiéru opatského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Oseku severní chórová lavice - spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH - dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do dotace poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu Článku X. Programu; 21

22 2. uložit Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu Článku XI. Programu s žadateli uvedenými v části B/2) tohoto usnesení. C) ukládá Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu Článku X. Programu se žadateli uvedenými v části B) tohoto usnesení, dle přílohy č. 6 usnesení Zastupitelstva č. 24/7Z/2009 ze dne schváleného vzoru smlouvy. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 25/12Z/2010 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1082/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 uzavřené dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1082/KP/2009 ze dne o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 8 tohoto usnesení. B) ukládá Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1082/KP/2009 o poskytnutí neinvestiční dle přílohy č. 8 tohoto usnesení. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 26/12Z/2010 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1069/KP/2009 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 uzavřené dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1069/KP/2009 ze dne o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 9 tohoto usnesení. B) ukládá Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1069/KP/2009 o poskytnutí neinvestiční dle přílohy č. 9 tohoto usnesení. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 27/12Z/2010 Darování archeologických nálezů Městu Kadaň Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A) vyhrazuje 22

23 si z důvodu opatrnosti, protože hodnotu daru nelze vyčíslit, dle 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout ve věci darování archeologických nálezů, uvedených v předloženém materiálu, Městu Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň, IČ: , za podmínek stanovených v Darovací smlouvě, která je přílohou č. 10 tohoto usnesení; B) rozhodlo dle 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o darování archeologických nálezů, uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu, Městu Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň, IČ: , za podmínek stanovených v Darovací smlouvě, která je přílohou č. 10 tohoto usnesení; C) schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Městem Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň, IČ: , dle přílohy č. 10 tohoto usnesení. D) ukládá Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít Darovací smlouvu ve smyslu části C) tohoto usnesení. Termín: (Hlasování: ) návrh byl přijat Usnesení č. 28/12Z/2010 Příspěvkové organizace Ústeckého kraje oblast školství Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání I. Převod činností příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace A) schvaluje převod činností poskytovaných příspěvkovou organizací zřizovanou Ústeckým krajem Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace, kterými jsou: a) Pravidelná výchova, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, kurzy) b) Příležitostná výchova, vzdělávání, zájmová a tématická rekreační činnost: akce pro členy zájmových kroužků mimo schůzky, včetně výletů akce pro členy zájmových kroužků a veřejnost semináře, kurzy, kulaté stoly, workshopy, sympozia pořady pro děti, rodiče, mládež a veřejnost c) Prázdninová činnost: tábory (jarní, letní, podzimní, příměstské) d) Osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, i pro další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů: školení, semináře, workshopy, konference, přednášky e) Spontánní činnosti: výstavy nízkoprahové centrum Kamarád centrum rodičů s dětmi rockový klub zahrady DDM Letná a Březiny f) Individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků a studentů: konzultace k soutěžím 23

24 pedagogická praxe g) Spolupráce: mezinárodní spolupráce s OS a AWO Pirna, Jugendring Saské Švýcarsko spolupráce s OS Spektrum spolupráce s veřejnou správou spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi h) Soutěže a přehlídky: pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR a zájmovými svazy na úrovni místní, okresní, krajské, republikové i mezinárodní na Statutární město Děčín, které je bude s účinností od zajišťovat prostřednictvím jím nově zřízené příspěvkové organizace z důvodů uvedených v předloženém materiálu B) zrušuje v souladu s 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: Název: Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace Sídlo: Klostermannova 869/74, Děčín VI IČ: ke dni s tím, že majetek, práva a závazky této příspěvkové organizace přechází s účinností od na zřizovatele C) rozhoduje dle 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o darování veškerých movitých věcí, které: a) budou ke dni ve vlastnictví Domu dětí a mládeže, Děčín, Klostermannova 869/74, příspěvkové organizace a jež s účinností od v důsledku zrušení této příspěvkové organizace přejdou na zřizovatele, b) budou ke dni Ústeckým krajem předány k hospodaření Domu dětí a mládeže, Děčín, Klostermannova 869/74, příspěvkové organizaci (svěřený majetek) Statutárnímu městu Děčín. Přílohou č. 11 k tomuto usnesení je soupis movitých věcí ve vlastnictví nebo správě příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace, dle účetní evidence ke dni Případné přírůstky a úbytky za dobu od do budou v rámci darovací smlouvy vypořádány D) ukládá 1. Radě Ústeckého kraje zajistit převod činností dle části A) tohoto usnesení a převod movitých věcí dle části C) tohoto usnesení na Statutární město Děčín. Termín: Ing. Petru Jakubcovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a části B) tohoto usnesení. Termín: Usnesení č. 29/12Z/2010 Příspěvkové organizace Ústeckého kraje oblast školství Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání II. Převod činností příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace 24

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení ze 41. schůze Rady Ústeckého kraje III. volební období 2008 2012, konané dne 10. 3. 2010 od 12:40 hodin do 15:05 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2 Seznam příspěvkových organizací

Příloha č. 2 Seznam příspěvkových organizací název: Nemocnice následné péče Most, příspěvková sídlo: Jana Žižky 1304, 434 01 Most, IČO: 66112338 název: Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková sídlo: Ryjice č.p. 1, 403 31 Ústí nad Labem, IČO:

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení ze 43. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 26.3.2014 od 10:20 hodin do 12:25 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení z 5. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 16. 1. 2013 od 10:15 hodin do 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 655/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 I. s c h v a l u j e obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Technická správa města Žatec, s.r.o. jmenování členů dozorčí rady společnosti

Technická správa města Žatec, s.r.o. jmenování členů dozorčí rady společnosti Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 11.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 17.03.2016; 30.03.2016 Název : Předkládá: Vypracoval:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži usnesení č. 1/3/2014 Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje změnu programu jednání Zastupitelstva

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK: 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence.

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková)

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libčevsi VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Základní údaje Název Používaná zkratka Právní forma Sídlo : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV : Obecně prospěšná společnost

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 17.10.2013 do 29.11.2013 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK): 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Čl. 1. Vymezení účelu dohody

Čl. 1. Vymezení účelu dohody Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu Přerov výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic uzavřená podle

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Tabulka č. 21: Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Bečov kostel sv. Jiljí návrší v severovýchodní části obce Bečov socha sv. Floriána u kostela

Více

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MMK/029519/2008 viz program viz zápis Usnesení z 29. schůze Rady města Karviné konané dne 12. 2. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy

ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy ZÁPIS z veřejného 80. zasedání (6/2010) Mikroregionu Český ráj konaného dne 18.11.2010 v hotelu Králíček, Obec Kacanovy Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

PROGRAM 63. RMČ BS. 12) Finanční neinvestiční transfer Společnost pro podporu lidí s mentálním

PROGRAM 63. RMČ BS. 12) Finanční neinvestiční transfer Společnost pro podporu lidí s mentálním PROGRAM 63. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 62. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 63. RMČ BS d) Schválení programu 63. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu "Rozšíření dětského hřiště, Obilní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 2006

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r.

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r. V ý n o s ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, čj. 22 260/78 o prohlášení historického jádra města L i t o m ě ř i c za památkovou rezervaci Ministerstvo kultury ČSR

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Části VZ č.:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/789/2014/Če vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, 143 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz datum : 16.09.2014

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Č. 294/04 Odvolání člena správní rady Ekofondu souhlasí s odvoláním člena správní rady Ekofondum Mgr. Jana Korytáře z funkce

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 736/2015 Pořadové číslo: 9 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013

ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 26. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 20. jednání ve věcech kraje jako jediného akcionáře 19.12.2013 Tento zápis obsahuje usnesení R/769-805/13 Přítomni: Místo konání: Zápis

Více

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 50/33/RM/2015. 2/9/RM/2016 Zpráva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Veltrusy sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IČO: 00237272 tel.: 315 781 187, fax: 315 781 003, podatelna@veltrusy.cz, datová schránka: yn2bwnn Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/1563/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005 ÚSTECKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004-2005 I. Struktura průmyslu v regionech ČR II. Rizika vývoje průmyslové produkce v regionech ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu (2007)

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 48. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v úterý 18. 3. 2014 v 15:00 hodin ve firmě BENTRANS Benedikt Lavrinčík, závod: Tyršova 629,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Program dotací z rozpočtu města Trutnova

Program dotací z rozpočtu města Trutnova Příloha č. 1 Program dotací z rozpočtu města Trutnova Okruh způsobilých žadatelů o dotace - Žadatel musí mít bydliště, sídlo či působnost na území obce. - Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,

Více

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více