ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8 Sedlčany hostí vrcholnou akci v aerobiku! Přijďte povzbudit sedlčanské sportovce! Na snímku jsou finalistky republikových soutěží jarní části letošní sezóny děvčata Pavla Mašková, Šárka Hamáčková a Veronika Šeráková.

2

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 1. července 2009: Kontrola na překládací stanici - Radnici navštívila ing. Smolková ze Státního fondu životního prostředí a prováděla kontrolu postupu prací a fakturací na překládací stanici odpadů včetně prohlídky stavby. Nezjistila žádné zásadní problémy a můžeme tudíž pokračovat dál. Horší je fakt, že dosud nemáme se Státním fondem podepsanou smlouvu na tuto akci. 1. července 2009: Jednání s ředitelem 1. SČV - S generálním ředitelem panem Pšeničkou jsme jednali o dalším postupu přípravných prací na přivaděči pitné vody Benešov - Sedlčany ve vazbě na budoucí ceny vody. Informoval nás o tom, že na republikové úrovni se připravují sociálně dostupné ceny vody s výhledem do roku 2015 a je dost pravděpodobné, že se budou pohybovat v horní polovině sazeb, to znamená od 50 do 100 Kč za kubík. 2. července 2009: Výbor komise pro dopravu - Na krajském úřadu zasedal tento výbor a projednával navýšení finančních prostředků pro činnost SÚS a žádosti obcí o zařazení do grantu dopravy. Navrhovali jsme, aby z původních 15 milionů Kč došlo k navýšení na 25 milionů Kč. To se podařilo a bude tím uspokojeno větší množství žádostí. 2. července 2009: Výměna hořáků - Týž den jsem v Praze jednal se zástupci firmy ITA Dlouhý na téma výměny hořáků pro letní období na našich centrálních zdrojích CZP 1, 2, 3, kdy se vyrábí pouze teplá užitková voda. Shodli jsme se na postupu i typu zařízení, aby provoz kotelen byl i v létě efektivní a nezatěžoval spotřebu plynu ani náklady na provoz. 2. července 2009: Otázka kompostárny - Ještě ten den jsem jednal se společností Trigad, která pro nás zpracovává projektovou dokumentaci na kompostárnu v oblasti skládky TKO v Kosově Hoře s možností využití evropských prostředků přes Státní fond životního prostředí. 2. července 2009: Hrozba povodní - Ve večerních hodinách mne oslovila městská policie a po velké bouřce jsme museli vyhlásit 1. stupeň povodňové aktivity a provést kontrolu potoka Mastník i Sedleckého včetně retenční nádrže. Šlo hlavně o oblast kotliny a Chalup. Stav jsme sledovali po celou noc a potom se potok naštěstí vrátil do původního stavu. 3. července 2009: 100 let paní Hamerské - V domově důchodců jsem byl blahopřát paní Hamerské ke stému výročí narození, což bylo velice nádherné setkání. Tato paní má ve svém věku nesmírný smysl pro humor, velmi dobře komunikuje a stále jí to pálí. 7. července 2009: Komunitní plán - Radnici navštívil ing. Přikryl a za přítomnosti Mgr. Skálové proběhlo jednání na téma komunitní plán, který je nyní rozpracován. Je předpoklad, že tento dokument bude do konce listopadu skutečně dokončen. 7. července 2009: Klub ODS - V odpoledních hodinách proběhlo v Praze jednání klubu ODS k materiálům, které jsme obdrželi na připravované krajské zastupitelstvo. 8. července 2009: Příprava výstavby bytů - Se zástupcem firmy Hoos panem ing. Horáčkem jsem jednal o přípravě výstavby 30 bytů v Tyršově ulici. Tentokrát se jednalo o problém archeologického průzkumu, kde Česká společnost archeologická dala nabídku na průzkum v dané lokalitě ve výši 4 miliony Kč, což jsou podle mého názoru nehorázné finanční prostředky. 8. července 2009: Finanční analýza přivaděče vody - Týž den jsem vedl jednání s ing. Trundou z agentury Envi, kde byla z jejich strany provedena prezentace finanční analýzy na přivaděč pitné vody. Jedná se o nesmírně důležitý dokument, který je nutný pro podání žádosti ke Státnímu fondu životního prostředí a hlavně nám ukazuje výši potřebných finančních prostředků ve vazbě na vlastní zdroje. 10. července 2009: Kontrola komunikací - S vedením technických služeb a zástupci společnosti BES Benešov jsme provedli kontrolu stavu místních komunikací a případnou jejich přípravu pro provedení nových živičných povrchů. Týkalo se to Olbrachtovy ulice, Solopysk a Oříkova. Technické služby musí vše připravit tak, aby se následně mohly všechny tři akce uskutečnit. 10. července 2009: Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska - V Kamýku nad Vltavou proběhla valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska, kde byl přítomen zástupce Státního fondu životního prostředí a provedl prezentaci dotačního titulu Zelená úsporám. Jde o významný titul, ale naprosto nepřipravený a s náročnými podmínkami pro podání žádosti. Pro letošek je připraveno 10 miliard Kč, ale dosud nebyla podána ani jedna žádost. Zástupce SFŽP slíbil, že podmínky se změkčí tak, aby žádosti byly přijatelné. Na valné hromadě jsme hodnotili výsledky hospodaření za 1. pololetí 2009, které jsou pozitivní jak v příjmech, tak ve výdajích. Zatím v této chvíli hospodaříme s přebytkovým rozpočtem. Řešili jsme postup prací na projektu Sedlčanskem nejen na kole, který bude hrazen z regionálního operačního programu a 1. etapa je vlastně již ukončena. 13. července 2009: Dotační tituly - S panem dr. Mikuleckým z Jindřichova Hradce, který se zabývá dotačními tituly operačního programu životního prostředí v oblasti zateplování veřejných budov, jsme jednali o tomto problému. Vrátili jsme se k možnosti podat žádost ještě do konce srpna na zateplení 3. mateřské školy. 13. července 2009: Návštěva městských bytů - Po předchozích jednáních nyní začalo období mé návštěvy jednotlivých bytů, které by bylo možné získat do vlastnictví. Odpoledne jsem prošel byty a společné prostory v čp. 524, 525 a 526, kde je naprostá převaha nájemníků, kteří mají zájem o koupi bytů. 14. července 2009: Zastupitelstvo kraje - Projednávali jsme majetkové a finanční záležitosti, otázky ze zdravotnictví a školství a vlastně z celé oblasti činnosti kraje. Další průběh jednání komentovat nebudu července 2009: Oslavy na francouzském velvyslanectví - Zde jsem se večer zúčastnil oslav státního svátku Francie, kam dostáváme pozvánku pravidelně od doby, kdy byla uzavřena naše smlouva se spřáteleným městem Taverny. 15. července 2009: Návštěva Bavorska - S několika dalšími zástupci Středočeského kraje jsem se zúčastnil návštěvy v bavorské městě Mintraching. Prohlédli jsme si provozovnu, která zpracovává čistírenské kaly z celé oblasti menších obcí k energetickému využití. Je zajímavé, že se z kalů dá vyrobit něco podobného jako hnědé uhlí a olej a navíc při této technolgii vzniká plyn. Náš krajský úřad to zajímá z hlediska likvidace kalů. V Bavorsku je záležitost financována ve spoluúčasti EU. 16. července 2009: Návštěva zimního stadionu - Prohlédl jsem si průběh oprav a údržby před blížící se novou sezonou. Pracovníci ZS dokončili vlastními silami a zdroji sněžnou jámu, kam se bude dávat ledová tříšť a zpětně bude použita pro činnost rolby. Problém je v tom, že se musí opatřit potřebná technolgie pro ohřev vody za 330 tisíc Kč. Společně jsme našli řešení, jak vše i za pomoci města to celé v letním období zrealizovat. S přípravou ledu se počítá již ve druhé půlce srpna. 16. července 2009: Využití retenční nádrže - Ten samý den mě navštívil předseda svazu kanoistiky ČSTV pan Boháč, který vyjádřil velké poděkování za realizaci mistrovství ČR v kanoistice na naší přehradě. Dále jsme hovořili o případných úpravách na této nádrži do budouc- (pokračování na následující straně) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE 2 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ... (pokračování) na, aby se dala využít daleko více právě pro kanoistiku, neboť přehrada je blízko Prahy a v krásném prostředí. Řekli jsme si nějaké kroky, které připravíme my a na druhé straně ČSTV. Na podzim se znovu sejdeme na posouzení všech úkolů. 16. července 2009: Prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem uskutečnil další prohlídku bytů, tentokrát v čp. 503, 504, července 2009: Zpracování rizikové analýzy - S jednatelem společnosti Ochrana podzemních vod panem dr. Čížkem jsem jednal na téma zpracování rizikové analýzy na ekologickou havárii prameniště v údolí Sedleckého potoka. Bylo dohodnuto, že se sejdeme koncem srpna i s pracovníky ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí, neboť i na tuto akci je možné čerpat evropské prostředky. 18. července 2009: Návštěva Doubravice - V podvečer jsem byl požádán k návštěvě osady Doubravice, která byla totálně vytopena, ale hlavně zanesena pískem z okolních kukuřičných polí. Hledali jsme technické řešení a díky činnosti místních hasičů a občanů jsme provedli některé úpravy, aby se alespoň trochu situace zlepšila. Pro příští rok nás čekají velké zásahy, jelikož je zde z dávné minulosti provedena špatně kanalizace a někde dokonce vůbec není. Přes náves vede kanalizace, která jde z velkých profilů do malých, tedy úplně opačně. Čeká nás proto v roce 2010 velká akce na zlepšení současného stavu. 20. července 2009: Nabídka úklidových prací - Zástupce firmy Invex nabídl městu možnost provádění úklidových prací nejen v městských budovách, ale především se spacializací na nemocnici. Jedná se v tomto případě o záležitost vedení společnosti Mediterra a o případné podání nabídky Invexu. 20. července 2009: Kontrola komunikací - S majetkovým odborem jsme provedli kontrolu provedených komunikací v osadách Solopysky, Oříkov a postižené Doubravice. Řešili jsme i další problémy, které se objevily v průběhu pololetí a byly jsme na ně upozorněni a týkaly se třeba také Třebnic, Podlipí, Štilečku. 20. července 2009: Další prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem provedl další prohlídku městských bytů, tentokrát se jednalo o byty v čp. 506, 507, července 2009: Finanční analýza přivaděče - V Praze mi předal ing. Bažant ze společnosti Roxima definitivní podobu finanční analýzy přivaděče pitné vody, kterou se budeme zabývat nadále v zastupitelstvu a při jednání se Státní fondem životního prostředí, neboť je předpoklad celkových nákladů ve výši 437 milionů Kč. Pokud by dotace z EU činila 90%, pak je to zhruba 340 milinů Kč a řádově nějakých 97 milionů Kč by zůstávalo na město, což je obrovský podíl. Budeme při dalších jednáních hledat řešení s provozovatelem, ministerstvem zemědělství, krajem a jinými. Cena může být při soutěžním výběrovém řízení nižší, ale podíl dotace a vlastních zdrojů se upraví a výsledný rozdíl nebude příliš odlišný. 21. července 2009: Komise z výboru dopravy - Na krajském úřadu se sešla pracovní komise jmenovaná z výboru dopravy, kde jsme posuzovali žádosti z grantu dopravy z hlediska požadavků na bezpečnost silničního provozu ve výši 5 milionů Kč. Proti původnímu návrhu jsme našli řešení, jak uspokojit všechny správně podané žádosti, což považuji za velmi dobré řešení. 21. července 2009: Revitalizace náměstí TGM - Týž den proběhlo jednání s ing. Přikrylem a arch. Pýchou na aktualizovaný projekt revitalizace náměstí TGM do regionálního operačního programu. Loni jsme neuspěli, že se jednalo o malý projekt, tak teď se podmínky naopak změnili a malé projekty budou upřednosťovány. 21. července 2009: Prohlídka bytů - V podvečer ve stejný den jsem provedl prohlídku bytů v panelovém domě v Tyršově ulici čp. 1057, 1058, kde je velký zájem o koupi bytů. 22. července 2009: Jednání s MAS - Na radnici se uskutečnilo jednání se zástupci obecně prospěšné společnosti MAS (místní akční skupina), která má sídlo v Krásné Hoře, ohledně její činnosti. Spoluzakladatelem společnosti je i Sdružení obcí Sedlčanska. Za poslední rok došlo k podstatnému zlepšení činnosti skupiny MAS i tím, že byla podána žádost k dotačnímu titulu Leader. 22. července 2009: Prodej bytů - V koncertním sále KDJS proběhlo v odpoledních hodinách jednání s nájemníky panelového domu čp. 675 a 676. Šlo o první setkání a předání základních informací o možnosti získání bytu do vlastnictví. U tohoto domu je zásadní problém výměna výtahu a dále samozřejmě projít střechu, fasádu, zateplení, stav oken. Podle zákona č. 72/1994 Sb. nebudeme moci domy dělit po sekcích, i když tuto možnost ještě projednáváme. 23. července 2009: Městský park - Na radnici jsem měl jednání s paní ing. Kaščákovou, která mě seznámila se stavem rozpracovanosti projektu pro stavební povolení na výstavbu městského parku v Tyršově ulici za plánovanou bytovou výstavbou. Pokud se podaří akci zrealizovat, pak toto místo bude velice nádherné a příjemné a zlepší život v sídlišti za nemocnicí. 27. července 2009: Přivaděč pitné vody - S majetkovým odborem jsme měli podrobné jednání o stavu smluv o smlouvách budoucích, čili souhlasů majitelů dotčených pozemků pro přivaděč pitné vody. K dnešnímu dni nám z 246 vlastníků zbývá ještě 32, s nimiž dosud není smlouva uzavřena, což nám může zkomplikovat život v otázce stavebního povolení. 27. července 2009: Kompostárna v Kosově Hoře - Týž den proběhlo jednání s naším investičním odborem a vedením technických služeb na téma vydání územního rozhodnutí pro plánovanou kompostárnu na skládce TKO v Kosově Hoře. Zjistili jsme velké problémy z hlediska vlastnických vztahů a musíme je nyní řešit, neboť zde je výzva ze státního fondu, která termín do konce září. 27. července 2009: Prodej bytů - Ve stejný den odpoledne se konalo na radnici jednání s nájemníky bytů v čp. 13, kteří projevili taktéž zájem o předání informací k možnému získání bytů do vlastnictví. Jediným zásadním problémem v tomto případě je skutečnost, že polovina zastavěného pozemku je neznámého vlastníka. 27. července 2009: Zastupitelstvo města - V podvečer proběhlo v kulturním domě veřejné zasedání zastupitelstva města, jehož usnesení najdete na jiném místě tohoto čísla Radnice. Zabývali jsme se výsledky hospodaření za 1. pololetí, rozpočtovými změnami a řadou majetkových záležitostí. 28. července 2009: Zateplení 3. MŠ - S ing. Vláškem z projekční kanceláře P - ateliér JH z Jindřichova Hradce se uskutečnilo jednání o vypracování projektu na zateplení naší 3. mateřské školy, který musí být součástí žádosti ke státnímu fondu. 28. července 2009: Změny v Mediteře - Před polednem ve stejný den jsem absolvoval zajímavé jednání se zástupci společnosti Mediterra, když mě navštívili jednatelé pan Sagadin, pan Herynk a paní Rognerová a informovali mě o připravovaných změnách z hlediska organizace správy, řízení a struktury společnosti jako takové ve vazbě na provozované nemocnice. Změna se má týkat finančních toků, správy a řízení nemocnic, jinými slovy jde o centralizaci celé činnosti do společnosti Vamet CZ. Provozované nemocnice Tanvald, Sedlčany, Neratovice a Malvazinky budou řízeny z jakéhosi centra, nikoliv z jednotlivých nemocnic. K problematice se vrátíme na podzim. 28. července 2009: Prodej bytů - V odpoledních hodinách jsem na radnici jednal s nájemníky bytového domu čp. 545, 546 z jižního sídliště, kteří projevili zájem o informace možného získání bytu do vlastnictví. Jedná se o 8 bytů a jak z názorů nájemníků vyplynulo, zájem o koupi trvá. (dokončení na následující straně)

5 INFORMACE Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 13/2009 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady dne RM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města za 1. pololetí 2009 s dosaženými příjmy tis. Kč (46,4 % schváleného rozpočtu) a výdaji tis. (44,6 % schváleného rozpočtu). - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby Nástavba atelieru 2. ZŠ v Sedlčanech a s nabídkou S-B, s.r.o., Sedlčany v hodnotě Kč (včetně DPH). Současně RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto akci se společností S-B, s.r.o., Sedlčany Církvičská 1. - RM souhlasí s uskutečněním oslav 115 let železniční trati Olbramovice-Sedlčany v termínu září 2009 a souhlasí s finančním příspěvkem občanskému sdružení Posázavský Pacifik ve výši Kč. CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED (dokončení) 29. července 2009: Ochrana fauny v Hrachově - Na radnici jsem měl jednání s panem Křížkem z vedení neziskové společnosti Ochrana fauny ČR. Představil mi projekt centra ochrany fauny, který se buduje v Hrachově a je směrován k dotačnímu titulu č. 6 Státního fondu životního prostředí pro rok Hovořili jsme také o možné podpoře projektu ze strany měst z celé oblasti - Tábor, Benešov, Votice, Bytřice, Sedlčany, Dobříš, Příbram a další. 29. července 2009: Prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem provedl prohlídku městských bytů v panelovém domě za Rozvojem čp. 876, 877, kde již proběhlo 1. kolo jednání a řada nájemníků projevila zájem o koupi bytu. Tady je také problém výtahů a zateplení fasády, protože z dotace Zelená úsporám byly panelové domy vyškrtnuty. Budeme hledat možná řešení, protože dům je v každém případě třeba stavebně dokončit. 30. července 2009: Revitalizace náměstí TGM - S ing. Přikrylem a arch. Pýchou jsem opět jednal nad kompletací projektu a žádosti na revitalizaci náměstí TGM a její uplatnění do operačního programu kraje. 31. července 2009: Přivaděč pitné vody - S generálním ředitelem 1. SČV panem Pšeničkou jsem znovu jednal na téma finance a provozovatelská smlouva na připravovaném přivaděči pitné vody. Jedná se o již zmíněnou vysokou finanční náročnost vyplývající z předané analýzy. - RM souhlasí s rozšířením a rekonstrukcí multioborové jednotky intenzivní péče v Městské nemocnici dle předloženého návrhu v předpokládané hodnotě tis. Kč a jejím financováním formou zápočtu proti nájemnému. - RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku v místní komunikaci (chodník v ulici Zahradní v Sedlčanech), a to parc. č. 1215/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 88 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to od pana Jiřího Štibengera a paní Evy Štibengerové, trvale bytem Švermova 477, Sedlčany, za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., týkající se vstupu na pozemky ve vlastnictví města parc. č. 518/1 a 518/2 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem výstavby nového kabelového vedení NN 0,4 kv, stavba: Sedlčany, TS pro parc. č. 2683/9 - u přehrady. - RM schvaluje změnu Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřenou mezi městem Sedlčany a Mateřským centrem Petrklíč dne 13. února 2004, a to změnu čl. III. citované smlouvy s tím, že doba trvání výpůjčky se mění z doby neurčité na dobu určitou, tj. do 31. prosince Za tím účelem bude uzavřen dodatek k citované smlouvě. - RM ruší své usnesení č. 12/09 ze dne 24. června t. r., kterým byla přidělena ubytovací jednotka č. 1 ve 3. patře na městské ubytovně č. p. 791 v ul. Strojírenské v Sedlčanech paní Květě Šofkové, trvale bytem Líchovy 41, Sedlčany, neboť jmenovaná ubyt. jednotku odmítla. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Libuší Čutovou a podnájemcem slečnou Romanou Vrbinskou, trvale bytem Olbrachtova 1051, Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Havlíčkova 880, Sedlčany, mezi nájemcem Hanou Vávrovou a podnájemcem Janem Vrzalem, trvale bytem Lidická 660, Votice, a to na dobu určitou od do RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti III/ 675, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Emilií Šturmovou a podnájemcem panem Josefem Potočem, trvale bytem Čechovská 63, Příbram VIII, a to na dobu určitou od do RM schvaluje prodloužení smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti III/676 mezi nájemcem GaSOŠE Sedlčany a podnájemkyní Ivou Novákovou, trvale bytem Horní Maršov 131, a to na dobu od do Naučná roadshow o recyklaci starých spotřebičů Ve středu se v Sedlčanech uskuteční akce Zatočte s elektroodpadem organizovaná kolektivním systémem Elektrowin, a. s., městem Sedlčany a Sedlčanskými technickými službami, s.r.o. Hlavním cílem projektu je informovat širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. V rámci interaktivní EKOSHOW mají občané možnost bezplatně odevzdat spotřebiče a zábavným způsobem se dozvědět, co je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru. Každá ze zastávek v 80 městech ČR je rozdělena na komunikaci se školami a komunikaci s veřejností. Tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají odměnu. Během dopoledne se uskuteční program pro školy, kde se vystřídá asi 300 dětí a studentů. Následně bude od 13 hodin připraven program pro širokou veřejnost, který potrvá až do 16 hodin. V rámci programu Elektrowin a. s. nabídne ekopohádku pro malé i velké, interaktivní naučné kvízy, soutěže o ceny, bohatý doprovodný program a ukázky toho co se děje se spotřebiči, když je odložíte ve sběrných dvorech. Odpolednem bude provázet proškolený promoteam a zkušený moderátor. Přímo na náměstí T. G. Masaryka, kde se bude akce konat budou mít občané možnost bezplatně odevzdat vysloužilé spotřebiče do přistaveného kontejneru. Ten bude poté zvážen a odvezen na sběrný dvůr Sedlčany. Při roadshow bude možné například odevzdat: žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, malé ventilátory, mlýnky, kávovary, fény, holicí strojky, kulmy, elektrické zubní kartáčky, masážní strojky, pily, sekačky, hodinky, vrtačky, brusky, frézy, pájky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot, odpuzovače hmyzu, osvěžovače vzduchu. Prosíme občany, aby zde neodevzdávali velké spotřebiče jako jsou pračky, ledničky, mrazáky a mikrovlnky. Ty lze zdarma odevzdat přímo ve sběrném dvoře v ulici K. H. Máchy. STS 3

6 USNESENÍ 4 Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne Zastupitelstvo města (dále ZM) bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva dne ZM bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (15) souhlasí s výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2009: příjmy tis. Kč (46,40 % plnění) výdaje tis. Kč (44,57 % plnění) - ZM jednohlasně (15) schvaluje rozpočtové změny č. 1 pro r dle předloženého návrhu takto: příjmy i výdaje se navyšují o tis. Kč, vyrovnaný rozpočet činí tis. Kč. - ZM schvaluje (jednohlasně) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen mezi oprávněným, tj. Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a povinným, tj. městem Sedlčany s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 721/6, 723/1, 723/2, 759/1, 760/1 a 2940/17 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k výše uvedeným pozemkům, za jednorázovou náhradu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen mezi oprávněným, tj. Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a povinným, tj. městem Sedlčany s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 659/1, 659/4 a 696/4 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k výše uvedeným pozemkům, za jednorázovou náhradu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemku v majetku České republiky Pozemkový fond ČR na město Sedlčany. Jedná se o pozemek parc. č. 148/1 trvalý travní porost o výměře 227 m 2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, který je ve skutečnosti součástí místní komunikace. - ZM schvaluje jednohlasnvě (15) v návaznosti na schválenou změnu č. 4 územního plánu města Sedlčany žádost o bezúplatný převod pozemků v majetku ČR Pozemkový fond ČR na město Sedlčany. Jedná se o pozemky parc. č. 1506/2 orná půda o výměře 2159 m 2, parc. č. 2487/1 orná půda o výměře 6337 m 2, parc. č. 2488/2 orná půda o výměře 119 m 2 a parc. č. 2488/3 orná půda o výměře 11 m 2 vše v k. ú. Sedlčany. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc.č. 779/2 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 12 m 2, oddělený z pozemku parc. č. 779 v k. ú. Třebnice, a to panu Ing. Martinu Stoulilovi, trvale bytem Dědinova 2008/13, Praha 4 za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek ve výši 500 Kč. - ZM revokuje (jednohlasně) své usnesení č. 187 ze dne 23. února 2009, kterým byl schválen prodej pozemků v k. ú. Sedlčany (Vítěž) panu Karlu a Tomáši Lomozovým a panu Jiřímu Jakoubkovi a paní Jaroslavě Bachtinové, a to z důvodu vyhotovení nového geometrického plánu na oddělení pozemků. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemku parc. č v k. ú. Sedlčany, který je v majetku města Sedlčany s tím, že na základě geometrického plánu č /2009 vyhotoveného zeměměřičskou kanceláří Geokart Ing. Lubomír Soukup byly odděleny pozemky, které se prodávají takto: a) parc. č. 2067/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 318 m 2 a parc. č. 2067/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 32 m 2 v k. ú. Sedlčany, prodává město Sedlčany panu Tomáši Lomozovi, trvale bytem Nedrahovice 66, Sedlčany, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem 350 m 2 za cenu Kč s tím, že kupující zároveň uhradí poměrnou část nákladů na geometrické zaměření ve výši Kč a správní poplatek 500 Kč; b) parc. č. 2067/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 321 m 2 v k. ú. Sedlčany, prodává město Sedlčany panu Ing. Janu Žitkovi, trvale bytem B. Němcové 808, Litvínov, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí poměrnou část nákladů na geometrické zaměření ve výši Kč a správní poplatek 500 Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemků (zahrádek) nájemníkům, resp. vlastníkům bytů č. p až 1038 a č. p až 1042 Pod Pilami v Sedlčanech, které byly odděleny na základě geometrického plánu č /2009 vyhotoveného zeměměřičskou kanceláří Geokart Ing. Lubomír Soukup, a to z pozemků parc. č. 909/1, 909/16 a 921/1 které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, o celkové výměře m 2 v celkové hodnotě Kč. - ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 1215/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m 2 v k. ú. Sedlčany (ul. Zahradní), který je ve společném vlastnictví pana Jiřího Štibingera a paní Evy Štibingerové, trvale bytem Švermova 477, Sedlčany, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - ZM schvaluje prodej městských bytů v domě č. p v ulici Sokolovské v Sedlčanech, a to za cenu Kč/m 2 plochy bytu včetně sklepu. - ZM jednohlasně (15) souhlasí s působením spol. MAS Sedlčansko, o.p.s. a jeho připojením do programu Leader. - ZM jednohlasně (15) revokuje svoje usnesení č. 154 ze dne v bodu a), přičemž nový text tohoto bodu zní takto: a) uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81 /11, Praha 5 a něstem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany s tím, že Středočeský kraj daruje městu Sedlčany budovu č. p. 159, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st.106 /5 a stavební parcele parc.č. st. 106 /7, budovu č. p. 160, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st. 106 /1 a stavební parcele parc. č. st. 106 /6, stavební parcely parc. č. 106 /5 o výměře 848 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcely parc. č. st. 106 /1 o výměře 512m 2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV 2425 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, vše k. ú. a obec Sedlčany. Oproti tomu město Sedlčany zřídí bezúplatné věcné břemeno spočívající v užívání části převáděné budovy č. p. 159, postavené na parcele parc. č. 106 /5 a parcele parc. č. 106 /7 v dále uvedeném rozsahu dárce je oprávněn na základě zřizovaného věcného břemene výlučně využívat prostory a místnosti v prvním nadzemním podlaží darované (převáděné) budovy č. p. 159 : 1. chodba (2,5 m 2 ), 2. místnost RLP (13,2 m 2 ), 3. místnost RLP (14,7 m 2 ), 4. umývárna (3,3 m 2 ), 5. místnost RLP (15,2 m 2 ), 6. toaleta (WC + sprcha) (3,4 m 2 ), 7. denní místnost (21,5 m 2 ), 8. sklad (7,1 m 2 ), 9. sklad materiálu (9,1 m 2 ), 10. místnost RLP (13,5 m 2 ), 11. místnost RLP (15,6 m 2 ), 12. garáž (23 m 2 ), 13. dílna (23,8 m 2 ), 14. garáž (36,3 m 2 ), v rozsahu dle půdorysu. Dále věcné břemeno užívání části převáděné parcely parc. č. 106 /5 a užívání části parcely parc. č. 103 /78 v k.ú. Sedlčany, s právem průchodu a průjezdu v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene ze dne 31. ledna 2007, č /2007, zhotovitel Ing. Lubomír Laža a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne Věcná břemena výše vymezená se zřizují za účelem provozu výjezdového stanoviště Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje, IČ , případně za účelem provozu výjezdového stanoviště záchranné služby provozované jinou osobou zřízenou Středočeským krajem. - ZM jednohlasně (15) schvaluje další rozšiřování kamerového systému města v následujícím roce a ukládá RM začlenit tento požadavek do návrhu rozpočtu města na rok ZM jednohlasně (15) schvaluje zvýšení počtu strážníků MP Sedlčany na 7 s účinností od a ukládá MST zajistit na 2. pol vypsání výběrového řízení.

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Čtvrtek 3. září v 18 hodin Koncertní sál Úterý 15. září v hodin Předplatné divadla Pro příznivce výtvarného umění jsme na začátek nové sezony připravili zajímavou prodejní výstavu. V koncertním sále KDJS se budou svými díly prezentovat hned tři umělci z Moravy Milan Nestrojil - kresby Zdeněk Štajnc - kresby Antonín Kanta - umělecká fotografie Slavnostní vernisáž zahájí Vladimír Voráč, hudebním vystoupením ji obohatí talentovaný sedlčanský klavírista Karel Marek. Výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá až do 6. října O vystavujících umělcích si můžete více přečíst na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Sobota 5. září v 18 hodin Zámek Červený Hrádek První zářijová sobota je již několik let dnem konání jazzového koncertu v rámci projektu Hudební klenoty na zámku Červený Hrádek - In memoriam Jan baron Mladota. Letos zde vystoupí STORYVILLE JAZZBAND PRAHA Orchestr působí na jazzovém hudebním nebi již 30 let. Hraje nejen v ČR, ale i v zahraničí na různých jazzových festivalech. Na repertoáru má klasický jazz, hudbu let, dixiland, swing, blues. Storville Jazzband má domovskou scénu v hotel - restaurantu U Prince na Staroměstském náměstí v Praze, kde vystupuje neuvěřitelných 17 let, což je světová rarita. Orchestr tvoří naši přední jazzoví sólisté: Úvodní představení nového předplatitelského cyklu na divadlo přinese krásný zážitek všem jeho návštěvníkům. Pražské Divadlo pod Palmovkou uvede v našem kulturním domě světoznámou tragikomedii od Edmonda Rostanda CYRANO Z BERGERACU Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů - Cyranovi z Bergeracu - a jeho velké lásce k Roxaně se stala hned po prvém uvedení v Paříži obrovskou divadelní událostí. Příběh o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích umění nepřestal být vyhledáván diváky ani dnes. Pozoruhodná hra přináší zcela mimořádné herecké příležitosti všem protagonistům. Režii představení má PETR KRACIK a ve hře účinkují: Martin Stránský, Tereza Kostková, Jan Teplý, Radek Zima, René Přibil, Miloš Kopečný, Ivo Kubečka, Karel Vlček, Ondřej Kavan, Jindřich Hrdý, Jiří Havel, Ivan Jiřík, Luděk Nešleha/Otto Rošetský, Rudolf Jelínek, Jan Konečný, Zuzana Čapková/Tereza Šefrnová, Marcela Nohýnková, Zuzana Slavíková/Jitka Sedláčková, Kateřina Macháčková, Miroslava Pleštilová, Aleš Alinče, Eva Kodešová/Barbora Valentová. Zbývající vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici, telefon číslo JIŘÍ DOUBRAVA - trombon PETR PEDRO HASMAN - trubka, zpěv MICHAL ZPĚVÁK - klarinet JAN VELEK - kontrabas, zpěv LADISLAV JANIŠ - bicí JAROSLAV SLEPIČKA - klavír Návštěvníci koncertu se mohou těšit na největší jazzové hity a evergreeny, jako třeba Down By The River Side, St. Louis Blues, Stranger On The Shore, Dr. Jazz, Mood Indigo a mnoho dalších. Vstupenky na tento jedinečný koncert si zajistěte včas v našem předprodeji v přízemí radnice. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Čtvrtek 17. září v 8.30 a 10 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Středa 23. září v hodin Mimo předplatné V nové sezoně bude samozřejmě pamatováno i na naše nejmenší návštěvníky. Dětem z 1. stupně základních škol a z mateřských škol přijede zahrát pražské divadélko ANIMA CANDIDA krásný pořad Pohádkové nepohádky Josefa Čapka (podle knihy Povídejme si děti) V představení, které režíruje Jiří Středa, hrají známí herci Miroslav Táborský a Kateřina Táborská Pokud chcete vidět a slyšet velice populární bubenickou kapelu MARIMBA CLUB pak navštivte její jediný koncert v tomto roce v KDJS Sedlčany. Velká bubenická show bude opravdu mimořádná, protože budete moci vidět soubor naposledy v dosavadním obsazení: VÁCLAV KABÁT, JAN KABÁT, DENIS MEDVEDEV, ONDRA HOUSKA, ONDRA PIROUTEK, JÁRA REPETNÝ a VÁCLAV KABÁT st., který je zároveň šéfem souboru. Fanoušci a příznivci souboru však nemusí truchlit. Kapela dostane jiný říz a začíná její nová éra na divadelní scéně. V pražském divadle MINOR budete moci od září zhlédnout bubenicko divadelní představení, které kočíruje silná trojka - režisér Jan Jirků, hudebník Jan Matásek a scénograf Hynek Dřízhal. Rytmus je základ života. Nejpodstatnějším rytmem je tep našeho srdce. Kdo mu rozumí, rozumí sám sobě. Vstupenky na jediný koncert kapely obdržíte v kanceláři předprodeje na náměstí TGM. Čapkovo povídání je podtrženo řadou vizuálních nápadů realizovaných různými druhy loutek, které jsou vytvořeny v duchu ilustrací Josefa Čapka. V představení se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Zároveň se dozvědí, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, nýbrž s humorem a laskavým pohlazením. Místa v sále je nutné si závazně rezervovat v předprodeji na telefonním čísle Středa 23. září v 8.30 a 10 hodin Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Pro středoškoláky a žáky 2. stupně základních škol je určen výchovně zábavný koncert, který pro ně nachystala oblíbená sedlčanská bubenická kapela MARIMBA CLUB V pestře laděném pořadu uslyší posluchači spoustu známých skladeb v originálním bubenickém provedení a zároveň se dozví celou řadu zajímavostí. Na koncert je třeba si zamluvit místa v sále co nejdříve na telefonním čísle Čtvrtek 1. října v hodin Společenský sál Zveme vás na pohodový večer plný písniček a povídání, který pro naše publikum připravil oblíbený zpěvák a vedoucí skupiny Kamelot ROMAN HORKÝ - poprvé sólově v KDJS Návštěvníkům bude hrát známé písničky na přání a během koncertu bude možno ochutnat moravský burčák či jiné víno. Posluchači uslyší největší hity Romana Horkého - Zachraňte koně, Země antilop, Ahoj Pegi, Vyznavači ohňů, Čas rozchodů a další. Zajistěte si včas vstupenky na tento zábavný večer! 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Neděle 4. října v 15 hodin Pro rodiče a děti Letošní cyklus oblíbených nedělních představení pro rodiče s dětmi zahájí Divadelní soubor Tábor veselou pohádkou Kašpárek a loupežníci Humorný příběh s hezkými písničkami o moudrém Kašpárkovi, hodném králi, proradných rádcích, natvrdlých loupežnících a rozmazlené princezně. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení přímo v pokladně KDJS. ROMAN HORKÝ MILAN NESTROJIL Narozen: v Třebíči. Studia: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (RNDr.), účast na seminářích ve Škole výtvarného myšlení Igora Zhoře, Brno. Zaměření: grafika, kresba, malba. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, TT klub (Brno), Skupina 4 (Třebíč), Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Samostatné výstavy: 1979 Brno, 1981 Praha, 1982 Hradec Králové, 1988, 1990, 1991 Třebíč, 1992 Brno, 1999 Praha, 2001 Hradec Králové, 2003 Třebíč, Znojmo, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007 Telč, Polička, kromě toho účast na mnoha výstavách Skupiny 4 a kolektivních výstavách. Cykly kreseb a monotypu Milana Nestrojila vycházejí ze studia přírodních věd, např. Fragmenty přírody, Cvičení z morfologie či nejznámější cyklus Omne vivum ex ovo. Podíl na jeho inspiraci má i hudba nebo literatura. Zde je zajímavý cyklus kreseb a obrazů na verše Jana Zahradníčka. V posledních letech používá jako podkladu morušového papíru, jehož vzhled a náhodné struktury dodávají výtvarným kreacím zvláštní vnitřní světlo, s nímž umí zacházet virtuózně. Celková atmosféra a působení Nestrojilových prací na diváka je umocněno jejich barevnou vyrovnaností. ZDENĚK ŠTAJNC Narozen: v Třebíči. Studia: Střední průmyslová škola strojní, Třebíč. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Skupina 4 (Třebíč). Samostatné výstavy: 1968 Brno, 1992, 2003 Třebíč, 2003 Praha, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007 Telč, Polička, dále řada výstav Skupiny 4 a účast na mnoha kolektivních výstavách. Ilustrace: Francois Mauriac - Tajemství Frontenaků (nakladatelství Arca JiMfa Třebíč 1993). Zdeněk Štajnc vystavuje od roku 1965 a patří mezi zakládající členy Skupiny 4. Jeho tvorbu charakterizuje zájem o estetické a komunikační kvality textu a psaní, jak to přinesl v 60. letech lettrismus. Jeho doménou se staly různé typy psaných a kreslených zásahů do nalezených a různě modifikovaných tištěných materiálů. Jako předlohy mu slouží chemicky narušené obrazové reprodukce, mapy, partitury klasické hudby a tištěný text. Písmové struktury vpisuje jako autonomní struktury do zvolených předloh. Často jsou to jeho vlastní automatické texty nebo fragmenty básní. ANTONÍN KANTA Narozen: ve Žďáru nad Sázavou. Studia: Institut výtvarné fotografie Praha. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár a Sdružení Q, Brno. Samostatné výstavy: 2004 Třebíč, Třemošnice, Žďár, 2006 Třebíč, 2007 Žďár, Tišnov, 1991 Odense, Kodaň (Dánsko), 1992 Katovice (Polsko), 2003 a 2004 Lisabon, Porto (Portugalsko) a další. 3

10 PROGRAM NA ZÁŘÍ 2009 středa 2. září ve 20 hodin film F - biografický (2009) COCO CHANEL - Zamilovaná žena, která ví, že nebude ničí ženou. Rebelka, které konvence tehdejší doby brání volně dýchat a která se obléká do košil svých milenců. Toto je příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 18. a 19. září ve 20 hodin film USA/N/UK - ační sci-fi (2009) TERMINATOR SALVATION - Soudný den přišel a zničil moderní civilizaci. Krajinu brázdí armády terminátorů, kteří zabíjejí či loví lidi ukrývající se v troskách měst. Hnutí odporu se začíná mobilizovat k protiútoku. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 4. a 5. září ve 20 hodin film USA - komedie (2009) NOC V MUZEU 2 - V muzeu Smithsonian nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma v postelích, ale přesto je v muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry je opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství. Hraje Ben Stiller a jiní. Mládeži přístupné středa 9. září ve 20 hodin film USA - komedie (2009) HOLKA Z MĚSTA - Lucy je ambiciózní a podnikavá manažerka. Když dostane nabídku, aby neznámo kde restrukturovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti s vědomím toho, že má jasné povýšení na dosah ruky... V hlavních rolích R. ZellWeger, H. Connick, J. K. Simmons a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 11. a 12. září v 18 hodin film USA - rodinný (2009) HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE - Voldemort upevňuje svou moc. Bradavice postupně přestávají být spolehlivým přístavem bezpečí. Brumbál připravuje Harryho na poslední bitvu, která se blíží. Společně hledají způsob, jakým zasáhnout Voldemorta na nejbolavějším místě a zprovodit ho ze světa. Mládeži přístupné středa 23. září ve 20 hodin film UK - komedie, drama (2009) HAPPY-GO-LUCKY - Je těžké být štastný? V rozverné komedii září Poppy, nezkrotná a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do každé situace, která ji potká. V hlavních rolích S. Hawkinsová, A. Zegerman, S. Roukin a další. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 25. a 26. září ve 20 hodin film USA - rodinná hudební komedie (2009) HANNAH MONTANA - Miley se snaží stíhat školu, přátele i svou tajnou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý její život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji odveze do Crowley, aby poznala skutečný život. Mládeži přístupné středa 30. září ve 20 hodin film USA - akční (2009) ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ NAPĚTÍ - V prvním díle byl nájemnému vrahovi Cheliosovi do těla vpraven jed, který ho zabije, pokud není ve stresu. V pokračování čínská mafie ukradne Cheliosovo nezničitelné srdce a vymění ho za bateriově poháněnou náhradu. Hrají J. Satham, A. Smart a další. Mládeži do 15 let nevhodné středa 16. září ve 20 hodin film F - dokument (2009) - český dabing HOME - Home nám skýtá konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj a další. Mládeži přístupné úterý 15. září v 16 hodin - český dabing film USA - animovaná komedie (2009) DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ - Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství v ohromném podzemním světě dinosaurů. 4

11 Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Poštovna Poštovní úřad byl v Sedlčanech koncem roku 1943 zrušen, zůstala zde pouze poštovna filiálka poštovního úřadu Kosova Hora. Poštovna byla umístěna v domě čp. budova bývalé pošty čp. 338 zůstala pro poštovnu vojenskou. V Sedlčanech zůstaly dvě úřednice (Bašová a Vondrová) a tři listonoši (Slaba, Štěpánek a Počinek). Soukromé telefonní stanice byly abonentům odebrány, pro celé Sedlčany zůstala jedna veřejná hovorna. Ostatní telefonní stanice sloužily vojsku. Škola v Sedlčanech Škola v Sedlčanech, obecná o čtyřech třídách, hlavní také čtyřtřídní, byla umístěna v budově bývalého děkanství. Protože byly jen čtyři učebny, učilo se střídavě, polodenně. Dopoledne obecná, odpoledne měšťanská druhý den opačně. Správa obou škol byla společná, ředitelem byl Antonín Kratochvíl, bydlil v Olbramovicích a do Sedlčan dojížděl. Obecná škola Na obecné škole vyučoval Václav Faktor, František Kocourek (oba bydlili v Sedlčanech), Vilma Němečková (bydlila ve Lhotě Dohnalově) a Alžběta Hudcová (bytem v Kosově Hoře). Měšťanská škola Na měšťanské škole učila Marie Buzková (bydlila na Lhotce-Skalčici), Jan Pavelka (byd- Učitelský sbor měšťanské školy v Sedlčanech na počátku 2. sv. války. Uprostřed mezi sedícími ředitel Antonín Kratochvíl. KRONIKA - HVĚZDÁRNA lil v Sedlčanech), Václav Votlučka (dojížděl z Kosova Hory a později z Krásné Hory) a Zdeněk Zelinka z Kosovy Hory. Učitelky ženských ručních prací se tu velmi často střídaly: Růžena Macková, Marie Dejmková-Fischerová, Libuše Jankovská. Sedlčany se staly pro učitele trestaneckou stanicí. Inspektorátem byly odtrženy od Votic a připojeny k Benešovu, jako všechny školy v území cvičiště. Na obou školách bylo přes dvě stě dětí dohromady. Do obecné školy chodily děti ze Sedlčan, Lhotky, Vítěže, Kňovic, Příčov. Do měšťanské školy kromě jmenovaných obcí i z Radíče, Žďáru, Úsuší. Byla zde jediná měšťanská škola na území cvičiště. Docházka byla dosti nedbalá, protože děti procházely na cestě do školy pásmem ostré střelby. Později v roce 1945 bylo vyučování rušeno každodenními leteckými poplachy. V Sedlčanech byl totiž poplach vyhlašován sirénou jako ve velkých městech. Ve školním roce 1944/45 byli učitelé Jan Pavelka a František Kocourek, později i Zdeněk Zelinka pracovně nasazeni. -jip- Lidová hvězdárna Na zářijové večerní obloze vyniknou všechna letní souhvězdí, i když vstupem Slunce do znamení Vah nastane podzimní rovnodennost, což je počátek astronomického podzimu. Je to tím, že letní souhvězdí vrcholí v letních měsících kolem půlnoci a teprve na sklonku léta a začátkem podzimu se posouvají k západnímu obzoru. Na nerušené obloze svitem Měsíce, spatříme větším dalekohledem často navštěvovanou prstencovou mlhovinu M57 v Lyře. V centru mlhoviny se nachází bílý trpaslík s vysokou povrchovou teplotou K. Jeho ultrafialové záření se mění v plynu mlhoviny na viditelné světlo. Na barevných snímcích jsou okraje mlhoviny červené, vnitřek pak nazelenalý a modrý. Světlo k nám letí 4100 roků a kotouček mlhoviny v prostoru zabírá necelý jeden světelný rok. Poněkud jiný vzhled má mlhovina Činka v Labuti v jejíž centru se rovněž nachází bílý trpaslík. Mlhovina je v menší vzdálenosti pouhých 1200 světelných roků. Skutečný průměr téměř 2,5 sv. roku. Mlhovina leží poblíž barevné dvojhvězdy Albireo jejíž chladnější složka má teplotu 5000 K, avšak září s výkonem 760 Sluncí. Méně jasná modrozelená složka s povrchovou teplotou K září jako 120 Sluncí. Od nás jsou vzdáleny 380 sv. roků. Vzájemná vzdálenost je 4400x větší než vzdálenost Země-Slunce. Obíhají kolem sebe jednou za 7300 let. V souhvězdí Pegasa při velmi dobrých pozorovacích podmínkách (obloha bez světelného znečištění a svitu Měsíce) můžeme spatřit kulovou hvězdokupu M15 jako mlhavou skvrnu. V dalekohledu bude nápadné velmi jasné jádro, což nasvědčuje velmi vysoké hustotě hvězd. Skutečný průměr se odhaduje na 130 sv. roků a leží ve vzdálenosti sv. roků. Směrem jižním od této kulové hvězdokupy narazíme na podobný objekt M2, ale již v souhvězdí Vodnáře. Tato kulová hvězdokupa je ve vzdálenosti sv. r. V prostoru vyplňuje kouli o průměru 150 sv. r. Pozorovací program pro veřejnost na září: Hvězdárna otevřena každý pátek od 20 hod. do 23 hod. Měsíc - Na páteční večerní obloze 4., 11. a 25. září. Úplněk 4. IX., Nov 18. IX. a první čtvrt 26. IX. Planety - Merkur na konci měsíce nad východním obzorem. Venuše na ranní obloze. Mars pozdě v noci. Jupiter v první polovině noci. Saturn nepozorovatelný. Uran a Neptun na večerní obloze. Ostatní objekty - Kromě výše zmíněných objektů další hvězdokupy a vícenásobné soustavy hvězd. Galaxie a další objekty. Pozorovací program pro pokročilé: Sledování proměnných hvězd a přechodů exoplanet. Sledování zákrytů hvězd Měsícem a planetkami. Barevné snímky vybraných objektů noční oblohy. Testování zapůjčeného objektivu Newton 300/1200 mm. František Lomoz 5

12 100 LET KČT 6 Výročí 100 let Klubu českých turistů v Sedlčanech Letos je tomu právě 100 let, co byl v Sedlčanech založen samostatný oddíl Klubu českých turistů. A protože od roku 1909 uběhlo hodně vody a celá tato doba byla naplněna bohatou činností této organizace, je na místě, abychom při příležitosti té stovky alespoň částečně nahlédli pod pokličku a seznámili se s tím, čemu se KČT věnuje a věnoval. A právě proto jsme my, studenti GaSOŠE Sedlčany, vyzpovídali současnou předsedkyni KČT Tatran Sedlčany paní Alenu Kalvasovou, která nám ochotně zodpověděla naše dotazy. Jaké aktivity Klub českých turistů (KČT) Tatran Sedlčany obecně organizuje? Jaké pochody? Pochodů je mnoho, za všechny můžu jmenovat například Vánoční pochod nebo Pochod pro velikonoční vajíčko. Účast však není vázaná členstvím v klubu, zapojit se mohou i nečlenové, čili široká veřejnost. Tyto akce, které pořádáme, plánujeme vždy na půlrok dopředu a potom už se jenom snažíme tento plán dodržovat. Má člen při pochodech nějaké výhody? Turista vlastní členskou kartu Eurobeds, se kterou může čerpat slevy na ubytování, nákup map, sportovních potřeba, vstupy na hrady a zámky, muzea... Při námi pořádaných pochodech žádné výhody pro členy nejsou, protože se většinou nevybírá žádné startovné. Pouze při autobusových poznávacích zájezdech mají členové slevu. Jinak u nás je spíš členství v KČT určitou tradicí, protože dříve míval opravdu velký zvuk a věhlas. Kolik členů tedy KČT v Sedlčanech celkem má? V současnosti máme 37 členů. Jak je to s členskými příspěvky? Členský příspěvek činní 170 Kč, pro důchodce potom 110 Kč/rok. V lednu vždy pořádáme schůzi, kde se příspěvky i vybírají, takže pokud by někdo chtěl z Klubu vystoupit, nezaplatí do příspěvek a členství je automaticky ukončeno. Nyní opusťme téma členství a pojďme se podívat na váš samotný program. Jako první věc bych chtěla říct, že KČT obecně nepořádá pouze pochody, ale věnuje se ve velké míře také udržování a obnovování turistického značení, na něž jsme tady na Sedlčansku pyšní. Dále na jaře každoročně uklízíme a hrabeme listí z naučné stezky v rezervaci Drbákov-Albertovy skály, v roce 2003 jsme u potoku Mastník nasbírali 6 pytlů odpadu převážně PET lahví, které přinesla povodeň v roce Při pochodech obdivujeme přírodu, ale snažíme se i vzdělávat navštěvujeme kulturní památky, kapličky, zříceniny, zámky - Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Stradonice, Křepenice - Krčínova tvrz, kostel v Obděnicích... Důležitou věcí je také projít vždy předem každou trasu a zajistit, aby byla v pořádku. A co se týče pochodů konkrétně můžete nás seznámit alespoň s hrstkou těch nejznámějších pochodů, které pořádáte? Dala by se odhadnout účast na nich? Máme pár tradičních pochodů, které se chodí každoročně. Například Pochod Sukovou stezkou, který se samozřejmě váže k rodišti tohoto hudebního skladatele, má letos za sebou už 39. ročník a bývá uveden v Celostátním kalendáři KČT. Trasa je dlouhá 12 km, a pro ty, kdo chtějí pokračovat, se protáhne na 24 km až 30 km. Tohoto pochodu se účastní kolem 100 lidí, maximem bylo 130. Dalšími pochody jsou již zmíněné Pro velikonoční vajíčko a Vánoční pochod - na obou se účast pohybuje okolo 100 turistů. A proslulý pochod Praha-Prčice? To je takový specifický pochod, který KČT pořádá. KČT Tatran Sedlčany připravuje tzv. Robinovu trasu ze sedlčanského kulturního domu. Trasa vede přes Poušť sv. Marka, Vysoký Chlumec, Počepice, Skuhrov a Zvěřinec do Prčice. Je dlouhá 28 km a máme rekord 2100 účastníků. Musím ale říci, že tuto akci spolupořádá pan Kolář, který organizuje rozvoz lidí na kontroly apod., je s tím opravdu hodně zařizování a ta největší práce je vlastně na něm. Já pomáhám na startu a zajišťuji 1. kontrolu. Zmínila jste Robinovu trasu, která je pojmenována po Robinovi (Františku Veselém) osobě úzce spjatém s KČT Tatran Sedlčany. Mohla byste nám o tomto významném představiteli KČT něco povědět? Pan František Veselý Robin byla jeho skautská přezdívka, kterou měl moc rád byl předsedou KČT Sedlčany přede mnou, já na toto místo nastoupila v roce 2001 půl roku po jeho úmrtí. Byl o generaci starší, takže jeho vrstevníci by o něm pověděli více než já. Pan Veselý byl velice významnou a známou osobností Sedlčanska s širokým polem působení, z nichž jedno se týkalo právě KČT. V roce 1998 vydal publikaci Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov-Albertovy skály a já nemůžu nezmínit jeho zásluhy právě v této přírodní rezervaci dlouhá léta se o ni totiž staral a udržoval ji. Statut Národní přírodní rezervace, který tato oblast získala, je v okrese unikátní, takže na to, že je to tam takto průchozí a přístupné můžeme být právem hrdí a vděčíme za to hlavně Robinovi. Dále se pan Veselý do povědomí obyvatel Sedlčan zapsal jako slavná postava Mikuláše, která provázela těmito předvánočními svátky alespoň tři generace místních dětiček. Býval i Mikulášem na Věnečku v tanečních. Byl to také vášnivý cestovatel pořádal pro širokou veřejnost přednášky ze svých cest například z Tibetu. Nesmím však také zapomenout na dalšího představitele KČT pana inženýra Hájka, který byl velice aktivním členem zapojoval se dříve do tzv. dálkových pochodů (tzn. 100 km a více) a byl především pečlivým značkařem prochodil stovky turistických tras a staral se o jejich obnovu a údržbu, dělal to pro nás všechny. Zemřel loni ve věku 86 let a byl činný skoro až do poslední chvíle. Zabrousili jsme do minulosti KČT a další otázkou, která nás v této souvislosti napadá, je existence tzv. Třídenního putování Sedlčanskem. O co se vlastně jednalo? Šlo o velice populární etapový pochod, který se konal na začátku 70. let. Je škoda, že po pár ročnících musel skončit. Účast na něm byla veliká a pochod to byl velice atraktivní, troufám si tvrdit, že zůstal zapsán v myslích všech svých pamětníků. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, takže naše poslední otázka bude adresovaná přímo vám. Která z místních tras je podle vašeho názoru ta nejkrásnější kterou máte nejraději? Nerada bych říkala, že některá z tras v okolí je mou opravdu nejoblíbenější, protože to tu mám všude opravdu ráda. Musím ale znovu zmínit rezervaci Drbákov-Albertovy skály to je nádhera, nedá se tomu vlastně říci pochod, jde především o to podívání. Zdejší krajina se mi líbí moc, ale nechodíme jenom po okolí navštěvujeme například Berounsko, to je pak právě důležité to vymýšlení trasy, kam se dopravíme a kudy půjdeme. My z klubu jsme spíše takoví pohodoví nejsme žádní lapači kilometrů. Pochody se snažíme přizpůsobit tomu, aby se jich lidé účastnili, takže neplánujeme dlouhé vyčerpávající pochody, ale většinou trasy tak okolo 15 km. Hlavním cílem těchto pochodů koneckonců není ujít co nejvíc, ale především si cestou vychutnat krásu krajiny Sedlčanska. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Kalvasové za trpělivost a za čas, který nám poskytla, a zároveň popřát KČT Sedlčany k jeho výročí co nejvíce dalších spokojených let a nachozených kilometrů!

13

14 RŮZNÉ Pozvánka na fotbal Fotbalisté Tatranu Sedlčany postoupili do oblastního přeboru Středočeského kraje a v měsíci září na ně čekají následující soupeři: NE v 17 hod.: AFK Sokol Semice - Tatran Sedlčany (Odjezd autobusu ve hod.) NE v 17 hod.: Tatran Sedlčany - Sokol Zápy SO v hod.: Ligmet Milín - Tatran Sedlčany (Odjezd autobusu ve hod.) NE v hod.: Tatran Sedlčany - TJ Polepy Fotbalový oddíl Tatranu zve srdečně všechny fanoušky k návštěvě uvedených zápasů. Mistrovství ČR v aerobiku Na další vyjímečnou sportovní událost se mohou těšit sedlčanští sportovní příznivci. V našem městě se bude konat semifinále mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness aerobiku. Velká akce se bude konat pod záštitou starosty města J. Buriana a spolu s Českým svazem aerobiku se na pořádání podílí místní klub Aerobik studio Dvojka. Na 700 účastníků od 8 do 16 let z celé ČR bude v hale gymnázia bojovat o postup do finále (6 nejlepších) o týden později v Praze. V kategoriích 8-10, 11-13, let ve sportovním aerobiku i fitness bude startovat také 34 závodníků z Aerobik studia Dvojka. Po dvanácti letech úspěšné reprezentace města se závodníci tohoto klubu poprvé představí divákům v našem městě. Budou chtít potvrdit své dobré postavení v ČR a cílem závodníků i trenérů je získat co nejvíce finálových startů, které mohou ve finále v Praze někteří proměnit ve vysněné medaile. Reálnou šanci mají na základě výsledků z první poloviny sezóny především páry (Bartůňková-Váňa, Plavkovi, Heřman-Spilková) dále všechny tři fitness týmy a také solisté-chlapci. Zástupci sedlčanského klubu se těší na hlasitou podporu diváků a početnou diváckou kulisu po celý víkend. V sobotu jsou na programu kategorie let a fitness týmy let, v neděli dopoledne kategorie 8-10 let a odpoledne sportovní aerobik let. Kromě poslední jmenované kategorie mají sedlčanští zastoupení ve všech kategoriích. Zveme všechny příznivce sportu - přijďte se podívat na špičkové výkony dětí, zažít pravou atmosféru tohoto atraktivního sportu a povzbudit sedlčanské závodníky. Aerobik studio Dvojka Investiční akce dokončené ve 2. pololetí Obyvatelé Solopysk, Oříkova a Olbrachtovy ulice v Sedlčanech se dočkali nových živičných povrchů na komunikacích, které provedla firma BES s.r.o. Benešov. Jedná se o práce v celkové hodnotě Kč. Začátkem července 2009 byly zahájeny práce na akc: Oprava pláště 1. ZŠ pavilon školní jídelny. Prováděné práce zahrnovaly výměnu stávajících dřevěných oken za okna plastová a zateplení obvodového pláště budovy. Dodavatelem byla firma S-B s.r.o. stavba Barták, se sídlem v ul. Církvičská č. p. 1 Sedlčany. Cena díla podle uzavřené smlouvy činila Kč, fakturovaná částka za provedené práce je Kč. Dokončené dílo bylo předané V srpnu byla dokončena celková rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ č. p. 34. Náklady na opravu činily Kč oproti předpokládaným Kč. Už nyní si můžete zapsat do diáře, kdy a na jaké filmy můžete vyrazit do sedlčanského kina v rámci Filmového klubu. Jednotlivým filmům předchází krátký lektorský úvod a začátek je vždy ve 20 hod. 17. září 2009: Distrikt! Maďarsko, 2004, 90 min, režie: Áron Gauder Divoký celovečerní animovaný film, který rozhodně není pro děti, přináší politicky nekorektní, drsnou vizi současné východní Evropy předvedenou na mikrokosmu zchátralého budapešťského 8. distriktu se špatnou pověstí. Maďaři, Romové, Číňané, Arabové, Američané a Němci žijí v této budapešťské čtvrti společně s několika policisty, prostitutkami a zvířaty. V okrsku je možné všechno, a také se to stane. Diváci mají možnost nakouknout do dobrodružného života pouličního gangu a rodin jeho členů, který je plný humoru, každodenního zločinu, cti, lásky a sexu, kamarádství a potyček. Za zmínku stojí výstavba Překládací stanice komunálního odpadu v Kosově Hoře v areálu skládky, kterou provádí S-B s.r.o. V červenci byla dokončena montáž haly a nyní probíhají práce na venkovní kanalizaci. Zbývá provedení elektroinstalace a komunikací. Celá stavba by měla být dokončena v září letošního roku. Dílo v hodnotě Kč bude hrazené z operačního programu EU, státního fondu ŽP a z rozpočtových prostředků města Sedlčany. 1. října 2009: Utopie - Nejvíc lidí žije v Číně Norsko, 2002, 82 min, režie: Martin Asphaug, Arild Fröhlich, Sara Johnsen, Magnus Martens, Hans Petter Moland, Morten Tyldum 22. října 2009: Valčík s Bašírem Izrael / Německo / Francie, 2008, 90 min, režie: Ari Folman 12. listopadu 2009: Grbavica Bosna a Hercegovina / Rakousko / Německo / Chorvatsko, 2006, 90 min, režie: Jasmila Zbanic 26. listopadu 2009: Upír Nosferatu Německo, 1922, 94 min, režie: Friedrich W. Murnau 10. prosince 2009: Farářův konec Československo, 1968, 95 min, režie: Evald Schorm 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15

16 RZ RZ divácké SOS číslo Líchovy - Červený divácké SOS číslo Skrýšov - Sedlčany Sedlčany DM 8/1 DM 7/1 DM 8/2 So 19. září 2009 RZ divácké SOS číslo Pořešice - Krásná Hora So 19. září 2009 Bezpečnostní pokyny po diváky Diváci mohou být pouze Ve vyznačených diváckých místech ( vymezena páskou nebo nápisem ) Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí Za pevnou hradbou ( zeď, taras, stromy apod. ) Ve značné vzdálenosti od trati Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná! DM 9/1 Místa, kde nemohou být diváci V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou V únikových zónách a v jejich těsné blízkosti (ve vykřížování páskou) V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.) Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati) Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, svodidlo, vozidlo apod.) V místech proti přijíždějícím vozidlům Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček V místech intenzivního brždění a akcelerace (po obou stranách trati) U skoků a horizontů (po obou stranách trati a zejména za nimi) Sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech So 19. září 2009

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 12. 12. 2017 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zapisovatele usnesení Tomáš Hes. 3. Ověřovatele usnesení Miroslav

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více