ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8 Sedlčany hostí vrcholnou akci v aerobiku! Přijďte povzbudit sedlčanské sportovce! Na snímku jsou finalistky republikových soutěží jarní části letošní sezóny děvčata Pavla Mašková, Šárka Hamáčková a Veronika Šeráková.

2

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 1. července 2009: Kontrola na překládací stanici - Radnici navštívila ing. Smolková ze Státního fondu životního prostředí a prováděla kontrolu postupu prací a fakturací na překládací stanici odpadů včetně prohlídky stavby. Nezjistila žádné zásadní problémy a můžeme tudíž pokračovat dál. Horší je fakt, že dosud nemáme se Státním fondem podepsanou smlouvu na tuto akci. 1. července 2009: Jednání s ředitelem 1. SČV - S generálním ředitelem panem Pšeničkou jsme jednali o dalším postupu přípravných prací na přivaděči pitné vody Benešov - Sedlčany ve vazbě na budoucí ceny vody. Informoval nás o tom, že na republikové úrovni se připravují sociálně dostupné ceny vody s výhledem do roku 2015 a je dost pravděpodobné, že se budou pohybovat v horní polovině sazeb, to znamená od 50 do 100 Kč za kubík. 2. července 2009: Výbor komise pro dopravu - Na krajském úřadu zasedal tento výbor a projednával navýšení finančních prostředků pro činnost SÚS a žádosti obcí o zařazení do grantu dopravy. Navrhovali jsme, aby z původních 15 milionů Kč došlo k navýšení na 25 milionů Kč. To se podařilo a bude tím uspokojeno větší množství žádostí. 2. července 2009: Výměna hořáků - Týž den jsem v Praze jednal se zástupci firmy ITA Dlouhý na téma výměny hořáků pro letní období na našich centrálních zdrojích CZP 1, 2, 3, kdy se vyrábí pouze teplá užitková voda. Shodli jsme se na postupu i typu zařízení, aby provoz kotelen byl i v létě efektivní a nezatěžoval spotřebu plynu ani náklady na provoz. 2. července 2009: Otázka kompostárny - Ještě ten den jsem jednal se společností Trigad, která pro nás zpracovává projektovou dokumentaci na kompostárnu v oblasti skládky TKO v Kosově Hoře s možností využití evropských prostředků přes Státní fond životního prostředí. 2. července 2009: Hrozba povodní - Ve večerních hodinách mne oslovila městská policie a po velké bouřce jsme museli vyhlásit 1. stupeň povodňové aktivity a provést kontrolu potoka Mastník i Sedleckého včetně retenční nádrže. Šlo hlavně o oblast kotliny a Chalup. Stav jsme sledovali po celou noc a potom se potok naštěstí vrátil do původního stavu. 3. července 2009: 100 let paní Hamerské - V domově důchodců jsem byl blahopřát paní Hamerské ke stému výročí narození, což bylo velice nádherné setkání. Tato paní má ve svém věku nesmírný smysl pro humor, velmi dobře komunikuje a stále jí to pálí. 7. července 2009: Komunitní plán - Radnici navštívil ing. Přikryl a za přítomnosti Mgr. Skálové proběhlo jednání na téma komunitní plán, který je nyní rozpracován. Je předpoklad, že tento dokument bude do konce listopadu skutečně dokončen. 7. července 2009: Klub ODS - V odpoledních hodinách proběhlo v Praze jednání klubu ODS k materiálům, které jsme obdrželi na připravované krajské zastupitelstvo. 8. července 2009: Příprava výstavby bytů - Se zástupcem firmy Hoos panem ing. Horáčkem jsem jednal o přípravě výstavby 30 bytů v Tyršově ulici. Tentokrát se jednalo o problém archeologického průzkumu, kde Česká společnost archeologická dala nabídku na průzkum v dané lokalitě ve výši 4 miliony Kč, což jsou podle mého názoru nehorázné finanční prostředky. 8. července 2009: Finanční analýza přivaděče vody - Týž den jsem vedl jednání s ing. Trundou z agentury Envi, kde byla z jejich strany provedena prezentace finanční analýzy na přivaděč pitné vody. Jedná se o nesmírně důležitý dokument, který je nutný pro podání žádosti ke Státnímu fondu životního prostředí a hlavně nám ukazuje výši potřebných finančních prostředků ve vazbě na vlastní zdroje. 10. července 2009: Kontrola komunikací - S vedením technických služeb a zástupci společnosti BES Benešov jsme provedli kontrolu stavu místních komunikací a případnou jejich přípravu pro provedení nových živičných povrchů. Týkalo se to Olbrachtovy ulice, Solopysk a Oříkova. Technické služby musí vše připravit tak, aby se následně mohly všechny tři akce uskutečnit. 10. července 2009: Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska - V Kamýku nad Vltavou proběhla valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska, kde byl přítomen zástupce Státního fondu životního prostředí a provedl prezentaci dotačního titulu Zelená úsporám. Jde o významný titul, ale naprosto nepřipravený a s náročnými podmínkami pro podání žádosti. Pro letošek je připraveno 10 miliard Kč, ale dosud nebyla podána ani jedna žádost. Zástupce SFŽP slíbil, že podmínky se změkčí tak, aby žádosti byly přijatelné. Na valné hromadě jsme hodnotili výsledky hospodaření za 1. pololetí 2009, které jsou pozitivní jak v příjmech, tak ve výdajích. Zatím v této chvíli hospodaříme s přebytkovým rozpočtem. Řešili jsme postup prací na projektu Sedlčanskem nejen na kole, který bude hrazen z regionálního operačního programu a 1. etapa je vlastně již ukončena. 13. července 2009: Dotační tituly - S panem dr. Mikuleckým z Jindřichova Hradce, který se zabývá dotačními tituly operačního programu životního prostředí v oblasti zateplování veřejných budov, jsme jednali o tomto problému. Vrátili jsme se k možnosti podat žádost ještě do konce srpna na zateplení 3. mateřské školy. 13. července 2009: Návštěva městských bytů - Po předchozích jednáních nyní začalo období mé návštěvy jednotlivých bytů, které by bylo možné získat do vlastnictví. Odpoledne jsem prošel byty a společné prostory v čp. 524, 525 a 526, kde je naprostá převaha nájemníků, kteří mají zájem o koupi bytů. 14. července 2009: Zastupitelstvo kraje - Projednávali jsme majetkové a finanční záležitosti, otázky ze zdravotnictví a školství a vlastně z celé oblasti činnosti kraje. Další průběh jednání komentovat nebudu července 2009: Oslavy na francouzském velvyslanectví - Zde jsem se večer zúčastnil oslav státního svátku Francie, kam dostáváme pozvánku pravidelně od doby, kdy byla uzavřena naše smlouva se spřáteleným městem Taverny. 15. července 2009: Návštěva Bavorska - S několika dalšími zástupci Středočeského kraje jsem se zúčastnil návštěvy v bavorské městě Mintraching. Prohlédli jsme si provozovnu, která zpracovává čistírenské kaly z celé oblasti menších obcí k energetickému využití. Je zajímavé, že se z kalů dá vyrobit něco podobného jako hnědé uhlí a olej a navíc při této technolgii vzniká plyn. Náš krajský úřad to zajímá z hlediska likvidace kalů. V Bavorsku je záležitost financována ve spoluúčasti EU. 16. července 2009: Návštěva zimního stadionu - Prohlédl jsem si průběh oprav a údržby před blížící se novou sezonou. Pracovníci ZS dokončili vlastními silami a zdroji sněžnou jámu, kam se bude dávat ledová tříšť a zpětně bude použita pro činnost rolby. Problém je v tom, že se musí opatřit potřebná technolgie pro ohřev vody za 330 tisíc Kč. Společně jsme našli řešení, jak vše i za pomoci města to celé v letním období zrealizovat. S přípravou ledu se počítá již ve druhé půlce srpna. 16. července 2009: Využití retenční nádrže - Ten samý den mě navštívil předseda svazu kanoistiky ČSTV pan Boháč, který vyjádřil velké poděkování za realizaci mistrovství ČR v kanoistice na naší přehradě. Dále jsme hovořili o případných úpravách na této nádrži do budouc- (pokračování na následující straně) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE 2 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ... (pokračování) na, aby se dala využít daleko více právě pro kanoistiku, neboť přehrada je blízko Prahy a v krásném prostředí. Řekli jsme si nějaké kroky, které připravíme my a na druhé straně ČSTV. Na podzim se znovu sejdeme na posouzení všech úkolů. 16. července 2009: Prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem uskutečnil další prohlídku bytů, tentokrát v čp. 503, 504, července 2009: Zpracování rizikové analýzy - S jednatelem společnosti Ochrana podzemních vod panem dr. Čížkem jsem jednal na téma zpracování rizikové analýzy na ekologickou havárii prameniště v údolí Sedleckého potoka. Bylo dohodnuto, že se sejdeme koncem srpna i s pracovníky ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí, neboť i na tuto akci je možné čerpat evropské prostředky. 18. července 2009: Návštěva Doubravice - V podvečer jsem byl požádán k návštěvě osady Doubravice, která byla totálně vytopena, ale hlavně zanesena pískem z okolních kukuřičných polí. Hledali jsme technické řešení a díky činnosti místních hasičů a občanů jsme provedli některé úpravy, aby se alespoň trochu situace zlepšila. Pro příští rok nás čekají velké zásahy, jelikož je zde z dávné minulosti provedena špatně kanalizace a někde dokonce vůbec není. Přes náves vede kanalizace, která jde z velkých profilů do malých, tedy úplně opačně. Čeká nás proto v roce 2010 velká akce na zlepšení současného stavu. 20. července 2009: Nabídka úklidových prací - Zástupce firmy Invex nabídl městu možnost provádění úklidových prací nejen v městských budovách, ale především se spacializací na nemocnici. Jedná se v tomto případě o záležitost vedení společnosti Mediterra a o případné podání nabídky Invexu. 20. července 2009: Kontrola komunikací - S majetkovým odborem jsme provedli kontrolu provedených komunikací v osadách Solopysky, Oříkov a postižené Doubravice. Řešili jsme i další problémy, které se objevily v průběhu pololetí a byly jsme na ně upozorněni a týkaly se třeba také Třebnic, Podlipí, Štilečku. 20. července 2009: Další prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem provedl další prohlídku městských bytů, tentokrát se jednalo o byty v čp. 506, 507, července 2009: Finanční analýza přivaděče - V Praze mi předal ing. Bažant ze společnosti Roxima definitivní podobu finanční analýzy přivaděče pitné vody, kterou se budeme zabývat nadále v zastupitelstvu a při jednání se Státní fondem životního prostředí, neboť je předpoklad celkových nákladů ve výši 437 milionů Kč. Pokud by dotace z EU činila 90%, pak je to zhruba 340 milinů Kč a řádově nějakých 97 milionů Kč by zůstávalo na město, což je obrovský podíl. Budeme při dalších jednáních hledat řešení s provozovatelem, ministerstvem zemědělství, krajem a jinými. Cena může být při soutěžním výběrovém řízení nižší, ale podíl dotace a vlastních zdrojů se upraví a výsledný rozdíl nebude příliš odlišný. 21. července 2009: Komise z výboru dopravy - Na krajském úřadu se sešla pracovní komise jmenovaná z výboru dopravy, kde jsme posuzovali žádosti z grantu dopravy z hlediska požadavků na bezpečnost silničního provozu ve výši 5 milionů Kč. Proti původnímu návrhu jsme našli řešení, jak uspokojit všechny správně podané žádosti, což považuji za velmi dobré řešení. 21. července 2009: Revitalizace náměstí TGM - Týž den proběhlo jednání s ing. Přikrylem a arch. Pýchou na aktualizovaný projekt revitalizace náměstí TGM do regionálního operačního programu. Loni jsme neuspěli, že se jednalo o malý projekt, tak teď se podmínky naopak změnili a malé projekty budou upřednosťovány. 21. července 2009: Prohlídka bytů - V podvečer ve stejný den jsem provedl prohlídku bytů v panelovém domě v Tyršově ulici čp. 1057, 1058, kde je velký zájem o koupi bytů. 22. července 2009: Jednání s MAS - Na radnici se uskutečnilo jednání se zástupci obecně prospěšné společnosti MAS (místní akční skupina), která má sídlo v Krásné Hoře, ohledně její činnosti. Spoluzakladatelem společnosti je i Sdružení obcí Sedlčanska. Za poslední rok došlo k podstatnému zlepšení činnosti skupiny MAS i tím, že byla podána žádost k dotačnímu titulu Leader. 22. července 2009: Prodej bytů - V koncertním sále KDJS proběhlo v odpoledních hodinách jednání s nájemníky panelového domu čp. 675 a 676. Šlo o první setkání a předání základních informací o možnosti získání bytu do vlastnictví. U tohoto domu je zásadní problém výměna výtahu a dále samozřejmě projít střechu, fasádu, zateplení, stav oken. Podle zákona č. 72/1994 Sb. nebudeme moci domy dělit po sekcích, i když tuto možnost ještě projednáváme. 23. července 2009: Městský park - Na radnici jsem měl jednání s paní ing. Kaščákovou, která mě seznámila se stavem rozpracovanosti projektu pro stavební povolení na výstavbu městského parku v Tyršově ulici za plánovanou bytovou výstavbou. Pokud se podaří akci zrealizovat, pak toto místo bude velice nádherné a příjemné a zlepší život v sídlišti za nemocnicí. 27. července 2009: Přivaděč pitné vody - S majetkovým odborem jsme měli podrobné jednání o stavu smluv o smlouvách budoucích, čili souhlasů majitelů dotčených pozemků pro přivaděč pitné vody. K dnešnímu dni nám z 246 vlastníků zbývá ještě 32, s nimiž dosud není smlouva uzavřena, což nám může zkomplikovat život v otázce stavebního povolení. 27. července 2009: Kompostárna v Kosově Hoře - Týž den proběhlo jednání s naším investičním odborem a vedením technických služeb na téma vydání územního rozhodnutí pro plánovanou kompostárnu na skládce TKO v Kosově Hoře. Zjistili jsme velké problémy z hlediska vlastnických vztahů a musíme je nyní řešit, neboť zde je výzva ze státního fondu, která termín do konce září. 27. července 2009: Prodej bytů - Ve stejný den odpoledne se konalo na radnici jednání s nájemníky bytů v čp. 13, kteří projevili taktéž zájem o předání informací k možnému získání bytů do vlastnictví. Jediným zásadním problémem v tomto případě je skutečnost, že polovina zastavěného pozemku je neznámého vlastníka. 27. července 2009: Zastupitelstvo města - V podvečer proběhlo v kulturním domě veřejné zasedání zastupitelstva města, jehož usnesení najdete na jiném místě tohoto čísla Radnice. Zabývali jsme se výsledky hospodaření za 1. pololetí, rozpočtovými změnami a řadou majetkových záležitostí. 28. července 2009: Zateplení 3. MŠ - S ing. Vláškem z projekční kanceláře P - ateliér JH z Jindřichova Hradce se uskutečnilo jednání o vypracování projektu na zateplení naší 3. mateřské školy, který musí být součástí žádosti ke státnímu fondu. 28. července 2009: Změny v Mediteře - Před polednem ve stejný den jsem absolvoval zajímavé jednání se zástupci společnosti Mediterra, když mě navštívili jednatelé pan Sagadin, pan Herynk a paní Rognerová a informovali mě o připravovaných změnách z hlediska organizace správy, řízení a struktury společnosti jako takové ve vazbě na provozované nemocnice. Změna se má týkat finančních toků, správy a řízení nemocnic, jinými slovy jde o centralizaci celé činnosti do společnosti Vamet CZ. Provozované nemocnice Tanvald, Sedlčany, Neratovice a Malvazinky budou řízeny z jakéhosi centra, nikoliv z jednotlivých nemocnic. K problematice se vrátíme na podzim. 28. července 2009: Prodej bytů - V odpoledních hodinách jsem na radnici jednal s nájemníky bytového domu čp. 545, 546 z jižního sídliště, kteří projevili zájem o informace možného získání bytu do vlastnictví. Jedná se o 8 bytů a jak z názorů nájemníků vyplynulo, zájem o koupi trvá. (dokončení na následující straně)

5 INFORMACE Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 13/2009 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady dne RM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města za 1. pololetí 2009 s dosaženými příjmy tis. Kč (46,4 % schváleného rozpočtu) a výdaji tis. (44,6 % schváleného rozpočtu). - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby Nástavba atelieru 2. ZŠ v Sedlčanech a s nabídkou S-B, s.r.o., Sedlčany v hodnotě Kč (včetně DPH). Současně RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto akci se společností S-B, s.r.o., Sedlčany Církvičská 1. - RM souhlasí s uskutečněním oslav 115 let železniční trati Olbramovice-Sedlčany v termínu září 2009 a souhlasí s finančním příspěvkem občanskému sdružení Posázavský Pacifik ve výši Kč. CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED (dokončení) 29. července 2009: Ochrana fauny v Hrachově - Na radnici jsem měl jednání s panem Křížkem z vedení neziskové společnosti Ochrana fauny ČR. Představil mi projekt centra ochrany fauny, který se buduje v Hrachově a je směrován k dotačnímu titulu č. 6 Státního fondu životního prostředí pro rok Hovořili jsme také o možné podpoře projektu ze strany měst z celé oblasti - Tábor, Benešov, Votice, Bytřice, Sedlčany, Dobříš, Příbram a další. 29. července 2009: Prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem provedl prohlídku městských bytů v panelovém domě za Rozvojem čp. 876, 877, kde již proběhlo 1. kolo jednání a řada nájemníků projevila zájem o koupi bytu. Tady je také problém výtahů a zateplení fasády, protože z dotace Zelená úsporám byly panelové domy vyškrtnuty. Budeme hledat možná řešení, protože dům je v každém případě třeba stavebně dokončit. 30. července 2009: Revitalizace náměstí TGM - S ing. Přikrylem a arch. Pýchou jsem opět jednal nad kompletací projektu a žádosti na revitalizaci náměstí TGM a její uplatnění do operačního programu kraje. 31. července 2009: Přivaděč pitné vody - S generálním ředitelem 1. SČV panem Pšeničkou jsem znovu jednal na téma finance a provozovatelská smlouva na připravovaném přivaděči pitné vody. Jedná se o již zmíněnou vysokou finanční náročnost vyplývající z předané analýzy. - RM souhlasí s rozšířením a rekonstrukcí multioborové jednotky intenzivní péče v Městské nemocnici dle předloženého návrhu v předpokládané hodnotě tis. Kč a jejím financováním formou zápočtu proti nájemnému. - RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku v místní komunikaci (chodník v ulici Zahradní v Sedlčanech), a to parc. č. 1215/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 88 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to od pana Jiřího Štibengera a paní Evy Štibengerové, trvale bytem Švermova 477, Sedlčany, za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., týkající se vstupu na pozemky ve vlastnictví města parc. č. 518/1 a 518/2 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem výstavby nového kabelového vedení NN 0,4 kv, stavba: Sedlčany, TS pro parc. č. 2683/9 - u přehrady. - RM schvaluje změnu Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřenou mezi městem Sedlčany a Mateřským centrem Petrklíč dne 13. února 2004, a to změnu čl. III. citované smlouvy s tím, že doba trvání výpůjčky se mění z doby neurčité na dobu určitou, tj. do 31. prosince Za tím účelem bude uzavřen dodatek k citované smlouvě. - RM ruší své usnesení č. 12/09 ze dne 24. června t. r., kterým byla přidělena ubytovací jednotka č. 1 ve 3. patře na městské ubytovně č. p. 791 v ul. Strojírenské v Sedlčanech paní Květě Šofkové, trvale bytem Líchovy 41, Sedlčany, neboť jmenovaná ubyt. jednotku odmítla. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Libuší Čutovou a podnájemcem slečnou Romanou Vrbinskou, trvale bytem Olbrachtova 1051, Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Havlíčkova 880, Sedlčany, mezi nájemcem Hanou Vávrovou a podnájemcem Janem Vrzalem, trvale bytem Lidická 660, Votice, a to na dobu určitou od do RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti III/ 675, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Emilií Šturmovou a podnájemcem panem Josefem Potočem, trvale bytem Čechovská 63, Příbram VIII, a to na dobu určitou od do RM schvaluje prodloužení smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti III/676 mezi nájemcem GaSOŠE Sedlčany a podnájemkyní Ivou Novákovou, trvale bytem Horní Maršov 131, a to na dobu od do Naučná roadshow o recyklaci starých spotřebičů Ve středu se v Sedlčanech uskuteční akce Zatočte s elektroodpadem organizovaná kolektivním systémem Elektrowin, a. s., městem Sedlčany a Sedlčanskými technickými službami, s.r.o. Hlavním cílem projektu je informovat širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. V rámci interaktivní EKOSHOW mají občané možnost bezplatně odevzdat spotřebiče a zábavným způsobem se dozvědět, co je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru. Každá ze zastávek v 80 městech ČR je rozdělena na komunikaci se školami a komunikaci s veřejností. Tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají odměnu. Během dopoledne se uskuteční program pro školy, kde se vystřídá asi 300 dětí a studentů. Následně bude od 13 hodin připraven program pro širokou veřejnost, který potrvá až do 16 hodin. V rámci programu Elektrowin a. s. nabídne ekopohádku pro malé i velké, interaktivní naučné kvízy, soutěže o ceny, bohatý doprovodný program a ukázky toho co se děje se spotřebiči, když je odložíte ve sběrných dvorech. Odpolednem bude provázet proškolený promoteam a zkušený moderátor. Přímo na náměstí T. G. Masaryka, kde se bude akce konat budou mít občané možnost bezplatně odevzdat vysloužilé spotřebiče do přistaveného kontejneru. Ten bude poté zvážen a odvezen na sběrný dvůr Sedlčany. Při roadshow bude možné například odevzdat: žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, malé ventilátory, mlýnky, kávovary, fény, holicí strojky, kulmy, elektrické zubní kartáčky, masážní strojky, pily, sekačky, hodinky, vrtačky, brusky, frézy, pájky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot, odpuzovače hmyzu, osvěžovače vzduchu. Prosíme občany, aby zde neodevzdávali velké spotřebiče jako jsou pračky, ledničky, mrazáky a mikrovlnky. Ty lze zdarma odevzdat přímo ve sběrném dvoře v ulici K. H. Máchy. STS 3

6 USNESENÍ 4 Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne Zastupitelstvo města (dále ZM) bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva dne ZM bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (15) souhlasí s výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2009: příjmy tis. Kč (46,40 % plnění) výdaje tis. Kč (44,57 % plnění) - ZM jednohlasně (15) schvaluje rozpočtové změny č. 1 pro r dle předloženého návrhu takto: příjmy i výdaje se navyšují o tis. Kč, vyrovnaný rozpočet činí tis. Kč. - ZM schvaluje (jednohlasně) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen mezi oprávněným, tj. Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a povinným, tj. městem Sedlčany s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 721/6, 723/1, 723/2, 759/1, 760/1 a 2940/17 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k výše uvedeným pozemkům, za jednorázovou náhradu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen mezi oprávněným, tj. Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a povinným, tj. městem Sedlčany s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 659/1, 659/4 a 696/4 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k výše uvedeným pozemkům, za jednorázovou náhradu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemku v majetku České republiky Pozemkový fond ČR na město Sedlčany. Jedná se o pozemek parc. č. 148/1 trvalý travní porost o výměře 227 m 2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, který je ve skutečnosti součástí místní komunikace. - ZM schvaluje jednohlasnvě (15) v návaznosti na schválenou změnu č. 4 územního plánu města Sedlčany žádost o bezúplatný převod pozemků v majetku ČR Pozemkový fond ČR na město Sedlčany. Jedná se o pozemky parc. č. 1506/2 orná půda o výměře 2159 m 2, parc. č. 2487/1 orná půda o výměře 6337 m 2, parc. č. 2488/2 orná půda o výměře 119 m 2 a parc. č. 2488/3 orná půda o výměře 11 m 2 vše v k. ú. Sedlčany. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc.č. 779/2 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 12 m 2, oddělený z pozemku parc. č. 779 v k. ú. Třebnice, a to panu Ing. Martinu Stoulilovi, trvale bytem Dědinova 2008/13, Praha 4 za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek ve výši 500 Kč. - ZM revokuje (jednohlasně) své usnesení č. 187 ze dne 23. února 2009, kterým byl schválen prodej pozemků v k. ú. Sedlčany (Vítěž) panu Karlu a Tomáši Lomozovým a panu Jiřímu Jakoubkovi a paní Jaroslavě Bachtinové, a to z důvodu vyhotovení nového geometrického plánu na oddělení pozemků. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemku parc. č v k. ú. Sedlčany, který je v majetku města Sedlčany s tím, že na základě geometrického plánu č /2009 vyhotoveného zeměměřičskou kanceláří Geokart Ing. Lubomír Soukup byly odděleny pozemky, které se prodávají takto: a) parc. č. 2067/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 318 m 2 a parc. č. 2067/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 32 m 2 v k. ú. Sedlčany, prodává město Sedlčany panu Tomáši Lomozovi, trvale bytem Nedrahovice 66, Sedlčany, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem 350 m 2 za cenu Kč s tím, že kupující zároveň uhradí poměrnou část nákladů na geometrické zaměření ve výši Kč a správní poplatek 500 Kč; b) parc. č. 2067/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 321 m 2 v k. ú. Sedlčany, prodává město Sedlčany panu Ing. Janu Žitkovi, trvale bytem B. Němcové 808, Litvínov, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí poměrnou část nákladů na geometrické zaměření ve výši Kč a správní poplatek 500 Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemků (zahrádek) nájemníkům, resp. vlastníkům bytů č. p až 1038 a č. p až 1042 Pod Pilami v Sedlčanech, které byly odděleny na základě geometrického plánu č /2009 vyhotoveného zeměměřičskou kanceláří Geokart Ing. Lubomír Soukup, a to z pozemků parc. č. 909/1, 909/16 a 921/1 které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, o celkové výměře m 2 v celkové hodnotě Kč. - ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 1215/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m 2 v k. ú. Sedlčany (ul. Zahradní), který je ve společném vlastnictví pana Jiřího Štibingera a paní Evy Štibingerové, trvale bytem Švermova 477, Sedlčany, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - ZM schvaluje prodej městských bytů v domě č. p v ulici Sokolovské v Sedlčanech, a to za cenu Kč/m 2 plochy bytu včetně sklepu. - ZM jednohlasně (15) souhlasí s působením spol. MAS Sedlčansko, o.p.s. a jeho připojením do programu Leader. - ZM jednohlasně (15) revokuje svoje usnesení č. 154 ze dne v bodu a), přičemž nový text tohoto bodu zní takto: a) uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81 /11, Praha 5 a něstem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany s tím, že Středočeský kraj daruje městu Sedlčany budovu č. p. 159, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st.106 /5 a stavební parcele parc.č. st. 106 /7, budovu č. p. 160, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st. 106 /1 a stavební parcele parc. č. st. 106 /6, stavební parcely parc. č. 106 /5 o výměře 848 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcely parc. č. st. 106 /1 o výměře 512m 2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV 2425 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, vše k. ú. a obec Sedlčany. Oproti tomu město Sedlčany zřídí bezúplatné věcné břemeno spočívající v užívání části převáděné budovy č. p. 159, postavené na parcele parc. č. 106 /5 a parcele parc. č. 106 /7 v dále uvedeném rozsahu dárce je oprávněn na základě zřizovaného věcného břemene výlučně využívat prostory a místnosti v prvním nadzemním podlaží darované (převáděné) budovy č. p. 159 : 1. chodba (2,5 m 2 ), 2. místnost RLP (13,2 m 2 ), 3. místnost RLP (14,7 m 2 ), 4. umývárna (3,3 m 2 ), 5. místnost RLP (15,2 m 2 ), 6. toaleta (WC + sprcha) (3,4 m 2 ), 7. denní místnost (21,5 m 2 ), 8. sklad (7,1 m 2 ), 9. sklad materiálu (9,1 m 2 ), 10. místnost RLP (13,5 m 2 ), 11. místnost RLP (15,6 m 2 ), 12. garáž (23 m 2 ), 13. dílna (23,8 m 2 ), 14. garáž (36,3 m 2 ), v rozsahu dle půdorysu. Dále věcné břemeno užívání části převáděné parcely parc. č. 106 /5 a užívání části parcely parc. č. 103 /78 v k.ú. Sedlčany, s právem průchodu a průjezdu v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene ze dne 31. ledna 2007, č /2007, zhotovitel Ing. Lubomír Laža a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne Věcná břemena výše vymezená se zřizují za účelem provozu výjezdového stanoviště Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje, IČ , případně za účelem provozu výjezdového stanoviště záchranné služby provozované jinou osobou zřízenou Středočeským krajem. - ZM jednohlasně (15) schvaluje další rozšiřování kamerového systému města v následujícím roce a ukládá RM začlenit tento požadavek do návrhu rozpočtu města na rok ZM jednohlasně (15) schvaluje zvýšení počtu strážníků MP Sedlčany na 7 s účinností od a ukládá MST zajistit na 2. pol vypsání výběrového řízení.

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Čtvrtek 3. září v 18 hodin Koncertní sál Úterý 15. září v hodin Předplatné divadla Pro příznivce výtvarného umění jsme na začátek nové sezony připravili zajímavou prodejní výstavu. V koncertním sále KDJS se budou svými díly prezentovat hned tři umělci z Moravy Milan Nestrojil - kresby Zdeněk Štajnc - kresby Antonín Kanta - umělecká fotografie Slavnostní vernisáž zahájí Vladimír Voráč, hudebním vystoupením ji obohatí talentovaný sedlčanský klavírista Karel Marek. Výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá až do 6. října O vystavujících umělcích si můžete více přečíst na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Sobota 5. září v 18 hodin Zámek Červený Hrádek První zářijová sobota je již několik let dnem konání jazzového koncertu v rámci projektu Hudební klenoty na zámku Červený Hrádek - In memoriam Jan baron Mladota. Letos zde vystoupí STORYVILLE JAZZBAND PRAHA Orchestr působí na jazzovém hudebním nebi již 30 let. Hraje nejen v ČR, ale i v zahraničí na různých jazzových festivalech. Na repertoáru má klasický jazz, hudbu let, dixiland, swing, blues. Storville Jazzband má domovskou scénu v hotel - restaurantu U Prince na Staroměstském náměstí v Praze, kde vystupuje neuvěřitelných 17 let, což je světová rarita. Orchestr tvoří naši přední jazzoví sólisté: Úvodní představení nového předplatitelského cyklu na divadlo přinese krásný zážitek všem jeho návštěvníkům. Pražské Divadlo pod Palmovkou uvede v našem kulturním domě světoznámou tragikomedii od Edmonda Rostanda CYRANO Z BERGERACU Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů - Cyranovi z Bergeracu - a jeho velké lásce k Roxaně se stala hned po prvém uvedení v Paříži obrovskou divadelní událostí. Příběh o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích umění nepřestal být vyhledáván diváky ani dnes. Pozoruhodná hra přináší zcela mimořádné herecké příležitosti všem protagonistům. Režii představení má PETR KRACIK a ve hře účinkují: Martin Stránský, Tereza Kostková, Jan Teplý, Radek Zima, René Přibil, Miloš Kopečný, Ivo Kubečka, Karel Vlček, Ondřej Kavan, Jindřich Hrdý, Jiří Havel, Ivan Jiřík, Luděk Nešleha/Otto Rošetský, Rudolf Jelínek, Jan Konečný, Zuzana Čapková/Tereza Šefrnová, Marcela Nohýnková, Zuzana Slavíková/Jitka Sedláčková, Kateřina Macháčková, Miroslava Pleštilová, Aleš Alinče, Eva Kodešová/Barbora Valentová. Zbývající vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici, telefon číslo JIŘÍ DOUBRAVA - trombon PETR PEDRO HASMAN - trubka, zpěv MICHAL ZPĚVÁK - klarinet JAN VELEK - kontrabas, zpěv LADISLAV JANIŠ - bicí JAROSLAV SLEPIČKA - klavír Návštěvníci koncertu se mohou těšit na největší jazzové hity a evergreeny, jako třeba Down By The River Side, St. Louis Blues, Stranger On The Shore, Dr. Jazz, Mood Indigo a mnoho dalších. Vstupenky na tento jedinečný koncert si zajistěte včas v našem předprodeji v přízemí radnice. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Čtvrtek 17. září v 8.30 a 10 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Středa 23. září v hodin Mimo předplatné V nové sezoně bude samozřejmě pamatováno i na naše nejmenší návštěvníky. Dětem z 1. stupně základních škol a z mateřských škol přijede zahrát pražské divadélko ANIMA CANDIDA krásný pořad Pohádkové nepohádky Josefa Čapka (podle knihy Povídejme si děti) V představení, které režíruje Jiří Středa, hrají známí herci Miroslav Táborský a Kateřina Táborská Pokud chcete vidět a slyšet velice populární bubenickou kapelu MARIMBA CLUB pak navštivte její jediný koncert v tomto roce v KDJS Sedlčany. Velká bubenická show bude opravdu mimořádná, protože budete moci vidět soubor naposledy v dosavadním obsazení: VÁCLAV KABÁT, JAN KABÁT, DENIS MEDVEDEV, ONDRA HOUSKA, ONDRA PIROUTEK, JÁRA REPETNÝ a VÁCLAV KABÁT st., který je zároveň šéfem souboru. Fanoušci a příznivci souboru však nemusí truchlit. Kapela dostane jiný říz a začíná její nová éra na divadelní scéně. V pražském divadle MINOR budete moci od září zhlédnout bubenicko divadelní představení, které kočíruje silná trojka - režisér Jan Jirků, hudebník Jan Matásek a scénograf Hynek Dřízhal. Rytmus je základ života. Nejpodstatnějším rytmem je tep našeho srdce. Kdo mu rozumí, rozumí sám sobě. Vstupenky na jediný koncert kapely obdržíte v kanceláři předprodeje na náměstí TGM. Čapkovo povídání je podtrženo řadou vizuálních nápadů realizovaných různými druhy loutek, které jsou vytvořeny v duchu ilustrací Josefa Čapka. V představení se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Zároveň se dozvědí, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, nýbrž s humorem a laskavým pohlazením. Místa v sále je nutné si závazně rezervovat v předprodeji na telefonním čísle Středa 23. září v 8.30 a 10 hodin Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Pro středoškoláky a žáky 2. stupně základních škol je určen výchovně zábavný koncert, který pro ně nachystala oblíbená sedlčanská bubenická kapela MARIMBA CLUB V pestře laděném pořadu uslyší posluchači spoustu známých skladeb v originálním bubenickém provedení a zároveň se dozví celou řadu zajímavostí. Na koncert je třeba si zamluvit místa v sále co nejdříve na telefonním čísle Čtvrtek 1. října v hodin Společenský sál Zveme vás na pohodový večer plný písniček a povídání, který pro naše publikum připravil oblíbený zpěvák a vedoucí skupiny Kamelot ROMAN HORKÝ - poprvé sólově v KDJS Návštěvníkům bude hrát známé písničky na přání a během koncertu bude možno ochutnat moravský burčák či jiné víno. Posluchači uslyší největší hity Romana Horkého - Zachraňte koně, Země antilop, Ahoj Pegi, Vyznavači ohňů, Čas rozchodů a další. Zajistěte si včas vstupenky na tento zábavný večer! 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Neděle 4. října v 15 hodin Pro rodiče a děti Letošní cyklus oblíbených nedělních představení pro rodiče s dětmi zahájí Divadelní soubor Tábor veselou pohádkou Kašpárek a loupežníci Humorný příběh s hezkými písničkami o moudrém Kašpárkovi, hodném králi, proradných rádcích, natvrdlých loupežnících a rozmazlené princezně. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení přímo v pokladně KDJS. ROMAN HORKÝ MILAN NESTROJIL Narozen: v Třebíči. Studia: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (RNDr.), účast na seminářích ve Škole výtvarného myšlení Igora Zhoře, Brno. Zaměření: grafika, kresba, malba. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, TT klub (Brno), Skupina 4 (Třebíč), Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Samostatné výstavy: 1979 Brno, 1981 Praha, 1982 Hradec Králové, 1988, 1990, 1991 Třebíč, 1992 Brno, 1999 Praha, 2001 Hradec Králové, 2003 Třebíč, Znojmo, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007 Telč, Polička, kromě toho účast na mnoha výstavách Skupiny 4 a kolektivních výstavách. Cykly kreseb a monotypu Milana Nestrojila vycházejí ze studia přírodních věd, např. Fragmenty přírody, Cvičení z morfologie či nejznámější cyklus Omne vivum ex ovo. Podíl na jeho inspiraci má i hudba nebo literatura. Zde je zajímavý cyklus kreseb a obrazů na verše Jana Zahradníčka. V posledních letech používá jako podkladu morušového papíru, jehož vzhled a náhodné struktury dodávají výtvarným kreacím zvláštní vnitřní světlo, s nímž umí zacházet virtuózně. Celková atmosféra a působení Nestrojilových prací na diváka je umocněno jejich barevnou vyrovnaností. ZDENĚK ŠTAJNC Narozen: v Třebíči. Studia: Střední průmyslová škola strojní, Třebíč. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Skupina 4 (Třebíč). Samostatné výstavy: 1968 Brno, 1992, 2003 Třebíč, 2003 Praha, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007 Telč, Polička, dále řada výstav Skupiny 4 a účast na mnoha kolektivních výstavách. Ilustrace: Francois Mauriac - Tajemství Frontenaků (nakladatelství Arca JiMfa Třebíč 1993). Zdeněk Štajnc vystavuje od roku 1965 a patří mezi zakládající členy Skupiny 4. Jeho tvorbu charakterizuje zájem o estetické a komunikační kvality textu a psaní, jak to přinesl v 60. letech lettrismus. Jeho doménou se staly různé typy psaných a kreslených zásahů do nalezených a různě modifikovaných tištěných materiálů. Jako předlohy mu slouží chemicky narušené obrazové reprodukce, mapy, partitury klasické hudby a tištěný text. Písmové struktury vpisuje jako autonomní struktury do zvolených předloh. Často jsou to jeho vlastní automatické texty nebo fragmenty básní. ANTONÍN KANTA Narozen: ve Žďáru nad Sázavou. Studia: Institut výtvarné fotografie Praha. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár a Sdružení Q, Brno. Samostatné výstavy: 2004 Třebíč, Třemošnice, Žďár, 2006 Třebíč, 2007 Žďár, Tišnov, 1991 Odense, Kodaň (Dánsko), 1992 Katovice (Polsko), 2003 a 2004 Lisabon, Porto (Portugalsko) a další. 3

10 PROGRAM NA ZÁŘÍ 2009 středa 2. září ve 20 hodin film F - biografický (2009) COCO CHANEL - Zamilovaná žena, která ví, že nebude ničí ženou. Rebelka, které konvence tehdejší doby brání volně dýchat a která se obléká do košil svých milenců. Toto je příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 18. a 19. září ve 20 hodin film USA/N/UK - ační sci-fi (2009) TERMINATOR SALVATION - Soudný den přišel a zničil moderní civilizaci. Krajinu brázdí armády terminátorů, kteří zabíjejí či loví lidi ukrývající se v troskách měst. Hnutí odporu se začíná mobilizovat k protiútoku. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 4. a 5. září ve 20 hodin film USA - komedie (2009) NOC V MUZEU 2 - V muzeu Smithsonian nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma v postelích, ale přesto je v muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry je opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství. Hraje Ben Stiller a jiní. Mládeži přístupné středa 9. září ve 20 hodin film USA - komedie (2009) HOLKA Z MĚSTA - Lucy je ambiciózní a podnikavá manažerka. Když dostane nabídku, aby neznámo kde restrukturovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti s vědomím toho, že má jasné povýšení na dosah ruky... V hlavních rolích R. ZellWeger, H. Connick, J. K. Simmons a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 11. a 12. září v 18 hodin film USA - rodinný (2009) HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE - Voldemort upevňuje svou moc. Bradavice postupně přestávají být spolehlivým přístavem bezpečí. Brumbál připravuje Harryho na poslední bitvu, která se blíží. Společně hledají způsob, jakým zasáhnout Voldemorta na nejbolavějším místě a zprovodit ho ze světa. Mládeži přístupné středa 23. září ve 20 hodin film UK - komedie, drama (2009) HAPPY-GO-LUCKY - Je těžké být štastný? V rozverné komedii září Poppy, nezkrotná a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do každé situace, která ji potká. V hlavních rolích S. Hawkinsová, A. Zegerman, S. Roukin a další. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 25. a 26. září ve 20 hodin film USA - rodinná hudební komedie (2009) HANNAH MONTANA - Miley se snaží stíhat školu, přátele i svou tajnou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý její život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji odveze do Crowley, aby poznala skutečný život. Mládeži přístupné středa 30. září ve 20 hodin film USA - akční (2009) ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ NAPĚTÍ - V prvním díle byl nájemnému vrahovi Cheliosovi do těla vpraven jed, který ho zabije, pokud není ve stresu. V pokračování čínská mafie ukradne Cheliosovo nezničitelné srdce a vymění ho za bateriově poháněnou náhradu. Hrají J. Satham, A. Smart a další. Mládeži do 15 let nevhodné středa 16. září ve 20 hodin film F - dokument (2009) - český dabing HOME - Home nám skýtá konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj a další. Mládeži přístupné úterý 15. září v 16 hodin - český dabing film USA - animovaná komedie (2009) DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ - Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství v ohromném podzemním světě dinosaurů. 4

11 Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Poštovna Poštovní úřad byl v Sedlčanech koncem roku 1943 zrušen, zůstala zde pouze poštovna filiálka poštovního úřadu Kosova Hora. Poštovna byla umístěna v domě čp. budova bývalé pošty čp. 338 zůstala pro poštovnu vojenskou. V Sedlčanech zůstaly dvě úřednice (Bašová a Vondrová) a tři listonoši (Slaba, Štěpánek a Počinek). Soukromé telefonní stanice byly abonentům odebrány, pro celé Sedlčany zůstala jedna veřejná hovorna. Ostatní telefonní stanice sloužily vojsku. Škola v Sedlčanech Škola v Sedlčanech, obecná o čtyřech třídách, hlavní také čtyřtřídní, byla umístěna v budově bývalého děkanství. Protože byly jen čtyři učebny, učilo se střídavě, polodenně. Dopoledne obecná, odpoledne měšťanská druhý den opačně. Správa obou škol byla společná, ředitelem byl Antonín Kratochvíl, bydlil v Olbramovicích a do Sedlčan dojížděl. Obecná škola Na obecné škole vyučoval Václav Faktor, František Kocourek (oba bydlili v Sedlčanech), Vilma Němečková (bydlila ve Lhotě Dohnalově) a Alžběta Hudcová (bytem v Kosově Hoře). Měšťanská škola Na měšťanské škole učila Marie Buzková (bydlila na Lhotce-Skalčici), Jan Pavelka (byd- Učitelský sbor měšťanské školy v Sedlčanech na počátku 2. sv. války. Uprostřed mezi sedícími ředitel Antonín Kratochvíl. KRONIKA - HVĚZDÁRNA lil v Sedlčanech), Václav Votlučka (dojížděl z Kosova Hory a později z Krásné Hory) a Zdeněk Zelinka z Kosovy Hory. Učitelky ženských ručních prací se tu velmi často střídaly: Růžena Macková, Marie Dejmková-Fischerová, Libuše Jankovská. Sedlčany se staly pro učitele trestaneckou stanicí. Inspektorátem byly odtrženy od Votic a připojeny k Benešovu, jako všechny školy v území cvičiště. Na obou školách bylo přes dvě stě dětí dohromady. Do obecné školy chodily děti ze Sedlčan, Lhotky, Vítěže, Kňovic, Příčov. Do měšťanské školy kromě jmenovaných obcí i z Radíče, Žďáru, Úsuší. Byla zde jediná měšťanská škola na území cvičiště. Docházka byla dosti nedbalá, protože děti procházely na cestě do školy pásmem ostré střelby. Později v roce 1945 bylo vyučování rušeno každodenními leteckými poplachy. V Sedlčanech byl totiž poplach vyhlašován sirénou jako ve velkých městech. Ve školním roce 1944/45 byli učitelé Jan Pavelka a František Kocourek, později i Zdeněk Zelinka pracovně nasazeni. -jip- Lidová hvězdárna Na zářijové večerní obloze vyniknou všechna letní souhvězdí, i když vstupem Slunce do znamení Vah nastane podzimní rovnodennost, což je počátek astronomického podzimu. Je to tím, že letní souhvězdí vrcholí v letních měsících kolem půlnoci a teprve na sklonku léta a začátkem podzimu se posouvají k západnímu obzoru. Na nerušené obloze svitem Měsíce, spatříme větším dalekohledem často navštěvovanou prstencovou mlhovinu M57 v Lyře. V centru mlhoviny se nachází bílý trpaslík s vysokou povrchovou teplotou K. Jeho ultrafialové záření se mění v plynu mlhoviny na viditelné světlo. Na barevných snímcích jsou okraje mlhoviny červené, vnitřek pak nazelenalý a modrý. Světlo k nám letí 4100 roků a kotouček mlhoviny v prostoru zabírá necelý jeden světelný rok. Poněkud jiný vzhled má mlhovina Činka v Labuti v jejíž centru se rovněž nachází bílý trpaslík. Mlhovina je v menší vzdálenosti pouhých 1200 světelných roků. Skutečný průměr téměř 2,5 sv. roku. Mlhovina leží poblíž barevné dvojhvězdy Albireo jejíž chladnější složka má teplotu 5000 K, avšak září s výkonem 760 Sluncí. Méně jasná modrozelená složka s povrchovou teplotou K září jako 120 Sluncí. Od nás jsou vzdáleny 380 sv. roků. Vzájemná vzdálenost je 4400x větší než vzdálenost Země-Slunce. Obíhají kolem sebe jednou za 7300 let. V souhvězdí Pegasa při velmi dobrých pozorovacích podmínkách (obloha bez světelného znečištění a svitu Měsíce) můžeme spatřit kulovou hvězdokupu M15 jako mlhavou skvrnu. V dalekohledu bude nápadné velmi jasné jádro, což nasvědčuje velmi vysoké hustotě hvězd. Skutečný průměr se odhaduje na 130 sv. roků a leží ve vzdálenosti sv. roků. Směrem jižním od této kulové hvězdokupy narazíme na podobný objekt M2, ale již v souhvězdí Vodnáře. Tato kulová hvězdokupa je ve vzdálenosti sv. r. V prostoru vyplňuje kouli o průměru 150 sv. r. Pozorovací program pro veřejnost na září: Hvězdárna otevřena každý pátek od 20 hod. do 23 hod. Měsíc - Na páteční večerní obloze 4., 11. a 25. září. Úplněk 4. IX., Nov 18. IX. a první čtvrt 26. IX. Planety - Merkur na konci měsíce nad východním obzorem. Venuše na ranní obloze. Mars pozdě v noci. Jupiter v první polovině noci. Saturn nepozorovatelný. Uran a Neptun na večerní obloze. Ostatní objekty - Kromě výše zmíněných objektů další hvězdokupy a vícenásobné soustavy hvězd. Galaxie a další objekty. Pozorovací program pro pokročilé: Sledování proměnných hvězd a přechodů exoplanet. Sledování zákrytů hvězd Měsícem a planetkami. Barevné snímky vybraných objektů noční oblohy. Testování zapůjčeného objektivu Newton 300/1200 mm. František Lomoz 5

12 100 LET KČT 6 Výročí 100 let Klubu českých turistů v Sedlčanech Letos je tomu právě 100 let, co byl v Sedlčanech založen samostatný oddíl Klubu českých turistů. A protože od roku 1909 uběhlo hodně vody a celá tato doba byla naplněna bohatou činností této organizace, je na místě, abychom při příležitosti té stovky alespoň částečně nahlédli pod pokličku a seznámili se s tím, čemu se KČT věnuje a věnoval. A právě proto jsme my, studenti GaSOŠE Sedlčany, vyzpovídali současnou předsedkyni KČT Tatran Sedlčany paní Alenu Kalvasovou, která nám ochotně zodpověděla naše dotazy. Jaké aktivity Klub českých turistů (KČT) Tatran Sedlčany obecně organizuje? Jaké pochody? Pochodů je mnoho, za všechny můžu jmenovat například Vánoční pochod nebo Pochod pro velikonoční vajíčko. Účast však není vázaná členstvím v klubu, zapojit se mohou i nečlenové, čili široká veřejnost. Tyto akce, které pořádáme, plánujeme vždy na půlrok dopředu a potom už se jenom snažíme tento plán dodržovat. Má člen při pochodech nějaké výhody? Turista vlastní členskou kartu Eurobeds, se kterou může čerpat slevy na ubytování, nákup map, sportovních potřeba, vstupy na hrady a zámky, muzea... Při námi pořádaných pochodech žádné výhody pro členy nejsou, protože se většinou nevybírá žádné startovné. Pouze při autobusových poznávacích zájezdech mají členové slevu. Jinak u nás je spíš členství v KČT určitou tradicí, protože dříve míval opravdu velký zvuk a věhlas. Kolik členů tedy KČT v Sedlčanech celkem má? V současnosti máme 37 členů. Jak je to s členskými příspěvky? Členský příspěvek činní 170 Kč, pro důchodce potom 110 Kč/rok. V lednu vždy pořádáme schůzi, kde se příspěvky i vybírají, takže pokud by někdo chtěl z Klubu vystoupit, nezaplatí do příspěvek a členství je automaticky ukončeno. Nyní opusťme téma členství a pojďme se podívat na váš samotný program. Jako první věc bych chtěla říct, že KČT obecně nepořádá pouze pochody, ale věnuje se ve velké míře také udržování a obnovování turistického značení, na něž jsme tady na Sedlčansku pyšní. Dále na jaře každoročně uklízíme a hrabeme listí z naučné stezky v rezervaci Drbákov-Albertovy skály, v roce 2003 jsme u potoku Mastník nasbírali 6 pytlů odpadu převážně PET lahví, které přinesla povodeň v roce Při pochodech obdivujeme přírodu, ale snažíme se i vzdělávat navštěvujeme kulturní památky, kapličky, zříceniny, zámky - Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Stradonice, Křepenice - Krčínova tvrz, kostel v Obděnicích... Důležitou věcí je také projít vždy předem každou trasu a zajistit, aby byla v pořádku. A co se týče pochodů konkrétně můžete nás seznámit alespoň s hrstkou těch nejznámějších pochodů, které pořádáte? Dala by se odhadnout účast na nich? Máme pár tradičních pochodů, které se chodí každoročně. Například Pochod Sukovou stezkou, který se samozřejmě váže k rodišti tohoto hudebního skladatele, má letos za sebou už 39. ročník a bývá uveden v Celostátním kalendáři KČT. Trasa je dlouhá 12 km, a pro ty, kdo chtějí pokračovat, se protáhne na 24 km až 30 km. Tohoto pochodu se účastní kolem 100 lidí, maximem bylo 130. Dalšími pochody jsou již zmíněné Pro velikonoční vajíčko a Vánoční pochod - na obou se účast pohybuje okolo 100 turistů. A proslulý pochod Praha-Prčice? To je takový specifický pochod, který KČT pořádá. KČT Tatran Sedlčany připravuje tzv. Robinovu trasu ze sedlčanského kulturního domu. Trasa vede přes Poušť sv. Marka, Vysoký Chlumec, Počepice, Skuhrov a Zvěřinec do Prčice. Je dlouhá 28 km a máme rekord 2100 účastníků. Musím ale říci, že tuto akci spolupořádá pan Kolář, který organizuje rozvoz lidí na kontroly apod., je s tím opravdu hodně zařizování a ta největší práce je vlastně na něm. Já pomáhám na startu a zajišťuji 1. kontrolu. Zmínila jste Robinovu trasu, která je pojmenována po Robinovi (Františku Veselém) osobě úzce spjatém s KČT Tatran Sedlčany. Mohla byste nám o tomto významném představiteli KČT něco povědět? Pan František Veselý Robin byla jeho skautská přezdívka, kterou měl moc rád byl předsedou KČT Sedlčany přede mnou, já na toto místo nastoupila v roce 2001 půl roku po jeho úmrtí. Byl o generaci starší, takže jeho vrstevníci by o něm pověděli více než já. Pan Veselý byl velice významnou a známou osobností Sedlčanska s širokým polem působení, z nichž jedno se týkalo právě KČT. V roce 1998 vydal publikaci Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov-Albertovy skály a já nemůžu nezmínit jeho zásluhy právě v této přírodní rezervaci dlouhá léta se o ni totiž staral a udržoval ji. Statut Národní přírodní rezervace, který tato oblast získala, je v okrese unikátní, takže na to, že je to tam takto průchozí a přístupné můžeme být právem hrdí a vděčíme za to hlavně Robinovi. Dále se pan Veselý do povědomí obyvatel Sedlčan zapsal jako slavná postava Mikuláše, která provázela těmito předvánočními svátky alespoň tři generace místních dětiček. Býval i Mikulášem na Věnečku v tanečních. Byl to také vášnivý cestovatel pořádal pro širokou veřejnost přednášky ze svých cest například z Tibetu. Nesmím však také zapomenout na dalšího představitele KČT pana inženýra Hájka, který byl velice aktivním členem zapojoval se dříve do tzv. dálkových pochodů (tzn. 100 km a více) a byl především pečlivým značkařem prochodil stovky turistických tras a staral se o jejich obnovu a údržbu, dělal to pro nás všechny. Zemřel loni ve věku 86 let a byl činný skoro až do poslední chvíle. Zabrousili jsme do minulosti KČT a další otázkou, která nás v této souvislosti napadá, je existence tzv. Třídenního putování Sedlčanskem. O co se vlastně jednalo? Šlo o velice populární etapový pochod, který se konal na začátku 70. let. Je škoda, že po pár ročnících musel skončit. Účast na něm byla veliká a pochod to byl velice atraktivní, troufám si tvrdit, že zůstal zapsán v myslích všech svých pamětníků. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, takže naše poslední otázka bude adresovaná přímo vám. Která z místních tras je podle vašeho názoru ta nejkrásnější kterou máte nejraději? Nerada bych říkala, že některá z tras v okolí je mou opravdu nejoblíbenější, protože to tu mám všude opravdu ráda. Musím ale znovu zmínit rezervaci Drbákov-Albertovy skály to je nádhera, nedá se tomu vlastně říci pochod, jde především o to podívání. Zdejší krajina se mi líbí moc, ale nechodíme jenom po okolí navštěvujeme například Berounsko, to je pak právě důležité to vymýšlení trasy, kam se dopravíme a kudy půjdeme. My z klubu jsme spíše takoví pohodoví nejsme žádní lapači kilometrů. Pochody se snažíme přizpůsobit tomu, aby se jich lidé účastnili, takže neplánujeme dlouhé vyčerpávající pochody, ale většinou trasy tak okolo 15 km. Hlavním cílem těchto pochodů koneckonců není ujít co nejvíc, ale především si cestou vychutnat krásu krajiny Sedlčanska. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Kalvasové za trpělivost a za čas, který nám poskytla, a zároveň popřát KČT Sedlčany k jeho výročí co nejvíce dalších spokojených let a nachozených kilometrů!

13

14 RŮZNÉ Pozvánka na fotbal Fotbalisté Tatranu Sedlčany postoupili do oblastního přeboru Středočeského kraje a v měsíci září na ně čekají následující soupeři: NE v 17 hod.: AFK Sokol Semice - Tatran Sedlčany (Odjezd autobusu ve hod.) NE v 17 hod.: Tatran Sedlčany - Sokol Zápy SO v hod.: Ligmet Milín - Tatran Sedlčany (Odjezd autobusu ve hod.) NE v hod.: Tatran Sedlčany - TJ Polepy Fotbalový oddíl Tatranu zve srdečně všechny fanoušky k návštěvě uvedených zápasů. Mistrovství ČR v aerobiku Na další vyjímečnou sportovní událost se mohou těšit sedlčanští sportovní příznivci. V našem městě se bude konat semifinále mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness aerobiku. Velká akce se bude konat pod záštitou starosty města J. Buriana a spolu s Českým svazem aerobiku se na pořádání podílí místní klub Aerobik studio Dvojka. Na 700 účastníků od 8 do 16 let z celé ČR bude v hale gymnázia bojovat o postup do finále (6 nejlepších) o týden později v Praze. V kategoriích 8-10, 11-13, let ve sportovním aerobiku i fitness bude startovat také 34 závodníků z Aerobik studia Dvojka. Po dvanácti letech úspěšné reprezentace města se závodníci tohoto klubu poprvé představí divákům v našem městě. Budou chtít potvrdit své dobré postavení v ČR a cílem závodníků i trenérů je získat co nejvíce finálových startů, které mohou ve finále v Praze někteří proměnit ve vysněné medaile. Reálnou šanci mají na základě výsledků z první poloviny sezóny především páry (Bartůňková-Váňa, Plavkovi, Heřman-Spilková) dále všechny tři fitness týmy a také solisté-chlapci. Zástupci sedlčanského klubu se těší na hlasitou podporu diváků a početnou diváckou kulisu po celý víkend. V sobotu jsou na programu kategorie let a fitness týmy let, v neděli dopoledne kategorie 8-10 let a odpoledne sportovní aerobik let. Kromě poslední jmenované kategorie mají sedlčanští zastoupení ve všech kategoriích. Zveme všechny příznivce sportu - přijďte se podívat na špičkové výkony dětí, zažít pravou atmosféru tohoto atraktivního sportu a povzbudit sedlčanské závodníky. Aerobik studio Dvojka Investiční akce dokončené ve 2. pololetí Obyvatelé Solopysk, Oříkova a Olbrachtovy ulice v Sedlčanech se dočkali nových živičných povrchů na komunikacích, které provedla firma BES s.r.o. Benešov. Jedná se o práce v celkové hodnotě Kč. Začátkem července 2009 byly zahájeny práce na akc: Oprava pláště 1. ZŠ pavilon školní jídelny. Prováděné práce zahrnovaly výměnu stávajících dřevěných oken za okna plastová a zateplení obvodového pláště budovy. Dodavatelem byla firma S-B s.r.o. stavba Barták, se sídlem v ul. Církvičská č. p. 1 Sedlčany. Cena díla podle uzavřené smlouvy činila Kč, fakturovaná částka za provedené práce je Kč. Dokončené dílo bylo předané V srpnu byla dokončena celková rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ č. p. 34. Náklady na opravu činily Kč oproti předpokládaným Kč. Už nyní si můžete zapsat do diáře, kdy a na jaké filmy můžete vyrazit do sedlčanského kina v rámci Filmového klubu. Jednotlivým filmům předchází krátký lektorský úvod a začátek je vždy ve 20 hod. 17. září 2009: Distrikt! Maďarsko, 2004, 90 min, režie: Áron Gauder Divoký celovečerní animovaný film, který rozhodně není pro děti, přináší politicky nekorektní, drsnou vizi současné východní Evropy předvedenou na mikrokosmu zchátralého budapešťského 8. distriktu se špatnou pověstí. Maďaři, Romové, Číňané, Arabové, Američané a Němci žijí v této budapešťské čtvrti společně s několika policisty, prostitutkami a zvířaty. V okrsku je možné všechno, a také se to stane. Diváci mají možnost nakouknout do dobrodružného života pouličního gangu a rodin jeho členů, který je plný humoru, každodenního zločinu, cti, lásky a sexu, kamarádství a potyček. Za zmínku stojí výstavba Překládací stanice komunálního odpadu v Kosově Hoře v areálu skládky, kterou provádí S-B s.r.o. V červenci byla dokončena montáž haly a nyní probíhají práce na venkovní kanalizaci. Zbývá provedení elektroinstalace a komunikací. Celá stavba by měla být dokončena v září letošního roku. Dílo v hodnotě Kč bude hrazené z operačního programu EU, státního fondu ŽP a z rozpočtových prostředků města Sedlčany. 1. října 2009: Utopie - Nejvíc lidí žije v Číně Norsko, 2002, 82 min, režie: Martin Asphaug, Arild Fröhlich, Sara Johnsen, Magnus Martens, Hans Petter Moland, Morten Tyldum 22. října 2009: Valčík s Bašírem Izrael / Německo / Francie, 2008, 90 min, režie: Ari Folman 12. listopadu 2009: Grbavica Bosna a Hercegovina / Rakousko / Německo / Chorvatsko, 2006, 90 min, režie: Jasmila Zbanic 26. listopadu 2009: Upír Nosferatu Německo, 1922, 94 min, režie: Friedrich W. Murnau 10. prosince 2009: Farářův konec Československo, 1968, 95 min, režie: Evald Schorm 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15

16 RZ RZ divácké SOS číslo Líchovy - Červený divácké SOS číslo Skrýšov - Sedlčany Sedlčany DM 8/1 DM 7/1 DM 8/2 So 19. září 2009 RZ divácké SOS číslo Pořešice - Krásná Hora So 19. září 2009 Bezpečnostní pokyny po diváky Diváci mohou být pouze Ve vyznačených diváckých místech ( vymezena páskou nebo nápisem ) Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí Za pevnou hradbou ( zeď, taras, stromy apod. ) Ve značné vzdálenosti od trati Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná! DM 9/1 Místa, kde nemohou být diváci V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou V únikových zónách a v jejich těsné blízkosti (ve vykřížování páskou) V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.) Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati) Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, svodidlo, vozidlo apod.) V místech proti přijíždějícím vozidlům Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček V místech intenzivního brždění a akcelerace (po obou stranách trati) U skoků a horizontů (po obou stranách trati a zejména za nimi) Sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech So 19. září 2009

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.19/2012 konaného dne 24. 9. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček Ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013 Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013 Věc: Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více