GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA"

Transkript

1 GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA Model / (EU) NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/11

2 ČESKY Pro správné fungování generátoru světla optického vlákna se doporučuje se seznámit s níže uvedenými instrukcemi pro uvedení do provozu a údržbu: 1. OVEŘTE KOMPLETNOST BALENÍ: - generátor světla optického vlákna - dálkové ovládání - sada pro optické kabely - návod k obsluze 2. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ: Generátor světla je osazen speciální žárovkou pro použití v systémech osvětlení optickým vláknem. Zařízení je vybaveno elektronickým obvodem, který ovládá zapnutí a vypnutí generátoru, výběr barvy osvětlení, automatické funkce, sekvenci barev a plynulou změnu barev. POPIS MODEL SÉRIE 300 kód SÉRIE 100 kód Žárovka Halogenmetalová 150 W-4200 K Halogenová 250W cca 6000 hodin cca 600 hodin El. napětí 220 V stř., 50 Hz 220 V stř., 50 Hz Kapacita optických vláken 600 vláken (ø 0,75 mm) 600 vláken (ø 0,75 mm) Barevný kotouč Barva bílá, modrozelená, modrá, červená fuchsiová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová Barva bílá, modrozelená, modrá, červená fuchsiová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: montáž i manipulaci se zařízením smí provádět pouze osoba kvalifikovaná v oboru elektro je třeba se řídit platnými předpisy a normami bezpečnosti práce výrobce zařízení se zříká jakékoli zodpovědnosti za chybnou montáž a uvedení zařízení do provozu generátory světla pro evropské země (kódy y 22348) jsou určeny pro el. síť s napětím 220 VAC, 50 Hz. Nepoužívejte generátor pro jiná napětí. instalaci je třeba opatřit proudovým chráničem a k připojení použít kabel s odpovídajícím průřezem v souladu s normou DIN VDE před montáží či výměnou žárovky se ujistěte, že je generátor odpojen od el. sítě a že je žárovka vychladlá. Žárovky dosahují při zapnutí vysokých teplot a mohou způsobit vážné popáleniny. vzhledem k tomu, že generátor světla při chodu vytváří značné teplo, je důležité umístit jej na místě s dostatečnou ventilací a zabezpečit volný prostor kolem ventilačních otvorů na bocích. Generátor světla nesmí být provozován v blízkosti hořlavých látek a předmětů. generátory světla mají el. krytí IPX4, v žádném případě nemohou být umístěny ve vlhkých a mokrých prostorách na generátor světla si nesedejte a zabraňte, aby s ním manipulovaly neoprávněné osoby či děti k výměně používejte jen žárovky AstralPool kód pro generátory Série 100 a kód pro generátory Série 300 generátor umístěte dle platných předpisů v bezpečné minimální vzdálenosti od bazénu či jiných vodních ploch a mokrých částí rovněž je třeba generátor umístit mimo kovové plochy (panely, plechy, stěny apod.), aby nedocházelo ke snížení funkčnosti a dosahu dálkového ovládání 4. MONTÁŽ A OVLÁDÁNÍ: 4.1 Montáž: Kabely s optickými vlákny mají ztráty svitu přímo úměrné délce kabelu. Proto se doporučuje umístit generátor co nejblíže bazénu, při respektování bezpečných vzdáleností, aby zabránilo ztrátám svítivosti a nezvyšovaly se zbytečně náklady instalace. Pro zajištění optimálního využití generátoru se doporučuje umístit jej co nejblíže hlavních spotřebičů světla (hlavní reflektory). Generátor je třeba umístit na dobře větraném místě. Větrací otvory po stranách generátoru nesmí být ničím zakryty. Minimální vzdálenost od okolních předmětů a zdí je 25 cm, a to z důvodu dobré ventilace horkého vzduchu i možnosti snadné výměny žárovky. Je nutno předem připravit rozvody optických kabelů ke všem spotřebičům (reflektory, obvodové kabely). Všechny kabely musí být neporušeny po celé trase (kabely nelze napojovat) a to od generátoru až ke spotřebiči. V místě instalace generátoru musí být jištěná el. zásuvka 220 V. Generátory mají ve svém podstavci výřez pro protažení svazku kabelů optického vlákna (Obr. 1) nebo lze provést připojení bez podstavce přišroubováním generátoru přímo na rovnou plochu (Obr. 2). Od spodní rovné plochy musí všechny kabely přesahovat minimálně 80 cm pro jejich zakončení v sadě pro optické kabely a pro jejich případné další úpravy. Po zakončení kabelů v některé koncovce sady pro optické kabely (viz odstavec 4.2) lze kabel umístit do držáku v generátoru a přebývající část skrýt v jeho podstavci. Před dokončením instalace a uvedením generátoru do chodu je třeba pomocí 3 dodaných šroubů upevnit kryt generátoru. 2/11

3 Obr. 2 Obr Montáž koncovky ze sady pro kabely K montáži zakončení kabelů použijte některou z koncovek ze sady (Obr. 3). Je třeba zvolit koncovku, která odpovídá celkovému množství připojovaných vláken všech kabelů. Maximální kapacita generátoru světla AstralPool je 600 vláken průměru 0,75 mm. Účinnost: maximální dosažená svítivost generátoru závisí značně na kvalitě zakončení kabelů v koncovce. Následující obrázky ukazují chronologicky postup zakončení kabelu (kabelů) optického vlákna v koncovce: Obr Odřízněte izolaci optického kabelu - cca 10 cm. 2. Ověřte, že jste nenařízli, nebo jinak nepoškodili optická vlákna kabelu. 3. V závislosti na množství vláken kabelů vyberte vhodnou redukci koncovky. 4. Redukci vložte do koncovky. 3/11

4 5. Na koncovku našroubujte průchodku. 6. Všechna vlákna opatrně vložte do koncovky, aby z ní vyčnívaly. 7. Dotáhněte průchodku, aby se vlákna nemohla pohybovat a do mezer vložte kousky vláken tak, aby byl prostor zcela vlákny vyplněn. 8. Použijte řezák (cutter) a rozžhavte jej plamenem. 9. Řezák opřete o koncovku a odřízněte přečnívající vlákna. 10. V případě, že řez není čistý, vyleštěte seříznutá vlákna velmi jemným smirkovým papírem. 11. Výřezem v podstavci generátoru protáhněte kabel (y) s koncovkou a zafixujte ji sponou v držáku kabelů. 4.3 Ovládání a indikátory s LED diodami: Generátor světla optického vlákna je vybaven panelem s ovládacími tlačítky, který je umístěn na jeho boční stěně (Obr. 4) a dálkovým ovládáním (Obr. 5), kterými lze provést: zapnutí/vypnutí generátoru, změnu barvy osvětlení, trvalou plynulou změnu barev osvětlení a sekvenční náhlou změnu barev. Obr. 4 Obr. 5 Ovládat generátor lze jak z panelu, tak dálkovým ovládání. V obou případech se doporučuje mezi vlastním spínáním tlačítek počkat, aby motor, který danou změnu provádí, měl čas ji provést. To platí zvlášť v případě, že je spojeno více generátorů a dochází k jejich synchronizaci (kapitola 6) a předávání příkazu postupně mezi generátory. Generátor lze programovat (detailně v bodu 4.4), což lze využít pro změnu: rychlosti změny barev při plynulé jejich proměně, doby jedné barvy při sekvenční změně, časového vypnutí nebo zapnutí generátoru. Kromě základních funkcí lze provádět i funkce doplňkové: RESET: umožňuje nastavit generátor(y) na bílé světlo. Reset lze provést z klávesnice i dálkovým ovládáním, a to současným stisknutím tlačítek ON/COLOUR na déle než 3 vteřiny. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Z VÝROBY: generátor je z výroby nastaven na standardní hodnoty (zvýrazněné hodnoty v tabulkách kapitoly 4.4). Pokud stisknete tlačítko CONTINUOUS na déle než 3 vteřiny, nastaví se hodnoty z výroby. ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ TLAČÍTEK PANELU GENRÁTORU: u veřejných provozů je někdy dobré využít této funkce, aby se zabránilo nepovolaným osobám manipulovat s generátorem. Zprovoznění panelu se aktivuje současným stisknutím tlačítek ON/COLOUR na panelu po dobu delší než 5 vteřin a poté stisknutím tlačítek ON/COLOUR na dálkovém ovládání. Když ještě stisknete tlačítko OFF, dojde k vyřazení panelu z funkce. Existuje i alternativní způsob zapnutí panelu, když nemáte k dispozici dálkové ovládání. Vypněte generátor z el. sítě, stiskněte současně tlačítka ON/COLOUR a připojte znova do el. sítě. Při propojení několika generátorů jsou generátory automaticky synchronizovány, nicméně zapnutí a vypnutí ovládacího panelu je třeba provést individuálně na každém generátoru zvlášť. 4/11

5 LED diodové indikátory na ovládacím panelu: Led diody indikují aktuální stav generátoru: Funkce: - při jedné neměnící se barvě: LED dioda bliká zeleně (krátké impulsy ve vteřinových intervalech) - při plynulé změně barev: LED dioda bliká zeleně (krátký impuls ve vteřinových intervalech) - při sekvenční změně barev: LED dioda bliká zeleně (dlouhý impuls ve vteřinových intervalech) Programování: červená LED dioda trvale svítí, zelená bliká a počet impulsů odpovídá programovanému parametru Zablokování panelu: pokud dálkovým ovládáním zablokujeme ovládací panel na generátoru, červená LED dioda bliká ve vteřinových intervalech nezávisle na funkci generátoru 4.4 Programování funkcí Do programování se dostanete dlouhým stisknutím tlačítka OFF/PROGRAM, červená LED dioda trvale svítí. Programování lze provádět jen z panelu na generátoru, dálkové ovládání k tomu použít nelze. Po nastavení programování lze využít 4 tlačítka k nastavení různých funkcí dle popisu pod každým z tlačítek (INI, TIMER, CCT, SCT). Zelená LED dioda indikuje hodnotu parametru, který se programuje. Stiskněte dané tlačítko a pozorujte blikání zelené LED diody. Každý impuls zelené diody (max. 5 impulsů) odpovídá hodnotě dle následujících tabulek: tlačítko On/Colour nastavuje hodnotu INI: funkce, která se nastaví při zapnutí generátoru Počet impulsů zelené LED diody Funkce po zapnutí generátoru světla 1 Stejná funkce jako při vypnutí generátoru 2 Vypnuto 3 Plynulá změna barev 4 Sekvenční změna barev 5 Svítí bíle tlačítko Continuous Change nastavuje hodnotu CCT: doba cyklu výměny všech barev při plynulé změně barev Počet impulsů zelené LED diody Plynulá změna barev vteřin vteřin 3 90 vteřin 4 60 vteřin 5 30 vteřin tlačítko Sequential Change nastavuje hodnotu SCT: doba výměny barev při sekvenční změně barev Počet impulsů zelené LED diody Sekvenční změna barev 1 10 minut 2 5 minut 3 1 minuta 4 30 vteřin 5 10 vteřin tlačítko Off nastavuje hodnotu TIMER: automatické vypnutí generátoru v nastaveném čase Počet impulsů zelené LED diody Automatické vypnutí (Timer) 1 Vypnuto 2 ½ hodiny 3 1 hodina 4 2 hodiny 5 4 hodiny V každé tabulce je tučně označena hodnota, která je nastavena z výroby. Příklad naprogramování Přejete si : Funkce po zapnutí generátoru: stejná jako při jeho vypnutí Plynulá změna všech barev v intervalu: 60 vteřin Sekvenční změna barev: po 5 minutách Automatické vypnutí: po 4 hodinách 5/11

6 Postupujte následovně: a. začněte programování stisknutím tlačítka OFF/PROGRAM na dobu delší než 2 vteřiny, až se rozsvítí červená LED dioda. b. v souladu s výše uvedenými instrukcemi stiskněte tlačítko ON/COLOUR, až zelená LED dioda jednou blikne. c. stiskněte tlačítko Continuous Change, dokud zelená LED dioda neblikne 4-krát, čímž vyberete nastavení 60 vteřin pro jeden ukončený cyklus plynulé výměny barev d. stiskněte tlačítko Sequential Change, dokud zelená LED dioda neblikne 2-krát, čímž vyberete sekvenční změnu barvy každých 5 minut. e. dále naprogramujte automatické vypnutí generátoru po 4 hodinách chodu. K tomu stiskněte tlačítko OFF, dokud zelená LED dioda neblikne 5 krát. f. pro ukončení programování je ještě třeba stisknout tlačítko OFF 5. VÝMĚNA ŽÁROVKY Žárovku je vhodné vyměnit již při některé ze známek svědčící o ukončení její životnosti: snížení jasu žárovky, problémy při zapínání a vypínaní generátoru. Vždy používejte originální žárovky AstralPool, protože se jedná o speciální žárovky určené pro osvětlení optickým vláknem. Žárovky AstralPool mají prodejní kód pro generátor Série 300 a kód pro generátor Série 100. Žárovka generátoru Série 300 (kód ) se nesmí po jejím vypnutí ihned znova zapnout, je třeba vyčkat 5 minut, než se ochladí. Při rozsvícení nemá žárovka ihned plný svit, postupně se intenzita zvyšuje a maxima dosáhne po uběhnutí přibližně 3 minut. Během provozu je tato žárovka pod tlakem a hrozí její exploze, proto musí být na generátoru vždy nasazen ochranný plastový kryt. Nedotýkejte se žárovek, pokud jsou rozsvícené hrozí riziko vážných popálenin. Při výměně žárovky zařízení vždy odpojte od el.sítě a pokud bylo před zahájením výměny žárovky v provozu, chvíli vyčkejte, až žárovka vychladne. 1. Vypněte generátor z el. sítě a nechte vychladnout žárovku. Generátor Série 100: 2. Odšroubujte 3 šrouby, které drží plastový kryt na generátoru, 2 na přední a jeden na zadní straně. 3. Odejměte plastový kryt a přistupte k výměně žárovky. 4. Zatlačte nahoru páčku držáku žárovky, abyste žárovku z držáku uvolnili. 5. Vyjměte žárovku z patice. 6. Páčku držáku dejte do původní polohy a zasuňte do držáku novou žárovku. Generátor Série 300: 4. Odpojte žárovku z napájecího zdroje umístěného na zadní straně generátoru. 5. Vyšroubujte pojistný šroubek, který brání vyjmutí žárovky z vodících hran držáku žárovky. 6. Proveďte výměnu žárovky připojením nové žárovky na zdroj, jejím umístěním v držáku a zašroubováním pojistného šroubku. 6/11

7 6. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘENOSOVÉ FREKVENCE Dálkové ovládání, které se dodává s oběma typy generátorů, je napájeno malým monočlánkem 12V typ 23A a má dosah cca 50 m v otevřeném prostoru. Neumísťujte generátory světla blízko kovových ploch, které mohou zeslabit nebo zcela pohltit signály dálkového ovládání. Dálkové ovládání je vybaveno přepínači pro výběr přenosové frekvence. Tyto přepínače jsou umístěny hned vedle 12 V baterie (Obr. 6). Kombinace prvních 4 přepínačů se musí shodovat s kombinací přepínačů na elektronické desce umístěné v generátoru (Obr. 7), jinak by generátor nepřijímal signály z dálkového ovládání. Pokud je z důvodu rušení třeba změnit přenosovou frekvenci, změnu proveďte totožně na přepínačích dálkového ovládání i na elektronické desce generátoru. Rovněž v případě dvou nezávislých instalací s generátory světla je třeba změnit frekvenci u jedné z nich, aby nedošlo k vzájemnému ovlivňování. Přepnutím kteréhokoli z přepínačů 1 až 4 v dálkovém ovládání i na desce dojde ke změně přenosové frekvence. POZNÁMKA: přepínače na pozicích 5 až 10 ponechte v původní poloze, jsou určeny pro vnitřní účely dálkového ovládání. 7. SYNCHRONIZACE VÍCE SPOJENÝCH GENERÁTORŮ SVĚTLA Tam, kde je třeba použít více generátorů světla, je vhodné provést jejich synchronizaci, aby se docílilo jednoty barev v daném okamžiku. Generátory se sesynchronizují automaticky, stačí je jen propojit jakýmkoli dvoužilovým el. kabelem či šňůrou (nezáleží na polaritě ani průřezu vodičů). Na obrázku je znázorněna elektronická deska generátoru se dvěma propojovacími konektory Vstup (IN) pro synchronizaci, na které se připojí vodiče z Výstupu (Out) z jiného generátoru a vlastní Výstup (Out), který slouží pro připojení vodičů směřujících k dalšímu, dosud nesynchronizovanému generátoru: Obr. 6 Generátory lze propojit mezi sebou dvěma způsoby: do uzavřeného obvodu nebo hvězdicově. Schéma synchronizačního zapojení v uzavřeném obvodu: Toto propojení spočívá v postupném předávání signálu z jednoho generátoru na druhý. Všechny generátory jsou navzájem propojeny v uzavřeném obvodu. Obr. 8 7/11

8 Hvězdicová synchronizace generátorů světla: Jeden generátor je hlavní, a ten předává signály všem ostatním. Toto zapojení je vhodné u instalací, které obsahují více jak 5 generátorů, nebo když jsou vzdálenosti mezi generátory velké, či propojení v uzavřeném obvodu by bylo komplikované. V takových případech je konektor hlavního generátoru označený OUT propojen s konektorem IN všech ostatních generátorů. Obr ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Kteroukoli závadu na generátoru je třeba řešit po předchozím jeho odpojení od el. sítě. Pokud se setkáte se závadou, která není popsaná níže, obraťte se na odborný servis nebo svého dodavatele. PROBLÉM Generátor nefunguje a ani nesvítí kontrolní LED diody na ovládacím panelu. Ventilátor funguje, LED diody na panelu svítí, ale žárovka generátoru nesvítí. ŘEŠENÍ Ověřte správnost připojení do el. sítě 220 V, 50 Hz. Ověřte stav žárovky a vyměňte ji, pokud je spálená Nefunguje dálkové ovládání. Generátor funguje, ale nelze měnit barvy. Postupem času se snižuje svítivost žárovky. Žárovka praskla během několika dní. Použijte dálkové ovládání co nejblíže generátoru. Pokud i nadále dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte polohu přepínačů frekvence uvnitř dálkového ovládání a přepínačů 1-4 na elektronické desce v generátoru, že jsou shodné ( bod 6 tohoto návodu) a/nebo vyměňte 12 V baterii dálkového ovládání. Ověřte, že otáčecí kotouč s barevnými skly není zablokován proti pohybu. Ověřte, že je otáčecí motor správně připojen k elektronické desce. Ověřte stav žárovky a znečištění tepelných a barevných filtrů. Pokud je třeba filtry vyčistit, použijte k tomu jemný štětec. Pokud je žárovka na konci životnosti, vyměňte ji za novou. Zkontrolujte rovněž stav zakončení optického vlákna v koncovce. Když jsou vlákna zašpiněná nebo opálená, proveďte znovu jejich seříznutí a vyleštění dle bodu 4.2 návodu. Ověřte, že průduchy na obou stranách generátoru jsou volné a cirkuluje v nich vzduch z ventilátoru. Ověřte, že místo, v kterém je generátor umístěn, je dobře ventilované a nemůže docházet k přehřátí generátoru. Chladící ventilátor nefunguje. Generátory se barevně nesynchronizují. Generátor ihned vypněte a vyhledejte odbornou pomoc. Ověřte správnost propojení synchronizačních kabelů mezi všemi generátory. Pokud červená LED dioda bliká, vyhledejte technickou pomoc. 8/11

9 9/11

10 ID Kód Popis ks ID Kód Popis ks R0001 Podstavec malý X X Šroub DIN 7991 M 6x12 X X R0002 Tělo generátoru X X R0400 Kotouč osmibarevný X X R0003 Plastový kryt X X R0102 Krokovací motor X X R0005 Deska X Šroub DIN 84 M 4x6 X X R0002 Šroub DIN 7985 M 5x14 X X R0106 Sensor hall SR 13C-A1 X X R0004 Vývod z ventilátoru X X Šroub DIN ,8x16 X X R0005 Přívod do ventilátoru X X R0308 Spona koncovky X X Šroub DIN 84 M 4x50 X X R0300 Sada pro optické kabely X X R0111 Ventilátor 220V AC/95CFM 22 W X X R0006 Podstavec generátoru X X Šroub DIN 84 M 4x10 X X Šroub DIN CL82Z 6,1x25 X X Matka DIN 934 M-4 X X R0101 Ovládací panel X X R0202 Spouštěč žárovky 150W X X R0011 Kabelová průchodka SRB- R-6 D.9 X X Šroub DIN ,8x13 X X R0004 El. šňůra 220 V X X R0114 Ovládací elektronická deska X X R0203 Toroidní trafo 250 W X Šroub DIN ,9x9,5 X X Šroub DIN 966 M 6x80 X R0203 Patice žárovky X Matka DIN 934 M-6 X R0201 Halogenmetalová žárovka 150 W X R0204 L-držák patice žárovky X Šroub DIN 84 M 4x6 X R0202 Patice žárovky QLV-1 X Šroub DIN M 6x12 X Šroub DIN 84 M 3x12 X R0110 Držák motoru a tepelný kryt X X Žárovka ELC 24V-250W X R0108 Sada tepelných filtrů X X R0105 Dálkové ovládání X X 1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Standardní el. napětí: 220 V 50 Hz Žárovka: Série 100 halogenová 24 V/250 W cca 600 hodin Série 300 halogenmetalová 150 W cca 6000 hodin Příkon: Série W Série W Motor otočného kotouče: krokovací - 12 V Pracovní teplota: - 20 C + 60 C nucený tah pomocí axiálního ventilátoru 220 V, 22 W z černého plastu ABS a kovovou výztuhou Rozměry: 365 x 300 x 540 mm Váha: Série kg Série kg Kapacita optických vláken: S největší koncovkou lze použít max. 600 ks optického vlákna o průměru 0,75 mm. Barvy Kolo s 8 standardními barvami: bílá, modrozelená, modrá, červená purpurová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová. Na vyžádání lze dodat i mnoho dalších barev. Řídící jednotka Elektronická deska s tištěnými spoji s vysokou odolností a životností. Ochrana proti vlivům vlhkosti: provozní napětí 220 V AC- 50 Hz vstupní signál sensorický typu Hall jednoduchý pro ovládání barevného kotouče I/O signál membránový panel se 4 tlačítky a 2 LED diodami indikujícími provoz výstupní signál krokovací elektromotor 12 V I/O signál synchronizace umožňuje propojení více zařízení pomocí 2-žilového vodiče bez polarizace, ovládá barvu a její plynulou i sekvenční změnu ovládání radiofrekvencí MHz s přijímačem a dekodifikací signálu na elektronické desce ovládané vysílačem z 4-tlačítkového panelu. vstupní signál Pin, který dovoluje připojení externí radiové antény pro zlepšení příjmu signálu Vyrobeno v EU 22347E NIF ES-A Vyhrazujeme si právo změnit částečně nebo zcela naše výrobky nebo obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění! 10/11

11 11/11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití 1. Montáž DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Infračervený paprsek MUSÍ být neustále směřovat mimo jakékoli překážky! Při nedodržení může systém vyvolat signál

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM Obsah 1. SEZNAM

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE EH307-0W SENZOROVÉ SVĚTLO 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE výrobek za deště. VYPNĚTĚ napájení svítidla během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 6 A proudovým chráničem nebo

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více