GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA"

Transkript

1 GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA Model / (EU) NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/11

2 ČESKY Pro správné fungování generátoru světla optického vlákna se doporučuje se seznámit s níže uvedenými instrukcemi pro uvedení do provozu a údržbu: 1. OVEŘTE KOMPLETNOST BALENÍ: - generátor světla optického vlákna - dálkové ovládání - sada pro optické kabely - návod k obsluze 2. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ: Generátor světla je osazen speciální žárovkou pro použití v systémech osvětlení optickým vláknem. Zařízení je vybaveno elektronickým obvodem, který ovládá zapnutí a vypnutí generátoru, výběr barvy osvětlení, automatické funkce, sekvenci barev a plynulou změnu barev. POPIS MODEL SÉRIE 300 kód SÉRIE 100 kód Žárovka Halogenmetalová 150 W-4200 K Halogenová 250W cca 6000 hodin cca 600 hodin El. napětí 220 V stř., 50 Hz 220 V stř., 50 Hz Kapacita optických vláken 600 vláken (ø 0,75 mm) 600 vláken (ø 0,75 mm) Barevný kotouč Barva bílá, modrozelená, modrá, červená fuchsiová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová Barva bílá, modrozelená, modrá, červená fuchsiová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: montáž i manipulaci se zařízením smí provádět pouze osoba kvalifikovaná v oboru elektro je třeba se řídit platnými předpisy a normami bezpečnosti práce výrobce zařízení se zříká jakékoli zodpovědnosti za chybnou montáž a uvedení zařízení do provozu generátory světla pro evropské země (kódy y 22348) jsou určeny pro el. síť s napětím 220 VAC, 50 Hz. Nepoužívejte generátor pro jiná napětí. instalaci je třeba opatřit proudovým chráničem a k připojení použít kabel s odpovídajícím průřezem v souladu s normou DIN VDE před montáží či výměnou žárovky se ujistěte, že je generátor odpojen od el. sítě a že je žárovka vychladlá. Žárovky dosahují při zapnutí vysokých teplot a mohou způsobit vážné popáleniny. vzhledem k tomu, že generátor světla při chodu vytváří značné teplo, je důležité umístit jej na místě s dostatečnou ventilací a zabezpečit volný prostor kolem ventilačních otvorů na bocích. Generátor světla nesmí být provozován v blízkosti hořlavých látek a předmětů. generátory světla mají el. krytí IPX4, v žádném případě nemohou být umístěny ve vlhkých a mokrých prostorách na generátor světla si nesedejte a zabraňte, aby s ním manipulovaly neoprávněné osoby či děti k výměně používejte jen žárovky AstralPool kód pro generátory Série 100 a kód pro generátory Série 300 generátor umístěte dle platných předpisů v bezpečné minimální vzdálenosti od bazénu či jiných vodních ploch a mokrých částí rovněž je třeba generátor umístit mimo kovové plochy (panely, plechy, stěny apod.), aby nedocházelo ke snížení funkčnosti a dosahu dálkového ovládání 4. MONTÁŽ A OVLÁDÁNÍ: 4.1 Montáž: Kabely s optickými vlákny mají ztráty svitu přímo úměrné délce kabelu. Proto se doporučuje umístit generátor co nejblíže bazénu, při respektování bezpečných vzdáleností, aby zabránilo ztrátám svítivosti a nezvyšovaly se zbytečně náklady instalace. Pro zajištění optimálního využití generátoru se doporučuje umístit jej co nejblíže hlavních spotřebičů světla (hlavní reflektory). Generátor je třeba umístit na dobře větraném místě. Větrací otvory po stranách generátoru nesmí být ničím zakryty. Minimální vzdálenost od okolních předmětů a zdí je 25 cm, a to z důvodu dobré ventilace horkého vzduchu i možnosti snadné výměny žárovky. Je nutno předem připravit rozvody optických kabelů ke všem spotřebičům (reflektory, obvodové kabely). Všechny kabely musí být neporušeny po celé trase (kabely nelze napojovat) a to od generátoru až ke spotřebiči. V místě instalace generátoru musí být jištěná el. zásuvka 220 V. Generátory mají ve svém podstavci výřez pro protažení svazku kabelů optického vlákna (Obr. 1) nebo lze provést připojení bez podstavce přišroubováním generátoru přímo na rovnou plochu (Obr. 2). Od spodní rovné plochy musí všechny kabely přesahovat minimálně 80 cm pro jejich zakončení v sadě pro optické kabely a pro jejich případné další úpravy. Po zakončení kabelů v některé koncovce sady pro optické kabely (viz odstavec 4.2) lze kabel umístit do držáku v generátoru a přebývající část skrýt v jeho podstavci. Před dokončením instalace a uvedením generátoru do chodu je třeba pomocí 3 dodaných šroubů upevnit kryt generátoru. 2/11

3 Obr. 2 Obr Montáž koncovky ze sady pro kabely K montáži zakončení kabelů použijte některou z koncovek ze sady (Obr. 3). Je třeba zvolit koncovku, která odpovídá celkovému množství připojovaných vláken všech kabelů. Maximální kapacita generátoru světla AstralPool je 600 vláken průměru 0,75 mm. Účinnost: maximální dosažená svítivost generátoru závisí značně na kvalitě zakončení kabelů v koncovce. Následující obrázky ukazují chronologicky postup zakončení kabelu (kabelů) optického vlákna v koncovce: Obr Odřízněte izolaci optického kabelu - cca 10 cm. 2. Ověřte, že jste nenařízli, nebo jinak nepoškodili optická vlákna kabelu. 3. V závislosti na množství vláken kabelů vyberte vhodnou redukci koncovky. 4. Redukci vložte do koncovky. 3/11

4 5. Na koncovku našroubujte průchodku. 6. Všechna vlákna opatrně vložte do koncovky, aby z ní vyčnívaly. 7. Dotáhněte průchodku, aby se vlákna nemohla pohybovat a do mezer vložte kousky vláken tak, aby byl prostor zcela vlákny vyplněn. 8. Použijte řezák (cutter) a rozžhavte jej plamenem. 9. Řezák opřete o koncovku a odřízněte přečnívající vlákna. 10. V případě, že řez není čistý, vyleštěte seříznutá vlákna velmi jemným smirkovým papírem. 11. Výřezem v podstavci generátoru protáhněte kabel (y) s koncovkou a zafixujte ji sponou v držáku kabelů. 4.3 Ovládání a indikátory s LED diodami: Generátor světla optického vlákna je vybaven panelem s ovládacími tlačítky, který je umístěn na jeho boční stěně (Obr. 4) a dálkovým ovládáním (Obr. 5), kterými lze provést: zapnutí/vypnutí generátoru, změnu barvy osvětlení, trvalou plynulou změnu barev osvětlení a sekvenční náhlou změnu barev. Obr. 4 Obr. 5 Ovládat generátor lze jak z panelu, tak dálkovým ovládání. V obou případech se doporučuje mezi vlastním spínáním tlačítek počkat, aby motor, který danou změnu provádí, měl čas ji provést. To platí zvlášť v případě, že je spojeno více generátorů a dochází k jejich synchronizaci (kapitola 6) a předávání příkazu postupně mezi generátory. Generátor lze programovat (detailně v bodu 4.4), což lze využít pro změnu: rychlosti změny barev při plynulé jejich proměně, doby jedné barvy při sekvenční změně, časového vypnutí nebo zapnutí generátoru. Kromě základních funkcí lze provádět i funkce doplňkové: RESET: umožňuje nastavit generátor(y) na bílé světlo. Reset lze provést z klávesnice i dálkovým ovládáním, a to současným stisknutím tlačítek ON/COLOUR na déle než 3 vteřiny. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Z VÝROBY: generátor je z výroby nastaven na standardní hodnoty (zvýrazněné hodnoty v tabulkách kapitoly 4.4). Pokud stisknete tlačítko CONTINUOUS na déle než 3 vteřiny, nastaví se hodnoty z výroby. ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ TLAČÍTEK PANELU GENRÁTORU: u veřejných provozů je někdy dobré využít této funkce, aby se zabránilo nepovolaným osobám manipulovat s generátorem. Zprovoznění panelu se aktivuje současným stisknutím tlačítek ON/COLOUR na panelu po dobu delší než 5 vteřin a poté stisknutím tlačítek ON/COLOUR na dálkovém ovládání. Když ještě stisknete tlačítko OFF, dojde k vyřazení panelu z funkce. Existuje i alternativní způsob zapnutí panelu, když nemáte k dispozici dálkové ovládání. Vypněte generátor z el. sítě, stiskněte současně tlačítka ON/COLOUR a připojte znova do el. sítě. Při propojení několika generátorů jsou generátory automaticky synchronizovány, nicméně zapnutí a vypnutí ovládacího panelu je třeba provést individuálně na každém generátoru zvlášť. 4/11

5 LED diodové indikátory na ovládacím panelu: Led diody indikují aktuální stav generátoru: Funkce: - při jedné neměnící se barvě: LED dioda bliká zeleně (krátké impulsy ve vteřinových intervalech) - při plynulé změně barev: LED dioda bliká zeleně (krátký impuls ve vteřinových intervalech) - při sekvenční změně barev: LED dioda bliká zeleně (dlouhý impuls ve vteřinových intervalech) Programování: červená LED dioda trvale svítí, zelená bliká a počet impulsů odpovídá programovanému parametru Zablokování panelu: pokud dálkovým ovládáním zablokujeme ovládací panel na generátoru, červená LED dioda bliká ve vteřinových intervalech nezávisle na funkci generátoru 4.4 Programování funkcí Do programování se dostanete dlouhým stisknutím tlačítka OFF/PROGRAM, červená LED dioda trvale svítí. Programování lze provádět jen z panelu na generátoru, dálkové ovládání k tomu použít nelze. Po nastavení programování lze využít 4 tlačítka k nastavení různých funkcí dle popisu pod každým z tlačítek (INI, TIMER, CCT, SCT). Zelená LED dioda indikuje hodnotu parametru, který se programuje. Stiskněte dané tlačítko a pozorujte blikání zelené LED diody. Každý impuls zelené diody (max. 5 impulsů) odpovídá hodnotě dle následujících tabulek: tlačítko On/Colour nastavuje hodnotu INI: funkce, která se nastaví při zapnutí generátoru Počet impulsů zelené LED diody Funkce po zapnutí generátoru světla 1 Stejná funkce jako při vypnutí generátoru 2 Vypnuto 3 Plynulá změna barev 4 Sekvenční změna barev 5 Svítí bíle tlačítko Continuous Change nastavuje hodnotu CCT: doba cyklu výměny všech barev při plynulé změně barev Počet impulsů zelené LED diody Plynulá změna barev vteřin vteřin 3 90 vteřin 4 60 vteřin 5 30 vteřin tlačítko Sequential Change nastavuje hodnotu SCT: doba výměny barev při sekvenční změně barev Počet impulsů zelené LED diody Sekvenční změna barev 1 10 minut 2 5 minut 3 1 minuta 4 30 vteřin 5 10 vteřin tlačítko Off nastavuje hodnotu TIMER: automatické vypnutí generátoru v nastaveném čase Počet impulsů zelené LED diody Automatické vypnutí (Timer) 1 Vypnuto 2 ½ hodiny 3 1 hodina 4 2 hodiny 5 4 hodiny V každé tabulce je tučně označena hodnota, která je nastavena z výroby. Příklad naprogramování Přejete si : Funkce po zapnutí generátoru: stejná jako při jeho vypnutí Plynulá změna všech barev v intervalu: 60 vteřin Sekvenční změna barev: po 5 minutách Automatické vypnutí: po 4 hodinách 5/11

6 Postupujte následovně: a. začněte programování stisknutím tlačítka OFF/PROGRAM na dobu delší než 2 vteřiny, až se rozsvítí červená LED dioda. b. v souladu s výše uvedenými instrukcemi stiskněte tlačítko ON/COLOUR, až zelená LED dioda jednou blikne. c. stiskněte tlačítko Continuous Change, dokud zelená LED dioda neblikne 4-krát, čímž vyberete nastavení 60 vteřin pro jeden ukončený cyklus plynulé výměny barev d. stiskněte tlačítko Sequential Change, dokud zelená LED dioda neblikne 2-krát, čímž vyberete sekvenční změnu barvy každých 5 minut. e. dále naprogramujte automatické vypnutí generátoru po 4 hodinách chodu. K tomu stiskněte tlačítko OFF, dokud zelená LED dioda neblikne 5 krát. f. pro ukončení programování je ještě třeba stisknout tlačítko OFF 5. VÝMĚNA ŽÁROVKY Žárovku je vhodné vyměnit již při některé ze známek svědčící o ukončení její životnosti: snížení jasu žárovky, problémy při zapínání a vypínaní generátoru. Vždy používejte originální žárovky AstralPool, protože se jedná o speciální žárovky určené pro osvětlení optickým vláknem. Žárovky AstralPool mají prodejní kód pro generátor Série 300 a kód pro generátor Série 100. Žárovka generátoru Série 300 (kód ) se nesmí po jejím vypnutí ihned znova zapnout, je třeba vyčkat 5 minut, než se ochladí. Při rozsvícení nemá žárovka ihned plný svit, postupně se intenzita zvyšuje a maxima dosáhne po uběhnutí přibližně 3 minut. Během provozu je tato žárovka pod tlakem a hrozí její exploze, proto musí být na generátoru vždy nasazen ochranný plastový kryt. Nedotýkejte se žárovek, pokud jsou rozsvícené hrozí riziko vážných popálenin. Při výměně žárovky zařízení vždy odpojte od el.sítě a pokud bylo před zahájením výměny žárovky v provozu, chvíli vyčkejte, až žárovka vychladne. 1. Vypněte generátor z el. sítě a nechte vychladnout žárovku. Generátor Série 100: 2. Odšroubujte 3 šrouby, které drží plastový kryt na generátoru, 2 na přední a jeden na zadní straně. 3. Odejměte plastový kryt a přistupte k výměně žárovky. 4. Zatlačte nahoru páčku držáku žárovky, abyste žárovku z držáku uvolnili. 5. Vyjměte žárovku z patice. 6. Páčku držáku dejte do původní polohy a zasuňte do držáku novou žárovku. Generátor Série 300: 4. Odpojte žárovku z napájecího zdroje umístěného na zadní straně generátoru. 5. Vyšroubujte pojistný šroubek, který brání vyjmutí žárovky z vodících hran držáku žárovky. 6. Proveďte výměnu žárovky připojením nové žárovky na zdroj, jejím umístěním v držáku a zašroubováním pojistného šroubku. 6/11

7 6. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘENOSOVÉ FREKVENCE Dálkové ovládání, které se dodává s oběma typy generátorů, je napájeno malým monočlánkem 12V typ 23A a má dosah cca 50 m v otevřeném prostoru. Neumísťujte generátory světla blízko kovových ploch, které mohou zeslabit nebo zcela pohltit signály dálkového ovládání. Dálkové ovládání je vybaveno přepínači pro výběr přenosové frekvence. Tyto přepínače jsou umístěny hned vedle 12 V baterie (Obr. 6). Kombinace prvních 4 přepínačů se musí shodovat s kombinací přepínačů na elektronické desce umístěné v generátoru (Obr. 7), jinak by generátor nepřijímal signály z dálkového ovládání. Pokud je z důvodu rušení třeba změnit přenosovou frekvenci, změnu proveďte totožně na přepínačích dálkového ovládání i na elektronické desce generátoru. Rovněž v případě dvou nezávislých instalací s generátory světla je třeba změnit frekvenci u jedné z nich, aby nedošlo k vzájemnému ovlivňování. Přepnutím kteréhokoli z přepínačů 1 až 4 v dálkovém ovládání i na desce dojde ke změně přenosové frekvence. POZNÁMKA: přepínače na pozicích 5 až 10 ponechte v původní poloze, jsou určeny pro vnitřní účely dálkového ovládání. 7. SYNCHRONIZACE VÍCE SPOJENÝCH GENERÁTORŮ SVĚTLA Tam, kde je třeba použít více generátorů světla, je vhodné provést jejich synchronizaci, aby se docílilo jednoty barev v daném okamžiku. Generátory se sesynchronizují automaticky, stačí je jen propojit jakýmkoli dvoužilovým el. kabelem či šňůrou (nezáleží na polaritě ani průřezu vodičů). Na obrázku je znázorněna elektronická deska generátoru se dvěma propojovacími konektory Vstup (IN) pro synchronizaci, na které se připojí vodiče z Výstupu (Out) z jiného generátoru a vlastní Výstup (Out), který slouží pro připojení vodičů směřujících k dalšímu, dosud nesynchronizovanému generátoru: Obr. 6 Generátory lze propojit mezi sebou dvěma způsoby: do uzavřeného obvodu nebo hvězdicově. Schéma synchronizačního zapojení v uzavřeném obvodu: Toto propojení spočívá v postupném předávání signálu z jednoho generátoru na druhý. Všechny generátory jsou navzájem propojeny v uzavřeném obvodu. Obr. 8 7/11

8 Hvězdicová synchronizace generátorů světla: Jeden generátor je hlavní, a ten předává signály všem ostatním. Toto zapojení je vhodné u instalací, které obsahují více jak 5 generátorů, nebo když jsou vzdálenosti mezi generátory velké, či propojení v uzavřeném obvodu by bylo komplikované. V takových případech je konektor hlavního generátoru označený OUT propojen s konektorem IN všech ostatních generátorů. Obr ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Kteroukoli závadu na generátoru je třeba řešit po předchozím jeho odpojení od el. sítě. Pokud se setkáte se závadou, která není popsaná níže, obraťte se na odborný servis nebo svého dodavatele. PROBLÉM Generátor nefunguje a ani nesvítí kontrolní LED diody na ovládacím panelu. Ventilátor funguje, LED diody na panelu svítí, ale žárovka generátoru nesvítí. ŘEŠENÍ Ověřte správnost připojení do el. sítě 220 V, 50 Hz. Ověřte stav žárovky a vyměňte ji, pokud je spálená Nefunguje dálkové ovládání. Generátor funguje, ale nelze měnit barvy. Postupem času se snižuje svítivost žárovky. Žárovka praskla během několika dní. Použijte dálkové ovládání co nejblíže generátoru. Pokud i nadále dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte polohu přepínačů frekvence uvnitř dálkového ovládání a přepínačů 1-4 na elektronické desce v generátoru, že jsou shodné ( bod 6 tohoto návodu) a/nebo vyměňte 12 V baterii dálkového ovládání. Ověřte, že otáčecí kotouč s barevnými skly není zablokován proti pohybu. Ověřte, že je otáčecí motor správně připojen k elektronické desce. Ověřte stav žárovky a znečištění tepelných a barevných filtrů. Pokud je třeba filtry vyčistit, použijte k tomu jemný štětec. Pokud je žárovka na konci životnosti, vyměňte ji za novou. Zkontrolujte rovněž stav zakončení optického vlákna v koncovce. Když jsou vlákna zašpiněná nebo opálená, proveďte znovu jejich seříznutí a vyleštění dle bodu 4.2 návodu. Ověřte, že průduchy na obou stranách generátoru jsou volné a cirkuluje v nich vzduch z ventilátoru. Ověřte, že místo, v kterém je generátor umístěn, je dobře ventilované a nemůže docházet k přehřátí generátoru. Chladící ventilátor nefunguje. Generátory se barevně nesynchronizují. Generátor ihned vypněte a vyhledejte odbornou pomoc. Ověřte správnost propojení synchronizačních kabelů mezi všemi generátory. Pokud červená LED dioda bliká, vyhledejte technickou pomoc. 8/11

9 9/11

10 ID Kód Popis ks ID Kód Popis ks R0001 Podstavec malý X X Šroub DIN 7991 M 6x12 X X R0002 Tělo generátoru X X R0400 Kotouč osmibarevný X X R0003 Plastový kryt X X R0102 Krokovací motor X X R0005 Deska X Šroub DIN 84 M 4x6 X X R0002 Šroub DIN 7985 M 5x14 X X R0106 Sensor hall SR 13C-A1 X X R0004 Vývod z ventilátoru X X Šroub DIN ,8x16 X X R0005 Přívod do ventilátoru X X R0308 Spona koncovky X X Šroub DIN 84 M 4x50 X X R0300 Sada pro optické kabely X X R0111 Ventilátor 220V AC/95CFM 22 W X X R0006 Podstavec generátoru X X Šroub DIN 84 M 4x10 X X Šroub DIN CL82Z 6,1x25 X X Matka DIN 934 M-4 X X R0101 Ovládací panel X X R0202 Spouštěč žárovky 150W X X R0011 Kabelová průchodka SRB- R-6 D.9 X X Šroub DIN ,8x13 X X R0004 El. šňůra 220 V X X R0114 Ovládací elektronická deska X X R0203 Toroidní trafo 250 W X Šroub DIN ,9x9,5 X X Šroub DIN 966 M 6x80 X R0203 Patice žárovky X Matka DIN 934 M-6 X R0201 Halogenmetalová žárovka 150 W X R0204 L-držák patice žárovky X Šroub DIN 84 M 4x6 X R0202 Patice žárovky QLV-1 X Šroub DIN M 6x12 X Šroub DIN 84 M 3x12 X R0110 Držák motoru a tepelný kryt X X Žárovka ELC 24V-250W X R0108 Sada tepelných filtrů X X R0105 Dálkové ovládání X X 1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Standardní el. napětí: 220 V 50 Hz Žárovka: Série 100 halogenová 24 V/250 W cca 600 hodin Série 300 halogenmetalová 150 W cca 6000 hodin Příkon: Série W Série W Motor otočného kotouče: krokovací - 12 V Pracovní teplota: - 20 C + 60 C nucený tah pomocí axiálního ventilátoru 220 V, 22 W z černého plastu ABS a kovovou výztuhou Rozměry: 365 x 300 x 540 mm Váha: Série kg Série kg Kapacita optických vláken: S největší koncovkou lze použít max. 600 ks optického vlákna o průměru 0,75 mm. Barvy Kolo s 8 standardními barvami: bílá, modrozelená, modrá, červená purpurová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová. Na vyžádání lze dodat i mnoho dalších barev. Řídící jednotka Elektronická deska s tištěnými spoji s vysokou odolností a životností. Ochrana proti vlivům vlhkosti: provozní napětí 220 V AC- 50 Hz vstupní signál sensorický typu Hall jednoduchý pro ovládání barevného kotouče I/O signál membránový panel se 4 tlačítky a 2 LED diodami indikujícími provoz výstupní signál krokovací elektromotor 12 V I/O signál synchronizace umožňuje propojení více zařízení pomocí 2-žilového vodiče bez polarizace, ovládá barvu a její plynulou i sekvenční změnu ovládání radiofrekvencí MHz s přijímačem a dekodifikací signálu na elektronické desce ovládané vysílačem z 4-tlačítkového panelu. vstupní signál Pin, který dovoluje připojení externí radiové antény pro zlepšení příjmu signálu Vyrobeno v EU 22347E NIF ES-A Vyhrazujeme si právo změnit částečně nebo zcela naše výrobky nebo obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění! 10/11

11 11/11

REFLEKTORY PLOCHÉ 100 W DO BAZÉNŮ

REFLEKTORY PLOCHÉ 100 W DO BAZÉNŮ REFLEKTORY PLOCHÉ 100 W DO BAZÉNŮ KÓD 00346-00361 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU - 1 - - 2 - Tento návod obsahuje důležité informace k zajištění bezpečnosti při montáži i provozování tohoto výrobku. Proto je

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Obsah balení... 3 II. Základní údaje... 3 III. Umístění reflektoru a montáž instalační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTALACE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-STAR PAR56 Návod na instalaci

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-STAR PAR56 Návod na instalaci BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-STAR PAR56 Návod na instalaci Obsah: 2 1. Obsah balení str.2 2. Základní údaje.. str.2 3. Umístění reflektoru a montáž instalační krabice.. str.3-4 4. Montáž. str.3-4 5. Uvedení do

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO 300W/12V

BAZÉNOVÉ SVĚTLO 300W/12V BAZÉNOVÉ SVĚTLO 300W/12V INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Obsah balení... 3 II. Základní údaje... 3 III. Umístění reflektoru a montáž instalační krabice... 3 IV.

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM Obsah: 1) Elektrická krbová vložka 2) Elektrické krby 3) Krbová ostění Návod k použití Užitečné informace před instalací Postupujte podle

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

Vyjměte stroj z obalu a umístěte jej na pevou a rovnou plochu.

Vyjměte stroj z obalu a umístěte jej na pevou a rovnou plochu. Návod k Použití A. Nastavení délky folie. Délka folie:1~100m 1. 1m. 2. 3m. 3. 5m. 4. 10m. 5. 15m. 6. 100m. B. Nastavení velikosti polštářků Velikost: 120~270mm. Min. velikost: 120mm. Max.velikost: 270mm.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Závěsné bazénové světlo 75W

Závěsné bazénové světlo 75W Aktualizováno 18.12.2014 Závěsné bazénové světlo 75W NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: Tento návod obsahuje důležité informace a bezpečnostní opatření. Pečivě si jej proto přečtěte před samotnou instalací a před

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610 NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE K610 ČESKY POPIS Přístroj se může používat ve filtrační i odtahové verzi. U filtrační verze (Obr. 1.) jsou výpary a vzduch nasávány do přístroje, kde jsou pročištěny uhlíkovými

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

www.somfy.com Lighting Receiver io Montážní příručka

www.somfy.com Lighting Receiver io Montážní příručka www.somfy.com Lighting Receiver io CZ Montážní příručka ČESKY Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům a jiným relevantním ustanovením směrnice 1999/5/CE. Prohlášení

Více

LED REFLEKTORY LUMIPLUS NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

LED REFLEKTORY LUMIPLUS NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU LED REFLEKTORY LUMIPLUS NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/8 Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace pro používání daného výrobku a instrukce k dosažení maximální světelné účinnosti LED

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Gate. www.intuity.systems

Gate. www.intuity.systems Gate www.intuity.systems Informace o modulu Proxi Gate Určení Modul je určen pro ovládání vjezdových a garážových bran pomocí mobilního zařízení. Spolupracuje s ovládacími jednotkami různých výrobců. Činnost

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

LED regulátor solárního ohřívače

LED regulátor solárního ohřívače LED regulátor solárního ohřívače --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: SR02 --- Obsah balení: 1) LED regulátor 1 ks Gratulejeme! Gratulujeme Vám, že jste si pořídili LED regulátor

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ NÁVOD K POUŽITÍ NAPÁJECÍ ZÁSUVKA DO AUTA PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ Obsah VLASTNOSTI... 2 ZÁKLADNÍ OPERACE... 2 ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ... 3

Více

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory Automatická programovatelná spínaná nabíječka pro olověné akumulátory Návod k použití 7673-8112-0000 1. Úvod Tato řada nabíječek je určena k nabíjení všech typu olověných baterií včetně baterií s gelovým

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Představení produktu. Vlastnosti produktu

Představení produktu. Vlastnosti produktu Obsah 1. Představení produktu Vlastnosti produktu 2. Popis zařízení přední panel zadní panel 3. Připojení k dalším zařízením 4. Pokyny pro správné používání 5. Pokyny pro správné nabíjení 6. Výměna operačního

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla Návod na použití Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla 1. Varování Zkontrolujte napájecí napětí, chybné zapojení může zničit výrobek Čtěte pozorně tento manuál před použitím výrobku

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Výrobce doporučuje řádné užívání svítidel! Proto se vždy řiďte tímto návodem, abyste zajistili správný

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více