GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA"

Transkript

1 GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA Model / (EU) NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/11

2 ČESKY Pro správné fungování generátoru světla optického vlákna se doporučuje se seznámit s níže uvedenými instrukcemi pro uvedení do provozu a údržbu: 1. OVEŘTE KOMPLETNOST BALENÍ: - generátor světla optického vlákna - dálkové ovládání - sada pro optické kabely - návod k obsluze 2. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ: Generátor světla je osazen speciální žárovkou pro použití v systémech osvětlení optickým vláknem. Zařízení je vybaveno elektronickým obvodem, který ovládá zapnutí a vypnutí generátoru, výběr barvy osvětlení, automatické funkce, sekvenci barev a plynulou změnu barev. POPIS MODEL SÉRIE 300 kód SÉRIE 100 kód Žárovka Halogenmetalová 150 W-4200 K Halogenová 250W cca 6000 hodin cca 600 hodin El. napětí 220 V stř., 50 Hz 220 V stř., 50 Hz Kapacita optických vláken 600 vláken (ø 0,75 mm) 600 vláken (ø 0,75 mm) Barevný kotouč Barva bílá, modrozelená, modrá, červená fuchsiová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová Barva bílá, modrozelená, modrá, červená fuchsiová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: montáž i manipulaci se zařízením smí provádět pouze osoba kvalifikovaná v oboru elektro je třeba se řídit platnými předpisy a normami bezpečnosti práce výrobce zařízení se zříká jakékoli zodpovědnosti za chybnou montáž a uvedení zařízení do provozu generátory světla pro evropské země (kódy y 22348) jsou určeny pro el. síť s napětím 220 VAC, 50 Hz. Nepoužívejte generátor pro jiná napětí. instalaci je třeba opatřit proudovým chráničem a k připojení použít kabel s odpovídajícím průřezem v souladu s normou DIN VDE před montáží či výměnou žárovky se ujistěte, že je generátor odpojen od el. sítě a že je žárovka vychladlá. Žárovky dosahují při zapnutí vysokých teplot a mohou způsobit vážné popáleniny. vzhledem k tomu, že generátor světla při chodu vytváří značné teplo, je důležité umístit jej na místě s dostatečnou ventilací a zabezpečit volný prostor kolem ventilačních otvorů na bocích. Generátor světla nesmí být provozován v blízkosti hořlavých látek a předmětů. generátory světla mají el. krytí IPX4, v žádném případě nemohou být umístěny ve vlhkých a mokrých prostorách na generátor světla si nesedejte a zabraňte, aby s ním manipulovaly neoprávněné osoby či děti k výměně používejte jen žárovky AstralPool kód pro generátory Série 100 a kód pro generátory Série 300 generátor umístěte dle platných předpisů v bezpečné minimální vzdálenosti od bazénu či jiných vodních ploch a mokrých částí rovněž je třeba generátor umístit mimo kovové plochy (panely, plechy, stěny apod.), aby nedocházelo ke snížení funkčnosti a dosahu dálkového ovládání 4. MONTÁŽ A OVLÁDÁNÍ: 4.1 Montáž: Kabely s optickými vlákny mají ztráty svitu přímo úměrné délce kabelu. Proto se doporučuje umístit generátor co nejblíže bazénu, při respektování bezpečných vzdáleností, aby zabránilo ztrátám svítivosti a nezvyšovaly se zbytečně náklady instalace. Pro zajištění optimálního využití generátoru se doporučuje umístit jej co nejblíže hlavních spotřebičů světla (hlavní reflektory). Generátor je třeba umístit na dobře větraném místě. Větrací otvory po stranách generátoru nesmí být ničím zakryty. Minimální vzdálenost od okolních předmětů a zdí je 25 cm, a to z důvodu dobré ventilace horkého vzduchu i možnosti snadné výměny žárovky. Je nutno předem připravit rozvody optických kabelů ke všem spotřebičům (reflektory, obvodové kabely). Všechny kabely musí být neporušeny po celé trase (kabely nelze napojovat) a to od generátoru až ke spotřebiči. V místě instalace generátoru musí být jištěná el. zásuvka 220 V. Generátory mají ve svém podstavci výřez pro protažení svazku kabelů optického vlákna (Obr. 1) nebo lze provést připojení bez podstavce přišroubováním generátoru přímo na rovnou plochu (Obr. 2). Od spodní rovné plochy musí všechny kabely přesahovat minimálně 80 cm pro jejich zakončení v sadě pro optické kabely a pro jejich případné další úpravy. Po zakončení kabelů v některé koncovce sady pro optické kabely (viz odstavec 4.2) lze kabel umístit do držáku v generátoru a přebývající část skrýt v jeho podstavci. Před dokončením instalace a uvedením generátoru do chodu je třeba pomocí 3 dodaných šroubů upevnit kryt generátoru. 2/11

3 Obr. 2 Obr Montáž koncovky ze sady pro kabely K montáži zakončení kabelů použijte některou z koncovek ze sady (Obr. 3). Je třeba zvolit koncovku, která odpovídá celkovému množství připojovaných vláken všech kabelů. Maximální kapacita generátoru světla AstralPool je 600 vláken průměru 0,75 mm. Účinnost: maximální dosažená svítivost generátoru závisí značně na kvalitě zakončení kabelů v koncovce. Následující obrázky ukazují chronologicky postup zakončení kabelu (kabelů) optického vlákna v koncovce: Obr Odřízněte izolaci optického kabelu - cca 10 cm. 2. Ověřte, že jste nenařízli, nebo jinak nepoškodili optická vlákna kabelu. 3. V závislosti na množství vláken kabelů vyberte vhodnou redukci koncovky. 4. Redukci vložte do koncovky. 3/11

4 5. Na koncovku našroubujte průchodku. 6. Všechna vlákna opatrně vložte do koncovky, aby z ní vyčnívaly. 7. Dotáhněte průchodku, aby se vlákna nemohla pohybovat a do mezer vložte kousky vláken tak, aby byl prostor zcela vlákny vyplněn. 8. Použijte řezák (cutter) a rozžhavte jej plamenem. 9. Řezák opřete o koncovku a odřízněte přečnívající vlákna. 10. V případě, že řez není čistý, vyleštěte seříznutá vlákna velmi jemným smirkovým papírem. 11. Výřezem v podstavci generátoru protáhněte kabel (y) s koncovkou a zafixujte ji sponou v držáku kabelů. 4.3 Ovládání a indikátory s LED diodami: Generátor světla optického vlákna je vybaven panelem s ovládacími tlačítky, který je umístěn na jeho boční stěně (Obr. 4) a dálkovým ovládáním (Obr. 5), kterými lze provést: zapnutí/vypnutí generátoru, změnu barvy osvětlení, trvalou plynulou změnu barev osvětlení a sekvenční náhlou změnu barev. Obr. 4 Obr. 5 Ovládat generátor lze jak z panelu, tak dálkovým ovládání. V obou případech se doporučuje mezi vlastním spínáním tlačítek počkat, aby motor, který danou změnu provádí, měl čas ji provést. To platí zvlášť v případě, že je spojeno více generátorů a dochází k jejich synchronizaci (kapitola 6) a předávání příkazu postupně mezi generátory. Generátor lze programovat (detailně v bodu 4.4), což lze využít pro změnu: rychlosti změny barev při plynulé jejich proměně, doby jedné barvy při sekvenční změně, časového vypnutí nebo zapnutí generátoru. Kromě základních funkcí lze provádět i funkce doplňkové: RESET: umožňuje nastavit generátor(y) na bílé světlo. Reset lze provést z klávesnice i dálkovým ovládáním, a to současným stisknutím tlačítek ON/COLOUR na déle než 3 vteřiny. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Z VÝROBY: generátor je z výroby nastaven na standardní hodnoty (zvýrazněné hodnoty v tabulkách kapitoly 4.4). Pokud stisknete tlačítko CONTINUOUS na déle než 3 vteřiny, nastaví se hodnoty z výroby. ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ TLAČÍTEK PANELU GENRÁTORU: u veřejných provozů je někdy dobré využít této funkce, aby se zabránilo nepovolaným osobám manipulovat s generátorem. Zprovoznění panelu se aktivuje současným stisknutím tlačítek ON/COLOUR na panelu po dobu delší než 5 vteřin a poté stisknutím tlačítek ON/COLOUR na dálkovém ovládání. Když ještě stisknete tlačítko OFF, dojde k vyřazení panelu z funkce. Existuje i alternativní způsob zapnutí panelu, když nemáte k dispozici dálkové ovládání. Vypněte generátor z el. sítě, stiskněte současně tlačítka ON/COLOUR a připojte znova do el. sítě. Při propojení několika generátorů jsou generátory automaticky synchronizovány, nicméně zapnutí a vypnutí ovládacího panelu je třeba provést individuálně na každém generátoru zvlášť. 4/11

5 LED diodové indikátory na ovládacím panelu: Led diody indikují aktuální stav generátoru: Funkce: - při jedné neměnící se barvě: LED dioda bliká zeleně (krátké impulsy ve vteřinových intervalech) - při plynulé změně barev: LED dioda bliká zeleně (krátký impuls ve vteřinových intervalech) - při sekvenční změně barev: LED dioda bliká zeleně (dlouhý impuls ve vteřinových intervalech) Programování: červená LED dioda trvale svítí, zelená bliká a počet impulsů odpovídá programovanému parametru Zablokování panelu: pokud dálkovým ovládáním zablokujeme ovládací panel na generátoru, červená LED dioda bliká ve vteřinových intervalech nezávisle na funkci generátoru 4.4 Programování funkcí Do programování se dostanete dlouhým stisknutím tlačítka OFF/PROGRAM, červená LED dioda trvale svítí. Programování lze provádět jen z panelu na generátoru, dálkové ovládání k tomu použít nelze. Po nastavení programování lze využít 4 tlačítka k nastavení různých funkcí dle popisu pod každým z tlačítek (INI, TIMER, CCT, SCT). Zelená LED dioda indikuje hodnotu parametru, který se programuje. Stiskněte dané tlačítko a pozorujte blikání zelené LED diody. Každý impuls zelené diody (max. 5 impulsů) odpovídá hodnotě dle následujících tabulek: tlačítko On/Colour nastavuje hodnotu INI: funkce, která se nastaví při zapnutí generátoru Počet impulsů zelené LED diody Funkce po zapnutí generátoru světla 1 Stejná funkce jako při vypnutí generátoru 2 Vypnuto 3 Plynulá změna barev 4 Sekvenční změna barev 5 Svítí bíle tlačítko Continuous Change nastavuje hodnotu CCT: doba cyklu výměny všech barev při plynulé změně barev Počet impulsů zelené LED diody Plynulá změna barev vteřin vteřin 3 90 vteřin 4 60 vteřin 5 30 vteřin tlačítko Sequential Change nastavuje hodnotu SCT: doba výměny barev při sekvenční změně barev Počet impulsů zelené LED diody Sekvenční změna barev 1 10 minut 2 5 minut 3 1 minuta 4 30 vteřin 5 10 vteřin tlačítko Off nastavuje hodnotu TIMER: automatické vypnutí generátoru v nastaveném čase Počet impulsů zelené LED diody Automatické vypnutí (Timer) 1 Vypnuto 2 ½ hodiny 3 1 hodina 4 2 hodiny 5 4 hodiny V každé tabulce je tučně označena hodnota, která je nastavena z výroby. Příklad naprogramování Přejete si : Funkce po zapnutí generátoru: stejná jako při jeho vypnutí Plynulá změna všech barev v intervalu: 60 vteřin Sekvenční změna barev: po 5 minutách Automatické vypnutí: po 4 hodinách 5/11

6 Postupujte následovně: a. začněte programování stisknutím tlačítka OFF/PROGRAM na dobu delší než 2 vteřiny, až se rozsvítí červená LED dioda. b. v souladu s výše uvedenými instrukcemi stiskněte tlačítko ON/COLOUR, až zelená LED dioda jednou blikne. c. stiskněte tlačítko Continuous Change, dokud zelená LED dioda neblikne 4-krát, čímž vyberete nastavení 60 vteřin pro jeden ukončený cyklus plynulé výměny barev d. stiskněte tlačítko Sequential Change, dokud zelená LED dioda neblikne 2-krát, čímž vyberete sekvenční změnu barvy každých 5 minut. e. dále naprogramujte automatické vypnutí generátoru po 4 hodinách chodu. K tomu stiskněte tlačítko OFF, dokud zelená LED dioda neblikne 5 krát. f. pro ukončení programování je ještě třeba stisknout tlačítko OFF 5. VÝMĚNA ŽÁROVKY Žárovku je vhodné vyměnit již při některé ze známek svědčící o ukončení její životnosti: snížení jasu žárovky, problémy při zapínání a vypínaní generátoru. Vždy používejte originální žárovky AstralPool, protože se jedná o speciální žárovky určené pro osvětlení optickým vláknem. Žárovky AstralPool mají prodejní kód pro generátor Série 300 a kód pro generátor Série 100. Žárovka generátoru Série 300 (kód ) se nesmí po jejím vypnutí ihned znova zapnout, je třeba vyčkat 5 minut, než se ochladí. Při rozsvícení nemá žárovka ihned plný svit, postupně se intenzita zvyšuje a maxima dosáhne po uběhnutí přibližně 3 minut. Během provozu je tato žárovka pod tlakem a hrozí její exploze, proto musí být na generátoru vždy nasazen ochranný plastový kryt. Nedotýkejte se žárovek, pokud jsou rozsvícené hrozí riziko vážných popálenin. Při výměně žárovky zařízení vždy odpojte od el.sítě a pokud bylo před zahájením výměny žárovky v provozu, chvíli vyčkejte, až žárovka vychladne. 1. Vypněte generátor z el. sítě a nechte vychladnout žárovku. Generátor Série 100: 2. Odšroubujte 3 šrouby, které drží plastový kryt na generátoru, 2 na přední a jeden na zadní straně. 3. Odejměte plastový kryt a přistupte k výměně žárovky. 4. Zatlačte nahoru páčku držáku žárovky, abyste žárovku z držáku uvolnili. 5. Vyjměte žárovku z patice. 6. Páčku držáku dejte do původní polohy a zasuňte do držáku novou žárovku. Generátor Série 300: 4. Odpojte žárovku z napájecího zdroje umístěného na zadní straně generátoru. 5. Vyšroubujte pojistný šroubek, který brání vyjmutí žárovky z vodících hran držáku žárovky. 6. Proveďte výměnu žárovky připojením nové žárovky na zdroj, jejím umístěním v držáku a zašroubováním pojistného šroubku. 6/11

7 6. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘENOSOVÉ FREKVENCE Dálkové ovládání, které se dodává s oběma typy generátorů, je napájeno malým monočlánkem 12V typ 23A a má dosah cca 50 m v otevřeném prostoru. Neumísťujte generátory světla blízko kovových ploch, které mohou zeslabit nebo zcela pohltit signály dálkového ovládání. Dálkové ovládání je vybaveno přepínači pro výběr přenosové frekvence. Tyto přepínače jsou umístěny hned vedle 12 V baterie (Obr. 6). Kombinace prvních 4 přepínačů se musí shodovat s kombinací přepínačů na elektronické desce umístěné v generátoru (Obr. 7), jinak by generátor nepřijímal signály z dálkového ovládání. Pokud je z důvodu rušení třeba změnit přenosovou frekvenci, změnu proveďte totožně na přepínačích dálkového ovládání i na elektronické desce generátoru. Rovněž v případě dvou nezávislých instalací s generátory světla je třeba změnit frekvenci u jedné z nich, aby nedošlo k vzájemnému ovlivňování. Přepnutím kteréhokoli z přepínačů 1 až 4 v dálkovém ovládání i na desce dojde ke změně přenosové frekvence. POZNÁMKA: přepínače na pozicích 5 až 10 ponechte v původní poloze, jsou určeny pro vnitřní účely dálkového ovládání. 7. SYNCHRONIZACE VÍCE SPOJENÝCH GENERÁTORŮ SVĚTLA Tam, kde je třeba použít více generátorů světla, je vhodné provést jejich synchronizaci, aby se docílilo jednoty barev v daném okamžiku. Generátory se sesynchronizují automaticky, stačí je jen propojit jakýmkoli dvoužilovým el. kabelem či šňůrou (nezáleží na polaritě ani průřezu vodičů). Na obrázku je znázorněna elektronická deska generátoru se dvěma propojovacími konektory Vstup (IN) pro synchronizaci, na které se připojí vodiče z Výstupu (Out) z jiného generátoru a vlastní Výstup (Out), který slouží pro připojení vodičů směřujících k dalšímu, dosud nesynchronizovanému generátoru: Obr. 6 Generátory lze propojit mezi sebou dvěma způsoby: do uzavřeného obvodu nebo hvězdicově. Schéma synchronizačního zapojení v uzavřeném obvodu: Toto propojení spočívá v postupném předávání signálu z jednoho generátoru na druhý. Všechny generátory jsou navzájem propojeny v uzavřeném obvodu. Obr. 8 7/11

8 Hvězdicová synchronizace generátorů světla: Jeden generátor je hlavní, a ten předává signály všem ostatním. Toto zapojení je vhodné u instalací, které obsahují více jak 5 generátorů, nebo když jsou vzdálenosti mezi generátory velké, či propojení v uzavřeném obvodu by bylo komplikované. V takových případech je konektor hlavního generátoru označený OUT propojen s konektorem IN všech ostatních generátorů. Obr ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Kteroukoli závadu na generátoru je třeba řešit po předchozím jeho odpojení od el. sítě. Pokud se setkáte se závadou, která není popsaná níže, obraťte se na odborný servis nebo svého dodavatele. PROBLÉM Generátor nefunguje a ani nesvítí kontrolní LED diody na ovládacím panelu. Ventilátor funguje, LED diody na panelu svítí, ale žárovka generátoru nesvítí. ŘEŠENÍ Ověřte správnost připojení do el. sítě 220 V, 50 Hz. Ověřte stav žárovky a vyměňte ji, pokud je spálená Nefunguje dálkové ovládání. Generátor funguje, ale nelze měnit barvy. Postupem času se snižuje svítivost žárovky. Žárovka praskla během několika dní. Použijte dálkové ovládání co nejblíže generátoru. Pokud i nadále dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte polohu přepínačů frekvence uvnitř dálkového ovládání a přepínačů 1-4 na elektronické desce v generátoru, že jsou shodné ( bod 6 tohoto návodu) a/nebo vyměňte 12 V baterii dálkového ovládání. Ověřte, že otáčecí kotouč s barevnými skly není zablokován proti pohybu. Ověřte, že je otáčecí motor správně připojen k elektronické desce. Ověřte stav žárovky a znečištění tepelných a barevných filtrů. Pokud je třeba filtry vyčistit, použijte k tomu jemný štětec. Pokud je žárovka na konci životnosti, vyměňte ji za novou. Zkontrolujte rovněž stav zakončení optického vlákna v koncovce. Když jsou vlákna zašpiněná nebo opálená, proveďte znovu jejich seříznutí a vyleštění dle bodu 4.2 návodu. Ověřte, že průduchy na obou stranách generátoru jsou volné a cirkuluje v nich vzduch z ventilátoru. Ověřte, že místo, v kterém je generátor umístěn, je dobře ventilované a nemůže docházet k přehřátí generátoru. Chladící ventilátor nefunguje. Generátory se barevně nesynchronizují. Generátor ihned vypněte a vyhledejte odbornou pomoc. Ověřte správnost propojení synchronizačních kabelů mezi všemi generátory. Pokud červená LED dioda bliká, vyhledejte technickou pomoc. 8/11

9 9/11

10 ID Kód Popis ks ID Kód Popis ks R0001 Podstavec malý X X Šroub DIN 7991 M 6x12 X X R0002 Tělo generátoru X X R0400 Kotouč osmibarevný X X R0003 Plastový kryt X X R0102 Krokovací motor X X R0005 Deska X Šroub DIN 84 M 4x6 X X R0002 Šroub DIN 7985 M 5x14 X X R0106 Sensor hall SR 13C-A1 X X R0004 Vývod z ventilátoru X X Šroub DIN ,8x16 X X R0005 Přívod do ventilátoru X X R0308 Spona koncovky X X Šroub DIN 84 M 4x50 X X R0300 Sada pro optické kabely X X R0111 Ventilátor 220V AC/95CFM 22 W X X R0006 Podstavec generátoru X X Šroub DIN 84 M 4x10 X X Šroub DIN CL82Z 6,1x25 X X Matka DIN 934 M-4 X X R0101 Ovládací panel X X R0202 Spouštěč žárovky 150W X X R0011 Kabelová průchodka SRB- R-6 D.9 X X Šroub DIN ,8x13 X X R0004 El. šňůra 220 V X X R0114 Ovládací elektronická deska X X R0203 Toroidní trafo 250 W X Šroub DIN ,9x9,5 X X Šroub DIN 966 M 6x80 X R0203 Patice žárovky X Matka DIN 934 M-6 X R0201 Halogenmetalová žárovka 150 W X R0204 L-držák patice žárovky X Šroub DIN 84 M 4x6 X R0202 Patice žárovky QLV-1 X Šroub DIN M 6x12 X Šroub DIN 84 M 3x12 X R0110 Držák motoru a tepelný kryt X X Žárovka ELC 24V-250W X R0108 Sada tepelných filtrů X X R0105 Dálkové ovládání X X 1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Standardní el. napětí: 220 V 50 Hz Žárovka: Série 100 halogenová 24 V/250 W cca 600 hodin Série 300 halogenmetalová 150 W cca 6000 hodin Příkon: Série W Série W Motor otočného kotouče: krokovací - 12 V Pracovní teplota: - 20 C + 60 C nucený tah pomocí axiálního ventilátoru 220 V, 22 W z černého plastu ABS a kovovou výztuhou Rozměry: 365 x 300 x 540 mm Váha: Série kg Série kg Kapacita optických vláken: S největší koncovkou lze použít max. 600 ks optického vlákna o průměru 0,75 mm. Barvy Kolo s 8 standardními barvami: bílá, modrozelená, modrá, červená purpurová, bleděmodrá, zelená, žlutá, fialová. Na vyžádání lze dodat i mnoho dalších barev. Řídící jednotka Elektronická deska s tištěnými spoji s vysokou odolností a životností. Ochrana proti vlivům vlhkosti: provozní napětí 220 V AC- 50 Hz vstupní signál sensorický typu Hall jednoduchý pro ovládání barevného kotouče I/O signál membránový panel se 4 tlačítky a 2 LED diodami indikujícími provoz výstupní signál krokovací elektromotor 12 V I/O signál synchronizace umožňuje propojení více zařízení pomocí 2-žilového vodiče bez polarizace, ovládá barvu a její plynulou i sekvenční změnu ovládání radiofrekvencí MHz s přijímačem a dekodifikací signálu na elektronické desce ovládané vysílačem z 4-tlačítkového panelu. vstupní signál Pin, který dovoluje připojení externí radiové antény pro zlepšení příjmu signálu Vyrobeno v EU 22347E NIF ES-A Vyhrazujeme si právo změnit částečně nebo zcela naše výrobky nebo obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění! 10/11

11 11/11

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více