Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr. Dagmar Lacinová Mgr. Jiří Pernický Ing. Otto Buš Ing. Petr Daniš Zdeňka Bartozelová Starosta zahájil jednání řádného zasedání Rady města za přítomnosti 5 členů (včetně starosty města). 1. Schválení programu Starosta seznámil členy Rady města s programem řádného zasedání Rady města. Dále byl program doplněn o dodatečné materiály, které byly doplněny na místě: Rekonstrukce dopravní obslužnosti sportovního areálu mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko, etapa II Smlouva o převodu práv a povinností Schválení výjímky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Informační systém značení památek ve městě Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko Podíl města na akcích obnovy kulturních památek v rámci programu regenerace MPZ na rok Příspěvky z fondu regenerace MPZ na rok ZŠ Masarykova žádost o dofinancování mzdových prostředků Veřejná zakázka Správa bytových a kombinovaných domů u majetku města Valašské Meziříčí Personální obsazení místních komisí Rady města 2. Schválení ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Ing. Otto Buš a Ing. Petr Daniš. 1

2 3. Kontrola plnění usnesení Právník JUDr. Ivánek informoval o kontrole plnění usnesení a úkolů ze zápisů Rady města a Zastupitelstva města. 4. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2010 a výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. k datu příloha č. 9/2, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala předběžný výsledek hospodaření za rok 2010 a výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. k datu Ing. Vitásek předběžný výsledek hospodaření činí 850 tis. Kč. Samozřejmě dál probíhá v Městských lesích účetní závěrka a v materiálech máte ještě uvedeno, které účetní operace k tomu datu nebyly zpracovány. To znamená v oblasti zásob, dále nebyla vytvořena zákonná rezerva na pěstitelskou činnost o tom jsme se již bavili, že tak lze snížit daňový základ a dále tam není daň z příjmu právnických osob, což se dělá až na konci. p. Částečka daň by nám neměla změnit HV. Ing. Vitásek samozřejmě. Dle účetní po závěrkových operacích odhad HV bude nějakých 160 tis. Kč před zdaněním. Předpoklad je, že bude hospodářský výsledek kladný. Dále máte v materiálech uvedeno, jak hospodařila jednotlivá střediska. Náklady a výnosy střediska správního jsem rozhodil mezi středisko lesy a zeleň. Zisk je asi 820 tis. Kč, lesy se na tom podílely 656 tis, Kč a zeleň 204 tis. Kč, tím že se rozhodily náklady toho správního střediska. Ing. Netolička jak říkal pan Vitásek, my již máme věci u našeho daňového poradce, který by měl být do pátku hotový. Můžeme se klidně dohodnout na termínu valné hromady, aby se svolala ve druhé půlce března. p. Částečka dohodnout se sekretariátem vhodný termín a udělá se zároveň mimořádná rada. Ing. Vitásek na valné hromadě kromě rozdělení HV by ještě měly být projednány operace s fondy. p. Částečka jak jsme dopadli se Státním zemědělským intervenčním fondem? Ing. Netolička podle neoficielních informací jsme dostali dotaci na strojní vybavení a nedostali jsme dotaci na lesní cesty. Jednu cestu v Krhové budu chtít dát na povodňové škody, jelikož byla zasažena povodní. Ing. Vitásek za leden 2011 činil HV včetně odpisů +231 tis. Kč, podrobnější údaje jsou v tabulce. Rozhozené náklady a výnosy máte na střediska lesy a zeleň. Uvádíme, jak se na tom jednotlivá střediska podílejí. Je tam rozdíl mezi lesy a zelení a to proto, že je to rozhozeno podle procentuelního zastoupení výnosů a je evidentní, že tržby v zeleni byly nižší. Z tabulky vyplývá, že to bylo ve středisku zeleně ve výkonech pro město. Chci se zeptat proč. Ing. Netolička jednak jsme tam měli propad, protože jsme předpokládali zhruba 80 tis. Kč tržby za odhrnování sněhu stejně jako v loňském roce, ale bohužel nesněžilo a žádné rozhrnování nebylo, potom tam byly práce, které se začaly rozdělávat a budou předmětem fakturace v únoru a ještě + prvních 8 dnů byly práce, které se dodělávaly, které souvisely s prosincem předchozího roku, to bylo po dohodě s odborem komunálních služeb. Proto v lednu byl pokles tržeb, tak jak 2

3 je vykazovaný. p. Částečka na toto téma jsme se bavili již na konci loňského roku, když se nedělá údržba zeleně, tak samozřejmě ty ostatní osobní náklady HV zhoršují, je to tak? Ing. Netolička ano. p. Částečka další jednání na toto téma bych nechal na jednání valné hromady. Ing. Vitásek ještě se zeptám, zdá se mi dobrá ta prodejní cena na lesním úseku jedna a dvě. Ing. Netolička my jsme soutěžili cenu dřeva na první čtvrtletí a tady se projevilo to, že s Lesy ČR nebyly uzavřeny smlouvy. To znamená, že byla poptávka po dřevě a cena vyskočila někde, kde už v letošním roce nebude. Vysoutěžilo se to a dělá se to tak, že posílám výzvu k podání návrhu na kupní smlouvu zájemcům o dřevo, pak se to v dozorčí radě vyhodnocuje. Obvykle bereme dvě firmy. Hlavním ukazatelem je pochopitelně nabídnutá cena a druhá je nabídnutá záloha, aby se nestalo, že přijde nějaká firma nebo střelec, který tam dá úplně vynikající ceny a my ho potom půl roku honíme a táháme z něj peníze za dřevo. Na doporučení dozorčí rady jsme tam dali ještě třetí firmu, ta dala vysoké ceny, ale minimální zálohu. Dneska se ukazuje, že ta firma není schopna odebrat od nás skoro nic. Ten podíl, který připadal na tu třetí firmu se rozděluje na ty první dvě. Hospodářský výsledek střediska je daný tím, že jsme vysoutěžili na první čtvrtletí vynikající ceny. Ing. Buš vrátím se k HV loňského roku, je nějaké srovnání např. s rokem 2009? Ing. Netolička z hlavy nevím, ale plus, mínus je to stejné. My jsme měli pouze jednou mínusový výsledek, když jsme převáděli pozemky pod obytnými domy, co byly v základním kapitálu a ty se převáděly na město a díky této účetní operaci asi 4 roky zpět byl HV záporný. Usnesení: R 9/01 1. Rada města bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření za rok 2010 obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. k datu Rada města bere na vědomí bere na vědomí výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. k datu T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník Ing. Marek Netolička 5. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2010 a výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. k datu příloha č. 9/3, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala předběžný výsledek hospodaření za rok 2010 a výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. k datu Ing. Vitásek předběžný HV za rok 2010 činí ,- Kč, to byl výsledek, 3

4 který byl k datu kdy vám byly předloženy materiály. Nejsou tam všechny účetní operace, dle ekonomky ovlivní ty operace HV asi o 100 tis. Kč. Pár dnů zpátky jsem dostal upřesňující a ten rozdíl je 261 tis. Kč. Vypadá to, že HV bude ,- Kč, ten neoficielní. V tabulce porovnání plán, skutečnost a když se podíváte do výkazu zisku a ztráty, jak si vždycky uvádíme vyhodnocení návrh pro potřebu vlastníka, tak tam vyplývá, že reálný HV je ,- Kč, ale je potřeba si uvědomit, že k tomuto číslu je potřeba přičíst 6 mil. Kč a tj. vlastně rozpuštění rezerv, které vytvořili během dvou let, tz. šly do nákladů, ale v roce 2010 je rozpustili, to se nerozpouští do výnosů, ale mínus náklad, tedy je to jako výnos a je to v tom hospodářském výsledku a je to nepeněžní operace, tudíž je třeba tu částku přičíst. Reálný výsledek pro vlastníka je -9,5 mil. Kč. Výsledek ještě zhorší to, že v těch -10,5 mil. Kč je pozitivně ovlivněn těmi 6 mil. Kč rozpuštění rezerv, ale to je jen účetní operace, to nemá vliv na chod firmy jako takový. Ing. Daniš to byla ta zákonná rezerva, kterou jsme dělali kvůli firmě SKANSKA? Ing. Brož ano, to jsme dělali na optimalizaci daňového základu před 2 lety. Ing. Vitásek za určitých okolností se rezerva musí zase rozpustit a když to jde tam do nákladů tak ven to musí jít do výnosů. Ing. Daniš to se teď rozpouští první rok? Ing. Brož rozpouští se tři roky. p. Částečka reálný HV je kolik? Jaká je ztráta? Ing. Vitásek pro potřebu vlastníka ,- Kč za celou společnost ST SERVIS s. r. o.. p. Částečka nyní pojďme po jednotlivých střediscích, krytý bazén. Ing. Vitásek krytý bazén vychází ,- Kč, zimní stadion -635 tis. Kč, koupaliště ,-, Kč, potom střediska CZT je +300 tis. Kč, kotelny 262 tis. Kč, trafostanice ,- Kč, ostatní střediska ,- Kč je to proto, že v nějakém tom seskupeném středisku účtují o rezervách. p. Částečka jak jsme daleko s vodou? Ing. Brož v těchto dnech stojí na koupališti vrtná souprava a vrtá další dvě studny. Celkem budeme mít čtyři. Jedna má vydatnosti asi 2,5 l za vteřinu, ta druhá nevyšla, má jen 0,5 l za vteřinu a je i velký rozdíl ve složení vody. Ta která má velkou vydatnost je perfektně čistá, ta co je blíž ke krytému bazénu zachytává vody srážkové, obsahuje různé minerály a železo. Tu asi ani využívat nebudeme. Nyní děláme další dvě, které jsou ještě blíž k řece a předpokládáme, že budou stejně tak kvalitní jako ta první. Tedy budeme mít tři, budou vyvrtány tento týden a budeme ještě čekat než dodělají projekt propojení. Chceme, aby koupaliště bylo již napouštěno z této vody. Napouštět se bude v květnu. p. Částečka kolik asi ušetříme financí. Ing. Brož záleží jestli již v prvním roce nahradíme tu vodu 100% a nebo ne, když ji nahradíme, tak ušetříme na krytém bazéně nějakých 600 tis. Kč na koupališti dalších 250 tis. Kč. Tedy bude se to blížit 900 tis. Kč za firmu jako celek. Od toho je potřeba odečíst poplatky, které budeme muset zaplatit Povodí Moravy, tedy ten výsledek bych viděl o 100 tis. Kč méně. Pořizovací náklady cca 500 tis. Kč máme za necelý rok zpět. p. Částečka domníval jsem se, že poplatky Povodí Moravy se platí pouze pokud se čerpá voda z Bečvy. Ing. Brož platí se cca 3,- Kč za 1 m 3, nyní platíme přes 30,- Kč, potom to budou pouze ty 3,- Kč. Myslím si, že tady bychom měli pokračovat směrem ke stočnému, kterého se úplně zbavit nemůžeme, ale pokud bychom udělali úpravu na krytém 4

5 bazéně, protože my dnes vypouštíme do kanalizace veškerou vodu, kdybychom ji oddělili (tu sociální tam budeme vypouštět vždycky), ale pokud bychom dokázali oddělit tu technologickou od té sociální, mohli bychom tu technologickou využít jiným způsobem a tam bych viděl šanci ještě na další úsporu. Řekněme nějakých tis. Kč ročně. p. Částečka bavíme se o zalévání fotbalového stadionu? Ing. Brož fotbalový stadion, koupaliště. p. Částečka pokud se týká zavlažování stadionu, to je technologicky nachystáno? Ing. Brož ano. V podstatě jsou dvě věci a je třeba dodělat třetí. Je natažena trubka z koupaliště (tz. odpadní voda z koupaliště), potom mají nataženu trubku ze studny přímo nad krytým bazénem, a kdybychom ještě šli tou cestou oddělení technologií, oddělení vody z krytého bazénu, tak by se musela řešit ještě ta třetí záležitost. p. Částečka to ošetření znamená co? Ing. Brož zase by to byla nějaká operace, která by byla do roka zpátky. Nyní neřeknu přesně co by se muselo propojit, opět by to nemohlo stát víc než jsou roční náklad na stočném. p. Částečka protože je tam chránička pod cestou, která by měla být využita v tomto smyslu. Ing. Brož tou se táhne zatím jedna trubka, tak aby se táhly dvě. Mgr. Trčka a co s vodou v zimním období a na podzim? Ing. Brož to je potřeba domyslet do konce. Mgr. Trčka jaká voda se používá na zimním stadionu? Ing. Brož na zimním stadionu ji nelze použít, na začátku sezóny používáme vodu z vodovodu, tedy tam by se mohlo využít studny, kterou nyní děláme, ale potom při tom provozu vodu do technologie velice náročně upravujeme, to jsou složité systémy. Mohlo by se stát, že bychom poškodili tu technologii. Ing. Buš do rolby se dala použít. Ing. Brož do rolby máme tu, která je ze sněžní jámy. Doplňování ztrát je minimální množství. Ing. Daniš slyšel jsem, že fotbalisti původně tu vodu nechtěli, je to tak? Ing. Brož původně ji brali, potom si udělali nový trávník a přišli s tím, že nemůže být zaléván tak špatnou vodou. p. Částečka o tomto nebudeme vůbec diskutovat. Ing. Brož ještě bych se vrátil k diskusi o roce 2010, předpokládám, že na VH se to bude diskutovat ještě podrobněji. Chtěl jsem jenom říci, že ve srovnání s tím co bylo plánováno na krytém bazénu jsme dosáhli cca o 500 tis. Kč lepší, co se týče firmy jako celek je ten výsledek lepší cca o 4,5 mil. Kč, ale to není tím, že bychom ty peníze fyzicky vydělali, to je spíše finančními operacemi, ale ten krytý bazén to jsou skutečné peníze. Co se týká výsledku za leden letošního roku, tak byl extrémně dobrý, dosáhli jsme asi o 400 tis. Kč lepšího výsledku. Leden byl pro nás extrémně příznivý, bylo špatné počasí. Projevilo se to i při veřejném bruslení na zimním stadionu. V lednu bylo o 3 tis. více lidí než vloni. Na krytém bazénu vznikla odborová organizace, nejprve měla zastupovat všechny zaměstnance, ale nakonec to tak nedopadlo a jsou tam jen lidé zařazení do hospodářského střediska - krytý bazén. Vedu s nimi již měsíc kolektivní vyjednávání, měli velmi bujné požadavky, ze kterých nyní postupně slevují, naše stanoviska se sbližují. Zatím jsem udělal jediný ústupek, a to že jsem souhlasil, že stravenky budou zaměstnancům poskytovány za stejných podmínek jako má MěÚ. Ing. Studeník jak to vypadá s tržbami za prodej čipů, ty tržby klesají. 5

6 Odešel: p. Částečka (4) Ing. Brož upřímně řečeno už to nesleduji, ale cca 15 tis. kusů by mělo být prodaných. Ještě asi všichni nevíte, přihlásili jsme se do soutěže Aquapark desetiletí. Výsledky budou známy ve čtvrtek večer. Přišel: p. Částečka (5) Usnesení: R 9/02 1. Rada města bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření za rok 2010 obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. k datu Rada města bere na vědomí výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. k datu T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník Ing. Jiří Brož Odešel: p. Částečka (4) 6. Zařazení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši ,80 Kč příloha č. 9/4.1., předkládá Ing. Studeník Rada města projednala zařazení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši ,80 Kč bez připomínek. Usnesení: R 9/03 1. Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,80 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Králova 380, Valašské Meziříčí, IČ: na realizaci projektu "Inovace výuky ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí". 2. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši ,22 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem , ve výdajové části u Příspěvkových organizací na orj. 3, oddílu ( ) 3113, položce 5331, org ZŠ Vyhlídka neinv. dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - (Inovace výuky), ÚZ Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši ,58 Kč, a to následovně: 6

7 v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem , ve výdajové části u Příspěvkových organizací na orj. 3, oddílu ( ) 3113, položce 5331, org ZŠ Vyhlídka neinv. dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - (Inovace výuky), ÚZ Ing. Zdeněk Studeník 7. Zařazení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši ,40 Kč příloha č. 9/4.2., předkládá Ing. Studeník Rada města projednala zařazení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši ,40 Kč bez připomínek. Usnesení: R 9/04 1. Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,40 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, se sídlem Poličná 276, Valašské Meziříčí, IČ: na realizaci projektu "Moderní škola 2010". 2. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši ,21 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem , ve výdajové části u Příspěvkových organizací na orj. 3, oddílu ( ) 3113, položce 5331, org ZŠ Poličná neinv. dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - (Moderní škola 2010), ÚZ Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši ,19 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem , ve výdajové části u Příspěvkových organizací na orj. 3, oddílu ( ) 3113, položce 5331, org ZŠ Poličná neinv. dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - (Moderní škola 2010), ÚZ Ing. Zdeněk Studeník 7

8 8. Zařazení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, Ministerstva práce a sociálních věcí Projekt Obec přátelská celé rodině do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši ,- Kč příloha č. 9/4.3., předkládá Ing. Studeník Rada města projednala zařazení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, Ministerstva práce a sociálních věcí Projekt Obec přátelská celé rodině do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 ve výši ,- Kč bez připomínek. Usnesení: R 9/05 1. Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši ,- Kč na realizaci projektu "Valašské Meziříčí - město přátelské rodinám". 2. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ve výdajové části u orj. 4, oddílu ( ) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OÚPSŘRR celkem (v rozpisu výdajů na orj. 4, oddíl ( ) 4339, položce 5169, org. 534 Ostatní sociální péče a pomoc rodině Valašské Meziříčí - město přátelské rodinám - dotace). Ing. Zdeněk Studeník 9. Rozpočtová opatření - přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 u orj. 1 OOZ příloha č. 9/4.4., předkládá Ing. Studeník Rada města projednala rozpočtová opatření - přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 u orj. 1 OOZ bez připomínek. Usnesení: R 9/06 Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 celkem ve výši 3.600,- Kč, a to následovně: 2.687,- Kč z orj. 1, oddílu ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5011, org Platy pracovníků) na orj. 1, oddíl ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků MěÚ), 671,- Kč z orj. 1, oddílu ( ) Výdaje na činnost místní správy 8

9 u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5031, org Sociální pojištění) na orj. 1, oddíl ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5031, org Sociální pojištění), 242,- Kč z orj. 1, oddílu ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5032, org Zdravotní pojištění) na orj. 1, oddíl ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5032, org Zdravotní pojištění). Ing. Zdeněk Studeník 10. Rozpočtová opatření - přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 u orj. 3 OŠKS příloha č. 9/4.5., předkládá Ing. Sutdeník Rada města projednala rozpočtová opatření - přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 u orj. 3 OŠKS bez připomínek. Usnesení: R 9/07 Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč u Příspěvkových organizací z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 5331, org Přísp. školám na žáky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 5331, org ZŠ Žerotínova - příspěvek na asistenta pro postižené dítě, ,- Kč u Příspěvkových organizací z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 5331, org Přísp. školám na žáky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 5331, org ZŠ Masarykova - příspěvek na integraci žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ing. Zdeněk Studeník 11. Žádost Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí o finanční příspěvek ve výši ,- Kč příloha č. 9/4.6., předkládá Ing. Studeník Rada města projednala žádost Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí o finanční příspěvek ve výši ,- Kč. 9

10 PhDr. Medková kolik stojí nové varhany, samozřejmě je mi jasné, že tyto mají historickou hodnotu. Ing.Studeník původní cena byla ,- Kč, rada řekla, že uhradí 1/3 nákladů. Náklady se navýšily o 500 tis. Kč. Buš varhany se stále ještě opravují? Ing. Studeník myslím si, že jsou opravené, ale stále nejsou zaplacené. Opravy začaly v roce 2008 zaplatili jsme jednu polovinu, druhou polovinu v roce V roce 2010 nám pan farář napsal, že oprava byla nákladnější, byl to obdobný dopis jako máte nyní před sebou. Částka byla oproti smlouvě navýšena o 870 tis. Kč, protože tam jsou zahraniční komponenty. Záleží jak se k tomu postavíte nově. Usnesení: R 9/08 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí, se sídlem Křížkovského 60/8, Valašské Meziříčí, IČ: na generální opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Ing. Zdeněk Studeník Přišel: p. Částečka (5) 12. Projednání výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2010 příloha č. 9/4.7., předkládá Ing. Studeník Rada města projednala projednání výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2010 bez připomínek. Usnesení: R 9/09 1. Rada města bere na vědomí zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků za rok Rada města ukládá tajemníkovi učinit kroky k zajištění navržených opatření vyplývajících ze zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků za rok Ing. Zdeněk Studeník 13. Žádost o znovuprojednání otázky pojmenování nově vzniklých ulic v lokalitě "Beskydská vyhlídka" příloha č. 9/5, předkládá Ing. Plevová Rada města projednala žádost o znovuprojednání otázky pojmenování nově vzniklých ulic v lokalitě "Beskydská vyhlídka" bez připomínek. 10

11 Usnesení: R 9/10 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města opětovně se zabývat pojmenováním nově vzniklých ulic v lokalitě "Beskydská vyhlídka". Ing. Hana Plevová proti 1 (Ing. Daniš) 14. Prodej osobního motorového vozidla zn. Škoda Fabia combi příloha č. 9/6, předkládá Bc. Vašut Rada města projednala prodej osobního motorového vozidla zn. Škoda Fabia combi bez připomínek. Usnesení: R 9/11 1. Rada města revokuje usnesení č. R 101/70 ze dne 21. září 2010 o prodeji ojetého motorového vozidla městské policie formou on-line výběrového řízení, a to tak, že jej v plném rozsahu ruší. 2. Rada města schvaluje prodej ojetého motorového vozidla městské policie zn. Škoda Fabia combi 1.2 HTP, registrační značka 1Z1 3202, rok výroby 2003, stav tachometru km, panu xxx xxx za částku ,- Kč na podkladě kupní smlouvy. Bc. Roman Vašut 15. Smlouva o zajištění školení a ubytování příloha č. 9/7, předkládá Bc. Vašut Rada města projednala Smlouvu o zajištění školení a ubytování bez připomínek. Usnesení: R 9/12 Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění školení a ubytování mezi Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Bc. Roman Vašut 11

12 JUDr. Ivánek do smlouvy je třeba doplnit doložku z usnesení RM dnešního dne a od než se dá k podpisu starostovi. Bc. Vašut v letošním roce bych chtěl provést prodej starých a nákup nových zbraní. Současné již nevyhovují, mají značný počet nástřelů (12-13 let staré). Dostal jsem nabídku ze Zbrojovky Uherský Brod, která nám jako výrobce nabízí velmi výhodnou cenu nákupní, cca o 4 tis. Kč levněji než je běžná cena na trhu a zároveň nabízí odkup starých, což je velmi výhodné, protože si nedovedu představit jak bychom našich 33 ks zbraní prodávali. Obchod by byl zhruba ve výši 150 tis. Kč, což je nutné vycházet ze směrnice města zakázka malého rozsahu. Je nutno mít tři nabídky a nebo on-line výběrové řízení. Myslím si, že v současné době není v republice nabídka, která by tuto předčila. Chci požádat zda by mohla RM přijmout usnesení o schválení, abych nemusel řešit výběrové řízení přes e-aukci. Dle Mgr. Rapantová může výjimku ze směrnice udělit rada. p. Částečka ano, ale to se bude chovat malinko jinak. Nemyslel jsem si, že to budeme projednávat dneska, chtěl bych u tohoto klasický materiál, ve kterém popíšete to, co jste nám tady řekl. Myslím si, že i přesto budeme chtít tři nabídky písemné. Nebavme se o on-line výběrovém řízení, to je asi nesmysl, ale poptejte i ostatní. Předložte na RM JUDr. Ivánek další otázkou je zda je s tímto počítáno v rozpočtu. Bc. Vašut ano. 16. Vydání návrhu změny č. 76 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí opatřením obecné povahy příloha č. 9/8, předkládá Ing. arch. Vávrová Rada města projednala vydání návrhu změny č. 76 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí opatřením obecné povahy bez připomínek. Usnesení: R 9/13 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města konstatovat ověření souladu s ust. 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 76 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu a vydat ve smyslu ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ust. 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy č. 8/ změnu č. 76 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí. Ing. arch. Dagmar Vávrová 12

13 17. Výpověď z nájmu bytu příloha č. 9/9.1., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala výpověď z nájmu bytu bez připomínek. Usnesení: R 9/14 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem městského bytu na ulici Jičínská ve Valašském Meziříčí Výpovědí dle ust. 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku, a to bez práva na zajištění bytové náhrady panu xxx xxx. 18. Prodloužení nájemních smluv v městských bytech příloha č. 9/9.2., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala prodloužení nájemních smluv v městských bytech bez připomínek. Usnesení: R 9/15 Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv v městských bytech dle přílohy č. 1 (přílohy č. 1 předloženého materiálu) se zapracováním rozhodčí doložky. Úkol : pro Mgr. Trampotovou zpracovat do příští Rady města možnost přemístění a přestěhování bytového domu na Mikoláše Alše na ubytovnu. 19. Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2858/4 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město příloha č. 9/10.1., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2858/4 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. 13

14 Usnesení: R 9/16 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 2858/4 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 20. Prodej části pozemku p. č. 244/1 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 9/10.2., předkládá Mgr. Trampotová p. Částečka prosím o stažení. = staženo z jednání = 21. Žádost společnosti ZAJONC s. r. o. o prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 172/9 o výměře m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 612 o výměře 5m 2,vše v k. ú. Lhota u Choryně příloha č. 9/10.3., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost společnosti ZAJONC s. r. o. o prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 172/9 o výměře m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 612 o výměře 5m 2,vše v k. ú. Lhota u Choryně bez připomínek. Usnesení: R 9/17 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 172/9 o výměře m2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 612 o výměře 5m2, vše v k. ú. Lhota u Choryně společnosti ZAJONC s. r. o., se sídlem Heřmánky 317, IČ: , za cenu 100,- Kč/m2 za účelem výstavby rodinného domu ve smyslu usnesení č. Z 27/03 ze dne : Z důvodu zabezpečení dosažení účelu prodeje pozemků města, které jsou ve vlastnictví města a jsou prodávány pro stavbu domů či podnikatelských subjektů, bude ze strany města postupováno tak, že po schválení prodeje Zastupitelstvem města bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kde prodej pozemků bude podmíněn tím, že budoucí kupující je povinen do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zahájit stavbu vybudováním základové konstrukce stavby do kóty 0. Budoucí kupující je povinen pozemek řádně udržovat a zabránit vytvoření nepovolené skládky odpadů na tomto pozemku. Přesné výměry a nová p. č. jsou stanoveny dle GPL č / Rada města schvaluje pronájem nově vytvořeného pozemku p. č. 172/9 o výměře m2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 612 o výměře 5m2 vše v k. ú. Lhota u Choryně společnosti ZAJONC s. r. o., se sídlem Heřmánky 317, IČ: za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu určitou do doby 14

15 vybudování základové konstrukce do kóty 0, max. však na dva roky od účinnosti nájemní smlouvy dle předloženého návrhu. 22. Žádost společnosti ZAJONC s. r. o. o prodej pozemku p. č. 187/11 o výměře m 2 a pozemku p. č. 187/1 o výměře m 2, vše v k. ú. Lhota u Choryně příloha č. 9/10.4., předkládá Mgr. Tramoptová Rada města projednala žádost společnosti ZAJONC s. r. o. o prodej pozemku p. č. 187/11 o výměře m 2 a pozemku p. č. 187/1 o výměře m 2, vše v k. ú. Lhota u Choryně bez připomínek. Usnesení: R 9/18 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 187/11 o výměře m 2 a pozemku p. č. 187/1 o výměře m 2, vše v k. ú. Lhota u Choryně společnosti ZAJONC s. r. o., se sídlem Heřmánky 317, IČ: , za cenu 120,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 23. Revokace usnesení č. 44/30 ze dne na prodej pozemku p. č. 975/15 o výměře m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 9/10.5., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala revokaci usnesení č. 44/30 ze dne na prodej pozemku p. č. 975/15 o výměře m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou bez připomínek. Usnesení: R 9/19 Rada města revokuje své usnesení č. 44/30 ze dne a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se textem novým takto: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 22/50 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší v plném rozsahu. 15

16 24. Žádost společnosti REBOUND, s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 100/1 v k. ú. Poličná o výměře 5 m 2, části pozemku p. č. 854/1 o výměře 5 m 2 a části pozemku p. č. 890/1 o výměře 10 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro účely umístění reklamního billboardu příloha č. 9/10.6., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost společnosti REBOUND, s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 100/1 v k. ú. Poličná o výměře 5 m 2, části pozemku p. č. 854/1 o výměře 5 m 2 a části pozemku p. č. 890/1 o výměře 10 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro účely umístění reklamního billboardu. Ing. Daniš osobně mi billboardy nevadí, ale v té Poličné by měl být za cedulí Valašské Meziříčí. p. Částečka prověřit a pokud to půjde zkusit posunout. PhDr. Medková na jak dlouho bude pronájem. Mgr. Trampotová záleží na nás, zatím vyhlašujeme záměr, asi bychom dali na dobu neurčitou s nějakou výpovědní lhůtou. Usnesení: R 9/20 Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 100/1 o výměře 5 m 2 v k. ú. Poličná, části pozemku p. č. 854/1 o výměře 5 m2 a části pozemku p. č. 890/1 o výměře 10 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou. 25. Žádost Mateřského centra Valašské Meziříčí - EMCÉČKO o pronájem části pozemku p. č. 2563/4 o výměře cca 950 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město příloha č. 9/10.7., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost Mateřského centra Valašské Meziříčí - EMCÉČKO o pronájem části pozemku p. č. 2563/4 o výměře cca 950 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. p. Částečka navrhuji, pojďme to pronajmout. Usnesení: R 9/21 Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 2563/4 o výměře cca 950 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle upraveného návrhu. zdržel se 1 (PhDr. Medková) 16

17 26. Pronájem nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/122 o výměře 737 m 2 a pozemku p. č. 2133/31 o výměře 987 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město příloha č. 9/10.8., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala pronájem nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/122 o výměře 737 m 2 a pozemku p. č. 2133/31 o výměře 987 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 9/22 1. Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 2133/31 o výměře 987 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město společnosti FP Technologies group s. r. o., se sídlem Janáčkova 653/2, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu 1% z kupní ceny pozemku za rok na dobu určitou do doby vybudování základové konstrukce do kóty 0, maximálně však na 2 roky od účinnosti nájemní smlouvy dle předloženého návrhu. Přesná výměra je stanovena dle GPL č / Rada města schvaluje pronájem nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/122 o výměře 737 m2 v k. ú. Valašské Meziříčí město panu xxx xxx za cenu 1% z kupní ceny pozemku za rok na dobu určitou do doby vybudování základové konstrukce do kóty 0, maximálně však na 2 roky od účinnosti nájemní smlouvy dle předloženého návrhu. Přesná výměra je stanovena dle GPL č / Prodej části pozemku p. č. 244/1 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 9/10.9., předkládá Mgr. Trampotová Mgr. Trampotová stahuji dobrovolně. Pan xxx včera volal a žádost stáhl, tedy není co projednávat. = staženo z jednání = 28. Žádost pana Jaromíra Křížka o změnu Smlouvy o nájmu ze dne zúžení nájmu o místnost č. 30 o výměře 78,42m 2 v budově č. p. 250 na ulici Křižná ve Valašském Meziříčí příloha č. 9/10.10., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost pana Jaromíra Křížka o změnu Smlouvy o nájmu ze 17

18 dne zúžení nájmu o místnost č. 30 o výměře 78,42m 2 č. p. 250 na ulici Křižná ve Valašském Meziříčí bez připomínek. v budově Usnesení: R 9/23 Rada města neschvaluje změnu Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Jaromírem Křížkem, místo podnikání Poličná 309, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. zdržel se 1 (Ing. Buš) 29. Žádost pana Jana Spáčila o pronájem nebytových prostor místnosti č. 8 o výměře 19,14 m 2 a WC o výměře 1,52 m 2 v objektu č. p. 250 na ulici Křižná ve Valašském Meziříčí příloha č. 9/10.11., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost pana Jana Spáčila o pronájem nebytových prostor místnosti č. 8 o výměře 19,14 m 2 a WC o výměře 1,52 m 2 v objektu č. p. 250 na ulici Křižná ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 9/24 Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor místnosti č. 8 o výměře 19,14 m 2 a WC o výměře 1,52 m 2 v objektu č. p. 250 na ulici Křižná ve Valašském Meziříčí panu Janovi Spáčilovi, místo podnikání Soudní 1221, Valašské Meziříčí, IČ: , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle podmínek AVAL spol. s r. o. dle předloženého návrhu. 30. Žádost Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace o pronájem nebytových prostor kanceláře č. 704 o výměře 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí příloha č. 9/10.12, předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace o pronájem nebytových prostor kanceláře č. 704 o výměře 18

19 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 9/25 Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor kanceláře č. 704 o výměře 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí Technickým službám města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, se sídlem, Zašovská 784, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1,- Kč/měsíc, dle podmínek AVAL spol. s r. o. a dle předloženého návrhu. 31. Žádost Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor kanceláře č. 706 a kanceláře č. 707 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí příloha č.9/10.13., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor kanceláře č. 706 a kanceláře č. 707 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 9/26 Rada města schvaluje snížení nájemného na 1,- Kč/měsíc za pronájem nebytových prostor kanceláře č. 706 a kanceláře č. 707 v administrativní budově na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí Technickým službám města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: dle předloženého návrhu. 32. Žádost Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace o pronájem nebytového prostoru garáže č. 7 o výměře 58,5 m 2 v provozní budově č. p na ulici Nerudova ve Valašském Meziříčí příloha č. 9/10.14., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost Technických služeb města Valašské Meziříčí, 19

20 příspěvkové organizace o pronájem nebytového prostoru garáže č. 7 o výměře 58,5 m 2 v provozní budově č. p na ulici Nerudova ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 9/27 Rada města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru garáže č. 7 o výměře 58,5 m 2 v provozní budově č. p na ulici Nerudova ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 33. Žádost paní xxx xxx o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem pozemku p. č. 292 o výměře 112 m 2 v k. ú. Krhová pozemek k zemědělským účelům příloha č. 9/10.15., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost paní xxx xxx o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem pozemku p. č. 292 o výměře 112 m 2 v k. ú. Krhová pozemek k zemědělským účelům bez připomínek. Usnesení: R 9/28 Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na pronájem části pozemku p. č. 292 o výměře 112 m 2 v k. ú. Krhová dohodou, ke dni Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem reklamní plochy na reklamním stánku na autobusovém nádraží ve Valašském Meziříčí, pozemek p. č. 1041/1 v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 9/10.16., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem reklamní plochy na reklamním stánku na autobusovém nádraží ve Valašském Meziříčí, pozemek p. č. 1041/1 v k. ú. Krásno nad Bečvou bez připomínek. 20

21 Usnesení: R 9/29 Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Prvním Inovačním a Rozvojovým Občanským Sdružením - organizační jednotkou Valašské Meziříčí, se sídlem Krhová 150, Valašské Meziříčí, IČ: na pronájem reklamní plochy na reklamním stánku na autobusovém nádraží ve Valašském Meziříčí, pozemek p. č. 1041/1 v k. ú. Krásno nad Bečvou dohodou ke dni Žádost společnosti VSACAN TOUR, s. r. o. na pronájem reklamní plochy č. 3 na reklamním stánku na autobusovém nádraží ve Valašském Meziříčí, pozemek p. č. 1041/1 v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 9/10.17, předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost společnosti VSACAN TOUR, s. r. o. na pronájem reklamní plochy č. 3 na reklamním stánku na autobusovém nádraží ve Valašském Meziříčí, pozemek p. č. 1041/1 v k. ú. Krásno nad Bečvou bez připomínek. Usnesení: R 9/30 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na pronájem reklamní plochy č. 3 na reklamním stánku na autobusovém nádraží ve Valašském Meziříčí umístěné na pozemku p. č. 1041/1 v k. ú. Krásno nad Bečvou společnosti VSACAN TOUR, s. r. o., se sídlem Smetanova 900, Vsetín, IČ: dle předloženého návrhu. Výše nájemného činí 2.400,- Kč/rok + DPH. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 36. Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na nebytový prostor místnost č. 12 o výměře 43,10 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec příloha č. 9/10.18., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na nebytový prostor místnost č. 12 o výměře 43,10 m 2 a poměrné části společných prostor 21

22 v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec bez připomínek. Odešel: Mgr. Trčka (4) Usnesení: R 9/31 1. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem xxx xxx na nebytový prostor - místnost č. 12 o výměře 43,10 m 2 v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle čl Smlouvy o nájmu ze dne dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem na nebytový prostor místnost č. 12 o výměře 43,10 m 2 a poměrnou část společných prostor v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec dle předloženého návrhu. 37. Revokace usnesení č. 90/21 ze dne , usnesení č. 92/74 ze dne , bodu 1, bodu 2, bodu 3 a bodu 4 a usnesení č. 94/50 ze dne , bodu 1, bodu 2, bodu 3 - Pronájem nebytových prostor - místnosti č. 04 o výměře 24,2 m2, místnosti č. 12 o výměře 43,10 m 2 a místnosti č. 06 o výměře 57 m 2 v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec příloha č. 9/10.19., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala revokace usnesení č. 90/21 ze dne , usnesení č. 92/74 ze dne , bodu 1, bodu 2, bodu 3 a bodu 4 a usnesení č. 94/50 ze dne , bodu 1, bodu 2, bodu 3 - Pronájem nebytových prostor - místnosti č. 04 o výměře 24,2 m2, místnosti č. 12 o výměře 43,10 m2 a místnosti č. 06 o výměře 57 m 2 v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec bez připomínek. Usnesení: R 9/32 1. Rada města revokuje své usnesení č. 90/21 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší v plném rozsahu 2. Rada města revokuje své usnesení č. 92/74 ze dne , a to tak, že se původní text bodu 1, bodu 2, bodu 3 a bodu 4 ruší v plném rozsahu. 3. Rada města revokuje své usnesení č. 94/50 ze dne , a to tak že se původní text usnesení bodu 1, bodu 2 a bodu 3 ruší v plném rozsahu. Přišel: Mgr. Trčka (5) 22

23 38. Žádost společnosti NEW PUBS s. r. o. o výpůjčku pozemku p. č. 1545/33 o výměře 56 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město příloha č. 9/10.20, předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost společnosti NEW PUBS s. r. o. o výpůjčku pozemku p. č. 1545/33 o výměře 56 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 9/33 Rada města vyhlašuje záměr na výpůjčku pozemku p. č. 1545/33 o výměře cca 56 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 39. Výkup pozemku p. č. 424/6 o výměře 635 m 2 a pozemku p. č. 424/8 o výměře 369 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 9/10.21., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala výkup pozemku p. č. 424/6 o výměře 635 m 2 a pozemku p. č. 424/8 o výměře 369 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou bez připomínek. Usnesení: R 9/34 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 424/6 o výměře 635 m 2 a pozemku p. č. 424/8 o výměře 369 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou od manželů xxx xxx a xxx xxx xxx za cenu 460,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 40. Smlouva o zřízení věcného břemene umístění a provozování zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 293/69 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Valašské Meziříčí, Krásno n/b MOBIKO NNK příloha č. 9/10.22, předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala smlouva o zřízení věcného břemene umístění a provozování zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 293/69 v k. ú. 23

24 Krásno nad Bečvou pro stavbu Valašské Meziříčí, Krásno n/b MOBIKO NNK bez připomínek. Usnesení: R 9/35 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení kabelového zemního vedení NN pro stavbu Valašské Meziříčí, Krásno n/b MOBIKO NNK, jeho opravy a údržby na pozemku p. č. 293/69 v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín Děčín IV Podmokly, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 293/69 v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování energetického zařízení zemního kabelového vedení NN pro stavbu Valašské Meziříčí, Krásno n/b MOBIKO NNK, jeho opravy a údržby. Věcné břemeno je vymezeno dle GPL č /2010. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 41. Žádost manželů xxx a xxx xxx o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemku p. č. 418 v k. ú. Krhová pro stavbu Likvidace splaškových odpadních vod z novostavby RD na pozemku p. č. 1331/2 v k. ú. Krhová příloha č. 9/10.23., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala žádost manželů xxx a xxx xxx o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemku p. č. 418 v k. ú. Krhová pro stavbu Likvidace splaškových odpadních vod z novostavby RD na pozemku p. č. 1331/2 v k. ú. Krhová bez připomínek. Usnesení: R 9/36 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace pro stavbu Likvidace splaškových odpadních vod z novostavby RD na pozemku p. č. 1331/2 v k. ú. Krhová, její opravy a údržby na pozemku p. č. 418 v k. ú. Krhová mezi manžely xxx a xxx xxx, jako oprávněnými z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 418 v k. ú. Krhová právo umístění a 24

25 provozování splaškové kanalizace pro stavbu Likvidace splaškových odpadních vod z novostavby RD na pozemku p. č. 1331/2 v k. ú. Krhová, její opravy a údržby. Věcné břemeno je vymezeno dle GPL č /2011. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH. 42. Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 172/7 v k. ú. Lhota u Choryně příloha č. 9/10.24., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala smlouvu o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 172/7 v k. ú. Lhota u Choryně bez připomínek. Usnesení: R 9/37 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 172/7 v k. ú. Lhota u Choryně ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 172/9 a p. č. 172/8, vše v k. ú. Lhota u Choryně dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 43. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 499, pozemku p. č. 505/1, pozemku p. č. 746, pozemku p. č. 755/1, pozemku p. č. 755/2, pozemku p. č. 762/1 a pozemku p. č. 1486/2, vše v k. ú. Křivé příloha č. 9/10.25., předkládá Mgr. Trampotová Rada města projednala smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 499, pozemku p. č. 505/1, pozemku p. č. 746, pozemku p. č. 755/1, pozemku p. č. 755/2, pozemku p. č. 762/1 a pozemku p. č. 1486/2, vše v k. ú. Křivé bez připomínek. Usnesení: R 9/38 Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování zemního kabelového vedení NN, jeho opravy a údržby na pozemku p. č. 499, pozemku p. č. 505/1, pozemku p. č. 746, pozemku p. č. 755/1, 25

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice)

Zápis. z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice) Zápis z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice) Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis. z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková -

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Pohořalý

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena Medková

Více

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti rady obce č. 4, 5, 6. 3) Nabídka

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Paní primátorka zahájila 7. mimořádnou

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky.

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky. VÝPIS ZE ZÁPISU ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY č. 46 z 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka,

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Dana Kozáková, Marcela Pekařová Hosté: viz. prezenční listina Zasedání

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo 356/2014 RM bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis č. 1/2010/23 ze zasedádání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 24.2.2010

Zápis č. 1/2010/23 ze zasedádání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 24.2.2010 Zápis č. 1/2010/23 ze zasedádání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 24.2.2010 Přítomni: 10 členů ZM Krucemburk Omluveni: Jaroslava Pecinová, Petr Dostál, Ing. Jiří Kasal, Jan Valecký, Ing.

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 7 /2011 konané dne 17.5.2011 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /, v čase 18:20 odešel p. Mádle Omluveni : pan

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 109 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 10.9.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele Ing.Vrba Jaroslav Vraný Jiří Hilmarová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více