Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!"

Transkript

1 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé firmy Zabezpečení privátních sítí

2 Zúčastněte se soutěže o Kč! Více na Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! BOOM TISK, spol. s r. o. si vám dovoluje nabídnout zcela nový způsob výroby vašich direct mailových materiálů. Na českém trhu se jedná o jedinečnou technologii, která vám umožní dosáhnout mnoha výhod: - nové, kreativní zpracování, které zaujme spotřebitele, - nižší finanční náklady na výrobu direct mailu (o cca %), - strojová výroba, která je rychlá a spolehlivá a odstraňuje problémy s lidským faktorem, - široká škála možností zpracování, - komplexní zajištění výroby pod jednou střechou. Při jednom průchodu tímto zařízením může stroj provést na předtištěných arších (až do formátu B1) následující operace: - až 12 lomů, - personalizace na dvou místech (např. adresa+čárový kód, číslování) v rozlišení až 600 dpi!, - perforace, řezání, - taktovací perforace, řezání, - zdvojení papíru pro výrobu tvrdé odpovědní karty, - lepení odpovědní obálky disperzním lepidlem, - vlepování kartiček, pohledů, - nanášení non-permanentního lepidla hot-melt. BOOM TISK, spol. s r.o. Ovčárecká 516, Kolín - Sendražice tel.: , fax:

3 RP 4/2003 Úvodník Evropská unie a polygrafie V příštím roce nás čeká vstup do Evropské unie. Po něm bude v polygrafii, stejně jako v jiných odvětvích, více konkurence, ale také více příležitostí. Samozřejmě ti z nás, kteří podnikají v příhraničních oblastech, budou mít příležitostí více. Ten, kdo si již obchodování úspěšně vyzkoušel, se na vstup těší, ale existuje řada dalších, kteří cítí jisté obavy. Toto společenství klade velký důraz na problematiku středního podnikání a vynakládá na ni nemalé finanční prostředky. U nás je zatím bohužel velmi špatná informovanost o budoucích možnostech dotační politiky. Doufejme ale, že se to v nejbližší době změní. Evropská unie například již před několika lety založila fond na podporu malých a středních podniků. Jeho úkolem je podpora příhraničních oblastí formou grantů na rozběh nové firmy nebo na rozvoj již existujících firem. Celá tato problematika spadá pod Centrum pro regionální rozvoj při Ministerstvu pro místní rozvoj. Důležitá je také koncepční příprava. Uplatnit se na trzích v tomto společenství se určitě dá bez ohledu na to, jak velká jste firma. Jde o to, nebát se učinit první krok a pokusit se prorazit. Pro pomoc se můžeme obrátit například na Evropskou chartu malých a středních podniků, která může poskytnout srovnání s vnitřním trhem Evropské unie. Ti z nás, kteří jsou již připraveni, můžou vstupem jen získat. Zajisté je potřeba ještě hodně věcí vykonat a překonat. Měli bychom se již dnes zamyslet nad strategií prodeje na těchto trzích. To ale nestačí. Hlavně vláda a parlament musí co nejdříve reformovat právně-podnikatelské prostředí, jež nás malé a střední podnikatele již dlouhou dobu trápí. Dále musí být vytvořen pro všechny dostupný a zcela jasný systém, který bude informovat, co pro nás může Evropská unie udělat. Jestliže jsme již jednou většinově vyslovili své ANO, musíme všichni udělat maximum pro to, aby náš vstup byl odrazovým můstkem pro nové možnosti. Miroslav Ševčík Point CZ s. r. o. Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o. Společnost je zapsána u městského soudu Praha, oddíl C, vložka Tiskovina je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E Manažer projektu: Pavel Svítek; vedoucí vydání: Patrik Thoma; adresa: Hollarovo nám. 11, Praha 3; Tel.: , , Fax: ; cena výtisku 35 Kč/45 Sk Sazba: Bohunka Třešňáková, litografie, tisk a knihařské zpracování: PBtisk s.r.o., laminace obálky: Achilles Papierveredelung, spol. s r.o. 1

4 Podklady RP 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu Barevné úpravy Polygra Brno s novou linkou Brněnská tiskárna Polygra Brno nově nainstalovala integrovanou modulární výrobní linku pro kompletní zpracování šité vazby V1 včetně trojřezu. Linka s označením StitchLiner se skládá ze dvou vertikálních snášecích věží, z nichž každá má deset stanic. Celé zařízení poskytuje maximální výkon brožur za hodinu, přičemž u menších formátů lze využít zpracování dvojprodukce. Pomocí linky StitchLiner se dají zpracovat brožury do rozměru 312 x 230 mm. Velikost zpracovávaných archů se může pohybovat od 140 x 206 až po 350 x 500 mm, maximální tloušťka brožury je 10 mm. Nový skener CanoScan 3200F Nový přírůstek v oblasti plochých skenerů má společnost Canon, která představila model CanoScan 3200F, umožňující mimo jiné skenování filmů. Zařízení pracuje s maximálním optickým rozlišením x dpi při 48-bitové hloubce barev. Mezi přednosti nového skeneru patří vysoká rychlost skenování jedné strany ve formátu A4 při rozlišení 600 dpi trvá pouhých 15 sekund. CanoScan 3200F je vybaven technologií QARE Level 2, jež má za úkol automaticky odstraňovat prach a škrábance z naskenovaných lesklých originálů. Skener se dodává s celou řadou aplikací, jako je například ArcSoft PhotoStudio 5.5 pro úpravy obrázků či OmniPage SE 2.0 sloužící k přeměně naskenovaného textu do rozpoznatelných textových dat. Po základních úpravách gradace a ostrosti přicházejí na řadu metody, zaměřené na barevné korekce. Dva dále popsané postupy pomohou zmírnit většinu běžných potíží. Zřejmě nejčastějším problémem barevných obrázků jsou barevné posuny, a to jak v určitém omezeném spektru, tak i posuny celkové, zasahující všechny barevné odstíny (barevný nádech). S oběma typy problémů se lze setkat v prvé řadě u skenovaných obrázků, kde se může sečíst barevná chyba původního podkladu a skeneru. Fotografie z moderních digitálních fotoaparátů bývají barevně vyrovnanější (byť je to i otázka kvality konkrétního modelu), velmi zde ale záleží na kvalitě a způsobu osvětlení, při kterém je snímek pořízen. Přes kvalitní algoritmy vyrovnání vlivu osvětlení (tzv. balance bílé barvy) proto mohou i digitální fotografie relativně snadno získat nežádoucí barevný nádech. Barevný kruh Znalost vztahů v barevném kruhu je pro grafika klíčová. nám jde o princip skládání, o základní odstíny; jak víme, ve skutečnosti barevné kolo zachycuje jen část barevného spektra, protože zanedbáváme jasovou složku barev. Barevný kruh umožňuje pochopit, jakou změnu v obrázku vyvolají změny jednotlivých primárních barev, a také jak se vzájemně ovlivňují posuny RGB a CMY barev. Názorně rovněž ukazuje, že stejného barevného podání lze docílit více různými barevnými zásahy. Pro vysvětlení si například ukážeme postupy, jak v celkovém podání obrázku ubrat (snížit podíl) červenou barvu. V CMYK obrázku je za prvé možné přidat opačnou barvu azurovou složku (Cyan), snížení podílu červené ale docílíme i ubráním podílu žluté složky (Yellow) a purpurové složky (Magenta). Při práci s RGB obrázkem dosáhneme snížení podílu červené barvy přidáním zelené složky (Green) a modré složky (Blue); poslední možností je v tomto případě ubrat přímo v barevné složce R (Red). V praxi se často osvědčuje jednotlivé možnosti kombinovat, díky čemuž jsou lépe zachovány jasové poměry v obráz- Digitální fotoaparáty od Fujifilmu Hned několik nových digitálních fotoaparátů představila společnost Fujifilm. Mezi nejzajímavější novinky patří nový výkonný digitální fotoaparát s objektivem Fujinon s desetinásobným optickým zoomem, který nese označení FinePix S5000. Nové zařízení disponuje maximálním rozlišením 3,1 miliónu efektivních bodů, které umožňuje zapisovat snímky v rozlišení až 6 miliónů bodů ve formátech RAW a JPEG. Data jsou již u této společnosti standardně Při barevných korekcích je důležité mít neustále na paměti vztahy mezi jednotlivými barvami. Jak víme, jsou odstíny v barevném spektru vytvářeny z primárních barev R, G, B nebo C, M, Y. To znamená, že i barevné korekce v obrázku provádí grafik prostřednictvím změn primárních barev (například ubere modrou složku R, nebo v CMYK obrázku purpurovou složku M). Jaké změny barevnosti obrázku korekcí té či oné primární barvy dosáhneme, to lze zjistit prostřednictvím barevného kruhu. Jak vidíme na obrázku, podél obvodu barevného kruhu jsou rovnoměrně rozmístěny jednotlivé primární barvy. Pohybem po obvodu lze postupně dosáhnout všech odstínů, které se dají z primárních barev vytvořit. Dopouštíme se zde přirozeně určitého zjednodušení, neboť Barevné kolo názorně zobrazuje vztahy mezi jednotlivými primárními barvami 2

5 RP 4/2003 Podklady ku, a změny v barevnosti obrazu bývají přirozenější. Vzájemné vztahy barev se nám budou hodit v mnoha situacích, mimo jiné je na nich založen i následující popsaný nástroj Variace. Vyrovnání celkové barevnosti fotografie Variace Nástroj Variace je určen pro uživatelsky jednoduché korekce tam, kde obrázek vykazuje globální barevný posun tedy posun, který ovlivňuje celý obraz, všechny barevné odstíny. To znamená, že nástroj Variace například nedokáže dobarvit málo žlutý květ, aniž by přitom neovlivnil ostatní odstíny v obraze. Nástroj se otevírá do rozsáhlého samostatného okna. V jeho vrchní části jsou umístěny dva náhledy, jeden zachycuje původní barevnost obrázku, vedle něj je zobrazen obrázek v aktuální podobě (Platný výběr), tj. po právě provedeném zásahu. Pod oběma náhledy je rozmístěno sedm dalších. Centrální náhled zachycuje opět aktuální vzhled obrázku, šest ostatních pak nabízí možnost přidat podíly jednotlivých primárních barev. Každý náhled přitom zobrazuje barevnost budoucí, to znamená ve stavu, v jakém bude obrázek po kliknutí na náhled, a tedy po zvýšení podílu dané barvy. Jak vidíme, jsou náhledy rozmístěny právě přesně ve shodě s barevným kruhem. Platí zde i výše uvedené vztahy, definující celkové změny barevnosti po zvýšení nebo snížení podílu barevné složky (viz zvýšení nebo snížení podílu červené barvy v obrázku). Pro doplnění barevných korekcí je možné stejným způsobem ovlivnit i jas obrázku. Příslušné náhledy jsou umístěny napravo od sestavy barevných polí. Nástroj Variace nabízí sice nepříliš univerzální, ale zato jednoduchý způsob barevných korekcí. Jejich funkce je obdobná, vrchní náhled jas zvyšuje, spodní snižuje a střední ukazuje aktuální stav. Aby bylo možné obrázek modifikovat alespoň částečně v jemnějších krocích, má grafik příležitost provádět korekce odděleně (to znamená i pokaždé zcela jiné) v světlech, středních tónech a ve stínech. Příslušná volba je umístěna Okno nástroje Variace nastavení barevného posunu a změny jasu v pravé horní části okna. Hned následující volba pak dovoluje změnit chování nástroje, a namísto barevných korekcí zapíná korekce celkové saturace snímku (sytosti barev) tyto korekce ovládáme identicky jako korekce jasu. Je jasné, že konkrétní obrázky budou vyžadovat různou míru korekce. Nástroj proto nabízí možnost nastavit velikost kroku pro korekce (míru změny obrázku po kliknutí na některý z korekčních náhledů). Ovládací prvek má podobu jezdce (Jemně/Hrubě). Každý dílek stupnice představuje dvojnásobnou změnu zvýšení síly korekce na dvojnásobek, nebo její snížení na polovinu. Pro lepší kontrolu prováděných změn je určena volba Zobrazit omezení (Clipping). Po zapnutí nástroj hlídá všechny druhy změn, barevné, jasové i saturační, a barevně vyznačuje místa, kde jsou již změny maximální a to platí pro přidávání i pro odebírání. Například při zvyšování podílu červené barvy budou vyznačována místa (obrazové body), která dosáhnou maximálního podílu (100 %) červené. Jejich počet bude s dalšími kroky růst; dokonce se posléze stane, že některé obrazové body, dříve se od sebe lišící, budou mít po nasycení červenou barvou stejný odstín. Podobně mohou dopadnout příliš světlé body (vznikají bílé oblasti), a stejná pravidla platí i pro korekce saturace. Ve všech případech je výsledkem jev, který nazýváme clippingem, tedy ořezáváním či omezením barevného rozsahu obrázku. Proti clippingu se lze bránit jediným způsobem korekcemi s malým krokem. Variace rozhodně nejsou univerzálním nástrojem. Lze je použít jen v některých případech, na druhou stranu je práce s nimi skutečně jednoduchá.

6 Pre-press RP 4/2003 óny pixelů, řadící se do low-endového segmentu. Pro tuto řadu fotoaparátů jsou charakteristické především velmi malé rozměry a transfokátor s lomenou optickou dráhou. Cena tohoto modelu je Kč. Spojení v oblasti počítačů Apple K zajímavému sloučení došlo na našem trhu v oblasti počítačů Apple. Společnost MacSource si výrazně upevnila svou pozici diky akvizici společnosti SIR Computers ČR. Generální ředitel společnosti MacSource k tomu uvedl, že tento krok znamená obrovský postup vpřed. Nová organizační struktura umožní společnosti MacSource dále zvýšit kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a zároveň bude díky provozním úsporám schopna nabídnout zákazníkům příznivé ceny zboží a služeb. Společnost MacSource převzala zákaznické kontrakty, fyzická aktiva, kontrakty na poskytování služeb a databáze zákazníků a vzala na sebe také veškeré záruční závazky. Nová písma pro Mac OS X Zavedení nového operačního systému nemusí být v některých případech zrovna výhodou. Typickým příkladem bylo například nasazení operačního systému Mac OS X, díky němuž nastaly problémy s kompatibilitou celé řady aplikací včetně lokalizovaných písmových sad CE písem Adobe a Berthold. Výrazný krok k nápravě tohoto problému udělala společnost Quentin, která již nabízí opravené a doplněné stávající CE sady těchto písem. Všechny rodiny písem jsou kromě nezbytných úprav pro Mac OS X navíc doplněny také o symbol eura. Kromě možnosti zakoupení nových písem existuje po předložení dokladu o koupi také možnost upgradovat na jejich nové verze. Voděodolný papír pro velkoformáty Digitální ink-jetový tisk se stále rychleji rozvíjí a s ním i materiály, které jsou v této oblasti využívány. Jednou z novinek Měřící pole jsou proměřována spektrálním fotometrem (GretagMacbeth) sah tiskárny byl ve všech směrech větší než barevný rozsah simulované tiskové techniky mnohé barevné odstíny nátiskové tiskárny tak zůstanou při simulaci nevyužity. Pro tisk jsou používány speciální nátiskové papíry. Na trhu jsou papíry, určené k simulaci tisku na lesklé, matné i novinové papíry. Pro barevně věrný tisk potřebujeme profily pro kombinaci tiskárna papír tiskové podmínky (jako v předchozím případě), kromě toho ale musí být k dispozici i kvalitní profil simulované tiskové techniky (to znamená nejčastěji některý z profilů ofsetového tisku, jako jsou Euroscale nebo SWOP). Digitální nátisky jsou tištěny prakticky vždy prostřednictvím RIPů. Tvorba profilů pro tiskárnu Tvorba profilů pro barevnou tiskárnu (jak jsme řekli, v naprosté většině případů zřejmě ink-jetovou) je nejsložitější a finančně nejnáročnější ze všech postupů, které jsme zde doposud popisovali. Základní princip není složitý na tiskárně je vytištěn obrazec (target), skládající se z barevných polí, ten je proměřen a z naměřených dat příslušná aplikace vygeneruje tiskový profil. Problém spočívá tom, že sám tiskový proces je složitější, než například skenování, a díky tomu jsou vyšší nároky kladeny i na celý mechanismus tvorby profilů. V prvé řadě je třeba zajistit stabilní tiskové vlastnosti (a podmínky) tiskárny. Profily má proto smysl vytvářet jen pro kvalitní tiskárny, v případě použití pro nátisky je kromě toho obvykle nutné pořídit si k tiskárně dobře pracující RIP. Složitější jsou i obrazce pro proměření barevnosti výtisků. Moderní aplikace tisknou terče, obsahující minimálně zhruba 900 barevných polí, výjimkou ale nejsou ani obrazce, obsahující několik tisíc měřených polí. Profily, vytvářené z více barevných polí, mohou být výrazně kvalitnější. Na druhé straně mohou dosahovat velikosti až několika MB, a některé aplikace a počítače mohou mít se zpracováním tak velkých profilů problémy. Dražší a dokonalejší musejí být i měřící přístroje. Lze říci, že standardem je spektrofotometr, pro velké množství polí automatizovaný (to vše v cenách minimálně desítek tisíc, často ale stovek tisíc korun). Drahé jsou také programy pro tvorbu tiskových profilů, i za nejnižší verze je opět nutné zaplatit několik desítek tisíc korun. Kvalitní programy nabízejí řadu možností, jak profily uzpůsobit konkrétním podmínkám tisku, jejich využití ale vyžaduje znalosti a zkušenosti. Tvorba tiskových profilů je náročná na vybavení i na odbornost. Obvykle ji provádějí specializované firmy. Pro přesnost a úplnost je třeba dodat, že existuje řada řešení v poloprofesionální kategorii. Obvykle jsou založena na pokusu obejít a zjednodušit či zlevnit při tvorbě profilu některý z nejnáročnějších kroků. Příkladem mohou být například produkty Monaco EZColor, nebo PrintFix (aniž bychom obě aplikace nějak navzájem srovnávali). Podobné produkty dokáže ovládat i běžný uživatel, nelze je ovšem použít zcela univerzálně a jejich přesnost je předurčuje pro méně náročné úlohy (jak víme, hranice nároků bohužel není možné exaktně definovat, proto nelze jednodušší řešení ani doporučit, ani jednoznačně zavrhnout). Teprve v poslední době se pak na trhu objevují řešení, s nimiž vytvoří vysoce kvalitní profily i naprostý laik (dobrým příkladem může být Best Premium Option). Výhody takových řešení ale nejsou zadarmo, za komplet programu a měřícího zařízení je opět nutné zaplatit několik desítek tisíc korun. Celkově lze proto říci, že tvorba profilů pro ink-jetovou tiskárnu je drahá a odborně náročná činnost, kterou je obvykle vhodné objednat jako externí službu spolu s instruktáží, jak správně profily používat. Kamil Třešňák 6

7 RP 4/2003 Pre-press PBtisk, s.r.o. Správa barev pro barevnou tiskárnu V minulém čísle jsme se zabývali tím, jak docílit barevně věrného zobrazení na monitoru a jak získat věrné barvy ze skeneru. Dnes kruh hlavních zařízení uzavřeme a ukážeme si, jak barevnou věrnost zachovat i při výstupu na tiskárnu. Barevná tiskárna může v procesu grafické tvorby zastávat dvě základní úlohy, a podle toho se v detailech liší i postupy a nástroje, užívané k dosažení věrných barev. V prostředí standardní předtiskové přípravy je barevná tiskárna obvykle používána jako zařízení, simulující jiné tiskové technologie. Naopak, výtvarníky či fotografy může být častěji využita jako finální výstupní technologie (pro tisk plakátů, fotografií apod.). Pro obě varianty platí, že kvalita tisku není dána jen samotnou tiskárnou. Většina moderních tiskáren nabízí srovnatelnou (a vysokou) kvalitu tisku, velmi ale záleží i na dalších faktorech v prvé řadě na použitém papíru a na ovládacím softwaru. Vliv mají i použité inkousty (převaha ink-jetových tiskáren v grafickém oboru je nesporná). Mějme na paměti, že kde v následujícím textu mluvíme obecně o kvalitě tisku tiskárny, máme na mysli celou výše uvedenou kombinaci tiskárna tiskové barvy papír parametry tisku. Mezi parametry tisku obvykle řadíme možnosti, nabízené tiskovým ovladačem, případně externím RIPem zejména nastavené rozlišení, kvalitu tisku, případně způsob rastrování. Pro všechny uvedené kombinace by měly správně existovat separátně vytvořené profily. Tiskárna jako finální výstupní zařízení Typickými uživateli jsou v tomto případě fotografové, případně i ostatní výtvarníci; pro tisk kusových finálních produktů využívají velkoformátové barevné tiskárny reklamní grafická studia. Pokud tiskárna slouží jako koncové výstupní zařízení, je důležité dokázat co nejlépe využít celý barevný rozsah daného zařízení. Obvykle v tomto případě hovoříme o fotografickém tisku. V ovladačích nebo externích RIPech volíme proto tzv. fotografické módy a pro tisk použijeme speciální fotopapíry. Ty se obvykle vyznačují zvýšeným leskem a zvýšenou bělostí. Kvalitní tisk na tyto papíry nelze okem rozeznat od fotografií. Pro barevně věrný tisk je třeba použít profil pro každou kombinaci tiskárna papír tiskové podmínky (viz výše). Dražší tiskárny (to znamená například Epson Stylus Photo 2100) jsou dodávány s profily, jež při použití originálních kvalitních papírů nabídnou velmi slušné výsledky i při tisku z běžných aplikací. Pokud dodávané profily kvalitativně nepostačují (profily různých značek i jednotlivých typů tiskáren se mohou v přesnosti významně lišit), je třeba vytvořit profily ve specializovaných aplikacích a případně tisknout přes speciální RIP. Tiskárna jako simulátor jiné tiskové techniky Typickými uživateli jsou grafická studia, připravující podklady pro tisk (obvykle ofsetový); stejně tak ale může nátisk využít tiskárna pro kontrolu dat klientů, nebo fotograf pro ověření vzhledu své fotografie v tisku. Základním požadavkem na nátiskovou tiskárnu je opět velmi široký barevný rozsah. Důležité totiž je, aby barevný roz- Měřící obrazec je vygenerován v závislosti na zvoleném počtu polí a formátu papíru profesionálové ve svûtû tisku > PREPRESS VyuÏíváme ucelen technologick proces od firmy Heidelberg, poãínaje scannerem Nexscan, pfies Delta RIP, digitální montáï Signa a konãe osvitovou jednotkou Primesetter 74. Celá pfiíprava, od dodání PS nebo PDF souborû je pro na e klienty zahrnuta v cenû tisku, a to dokonce vãetnû filmû. > PRESS Heidelberg SM 74-5 Moderní pûtibarevn stroj fiízen systémem CP 2000 pro nároãn barevn tisk 5/0 nebo 4/1. Heidelberg SM 74-4 Moderní ãtyfibarevn stroj s obracecím zafiízením k tisku kniïních blokû 2/2 a pro nároãn barevn tisk. Heidelberg SM 74-2 Dvoubarevn stroj s obracecím zafiízením k tisku kniïních blokû 1/1. > POSTPRESS Vazba V1 ( itá) linka na vazbu ãasopisu od firmy Horizon. MoÏnost ití klasick ch sponek nebo sponek omega. Vazba V2 (lepená) zafiízení Wohlenberg Quickbinder na vazbu broïur a publikací do ífie hfibetu aï 7 cm, kde alternativnû pouïíváme nûkolik druhû lepení. Novinkou je PUR lepení. Vazba V4 ( itá + lepení) na ití kniïního bloku vyuïíváme ití klasickou nití níèo iãka Aster 160. Vazba V8 ( itá + zavû ení do pevn ch desek) knihafiská linka na vazbu V8 Stahl BL200. > OSTATNí Nákladní dopravu do Prahy a okolí vlastními vozy (2x Ford Tranzit, Toyota Hiace, Peugeot Partner) realizujeme zcela zdarma. Provádíme balení a distribuci na po tu, do distribuãních firem a expedujeme i do zahraniãí, vãetnû celních formalit. PBtisk, s.r.o. Prokopská 8, Pfiíbram VI, Tel: Fax:

8 Pre-press RP 4/2003 óny pixelů, řadící se do low-endového segmentu. Pro tuto řadu fotoaparátů jsou charakteristické především velmi malé rozměry a transfokátor s lomenou optickou dráhou. Cena tohoto modelu je Kč. Spojení v oblasti počítačů Apple K zajímavému sloučení došlo na našem trhu v oblasti počítačů Apple. Společnost MacSource si výrazně upevnila svou pozici diky akvizici společnosti SIR Computers ČR. Generální ředitel společnosti MacSource k tomu uvedl, že tento krok znamená obrovský postup vpřed. Nová organizační struktura umožní společnosti MacSource dále zvýšit kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a zároveň bude díky provozním úsporám schopna nabídnout zákazníkům příznivé ceny zboží a služeb. Společnost MacSource převzala zákaznické kontrakty, fyzická aktiva, kontrakty na poskytování služeb a databáze zákazníků a vzala na sebe také veškeré záruční závazky. Nová písma pro Mac OS X Zavedení nového operačního systému nemusí být v některých případech zrovna výhodou. Typickým příkladem bylo například nasazení operačního systému Mac OS X, díky němuž nastaly problémy s kompatibilitou celé řady aplikací včetně lokalizovaných písmových sad CE písem Adobe a Berthold. Výrazný krok k nápravě tohoto problému udělala společnost Quentin, která již nabízí opravené a doplněné stávající CE sady těchto písem. Všechny rodiny písem jsou kromě nezbytných úprav pro Mac OS X navíc doplněny také o symbol eura. Kromě možnosti zakoupení nových písem existuje po předložení dokladu o koupi také možnost upgradovat na jejich nové verze. Voděodolný papír pro velkoformáty Digitální ink-jetový tisk se stále rychleji rozvíjí a s ním i materiály, které jsou v této oblasti využívány. Jednou z novinek Měřící pole jsou proměřována spektrálním fotometrem (GretagMacbeth) sah tiskárny byl ve všech směrech větší než barevný rozsah simulované tiskové techniky mnohé barevné odstíny nátiskové tiskárny tak zůstanou při simulaci nevyužity. Pro tisk jsou používány speciální nátiskové papíry. Na trhu jsou papíry, určené k simulaci tisku na lesklé, matné i novinové papíry. Pro barevně věrný tisk potřebujeme profily pro kombinaci tiskárna papír tiskové podmínky (jako v předchozím případě), kromě toho ale musí být k dispozici i kvalitní profil simulované tiskové techniky (to znamená nejčastěji některý z profilů ofsetového tisku, jako jsou Euroscale nebo SWOP). Digitální nátisky jsou tištěny prakticky vždy prostřednictvím RIPů. Tvorba profilů pro tiskárnu Tvorba profilů pro barevnou tiskárnu (jak jsme řekli, v naprosté většině případů zřejmě ink-jetovou) je nejsložitější a finančně nejnáročnější ze všech postupů, které jsme zde doposud popisovali. Základní princip není složitý na tiskárně je vytištěn obrazec (target), skládající se z barevných polí, ten je proměřen a z naměřených dat příslušná aplikace vygeneruje tiskový profil. Problém spočívá tom, že sám tiskový proces je složitější, než například skenování, a díky tomu jsou vyšší nároky kladeny i na celý mechanismus tvorby profilů. V prvé řadě je třeba zajistit stabilní tiskové vlastnosti (a podmínky) tiskárny. Profily má proto smysl vytvářet jen pro kvalitní tiskárny, v případě použití pro nátisky je kromě toho obvykle nutné pořídit si k tiskárně dobře pracující RIP. Složitější jsou i obrazce pro proměření barevnosti výtisků. Moderní aplikace tisknou terče, obsahující minimálně zhruba 900 barevných polí, výjimkou ale nejsou ani obrazce, obsahující několik tisíc měřených polí. Profily, vytvářené z více barevných polí, mohou být výrazně kvalitnější. Na druhé straně mohou dosahovat velikosti až několika MB, a některé aplikace a počítače mohou mít se zpracováním tak velkých profilů problémy. Dražší a dokonalejší musejí být i měřící přístroje. Lze říci, že standardem je spektrofotometr, pro velké množství polí automatizovaný (to vše v cenách minimálně desítek tisíc, často ale stovek tisíc korun). Drahé jsou také programy pro tvorbu tiskových profilů, i za nejnižší verze je opět nutné zaplatit několik desítek tisíc korun. Kvalitní programy nabízejí řadu možností, jak profily uzpůsobit konkrétním podmínkám tisku, jejich využití ale vyžaduje znalosti a zkušenosti. Tvorba tiskových profilů je náročná na vybavení i na odbornost. Obvykle ji provádějí specializované firmy. Pro přesnost a úplnost je třeba dodat, že existuje řada řešení v poloprofesionální kategorii. Obvykle jsou založena na pokusu obejít a zjednodušit či zlevnit při tvorbě profilu některý z nejnáročnějších kroků. Příkladem mohou být například produkty Monaco EZColor, nebo PrintFix (aniž bychom obě aplikace nějak navzájem srovnávali). Podobné produkty dokáže ovládat i běžný uživatel, nelze je ovšem použít zcela univerzálně a jejich přesnost je předurčuje pro méně náročné úlohy (jak víme, hranice nároků bohužel není možné exaktně definovat, proto nelze jednodušší řešení ani doporučit, ani jednoznačně zavrhnout). Teprve v poslední době se pak na trhu objevují řešení, s nimiž vytvoří vysoce kvalitní profily i naprostý laik (dobrým příkladem může být Best Premium Option). Výhody takových řešení ale nejsou zadarmo, za komplet programu a měřícího zařízení je opět nutné zaplatit několik desítek tisíc korun. Celkově lze proto říci, že tvorba profilů pro ink-jetovou tiskárnu je drahá a odborně náročná činnost, kterou je obvykle vhodné objednat jako externí službu spolu s instruktáží, jak správně profily používat. Kamil Třešňák 6

9 RP 4/2003 Pre-press Vzorníky barev Barevné vzorníky jsou jedním z nejrozšířenějších nástrojů v grafickém oboru. V mnoha případech je ale nepoužíváme správným způsobem. Když se řekne barevný vzorník, většina z nás si ihned vybaví známé vzorníky barev Pantone. Jde o pěkný příklad síly zavedené značky, zároveň ale i o výraz značného zjednodušení. Vzorníky Pantone jsou sice velmi populární, nikoliv ale jedinou alternativou. Než si alespoň dvě typické kategorie popíšeme blíže, zastavme se u obecně platného způsobu, jak se vzorníkem pracovat. Pamatujme si, že prvořadým účelem vzorníku je sloužit jako co možná nejpřesnější katalog vybraných barevných odstínů. Grafik vybírá z katalogu odstíny, které použije pro grafický návrh. Jak hned Vzorníky slouží v prvé řadě jako nástroj pro výběr vhodného barevného odstínu. uvidíme, velmi často je tento postup užit při návrhu firemních barev apod. Následně, v procesu dalšího využití vybrané barvy, pak může vzorník sloužit i jako pomůcka při vyhodnocování například přesnosti výtisků. Jen výjimečně, jako nouzové řešení, mohou pak být vzorníky využívány opačným způsobem, jako nástroj pro přibližné určení neznámého barevného odstínu. Speciální přímé barvy jsou oblíbené právě proto, že obsahují atraktivní odstíny, běžným ofsetem netisknutelné. Při finálním tisku jsou použity v tiskovém stroji, buď samostatně (místo některé z běžných barev, třeba modré), nebo spolu s CMYK barvami (typicky například zlatá nebo stříbrná barva, dotvářející grafiku obalu). Vzhledem k tomu, že jsou přímé barvy přesně a celosvětově definovány (Pantone 127CVC je stále táž barva, v USA jako v Česku), nacházejí často uplatnění jako firemní barvy, nebo barvy značek a log. Vzhledem k přítomnosti atraktivních odstínů jsou zase velmi oblíbené zejména při návrhu obalů, kdy oceníme pestré odstíny, možnost tisku metalickými barvami (to samozřejmě neznamená, že by se metalické barvy vyskytovaly ve všech sadách přímých barev), i často snadnější udržení stabilní barevnosti. Vzorník je v tomto případě zejména důležitým prodejním nástrojem a pomůckou pro všechny, kdo s danými barvami pracují. Ze škály přímých barev výtvar- Vzorníky přímých barev Co je ale na vzorníku barevných odstínů tak zvláštního; copak má někdo patent na barevné odstíny? Přesně tak přímé barvy v tomto fyzickém slova smyslu nejsou jen tak nějakým souborem definic barevných odstínů. Základním produktem specializovaných firem (Pantone a mnohé další) jsou skutečně barvy. V technickém slova smyslu je přímou barvou každá barva, která nevytváří obraz soutiskem s ostatními (soutiskové barvy jsou např. CMYK), ale je namísto toho tištěna samostatně. Pokud ale mluvíme o souboru přímých barev Pantone (nebo dalších firem), jde o skupiny barev, jež tyto společnosti vytvořily a nabízejí je na trhu. Vzorníky Pantone: vlevo procesní barvy, vpravo přímé barvy a převod do CMYK JEDNOTKA KVALITY TISKU TISKÁRNA A REPROGRAFICKÉ STUDIO GEN. SOCHORA 1379, OSTRAVA-PORUBA TEL.: , , FAX:

10 Pre-press je i voděodolný a rychleschnoucí papír Magic Instant Dry Premium Photo Paper, který má ve své nabídce firma HSW Signall. Papír má speciální povrchovou úpravu, umožňující jednak téměř okamžité zasychání tiskových inkoustů, ať už dye-based nebo pigmentových, a navíc je toto tiskové médium i odolné proti vlhkosti. Nabízen je v plošné hmotnosti 250 g/m 2 a ve dvou provedeních, buď s vysoce lesklým povrchem, nebo s povrchem velmi matným. Dodáván je ve dvou základních šířích, a to 91 nebo 106 cm. Tento nový druh papíru je přitom možné potisknout na všech ink-jetových tiskárnách dostupných na tuzemském trhu. Instalace v OTK Kolín V oblasti flexotisku posílila svůj strojový park společnost OTK Kolín. Nejvýznamnější instalací pak byl především tiskový stroj Nilpeter FA 3300, který je vybavený pro tisk UV barvami. Stroj pracuje v maximální šíři 340 mm a může potiskovat média od tloušťky 10 mikronů až po kartony. Kromě nového tiskového stroje však proběhla také instalace dalšího zařízení, řadícího se do kategorie dokončujícího zpracování. Novým přírůstkem totiž je řezačka a vysekávačka Rotoflex VLI 330, určená pro zpracování vytištěných samolepicích etiket a podobných tiskových produktů. Produkční rychlost zařízení je až 260 metrů za minutu, maximální návin zpracovávaného kotouče materiálu může mít průměr 610 mm. Adobe Acrobat 6.0 CZ Jednou z velkých novinek poslední doby je bezesporu aplikace Adobe Acrobat, která se dočkala své šesté verze. Ve velmi krátké době po uvedení Adobe Acrobatu 6.0 však byla na našem trhu představena také varianta lokalizovaná. Společnost totiž uvedla českou verzi v rámci středo- a východoevropské lokalizace Adobe Acrobat 6.0 CE ve variantách Standard a Professional, kde jsou kromě češtiny volitelně dostupné také další jazyky, jako je například polština, maďarština či řečtina. Mezi výhody lokalizované verze patří především práce s formuláři, v nichž mohou nyní být použity i CE znakové sady. Tato Vzorníky přímých barev Pantone pro různé typy papírů (potahovaný, matný apod.) ník vybírá odstíny, jež použije v grafickém návrhu. Vzorník je tu cosi jako katalog nabízených přímých barev, který vydává a za jehož přesnost ručí firma, vlastnící k nabízeným odstínům práva to znamená, že je nemyslitelné, aby podobný vzorník někdo tiskl a nabízel bez svolení a autorizace. Je ale třeba si uvědomit, že svým provedením musí vzorník odpovídat zamýšlenému způsobu užití barvy. Výsledný vzhled barvy přirozeně podstatně závisí na tom, na jakou podložku je nanesena. Protože nejčastěji jsou přímé barvy používány pro tisk na papír, mají vzorníky obvykle podobu souboru papírových listů, není to ale podmínkou (stejně si jistě dovedeme představit vzorník barev na textilu apod.). Snadno nahlédneme, že výroba vzorníků přímých barev není nijak jednoduchá a levná. Vzorníky obsahují tisíce políček s barvami a je třeba si uvědomit, že každé políčko je tištěno samostatně, zvlášť připravenou barvou. Proto jsou vzorníky vytištěny jen na několik málo typických papírů. Při návrhu je třeba počítat s tím, že při tisku na odlišné papíry se bude vzhled natištěné přímé barvy lišit od etalonu ve vzorníku. Pro praktickou ukázku sáhneme právě po v tuzemsku nejrozšířenějších vzornících, dodávaných společností Pantone. Jde o verze, určené pro evropský trh, proto jsou vzorníky tištěny tak, aby barevnost odpovídala v tuzemsku používanému standardu pro ofsetový tisk (Euroscale); každý vzorník obsahuje podrobný popis způsobu tisku, včetně definice vlastností použitého papíru. Vzorníky jsou dodávány ve více verzích, pro nás je důležité, že existují dvě hlavní varianty. První variantou je Pantone Color Formula Guide, vzorník, který obsahuje celkem odstínů standardních přímých barev na 148 stranách, a je vytištěn na natíraném, nenatíraném a matném papíře. Každá barva má své číslo a je doplněna o popis receptury pro její namíchání. Poznamenejme ještě, že počet barev nemusí být konečný. Barvy a jejich receptury procházejí vývojem, a jsou doplňovány o nové odstíny (poslední větší upgrade proběhl u Pantone koncem století). Vlivem stárnutí a mechanického opotřebení mohu vzorníky časem významně ztratit na přesnosti. Druhou základní variantou je velmi oblíbený, zřejmě nejrozšířenější Pantone Solid To Process Guide. Tento vzorník obsahuje 942 nejčastěji používaných přímých barev a jejich ekvivalentů (přesněji co nejpřesnějších simulací) v CMYK tisku. Obě barvy jsou vždy zobrazeny vedle sebe, takže grafik může ihned srovnat vzhled originální přímé barvy a barvy, kterou je možné získat běžným soutiskem. Soutisková políčka jsou ještě doplněna o číselné hodnoty barev v CMYK. Správné použití vzorníku přímých barev spočívá v tom, že výtvarník ze škál barev vybere odstíny, které předepíše v grafickém návrhu. Opakujeme ale, že je nutné počítat s odchylkami, jež vzniknou při tisku na papíry, lišící se od papíru vzorníku. V extrémních případech (například tisk etiket na pivní láhve) potřebuje výtvarník značnou dávku zkušeností a často se neobejde bez speciálních metod simulace a nátiskování na konkrétní tiskový materiál. 8

11 RP 4/2003 Pre-press Podle typu a provedení bývá vzorník doplněn o volné listy s perforovanými barevnými políčky. Odtržená barevná políčka jsou určena pro externí dodavatele jako vodítko pro udržení barevnosti; to platí jak pro vzorníky přímých barev, tak i soutiskových. Vzorníky CMYK barev Je-li výběr přímých barev prostřednictvím vzorníku pohodlný, proč bychom podobných výhod nevyužili i pro rychlejší orientaci v barvách, dosažitelných běžným CMYK tiskem? Jediným zásadním rozdílem je, že nevytváříme vzorník přesně daných, normovaných barev. Naopak, je důležité si uvědomit, že barevnost daného CMYK vzorníku bude vždy dána konkrétní technologií tisku. Právě v tom ale spočívá hlavní význam CMYK vzorníků. Zatímco u vzorníku přímé barvy jsme požadovali dodržení přesné barevnosti, zde nás zajímá, jak se barevnost mění v závislosti na způsobu tisku vzorníku. Grafik tak ve CMYK vzorníku Při práci se vzorníkem musíme zohlednit způsob tisku, pro který byl vytvořen. Vzorník barev CMYK s otvory pro snazší porovnání s výtiskem (DTP Studio s. r. o.) získává nástroj, který mu umožní posoudit barevný rozsah zařízení a pomůže mu při volbě jednotlivých barev. Opět je tedy správné používat vzorník pro výběr barev do grafického návrhu. Pokud se pokusíme podle vzorníku zpětně určit neznámou barvu, nemáme naději na velký úspěch (leda by byl vzorník vytištěn zcela identickým způsobem jako zkoumaná barva). Rozsah ani forma CMYK vzorníků nejsou přesně předepsány. Je jen na tvůrci vzorníku, kolik barevných polí se rozhodne do vzorníku zařadit, a jak podrobně bude díky tomu vzorník barevnost dané technologie mapovat. Jednoduché vzorníky si může vytisknout každý uživatel laserové tiskárny nebo kopírky. Potřebné podklady lze snadno vytvořit v aplikacích typu QuarkXPress nebo InDesign, k mnoha tiskárnám je ale výrobci dodávají v rámci programového vybavení, o to je pak situace jednodušší s vytištěnými vzorníky se lze setkat například v provozovnách, nabízejících digitální tisk, kde slouží zákazníkům pro posouzení tiskové kvality stroje. Kromě toho řada výrobců a dovozců nabízí CMYK vzorníky i na komerční bázi. Ty se mohou od sebe podstatně lišit kvalitou tisku (zejména barevnou stálostí jednotlivých výtisků), počtem vytištěných polí a přirozeně i cenou. Vzorník tohoto typu dodává i výše zmíněná společnost Pantone. Pod názvem Pantone Process Color Guide obsahuje přes barev na natíraném papíře. Jako u všech předcházejících produktů je ale i zde třeba brát v potaz, pro jaký způsob tisku je vzorník určen. Podrobná informace o tom, jaký způsob tisku popisuje, musí být součástí každého profesionálně provedeného CMYK vzorníku. V opačném případě je možné počítat jen s velmi přibližnou shodou barev ve vzorníku a na finálním výtisku. Vzorníky jsou v praxi velmi užitečnou pomůckou. Nikdy ale nesmíme zapomínat na to, že tiskové techniky jsou nedokonalé. Všechny vzorníky jsou určeny pro orientační určení barevnosti a vždy je třeba počítat s jistou nepřesností v barevnosti tisku. Každý vzorník je možné pro návrhy barev používat jen ty pro technologie, pro které byl vytvořen. Obecně pak pro všechny typy vzorníků platí, že se jejich barevnost s dobou používání mění; dodavatelské firmy doporučují vzorníky měnit v některých případech i po roce. Kamil Třešňák Print-On-Demand a personifikace dokumentů Produkční laserová tiskárna rychlost tisku až 92 stran za minutu nejnižší náklady na provoz ve své kategorii maximální formát tisku A3+ 5 vstupních podavačů s celkovou kapacitou stran výstupní finisher se sešíváním doporučený výkon až stran za měsíc Výhradní zastoupení: Tecoma, s.r.o., Výchozí 6, Praha 4, tel.: , fax:

12 Press RP 4/2003 funkce je však dostupná pouze ve verzi Professional. Lokalizovanou verzi mohou ocenit uživatelé také ve chvíli, kdy budou převádět webové stránky s CE znakovou sadou nebo celé webové servery na soubory PDF. Adobe Acrobat CE je k dispozici se dvěma sadami fontů OpenType Myriad Pro a Minion Pro, které lze vkládat do dokumentů. Samozřejmostí lokalizované verze je pak pochopitelně také plná podpora prohledávání dokumentů včetně české diakritiky. Texty obsahující českou znakovou sadu je navíc možné nyní i kopírovat. Acrobat 6.0 CZ Professional a Acrobat 6.0 CZ Standard jsou ihned dostupné za koncovou cenu Kč za Acrobat 6.0 CZ Professional a Kč za Acrobat 6.0 CZ Standard. Multifunkční digitální stroj Aficio Společnost Ricoh představila na našem trhu další z nových produktů řadících se do skupiny zařízení souhrnně označovaných Aficio. Tentokrát jde o Aficio 1113, což je stolní multifunkční digitální stroj. Pomocí něj je možné kopírovat a tisknout až do maximálního formátu A3, lze zpracovávat materiály v rozsahu plošných hmotností 52 až 160 g/m 2. Do plošné hmotnosti 90 g/m 2 se dá přitom využít standardních zásobníků, u vyšších je nutné papíry doplňovat z bočního zásobníku Tisk je zajištěn v maximálním rozlišení 600 dpi technologií elektrostatického přenosu. Rychlost tisku je pak 13 stran ve formátu A4 za minutu. Společnost Mustek má nové produkty Společnost Actebis Computer, která je zastoupením firmy Mustek pro Českou republiku, uvedla na trh dva low-endové produkty z oblasti digitální fotografie a skenování. Představila kompaktní digitální fotoaparát Mustek gsmart D30 disponující CMOS senzorem s rozlišením 2,1 megapixelu, maximální rozlišení fotografií může být díky hardwarové interpolaci až 3,1 megapixelu. Přístroj nedisponuje optickým zoomem, ale pouze čtyřnásobným zoomem digitálním. Zadní straně dominuje LCD displej Digitální tisk V minulém povídání o tiskových technikách jsme se zaměřili na Direct Imaging, tedy technologii s digitálním zpracováním tiskové desky přímo ve stroji. Svým způsobem je odsud velmi blízko k další technice, kterou je digitální tisk. Hned na úvod bychom si měli říci, co se vlastně pod pojmem digitální tisk ukrývá, protože tento termín nemá příliš jednoznačné hranice. Obecně se za digitální tisk považuje takové tiskové zařízení, které je přímo spojené s počítačem. Mnozí by mohli namítnout, že v dnešní době automatizace tato samotná definice zahrnuje mezi digitální stroje prakticky jakýkoliv tiskový stroj, který je přímo propojen s řídícím počítačem. Proto při definici digitálního stroje existuje ještě další pravidlo, a sice, že mezi datovým souborem, z něhož se zakázka tiskne, a samotnou vytištěnou zakázkou neexistuje žádný polotovar. Zde je polotovarem míněn především film, tisková deska nebo nějaký jiný druh tiskové formy. Obraz se u těchto zařízení vytváří na válci, odkud je přenášen na potiskovaný materiál, nebo se zobrazuje přímo na potiskovaném materiálu bez jakéhokoliv mezistupně. Stolní tiskárny Tiskových zařízení, která se mohou pyšnit termínem digitální stroj, je opravdu celá řada. Tím nejjednodušším a také nejlevnějším je pochopitelně běžná stolní kancelářská tiskárna zařízení, jež má většina z nás připojeno ke svému počítači. Již při zamyšlení nad stolní tiskárnou nám vyplyne největší výhoda digitálních strojů, kterou je možnost tisku libovolného obsahu na jednotlivých stranách. Každá vytištěná strana může být originálem a během jednoho výtisku lze kompletně změnit motiv tisku. To pochopitelně u ostatních tiskových technik nelze. Ve všech dříve popsaných technikách totiž figuruje tisková forma, která jasně stanovuje, co na tiskové zakázce bude vyobrazeno, a tento motiv nelze v průběhu tisku měnit. Když se ale vrátíme ke stolním tiskárnám, musíme si říci, že tato nejnižší forma digitálního tisku je určena opravdu pro jednoduchá řešení pro složitější a především produkční úlohy je naprosto nevhodná. Nejenom, že bychom u těchto tiskáren mohli polemizovat o kvalitě tisku při odpovídající rychlosti, ale především tato zařízení nejsou stavěna na velké množství vytištěných stran. Většinou se u těchto zařízení uvádí limit do 10 plnobarevných stran za minutu, pravdou ale zůstává, že rychlost bývá o něco nižší. Tiskárny totiž většinou nestihnou zpracovávat data tak rychle, aby bylo možné tohoto výkonu dosáhnout. Potiskovat lze celou škálu nejrůznějších médií. Omezení jsou prakticky pouze tři. Tím prvním je plošná hmotnost, daná schopností podávacího mechanismu přesně podat materiál. Druhým omezením u laserových tiskových systémů je tepelná odolnost, protože při tisku je materiál vystavován teplotám okolo 100 C. Abychom byli zcela přesní, ihned po tisku je materiál těmto teplotám vystavován, protože práškový toner, který je na substrát nanesen, je nutné tepelně fixovat v zapékací peci. Posledním kritériem je pak povrchová struktura potiskovaného materiálu. K povrchu totiž musí toner Do kategorie digitálních zařízení lze zařadit i Canon CLC

13 RP 4/2003 Press Xerox DocuColor 5252 správně přilnout. Na druhou stranu oproti inkoustovým systémům mají ty laserové výhodu především v tom, že se nemusejí řešit problémy se savostí materiálu. Co se týče investicí, pak je tato metoda digitálního tisku určitě nejpřijatelnější. V oblasti nákladů na tisk se však již informace rozcházejí. Obecně se uvádí, že náklady na výtisk jedné strany ve formátu A4 na těchto zařízeních činí 2,50 až 6 Kč. To ovšem platí při pokrytí plochy z 10 %. Při vyšším pokrytí jsou náklady pochopitelně vyšší a mohou se vyšplhat i na několik desítek korun, což rozhodně pro produkční řešení není výhodné. Černobílé a barevné kopírovací stroje Jiná situace je však u druhé skupiny digitálních zařízení, kterou jsou černobílé a barevné kopírovací stroje. Tato třída používá při tisku filozofii a algoritmy poplatné spíše světu počítačů než polygrafii (zejména vytváření tiskových bodů a rastru), v některý oblastech (například věrnost barevného podání a správa barev vůbec) si ovšem s klasickým, tedy ofsetovým tiskem v ničem nezadá. I zde se podíváme na výhody a nevýhody. Tyto kopírovací stroje stojí uprostřed spektra digitálních zařízení co se týče výše vstupní investice. Rozhodně je totiž jejich cena podstatně vyšší než u stolních tiskáren, ale také v závislosti na vybavení a kvalitě zařízení nižší než u poslední kategorie, kterou jsou klasické digitální stroje. Výhodou oproti této skupině je pak také přijatelnější cena a dostupnost spotřebního materiálu. Rychlost těchto zařízení je podstatně vyšší než u předchozí skupiny, kvalita tisku však v některých případech bývá problematická. Co se týče nákladovosti tisku, setkáme se zde s přijatelnějšími cenami než u první skupiny. Ceny jsou obvykle díky jednoduché přípravě tisku počítány bez poplatku za vytisknutí první kopie. Cena za první desítky kopií pak bývá stejná. Další kopie jsou pak většinou levnější, ale rozdíl není nijak markantní. To je dáno především tím, že tisková rychlost těchto zařízení není příliš závratná, a tak se zvyšujícím se nákladem nevzniká prostor pro množstevní slevy. Podíváme-li se na omezení této technologie, zjistíme, že jsou podobná jako u tiskáren. Také zde totiž platí omezení rozsahem plošných hmotností potiskovaného papíru. To se může jevit jako podstatná nevýhoda zejména směrem k vyšším plošným hmotnostem, ale na druhou stranu je třeba konstatovat, že většina zařízení dokáže potisknout materiály s plošnou hmotností okolo 200 g/m 2, což je dostatečné pro většinu základních tiskových produktů. Pro porovnání uveďme, že náš časopis, který držíte právě v ruce, má obálku vytištěnu na papír s plošnou hmotností 250 g/m 2, přičemž její tuhost je zvýšena použitím laku. Dalším z prvků omezujících digitální kopírky je pak, stejně jako na laserové tiskárně, absence tiskové rozety. To je dáno tím, že tato zařízení tisknou pomocí stochastických rastrů. Pokud má mít digitální výtisk vzhled připomínající ofsetový tisk, není možné právě díky rastrům běžně dostupné kopírky použít. Na druhou stranu musíme podotknout, že v mnoha případech jsou moderní barevné kopírky schopny vizuálně velmi dobrých výtisků, a to včetně barevné simulace jiných tiskových technologií (třeba při aplikaci ICC profilů). Není divu, že zejména pro polygrafické firmy v zahraničí se tak ve snaze o uspokojení co největšího počtu zákazníků (a pokud možno většiny přání každého z nich) stávají kvalitní barevné kopírky vhodným a cenově přijatelným doplňkem strojového parku. Průmyslový barevný ink-jet Další, i když u nás nepříliš rozšířenou skupinou je průmyslový barevný ink-jet, tedy technologie, která není nepodobná klasickým stolním inkoustovým tiskárnám. Na rozdíl od nich se však tato zařízení vyznačují daleko vyššími produkčními rychlostmi. Pro úplnost dodejme, že se zde tisková rychlost pohybuje i v řádu několika set kusů za minutu. Při vysokých rychlostech však občas bývá problém s kvalitou tisku. Hlavními představiteli této STARÁ PAKA OFSET SÍTOTISK TERMOTRANSFER VÝSEK KARTONÁŽ LAMINACE barvotisk plakáty, katalogy, letáky tiskopisy, merkantil tisk na papír, plech, umělou hmotu, potisk reklamních tašek eurovýsek, bigování, číslování tisk samolepek na kotouči i na archu barevné kopírování, digitální tisk laminování jedno i oboustranné kartonáž výroba obalů lepených a šitých čárový kód zhotovení, tisk, ověření Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku! Nádražní Stará Paka Tel.: Fax:

14 Press RP 4/2003 o velikosti 0,9. Fotoaparát gsmart D30 je vybaven 16 MB interní paměti umožňující uložení až 199 snímků. Kromě toho lze využít i paměťového slotu na karty SD a MMC. Druhou novinkou je plochý skener P 3600 A3 Pro, určený pro skenování předloh až do maximálního formátu A3. Optické rozlišení nového modelu je x dpi a hloubka obrazu pak 48 bitů. K počítači je tento skener možné připojit prostřednictvím USB 1.1 i USB 2.0. Digitální tiskový stroj Punch GSS 320 D Nebývá příliš zvykem, aby se v našem regionu vyráběly digitální tiskové stroje. Přesto si na tento fakt budeme muset zvyknout, protože nový stroj s označením Punch GSS 320 D se vyrábí ve společnosti Punch Assemblies ve výrobním závodě v Námestově na Slovensku. Stroj koncepčně vychází z modelu Xeikon CSP 320 D, zachována tak zůstala například základní technologie tisku, kterou je laserová elektrografie. Pomocí nového digitálního systému lze zpracovávat materiály v plošné hmotnosti od 80 až po 300 g/m 2. Maximální tiskový formát je A3+, přesně 320 x 470 mm, minimální formát tiskového archu je 297 x 210 mm. Za pozornost pak stojí mimo jiné i to, že papír či jiný potiskovaný materiál je plnobarevně oboustranně potištěn při jednom průchodu strojem, čímž je zajištěn také velmi dobrý soutisk rubové a lícové strany. Nový tiskový stroj Punch GSS 320 D umožňuje tisk rychlostí až 960 plnobarevných stran A4 za hodinu. Inkoustové tiskárny od Epsonu Společnost Epson představila dvě nové inkoustové tiskárny, nesoucí označení Epson Stylus C64 a Stylus C84. Prvně jmenovaná je novou čtyřbarvovou inkoustovou tiskárnou, která tiskne s maximálním rozlišením dpi v závislosti na použitém médiu. Maximální formát tisku je A5, maximální rychlost je pak 17 stran za minutu. Stylus C64 lze připojit jak k počítači PC, tak i Macintosh prostřednictvím paralelního rozhraní nebo rozhraní USB. Vyšší model, Stylus C84, je určen k potisku papíru až Digitální tiskový stroj Heidelberg NexPress 2100 kategorie tiskových strojů jsou především společnosti Xaar nebo Aprion, své slovo se pak snaží říci i další výrobci, jako je například Creo apod. Pravdou zůstává, že technologie nabízí poměrně široké využití, a to především proto, že ceny tisku jsou celkem přijatelné. Omezení pak zůstává v oblasti potiskovaných materiálů, kde se musí více řešit savost potiskovaného substrátu. Kvalita materiálu také do značné míry ovlivňuje výslednou tiskovou kvalitu. Průmyslové barevné ink-jety se používají pro celou řadu specializovaných činností. Jako příklad uveďme zařízení s názvem BookNet od společnosti Aprion, které slouží ke kusové výrobě knih. Tento stroj tiskne z rolového materiálu a dokáže vyrobit kompletní knihu včetně knihařského zpracování i za méně než deset minut. Toto řešení pochopitelně nahrává nejrůznějším kopírovacím centrům, kde si tak může zákazník vytisknout během chvíle prakticky libovolnou knihu. Zajímavá řešení jsou u průmyslového ink-jetu také v oblasti kartonážní výroby. Výhodou ink-jetových systémů je totiž i fakt, že lze potisknout materiály s poměrně velkou plošnou hmotností, a tak se dají tyto stroje využít pro výrobu kusových kartónových nebo lepenkových obalů. Digitální tiskové stroje Za skutečné digitální tiskové stroje jsou v současné době označována zařízení, která pracují, stejně jako barevné kopírky, na bázi elektrografie. Na rozdíl od nich však nabízejí mnohem vyšší produktivitu, která se počítá v řádu tisíců plnobarevných stran ve formátu A4 za hodinu. Variabilita v oblasti digitálních tiskových strojů je však velká, a tak se můžeme setkat, co se produktivity týče, i se zařízeními, jež zaplňují mezeru mezi velkými digitálními stroji a kopírkami. Nejprve bychom měli říci, že se dnes prosazují dvě základní konstrukční řešení stroje kotoučové a archové, podobně jako je tomu v oblasti ofsetového tisku. Stroje kotoučové využívají tisku z role, přičemž pomocí elektrografie lze potisknout obě strany najednou. Kvalita je zde velmi dobrá a také produkční rychlosti bývají vyšší než u strojů archových. Na druhou stranu je zde pracnější výměna materiálu, a tak se v některých firmách zabývajících se tímto digitálním tiskem můžeme setkat s používáním menšího sortimentu potiskovaných materiálů. Výhodou na druhou stranu je u kotoučových strojů možnost potisku i větších formátů. Šířka je přitom dána šíří tiskového stroje, ale délka se může pohybovat i v řádu několika metrů. U archových strojů je situace přesně opačná. Zde lze potisknout širokou škálu materiálů a poskytovatelé digitálního tisku toho ve většině případů rádi využívají. Pomocí těchto strojů lze potisknout například i nejrůznější speciální materiály, včet- 12

15 RP 4/2003 Press Digitální tisky lze zhotovit i na barevných laserových tiskárnách ně papírů se strukturovaným povrchem. I zde však platí omezení co se týče plošné hmotnosti potiskovaného substrátu, které je dáno konstrukcí tiskového stroje. Hlavními představiteli těchto ryze digitálních tiskových strojů jsou zařízení Indigo, jež nyní spadají do portfolia společnosti HP, dále produkty Xerox, kde se tato řada nazývá DocuTech, a konečně také společnost Punch, která koupila divizi digitálních tiskových strojů firmy Xeikon. Na původním konstrukčním řešení firmy Xeikon pak stojí celá řada produktů dalších výrobců, z nichž bychom mohli jmenovat například výrobky firem Nilpeter, IBM či Agfa. K čemu je digitální tisk? Obecně lze říci, že technologie digitálního tisku nabízejí hned několik nesporných výhod. Jednou z nich je rychlost zpracování. Zde pak nemáme na mysli produkční rychlost, ale celkovou rychlost zpracování zakázky. Zjednodušeně lze říci, že námi nebo grafickým studiem připravené soubory se pouze pošlou na odpovídající výstupní digitální zařízení a jednotlivé výtisky jsou okamžitě k dispozici. Druhou výhodou jsou pak nízké cenové náklady při tisku menšího množství kusů. Zde musíme vycházet z toho, že například kalkulace ofsetové technologie má v sobě rozpočítány fixní částky zahrnující cenu spotřebního materiálu, jako jsou například tiskové desky, dále archovou montáž apod. V mnohatisícovém nákladu tvoří tyto položky relativně zanedbatelnou částku v kusové ceně, ale při tisku několika kusů jsou tyto částky poměrně vysoké. U digitálního tisku se však takovéto fixní částky nevyskytují, a tak je digitální tisk v malých nákladech určitě přijatelnější. Obecně se uvádí, že se obě technologie cenově potkávají někde v rozmezí 500 až kusů, někteří výrobci pak tvrdí, že je digitální tisk výhodnější i při vyšších nákladech zakázek do kusů. Bezesporu největší výhodou digitálních tiskových technologií je tzv. personalizace dokumentů. U digitálního tisku je totiž jedno, jestli po sobě následující strany mají stejný motiv či nikoliv. Při personalizaci je možné na každém jednotlivém výtisku použít specifický text nebo obrázek (například jméno nebo fotografii obličeje, případně logo firmy). Personalizace dokumentů zatím u nás, ale i jinde ve světě, naráží na problém velmi náročné přípravy dat tak, aby na výsledných dokumentech nedocházelo k chybám a záměnám. U dobré personalizace pak pochopitelně v neposlední řadě záleží také na správném grafickém návrhu, který s personalizací již od začátku počítá. Na druhou stranu je personalizace velmi vhodným způsobem, jak zvýšit užitnou hodnotu tiskoviny. Závěr V tomto pojednání jsme si postupně představili jednotlivé technologie a zařízení, s nimiž se v oblasti digitálního tisku můžeme setkat. Na závěr jsme pak otevřeli problematiku využitelnosti digitálního tisku, k níž se také v budoucím pokračování popisu tiskových technik podrobněji vrátíme. Řekneme si, jaká tisková omezení mají jednotlivé digitální tiskové techniky a s jakými problémy se zde můžeme setkat. Popíšeme si rovněž, jak některým těmto problémům předejít tak, aby výsledná tiskovina byla pokud možno co nejlepší. Patrik Thoma

16 Post-press RP 4/2003 Výroba tuhých knižních vazeb do maximálního formátu A4 a umožňuje maximální rychlost tisku 22 stran za minutu černobíle a 12 stran barevně. Tiskové rozlišení zařízení je stejně jako u předchozího modelu dpi. Také Stylus C84 je připojitelný k oběma platformám prostřednictvím paralelního nebo USB rozhraní. Tuhé knižní vazby jsou určeny pro dokončující zpracování tiskovin, u nichž je předpokládáno jejich dlouhodobé používání, zvýšené namáhání vazby, nebo v případech, kdy je vyžadován jejich elegantní, luxusnější vzhled. Ve srovnání s měkkými vazbami jsou totiž odolnější a lépe vypadají, ovšem jejich výroba je vzhledem k množství jednotlivých operací technologicky nejnáročnější ze všech druhů knižních vazeb. Nová fototiskárna HP Photosmart 145 Oblast fototiskáren je s razantním nástupem digitálních fotoaparátů stále zajímavějším trhem. Dokladem toho je i představení nového modelu fototiskárny od společnosti HP, která nese název Photosmart 145. Standardní maximální tiskový formát tiskárny je 10 x 15 cm. Při tisku na fotografický papír HP Premium Photo Paper dosahuje Photosmart 145 optimalizovaného rozlišení až dpi. Jak se již stalo u fototiskáren HP tradicí, je i nový model vybaven kompletní sérií slotů na paměťové karty. HP Photosmart 145 je navíc dodáván se softwarem společnosti HP pro kreativní úpravu fotografií a obrázků. Skener Umax Astra 4600 Novým plochým skenerem se může pochlubit také společnost Umax, která uvedla na náš trh zařízení s označením Umax Astra Skener zpracovává odrazné předlohy až do maximálního rozlišení x dpi. Maximální barevná hloubka je 48 bitů. Tak jako u většiny low-endových skenerů, kam také tento model směřuje, je jednou z předností velmi jednoduché ovládání. To je zajišťováno prostřednictvím čtyř tlačítek umožňujících klasické skenování do souboru nebo okamžité odeslání předlohy do ového klienta, na fax či na tiskárnu. Se skenerem je standardně dodáván skenovací program ABBYY FineReader Sprint sloužící pro převedení textu do digitální editovatelné podoby. Kromě OCR programu jsou součástí dodávky také tři aplikace od firmy Arcsoft PhotoImpression, PhotoBase a PhotoPrinter, sloužící k úpravám skenovaných obrázků. Umax Astra 4600 může být dodán také ve variantě Silver, kde je součástí skeneru i software SilverFast SE. Nejprve bychom měli tuhou knižní vazbu alespoň stručně charakterizovat. Lepený nebo šitý knižní blok je u této vazby prostřednictvím předsádek zavěšen do tuhých knižních desek, vyrobených z lepenky nebo z plastu. Přední i zadní předsádka jsou k vnitřní straně knižních desek přilepeny v plné ploše a šířka a výška knižního bloku jsou menší (obvykle o cca 3 mm) než šířka a výška tuhých knižních desek. Druhy tuhých vazeb Doporučená norma pro knihařské zpracování uvádí tři základní skupiny tuhých vazeb V7, V8 a V9. Vzájemně se od sebe liší prakticky jen použitým typem tuhých knižních desek, protože postup zhotovení knižního bloku i jeho následného závěsu do knižních desek je u všech tří skupin totožný. Vazba V7 bývá také nazývána poloplátěnou vazbou nebo vazbou s kombinovaným potahem. Při výrobě knižních desek je totiž použita kombinace knihařského plátna (nebo syntetického potahového materiálu) s papírem, obvykle potištěným. Hřbetník je s předním a zadním lepenkovým přířezem spojen pruhem plátna, zbývající plocha předního a zadního přířezu je potom potažena papírem. U vazby V8, jež bývá Rozevřené knižní desky: vpravo a vlevo přířezy přední a zadní desky, uprostřed je proužek hřbetníku nazývána vazbou celoplátěnou, je potah knižních desek proveden z jednoho typu materiálu, původně jen některého z druhů knihařského plátna. Ale vzhledem k tomu, že postupem času byly k potahování knižních desek pro vazbu V8 používány i jiné materiály, došlo zde k zavedení podskupin V8a (potah potištěným nalaminovaným papírem), V8b (papírový potah potištěný a nalakovaný nebo opatřený speciálním syntetickým zátěrem) a V8c (potah z jiného materiálu, např. přírodních usní nebo jejich imitací). U tuhých vazeb ze skupiny V9 norma udává, že mají knižní desky zhotoveny z plastových nebo lepenkových přířezů potažených měkčenou PVC fólií. Varianta V9a potom má knižní desky nevyztužené, zhotovené pouze z měkčené PVC fólie. Tvarování a svařování tohoto typu knižních desek se provádí vysokofrekvenčním ohřevem. V současnosti se už ale tento typ tuhé vazby prakticky neužívá zejména z toho důvodu, že měkčené PVC může obsahovat zdraví škodlivé rakovinotvorné látky. Tři fáze výroby tuhé knižní vazby Postup výroby tuhých knižních vazeb bychom mohli rozdělit do třech základních fází: výroby knižního bloku, zhotovení tuhých desek a zavěšení bloku do těchto desek. Tuhé knižní vazby je možné buď zhotovovat na zakázku ručně nebo je vyrábět průmyslovým způsobem za pomoci různých speciálních, většinou jednoúčelových strojů a zařízení, případně na automatických výrobních linkách. Rentabilita využití těchto automatických, poměrně dost složitých linek je závislá na výši nákladu jednotlivých titulů, tedy na počtu vyráběných kusů se stejným formátem, rozsahem i úpravou. Pře- 14

17 RP 4/2003 Post-press stavba těchto linek na jinou zakázku, to znamená provedení všech změn souvisejících s formátem, rozsahem, vybavením knihy atd. je totiž značně pracná a časově náročná, což se samozřejmě negativně promítá do ceny knihařského zpracování rozpočítané na jednotlivé kusy. Zhotovování tuhých vazeb malého počtu kusů knižních titulů na automatických linkách se tedy nevyplatí. Výroba knižních desek Průmyslovým způsobem se tuhé knižní desky vyrábějí na deskovacích strojích. Ty existují jednak v automatickém provedení, a v současnosti se v souvislosti s trvajícím trendem poklesu nákladů publikací zpracovávaných do tuhých vazeb objevují v knihárnách stále častěji i deskovací stroje poloautomatické. Před zahájením výroby tuhých knižních desek na deskovacím stroji je třeba nejprve předem připravit potřebný materiál, to znamená především nařezat knihařské plátno případně jiný potahový materiál na odpovídající přířezy obdélníkového Celoplátěná tuhá vazba s oblým hřbetem, ražbou na přední desce a obarvenou knižní ořízkou tvaru s rohy zkosenými v úhlu 45. Velikost přířezu vychází z formátu knižních desek, ke kterému je ze všech čtyř stran připočteno 1 1,5 cm na založení a k šířce ještě šíře hřbetu a odsazení mezi hřbetníkem (lepenkový proužek vyztužující hřbet knihy v tuhé vazbě) a lepenkovými přířezy přední a zadní desky. Dále je třeba nařezat lepenkové přířezy pro přední a zadní desku na objednaný formát knihy a hřbetník na šířku danou tloušťkou knižního bloku. Na přední a zadní desky se používá lepenka s vyšší plošnou hmotností, lepenka na hřbetník mívá plošnou hmotnost nižší. Uvedený nařezaný materiál se umístí do jednotlivých nakládacích stanic deskovacího stroje a je možné zahájit výrobu knižních desek. Zjednodušeně bychom ji mohli obecně popsat tím způsobem, že ve stroji dojde nejprve k natření vnitřní strany potahového přířezu lepidlem a potom na něj stroj přesně umístí lepenkové přířezy pro přední a zadní desku a hřbetník. Následuje zahnutí přesahujících záložek přes okraje lepenkových přířezů, zalisování dokončených tuhých desek mezi dvěma tlakovými válci a jejich vyložení do stohovacího zásobníku. Konstrukce deskovacích strojů jednotlivých výrobců se od sebe samozřejmě trochu odlišují, takže u některých je workflow trochu jiné, ale všechny docházejí nakonec ke stejnému výsledku. V některých případech se na přání zákazníka může z důvodu zpevnění tuhých desek provádět ještě výlep jejich vnitřní strany archem papíru (tím dochází i ke zpevnění spojení tuhých desek s předsádkou knižního bloku). Hotové knižní desky, pokud nemají potah z potištěného papíru, jsou obvykle ještě opatřeny

18 Post-press RP 4/2003 ražbou, ať už slepou, nebo horkou metalickou, případně barevnou ražební fólií. Obvykle bývá ražba umisťována na přední stranu a hřbet knižních desek. Nová řada tiskáren LaserJet Společnost HP uvedla řadu černobílých laserových tiskáren HP LaserJet 1010, 1012 a Ty vynikají především novým designem a také poměrně malými vnějšími rozměry. Nejnižší model nové laserové tiskárny s označením HP LaserJet 1010 tiskne rychlostí 12 stránek za minutu ve formátu A4, přičemž maximální rozlišení tisku je 600 dpi. Tato tiskárna je určena především pro skupiny, kde měsíční tisková zátěž nepřesáhne stran. Druhý model s označením HP LaserJet 1012 tiskne již rychlostí 14 stran za minutu a kromě stejného tiskového rozlišení nabízí také 8 MB paměti. U nejvyššího modelu HP LaserJet 1015 je tato paměť rozšířena na 16 MB. Všechny tři nové modely je k počítači možné připojit buď prostřednictvím USB nebo paralelního portu. Dvoubarvový Heidelberg v REP Tisku Tiskárna REP Tisk z Jeseníku se rozhodla obnovit svůj strojový park. Za starší jednobarvový stroj se totiž majitel tiskárny ing. Aleš Pavlišta rozhodl nainstalovat nový dvoubarvový tiskový stroj Heidelberg Printmaster GTO 52-2 pracující ve formátu B3. Tiskárna REP Tisk patří s osmi zaměstnanci mezi menší tiskárny a orientuje se zejména na místní klientelu. Tiskárna Grafies má nové CtP Technologie CtP v našich tiskárnách zaznamenává velký boom. Dokladem toho je celá řada instalací, z nichž jedna proběhla také v tiskárně Grafies, v. o. s. v Hlinsku v Čechách. Ta totiž ve spolupráci s grafickým studiem Apage, v. o. s. z Třebíče nainstalovala nové CtP z produkce společnosti Agfa, kterým je zařízení Palladio pracující v maximálním formátu B2. Nový systém je vybaven RIPem Agfa Apogee Serie 2 PDF RIP. Pomocí nového CtP lze zpracovávat tiskové desky do maximálního formátu 745 x 635 mm při produktivitě 20 desek v plném formátu za hodinu. 16 Výroba knižního bloku pro zpracování do tuhé vazby Jak už bylo zmíněno, do tuhých desek mohou být zavěšovány jak lepené, tak i šité knižní bloky. Postup jejich výroby je v podstatě velice podobný jako při výrobě lepených nebo šitých knižních bloků pro měkké vazby V2 a V4, který jsme popsali v předcházejících číslech Reklamní produkce, i když určité drobné odlišnosti tu v počáteční a zejména potom v závěrečné fázi existují. V počáteční fázi výroby knižního bloku pro tuhou vazbu spočívá zmíněná odlišnost v tom, že po složení vytištěných archů je třeba na první a poslední složku knižního kompletu nalepit předsádky, což jsou na vnitřní straně potištěné nebo nepotištěné dvojlisty papíru, pomocí kterých je hotový knižní blok zavěšen (vlepen) do tuhých desek. Předsádku je třeba úzkým proužkem lepidla přilepit u hřbetu k přední straně první složky a k zadní straně poslední složky knižního kompletu. U knižních kompletů, jež budou následně zpracovány šitím, se hřbet předsádkového dvojlistu kryje se hřbetem knižní složky, na kterou je přilepován. U lepených bloků, kde budou hřbetní lomy knižních složek odříznuty nebo odfrézovány, je třeba předsádky nalepit s odsazením cca 2 3 mm od hřbetního lomu složky, aby nedošlo i k odříznutí hřbetního lomu předsádky, což by po zavěšení snižovalo pevnost hotové vazby. Po nalepení předsádek jsou jednotlivé archy sneseny do knižních kompletů a potom následuje šití nebo lepení knižních bloků. Zatímco u měkkých vazeb V2 a V4 jsou následnými operacemi už pouze závěs do kartónové obálky a finální ořez hotové knihy po třech stranách na trojřezu, u tuhých vazeb může knižní blok procházet ještě celou řadou dalších operací. Kolik jich bude, záleží na přáních a požadavcích zákazníka. Z těch základních se obvykle provádí přelepení hřbetu papírem nebo knihařským gázem, nalepení záložkové stužky (do horní části knižního hřbetu) a kapitálku (do hlavy i paty knižního hřbetu). Kapitálek je ozdobná, někdy i vícebarevná lemovka Kulacení hřbetu knižního bloku v lince na výrobu tuhých vazeb z bavlny nebo umělého hedvábí, která po nalepení na hřbet knižního bloku přesahuje jeho okraj, čímž ho zakrývá a plní tak estetickou a okrasnou funkci. Z dalších operací bychom potom mohli uvést například kulacení hřbetu knižního bloku (tuhá vazba může mít hřbet rovný nebo zaoblený), barvení ořízky nebo vlepování takzvané dutinky. Dutinka je proužek papíru stočený do trubičky a přilepený nejprve ke hřbetu knižního bloku a při závěsu i k vnitřní straně lepenkového hřbetníku. Jejím účelem je jednak celkové zpevnění tuhé vazby a jednak zpevnění a přidržování jejího hřbetu. Závěrečnou operací výroby knižního bloku pro tuhou vazbu je jeho oříznutí po třech stranách na trojřezu, čímž je připraven k závěsu. Zavěšení knižního bloku do tuhých desek Finální operací výroby tuhé vazby je zavěšení knižního bloku do tuhých desek buď na poloautomatickém zavěšovacím stroji, nebo v zavěšovacím modulu, který v automatické lince na výrobu tuhých vazeb následuje za trojřezem. Provádí se tak, že na obě vnější strany předsádek knižního bloku je válci naneseno lepidlo, potom jsou na blok spuštěny knižní desky a celý komplet je na určitou dobu pod velkým tlakem zalisován. Po zavěšení bloku jsou do odsazení mezi přední a zadní stranou knižních desek a jejich hřbetníkem tlakovými kolečky vypáleny drážky, aby se hotová kniha dala snadněji otevírat a vypadala úhledněji. Tím je výroba tuhé knižní vazby v podstatě dokončena. U celoplátěných vazeb, ale i u vazeb typu V8b, zejména u beletristické produkce, je na hotovou tuhou vazbu buď ručně nebo na speciálních strojích navlékán ještě přebal, který plní ochrannou, informativní, reklamní a v některých případech i estetickou funkci. Ivan Doležal

19 RP 4/2003 Post-press Není lamino jako lamino Každý ze zadavatelů chce, aby jeho publikace vypadala pěkně či aby splňovala jisté další parametry. K tomuto účelu je pak možné použít celou řadu úprav, mezi nimiž má své významné místo i laminace, tedy technologie, při níž se povrch tiskoviny spojí pomocí lepidla se speciální fólií. Laminace se provádí již celou řadu let a její přednosti jsou dnes více než zřejmé. Jejím úkolem není pouze zvýšení efektnosti a tím i prodejnosti samotných výrobků, ale mimo jiné tyto povrchové úpravy dávají produktům lepší vlastnosti. Jde především o odolnost vůči oděru a také vodě či jiným chemikáliím. Lamino však nemusí využívat pouze standardní fólie, ale můžeme zde nalézt i určité speciality, s nimiž se příliš často nesetkáváme. Nejčastějším druhem speciálního lamina je tzv. lamino rastrované. Zjednodušeně řečeno, jde o takové lamino, jehož povrch není hladký, ale opatřený plastickým reliéfem. V oblasti rastrovaného lamina pak musíme rozlišovat dvě základní technologie přípravy, které se liší nejenom náročností na vybavení zpracovatele lamina, ale také vlastní cenou výsledného produktu. První variantou je laminace na standardním stroji jako u běžné laminace s tím, že rastrování je do povrchu fólie provedeno dodatečně pomocí speciálního stroje. Obě činnosti lze provádět také během jednoho výrobního procesu, kdy zalaminované archy rovnou putují do rastrovacího modulu a teprve potom jsou finálně vyloženy do stohu. Takovýto postup je možné při odpovídající technice provést u tzv. termolaminace, kde jsou finálním produktem jednotlivé archy. U studené laminace, někdy též označované jako laminace disperzní, je nutné po- stupovat ve dvou krocích. Nejprve jsou archy zalaminovány a teprve poté je celá role archů rastrována ve speciálním off-line zařízení. V obou případech je však vytváření reliéfu na výsledném produktu hodně podobné. V podstatě jde o to, že arch s laminem na povrchu je protažen mezi dvěma válci, z nichž jeden (na straně lamina) je opatřen reliéfem. Celý tento proces probíhá za působení tlaku a tepla. V hladkém laminu se tímto způsobem otlačí povrch rastrovacího válce, čímž vznikne nevratná deformace povrchu lamina. Výhodou tohoto řešení je především velmi vysoká efektnost a variabilita systému; v potaz musí být brána i cena výsledného produktu, která je nižší než u postupu, o němž se zmíníme později. Výhodou tohoto způsobu je pak také to, že reliéf vytvořený těmito speciálními zařízeními je daleko výraznější než u ostatních řešení. Na druhou stranu je nutné se informovat, zda firma, u níž budeme laminovat, má toto zařízení (protože jeho využití u nás stále není příliš rozšířeno), a jakými válci pro zpracování disponuje. Vytvoření válce pro rastrování je totiž poměrně drahá záležitost, takže firmy disponují jenom některými vzory, z nichž si v takovémto případě musíme vybrat. Dále pak musíme mít na paměti další omezení, s nimiž je nutné počítat. Za prvé jde o standardní specifikaci pro práci s laminem, což je především ome- Ukázka rastrovaného lamina, které může v mnoha případech působit velmi efektně

20 Post-press RP 4/2003 Desky zpracované na novém CtP systému nejsou určeny pouze pro vlastní produkci, ale předpokládá se i zpracování tiskových forem pro ostatní tiskárny z regionu. S tím pochopitelně souvisí také nová služba tiskárny rozvoz exponovaných tiskových desek. Canon má IXUS i Společnost Canon představila další z kompaktních fotoaparátů, které řadí do kategorie označované jako IXUS. Novým přírůstkem je model IXUS i vyznačující se především velmi malými proporcemi. Tento model má vnější rozměry pouze 90,3 x 47,0 x 18,5 mm a jeho hmotnost je 100 g. I když jde o poměrně malý fotoaparát, disponuje slušnými parametry, mezi nimiž můžeme jmenovat například maximální rozlišení 4 megapixely. IXUS i nenabízí vzhledem ke svým rozměrům žádný optický zoom, ale zato disponuje 5,7-násobným digitálním zoomem. Fotoaparát ukládá snímky na paměťová média SD, přičemž součástí dodávky je médium o velikosti 32 MB. Přístroj je nabízen ve čtyřech barvách perlově bílá, klasická bronzová, platinově stříbrná a pianově černá. Stroj 74Karat poprvé v ČR Instalace tiskových strojů DI u nás nejsou příliš obvyklé. Přesto se zdá, že i tomuto polygrafickému segmentu se blýská na lepší časy. Dokladem toho je instalace prvního DI stroje s označením 74Karat z produkce německé společnosti KBA. Tento stroj totiž byl uveden do provozu v tiskárně Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. Tiskárna by měla svoji novou tiskovou kapacitu využívat k tisku vojenských topografických a speciálních map a dalších podobných produktů. Speedmaster v tiskárně Grafico Opava Tato opavská tiskárna se v poslední době zaměřuje především na produkty společnosti Heidelberg. Již dříve zde to- Speciální zařízení pro výrobu rastrovaného lamina zení v plošné hmotnosti potiskovaného materiálu. Pro připomenutí uveďme, že laminovat by se měly materiály, jejichž plošná hmotnost je vyšší než 115 g/m 2. Horní hranice plošné hmotnosti by pak neměla přesahovat 400 g/m 2. V některých případech lze laminovat i materiály s vyšší plošnou hmotností, ale také zde je nutné nejprve konkrétní podmínky dohodnout s výrobcem. U aplikace rastrovaného lamina pak musíme vzít také v úvahu, že je nutné počítat s delším časovým úsekem na zpracování, zvláště pak u studené laminace, kde se musí nejprve nechat lamino úplně zaschnout. To v normálních podmínkách trvá přibližně 24 hodin. Dále je třeba počítat se samotným efektem rastrování. Pokud totiž využijeme této technologie, pak dojde k protlačování motivu, čímž je logicky struktura rastru viditelná i z druhé strany materiálu. Pokud nechceme, aby byl motiv rastrování viditelný i z druhé strany, je nutné využít druhého způsobu, kterým je aplikace již rastrovaného lamina. Zde však nejde o dvoukrokový výrobní postup, tedy nalaminování a následné rastrování, ale je zde použito speciálních laminovacích fólií, jež mají strukturu již od výrobce. Jejich aplikace je podobná jako u klasické laminace. Výhodou je především skutečnost, že laminace je opravdu jednostranná, z druhé strany tak motiv zůstává naprosto hladký. Ani zde není všechno optimální, a tak bychom měli vědět, že záporem tohoto řešení je především cena. U těchto speciálních rastrovaných fólií je totiž cena několikanásobně vyšší než u běž ného lamina, což je do jisté míry dáno i samotnou tloušťkou materiálu. Zatímco tloušťka běžné polypropylenové laminovací fólie pro disperzní laminaci se pohybuje okolo 12 mikronů, u této speciální rastrované fólie činí tloušťka 30 mikronů. To pochopitelně může v některých případech působit i jisté problémy při dalších úpravách nalaminovaného produktu. Máme na mysli především nejrůznější bigování či vytváření ohybů, které je díky tuhosti laminovacího materiálu obtížnější. Dále musíme počítat s dostatečným časem na objednání této fólie, protože díky nízkým odběrům této speciality ji většinou producenti lamina nemají na skladě a je nutné ji objednat u výrobce. Těchto speciálních, již rastrovaných laminačních fólií je pak využíváno především v oblasti studené laminace. Při použití již rastrovaného lamina se doporučuje aplikace na materiály s plošnou hmotností od 135 g/m 2, přičemž horní hranice je stejná jako při rastrování dodatečném. Na výběr zde pak může být celá řada motivů, nejčastěji jsou používány jemné a hluboké rastry či imitace kůže, která může tiskovině dodat netradiční vzhled. Oba druhy speciálního rastrovaného lamina lze aplikovat na široké spektrum materiálů, vždy je však vhodné nejprve u nových a nevyzkoušených materiálů provést zkoušky, aby zákazník nebyl nemile překvapen. Při použití tohoto druhu laminace by s ní mělo být počítáno již v samotném návrhu tiskoviny. U lamina s následným rastrováním by totiž v motivu neměly být obsaženy tmavé a plné plochy, jež mohou způsobovat vznik šedých skvrn. Na závěr se pak ještě podívejme na možnosti využití tohoto druhu zušlechtění povrchu tiskovin. Často se například popsaných řešení využívá v oblasti výroby spisových desek, kde toto lamino působí nejenom efektně, ale zároveň plní i další úlohu, a to snížení možnosti vzniku otisků prstů. Díky velké tloušťce speciální rastrované laminační fólie ji lze s úspěchem využít také tam, kde jsou výsledné tiskové produkty velmi namáhány. Jako příklad bychom mohli uvést třeba knižní desky učebnic. Patrik Thoma 18

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava DTP a předtisková příprava Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava Zdenka Dvořáková DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk Computer Press Brno 2012 DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 oddělení polygrafie ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Porovnání reprodukční kvality ofsetového a digitálního tisku při použití podobných

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

www.novinygp.cz číslo 18 / 3. listopad 2011 25,00 Kč Zájem o odborné prezentace byl opravdu veliký. Ke vzdělávání patří moderní tiskové technologie

www.novinygp.cz číslo 18 / 3. listopad 2011 25,00 Kč Zájem o odborné prezentace byl opravdu veliký. Ke vzdělávání patří moderní tiskové technologie 9 771212 992001 4 4 noviny PRO GRAFICKÝ PRŮ MYSL GRAFICKÝ P R ROZHOVOR Ivan Chovanec str. 2 Světová premiéra: Flexilam S str. 3 Kvalita za výbornou cenu str. 4 KONCEPT POSTPRESS str. 5 www.novinygp.cz

Více

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk Jaro 2011 www.multiexpo.eu AGFA GRAPHICS Široké možnosti tisku se systémem :Anapurna. :ANAPURNA M4F 4 COLOUR UV PRINTER. :ANAPURNA M 2050

Více

Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4

Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4 Ukázková stránka z knihy PDF/X-1a PDF/X-4 PDF/X-1a PDF/X-4 Úvodní slovo autorů Vydavatel Petr Lozan Od roku 2007, kdy vyšla knížka PDF pro tisk, se PDF/X-1a stalo samozřejmostí a grafické progra my už

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 35. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 35. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 35. konference Sborník příspěvků Lesní zámeček STAR 4&5 Klínovec 4. 7. října 2009 Programový výbor

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU I. vydání 7 8/2015 www.packagingherald.cz TRENDY V EXPORTNÍM BALENÍ GS1 DATABAR STŘEDEM POZORNOSTI ICC PROFILY A JEJICH UŽITÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Více

Struktura čtenářů. Představení. Náklad. Obsah. Reklamní agentury a grafická studia. Dodavatelé technologií. Fotografové. Ofsetové a digitální tiskárny

Struktura čtenářů. Představení. Náklad. Obsah. Reklamní agentury a grafická studia. Dodavatelé technologií. Fotografové. Ofsetové a digitální tiskárny Perforovaná plocha s unikátním kódem pro prodejní kampaně Digitální tisk novin s personalizovaným obsahem Oslovení cílové skupiny či skupin spravovaných v CRM Zpětná vazba a vyhodnocení DM kampaní Marketingové

Více

FORPRINT. rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát. Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ

FORPRINT. rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát. Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ FORPRINT Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk 2014 rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ Lepenky:

Více

ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ ZÁŘÍ 2014

ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 87 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ Nové fólie a laminace Intercoat Nově jsme zařadili

Více

POLYGRAFIE. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání. ZPRACOVALA PaedDr. MIROSLAVA DLABOLOVÁ

POLYGRAFIE. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání. ZPRACOVALA PaedDr. MIROSLAVA DLABOLOVÁ POLYGRAFIE Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA PaedDr. MIROSLAVA DLABOLOVÁ Praha 2007 OBSAH ÚVOD... 3 I. Vymezení okruhu povolání a jejich charakteristika v ISTP...

Více

D 520 instalace, český návod a zaškolení v ceně 79.900,- zpravodaj pro oblast signmakingu. duben 1999. V čísle. Veletrh Reklama 99 Hroši mezi hvězdami

D 520 instalace, český návod a zaškolení v ceně 79.900,- zpravodaj pro oblast signmakingu. duben 1999. V čísle. Veletrh Reklama 99 Hroši mezi hvězdami zpravodaj pro oblast signmakingu 2 duben 1999 V čísle Nové trendy. Výroba samolepicích etiket pomocí řezacího plotru je oproti klasické technologii nejen jednodušší, ale i levnější. Str. 4 Lidé se ptají

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

OT15 PDF a kontrola PDF

OT15 PDF a kontrola PDF OT15 PDF a kontrola PDF 1.1.1 Úvod Celkový návrh tiskoviny obvykle vzniká v sazbových programech, jako je Adobe InDesign, či QuarkXPress, méně často (jednodušší a méně rozsáhlé návrhy) ve vektorových programech

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Vypracovali: Podpis: Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME Kula Jan, 4. roč., ME Veit Pavel, 4. roč., ME... Cvičení:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Národní památkový ústav ústřední pracoviště Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Praha 2011 1 Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Ladislav Bezděk Karel Bobek Dalibor

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více