Euro a Česká republika Jan Frait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Euro a Česká republika Jan Frait"

Transkript

1 Euro a Česká republika Jan Frait člen bankovní rady ČNB 2005

2 I. Měnová politika ČNB

3 Cílování inflace ( ) základním rámcem měnové politiky je cílování inflace (inflation targeting) cílování inflace praktikováno od roku 1998 střednědobý cíl vyhlášený společně s vládou cíl ve formě inflace spotřebitelských cen kontinuální pásmo lineární pokles z 3-5 % (01/02) na to 2-4 % (12/05) hlavní nástroj MP 2T repo sazba přímý vliv na 3M sazbu pen. trhu, nepřímý vliv na delší sazby

4 Inflace a inflační cíl / / / / /2005

5 Cílování inflace (2006 dále) cíl pro období po roku 2006 (vyhlášen v 3/2004) pro období 2006-přijetí eura opět ve formě inflace spotřebitelských cen výjimky definovány pouze obecně bodový cíl 3 % (vyjádření symetrie) s tolerančním intervalem ± 1 % výše cíle v souladu s inflačními trendy ve světové ekonomice a charakterem konvergující ekonomiky ne zcela jasná pozice vůči maastrichtskému kriteriu pro inflaci ČNB již několik čtvrtletí cílí na rok 2006

6 Aktuální prognóza inflace srpen vliv daní a regulovaných cen; 4 3 skutečnost cílové pásmo inflační cíl od 1/06 postupně též odeznění protiinflačního vlivu kurzu a poptávky; prognóza inflace horizont měnové politiky stabilita úrokových sazeb během následujících několika čtvrtletí a poté jejich mírný růst. 1/04 4/04 7/04 10/04 1/05 4/05 7/05 10/05 1/06 4/06 7/06 10/06 1/07 4/07

7 Kursová politika v roce 1997 přechod od režimu fixního kursu k řízenému floatingu od roku 2002 jde spíše o čistý floating, intervence na devizovém trhu jsou výjimečné navzdory floatingu akumulace rozsáhlých devizových rezerv nyní téměř 30 mld. USD významnou část tvoří nákupy devizových příjmů od vlády v rámci privatizace státního majetku další část z pochází z nákupů na trhu (zejména ) a z úroků navzdory akumulaci rezerv významná apreciace nominálního kursu CZK za 15 let zhodnotila zhruba o 15 % oproti USD i EUR (DEM)

8 II. Česká republika a Euro

9 Průběh přípravy strategie ČR 12/2002: ČNB zveřejnila a předložila vládě ČR dokument Česká republika a euro - návrh strategie přistoupení 7/2003: ČNB zveřejnila a předložila vládě ČR dokument Kurzový mechanismus ERM2 a kurzové konvergenční kritérium - argumentuje postoj vůči ERM2 9/2003: společný dokument ČNB, MF a MPO pro jednání vlády Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (základem jsou strategické dokumenty ČNB + politická pozice vlády)

10 Česká republika a euro - strategie přistoupení ČNB role ČNB: poradce vlády a experty pro veřejnost každoročně na podzim proběhne na základě podkladů ČNB a MF vyhodnocení: současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií stupně sladěnosti ČR s eurozónou na základě hodnocení bude vládě navrženo MF a ČNB zda iniciovat proceduru přistoupení k ERM2 a následně k euru či nikoliv délka předvstupního období není omezena

11 Strategie ČNB - východiska zavedení eura: politicko-ekonomické rozhodnutí horizont zavedení eura legislativou EU nespecifikován známá sekvence: členství v EU => plnění konvergenčních kritérií => zavedení eura obtížný proces: sporné inflační kritérium, ne zcela jasné kursové kritérium, sporný režim ERM2 po vstupu bude ČNB součástí Eurosystému = konec samostatné měnové politiky podíl na rozhodování ECB = > analytická a prognostická činnost, další funkce

12 Strategie ČNB pozitivní efekty a bariéry urychlení reálné konvergence prostřednictvím zvýšení intenzity vzájemného obchodu eliminace kursových transakčních nákladů obchodu; vyšší cenová transparentnost; snížení psychologických bariér obchodu; zvýšení finanční stability stabilizace nízkých úrokových sazeb; minimalizace rizika měnových turbulencí; propojení s likvidnějšími a hlubšími kapitálovými trhy; eliminace rizika zneužívání měnové politiky nebo chyb v této politice (komentář J.F., není ve strategii)

13 Strategie ČNB pozitivní efekty a bariéry možné bariéry: nedostatečně flexibilní trh práce nízká operativnost fiskální politiky neflexibilní a nepříliš kvalitní institucionální rámec pro podnikání nedostatečná strukturální a cyklická sladěnost ekonomiky ČR s ekonomikami eurozóny vnitřní problémy eurozóny (komentář J.F., není ve strategii)

14 Strategie ČNB závěry pozitivní efekty v dlouhém období převažují nutno minimalizovat bariéry prostřednictvím hlubokých reforem konsolidovat systém veřejných financí prohloubit strukturální reformy směřující ke zvýšení flexibility ekonomiky tyto reformy je třeba realizovat tak, aby nebyla vyloučena možnost přistoupení kolem roku 2007 ČNB tedy upřednostňovala relativně rychlé přistoupení, ale jen při minimalizaci bariér

15 Finální strategie ČR pozice vlády: fiskální reformu nelze realizovat příliš rychle, stávající první fáze fiskální reformy nebude dostatečná pozice vlády: flexibilita ekonomiky bude řešena v dlouhém období euro bude zavedeno v termínu ( ) po provedení druhé fáze fiskální reformy druhá fáze fiskální reformy zatím není navržena reformy vedoucí k větší flexibilitě ekonomiky zatím nejsou ani diskutovány, v realitě nastoupen opačný směr pozice podnikové sféry není zcela vyhraněná

16 Politická ekonomie zavedení eura euro: spíše politický než ekonomický projekt v kandidátských zemích převažuje obecně zájem na velmi rychlém přijetí eura, v eurosystému je tomu spíše opačně některé kandidátské země hodlají vstoupit do ERM2 brzy po vstupu do EU a přijmout euro po 2 letech český postoj byl poměrně specifický, i když se ukazuje realističtější než u některých jiných zemí: některé země postupně modifikovaly přístup směrem k českému akademická obec ve světě spíše podporuje rychlé přijetí, je ale rozdělena, vidí dlouhodobá rizika akademická obec ve světě má velmi negativní názor na ERM2

17 Politická ekonomie zavedení eura v ČR zatím (mimo ČNB) neproběhla skutečná diskuse o výhodách a rizicích přijetí eura česká akademická obec se do diskuse příliš nezapojila politická sféra otázku zavedení eura příliš nediskutuje, výjimkou je prezident republiky obecně převažuje diskuse ve smyslu teorie optimálních měnových oblastí (OCA) ta je určitým vodítkem, nicméně ne dostatečně robustním tradiční OCA je založena na nadměrně optimistických předpokladech ohledně stabilizační role plovoucích měnových kursů a schopnosti centrální banky dobře řídit poptávku euro: de facto zavedení nejtvrdšího režimu fixních kursů zkušenosti z kursových režimů připouštějí dlouhodobou aplikaci fixních kursů s vysoce pozitivními efekty

18 Politická ekonomie zavedení eura pro malé země (např. pobaltské státy či Slovinsko) je rychlé přijetí eura logickým řešením pro středně velké země (ČR, Maďarsko a zejména Polsko) je vhodnost eura podmíněna splněním určitých předpokladů ČR je malá země se silným propojením na ekonomiky EU a fixní kurs k měně EU může být logickým řešením ztráta autonomní měnové politiky nemusí být zásadním problémem při kredibilním podřízení ostatních politik odkládání přijetí eura při stabilizující měnové politice a umírněné fiskální politice nebude rovněž problémem má pozice: klíčová je koordinace politik vedoucí k makroekonomické stabilitě a podpora reforem vedoucích ke zvýšení flexibility a rychlejšímu hospodářskému růstu měna je do značné míry závojem

19 Reálná integrace zahraniční obchod Chart 2.3: Share of intra-industrial trade in accession countries (in % of total EU trade, 2000) horizontal vertical EU average AC-8 average Czech R. Hungary Slovenia Poland Slovakia Estonia Lithuania Latvia Source: UNECE and ECB staff calculations.

20 Reálná integrace zahraniční obchod 100 Chart 2.2: Trade integration with the EU (exports and imports to the EU in % of total trade, 1995 and 2002) Euro area average 2002* AC-10 average 2002* Luxemburg Portugal Belgium Spain Netherlands Austria France Ireland Italy Finland Germany Greece Czech R. Poland Slovenia Hungary Latvia Estonia Slovak R. Malta Lithuania Cyprus Source: IMF DOTS Note: Data for 1997 instead of 1995 for Belgium and Luxemburg. * Weighted by nominal GDP in 2002.

21 ERM2 kursový mechanismus mechanismus fixování zúčastněných měn na euro centrální parita a fluktuační pásmo pro pohyb kurzu standardní pásmo je ±15% obrana standardního pásma - daná NCB a v malé míře ECB pohyby uvnitř pásma - jen daná NCB (ECB může, nemusí) stabilita české měny v rámci ERM2 může být podporována členy ESCB, jen v pásmu ±15 % v souhrnu bude obrana pásma záležitostí ČNB, na externí pomoc nelze spoléhat

22 ERM2 centrální parita a konverzní poměr Centrální parita nemusí být konečným konverzním poměrem při vstupu do eurozóny Centrální parita: klíčový parametr vstupu do ERM2 ovlivní nastavení počátečních měnových podmínek a možnost výskytu rizik může být revalvována (devalvace není konzistentní s plněním kritéria) Konverzní poměr: kurz národní měny k euru v okamžiku přijetí jednotné měny sloužící k přepočtu všech aktiv a pasiv nemusí se shodovat s centrální paritou dochází v něm k přepočítání národních měn na euro, je tedy konečný a nemůže být měněn

23 ERM2 součást kursového kritéria pobyt v ERM2 po 2 roky před vyhodnocením v pásmu ±15 % není dostatečný k přijetí eura kursové konvergenční kritérium má dvě složky: úspěšná účast v ERM2 minimálně po 2 roky před vyhodnocením připravenosti na zavedení eura zachování kurzové stability v tomto období kursová stabilita = pohyb v rámci normálního fluktuačního intervalu -problémy s interpretací EK = doposud ± 2,25%, apreciace nemusí být problémem ČNB = +15/-2,25 (např. Konvergenční zpráva EK 2002) kandidátské země v čele s ČR s výkladem EK nesouhlasily ECB - volnější a pragmatičtější výklad z prosince 2003 EK v současnosti zřejmě odstoupila od ± 2,25%

24 ERM2 a kurzové kritérium centrální parita plnění kurzového kritéria (2 roky) EURO pásmo +/-15%

25 ERM2 kursové kritérium podle ECB pragmatické stanovisko ECB z prosince 2003 (postoj EK vůči němu v současnosti neznámý) účast v ERM2 bez výrazného napětí, zejména bez devalvace vůči euru, a to alespoň po dobu 2 let před hodnocením konvergence; hodnocení stability kursu vůči euru se zaměří zejména na to, zda se kurs pohyboval blízko centrální parity, ale stejně jako vminulosti se bude přihlížet k faktorům, které mohly vést kapreciaci měny - vtomto ohledu by šíře fluktuačního pásma v ERM2 neměla ovlivnit hodnocení, jak daný stát plní kursové kritérium otázka neexistence výrazného napětí bude hodnocena podle i) míry odchýlení kursu od centrální parity, ii) pomocí ukazatelů typu úrokové diferenciály vůči eurozóně a iii) podle role, kterou hrály devizové intervence;

26 Pozice ČNB vůči ERM2 dva úhly pohledu: způsobí nám ERM2 potíže vs. způsobí nám vstup nových zemí do eurozóny potíže? ECB považuje ERM2 za užitečný systém stabilizující inflaci a měnové kursy ECB považuje ERM2 za test schopnosti žít s vypnutou národní měnovou politikou NMS v něm vidí pouhý waiting room a komplikující nástroj sloužící k oddálení jejich vstupu v NMS je ERM2 je chápán jako brána k euru => jen na minimálně nutnou dobu (zřejmě necelé 2 roky před vyhodnocením) rozhodnutí o účasti v ERM2 je klíčové v tom, že vymezuje okamžik vstupu do eurozóny (cca 2 roky plus něco)

27 ERM2 je pouhou vstupní branou EU ERM II euro 5/2004 X 2+ X (X 2+) v realitě z technických důvodů téměř 3 roky před přijetím eura

28 Pozice ČNB vůči ERM2 pro ČNB nemá ERM2 žádnou přidanou hodnotu ČNB stabilizuje inflaci prostřednictvím cílování inflace přechod z cílování inflace na ERM2 a pak zpět k režimu ECB podobnému cílování inflace je zbytečný double(triple)-shift ERM2 není vhodný nástroj pro stabilizaci měnových kursů, šířka pásma ±15 % má stěží nějaký stabilizační potenciál

29 Pozice ČNB vůči ERM2 volný pohyb kapitálu tlačí ekonomiky do corner solutions měkké fixní režimy jsou překonané, bývají předmětem testování devizovými trhy a případně i destabilizujících spekulativních útoků pomoc ECB či ESCB při spekulativních útocích je nepravděpodobná jde o asymetrický režim, který motivuje kandidáty ke vstupu s relativně slabým kursem, což může vyvolat konflikt s inflačním kritériem je to možná dobrá simulace pobytu v eurozóně, ale pro konvergující ekonomiky vytváří spíše rizika

30 Pozice ČNB vůči ERM2 ČNB proto doporučila po vstupu do EU zůstat mimo ERM2 a do vstupu do ERM2 pokračování v cílování inflace vstup do ERM2 možný až po vytvoření předpokladů pro to, aby bylo ČR umožněno v době vyhodnocování kurzového kritéria přijmout euro po vstupu do ERM2 náročná koexistence cílování inflace a fixování měnového kursu, akademická literatura doporučuje spíše tvrdé zafixování kursu do ERM2 by proto měla ČR vstoupit pouze jako vysoce stabilizovaná ekonomika při konsistentních politikách by nicméně dva roky bez devalvace neměly být problémem, prodlužování by rizika výrazně zvyšovalo

31 Měnová politika: Jak dál? z praktických důvodů je za pracovní termín přijetí eura považován začátek roku 2010 rozhodnutí zda 2010 nebo později přijme vláda vzešlá z voleb v červnu 2006 vstup do ERM2 nejdříve v průběhu 2007 stanovení centrální parity a konverzního poměru jsou klíčové otázky: v současnosti je však diskuse o budoucích úrovních předčasná ČNB hodlá nadále pokračovat v politice řízeného floatingu v rámci režimu cílování inflace až do vstupu do ERM2

32 Měnová politika v období ERM2 velmi malý prostor pro standardní měnovou politiku realizovanou prostřednictvím změn krátkodobých úrokových sazeb úrokové sazby a kurs budou zásadně omezeny podmínkou nekryté úrokové parity v období před vstupem bude k dispozici pouze malý inflační diferenciál, čímž vznikne prostor pro mírné nominální zhodnocování koruny primární důraz bude zřejmě na řízení měnového kursu, nízká inflace bude vedlejším efektem rovněž fiskální politika bude podřízena maastrichtským kriteriím, možná bude muset brzdit poptávku nástroje pro stabilizaci cyklu minimální, po přijetí eura však nebudou příliš větší

33 Fiskální stabilizace a S&G Pact fiskální reformy nejsou nutným zlem kvůli zavedení eura, jsou v našem zájmu v každém případě fiskální reformy musí být vnímány jako nástroj podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti současné úrovně deficitů jsou jednoznačně strukturální česká fiskální situace je z krátkodobého hlediska relativně stabilní (schodky veřejných financí v roce 2004 a zřejmě i v roce 2005 pod 3 % HDP dle ESA95) fiskální politika má obvykle kursové implikace existence schodků a jejich financování vytváří rizika pro kursovou dynamiku v ERM2 existují silná rizika z hlediska dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí

34 Fiskální stabilizace a S&G Pact S&G Pact je klíčový z hlediska dlouhodobého fungování měnové unie S&G Pact, alespoň v jeho původní verzi, nelze vnímat jako překážku, ale jako rámec pro omezení fiskálních politik v měnové unii změny, které března 2005 schválila Evropská rada, představují výrazné oslabení paktu zejména z hlediska transparentnosti, vynutitelnosti cílů a principu rovného zacházení. rozvolnění definice a vynucování cílů Paktu (zohlednění řady faktorů při určení střednědobého cíle fiskální politiky, udělení některých výjimek při překročení 3% hranice schodku, možnost prodloužení lhůt pro nápravu nadměrného deficitu apod.) je nadměrné ČNB pozitivně vnímá posílení Paktu v jeho preventivní části, směřující k zodpovědné fiskální politice v příznivých obdobích

35 III. Měnové kursy, Euro a cenová konkurenceschopnost

36 CE země nominální zhodnocení ČR je jedinou CE zemí, jejíž měna za celé transformační období nominálně apreciovala u ostatních CE zemí k tomu dochází až v posledních letech nízké inflační cíle a snaha přijmout rychle euro

37 CE země nominální zhodnocení Nominální zhodnocení oproti EUR CZK HUF PLN SKK

38 CE země reálné zhodnocení z hlediska cenové konkurenceschopnosti jsou důležitější reálné měnové kursy reálný měnový kurs zohledňuje vývoj nominálních kursů a vývoj cen a mezd v domácí ekonomice i u konkurentů reálný kurs spočítaný na bázi spotřebitelských cen (CPI) odráží souhrnný vývoj kupní síly domácí měny v letech nejvíce zhodnotila SKK, hned za ní CZK

39 CE země reálné zhodnocení Reálné zhodnocení oproti EUR (CPI) CZK HUF PLN SKK

40 CE země reálné zhodnocení bude reálné zhodnocování stále tak rychlé? pravděpodobně ne, rychlé reálné zhodnocování v 90. letech souviselo s doháněním podhodnocení koruny na počátku transformace česká měna byla v relaci s HDP na osobu výjimečně podhodnocená, což zřejmě souviselo s mírou narušení tržní ekonomiky reálné zhodnocování může být důsledkem růstu konkurenceschopnosti, ale i příčinou její ztráty to, který efekt převáží, závisí na souladu vývoje reálného kursu s dlouhodobými fundamenty v ČR bylo doposud reálné zhodnocování spíše odrazem rostoucí produktivity než nadměrného růstu mezd a cen nebo neadekvátně rychlého nominálního zhodnocování občas bylo zhodnocování příliš rychlé ( , přelom 2004 a 2005) výzva pro měnovou politiku ČNB

41 CE země reálné zhodnocení reálné zhodnocování je funkcí počátečního podhodnocení ve smyslu ERDI implikovaného úrovní HDP na osobu měny, které byly na počátku transformace nejvíce podhodnocené, vykázaly logicky nejrychlejší reálné zhodnocování la appreciation e li sk cr p sl ERDI gap cy cr e h la li m p sl sk

42 CE země reálné zhodnocení vzhledem k poměru HDP na osobu a cenové hladiny existuje lze pokračování apreciačního trendu předpokládat ČNB předpokládá v dalších letech postupný pokles reálného zhodnocování ke 2 % ročně Údaje pro rok 2004 ČR HDP na osobu v PPP (EU25) 70 Cenová hladina (EU25) 55 Slovensko Polsko Maďarsko 62 59

43 Mzdový vývoj a konkurenceschopnost v nízkoinflačním prostředí bude vývoj cenové konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu stále více záviset na vývoji pracovních nákladů reálné zhodnocování měřené jednotkovými pracovními náklady bylo v ČR v období transformace nejrychlejší na vývoj jednotkových pracovních nákladů mají významný vliv rozdíly v trendech produktivity udržení přijatelné dynamiky jednotkových pracovních nákladů bude klást velké nároky na růst produktivity

44 Mzdový vývoj a konkurenceschopnost Reálné zhodnocení (RULC, 12 hlavních partnerů) CZK HUF PLN SKK

45 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? sníží nebo zvýší zavedení eura rizika ztráty cenové konkurenceschopnosti? strategický dokument ČNB považuje zavedení eura v ČR z dlouhodobého hlediska za přínosné mezi uváděnými pozitivy ovšem vliv na cenovou konkurenceschopnost chybí kontrast s názorem firem z : když nebude koruna, nebude zhodnocování! u některých stávajících členů se po zavedení eura cenová konkurenceschopnost snížila je euro příčinou?

46 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? vývoj v eurozóně potvrzuje malý vliv zavedení eura na vývoj pracovních nákladů i po zavedení eura je vývoj pracovních nákladů v jednotlivých zemích eurozóny výrazně odlišný euro omezilo především kolísání pracovních nákladů v důsledku výkyvů měnového kursu, což neplatí např. pro Velkou Británii

47 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? trendy v reálných veličinách nemají měnovou, ale strukturální povahu euro nemůže zabránit růstu jednotkových pracovních nákladů v důsledku pomalého růstu produktivity či nadměrného růstu nominálních mezd riziko rychlého růstu jednotkových pracovních nákladů vytvářejí pomalé strukturální reformy

48 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? Jednotkové pracovní náklady (EUR) Germany Italy Portugal Spain United Kingdom

49 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? při výrazných rozdílech v tempu reforem dochází k divergenci reálných kursů měřených relativními pracovními náklady (Německo vs. Itálie či Portugalsko) závěr: zavedení eura nemůže být substitutem reforem flexibilní a fungující trh práce je naopak předpokladem zavedení eura

50 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? Reálný efektivní kurz, index (ULC, 12 hlavních partnerů) q q q q q q q q q q q q q01 Germany Spain Italy Portugal Britain

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmět 5HP 502 Národohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 26. března 2015 ... a opět se setkáváme

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Český důchodový systém

Český důchodový systém Český důchodový systém Jiří Král CEVRO 18.dubna 2011 Obsah: I. Základní informace o českém DS II. Důchodové reformy III. Současný stav DR v ČR I. Základní informace o českém důchodovém systému Základní

Více

I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA?

I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA? I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA? Studium vnější hospodářské politiky je v současné době velmi důležité. Na začátku 21. století jsou ekonomiky těsně provázány prostřednictvím obchodu se zbožím a

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na

QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na lídry oboru? Josef Kotrba Office managing partner 1. března 2011 Největší výzvy, kterým budou čelit lídři stavebního oboru Poptávka a udržitelná úroveň stavění

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy

Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy Ve dnech 6. a 7. října 2011 se konal ve Varšavě expertní seminář na téma Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy, který pořádali společně

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

lní politika EPP-ED ED a ODS

lní politika EPP-ED ED a ODS Sociáln lní politika EPP-ED ED a ODS MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Kladno, 21. listopad 2005 Instituce Evropská komise Evropská rada Evropský parlament Evropský hospodářský a sociálnívýbor

Více

Podpora zdraví v kontextu WHO

Podpora zdraví v kontextu WHO Podpora zdraví v kontextu WHO Konference Efektivní strategie podpory zdraví 12.6.2014, SZÚ Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR Konference v Ottavě a přijetí Ottawské charty v r.1986 Vyzývá k novému pojetí

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák 1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2006 KOM(2006) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) [SEC(2006)

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty Prezentace výstupů kapitoly Vzdělanost Garant: Daniel Münich Koordinátor: Prof. Michal Mejstřík 28.2.2011 ÚVOD Workshopy

Více

Makroekonomická stabilita

Makroekonomická stabilita Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR systém včasného varování 13 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR systém včasného

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci O tomto průzkumu V rámci Evropské unie poskytují různé organizace přístup a školení v informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Prezentace výstupůpracovnískupiny pro konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí Kapitola 7: Zkvalitňování charakteristik podnikání Garant: Michal Mejstřík Spoluautoři:

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Rozvojová spolupráce EU se zeměmi AKT a Evropský rozvojový fond

Rozvojová spolupráce EU se zeměmi AKT a Evropský rozvojový fond Rozvojová spolupráce EU se zeměmi AKT a Evropský rozvojový fond EUROCENTRUM PRAHA 10. dubna 2008 Vladimír Němec MZV ČR (EUPOII) MENU Rozvojová spolupráce EU kontext Oficiální rozvojová pomoc ODA Efektivita

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 3. Prosince 2013 Praha Tematické vymezení oblastí KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE ZAMĚSTNANOST VZDĚLÁVÁNÍ Relevantní operační programy

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D.

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Struktura přednášky Hodnocení projektu v prvních deseti letech existence 1999 2008 Zdroje nerovnováh na úrovni členských

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura EURO NAŠE PŘÍŠTÍ MĚNA Praha, 4. října 2007 Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky, FMV, VŠE

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Výběrová šetření o zdraví Health

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

1 I. SOUHRNNÁ ČÁST ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

1 I. SOUHRNNÁ ČÁST ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 1 I. SOUHRNNÁ ČÁST ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2008 ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2008 Autoři: Jan Babecký 1.1.3, 1.3.3, 2.2.1, 2.2.2

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

NEWSLETTER prosinec 2011

NEWSLETTER prosinec 2011 NEWSLETTER prosinec 2011 Vážení, vzhledem k naší snaze neustále zkvalitňovat služby poskytované společnostmi sítě ECOVIS, pokračujeme tímto číslem zpravodaje v pravidelném rozesílání novinek, popřípadě

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 1 Česká národní banka (ČNB) a euro klíčová instituce v procesu přípravy

Více