Euro a Česká republika Jan Frait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Euro a Česká republika Jan Frait"

Transkript

1 Euro a Česká republika Jan Frait člen bankovní rady ČNB 2005

2 I. Měnová politika ČNB

3 Cílování inflace ( ) základním rámcem měnové politiky je cílování inflace (inflation targeting) cílování inflace praktikováno od roku 1998 střednědobý cíl vyhlášený společně s vládou cíl ve formě inflace spotřebitelských cen kontinuální pásmo lineární pokles z 3-5 % (01/02) na to 2-4 % (12/05) hlavní nástroj MP 2T repo sazba přímý vliv na 3M sazbu pen. trhu, nepřímý vliv na delší sazby

4 Inflace a inflační cíl / / / / /2005

5 Cílování inflace (2006 dále) cíl pro období po roku 2006 (vyhlášen v 3/2004) pro období 2006-přijetí eura opět ve formě inflace spotřebitelských cen výjimky definovány pouze obecně bodový cíl 3 % (vyjádření symetrie) s tolerančním intervalem ± 1 % výše cíle v souladu s inflačními trendy ve světové ekonomice a charakterem konvergující ekonomiky ne zcela jasná pozice vůči maastrichtskému kriteriu pro inflaci ČNB již několik čtvrtletí cílí na rok 2006

6 Aktuální prognóza inflace srpen vliv daní a regulovaných cen; 4 3 skutečnost cílové pásmo inflační cíl od 1/06 postupně též odeznění protiinflačního vlivu kurzu a poptávky; prognóza inflace horizont měnové politiky stabilita úrokových sazeb během následujících několika čtvrtletí a poté jejich mírný růst. 1/04 4/04 7/04 10/04 1/05 4/05 7/05 10/05 1/06 4/06 7/06 10/06 1/07 4/07

7 Kursová politika v roce 1997 přechod od režimu fixního kursu k řízenému floatingu od roku 2002 jde spíše o čistý floating, intervence na devizovém trhu jsou výjimečné navzdory floatingu akumulace rozsáhlých devizových rezerv nyní téměř 30 mld. USD významnou část tvoří nákupy devizových příjmů od vlády v rámci privatizace státního majetku další část z pochází z nákupů na trhu (zejména ) a z úroků navzdory akumulaci rezerv významná apreciace nominálního kursu CZK za 15 let zhodnotila zhruba o 15 % oproti USD i EUR (DEM)

8 II. Česká republika a Euro

9 Průběh přípravy strategie ČR 12/2002: ČNB zveřejnila a předložila vládě ČR dokument Česká republika a euro - návrh strategie přistoupení 7/2003: ČNB zveřejnila a předložila vládě ČR dokument Kurzový mechanismus ERM2 a kurzové konvergenční kritérium - argumentuje postoj vůči ERM2 9/2003: společný dokument ČNB, MF a MPO pro jednání vlády Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (základem jsou strategické dokumenty ČNB + politická pozice vlády)

10 Česká republika a euro - strategie přistoupení ČNB role ČNB: poradce vlády a experty pro veřejnost každoročně na podzim proběhne na základě podkladů ČNB a MF vyhodnocení: současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií stupně sladěnosti ČR s eurozónou na základě hodnocení bude vládě navrženo MF a ČNB zda iniciovat proceduru přistoupení k ERM2 a následně k euru či nikoliv délka předvstupního období není omezena

11 Strategie ČNB - východiska zavedení eura: politicko-ekonomické rozhodnutí horizont zavedení eura legislativou EU nespecifikován známá sekvence: členství v EU => plnění konvergenčních kritérií => zavedení eura obtížný proces: sporné inflační kritérium, ne zcela jasné kursové kritérium, sporný režim ERM2 po vstupu bude ČNB součástí Eurosystému = konec samostatné měnové politiky podíl na rozhodování ECB = > analytická a prognostická činnost, další funkce

12 Strategie ČNB pozitivní efekty a bariéry urychlení reálné konvergence prostřednictvím zvýšení intenzity vzájemného obchodu eliminace kursových transakčních nákladů obchodu; vyšší cenová transparentnost; snížení psychologických bariér obchodu; zvýšení finanční stability stabilizace nízkých úrokových sazeb; minimalizace rizika měnových turbulencí; propojení s likvidnějšími a hlubšími kapitálovými trhy; eliminace rizika zneužívání měnové politiky nebo chyb v této politice (komentář J.F., není ve strategii)

13 Strategie ČNB pozitivní efekty a bariéry možné bariéry: nedostatečně flexibilní trh práce nízká operativnost fiskální politiky neflexibilní a nepříliš kvalitní institucionální rámec pro podnikání nedostatečná strukturální a cyklická sladěnost ekonomiky ČR s ekonomikami eurozóny vnitřní problémy eurozóny (komentář J.F., není ve strategii)

14 Strategie ČNB závěry pozitivní efekty v dlouhém období převažují nutno minimalizovat bariéry prostřednictvím hlubokých reforem konsolidovat systém veřejných financí prohloubit strukturální reformy směřující ke zvýšení flexibility ekonomiky tyto reformy je třeba realizovat tak, aby nebyla vyloučena možnost přistoupení kolem roku 2007 ČNB tedy upřednostňovala relativně rychlé přistoupení, ale jen při minimalizaci bariér

15 Finální strategie ČR pozice vlády: fiskální reformu nelze realizovat příliš rychle, stávající první fáze fiskální reformy nebude dostatečná pozice vlády: flexibilita ekonomiky bude řešena v dlouhém období euro bude zavedeno v termínu ( ) po provedení druhé fáze fiskální reformy druhá fáze fiskální reformy zatím není navržena reformy vedoucí k větší flexibilitě ekonomiky zatím nejsou ani diskutovány, v realitě nastoupen opačný směr pozice podnikové sféry není zcela vyhraněná

16 Politická ekonomie zavedení eura euro: spíše politický než ekonomický projekt v kandidátských zemích převažuje obecně zájem na velmi rychlém přijetí eura, v eurosystému je tomu spíše opačně některé kandidátské země hodlají vstoupit do ERM2 brzy po vstupu do EU a přijmout euro po 2 letech český postoj byl poměrně specifický, i když se ukazuje realističtější než u některých jiných zemí: některé země postupně modifikovaly přístup směrem k českému akademická obec ve světě spíše podporuje rychlé přijetí, je ale rozdělena, vidí dlouhodobá rizika akademická obec ve světě má velmi negativní názor na ERM2

17 Politická ekonomie zavedení eura v ČR zatím (mimo ČNB) neproběhla skutečná diskuse o výhodách a rizicích přijetí eura česká akademická obec se do diskuse příliš nezapojila politická sféra otázku zavedení eura příliš nediskutuje, výjimkou je prezident republiky obecně převažuje diskuse ve smyslu teorie optimálních měnových oblastí (OCA) ta je určitým vodítkem, nicméně ne dostatečně robustním tradiční OCA je založena na nadměrně optimistických předpokladech ohledně stabilizační role plovoucích měnových kursů a schopnosti centrální banky dobře řídit poptávku euro: de facto zavedení nejtvrdšího režimu fixních kursů zkušenosti z kursových režimů připouštějí dlouhodobou aplikaci fixních kursů s vysoce pozitivními efekty

18 Politická ekonomie zavedení eura pro malé země (např. pobaltské státy či Slovinsko) je rychlé přijetí eura logickým řešením pro středně velké země (ČR, Maďarsko a zejména Polsko) je vhodnost eura podmíněna splněním určitých předpokladů ČR je malá země se silným propojením na ekonomiky EU a fixní kurs k měně EU může být logickým řešením ztráta autonomní měnové politiky nemusí být zásadním problémem při kredibilním podřízení ostatních politik odkládání přijetí eura při stabilizující měnové politice a umírněné fiskální politice nebude rovněž problémem má pozice: klíčová je koordinace politik vedoucí k makroekonomické stabilitě a podpora reforem vedoucích ke zvýšení flexibility a rychlejšímu hospodářskému růstu měna je do značné míry závojem

19 Reálná integrace zahraniční obchod Chart 2.3: Share of intra-industrial trade in accession countries (in % of total EU trade, 2000) horizontal vertical EU average AC-8 average Czech R. Hungary Slovenia Poland Slovakia Estonia Lithuania Latvia Source: UNECE and ECB staff calculations.

20 Reálná integrace zahraniční obchod 100 Chart 2.2: Trade integration with the EU (exports and imports to the EU in % of total trade, 1995 and 2002) Euro area average 2002* AC-10 average 2002* Luxemburg Portugal Belgium Spain Netherlands Austria France Ireland Italy Finland Germany Greece Czech R. Poland Slovenia Hungary Latvia Estonia Slovak R. Malta Lithuania Cyprus Source: IMF DOTS Note: Data for 1997 instead of 1995 for Belgium and Luxemburg. * Weighted by nominal GDP in 2002.

21 ERM2 kursový mechanismus mechanismus fixování zúčastněných měn na euro centrální parita a fluktuační pásmo pro pohyb kurzu standardní pásmo je ±15% obrana standardního pásma - daná NCB a v malé míře ECB pohyby uvnitř pásma - jen daná NCB (ECB může, nemusí) stabilita české měny v rámci ERM2 může být podporována členy ESCB, jen v pásmu ±15 % v souhrnu bude obrana pásma záležitostí ČNB, na externí pomoc nelze spoléhat

22 ERM2 centrální parita a konverzní poměr Centrální parita nemusí být konečným konverzním poměrem při vstupu do eurozóny Centrální parita: klíčový parametr vstupu do ERM2 ovlivní nastavení počátečních měnových podmínek a možnost výskytu rizik může být revalvována (devalvace není konzistentní s plněním kritéria) Konverzní poměr: kurz národní měny k euru v okamžiku přijetí jednotné měny sloužící k přepočtu všech aktiv a pasiv nemusí se shodovat s centrální paritou dochází v něm k přepočítání národních měn na euro, je tedy konečný a nemůže být měněn

23 ERM2 součást kursového kritéria pobyt v ERM2 po 2 roky před vyhodnocením v pásmu ±15 % není dostatečný k přijetí eura kursové konvergenční kritérium má dvě složky: úspěšná účast v ERM2 minimálně po 2 roky před vyhodnocením připravenosti na zavedení eura zachování kurzové stability v tomto období kursová stabilita = pohyb v rámci normálního fluktuačního intervalu -problémy s interpretací EK = doposud ± 2,25%, apreciace nemusí být problémem ČNB = +15/-2,25 (např. Konvergenční zpráva EK 2002) kandidátské země v čele s ČR s výkladem EK nesouhlasily ECB - volnější a pragmatičtější výklad z prosince 2003 EK v současnosti zřejmě odstoupila od ± 2,25%

24 ERM2 a kurzové kritérium centrální parita plnění kurzového kritéria (2 roky) EURO pásmo +/-15%

25 ERM2 kursové kritérium podle ECB pragmatické stanovisko ECB z prosince 2003 (postoj EK vůči němu v současnosti neznámý) účast v ERM2 bez výrazného napětí, zejména bez devalvace vůči euru, a to alespoň po dobu 2 let před hodnocením konvergence; hodnocení stability kursu vůči euru se zaměří zejména na to, zda se kurs pohyboval blízko centrální parity, ale stejně jako vminulosti se bude přihlížet k faktorům, které mohly vést kapreciaci měny - vtomto ohledu by šíře fluktuačního pásma v ERM2 neměla ovlivnit hodnocení, jak daný stát plní kursové kritérium otázka neexistence výrazného napětí bude hodnocena podle i) míry odchýlení kursu od centrální parity, ii) pomocí ukazatelů typu úrokové diferenciály vůči eurozóně a iii) podle role, kterou hrály devizové intervence;

26 Pozice ČNB vůči ERM2 dva úhly pohledu: způsobí nám ERM2 potíže vs. způsobí nám vstup nových zemí do eurozóny potíže? ECB považuje ERM2 za užitečný systém stabilizující inflaci a měnové kursy ECB považuje ERM2 za test schopnosti žít s vypnutou národní měnovou politikou NMS v něm vidí pouhý waiting room a komplikující nástroj sloužící k oddálení jejich vstupu v NMS je ERM2 je chápán jako brána k euru => jen na minimálně nutnou dobu (zřejmě necelé 2 roky před vyhodnocením) rozhodnutí o účasti v ERM2 je klíčové v tom, že vymezuje okamžik vstupu do eurozóny (cca 2 roky plus něco)

27 ERM2 je pouhou vstupní branou EU ERM II euro 5/2004 X 2+ X (X 2+) v realitě z technických důvodů téměř 3 roky před přijetím eura

28 Pozice ČNB vůči ERM2 pro ČNB nemá ERM2 žádnou přidanou hodnotu ČNB stabilizuje inflaci prostřednictvím cílování inflace přechod z cílování inflace na ERM2 a pak zpět k režimu ECB podobnému cílování inflace je zbytečný double(triple)-shift ERM2 není vhodný nástroj pro stabilizaci měnových kursů, šířka pásma ±15 % má stěží nějaký stabilizační potenciál

29 Pozice ČNB vůči ERM2 volný pohyb kapitálu tlačí ekonomiky do corner solutions měkké fixní režimy jsou překonané, bývají předmětem testování devizovými trhy a případně i destabilizujících spekulativních útoků pomoc ECB či ESCB při spekulativních útocích je nepravděpodobná jde o asymetrický režim, který motivuje kandidáty ke vstupu s relativně slabým kursem, což může vyvolat konflikt s inflačním kritériem je to možná dobrá simulace pobytu v eurozóně, ale pro konvergující ekonomiky vytváří spíše rizika

30 Pozice ČNB vůči ERM2 ČNB proto doporučila po vstupu do EU zůstat mimo ERM2 a do vstupu do ERM2 pokračování v cílování inflace vstup do ERM2 možný až po vytvoření předpokladů pro to, aby bylo ČR umožněno v době vyhodnocování kurzového kritéria přijmout euro po vstupu do ERM2 náročná koexistence cílování inflace a fixování měnového kursu, akademická literatura doporučuje spíše tvrdé zafixování kursu do ERM2 by proto měla ČR vstoupit pouze jako vysoce stabilizovaná ekonomika při konsistentních politikách by nicméně dva roky bez devalvace neměly být problémem, prodlužování by rizika výrazně zvyšovalo

31 Měnová politika: Jak dál? z praktických důvodů je za pracovní termín přijetí eura považován začátek roku 2010 rozhodnutí zda 2010 nebo později přijme vláda vzešlá z voleb v červnu 2006 vstup do ERM2 nejdříve v průběhu 2007 stanovení centrální parity a konverzního poměru jsou klíčové otázky: v současnosti je však diskuse o budoucích úrovních předčasná ČNB hodlá nadále pokračovat v politice řízeného floatingu v rámci režimu cílování inflace až do vstupu do ERM2

32 Měnová politika v období ERM2 velmi malý prostor pro standardní měnovou politiku realizovanou prostřednictvím změn krátkodobých úrokových sazeb úrokové sazby a kurs budou zásadně omezeny podmínkou nekryté úrokové parity v období před vstupem bude k dispozici pouze malý inflační diferenciál, čímž vznikne prostor pro mírné nominální zhodnocování koruny primární důraz bude zřejmě na řízení měnového kursu, nízká inflace bude vedlejším efektem rovněž fiskální politika bude podřízena maastrichtským kriteriím, možná bude muset brzdit poptávku nástroje pro stabilizaci cyklu minimální, po přijetí eura však nebudou příliš větší

33 Fiskální stabilizace a S&G Pact fiskální reformy nejsou nutným zlem kvůli zavedení eura, jsou v našem zájmu v každém případě fiskální reformy musí být vnímány jako nástroj podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti současné úrovně deficitů jsou jednoznačně strukturální česká fiskální situace je z krátkodobého hlediska relativně stabilní (schodky veřejných financí v roce 2004 a zřejmě i v roce 2005 pod 3 % HDP dle ESA95) fiskální politika má obvykle kursové implikace existence schodků a jejich financování vytváří rizika pro kursovou dynamiku v ERM2 existují silná rizika z hlediska dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí

34 Fiskální stabilizace a S&G Pact S&G Pact je klíčový z hlediska dlouhodobého fungování měnové unie S&G Pact, alespoň v jeho původní verzi, nelze vnímat jako překážku, ale jako rámec pro omezení fiskálních politik v měnové unii změny, které března 2005 schválila Evropská rada, představují výrazné oslabení paktu zejména z hlediska transparentnosti, vynutitelnosti cílů a principu rovného zacházení. rozvolnění definice a vynucování cílů Paktu (zohlednění řady faktorů při určení střednědobého cíle fiskální politiky, udělení některých výjimek při překročení 3% hranice schodku, možnost prodloužení lhůt pro nápravu nadměrného deficitu apod.) je nadměrné ČNB pozitivně vnímá posílení Paktu v jeho preventivní části, směřující k zodpovědné fiskální politice v příznivých obdobích

35 III. Měnové kursy, Euro a cenová konkurenceschopnost

36 CE země nominální zhodnocení ČR je jedinou CE zemí, jejíž měna za celé transformační období nominálně apreciovala u ostatních CE zemí k tomu dochází až v posledních letech nízké inflační cíle a snaha přijmout rychle euro

37 CE země nominální zhodnocení Nominální zhodnocení oproti EUR CZK HUF PLN SKK

38 CE země reálné zhodnocení z hlediska cenové konkurenceschopnosti jsou důležitější reálné měnové kursy reálný měnový kurs zohledňuje vývoj nominálních kursů a vývoj cen a mezd v domácí ekonomice i u konkurentů reálný kurs spočítaný na bázi spotřebitelských cen (CPI) odráží souhrnný vývoj kupní síly domácí měny v letech nejvíce zhodnotila SKK, hned za ní CZK

39 CE země reálné zhodnocení Reálné zhodnocení oproti EUR (CPI) CZK HUF PLN SKK

40 CE země reálné zhodnocení bude reálné zhodnocování stále tak rychlé? pravděpodobně ne, rychlé reálné zhodnocování v 90. letech souviselo s doháněním podhodnocení koruny na počátku transformace česká měna byla v relaci s HDP na osobu výjimečně podhodnocená, což zřejmě souviselo s mírou narušení tržní ekonomiky reálné zhodnocování může být důsledkem růstu konkurenceschopnosti, ale i příčinou její ztráty to, který efekt převáží, závisí na souladu vývoje reálného kursu s dlouhodobými fundamenty v ČR bylo doposud reálné zhodnocování spíše odrazem rostoucí produktivity než nadměrného růstu mezd a cen nebo neadekvátně rychlého nominálního zhodnocování občas bylo zhodnocování příliš rychlé ( , přelom 2004 a 2005) výzva pro měnovou politiku ČNB

41 CE země reálné zhodnocení reálné zhodnocování je funkcí počátečního podhodnocení ve smyslu ERDI implikovaného úrovní HDP na osobu měny, které byly na počátku transformace nejvíce podhodnocené, vykázaly logicky nejrychlejší reálné zhodnocování la appreciation e li sk cr p sl ERDI gap cy cr e h la li m p sl sk

42 CE země reálné zhodnocení vzhledem k poměru HDP na osobu a cenové hladiny existuje lze pokračování apreciačního trendu předpokládat ČNB předpokládá v dalších letech postupný pokles reálného zhodnocování ke 2 % ročně Údaje pro rok 2004 ČR HDP na osobu v PPP (EU25) 70 Cenová hladina (EU25) 55 Slovensko Polsko Maďarsko 62 59

43 Mzdový vývoj a konkurenceschopnost v nízkoinflačním prostředí bude vývoj cenové konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu stále více záviset na vývoji pracovních nákladů reálné zhodnocování měřené jednotkovými pracovními náklady bylo v ČR v období transformace nejrychlejší na vývoj jednotkových pracovních nákladů mají významný vliv rozdíly v trendech produktivity udržení přijatelné dynamiky jednotkových pracovních nákladů bude klást velké nároky na růst produktivity

44 Mzdový vývoj a konkurenceschopnost Reálné zhodnocení (RULC, 12 hlavních partnerů) CZK HUF PLN SKK

45 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? sníží nebo zvýší zavedení eura rizika ztráty cenové konkurenceschopnosti? strategický dokument ČNB považuje zavedení eura v ČR z dlouhodobého hlediska za přínosné mezi uváděnými pozitivy ovšem vliv na cenovou konkurenceschopnost chybí kontrast s názorem firem z : když nebude koruna, nebude zhodnocování! u některých stávajících členů se po zavedení eura cenová konkurenceschopnost snížila je euro příčinou?

46 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? vývoj v eurozóně potvrzuje malý vliv zavedení eura na vývoj pracovních nákladů i po zavedení eura je vývoj pracovních nákladů v jednotlivých zemích eurozóny výrazně odlišný euro omezilo především kolísání pracovních nákladů v důsledku výkyvů měnového kursu, což neplatí např. pro Velkou Británii

47 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? trendy v reálných veličinách nemají měnovou, ale strukturální povahu euro nemůže zabránit růstu jednotkových pracovních nákladů v důsledku pomalého růstu produktivity či nadměrného růstu nominálních mezd riziko rychlého růstu jednotkových pracovních nákladů vytvářejí pomalé strukturální reformy

48 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? Jednotkové pracovní náklady (EUR) Germany Italy Portugal Spain United Kingdom

49 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? při výrazných rozdílech v tempu reforem dochází k divergenci reálných kursů měřených relativními pracovními náklady (Německo vs. Itálie či Portugalsko) závěr: zavedení eura nemůže být substitutem reforem flexibilní a fungující trh práce je naopak předpokladem zavedení eura

50 Euro ochrana proti reálnému zhodnocování? Reálný efektivní kurz, index (ULC, 12 hlavních partnerů) q q q q q q q q q q q q q01 Germany Spain Italy Portugal Britain

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky)

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a Kursová politika v ČR 9. léta 1. Volba fixního kursu Comparison of inflation development with and without currency anchor a Stabilization by means of exchange rate anchor Country Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Czechoslovakia

Více

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008 Měnový kurz a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér ČNB Appia Praha, 17. ledna 2008 Kurz koruny vůčv ůči i euru (ECU) 39 1993-2007 37 35 Kč/euro(ECU) 33 31 29 27 25 1993m01 1994m06 1995m11 1997m04

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Miroslav Singer viceguvernér ČNB Seminář pro novináře 25. listopadu 2005 Konvergenční kritéria ria Formulována ve Smlouvě o EU (podpis v Maastrichtu, únor 1992) Inflace průměr 3

Více

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Obsah Současný stav Legislativní úkoly Organizačně-technické úkoly

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Ztracené roky? Neradostná data Počátkem milenia započalo růstové období pro českou ekonomiku

Více

Udržitelný penzijní systém

Udržitelný penzijní systém Udržitelný penzijní systém (Inovativní přístup) VŠ Škoda-Auto, Mladá Boleslav, 7. října 2004 Jiří Rusnok Poradce Výkonné rady ING ČR/SR a ředitel pro penzijní připojištění ING ČR/SR, I.viceprezident APF

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

Měnově politické doporučení

Měnově politické doporučení Měnově politické doporučení 1. Vyhodnocení měnově politických rozhodovacích kritérií pro 4. SZ V hodnocení makroekonomického rámce od lednové (velké) i březnové (malé) SZ nedochází k výraznějším změnám.

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny

Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Palackého Ing. Jaroslava Kubátová. Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na rok 2016 Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na letošní rok 2 Klíčové aspekty globálního vývoje FED a americká ekonomika Potíže rozvíjejících

Více

Poznámky k diskusi. Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011

Poznámky k diskusi. Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011 Poznámky k diskusi Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011 Konkurenceschopnost ekonomiky Růst nákladů práce vs růst produktivity 130 120

Více

Jedna měna mnoho příležitostí

Jedna měna mnoho příležitostí Dvě cesty ke společné měně Zdeněk k TůmaT Konference Jedna měna mnoho příležitostí Praha 6.6.2008 Obsah Euro-strategie Dvě strategie pro přistoupení k společné evropské měně Dvě měnové politiky do přistoupení

Více

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a předpoklady fiskální politiky: Fiskální politika makroekonomickou rovnováhu je nutné a možné korigovat existují nástroje vláda umí nástroje správně používat limity fiskální politiky - časová zpoždění:

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

Evropská hospodářská a měnová

Evropská hospodářská a měnová Rozšiřování eurozóny Evropská hospodářská a měnová unie Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 -

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací Květen 2007 Evropská unie 2007 Stupně integrace v rámci EU 1. pásmo volného obchodu 1960 2. celní unie 1968 3. společný

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha

Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha Diskusní snídaně Investiční a retailový boom v roce 2017 Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1 19.

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

Srovnání důsledků zavedení eura v zemích eurozóny a prognóza jeho možných dopadů pro ČR. Tereza Kachtíková

Srovnání důsledků zavedení eura v zemích eurozóny a prognóza jeho možných dopadů pro ČR. Tereza Kachtíková Srovnání důsledků zavedení eura v zemích eurozóny a prognóza jeho možných dopadů pro ČR Tereza Kachtíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Definice konvergenčních kritérií. Analýza současného stavu plnění

Více

EUROMÝTY EURO VERSUS KORUNA: KDY JE OPTIMÁLNÍ PŘIJMOUT EURO? Mojmír Hampl, Česká národní banka. Seminář CDK a Senátu PČR

EUROMÝTY EURO VERSUS KORUNA: KDY JE OPTIMÁLNÍ PŘIJMOUT EURO? Mojmír Hampl, Česká národní banka. Seminář CDK a Senátu PČR EUROMÝTY Mojmír Hampl, Česká národní banka EURO VERSUS KORUNA: KDY JE OPTIMÁLNÍ PŘIJMOUT EURO? Seminář CDK a Senátu PČR 18. října 2007 Senát Parlamentu ČR MÝTUS č. 1 Čím dříve, tím lépe POZOR: Cesta do

Více

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Česká republika a euro očima ČNB

Česká republika a euro očima ČNB Česká republika a euro očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. ledna 2016 Obsah Srovnání vývoje HDP v eurozóně a v zemích EU mimo

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu

Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu 1. Úvod do problému Strategie řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů

Více

Jak inteligentně reformovat veřejné finance?

Jak inteligentně reformovat veřejné finance? Jak inteligentně reformovat veřejné finance? 19. května 2010 Prof. Jan Švejnar Libor Dušek, Ph.D. Vilém Semerák, Ph.D. http://idea.cerge-ei.cz Twitter: IDEA_CZ Obsah prezentace Úvod Makroekonomická situace

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 I.1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře V návaznosti na minulou SZ lze konstatovat, že prognóza inflace pro rok 2000 se nachází pod koridorem

Více

Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy

Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2014 1 Autoři: Tomáš Adam D1 Robert Ambriško Box 4 Oxana Babecká Kucharčuková 1.1.3, 1.1.5 Jan Babecký 1.2.5 Soňa Benecká 1.1.4, 1.1.6,

Více

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuáln lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmp edmět t 5HP 502 NárodohospodN rodohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Praha 26. října

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.216 COM(216) 374 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 216 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(216)

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 26 ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN OBSAH 1 SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ

Více

Příčiny a projevy současné ekonomické krize

Příčiny a projevy současné ekonomické krize Příčiny a projevy současné ekonomické krize Prof. Michal Mejstřík PhDr. Petr Teplý DOPADY KRIZE A JEJÍ ŘEŠENÍ NA ÚROVNI PODNIKŮ Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR Bankovní institut

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Česká republika. Výhled na týden. Po holubičím koncertu ČNB měníme názor na sazby i korunu. ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2

Česká republika. Výhled na týden. Po holubičím koncertu ČNB měníme názor na sazby i korunu. ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2 www.csob.cz 9. října 2009 Česká republika ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2 Výhled na týden Maďarská míra inflace by měla v září poskočit jen o málo 4 Po holubičím koncertu ČNB měníme

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí z členského státu EU 1 Stát, státní svrchovanost stát je suverénem na svém státním území soudní rozhodnutí projev suverenity cizí soudní rozhodnutí zásah do suverenity

Více

Miroslav Kalous, Česká národní banka. Makroekonomické prognozování

Miroslav Kalous, Česká národní banka. Makroekonomické prognozování Miroslav Kalous, Česká národní banka Makroekonomické prognozování Tak trochu obsah... prognozování dnes průmysl prognóz lze poznat budoucnost? iluze krátkodobá predikce - možný přístup obecný rámec diskuse

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Globalizace finančních trhů a integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Michaela Erbenová Praha Červen 2005 O čem budu hovořit Výzvy a trendy globalizace finančních trhů a úsilí o další integraci

Více

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Ústí nad Labem, 4. listopadu 2014 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná

Více

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 ÚVOD RÁMEC ANALÝZY STAV HOSPODÁŘSKÉ KONVERGENCE SHRNUTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ZEMĚ CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2008 ÚVOD V roce 2008 bude na všech publikacích vyobrazen motiv

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více