PRG036 Technologie XML

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRG036 Technologie XML"

Transkript

1 PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková Martin Nečaský LS 2010 Stránka přednášky: 1

2 Osnova předmětu Úvod do principů formátu XML, přehled XML technologií, jazyk DTD Datové modely XML, rozhraní DOM a SAX Úvod do jazyka XPath Úvod do jazyka XSLT XPath 2.0, XSLT 2.0 Úvod do jazyka XML Schema Pokročilé rysy jazyka XML Schema Přehled standardních XML formátů Úvod do jazyka XQuery Pokročilé rysy jazyka XQuery, XQuery Update Úvod do XML databází, nativní XML databáze, číslovací schémata, structural join Relační databáze s XML rozšířením, SQL/XML 2

3 Dotazovací jazyky nad XML daty Cíle: dotazování, pohledy, transformace, případně aktualizace XML dat Od r XML-QL, XQL, Vývoj v konsorciu W3C se ustálil/pokračuje v jazycích XSLT 1.0, XSLT 2.0, XPath 1.0, XPath 2.0, XQuery 1.0 XSLT je jazyk pro transformace, využívá XPath, zápis transformací hodně využívá XML XQuery vhodnější pro dotazování uživatelsky orientováná syntaxe Pz.: XPath 2.0 XQuery 3

4 Co je XPath? XPath je základní jazyk pro dotazování nad XML dokumenty Výběr částí XML dokumentů Základní myšlenka se podobá navigaci v systému souborů Notace XPath není vyjádřena v XML Na XPath je založen XSLT, XPointer, XQuery 4

5 Model XML dat v XPath <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM ".dtd"> < ="10/10/2008" stav=> < cislo="c992">martin Nečaský</> <> < => <>5</> <cena>22</cena> </> < = "> <>1</> <cena>91934</cena> <>modra</> </> </> </> 5

6 Model XML dat v XPath <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM ".dtd"> < ="10/10/2008" stav=> < cislo="c992">martin Nečaský</> <> < => <>5</> <cena>22</cena> </> < = "> <>1</> <cena>91934</cena> <>modra</> </> </> </> 6

7 Model XML dat v XPath <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM ".dtd"> < ="10/10/2008" stav=> < cislo="c992">martin Nečaský</> <> < => <>5</> <cena>22</cena> </> < = "> <>1</> <cena>91934</cena> <>modra</> </> </> </> 7

8 Model XML dat v XPath <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM ".dtd"> < ="10/10/2008" stav=> < cislo="c992">martin Nečaský</> <> < => <>5</> <cena>22</cena> </> < = "> <>1</> <cena>91934</cena> <>modra</> </> </> </> 8

9 Model XML dat v XPath <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM ".dtd"> < ="10/10/2008" stav=> < cislo="c992">martin Nečaský</> <> < => <>5</> <cena>22</cena> </> < = "> <>1</> <cena>91934</cena> <>modra</> </> </> </> 9

10 Model XML dat v XPath <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM ".dtd"> < ="10/10/2008" stav=> < cislo="c992">martin Nečaský</> <> < => <>5</> <cena>22</cena> </> < = "> stav <>1</> "10/10/2008" <cena>91934</cena> <>modra</> </> </> </> 10

11 Model XML dat v XPath <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM ".dtd"> < ="10/10/2008" stav=> < cislo="c992">martin Nečaský</> <> < => <>5</> <cena>22</cena> </> < = "> <>1</> stav <cena>91934</cena> "10/10/2008" <>modra</> cislo </> "C992" </> </> "Martin Nečaský" 11

12 Model XML dat v XPath "10/10/2008" stav cena cena " " cislo "C992" "Martin Nečaský" "1" "91934" "modra"

13 Model XML dat v XPath Typy uzlů v modelu kořenový uzel uzly elementů textové uzly atributové uzly uzly pro komentáře uzly proveditelných instrukcí uzly jmenných prostorů Co tam není: sekce CDATA, odkazy na entity a DTD 13

14 Model XML dat v XPath Specifika Atributy nejsou zařazeny do seznamu dětí a potomků daného uzlu Atributy ze jmenného prostoru xmlns jsou chápány jako speciální uzly Kořenový uzel nereprezentuje kořenový element ale celý XML dokument Kořenový element je reprezentován jako dítě kořenového uzlu 14

15 Výrazy v XPath Výrazem v jazyce XPath je cesta Cesta se skládá z kroků Absolutní cesta: /Krok1/Krok2/ /KrokN Relativní cesta: Krok1/Krok2/ /KrokN 15

16 Výrazy v XPath - Příklady / stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

17 Výrazy v XPath - Příklady / stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

18 Výrazy v XPath - Příklady /// stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

19 Výrazy v XPath - Příklady stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

20 Výrazy v XPath - Příklady ////cena/ stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

21 Výrazy v XPath - Příklady //// stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

22 Výrazy v XPath - Příklady ///jmeno stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

23 Výrazy v XPath - Příklady //seznam-polozek/ stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena cena " " "1" "91934" "modra"

24 Výrazy v XPath - Příklady cena/ Relativní cesta sama o sobě nemůže být vyhodnocena Nemá to žádný smysl, protože nevíme odkud máme začít Vstupem musí být kromě samotné cesty také jeden a více uzlů v XML dokumentu, ze kterých máme vyhodnocení začít tzv. Kontextová množina 24

25 Výrazy v XPath - Příklady cena/ "10/10/2008" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra"

26 Výrazy v XPath - Příklady cena/ "10/10/2008" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra"

27 Výrazy v XPath - Příklady cena/ "10/10/2008" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra"

28 Výrazy v XPath - Příklady cena/ "10/10/2008" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra"

29 Vyhodnocení XPath výrazu Nechť P je XPath cesta, kde S je její první krok a P je zbytek cesty Nechť C značí kontextovou množinu uzlů pro vyhodnocení P Pokud je P absolutní, pak C obsahuje pouze a jen kořenový uzel dokumentu Pokud je P relativní, musí být C specifikována explicitně Pokud je P prázdná, pak výsledkem vyhodnocení je C Prázdná = 0 kroků Jinak je P vyhodnocena vzhledem k C následovně: C = {} Pro každý uzel u z C vyhodnoť S a výsledek přidej do C Vyhodnoť P vzhledem k C 29

30 Vyhodnocení XPath výrazu Pozor, návratová hodnota cesty je množina uzlů Množina je neuspořádaná Tedy ani výsledek nelze očekávat uspořádaný (např. v pořadí, ve kterém se vyskytují uzly v XML dokumentu, viz. dále) 30

31 XPath cesty formálně XPath krok je formálně následující výraz osa::test-uzlu predikát1... predikátn Osa, test uzlu a seznam predikáty Osa a predikáty jsou nepovinné Zatím jsme viděli pouze použití test-uzlu Seznam predikátů byl prázdný Osa byla defaultní 31

32 XPath osy osa::test-uzlu predikát1... predikátn Osa specifikuje, v jaké relaci mají být uzly vybrané v tomto kroku vzhledem k uzlu u z kontextové množiny child Vybrané uzly jsou děti (přímí potomci) uzlu u Defaultní osa // /child::/child:: 32

33 XPath osa self Vybraný uzel je samotný uzel u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 33

34 XPath osa parent Je vybrán rodič uzlu u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 34

35 XPath osa ancestor Jsou vybrány všichni předci uzlu u Tj. uzly ležící na cestě od u ke kořenovému uzlu "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 35

36 XPath osa ancestor-or-self Jsou vybrány všichni předci uzlu u včetně uzlu u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 36

37 XPath osa child Jsou vybráni přímí potomci (děti) uzlu u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 37

38 XPath osa descendant Jsou vybráni potomci uzlu u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 38

39 XPath osa descendant Jsou vybráni potomci uzlu u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 39

40 XPath osa descendant-or-self Jsou vybráni potomci a samotný uzel u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 40

41 Průchod stromu do hloubky "10/10/200 8" stav 2 cislo "C992" 3 "Martin Nečaský" cena 8 4 " " "1" "modra" 41

42 XPath osa preceding-sibling Jsou vybráni sourozenci uzlu u, které mu předcházejí v průchodu do hloubky "10/10/200 8" stav 2 cislo "C992" 3 "Martin Nečaský" cena 8 4 " " "1" "modra" 42

43 XPath osa preceding Jsou vybráni všechny uzly, které předcházejí uzlu u v průchodu do hloubky (kromě předků) "10/10/200 8" stav 2 cislo "C992" 3 "Martin Nečaský" cena 8 4 " " "1" "modra" 43

44 XPath osa following-sibling Jsou vybráni sourozenci uzlu u, které ho následují v průchodu do hloubky "10/10/200 8" stav 2 cislo "C992" 3 "Martin Nečaský" cena 8 4 " " "1" "modra" 44

45 XPath osa following Jsou vybráni všechny uzly, které následují uzel u v průchodu do hloubky (kromě potomků) "10/10/200 8" stav 2 cislo "C992" 3 "Martin Nečaský" cena 8 4 " " "1" "modra" 45

46 XPath osa attribute Vybere atributy uzlu u "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 46

47 XPath osa namespace Vybere atributy ze jmenného prostoru xmlns uzlu u 47

48 XPath - osy ancestor preceding-sibling parent self following-sibling child preceding attribute namespace descendant following

49 XPath test uzlu osa::test-uzlu predikát1... predikátn Testuje uzly vybrané osou Typ uzlu a případně název 49

50 XPath test uzlu osa::node() predikát1... predikátn Testem projde jakýkoliv uzel vybraný osou 50

51 XPath test uzlu descendant::node() "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 51

52 XPath test uzlu osa:: predikát1... predikátn Testem projde textový uzel vybraný osou 52

53 XPath test uzlu descendant:: "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 53

54 XPath test uzlu osa::* predikát1... predikátn Testem projde jakýkoliv uzel vybraný osou, který má jméno jméno má každý element a atribut Ale pozor: neexistuje osa, která najednou vybere elementy i atributy 54

55 XPath test uzlu descendant::* "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 55

56 XPath test uzlu osa::comment() osa::processing-instruction() osa::processing-instruction( php ) 56

57 XPath osy a testy uzlů - zkratky Pro nejpoužívanější osy a testy uzlů jsou zavedeny zkratky P/ P/child:: P/attribute:: P/../ P/parent::*/ P// P/descendant-or-self::node()/ // vybere všechny elementy v XML dokumentu 57

58 XPath predikáty osa::test-uzlu predikát1... predikátn Predikát umožňuje specifikovat pokročilejší podmínky na uzly, které byly vybrány osou a prošly testem uzlu Pro kontextový uzel u jsou nalezeny všechny uzly ležící na dané ose z uzlu u, na výstup jdou ale pouze ty, které splňují test-uzlu a všechny predikáty predikát ::= [ podmínka ] podmínka ::= not( podmínka ) podmínka and podmínka podmínka or podmínka 58

59 Testování existence uzlu Podmínkou může být relativní XPath cesta P Pro daný uzel u se vyhodnotí true, pokud množina uzlů zacílená cestou P z u je neprázdná 59

60 Testování existence uzlu "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 60

61 Testování existence uzlu //[cena] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 61

62 Testování existence uzlu objednavky... stav 62

63 Testování existence uzlu objednavky... stav 63

64 Testování existence uzlu objednavky... stav 64

65 Testování hodnoty Podmínkou může být porovnání dvou operandů Operandy jsou XPath výrazy Cesta, hodnota... Operátor je =!= < > <= >= &eq; < > 65

66 Testování hodnoty //[ = "modra"] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 66

67 Testování hodnoty //[cena > 30] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" 67

68 Testování hodnoty = ]// objednavky... stav 68

69 Testování hodnoty Operátory =!=... Operandy jsou množiny hodnot/uzlů Vyhodnotí se jako true pokud existuje hodnota/uzel v levém a hodnota/uzel v pravém operandu, pro něž je operátor true Operátory &eq; &neq;... Operandy nesmějí být množiny Pokud je operandem uzel/množina uzlů, je/jsou převeden(y) na textovou hodnotu atomizace 69

70 Testování hodnoty //[ = "modra"] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" "zluta" 70

71 Testování hodnoty //[!= "modra"] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" "zluta" 71

72 Testování hodnoty //[ &eq; "modra"] CHYBA! "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" "zluta" 72

73 Vestavěné funkce Testování pozice každý uzel v kontextové množině má přiřazenu pozici (určena pozicí v dokumentu a směrem osy) position() Vrací pozici uzlu v kontextové množině last() Vrací počet uzlů v kontextové množině 73

74 Vestavěné funkce ///[position() = 1] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" "zluta" 74

75 Vestavěné funkce ///[position() = last()] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" "zluta" 75

76 Vestavěné funkce ///[1] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" "zluta" 76

77 Vestavěné funkce ///[last()] "10/10/200 8" stav cislo "C992" "Martin Nečaský" cena " " "1" "modra" "zluta" 77

78 Vestavěné funkce count(expression) Vrací počet uzlů vrácených XPath výrazem expression 78

79 Vestavěné funkce //[count() > 2] objednavky... stav 79

80 Vestavěné funkce id(value) Vrátí element s value jako id concat, starts-with, contains, substring-after, substringbefore, substring(value),... sum, floor, ceiling,... 80

81 Konec 81

Implementace XML signatur

Implementace XML signatur MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY #ris m p Implementace XML signatur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Neděla Brno, podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským

Více

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ONDŘEJ SVOBODA vedoucí diplomové práce PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ

Více

PHP a XML. Stručný obsah

PHP a XML. Stručný obsah PHP a XML 5 Stručný obsah Předmluva... 13 Úvod... 15 1. Syntaxe XML... 17 2. Přehled podpory XML v PHP5... 43 3. (Ne)podpora Unicode v PHP... 67 4. SimpleXML... 87 5. SAX... 105 6. DOM... 123 7. XMLReader...

Více

Teoretické a pokročilé aspekty XML technologií

Teoretické a pokročilé aspekty XML technologií PRG039 Teoretické a pokročilé aspekty XML technologií - (Ne)standardní jazyky pro popis schématu XML dat - Metody odvozování XML schématu Irena Mlýnková, Martin Nečaský, Jaroslav Pokorný KSI MFF UK, ZS

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Generování webových stránek z XML dokumentů pomocí jazyka XSL Vypracoval: Martin Burda Vedoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Zpracování XML v Oracle - případová studie

Zpracování XML v Oracle - případová studie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Zpracování XML v Oracle - případová studie Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kačer Informační technologie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

Lehký úvod do XML. Vysoká škola ekonomická v Praze. E-mail: Web: http://www.kosek.cz

Lehký úvod do XML. Vysoká škola ekonomická v Praze. E-mail: <jirka@kosek.cz> Web: http://www.kosek.cz Lehký úvod do XML Jiří Kosek Vysoká škola ekonomická v Praze E-mail: Web: http://www.kosek.cz Příspěvek posluchače seznámí s jazykem XML, který přináší mnoho revolučních změn do oblasti

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Obsah přednášky XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Co je XML? XML je meziplatformní, softwarově a hardwarově nezávislý a standardizovaný nástroj pro přenos informace 2/46 Co je XML? EXtensible Markup

Více

Generování dialogových rozhraní

Generování dialogových rozhraní MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky E-business (E-commerce) a jazyk XML Bakalářská práce Autor: Zdeněk Vlk Vedoucí diplomové práce:

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více

Jazyk OCL a modelem řízený vývoj 1

Jazyk OCL a modelem řízený vývoj 1 Jazyk OCL a modelem řízený vývoj 1 Karel Richta Katedra softwarového inženýrství, MFF UK Malostranské nám.25, 118 00, Praha 1 Tel: 221917316 e-mail: richta@ksi.mff.cuni.cz www: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~richta/

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

základy xml strana 1/34 autor: Ilja Kraval

základy xml strana 1/34 autor: Ilja Kraval základy xml strana 1/34 Základy XML Ilja Kraval, r. 2000, http://www.objects.cz dokument podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena, šíření tohoto dokumentu, resp. jeho částí není bez svolení autora

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina

Více