PEHLED BONITANÍCH KÓD A. Kódy platné v roce 1990

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEHLED BONITANÍCH KÓD A. Kódy platné v roce 1990"

Transkript

1 PEHLED BONITANÍCH KÓD A. Kódy platné v roce 1990 Tyto kódy byly použity pi bonitaci v Praze Hostivicích konané Typ 0 zcela netypický 1 píliš lehký - chrtovitý 2 malý, výška pod hranicí standardu 3 perostlý, výška nad hranicí standardu 4 ušlechtilý lehkého typu - standardní výšky 5 ušlechtilý v požadované síle a mohutnosti; pes:0,65-0,70m, fena:0,61-0,68m 6 píliš tžký, lymfatický 7 jednoduchý i chybjící paspárek 8 kryptorchid, monorchid Hlava a netypický b plnochrupý c pedkus, podkus d nepravidelný skus e klešový skus f neúplný chrup g pysky visící, nadmrn vyvinuté h enich nestandardního tvaru i barvy i ucho mkké, špatn nesené j svtlé oko Stavba tla A ideální postoj a stavba tla B krátký formát tla C dlouhý formát tla D nedostaten vyvinutý hrudník E sudovitý hrudník F chybné úhlení tla G mkký, prohnutý hbet H kapí hbet I píliš rovná i spáditá zá J ocas rovný (kravský), petoený pes zá, siln vychýlený do stran K vady v postavení a úhlení pedních konetin L vady v postavení a úhlení pánevních konetin M otevená tlapa N kompletní paspárky O vadné paspárky P srst krátká (pod 3 cm) R srst dlouhá (nad 4 cm) S srst píliš jemná, rozcuchaná, zvlnná T erný s pálením U harlekýn V vady vybarvení W depigmentace B. Kódy platné v roce 1991 Toto kódování bylo použito pi bonitacích v Praze Balkán ( ) a v ernošicích ( ). Exteriér A standardní v typu, koste, formátu B delší, slabší kostra, lymfatický C malý, pod hranicí standardu D perostlý, nad hranicí standardu E netypický, jednoduché paspárky F nedostatky v enichu G klešový skus H pedkus, podkus I chybí I,C J chybí P,M K nedostatky oka L nedostatky ucha M nedostatky krku N nedostatky v hbetní linii O nedostatky v zádi P nedostatky v držení, nesení ocasu Q nedostatky v hrudníku R postoj vpedu S T U V W X Y Z úhlení vpedu postoj vzadu úhlení vzadu chody nedostatky v paspárcích erný se znaky harlekýn struktura srsti, pigmentace Povaha A sebevdomý, vyrovnaný, živý B zdrženlivý, mén sebevdomý, klidný C nejistý, nedvivý, nervózní D bázlivý E agresivní Výkon 1 výkon splnil výborn 2 výkon splnil 3 výkon nesplnil

2 C. Kódy platné v roce 1997 Tyto kódy byly použity pi bonitacích v eském Brod ( ) a v Praze - Lochkov ( ). Exteriér A standardní formát, silná kostra, dobrý plemenný i pohlavní výraz B slabší kostra C malý, pod hranicí standardu D perostlý, nad hranicí standardu E netypický F nedostatky hlavy F1 hrubá hlava F2 jemná hlava F3 nedostatky enichové partie F4 zastený pohlavní výraz G klešový skus H pedkus, podkus I chybí I,C J chybí P,M K nedostatky oka L nedostatky ucha M nedostatky délky a nasazení krku N nedostatky v hbetní linii N1 píliš dlouhý hbet N2 píliš poddajný hbet O nedostatky v zádi O1 píliš pestavná zá O2 píliš spáditá zá P nedostatky v držení, nesení ocasu Q nedostatky v utváení hrudníku Q1 píliš hluboký hrudník Q2 píliš mlký hrudník Q3 sudovitý hrudník Q4 plochý hrudník R nedostatky v postoji hrudních konetin S nedostatky v úhlení hrudních konetin T nedostatky v postoji pánevních konetin U nedostatky v úhlení pánevních konetin V mechanika pohybu V1 trhavý, málo prostorný puhyb V2 krátký klus V3 cválá pi pomalé chzi V4 mimochod W nedostatky v paspárcích W1 prázdný paspárek W2 chybí dráp W3 chybí spnková kost W4 chybí drápová kost W5 jednoduchý paspárek X erný s pálením Y harlekýn Z kryptorchid, monorchid Povaha A sebevdomý, nebojácný, vyrovnaný, živý B mírn zdrženlivý, mén sebevdomý C sebevdomý, nebojácný, vyrovnaný, živý, s reakcí na stelbu D mírn zdrženlivý, mén sebevdomý, s reakcí na stelbu E bázlivý F agresivní D. Kódy platné v letech Tento systém bonitaních kód byl používán na bonitacích v Praze Hostivicích ( ), v Brn ( ), v Kopidln ( ), v Mlníce ( ), v Trmicích ( ) a v Brn ( ). exteriér A standardní v typu i formátu, se správným pohlavním výrazem A1 standardní jedinec s drobnými nedostatky exteriéru A2 standardní jedinec s max. 3 exteriér. vadami, které nejsou vyluující A3 nestandardní jedinec s vadami vyazujícími z chovu B1 B2 B3 B4 delší formát slabší kostra lymfatický postižený vývojem C D E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 pod hranicí kohoutkové výšky max. 2 cm nad hranicí kohoutkové výšky max. 2 cm nežádoucí typ zcela netypický jednoduché paspárky hrubá - lymfatická hlava jemná hlava nesoumrná hlava, úzký enich, mohutná mozkovna vyklenutá - klabonosá hlava pigmentace enichu

3 G G1 H1 H2 I1 I2 J1 J2 klešový skus nepravidel. nžkový skus (max. 3 ezáky) pedkus podkus chybí I chybí C chybí P chybí M T1 T2 T3 U1 U2 V1 V2 V3 V4 široký postoj PK sevený postoj PK kravský postoj PK píliš ostré zaúhlení PK nedostatené zaúhlení PK málo prostorná pohybová akce mimochod krátký klus cválá pi pomalé chzi K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M2 M3 M4 N1 N2 N3 N4 O1 O2 O3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4 otevené oko oko hluboce uloženo blízko posazené svislá víka vchlípené tetí víko vadné zbarvení oka nízko nasazené ucho vklopené nesené do stran nepravideln nesené pilehlé složené do rže krátký krk nese nízko hlavu (ne hrd) slabé osvalení krku volná kže na krku (lalok) mkký hbet pronesený hbet vyklenutý (kapí) hbet píliš dlouhý hbet zá píliš spáditá sražená výrazná bedra - strmá kížová kost pestavná zá ocas není nesen do J krátký ocas špika nesena do strany vysoko nasazený ocas ocas nesen nad úrovní hbetu ocas položen na hbet mlký hrudník úzký hrudník sudovitý hrudník nedostatené pedhrudí rozbíhavý postoj HK sudovitý postoj HK sevený postoj HK volná lopatka strmé úhlení HK mkké spnky otevená tlapa zajeí tlapa W1 W2 W3 W4 prázdný paspárek chybí dráp chybí spnková kost chybí drápová kost X erný s pálením X/Y1* píliš osrstná hlava X/Y2* srst píliš krátká i dlouhá X/Y3* chybjící roztepení a podsada X/Y4* podsada pesahuje pesíky X/Y5* píliš jemná, rozcuchaná, zvlnná srst X/Y6* bílá skvrna na hrudi a konetinách X/Y7* píliš rozšíené pálení X/Y8* jiné než pedepsané ervené znaky X/Y9* píliš oddlené ervené znaky od ostatních barev Y harlekýn Y1 pevaha šedé Y2 jedna strana šedá, druhá erná Y3 znaky promíchané Y4 zcela šedá hlava Y5 hndá barva Z1 Z2 kryptorchid atrofie varlat * - platí pro ob barevné varianty Povaha A sebevdomý, nebojácný, vyrovnaný, živý A1 sebevdomý, vyrovnaný, živý, bez kontaktu s psovodem A2 píliš sebevdomý, ale nebojácný, živý A3 nebojácný, živý - bez znalosti cizího prostedí B mírn zdrženlivý, mn sebevdomý B1 mírn zdrženlivý, mn sebevdomý - bez kontaktu s psovodem B2 mírn zdrženlivý, mn sebevdomý z neznalosti cizího prostedí E F bázlivý agresivní

4 E. Kódy platné od roku 2001 Tento systém bonitaních kód je v podstat jen rozvedením a drobnou úpravou pedchozího. Byl použit na bonitacích v Praze Bráníku ( ), v Podbradech ( ), v Olšovci ( ), Novém Strašecí ( ), Hrádku u Rokycan ( ), v Hradci Králové ( ), v Novém Strašecí ( ), Hrádku u Rokycan ( ), Novém Strašecí ( ), v Kácov ( ) a Jihlav ( ). Dále pak na individuálních bonitacích v Mladé Boleslavi ( ), v Kuklenech ( ) a na Kladn ( , a ). Jednotlivé položky jsou prbžn a podle poteby doplovány (v pípad že je poteba odlišit vlastnost i vadu, kterou dosud bonitaní kód neobsahuje). Proto na bonitaních kartách z prvních výše uvedených bonitací nkteré položky chybí. To však nikterak neomezuje itelnost bonitaních kód díve bonitovaných ps a fen. exteriér A standardní v typu a formátu, se správným pohlavním výrazem A1 standardní jedinec s drobnými nedostatky exteriéru A2 nestandardní jedinec s vadami vyazujícími z chovu A3 disproporce H1 H2 I1 I2 J1 J2 pedkus podkus chybí I chybí C chybí P chybí M B1 B2 B3 B4 C D E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 G G1 G2 delší formát slabší kostra lymfatický postižený vývinem pod hranicí kohoutkové výšky - max 2 cm nad hranicí kohoutkové výšky - max 2 cm nežádoucí typ zcela netypický jednoduché paspárky chybjící paspárky hrubá - lymfatická hlava jemná hlava nesoumrná, úzký enich, mohutná mozkovna vyklenutá - klabonosá depigmentace enichu volnjší koutek pysk delší enich depigmentace pysk ímský nos krátký enich rtw. špiatý enich dob. paralelismus elní sklon pohlavní výraz opaného pohlaví klešový skus nepravidelný nžkový skus tsn nžkový skus K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 M1 M2 M3 M4 M5 N1 N2 N3 N4 N5 otevené oko oko hluboce uloženo blízko posazené svislá víka vchlípené tetí víko vadné zbarvení oka svtlejší oko modré oko nestejn zbarvené oko šikmo uložené netypické oko nízko nasazené ucho vtoené ke stedu mozkovny nesené do stran nepravideln nesené pilehlé složené do rže tžší ucho lehí ucho delší nebo krátké zcela stojící složené ucho krátký krk nese nízko hlavu (ne hrd) slabé osvalení krku + dlouhý krk volná kže na krku (lalok) jelení krk mkí hbet pronesený hbet mkký vyklenutý hbet kapí píliš dlouhý hbet v pohybu delší hbet

5 O1 O2 O3 O4 O5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 W1 W2 W3 W4 W5 W6 zá píliš spáditá sražená výrazná bedra - strmá kížová kost, klenutá bedra pestavná zá špatn osvalený hbet vystouplé kížové kosti ocas není nesen do J krátký ocas špika nesena do strany vysoko nasazený ocas nesen nad úrovní hbetu položen na hbet nízko nasazený ocas ocas S tvar ocas do kroužku mlký hrudník úzký hrudník sudovitý nedostatené pedhrudí rozbíhavý postoj HK sudovitý postoj HK sevený postoj HK volná lopatka širší postoj vtáí loket strmé úhlení HK mkké spnky otevená tlapa zajeí tlapa volné zápstí široký postoj PK sevený postoj PK kravský postoj PK úzký postoj PK disharmonie konetin v pomru k hrudníku (krátko-dlouhonohost) lehce sbíhavé hlezno vytoené tlapy píliš zaúhlené PK nedostatené úhlené PK strmé úhlení PK krátká stehenní kost málo prostorná pohybová akce mimochod krátký klus cválá pi pomalé chzi volnjší vpedu v lokti v pohybu nevyrovnané chody vpedu i vzadu prázdný paspár chybí dráp chybí spnková kost chybí drápová kost zakrnlý srostlý X erná s pálením X/Ya* píliš osrstná hlava X/Yb* srst píliš krátká i dlouhá X/Yc* chybjící roztepení ocasu, kalhot X/Yd* podsada pesahuje pesíky X/Ye* píliš jemná, rozcuchaná, zvlnná srst X/Yf* bílá skvrna na hrudi a konetinách X/Yg* píliš rozšíené pálení X/Yh* jiné než pedepsané ervené znaky X/Yi* píliš oddlené ervené znaky od ostatních barev X/Yj* nevýrazný motýl X/Yk* nevýrazná maska X/Yl* chybí podsada Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Z1 Z2 Z3 Z4 harlekýn pevaha šedé jedna strana šedá, druhá erná znaky promíchané zcela šedá hlava hndá barva nepravidelné vybarvení kryptorchid atrofie varlat monorchid bludné varle * - platí pro ob barevné varianty údaj uvedený v závorce znaí náznak vady povaha A sebevdomý, nebojácný, vyrovnaný, živý A1 sebevdomý, vyrovnaný, živý, bez kontaktu s psovodem A2 píliš sebevdomý, ale nebojácný, živý A3 nebojácný, živý - bez znalosti cizího prostedí B mírn zdrženlivý, mn sebevdomý B1 mírn zdrženlivý, mn sebevdomý - bez kontaktu s psovodem B2 mírn zdrženlivý, mn sebevdomý z neznalosti cizího prostedí s tendencí k napadání C D E F apatický s minimálním projevem bázlivý agresivní zcela apatický bez jakéhokoliv proje

6

Nmecký ovák (Deutscher Schaferhund, German Shepherd Dog)

Nmecký ovák (Deutscher Schaferhund, German Shepherd Dog) íslo standardu : 166, naposledy schválen 30. 8. 1991 Zem pvodu: Nmecko Zaazení podle FCI: I. skupina - Ováci a honátí psi, sekce 1 - Ováci s pracovní zkouškou Oficiální zkratka: DS Nmecký ovák (Deutscher

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

STANDARD BELGICKÉHO OVČÁKA

STANDARD BELGICKÉHO OVČÁKA STANDARD BELGICKÉHO OVČÁKA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 15 / 22.06.2001 / F - BELGICKÝ OVČÁK (BERGER BELGE) DATUM

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

FENY Agina z Granátové zahrady Aprilia Fire Fox Kapanga

FENY Agina z Granátové zahrady Aprilia Fire Fox Kapanga FENY Agina z Granátové zahrady Narozena: 09.06.2011, CMKU/BOM/5411/11, DKK: 0/0, DLK 0/0, Zkoušky: ZZO Otec: Udet de Alphaville Bohemia Matka: Brona od Policie České republiky Romana Točíková, Hněvkovice

Více

Plemeno. Tervueren, groenendael, malinois a laekenois, Belgický ovčák. ve čtyřech podobách

Plemeno. Tervueren, groenendael, malinois a laekenois, Belgický ovčák. ve čtyřech podobách 10 Plemeno Tervueren, groenendael, malinois a laekenois, Belgický ovčák ve čtyřech podobách Plemeno 11 Pokud vás pohled na rozesmátý psí obličej v pět ráno přivádí k šílenství a nechápete, jak může být

Více

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Křížení německého špice a pomeraniana

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Křížení německého špice a pomeraniana Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Křížení německého špice a pomeraniana Oldřiška Hložková Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská

Více

Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger

Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger 3/2012 Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Prokopa Velikého 41 628 00 Brno tel.: 544 217

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

CESKOSLOVENSKÝ MYSLIVECKÝ SVAZ. Klub chovatelu anglických oharu. Císlo 1 1975

CESKOSLOVENSKÝ MYSLIVECKÝ SVAZ. Klub chovatelu anglických oharu. Císlo 1 1975 CESKOSLOVENSKÝ MYSLIVECKÝ SVAZ Klub chovatelu anglických oharu Císlo 1 1975 OBSAH: Albín Luknár: Do roku 1975 O. TihelJka: Zpráva jednatele KCHAO MUDr. J. Kvíz: Hrudník u pointra. 1. Rafalská: Jak vybírat

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Onemocnění páteře u jezevčíků Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Mach,

Více

chovatel: VOTRUBOVÁ Jana Ing. majitel: VOTRUBOVÁ Jana, Ing chovatel: VOTRUBOVÁ Jana Ing. majitel: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra

chovatel: VOTRUBOVÁ Jana Ing. majitel: VOTRUBOVÁ Jana, Ing chovatel: VOTRUBOVÁ Jana Ing. majitel: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra Anglický setr Psi třída: dorost 1 Faron od Mlázovické tvrze ČLP/AS/6080 25.9.2013 otec: Faust Vis Tranquilla matka: Fai Leslie Leven chovatel: VOTRUBOVÁ Jana Ing. majitel: VOTRUBOVÁ Jana, Ing Výška: 58

Více

Hospodářský chov zvířat žen

Hospodářský chov zvířat žen Hospodářský chov zvířat žen Část I. Daniel Walker 2010 OBSAH OBSAH... 2 1. Předmluva... 3 2. Původ a domestikace zvířat... 5 2.1 Úvod do historie aneb proč chovat ženu... 5 2.2 Úloha historie a hysterie

Více

OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. 2.1 Zařazení do systému. 2.2 Vnější stavba. 2.2.1 Hlava. 2.2.2 Trup. 2.2.3 Srst a zbarvení srsti. 2.3 Vnitřní stavba těla

OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. 2.1 Zařazení do systému. 2.2 Vnější stavba. 2.2.1 Hlava. 2.2.2 Trup. 2.2.3 Srst a zbarvení srsti. 2.3 Vnitřní stavba těla 1 OBSAH I ÚVOD II TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Zařazení do systému 2.2 Vnější stavba 2.2.1 Hlava 2.2.2 Trup 2.2.3 Srst a zbarvení srsti 2.3 Vnitřní stavba těla 2.3.1 Pohybová soustava (kostra a svaly) 2.3.2 Trávicí

Více

i zpravodaj č. 01 2011 i_zpravodaj_01_20111 Strana 1 (celkem 22)

i zpravodaj č. 01 2011 i_zpravodaj_01_20111 Strana 1 (celkem 22) i zpravodaj č. 01 2011 i_zpravodaj_01_20111 Strana 1 (celkem 22) Vážení členové KCHGB, milí přátelé, je před námi letní období, čas prázdnin, slunných dovolených a večerních táboráků se zpěvem při kytaře.

Více

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouţí k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

PŮVOD PLEMENE ANEB SEN PROFESORA REULA

PŮVOD PLEMENE ANEB SEN PROFESORA REULA PŮVOD PLEMENE ANEB SEN PROFESORA REULA První mezinárodní výstava psů v Belgii v hlavním městě Bruselu se konala 21. července 1880 u příležitosti oslav padesátého výročí vzniku samostatné Belgie; bylo zde

Více

Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB

Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB Veterinary ensurance of kynological security in ICS Helena Macíková Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT

Více

SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením.

SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením. SPORT A DISCIPLÍNY Toto je neoficiální překlad vybraných pravidel uvedených v AQHA Handbook or Rules and regulations. V případě pochybnosti nebo otázek výkladu je určující původní anglické znění těchto

Více

PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY, ALE I POŠKOLÁKY

PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY, ALE I POŠKOLÁKY PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY, ALE I POŠKOLÁKY Základní informace země původu Německo Tělesná charakteristika hmotnost 34 43 kg výška 55 65 cm barva celočerná vlkošedá černá se znaky bílá barva je nepřípustná Německý

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v.

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. Spolek chovatelů psů tatranských ovčáckých-čuvačů v Brně, sídlem ve Skalici

Více

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Benešovská 123 252 09 Hradištko GPS: 14 24 55 E; 49 51 54 N tel: +420 257 896 444 fax: +420 257 740 491 datová schránka: 4vndkx2 E-mail: cmsch@cmsch.cz http://www.cmsch.cz

Více

TŘÍDA DOSPÍVAJÍCÍCH - PSI. rozhodčí: Ing. Karel Strouhal

TŘÍDA DOSPÍVAJÍCÍCH - PSI. rozhodčí: Ing. Karel Strouhal TŘÍDA DOSPÍVAJÍCÍCH - PSI rozhodčí: Ing. Karel Strouhal V této třídě bylo přihlášeno 18 psů, což je oproti loňskému roku nárůst. Nastoupilo a výstavu dokončilo 16 jedinců. Všichni psi splňovali podmínku

Více