VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření

2 Obsah Úvod Hlavní činnosti Veřejné knihovnické a informační služby Zpracování a doplňování fondů Revize a aktualizace knihovního fondu Katalogy Kulturní a vzdělávací činnost Městské evropské informační středisko (MEIS) Výkon regionálních funkcí Turistické informační centrum Vedlejší činnost Vzdělávání zaměstnanců, aktivity v rámci SKIP Projekty a granty Provozní a kontrolní činnost Hospodaření organizace Základní údaje... 29

3 Úvod Rok 2011 byl rokem oslav devadesátiletého výročí Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Veřejná městská knihovna byla založena 15. února 1921 v důsledku prvního knihovnického zákona a navázala na tradici spolkové knihovny z roku Knihovna si připomněla toto významné výročí publikací se stručnou historií od knihovny spolku Lípa a akcemi realizovanými v rámci projektu Knihovna nejen pro čtenáře aneb Pojďme se setkávat, bavit a vzdělávat. Na tento i další projekty se podařilo získat finanční prostředky z dotačních titulů města Lipníku nad Bečvou, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Pokračovaly úspěšné projekty Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky, Lipník město výstavní a činnost Městského evropského informačního střediska. Organizace získala na tyto projekty celkem Kč, z toho na výkon regionálních funkcí ,00 Kč. Městská knihovna po dvanácti letech změnila své logo, které používala od svého vzniku coby příspěvkové organizace města. Logo vzešlo ze soutěže pro mladé do 26 let. Zvítězil návrh Lenky Zapletalové a od roku 2012 bude propagovat knihovnu. V únoru a březnu proběhl první Průzkum spokojenosti se službami knihovny. Výsledky průzkumu byly zveřejněny na webových stránkách knihovny a potěšitelné je, že uživatelé služeb ocenili nejlepšími známkami vstřícnost a odbornost zaměstnanců a výpůjční služby. Nejhůře byla ohodnocena nabídka knihovního fondu. Celková známka hodnocení služeb knihovny 1,27 je ukazatelem, že je potřeba dále usilovně pracovat na zvýšení kvality a modernizaci poskytovaných služeb. Turistické informační centrum za finanční podpory Olomouckého kraje zřídilo anglickou a německou verzi svých webových stránek. Šlo o další zvýšení kvality a rozšíření nabídky informačních služeb. Rok 2011 byl v našem městě rokem kovářským, proto byly klasické prohlídky města s průvodcem rozšířeny o trasu po kovaných plastikách. Turisté a návštěvníci města mohli využít i další novinku - sobotní odpolední komentované prohlídky s průvodcem zakončené varhanním koncertem v kostele sv. Františka Serafínského. Miroslava Střelcová

4 1. Hlavní činnosti 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) patří k základním a nejdůležitějším službám veřejné knihovny. Parametry jdou dány knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., standardy služeb vymezuje metodický pokyn Ministerstva kultury. Cílem standardů je dosažení požadované kvality VKIS a zajištění rovného přístupu občanů k těmto službám. MěK město splňuje pouze dva standardy, a to standard provozní doby pro veřejnost a počet počítačů s přístupem na internet pro veřejnost. Pobočky MěK (Nové Dvory, Loučka, Podhoří) splňují pouze standard veřejného internetu a počtu studijních míst. Knihovna se rovněž zapojila do projektu Benchmarking knihoven porovnávání výsledků. VKIS porovnání standardu a skutečnosti středisko Lipník nad Bečvou knihovna počet obyvatel provozní doba pro veřejnost částka na nákup fondu/1 obyvatel počet nakoupených knihovních jednotek počet studijních míst veřejný internet standard skuteč. standard skuteč. standard skuteč. standard skuteč. standard skuteč. Lipník-město až až 35 4, až až až 7 6 MK Bezuchov až až 35 17,6 45 až až až 2 2 MK Bohuslávky až až 35 14,3 45 až až až 2 2 MK Hlinsko až až 35 19,5 45 až až až 2 1 MK Jezernice až až 35 12,5 80 až až MK Kladníky až až 35 11,9 45 až až až 2 1 MK Lhota až až 35 15,5 45 až až až 2 1 MK Loučka až až 35 1,5 45 až až až 2 1 MK Nové Dvory až až 35 8,2 45 až až až 2 1 MK Podhoří až až 35 3,1 45 až až až 2 1 ObK Radotín až až 35 11,8 45 až až až 2 1 MK Týn n. Beč až až 35 12,2 80 až až ObK Veselíčko až až 35 13,5 80 až až celkem Čtenáři (uživatelé) Pokračuje trend ve snižování počtu registrovaných čtenářů. Celkový pokles činil 26 registrovaných čtenářů, největší úbytek čtenářů byl v dospělém oddělení -60, naopak v dětském oddělení bylo o

5 registrovaných čtenářů více než v roce V Loučce byl nárůst o 2 čtenáře, v Podhoří zůstal počet čtenářů na úrovni roku 2010 a v Nových Dvorech poklesl o 1 čtenáře. Obrovský pokles čtenářů je ovlivněn nedostatkem nových knih. Registrovaní čtenáři tvoří 11,7 % z počtu obyvatel města včetně místních částí (Lipník město 10,9 %). Statistické ukazatele - registrovaní čtenáři Registrovaní čtenáři z toho děti rok město Loučka N. Dvory Podhoří celkem % z obyv. město Loučka N. Dvory Podhoří celkem , , , , , , , , , , Registrovaní čtenáři graf - 3 -

6 1.1.2 Výpůjčky Pokračoval pokles výpůjček celkem o 2 443, z toho Lipník město výpůjček a pobočka Loučka V Nových Dvorech se zvýšil počet výpůjček +8 a v Podhoří +92. Šlo o očekávaný vývoj, neboť přírůstek nových dokumentů byl velmi malý, čtenáři požadují především nové knihy. Vyřízeno bylo 259 rezervací. Počet výpůjček na 1 čtenáře : 77, na 1 návštěvníka 4,1. Statistické ukazatele výpůjčky Výpůjčky celkem rok město Loučka N. Dvory Podhoří celkem Složení výpůjček podle tematického zaměření literatury (pouze knihy): druh počet % Beletrie pro dospělé , tj. 52,70 % Naučná literatura pro dospělé 7 330, tj. 11,12 % - 4 -

7 Literatura pro dospělé celkem , tj. 63,83 % Beletrie pro děti 6 526, tj. 9,90 % Naučná literatura pro děti tj. 2,13 % Literatura pro děti celkem 7 931, tj. 12,04 % Složení výpůjček podle druhu dokumentů: Výpůjčky knih , tj. 75,86 % Výpůjčky periodik , tj. 23,63 % Ostatní dokumenty 334, tj. 0,51 % Nejžádanější tituly Knihy oddělení pro dospělé Knihy studovna 1. Hay, Louise L.: Uzdrav své tělo 1. Baďura, Jan : Vlastivěda moravská. Lipenský okres 2. Ja.Ka.Man: Kratochvilné povídání 2. Lipník nad Bečvou město a okres 3. Lanczová,Lenka: Milenky a hříšníci 3. Lipník nad Bečvou Knihy oddělení pro děti 1. Polka,Jaroslav: Smích a pláč moravského městečka 2. Blyton, Enid: Tajná sedma 3. Defoe, Daniel: Robinson Crusoe Periodika oddělení pro dospělé a studovna Periodika oddělení pro děti 1. Mladá fronta Dnes 1. Kačer Donald 2. Ona Dnes 2. Čtyřlístek 3. Stalo se! 3. Bravo Uživatelé Statistické vykazování zahrnuje návštěvnost za účelem výpůjčky dokumentů, účast na kulturních a vzdělávacích akcích, přístup do katalogu a výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovny za účelem rezervace či prodloužení výpůjčky prostřednictvím čtenářského konta přístupného z webového rozhraní a návštěvníky webových stránek. Celkem knihovnu fyzicky či virtuálně navštívilo o téměř 3000 návštěvníků více jak v loňském roce. Z celkového počtu fyzických i virtuálních návštěv činí fyzické návštěvy 63,5 % (29 923) a virtuální 36,5 % (17 177). Z fyzických návštěvníků tvoří největší část návštěvníci půjčoven a studovny (62,7 %). Největší podíl na tomto nárůstu mají návštěvníci webových stránek, jichž bylo více o téměř 2 500, a je důsledkem jejich zkvalitnění a aktuálnosti. Počet uživatelů internetu je stabilní, internet zdarma oceňují zejména uchazeči o zaměstnání. Další služby byly poskytnuty zájemcům o bibliograficko-informační službu (BIS) a meziknihovní výpůjční službu (MVS). V rámci BIS bylo zodpovězeno 62 dotazů zejména s regionální tematikou, (z toho 19 online) a 2 rešerše, služba Ptejte se knihovny nebyla využita. V rámci MVS bylo realizováno celkem 69 požadavků, z toho půjčeno do jiných knihoven 5 a z jiných 64. Pokles o 50 % mohl být zapříčiněn i stále - 5 -

8 větším počtem knihoven, které žádají úhradu poštovného a balného za zaslání dokumentu a také délka vyřízení požadavku 1 až 2 měsíce. Statistické údaje uživatelé MěK-město Uživatelé celkem Ostatní služby rok půjčovny kulturní akce vzděl. akce internet webové stránky el. katalog el. výpůjč. protokol celkem BIS MVS realizované nesl nesledováno nesl nesledováno nesl nesledováno nesl nesledováno nesl nesledováno nesl. nesl. nesledováno nesl. nesledováno nesl. nesledováno * *jen uživatelé přistupující z prostoru mimo knihovnu 1.2 Zpracování a doplňování fondů Nákup a zpracování knihovního fondu (knihy, časopisy, ostatní dokumenty) bylo zajišťováno pro pracoviště MěK Lipník n. B. včetně poboček, nákup pro smluvní knihovny z prostředků obcí a nákup výměnného fondu pro obsluhované knihovny střediska Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou. Celkový přírůstek pro MěK činil 175 knih, největší přírůstek tvořily dary 103 od individuálních dárců 15 knih bylo získáno z projektu Česká knihovna zdarma. Samotný nákup činil pouze 57 knih. Ze smluvních prostředků obcí bylo nakoupeno celkem 234 knih, z prostředků na regionální funkce pro středisko Lipník 516 knih. Průměrná cena knihy (bez darů) v roce 2011 byla 159,00 Kč (v roce ,00 Kč) Akvizice Cílem akviziční politiky knihovny je budování univerzálního fondu odborné literatury a beletrie pro děti, mládež a dospělé čtenáře se zřetelem na čtenářské požadavky a informační potřeby našich uživatelů. Velká pozornost je věnována doplňování dokumentů s regionální tématikou. Knihovna objednávala a nakupovala pouze výměnný fond z dotace na RF a pro smluvní knihovny z prostředků obcí, z vlastních prostředků minimálně. Knihovně je poskytován rabat %. Při nákupu časopisů je poskytován - 6 -

9 rabat ve výši 10 %, více jak polovinu titulů tvoří remitendní časopisy získávané za méně než 50 % původní ceny od společnosti VaRA Zpracování knihovního fondu Zpracování dokumentů bylo realizováno v automatizovaném knihovním systému Clavius. Při zpracování nových knih je využíváno protokolu Z39.50 na sdílení záznamů. Při zpracovávání záznamů jsou dodržovány požadované standardy. Akvizice, nákup a zpracování nových knih bylo zajišťováno pro MěK-město a pobočky v místních částech, smluvní knihovny z prostředků obcí a výměnný fond pro 12 knihoven střediska Lipník n. B. Zpracováno bylo celkem 990 knih (dalších 878 knih z výměnného fondu bylo zpracováno v MK Brodek a MK Hustopeče) Bylo vytvořeno záznamů článků z regionálního tisku a z regionálních příloh celostátních periodik v modulu Analytický popis článků zaměřených na region Lipenska. Analýza přírůstku KF v MěK-město + pobočky: knihy + časopisy + ostatní dokumenty Rok Počet obyvatel Počet čtenářů Přírůstek KJ Celkem Kč Kč/1 čtenář Kč/1 obyvatel , , , ,2 23, , ,1 17, ,6 21, ,6 14, ,00 98,2 11, ,6 14, ,3 4,2 Doplňování knihovního fondu náklady zdroj financování počet nakoupených knih a ost. dok. částka nákup časopisů náklady celkem zřizovatel 57* dary výměnný fond celkem *z toho 37 knih z roku

10 Složení přírůstku v roce 2011 (příspěvek zřizovatele + dary+ výměnný fond) knihovna N B MN M knihy celkem CD-ROM celkem MěK-město Loučka Nové Dvory Podhoří pobočky celkem výměnný fond přírůstek celkem Stav knihovního fondu k knihovna KF 2009 KF 2010 KF 2011 N B MN M ost. dok. úbytek přírůstek MěK-město Loučka Nové Dvory Podhoří celkem VF celkem KF knihovní fond N naučná literatura pro dospělé VF výměnný fond (určeno pro obsluhované knihovny) B beletrie pro dospělé MN naučná literatura pro děti a mládež M beletrie pro děti a mládež 1.3 Revize a aktualizace knihovního fondu Revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem a plánem revizí. V roce 2011 proběhla podle plánu revizí revize knihovního fondu v MěK-město. Zrevidováno bylo celkem knihovních jednotek Proběhla rovněž aktualizace fondu, bylo vyřazeno celkem svazků opotřebované, duplicitní a zastaralé literatury. Vyřazené dokumenty byly nabídnuty školním knihovnám základních a středních škol v Lipníku n. B. a prostřednictvím internetu ostatním knihovnám ČR, následně veřejnosti k odkoupení. V rámci výkonu RF proběhla revize v MK Jezernice a aktualizace fondu v MK Týn nad Bečvou. perio dika 1.4 Katalogy Od roku 2008 je budován elektronický katalog a knihovna zasílá také záznamy nově zpracovaných knih do SKATu

11 elektronický katalog určený pro profesionální vyhledávání i on-line pro uživatele knihovny, průběžně doplňován záznamy nových dokumentů knihy, časopisy, CD-ROMy a ostatní dokumenty SKAT (souborný katalog naučné literatury knihoven používajících AKS LANius, Clavius) průběžně dodávány záznamy nově zpracovaných knih 1.5 Kulturní a vzdělávací činnost Kulturní a vzdělávací činnost je důležitou součástí aktivit knihovny. Pořádané akce jsou zaměřeny zejména na podporu čtenářství a jeho propagaci. Pro školy byl připraven souborný informační a propagační materiál, který seznamuje s nabídkou literárních besed, přednášek, náplní lekcí informační výchovy a významnými akcemi zejména pro děti a mládež. V roce 2011 knihovna pokračovala v projektech Lipník město výstavní, v rámci kterého bylo uspořádáno 10 výstav s celkovým počtem návštěvníků (největší návštěvnost měla Vánoční výstava) a projekt Host v knihovně, v rámci něhož navštívilo 369 zájemců 10 přednášek (nárůst o 70 návštěvníků). Ve spolupráci se Sociálnímu službami Lipník nad Bečvou pokračovala činnost Literárního klubu pro seniory, jehož hlavní náplní je četba. 22 setkání se zúčastnilo 150 návštěvníků. K 90. výročí městské funkce knihovny byl realizován rozsáhlý projet Knihovna nejen pro čtenáře aneb Pojďme se setkávat, bavit a vzdělávat. Z celkového počtu fyzických návštěvníků knihovny tvoří návštěvníci kulturních akcí 22,5 %, vzdělávacích akcí 1,1 %, internetu 13,7 %. Pouze mírný byl nárůst účastníků lekcí informační výchovy, v roce 2011 bylo proškoleno na 13 lekcích 307 žáků a studentů (nárůst o 14 oproti roku 2010). Kulturní a vzdělávací činnost kulturní akce vzdělávací akce rok pro veřejnost pro pro děti výstavy soutěže exkurze celkem školení lekce IV celkem /701 15/401 57/ / /895 6/64 152/7579 8/74 15/293 23/ /716 12/298 56/ /3196 6/500 7/ /6719 5/19 13/307 18/ Besedy, výstavy, kulturní pořady pro veřejnost, soutěže, exkurze Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí tvoří 23,6 % fyzických návštěvníků knihovny. Připravena pro ně byla řada akcí v rámci projektů Lipník výstavní, Host v knihovně a k 90. výročí knihovny. K dalším - 9 -

12 významným akcím patří Pohádkové úterky, Březen měsíc čtenářů, Evropský večer pod hvězdami, Slavnosti vodníka Kašňáka, Den pro dětskou knihu, ankety SUK a Magnesia Litera atd. Akce jsou pořádány za účelem propagace a podpory čtenářství. S tímto cílem byla také v rámci BMČ nabízena registrace zdarma či čtenářská amnestie na sankční poplatky. Akce pro děti do 15 let Literární besedy na různá témata nejvíce byly žádány besedy s tématem klasických pohádek, o díle Miloše Kratochvíla a Václava Čtvrtka a pověsti Jaroslava Polky. Pro žáky II. stupně ZŠ byly nejžádanější besedy Rasismus a netolerance a literární procházky Lipníkem. Soutěže - pravidelný soutěžní kviz Všímálek - Velké knihovnické putování Po knihovnách českých i světových celoroční znalostní soutěž - O nejlepšího čtenáře za školní rok 2010/ Pochlub se svým zážitkem z prázdnin fotografická soutěž - Celé Česko čte dětem aneb Přečtěme si pohádku zámek Veselíčko Ostatní akce - Pohádkové úterky společné čtení dětí, rodičů a prarodičů každé první úterý v měsíci - Maraton čtení autorské čtení Petry Braunerové z knihy Ema a kouzelná kniha - Pasování prvňáčků na čtenáře - Noc s Andersenem 11. ročníku se zúčastnilo 18 dětských spáčů - Slavnosti vodníka Kašňáka 14. ročník - Den pro dětskou knihu pořad Malá tiskařská dílna Akce pro mládež let literární besedy na téma: Společenské chování I. a II, Rozmanitost kultur. I. a II. besedy s tematikou EU v rámci činnosti MEIS Akce pro veřejnost Evropský večer pod hvězdami motto: Od Myjavy po Zemplín Literární procházky s návštěvou pamětní síně B. Vlčka a J. Polky webová soutěž k Evropskému týdnu mobility a Dni bez aut

13 Setkání s dlouholetými čtenáři pravidelná setkání se čtenáři na konci roku Literární klub pro seniory celkem 22 témat z různých literárních žánrů Magnesia litera propagace a sběr anketních lístků webové ankety vyvěšeno celkem 12 anket na různá témata respondentů Lipenská šlechta od pánů z Kravař po Althany akce pro Akademii III. věku Host v knihovně 1. Host I. Ing. Miroslav Hrabica: Poselství a léčba našich nemocí 2. Host II. Mgr. Lubor Maloň: Jednota bratrská na Moravě a její vývoj v Lipníku 3. Host III. P. Jan Linhart: Írán středověk s mobilem v ruce 4. Host IV. Mgr. Zdeněk Schenk: Mexiko očima archeologa 5. Host V. Bc. Jan Lauro: Helfštýn centrum kovářství 6. Host VI. Jiří Mára: Japonskem s otevřenou pusou 7. Host VII. Josef Ulehla: Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru na člověka 8. Host VIII. PhDr. Michaela Kokojanová: Vaše Záhorská kronika a já 9. Mimořádný host pro děti Roman Prokeš: Malá tiskařská dílna 10. Host IX. Mgr. Gabriela Němčáková: Advent očekávání nebo shon? 11. Host X. Radmila Telváková: Aury, čakry biofyzika nebo mystika? Březen měsíc čtenářů (BMČ) 2. ročník celostátní akce Pohádkový úterek téma Moje první pohádka Pasování prvňáčků na čtenáře Literární procházky Registrace zdarma Maraton čtení autoři čtou svá díla v knihovnách Týden knihoven 2011 motto: 15. kraj ČR Kraj knihoven VŘSČ osobnosti čtou dětem z knih K. J. Erbena v roce jeho 200. výročí narození Pohádkové úterý se spisovatelem Milošem Kratochvílem Beseda pro I. stupeň ZŠ s Milošem Kratochvílem Výstava Nové logo knihovny soutěžní výtvarné návrhy Čtenářská amnestie Registrace zdarma 90 let Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou Nové logo knihovny - výtvarná soutěž o návrh nového loga knihovny pro mládež let. Výstava 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou výstava o historii a současnosti knihovny Setkání knihovníků setkání knihovníků z regionu Lipenska a spolupracujících knihoven Besedy se spisovateli - spisovatel Miloš Kratochvíli, pro dospělé spisovatelka Táňa Kubátová Správně vidíme jen srdcem - recitační pořad ve spolupráci s herci olomouckého divadla podle knihy Antoina de Saint-Exupéryho Malý Princ na slavnostním podvečeru u příležitosti výročí založení knihovny. Při této příležitosti byly předány ceny vítězům výtvarné soutěže o nové logo knihovny

14 1.5.2 Výstavy V rámci projektu Lipník výstavní, který je realizován zejména z grantu města, jsou nabízeny veřejnosti výstavy různých žánrů, cílem je oslovit co největší část veřejnosti. Nabídka zahrnuje různé typy výstav výtvarné, fotografické, užitných předmětů, naučné a poznávací. Ve výstavním sále Domečku a společenském sále Konírna proběhlo celkem 11 výstav, celkový počet návštěvníků byl Realizované výstavy: Bible včera, dnes a zítra Velikonoční výstava Jablonecká bižuterie 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou Propagační výstava koček ve spolupráci se Sdružením chovatelů koček RYS a PEPA Nezapomenutelné vzpomínky Nové logo knihovny Představujeme členské země EU - Slovensko Lipenští fotografové Vánoční výstava - ve spolupráci s veřejností Akce ve výstavním sále - Domečku (pořádané jiným subjektem) soukromé akce firemní akce zasedání zastupitelstva města, akce starosty města, pracovní porady a setkání pořádaná městem Lipník nad Bečvou Author Šela Marathon Vzdělávací akce a lekce informační výchovy Cílem lekcí informační výchovy je naučit uživatele pracovat s informačními zdroji v knihovně, orientovat se ve skladbě knihovního fondu, naučit se využívat služeb poskytovaných všemi odděleními knihovny. Lekce jsou organizovány pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, zájem škol je však minimální. Výsledkem je pak špatná informační gramotnost uživatelů knihovny. lekce informační výchovy pro žáky ZŠ - 10 lekcí, 233 účastníků lekce informační výchovy pro studenty SŠ 3 lekce, 74 účastníků Knihovna nabízí školení ICT pro veřejnost Jak na počítač. Této nabídky využívají zejména senioři. Kurz zahrnuje čtyři lekce, každá lekce trvá čtyři vyučovací hodiny. Celkem bylo uskutečněno 5 kurzů pro 18 účastníků. Dále jsou zajišťována školení knihovníků na knihovnický SW Clavius. Z důvodu zavádění automatizovaného výpůjčního protokolu byl proškolen knihovník z MK Kladníky

15 1.6 Městské evropské informační středisko (MEIS) V roce 2011 byl v rámci činnosti MEIS realizován projekt: Zabezpečení informačních a prezentačních služeb pro veřejnost v regionu Lipník nad Bečvou k problematice EU v roce Projekt zahrnuje běžné fungování MEIS, tj. organizování a zprostředkování informací o EU veřejnosti a zprostředkování tištěných materiálů a zveřejňování informací o EU na informačních panelech. Náklady s tím spojené jsou hrazeny z rozpočtu organizace (zaměstnanec studovny, vybavení výpočetní technikou, ukládání materiálů, aktualizace informací v odkazu MEIS na webových stránkách apod.). Stěžejní část projektu patří akci Představujeme členské země Evropské unie. Rok 2011 byl věnován Slovensku. Jde o dlouhodobý projekt, který si klade za cíl postupně představovat všechny členské země EU v jejich rozmanitosti. Druhým hlavním cílem je zajistit besedy či přednášky o aktuálním dění a hlavních problémech v EU. V roce 2011 byly rovněž pořízeny propagační tašky MEIS. Akce v rámci projektu: Evropský večer pod hvězdami, motto: Od Myjavy po Zemplín Již jedenáctý Evropský večer pod hvězdami byl letos věnován slovenské kultuře. Slovenské lidové zvyky, tance a písně zazněly v podání dětského folklorního souboru Dunaječek, který představil regiony Myjavské Kopanice a Horehronie. Doprovázela jej Studentská cimbálová muzika Katky Pončíkové, která nabídla ze svého repertoáru písně z různých oblastí Slovenska. Účast 118 návštěvníků, akce byla uspořádána na veřejně přístupném prostoru. Představujeme členské země EU Slovensko - panelová výstava Výstava se konala v nově otevřeném Společenském a výstavním sále Konírna. V krásných reprezentačních prostorách bylo na výstavních panelech představeno Slovensko, návštěvníkům byly k dispozici informační a propagační materiály o EU. Na jednotlivých panelech byly informace z historie, z různých odvětví kultury, architektury, prezentovány byly významné památky a osobnosti. Panely byly věnovány jednotlivým oblastem Slovenska. Největší zajímavostí byl tři slovenské národní kroje. Výstavu navštívili celkem 93 návštěvníci. Práce v zahraničí, au-pair pobyty - besedy pro studenty Pro studenty lipenských středních škol přednášel na téma práce v zahraničí Mgr. Martin Kráčmar, poradce Eures (Evropské služby zaměstnanosti). Besedy se zúčastnili celkem 94 studenti Gymnázia Lipník nad Bečvou a Střední elektrotechnické školy Lipník nad Bečvou. Studenti získali cenné informace, jak mají postupovat v případě, že by měli zájem pracovat v zemích EU, čeho se mají vyvarovat, v čem jim může služba EURES pomoci. Propagační předměty V roce 2011 byly poprvé využity finanční prostředky na pořízení propagačních materiálů. Byly pořízeny igelitové tašky s logy propagující MEIS a poskytovatele příspěvku na jeho činnost. Tyto propagační

16 předměty budou využívány při běžné činnosti, při předávání materiálů o EU, při pořádaných akcích a soutěžích v letošním a následujících letech. 1.7 Výkon regionálních funkcí Městská knihovna Lipník nad Bečvou vykonávala regionální funkce (dále jen RF) v roce 2011 základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne , uzavřenou mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a MěK Lipník n. B. Výkon regionálních funkcí je od roku 2005 zajištěn z rozpočtu Olomouckého kraje. Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků byla uzavřena V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační a poradenská pro neprofesionální knihovníky a obce, metodická a konzultační činnost pro profesionální knihovny v Brodku u Př. a v Hustopečích n. B., nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí, aktualizace a revize knihovního fondu, tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, počítačové zpracování záznamů KF, vzděláváni knihovníků, statistická činnost za rok 2010 a dodavatelsky servis knihovního software Clavius. Počet pracovníků a obsluhovaných knihoven Výkon regionálních funkcí je zajišťován 4 pracovníky - přepočtené úvazky 1,225. V Lipníku nad Bečvou dohodou o pracovní činnosti (od pracovní smlouvou) s úvazkem 0,5 a dohodou o pracovní činnosti v rozsahu průměrně 8 hodin za měsíc, dohodou o pracovní činnosti v rozsahu 12 hodin týdně ve středisku Hustopeče nad Bečvou a dohodou o pracovní činnosti v rozsahu 15 hodin týdně ve středisku Brodek u Přerova. Pověřená knihovna obsluhuje celkem 33 obsluhovaných knihoven, z toho dvě profesionální. Poradenská a konzultační činnost - byla poskytována dle požadavků dobrovolných knihovníků zejména pro oblast správy fondů, vedení výpůjčního protokolu a zpracování statistických výkazů a profesionálním knihovníkům v oblasti výkonu RF. Byly vypracovány smlouvy o spolupráci a zajištění výkonu RF pro rok Aktuální informace byly starostům obcí a knihovníkům zasílány písemně, elektronickou poštou. Aktuality byly zveřejňovány na www stránkách lipenské knihovny. Celkem bylo poskytnuto 16 konzultací, metodických návštěv bylo uskutečněno 19. Za celý region byla vypracována tabulka s porovnáním skutečnosti a standardů VKIS za rok Byla zpracována žádost na dotaci v rámci dotačního programu VISK3 pro obec Jezernice

17 Statistika v lednu bylo vypracováno celkem 34 statistických výkazů a zasláno do Městské knihovny v Přerově, která je pověřena zpracování statistiky za celý okres Přerov. Většina knihoven nemá webové stránky a nebylo možné vykázat počet návštěvníků těchto stránek do statistiky. Při zpracování statistiky nebyly zjištěny závažnější problémy. Využit byl program StatExcel. Vzdělávání knihovníků, semináře V MěK Lipník n. B. proběhlo školení na práci s SW Clavius pro knihovníka z MK Kladníky, v MK Hustopeče byly zapracována knihovnice z MK Bělotín. Průběžně byly zasílány informace o nabídce vzdělávacích akcí pořádaných VK Olomouc. Porady uskutečnily se 2 porady pro profesionální knihovníky regionu Lipník n. B. a 4 aktivy pro neprofesionální knihovníky ve všech střediscích. Aktualizace a revize knihovního fondu revize jsou prováděny podle plánu revizí v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). V roce 2011 byly provedeny revize knihovního fondu místních knihoven v Jezernici, Nelešovicích, Čelechovicích, Císařově, Lukové, Potštátě, Kyžlířově, Polomi, mimořádná ve Špičkách a Nejdku. Celkem bylo zrevidováno knihovních jednotek. V MK Týn nad Bečvou byla provedena aktualizace knihovního fondu. Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí: knihovní fond je nakupován na základě smluv se zřizovateli. Pro 25 obsluhovaných knihoven bylo nakoupeno KJ za cenu ,00 Kč. Zpracováno a dodáno bylo KJ do 28 obsluhovaných knihoven. V lednu byla vypracována hromadná objednávka remitendního tisku na rok 2011, periodika jsou dodávána průběžně při cirkulaci výměnných souborů. MK Milotice nakupuje samostatně, fond je zpracováván v rámci RF v MK Hustopeče. Nákup i zpracování stálého fondu MK Potštát a Kyžlířov zajišťuje MK Potštát, není realizováno v rámci výkonu RF. Nákup a zpracování výměnného fondu: nákup knihovního fondu byl zahájen až po obdržení účelových prostředků kraje na výkon RF. Z těchto prostředků bylo nakoupeno a zpracováno celkem svazků. Knihy do výměnných souborů jsou nakupovány pouze z účelových prostředků kraje. Cirkulace VF - cirkulace výměnných souborů byla uskutečněna celkem desetkrát. Třikrát ve středisku Brodek u Př. a Hustopeče n. B. a čtyřikrát ve středisku Lipník n. B., průměrný počet svazků pro každou knihovnu byl 29 svazků v každém souboru. Ve sledovaném období bylo do knihoven dodáno knih ve 249 výměnných souborech

18 Servis výpočetní techniky servis je řešen dodavatelsky. MěK Lipník n. B., MK Brodek u Př. a MK Hustopeče n. B. uzavřely smlouvu na servis AKS Lanius a Clavius s Městskou knihovnou v Přerově v rámci výkonu RF. Konzultace jsou řešeny em, telefonicky a vzdáleným přístupem. Doprava v rámci výkonu RF doprava je využívána zejména při cirkulaci výměnného fondu, ujeto bylo celkem 868 km. Automatizace knihoven v roce 2011 zahájila automatizovaný výpůjční protokol MK Bělotín. Ve středisku Hustopeče nad Bečvou probíhá komplexní kontrola počítačově zpracovaných knih, zejména darů, které v minulosti nebyly zpracovávány. Provozní a ekonomická činnost provozní záležitosti a ekonomická činnost jsou zajišťovány průběžně. Účelové finanční prostředky jsou využívány a účtovány v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem, je sledováno průběžné čerpání dle rozpočtu na jednotlivá období. Nedošlo k žádnému uzavření knihovny či jejímu stěhování. Byly založeny webové stránky dalších knihoven v obcích Jezernice a Hlinska pomocí šablony webu pro malé knihovny. Obce přispívají na základě uzavřených smluv na nákup dokumentů do stálého fondu svých knihoven a část provozních nákladů (např. dopravu, poštovné, kancelářské potřeby, knihovnický materiál), které nejsou hrazeny z finančního příspěvku Olomouckého kraje na RF. Statistické údaje základní knihovny střediska Lipník nad Bečvou knihovna čtenáři celkem čtenáři do 15 let návštěv níci výpůjčky celkem N B MN M periodika KVČ celkem Bezuchov Bohuslávky Hlinsko Jezernice Kladníky Lhota Loučka Nové Dvory Podhoří Radotín Týn n. B Veselíčko návštěvní ci internetu celkem Komentář: Po nárůstu v roce 2010 došlo v roce 2011 v místních knihovnách k poklesu registrovaných čtenářů o 87, počet návštěvníků se snížil o 177, poklesl i počet uživatelů veřejného internetu o 48. Zvýšil se pouze počet výpůjček o

19 Výkazy výkonu a financování regionálních funkcí v roce 2011 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí rok 2011 Kraj Olomoucký Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) Lipník nad Bečvou Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 1,225 Počet obsluhovaných knihoven 33 Poradenská a konzultační činnost počet obsloužených knihoven 30 počet poskytnutých konzultací 32 počet metodických návštěv 44 Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven 34 počet zpracovaných statistických výkazů 34 Vzdělávání knihovníků, semináře počet obsloužených knihoven 1 počet všech vzdělávacích akcí 1 z toho: počet akcí v rámci RF 1 počet všech účastníků 1 z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 1 počet všech vyučovacích hodin 4 z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 4 Porady počet obsloužených knihoven 26 počet akcí 6 počet účastníků 26 Pomoc při revizi a aktualizaci KF počet obsloužených knihoven 11 počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven 10 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) počet obsloužených knihoven 25 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) počet obsloužených knihoven 28 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) stav výměnného fondu k roku roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 0 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 Cirkulace VF počet obsloužených knihoven 31 počet expedovaných souborů 249 počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF počet obsloužených knihoven 29 počet ujetých km

20 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven (pouze z finančních prostředků kraje) rok 2011 Kraj Olomoucký Název knihovny Lipník nad Bečvou Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 z toho : nákup knihovního fondu ,60 z toho : nákup DDHM 0,00 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 Cestovné (číslo účtu 512) 2 449,00 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 z toho : doprava 0,00 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 z toho : platy zaměstnanců ,00 z toho : ostatní osobní náklady ,00 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 1 041,00 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 375,00 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 Investiční náklady 0,00 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) ,00 Přidělená dotace (krajská) ,00 Vráceno 0,00 Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) rok 2011 Náklady za rok 2011 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 z toho: na nákup knihovního fondu 0,00 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 z toho : platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,00 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,00 Investiční náklady 0,00 Náklady celkem (součet ř ) ,00 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí) ,00 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00 Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu (mimo prostředky určené na RF)** rok

21 Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám ,00 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) 1.8 Turistické informační centrum V roce 2011 byl realizován projekt Zkvalitnění poskytování turistických informací a propagace činnosti TIC Lipník nad Bečvou. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření jazykových mutací webových stránek TIC. Od října 2011 jsou zde všechny důležité informace zpřístupněny v anglickém a německém jazyce. TIC se podílelo na prezentaci našeho města na veletrhu cestovního ruchu v Brně Regiontouru a na Helfštýně při jubilejním 30. ročníku Hefaistonu. Zaměstnanci TIC se rovněž zapojili do organizace konference Kruhu evropských kovářských měst, která se uskutečnila v srpnu v našem městě. Návštěvníkům TIC byly nabídnuty nové informační a propagační materiály např. odznáček města, ohebná magnetka, turistické vizitky a trička s logem cyklostezky Bečva. Již pátým rokem provázela v turistické sezoně, tj. od 1. května do 30. září, zájemce o památky města průvodcovská služba. Prohlídky města s průvodcem probíhaly denně mimo pondělí v a hodin. Během turistické sezony roku 2011 se uskutečnily 183 prohlídky s průvodcem, s celkovým počtem účastníků 2 550, z toho mimo sezonu se uskutečnilo celkem 12 prohlídek se 383 účastníky. V hlavní turistické sezoně byly uzavřeny dvě nejvýznamnější památky renesanční zvonice a bývalá synagoga. Přesto byl počet účastníků prohlídek o 625 vyšší než v roce Proto byl v prosinci velký zájem o prohlídku zrekonstruované zvonice, kterou navštívilo 189 zájemců. V roce 2011 byl největší zájem o klasickou prohlídku (155), s varhanním koncertem (13), kovářskou (8) a židovskou (7). Mezi zahraničními turisty převažovali návštěvníci z Nizozemí, Polska a Velké Británie. Jedna prohlídka byla uspořádána pro nevidomé a slabozraké. Novinkou turistické sezony 2011 byly sobotní odpolední prohlídky s varhanním koncertem v kostele sv. Františka Serafínského. Půlhodinové koncerty v podání varhaníka Pavla Tomáše, který se věnuje zejména barokní hudbě, si vyslechlo více jak sto posluchačů. Kulturní program KDY, KDE, CO - informační leták o společenských, kulturních a sportovních akcích byl zpracováván a distribuován každý měsíc. Zájemcům, přihlášeným do databáze odběratelů, je zasílán pravidelně em, dalších až 100 ks měsíčně se rozdá přímo v infocentru

22 Od října 2011 jsou v provozu jazykové mutace webových stránek informačního centra V rámci dotačního programu Olomouckého kraje Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce 2011 byl na tento projekt získán grant ve výši 30 tisíc Kč. V návaznosti na tuto dotaci informační centrum provádí pravidelnou aktualizaci databanky akcí a informativních článků na turistickém informačním portálu Olomouckého kraje (9 článků, 104 informace o akcích). Návštěvnost TIC je evidována v systému monitoring návštěvnosti, poskytnutý agenturou CzechTourism. TIC obhájilo certifikát agentury Czech Tourism a A.T.I.C. pro TIC kategorie B. Akce pro veřejnost Soutěžní kvíz Kovářský rok 2011 v Lipníku nad Bečvou s tajenkou zaměřenou na kovářské plastiky ve městě. Soutěže se zúčastnilo 194 luštitelů především z řad žáků a studentů. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston - stánek turistického informačního centra na Helfštýně, propagace města Lipníku a volného sdružení v oblasti cestovního ruchu Moravská brána pro návštěvníky Hefaistonu. Stánek během soboty a neděle navštívilo 995 osob. Dny evropského dědictví Národní téma EHD v roce 2011: Památky - tvůrci panoramatu našich měst a městeček. Zaměstnanci TIC se aktivně zúčastnili jako průvodci nočních kostýmovaných prohlídek města s kovářskou tematikou. Další služby TIC Sběr plakátů sběrové místo pro firmu RENGL zajišťující ve městě výlep plakátů na 9 plochách Prodej materiálů kalendáře, mapy, knihy, CD a DVD s tematikou regionu, Lipenské listy atd. Předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce Přístup k internetu pro občany a návštěvníky města 3 počítače Informace o jednání zastupitelstva - možnost nahlédnout týden předem do materiálů, které budou projednávány na zastupitelstvu Statistika návštěvnosti za rok 2011 Destinace Počet návštěvníků leden únor březen duben květen červen červec srpen září říjen listopad prosinec Celkem ČR cizinci Celkem

23 Prohlídky s průvodcem - sezóna 2011 Účastníci prohlídek s průvodcem měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem počet den počet osob prohlídky dopoledne prohlídky odpoledne celkem prohlídek prům. osob/prohl. pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Požadavky návštěvníků TIC Struktura témat požadavků Dotaz leden únor březen duben květen červen červec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Ubytování Kultura Stravování Jiný Služby IC Prodej Sport Turistika Doprava Celkem Struktura požadavků Dotaz leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Osobní Telefon Celkem Vedlejší činnost V rámci vedlejší činnosti knihovna pronajímá objekt ve dvorním traktu budovy - výstavní sál Domeček. Sál je využíván pro vlastní akce knihovny, akce knihovny a spolupracujících organizací, akce města a akce ostatních subjektů. Realizovány jsou zde výtvarné a vzdělávací výstavy, besedy, semináře, schůze, zasedání zastupitelstva města a jiné akce města, soukromé akce

24 Prostory jsou půjčovány na základě smlouvy do dočasném užívání dle kalkulovaných cen. Výnosy z pronájmu v roce 2011 dosáhly výše ,- Kč. Zisk činil Kč. Časové využití výstavního sálu DOMEČEK - Rekapitulace 2011 druh činnosti vedlejší činnost hlavní činnost počet hodin počet dnů počet hodin počet dnů celkem Vzdělávání zaměstnanců, aktivity v rámci SKIP Semináře, školení, akce SKIP, veletrhy Cílem účasti zaměstnanců na školeních, seminářích, veletrzích je zvyšování kvalifikace, odbornosti, získávání nových poznatků, přebírání zkušeností a propagace organizace Vzdělávání zaměstnanců, odborné praxe Zaměstnanci byli vysíláni na odborné semináře a školení za účelem prohlubování odborných znalostí a získávání nových forem práce s uživatelem. Knihovna je účastníkem vzdělávacího projektu Unie zaměstnavatelských svazů hrazeného z prostředků EU. Tři zaměstnanci získali certifikát ECDL Start. 3.2 Semináře, školení, akce SKIP, veletrhy Regiontour veletrh cestovního ruchu, Brno: Saňková, Musilová, Střelcová Seminář Zpracování statistiky knihoven za rok 2010, Olomouc: Střelcová Manažerské dovednosti, Ostrava: Střelcová Kurz ECDL, Ostrava, Valašské Meziříčí: Kulíšková, Musilová, Ryšavá, Střelcová Exkurze Mikroregionu Lipensko : Střelcová Setkání knihovníků Olomouckého kraje, Olomouc: Kulíšková, Ryšavá Osoby se specifickými potřebami v knihovnách, Olomouc: Kulíšková, Ryšavá Volně dostupné elektronické zdroje, Olomouc: Musilová Současná dětská literatura pro děti a mládež, Olomouc: Ryšavá Jarní Klubko SKIP, Moravský Beroun: Ryšavá Zasedání RV SKIP 10: Střelcová 4x Celostátní seminář Regionální funkce knihoven, Plzeň: Střelcová Prezentace novinek pro turistickou sezonu 2011, Olomouc: Saňková

25 Setkání pracovníků MEIS Olomouckého kraje, Olomouc: Musilová Řízení lidských zdrojů v kultuře, Ostrava: Střelcová Sekce veřejných knihoven SKIP, Praha: Střelcová Nové turistické produkty v Olomouckém kraji, Olomouc: Saňková Počet hodin vzdělávání Zaměstnanec počet hodin Kulíšková 49 Musilová 48 Ryšavá 66 Saňková 11 Střelcová 59 celkem Projekty a granty Organizace hospodařila s příspěvkem města a dalšími finančními prostředky od obcí a z grantů a dotací od města, kraje i ministerstva v celkové výši ,00 Kč. Z projektu Česká knihovna byly získány knihy v hodnotě 2 786,00 Kč. 4.1 Projekty Internet pro nezaměstnané - ve spolupráci s Úřadem práce v Lipníku n. B. 710 uchazečů Propagace města Lipník nad Bečvou jako destinace cestovního ruchu projekt SROP, spolupráce na realizaci projektu na základě dohody o partnerství s městem Lipníkem na d Bečvou 4. 2 Granty, dotace, účelové finanční prostředky Česká knihovna knihy z dotace na nákup původní české literatury Ministerstvo kultury: 2 786,00 Kč Knihovna nejen pro čtenáře projekt k 90. výročí Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou Ministerstvo kultury ČR: 5 000,00 Kč Město Lipník nad Bečvou: Kč Olomoucký kraj: 9 000,00 Kč Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky pravidelný cyklus besed a setkání se zajímavými osobnostmi Ministerstvo kultury ČR: 5 000,00 Kč Město Lipník nad Bečvou: ,00 Kč

26 Olomoucký kraj: 7 000,00 Kč Zabezpečení informačních služeb k problematice EU v regionu Lipník nad Bečvou akce zaměřené na informace o EU Město Olomouc: ,00 Kč Regionální funkce zajištění výkonu RF pro region Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj: ,00 Kč Lipník město výstavní realizace výstav v Domečku Město Lipník nad Bečvou: ,00 Kč Zkvalitnění poskytování turistických informací a propagace činnosti TIC Lipník nad Bečvou grant na podporu činnosti informačních center Olomoucký kraj: ,00 Kč 5. Provozní a kontrolní činnost Činnost zaměřená na plnění plánu činnosti, rozpočtu organizace, kontrolu hospodárného využívání finančních prostředků příspěvku zřizovatele i jiných zdrojů. Personální, řídící, manažerská a marketingová činnost. Podíl na činnosti v profesním sdružení SKIP - Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Při kontrolách nebyly nalezeny žádné nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce. V listopadu proběhlo výběrové řízení na zaměstnance TIC, stávající zaměstnankyně ukončila pracovní poměr. 5.1 Provozní porady, zasedání účast na zasedání ZM v Lipníku n. B. porady zaměstnanců pracovní porady starosty města s řediteli PO pracovní porady ředitelů kulturních zařízení výbor SKIP 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje porady vedoucích střediskových knihoven v rámci výkonu regionálních služeb porady ředitelů knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v Olomouckém kraji školení BOZP a PO pro zaměstnance propagace činnosti a poskytovaných služeb regionální média pravidelná aktualizace www stránek

27 5.2 Kontrolní činnost kontrola inventarizace, pokladní hotovosti činnost inventarizační a vyřazovací komise FinAudit s.r.o. - veřejnosprávní kontrola za rok 2010 Město Lipník nad Bečvou veřejnosprávní kontrola grant Lipník výstavní Hasičský záchranný sbor Ol. kraje požární kontrola Finanční úřad v Olomouci daňová kontrola (dotace od MK ČR) Město Lipník nad Bečvou kontrola schvalovacích procesů předběžné řídící kontroly Ministerstvo kultury - veřejnosprávní kontrola projekt VISK 3 Olomoucký kraj KÚ následná kontrola grant TIC Zřízení webových stránek 6. Hospodaření organizace Hospodaření organizace s příspěvkem zřizovatele se řídí závaznými ukazateli stanovenými zřizovatelem. Na základě schváleného rozpočtu je vypracován plán nákladů a předpokládaných výnosů, plnění ukazatelů je sledováno průběžně. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a splněny, hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 6 684,42 Kč. V hlavní činnosti byl dosažen hospodářský výsledek ve výši 450,06 Kč, ve vedlejší činnosti 6 234,36 Kč. Čerpán byl fond odměn a FKSP. V roce 2011 byly získány z veřejných zdrojů příspěvky a dotace na různé projekty v celkové výši ,00 Kč. 6.1 Přehled o dosažených nákladech a výnosech, hospodářský výsledek Organizace : Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. Období: leden - prosinec 2011 N á k l a d y H l a v n í č i n n o s t Doplňková C e l k e m název účtu c e l k e m v tom: zřizovatel čin. celkem transfery knihovna TIC celkem spotřební materiál 11679, , , , ,00 161, ,00 knihy , ,60 599,00 0,00 599, ,60 knihy dary 14169, , , ,00 časopisy 27184, , ,00 0, , ,00 publikace, knihy organizace 1320,00 0, ,00 0, , ,00 čistící prostředky 5452,00 0, , , , ,00 kancelářské potřeby 30004, , , , , ,00 DDHM ,84 0, , , , ,84 PE 1441,00 0,00 349, , , ,00 Spotřeba materiálu celkem , , , , ,44 161, ,44 Elektřina 72318,00 0, , , , , ,00 Plyn 74666,34 0, , , , , ,34 Vodné, stočné 14015,00 0, , , , , ,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo:

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 10. Listopadu 2009

Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 10. Listopadu 2009 Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 10. Listopadu 2009 V letošním roce Přibyly 3 on-line připojené knihovny Velké Březno, Povrly, Přestanov Uložili jsme fond knihoven v Dubicích a Lipové,

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Zpráva o činnosti knihoven Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Městská knihovna Třinec 2008 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Počet knihoven... 3 3. Knihovní fond... 3 4. Čtenáři... 3

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Závěrečný účet tvoří:

Závěrečný účet tvoří: Závěrečný účet za rok 2013 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2013 Zpráva

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Některá místa otevírají lidem oči. Knihovny takovými místy jsou. Však ve starých dobách se nad nimi objevoval nápis zde mrtví otevírají

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 521 168, 465 524 444 E-mail: knihovna@knihovna uo.cz Web: www.knihovna uo.cz Městská

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Co uslyšíte? Soukromé VŠ počty studentů aneb kolik nás je? Legislativa, výkazy,

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: - Informace p. ředitelky H. Gajduškové - Základní

Více

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Realizované aktivity 2013 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Jaký byl rok 2013 pro INFOCENTRUM? INFOCENTRUM v číslech 2013 Počet pracovišť: 2 + 1 (12/2013) Počet zaměstnanců: 12 ( -15%) Návštěvnost poboček:

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více