učitelské nakladatelství Nová škola Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "učitelské nakladatelství Nová škola Brno"

Transkript

1 Příruční katalog učebnic a pracovních sešitů pro učitele ZŠ učitelské nakladatelství Nová škola Brno Franzova 66, Brno telefon: Učebnice a y OBSAH strana Matematika ročník 2 4 Matematika 4. ročník 5 Zápisníky, ŽK, Hv 1. r., pomůcky 6 Slabikář, písanky 1. r. (původní) 7 Čítanky ročník (původní) 8 Čítanky ročník 9 Český jazyk 2, písanky 2. r. (původní) 10 Český jazyk 3, písanky 3. r. (původní) 11 Český jazyk 4. ročník (původní) 12 Český jazyk 5. r., opak. cvičení (původní) 13 Český jazyk 2. ročník 14 Český jazyk 3. a 4. ročník 15 Prvouka ročník 16 Přírodověda a Vlastivěda 4. ročník 17 Matematika ročník (původní) Matematika r. (původní), AKCE RVP čtení s porozuměním info 27 RVP zlomky, finanční gramotnost info 28 Připravené materiály jsou: oblíbené osvědčené přehledné srozumitelné přiměřené věku žáků činnostní mezipředmětové obrázkové zajímavé vkusné podnětné metodické návazné cenově dostupné aktuální tel.: mobil:

2 Matematika 1. ročník Nová řada Nově připravené a y pro snadné, zajímavé i zábavné učení Matematika Kč 1. díl 1-07 Živé počítání Kč 1. díl 1-06 Matematika Kč 2. díl 1-08 Živé počítání Kč 2. díl 1-09 Metodický průvodce Kč k Matematice 1 V metodice vám podrobně popisujeme způsoby a metody činnostního učení matematiky v 1. r. Metodika obsahuje také Listy pro učitele a idaktické hry s popisem jejich využití ve výuce matematiky ročníku. Tematické y pro M v 1. r. najdete na str. 18. Žákovské pomůcky: 1-19 Značky a číslice Kč soubor pro 1. ročník 2-19 skládací kostka Kč s 30 kolečky 1-61 Papírové mince... 9 Kč 2

3 Matematika 2. ročník Nová řada 2-05 Matematika Kč 1. díl 2-07 veselé počítání Kč 1. díl 2-06 Matematika Kč 2. díl 2-08 veselé počítání Kč 2. díl Obrázkový názor v učebnicích pomáhá rozvíjet komunikaci i úsudek žáků 2-09 Metodický průvodce Kč k Matematice 2. a 3. ročníku připravujeme Tematické y pro M ve 2. r. najdete na str. 19. Žákovské pomůcky: K pomůckám z 1. r. přibývají: 2-22 esítky koleček Kč sada 10 ks 1-62 Bankovky... 9 Kč 1-18 sada mince...18 Kč a bankovky 3

4 Matematika 3. ročník 1 2 Číselné osy Matematika 3 62 Kč 1. díl MATEMATIKA 3 PRO 3. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 1. ÍL 4 BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 5 vytvořená v souladu s RVP ZV 6 PRO 3. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY 7 8 8, 1. díl 3-07 Bystré počítání 48 Kč 1. díl Kč 15 č 9K 6 Kč Nová řada č 8K 1.1=1 7 Kč 20 č 4 Kč 5 Kč 3K = Matematika 3 73 Kč 2. díl 9:3=3 SNANÉ UČENÍ = : 2 = 6 8:2=4 C M Y K nakladatelství Nová škola = = = = = Z kus rýsovat 30 Kč s Kryšpínkem = = = Zkus rýsovat s Kryšpínkem Pracovní sešit pro 3. ročník, 2. díl SNANÉ UČENÍ ISBN Bystré počítání 41 Kč 2. díl BYSTRÉ POČÍTÁNÍ Materiály podněcují bystrost a pohotovost žáků. Vedou je zábavnou formou k snadnému zvládnutí násobilky, dělení i řešení slovních úloh. Pracovní sešit pro 3. ročník ISBN C M Y K 3 14 Pracovní sešit ke snadnému zvlád nutí začátků geo metrie. Žáci se v něm seznamují se správným způsobem vyjadřo vání v geo metrii. Tematické y pro M ve 3. r. najdete na str. 20. Žákovské pomůcky: 2-19 Skládací kostka 22 Kč s 30 kolečky 1-18 Sada mince 18 Kč a bankovky O VÁ Š K O LA 4 N 640 Čtverečky s napsanými čísly přikládejte k číselné ose podle vzoru: vytvořená v souladu s RVP ZV Náměty pro činnosti s číselnou osou najdete na webových stránkách 0 PRO 3. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 2. ÍL K činnostem s číselnými osami si připravte čtverečky o straně dlouhé 2 cm Číselné osy MATEMATIKA

5 PESTRÁ ŘAA, s.r.o. PESTRÁ ŘAA, s.r.o. PESTRÁ ŘAA, s.r.o. PESTRÁ ŘAA, s.r.o. Matematika 4. ročník Nová řada MATEMATIKA PRO 4. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 1. ÍL vytvořená v souladu s RVP ZV ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 4. ročník, 1. díl 4-05 Matematika Kč 1. díl 4-07 Zajímavé počítání Kč 1. díl MATEMATIKA PRO 4. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 2. ÍL vytvořená v souladu s RVP ZV ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 4. ročník, 2. díl 4-06 Matematika Kč 2. díl 4-08 Zajímavé počítání Kč 2. díl 4-15 Počtářské chvilky Kč pro 4. ročník Ve 4. ročníku žáci čtou jednoduché slovní úlohy s porozuměním a řeší je zpaměti. V nižších ročnících se naučili řešit úlohy pomocí úsudků. Získanou dovednost nyní využívají při řešení složitějších úloh a jejich obměnách. Počtářské chvilky procvičují různými způsoby v krátkých cvičeních násobení, dělení, jednoduché úsudky, slovní úlohy i zlomky. Tematické y pro M ve 4. r. najdete na str. 21. V materiálech jsou zařazena cvičení, ve kterých žáci pomocí názoru modelují části celku a zapisují je ve tvaru zlomků. Zlomky se stejnými jmenovateli se učí porovnávat, sčítat i odčítat. Žákovské pomůcky: 4-02 nuly a číslice Kč sada 10 ks hra pro tvoření čísel 5

6 Zápisníky, ŽK, Hv 1-00 Zápisník prvňáčka Kč 1-02 Zápisník druháka Kč 1-01 Žákovská knížka Kč pro ročník Hudební výchova 1. r hudební výchova Kč metodický průvodce, zpěvník pro 1. ročník 1-57 Začínáme s hudební Kč výchovou, pracovní listy, zpěvník 1-58 c k Metodice Hv Kč e o a é ó á s m Pomůcky pro ČJ 1. ročníku: emonstrační kostky s písmeny 3 ks Kč 6

7 Český jazyk 1. ročník 1-90 slabikář Kč brožovaná vazba 1-91 Živá abeceda Kč doprodej 1-55 Moje první psaní Kč průpravné cviky pro psaní písmen a psaní číslic oplňky ke Slabikáři: 1-59 skládací abeceda Kč ke Slabikáři Písanky 1. ročník: 1-92 Písanka 1. díl Kč 1-93 Písanka 2. díl Kč 1-94 Písanka 3. díl Kč 1-95 Písanka 4. díl Kč Pracovní sešity 1. ročník: 1-52 učíme se abecedu Kč karty s obrázky k abecedě 1-53 ilustrované slabiky Kč karty s obrázky ke slabikám 1-54 se zvířátky do pohádky Kč první čítanka s obrázky a úkoly 7

8 Čítanky ročník Oblíbená řada čítanek pro 1. stupeň ZŠ 2-71 čítanka Kč tvrdá vazba METOIKA K ČÍTANKÁM pro 2. a 3. ročník 3-71 čítanka Kč tvrdá vazba 2-74 Metodika Kč k čítankám 2. a 3. ročníku 4-71 čítanka Kč tvrdá vazba 5-71 čítanka Kč tvrdá vazba Čítanky ročník 6-71 čítanka Kč tvrdá vazba 7-71 čítanka Kč tvrdá vazba 8-71 čítanka Kč tvrdá vazba 9-71 čítanka Kč tvrdá vazba Čítanky pro 2. stupeň se těší vašemu značnému zájmu. ěkujeme vám za přízeň. 8

9 Čítanky ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost čítanka 2. ročník Kč čítanka 3. ročník Kč 4-71 čítanka 4. ročník Kč 5-71 čítanka 5. ročník Kč čítanka pro 4. ročník Čtení s porozuměním Většina ukázek v čítankách Nové řady je od současných autorů. Ukázky jsou vybrány z knih, které vyšly po roce Je v nich mnoho úkolů na podporu čtení s porozuměním. V nových čítankách, které právě vycházejí, jsou zařazeny ukázky, které žáky motivují ke čtení. oplněny jsou krátké testy pro čtenářskou gramotnost. Vybrané ukázky zdůrazňují též etickou výchovu. Historická čítanka 4. ročník 4-72 čtení z nejstarších dějin Kč Nejstarší české pověsti doplněné ilustracemi Mikoláše Alše. 9

10 Český jazyk 2. ročník 2-50 český jazyk Kč Pracovní sešity: 2-51 Putování se sluníčkem Kč zábavná cvičení k Čj 2-52 tvrdé a měkké slabiky Kč Oblíbený sešit pro zajímavé procvičování učiva tvrdých a měkkých slabik i psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě hádej, hádej, hadači Kč pro 2. i 3. ročník Řešení hádanek skrývají obrázky. Je to pro žáky zajímavé, stejně jako zařazené pranostiky. Pracovní sešity pro Čj 2. ročníku se těší vaší přízni po celou dobu našeho trvání. Jsou pro žáky podnětné a skvělé pro snadné procvičování daného učiva. Písanky pro 2. ročník: 2-72 Písanka 2, 1. díl Kč 2-73 Písanka 2, 2. díl Kč Žáci píší krátké texty, které jsou často zaměřené přírodovědně. Zdůrazněno je psaní s porozuměním. 10

11 Český jazyk 3. ročník 3-50 český jazyk Kč 3-60 český jazyk 3 nově Kč Zajímavě zpracovaná cvičení motivují žáky k jejich řešení vyjmenovaná slova hrou Kč Vyjmenovaná slova jsou procvičována postupně po trojicích formou zábavných úkolů (tajenek, osmisměrek, přesmyček apod.) i doplňovacích cvičení vyjmenovaná slova Kč 3-52 slovní druhy Kč sešit lze využít i ve 4. ročníku Žáci se učí hravým způsobem snadno rozlišovat a užívat slovní druhy. Titul 3-51 je naším prvním vydaným pracovním sešitem a je stále oblíben. Písanky pro 3. ročník: Pracovní sešity: 3-72 Písanka 3, 1. díl Kč 3-73 Písanka 3, 2. díl Kč Velkou předností těchto písanek je zařazené psaní s porozuměním. 11

12 Český jazyk 4. ročník 4-50 český jazyk Kč Pracovní sešity: 4-60 český jazyk 4 nově Kč doprodej 4-55 Pravopis podstatných Kč jmen hravě Tematický procvičuje hravou formou psaní i/y v koncovkách podstatných jmen všech rodů Pravopis podstatných Kč jmen rodu ženského a středního 4-52 Pravopis podstatných Kč jmen rodu mužského 4-53 shoda podmětu Kč s přísudkem Tituly 4-51, 4-52 a 4-53 se drží na trhu učebnic téměř 20 let, což svědčí o jejich oblíbenosti a použitelnosti k procvičování uvedeného učiva. Nové řady učebnic Čj pro ročník jsou v katalogu na str. 14 a 15. Nové řady Čítanek pro ročník jsou v katalogu na str

13 Český jazyk 5. ročník 5-50 český jazyk Kč Pracovní sešity: 5-60 český jazyk 5, 1. díl Kč 5-61 český jazyk 5, 2. díl Kč 5-52 okážeš psát Kč bez chyb? 5-51 Pravopis přídavných Kč jmen Pracovní sešity 5-60 a 5-61 jsou na trhu učebnic 4. rokem. obře doplňují učebnici Český jazyk 5, a proto jsou žádané. Tituly 5-51 a 5-52 jsou doplňkové, patří mezi naše první tematické y pro český jazyk. Žáci je mají v oblibě. Opakovací cvičení 1. a 2. stupeň 5-54 opakujeme češtinu Kč ve ročníku 0-03 Zvládáš českou Kč mluvnici? pro ročník 13

14 Český jazyk 2. ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost Český jazyk 2 79 Kč Pracovní sešity: Český jazyk 2 49 Kč 1. díl k učebnici Čj 2 ČESKÝ JAZYK Český jazyk 2 49 Kč 2. díl k učebnici Čj 2 Učíme se hrou se skřítkem pro 2. ročník základní školy, 1. díl Nová řada učebnic Čj je řadou, která zpracovává požadavek RVP učit žáky systematicky číst s porozuměním. Mnohá cvičení je vedou k hovoru o probíraném učivu. ČESKÝ JAZYK 2 Učíme se hrou se skřítkem pro 2. ročník základní školy, 2. díl orozumě ísp ním en čt zajíc Tematické y k učivu 2. ročníku jsou na straně 10. Písanky pro 2. a 3. ročník: 2-72 Písanka 2, 1. díl 18 Kč 2-73 Písanka 2, 2. díl 18 Kč 3-72 Písanka 3, 1. díl 18 Kč 3-73 Písanka 3, 2. díl 18 Kč O VÁ Š K O LA 14 N Žáci píší krátké texty, které jsou často zaměřené přírodovědně. Zdůrazněno je psaní s porozuměním.

15 Český jazyk 3. a 4. ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost český jazyk Kč Pracovní sešity: český jazyk Kč prac. sešit k učebnici 3-54 vyjmenovaná slova...41 Kč nově Tematické y k učivu 3. ročníku jsou na straně český jazyk Kč Pracovní sešit: český jazyk Kč prac. sešit k učebnici Tematické y k učivu 4. ročníku jsou na straně

16 Prvouka ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost 1. ročník Prvouka Kč Prvouka Kč 2. ročník Prvouka Kč Prvouka Kč 3. ročník Prvouka Kč Prvouka Kč Na této straně jsou uvedeny novinky pro výuku prvouky v r., které mají doložku MŠMT a jsou již na trhu učebnic. Jejich jasné texty, doplněné bohatými ilustracemi, podporují čtení s porozuměním i komunikaci mezi žáky. 16

17 Přírodověda a vlastivědy 4. ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost Přírodověda 4. ročník Přírodověda Kč Přírodověda Kč Vlastivěda 4. ročník vlastivěda Kč Nejstarší české dějiny, vlastivěda Kč Nejstarší české dějiny, vlastivěda Kč Poznáváme naši vlast, vlastivěda Kč Poznáváme naši vlast, 4-72 čtení z nejstarších Kč dějin, historická čítanka Obrázek obálky je na str. 9. Novinky pro výuku přírodovědy a vlastivědy. 17

18 Matematika 1. ročník ÚSPĚŠNÁ ŘAA MATEMATIK Z. Rosecká a kolektiv učitelů 1-10 Matematika Kč ívej se a počítej 1-40 Metodika k M Kč Tematické y vhodné k procvičování učiva: 1-13 Přípravná početní cvičení Kč předpočtářské období 1-11 Moje první počítání Kč číselný obor do Počítáme do Kč bez přechodu přes hry v počtech Kč Žákovské pomůcky: 1-61 Papírové mince... 9 Kč 2-19 kostka s kolečky Kč Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Kč Značky a číslice Kč 18

19 Matematika 2. ročník Žákovské pomůcky: 2-10 Matematika Kč Počítám s radostí 2-01 Metodika k M Kč Učebnice i Metodiky 1. a 2. r. obsahují činnostní učení a dramatickou výchovu. oporučujeme si je opatřit. Tematické y vhodné k procvičování učiva: 2-11 už počítám do Kč s přechodem přes už počítám do Kč, 2. pololetí 2-13 Jak je lehká násobilka Kč sešit vhodný i pro 3. ročník 2-14 Poznávám geometrii Kč 2-22 esítky koleček Kč 1-62 Bankovky... 9 Kč Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Kč Kč 19

20 Matematika 3. ročník 3-10 Matematika Kč Počítej a zamýšlej se 3-02 Metodika k M Kč Zajímejte se o Metodiku k M 3. r. Naleznete v ní rady pro procvičování násobilky, dělení, úsudků i rozšíření číselného oboru do Tematické y vhodné k procvičování učiva: 2-13 Jak je lehká násobilka Kč 2. a 3. roč., procvičování, úsudky 3-11 tak je lehké dělení Kč 1. pololetí 3. ročník 3-12 Jak jsem dobrý počtář Kč slovní úlohy s možností žákovské samokontroly 3-13 Já počítám do Kč 2. pololetí 3. ročník 3-14 Zkus rýsovat Kč s Kryšpínkem vydání upravené i pro Pestrou řadu učebnic Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Kč Kč 20

21 Matematika 4. ročník 4-10 Matematika Kč Počítám a uvažuji 4-03 Metodika k M Kč Metodika zpracovává popis činnostní výuky a zkušenosti nejlepších učitelů. Tematické y vhodné k procvičování učiva: 4-15 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky 4-11 chci závodit s kalkulačkou.. 30 Kč 1. pololetí 4. ročník 4-12 ělání smutky zahání Kč slovní úlohy ze života kolem nás 4-13 Já chci také rýsovat Kč geometrie 4. ročník 4-14 Počítání s velkými čísly Kč 2. pololetí 4. ročník Počítačový program k učebnici: 4-01 Program 4P (pro Windows) Kč slouží k získávání variant k procvičování učiva Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Hra pro tvoření čísel Kč 21

22 Matematika 5. ročník 5-10 Matematika Kč Uvažuj, odhaduj, počítej Soubor učebnic získal ocenění učitelů v anketě roku Tematické y: 5-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky 5-12 od příkladů ke hvězdám Kč 1. pololetí 5. ročník 5-13 Jak je lehká geometrie Kč geometrie 5. ročník 5-14 cestujeme po republice Kč tematické slovní úlohy 5-15 od zlomku k desetinnému Kč číslu, pro 5. i 6. ročník 5-16 vyzkoušej svůj důvtip Kč Počítačový program k učebnici: 5-01 Program 5P (pro Windows) Kč varianty k procvičování početních výkonů O jednotlivých pracovních sešitech najdete informace na webu : i webu distribuce nakladatelství: Pro ty z vás, kteří mají zájem seznámit se s osvědčenou metodikou činnostního učení, připravujeme novou řadu seminářů. Nyní se zajímejte hlavně o vzdělávání, které organizuje Tvořivá škola viz 22

23 Matematika 6. ročník 6-10 aritmetika Kč 6-20 geometrie Kč 6-02 Metodika k M6... Grant EU Jak vyučovat činnostně matematiku v 6. r. Obdržíte zdarma 1 ks k objednávce. Pracovní sešity k učebnicím: 6-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky počítání s desetinnými čísly 6-12 aritmetika Kč 6-13 geometrie Kč 6-16 vyzkoušej svůj důvtip Kč motivační sešit obsahuje rozšiřující učivo a možnosti pro sebehodnocení žáků Počítačový program k učebnici: 6-01 Program 6P Kč (pro Windows) Na podzim letošního roku budete informováni o spolupráci na přípravě interaktivního zpracování učebnic matematiky. Aktuální informace o probíhajících akcích pro nákup učebnic najdete na stránkách 23

24 Matematika 7. ročník 7-10 aritmetika Kč 7-20 geometrie Kč testy vhodné pro interaktivnost 7-01 Program 7P Kč (pro Windows) Pracovní sešity k učebnicím: 7-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky procvičování počítání se zlomky 7-12 aritmetika Kč procvičování úloh na přímou a nepřímou úměrnost 7-13 geometrie Kč důkladné procvičení povrchů a objemů těles 7-15 Jak počítat s procenty Kč dostatek cvičení k dobrému zvládnutí učiva procent jak počítat s procenty Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičování učiva procent. Nejprve na jednoduchých příkladech seznamujeme žáky s učivem procent, potom se procentové počítání využívá ve slovních úlohách. ále jsou připraveny krátké soubory úloh tak, jak se s nimi žáci setkávají v životě. Pracovní sešit je základem pro finanční gramotnost. 24

25 Matematika 8. ročník 8-10 algebra Kč 8-20 geometrie Kč Část je zaměřena technicky. Podporujeme technickou vzdělanost mládeže. Pracovní sešity k učebnicím: 8-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky 8-12 rovnice a slovní úlohy Kč procvičování učiva rovnic 8-13 geometrie Kč UPOZORNĚNÍ Ceny učebnic a pracovních sešitů pro matematiku (původní řada) jsou od roku 2007 poprvé mírně zvýšené. Pracovní sešity o 1 Kč, průměrně o 2 Kč. Od 7. ročníku doporučte žákům, aby si y zakládali. Mnohé z nich využijí v začátku studia na dalším stupni škol. Pro podzim roku 2013 připravujeme pro žáky 8. a 9. tříd rádce pro ekonomiku všedního dne. 25

26 Matematika 9. ročník 9-10 algebra Kč 9-20 geometrie Kč 9-01 Program 9P Kč počítačový program s ukázkami grafického zobrazování funkcí Pracovní sešity k učebnicím: 9-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky procvičování vzorců algebry 9-12 rovnice a slovní úlohy Kč 9-13 geometrie Kč 26 Lze získat po 1 Kč za kus. (32 stran) AKCE Ke každé objednávce za 1000 Kč můžete získat 25 ks bohatě ilustrovaného pracovního sešitu Lidské tělo po 1 Kč za kus. Pracovní sešit je v česko-německém provedení a lze ho snadno rozšířit i o anglická slovíčka. Počet požadovaných sešitů připisujte, prosím, k vaší objednávce. Akce platí do vyprodání zásob.

27 Učebnice nová řada Čtení s porozuměním český jazyk, prvouka, matematika, vlastivěda RVP Inovativním prvkem této řady jsou prozaické články, básničky, říkadla nebo hádanky. Na ně navazují otázky k upevnění čtenářské gramotnosti. Porozumění textu je podpořeno mnoha vhodnými ilustracemi nebo fotografiemi. ůraz je kladen na etickou výchovu. Zařazeny jsou úkoly zaměřené na mezipředmětové vztahy, hry a skupinové úkoly. Učební texty jsou oživeny průvodními postavami. Texty jsou psány srozumitelným jazykem. Grafická podoba je přehledná a pro děti poutavá. Učebnice obsahují základní informace, které jsou logicky vyvozovány z životní zkušenosti dětí nebo z probraného učiva. Každá větší kapitola je zakončena stranou cyklického opakování. Za správné splnění úkolů děti získávají odměny. V učebnicích matematiky se žáci učí s vizuální podporou rozlišovat úsudky o několik víc, o několik méně, několikrát víc, několikrát méně, komunikují mezi sebou, vytvářejí obměny úloh, to napomáhá ke čtení s porozuměním. Ve všech učebnicích matematiky se žáci setkávají s obchodováním ve slovních úlohách. To vytváří základ pro jejich finanční gramotnost. Učivo děti procvičují v pracovních sešitech, které korespondují s mi. Řady učebnic jsou schváleny MŠMT. 27

28 RVP Verze platná od vzdělávací období (4. a 5. ročník) Učivo zlomků a desetinných čísel je zařazeno také v původní řadě učebnic, katalog str. 21, 22, a sice v učebnicích matematiky pro 4. a 5. ročník a pracovních sešitech Počtářské chvilky a Od zlomku k desetinnému číslu. V červnu 2013 vychází nově zpracovaná Matematika 4, 1. díl a Zajímavé počítání, 1. díl. V nich jsou již zapracována následující témata podle upraveného RVP: â Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku. â Žák porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. V 5. ročníku učivo desetinných čísel i zlomků žáci dobře zvládají s pracovním sešitem Od zlomku k desetinnému číslu. V roce 2014 budou nově zpracovány matematiky i pracovní sešity pro 5. ročník. Témata týkající se desetinných čísel v nich budou rozpracována podle RVP i s vizuální oporou. To je v našem činnostním pojetí učení matematiky běžné. Podle upraveného RVP se má žák 4. a 5. ročníku umět orientovat v problematice peněz a cen. Má být zároveň veden k odpovědnému spravování osobního rozpočtu. To je základ finanční gramotnosti. V učebnicích matematiky ročníku je věnována pozornost obchodování. Žáci na základě ceníků připravených v pracovních sešitech i svých ceníků, vytvářených podle cen na trhu, prodávají, nakupují a platí. Tvoří i slovní úlohy. Učí se tak řešit běžné situace denního života. 28 Zlomky jsou podle úprav v RVP zařazeny do nové řady učebnic Matematiky 4. r. katalog str. 5. Vše vlastními smysly, ustavičnou činností žáků a rozmanitě. J. A. Komenský

www.skolnibrasnicka.cz

www.skolnibrasnicka.cz Jiří Ficnar - distributor Jedlí 139 789 01 Zábřeh mob.: +420 603 376 678 fax: +420 583 440 470 odbyt@email.cz 1. díl AKCE PRO VÁS: 1. SLEVA až 10% pro školy na veškeré tituly z jakýchkoliv nakladatelství

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK Čas. ozn. Obch. číslo A* 52041 Titul, autor Cena Kč UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová A 52061 METODICKÁ

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 200,00 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 57,00 92853 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 1 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 57,00 92838 ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI

Více

Projektový záměr. Název projektu: Škola jako rodina

Projektový záměr. Název projektu: Škola jako rodina Projektový záměr Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace Tel. 476 706 164, www.zsdysmost.cz, e-mail: zsdysmost@volny.cz Název projektu: Škola jako rodina

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Splněno ANO/NE/hodnota

Splněno ANO/NE/hodnota část 1 - software pro přípravu interaktivních výukových hodin postavený na aktivní účasti žáků základní specifikace: autorský objektově orientovaný výukový software v českém jazyce s implementovanou galerií

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Výprodej. Ke každé objednávce do 1.000,- Kč bude účtováno poštovné a balné. ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ NAKLADATEL TITUL POČET KS CENA V KČ

Výprodej. Ke každé objednávce do 1.000,- Kč bude účtováno poštovné a balné. ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ NAKLADATEL TITUL POČET KS CENA V KČ ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ SCI 1 ČESKÝ JAZYK S MAŇÁSKEM HLÁSKEM PRO 2. ROČNÍK 13 50 Kč SCI 2 ČÍTANKA 3. ROČNÍK 59 50 Kč SCI 3 ČÍTANKA 5. ROČNÍK 49 50 Kč SCI 4 ČESKÝ JAZYK S PŘEKVAPENÍM PRO 5. ROČNÍK 2 50

Více

Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016

Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016 Katalog učebnic pro 1.stupeň 2015-2016 objednávejte dle katalogového čísla, využijte náš e-shop nebo si přijďte knihy prohlédnout osobně na adresu Učebnice: Hybešova 15, Brno Školní pomůcky: Hlavní 28,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek ku ka nakladatelství 2008/9 KATALOG učebních pomůcek v katalogu najdete 5 novinek Vážení obchodní přátelé! Na následujících stránkách naleznete aktuální nabídku učebních pomůcek našeho nakladatelství.

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ DIDAKTIS spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSKALKULIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.Noemi

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika III-2-CJ-II-02-8.r Slovanské jazyky III-2-CJ-II-03-7.r Pravopis I. III-2-CJ-II-04-6.r Druhy podstatných jmen III-2-CJ-II-05-6.r Životopis Kolomaznik, Charakteristika,

Více

Interaktivní učebnice

Interaktivní učebnice 2015 Přírodověda Výukové programy Matematika Český jazyk Interaktivní učebnice a další... Vážení přátelé, těší nás, že jste otevřeli náš katalog. Můžete se v něm seznámit s úplnými řadami učebnic pro 1.

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_HRAVĚ19 Soutěž zlomky, celá čísla, procenta, rovnice a sl.

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ku ka nakladatelství pro školy

ku ka nakladatelství pro školy ku ka nakladatelství pro školy učebních pomůcek Vážení obchodní přátelé! Představujeme Vám aktuální katalog učebních pomůcek našeho nakladatelství. Připravili jsme pro Vás celkem novinek - titul Slovní

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE P01 1001 tipů a triků pro Windows 98 P02 Active Server Pages pro úplné začátečníky 60,- Kč NE P03 Kompletní průvodce CSS Kaskádové styly 100,- Kč NE P04 Dokonalý WEBDESIGN 120,- Kč NE P05 Učebnice pro

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení. Slovo, slabika, hláska; hláska písmeno; samohlásky a,e,i,o,u

Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení. Slovo, slabika, hláska; hláska písmeno; samohlásky a,e,i,o,u Tematický plán Předmět : Český jazyk Ročník : první Měsíc Září Učivo činnosti Rozhovoření žáků, hlasové rozcvičky Jazyková,sluchová a zraková příprava, analyticko syntetické cvičení Slovo, slabika, hláska;

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Štítary Ředitelka školy: Mgr. Lubomír Novák Platnost

Více