učitelské nakladatelství Nová škola Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "učitelské nakladatelství Nová škola Brno"

Transkript

1 Příruční katalog učebnic a pracovních sešitů pro učitele ZŠ učitelské nakladatelství Nová škola Brno Franzova 66, Brno telefon: Učebnice a y OBSAH strana Matematika ročník 2 4 Matematika 4. ročník 5 Zápisníky, ŽK, Hv 1. r., pomůcky 6 Slabikář, písanky 1. r. (původní) 7 Čítanky ročník (původní) 8 Čítanky ročník 9 Český jazyk 2, písanky 2. r. (původní) 10 Český jazyk 3, písanky 3. r. (původní) 11 Český jazyk 4. ročník (původní) 12 Český jazyk 5. r., opak. cvičení (původní) 13 Český jazyk 2. ročník 14 Český jazyk 3. a 4. ročník 15 Prvouka ročník 16 Přírodověda a Vlastivěda 4. ročník 17 Matematika ročník (původní) Matematika r. (původní), AKCE RVP čtení s porozuměním info 27 RVP zlomky, finanční gramotnost info 28 Připravené materiály jsou: oblíbené osvědčené přehledné srozumitelné přiměřené věku žáků činnostní mezipředmětové obrázkové zajímavé vkusné podnětné metodické návazné cenově dostupné aktuální tel.: mobil:

2 Matematika 1. ročník Nová řada Nově připravené a y pro snadné, zajímavé i zábavné učení Matematika Kč 1. díl 1-07 Živé počítání Kč 1. díl 1-06 Matematika Kč 2. díl 1-08 Živé počítání Kč 2. díl 1-09 Metodický průvodce Kč k Matematice 1 V metodice vám podrobně popisujeme způsoby a metody činnostního učení matematiky v 1. r. Metodika obsahuje také Listy pro učitele a idaktické hry s popisem jejich využití ve výuce matematiky ročníku. Tematické y pro M v 1. r. najdete na str. 18. Žákovské pomůcky: 1-19 Značky a číslice Kč soubor pro 1. ročník 2-19 skládací kostka Kč s 30 kolečky 1-61 Papírové mince... 9 Kč 2

3 Matematika 2. ročník Nová řada 2-05 Matematika Kč 1. díl 2-07 veselé počítání Kč 1. díl 2-06 Matematika Kč 2. díl 2-08 veselé počítání Kč 2. díl Obrázkový názor v učebnicích pomáhá rozvíjet komunikaci i úsudek žáků 2-09 Metodický průvodce Kč k Matematice 2. a 3. ročníku připravujeme Tematické y pro M ve 2. r. najdete na str. 19. Žákovské pomůcky: K pomůckám z 1. r. přibývají: 2-22 esítky koleček Kč sada 10 ks 1-62 Bankovky... 9 Kč 1-18 sada mince...18 Kč a bankovky 3

4 Matematika 3. ročník 1 2 Číselné osy Matematika 3 62 Kč 1. díl MATEMATIKA 3 PRO 3. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 1. ÍL 4 BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 5 vytvořená v souladu s RVP ZV 6 PRO 3. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY 7 8 8, 1. díl 3-07 Bystré počítání 48 Kč 1. díl Kč 15 č 9K 6 Kč Nová řada č 8K 1.1=1 7 Kč 20 č 4 Kč 5 Kč 3K = Matematika 3 73 Kč 2. díl 9:3=3 SNANÉ UČENÍ = : 2 = 6 8:2=4 C M Y K nakladatelství Nová škola = = = = = Z kus rýsovat 30 Kč s Kryšpínkem = = = Zkus rýsovat s Kryšpínkem Pracovní sešit pro 3. ročník, 2. díl SNANÉ UČENÍ ISBN Bystré počítání 41 Kč 2. díl BYSTRÉ POČÍTÁNÍ Materiály podněcují bystrost a pohotovost žáků. Vedou je zábavnou formou k snadnému zvládnutí násobilky, dělení i řešení slovních úloh. Pracovní sešit pro 3. ročník ISBN C M Y K 3 14 Pracovní sešit ke snadnému zvlád nutí začátků geo metrie. Žáci se v něm seznamují se správným způsobem vyjadřo vání v geo metrii. Tematické y pro M ve 3. r. najdete na str. 20. Žákovské pomůcky: 2-19 Skládací kostka 22 Kč s 30 kolečky 1-18 Sada mince 18 Kč a bankovky O VÁ Š K O LA 4 N 640 Čtverečky s napsanými čísly přikládejte k číselné ose podle vzoru: vytvořená v souladu s RVP ZV Náměty pro činnosti s číselnou osou najdete na webových stránkách 0 PRO 3. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 2. ÍL K činnostem s číselnými osami si připravte čtverečky o straně dlouhé 2 cm Číselné osy MATEMATIKA

5 PESTRÁ ŘAA, s.r.o. PESTRÁ ŘAA, s.r.o. PESTRÁ ŘAA, s.r.o. PESTRÁ ŘAA, s.r.o. Matematika 4. ročník Nová řada MATEMATIKA PRO 4. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 1. ÍL vytvořená v souladu s RVP ZV ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 4. ročník, 1. díl 4-05 Matematika Kč 1. díl 4-07 Zajímavé počítání Kč 1. díl MATEMATIKA PRO 4. ROČNÍK ZÁKLANÍ ŠKOLY, 2. ÍL vytvořená v souladu s RVP ZV ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 4. ročník, 2. díl 4-06 Matematika Kč 2. díl 4-08 Zajímavé počítání Kč 2. díl 4-15 Počtářské chvilky Kč pro 4. ročník Ve 4. ročníku žáci čtou jednoduché slovní úlohy s porozuměním a řeší je zpaměti. V nižších ročnících se naučili řešit úlohy pomocí úsudků. Získanou dovednost nyní využívají při řešení složitějších úloh a jejich obměnách. Počtářské chvilky procvičují různými způsoby v krátkých cvičeních násobení, dělení, jednoduché úsudky, slovní úlohy i zlomky. Tematické y pro M ve 4. r. najdete na str. 21. V materiálech jsou zařazena cvičení, ve kterých žáci pomocí názoru modelují části celku a zapisují je ve tvaru zlomků. Zlomky se stejnými jmenovateli se učí porovnávat, sčítat i odčítat. Žákovské pomůcky: 4-02 nuly a číslice Kč sada 10 ks hra pro tvoření čísel 5

6 Zápisníky, ŽK, Hv 1-00 Zápisník prvňáčka Kč 1-02 Zápisník druháka Kč 1-01 Žákovská knížka Kč pro ročník Hudební výchova 1. r hudební výchova Kč metodický průvodce, zpěvník pro 1. ročník 1-57 Začínáme s hudební Kč výchovou, pracovní listy, zpěvník 1-58 c k Metodice Hv Kč e o a é ó á s m Pomůcky pro ČJ 1. ročníku: emonstrační kostky s písmeny 3 ks Kč 6

7 Český jazyk 1. ročník 1-90 slabikář Kč brožovaná vazba 1-91 Živá abeceda Kč doprodej 1-55 Moje první psaní Kč průpravné cviky pro psaní písmen a psaní číslic oplňky ke Slabikáři: 1-59 skládací abeceda Kč ke Slabikáři Písanky 1. ročník: 1-92 Písanka 1. díl Kč 1-93 Písanka 2. díl Kč 1-94 Písanka 3. díl Kč 1-95 Písanka 4. díl Kč Pracovní sešity 1. ročník: 1-52 učíme se abecedu Kč karty s obrázky k abecedě 1-53 ilustrované slabiky Kč karty s obrázky ke slabikám 1-54 se zvířátky do pohádky Kč první čítanka s obrázky a úkoly 7

8 Čítanky ročník Oblíbená řada čítanek pro 1. stupeň ZŠ 2-71 čítanka Kč tvrdá vazba METOIKA K ČÍTANKÁM pro 2. a 3. ročník 3-71 čítanka Kč tvrdá vazba 2-74 Metodika Kč k čítankám 2. a 3. ročníku 4-71 čítanka Kč tvrdá vazba 5-71 čítanka Kč tvrdá vazba Čítanky ročník 6-71 čítanka Kč tvrdá vazba 7-71 čítanka Kč tvrdá vazba 8-71 čítanka Kč tvrdá vazba 9-71 čítanka Kč tvrdá vazba Čítanky pro 2. stupeň se těší vašemu značnému zájmu. ěkujeme vám za přízeň. 8

9 Čítanky ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost čítanka 2. ročník Kč čítanka 3. ročník Kč 4-71 čítanka 4. ročník Kč 5-71 čítanka 5. ročník Kč čítanka pro 4. ročník Čtení s porozuměním Většina ukázek v čítankách Nové řady je od současných autorů. Ukázky jsou vybrány z knih, které vyšly po roce Je v nich mnoho úkolů na podporu čtení s porozuměním. V nových čítankách, které právě vycházejí, jsou zařazeny ukázky, které žáky motivují ke čtení. oplněny jsou krátké testy pro čtenářskou gramotnost. Vybrané ukázky zdůrazňují též etickou výchovu. Historická čítanka 4. ročník 4-72 čtení z nejstarších dějin Kč Nejstarší české pověsti doplněné ilustracemi Mikoláše Alše. 9

10 Český jazyk 2. ročník 2-50 český jazyk Kč Pracovní sešity: 2-51 Putování se sluníčkem Kč zábavná cvičení k Čj 2-52 tvrdé a měkké slabiky Kč Oblíbený sešit pro zajímavé procvičování učiva tvrdých a měkkých slabik i psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě hádej, hádej, hadači Kč pro 2. i 3. ročník Řešení hádanek skrývají obrázky. Je to pro žáky zajímavé, stejně jako zařazené pranostiky. Pracovní sešity pro Čj 2. ročníku se těší vaší přízni po celou dobu našeho trvání. Jsou pro žáky podnětné a skvělé pro snadné procvičování daného učiva. Písanky pro 2. ročník: 2-72 Písanka 2, 1. díl Kč 2-73 Písanka 2, 2. díl Kč Žáci píší krátké texty, které jsou často zaměřené přírodovědně. Zdůrazněno je psaní s porozuměním. 10

11 Český jazyk 3. ročník 3-50 český jazyk Kč 3-60 český jazyk 3 nově Kč Zajímavě zpracovaná cvičení motivují žáky k jejich řešení vyjmenovaná slova hrou Kč Vyjmenovaná slova jsou procvičována postupně po trojicích formou zábavných úkolů (tajenek, osmisměrek, přesmyček apod.) i doplňovacích cvičení vyjmenovaná slova Kč 3-52 slovní druhy Kč sešit lze využít i ve 4. ročníku Žáci se učí hravým způsobem snadno rozlišovat a užívat slovní druhy. Titul 3-51 je naším prvním vydaným pracovním sešitem a je stále oblíben. Písanky pro 3. ročník: Pracovní sešity: 3-72 Písanka 3, 1. díl Kč 3-73 Písanka 3, 2. díl Kč Velkou předností těchto písanek je zařazené psaní s porozuměním. 11

12 Český jazyk 4. ročník 4-50 český jazyk Kč Pracovní sešity: 4-60 český jazyk 4 nově Kč doprodej 4-55 Pravopis podstatných Kč jmen hravě Tematický procvičuje hravou formou psaní i/y v koncovkách podstatných jmen všech rodů Pravopis podstatných Kč jmen rodu ženského a středního 4-52 Pravopis podstatných Kč jmen rodu mužského 4-53 shoda podmětu Kč s přísudkem Tituly 4-51, 4-52 a 4-53 se drží na trhu učebnic téměř 20 let, což svědčí o jejich oblíbenosti a použitelnosti k procvičování uvedeného učiva. Nové řady učebnic Čj pro ročník jsou v katalogu na str. 14 a 15. Nové řady Čítanek pro ročník jsou v katalogu na str

13 Český jazyk 5. ročník 5-50 český jazyk Kč Pracovní sešity: 5-60 český jazyk 5, 1. díl Kč 5-61 český jazyk 5, 2. díl Kč 5-52 okážeš psát Kč bez chyb? 5-51 Pravopis přídavných Kč jmen Pracovní sešity 5-60 a 5-61 jsou na trhu učebnic 4. rokem. obře doplňují učebnici Český jazyk 5, a proto jsou žádané. Tituly 5-51 a 5-52 jsou doplňkové, patří mezi naše první tematické y pro český jazyk. Žáci je mají v oblibě. Opakovací cvičení 1. a 2. stupeň 5-54 opakujeme češtinu Kč ve ročníku 0-03 Zvládáš českou Kč mluvnici? pro ročník 13

14 Český jazyk 2. ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost Český jazyk 2 79 Kč Pracovní sešity: Český jazyk 2 49 Kč 1. díl k učebnici Čj 2 ČESKÝ JAZYK Český jazyk 2 49 Kč 2. díl k učebnici Čj 2 Učíme se hrou se skřítkem pro 2. ročník základní školy, 1. díl Nová řada učebnic Čj je řadou, která zpracovává požadavek RVP učit žáky systematicky číst s porozuměním. Mnohá cvičení je vedou k hovoru o probíraném učivu. ČESKÝ JAZYK 2 Učíme se hrou se skřítkem pro 2. ročník základní školy, 2. díl orozumě ísp ním en čt zajíc Tematické y k učivu 2. ročníku jsou na straně 10. Písanky pro 2. a 3. ročník: 2-72 Písanka 2, 1. díl 18 Kč 2-73 Písanka 2, 2. díl 18 Kč 3-72 Písanka 3, 1. díl 18 Kč 3-73 Písanka 3, 2. díl 18 Kč O VÁ Š K O LA 14 N Žáci píší krátké texty, které jsou často zaměřené přírodovědně. Zdůrazněno je psaní s porozuměním.

15 Český jazyk 3. a 4. ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost český jazyk Kč Pracovní sešity: český jazyk Kč prac. sešit k učebnici 3-54 vyjmenovaná slova...41 Kč nově Tematické y k učivu 3. ročníku jsou na straně český jazyk Kč Pracovní sešit: český jazyk Kč prac. sešit k učebnici Tematické y k učivu 4. ročníku jsou na straně

16 Prvouka ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost 1. ročník Prvouka Kč Prvouka Kč 2. ročník Prvouka Kč Prvouka Kč 3. ročník Prvouka Kč Prvouka Kč Na této straně jsou uvedeny novinky pro výuku prvouky v r., které mají doložku MŠMT a jsou již na trhu učebnic. Jejich jasné texty, doplněné bohatými ilustracemi, podporují čtení s porozuměním i komunikaci mezi žáky. 16

17 Přírodověda a vlastivědy 4. ročník Nová řada Čtení s porozuměním a komunikativnost Přírodověda 4. ročník Přírodověda Kč Přírodověda Kč Vlastivěda 4. ročník vlastivěda Kč Nejstarší české dějiny, vlastivěda Kč Nejstarší české dějiny, vlastivěda Kč Poznáváme naši vlast, vlastivěda Kč Poznáváme naši vlast, 4-72 čtení z nejstarších Kč dějin, historická čítanka Obrázek obálky je na str. 9. Novinky pro výuku přírodovědy a vlastivědy. 17

18 Matematika 1. ročník ÚSPĚŠNÁ ŘAA MATEMATIK Z. Rosecká a kolektiv učitelů 1-10 Matematika Kč ívej se a počítej 1-40 Metodika k M Kč Tematické y vhodné k procvičování učiva: 1-13 Přípravná početní cvičení Kč předpočtářské období 1-11 Moje první počítání Kč číselný obor do Počítáme do Kč bez přechodu přes hry v počtech Kč Žákovské pomůcky: 1-61 Papírové mince... 9 Kč 2-19 kostka s kolečky Kč Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Kč Značky a číslice Kč 18

19 Matematika 2. ročník Žákovské pomůcky: 2-10 Matematika Kč Počítám s radostí 2-01 Metodika k M Kč Učebnice i Metodiky 1. a 2. r. obsahují činnostní učení a dramatickou výchovu. oporučujeme si je opatřit. Tematické y vhodné k procvičování učiva: 2-11 už počítám do Kč s přechodem přes už počítám do Kč, 2. pololetí 2-13 Jak je lehká násobilka Kč sešit vhodný i pro 3. ročník 2-14 Poznávám geometrii Kč 2-22 esítky koleček Kč 1-62 Bankovky... 9 Kč Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Kč Kč 19

20 Matematika 3. ročník 3-10 Matematika Kč Počítej a zamýšlej se 3-02 Metodika k M Kč Zajímejte se o Metodiku k M 3. r. Naleznete v ní rady pro procvičování násobilky, dělení, úsudků i rozšíření číselného oboru do Tematické y vhodné k procvičování učiva: 2-13 Jak je lehká násobilka Kč 2. a 3. roč., procvičování, úsudky 3-11 tak je lehké dělení Kč 1. pololetí 3. ročník 3-12 Jak jsem dobrý počtář Kč slovní úlohy s možností žákovské samokontroly 3-13 Já počítám do Kč 2. pololetí 3. ročník 3-14 Zkus rýsovat Kč s Kryšpínkem vydání upravené i pro Pestrou řadu učebnic Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Kč Kč 20

21 Matematika 4. ročník 4-10 Matematika Kč Počítám a uvažuji 4-03 Metodika k M Kč Metodika zpracovává popis činnostní výuky a zkušenosti nejlepších učitelů. Tematické y vhodné k procvičování učiva: 4-15 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky 4-11 chci závodit s kalkulačkou.. 30 Kč 1. pololetí 4. ročník 4-12 ělání smutky zahání Kč slovní úlohy ze života kolem nás 4-13 Já chci také rýsovat Kč geometrie 4. ročník 4-14 Počítání s velkými čísly Kč 2. pololetí 4. ročník Počítačový program k učebnici: 4-01 Program 4P (pro Windows) Kč slouží k získávání variant k procvičování učiva Sady kartiček k procvičování početních výkonů: hry Kč Kč Hra pro tvoření čísel Kč 21

22 Matematika 5. ročník 5-10 Matematika Kč Uvažuj, odhaduj, počítej Soubor učebnic získal ocenění učitelů v anketě roku Tematické y: 5-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky 5-12 od příkladů ke hvězdám Kč 1. pololetí 5. ročník 5-13 Jak je lehká geometrie Kč geometrie 5. ročník 5-14 cestujeme po republice Kč tematické slovní úlohy 5-15 od zlomku k desetinnému Kč číslu, pro 5. i 6. ročník 5-16 vyzkoušej svůj důvtip Kč Počítačový program k učebnici: 5-01 Program 5P (pro Windows) Kč varianty k procvičování početních výkonů O jednotlivých pracovních sešitech najdete informace na webu : i webu distribuce nakladatelství: Pro ty z vás, kteří mají zájem seznámit se s osvědčenou metodikou činnostního učení, připravujeme novou řadu seminářů. Nyní se zajímejte hlavně o vzdělávání, které organizuje Tvořivá škola viz 22

23 Matematika 6. ročník 6-10 aritmetika Kč 6-20 geometrie Kč 6-02 Metodika k M6... Grant EU Jak vyučovat činnostně matematiku v 6. r. Obdržíte zdarma 1 ks k objednávce. Pracovní sešity k učebnicím: 6-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky počítání s desetinnými čísly 6-12 aritmetika Kč 6-13 geometrie Kč 6-16 vyzkoušej svůj důvtip Kč motivační sešit obsahuje rozšiřující učivo a možnosti pro sebehodnocení žáků Počítačový program k učebnici: 6-01 Program 6P Kč (pro Windows) Na podzim letošního roku budete informováni o spolupráci na přípravě interaktivního zpracování učebnic matematiky. Aktuální informace o probíhajících akcích pro nákup učebnic najdete na stránkách 23

24 Matematika 7. ročník 7-10 aritmetika Kč 7-20 geometrie Kč testy vhodné pro interaktivnost 7-01 Program 7P Kč (pro Windows) Pracovní sešity k učebnicím: 7-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky procvičování počítání se zlomky 7-12 aritmetika Kč procvičování úloh na přímou a nepřímou úměrnost 7-13 geometrie Kč důkladné procvičení povrchů a objemů těles 7-15 Jak počítat s procenty Kč dostatek cvičení k dobrému zvládnutí učiva procent jak počítat s procenty Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičování učiva procent. Nejprve na jednoduchých příkladech seznamujeme žáky s učivem procent, potom se procentové počítání využívá ve slovních úlohách. ále jsou připraveny krátké soubory úloh tak, jak se s nimi žáci setkávají v životě. Pracovní sešit je základem pro finanční gramotnost. 24

25 Matematika 8. ročník 8-10 algebra Kč 8-20 geometrie Kč Část je zaměřena technicky. Podporujeme technickou vzdělanost mládeže. Pracovní sešity k učebnicím: 8-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky 8-12 rovnice a slovní úlohy Kč procvičování učiva rovnic 8-13 geometrie Kč UPOZORNĚNÍ Ceny učebnic a pracovních sešitů pro matematiku (původní řada) jsou od roku 2007 poprvé mírně zvýšené. Pracovní sešity o 1 Kč, průměrně o 2 Kč. Od 7. ročníku doporučte žákům, aby si y zakládali. Mnohé z nich využijí v začátku studia na dalším stupni škol. Pro podzim roku 2013 připravujeme pro žáky 8. a 9. tříd rádce pro ekonomiku všedního dne. 25

26 Matematika 9. ročník 9-10 algebra Kč 9-20 geometrie Kč 9-01 Program 9P Kč počítačový program s ukázkami grafického zobrazování funkcí Pracovní sešity k učebnicím: 9-11 Počtářské chvilky Kč matematické rozcvičky procvičování vzorců algebry 9-12 rovnice a slovní úlohy Kč 9-13 geometrie Kč 26 Lze získat po 1 Kč za kus. (32 stran) AKCE Ke každé objednávce za 1000 Kč můžete získat 25 ks bohatě ilustrovaného pracovního sešitu Lidské tělo po 1 Kč za kus. Pracovní sešit je v česko-německém provedení a lze ho snadno rozšířit i o anglická slovíčka. Počet požadovaných sešitů připisujte, prosím, k vaší objednávce. Akce platí do vyprodání zásob.

27 Učebnice nová řada Čtení s porozuměním český jazyk, prvouka, matematika, vlastivěda RVP Inovativním prvkem této řady jsou prozaické články, básničky, říkadla nebo hádanky. Na ně navazují otázky k upevnění čtenářské gramotnosti. Porozumění textu je podpořeno mnoha vhodnými ilustracemi nebo fotografiemi. ůraz je kladen na etickou výchovu. Zařazeny jsou úkoly zaměřené na mezipředmětové vztahy, hry a skupinové úkoly. Učební texty jsou oživeny průvodními postavami. Texty jsou psány srozumitelným jazykem. Grafická podoba je přehledná a pro děti poutavá. Učebnice obsahují základní informace, které jsou logicky vyvozovány z životní zkušenosti dětí nebo z probraného učiva. Každá větší kapitola je zakončena stranou cyklického opakování. Za správné splnění úkolů děti získávají odměny. V učebnicích matematiky se žáci učí s vizuální podporou rozlišovat úsudky o několik víc, o několik méně, několikrát víc, několikrát méně, komunikují mezi sebou, vytvářejí obměny úloh, to napomáhá ke čtení s porozuměním. Ve všech učebnicích matematiky se žáci setkávají s obchodováním ve slovních úlohách. To vytváří základ pro jejich finanční gramotnost. Učivo děti procvičují v pracovních sešitech, které korespondují s mi. Řady učebnic jsou schváleny MŠMT. 27

28 RVP Verze platná od vzdělávací období (4. a 5. ročník) Učivo zlomků a desetinných čísel je zařazeno také v původní řadě učebnic, katalog str. 21, 22, a sice v učebnicích matematiky pro 4. a 5. ročník a pracovních sešitech Počtářské chvilky a Od zlomku k desetinnému číslu. V červnu 2013 vychází nově zpracovaná Matematika 4, 1. díl a Zajímavé počítání, 1. díl. V nich jsou již zapracována následující témata podle upraveného RVP: â Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku. â Žák porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. V 5. ročníku učivo desetinných čísel i zlomků žáci dobře zvládají s pracovním sešitem Od zlomku k desetinnému číslu. V roce 2014 budou nově zpracovány matematiky i pracovní sešity pro 5. ročník. Témata týkající se desetinných čísel v nich budou rozpracována podle RVP i s vizuální oporou. To je v našem činnostním pojetí učení matematiky běžné. Podle upraveného RVP se má žák 4. a 5. ročníku umět orientovat v problematice peněz a cen. Má být zároveň veden k odpovědnému spravování osobního rozpočtu. To je základ finanční gramotnosti. V učebnicích matematiky ročníku je věnována pozornost obchodování. Žáci na základě ceníků připravených v pracovních sešitech i svých ceníků, vytvářených podle cen na trhu, prodávají, nakupují a platí. Tvoří i slovní úlohy. Učí se tak řešit běžné situace denního života. 28 Zlomky jsou podle úprav v RVP zařazeny do nové řady učebnic Matematiky 4. r. katalog str. 5. Vše vlastními smysly, ustavičnou činností žáků a rozmanitě. J. A. Komenský

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP.

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. obalka_ss_katalog_2016 final:sestava 1 16.3.2016 15:38 Stránka 1 KATALOG UČEBNIC 2016 V Domcích 488, 541 01 Trutnov ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. SLEVA AŽ 13% Paní ředitelko, pane

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. www.naseucebnice.cz

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. www.naseucebnice.cz UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY www.naseucebnice.cz ČTENÍ A PSANÍ pro 1. ročník ZŠ Učíme se číst učebnice čtení pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová Učíme se číst pracovní sešit pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová, J. Václavovičová

Více

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) MATEMATIKA / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Numerace v oboru do 7 30 pokládání koleček rozlišování čísel znázorňování kreslení a představivost třídění - číselné obrázky -

Více

NABÍDKA OBJEDNÁVKA rok

NABÍDKA OBJEDNÁVKA rok NABÍDKA OBJEDNÁVKA rok JIŘÍ FICNAR adresa: 789 92 JEDLÍ 139 DISTRIBUCE DO ŠKOL - učebnice, pracovní sešity, kancelářské potřeby www.distribuce.info * www.novaskola.eu * e-mail: ficnar@novaskola.eu Mobil:

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

www.skolnibrasnicka.cz

www.skolnibrasnicka.cz Jiří Ficnar - distributor Jedlí 139 789 01 Zábřeh mob.: +420 603 376 678 fax: +420 588 517 989 odbyt@email.cz 2. pololetí 2014 DISTRIBUCE UČEBNIC PRACOVNÍCH SEŠITŮ DIDAKTICKÝCH POMŮCEK NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Více

Přehled aplikací pro výuku - matematika. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - matematika. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - matematika Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Hry pro 2 - Matematika Operační systém Android, ios, Windows

Více

Ceník učebnic nakladatelství PRODOS platný od 1. 1. 2011

Ceník učebnic nakladatelství PRODOS platný od 1. 1. 2011 Ceník učebnic nakladatelství PRODOS platný od 1. 1. 2011 Modrá řada 1. ROČNÍK 1. vydání doložka MŠMT ISBN cena vč. DPH 1011 Český slabikář 1 1994 č.j. 17573/2010-22 978-80-7230-170-6 60 Kč 1012 Český slabikář

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku V očekávaném výstupu má žák prokázat schopnost rozhodnout, co je celek a co jeho část. Za podpory názorných obrázků

Více

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Strategie (metody a formy práce)

Strategie (metody a formy práce) ČESKÝ JAZYK / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Předslabikářové období Přípravné období Hlásky a písmena m M, a A Sluchová analýza a syntéza slabik Vyvození prvních slabik Procvičování

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

KATALOG pro základní a střední školy

KATALOG pro základní a střední školy KATALOG pro základní a střední školy 2016 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebních materiálů z produkce nakladatelství Didaktis na rok 2016. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo)

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo) METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET MATEMATIKY

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Zábavná matematika tematický plán krouţku pro 2. st. ZŠ

Zábavná matematika tematický plán krouţku pro 2. st. ZŠ Zábavná matematika tematický plán krouţku pro 2. st. ZŠ Autoři: Mgr. Daniela Jeníčková Mgr. Jiřina Brejníková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov reg. číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021

Více

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Mezi

Více

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu PŘEDMĚT: Matematika (pro žáky s LMP) Ročník: 4. Výstup z RVP 2. období Ročníkový výstup učivo Průřezová témata číslo a početní operace Co by žák měl zvládnout: 1. Čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru

Více

É Á Ě ř š š š Ž Ě ŽÁ Á š É š É Ř Ř Á Š Á Ě Š Ž š É Á Ě Á š š Š É Á ď Š Ž Ž š Ž Á É É Š Ě Ž Ó Á Ú Ž Ž Á Ď Ž ť Ň Á šš š Š Á Ř Ž Ž Á Á Ř Š Ó Ň ť Š Ž š ď Ě š š š É É Á š š ť Ě Ě Ú Ž Á Ž Ó Á Ě É Ž Ž Ě Ž Á Ř

Více

ú ú ň Ú č ú ú š ě ú ě ě š ů ú ž ž ě ě ž ě éů š č ě šú ě ú ú ě š č š úě ť é é š ě ě č š š é ú ě š ě ě š ě č č é š č é č š ě é š ž ů š ě ě č é ú ě é ž ě ě ů é ě ě č ň č ě é č š ů éš ě ě ě š š ě ó č ě ě é

Více

ť Ď š Č Č č š č č š ď ď ó Š š Š š č č

ť Ď š Č Č č š č č š ď ď ó Š š Š š č č š ť ť Š Ůď ď Č Č Ř ď Ů š ť Ď š Č Č č š č č š ď ď ó Š š Š š č č Ů ď ď ď č š č ň Č č š č č č č úč č ť č č č č č š č č č Š č Č ň č č š ň č č š č Š č č Č Š č č č č č Š č ú š č č ď š š š č š ú č š č š Á Á ú

Více

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vyučovací předmět Matematika je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

É É ŤÝ Á Ř Ž Ž ť Ř ň ň Š Č Ó Ó Č ť Ů É Ř Ó ň ť Ž Ů Ž Ó Ž ĚÁ Á Ž Ů Č ň Ů Ý Ý Ů Ů ň ť Ř Ů Ů Č Ř Ž Ů ň Ů Ž Ř ň Č Ů Ů Ř Ů Ů Ý Ů Ř Ý Á ň Ř Ů Ů Ř ť Ž Ů Ů Ř ň Ř Ď ť Ž Ů ň Ř É Ů Ó Ů ň Áň ň Ž ň ň Ř ň Ř Ů ť Á Ý

Více

5 let Comenia Scriptu ve školách!

5 let Comenia Scriptu ve školách! 5 let Comenia Scriptu ve školách! charakter písma Comenia Script Projekt nového psacího písma Comenia Script 1. Jednoduchá velká abeceda 2. Malá abeceda zvětšená proporce střední výšky 3. Konfrontace

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

www.skolnibrasnicka.cz

www.skolnibrasnicka.cz Jiří Ficnar - distributor Jedlí 139 789 01 Zábřeh mob.: +420 603 376 678 fax: +420 583 440 470 odbyt@email.cz 1. díl AKCE PRO VÁS: 1. SLEVA až 10% pro školy na veškeré tituly z jakýchkoliv nakladatelství

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Základy finanční gramotnosti. autorky Lenka Petýrková a Pavlína Chmelařová, 119 Kč

Základy finanční gramotnosti. autorky Lenka Petýrková a Pavlína Chmelařová, 119 Kč Generation Europe se od roku 2002 zabývá problematikou výuky spotřebitelské gramotnosti a v oboru platí za renomovaného tvůrce vzdělávacích materiálů a her. Z komplexního program u pro výuku finanční gramotnosti

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM

TVOŘIVÁ ŠKOLA ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM TVOŘIVÁ ŠKOLA ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM Rozvoj čtenářské gramotnosti je nezastupitelný úkol pro úspěšný školní vývoj žáka, rozvoj klíčových kompetencí a dosažení požadovaných vzdělávacích cílů. Mgr.

Více

Finanční gramotnost PŘÍLOHA 2: Finanční gramotnost. Formy práce :

Finanční gramotnost PŘÍLOHA 2: Finanční gramotnost. Formy práce : Finanční gramotnost PŘÍLOHA 2: Finanční gramotnost Finanční gramotnost je nově zařazena v RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci jsou seznamováni se světem financí a tato oblast přispívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Získání elektronické knihy: Elektronická učebnice eškola je primárně určena k práci na tabletu. Na tabletu s operačním systémem

Více

Datum : 5. 3. 2012. Ročník: 3. Tematický okruh: Číslo a početní operace Znáte české bankovky? Papírové mince a bankovky pro každého žáka.

Datum : 5. 3. 2012. Ročník: 3. Tematický okruh: Číslo a početní operace Znáte české bankovky? Papírové mince a bankovky pro každého žáka. VY_62_INOVACE_1KOT35 Autor: Diana Kotová Datum : 5. 3. 2012 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Ročník: 3. Tematický okruh: Téma: Číslo a početní operace

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA

UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA Miroslava Nouzová Nakladatelství SEPTIMA se od svého vzniku zaměřilo na vydáváni učebnic a dalších učebních i metodických materiálů

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

Ň ř é é Č é š ř é ř Ř ř ž Í žá žá ú ř š ř É žá žá Á ŽÁ Í Á š ž ž é š é é žá é ř é é ř ž ú Ú é ř é é Á ó é žó ž š Č ř é é š ř Ů é ž ž ž ř ř ž é ř ž ř ó ř ř žň ř ř é ř Ů ž ó Ů ž ú é é š ž ř š š š Ž Í žá

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

š é Č č č č Š č Ž ž Ě é š š é Ž é ť é Ť š Í é é Ť š Ť é š Ů Ť Ř é Ť Ž Ť č ť é Ó š é ž ž Š ž š š š Ů č Ť č Č š č š š š Ť Ť é š ž ž ť ž ď Í ž š é Ž Ž š é ž č ž éšť ž Ť č š Ť š Ů Ť Ó Ť č š é é š é č č ž š

Více

úř Ř ř ů ě ř ů ě úř ř č É ž ž ž ž ř č Ž ř ě ů é ř ů é ů ž ř č É é ů č ě Ů é č č ř ě é ě č ř É ě č Ě ř ě ě ů Ě ů é č ž ř ž ř šž ř ž é ž ř ž š ě ř šž ž č ř ů ř ě ž ě é ř ž Ě ř é č ě ě ů éž š ě ě Ě ů ě ú

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9-10 Vydáno: ŘÍJEN 2015 Cena: 91 Kč Část oznamovací OBSAH Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok

Více

ě Í ú É Á ě Ž ě ě š ů ě ě š ů ž ť ě ě ů š ž ě ě ú Š Ž ž ě ě ů ů ě ů ť ě ž ě Ů ž ž ě ě ž ž ů ť ě š ě ě ž š ě ě ů ě ů š ě ě ž ě ů ě ě ů Íš ě ú ž ě ú ž ě ě š ů ě ě š ě ň ě ě ě ě ť Š Ž Ž ě ě ť ó ť ě ů ě ť

Více

Ž Á Á é čá č č é ě é ě é áť Ž š é á é Ž č á á á ž ě ě ě Ť Ť Ž š á š é Ť é é ě ě é č č Ď á Ť é é áť á ě ě Ů č č Ž á é Í ě Ž é á ě ě é Ž ě Ž ě é Ž á é š é ě ě ŽÍ Ť ě š č ě Ž ě á é Ž Ť é á ě ŮŽ č ě š á ě

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Á Á Ě É ě ů ú ě š š š š š ě š ě ř ů ť Ě É š úů š ů ů š ě ů ů š š ě ě š ř ů ě ř ř ě ů ě ň ň ě ů ů ě š ř ů ř ř ť ě ě ř š ě ř ď ó š ř Ď ě Š ě ř ě š š

Á Á Ě É ě ů ú ě š š š š š ě š ě ř ů ť Ě É š úů š ů ů š ě ů ů š š ě ě š ř ů ě ř ř ě ů ě ň ň ě ů ů ě š ř ů ř ř ť ě ě ř š ě ř ď ó š ř Ď ě Š ě ř ě š š ř ú Š Á Ě Ý ř š ř ě ě ě ř Ů ú ú Á Á Ě É ě ů ú ě š š š š š ě š ě ř ů ť Ě É š úů š ů ů š ě ů ů š š ě ě š ř ů ě ř ř ě ů ě ň ň ě ů ů ě š ř ů ř ř ť ě ě ř š ě ř ď ó š ř Ď ě Š ě ř ě š š ň ů ů ů ř ě ř ě ř ů ě

Více

Ť Č ť Š ě ě Ž Í ď ž ěů ě ě Č ú ě Ú É ů ě Ž Ž ó ě š ž ě Ť ď ě ž š ž Ž ě š ě ě š ů ě š ě ž š ě ž ž ě ě ě ě ě ě ů ě Č ů Š ě Ť ě ů ť ž š ě Ž ň ě ň ě ň ě ě ůž Ť Á ěů Á š ě ž Ť š ě ž Ť ě ě š ě ě Ť Č Š ě Í ě

Více

š é é é ě ě ř š é

š é é é ě ě ř š é š š é ř é ř š é é é ě ě ř š é š Ú ř Č Č é ž ů Č é ř Ž ž ú é é ž š ě é é é ž é ě ě ěď ř š ů é ú é é š Á Ý ě ř é ř ě š ř ě š ž ř ž é ó ó š ě ř ě ž ž Ú ú ř ž é é ů é ř š ř ě š ě ř é š Č ř ř š é ě ř ř é ř

Více

Ó š ň š Ť ň š ú ú š ú ú É Ú Ř ů ň ňň Á š ů ů Á Ťň ň ň ž ň ó ňň ň ň Á Ť ň ň Á š š ú ú ú ů ú ů ú ů š Ř ů Áó ů ú ů ú ů ú ů ú ů ů ů ž ů ů Ť Ý ů ó ň š ú ž ů Ř š ž ž ú ů ž ú ů ž ž ú ů ž ž ú ů ž ž ú ů ů ú ú ú

Více

ú ú ď ó Č š Ú ú š š š ď ť Ň ú ů ú ť ď ň ď ž ú ů ů š ů š ů ú ž ď ú ž ž Ýš ů š š ů ď ž ň ď ď ď š š šš š š ž š š ž ď žš ó ó ó ó ů ó ó š ď š š úž Ý ž ň ž ž ú š ď ú ž š ů ů ú š ž Ť ů ž š Ť š š ů ž š ť žň žň

Více

Ó Š Č Č Č Č Š Š ň Š ž Č Č ž Ú Ť Ť ť ž Š ú Ý ú Ý ú Ú ň Ť Ó Ť Š ň Š Š Ý ň Č Ó Ř Ó Č ž ú Ť Č ž Č ň ň ú Š Č Ó ú Č ň Š ť ú ž ú ň ž ú Ú ť ň Š ž Ť ú Ť Ó ň Š ú ž Č Ú ú Č Š ž ž ž Ý Č Á Ť Ó Ť Ť Ú Č Č Ť Š Ť Š ž Š

Více

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2

ks cena ks cena ks cena BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 BALÍČEK POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU 200,00 92702 SLABIKÁŘ 92771 PRACOVNÍ KARTY KE SLABIKÁŘI 57,00 92853 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 1 92854 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI 2 57,00 92838 PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI

Více

ů ů ů ž ú ú ů Č Ů ů ú ů š š Č ž ž Č š Ú Ž ů Ž Č ň Á ů Č Ó Ž Ž Š Č Ž Š Ž ů Ž ů Ž ů ú Ž ž Š Ž ů Ú Ú Ó Ž Ž ň ů Ž ú Ú Ú Ž Ž Ž Š Ž š Ž Ú Ú Ó ů ž ú ž Ž Ž Š Ž Š Č Ž ů Ó ů ú ú Ú ú Ó ú Ú ú Ó ů Ú ů Ó ů ň ž ú Ú Ú

Více

Č Á Ý Ó ů Ó ť ů Ó ů Ó ť Ó ť ů Š Ó Ó ť ť Ó ů ů ť ů Ó ť ú Ó Č ž ž ž ž Ó ů ž ť ť ů ů Ó ť ť ú ů ú Ó ť ů ž Ó ť Č ú Ý ú ú ť Ó Š ť ů Ó Ó ť Ý ť ť ů ú ť ť ů ť ů ň ť ž ú ž Ó ť ú Ř Š ú Ý Ó ú ú ž Š Ů Ů Ů Ů ú ú ž Ů

Více

ú Ý ř ř ř ř ř ř ř ř ř ú ž Č ř ř ď ř ž Ž ř ř ž ř ů ř Č Ú ř ř ž ž ř Č ž Ž ř ň ó ď Č ř ů ň ř ň ó Č ř ů ň ó Č ú ř ň Č ř ů ó ň ó Ť ď ď ž ď ř Á Ú ř Ž Ž Č Č ř ž ď ř ž ň Š ř ú ř ů ú ů ř ů ř ú ó ů Ě Ě Ě Ý Ý Ú Č

Více

ě Ý ě ě ě š ť Ý ě ě ě č š Ž š š š ě é é Ý Ý Ý šť š č š é Ř č š Ž Ž Žš ě Ž Ý Ý é Ý ě š č é ě ž é Ý š Ž č č č Ý Ž ěš ě š č ě ě é Ž é Ť š Ý Ó č Ý š š ú č č Ý ž Ž Ž č č ř š Ž š č š ě šť ě Ý š Ť š ě ť ě č ě

Více

Ř Č Ý ČÁ Š Á Ú Ť Ů ú Ť š Ž Ť š Ů Ť Ť š Ť Ž š Ť Ť Ď Ť Ů š š Ť Ů ť Ť Ů Ů Ú Ť š Ť Ď Ů Ů Ž Ť Ů Ů Ť š š Ů Ť Ž Ů ú Ť Ž š Ť š Ó Ó Ž š ú Ů Ž Ť š Ť š Ť š Ť Ť Ů Ť š Ž Ť ť Ť Ž Ť Ť Ť Ť Ž Ť Ť Ť ť š Ž Ť Ť Ů Ť š š Ů

Více

š š Č ě Ž ž ú ť ě ú ě ú ě ě ú š š ž Ž š ě ě ě ů ů ě ě ě ž ú š ž Ž š ě Ž ě ě š ú ú ě ě š š Č ě Č ě Ž Č ě ě ě Ú Č ě š š š ě š š Š ě Ě É ě Á š Š ě ě š š š ě š ě Č ě ž ě š š š ě š ť ť Č ě š š š ě š Ě É Á Ú

Více

Á Á É Á Ě Ť Ý Č ř ý ž ř Š Ú Á Á Ž Á ť ř ú ě ý ě ě Ž ů Á Ť ó Č é ů ě ý Ž ů Ú Č é ů ě Ř Ť Á Á ý ó ř Á ř ř Ť ý ř ú ý ů ý ě ů ř ř ť Á Ť š é ý ě Š Ě Ú É Ř Š Ř Á Á Ř é é ě ě ě ě ě Ťů ů žň Ž ě ě ý Ý é ě é ř Ž

Více

š š Á ň ť Á ň ň š š ř š ť Á š ň ň Ž ú ť š š š ú š Ý ť ť š š š Á š š Č š š š Ě š Ů É Á š ť ú Š š ú š š ú š É Ý ú Ě ť š Ž ť š š É ň É Á ú š š ť š š š ť š ř ť ú š Ů š Ú ú š ř ť Ů ú Š Č š š Ů š š š ř š šý

Více

ž ý ň ý ů é é ň ó Ž Š ň ý ž Ú Ú ý ů é ý ž ý ž Ú ý ň ý ň ý ň Ú Á Ž ť é é ť ý ť ó é ň ť ó š é Á Ú ž ň ý ž é é é Ž Ý Ň é š ť š ů ž é Ž Š š ň ý Ě Ě Ž Ý ž Ěš ý é ý é ň Á ň Ě É ý ů Ž Ú Ž Š ň š é Š š Á Ú Ů Ť

Více

ú ř ů š Ň Ž š š ř ř é ř š ř ů ú ř š ú ř Č ř ř ř ř é ř é š é é é š ř ů Č é ú Ť Č Č ú éř ť š ú é é ř é ř ř é ř é ř ř ř ř é é é ř é é š Ž ů ú Ž ř é ř ř é š Č ř é ř Č š ř ř Č ř ň é ř é ř ř ř Ů ř é é Č é š

Více

áš é é á ú é é á á Ý á ý á ý á š ž ý é ž é ú é Š Ý ý á Ůů ž ý áš é é á ú é é Ý á á ý á á Ý á š ž ý é ž é ž é Š áš é é á ú é é ý á á á ď á ý á é ž é ž Ó é Š áš é é á é é Ý á á Ý á ý á ý á š ž ý á é ž é

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. S P R Á V N Á V Ý S L O V N O S T Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. Správná mluva je

Více

ž š ř Č š ú Ů ď ž Ě ů ď ř ě š é ě ř Ú ů ř ů ř é ů ó ř ů ď ď š š ě ť Ú š é ř ř ů ř é ů ě ď ř ě š ř ě š é ř ů ř ů ř é ů é Ž ě é ů ě ř ď ď řďé ř ě ěř š ů ěř ě ě ěř ě Č ěř ě Č ěř ř ěř é ř é ě ěř šúě é ěř ěř

Více

ú ů ů š š ú š ú Ú ž ď Ý ú š ú ů ů š š ů ů š ú ú ť š Ý ú ň Ž Ž š ň ž Ý ž š ť ž ž š ž ž ň ú š š ž š ú š ťú ž ú ť ú ž ů ž š ů ů ů ú ť š ů š š ů ů ů ů ů ž ů š ž ž š ň ž ú ť Ž ž š š š ů ž ů š š š š š ň ž š

Více

Ř ú Č ó ť Ř Á É Ř Á Ř É Á Č ž ž é ú ý é é ú ž ú ý ý é é é ž é é é é é é é é é é ž é ň é é é é é Ž ž ž é ů ů é é ž é ň é é ý é é é ý é ý ý é ý ý é é ý ý é ň ň é ů ý é ú ú ú ý ú ů ú é é ů é ž é ú é ů ý ú

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

É Ý Ý Ú Á Á Ě č ů ú ú ůš Ě ň ů ú ž ž ú ň č Ý Ř É Ě Ú č Ú Ý Ž ž ů Ě č č ž ť Ž ď š Ú Ú č Ú Ú ú č ň ž Ž ž ů ú ž ů ú ů úč ů č č ž ů ž ů š ů ó š č žš č ů š č ů č č ú žš š ž ó ó ů š ú ž š Ž š č ť ú ž š š š ů

Více

č Á ž ž ž š ž Á ž š žč č š Ť š Ž Ť Č č ž ž č č č Ť š č č č Ž č Ť ř Ť Ž ď ž Ť Ť Ť ř ž Ť č č č š Ý ž š ď š ž č š č ř Ž ž ž ž ť ž Ť ž č š ž š č Ť ž š Ý ď š Ť š č š ť č É š ž Ť Ť ž ž š ž ž ž č Ť š ž Ť ž č

Více

Ž úš á á ř ý á áš ř é ě ý š á é é é ý ě ř á á á á Č é ě á ě Č á á á š Č é á é á ů ř ě ý š ě á ř é ý š ě á á Ž á á ř é é ř é é á Č á á Ž áš á ř ř ě ř š ř ě ř ě ě é ě á ů ó é ě é é ú Ž á Ž á ě ú Ú á ý á

Více

Č ď é ř ů š ř š š Š š Š é š ř Š š é ř ř ý š é ř ů ř ř ř é ž ř é ž é ď ř š ř š úř é ř ů ž š š ř é Š š š ř é Š é ř ů š ř ř š ř é š ř ř ž ý ň é ř é ž ú ž ň ž é ň ú ř ř ú ý ý ř ú ýš ř ř é ř ř é ř ž ř é ú é

Více

Á Ě Č ř ě úř ěš úř ě úř Ž Š é ř ě ď ď ď ř ě é é ě Ú ě é ů Ú ě é é Ú ě é ó úř é š ě é š ě é š ě ý ě úř š ý ř š ě ř ě ě š ř ú Ť ó Ž Ž ú ú é š ě é Ú é Ž Ř Č é Č é ž Ú ř ÚÚ ř ě ě š ř ů Č Č ů ě ž ž ě É Ž Ž

Více

ú ú Ř Š ý ž ú ú ň ó ů Á ó Ú ú Á č ú ň Á ó Ý ů č Ú ů ů É č ž Ý É ú ý ů ž ů ý Š ž ý ý Ž Č ž ž ý ý ú ů ó ú ú ů úč ž ž Č Š ž Č ú č ň ň ň É ž ů ý úč ý č č ů Č ž É žč Á ů ý č ž ý ý ú ž ů Š ž ý č ý ů ú ů ž ž

Více

ů Č Č ú ý Ř Č ú ý Š ů ů ó ď ý ý ý ž Ť ů ý ď ý ů Č Č ů ň ď ž ó ý ý ý ž ý ď ď ů Ů ů ž ýú ó ů ž ž ý ý ý ů ž ú Š ů ů ý ů ů ý ý ý ů ý Ť ž ý ý ý ž ú ů ž ň ó ý ň ý ž É ú ž ú ň ý ň ů ž ň ý ž ó ů ď ž ů ž ů Č Ň

Více

ť ť ř ý ý Č Č ř ř ř ý ý Ú ý ž ý Č Č Š ř Č ř ý ř ý ý ý ž ý ř Ž ý š ř Č ř ú ý Ž ř Ž ř ř ř ó ř ř ý š ř ú ň ž ř ž ý ň ž š Ž ý ř Š ý ó ú ý ý Óž ď ů ž Ž š ů ý ý š Ž ů ý š ř Ž ř ů ň Ž ý ý ó ó š řň ó ú ů ó š ň

Více

Š Ú ř ě úř Ř Á ÁŠ ý č ě úř úř ř š ý Č ú ř ě ě š ř ť č é ú Š Ž ž ž ě ě ř š č ě šú ú ř ř ú ř č é č ú Č č ř č ú Č ě é ř ř č ú Č Š š č ě ě ě ř é č ú Č č ř č úč ě é ř ř č úč é č ú ť š č ř ý ť ř č ť č ť ě š

Více

ř é ř ř é ř č é Ž š š é é ř é ř ý š š é ě ý ř é ř č ě ř ěš úř úř ý ý úř ř ě Ů Žň ý ř š ěš ěš ř ó ě

ř é ř ř é ř č é Ž š š é é ř é ř ý š š é ě ý ř é ř č ě ř ěš úř úř ý ý úř ř ě Ů Žň ý ř š ěš ěš ř ó ě Ě Č ř úř ř š ý č ě ř é ě ě ě ý ů ě ě š ř Ů ý ř ě ž ý č ý č ř ý š ř é ř ů ř ý Ů ě Ž é ř ě č é ř ě ý Č ě é š ě ě ů ř č ý ř ů ě Ů ě Ů ů ř ý Ů ý ú Č é ě ý č ě é Š ě ě ů ř č Ů ř ý ů č ě Ž ř ů ě Ů š ř ě ě ě

Více

ý ú é ý é é ú ý ů ý ů ě ě ý ň š ú ě é ú ý ů ý ů ý ě ý ů é é ý ý ó ěš ú é ž ě š ý ú ě ý ú ý ěš Ó é ý ě ý ý ě ý ý ú ý é ý ě ě ď š ý ě ů ň ů ě ý ú ú ú ú ú é ě ů é ě ů ý ě ť é ý ó é ý ý ě ú é ěž ý ú ý ú ú

Více

ř š ř ů é ž Č ř Č ř ř ž šť ú é ř é ž é ř ž ž é é ž š ř Ř ž ř ž ř ř é é žé ž ř ď óýé žš š É ř éšš ó úž ý š ť é ř ň š é š ť é š ř Ý ž é řó é úš ř ř Á š é ř Č ýš ř ř ň ý ř ů ý ů ú ř ý é ú é ř ř ř ř ň é é

Více

ó ú Á Á É ž ř Č žá ů Č é é é ž ů ř ů é ž Č Č é ž ž Č ž ú ž é Č Ž ž ř ů Č ž ů Č ž Č ž ú é ť ř ř ř ř Ř Ě é ů Í ř ů ř é ř ů ř ů ř ž ř ž ř é ž é ž é ř Ů řř ř žň é é ř é ž ů é ř ú ů ž ř é Š Č é é é ř ž é ř

Více

Ě Ý Č ě ř á é á ž š ě á ž á éúč ý ěř Ž á ý ů ř á ř ěř é ý á ý ř š á úč á é ď ě á ř š á ž š ý á Ž š ý ř Ž á á á ý á Ž š ř ě Ž š Ě á ž á ě Ž Č é ě ď é š ý ě ř ďý ž ý ďá ř ů ě ž ď á Ž ý ě š á ž ř é á ů ě

Více

ý Č Č ú ý ť š Č Č Á É Á Ě ó ó ý ž Č Č ú ý š ý š ý ý ó ó ú ď ý Ž ý ý š ž ý ý ý Ž ů ý š ž ý Ž ý Č š ó ů š Ů š ú ž ž ý š ý Ž š ú ž ž ý Ž ý Ů ž ý ú ý ž Ž ž š Š Ž š š Ž ý ÚŽ š Ž ý Ž Š Ž š š š š Š ň Š ň Č Ž

Více

Ř š ň ž ž Ť š Ť Ť ž Č Š Ť ž Č Ť š ž š Ť š ž Ť š ž Ť ž Ť š ď Ť Ť Ť Ž ž Ě Č ť š Ť Ý ÁŽ Ý Ř Ě Á ž š ž Č ž Š Ť š Ť Ť š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ž ř ž ď Ž Ť Ř Ě ď ž ž ž Ě Č š ť Ť Ý ÁŽ Ý Ř Ě Ť Ť ž ž ž Ť Ť š ž Ž Ž Ť Ť ž

Více

Vzdělávací modul FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D.

Vzdělávací modul FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací modul FG - 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. tabulí

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. tabulí METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ý úř š Ě ú Á Á ú š š š ř ó ř š ý úř ť ř ý ú ř ř ž ú ř š ř ů ř š ř ů š š ú ú ú ř ř ř ú ř éř é ú ú ř ř ý ú é ř ř úř é úř ť ň úř žň ý ř ř é ú ř ř é ř é é úř ú é ú ř ř ůž ž ý ú ř ř ř é ř ž ý é ý ú ř ř ř ř

Více