Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar"

Transkript

1 Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar

2 Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry Ceny pro rok 2009 Statistika výroby elektřiny z OZE Dopady na konečné zákazníky Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Ceny pro rok 2009 Druhotné energetické zdroje (DZ) OZE-KVET-DZ na

3 Základní principy podpory OZE Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy Výrobce z obnovitelných zdrojů si může vybrat jeden ze dvou systémů podpory: Pevné výkupní ceny Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy Fixace ceny na 15 let Nelze uplatnit u společné výroby elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje větší jistota Zelené bonusy Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu bonusu Bez fixace ceny větší riziko OZE-KVET-DZ na

4 Porovnání zvoleného režimu podpory jednotlivých OZE v roce 2007 Druh obnovitelného zdroje režim výkupních cen Počet zdrojů režim zelených bonusů Podíl režimu zelených bonusů MVE do 10 MW % Fotovoltaika % VTE % Čistá biomasa % Spoluspalování biomasy % Bioplyn + ostatní plyny % zdroj: provozovatelé distribučních soustav OZE-KVET-DZ na

5 Garance výkupu a navyšování výkupních cen v budoucnosti Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 2, odst. 11 Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny malé vodní elektrárny 30 let spalování čisté biomasy 20 let bioplynové stanice 20 let fotovoltaické systémy 20 let (od ) Po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. Datum účinnosti vyhlášky č. 150/2007 Sb.: 1. července 2007 OZE-KVET-DZ na

6 Technicko - ekonomické parametry Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (novela č. 364/2007 Sb.) Technicko-ekonomické parametry informují potencionální investory o tom, jaké hodnoty uvažuje ERÚ při nastavení výkupních cen Při dodržení těchto parametrů je zaručena 15tiletá doba návratnosti investic Pro nárok na podporu není nutné parametry dodržet! Mají informativní charakter a v řadě případů je uvažováno s různými kombinacemi vstupních údajů ERÚ předpokládá novelizaci vyhlášky v roce 2009 Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE: Druh OZE malé vodní elektrárny předpokládaná životnost 30 let Roční využití Celkové měrné investiční instalovaného výkonu náklady [Kč/kW e ] [kwh/kw e ] < > < > < > větrné elektrárny 20 let < > fotovoltaika 20 let < > 935 pozn. podrobnější informace a parametry pro ostatní druhy OZE jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění OZE-KVET-DZ na

7 Princip stanovení výše podpory z OZE zelené bonusy Cena zeleného bonusu vychází z následující rovnice: C ZB > C MIN C TR C ZB C MIN C TR cena zeleného bonusu [Kč] minimální výkupní cena elektřiny z OZE [Kč] tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE [Kč] při výpočtech je počítáno s vyšším rizikem uplatnění produkce v případě volby podpory formou zelených bonusů (vyšší diskont) tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE musí respektovat charakter výroby daného druhu OZE a je závislá na vývoji ceny silové elektřiny v případě společného a paralelního spalování biomasy a fosilních paliv je podpora možná pouze formou zelených bonusů OZE-KVET-DZ na

8 Cenové rozhodnutí pro rok 2009 Předpoklady pro OZE na rok 2009 Nárůst stávajících výkupní cen s ohledem na index cen průmyslových výrobců (PPI) o 4 % Pokles zelených bonusů vlivem nárůstu ceny silové elektřiny o cca 20% Motivace výrobců k přechodu z výkupních cen do zelených bonusů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008, účinnost k OZE-KVET-DZ na

9 Malé vodní elektrárny Technicko ekonomické parametry: Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kwh/kwe] < > < > < > Pro rok 2009 nebude zavedena nová kategorie V dalších letech ERÚ uvažuje o možné kategorizaci MVE podle instalovaného výkonu Stávající výkupní ceny eskalovány o 4 % OZE-KVET-DZ na

10 Malé vodní elektrárny Návrh cenového rozhodnutí: Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem (2600) 1260 (1400) 2540 (2450) 1100 (1250) 2300 (2220) 860 (1020) 1790 (1730) 350 (530) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 U nových MVE s vyšší podporou musí být použity výrobní technologické celky mladší 5 let OZE-KVET-DZ na

11 MVE meziroční změna cen Zjednodušený příklad pro malou vodní elektrárnu Veškeré údaje jsou uvedeny v Kč/MWh a platné v daném roce VC ZB nejedná se o doporučenou tržní cenu Výkupní cena 2008: 2600 Zelený bonus 2008: 1400 Tržní cena 2008 (VC ZB) = 1200 Výkupní cena 2009: 2700 = 2600 * 1,04 (4 % nárůst o PPI) Tržní cena (VC ZB) = 1440 = 1200 * 1,20 (20 % nárůst ceny silové elektřiny) Zelený bonus 2009: 1260 = OZE-KVET-DZ na

12 Biomasa cena paliva Předpokládaná cena biomasy na rok 2009 Kategorie (160) Kč/GJ Kategorie (110) Kč/GJ Kategorie 3 70 (70) Kč/GJ Nárůst ceny silové elektřiny o 20 % (vliv na výši zeleného bonusu u kategorie O) U kategorií S a P: Nárůst ceny uhlí (S, P) Zohlednění emisních povolenek (ve výpočtu uvažováno s 20 /tco2) OZE-KVET-DZ na

13 Biomasa cenového rozhodnutí Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových lokalitách po včetně Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových lokalitách po včetně Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových lokalitách po včetně Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před (4210) 2950 (2930) 3460 (3270) 1920 (1990) 2570 (2520) 1030 (1240) 3820 (3540) 2280 (2260) 3130 (2940) 1590 (1660) 2480 (2430) 940 (1150) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

14 Biomasa cenového rozhodnutí Datum uvedení do provozu Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh (1390) (790) - 40 (240) (1650) (1050) (500) V závorkách jsou uvedeny hodnoty zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

15 Vývoj výroby elektřiny z biomasy MWh Vývoj výroby elektřiny z biomasy v letech % S,P O Zdroj: Statistika ERÚ OZE-KVET-DZ na

16 Chystaná změna legislativy pro bioplyn a biomasu Změna vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy,v platném znění. Platnost od U spalování biomasy drobné změny v zařazení biomasy Nová kategorizace bioplynu - překlopení z cenového rozhodnutí kategorie AF1, která zahrnuje biomasu určenou k výrobě bioplynu s původem v cíleně pěstovaných energetických plodinách, pokud tato biomasa tvoří v daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v příloze č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 2, skupině č. 2, písmena a) až g), kategorie AF2, která zahrnuje veškerou jinou biomasu, než je uvedena v bodu 1. OZE-KVET-DZ na

17 Podpora výroby elektřiny z bioplynu na rok 2009 U bioplynových stanic pro rok 2009 dojde k dělení podle paliva a nikoliv podle časové matice navázání na změnu vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb., v platném znění (AF1 a AF2) Zohledněny aktuální palivové náklady Agregovaný cenový index vstupů ČSÚ - zahrnuje ceny vstupů nejdůležitějších nákladových komodit: nafta, hnojiva, pesticidy a osiva, Zohledněna problematika vyšší technologické vlastní spotřeby u AF2, celkové navýšení výkupní ceny o 7,5 % U SKO a ČOV nárůst s ohledem na PPI o 4 % OZE-KVET-DZ na

18 Bioplyn cenového rozhodnutí Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV po 1. lednu 2006 Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV před 1. lednem (3900) 2580 (2620) 3550 (3300) 2010 (2020) 2420 (2330) 880 (1050) 2730 (2630) 1190 (1350) 2840 (2740) 1300 (1460) Spalování důlního plynu z uzavřených dolů 2420 (2330) 880 (1050) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

19 Vývoj výroby elektřiny z bioplynu MWh Vývoj výroby elektřiny z bioplynu Zdroj: Statistika ERÚ OZE-KVET-DZ na

20 Větrné elektrárny Pro rok 2009 snížení výkupní ceny pro nové zdroje uvedené do provozu po o 5 % oproti současné výkupní ceně Technicko-ekonomické údaje o aktuálních projektech VTE (licence, ČSVE) Průměrné měrné investiční náklady 37 tis. Kč/kW Průměrné roční využití 2346 hodin Provozní náklady 1,7 % z investic (ERÚ uvažuje 3 %) ERÚ optimistické využití a roční provozní náklady korigoval Důvodem pro snížení podpory je pokles měrných investičních nákladů Výkupní ceny stávajících zdrojů eskalovány o 4 % OZE-KVET-DZ na

21 Větrné elektrárny Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2009 včetně Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 včetně Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 včetně Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 včetně Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem (2460) 1840 (1870) 2620 (2520) 1910 (1930) 2670 (2570) 1960 (1980) 2930 (2820) 2220 (2230) 3070 (2960) 2360 (2370) 3410 (3280) 2700 (2690) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

22 Geotermální elektrárny Technicko ekonomické parametry beze změny, nejsou informace o žádném dostavěném zdroji Celkové měrné investiční náklady včetně vrtů [Kč/kW e ] Roční využití instalovaného výkonu [kwh/kw e ] < > Stále pouze jedna kategorie bez rozlišení data uvedení do provozu, doposud nebyl v České republice uveden do provozu jediný zdroj využívající geotermální energii Druh obnovitelného zdroje Výroba elektřiny využitím geotermální energie Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh 4500 (4500) 3140 (3370) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

23 Fotovoltaika (FV) Pro rok 2009 dojde ke snížení podpory pro nové instalace do 30 kw o 4,23 % nad 30 kw o 4,98 % Kategorizace podle výkonu by měla odlišit instalace na střechách Pro stávající instalace předpokládáme nárůst výkupních cen o cca 2 % OZE-KVET-DZ na

24 Důvody úpravy podpory FV pro rok 2009 Jsou předpokládány nižší investiční náklady Zlevňování panelů konkurence na trhu technologický pokrok Posílení kurzu - ČNB měsíční kumulovaný průměr: ,131 Kč/ ,857 Kč/ Analýza projektů za ½ roku 2008 Nižší investiční náklady Vyšší reálné využití (místo uvažovaných 935 hod/rok 971 hod/rok) Výkupní cena při těchto parametrech by teoreticky měla být nižší, zvláště u větších zdrojů OZE-KVET-DZ na

25 Fotovoltaika Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Využití slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem do 30 kw včetně Využití slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30 kw Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince (13460) (12650) Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince (13800) (12990) Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem (6570) 5730 (5760) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

26 Vývoj výroby elektřiny ze solárních elektráren * Výroba elektřiny ze solárních elektráren * * * Rok 2008 obsahuje statistiku za měsíce leden až červen 2008 [MWh] OZE-KVET-DZ na

27 Fotovoltaika porovnání výroby elektřiny [MWh] 1 600, , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 Porovnání výroby elektřiny z fotovoltaiky (1. pololetí 2007 a 2008) 9,5x ,00 leden únor březen duben květen červen OZE-KVET-DZ na

28 Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR Výroba [MWh] Bioplyn Předpoklad Odhadovaná výroba Spoluspalování biomasy Biomasa Větrná energie Sluneční energie Vodní energie OZE-KVET-DZ na

29 Výroba elektřiny z OZE rok 2007 Vodní elektrárny nad 10 MW 31,9% OZE 2007 Biomasa 29,4% MVE 1 až 10 MW 14,5% MVE do 1 MW 15,1% Fotovoltaika 0,1% Bioplyn 3,8% Skládkový plyn 1,6% Větrné elektrárny 3,7% Zdroj: Statistika ERÚ OZE-KVET-DZ na

30 Podíl OZE na hrubé domácí spotřebě [%] Podíl výroby OZE na hrubé domácí spotřebě 8 4,97 4,71 Dosáhneme??? 4,34 3,97 2, OZE-KVET-DZ na

31 KVET obecné předpoklady Meziroční nárůst prodejní ceny elektřiny z KVET do 5 MW uvažovaná cena silové elektřiny pro rok 2009 v základním pásmu 1540 Kč/MWh, letos 1190 Kč/MWh (ověřeno u obchodníků) v době platnosti vysokého tarifu potvrzená cena silové elektřiny 2100 Kč/MWh, letos 1590 Kč/MWh (ověřeno u obchodníků) Nárůst palivových nákladů Uvažován průměrný meziroční nárůst ceny uhlí o 20 % Uvažován průměrný meziroční nárůst ceny plynu o % Možnost volby VT ve výši 8 nebo 12 hodin Volbu režimu VT je možno nadále měnit jednou měsíčně OZE-KVET-DZ na

32 KVET výše podpory - base Výše příspěvku podle kategorií (bez rozlišení VT a NT): do 1 MW 1 5 MW 240 Kč/MWh (330 Kč/MWh) 150 Kč/MWh (240 Kč/MWh) nad 5 MW 45 Kč/MWh (45 Kč/MWh) KVET spalující OZE a degazační plyn 45 Kč/MWh (45 Kč/MWh) V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

33 KVET výše podpory - VT Pásmo platnosti VT 8 hodin do 1 MW 1 5 MW 1310 Kč/MWh (1420 Kč/MWh) 910 Kč/MWh (1060 Kč/MWh) Pásmo platnosti VT 12 hodin do 1 MW 1 5 MW 840 Kč/MWh (940 Kč/MWh) 530 Kč/MWh (680 Kč/MWh) Možnost změny platnosti VT vždy pouze k prvnímu dni měsíce V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

34 Druhotné zdroje Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů) příspěvek 600 Kč/MWh (760 Kč/MWh) pokles způsoben nárůstem ceny silové elektřiny Ostatní druhotné zdroje jednotný příspěvek ve výši 45 Kč/MWh Kategorizace druhotných zdrojů Na základě studie ČVUT z roku 2007 není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální ERÚ nevylučuje možnou kategorizaci v budoucnosti V závorce je uvedena hodnota příspěvku pro rok 2008 OZE-KVET-DZ na

35 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen konečných zákazníků - 1 Vývoj výše příspěvku na OZE - KVET - DZ [Kč/MWh] 60,00 52,18 50,00 40,00 30,00 20,00 19,04 41,51 39,45 28,26 34,13 40,75 10,00 0,00 8, OZE-KVET-DZ na

36 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen konečných zákazníků - 2 Vícenáklady na fungování nastaveného systému podpory OZE : ,541 miliard Kč 0,641 miliard Kč 1,102 miliard Kč 1,343 miliard Kč 1,646 miliard Kč 2,100 miliard Kč OZE-KVET-DZ na

37 Procentní zastoupení jednotlivých složek v průměrné ceně dodávky elektřiny domácnostem pro rok 2008 Daň z elektřiny 0,77% DPH 15,97% Elektřina 45,85% Distribuce elektřiny 29,48% Přenos elektřiny 2,47% Decentrální výrobci 0,26% Obnovitelné zdroje, kogenerace a druhotné zdroje 1,11% Systémové služby ČEPS, a.s. 4,03% Operátor trhu 0,13% OZE-KVET-DZ na

38 Shrnutí OZE Zákon č. 180/2005 Sb. umožňuje volbu podpory formou výkupních cen nebo zelených bonusů Výkupní ceny jsou nastaveny tak, aby byla splněna patnáctiletá doba návratnosti investic Výkupní ceny jsou garantovány po dobu životnosti výroben Zelené bonusy obnášejí vyšší riziko, ale mohou přinést vyšší příjmy, lze je také uplatnit pro vlastní spotřebu elektřiny Do budoucna se u stávajících zdrojů předpokládá meziroční nárůst výkupních cen v intervalu 2 4 % Na stránkách jsou k dispozici odpovědi na nejčastější otázky k problematice OZE tzv. FAQ Obnovitelné zdroje energie (v CZ i EN) KVET + DZ Vlivem nárůstu ceny silové elektřiny mírně klesá výše příspěvků KVET : Délku platnosti VT (8 nebo 12 hodin) lze měnit měsíčně Možná kategorizace DZ v budoucnosti OZE-KVET-DZ na

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Účet za 700 miliard korun

Účet za 700 miliard korun e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Účet za 700 miliard korun Ekonomické dopady současného systému podpory fotovoltaických elektráren Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA enoménem české energetiky roku 2009

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Fotovoltaika v ČR a její financování

Fotovoltaika v ČR a její financování Fotovoltaika v ČR a její financování Seminář Farmtec a.s., Větrný Jeníkov Martin Barteš 26. 1. 2010 1 Obsah Shrnutí vývoje fotovoltaiky v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Proměny investora do

Více

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Vladimír Štěpán Září 2011 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Strategické cíle EU do roku 2050 nejsou pro plyn příznivé, plyn je tolerován jen na příštích

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Jak lze prosazovat obnovitelné zdroje energie v České republice How can sustainable energy be promoted in the Czech Republic

Jak lze prosazovat obnovitelné zdroje energie v České republice How can sustainable energy be promoted in the Czech Republic Jak lze prosazovat obnovitelné zdroje energie v České republice How can sustainable energy be promoted in the Czech Republic Bronislav Bechník Stručně a jasně Šířit pravdivé informace Děkuji za pozornost

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

PROVOZNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

PROVOZNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV PROVOZNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV Cena s DPH z celkem: 3424,46 Kč/MWh Nízký tarif NT: 20 hodin Byt - typ: Byt č. B6, B12 a B18 Byty v nové části budovy, Dispozice: 3KK, Tepelná ztráta 3,5kW, Podlahová

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Úvodní slovo 9 /2013. Vážení čtenáři,

Úvodní slovo 9 /2013. Vážení čtenáři, 9 /2013 Úvodní slovo Vážení čtenáři, úvodem bychom Vás rádi informovali, že se řady členů ČSVE rozšířily o dva nové členy. Předsednictvo schválilo jejich přijetí minulý měsíc. Dále bychom Vás rádi pozvali

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU Pořízení kogenerační jednotky je vážnou investicí, před níž je nutno dobře zvážit všechny ekonomické, technické a legislativní faktory, ovlivňující efektivitu provozu

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Aktualizovaná verze, 20. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Inteligentní budovy 2013 10. ročník odborné konference 24. dubna 2013 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2013 10. ročník odborné konference 24. dubna 2013 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2013 10. ročník odborné konference 24. dubna 2013 na výstavišti BVV v Brně Hybridní systémy energetické nezávislosti budovy Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor ČKAIT Obnovitelné

Více

Energetická soběstačnost

Energetická soběstačnost Internetový portál www.tzb-info.cz Energetická soběstačnost Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

Úvod 2-3/2015. Co z analýzy, mimo jiné, vyplývá?

Úvod 2-3/2015. Co z analýzy, mimo jiné, vyplývá? 2-3/2015 Úvod V tomto vydání bychom rádi věnovali pozornost především nové analýze české větrné energetiky založené na modelech akademiků z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, kterou na tiskové konferenci minulý

Více

OTE, a.s. Základní informace

OTE, a.s. Základní informace OTE, a.s. Základní informace Společnost OTE, a.s., byla založena dne 18. 4. 21. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Ekonomický model FVE. Economic model of Photovoltaic power plant

Ekonomický model FVE. Economic model of Photovoltaic power plant ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ekonomický model FVE Economic model of Photovoltaic power plant Bakalářská práce Studijní

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití,

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz

Více

Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014

Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014 Headline Teplárenství v Německu situace a strategie Werner R. Lutsch Managing Director/ CEO AGFW e. V., Frankfurt am Main Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014 AGFW Energy efficiency association

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Územní energetická koncepce města Dobřany Veřejná prezentace Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Obsah řešení zákon č. 46/2 Sb. a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b) rozbor možných zdrojů

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

VÁŠ GENERÁTOR ELEKTŘINY A TEPLA

VÁŠ GENERÁTOR ELEKTŘINY A TEPLA VÁŠ GENERÁTOR ELEKTŘINY A TEPLA VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT! BULDOZER NA POLI ENERGIE BULDOZER NA POLI ENERGIE Výrobce dieselagregátů Caterpillar Inc. byl založen koncem 19. století Danielem Bestem a Charlesem

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ Analýza vývoje cen a příčin zdražování elektrické energie v ČR v letech 1991-2014 Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Osíčko srpen 2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Prezentace společnosti. Dr.-Ing. Luděk Pitra

Prezentace společnosti. Dr.-Ing. Luděk Pitra Prezentace společnosti Dr.-Ing. Luděk Pitra Prosinec 2013 Dr. Ing. Luděk Pitra (1949) jednatel společnosti od 2009 jednatel společnosti BASE - Obnovitelná Energie s.r.o. (od 1.1.2014 přejmenováno na ENAGRO

Více