MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením"

Transkript

1 Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Obsah Úvodní slovo...4 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání a cíle...7 Cílová skupina...7 Organizační struktura...7 MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením... 8 Základní údaje o MIKASA denním stacionáři...9 Poskytované služby...9 Doplňkové činnosti Cíle a cílová skupina Organizační struktura Co se nám povedlo v roce Plány na rok Přehled hospodaření za rok

3 o děti a mladé lidi s autismem. Díky tomuto projektu jsme získali možnost vytvořit 4 místa pro uživatele s tímto handicapem. Současně jsme také rozšířili pracovní kolektiv o speciálního pedagoga se zkušenostmi s prací s dětmi a mladými lidmi s autismem. V minulém roce se nám podařilo stabilizovat pracovní kolektiv, který je složen ze dvou speciálních pedagogů, dvou pracovníků přímé péče, vedoucího stacionáře a projektového manažera. Pracovní tým doplňuje speciální pedagožka provádějící canisterapii a fyzioterapeutka. Tento tým pracovníků reprezentuje vysoce odborné prostředí v denním stacionáři MIKASA, které je zaměřeno na rozvoj uživatelů ve všech oblastech. Na konci roku 2012 došlo ještě k jedné zásadní změně a to ve vedení občanského sdružení MIKASA, kdy z pozice předsedkyně sdružení odstoupila Mgr. Sabina Honová a tuto funkci převzala Bc. Kateřina Coufalová. Paní magistře velice děkujeme a přejeme ji hodně úspěchů v pozici vedoucí denního stacionáře MIKASA. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé našeho sdružení, rok s rokem se sešel a opět se setkáváme nad Výroční zprávou občanského sdružení MIKASA, které provozuje denní stacionář specificky zaměřený na děti a mladé lidi se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením a autismem. Dovolte, abych vám ve zkratce přiblížil naši činnost v roce Ve všech sociálních službách je, stejně jako u nás, nejdůležitější financování provozu. Díky aktivitám na poli projektových řízení jsme získali dostatečné množství finančních prostředků pro pokrytí provozu (včetně úhrad uživatelů) a z různých dotačních řízení (např. Nadace OKD, Nadace EVRAZ) jsme získali finanční prostředky pro zlepšení vybavenosti prostor a pro rozšíření nabízených aktivit a to především o canisterapii a fyzioterapii, kterou nabízíme uživatelům zdarma. Díky daru Lékařského odborového svazu Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy jsme mohli uskutečnit víkendovou rekondiční akci pro uživatele a jejich rodiče v prostředí Beskyd. Na závěr mi dovolte vyslovit přání, abychom, i přes nepřízeň v oblasti přidělování finančních prostředků a neustálého snižování těchto prostředků, nacházeli společně cesty, jak poskytovat naše velice potřebné služby našim uživatelům. PhDr. Michal Panáček Zástupce předsedkyně V roce 2012 se nám podařilo úspěšně dokončit realizaci Snoezelenové místnosti, která slouží uživatelům nejen k odpočinku a relaxaci, ale také k vzdělávání a rozvoji dovedností. Domnívám se, že nemalým úspěchem roku 2012 bylo získání projektu Nadace OKD, který byl zaměřen na rozšíření cílové skupiny MIKASA denního stacionáře 4 5

4 Poslání a cíle Posláním občanského sdružení je poskytovat aktivizační a volnočasové aktivity dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením (středně těžkou, těžkou mentální retardací a více vadami včetně autismu), a to především v návaznosti na ukončení základní povinné školní docházky a neakceptaci jejich postižení v jiných službách. Důraz je kladen především na udržování a rozvoj schopností a dovedností získaných vzděláváním na základních školách a na činnosti zabraňující ustrnutí uživatelů v aktivitách a činnostech, které vykonávali na základních školách. Základní údaje o občanském sdružení MIKASA Občanské sdružení MIKASA o. s. je nestátní neziskovou organizací, volným sdružením fyzických a právnických osob, které sdružuje zájem o aktivizaci a rozvoj dětí a mládeže s kombinovaným postižením na Ostravsku. Název: MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením Sídlo: Lumírova 28, Ostrava Statutární zástupce: Bc. Kateřina Coufalová předsedkyně sdružení Telefon: Zástupce předsedy: PhDr. Michal Panáček zástupce předsedkyně sdružení IČO: Právní forma: evidovaná právnická osoba Registrace: u MV ČR Místo realizace: MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením G-Centrum, Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: /0300 Cíle sdružení: poskytování aktivizačních činností dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením; poskytování možnosti využívat volnočasových aktivit přiměřených zdravotnímu stavu dětí a mladých lidí s kombinovaným postižením; vytvoření časového prostoru pro činnost a rozvoj dětí a mladých lidí s kombinovaným postižením v součinnosti s umožněním odpočinku pečující osobě. Cílová skupina Cílovou skupinou občanského sdružení jsou děti a mladí lidé od 16 do 26 let s kombinovaným postižením (středně těžkou, těžkou mentální retardací a více vadami včetně autismu), které mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení a o které pečují jejich blízcí v domácím prostředí. Organizační struktura Valná hromada (vrcholný orgán sdružení) Předseda sdružení (výkonný orgán, zástupce občanského sdružení vůči třetím stranám) Zástupce předsedy Revizor (kontrolní orgán) Složení valné hromady: Bc. Kateřina Coufalová předsedkyně sdružení PhDr. Michal Panáček zástupce předsedkyně sdružení Bc. Pavla Seidlerová revizorka sdružení Bc. Lucie Míková Členové sdružení 6 7

5 MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením je registrovaná sociální služba Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Provoz MIKASA denního stacionáře byl zahájen dne Posláním MIKASA denního stacionáře pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením je poskytování ambulantních sociálních služeb dětem a mladým lidem od 16 let do 26 let s kombinovaným postižením (středně těžkým a těžkým mentálním postižením a více vadami) a autismem, jejichž situace vyžaduje pomoc další fyzické osoby. Naším cílem je pomoci dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením a autismem trávit volný čas aktivně, plnohodnotně a uspokojovat jejich bio-psycho-sociální potřeby dle jejich individuálních možností, přání a požadavků. Důraz klademe na podporu udržení či zlepšování úrovně schopností a dovedností uživatelů získaných v rámci školní docházky. Poskytováním sociálních služeb se snažíme vyplnit mezeru v poskytovaných sociálních službách, kdy takto těžce postižené děti a mladí lidé nemají po ukončení školní docházky mnoho možností dalšího organizovaného využití svého volného času v prostředí svých vrstevníků a dalších osob a jsou tak odkázáni na péči svých blízkých, čímž jsou vystaveni sociální izolaci a pečující osoby nadměrné zátěži (jak fyzické, tak psychické). Základní údaje o MIKASA denním stacionáři Název: MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Zřizovatel: MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením, Lumírova 28, Ostrava Druh poskytované služby: denní stacionář, 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Místo realizace: G-Centrum Ostrava, Čujkovova 40a, Ostrava Zábřeh Provozní doba: Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod. Kapacita: 10 uživatelů (v jeden okamžik) Vedoucí: Mgr. Sabina Honová Telefon: web: Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: /0300 Poskytované služby výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměřujeme se na rozvoj paměti, vědomostí, senzorických a motorických dovedností prostřednictvím her, výtvarných a pracovních činností a speciálně určených pomůcek); sociálně terapeutické činnosti; aromaterapie, bazální stimulace, polohování; pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc a podpora při podávání stravy, přesunu na vozík apod.); pomoc při osobní hygieně; poskytnutí stravy; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody na nákupy, výlety, kulturní akce apod.); pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů; základní sociální poradenství. 8 9

6 Doplňkové činnosti canisterapie (léčebné působení psa); fyzioterapie; bazální stimulace; polohování; aromaterapie; pobyt ve Snoezelenové (multisenzorické) místnosti (rozvoj dovedností, získávání nových zkušeností prostřednictvím všech smyslů, relaxace). Cíle a cílová skupina MIKASA denní stacionář si za cíl klade: zajišťovat prostřednictvím poskytovaných služeb aktivizaci, nácvik činností důležitých pro sebeobsluhu, výchovu a vzdělání; předcházet ustrnutí a degradaci již získaných schopností a dovedností uživatelů; zabraňovat jejich sociální izolaci; prostřednictvím služeb poskytnout prostor pro odpočinek pečujících osob. Cílovou skupinu tvoří děti a mladí lidé od 16 let do 26 let s kombinovaným postižením (středně těžkým a těžkým mentálním postižním a více vadami) a autismem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a o které pečují jejich blízcí v domácím prostředí. Organizační struktura Vedoucí pracovník (sociální pracovník) speciální pedagog pracovník v přímé péči projektový manažer Dobrovolníci Praktikanti Na přímé práci s dětmi a mladými lidmi s kombinovaným postižením a autismem se vedle pracovníků MIKASA denního stacionáře, tj. dva speciální pedagogové, dva pracovníci v přímé péči, vedoucí stacionáře (sociální pracovník) a projektový manažer, podílelo v průběhu roku 2012 pět vysokoškolských studentů (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií, Ústav speciálně pedagogických studií v Olomouci, Pedagogická fakulta) a také jeden dobrovolník občanského sdružení S. T. O. P. Co se nám povedlo v roce 2012 Realizace Snoezelenové místnosti V roce 2012 se nám díky finanční podpoře Nadace EVRAZ, Nadace OKD a Statutárního města Ostrava podařilo v prostorech MIKASA denního stacionáře vybudovat Snoezelenovou (multisenzorickou) místnost. Návrh a vybavení Snoezelenové místnosti bylo konzultováno a dodáno firmou Bazalsnuz o. s., která realizuje Snoezelenové místnosti po celé České republice. Díky tomu je naše Snoezelenová místnost plně uzpůsobená potřebám našich uživatelů. U metody snoezelen je nabídka předkládaných podnětů uzpůsobena tak, aby uživateli umožňovala prožívat příjemné pocity a nabízela zcela zvláštní zkušenosti, které by v běžném životě nemohl zažít. I když se jedná o multismyslovou místnost, neměly by být smysly přehlceny (smyslových zážitků by nemělo být mnoho, ale mají být hluboké). Proto nabízíme uživatelům podněty selektivně a současně se snažíme redukovat podněty zbytečné. Zaměřujeme se na stimulaci zrakového a sluchového vnímání, hmatovou, čichovou a chuťovou stimulaci. Vedle aktivizace a získávání nových zkušeností prostřednictvím všech smyslů využíváme Snoezelenovou místnost i pro relaxaci. Ke slavnostnímu otevření Snoezelenové místnosti došlo dne za přítomnosti všech uživatelů, jejich zákonných zástupců a dalších hostů včetně zástupců Nadace OKD a ředitele RPG Europe

7 Rozvoj služby Základní a doplňkové služby, které jsme našim uživatelům poskytovali v roce 2011, se nám podařilo rozšířit o canisterapii a fyzioterapii. Tyto doplňkové činnosti nám umožnila realizovat finanční pomoc ze strany Nadace OKD a Nadace EVRAZ. Canisterapie způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. U osob s těžkým kombinovaným postižením podporuje nácvik a rozvoj jemné a hrubé motoriky, uvolňování spasmů (polohování se psem), získávání nových zkušeností a učení se novým dovednostem prostřednictvím hry se psem a péče o něj. U osob s autismem je canisterapie významná pro jejich kontakt s okolím (pes je zde prostředníkem, který přispívá k duševní rovnováze, snižuje pocit osamění). Canisterapie je zajišťována externím odborným pracovníkem. Fyzioterapie léčba funkčních poruch pohybového aparátu. Fyzioterapie má pro naše uživatele s těžkým kombinovaným postižením velký přínos vzhledem k tomu, že většina z nich je převážnou část dne upoutána na invalidní vozík. Pozitivní vliv má ale nejen v oblasti zdravotní, ale také v oblasti emocionální, kdy uživatelé takto získávají nové zážitky a zkušenosti. Fyzioterapie je zajišťována externím odborným pracovníkem. Navýšení počtu pracovníků Vzhledem k rozvoji služby, jsme v roce 2012 navýšili počet pracovníků tak, aby byla zachována kvalita služby a individuální přístup k uživatelům. V roce 2012 v MIKASA denním stacionáři pracovali: jeden vedoucí pracovník (kumulovaná funkce se sociálním pracovníkem), dva speciální pedagogové, dva pracovníci v přímé péči a jeden projektový manažer. Kvalitu poskytované služby zajišťujeme individuálním plánováním služby s jednotlivými uživateli a pravidelným vzděláváním pracovníků na odborných kurzech, kde získáváme specifické znalosti a dovednosti, které následně zúročujeme ve své práci (např. Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany, Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami, Základ alternativní a augmentativní komunikace, Snoezelen v teorii a praxi, Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením). Víkendový pobyt Víkendový pobyt pro rodiče a naše uživatele jsme mohli uskutečnit především díky finanční podpoře ze strany LOK SČL, místní organizace Ostrava Fifejdy. Mohli jsme tak prožít krásný víkend v čisté přírodě Beskyd plný aktivit a zážitků. Byli jsme se podívat ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, udělali jsme si výšlap za koňmi, večer stezku odvahy, kterou prokazovali nejen uživatelé. Na rodiče čekal jak odpočinek, tak i aktivita. Byla pro ně připravena psychoterapie realizovaná paní psycholožkou Mgr. et Mgr. Kateřinou Bartlíkovou a zapojení do různých činností. Zahráli jsme si bowling (pro některé uživatele to bylo poprvé v jejich životě, stejně tak i to, že se dostali mimo Ostravu), zaplavali jsme si v teplém bazénu v Klimkovicích a všichni jsme si odváželi spoustu krásných zážitků a vzpomínek. Byla jsem s dcerou už na několika víkendových pobytech, ale s o. s. MIKASA to bylo poprvé. Také to bylo nesrovnatelně jiné. Bylo zde postaráno o děti-klienty a zároveň o násrodiče. Zatím co paní psycholožka měla program pro rodiče, ostatní pracovníci se věnovali našim dětem a my matky jsme si to mohly pořádně užít, protože jsme věděly, že je o ně velmi dobře postaráno. J. Stará M. Hrdličková o prožitku své dcery: tak dobře se tam cítila, že mě vlastně ani nepotřebovala. Také o tomto výletu stále mluví, tak moc se jí tam líbilo. Jak si poprvé zahrála bowling, byla také po dlouhé době v Klimkovicích. Moc bych si přála, aby se takovéto víkendy určitě zopakovaly, a myslím si, že to není jen mé přání. Můj syn, ač jindy těžce přizpůsobivý, se tvářil naprosto spokojeně a vše zvládal na jedničku. Tety z MIKASY přichystaly báječný program, takže na nudu určitě nebyl čas. J. Šťotková Byly to úžasné chvíle bez starostí. Dcera i já jsme byly po celou dobu pobytu moc a moc spokojené. Už se velmi těšíme na další podobnou akci. J. Klobásová Pobytový víkend v Malenovicích byl pro mě a mého syna velice příjemný a odpočinkový. Jsem velice ráda, že jsem poznala nové rodiče dětí, kteří chodí s mým synem do zařízení MIKASA. J. Šimíčková Plány na rok 2013 V roce 2013 plánujeme: rozšířit naše činnosti o muzikoterapii a hipoterapii; pokračovat v poskytování canisterapie a fyzioterapie; zajistit finanční prostředky pro provoz a další rozvoj MIKASA denního stacionáře; při zajištění finančních prostředků realizovat víkendový pobyt s rodiči a uživateli; zajistit pro rodiče našich uživatelů psychoterapii

8 Přehled hospodaření za rok 2012 Výnosy Tržby Náklady Spotřebované nákupy Zisk z prodeje služeb Kč Spotřeba materiálu Kč Dotace na provoz Spotřeba energie Kč Statutární město Ostrava Kč Služby Ministerstvo práce a sociálních věcí Kč Náklady na reprezentaci Kč Nadace OKD Kč Ostatní služby Kč Úřad městského obvodu Ostrava - Jih Kč Pojištění Kč Nadace EVRAZ Kč Osobní náklady Mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní pojištění, Kč Dary včetně DPP LOK-SČL Fifejdy Kč Ostatní sociální náklady Kč Ostatní náklady Víkendový pobyt Ostatní náklady hrazené mimo dotace Kč Kč Výnosy celkem Kč Náklady celkem Kč Hospodářský výsledek = Kč 14 15

9 Spolupracující organizace, dárci a sponzoři Níže uvedeným organizacím a nejen jim velmi děkujeme za podporu prostřednictvím poskytovaných služeb, rad, motivace pro naši činnost a v neposlední řadě také za finanční podporu. Finanční podpora Statutární město Ostrava Ministerstvo práce a sociálních věcí Nadace OKD Nadační fond EVRAZ Úřad městského obvodu Ostrava Jih LOK Ostrava - Fifejdy Podporující organizace Charita Ostrava Account profesional Komunitní plánování pracovní skupina Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením NADAČNÍ FOND EVRAZ OSTRAVA-JIH volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením Společně našeho cíle dosáhneme! Bankovní spojení: ČSOB č. ú.: /0300 Tel.: Web:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 14 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 17 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 2 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2012, zhodnotila, a vám přiblíţila

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání...2-4 Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu...5-12 Ekonomické informace...13 Plány do budoucna...14 1 VZNIK, STRUKTURA,

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více