Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů."

Transkript

1 NADACE OKD Prokešovo nám. 6/2020 Ostrava Vážení, Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů. Příspěvkem na vybudování Klimkovického kulturního centra podpoříte ne konkrétní skupinu občanů nebo jeden konkrétní cíl, ale právě rozvoj spolků, které jsou nositeli komunitních myšlenek a budou působit na velmi široký okruh občanů. Podstatné pro Nadaci OKD je skutečnost, že projekt chtějí realizovat občanská sdružení, jejichž činnost byla nastartována právě díku podpoře z NADACE OKD: Občanské sdružení Želvička realizovalo a ukončilo projekt Parčík, Občanské sdružení Čisté Klimkovice nastartovalo projekt Lesní park, který se rozvíjí a žije dál z jiných soukromých zdrojů. Ukázalo se, že podpora Nadace OKD může podpořit nejen jeden konkrétní projekt, ale může nastartovat další širší občanskou aktivitu. A tom přeci podpora NADACE OKD je! Děkuji předem za Vaši podporu a přeji příjemný den Ing. Jakub Unucka, člen výkonného výboru OS Čisté Klimkovice Kontakt: ,

2 KLIMKOVICKÉ KULTURNÍ CENTRUM - PROJEKT Anotace Klimkovice žijí bohatým spolkovým životem již dlouhou dobu. V posledních letech došlo k několika zásadním změnám. Byl zbourán kulturní dům, který sloužil desetiletí jako základna pro kulturní a společenské akce. Do Klimkovic se stěhují stovky rodin, které k městu nemají předchozí vztah a jejich zapojení do spolkového života je velmi obtížné. Některé tradiční a velké organizace zmenšují svůj počet členů. Spontánně a za jasným a konkrétním cílem nově vznikají občanská sdružení. Vznikají soukromé zájmové kroužky, které doplňují oficiální nabídku školských zařízení. Komunitní život je podporován vedením města jako základní forma zpětné vazby. Většina sdružení se setkává v sálech restaurací. Do komunitního života se zapojují ve svém volnu klienti místních sanatorií. Bujícímu komunitnímu životu v Klimkovicích tak chybí vnější i vnitřní prostorové zázemí. Návštěvníci města i místních Sanatorií postrádají bezbariérové prostory, ve kterých by se mohli účastnit různých programů. Na podnět klimkovických spolků byl

3 svolán počátkem roku 2011 kulatý stůl, který jasně ukázal na potřebu místa, kde se budou spolku scházet, zejména ty, kde působí děti a mládež. Vedení města proto získalo do svého majetku budovy bývalé střední školy a nabídlo ji spolkům pro jejich zázemí. Spolky proto chcejí společně vytvořit Klimkovické komunitní centrum, které bude bezbariérovým místem pro stávající i budoucí různorodé aktivity lidí všech věkových kategorií. Sami obyvatelé se budou na jeho budoucí podobě aktivně podílet ve všech fázích realizace. I proto je žádost o podporu z nadace OKD podávána prostřednictvím občanského sdružení. Město Klimkovice poskytne budovu, vyčlenilo Kč na nutné stavební úpravy, které se týkají samotné budovy. Bude plně hradit provoz a údržbu. Ostatní je na nás, občanských sdruženích a spolcích z Klimkovic. Popis výchozí situace V Klimkovicích existuje cca 20 spolků a organizací. Pro jejich činnost jsou zde značně omezené podmínky vhodných prostor - vnitřních i venkovních. Objevují se další iniciativy obyvatel a poptávka převyšuje současné možnosti města. Město získalo do svého vlastnictví budovu i s pozemkem, která vždy sloužila potřebám školství. Jde o jednu z historických dominant našeho města. Již v březnu 2011 proběhl Kulatý stůl s veřejností na téma jejího dalšího využití. Mezi přítomnými občany jednoznačně zvítězil názor na vybudování Domu pro spolky či Centra volného času pro všechny věkové kategorie. Město tento názor svých občanů akceptuje a rozhodlo se přes své velmi omezené finanční možnosti toto Komunitní centrum začít vytvářet. Naše občanské sdružení, ač vzniklo teprve nedávno, sdružuje lidi velmi aktivní. V dubnu 2011 jsme se rozhodli oslovit ostatní nové klimkovické občanské iniciativy a uspořádali jsme Stavění máje a sportovní den. Společné plánování a přípravy daly vzniknout myšlence společných prostor pro komunitní setkávání. Takové, které by si vybudovaly spolky samy. Vznikl nápad propojit naše možnosti, samozřejmě ve spolupráci s Městem Klimkovice a to naše Klimkovické komunitní centrum si společně vybudovat. Budova se zahradou se nachází v centru města s dobrou dostupností, v příjemné staré zástavbě. Nedaleko je sportovní areál města budova Sokolovny, fotbalové a házenkářské hřiště. Ve stejné vzdálenosti (cca 4 min. chůze) je městský park centrální relaxační prostor pro obyvatele města a dále náměstí historické i společenské centrum. Budova je jednopatrová, podsklepená, vnitřní prostory odpovídají svým historicky školským účelům (třídy, široké chodby, schodiště, šatny, vícekapacitní toalety apod.), vše ve funkčním stavu. Budova má novou střechu a fasádu, působí tedy zachovale a důstojně. Zahrada je v přední části odborně zpracovaná a udržovaná, zadní část je však nevyužitá volná plocha svažující se k jihu. Tento výchozí stav přímo vybízí k veřejnému využití. Zároveň se tak vyřeší akutní nedostatek krytých i venkovních veřejných prostor ve městě, které budou aktivně využívat všechny věkové kategorie. Díky barvě fasády získala přezdívku Modrá škola. Chceme, aby tento název již brzy vystřídal název Klimkovické komunitní centrum.

4 Hlavní cíl projektu: Vytvoření bazbariérového Klimkovického komunitního centra komunitní spoluprací místních spolků, organizací, města Klimkovice, místních podnikatelů i jednotlivců, s důrazem na zapojení dětí a mládeže a další rozvoj komunitního života v našem městě jako vhodného prostoru pro aktivity a zázemí stávajících místních spolků a organizací jako zázemí pro vznik dalších aktivit jako příjemného bezbariérového místa pro setkávání obyvatel a návštěvníků místních lázní, zdravých i hendicapovaných, setkávání všech věkových kategorií jako příjemného místa pro pořádání kulturních i společenských akcí a následné rozvíjení komunitní spolupráce a předávání zkušeností dále Čím více se budou sami obyvatelé na budoucí podobě našeho Klimkovického komunitního centra podílet, tím více si k němu budou vytvářet kladný vztah. Obyvatelé se budou zapojovat do projektu ve všech jeho fázích. Chceme využít získané zkušenosti Rodinného centra Želvička s komunitním plánováním. Tento pojem už tady lidé znají a vnímáme jako velmi důležité komunitní principy dále rozvíjet a pracovat na nich. Dílčí cíle: Budova Chceme prostory v budově upravit tak, aby mohly být v maximální možné míře využívány. Své místo zde najdou již fungující organizace - např. Rodinné centrum Želvička, Skauti. Zároveň chceme motivovat obyvatele k dalším aktivitám, které zde budou moci nalézt zázemí. Většina prostor bude fungovat na principu sdílení - např. ateliér, taneční sál, klubovny. Přízemí budovy bude plně bezbariérové předpokládáme využívání rodičů s kočárky, handicapovaných občanů i návštěvníků lázní, seniorů. Tito jsou mimo jiné také naší cílovou skupinou. Jsou to lidé z celé republiky, kteří si vizi komunitního života mohou odvézt daleko z našeho kraje a ve svých domovech pak pracovat na podpoře komunitních principů.

5 Zahrada Přilehlá zahrada se svou polohou přímo nabízí k využívání širokou veřejností. Zahrada se stane nepostradatelným veřejným prostorem pro hry dětí a teenagerů, pro scházení dospělých i návštěvníků města. Zároveň bude sloužit jako nejbližší zelené zázemí budovy. Veřejně přístupných ploch je v našem městě stále málo. Celek Klimkovické komunitní centrum bude pokračováním projektů pro děti i dospělé, které již v minulých letech proběhly a které podpořila Nadace OKD Parčík a Lesní park. Bude pro komunitní život stěžejní, protože se v této trojici jedná také o budovu základní zázemí. Aktivity a časový plán Časový plán: Květen obyvatelé vybírají název pro své komunitní centrum Květen, červen Kulatý stůl s veřejností Květen bude budova 3 měsíce sloužit jako náhradní bydlení pro klienty klimkovického Domova s pečovatelskou službou, který bude v té době procházet rekonstrukcí. Po tuto dobu budou naše aktivity minimální a budeme se věnovat přípravě (financování, organizaci) projektu. Cca od srpna začne probíhat vlastní realizace projektu nákup materiálu, realizace. Do některých místností v 1. patře se bude před začátkem školního roku stěhovat Střední podnikatelská škola (výuka od 09/2012 v odpoledních hodinách). Od září/října 2012 první užívání připravených vnitřních prostor a realizace zahrady. Listopad 2012 slavnostní ukončení projektu, vyúčtování.

6 Aktivity Prvními aktivitami ještě mimo tento projekt bylo Setkání u kulatého stolu na téma Budoucnost Modré školy (vžitý název pro naši budovu s modrou fasádou). Myšlenka vzniku Domu pro spolky či Centra volného času pro všechny věkové kategorie jednoznačně zvítězila mezi cca 50 občany, kteří se besedy zúčastnili. Další aktivitou je výzva občanům na výběr vhodného jména pro nově vznikající komunitní centrum a výběr aktivit, které by se na tomto místě měly odehrávat. Na základě těchto informací jsme se rozhodli adaptovat místnosti v budově a prostor zahrady tak, aby odpovídaly potřebám občanů: 1. Výběr názvu pro komunitní centrum - prostřednictvím ankety ve zpravodaji města Klimkovic, na webu města a na Setkání s veřejností u kulatého stolu 2. Kulatý stůl s veřejností - komunitní plánování s veřejností o upřesnění budoucí podoby komunitního centra za účasti zahradního architekta. Z prvního Setkání u kulatého stolu vzešly základní požadavky: Budova: vybudování bezbariérového přístupu - nájezdové rampy pro kočárky a vozíčkáře Taneční sál - sdílené zázemí pro pohybové aktivity Ateliér - sdílené zázemí pro kreativní aktivity Klubovna pro Skauty Klubovna pro Radioamatérský kroužek Prostor po RC Želvička - aktivity pro rodiny s dětmi Vytvoření klubového místa pro setkávání starších dětí a dospívajících - Klub deskových her Klubové prostory pro setkávání různých zájmových a věkových skupin Šatny pro sportovce v suterénu Zahrada: Bude sloužit jako interaktivní prostor ke hrám dětí různého věku i ke klidnějším aktivitám dospělých. Vytvoříme zázemí pro vlastní kreativitu dětí, možnost stavby vlastních konstrukcí ze dřeva a dalších přírodních materiálů, cvičení smyslů a obratnosti, společné i individuální vyžití. Jako hlavní materiál bude používáno dřevo a kámen. Posezení - jednoduchý altán a lavičky kolem ohniště. Jednotlivé zóny aktivního pohybu a klidnějšího rázu jsou odděleny velkou travnatou plochou a terénní modelací. Zahrada se změní v dobrodružnou krajinu, kde nebudou chybět tajná zákoutí a kde si každý může najít činnost dle svého gusta. Konečnou podobu určí sami obyvatelé. Majitelem nemovitosti a partnerem v tomto projektu je město Klimkovice, které zajistí technický stav budovy, bude zajišťovat potřebné opravy atd. Město zajistí správce budovy a areálu, který bude zodpovídat za bezproblémový chod plánovaných aktivit (výdej klíčů, dohled nad svěřeným majetkem, úklid, drobné opravy, údržba zahrady odpovídat za bezproblémový chod plánovaných aktivit (výdej klíčů, dohled nad svěřeným majetkem, úklid, drobné opravy, údržba zahrady atd.). 3. Příprava realizace - rozdělení jednotlivých rolí v projektu, informovanost veřejnosti 4. Vlastní realizace - komunitní spolupráce všech partnerů projektu i široké veřejnosti 5. Ukončení projektu a počátek praktického života - zahradní slavnost

7 Výstupy 1. Zapojení veřejnosti do komunitního projektu. 2. Návštěvnost - Klimkovice mají 4300 obyvatel, z toho 650 dětí do 15 let a 950 seniorů. V místních sanatoriích se za rok vystřídá cca 800 dětí a 4700 dospělých. Všichni tito lidé jsou potenciálními návštěvníky Komunitního centra. Ne všichni tito lidé umí aktivně trávit svůj volný čas, my jim nabízíme kreativitu, zábavu, radost, vzdělání a rozvoj na bázi komunitních principů. Návštěvnost a zájem o jednotlivé aktivity se může měnit, vybavení místností je variabilní tak, aby mohlo reagovat na různé potřeby návštěvníků. Počítáme s tím, že naše KKC bude sloužit nejen Klimkovicím, ale širší spádové oblasti. 3. Rozvíjení aktivit spolků a organizací, které zde najdou své zázemí. 4. Využívání zahrady obyvateli všech věkových kategorií. Zapojování nebo informování veřejnosti Klimkovická veřejnost je již necelý rok seznámena s tím, za jakým účelem město převzalo nemovitosti od bývalého vlastníka. Vedení města veřejně podporovalo aktivní komunikaci mezi obyvateli a městem zorganizovalo Setkání u kulatého stolu, kde účastníci mohli vyjádřit své názory a nápady na využití objektu. Drobnými zprávami v místním Zpravodaji vedení města informuje své obyvatele o průběhu prací, jednání a novinkách, ke kterým dochází. My chceme tímto projektem dosáhnout vybudování a fungování Klimkovického komunitního centra (KKC). To se samozřejmě neobejde bez komunitní práce. Subjekty, které projevily zájem o činnost v KKC, vědí, že je v jejich vlastním zájmu, aby pracovaly i na přípravě prostor. Činnosti, které mohou dobrovolníci zvládnout sami, ulehčí rozpočtu a zajistí trvalejší vztah zúčastněných k danému místu. Mezi tyto činnosti patří např. vymalování interiérů nebo drobnější práce na realizaci zahrady sázení stromů, keřů, výstavba pergoly, ohniště, posezení, drobné betonování či stavění kamenných zídek apod. Sociální prevence není jen nabídnuté zázemí, ale hlavně práce na něm, stejně tak jako možnost vyjádřit se a tvořit si svůj prostor. Informační kanály: Zpravodaj města Klimkovic (1500 výtisků měsíčně zdarma do klimkovických domácností a 200 výtisků měsíčně do sanatorií), regionální televize LTV (sídlo v Klimkovicích, pokrytí Opavsko, Bohumínsko, Novojičínsko, Ostravsko), letáčky, plakáty, městský rozhlas. Tiskové zprávy do informačních center, regionálních médií, internetu. Spolupracující osoby a organizace Koordinátorem projektu Klimkovické komunitní centrum je občanské sdružení Čisté Klimkovice, které však jen se svými členy samozřejmě není schopno obsáhnout celou šíři komunitní práce. Hlavním partnerem je město Klimkovice, které se ke spolupráci zavázalo Smlouvou o partnerství. Partnerství spočívá především v dobré komunikaci, v pomoci města s komunikací s veřejností, propagováním projektu, stejně jako v dohledu nad pracemi v jejich objektu. Do spolupráce jsou rovněž zapojeny subjekty, které budou nejvíce (či stabilně) užívat interiér budovy Rodinné centrum Želvička, Junák, TJ Klimkovice, RA kroužek. Dále představitelé zájmových aktivit, které se budou v objektu střídat Mažoretky, Břišní tance, Taneční škola, Výtvarný ateliér, sportovní či jiné neregistrované skupiny. Předpokládáme spolupráci ze základní a mateřskou školou. Budova KKC se zahradou je natolik významným bodem města, že činnost kolem něj jistě neujde ostatním spoluobčanům. Naším zájmem je vtáhnout do dění co nejširší veřejnost, protože jim pak bude KKC sloužit.

8 ROZŠÍŘENÉ: Potřebnost: Klimkovice jsou rozrůstajícím se městem v těsné blízkosti Ostravy. Potřeby obyvatel, návštěvníků a klientů místních sanatorií jsou stále naléhavější a velmi různorodé. Naši prioritou není jen nabídnout aktivity, ale všechny zájemce do nich i aktivně zapojit. Komunitní myšlenka je stěžejní pro obyvatele města, protože ti si takto svůj život ve městě tvoři, ale může být inspirující i pro ty lidi, kteří se s ní naším prostřednictvím setkají poprvé. Nejde jen o vybudování KKC, ale i o šíření komunitních principů dál. Změny a zlepšení: Hmatatelným výsledkem projektu bude fungující komunitní centrum. Cesta k tomuto cíle je ale cílem samotným, jde o sociální prevenci, o vytváření místa podle představ jeho tvůrců. Tím si zainteresovaní lidé či skupiny vytvářejí vztah ke svému místu, kde žijí, chrání jej, očekáváme např. i zmírnění vandalismu apod. Cílové skupiny: Budova s pozemkem bude veřejně přístupná. Programy (zaměření) budou určeny pro všechny věkové kategorie: kojenci, batolata, předškolní děti rodiny s dětmi Rodinné centrum Želvička, školní děti taneční a výtvarný kroužek, radioamatérský kroužek, dospívající mládež klub, čajovna, klubovna skautů, dospělí zázemí pro sportovce, taneční sál, ateliér, klub (besedy, prezentace), čajovna. Totéž senioři. Budova a zahrada bude bezbariérová, připravena pro návštěvu hendikepovaných, seniorů, klientů sanatorií. Rozsah cílové skupiny: Viz Výstupy (Klimkovice mají 4300 obyvatel, z toho 650 dětí do 15 let a 950 seniorů. V místních sanatoriích se za rok vystřídá cca 800 dětí a 4700 dospělých). Klimkovice jsou bývalou tzv. střediskovou obcí se spádovou oblastí od Bílovce po Ostravu. Pokračování projektu: Klimkovické komunitní centrum je samotným pokračováním již podpořených projektů (NOKD) Parčík a Lesní park svým zázemím navazuje na venkovní aktivity pro děti i dospělé. Vybudování a uvedení do chodu je slibným začátkem pro rychle se rozvíjející komunitní život v našem městě. Budova a zahrada jsou v majetku města, je zde tedy záruka, že město jako instituce bude tyto aktivity podporovat i do budoucna. Prezentace NOKD: Viz Informování veřejnosti (Informační kanály: Zpravodaj města Klimkovic (1500 výtisků měsíčně zdarma do klimkovických domácností a 200 výtisků měsíčně do sanatorií), regionální televize LTV (sídlo v Klimkovicích, pokrytí Opavsko, Bohumínsko, Novojičínsko, Ostravsko), letáčky, plakáty, městský rozhlas. Tiskové zprávy do informačních center, regionálních médií, internetu.) Ve všech těchto médiích bude NOKD prezentována jako partner projektu a verbálně či v textu bude zřetelně uvedeno logo NOKD a text upozorňující na partnerství s NOKD (dle smlouvy). Děkujeme za zajímavé tipy z Mediální kuchařky.

9 Rozpočet projektu Celkový rozpočet ve výši Kč bude mimo příspěvek z nadace OKD financován: Příspěvek města Klimkovice Dary soukromých subjektů a firem z Klimkovic Výtěžky s pořádaných akcí Kč Kč Kč Rozpočet projektu Pro budoucnost číslo projektu: Název nákladové položky Celkem Požadováno z Nadace OKD 1. Osobní náklady (např. koordinace projektu, účetní atd.) DOPP na specializované práce 2. Investice Kč 3. Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby atd.) Vybavení interiéru Kč Kč Venkovní posezení Kč Kč Přírodní interaktivní prvky Kč Kč Občerstvení pro brigádníky Kč Audiovizuální technika ostatní Kč 4. Nemateriálové náklady (cestovné, poštovné, nájem atd.) Tuzemské cestovné 5. Externí služby (zpracování studií, lektorné atd.) Instalace roštové rampy Kč Kč Výroba a instalace pergoly Kč Kč Zpevnění venkovních ploch pro potřeby projektu Kč Kč Stavební práce v interiéru Kč Pokrytí WiFi signálem Kč Doprava materiálu Kč Bourací práce a odvoz na skládku Kč Sprchy a hygienická zařízení Kč Celkem Kč Kč

10 Koordinátor projektu Občanské sdružení Čisté Klimkovice Občanské sdružení Čisté Klimkovice formálně navazuje na činnosti jednotlivců, kteří dlouhodobě pracují na zlepšení stavu ovzduší ve městě Klimkovice a ostatních obcích bývalého okresu Nový Jičín. Na rozdíl od centrální části Ostravy a obcí na severovýchodě Moravskoslezského kraje, kde je dominantní vliv těžkého průmyslu, je převážná většina znečištění v naší lokalitě způsobována lokálními topeništi a nekázní jednotlivých občanů. V oblasti kvality ovzduší záleží na každém jedinci a jeho přístupu k tomuto zásadnímu problému. Postupným vývojem názorů v návaznosti na reakci občanů na naší činnost a na rozdíl od přístupu většiny ostatních státních i nestátních organizací, vidíme jako jedinou smysluplnou cestu - metodu pozitivního působení na jednotlivé občany topiče. Používáme různé formy, od psaných článků v lokálním tisku, názorné ukázky spalování odpadu, přímé adresné kampaně a další netradiční formy působení na spoluobčany. Jako nejúčinnější formu působení na provozovatele lokálních topenišť - rodiče, prarodiče i sousedy - vidíme působení přes děti. Naše sdružení se zapojuje nebo samo organizuje různé akce, projekty a podobně. Naší největší akcí byly již dva úspěšné ročníky Klimkovického Vzduchobraní, které se uskutečnily v klimkovických lázních. Nejdůležitějším projektem se stal Lesní park, umístěný taktéž v areálu lázní, který je tvořen kombinací ekologických herních prvků, informačních panelů a odpočinkových laviček, zasazených do prostředí přírodního lesa. Díky několika sponzorům i soukromým dárcům můžeme park dále rozšiřovat a uspokojit tak i potřeby handicapovaných pacientů Sanatorií. Dále se snažíme upozorňovat občany různými články ve zpravodaji, že ne vše, co dávají do kotle je správné. Zaměstnanci a spolupracovníci: Občanské sdružení Čisté Klimkovice má několik desítek členů. Schopnost realizovat podobný projekt V otázce KKC velmi úzce spolupracujeme s městem Klimkovice a Rodinným centrem Želvička. Oba tyto subjekty mají již bohaté zkušenosti s realizací mnoha komunitních akcí a tito lidé budou úzce spolupracovat na organizaci projektu. Spolupracovníky, dobrovolníky a nadšenci pak jsou v prvé řadě členové spolků a zájmových sdružení, kteří se budou podílet na realizaci projektu, dále samozřejmě obyvatelé města či lidé, které si tento komunitní projekt najde, a dobrovolně pomohou.

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro MČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., Olga Škochová a Jakub Deml Spolupráce na zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více