Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů."

Transkript

1 NADACE OKD Prokešovo nám. 6/2020 Ostrava Vážení, Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů. Příspěvkem na vybudování Klimkovického kulturního centra podpoříte ne konkrétní skupinu občanů nebo jeden konkrétní cíl, ale právě rozvoj spolků, které jsou nositeli komunitních myšlenek a budou působit na velmi široký okruh občanů. Podstatné pro Nadaci OKD je skutečnost, že projekt chtějí realizovat občanská sdružení, jejichž činnost byla nastartována právě díku podpoře z NADACE OKD: Občanské sdružení Želvička realizovalo a ukončilo projekt Parčík, Občanské sdružení Čisté Klimkovice nastartovalo projekt Lesní park, který se rozvíjí a žije dál z jiných soukromých zdrojů. Ukázalo se, že podpora Nadace OKD může podpořit nejen jeden konkrétní projekt, ale může nastartovat další širší občanskou aktivitu. A tom přeci podpora NADACE OKD je! Děkuji předem za Vaši podporu a přeji příjemný den Ing. Jakub Unucka, člen výkonného výboru OS Čisté Klimkovice Kontakt: ,

2 KLIMKOVICKÉ KULTURNÍ CENTRUM - PROJEKT Anotace Klimkovice žijí bohatým spolkovým životem již dlouhou dobu. V posledních letech došlo k několika zásadním změnám. Byl zbourán kulturní dům, který sloužil desetiletí jako základna pro kulturní a společenské akce. Do Klimkovic se stěhují stovky rodin, které k městu nemají předchozí vztah a jejich zapojení do spolkového života je velmi obtížné. Některé tradiční a velké organizace zmenšují svůj počet členů. Spontánně a za jasným a konkrétním cílem nově vznikají občanská sdružení. Vznikají soukromé zájmové kroužky, které doplňují oficiální nabídku školských zařízení. Komunitní život je podporován vedením města jako základní forma zpětné vazby. Většina sdružení se setkává v sálech restaurací. Do komunitního života se zapojují ve svém volnu klienti místních sanatorií. Bujícímu komunitnímu životu v Klimkovicích tak chybí vnější i vnitřní prostorové zázemí. Návštěvníci města i místních Sanatorií postrádají bezbariérové prostory, ve kterých by se mohli účastnit různých programů. Na podnět klimkovických spolků byl

3 svolán počátkem roku 2011 kulatý stůl, který jasně ukázal na potřebu místa, kde se budou spolku scházet, zejména ty, kde působí děti a mládež. Vedení města proto získalo do svého majetku budovy bývalé střední školy a nabídlo ji spolkům pro jejich zázemí. Spolky proto chcejí společně vytvořit Klimkovické komunitní centrum, které bude bezbariérovým místem pro stávající i budoucí různorodé aktivity lidí všech věkových kategorií. Sami obyvatelé se budou na jeho budoucí podobě aktivně podílet ve všech fázích realizace. I proto je žádost o podporu z nadace OKD podávána prostřednictvím občanského sdružení. Město Klimkovice poskytne budovu, vyčlenilo Kč na nutné stavební úpravy, které se týkají samotné budovy. Bude plně hradit provoz a údržbu. Ostatní je na nás, občanských sdruženích a spolcích z Klimkovic. Popis výchozí situace V Klimkovicích existuje cca 20 spolků a organizací. Pro jejich činnost jsou zde značně omezené podmínky vhodných prostor - vnitřních i venkovních. Objevují se další iniciativy obyvatel a poptávka převyšuje současné možnosti města. Město získalo do svého vlastnictví budovu i s pozemkem, která vždy sloužila potřebám školství. Jde o jednu z historických dominant našeho města. Již v březnu 2011 proběhl Kulatý stůl s veřejností na téma jejího dalšího využití. Mezi přítomnými občany jednoznačně zvítězil názor na vybudování Domu pro spolky či Centra volného času pro všechny věkové kategorie. Město tento názor svých občanů akceptuje a rozhodlo se přes své velmi omezené finanční možnosti toto Komunitní centrum začít vytvářet. Naše občanské sdružení, ač vzniklo teprve nedávno, sdružuje lidi velmi aktivní. V dubnu 2011 jsme se rozhodli oslovit ostatní nové klimkovické občanské iniciativy a uspořádali jsme Stavění máje a sportovní den. Společné plánování a přípravy daly vzniknout myšlence společných prostor pro komunitní setkávání. Takové, které by si vybudovaly spolky samy. Vznikl nápad propojit naše možnosti, samozřejmě ve spolupráci s Městem Klimkovice a to naše Klimkovické komunitní centrum si společně vybudovat. Budova se zahradou se nachází v centru města s dobrou dostupností, v příjemné staré zástavbě. Nedaleko je sportovní areál města budova Sokolovny, fotbalové a házenkářské hřiště. Ve stejné vzdálenosti (cca 4 min. chůze) je městský park centrální relaxační prostor pro obyvatele města a dále náměstí historické i společenské centrum. Budova je jednopatrová, podsklepená, vnitřní prostory odpovídají svým historicky školským účelům (třídy, široké chodby, schodiště, šatny, vícekapacitní toalety apod.), vše ve funkčním stavu. Budova má novou střechu a fasádu, působí tedy zachovale a důstojně. Zahrada je v přední části odborně zpracovaná a udržovaná, zadní část je však nevyužitá volná plocha svažující se k jihu. Tento výchozí stav přímo vybízí k veřejnému využití. Zároveň se tak vyřeší akutní nedostatek krytých i venkovních veřejných prostor ve městě, které budou aktivně využívat všechny věkové kategorie. Díky barvě fasády získala přezdívku Modrá škola. Chceme, aby tento název již brzy vystřídal název Klimkovické komunitní centrum.

4 Hlavní cíl projektu: Vytvoření bazbariérového Klimkovického komunitního centra komunitní spoluprací místních spolků, organizací, města Klimkovice, místních podnikatelů i jednotlivců, s důrazem na zapojení dětí a mládeže a další rozvoj komunitního života v našem městě jako vhodného prostoru pro aktivity a zázemí stávajících místních spolků a organizací jako zázemí pro vznik dalších aktivit jako příjemného bezbariérového místa pro setkávání obyvatel a návštěvníků místních lázní, zdravých i hendicapovaných, setkávání všech věkových kategorií jako příjemného místa pro pořádání kulturních i společenských akcí a následné rozvíjení komunitní spolupráce a předávání zkušeností dále Čím více se budou sami obyvatelé na budoucí podobě našeho Klimkovického komunitního centra podílet, tím více si k němu budou vytvářet kladný vztah. Obyvatelé se budou zapojovat do projektu ve všech jeho fázích. Chceme využít získané zkušenosti Rodinného centra Želvička s komunitním plánováním. Tento pojem už tady lidé znají a vnímáme jako velmi důležité komunitní principy dále rozvíjet a pracovat na nich. Dílčí cíle: Budova Chceme prostory v budově upravit tak, aby mohly být v maximální možné míře využívány. Své místo zde najdou již fungující organizace - např. Rodinné centrum Želvička, Skauti. Zároveň chceme motivovat obyvatele k dalším aktivitám, které zde budou moci nalézt zázemí. Většina prostor bude fungovat na principu sdílení - např. ateliér, taneční sál, klubovny. Přízemí budovy bude plně bezbariérové předpokládáme využívání rodičů s kočárky, handicapovaných občanů i návštěvníků lázní, seniorů. Tito jsou mimo jiné také naší cílovou skupinou. Jsou to lidé z celé republiky, kteří si vizi komunitního života mohou odvézt daleko z našeho kraje a ve svých domovech pak pracovat na podpoře komunitních principů.

5 Zahrada Přilehlá zahrada se svou polohou přímo nabízí k využívání širokou veřejností. Zahrada se stane nepostradatelným veřejným prostorem pro hry dětí a teenagerů, pro scházení dospělých i návštěvníků města. Zároveň bude sloužit jako nejbližší zelené zázemí budovy. Veřejně přístupných ploch je v našem městě stále málo. Celek Klimkovické komunitní centrum bude pokračováním projektů pro děti i dospělé, které již v minulých letech proběhly a které podpořila Nadace OKD Parčík a Lesní park. Bude pro komunitní život stěžejní, protože se v této trojici jedná také o budovu základní zázemí. Aktivity a časový plán Časový plán: Květen obyvatelé vybírají název pro své komunitní centrum Květen, červen Kulatý stůl s veřejností Květen bude budova 3 měsíce sloužit jako náhradní bydlení pro klienty klimkovického Domova s pečovatelskou službou, který bude v té době procházet rekonstrukcí. Po tuto dobu budou naše aktivity minimální a budeme se věnovat přípravě (financování, organizaci) projektu. Cca od srpna začne probíhat vlastní realizace projektu nákup materiálu, realizace. Do některých místností v 1. patře se bude před začátkem školního roku stěhovat Střední podnikatelská škola (výuka od 09/2012 v odpoledních hodinách). Od září/října 2012 první užívání připravených vnitřních prostor a realizace zahrady. Listopad 2012 slavnostní ukončení projektu, vyúčtování.

6 Aktivity Prvními aktivitami ještě mimo tento projekt bylo Setkání u kulatého stolu na téma Budoucnost Modré školy (vžitý název pro naši budovu s modrou fasádou). Myšlenka vzniku Domu pro spolky či Centra volného času pro všechny věkové kategorie jednoznačně zvítězila mezi cca 50 občany, kteří se besedy zúčastnili. Další aktivitou je výzva občanům na výběr vhodného jména pro nově vznikající komunitní centrum a výběr aktivit, které by se na tomto místě měly odehrávat. Na základě těchto informací jsme se rozhodli adaptovat místnosti v budově a prostor zahrady tak, aby odpovídaly potřebám občanů: 1. Výběr názvu pro komunitní centrum - prostřednictvím ankety ve zpravodaji města Klimkovic, na webu města a na Setkání s veřejností u kulatého stolu 2. Kulatý stůl s veřejností - komunitní plánování s veřejností o upřesnění budoucí podoby komunitního centra za účasti zahradního architekta. Z prvního Setkání u kulatého stolu vzešly základní požadavky: Budova: vybudování bezbariérového přístupu - nájezdové rampy pro kočárky a vozíčkáře Taneční sál - sdílené zázemí pro pohybové aktivity Ateliér - sdílené zázemí pro kreativní aktivity Klubovna pro Skauty Klubovna pro Radioamatérský kroužek Prostor po RC Želvička - aktivity pro rodiny s dětmi Vytvoření klubového místa pro setkávání starších dětí a dospívajících - Klub deskových her Klubové prostory pro setkávání různých zájmových a věkových skupin Šatny pro sportovce v suterénu Zahrada: Bude sloužit jako interaktivní prostor ke hrám dětí různého věku i ke klidnějším aktivitám dospělých. Vytvoříme zázemí pro vlastní kreativitu dětí, možnost stavby vlastních konstrukcí ze dřeva a dalších přírodních materiálů, cvičení smyslů a obratnosti, společné i individuální vyžití. Jako hlavní materiál bude používáno dřevo a kámen. Posezení - jednoduchý altán a lavičky kolem ohniště. Jednotlivé zóny aktivního pohybu a klidnějšího rázu jsou odděleny velkou travnatou plochou a terénní modelací. Zahrada se změní v dobrodružnou krajinu, kde nebudou chybět tajná zákoutí a kde si každý může najít činnost dle svého gusta. Konečnou podobu určí sami obyvatelé. Majitelem nemovitosti a partnerem v tomto projektu je město Klimkovice, které zajistí technický stav budovy, bude zajišťovat potřebné opravy atd. Město zajistí správce budovy a areálu, který bude zodpovídat za bezproblémový chod plánovaných aktivit (výdej klíčů, dohled nad svěřeným majetkem, úklid, drobné opravy, údržba zahrady odpovídat za bezproblémový chod plánovaných aktivit (výdej klíčů, dohled nad svěřeným majetkem, úklid, drobné opravy, údržba zahrady atd.). 3. Příprava realizace - rozdělení jednotlivých rolí v projektu, informovanost veřejnosti 4. Vlastní realizace - komunitní spolupráce všech partnerů projektu i široké veřejnosti 5. Ukončení projektu a počátek praktického života - zahradní slavnost

7 Výstupy 1. Zapojení veřejnosti do komunitního projektu. 2. Návštěvnost - Klimkovice mají 4300 obyvatel, z toho 650 dětí do 15 let a 950 seniorů. V místních sanatoriích se za rok vystřídá cca 800 dětí a 4700 dospělých. Všichni tito lidé jsou potenciálními návštěvníky Komunitního centra. Ne všichni tito lidé umí aktivně trávit svůj volný čas, my jim nabízíme kreativitu, zábavu, radost, vzdělání a rozvoj na bázi komunitních principů. Návštěvnost a zájem o jednotlivé aktivity se může měnit, vybavení místností je variabilní tak, aby mohlo reagovat na různé potřeby návštěvníků. Počítáme s tím, že naše KKC bude sloužit nejen Klimkovicím, ale širší spádové oblasti. 3. Rozvíjení aktivit spolků a organizací, které zde najdou své zázemí. 4. Využívání zahrady obyvateli všech věkových kategorií. Zapojování nebo informování veřejnosti Klimkovická veřejnost je již necelý rok seznámena s tím, za jakým účelem město převzalo nemovitosti od bývalého vlastníka. Vedení města veřejně podporovalo aktivní komunikaci mezi obyvateli a městem zorganizovalo Setkání u kulatého stolu, kde účastníci mohli vyjádřit své názory a nápady na využití objektu. Drobnými zprávami v místním Zpravodaji vedení města informuje své obyvatele o průběhu prací, jednání a novinkách, ke kterým dochází. My chceme tímto projektem dosáhnout vybudování a fungování Klimkovického komunitního centra (KKC). To se samozřejmě neobejde bez komunitní práce. Subjekty, které projevily zájem o činnost v KKC, vědí, že je v jejich vlastním zájmu, aby pracovaly i na přípravě prostor. Činnosti, které mohou dobrovolníci zvládnout sami, ulehčí rozpočtu a zajistí trvalejší vztah zúčastněných k danému místu. Mezi tyto činnosti patří např. vymalování interiérů nebo drobnější práce na realizaci zahrady sázení stromů, keřů, výstavba pergoly, ohniště, posezení, drobné betonování či stavění kamenných zídek apod. Sociální prevence není jen nabídnuté zázemí, ale hlavně práce na něm, stejně tak jako možnost vyjádřit se a tvořit si svůj prostor. Informační kanály: Zpravodaj města Klimkovic (1500 výtisků měsíčně zdarma do klimkovických domácností a 200 výtisků měsíčně do sanatorií), regionální televize LTV (sídlo v Klimkovicích, pokrytí Opavsko, Bohumínsko, Novojičínsko, Ostravsko), letáčky, plakáty, městský rozhlas. Tiskové zprávy do informačních center, regionálních médií, internetu. Spolupracující osoby a organizace Koordinátorem projektu Klimkovické komunitní centrum je občanské sdružení Čisté Klimkovice, které však jen se svými členy samozřejmě není schopno obsáhnout celou šíři komunitní práce. Hlavním partnerem je město Klimkovice, které se ke spolupráci zavázalo Smlouvou o partnerství. Partnerství spočívá především v dobré komunikaci, v pomoci města s komunikací s veřejností, propagováním projektu, stejně jako v dohledu nad pracemi v jejich objektu. Do spolupráce jsou rovněž zapojeny subjekty, které budou nejvíce (či stabilně) užívat interiér budovy Rodinné centrum Želvička, Junák, TJ Klimkovice, RA kroužek. Dále představitelé zájmových aktivit, které se budou v objektu střídat Mažoretky, Břišní tance, Taneční škola, Výtvarný ateliér, sportovní či jiné neregistrované skupiny. Předpokládáme spolupráci ze základní a mateřskou školou. Budova KKC se zahradou je natolik významným bodem města, že činnost kolem něj jistě neujde ostatním spoluobčanům. Naším zájmem je vtáhnout do dění co nejširší veřejnost, protože jim pak bude KKC sloužit.

8 ROZŠÍŘENÉ: Potřebnost: Klimkovice jsou rozrůstajícím se městem v těsné blízkosti Ostravy. Potřeby obyvatel, návštěvníků a klientů místních sanatorií jsou stále naléhavější a velmi různorodé. Naši prioritou není jen nabídnout aktivity, ale všechny zájemce do nich i aktivně zapojit. Komunitní myšlenka je stěžejní pro obyvatele města, protože ti si takto svůj život ve městě tvoři, ale může být inspirující i pro ty lidi, kteří se s ní naším prostřednictvím setkají poprvé. Nejde jen o vybudování KKC, ale i o šíření komunitních principů dál. Změny a zlepšení: Hmatatelným výsledkem projektu bude fungující komunitní centrum. Cesta k tomuto cíle je ale cílem samotným, jde o sociální prevenci, o vytváření místa podle představ jeho tvůrců. Tím si zainteresovaní lidé či skupiny vytvářejí vztah ke svému místu, kde žijí, chrání jej, očekáváme např. i zmírnění vandalismu apod. Cílové skupiny: Budova s pozemkem bude veřejně přístupná. Programy (zaměření) budou určeny pro všechny věkové kategorie: kojenci, batolata, předškolní děti rodiny s dětmi Rodinné centrum Želvička, školní děti taneční a výtvarný kroužek, radioamatérský kroužek, dospívající mládež klub, čajovna, klubovna skautů, dospělí zázemí pro sportovce, taneční sál, ateliér, klub (besedy, prezentace), čajovna. Totéž senioři. Budova a zahrada bude bezbariérová, připravena pro návštěvu hendikepovaných, seniorů, klientů sanatorií. Rozsah cílové skupiny: Viz Výstupy (Klimkovice mají 4300 obyvatel, z toho 650 dětí do 15 let a 950 seniorů. V místních sanatoriích se za rok vystřídá cca 800 dětí a 4700 dospělých). Klimkovice jsou bývalou tzv. střediskovou obcí se spádovou oblastí od Bílovce po Ostravu. Pokračování projektu: Klimkovické komunitní centrum je samotným pokračováním již podpořených projektů (NOKD) Parčík a Lesní park svým zázemím navazuje na venkovní aktivity pro děti i dospělé. Vybudování a uvedení do chodu je slibným začátkem pro rychle se rozvíjející komunitní život v našem městě. Budova a zahrada jsou v majetku města, je zde tedy záruka, že město jako instituce bude tyto aktivity podporovat i do budoucna. Prezentace NOKD: Viz Informování veřejnosti (Informační kanály: Zpravodaj města Klimkovic (1500 výtisků měsíčně zdarma do klimkovických domácností a 200 výtisků měsíčně do sanatorií), regionální televize LTV (sídlo v Klimkovicích, pokrytí Opavsko, Bohumínsko, Novojičínsko, Ostravsko), letáčky, plakáty, městský rozhlas. Tiskové zprávy do informačních center, regionálních médií, internetu.) Ve všech těchto médiích bude NOKD prezentována jako partner projektu a verbálně či v textu bude zřetelně uvedeno logo NOKD a text upozorňující na partnerství s NOKD (dle smlouvy). Děkujeme za zajímavé tipy z Mediální kuchařky.

9 Rozpočet projektu Celkový rozpočet ve výši Kč bude mimo příspěvek z nadace OKD financován: Příspěvek města Klimkovice Dary soukromých subjektů a firem z Klimkovic Výtěžky s pořádaných akcí Kč Kč Kč Rozpočet projektu Pro budoucnost číslo projektu: Název nákladové položky Celkem Požadováno z Nadace OKD 1. Osobní náklady (např. koordinace projektu, účetní atd.) DOPP na specializované práce 2. Investice Kč 3. Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby atd.) Vybavení interiéru Kč Kč Venkovní posezení Kč Kč Přírodní interaktivní prvky Kč Kč Občerstvení pro brigádníky Kč Audiovizuální technika ostatní Kč 4. Nemateriálové náklady (cestovné, poštovné, nájem atd.) Tuzemské cestovné 5. Externí služby (zpracování studií, lektorné atd.) Instalace roštové rampy Kč Kč Výroba a instalace pergoly Kč Kč Zpevnění venkovních ploch pro potřeby projektu Kč Kč Stavební práce v interiéru Kč Pokrytí WiFi signálem Kč Doprava materiálu Kč Bourací práce a odvoz na skládku Kč Sprchy a hygienická zařízení Kč Celkem Kč Kč

10 Koordinátor projektu Občanské sdružení Čisté Klimkovice Občanské sdružení Čisté Klimkovice formálně navazuje na činnosti jednotlivců, kteří dlouhodobě pracují na zlepšení stavu ovzduší ve městě Klimkovice a ostatních obcích bývalého okresu Nový Jičín. Na rozdíl od centrální části Ostravy a obcí na severovýchodě Moravskoslezského kraje, kde je dominantní vliv těžkého průmyslu, je převážná většina znečištění v naší lokalitě způsobována lokálními topeništi a nekázní jednotlivých občanů. V oblasti kvality ovzduší záleží na každém jedinci a jeho přístupu k tomuto zásadnímu problému. Postupným vývojem názorů v návaznosti na reakci občanů na naší činnost a na rozdíl od přístupu většiny ostatních státních i nestátních organizací, vidíme jako jedinou smysluplnou cestu - metodu pozitivního působení na jednotlivé občany topiče. Používáme různé formy, od psaných článků v lokálním tisku, názorné ukázky spalování odpadu, přímé adresné kampaně a další netradiční formy působení na spoluobčany. Jako nejúčinnější formu působení na provozovatele lokálních topenišť - rodiče, prarodiče i sousedy - vidíme působení přes děti. Naše sdružení se zapojuje nebo samo organizuje různé akce, projekty a podobně. Naší největší akcí byly již dva úspěšné ročníky Klimkovického Vzduchobraní, které se uskutečnily v klimkovických lázních. Nejdůležitějším projektem se stal Lesní park, umístěný taktéž v areálu lázní, který je tvořen kombinací ekologických herních prvků, informačních panelů a odpočinkových laviček, zasazených do prostředí přírodního lesa. Díky několika sponzorům i soukromým dárcům můžeme park dále rozšiřovat a uspokojit tak i potřeby handicapovaných pacientů Sanatorií. Dále se snažíme upozorňovat občany různými články ve zpravodaji, že ne vše, co dávají do kotle je správné. Zaměstnanci a spolupracovníci: Občanské sdružení Čisté Klimkovice má několik desítek členů. Schopnost realizovat podobný projekt V otázce KKC velmi úzce spolupracujeme s městem Klimkovice a Rodinným centrem Želvička. Oba tyto subjekty mají již bohaté zkušenosti s realizací mnoha komunitních akcí a tito lidé budou úzce spolupracovat na organizaci projektu. Spolupracovníky, dobrovolníky a nadšenci pak jsou v prvé řadě členové spolků a zájmových sdružení, kteří se budou podílet na realizaci projektu, dále samozřejmě obyvatelé města či lidé, které si tento komunitní projekt najde, a dobrovolně pomohou.

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Lesní park bez bariér

Lesní park bez bariér Lesní park bez bariér ať mohou do lázeňského lesa opravdu všichni! Projekt Lesního parku Klimkovice se úspěšné rozvíjí už druhým rokem. Z původní myšlenky na ekologický park se pomalu rodí jedinečná bezbariérová

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem dne: jednání Rady města Ústí nad Labem bod programu: 20. 5. 2015 věc: Záměr zřízení Městského klubu seniorů pod příspěvkovou organizací Pečovatelská služba dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc.

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Koncepce města přátelského seniorům

Koncepce města přátelského seniorům Koncepce města přátelského seniorům 2010-2014 Květen 2010 Ing. Daniela Lusková 1 OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 2 3. Souhrnná zjištění z průzkumů v seniorské populaci a prostředí města 3 4. Definice

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROJEKTOVÝ ZÁMĚR kpmokropsy/famelie KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROČ KOMUNITNÍ STATEK? NEDOVOLME ZNIČIT POSLEDNÍ KRÁSNÝ PROSTOR PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU, TAKOVÝCH JE TU DOST. VYTVOŘME KREATIVNÍ

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Prezentace projektu spolupráce 13. kolo PRV srpen 2011. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Prezentace projektu spolupráce 13. kolo PRV srpen 2011. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Prezentace projektu spolupráce 13. kolo PRV srpen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Oblastní charita Ústí nad Orlicí (nestátní nezisk. org.) Občanské

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne:

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice Místo: Boskovice Dne: 23. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Průběh prací na projektu 2. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Prezentace 1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A DOTACÍ Ing. Jaroslav Brzák Ing. Radmila Fingerová Ing. Arch. Veronika Zahrádková Realizace projektů školních zahrad možnosti financování

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně

Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně Hradec Králové, červen 2016 Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín Aby knihovna byla.. kulturní a společenské centrum obce, živá, vyhledávaná a

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení Témata pro 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

VIZE A PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE ČI OKOLÍ ŠKOLY

VIZE A PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE ČI OKOLÍ ŠKOLY VIZE A PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE ČI OKOLÍ ŠKOLY Název školy: Základní škola a mateřská škola Višňová, okr. Liberec, p. o. Adresa: Višňová 173, 464 01 Frýdlant Kraj: Liberecký Jméno účastníka semináře:

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více