Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů."

Transkript

1 NADACE OKD Prokešovo nám. 6/2020 Ostrava Vážení, Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů. Příspěvkem na vybudování Klimkovického kulturního centra podpoříte ne konkrétní skupinu občanů nebo jeden konkrétní cíl, ale právě rozvoj spolků, které jsou nositeli komunitních myšlenek a budou působit na velmi široký okruh občanů. Podstatné pro Nadaci OKD je skutečnost, že projekt chtějí realizovat občanská sdružení, jejichž činnost byla nastartována právě díku podpoře z NADACE OKD: Občanské sdružení Želvička realizovalo a ukončilo projekt Parčík, Občanské sdružení Čisté Klimkovice nastartovalo projekt Lesní park, který se rozvíjí a žije dál z jiných soukromých zdrojů. Ukázalo se, že podpora Nadace OKD může podpořit nejen jeden konkrétní projekt, ale může nastartovat další širší občanskou aktivitu. A tom přeci podpora NADACE OKD je! Děkuji předem za Vaši podporu a přeji příjemný den Ing. Jakub Unucka, člen výkonného výboru OS Čisté Klimkovice Kontakt: ,

2 KLIMKOVICKÉ KULTURNÍ CENTRUM - PROJEKT Anotace Klimkovice žijí bohatým spolkovým životem již dlouhou dobu. V posledních letech došlo k několika zásadním změnám. Byl zbourán kulturní dům, který sloužil desetiletí jako základna pro kulturní a společenské akce. Do Klimkovic se stěhují stovky rodin, které k městu nemají předchozí vztah a jejich zapojení do spolkového života je velmi obtížné. Některé tradiční a velké organizace zmenšují svůj počet členů. Spontánně a za jasným a konkrétním cílem nově vznikají občanská sdružení. Vznikají soukromé zájmové kroužky, které doplňují oficiální nabídku školských zařízení. Komunitní život je podporován vedením města jako základní forma zpětné vazby. Většina sdružení se setkává v sálech restaurací. Do komunitního života se zapojují ve svém volnu klienti místních sanatorií. Bujícímu komunitnímu životu v Klimkovicích tak chybí vnější i vnitřní prostorové zázemí. Návštěvníci města i místních Sanatorií postrádají bezbariérové prostory, ve kterých by se mohli účastnit různých programů. Na podnět klimkovických spolků byl

3 svolán počátkem roku 2011 kulatý stůl, který jasně ukázal na potřebu místa, kde se budou spolku scházet, zejména ty, kde působí děti a mládež. Vedení města proto získalo do svého majetku budovy bývalé střední školy a nabídlo ji spolkům pro jejich zázemí. Spolky proto chcejí společně vytvořit Klimkovické komunitní centrum, které bude bezbariérovým místem pro stávající i budoucí různorodé aktivity lidí všech věkových kategorií. Sami obyvatelé se budou na jeho budoucí podobě aktivně podílet ve všech fázích realizace. I proto je žádost o podporu z nadace OKD podávána prostřednictvím občanského sdružení. Město Klimkovice poskytne budovu, vyčlenilo Kč na nutné stavební úpravy, které se týkají samotné budovy. Bude plně hradit provoz a údržbu. Ostatní je na nás, občanských sdruženích a spolcích z Klimkovic. Popis výchozí situace V Klimkovicích existuje cca 20 spolků a organizací. Pro jejich činnost jsou zde značně omezené podmínky vhodných prostor - vnitřních i venkovních. Objevují se další iniciativy obyvatel a poptávka převyšuje současné možnosti města. Město získalo do svého vlastnictví budovu i s pozemkem, která vždy sloužila potřebám školství. Jde o jednu z historických dominant našeho města. Již v březnu 2011 proběhl Kulatý stůl s veřejností na téma jejího dalšího využití. Mezi přítomnými občany jednoznačně zvítězil názor na vybudování Domu pro spolky či Centra volného času pro všechny věkové kategorie. Město tento názor svých občanů akceptuje a rozhodlo se přes své velmi omezené finanční možnosti toto Komunitní centrum začít vytvářet. Naše občanské sdružení, ač vzniklo teprve nedávno, sdružuje lidi velmi aktivní. V dubnu 2011 jsme se rozhodli oslovit ostatní nové klimkovické občanské iniciativy a uspořádali jsme Stavění máje a sportovní den. Společné plánování a přípravy daly vzniknout myšlence společných prostor pro komunitní setkávání. Takové, které by si vybudovaly spolky samy. Vznikl nápad propojit naše možnosti, samozřejmě ve spolupráci s Městem Klimkovice a to naše Klimkovické komunitní centrum si společně vybudovat. Budova se zahradou se nachází v centru města s dobrou dostupností, v příjemné staré zástavbě. Nedaleko je sportovní areál města budova Sokolovny, fotbalové a házenkářské hřiště. Ve stejné vzdálenosti (cca 4 min. chůze) je městský park centrální relaxační prostor pro obyvatele města a dále náměstí historické i společenské centrum. Budova je jednopatrová, podsklepená, vnitřní prostory odpovídají svým historicky školským účelům (třídy, široké chodby, schodiště, šatny, vícekapacitní toalety apod.), vše ve funkčním stavu. Budova má novou střechu a fasádu, působí tedy zachovale a důstojně. Zahrada je v přední části odborně zpracovaná a udržovaná, zadní část je však nevyužitá volná plocha svažující se k jihu. Tento výchozí stav přímo vybízí k veřejnému využití. Zároveň se tak vyřeší akutní nedostatek krytých i venkovních veřejných prostor ve městě, které budou aktivně využívat všechny věkové kategorie. Díky barvě fasády získala přezdívku Modrá škola. Chceme, aby tento název již brzy vystřídal název Klimkovické komunitní centrum.

4 Hlavní cíl projektu: Vytvoření bazbariérového Klimkovického komunitního centra komunitní spoluprací místních spolků, organizací, města Klimkovice, místních podnikatelů i jednotlivců, s důrazem na zapojení dětí a mládeže a další rozvoj komunitního života v našem městě jako vhodného prostoru pro aktivity a zázemí stávajících místních spolků a organizací jako zázemí pro vznik dalších aktivit jako příjemného bezbariérového místa pro setkávání obyvatel a návštěvníků místních lázní, zdravých i hendicapovaných, setkávání všech věkových kategorií jako příjemného místa pro pořádání kulturních i společenských akcí a následné rozvíjení komunitní spolupráce a předávání zkušeností dále Čím více se budou sami obyvatelé na budoucí podobě našeho Klimkovického komunitního centra podílet, tím více si k němu budou vytvářet kladný vztah. Obyvatelé se budou zapojovat do projektu ve všech jeho fázích. Chceme využít získané zkušenosti Rodinného centra Želvička s komunitním plánováním. Tento pojem už tady lidé znají a vnímáme jako velmi důležité komunitní principy dále rozvíjet a pracovat na nich. Dílčí cíle: Budova Chceme prostory v budově upravit tak, aby mohly být v maximální možné míře využívány. Své místo zde najdou již fungující organizace - např. Rodinné centrum Želvička, Skauti. Zároveň chceme motivovat obyvatele k dalším aktivitám, které zde budou moci nalézt zázemí. Většina prostor bude fungovat na principu sdílení - např. ateliér, taneční sál, klubovny. Přízemí budovy bude plně bezbariérové předpokládáme využívání rodičů s kočárky, handicapovaných občanů i návštěvníků lázní, seniorů. Tito jsou mimo jiné také naší cílovou skupinou. Jsou to lidé z celé republiky, kteří si vizi komunitního života mohou odvézt daleko z našeho kraje a ve svých domovech pak pracovat na podpoře komunitních principů.

5 Zahrada Přilehlá zahrada se svou polohou přímo nabízí k využívání širokou veřejností. Zahrada se stane nepostradatelným veřejným prostorem pro hry dětí a teenagerů, pro scházení dospělých i návštěvníků města. Zároveň bude sloužit jako nejbližší zelené zázemí budovy. Veřejně přístupných ploch je v našem městě stále málo. Celek Klimkovické komunitní centrum bude pokračováním projektů pro děti i dospělé, které již v minulých letech proběhly a které podpořila Nadace OKD Parčík a Lesní park. Bude pro komunitní život stěžejní, protože se v této trojici jedná také o budovu základní zázemí. Aktivity a časový plán Časový plán: Květen obyvatelé vybírají název pro své komunitní centrum Květen, červen Kulatý stůl s veřejností Květen bude budova 3 měsíce sloužit jako náhradní bydlení pro klienty klimkovického Domova s pečovatelskou službou, který bude v té době procházet rekonstrukcí. Po tuto dobu budou naše aktivity minimální a budeme se věnovat přípravě (financování, organizaci) projektu. Cca od srpna začne probíhat vlastní realizace projektu nákup materiálu, realizace. Do některých místností v 1. patře se bude před začátkem školního roku stěhovat Střední podnikatelská škola (výuka od 09/2012 v odpoledních hodinách). Od září/října 2012 první užívání připravených vnitřních prostor a realizace zahrady. Listopad 2012 slavnostní ukončení projektu, vyúčtování.

6 Aktivity Prvními aktivitami ještě mimo tento projekt bylo Setkání u kulatého stolu na téma Budoucnost Modré školy (vžitý název pro naši budovu s modrou fasádou). Myšlenka vzniku Domu pro spolky či Centra volného času pro všechny věkové kategorie jednoznačně zvítězila mezi cca 50 občany, kteří se besedy zúčastnili. Další aktivitou je výzva občanům na výběr vhodného jména pro nově vznikající komunitní centrum a výběr aktivit, které by se na tomto místě měly odehrávat. Na základě těchto informací jsme se rozhodli adaptovat místnosti v budově a prostor zahrady tak, aby odpovídaly potřebám občanů: 1. Výběr názvu pro komunitní centrum - prostřednictvím ankety ve zpravodaji města Klimkovic, na webu města a na Setkání s veřejností u kulatého stolu 2. Kulatý stůl s veřejností - komunitní plánování s veřejností o upřesnění budoucí podoby komunitního centra za účasti zahradního architekta. Z prvního Setkání u kulatého stolu vzešly základní požadavky: Budova: vybudování bezbariérového přístupu - nájezdové rampy pro kočárky a vozíčkáře Taneční sál - sdílené zázemí pro pohybové aktivity Ateliér - sdílené zázemí pro kreativní aktivity Klubovna pro Skauty Klubovna pro Radioamatérský kroužek Prostor po RC Želvička - aktivity pro rodiny s dětmi Vytvoření klubového místa pro setkávání starších dětí a dospívajících - Klub deskových her Klubové prostory pro setkávání různých zájmových a věkových skupin Šatny pro sportovce v suterénu Zahrada: Bude sloužit jako interaktivní prostor ke hrám dětí různého věku i ke klidnějším aktivitám dospělých. Vytvoříme zázemí pro vlastní kreativitu dětí, možnost stavby vlastních konstrukcí ze dřeva a dalších přírodních materiálů, cvičení smyslů a obratnosti, společné i individuální vyžití. Jako hlavní materiál bude používáno dřevo a kámen. Posezení - jednoduchý altán a lavičky kolem ohniště. Jednotlivé zóny aktivního pohybu a klidnějšího rázu jsou odděleny velkou travnatou plochou a terénní modelací. Zahrada se změní v dobrodružnou krajinu, kde nebudou chybět tajná zákoutí a kde si každý může najít činnost dle svého gusta. Konečnou podobu určí sami obyvatelé. Majitelem nemovitosti a partnerem v tomto projektu je město Klimkovice, které zajistí technický stav budovy, bude zajišťovat potřebné opravy atd. Město zajistí správce budovy a areálu, který bude zodpovídat za bezproblémový chod plánovaných aktivit (výdej klíčů, dohled nad svěřeným majetkem, úklid, drobné opravy, údržba zahrady odpovídat za bezproblémový chod plánovaných aktivit (výdej klíčů, dohled nad svěřeným majetkem, úklid, drobné opravy, údržba zahrady atd.). 3. Příprava realizace - rozdělení jednotlivých rolí v projektu, informovanost veřejnosti 4. Vlastní realizace - komunitní spolupráce všech partnerů projektu i široké veřejnosti 5. Ukončení projektu a počátek praktického života - zahradní slavnost

7 Výstupy 1. Zapojení veřejnosti do komunitního projektu. 2. Návštěvnost - Klimkovice mají 4300 obyvatel, z toho 650 dětí do 15 let a 950 seniorů. V místních sanatoriích se za rok vystřídá cca 800 dětí a 4700 dospělých. Všichni tito lidé jsou potenciálními návštěvníky Komunitního centra. Ne všichni tito lidé umí aktivně trávit svůj volný čas, my jim nabízíme kreativitu, zábavu, radost, vzdělání a rozvoj na bázi komunitních principů. Návštěvnost a zájem o jednotlivé aktivity se může měnit, vybavení místností je variabilní tak, aby mohlo reagovat na různé potřeby návštěvníků. Počítáme s tím, že naše KKC bude sloužit nejen Klimkovicím, ale širší spádové oblasti. 3. Rozvíjení aktivit spolků a organizací, které zde najdou své zázemí. 4. Využívání zahrady obyvateli všech věkových kategorií. Zapojování nebo informování veřejnosti Klimkovická veřejnost je již necelý rok seznámena s tím, za jakým účelem město převzalo nemovitosti od bývalého vlastníka. Vedení města veřejně podporovalo aktivní komunikaci mezi obyvateli a městem zorganizovalo Setkání u kulatého stolu, kde účastníci mohli vyjádřit své názory a nápady na využití objektu. Drobnými zprávami v místním Zpravodaji vedení města informuje své obyvatele o průběhu prací, jednání a novinkách, ke kterým dochází. My chceme tímto projektem dosáhnout vybudování a fungování Klimkovického komunitního centra (KKC). To se samozřejmě neobejde bez komunitní práce. Subjekty, které projevily zájem o činnost v KKC, vědí, že je v jejich vlastním zájmu, aby pracovaly i na přípravě prostor. Činnosti, které mohou dobrovolníci zvládnout sami, ulehčí rozpočtu a zajistí trvalejší vztah zúčastněných k danému místu. Mezi tyto činnosti patří např. vymalování interiérů nebo drobnější práce na realizaci zahrady sázení stromů, keřů, výstavba pergoly, ohniště, posezení, drobné betonování či stavění kamenných zídek apod. Sociální prevence není jen nabídnuté zázemí, ale hlavně práce na něm, stejně tak jako možnost vyjádřit se a tvořit si svůj prostor. Informační kanály: Zpravodaj města Klimkovic (1500 výtisků měsíčně zdarma do klimkovických domácností a 200 výtisků měsíčně do sanatorií), regionální televize LTV (sídlo v Klimkovicích, pokrytí Opavsko, Bohumínsko, Novojičínsko, Ostravsko), letáčky, plakáty, městský rozhlas. Tiskové zprávy do informačních center, regionálních médií, internetu. Spolupracující osoby a organizace Koordinátorem projektu Klimkovické komunitní centrum je občanské sdružení Čisté Klimkovice, které však jen se svými členy samozřejmě není schopno obsáhnout celou šíři komunitní práce. Hlavním partnerem je město Klimkovice, které se ke spolupráci zavázalo Smlouvou o partnerství. Partnerství spočívá především v dobré komunikaci, v pomoci města s komunikací s veřejností, propagováním projektu, stejně jako v dohledu nad pracemi v jejich objektu. Do spolupráce jsou rovněž zapojeny subjekty, které budou nejvíce (či stabilně) užívat interiér budovy Rodinné centrum Želvička, Junák, TJ Klimkovice, RA kroužek. Dále představitelé zájmových aktivit, které se budou v objektu střídat Mažoretky, Břišní tance, Taneční škola, Výtvarný ateliér, sportovní či jiné neregistrované skupiny. Předpokládáme spolupráci ze základní a mateřskou školou. Budova KKC se zahradou je natolik významným bodem města, že činnost kolem něj jistě neujde ostatním spoluobčanům. Naším zájmem je vtáhnout do dění co nejširší veřejnost, protože jim pak bude KKC sloužit.

8 ROZŠÍŘENÉ: Potřebnost: Klimkovice jsou rozrůstajícím se městem v těsné blízkosti Ostravy. Potřeby obyvatel, návštěvníků a klientů místních sanatorií jsou stále naléhavější a velmi různorodé. Naši prioritou není jen nabídnout aktivity, ale všechny zájemce do nich i aktivně zapojit. Komunitní myšlenka je stěžejní pro obyvatele města, protože ti si takto svůj život ve městě tvoři, ale může být inspirující i pro ty lidi, kteří se s ní naším prostřednictvím setkají poprvé. Nejde jen o vybudování KKC, ale i o šíření komunitních principů dál. Změny a zlepšení: Hmatatelným výsledkem projektu bude fungující komunitní centrum. Cesta k tomuto cíle je ale cílem samotným, jde o sociální prevenci, o vytváření místa podle představ jeho tvůrců. Tím si zainteresovaní lidé či skupiny vytvářejí vztah ke svému místu, kde žijí, chrání jej, očekáváme např. i zmírnění vandalismu apod. Cílové skupiny: Budova s pozemkem bude veřejně přístupná. Programy (zaměření) budou určeny pro všechny věkové kategorie: kojenci, batolata, předškolní děti rodiny s dětmi Rodinné centrum Želvička, školní děti taneční a výtvarný kroužek, radioamatérský kroužek, dospívající mládež klub, čajovna, klubovna skautů, dospělí zázemí pro sportovce, taneční sál, ateliér, klub (besedy, prezentace), čajovna. Totéž senioři. Budova a zahrada bude bezbariérová, připravena pro návštěvu hendikepovaných, seniorů, klientů sanatorií. Rozsah cílové skupiny: Viz Výstupy (Klimkovice mají 4300 obyvatel, z toho 650 dětí do 15 let a 950 seniorů. V místních sanatoriích se za rok vystřídá cca 800 dětí a 4700 dospělých). Klimkovice jsou bývalou tzv. střediskovou obcí se spádovou oblastí od Bílovce po Ostravu. Pokračování projektu: Klimkovické komunitní centrum je samotným pokračováním již podpořených projektů (NOKD) Parčík a Lesní park svým zázemím navazuje na venkovní aktivity pro děti i dospělé. Vybudování a uvedení do chodu je slibným začátkem pro rychle se rozvíjející komunitní život v našem městě. Budova a zahrada jsou v majetku města, je zde tedy záruka, že město jako instituce bude tyto aktivity podporovat i do budoucna. Prezentace NOKD: Viz Informování veřejnosti (Informační kanály: Zpravodaj města Klimkovic (1500 výtisků měsíčně zdarma do klimkovických domácností a 200 výtisků měsíčně do sanatorií), regionální televize LTV (sídlo v Klimkovicích, pokrytí Opavsko, Bohumínsko, Novojičínsko, Ostravsko), letáčky, plakáty, městský rozhlas. Tiskové zprávy do informačních center, regionálních médií, internetu.) Ve všech těchto médiích bude NOKD prezentována jako partner projektu a verbálně či v textu bude zřetelně uvedeno logo NOKD a text upozorňující na partnerství s NOKD (dle smlouvy). Děkujeme za zajímavé tipy z Mediální kuchařky.

9 Rozpočet projektu Celkový rozpočet ve výši Kč bude mimo příspěvek z nadace OKD financován: Příspěvek města Klimkovice Dary soukromých subjektů a firem z Klimkovic Výtěžky s pořádaných akcí Kč Kč Kč Rozpočet projektu Pro budoucnost číslo projektu: Název nákladové položky Celkem Požadováno z Nadace OKD 1. Osobní náklady (např. koordinace projektu, účetní atd.) DOPP na specializované práce 2. Investice Kč 3. Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby atd.) Vybavení interiéru Kč Kč Venkovní posezení Kč Kč Přírodní interaktivní prvky Kč Kč Občerstvení pro brigádníky Kč Audiovizuální technika ostatní Kč 4. Nemateriálové náklady (cestovné, poštovné, nájem atd.) Tuzemské cestovné 5. Externí služby (zpracování studií, lektorné atd.) Instalace roštové rampy Kč Kč Výroba a instalace pergoly Kč Kč Zpevnění venkovních ploch pro potřeby projektu Kč Kč Stavební práce v interiéru Kč Pokrytí WiFi signálem Kč Doprava materiálu Kč Bourací práce a odvoz na skládku Kč Sprchy a hygienická zařízení Kč Celkem Kč Kč

10 Koordinátor projektu Občanské sdružení Čisté Klimkovice Občanské sdružení Čisté Klimkovice formálně navazuje na činnosti jednotlivců, kteří dlouhodobě pracují na zlepšení stavu ovzduší ve městě Klimkovice a ostatních obcích bývalého okresu Nový Jičín. Na rozdíl od centrální části Ostravy a obcí na severovýchodě Moravskoslezského kraje, kde je dominantní vliv těžkého průmyslu, je převážná většina znečištění v naší lokalitě způsobována lokálními topeništi a nekázní jednotlivých občanů. V oblasti kvality ovzduší záleží na každém jedinci a jeho přístupu k tomuto zásadnímu problému. Postupným vývojem názorů v návaznosti na reakci občanů na naší činnost a na rozdíl od přístupu většiny ostatních státních i nestátních organizací, vidíme jako jedinou smysluplnou cestu - metodu pozitivního působení na jednotlivé občany topiče. Používáme různé formy, od psaných článků v lokálním tisku, názorné ukázky spalování odpadu, přímé adresné kampaně a další netradiční formy působení na spoluobčany. Jako nejúčinnější formu působení na provozovatele lokálních topenišť - rodiče, prarodiče i sousedy - vidíme působení přes děti. Naše sdružení se zapojuje nebo samo organizuje různé akce, projekty a podobně. Naší největší akcí byly již dva úspěšné ročníky Klimkovického Vzduchobraní, které se uskutečnily v klimkovických lázních. Nejdůležitějším projektem se stal Lesní park, umístěný taktéž v areálu lázní, který je tvořen kombinací ekologických herních prvků, informačních panelů a odpočinkových laviček, zasazených do prostředí přírodního lesa. Díky několika sponzorům i soukromým dárcům můžeme park dále rozšiřovat a uspokojit tak i potřeby handicapovaných pacientů Sanatorií. Dále se snažíme upozorňovat občany různými články ve zpravodaji, že ne vše, co dávají do kotle je správné. Zaměstnanci a spolupracovníci: Občanské sdružení Čisté Klimkovice má několik desítek členů. Schopnost realizovat podobný projekt V otázce KKC velmi úzce spolupracujeme s městem Klimkovice a Rodinným centrem Želvička. Oba tyto subjekty mají již bohaté zkušenosti s realizací mnoha komunitních akcí a tito lidé budou úzce spolupracovat na organizaci projektu. Spolupracovníky, dobrovolníky a nadšenci pak jsou v prvé řadě členové spolků a zájmových sdružení, kteří se budou podílet na realizaci projektu, dále samozřejmě obyvatelé města či lidé, které si tento komunitní projekt najde, a dobrovolně pomohou.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

centrum bydlení pro seniory

centrum bydlení pro seniory centrum bydlení pro seniory recepce ZÁKLADNÍ INFORMACE Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili sami

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér. Výroční zpráva 2009. Kdo říká, že nemůže, tak vlastně ani nechce

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér. Výroční zpráva 2009. Kdo říká, že nemůže, tak vlastně ani nechce Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér Výroční zpráva 2009 Kdo říká, že nemůže, tak vlastně ani nechce Sídlo: Paběnice 75, 286 01 Čáslav Kancelář: Studentů 145, 284 01 Kutná Hora Telefon: 739

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Poznej svou ekostopu

Poznej svou ekostopu Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 Kód programu: 1112/E

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více