32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

2 Obsah Klimatizační zařízení Popis zařízení Příslušenství Ovládací panel Provozní pokyny Instalace Údržba Varování Řešení problémů WEEE Varování Dálkové ovládání Použití Umístění baterií Upozornění Technické parametry

3 Klimatizační zařízení Bezpečnostní pokyny Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je velmi důležitá. Tento manuál obsahuje mnoho bezpečnostních pokynů pro toto zařízení. Vždy tyto pokyny čtěte pečlivě a pozorně. VAROVÁNÍ VÝSTRAHA Tento symbol označuje možnou smrt nebo poranění. Tento symbol označuje možné zranění nebo pouze škody na majetku. VAROVÁNÍ Toto zařízení mohou používat osoby starší 8 let. Jakékoli osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí musí být pod dohledem nebo jim musí být poskytnuty instrukce týkající se používání tohoto přístroje bezpečným a správným způsobem. Děti si nesmí hrát s tímto zařízením. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. Elektrické připojení musí být v souladu s platnými předpisy. Jistič musí být nainstalován, aby zabránil možnému zasažení elektrickým proudem. Neinstalujte klimatizaci v místnosti s hořlavými plyny nebo kapalinami. Může způsobit požár. V případě poruchy elektrického kabelu, musí být provedena výměna výrobcem nebo servisním technikem popřípadě kvalifikovanou osobou. Technické informace o pojistce jsou AC250V T3.15AL. Napětí by mělo být v rozsahu 220 ~ 240V. Zařízení by mělo být instalováno v souladu s platnými předpisy. Zásuvka by měla být po instalaci snadno přístupná. Pokud je pojistka na zařízení PCB rozbitá, vyměňte ji za typ F3.15A/250V. Nestrkejte prsty nebo jiné předměty do vzduchových vstupů nebo výstupů. Ventilátor se otáčí vysokou rychlostí a může způsobit poranění. Nedotýkejte se pohyblivých vzduchových výdechů. To může způsobit skřípnutí prstů a poruchu hnacích částí lopatek. Nepokoušejte se klimatizaci opravovat samostatně. Všechny opravy musí být prováděny kvalifikovanou a odborně způsobilou osobou.

4 Nenechávejte zařízení pracovat během bouřky. Jako prevenci odpojte zařízení od hlavního zdroje napájení, aby nedošlo k jeho poškození. Nepoužívejte kapaliny nebo čističe, které mohou způsobit korozi k čištění zařízení, neoplachujte vodou nebo nestříkejte vodu do zařízení, jinak může dojít k poškození plastových částí a může způsobit úraz elektrickým proudem. Neinstalujte jednotku do prádelny. VÝSTRAHA Nepouštějte studený vzduch na tělo dlouhou dobu. Čistěte klimatizaci hladkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čističe, dezinfekce, hořlavé spreje, které by mohli způsobit poškození klimatizace. Nestříkejte vodu přímo na klimatizaci. Klimatizace by měla být puštěna v místnosti se zavřenými okny a dveřmi. V opačném případě se sníží schopnost klimatizace udržet požadovanou teplotu a vlhkost. Pokud je znečištěn vzduchový filtr, snižuje se kapacita chlazení nebo topení. Pravidelně čistěte vzduchový filtr.

5 Popis zařízení PŘEDNÍ POHLED Ovládací panel Výfuk vzduchu Okno pro příjem signálu Držadlo Přední panel Výfuk vzduchu Dálkové ovládání ZADNÍ POHLED Horní vzduchový filtr (za mřížkou) Držadlo Horní přívod vzduchu Odkapní výstup Výfuk vzduchu Odkapní výstup (pouze pro model tepelného čerpadla) Napájecí kabel Spodní vzduchový filtr (za mřížkou) Spodní přívod vzduchu Výpust kondenzátu Kolečka Poznámka: * Popis v tomto návodu se může mírně lišit v propagaci se skutečným zařízením. Zkontrolujte si spotřebič, který jste zakoupili. Rozsah pracovní teploty je C v režimu chlazení; 5-27 C v režimu topení.

6 Příslušenství Příslušenství Název příslušenství Množství Výfukové hadice adaptér A a adaptér B (plochý náustek nebo kulatý náustek: v závislosti na modelu) Okenní posuvná sada a šroub 1 sada Výfukový adaptér A (#) 1 ks Výfukový adaptér B (#) 1 ks Šroub a matka 1 ks Odkapní hadice (#) 1 ks Dálkové ovládání a baterie 1 ks Poznámka: Volitelné části (#), některé modely jsou bez uvedených částí. Poznámka: * Prosím, zvolte tlačítka na dálkovém ovládání podle souvisejících funkcí na displeji, přídavná tlačítka mohou být nefunkční.

7 Ovládací panel Ventilátor HIGH sensor vysoké rychlosti MID sensor střední rychlosti LOW sensor nízké rychlosti Režim COOL sensor chlazení HEAT sensor topení (typ jednotky chladný vzduch bez tohoto displeje) DRY sensor odvlhčovače FAN sensor ventilátoru Další funkce TIMER sensor časového spínače SLEEP sensor spánku SWING sensor pohybu lopatek Poznámka: Tento popis je pro všechny tlačítka na displeji. Základní modely nemusí být vybaveny všemi funkcemi a režimy. Funkční tlačítka 1 tlačítko. Stiskněte toto tlačítko k zapnutí nebo vypnutí klimatizace. 2 nebo tlačítko. Stiskněte tlačítko nebo k snížení nebo zvýšení nastavené teploty. 3 tlačítko. Při každém stisknutí tohoto tlačítka přepnete režim klimatizace podle nastaveného pořadí COOL, HEAT, DRY a FAN. 4 tlačítko. Toto tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátor podle nastaveného pořadí LOW, MID a HIGH, pak zpět k LOW. Poznámka: 1. Funkce Timer, Sleep, Swing, režim AUTO a AUTO rychlost ventilátoru lze zvolit na dálkovém ovládači ne na ovládacím panelu. 2. Ostatní funkce jsou shodné s funkcemi na dálkovém ovládači.

8 Provozní pokyny VAROVÁNÍ Nedodržením níže uvedených upozornění může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poranění osob. 1. Kabel musí být zasunut do zástrčky, která je správně zapojena a uzemněna. 2. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před zapnutím klimatizace 1. Vyberte vhodné umístění blízko elektrické zásuvky. 2. Připevněte flexibilní hadici výfuku a nastavte posuvnou sadu do okna. 3. Zapojte kabel do zásuvky. 4. Zapněte klimatizaci. Režim topení (Chlazení pouze u modelů, které nemají funkci topení) 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor HEAT. 2. Stiskněte tlačítko + nebo - k nastavení požadované teploty. 3. Stiskněte tlačítko FAN k nastavení rychlosti ventilátoru. 4. Stiskněte tlačítko ON/OFF ke spuštění klimatizace a po dalším stisknutí tlačítka vypnete klimatizaci. Režim chlazení 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor COOL. 2. Stiskněte tlačítko + nebo - k nastavení požadované teploty. 3. Stiskněte tlačítko FAN k nastavení rychlosti ventilátoru. 4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění klimatizace a pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Režim odvlhčování 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor DRY. 2. V tomto režimu se spustí ventilátor na stálou rychlost. 3. Pro efektivní odvlhčování zavřete okna a dveře místnosti. 4. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění klimatizace a pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Režim cirkulace 1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nerozsvítí sensor FAN. 2. Stiskněte tlačítko FAN a nastavte rychlost ventilátoru. 3. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění klimatizace a pro vypnutí znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Funkce časového spínače 1. Stiskněte tlačítko TIMER. 2. Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení času časového spínače. Poznámka: Timer off je efektivní pouze, když je klimatizace zapnutá. Timer on je efektivní pouze, když je klimatizace vypnutá. Odstranění kondenzátu Když je nádoba naplněna kondenzátem, na displeji se zobrazí P1. 1. Odstraňte krytku výpustě a vyjměte ji směrem nahoru. 2. Položte nádobu pod odkapní hadičku, odstraňte zátku odkapní hadičky a vypusťte kondenzát. 3. Po vypuštění vody, vraťte zátku zpět na odkapní výstup a zakryjte krytkou. DŮLEŽITÉ Tato voda není pitná.

9 Instalace Výběr nejlepšího umístění 1. Instalace mobilní klimatizace v bytě a umístění v prostoru, kde nedojde k poškození výfuků vzduchu. 2. Umístěte klimatizaci minimálně 50 cm od stěny nebo od ostatních překážek. 3. Sklon nesmí být větší než 10 stupňů vodorovně, připevněte zařízení upevňovací sadou. Poznámka: 1. Klimatizace nesmí být použita v prádelně. 2. Zásuvka musí být přístupná po umístění klimatizace. Instalace okenní sady Vaše okenní sada je navržena, aby se vešla do většiny standardních rozměrů oken. Nicméně je pro Vás nezbytné zlepšit a upravit některé aspekty postupu instalace pro určité typy oken. Viz obrázky A a B pro minimální a maximální otvory oken. Poznámka: Šroub a matka se používají k upevnění fixační desky okna.

10 Údržba Vaše nová klimatizace je navržena tak, aby poskytovala spolehlivý servis na několik let. Tato část říká, jak se máte správně o klimatizaci starat a jak ji čistit. Doporučujeme kontaktovat odborně způsobilou osobu na roční údržbu. Nezapomeňte na vaše nutné náklady spojené se zavoláním servisu. Čištění vzduchového filtru Je-li vzduchový filtr pokrytý prachem, sníží se jeho chladicí schopnosti. Čistěte vzduchový filtr jednou za dva týdny v závislosti na použití. 1) Vypněte napájení 2) Vytáhněte kryt filtru a vyjměte filtr z krytu 3) Vysajte povrch filtru, a pak v případě potřeby vyperte vzduchový filtr v teplé mýdlové vodě. Nedávejte vzduchový filtr do myčky na nádobí a nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky. Před výměnou se přesvědčte, že je filtr zcela suchý před jeho výměnou. 4) Umístěte vzduchový filtr do krytu filtru pomocí upevňovacích háčků na vnitřní povrch víka. Nasaďte kryt filtru zpět na své místo. Připevnění odtoku 1a) Připojte výstupní hadici výfuku zašroubováním do hadicového adaptéru. Připněte hadici a adaptér na výstupu vzduchu z jednotky. 2b) Připojte příslušný adaptér na opačném konci hadice výstupu vzduchu. 3c) Nasaďte adaptér podsestavu do nedalekého okna. Poznámky: 1) Délka potrubí může minimálně 450mm a maximálně 1800mm. Je lepší, aby délka kanálu byla co nejmenší. 2) Odpadní vzduch musí být vždy odvětrán ven. 3) Nadměrné protahování nebo ohnutí potrubí bude mít vliv na účinnost chlazení.

11 Čištění jednotky 1) Pro účely bezpečnosti vypněte klimatizaci napájení. 2) Otřete přístroj suchým hadříkem. 3) Pokud je přístroj velmi špinavý, otřete vlhkým hadříkem. Poznámka: Pokud jednotka zůstává nevyužita na delší dobu, vyjměte kondenzát vody a zátku odtoku. Varování 1) Nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo nebo jiné chemikálie, nebo jakékoliv kapalné insekticidy, protože tyto látky mohou způsobit odlupování barvy, popraskání nebo deformaci plastových dílů. 2) Nepokoušejte se nikdy čistit jednotku tekoucí vodou přímo přes některou z povrchových ploch, způsobí to problém elektrických komponentů a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 3) K vyčištění vzduchového filtru nikdy nepoužívejte horkou vodu nad 40 C (104 F). Řešení problémů Pokud váš přístroj nepracuje správně, zkuste před zavoláním servisu následující. Příčina Klimatizace nefunguje Hlavní vypínač je vypnutý Výpadku napájení Spálená pojistka Nedosahuje nastavení času pro spuštění Řešení Klimatizace nefunguje Zapněte napájení Počkejte na obnovení napájení. Zkontrolujte jistič, vyměňte pojistky. Případně kontaktujte elektrikáře. Počkejte nebo odstraňte původní nastavení Jednotka se nespustí při stisknutí tlačítka ON / OFF Je to do tří minut po vypnutí. Vyčkejte 3 minuty. Pokojová teplota je nižší než nastavení. Obnovte teplotu. Vzduch fouká, ale chladící efekt je špatný Chybně nastavená teplota. Vzduchový filtr je blokován prachem. Přívod vzduchu nebo vyfukování stroje je blokován. Klimatizace je na ve velmi horké místnosti. Chladicí kapacita je nedostatečná. Dveře nebo okna jsou otevřená. Hluk nebo vibrace Jednotka není umístěná na rovném povrchu. Obnovte nastavení teploty. Nastavená teplota by měla být nižší než je teplota okolí. Vyčistěte vzduchový filtr. Odstraňte překážku. Nechte dodatečnou dobu pro odstranění uloženého tepla ze stěn, stropu, podlahy a nábytku. Znovu potvrďte požadovanou chladicí kapacitu u svého prodejce. Zavřete dveře a okna. Umístěte jednotku na rovný povrch.

12 WEEE Varování Význam přeškrtnuté popelnice: Nevhazujte elektrospotřebiče do netříděného komunálního odpadu, použít samostatné sběrné dvory. Obraťte se na místní úřady ohledně informace týkající se systémů dostupných sběrů. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, poškozují tak vaše zdraví a pohodu. Při výměně starých spotřebičů za nové, prodejce je ze zákona povinen vzít zpět zdarma svůj starý spotřebič zdarma. Výrobce kompresoru nebo obchodní značka Chladivo Název oleje Highly R410A 68HES-H nebo ekvivalentní Meizhi R410A ESTER OIL Vg74 Rechi R410A NMOC Ze-Gles RB68EP nebo ekvivalentní

13 Dálkové ovládání Modely AX3000/1 COOL ONLY AX3005/1 COOL & HEAT AX3001/1 COOL ONLY AX3006/1 COOL & HEAT Přečtěte si pečlivě tyto pokyny tak, abyste jej mohli používat klimatizaci správně a bezpečně. zobrazení aktuálního režimu zobrazení rychlosti teplota, zobrazení času atd. houpání funkce Poznámka: Obrázek ovladače je obecný pro různé modely, které se mohou lišit.

14 Tlačítko ON / OFF Spuštění nebo zastavení klimatizaci stiskem tohoto tlačítka. Tlačítko SPEED Vyberte rychlost ventilátoru: Low nízký, Mid střední, High vysoká, Auto Tlačítko SWING Vertikální směr větru lopatky se může otáčet automaticky, pokud jste na požadovaném vodorovném směru, stiskněte tlačítko znovu a lopatky se zastaví na aktuální pozici. Tlačítko TURBO Jen za stavu režimu vytápění nebo chlazení stiskněte toto tlačítko, rychlost ventilátoru je nastavena na "vysokou" automaticky, na displeji se zobrazí "TURBO", funkce "TURBO" se používá k rychlému dosažení nejvyšší chladicí nebo topné teploty. Tlačítko TIMER Nastavení času zapnutí a) Pokud je ovladač ve vypnutém stavu, zmáčkněte tlačítko TIMER, poté LCD displej zobrazí TIMER ON a čas časovače, rozsah nastavení je 0,5h až 24h. b) Stisknutím tlačítka nebo upravíte nastavení času časovače, každým stisknutím tlačítka se hodnota změní o 0,5h až 10h, po změně o 10h bude krok nastavení 1h. Takto zvolte na vámi požadovanou hodnotu. c) Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení časovače. d) Můžete nastavit další funkci, aby jste zajistili vhodné nastavení klimatizace po zapnout (včetně režimu, teploty, houpání, rychlost ventilátoru a atd.) na LCD displeji jsou zobrazeny všechny vaše nastavení, které budou nastaveny, když časovač dosáhne nastaveného času, klimatizace bude fungovat podle nastavení automaticky. Nastavení času vypnutí a) Pokud je ovladač ve stavu ON STATE, stiskněte tlačítko TIMER, LCD displej zobrazí TIMER OFF a čas časovače. b) Stisknutím tlačítka nebo upravíte nastavení času časovače, každým stisknutím tlačítka se hodnota změní o 0,5h až 10h, po změně o 10h bude krok nastavení 1h. Takto zvolte na vámi požadovanou hodnotu. c) Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro nastavení časovače. Tlačítko DISPLAY Zapnutí / Vypnutí displeje Tlačítka a Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte požadovanou teplotu v rozmezí 16 C 32 C Tlačítko MODE Umožňuje zvolit různé provozní režimy po každém stisknutí tlačítka, bude provozní režim změněn. Aktuální režim je zobrazen na displeji. AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN ->AUTO Pozn.: Chlazení pouze u jednotek, které nemají funkci topení. Tlačítko SLEEP 1) Stisknutím tlačítka SLEEP se rozsvítí indikátor. 2) Po nastavení spacího módu se změny chladících teplot budou provádět automaticky pokaždé po 1 hodině a vzrostou o 1 C 3) Po nastavení spacího módu se změny teplot budou provádět automaticky pokaždé po 1 hodině a poklesnou o 2 C 4) Klimatizace bude běžet v spacím módu po dobu 7 hodin a poté se automaticky zastaví. Poznámka : Pokud stiskněte tlačítko ON / OFF v režimu spánku, zrušte tím režim spánku.

15 Tlačítko SWING <-> Horizontální směr větru lopatky se může otáčet automaticky, pokud jste na požadovaném vodorovném směru, stiskněte tlačítko znovu a lopatky se zastaví na aktuální pozici. Tlačítko HEALTH Zapnutí nebo vypnutí funkce "zdraví". Použití Automatický režim provozu 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolíte režim automatické operace. 3) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolíte rychlost ventilátoru. 4) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci. Režim chlazení / topení 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolte režim chlazení / topení. 3) Stisknutím tlačítka nebo nastavte teplotu, která může být nastavena v rozmezí C 4) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolíte rychlost ventilátoru. 5) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci. Režim provozu ventilátoru 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolíte FAN 3) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolte požadovanou rychlost ventilátoru. 4) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci. Režim odvlhčení 1) Stisknutím tlačítka ON / OFF, uvedete klimatizaci do chodu. 2) Stisknutím tlačítka MODE, zvolte režim odvlhčení 3) Stisknutím tlačítka nebo nastavte teplotu, která může být nastavena v rozmezí C 4) Stisknutím tlačítka SPEED, zvolíte rychlost ventilátoru (LOW, MID, HIGH, AUTO). 5) Stisknutím tlačítka ON/OFF, zastavíte klimatizaci.

16 Umístění baterií 1) Posunutím otevřete kryt ve směru, jak je naznačeno šipkou na sluchátku. 2) Vložte dvě zbrusu nové baterie a umístěte baterie do správných elektrických pólů (+ a -) 3) Nasaďte kryt. Upozornění 1) Namiřte dálkový ovladač na přijímač na klimatizaci. 2) Ovladač může být používán na maximální vzdálenost 8m od jednotky. 3) Mezi ovladačem a jednotkou se nesmějí nacházet žádné překážky. 4) Neupouštějte a neházejte ovladačem. 5) Nepokládejte dálkový ovladač na přímém slunci nebo v blízkosti jiných zdrojů tepla. 6) Použijte dvě baterie. 7) Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud přístroj není používán po dlouhou dobu. 8) Pokud přístroj nereaguje na dálkové ovládání, vyměňte baterie. 9) Použité baterie by měly být správně zlikvidovány.

17 Technické parametry Mobilní klimatizační jednotka 07/04/2015 Chladicí výkon 12,000 Btu/h 3.55Kw Topný výkon 9,700 Btu/h 2.85Kw (pouze verze s tepelným čerpadlem) Chladivo R410a Napájení 230v 50Hz AC NE 60Hz Rozsah teplot c Rozměry 795 x 480 x 400 mm Kabel tbc Flexibilní odsávací hadice 135mm i.d. 147mm o.d. 1.8 m Čistá hmotnost pouze 34 Kg chlazení Čistá Hmotnost Vytápění / 34 Kg chlazení dba 65 modely Chlazení / topení model Pouze chlazení Auto Odvlhčování Ventilátor Digitální displej (barevný) Dálkový ovladač Režim spánku Eco mód Časovač Úprava proudění vzduchu Auto restart Nastavitelný kit okno / zeď EER 2.63 COP 3.01 Provozní proud (Chlazení) 6.0A Provozní proud (Topení) 5.0A Příkon (Chlazení) 1350W Příkon (Topení) 1120W Použitelný prostor m2 Výhody jednotky: Vytápění / chlazení nebo pouze modely chlazení Rychlé chlazení / topení Chlazení, Topení*, Auto, Ventilátor, odvlhčovací režim Velký barevný digitální displej Režim spánku, Eco, Časovač, Auto restart Úprava proudění vzduchu Dálkový ovladač Hadice s oknem a nástěnný kit Modely: AX3000/1 COOL ONLY AX3005/1 COOL & HEAT AX3001/1 COOL ONLY AX3006/1 COOL & HEAT * V závislosti na modelu EU EU

18 Mobilní klimatizační jednotka Obrázky jednotky

19 Mobilní klimatizační jednotka Obrázky jednotky

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE CZ SAC MT12 Tento návod uvádí správný postup při obsluze klimatizace. Před instalací a uvedením klimatizace do provozu si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ KFR 5GW/X, KFR 6GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PŘEDMLUVA Klimatizační jednotky jsou drahá zařízení. Aby byla tato zařízení nepoškozena, je nutno k jeho instalaci

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Specifikace...3 2. Výkonnostní křivky...5 3. Rozměry...6 4. Instalace...6

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelský manuál APD-09 AL

Uživatelský manuál APD-09 AL Mobilní klimatizační jednotka DAITSU Uživatelský manuál APD-09 AL Likvidace elektroodpadu - pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Návod k obsluze Klimatizační jednotka Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Venkovní jednotka CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA Děkujeme vám za zakoupení klima zace

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo ELITE Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

CASSETTE ON/OFF SERIES

CASSETTE ON/OFF SERIES NÁVOD K OBSLUZE CASSETTE ON/OFF SERIES ASC-60AN P eklad p vodního návodu k obsluze VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA Obr. 1 Lamela pro směrování vzduchu (na výfuku) Vodní čerpadlo (odčerpává zkondenzovanou

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

ADD 10. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 10. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 10 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Vážený zákazníku,

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE CZ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU OVLÁDANÁ TEPLOTA POPIS PŘÍSTROJE DISPLEJ VNITŘNÍHO PŘÍSTROJE MANUÁLNÍ PROVOZ OPTIMÁLNÍ PROVOZ NASTAVENÍ SMĚRU PROUDU VZDUCHU INSTALACE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Technická specifikace AIROASIS

Technická specifikace AIROASIS Technická specifikace AIROASIS Revision DD 280113-CZ AIROASIS D125 Str. 2 AIROASIS D165 Str. 4 POZNÁMKY Str. 6 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní pravidla MOBILNÍ KLIMATIZACE DAITSU APD 9AM, APD 12AM NÁ VOD K OBSLUZE 1 Bezpečnostní pravidla 1. Nezapojujte jednotku do poš kozené zásuvky. 2. Nepoužívejte v následujících místech: - v blízkosti otevřeného ohně

Více