VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11"

Transkript

1 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

2 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

3 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel V roce 2011 jsme byli opět nuceni bojovat o dotace (bylo nám přiděleno pouhých 12% požadované dotace) a znovu (jako v roce 2009) jsme balancovali na hraně přežití a zániku. Přesto jsme úspěšně dokončili evropský projekt Most do budoucnosti a v září započali práce na novém projektu Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce. V polovině roku naši finanční situaci vyřešilo dodatečné přidělení dotace z MPSV a následné získání Individuálního projektu realizovaného Jihočeským krajem. Na základě přání strakonických klientů jsme se v tomto roce pustili do budování Sociálně terapeutické dílny a i přes nepřízeň dotací a poruchy vodovodního řádu (s následným vytopením) byla činnost dílny ve Strakonicích zahájena. Děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům za obětavost, pracovní úsilí a dobrý kolektiv. Děkuji všem klientům za projevenou důvěru a spolupráci. Děkuji všem, kteří nás finančně podporují. Ing. Miluše Balková Předsedkyně sdružení FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

4 OBSAH Úvodní slovo... 3 Poslání Fokus Písek, o. s Cílová skupina... 5 Obecné cíle... 5 Cíle pro rok Sociální rehabilitace ambulantní forma... 6 Sociální rehabilitace terénní forma... 8 Kazuistika... 9 Sociálně terapeutická dílna Projekty Evropské Unie Fokus a veřejnost Významné události v roce Lidé v organizaci Organizační struktura Fokus Písek, o. s Statistika Zpráva o hospodaření v roce Poděkování FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

5 POSLÁNÍ FOKUS PÍSEK, O. S. Posláním občanského sdružení Fokus Písek je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života. CÍLOVÁ SKUPINA primární skupina lidé s duševním onemocněním z okruhu psychóz s postpsychotickým defektem osobnosti, se schizoafektivní poruchou, s hraniční poruchou osobnosti, s poruchami nálady a neurotickými poruchami věková hranice uživatelů je od 18 do 80 let sekundární skupina rodinní příslušníci + osoby žijící ve společné domácnosti s člověkem s duševním onemocněním osoby, které přicházejí do kontaktu s člověkem s duševním onemocněním Uživatel nesmí být zcela zbaven způsobilosti k právním úkonům. OBECNÉ CÍLE poskytování kvalitních služeb kvalifikovaní zaměstnanci pro profesionální práci s klientem udržení služeb informovanost a vzdělávání veřejnosti destigmatizace spokojený uživatel při odchodu spolupráce s rodinnými příslušníky snížení počtu hospitalizovaných, zabránění relapsu poskytnutí zázemí pomoc a podpora při samostatnosti a soběstačnosti dobré vztahy s partnery (městský úřad, atd.) kontakt klientů se společenským okolím aktivizace klientů CÍLE PRO ROK 2011 udržení kvality a zvyšování kvality revize standardů kvality profesní rozvoj zaměstnanců (noví zaměstnanci získají vzdělání v oblasti psychiatrického minima, stávající zaměstnanci se budou vzdělávat v dalších oblastech sociální práce) tvorba strategického plánu organizace FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

6 SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ FORMA Ambulantní centrum nabízí smysluplné využití volného času, umožňuje vzájemné setkávání lidí a jejich zkušeností s podobnými životními situacemi. Cílem je pomoc při překonávání problémů v životě, pomoc při adaptování se na novou životní situaci a začlenění se zpět do společnosti. Ambulantní centrum funguje v písecké i strakonické pobočce. Program ambulantního centra je sestaven podle momentálních potřeb klientů. Zároveň je důležitá snaha o dodržování určité pravidelnosti v programu. S každým klientem je sestaven individuální plán, v němž si klient vytyčuje cíle. Tomuto individuálnímu plánu je podřízena příprava programu ambulantního centra. Kapacita ambulantního centra je 12 klientů na 1 akci. Aktivity v ambulantním centru: Poslání sociální rehabilitace Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytovat bezpečný prostor, ve kterém se naučí nemít obavy říct si o pomoc v běžném životě. Cíle pro sociální rehabilitaci spolupráce s jinými službami, návaznost pomoc a podpora v soběstačnosti a samostatnosti kontakt se společenským okolím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti spokojený klient při odchodu snížení hospitalizace zabránění relapsu vytvoření bezpečného zázemí posilování samostatnosti klienta a podpora při zvládání běžných životních situací v jeho přirozeném prostředí Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti PC kurzy, přednášky, sportovní činnosti, terapie psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, atd. Zprostředkování kontaktu se společenským okolím vycházky, výlety, kulturní akce, atd. Nácvik dovedností vaření, úklid, praní, hospodaření s penězi Pomoc při uplatňování práv a zájmů základní sociálně právní poradenství na vycházce U Obory na Americe 6 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

7 Ambulantní centrum v Písku v roce 2011 Během roku jsme, kromě pravidelného každodenního programu, uspořádali výstavu prací jednotlivých klientů, která proběhla v rámci celorepublikové akce Týdnů duševního zdraví, a to v čajovně U Zeleného stromu. Dále jsme např. absolvovali exkurzi v českobudějovickém Budvaru, která měla veliký ohlas u klientů. Také jsme navštívili ranč IXION, kde byla možnost prohlédnout si stáje, seznámit se s koňmi a další. Ambulantní centrum ve Strakonicích v roce 2011 Během roku 2011 jsme zahájili několik výstav prací jednotlivých klientů. Určitě stojí za zmínku výstava Naše duše promlouvají, která se uskutečnila v prostorách Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. V loňském roce jsme uspořádali několik výletů, např. do Blatné na zámek, na Hlubokou do ZOO, v dubnu jsme se zúčastnili koncertu v Praze Chceme žít s Vámi V rámci projektu Ministerstva kultury Hudbou k duševnímu zdraví strakoničtí klienti založili vlastní kapelu. Celý rok pilně a poctivě trénovali. A na podzim uskutečnili svůj první koncert pro veřejnost. Od té doby proběhlo již několik koncertů v domovinkách a nemocnici, kde kapela sklízí velký úspěch jak u zaměstnanců, tak i u uživatelů jednotlivých domovů pro seniory. Nesmíme opomenout i sportovní činnost, která je také v naší organizaci velmi rozšířená. Na jaře r jsme uspořádali bowlingový turnaj pro Fokusy v Jihočeském kraji. Dále jsme ve spolupráci s několika osobami zajistili pravidelné cvičení jógy a zumby. oslava velikonoc FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

8 SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ FORMA Terénní sociální rehabilitace nabízí tyto služby: Nácvik dovedností návštěvy v domácnostech a pomoc s nácvikem jednotlivých domácích dovedností (vaření, úklid, hospodaření s penězi, telefonování, doprava) Pomoc při uplatňování práv a zájmů doprovody při jednání na úřadech, k lékaři, poradenství v oblasti sociální problematiky Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti např. sportovní aktivity Zprostředkování kontaktu se společenským okolím např. kulturní akce, atd. Podporované (tréninkové) bydlení V roce 2011 měl Fokus Písek v držení čtyři byty pro klienty občanského sdružení. Byty má v nájmu od Domovní a bytové správy města Písek a následně je pronajímá jednotlivým klientům. Účelem podporovaného bydlení je schopnost klienta osamostatnit se a schopnost samostatně pečovat o sebe i o svěřený byt. Dalším důležitým prvkem je možnost začlenit se do společnosti a následně přejít do pronájmu či soukromého bytu. V roce 2011 byla upravena Pravidla pro podporované bydlení. Nyní je bydlení časově omezeno lhůta je 1 rok s možností prodloužení až o další 2 roky. Spolupráce s psychiatrickými léčebnami a ambulantními psychiatry Terénní sociální rehabilitace v roce 2011 Během roku 2011 došlo k navázání intenzivní spolupráce s několika klienty. Dále byla navázána užší spolupráce s psychiatrickou léčebnou U Honzíčka, kam také docházela terénní sociální pracovnice za klienty, kteří zde byli hospitalizováni. Nedílnou součástí této formy sociální rehabilitace je také doprovázení klientů do jiných měst za odbornou lékařskou péčí. hipoterapie 8 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

9 KAZUISTIKA Paní Kateřina se k organizaci Fokus Písek, o. s. dostala na doporučení svého kamaráda, který využíval její služby již delší dobu. Kateřina pocházela z jiného města, které nenabízelo žádné podobné služby, proto byla příjemně překvapená, že něco takového vůbec existuje. Chtěla začít žít nový život na jiném místě a to pro ni nebylo ani trochu jednoduché. V těchto nesnadných začátcích jí byl Fokus nápomocen, pomáhal jí hledat nového psychiatra, doprovázel na všechny úřady a podporoval při ostatních běžných činnostech. Paní Kateřina začala navštěvovat aktivity ambulantního centra, kde se seznámila s novými lidmi a našla mezi nimi přátele. I přes to, že je paní Kateřina duševně nemocná, vždy se snažila o to, aby měla práci. V Písku se pokoušela najít delší dobu pracovní příležitost, ale to se jí bohužel nepodařilo, proto se dostala do finanční tísně. Peníze jí nestačily ani na nájem, musela se z bytu odstěhovat. Věřila v nový a lepší začátek, bohužel nic nebylo tak růžové, jak si zpočátku plánovala. Její sen o bezstarostném žití v novém městě se rázem rozplynul. Za pomoci Fokusu našla nové a levnější bydlení, které byla schopna sama finančně zvládnout a brigádu, která jen dočasně vyřešila její finanční krizi. Stálé zaměstnání se Kateřině najít nepodařilo, její zdravotní stav se zhoršoval. Kvůli prohloubení psychických problémů začala navštěvovat psychoterapii a s pomocí sociálních pracovnic stále hledala práci. Bylo to pro ni náročné období, cítila se sama, ztrácela sebevědomí a přestávala věřit tomu, že se jí někdy začne dařit. I přesto všechno se Kateřina nevzdávala. V poslední chvíli se jí pracovní příležitost přeci jen naskytla a dokonce si mohla vybrat ze dvou nabídek. Dnes je paní Kateřina ráda, že celou tuto situaci dokázala zvládnout. Jelikož byla v novém městě sama a nikoho tu moc neznala, byl jí Fokus - Písek, o. s. velkou oporou. Služby občanského sdružení Fokus - Písek teď paní Kateřina využívá jen výjimečně. FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:32

10 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA Hlavním posláním sociálně terapeutické dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické a sociální schopnosti. Pravidelným režimem a pracovní činností přispívá sociálně terapeutická dílna ke stabilizaci zdravotního stavu klienta. Hlavními činiteli je udržení pracovního tempa, zodpovědnost za práci a zvládnutí pravidelné docházky. Sociálně terapeutická dílna posiluje a podporuje zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jejím cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim. Sociálně terapeutická dílna Klubko Sociálně terapeutická dílna Klubko byla zřízena 13. srpna 2010 ve Fokusu v Písku za přispění Nadačního fondu GSK pod původním názvem Madlenka. Během roku 2011 jsme název změnili na Klubko. Jedním z důvodů této změny byla souvislost názvu dílny s její specifikací šicí a pletací dílna. V loňském roce se klienti STD Klubko zabývali různými činnostmi. Nejčastěji vyráběli šperky z korálků, učili se různé techniky - ketlování, háčkování, korálkování, vyrábění šperků z fimo hmoty aj. Další velmi rozšířenou činností bylo malování na látky, ze kterých se následně šily tašky. Další významnější událostí STD Klubko, kterou je třeba zmínit, bylo zakoupení tkalcovského stavu. Kapacita sociálně terapeutické dílny Klubko je 5 klientů v daný okamžik. sociálně terapeutická dílna KLUBKO Sociálně terapeutická dílna Kopretina Sociálně terapeutická dílna Kopretina vznikla na podzim roku 2011 ve Strakonicích za finančního přispění Nadace OKD (registrace 1. listopadu 2011). Vzhledem k tomu, že na podzim došlo k vytopení prostorů připravených pro STD Kopretina, byli jsme nuceni zajistit náhradní ve stejné budově. Slavnostní otevření proběhlo 6. prosince 2011 za účasti zástupců města Strakonice, místních novinářů a samozřejmě klientů Fokusu Písek a Strakonice. V STD Kopretina se mohou klienti naučit různé rukodělné techniky, např. výrobu svíček a mýdel, pletení košíčků z pedigu a papíru, decoupage, malbu na sklo, výrobu šperků (z korálků, ovčího rouna, látek a fimo hmoty), filcování, atd. Hlavním zaměřením STD je hrnčířství a keramika. sociálně terapeutická dílna KOPRETINA 10 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:33

11 PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE Most do budoucnosti Projekt Most do budoucnosti byl zahájen 1. února 2010 a ukončen byl 31. října 2011, trval celkem 21 měsíců. Hlavním cílem tohoto projektu bylo motivovat a podpořit v integraci na trh práce osoby s duševním onemocněním a účinně tak zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Druhotným cílem bylo odstranění překážek znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce pomocí vytvářením podpořených nových pracovních míst. Projekt zahrnuje přípravu na pracovní uplatnění, rekvalifikace a následné zaměstnání. Do projektu se souběžně zapojili klienti organizací Fokus Písek (a jeho pobočka ve Strakonicích), Fokus Tábor a Fokus České Budějovice (a jeho pobočka v Českém Krumlově). Zájemci prošli postupně různými aktivitami, jejichž cílem je příprava na zaměstnání a následné pracovní uplatnění. Výsledky projektu: Původní plán Skutečný výsledek Klienti, kteří vstoupí do jakýchkoli aktivit Účastníci, kteří projdou vzdělávacími aktivitami Úspěšní absolventi počítačového kurzu 8 16 Úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů 7 14 Podpořená pracovní místa 6 14 Zaměstnaní účastníci projektu 8 24 Účastníci projektu absolvovali v první fázi bilančně-motivační aktivity a pracovní diagnostiku. Další fázi představoval kurz zaměřený na využití informačních technologií v praxi a specifické profesní vzdělávání. V následující fázi projektu byla vyhledána pracovní místa a lidé s duševním onemocněním byli zaměstnáni na běžném trhu práce. Součástí byla též podpora na pracovišti, asistence při vyhledávání a udržení zaměstnávání. V rámci projektu bylo účastníkům poskytováno pracovní a psychologické poradenství a podpora v nepříznivých životních situacích. Na závěr projektu se podařilo ve spolupráci se zaměstnavateli, partnery a ostatními organizacemi vytvořit pravděpodobně nejúplnější a nejaktuálnější databázi zaměstnavatelů v Jihočeském kraji, kteří jsou ochotni a schopni zaměstnávat lidi s určitým zdravotním znevýhodněním. FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:34

12 Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce Dne 1. září 2011 zahájil Fokus Písek realizaci projektu Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce. Tento projekt je financovaný prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR a jeho Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je motivovat a rozšířit odborné znalosti osob s duševním onemocněním. A následně je dlouhodobě a individuálně podporovat v integraci na trh práce a účinně tak zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Realizace bude probíhat souběžně v jednotlivých zapojených sdruženích po dobu 20 měsíců. Do projektu vstoupí minimálně 15 účastníků. Po absolvování diagnosticko-stimulačních aktivit a ergodiagnostiky bude na základě projeveného zájmu, vybráno 12 účastníků, kteří projdou vzdělávacími aktivitami. Následovat bude vyhledávání zaměstnání na trhu práce a vytvoření nových podpořených pracovních míst navazujících na vzdělávací aktivity. Do projektu se zapojí klienti Fokusu Písek, Fokusu České Budějovice a jejich poboček. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci komplexního programu zaměstnanosti, který je složen z těchto navzájem propojených částí: absolvování diagnostiky, která umožní lépe poznat vlastní osobnost účastníka projektu, své silné a slabé stránky stimulace účastníků projektu za pomoci individuálního poradenství pro uplatnění na trhu práce zhodnocení vhodnosti účastníků pro určitou profesi pomocí ergodiagnostiky získání a prohloubení profesních znalostí a dovedností účastníků projektu prostřednictvím odborných rekvalifikačních kurzů zařazení účastníků projektu na trh práce pomocí vytvoření nových podpořených pracovních míst a asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání 12 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:34

13 FOKUS A VEŘEJNOST Týdny pro duševní zdraví 2011 Na podzim se uskutečnila celorepubliková akce Týdny duševního zdraví, což je humanitární a kulturní akce, která má svou více než dvacetiletou tradici. Smyslem této akce je informovat veřejnost o duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. V rámci akce Týdny duševního zdraví proběhlo několik akcí pro veřejnost, jak v Písku, tak i ve Strakonicích. výstava ve Šmidingerově knihovně V Písku byla zahájena výstava prací klientů v čajovně U Zeleného stromu. V prostorách Fokusu Písek byly otevřeny dveře veřejnosti. Během tohoto dne byla možnost prohlédnout si prostory, seznámit se s činností Fokusu, ev. si vyrobit nějaký malý dáreček v sociálně terapeutické dílně. Z dalších akcí můžeme zmínit relaxační cvičení pro veřejnost nebo přednášky o duševním zdraví na středních školách, které vedla MUDr. Jolana Hejlová. Ve Strakonicích Týdny duševního zdraví probíhaly obdobně. Ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou byla připravena taktéž výstava prací strakonických klientů. A v prostorách Fokusu Písek, pobočka Strakonice proběhl koncert klientů. Který si připravili sami klienti se sociální pracovnicí. Jejich repertoárem jsou lidové a folkové písně. Dále měla strakonická veřejnost možnost zúčastnit se arteterapeutického tvoření nebo bazaru výrobků a oblečení. koncert klientů FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

14 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2011 LIDÉ V ORGANIZACI Počátek roku 2011 se nesl ve znamení nedostatku financí z důvodu velmi nízké dotace pouze 12 % potřebné částky. Což bylo pro naše sdružení téměř likvidační. Snaha o udržení služby a občanského sdružení nás nutila snížit pracovní úvazky a začít hledat finanční zajištění na jiných místech. V červenci tohoto roku jsme dostali mimořádnou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí a následně jsme od podzimu 2011 zapojili do Individuálního projektu Jihočeského kraje. V lednu 2011 jsme získali povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí ke zprostředkování zaměstnání na území ČR. 1. září 2011 jsme zahájili nový projekt Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce podpořený z ESF OP LZZ. Cílem projektu je podporovat osoby s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce. Na podzim roku 2011 vznikla kapela Fokus Plamínek. Kapela vznikla za podpory Ministerstva kultury, které přispělo na projekt Hudbou k duševnímu zdraví. Fokus Plamínek je tvořen klienty z Fokusu Písek pobočka Strakonice. Klienti se rozhodli rozdávat radost a pravidelně pořádají koncerty v domovech pro seniory a na odd. Následné péče v Nemocnici v Písku. 1. listopadu 2011 byla zaregistrována nová služba ve Strakonicích sociálně terapeutická dílna Kopretina. Sociálně terapeutická dílna vznikla za finančního přispění Nadace OKD. Slavnostní otevření proběhlo 6. prosince V prosinci jsme uvedli do provozu nové webové stránky Fokusu Písek, o. s. Nový web je přehlednější a ucelenější. V roce 2011 jsme se zapojili do Individuálního projektu Jihočeského kraje Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji a Podpora sociální rehabilitace v Jihočeském kraji. Zaměstnanci: Ing. Miluše Balková ředitelka občanského sdružení, ekonomický pracovník Ivan Čuřín projektový manažer Ivana Novotná propagační a administrativní pracovník, účetní Bc. Martina Pajmová metodik SQSS Mgr. Petra Jindrová vedoucí sociální rehabilitace, vedoucí pobočky ve Strakonicích, sociální pracovnice Mgr. Veronika Benešová vedoucí pobočky v Písku, sociální pracovnice Bc. Romana Stříbrná sociální pracovnice Eva Brožová, DiS. pracovník v sociálních službách Iva Svobodová pracovník v sociálních službách Mgr. Radka Počtová pracovník v sociálních službách Mgr. Ladislava Malá pracovník v sociálních službách, psychoterapeut Milena Dubská pracovník v sociálních službách Barbora Nývltová uklízečka Bc. Eva Čermáková tč. na rodičovské dovolené Miriam Gregarová, DiS. tč. na rodičovské dovolené Externí spolupracovníci Kateřina Pultrová pravidelné cvičení Zumby pro klienty Fokus Písek MUDr. Jolana Hejlová přednáška o duševním zdraví v rámci Týdnů pro duševní zdraví Mgr. Kateřina Slabová supervize Jozef Šupčík relaxační cvičení v rámci Týdnů pro duševní zdraví 14 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

15 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUS PÍSEK, O. S. Valná hromada nejvyšší orgán MUDr. Jolana Hejlová Mgr. Miroslava Šímová Mgr. Kateřina Slabová Monika Nováková, DiS. Mgr. Danka Trojáčková valná hromada rada sdružení ředitel asistentka Rada sdružení statutární orgán Ing. Miluše Balková předsedkyně Bc. Eva Čermáková Bc. Martina Pajmová Revizní komise kontrolní orgán Romana Kotrbatá ekonom projektový manager propagační pracovník účetní vedoucí sociální práce vedoucí zařízení Písek vedoucí zařízení Strakonice STD Klubko sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace ambulantní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace terénní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace ambulantní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace terénní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) STD Kopretina sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

16 STATISTIKA Počet klientů za rok 2011 Písek Sociální rehabilitace 85 Sociálně terapeutická dílna 14 Strakonice Sociální rehabilitace 86 Sociálně terapeutická dílna 6 Pozn. Všichni klienti navštěvující Sociálně terapeutickou dílnu využívali i služby Sociální rehabilitace. Přehled počtu kontaktů za rok 2011 sociální rehabilitace Fokus Písek Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ambulantní formou Terénní formou Σ Sociální rehabilitace Ambulantní formou Terénní formou I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 16 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

17 Přehled počtu kontaktů za rok 2011 sociální rehabilitace Fokus Písek pobočka Strakonice Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ambulantní formou Terénní formou Σ Sociální rehabilitace Ambulantní formou Terénní formou I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

18 Přehled počtu kontaktů v roce 2011 sociálně terapeutické dílny Fokus Písek Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ Terapeutická dílna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Fokus Písek pobočka Strakonice Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ Terapeutická dílna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 18 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

19 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 Rozvaha za rok 2011 ke dni (v tis. Kč) AKTIVA Položka Stav k Stav k Dlouhodobý majetek celkem 0 0 Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva celkem 1 1 Aktiva celkem Výkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) Náklady Spotřebované nákupy celkem 313 Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem 6 Ostatní náklady celkem 37 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0 Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem 0 Náklady celkem Kč PASIVA Položka Stav k Stav k Vlastní zdroje celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem 0 0 Pasiva celkem Výnosy Kč Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 167 Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 Aktivace celkem 0 Ostatní výnosy celkem 16 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 Přijaté příspěvky celkem 432 Provozní dotace celkem Výnosy celkem Pozn.: Z rozvahy je patrné, že největší podíl mají pohledávky za MPSV v rámci projektů EU, další nezanedbatelnou položkou jsou finance z Individuálních projektů Jihočeského kraje a doposud nerozdělené finance z projektu Most do budoucnosti Výsledek před zdaněním Výsledek po zdanění Pozn.: Největší podíl na nákladech nesou osobní náklady a náklady projektu Most do budoucnosti určené k proplacení partnerům projektu. Na výnosech má největší podíl evropský projekt Most do budoucnosti a Jak se dostat ven z bludného kruhu, aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

20 Uskutečněné příjmy v roce 2011 Zdroj Částka ESF OP LZZ Bludný kruh ESF OP LZZ Most do budoucnosti MPSV MK Hudbou k duševnímu zdraví MK Uměním k duševnímu zdraví MZ TDZ Město Písek příspěvek na činnost Město Písek mimořádný příspěvek na podporu činnosti Město Strakonice příspěvek na činnost Město Strakonice Zdravé město Strakonice Město Strakonice volnočasové aktivity Jihočeský kraj Terénní služba Jihočeský kraj Psychoterapie Jihočeský kraj Individuální projekty Nadace OKD Nadace Charty 77 Konto Bariéry Ambulantní centrum Nadace KONABO podpora vzdělávání Ing. Miluše Balková Ivan Čuřín Ivana Novotná CK Janeta, s. r. o Iva Svobodová Mgr. Petra Jindrová Bc. Romana Stříbrná Mgr. Veronika Benešová Jiří Ledl 135 anonymní dárce 540 ESF OP LZZ Státní rozpočet Ministerstva kulrury a zdravotnictví Jihočeská kraj Město Písek a Město Strakonice Nadace a nadační fondy Individuální dárci 20 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

21 PODĚKOVÁNÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Jihočeský kraj Město Písek Město Strakonice Nadační fond GSK Nadace OKD Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Nadace KONABO Fokus ČR CK Janeta, s. r. o. Jiří Ledl MUDr. Jolana Hejlová Mgr. Kateřina Slabová Ing. Miluše Balková Bc. Martina Pajmová Bc. Eva Čermáková Miriam Gregarová, DiS. Mgr. Ladislava Malá Ivan Čuřín Iva Svobodová Ivana Novotná Mgr. Petra Jindrová Mgr. Veronika Benešová Milena Dubská Barbora Nývltová Bc. Eva Brožová Bc. Romana Stříbrná Mgr. Radka Počtová MUDr. Jaroslav Pachta MUDr. Marie Pachtová MUDr. František Žahourek MUDr. Eva Kadlecová MUDr. Martin Čech MUDr. Alena Kukačková MUDr. Vladimír Muchl MUDr. František Kučera Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. Josef Šupčík Psychiatrická léčebna U Honzíčka Psychiatrická léčebna Lnáře Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni Týdeník Strakonicko Listy Písecka Strakonický deník Písecký servis Informační centrum Písek OS INKANO Jiří Pobříslo Ladislav Žížek s rodinou Mgr. Hynek Tkadleček a kolegové z neziskového sektoru v regionu anonymní dárce FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

22 Kollárova Písek Tel./fax: Mobil: IČO: Číslo účtu: /0100 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

23 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

24 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:37

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené

Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející šance NA ÚVOD Před Vánoci roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Výroční zpráva Farní charity Prachatice 2013 Zpracovala: Foto: Vydala: Grafická úprava: Mgr. Dana Marková archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Petr Malík Obsah: I. Základní údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více