VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11"

Transkript

1 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

2 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

3 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel V roce 2011 jsme byli opět nuceni bojovat o dotace (bylo nám přiděleno pouhých 12% požadované dotace) a znovu (jako v roce 2009) jsme balancovali na hraně přežití a zániku. Přesto jsme úspěšně dokončili evropský projekt Most do budoucnosti a v září započali práce na novém projektu Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce. V polovině roku naši finanční situaci vyřešilo dodatečné přidělení dotace z MPSV a následné získání Individuálního projektu realizovaného Jihočeským krajem. Na základě přání strakonických klientů jsme se v tomto roce pustili do budování Sociálně terapeutické dílny a i přes nepřízeň dotací a poruchy vodovodního řádu (s následným vytopením) byla činnost dílny ve Strakonicích zahájena. Děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům za obětavost, pracovní úsilí a dobrý kolektiv. Děkuji všem klientům za projevenou důvěru a spolupráci. Děkuji všem, kteří nás finančně podporují. Ing. Miluše Balková Předsedkyně sdružení FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

4 OBSAH Úvodní slovo... 3 Poslání Fokus Písek, o. s Cílová skupina... 5 Obecné cíle... 5 Cíle pro rok Sociální rehabilitace ambulantní forma... 6 Sociální rehabilitace terénní forma... 8 Kazuistika... 9 Sociálně terapeutická dílna Projekty Evropské Unie Fokus a veřejnost Významné události v roce Lidé v organizaci Organizační struktura Fokus Písek, o. s Statistika Zpráva o hospodaření v roce Poděkování FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:30

5 POSLÁNÍ FOKUS PÍSEK, O. S. Posláním občanského sdružení Fokus Písek je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života. CÍLOVÁ SKUPINA primární skupina lidé s duševním onemocněním z okruhu psychóz s postpsychotickým defektem osobnosti, se schizoafektivní poruchou, s hraniční poruchou osobnosti, s poruchami nálady a neurotickými poruchami věková hranice uživatelů je od 18 do 80 let sekundární skupina rodinní příslušníci + osoby žijící ve společné domácnosti s člověkem s duševním onemocněním osoby, které přicházejí do kontaktu s člověkem s duševním onemocněním Uživatel nesmí být zcela zbaven způsobilosti k právním úkonům. OBECNÉ CÍLE poskytování kvalitních služeb kvalifikovaní zaměstnanci pro profesionální práci s klientem udržení služeb informovanost a vzdělávání veřejnosti destigmatizace spokojený uživatel při odchodu spolupráce s rodinnými příslušníky snížení počtu hospitalizovaných, zabránění relapsu poskytnutí zázemí pomoc a podpora při samostatnosti a soběstačnosti dobré vztahy s partnery (městský úřad, atd.) kontakt klientů se společenským okolím aktivizace klientů CÍLE PRO ROK 2011 udržení kvality a zvyšování kvality revize standardů kvality profesní rozvoj zaměstnanců (noví zaměstnanci získají vzdělání v oblasti psychiatrického minima, stávající zaměstnanci se budou vzdělávat v dalších oblastech sociální práce) tvorba strategického plánu organizace FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

6 SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ FORMA Ambulantní centrum nabízí smysluplné využití volného času, umožňuje vzájemné setkávání lidí a jejich zkušeností s podobnými životními situacemi. Cílem je pomoc při překonávání problémů v životě, pomoc při adaptování se na novou životní situaci a začlenění se zpět do společnosti. Ambulantní centrum funguje v písecké i strakonické pobočce. Program ambulantního centra je sestaven podle momentálních potřeb klientů. Zároveň je důležitá snaha o dodržování určité pravidelnosti v programu. S každým klientem je sestaven individuální plán, v němž si klient vytyčuje cíle. Tomuto individuálnímu plánu je podřízena příprava programu ambulantního centra. Kapacita ambulantního centra je 12 klientů na 1 akci. Aktivity v ambulantním centru: Poslání sociální rehabilitace Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytovat bezpečný prostor, ve kterém se naučí nemít obavy říct si o pomoc v běžném životě. Cíle pro sociální rehabilitaci spolupráce s jinými službami, návaznost pomoc a podpora v soběstačnosti a samostatnosti kontakt se společenským okolím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti spokojený klient při odchodu snížení hospitalizace zabránění relapsu vytvoření bezpečného zázemí posilování samostatnosti klienta a podpora při zvládání běžných životních situací v jeho přirozeném prostředí Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti PC kurzy, přednášky, sportovní činnosti, terapie psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, atd. Zprostředkování kontaktu se společenským okolím vycházky, výlety, kulturní akce, atd. Nácvik dovedností vaření, úklid, praní, hospodaření s penězi Pomoc při uplatňování práv a zájmů základní sociálně právní poradenství na vycházce U Obory na Americe 6 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

7 Ambulantní centrum v Písku v roce 2011 Během roku jsme, kromě pravidelného každodenního programu, uspořádali výstavu prací jednotlivých klientů, která proběhla v rámci celorepublikové akce Týdnů duševního zdraví, a to v čajovně U Zeleného stromu. Dále jsme např. absolvovali exkurzi v českobudějovickém Budvaru, která měla veliký ohlas u klientů. Také jsme navštívili ranč IXION, kde byla možnost prohlédnout si stáje, seznámit se s koňmi a další. Ambulantní centrum ve Strakonicích v roce 2011 Během roku 2011 jsme zahájili několik výstav prací jednotlivých klientů. Určitě stojí za zmínku výstava Naše duše promlouvají, která se uskutečnila v prostorách Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. V loňském roce jsme uspořádali několik výletů, např. do Blatné na zámek, na Hlubokou do ZOO, v dubnu jsme se zúčastnili koncertu v Praze Chceme žít s Vámi V rámci projektu Ministerstva kultury Hudbou k duševnímu zdraví strakoničtí klienti založili vlastní kapelu. Celý rok pilně a poctivě trénovali. A na podzim uskutečnili svůj první koncert pro veřejnost. Od té doby proběhlo již několik koncertů v domovinkách a nemocnici, kde kapela sklízí velký úspěch jak u zaměstnanců, tak i u uživatelů jednotlivých domovů pro seniory. Nesmíme opomenout i sportovní činnost, která je také v naší organizaci velmi rozšířená. Na jaře r jsme uspořádali bowlingový turnaj pro Fokusy v Jihočeském kraji. Dále jsme ve spolupráci s několika osobami zajistili pravidelné cvičení jógy a zumby. oslava velikonoc FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

8 SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ FORMA Terénní sociální rehabilitace nabízí tyto služby: Nácvik dovedností návštěvy v domácnostech a pomoc s nácvikem jednotlivých domácích dovedností (vaření, úklid, hospodaření s penězi, telefonování, doprava) Pomoc při uplatňování práv a zájmů doprovody při jednání na úřadech, k lékaři, poradenství v oblasti sociální problematiky Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti např. sportovní aktivity Zprostředkování kontaktu se společenským okolím např. kulturní akce, atd. Podporované (tréninkové) bydlení V roce 2011 měl Fokus Písek v držení čtyři byty pro klienty občanského sdružení. Byty má v nájmu od Domovní a bytové správy města Písek a následně je pronajímá jednotlivým klientům. Účelem podporovaného bydlení je schopnost klienta osamostatnit se a schopnost samostatně pečovat o sebe i o svěřený byt. Dalším důležitým prvkem je možnost začlenit se do společnosti a následně přejít do pronájmu či soukromého bytu. V roce 2011 byla upravena Pravidla pro podporované bydlení. Nyní je bydlení časově omezeno lhůta je 1 rok s možností prodloužení až o další 2 roky. Spolupráce s psychiatrickými léčebnami a ambulantními psychiatry Terénní sociální rehabilitace v roce 2011 Během roku 2011 došlo k navázání intenzivní spolupráce s několika klienty. Dále byla navázána užší spolupráce s psychiatrickou léčebnou U Honzíčka, kam také docházela terénní sociální pracovnice za klienty, kteří zde byli hospitalizováni. Nedílnou součástí této formy sociální rehabilitace je také doprovázení klientů do jiných měst za odbornou lékařskou péčí. hipoterapie 8 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:31

9 KAZUISTIKA Paní Kateřina se k organizaci Fokus Písek, o. s. dostala na doporučení svého kamaráda, který využíval její služby již delší dobu. Kateřina pocházela z jiného města, které nenabízelo žádné podobné služby, proto byla příjemně překvapená, že něco takového vůbec existuje. Chtěla začít žít nový život na jiném místě a to pro ni nebylo ani trochu jednoduché. V těchto nesnadných začátcích jí byl Fokus nápomocen, pomáhal jí hledat nového psychiatra, doprovázel na všechny úřady a podporoval při ostatních běžných činnostech. Paní Kateřina začala navštěvovat aktivity ambulantního centra, kde se seznámila s novými lidmi a našla mezi nimi přátele. I přes to, že je paní Kateřina duševně nemocná, vždy se snažila o to, aby měla práci. V Písku se pokoušela najít delší dobu pracovní příležitost, ale to se jí bohužel nepodařilo, proto se dostala do finanční tísně. Peníze jí nestačily ani na nájem, musela se z bytu odstěhovat. Věřila v nový a lepší začátek, bohužel nic nebylo tak růžové, jak si zpočátku plánovala. Její sen o bezstarostném žití v novém městě se rázem rozplynul. Za pomoci Fokusu našla nové a levnější bydlení, které byla schopna sama finančně zvládnout a brigádu, která jen dočasně vyřešila její finanční krizi. Stálé zaměstnání se Kateřině najít nepodařilo, její zdravotní stav se zhoršoval. Kvůli prohloubení psychických problémů začala navštěvovat psychoterapii a s pomocí sociálních pracovnic stále hledala práci. Bylo to pro ni náročné období, cítila se sama, ztrácela sebevědomí a přestávala věřit tomu, že se jí někdy začne dařit. I přesto všechno se Kateřina nevzdávala. V poslední chvíli se jí pracovní příležitost přeci jen naskytla a dokonce si mohla vybrat ze dvou nabídek. Dnes je paní Kateřina ráda, že celou tuto situaci dokázala zvládnout. Jelikož byla v novém městě sama a nikoho tu moc neznala, byl jí Fokus - Písek, o. s. velkou oporou. Služby občanského sdružení Fokus - Písek teď paní Kateřina využívá jen výjimečně. FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:32

10 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA Hlavním posláním sociálně terapeutické dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické a sociální schopnosti. Pravidelným režimem a pracovní činností přispívá sociálně terapeutická dílna ke stabilizaci zdravotního stavu klienta. Hlavními činiteli je udržení pracovního tempa, zodpovědnost za práci a zvládnutí pravidelné docházky. Sociálně terapeutická dílna posiluje a podporuje zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jejím cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim. Sociálně terapeutická dílna Klubko Sociálně terapeutická dílna Klubko byla zřízena 13. srpna 2010 ve Fokusu v Písku za přispění Nadačního fondu GSK pod původním názvem Madlenka. Během roku 2011 jsme název změnili na Klubko. Jedním z důvodů této změny byla souvislost názvu dílny s její specifikací šicí a pletací dílna. V loňském roce se klienti STD Klubko zabývali různými činnostmi. Nejčastěji vyráběli šperky z korálků, učili se různé techniky - ketlování, háčkování, korálkování, vyrábění šperků z fimo hmoty aj. Další velmi rozšířenou činností bylo malování na látky, ze kterých se následně šily tašky. Další významnější událostí STD Klubko, kterou je třeba zmínit, bylo zakoupení tkalcovského stavu. Kapacita sociálně terapeutické dílny Klubko je 5 klientů v daný okamžik. sociálně terapeutická dílna KLUBKO Sociálně terapeutická dílna Kopretina Sociálně terapeutická dílna Kopretina vznikla na podzim roku 2011 ve Strakonicích za finančního přispění Nadace OKD (registrace 1. listopadu 2011). Vzhledem k tomu, že na podzim došlo k vytopení prostorů připravených pro STD Kopretina, byli jsme nuceni zajistit náhradní ve stejné budově. Slavnostní otevření proběhlo 6. prosince 2011 za účasti zástupců města Strakonice, místních novinářů a samozřejmě klientů Fokusu Písek a Strakonice. V STD Kopretina se mohou klienti naučit různé rukodělné techniky, např. výrobu svíček a mýdel, pletení košíčků z pedigu a papíru, decoupage, malbu na sklo, výrobu šperků (z korálků, ovčího rouna, látek a fimo hmoty), filcování, atd. Hlavním zaměřením STD je hrnčířství a keramika. sociálně terapeutická dílna KOPRETINA 10 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:33

11 PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE Most do budoucnosti Projekt Most do budoucnosti byl zahájen 1. února 2010 a ukončen byl 31. října 2011, trval celkem 21 měsíců. Hlavním cílem tohoto projektu bylo motivovat a podpořit v integraci na trh práce osoby s duševním onemocněním a účinně tak zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Druhotným cílem bylo odstranění překážek znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce pomocí vytvářením podpořených nových pracovních míst. Projekt zahrnuje přípravu na pracovní uplatnění, rekvalifikace a následné zaměstnání. Do projektu se souběžně zapojili klienti organizací Fokus Písek (a jeho pobočka ve Strakonicích), Fokus Tábor a Fokus České Budějovice (a jeho pobočka v Českém Krumlově). Zájemci prošli postupně různými aktivitami, jejichž cílem je příprava na zaměstnání a následné pracovní uplatnění. Výsledky projektu: Původní plán Skutečný výsledek Klienti, kteří vstoupí do jakýchkoli aktivit Účastníci, kteří projdou vzdělávacími aktivitami Úspěšní absolventi počítačového kurzu 8 16 Úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů 7 14 Podpořená pracovní místa 6 14 Zaměstnaní účastníci projektu 8 24 Účastníci projektu absolvovali v první fázi bilančně-motivační aktivity a pracovní diagnostiku. Další fázi představoval kurz zaměřený na využití informačních technologií v praxi a specifické profesní vzdělávání. V následující fázi projektu byla vyhledána pracovní místa a lidé s duševním onemocněním byli zaměstnáni na běžném trhu práce. Součástí byla též podpora na pracovišti, asistence při vyhledávání a udržení zaměstnávání. V rámci projektu bylo účastníkům poskytováno pracovní a psychologické poradenství a podpora v nepříznivých životních situacích. Na závěr projektu se podařilo ve spolupráci se zaměstnavateli, partnery a ostatními organizacemi vytvořit pravděpodobně nejúplnější a nejaktuálnější databázi zaměstnavatelů v Jihočeském kraji, kteří jsou ochotni a schopni zaměstnávat lidi s určitým zdravotním znevýhodněním. FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:34

12 Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce Dne 1. září 2011 zahájil Fokus Písek realizaci projektu Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce. Tento projekt je financovaný prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR a jeho Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je motivovat a rozšířit odborné znalosti osob s duševním onemocněním. A následně je dlouhodobě a individuálně podporovat v integraci na trh práce a účinně tak zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Realizace bude probíhat souběžně v jednotlivých zapojených sdruženích po dobu 20 měsíců. Do projektu vstoupí minimálně 15 účastníků. Po absolvování diagnosticko-stimulačních aktivit a ergodiagnostiky bude na základě projeveného zájmu, vybráno 12 účastníků, kteří projdou vzdělávacími aktivitami. Následovat bude vyhledávání zaměstnání na trhu práce a vytvoření nových podpořených pracovních míst navazujících na vzdělávací aktivity. Do projektu se zapojí klienti Fokusu Písek, Fokusu České Budějovice a jejich poboček. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci komplexního programu zaměstnanosti, který je složen z těchto navzájem propojených částí: absolvování diagnostiky, která umožní lépe poznat vlastní osobnost účastníka projektu, své silné a slabé stránky stimulace účastníků projektu za pomoci individuálního poradenství pro uplatnění na trhu práce zhodnocení vhodnosti účastníků pro určitou profesi pomocí ergodiagnostiky získání a prohloubení profesních znalostí a dovedností účastníků projektu prostřednictvím odborných rekvalifikačních kurzů zařazení účastníků projektu na trh práce pomocí vytvoření nových podpořených pracovních míst a asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání 12 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:34

13 FOKUS A VEŘEJNOST Týdny pro duševní zdraví 2011 Na podzim se uskutečnila celorepubliková akce Týdny duševního zdraví, což je humanitární a kulturní akce, která má svou více než dvacetiletou tradici. Smyslem této akce je informovat veřejnost o duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. V rámci akce Týdny duševního zdraví proběhlo několik akcí pro veřejnost, jak v Písku, tak i ve Strakonicích. výstava ve Šmidingerově knihovně V Písku byla zahájena výstava prací klientů v čajovně U Zeleného stromu. V prostorách Fokusu Písek byly otevřeny dveře veřejnosti. Během tohoto dne byla možnost prohlédnout si prostory, seznámit se s činností Fokusu, ev. si vyrobit nějaký malý dáreček v sociálně terapeutické dílně. Z dalších akcí můžeme zmínit relaxační cvičení pro veřejnost nebo přednášky o duševním zdraví na středních školách, které vedla MUDr. Jolana Hejlová. Ve Strakonicích Týdny duševního zdraví probíhaly obdobně. Ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou byla připravena taktéž výstava prací strakonických klientů. A v prostorách Fokusu Písek, pobočka Strakonice proběhl koncert klientů. Který si připravili sami klienti se sociální pracovnicí. Jejich repertoárem jsou lidové a folkové písně. Dále měla strakonická veřejnost možnost zúčastnit se arteterapeutického tvoření nebo bazaru výrobků a oblečení. koncert klientů FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

14 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2011 LIDÉ V ORGANIZACI Počátek roku 2011 se nesl ve znamení nedostatku financí z důvodu velmi nízké dotace pouze 12 % potřebné částky. Což bylo pro naše sdružení téměř likvidační. Snaha o udržení služby a občanského sdružení nás nutila snížit pracovní úvazky a začít hledat finanční zajištění na jiných místech. V červenci tohoto roku jsme dostali mimořádnou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí a následně jsme od podzimu 2011 zapojili do Individuálního projektu Jihočeského kraje. V lednu 2011 jsme získali povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí ke zprostředkování zaměstnání na území ČR. 1. září 2011 jsme zahájili nový projekt Jak se dostat ven z bludného kruhu aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce podpořený z ESF OP LZZ. Cílem projektu je podporovat osoby s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce. Na podzim roku 2011 vznikla kapela Fokus Plamínek. Kapela vznikla za podpory Ministerstva kultury, které přispělo na projekt Hudbou k duševnímu zdraví. Fokus Plamínek je tvořen klienty z Fokusu Písek pobočka Strakonice. Klienti se rozhodli rozdávat radost a pravidelně pořádají koncerty v domovech pro seniory a na odd. Následné péče v Nemocnici v Písku. 1. listopadu 2011 byla zaregistrována nová služba ve Strakonicích sociálně terapeutická dílna Kopretina. Sociálně terapeutická dílna vznikla za finančního přispění Nadace OKD. Slavnostní otevření proběhlo 6. prosince V prosinci jsme uvedli do provozu nové webové stránky Fokusu Písek, o. s. Nový web je přehlednější a ucelenější. V roce 2011 jsme se zapojili do Individuálního projektu Jihočeského kraje Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji a Podpora sociální rehabilitace v Jihočeském kraji. Zaměstnanci: Ing. Miluše Balková ředitelka občanského sdružení, ekonomický pracovník Ivan Čuřín projektový manažer Ivana Novotná propagační a administrativní pracovník, účetní Bc. Martina Pajmová metodik SQSS Mgr. Petra Jindrová vedoucí sociální rehabilitace, vedoucí pobočky ve Strakonicích, sociální pracovnice Mgr. Veronika Benešová vedoucí pobočky v Písku, sociální pracovnice Bc. Romana Stříbrná sociální pracovnice Eva Brožová, DiS. pracovník v sociálních službách Iva Svobodová pracovník v sociálních službách Mgr. Radka Počtová pracovník v sociálních službách Mgr. Ladislava Malá pracovník v sociálních službách, psychoterapeut Milena Dubská pracovník v sociálních službách Barbora Nývltová uklízečka Bc. Eva Čermáková tč. na rodičovské dovolené Miriam Gregarová, DiS. tč. na rodičovské dovolené Externí spolupracovníci Kateřina Pultrová pravidelné cvičení Zumby pro klienty Fokus Písek MUDr. Jolana Hejlová přednáška o duševním zdraví v rámci Týdnů pro duševní zdraví Mgr. Kateřina Slabová supervize Jozef Šupčík relaxační cvičení v rámci Týdnů pro duševní zdraví 14 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

15 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUS PÍSEK, O. S. Valná hromada nejvyšší orgán MUDr. Jolana Hejlová Mgr. Miroslava Šímová Mgr. Kateřina Slabová Monika Nováková, DiS. Mgr. Danka Trojáčková valná hromada rada sdružení ředitel asistentka Rada sdružení statutární orgán Ing. Miluše Balková předsedkyně Bc. Eva Čermáková Bc. Martina Pajmová Revizní komise kontrolní orgán Romana Kotrbatá ekonom projektový manager propagační pracovník účetní vedoucí sociální práce vedoucí zařízení Písek vedoucí zařízení Strakonice STD Klubko sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace ambulantní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace terénní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace ambulantní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Sociální rehabilitace terénní forma sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) STD Kopretina sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

16 STATISTIKA Počet klientů za rok 2011 Písek Sociální rehabilitace 85 Sociálně terapeutická dílna 14 Strakonice Sociální rehabilitace 86 Sociálně terapeutická dílna 6 Pozn. Všichni klienti navštěvující Sociálně terapeutickou dílnu využívali i služby Sociální rehabilitace. Přehled počtu kontaktů za rok 2011 sociální rehabilitace Fokus Písek Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ambulantní formou Terénní formou Σ Sociální rehabilitace Ambulantní formou Terénní formou I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 16 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

17 Přehled počtu kontaktů za rok 2011 sociální rehabilitace Fokus Písek pobočka Strakonice Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ambulantní formou Terénní formou Σ Sociální rehabilitace Ambulantní formou Terénní formou I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

18 Přehled počtu kontaktů v roce 2011 sociálně terapeutické dílny Fokus Písek Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ Terapeutická dílna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Fokus Písek pobočka Strakonice Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ Terapeutická dílna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 18 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:35

19 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 Rozvaha za rok 2011 ke dni (v tis. Kč) AKTIVA Položka Stav k Stav k Dlouhodobý majetek celkem 0 0 Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva celkem 1 1 Aktiva celkem Výkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) Náklady Spotřebované nákupy celkem 313 Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem 6 Ostatní náklady celkem 37 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0 Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem 0 Náklady celkem Kč PASIVA Položka Stav k Stav k Vlastní zdroje celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem 0 0 Pasiva celkem Výnosy Kč Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 167 Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 Aktivace celkem 0 Ostatní výnosy celkem 16 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 Přijaté příspěvky celkem 432 Provozní dotace celkem Výnosy celkem Pozn.: Z rozvahy je patrné, že největší podíl mají pohledávky za MPSV v rámci projektů EU, další nezanedbatelnou položkou jsou finance z Individuálních projektů Jihočeského kraje a doposud nerozdělené finance z projektu Most do budoucnosti Výsledek před zdaněním Výsledek po zdanění Pozn.: Největší podíl na nákladech nesou osobní náklady a náklady projektu Most do budoucnosti určené k proplacení partnerům projektu. Na výnosech má největší podíl evropský projekt Most do budoucnosti a Jak se dostat ven z bludného kruhu, aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

20 Uskutečněné příjmy v roce 2011 Zdroj Částka ESF OP LZZ Bludný kruh ESF OP LZZ Most do budoucnosti MPSV MK Hudbou k duševnímu zdraví MK Uměním k duševnímu zdraví MZ TDZ Město Písek příspěvek na činnost Město Písek mimořádný příspěvek na podporu činnosti Město Strakonice příspěvek na činnost Město Strakonice Zdravé město Strakonice Město Strakonice volnočasové aktivity Jihočeský kraj Terénní služba Jihočeský kraj Psychoterapie Jihočeský kraj Individuální projekty Nadace OKD Nadace Charty 77 Konto Bariéry Ambulantní centrum Nadace KONABO podpora vzdělávání Ing. Miluše Balková Ivan Čuřín Ivana Novotná CK Janeta, s. r. o Iva Svobodová Mgr. Petra Jindrová Bc. Romana Stříbrná Mgr. Veronika Benešová Jiří Ledl 135 anonymní dárce 540 ESF OP LZZ Státní rozpočet Ministerstva kulrury a zdravotnictví Jihočeská kraj Město Písek a Město Strakonice Nadace a nadační fondy Individuální dárci 20 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

21 PODĚKOVÁNÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Jihočeský kraj Město Písek Město Strakonice Nadační fond GSK Nadace OKD Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Nadace KONABO Fokus ČR CK Janeta, s. r. o. Jiří Ledl MUDr. Jolana Hejlová Mgr. Kateřina Slabová Ing. Miluše Balková Bc. Martina Pajmová Bc. Eva Čermáková Miriam Gregarová, DiS. Mgr. Ladislava Malá Ivan Čuřín Iva Svobodová Ivana Novotná Mgr. Petra Jindrová Mgr. Veronika Benešová Milena Dubská Barbora Nývltová Bc. Eva Brožová Bc. Romana Stříbrná Mgr. Radka Počtová MUDr. Jaroslav Pachta MUDr. Marie Pachtová MUDr. František Žahourek MUDr. Eva Kadlecová MUDr. Martin Čech MUDr. Alena Kukačková MUDr. Vladimír Muchl MUDr. František Kučera Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. Josef Šupčík Psychiatrická léčebna U Honzíčka Psychiatrická léčebna Lnáře Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni Týdeník Strakonicko Listy Písecka Strakonický deník Písecký servis Informační centrum Písek OS INKANO Jiří Pobříslo Ladislav Žížek s rodinou Mgr. Hynek Tkadleček a kolegové z neziskového sektoru v regionu anonymní dárce FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

22 Kollárova Písek Tel./fax: Mobil: IČO: Číslo účtu: /0100 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

23 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:36

24 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd :37:37

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Když člověk vždycky dělá jen to, co již dělal, tak může vždy dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl. G. B.Shaw V roce 2009

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení,

Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení, SLOVO ÚVODEM Vážení a milí příznivci občanského sdružení, právě jste otevřeli již 6. Výroční zprávu občanského sdružení Fokus Písek za rok 2006. Pevně věřím, že na následujících stránkách naleznete veškeré

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Baobab

Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Baobab Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Baobab rok 2011 patřil mezi další náročný rok, ale přesto byl pro nás rokem úspěšným. Podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků na zabezpečení celoročních

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Obsah. Úvodní slovo...2. O nás...3. Poslání organizace...3. Principy organizace...3. Principy poskytování služeb...4. Podpora samostatného bydlení...

Obsah. Úvodní slovo...2. O nás...3. Poslání organizace...3. Principy organizace...3. Principy poskytování služeb...4. Podpora samostatného bydlení... Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo...2 O nás...3 Poslání organizace...3 Cíle organizace...3 Principy organizace...3 Principy poskytování služeb...4 Cílová skupina...4 Složení personálu...5 Organizační

Více

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva 2013 2 Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se postavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1 Úvod... 3. 2 Základní informace... 3. 3 Členství MESADY... 4. 4 Pracovní tým... 4. 5 Kontakty... 5. 6 Poskytované služby... 6. 7 Projekty...

1 Úvod... 3. 2 Základní informace... 3. 3 Členství MESADY... 4. 4 Pracovní tým... 4. 5 Kontakty... 5. 6 Poskytované služby... 6. 7 Projekty... Výroční zpráva 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní informace... 3 3 Členství MESADY... 4 4 Pracovní tým... 4 5 Kontakty... 5 6 Poskytované služby... 6 7 Projekty... 11 8 Kalendář akcí... 14 9 Ekonomické

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více