Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů"

Transkript

1 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 odst. 5 písm. b) a 10 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách plynů: Provozovatelé regionálních distribučních soustav: Jihočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Vrbenská 2, České Budějovice, (dále jen JČP ) Jihomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, (dále jen JMP ) Pražská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, (dále jen PP ) Severočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, (dále jen SČP ) Severomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava, (dále jen SMP ) Středočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4, (dále jen STP ) Východočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Pražská ulice 702, Hradec Králové, (dále jen VČP ) Západočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, (dále jen ZČP ) Souběžný držitel licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem: Českomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Čistovická 44/413, Praha 6, (dále jen ČMP )

2 I. Ceny přepravy a distribuce zemního plynu 1. Ceny za přepravu zemního plynu Pro zemní plyn přepravovaný provozovatelem přepravní soustavy pro dodávku plynu konečným zákazníkům na území České republiky, platí tyto pevné ceny a určené podmínky: 1.1 je ,80. Přitom platí, že měsíční plat za přepravu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za v. 1.2 na období platnosti měsíční smlouvy C k v je stanovena podle vzorce C r F c F C k C F, r c je pevná roční cena za podle bodu 1.1 této části, je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy, je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F 0,4 0,2 0,083 Přitom platí, že měsíční plat za přepravu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na období platnosti měsíční smlouvy a pevné ceny za pro období platnosti měsíční smlouvy v, n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. 1.3 za jeden plynárenský den C d v, sjednaná na základě denní smlouvy, je stanovena podle vzorce C d Cr F, 15 C r je pevná roční cena za podle bodu 1.1 této části, F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v bodě 1.2 této části. 1.4 Maximální roční cena za přerušitelnou je shodná s pevnou roční cenou za podle bodu 1.1 této části. 2

3 1.5 Maximální cena za přerušitelnou pro období platnosti měsíční smlouvy je shodná s pevnou cenou za pro období platnosti měsíční smlouvy podle bodu 1.2 této části. 1.6 Maximální cena za přerušitelnou za jeden plynárenský den sjednaná na základě denní smlouvy je shodná s pevnou cenou za za jeden plynárenský den sjednaná na základě denní smlouvy podle bodu 1.3. této části. 1.7 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem přepravní soustavy účtována platba P p za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce P p ( K K ) F C, r s K r je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě v tis. m 3, K s je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě, sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3, F o je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F o 2 1 0,2 C r je pevná roční cena za podle bodu 1.1 této části. Přitom platí, že pokud daný subjekt bilancování překročí pevnou nebo přerušitelnou v daném výstupním bodě, sjednanou ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P p, za K r je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě v daném měsíci. 1.8 mimotoleranční bilanční odchylku C b je 106,60. Přitom platí, že platba za mimotoleranční bilanční odchylku P b se určí podle vzorce V s V y P b b C V V B, s y o je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech vstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den, je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech výstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den, t r 3

4 B t je bilanční tolerance v MWh stanovená podle bodu této části Bilanční tolerance B t v MWh se stanoví podle vzorce B t c sc c 0,02 N 0, 03 K N, K sc je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v jednotlivých výstupních bodech v MWh, N c je součet všech nominací daného subjektu bilancování v jednotlivých výstupních bodech na daný plynárenský den v MWh. 1.9 mimotoleranční nominační odchylku C o je 53,30. Přitom platí, že platba za mimotoleranční nominační odchylku P o se určí podle vzorce K r N N t K s P o o C K N N, r je skutečná denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě za daný plynárenský den v MWh, je nominace daného subjektu bilancování na daný výstupní bod na daný plynárenský den v MWh, je nominační tolerance v MWh stanovená podle vzorce N t t 0,12 N 0, 15 K N, je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit příslušného subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v daném výstupním bodě v MWh Celková platba za mimotoleranční nominační odchylky je dána součtem plateb za mimotoleranční nominační odchylku v jednotlivých výstupních bodech. Pokud je celková platba za mimotoleranční nominační odchylky vyšší než nebo rovna platbě za mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční bilanční odchylka se nezpoplatňuje. Pokud je celková platba za mimotoleranční nominační odchylky nižší než platba za mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční nominační odchylky se nezpoplatňují chybějící bilanční plyn je 1,6 násobek maximální ceny za podle části II. bodu 3.1, pevná cena za přebývající bilanční plyn je 0,4 násobek maximální ceny za podle části II. bodu 3.1. Platbu za přebývající bilanční plyn hradí provozovatel přepravní soustavy. s 4

5 2. Ceny za distribuci zemního plynu Pro zemní plyn distribuovaný jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky (dále jen zákazníci ) a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k dané regionální distribuční soustavě platí tyto pevné ceny a určené podmínky: 2.1 Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo platí tyto pevné ceny: JČP Dálkovod nad , ,90 x Velkoodběratel nad do , ,90 x nad do , ,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 x Místní síť nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,80 x nad do , ,40 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x nad 63 do , ,20 x nad 55 do ,45 x 207,50 nad 50 do ,45 x 194,00 nad 45 do ,45 x 180,00 nad 40 do ,45 x 165,00 nad 35 do ,45 x 150,10 nad 30 do ,45 x 135,10 nad 25 do ,45 x 119,90 nad 20 do ,45 x 104,60 nad 15 do ,45 x 89,20 nad 9,45 do ,45 x 72,30 nad 1,89 do 9,45 235,06 x 50,60 do 1,89 407,08 x 34,80 JMP Velkoodběratel Dálkovod nad , ,60 x nad do , ,60 x 5

6 nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 x Místní síť nad , ,50 x Velkoodběratel nad do , ,50 x nad do , ,90 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x nad 63 do , ,20 x nad 55 do ,23 x 173,00 nad 50 do ,23 x 160,30 nad 45 do ,23 x 147,80 nad 40 do ,23 x 135,50 nad 35 do ,23 x 123,20 nad 30 do ,23 x 110,90 nad 25 do ,23 x 98,70 nad 20 do ,23 x 86,50 nad 15 do ,23 x 74,20 nad 9,45 do ,23 x 61,10 nad 1,89 do 9,45 141,08 x 45,90 do 1,89 292,21 x 30,20 PP Dálkovod nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,30 x nad do , ,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,90 x Místní síť nad , ,70 x Velkoodběratel nad do , ,20 x nad do , ,40 x Střední odběratel nad 630 do , ,80 x nad 63 do , ,10 x nad 55 do ,98 x 172,40 nad 50 do ,98 x 158,10 nad 45 do ,98 x 147,20 nad 40 do ,98 x 135,50 nad 35 do ,98 x 123,50 nad 30 do ,98 x 111,20 nad 25 do ,98 x 98,80 nad 20 do ,98 x 86,10 nad 15 do ,98 x 73,60 nad 9,45 do ,98 x 60,40 nad 1,89 do 9,45 118,87 x 45,30 do 1,89 248,82 x 30,10 6

7 SČP Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,70 x 199,00 nad 50 do ,70 x 180,00 nad 45 do ,70 x 166,00 nad 40 do ,70 x 151,00 nad 35 do ,70 x 137,00 nad 30 do ,70 x 123,00 nad 25 do ,70 x 109,00 nad 20 do ,70 x 95,00 nad 15 do ,70 x 81,00 nad 9,45 do ,70 x 66,00 nad 1,89 do 9,45 195,80 x 49,00 do 1,89 353,90 x 32,00 SMP Dálkovod nad , ,90 x Velkoodběratel nad do , ,80 x nad do , ,10 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x Místní síť nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,70 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 x nad 63 do , ,30 x nad 55 do ,13 x 201,40 nad 50 do ,13 x 182,40 nad 45 do ,13 x 167,40 7

8 nad 40 do ,13 x 152,50 nad 35 do ,13 x 137,80 nad 30 do ,13 x 123,20 nad 25 do ,13 x 108,40 nad 20 do ,13 x 93,80 nad 15 do ,13 x 79,10 nad 9,45 do ,13 x 63,80 nad 1,89 do 9,45 150,05 x 46,00 do 1,89 266,35 x 29,90 STP Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,50 x 191,00 nad 50 do ,50 x 153,00 nad 45 do ,50 x 141,00 nad 40 do ,50 x 130,00 nad 35 do ,50 x 119,00 nad 30 do ,50 x 108,00 nad 25 do ,50 x 97,00 nad 20 do ,50 x 86,00 nad 15 do ,50 x 76,00 nad 9,45 do ,50 x 64,00 nad 1,89 do 9,45 166,40 x 48,00 do 1,89 369,10 x 34,00 VČP Velkoodběratel Dálkovod nad , ,50 x nad do , ,70 x nad do , ,20 x 8

9 Střední odběratel nad 630 do , ,90 x Místní síť nad , ,40 x Velkoodběratel nad do , ,60 x nad do , ,10 x Střední odběratel nad 630 do , ,80 x nad 63 do , ,80 x nad 55 do 63 91,53 x 159,90 nad 50 do 55 91,53 x 146,50 nad 45 do 50 91,53 x 135,50 nad 40 do 45 91,53 x 124,40 nad 35 do 40 91,53 x 113,60 nad 30 do 35 91,53 x 102,10 nad 25 do 30 91,53 x 91,00 nad 20 do 25 91,53 x 79,50 nad 15 do 20 91,53 x 68,60 nad 9,45 do 15 91,53 x 56,80 nad 1,89 do 9,45 112,03 x 44,90 do 1,89 238,22 x 28,80 ZČP Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,70 x 183,00 nad 50 do ,70 x 167,00 nad 45 do ,70 x 154,00 nad 40 do ,70 x 142,00 nad 35 do ,70 x 128,00 nad 30 do ,70 x 115,00 nad 25 do ,70 x 102,00 nad 20 do ,70 x 89,00 nad 15 do ,70 x 75,00 nad 9,45 do ,70 x 62,00 nad 1,89 do 9,45 157,60 x 46,00 do 1,89 301,00 x 29,00 9

10 2.1.2 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle spotřeby v roce 2005 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování, pokud je to možné. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou pro účely fakturace zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je to toto období kratší než čtyři měsíce, použije se pro výpočet roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových období, jejichž souhrnná délka činí nejméně čtyři měsíce Nová odběrná místa zákazníků, jejichž odběrná plynová zařízení připojená k distribuční soustavě v roce 2005 a v průběhu roku 2006, jsou zařazována do odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o zvýšení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy navýší na období následujících minimálně dvanácti měsíců, pokud nedošlo ke snížení denní rezervované kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích dvanácti měsících Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o snížení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy provede snížení denní rezervované kapacity na období následujících minimálně dvanácti měsíců. 10

11 2.1.9 Pro odběrná místa s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že měsíční plat za se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou v podle příslušné tabulky v bodu této části ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že měsíční plat za MP r se určí podle vzorce C rd MP ( C RK) /12, r rd je pevná roční cena za podle příslušné tabulky v bodu této části, RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b): a) pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce RK RS / LF r, RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, LF r je faktor ročního využití denního maxima podle následující tabulky: LF r nad 63 do b) pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii), kdy i) pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce únor 2005 až leden 2006 podle vzorce DP SP 31 i i, 23,5 PDi i je příslušný kalendářní měsíc, SP i je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3, PD i je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci. 11

12 ii) pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 podle vzorce v bodě i), iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (například noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě. 2.2 Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou Cena za pevnou distribuční sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky: za distribuci plynu je složena z ceny za a pevné měsíční ceny za. v je shodná s cenou za platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v je vypočtena podle níže uvedeného vzorce C rd F c C kd C F, rd c je pevná roční cena za podle příslušné tabulky v bodu této části, je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy, F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v části I. bodu 1.2, n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. Přitom platí, že měsíční plat za se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní rezervovanou pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v, n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. 2.3 Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou Cena za přerušitelnou distribuční sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 platí tyto pevné ceny a podmínky: 12

13 za distribuci plynu je složena z ceny za a maximální roční ceny za přerušitelnou. v je shodná s cenou za platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Maximální roční cena za přerušitelnou je shodná s pevnou roční cenou za podle příslušné tabulky v bodu této části. 2.4 Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou Cena za přerušitelnou distribuční sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky: za distribuci plynu je složena z ceny za a maximální měsíční ceny za přerušitelnou. odebraný plyn v je shodná s cenou za platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Maximální měsíční cena za přerušitelnou je shodná s pevnou měsíční cenou za stanovenou postupem podle bodu této části. 2.5 V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce P pd ( K K ) F C, rd sd K rd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3, F od je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F od 3 1 0,2 C rd je pevná roční cena za podle příslušné tabulky v bodu této části. Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci. od rd 13

14 II. Ceny dodávky zemního plynu 1. Ceny dodávky zemního plynu od obchodníka s plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům 1.1 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům, platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Kapacitní složka denní rezervovanou JČP 589, ,30 JMP 589, ,30 PP 589, ,30 SČP 589, ,30 SMP 589, ,30 STP 589, ,30 VČP 589, ,30 ZČP 589, ,30 ČMP* 589, ,30 *) pouze pro dodávky na vymezeném území, je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní soustavě Maximální cena za obsahuje zápornou korekci ve výši 26,67. Přitom platí, že měsíční plat za se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 1.2 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě o více než 2 %, je obchodníkem se zemním plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, účtována platba P po za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě, stanovená podle vzorce P po ( K K ) F C, rl sl K rl je skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v tis. m 3, K sl je denní rezervovaná pevná kapacita daného obchodníka sjednaná ve smlouvě v tis. m 3, o r 14

15 F o je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v části I. bodu 1.7, C r je pevná roční cena za podle bodu 1.1 této části. Přitom platí, že pokud daný obchodník překročí v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P po, za K rl je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v daném měsíci. 1.3 Kupující sdělí prodávajícímu do pátého pracovního dne, nejpozději však do osmého kalendářního dne, po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu chráněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 15

16 2. Maximální ceny dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům 2.1 Pro dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům platí tyto maximální ceny a podmínky: Domácnost JČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,70 x nad 55 do ,00 x 256,00 nad 50 do ,00 x 240,00 nad 45 do ,00 x 223,00 nad 40 do ,00 x 205,00 nad 35 do ,00 x 187,00 nad 30 do ,00 x 170,00 nad 25 do ,07 x 152,00 nad 20 do ,07 x 133,00 nad 15 do ,07 x 115,00 nad 9,45 do ,07 x 95,00 nad 1,89 do 9, ,82 x 67,00 do 1, ,64 x 44,00 Domácnost JMP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,90 x nad 55 do ,02 x 215,00 nad 50 do ,02 x 200,00 nad 45 do ,02 x 185,00 nad 40 do ,02 x 170,00 nad 35 do ,02 x 155,00 nad 30 do ,02 x 141,00 nad 25 do ,12 x 126,00 nad 20 do ,12 x 112,00 nad 15 do ,12 x 97,00 nad 9,45 do ,12 x 82,00 nad 1,89 do 9,45 978,31 x 61,00 do 1, ,74 x 39,00 16

17 Domácnost PP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,00 x nad 55 do ,68 x 214,00 nad 50 do ,68 x 197,00 nad 45 do ,68 x 184,00 nad 40 do ,68 x 170,00 nad 35 do ,68 x 156,00 nad 30 do ,68 x 141,00 nad 25 do ,14 x 126,00 nad 20 do ,14 x 111,00 nad 15 do ,14 x 96,00 nad 9,45 do ,14 x 81,00 nad 1,89 do 9,45 977,87 x 60,00 do 1, ,95 x 39,00 Domácnost SČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,20 x nad 55 do ,07 x 246,00 nad 50 do ,07 x 223,00 nad 45 do ,07 x 206,00 nad 40 do ,07 x 189,00 nad 35 do ,07 x 172,00 nad 30 do ,07 x 155,00 nad 25 do ,96 x 139,00 nad 20 do ,96 x 122,00 nad 15 do ,96 x 105,00 nad 9,45 do ,96 x 87,00 nad 1,89 do 9, ,86 x 65,00 do 1, ,94 x 41,00 Domácnost SMP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,50 x nad 55 do ,92 x 248,00 nad 50 do ,92 x 226,00 nad 45 do ,92 x 208,00 17

18 nad 40 do ,92 x 190,00 nad 35 do ,92 x 173,00 nad 30 do ,92 x 155,00 nad 25 do ,75 x 138,00 nad 20 do ,75 x 120,00 nad 15 do ,75 x 103,00 nad 9,45 do ,75 x 85,00 nad 1,89 do 9,45 994,63 x 61,00 do 1, ,32 x 38,00 Domácnost STP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,60 x nad 55 do ,88 x 236,00 nad 50 do ,88 x 191,00 nad 45 do ,88 x 177,00 nad 40 do ,88 x 164,00 nad 35 do ,88 x 150,00 nad 30 do ,88 x 137,00 nad 25 do ,60 x 124,00 nad 20 do ,60 x 111,00 nad 15 do ,60 x 99,00 nad 9,45 do ,60 x 85,00 nad 1,89 do 9, ,36 x 64,00 do 1, ,10 x 43,00 Domácnost VČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,50 x nad 55 do ,69 x 199,00 nad 50 do ,69 x 183,00 nad 45 do ,69 x 170,00 nad 40 do ,69 x 157,00 nad 35 do ,69 x 144,00 nad 30 do ,69 x 130,00 nad 25 do ,03 x 117,00 nad 20 do ,03 x 103,00 nad 15 do ,03 x 90,00 nad 9,45 do ,03 x 76,00 nad 1,89 do 9,45 927,70 x 60,00 do 1, ,22 x 37,00 18

19 Domácnost ZČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,60 x nad 55 do ,17 x 227,00 nad 50 do ,17 x 208,00 nad 45 do ,17 x 192,00 nad 40 do ,17 x 178,00 nad 35 do ,17 x 161,00 nad 30 do ,17 x 146,00 nad 25 do ,26 x 130,00 nad 20 do ,26 x 115,00 nad 15 do ,26 x 98,00 nad 9,45 do ,26 x 83,00 nad 1,89 do 9, ,10 x 61,00 do 1, ,00 x 37, Pro dodávky zemního plynu souběžným držitelům licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům vyšším než 630 platí ustanovení bodu 4.1 této části s tím, že v maximální ceně dodávky za komoditu a obchod se snižuje cena za o 23,84. Souběžný držitel licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jehož zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, sdělí prodávajícímu do čtyř pracovních dnů, nejpozději však do sedmého kalendářního dne, po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu chráněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 2.3 Pro odběrná místa s ročním odběrem nad 63 MWh platí, že měsíční plat za kapacitní složky ceny dodávky MP ch se určí podle vzorce MP ch ( C VK) /12, ch C ch je maximální cena kapacitní složky ceny dodávky podle příslušné tabulky v bodu 2.1 této části, VK je denní vypočtená kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určená podle vzorce VK RS / LF r, RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, LF r je faktor ročního využití denního maxima podle tabulky v části I. bodu

20 3. Ceny dodávky zemního plynu od obchodníka s plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám a kteří mají podíl na dodávkách oprávněným zákazníkům v příslušné bilanční zóně 1) vyšší než 40 %, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům 3.1 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům, připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek těmto oprávněným zákazníkům platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Kapacitní složka denní rezervovanou JČP 613, ,30 JMP 613, ,30 PP 613, ,30 SČP 613, ,30 SMP 613, ,30 STP 613, ,30 VČP 613, ,30 ZČP 613, ,30 ČMP* 613, ,30 *) pouze pro dodávky na vymezeném území, je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní soustavě Maximální cena za obsahuje zápornou korekci ve výši 26,67 a kompenzaci nákladů spojených s opětovným zavedením regulace ve výši 23,84. Přitom platí, že měsíční plat za se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 3.2 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě o více než 2 %, je obchodníkem se zemním plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, účtována platba P po za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě, stanovená podle vzorce P po ( K K ) F C, rl sl o r 1) 3 odst. 3 vyhlášky č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 20

21 K rl je skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v tis. m 3, K sl je denní rezervovaná pevná kapacita daného obchodníka sjednaná ve smlouvě v tis. m 3, F o je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v části I. bodu 1.7, C r je pevná roční cena za podle bodu 3.1 této části. Přitom platí, že pokud daný obchodník překročí v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P po, za K rl je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v daném měsíci. 3.3 Kupující sdělí prodávajícímu nejpozději do pátého pracovního dne, nejpozději však do osmého kalendářního dne, po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu oprávněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 21

22 4. Maximální ceny a podmínky dodávky zemního plynu od obchodníků s plynem, kteří mají podíl na dodávkách oprávněným zákazníkům v příslušné bilanční zóně 1) vyšší než 40 %, oprávněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě nebo k lokální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům 4.1 Pro dodávky zemního plynu oprávněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě nebo k lokální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům (dále jen zákazníci ) od dále uvedených obchodníků s plynem platí maximální ceny dodávky složené z ceny za distribuci podle části I bodu a těchto maximálních cen ostatních služeb dodávky složených z pevné ceny přepravy a uskladňování v dodávce a maximální ceny komodity a obchodu v dodávce: JČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,60 625,21 x Velkoodběratel nad do , ,60 625,36 x nad do , ,60 625,55 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 625,78 x Charakter odběru L nad , ,10 625,21 x Velkoodběratel nad do , ,10 625,36 x nad do , ,10 625,55 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 625,78 x nad 63 do , ,60 626,17 x nad 55 do 63 48,90 x 628,49 7,00 nad 50 do 55 48,90 x 628,49 7,00 nad 45 do 50 48,90 x 628,49 7,00 nad 40 do 45 48,90 x 628,49 7,00 nad 35 do 40 48,90 x 628,49 7,00 nad 30 do 35 48,90 x 628,49 7,00 nad 25 do 30 48,90 x 631,07 7,00 nad 20 do 25 48,90 x 631,07 7,00 nad 15 do 20 48,90 x 631,07 7,00 nad 9,45 do 15 48,90 x 631,07 7,00 nad 1,89 do 9,45 48,90 x 646,11 5,00 do 1,89 19,92 x 696,27 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č

23 JMP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,20 625,41 x Velkoodběratel nad do , ,20 625,61 x nad do , ,20 625,86 x Střední odběratel nad 630 do , ,20 626,17 x Charakter odběru L nad , ,50 625,41 x Velkoodběratel nad do , ,50 625,61 x nad do , ,50 625,86 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 626,17 x nad 63 do , ,20 626,69 x nad 55 do 63 52,29 x 629,79 7,00 nad 50 do 55 52,29 x 629,79 7,00 nad 45 do 50 52,29 x 629,79 7,00 nad 40 do 45 52,29 x 629,79 7,00 nad 35 do 40 52,29 x 629,79 7,00 nad 30 do 35 52,29 x 629,79 7,00 nad 25 do 30 52,29 x 633,24 7,00 nad 20 do 25 52,29 x 633,24 7,00 nad 15 do 20 52,29 x 633,24 7,00 nad 9,45 do 15 52,29 x 633,24 7,00 nad 1,89 do 9,45 52,29 x 653,34 5,00 do 1,89 21,87 x 720,34 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 3. PP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,50 626,07 x Velkoodběratel nad do , ,50 626,43 x nad do , ,50 626,88 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 627,44 x Charakter odběru L nad , ,40 626,07 x Velkoodběratel nad do , ,40 626,43 x nad do , ,40 626,88 x Střední odběratel nad 630 do , ,40 627,44 x nad 63 do , ,50 628,39 x nad 55 do 63 50,07 x 634,04 7,00 23

24 nad 50 do 55 50,07 x 634,04 7,00 nad 45 do 50 50,07 x 634,04 7,00 nad 40 do 45 50,07 x 634,04 7,00 nad 35 do 40 50,07 x 634,04 7,00 nad 30 do 35 50,07 x 634,04 7,00 nad 25 do 30 50,07 x 640,31 7,00 nad 20 do 25 50,07 x 640,31 7,00 nad 15 do 20 50,07 x 640,31 7,00 nad 9,45 do 15 50,07 x 640,31 7,00 nad 1,89 do 9,45 50,07 x 676,93 5,00 do 1,89 20,81 x 799,00 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 4. SČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,50 625,18 x Velkoodběratel nad do , ,50 625,32 x nad do , ,50 625,49 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 625,71 x Charakter odběru L nad , ,10 625,18 x Velkoodběratel nad do , ,10 625,32 x nad do , ,10 625,49 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 625,71 x nad 63 do , ,50 626,08 x nad 55 do 63 51,51 x 628,26 7,00 nad 50 do 55 51,51 x 628,26 7,00 nad 45 do 50 51,51 x 628,26 7,00 nad 40 do 45 51,51 x 628,26 7,00 nad 35 do 40 51,51 x 628,26 7,00 nad 30 do 35 51,51 x 628,26 7,00 nad 25 do 30 51,51 x 630,69 7,00 nad 20 do 25 51,51 x 630,69 7,00 nad 15 do 20 51,51 x 630,69 7,00 nad 9,45 do 15 51,51 x 630,69 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,51 x 644,85 5,00 do 1,89 20,21 x 692,06 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č

25 SMP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,90 625,56 x Velkoodběratel nad do , ,90 625,79 x nad do , ,90 626,08 x Střední odběratel nad 630 do , ,90 626,45 x Charakter odběru L nad , ,00 625,56 x Velkoodběratel nad do , ,00 625,79 x nad do , ,00 626,08 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 626,45 x nad 63 do , ,90 627,06 x nad 55 do 63 51,83 x 630,71 7,00 nad 50 do 55 51,83 x 630,71 7,00 nad 45 do 50 51,83 x 630,71 7,00 nad 40 do 45 51,83 x 630,71 7,00 nad 35 do 40 51,83 x 630,71 7,00 nad 30 do 35 51,83 x 630,71 7,00 nad 25 do 30 51,83 x 634,77 7,00 nad 20 do 25 51,83 x 634,77 7,00 nad 15 do 20 51,83 x 634,77 7,00 nad 9,45 do 15 51,83 x 634,77 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,83 x 658,46 5,00 do 1,89 21,02 x 737,42 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 6. STP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální ceny komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,40 625,53 x Velkoodběratel nad do , ,40 625,76 x nad do , ,40 626,05 x Střední odběratel nad 630 do , ,40 626,41 x Charakter odběru L nad , ,00 625,53 x Velkoodběratel nad do , ,00 625,76 x nad do , ,00 626,05 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 626,41 x nad 63 do , ,40 627,00 x nad 55 do 63 52,99 x 630,57 7,00 25

26 nad 50 do 55 52,99 x 630,57 7,00 nad 45 do 50 52,99 x 630,57 7,00 nad 40 do 45 52,99 x 630,57 7,00 nad 35 do 40 52,99 x 630,57 7,00 nad 30 do 35 52,99 x 630,57 7,00 nad 25 do 30 52,99 x 634,54 7,00 nad 20 do 25 52,99 x 634,54 7,00 nad 15 do 20 52,99 x 634,54 7,00 nad 9,45 do 15 52,99 x 634,54 7,00 nad 1,89 do 9,45 52,99 x 657,68 5,00 do 1,89 21,27 x 734,81 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 7. VČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,70 625,07 x Velkoodběratel nad do , ,70 625,19 x nad do , ,70 625,33 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 625,50 x Charakter odběru L nad , ,20 625,07 x Velkoodběratel nad do , ,20 625,19 x nad do , ,20 625,33 x Střední odběratel nad 630 do , ,20 625,50 x nad 63 do , ,70 625,80 x nad 55 do 63 51,62 x 627,56 7,00 nad 50 do 55 51,62 x 627,56 7,00 nad 45 do 50 51,62 x 627,56 7,00 nad 40 do 45 51,62 x 627,56 7,00 nad 35 do 40 51,62 x 627,56 7,00 nad 30 do 35 51,62 x 627,56 7,00 nad 25 do 30 51,62 x 629,53 7,00 nad 20 do 25 51,62 x 629,53 7,00 nad 15 do 20 51,62 x 629,53 7,00 nad 9,45 do 15 51,62 x 629,53 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,62 x 640,97 5,00 do 1,89 21,17 x 679,13 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č

27 ZČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,10 625,61 x Velkoodběratel nad do , ,10 625,85 x nad do , ,10 626,16 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 626,55 x Charakter odběru L nad , ,70 625,61 x Velkoodběratel nad do , ,70 625,85 x nad do , ,70 626,16 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 626,55 x nad 63 do , ,10 627,19 x nad 55 do 63 47,86 x 631,04 7,00 nad 50 do 55 47,86 x 631,04 7,00 nad 45 do 50 47,86 x 631,04 7,00 nad 40 do 45 47,86 x 631,04 7,00 nad 35 do 40 47,86 x 631,04 7,00 nad 30 do 35 47,86 x 631,04 7,00 nad 25 do 30 47,86 x 635,32 7,00 nad 20 do 25 47,86 x 635,32 7,00 nad 15 do 20 47,86 x 635,32 7,00 nad 9,45 do 15 47,86 x 635,32 7,00 nad 1,89 do 9,45 47,86 x 660,27 5,00 do 1,89 19,14 x 743,47 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č Maximální ceny podle bodu 4.1 této části se nevztahují na dodávku plynu oprávněným zákazníkům, jejíž cena je ve smlouvě sjednána na principu cenového vzorce obvykle užívaného v plynárenství. 4.2 Za odběrné místo s charakterem odběru Z se považuje odběrné místo, ve kterém bylo v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2005 odebráno 60 % a více ročního odběru roku Za odběrné místo s charakterem odběru L se považuje odběrné místo, ve kterém bylo v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2005 odebráno méně než 60 % ročního odběru roku Odběrná místa zákazníků jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle části I. bodů až Stejná ustanovení se přiměřeně použijí při přeřazení odběrného místa zákazníka s charakterem odběru Z do charakteru odběru L a naopak. 27

28 4.5 Pro odběrná místa s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že platba za kapacitní složku ceny přepravy a uskladňování v dodávce se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané v roční smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny dodávky za přepravu a uskladňování v podle příslušné tabulky v bodu 4.1 této části ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že platba za kapacitní složku ceny přepravy a uskladňování v dodávce MP ps se určí podle vzorce C ps MP ps ( C RK) /12, ps je pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce podle příslušné tabulky v bodu 4.1 této části, RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b): a) pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce RK RS / LF r, RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, LF r je faktor ročního využití denního maxima podle tabulky v části I. bodu b) pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii), kdy i) pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce únor 2005 až leden 2006 podle vzorce DP SP 31 i i, 23,5 PDi i je příslušný kalendářní měsíc, SP i je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3, PD i je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci. ii) pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 podle vzorce v bodě i), 28

29 iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (například noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě. 4.6 Pokud jsou pro dodávky využívány rovněž měsíční rezervace distribuční kapacity, platba za přepravu a uskladňování podle měsíční smlouvy se určí jako součin denní rezervované pevné kapacity sjednané v měsíční smlouvě v tis. m 3 a měsíční pevné ceny přepravy a uskladňování v dodávce C mps v, která je vypočtena podle níže uvedeného vzorce C ps C mps C F, ps mps je pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce podle příslušné tabulky v bodu 4.1 této části, F mps je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy, F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v části I. bodu V případě, že je překročena hodnota denní rezervované distribuční kapacity sjednané pro dané odběrné místo o více než 2 %, je obchodníkem účtována platba P ps, stanovená podle vzorce P ps ( K K ) F C, rd sd K rd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3, F o je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v části I. bodu 1.7, C ps je pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce podle příslušné tabulky v bodu 4.1 této části. Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba P ps účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P ps, za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci. 4.8 Souběžný držitel licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jehož zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, sdělí prodávajícímu do čtvrtého pracovního dne, nejpozději však do sedmého kalendářního dne, po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu oprávněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 4.9 Zákazník, v jehož odběrném místě dochází k velmi nízkému využití maximální sjednané kapacity, může hradit pevnou cenu přepravy a uskladňování v dodávce podle bodů 4.1 této části nebo ve formě jednosložkové ceny podle následující tabulky: o ps 29

30 Kategorie Roční odběr v pásmu Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce JČP 709,82 x JMP 768,14 x PP 706,94 x SČP Střední odběratel 739,71 x nad 630 SMP a velkoodběratel 730,92 x STP 731,57 x VČP 735,36 x ZČP 641,56 x V případě, že je cena přepravy a uskladňování v dodávce v odběrném místě zákazníka hrazena formou jednosložkové ceny, nelze v témže odběrném místě použít jinou formu úhrady. Na tyto případy se nevztahuje platba P ps z bodu 4.7 této části. 30

31 III. Ceny za distribuci zemního plynu provozovatelů lokálních distribučních soustav a ceny dodávky zemního plynu konečným zákazníkům připojeným k lokálním distribučním soustavám a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, jejichž zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě 1. Pevné ceny za distribuci zemního plynu 1.1 Ceny za distribuci zemního plynu jednotlivých provozovatelů lokálních distribučních soustav pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k dané lokální distribuční soustavě jsou kumulativní, zahrnují ceny za distribuci zemního plynu dané lokální distribuční soustavy, ceny za distribuci zajišťovanou provozovatelem příslušné regionální distribuční soustavy, ke které je daná lokální distribuční soustava připojena, a případně ceny za distribuci zajišťovanou provozovateli všech lokálních distribučních soustav, které jsou mezi danou lokální distribuční soustavou a příslušnou regionální distribuční soustavou. 1.2 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k lokální distribuční soustavě, podle zvláštního právního předpisu 2) platí pevné kumulativní ceny za distribuci a určené podmínky podle části I. bodu 2 příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je daná lokální distribuční soustava připojena přímo, nebo zařízením jiné lokální distribuční soustavy. 1.3 Pro zemní plyn distribuovaný provozovateli lokálních distribučních soustav podle bodu této části pro dodávku plynu konečným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k této lokální distribuční soustavě, platí tyto pevné ceny a podmínky: Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem v odběrových pásmech uvedených v tabulce platí tyto pevné ceny a podmínky: ČMP a.s. vymezené území Černošice Místní sítě Střední odběratel nad 630 do , ,92 x nad 63 do , ,20 x nad 55 do ,09 x 255,86 nad 50 do ,78 x 249,19 nad 45 do ,15 x 234,66 nad 35 do ,49 x 206,31 2) 10 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů. 31