MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1"

Transkript

1 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: :22 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec Rehabilitační ústav Hrabyně Ing. Vilášková Šárka Hrabyně

2 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 2 ORGANIZACE: SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY :22 Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK

3 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 3 ORGANIZACE: SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY :22 Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.

4 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 4 ORGANIZACE: SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY :22 Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.

5 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 5 ORGANIZACE: SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY :22 Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK B OK C OK C100 VK OK C100 VK OK C200 VK OK C200 VK OK C300 VK OK C300 VK OK P OK Z OK A Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez o A mezení A Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 410/ A Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve A znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle A Českých účetních standardů A Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a ozna A čování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účet A ním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částe A čně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a

6 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 6 ORGANIZACE: SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY :22 Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA A zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky. Účetní A jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachyc A ovalo skutečný stav událostí, a zaznamenává do účetnictví v A šechny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné A v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhláš A ky č. 410/2009 Sb. je účetní jednotka povinna tvořit opravn A é položky A4P OK A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A4P OK A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A4P OK A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A4P OK A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A4P OK A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A Nemáme A Informace k probíhajícím soudním sporům: 1. Účetní jednotka A vede spor s pacientkou o zaplacení regulačního poplatku v A částce 960 Kč s příslušenstvím.. Dne bylo podáno A naše odvolání proti Usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně A č.j. 56Nc 658/ ze dne , kterým byla exekuc A e zastavena. V současnosti je tato pohledávka řešena u Kraj A ského soudu. 2. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o za A placení částky Kč s příslušenstvím. Je ve stadiu exek A učního řízení A Nemáme A Investiční fond má účetní jednotka finančními prostředky po A krytý AA OK AA OK D100 TEXT 1 Nemáme D200 TEXT 1 Nemáme D300 TEXT 1 Nemáme D400 TEXT 1 Nemáme D500 TEXT 1 Nemáme D600 TEXT 1 Nemáme D800 TEXT 1 Nemáme E100 B Meziročně došlo k poklesu výše pohledávek za zdravotními po E100 B jišťovnami z důvodu jiných datumů úhrad. U zdravotní pojišť E100 B ovny VZP je v roce 2010 promítnuta dvouměsíční fakturace za

7 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 7 ORGANIZACE: SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY :22 Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA E100 B výkony pojišťěnců oproti roku 2011, který má v zůstaku pou E100 B ze fakturaci za jeden měsíc E100 B V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdra E100 B votnických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských E100 B fondů. Tímto se zvýšil i Fond reprodukce majetku, který js E100 B me pokryli peněžními prostředky E100 C V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdra E100 C votnických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských E100 C fondů. Tímto se zvýšil i Fond reprodukce majetku E100 D V roce 2011 došlo k čerpání Rezerv na opravu majetku ve výš E100 D i Kč E100 D Meziročně je rozdíl dán změnou způsobu úhrad vyúčtované péč E100 D e u VZP. V roce 2010 byla péče hrazená zálohově. V roce E100 D je péče hrazená podle skutečně vystavených faktur E200 A Tento účet obsahuje čerpání rezerv na opravu majetku a dalš E200 A í opravy, které nám umožnil zlepšený hospodářský výsledek E200 A E200 A V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdra E200 A votnických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských E200 A fondů E200 A V roce 2011 došlo k čerpání rezerv na opravu majetku F0A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno F0A OK F0A OK F0A OK F0A OK F0A OK F0A OK F0C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno F0C OK F0C OK F0C OK F0E Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno F0E OK F0E OK F0E OK F0E OK F0E OK G OK G OK G Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno G OK G OK G Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno G OK G OK G Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno G OK G OK

8 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 8 ORGANIZACE: SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY :22 Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA G Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno G OK G OK G Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno H OK H Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno H OK H Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno OK OK OK OK OK OK HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ Z TOHO:-IGNOROVANÝCH CHYBNÝCH Požadováno nahrání režimem >N<: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy, bankovních údajů Počet záznamů na vstupu: 314 Počet přijatých záznamů: 208 Počet odmítnutých záznamů: 106 Z toho:-ignorovaných: 106 -chybných: 0

9 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 9 ORGANIZACE: Příloha č. 1 - ROZVAHA :23 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč na 2 desetinná místa) OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 434,425, ,584, ,840, ,109, A. Stálá aktiva 375,652, ,584, ,067, ,384, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3,596, ,553, , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 013 3,204, ,161, , , Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 372,055, ,030, ,025, ,232, Pozemky , , , Kulturní předměty Stavby ,522, ,074, ,448, ,804, Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,948, ,401, ,547, ,203, Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,121, ,121, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1,409, , , ,024, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2,149, ,149, , Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky

10 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 10 ORGANIZACE: Příloha č. 1 - ROZVAHA : OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 58,773, ,773, ,725, I. Zásoby 1,526, ,526, ,240, Pořízení materiálu Materiál na skladě 112 1,526, ,526, ,240, Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky 26,245, ,245, ,897, Odběratelé ,405, ,405, ,771, Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1,022, ,022, , Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 8, , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 1, , , Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů , Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní 388 3,593, ,593, ,128, Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek 31,001, ,001, ,588, Termínované vklady krátkodobé 244 2,087, ,087, ,000, Jiné běžné účty ,357, ,357, ,117, Běžný účet 241 6,459, ,459, ,756, Běžný účet FKSP , , ,546, Ceniny , Peníze na cestě Pokladna , , ,

11 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 11 ORGANIZACE: Příloha č. 1 - ROZVAHA : Č.pol. Název položky Účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA 259,840, ,109, C. Vlastní kapitál 233,046, ,722, I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 205,586, ,505, Jmění účetní jednotky ,439, ,460, Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ,146, ,045, Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období II. Fondy účetní jednotky 26,408, ,899, Fond odměn 411 4,168, ,169, Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1,001, ,677, Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 1,711, ,394, Rezervní fond z ostatních titulů , , Fond reprodukce majetku, investiční fond ,819, ,201, Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření 1,051, , Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 1,051, , Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje 26,794, ,387, II. Rezervy 2,087, ,000, Rezervy 441 2,087, ,000, III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky

12 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 12 ORGANIZACE: Příloha č. 1 - ROZVAHA : Č.pol. Název položky Účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ IV. Krátkodobé závazky 24,707, ,387, Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé 321 1,836, ,232, Krátkodobé přijaté zálohy 324 3,579, ,577, Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 8,175, ,432, Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 5,414, ,607, Daň z příjmů 341 1,068, Jiné přímé daně 342 1,585, , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace Výdaje příštích období 383 1,928, ,838, Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné :23 osoby: za sestavení: Telefon:

13 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 13 ORGANIZACE: Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty :23 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč na 2 desetinná místa) BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 205,679, , ,083, , I. Náklady z činnosti 205,679, , ,083, , Spotřeba materiálu ,243, , ,998, , Spotřeba energie ,931, , ,741, , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , Opravy a udržování 511 6,183, ,903, Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby ,452, ,247, Mzdové náklady ,279, , ,998, , Zákonné sociální pojištění ,530, , ,044, , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 527 2,012, ,951, Jiné sociální náklady , , Daň silniční , , Daň z nemovitostí 532 5, , Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,178, , ,311, , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku , Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv 555-1,912, ,000, Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z odepsaných pohledávek , Ostatní náklady z činnosti , ,246, II. Finanční náklady Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF Náklady ústředních rozpočtů na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery Náklady na ostatní nároky 574 X X

14 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 14 ORGANIZACE: Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty : BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 208,704, , ,235, , I. Výnosy z činnosti 208,650, , ,758, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb ,574, ,585, Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží , Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku , ,050, Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek 643 9, Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti 649 1,037, , ,237, , II. Finanční výnosy 53, , Úroky , , Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy

15 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 15 ORGANIZACE: Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty : BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost IV. Výnosy z transferů , Výnosy ústředních rozpočtů z transferů , Výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673 X X Výnosy z ostatních nároků 674 X X VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 3,025, , ,152, , Daň z příjmů 591 2,035, , Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění - 989, , , , Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné :23 osoby: za sestavení: Telefon:

16 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 16 ORGANIZACE: Příloha č.3 - Přehled o peněžních tocích :23 (v Kč na 2 desetinná místa) sestavený k Č.pol. Název položky Účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 17,587, A. Peněžní toky z provozní činnosti 14,991, Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 3,086, A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 9,219, A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 17,203, A.I.2. Změna stavu opravných položek A.I.3. Změna stavu rezerv -1,912, A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 36, A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0.00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -6,107, A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-) 2,490, A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 4,456, A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -1,679, A.II.3. Změna stavu zásob -286, A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0.00 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 194, A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -1,851, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -1,851, B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině 0.00 B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0.00 B.III.1. Příjmy z privatizace státního majetku 0.00 B.III.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky 0.00 B.III.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0.00 B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině 0.00 B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 273, C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 273, C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 0.00 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků 13,413, R. Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (R.= P.+ F.) 31,001, Okamžik sestavení: : Podpisový záznam:

17 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 ORGANIZACE: Příloha č.4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu :23 (v Kč na 2 desetinná místa) sestavený k Č.pol. Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období C. Vlastní kapitál 231,721, ,243, ,918, ,046, C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky účty 401,402,403,404,405,406,407, ,504, ,918, ,586, C.II. Fondy účetní jednotky účty 411,412,413,414,416,419 14,898, ,510, ,408, C.III. Výsledek hospodaření účty 493,431, , , ,051, Okamžik sestavení: : Podpisový záznam:

18 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 18 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez o mezení

19 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 19 A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 410/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle Českých účetních standardů

20 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 20 A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a ozna čování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účet ním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částe čně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky. Účetní jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachyc ovalo skutečný stav událostí, a zaznamenává do účetnictví v šechny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhláš ky č. 410/2009 Sb. je účetní jednotka povinna tvořit opravn é položky

21 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 21 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Č.pol. Název položky účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 4,029, ,317, Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3,236, ,537, Ostatní majetek , , P.II. Odepsané pohledávky a závazky , Odepsané pohledávky , Odepsané závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m ajetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 7, , Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 7, , Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva