Methadone II Metadon II (MDNII)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Methadone II Metadon II (MDNII)"

Transkript

1 Methadone II Metadon II () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c ONLINE DAT Methadone II Systémové-ID použít Preciset DAT Plus I 6 5 ml Kat. č CAL 1-6 C.f.a.s. DAT Qualitative Plus 6 5 ml Kat. č C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical 3 5 ml Kat. č Control Set DAT I Kat. č PreciPos DAT Set I PreciNeg DAT Set I Control Set DAT Clinical Kat. č PreciPos DAT Clinical PreciNeg DAT Clinical Systémové informace COBAS INTEGRA ONLINE DAT Methadone II () Test MD3S2, test-id pro semikvantitativní stanovení Test MD3Q2, test-id pro kvalitativní stanovení Test MD3QC, test-id pro kvalitativní stanovení; použitím C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical Použití Methadone II () je in vitro diagnostický test pro semikvantitativní a kvalitativní detekci metadonu v lidské moči při koncentraci cut-off na systémech COBAS INTEGRA. Mohou být získány semikvantitativní výsledky testu, které umožňují laboratořím určit využití stanovení jako součást programu kontroly kvality. Semikvantitativní stanovení je určeno pro měření vhodného naředění vzorku pro potvrzení konfirmační metody, jako je plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie (GC/MS). Methadone II může být použit jen jako předběžný analytický výsledek. Pro získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější alternativní chemická metoda. Preferovanou konfirmační metodou je GC/MS. 1 Výsledky testů uživání drog, zvláště jsou-li předběžně pozitivní, je třeba hodnotit s klinickým zřetelem a s odborným úsudkem. Souhrn Metadon je syntetický difenylpropylamin, používaný pro detoxifikaci a dočasný doplněk narkotik při potlačení akutních a chronických bolestí. Metadon je vybaven velkou částí farmakologických vlastností morfinu a jeho analgetická schopnost je shodná. Narozdíl od morfinu má opakované užívání zřetelně se stupňující sedativní účinky s tím, jak se droga kumuluje v těle. Abstinenční příznaky má metadon kvalitativně stejné jako morfin, rozvíjejí se pomaleji s menší intenzitou, ale po delší dobu. 2 Pro tyto vlastnosti je metadon užíván při léčbě závislosti na drogách, speciálně při závislosti na nezákonných opiátech. Předávkování metadonem se projevuje strnulostí, dýchacími obtížemi, studenou a vlhkou kůží, hypotenzí, komatem a kolapsem oběhu. 3 Metadon je aplikován intramuskulárně v případě, že jsou využívány jeho analgetické vlastnosti a orálně, v případě léčby závislosti. Po požití je metadon vcelku rychle absorbován v gastrointestinálním traktu a rychle distribuován do jater, plic, ledvin, slinivky, krve a moči. Skutečnost, že se metadon ve velké míře váže na tkáňové proteiny vysvětluje jeho kumulativní efekt. 4 Metadon je většinou metabolizován mono a di-n-demethylací. Spontánní cyklizace má za následek vznik nestabilních sloučenin hlavních metabolitů: 2-etyliden-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin (EDDP) a 2-etyliden-5-metyl-3,3-difenylpyrrolidin (EMDP). Obě jsou hydrolyzovány v různém rozsahu s následovnou glukuronidací. 5,6 Při udržování pacientů může vylučování nezměněného metadonu tvořit 5 až 50 % dávky. ph moči má rovněž vliv na podílu vyloučeného metadonu v nezměněné podobě, stejně jako objem moči, dávka a individuální metabolismus. 7,8 Princip testu Kinetická interakce mikročástic v roztoku (KIMS) 9,10 měřená změnou intenzity procházejícího světla. V případě absence drogy ve vzorku se volný konjugát drogy váže na protilátku, vázanou na mikročástici, a vytváří agregáty. Jak probíhá agregace ve vzorku, který neobsahuje drogu, absorbance roste. Jestliže vzorek moči obsahuje příslušnou drogu, probíhá kompetice drogy s konjugátem derivátu drogy o protilátku vázanou na mikročástice. Protilátka vázaná na drogu ve vzorku není již dostupná pro podporu agregace částic a následný vznik struktury částic je inhibován. Přítomnost drogy ve vzorku úměrně snižuje nárůst absorbance vůči koncentraci drogy ve vzorku. Obsah drogy ve vzorku je určen poměrem k hodnotě získané pro známou cut-off koncentrace drogy. 11 Reagencie - pracovní roztoky R1 SR Reagencie s konjugátem Konjugovaný derivát metadonu v pufru s hovězím sérovým albuminem a 0.09% azidem sodným. Reagencie protilátka/mikročástice Mikročástice připojené k protilátce proti metadonu (monoklonální myší) v pufru s hovězím sérovým albuminem a 0.09% azidem sodným. R1 je v pozici B a SR je v pozici C. Bezpečnostní opatření a varování Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostním opatřením uvedeným v části 1 / Úvod této Příručky metod , V 6 CS 1 / 5

2 Zacházení s reagenciemi Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus Všechny nové (nepropíchnuté) cobas c packy musí být míchány 1 minutu použitím mixéru kazet před umístěním na palubu přístroje. Všechny cobas c packy, které jsou již v užívání, musí být na počátku každého týdne (jednou týdně) promíchány stejným způsobem. Analyzátor COBAS INTEGRA 800 Reagencie je automaticky promíchána 1 minutu po propíchnutí cobas c packu a půl minuty při sekvenci Begin of Day. Uskladnění a stabilita Doba skladování při 2-8 C Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus V přístroji při použití při C 12 týdnů Analyzátor COBAS INTEGRA 800 V analyzátoru při použití při 8 C 12 týdnů Čtěte datum exspirace na štítku cobas c packu Doba stability reagencie v analyzátoru při použití začíná od momentu napíchnutí cobas c packu. Reagencie nemrazit. Reagencie, které byly zamraženy, je nutné odstranit. Odběr vzorků a příprava Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné: Moč: Vzorky moče odebírejte do čistých skleněných či plastových nádobek. Vzorek čerstvé moče nepotřebuje zvláštní předúpravu nebo zacházení, ale napipetované vzorky by měly být ochráněny před kontaminací. ph vzorků by mělo být ve fyziologickém rozmezí 5 až 8. Aditiva a konzervans nejsou potřebné. Doporučujeme uchovávat vzorky při teplotě 2-8 C a zpracovat je do 5 dnů od odběru. 12 Při delším skladování doporučujeme vzorky zamrazit. Velmi zakalené vzorky před analýzou zcentrifugujte. Příměs či naředění vzorků může způsobit chybný výsledek. Při podezření, že byl vzorek znehodnocen, proveďte nový odběr. Testování validity vzorku je vyžadováno jen u vzorků odebíraných podle Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs. 13 Varování: Ředění vzorku by mělo být použito jen při jejich přípravě pro GC/MS, ale jinak není vhodné. Postup ředění, je-li použit, by měl být validován. Dodávaný materiál Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky". Stanovení Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny, uvedené v dokumentaci pro analyzátory. Instrukce, specifické pro jednotlivé analyzátory, vyhledejte v uživatelské příručce. Aplikace pro moč COBAS INTEGRA 400/400 plus definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-S-SR R1-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 651 nm 651 nm Rozsah testu ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno a Ne Výpočet první/posl. 35/47 35/47 Jednotka ng/ml a) Pro použití při výpočtu koncentrace při přípravě pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 100 µl 10 µl Vzorek 2 µl 8 µl SR 35 µl 2 µl Celkový objem 157 µl COBAS INTEGRA 800 definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-S-SR R1-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 651 nm 651 nm Rozsah testu ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno b Ne Výpočet první/posl. 45/78 45/78 Jednotka ng/ml b) Pro použití při výpočtu koncentrace při přípravě pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 100 µl 10 µl Vzorek 2 µl 8 µl SR 35 µl 2 µl Celkový objem 157 µl Kalibrace Kalibrátory Semikvantitativní aplikace MD3S2, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1-5 0, 150, 300, 600, ng/ml d,l-metadon (DATS1, systémové-id ) Kvalitativní aplikace MD3Q2, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a Kalibrátory Preciset DAT Plus I, CAL 3 c nebo C.f.a.s. DAT Qualitative Plus (DATQ1, systémové-id ) MD3QC, Kalibrátory Preciset DAT Plus I nebo II d, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical (DATQ5, systémové-id ) Pro kvalitativní aplikace je určená hodnota cut-off c) Nepoužívejte Preciset DAT Plus 1, CAL 3, kalibrujete-li Opiates 300/2000 kvalitativním stanovením 2000 ng/ml (test OP2QL, test-id 0-410). d) Preciset DAT Plus II, CAL 1, nejsou obecně vyžadovány pro kalibraci Methadone II, mohou být ovšem použity jako alternativní hladina 0 ng/ml pro DATQ5, systémové-id / , V 6 CS

3 Typ kalibrace Semikvantitativní aplikace Logit/Log 4 Kvalitativní aplikace Lineární regrese Opakování kalibrace Doporučen duplikát Kalibrační interval COBAS INTEGRA 400/400 plus: Každou šarži, každé 4 týdny a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality. COBAS INTEGRA 800: Každou šarži, každé 4 týdny a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality. Kalibrační křivka je vytvářena použitím kalibrátorů. Kalibrátory musí být umístěny podle hodnot koncentrace od nejvyšší po nejnižší do CAL/QC stojánku. Vytvořená křivka je uložena v paměti systému COBAS INTEGRA a podle potřeby znovu vyvolána. Návaznost: Tato metoda byla standardizována dle primární referenční metody (GC/MS). Kontrola kvality Kontrola kvality Pořadí kontrol Kontrola po kalibraci Control Set DAT I PreciPos DAT Set I (DAT1P, systémové-id ) PreciNeg DAT Set I (DAT1N, systémové ID ) nebo Control Set DAT Clinical PreciPos DAT Clinical (DATCP, systémové-id ) PreciNeg DAT Clinical (DATCN, systémové-id ) Určeno uživatelem Doporučena Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace pro objednání". Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál. Koncentrace drog v Control Set DAT I a Clinical byly verifikovány GC/MS. Kontrolní intervaly a meze by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze. Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality. Výsledky Systémy COBAS INTEGRA vydávají výsledky s následujícím označením: Semikvantitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní < <TEST RNG Negativní <0 ng/ml >TEST RNG Pozitivní >2000 ng/ml POS 300 Pozitivní Výše uvedená rozmezí hodnot jsou založena na hladině cut-off. Kvalitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní <1000 <TEST RNG Negativní <0 >TEST RNG Pozitivní >3000 POS 1000 Pozitivní 1000 Uvedená rozmezí jsou založena na přiřazení hodnoty 1000 ke cut-off. Semikvantitativní hodnocení výsledků Semikvantitativní předběžně pozitivní výsledky by měly být použity v laboratořích pro měření vhodného naředění vzorku potvrzením konfirmační metody jako je GC/MS. Rovněž umožňuje laboratoři zřídit kontrolní postupy a stanovit využití kontroly. Upozornění: Při použití funkce následného ředění (ředění 1:10) musí mít ředěný výsledek hodnotu alespoň poloviny hodnoty cut-off analytu x10, aby se zaručilo, že vzorek nebyl příliš naředěn. Pokud klesne ředěný výsledek pod polovinu hodnoty cut-off analytu x10, opakujte vzorek s menším naředěním. Ředění, která mají výsledky v blízkosti cut-off, poskytují nejpřesnější stanovení. Chcete-li určit koncentraci předběžně pozitivního vzorku, vynásobte výsledek odpovídajícím faktorem ředění. Ředění by mělo být použito jen při přípravě hodnot pro GC/MS. Omezení - interference Informace o látkách testovaných tímto stanovením jsou uvedeny v kapitole "Specifické údaje o využití" tohoto dokumentu. Možné však je, že mohou interferovat i jiné komponenty nebo faktory, které mohou negativně ovlivnit výsledek (např. technická chyba, nebo chyba postupu). Předběžný pozitivní výsledek dosažený touto metodou indikuje přítomnost metadonu v moči. Nestanoví však míru intoxikace. Interferující látky byly přidány do moče bez drog a až s dvojnásobnou koncentrací než je uvedeno. Tyto vzorky byly obohaceny na použitím 600 ng/ml zásobního roztoku metadonu. Vzorky pak byly podrobeny testování s následujícími výsledky: Látka Testované koncentrace % výtěžnost metadonu Aceton 1 % 98 Kys. askorbová 1.5 % 100 Bilirubin 0.25 mg/ml 86 Kreatinin 5 mg/ml 100 Etanol 1 % 99 Glukóza 2 % 101 Hemoglobin 0.1 g/l 101 Hemoglobin 1 g/l 98 Hemoglobin 7.5 g/l 100 Lidský albumin % 101 Lidský albumin 0.05 % 103 Lidský albumin 0.5 % 101 Kys. oxalová 2 mg/ml 102 Chlorid sodný 0.5 M 97 Chlorid sodný 1 M 95 Močovina 6 % 103 POTŘEBNÝ KROK Programování speciálního mytí: Použití speciálních mycích cyklů je nutné při zpracovávání určitých kombinací testů na analyzátorech COBAS INTEGRA. Pro další pokyny čtěte Návody metod, Úvod, Extra mycí cykly. Tam, kde je to vyžadováno, musí být před vydáním výsledků provedeno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi vzorky (carry-over) , V 6 CS 3 / 5

4 Specifické údaje o využití Reprezentativní údaje o využití pro analyzátory COBAS INTEGRA jsou uvedeny níže. Výsledky, získané v různých laboratořích, se mohou lišit. Preciznost Preciznost byla stanovena podle interního postupu použitím sérií kalibrátoru metadonu a kontrol v 20 replikátech, jednou denně po dobu 5 dnů. Následující výsledky byly získány analyzátorem COBAS INTEGRA 700: Semikvantitativní preciznost Opakovatelnost e Průměr SD VK ng/ml ng/ml % Level 1 (225 ng/ml) Level 2 () Level 3 (375 ng/ml) Mezilehlá preciznost f Průměr SD VK ng/ml ng/ml % Level 1 (225 ng/ml) Level 2 () Level 3 (375 ng/ml) e) opakovatelnost = preciznost v sérii f) mezilehlá preciznost= celková preciznost/preciznost mezi sériemi/preciznost mezi dny Kvalitativní preciznost cut-off (x) Počet testovaných Správný výsledek Hladina spolehlivosti 0.75x >95% negativní odečet 1.25x >95% pozitivní odečet Spodní detekční limit testu 15 ng/ml Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu, kterou lze odlišit od nuly. Je vypočítána jako hodnota ležící 2 standardní odchylky nad nulovým kalibrátorem (nulový kalibrátor + 2 SD, opakovatelnost, n = 21). Správnost 100 vzorků moče, získaných v klinických laboratořích, které byly stanoveny jako negativní v panelu látek jinou technologií, bylo vyhodnoceno na metadon na analyzátoru COBAS INTEGRA 700. Všech 100 klinických vzorků bylo negativních vůči cut-off. 55 vzorků moče, získaných v klinických laboratořích, kde byly stanoveny jako předběžně pozitivní komerčně dostupnou enzymoimunoanalýzou a potvrzeny jako pozitivní metodou GC/MS na metadon, bylo rovněž hodnoceno na analyzátoru COBAS INTEGRA 700. Všech 55 vzorků bylo pozitivních stanovením COBAS INTEGRA Methadone II vůči cut-off. Navíc 10 vzorků bylo naředěno na koncentraci metadonu % hodnoty cut-off a 10 vzorků bylo naředěno na koncentraci metadonu % hodnoty cut-off. Údaje ze studie správnosti popsané výše, blízké rozmezí hodnot cut-off, byly doplněny o údaje získané u ředěných pozitivních vzorků moče. Následující výsledky byly získány s Methadone II na analyzátoru COBAS INTEGRA 700 vůči hodnotám GC/MS. Methadone II klinická korelace (cut-off = ) COBAS INTEGRA 700 Negativní vzorky GC/MS hodnoty (ng/ml) Blízké cut-off Analytická specifičnost Specifičnost stanovení COBAS INTEGRA Methadone II se strukturálně podobnými sloučeninami byla zjištěna vytvořením inhibiční křivky pro jednu každou uvedenou sloučeninu a určením přibližného množství každé sloučeniny, která by byla ekvivalentní reaktivitě metadonu při hodnotě cut-off. Při hodnocení výsledků vzorků pacientů je nutno dbát opatrnosti u vzorků obsahujících strukturálně příbuzné sloučeniny se zkříženou reaktivitou vyšší než 0.5 %. Přibližné ng/ml odpovídající metadonu Přibl. % křížové reaktivity Sloučenina Hydroxymetadon Cyamemazin Methotrimeprazin (Levomepromazine) Thiothixen Chlorpromazin Promazin Clomipramin Thioridazin Chlorprothixen Promethazin l-α-metadol Trimipramin Cyklobenzaprin Orfenadrin I-α-acetylmetadol HCl (LAAM) Difenhydramin Perfenazin Meperidin Imipramin Cyproheptadin Doxepin Navíc byly následující sloučeniny testovány při koncentraci ng/ml v poolované lidské moči a zjištěná hodnota zkřížené reaktivity byla menší než 0.05 %. Amitriptylin Benzfetamin Carbamazepine Chlorfeniramin Desipramin Dextromethorfan Disopyramid Doxylamin EDDP EMDP Fluoxetin Maprotilin Mianserin Nordoxepin Nortriptylin d-propoxyfen Protriptylin d,l-verapamil Vzorky od uživatelů Seroquelu (quetiapinfumarát) byly pozitivní na metadon. 4 / , V 6 CS

5 Interference léčiv Následující sloučeniny byly přidány k alikvotům poolované normální lidské moči v koncentraci ng/ml. Žádná z těchto sloučenin při testování soupravou nevykázala křížovou reaktivitu rovnající se nebo větší než 0.2 %. Acetaminofen Kys. acetylsalicylová Aminopyrin Amobarbital d-amfetamin l-amfetamin Ampicilin Kys. askorbová Aspartam Atropin Benzokain Benzoylekgonin (metabolit kokainu) Butabarbital Kofein Chlornan vápenatý Chlordiazepoxid Chlorochin Kokain Kodein Kotinin Diazepam Difenylhydantoin Dopamin Ekgonin Ekgoninmetylester Efedrin d-efedrin l-efedrin Epinefrin Erythromycin Estriol Fenoprofen Furosemid Kys. gentisová Glutethimid Guajakol glyceroléter Haloperidol Hydrochlorotiazid Ibuprofen Izoproterenol Ketamin Lidokain LSD MDA MDMA Melanin d-metamfetamin l-metamfetamin Metaqualon Metylfenidat Metyprylon Morfin sulfát Naloxon Naltrexon Naproxen Niacinamid Nikotin Nordiazepam Noretindron l-norpseudoefedrin Oxazepam Penicilin G Pentobarbital β-fenethylamin Fencyklidin Fenobarbital Fenothiazin Fentermin Fenylbutazon Fenylpropanolamin d-fenylpropanolamin Prokain d-pseudoefedrin l-pseudoefedrin Quinidine Chinin Sekobarbital Sulindac Tetracyklin Δ 9 THC-9-karboxylová kys. Tetrahydrozolin Trifluoperazin Tyramin Odkazy 1. Karch SB, ed. Drug Abuse Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press LLC Council Reports: Treatment of morphine-type dependence by withdrawal methods. JAMA 1972;219(12): Smialek JE, Monforte JR, Aronow R, et al. Methadone deaths in children: A continuing problem. JAMA 1977;238(23): Garriot JC, Sterner WQ, Mason MF. Toxicologic findings in six fatalities involving methadone. Clin Toxicol 1973;6: Sullivan HR, Due SL, McMahon RE. The identification of three new metabolites of methadone in man and in the rat. J Am Chem Soc 1972;94(11): Baselt RC, Bickelt MH. Biliary excretion of methadone by the rat: identification of a para-hydroxylated major metabolite. Biochem Pharm 1973;22: Baselt RC, Casarett LJ. Urinary excretion of methadone in man. Clin Pharmacol Ther 1972;13(1): Bellward GD, Warren PM, Howald W, et al. Methadone maintenance: Effect of urinary ph on renal clearance in chronic high and low doses. Clin Pharmacol Ther 1977;22(1): Armbruster DA, Schwarzhoff RH, Pierce BL, et al. Method comparison of EMIT II and ONLINE with RIA for drug screening. J Forensic Sci 1993;38: Armbruster DA, Schwarzhoff RH, Hubster EC, et al. Enzyme immunoassay, kinetic microparticle immunoassay, radioimmunoassay, and fluorescence polarization immunoassay compared for drugs-of-abuse screening. Clin Chem 1993;39: Bates M, Brandle J, Casaretto E, et al. An Abuscreen immunoassay for opiates in urine on the COBAS MIRA automated analyzer. Amer Acad Forensic Sci. Abstract 1991;37(6): Toxicology and Drug Testing in the Clinical Laboratory; Approved Guideline. 2nd ed. (C52-A2). Clinical and Laboratory Standards Institute 2007;27: Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Revised Specimen Validity Testing). Fed Regist 2004;69: Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá. Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Křížová reaktivita na Tramadol je 0.3 % při koncentraci ng/ml. Křížová reaktivita na Ofloxacin byla testována Methadone II při koncentraci ng/ml. Dosažený výsledek byl 0.2 %. Jakákoliv modifikace přístroje, jak je zde uvedeno, vyžaduje validaci laboratoří , V 6 CS 5 / 5