Plánování školních přírodních zahrad. Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování školních přírodních zahrad. Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz)"

Transkript

1 Plánování školních přírodních zahrad Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz)

2 Plánování školních zahrad Plánování školní zahrady komunitní plánování zahrady postupy komunitního plánování Jak vybrat zahradního architekta? Příklad z praxe obnova zahrady Waldorfské základní školy v Praze Jinonicích

3 Co je to komunitní plánování? Vytváření nové podoby zahrady za účasti co nejvíce uživatelů zahrady. Víc hlav víc ví (ale je těžší to zkoordinovat!). Zahrada více odpovídá požadavkům uživatelů. To, čemu věnujeme své nápady a čas, je pro nás cennější, více si toho vážíme, cítíme za to zodpovědní, více o to pečujeme... Tvorba zahrady je zároveň příležitost něco nového se naučit

4 Žáci školy Pedagogové a pracovníci školy Rodiče, prarodiče, sourozenci žáků Zřizovatel školy, místní samospráva Sousedé v okolí školy Kdo by měl být zapojen? Míra zapojení může být různá (odborný konzultant, asistence při zajištění financování, poskytnutí materiálu, dobrovolnická práce atd.)

5 Komunitní plánování a realizace školní zahrady obvykle probíhá v několika krocích: 1. Přípravná fáze Jak na to? Vytvoření pracovní skupiny pro školní zahradu (obvykle tvoří členové učitelského sboru). Prohlídka prostor zahrady. Projednání záměru se zřizovatelem školy. Zajištění finančních a dalších prostředků na plánování zahrady. Získání partnerů pro záměr (zahradní architekt, pracovníci školy, rodiče, místní komunita atd.)

6 Jak na to? 2. Plánování nové podoby zahrady Informační kampaň o plánovaném záměru. Burza nápadů v jednotlivých třídách školy. Sběr nápadů od ostatních partnerů. Veřejná výstava nápadů. Vytvoření souhrnného plánu zahrady projektantem.

7 Jak na to? 3. Příprava společné realizace zahrady Vypracování detailního časového a organizačního plánu. Zajištění finančních prostředků a materiálu na realizaci zahrady. Stanovení koordinačního týmu realizace zahrady. Distribuce pozvánek na společné práce a další propagační činnost.

8 Jak na to? 4. Společná realizace zahrady Provedení plánovaných prací. Důležitý je i doprovodný program (společné občerstvení, závěrečný koncert ) Nepodceňujte přípravu, bez schopného koordinátora a detailního plánu se to neobejde!

9 Jak na to? 5. Slavnostní zahájení provozu zahrady Informační kampaň (i v médiích). Vhodné je připravit bohatý doprovodný program, spojit s nějakou tradiční školní slavností apod.

10 Jak na to? 6. Využívání a údržba vytvořené zahrady Tvořivé zapojení prostoru zahrady do výuky školy. Využívání zahrady pro školní akce pro veřejnost a akce místní komunity. Vypracování plánu údržby zahrady a rozdělení zodpovědností při jeho naplňování. Průběžná a pravidelná údržba zahrady. Podrobnější informace ke komunitnímu plánování a realizaci školní zahrady např. v dokumentu Plán projektu na

11 Jak vybrat zahradního architekta? Hledejte partnera ne dodavatele! Kromě odbornosti jsou důležité i komunikační a manažerské dovednosti vybraný architekt by měl umět dobře komunikovat s dětmi i dospělými, být ochoten vystupovat na veřejnosti, zkoordinovat dobrovolnickou brigádu apod. Důležitá je ochota poznat školu a její fungování, naslouchat přáním a potřebám dětí, učitelů, rodičů a dalších, ochota pracovat i o víkendech. Je nutné jasně stanovit rozsah spolupráce, včetně požadavků na detailnost projektové dokumentace (studie x kompletní projekt).

12 Jak by to být nemělo Zahrada je chápána jako cíl (abychom to tu měli hezké ), nikoliv jako prostředek a příležitost k obohacení výuky, dalšímu rozvoji školy atd. Navržená zahrada nereflektuje potřeby školy. Je sice architektonicky dokonalá, ale pro děti a výuku nepoužitelná. Zahrada nemá jednotnou myšlenku/téma obvyklé prvky přírodních zahrad jsou rozhozeny v prostoru. Jsou navrženy prvky náročné na údržbu.

13 Jak by to být nemělo Zvolený sortiment rostlin a použité materiály neodpovídají filosofii přírodních zahrad (např. převaha cizokrajných rostlin, velké množství čistě okrasných prvků, atd.). Komunitní plánování je jen na oko. Koordinací plánování a realizace zahrady je pověřena jedna osoba. Zahrada je vytvořena ze dne na den dodavatelskou firmou.

14 Kde hledat inspiraci? Publikace Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu (http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/42/ _id_detska_hriste_zahrady_ pdf). Výstupy projektu Ekologická výchova ve školní zahradě (http://ekovychova.ametyst21.cz/umweltbildung-imschulgel-nde.html) Návštěva již zrealizovaných projektů Přehled zajímavé literatury o přírodních zahradách:

15 příklad z praxe Waldorfská základní škola Jinonice obnova školní zahrady

16 Školní zahrada z nadhledu Pozemek cca m 2 včetně ploch zastavěných budovami

17 Jak to u nás vypadá Vstup do školní zahrady

18 Jak to u nás vypadá Pohled na tribunu a sportovní hřiště

19 Jak to u nás vypadá Zpevněné plochy za sportovním hřištěm

20 Jak to u nás vypadá Pohled do zadní části zahrady

21 Jak to u nás vypadá Zadní - relaxační část zahrady

22 Jak to u nás vypadá Pohled na divočinu v zadní části zahrady

23 Jak to u nás vypadá Ovocné stromy podél severovýchodní hranice pozemku

24 Jak to u nás vypadá Vzrostlé hlošiny podél jihozápadní hranice pozemku

25 Plánování školní zahrady Burza nápadů pro vylepšení zahrady Každá třída dostala za úkol zpracovat návrh určitého prvku nebo části zahrady. S návrhem pomáhali i třídní učitelé. Odborné konzultace a zpracování projektové dokumentace úprav zahrady Ing. Lucie Nižaradzeová, Mgr. Alena Lehmannová. Koordinace aktivit, zajištění financování (grant hlavního města Prahy) Mgr. Jan Valeška, PRO-BIO liga.

26 Jak probíhala spolupráce s dětmi? Úvodní hodina s projektanty -vysvětlení principů přírodní zahrady, inspirace obrázky, představení úkolu. Práce s pedagogem -společné/samostatné řešení zadaného úkolu. Závěrečná hodina s projektanty - představení vytvořeného řešení, společné povídání o jeho podobě. (Setkání s učiteli připomínkování projektanty zpracovaného souhrnného plánu zahrady) Dopis dětem popsání, co bylo a nebylo (a proč!) do souhrnného návrhu zahrady zapracováno, poděkování za nápady a pomoc.

27 Nápady jednotlivých tříd Témata: Zahrada (1. a 2. třída) Zázemí pro užitečné zvířecí pomocníky (3. a 4. třída) Živé ploty (5. třída) Odclonění sportovního hřiště (6. třída) Relaxační zóna (7. třída) Zelinárna (8. třída) Vstup a hlavní motiv zahrady (9. třída)

28 Nápady jednotlivých tříd Zahrada (1. a 2. třída)

29 Nápady jednotlivých tříd Kdo nám v zahradě pomáhá? (3. a 4. třída)

30 Nápady jednotlivých tříd Živé ploty (5. třída)

31 Nápady jednotlivých tříd Odclonění hřiště (6. třída)

32 Nápady jednotlivých tříd Relaxační zóna (7. třída)

33 Nápady jednotlivých tříd Zelinárna (8. třída)

34 Nápady jednotlivých tříd Vstup a hlavní motiv zahrady (9. třída)

35 Nová podoba zahrady Jako hlavním motiv zahrady zvoleno SLUNCE Je zdrojem energie, světla, přináší život i smrt, ovlivňuje všechny přírodní procesy, které na Zemi probíhají. Stejně jako člověk a příroda, i slunce prochází svými cykly. Je živé, obdivuhodné, inspirující Motiv slunce se promítá do celé koncepce zahrady podoba zelinárny, model sluneční soustavy, slunečná zahrada Slunce dalo zahradě i název -Zahrada devíti slunečních paprsků

36 Nová podoba zahrady

37 Nová podoba zahrady

38 Průběh plánování

39 Průběh plánování

40 Financování tvorby školních zahrad Mgr. Alena Lehmannová

41 Dotační programy Možné zdroje Programy financované z EU Programy ministerstev Krajské a městské programy Nadace a nadační fondy Sponzoring a dárcovství Práce svépomocí Akce na podporu zahrady

42 Dotační programy Operační program Životní prostředí, prioritní osa 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Určeno na realizaci přírodních dětských hřišť a zahrad při MŠ. Z dotace lze hradit materiál a služby, zpracování projektové dokumentace a práce zahradního architekta, autorský dozor, práce umělce návrh originálních herních prvků, spolupráce s pedagogy, psychologem, náklady na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť. Dotace až 90 %, minimální náklady projektu 500 tis. Kč. Podání žádostí bude patrně možné v prosinci Oprávnění žadatelé: zejména obce a města, příspěvkové a neziskové organizace Program není určen pro území hlavního města Prahy. Více informací na

43 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání Obnova zahrady nebo tvorba vybraných zahradních prvků může být součástí ucelenějšího vzdělávacího programu např. v rámci výuky biologie, fyziky, ekologické výchovy nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj (pokud je realizace/obnova zahrady nutná k zlepšení kvality výuky, k osvojení určitých kompetencí žáků atd.) Dotace až 100 %. Dotační programy Oprávnění žadatelé: zejména příspěvkové a neziskové organizace Program není určen pro území hlavního města Prahy. Více informací na

44 Dotační programy Revolvingový fond, program Přírodní školy Určeno na vytvoření a rozšíření přírodních učeben (doporučena je forma malého školního arboreta). Zdotace lze hradit zejména výsadbový materiál, drobné terénní úpravy, nářadí a mobiliář. Dotace maximálně 70 tis. Kč. Oprávnění žadatelé: základní školy Podrobnosti na

45 Dotační programy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách Zdotace je možné hradit zřízení, vybavení a údržbu přírodní učebny EVVO, úpravu nebo obnovu školního pozemku, skleníku, zimní zahrady na využití pro environmentální výchovu, vybavení nářadím, sadbou, osivem, ochranou proti škůdcům apod. Maximální výše grantu 80 % a Kč. Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení. Naposledy vyhlášeno vroce Osud programu vdalších letech je nejistý. Podrobnosti na

46 Dotační programy Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora obnovy venkova, podprogram 4.2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Zdotace je možné hradit obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, atd.), úpravy veřejných prostranství. Je podmíněno prokazatelných zapojením dětí a mládeže do plánování a realizace projektu. Dotace maximálně 70 % a 400 tis. Kč. Program je obvykle vyhlašován na počátku roku. Oprávnění žadatelé: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí. Podrobnosti na

47 Dotační programy Hlavní město Praha, Dotační titul Zlepšení stavu životního prostředí v hlavním městě Praze tematická oblast Veřejná zeleň, program 3. Zlepšení stavu prostředí školských zařízení Určeno na výsadbu jednotlivých stromů, skupin dřevin, remízů, realizaci školního arboreta, vytvoření jezírek svodními rostlinami a živočichy, vytvoření stanovišť s tradiční českou květnatou loukou sinformačními tabulemi, realizace projektů Zelené učebny. Cílem je propojení školy aškolního vyučování s přilehlým pozemkem včetně jeho využití v odpoledních hodinách (školní kroužky, družina).

48 Dotační programy Hlavní město Praha, Dotační titul Zlepšení stavu životního prostředí v hlavním městě Praze tematická oblast Ekologická výchova Vzdělávací projekty s ekologickou tematikou realizované vespolupráci se školami na území hl. m. Prahy (např. projekty sledování přírodních dějů, zlepšování odpadového hospodaření ve škole, mapování historie krajiny v okolí školy aj.). Oprávnění žadatelé: zejména neziskové a příspěvkové organizace. Program je určen pouze pro Prahu a je vyhlašováno obvykle na přelomu roku. Maximální výše grantu 250 tis. Kč. Více informací na:

49 Nadace Veronika Dotační programy Program Školní přírodní zahrady pobídkový grand, kdy nadace nabízí poskytnutí shodně vysoké částky, jakou má škola připravenu na spolufinancování realizace zahrady. Grantový program z NIF-podpora projektů, které využívají pozemků jako prostředku kbezprostřednímu kontaktu spřírodou, dotace max. 50 % a Kč. Oprávnění žadatelé: neziskové organizace, příspěvkové organizace Programy jsou v současnosti určeny pouze pro Brno. Vpřípadě dostatku finančních prostředků mohou být rozšířeny i na Jihomoravský kraj. Podrobnosti na

50 Dotační programy Nadace Partnerství, program Místo pod stromy Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, vytváření veřejnosti otevřených školních zahrad, sídlištních prostor, oddychových míst apod. Důležitou podmínkou je zapojení místních občanských sdružení, škol, nejrůznějších spolků a aktivních občanů do všech fází utváření zelených veřejných prostranství -od formulace nápadu, přes přípravu a plánování až po samotnou realizaci, tak aby utvářené prostranství splňovalo představy a potřeby místních lidí a bylo intenzivně využívané. Maximální výše grantu Kč. Na rok 2013 není vyhlášení programu plánováno zdůvodů nedostatku prostředků. Více informací na

51 Dotační programy Nadace Partnerství, program Malé granty Podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí (podmínkou je zapojení širší veřejnosti dosázení) azvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Maximální výše grantu Kč. Vprůběhu roku obvykle bývají dvě uzávěrky příjmu žádostí, a to vlednu a srpnu. Více informací na Oprávnění žadatelé (shodné pro oba programy): občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, obce, školy, příspěvkové organizace, církevní právnické osoby, sdružení a spolky obcí.

52 Dotační programy Nadace OKD, program Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů scílem přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu. Budou podpořeny záměry, které by bezvýznamného přispění dárce nemohly být realizovány, a to projekty s ekologickým zaměřením, projekty směřující k zachování a přiměřenému využití přírodně, kulturně atechnicky hodnotných lokalit a objektů. Dále budou podpořeny projekty zlepšující veřejná prostranství. Maximální výše grantu Kč. Oprávnění žadatelé: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí. Podpora je prioritně určena pro Moravskoslezský kraj. Více informací na

53 Dotační programy Nadace Proměny, program Zahrada hrou Program je zaměřený na obnovu zahrad u zařízení pro děti a mládež. Cílem programu je podporovat originální zahrady, které budou dětem umožňovat volný pohyb, hry, rozvoj fantazie a kreativity isledování zákonitostí přírody. Nedílnou součástí projektů je zapojení uživatelů zahrad do jejich tvorby i dalšího využívání a údržby. Minulé výzvy byly určeny pro Prahu a Středočeský kraj, pro rok 2013 se připravuje nové znění podmínek. Přibližně v únoru 2013 proběhne informační seminář. Více informací na

54 Dotační programy Nadace ČEZ, program Oranžové hřiště Program je zaměřen na výstavbu či rekonstrukce dětských a sportovních hřišť spíše technického rázu. Dotace řádově statisíce Kč. Výzva obvykle na přelomu roku. Více na

55 Není to vždy jen o penězích, možná jsou v okolí neočekávané zdroje (materiál, ochotní řemeslníci, nadšení dobrovolníci...) Koho oslovit? Sponzoring a dárcovství zřizovatele školy místní samosprávu - obce, městské části veřejné a odborné instituce, zařízení sociálních služeb atd. místní podnikatele a neziskové organizace rodiče ostatní školy sousedy zahrady Důležité je mít plán, vědět, co přesně potřebujete!

56 Práce svépomocí Co všechno zvládneme sami? Řadu činností lze zvládnout svépomocí, což často vychází levněji. Je vhodnější, když se zahrada tvoří pomalu, než když je udělána jednorázově dodavatelskou firmou! Je nutné mít opravdu schopného koordinátora prací! ---- To, čemu jsme věnovali úsilí a čas, je pro nás cennější, máme k tomu vztah, více si toho vážíme, cítíme se za to více zodpovědní zahrada se stává společným příběhem.

57 Akce na podporu zahrady Sbírky na obnovu zahrady, výtěžek z kulturních a dalších akcí (koncerty, jarmarky ). V maximální možné míře propagujte záměr obnovy zahrady na akcích pro veřejnost, snažte se zahradu co nejvíce zapojit do života komunity, můžete tak získat nové zdroje

58 Nevzdávejte to Klíčem k úspěchu je tvořivost a pevná vůle! Pokud se ti plán A nepodařil, nezoufej abeceda má dalších 41 písmen

59 Děkuji za pozornost Mgr. Alena Lehmannová PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky 1 2 3 4 5 příprava projektu architektonická soutěž projektová dokumentace stavba údržba a rozvoj inspirace z praxe Postup vychází ze zkušeností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dřeviny mimo les II. Ekomonitor Hradec Králové 28. 1. 2016 Ing. Yvona Eliášová yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dotace do zeleně Operační program Životní prostředí Národní programy SFŽP Program

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Akční plán na rok 2015 Město Havlíčkův Brod ÚVOD AKČNÍ PLÁN na rok 2015 vznikl v rámci projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více