technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "technická zpráva zařízení pro vytápění staveb"

Transkript

1 technická zpráva zařízení pro vytápění staveb AKCE: INVESTOR: Rodinný dům Klenovice na Hané ETAPA 1 Marcela Vimmer Klenovice na Hané 227 MÍSTO STAVBY: Klenovice na Hané, p.č. 465/1 ČÍSLO ZAKÁZKY: PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: STUPEŇ: Ing. Alena Mojžíšová Ing. Martin Řezníček, TRASKO a.s. Na Nouzce 487/8, Vyškov, ČKAIT: Dokumentace pro realizaci stavby DATUM: POČET STRAN: 8 VÝPOČTY: Výpočet tepelného výkonu Výpočet pojistného zařízení PŘÍLOHY: Tepelné čerpadlo Ohřívač TV Otopná tělesa PDL vytápění PARÉ:

2 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění, ohřevu TV a MaR v novostavbě rodinného domu a to za předpokladu vlastního zdroje tepla tepelného čerpadla typ země / voda. Na pozemku investora budou realizovány 3 hlubinné vrty primární zdroj tepla pro tepelné čerpadlo vytápění. Otopné plochy objektu budou tvořeny podlahovým vytápěním a otopnými tělesy. Bivalentním zdrojem tepla bude plynový kotel umístění v suterénu RD. Popis objektu: Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o dvoupodlažní podsklepený objekt, vedle objektu RD se nachází celoročně využívaný zastřešený bazén (bazénová hala) a objekt odpočívárny. Objekt RD je řešen jako roubená stavba se zděným suterénem. Střecha objektu je šikmá, sedlová. Vedle objektu se nachází bazénová hala a zahradní domek odpočívárna. Bazénová hala bude řešena jako celoprosklená s technickým zázemím v suterénu, s plochou, částečně prosklenou střechou. Odpočívárna je řešena rovněž jako roubená jednopodlažní stavba se šikmou střechou. SO 01 Rodinný dům etapa 1 SO 02 Bazénová hala etapa 2 SO 03 Odpočívárna zahradní domek etapa 2 2. SO 01 Rodinný dům - VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU Výpočtové součinitele prostupu tepla: Obvodové zdivo RD.. U = 0,42 W/(m 2.K) Zdivo v suterénu RD. U = 0,27 W/(m 2.K) Zdivo v 2.NP RD. U = 0,22 W/(m 2.K) Podlaha přilehlá k zemině RD. U = 0,30 W/(m 2.K) Střecha..... U = 0,15 W/(m 2.K) Pochůzí terasy nad 1.PP.... U = 0,28 W/(m 2.K) Výpočet tepelného výkon: Venkovní teplota C Tepelný výkon - RD - dle ČSN EN ,7 kw Vnitřní teplota obytné místnosti převážně 22 C Předpokládaná roční spotřeba tepla pro ÚT, TV MWhod

3 - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Systém vytápění celého objektu RD bude vzhledem k volbě zdroje tepla nízkoteplotní s nuceným oběhem. Bude se skládat z 3 topných okruhů vytápění pro každé podlaží zvlášť. Ohřev TV bude řešen přímo z TČ. Bivalentním zdrojem tepla pro RD bude plynový kondenzační kotel o výkonu 24kW. Zdroj tepla: Zdrojem tepla pro objekt bude tepelné čerpadlo Buderus WPS 13-1, typ země/voda o výkonu 12,8 kw B0/W45 (vstupní médium 0 C, topná voda 45 C). TČ bude umístěno v technické místnosti. Bivalentním zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel Buderus Logatherm GB072 o výkonu 24kW. Ohřívač TV SH 370RW o objemu 370 l a akumulační zásobník o objemu RAK 300 o objemu 300 l budou umístěny rovněž v technické místnosti, stejně jako expanzní nádoba primárního okruhu TČ a okruhu vytápění. V technické místnosti bude cca 1m nad podlahou umístěn rozdělovač a sběrač. Z něj budou vyvedeny topné větve větev 1.PP, větev 1.NP a větev 2.NP. Regulace a provoz systému: Provoz TČ bude automatický, systém vytápění celého objektu bude řízen dle venkovní tepoty - ekvitermě. Čidlo venkovní teploty bude umístěno na severní fasádě objektu. V referenčních místnostech v každém podlaží budou osazeny prostorové termostaty s možností doregulace vnitřní teploty v objektu. Systém bude řízen nadřazenou regulací umožňující připojení bivalentního zdroje tepla. Nadřazená regulace umožní časové a teplotní nastavení pro celoroční provoz s přednostním ohřevem TV a s časovým nastavením cirkulačních čerpadel TV. Tlakové poměry primární strana TČ okruh vrtů: Minimální přetlak solanky v systému kpa Maximální přetlak solanky v systému kpa Otevírací tlak pojistného ventilu. 300 kpa Tlakové poměry sekundární strana TČ okruh vytápění objektu + technologie: Minimální přetlak otopné vody v systému. 100 kpa Maximální přetlak otopné vody v systému 200 kpa Otevírací tlak pojistného ventilu. 250 kpa Zabezpečovací zařízení: Pojistné zařízení pro tepelné čerpadlo v RD bude tvořeno pojistným ventilem, manometrem a teploměrem na výstupním potrubí topné vody. Pro primární stranu navržena expanzní ná-

4 doba BUDERUS MAG 18 o objemu 18l a pojistný ventil DN20, 2,5 baru. Pro topný systém je navržena expanzní nádoba Reflex NG 50/6, objem 50 l a pojistný ventil DUCO DN20, 2,5baru. Na expanzním potrubí bude umístěn uzavírací kohout Reflex MK 3/4. Ten umožní tlakové oddělení od systému a vypuštění vody z nádoby při demontáži a údržbě. Plynový kotel: Bivalentním zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel Buderus Logatherm GB072 o výkonu 24kW. Tento bude umístěn v technické místnosti RD a bude dodávat teplo do akumulačních nádrží v RD a v bazénové hale. Výstupní teplota topné vody z kotle bude omezena na 50 C. Odkouření plynového kotle bude řešeno systémově třísložkový komín s opláštěním vedený po fasádě objektu. Ohřev TV Ohřev TV v RD bude řešen v nepřímotopné zásobníku Buderus o objemu 370 l, zásobník bude natápěn tepelným čerpadlem země/voda v RD. Pro zvýšené požadavky nebo odstávku TČ bude v zásobníku osazena topná jednotka o výkonu 7,5kW. Zásobníku bude sloužit jako zdroj TV pouze pro objekt RD. Systém MaR bude řídit cirkulační čerpadlo TV časový režim. Primární strana TČ země/voda: Řešení vrtů pro tepelné čerpadlo bude součástí samostatného projektu. Na pozemku investora budou řešeny 3 hlubinné vrty hl. 80m. Potrubí od vrtů bude svedeno do revizní šachty s R+S primárního okruhu a vyvedeno v 1.PP objektu. Primární okruh TČ bude naplněn nemrznoucí směsí STABILfrost (ethylglykol), poměr ředění bude 1 (STABILfrost) : 2,2 (voda). Základní parametry topné vody v RD: Teplotní spád akumulačního zásobníku Teplotní spád ohřevu TV Teplotní spád v okruhu otopných těles Teplotní spád v okruhu podlahového vytápění v RD Nastavení havarijního termostatu pro podlahové vytápění 45 /35 C 50 /40 C 45 /35 C 40 /30 C 48 C Rozvod potrubí: Rozvody potrubí otopného systému budou navrženy měděné - Supersan. V jednotlivých místnostech bude rozvod veden v podlahách. Trasy vedení a dimenze jednotlivých úseků budou řešeny v dalším stupni dokumentace. Dimenze připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům bude Cu 15x1. Potrubí v podlahách bude opatřeno návlekovou izolací Mirelon tl. 20 mm. V technické místnosti a na volně vedených rozvodech bude potrubí tepelně chráněno izolací Mirelon tl. min.25 mm. Potrubí etylenglykolu (primární strany tč země/voda) vedené v technické místnosti bude chráněno izolací Armaflex tl. 25mm.

5 Otopné plochy: Otopné plochy v objektu RD budou tvořeny v 1.PP a v 1.NP PDL vytápěním, v 2.NP otopnými tělesy. V místnostech, kde potřeba tepla není pokryta podlahovým vytápěním a v místnostech bez PDL vytápění (garáž, technická místnost, ložnice) jsou navržena desková otopná tělesa. Buderus Logatrend typ VK se spodním pravým připojením. Tělesa budou opatřena integrovanými připojovacími armaturami a termostatickými hlavicemi. V koupelnách a na WC budou osazena designová trubková otopná tělesa, která budou rovněž opatřena termostatickými hlavicemi. Na trubkových tělesech budou osazeny termostatické ventily dle typu tělesa. V objektu bude instalováno podlahové vytápění s komplexním systémem SCHUTZ. U venkovních zdí budou navrženy okrajové zóny podlahového vytápění zhuštěné potrubí pro zamezení chladu od zdí. V místnostech s podlahovým vytápěním je nutno umisťovat nábytek a zařízení na nožkách, aby nebylo bráněno sálání tepla z podlahy. Velikosti, umístění a zaregulování jednotlivých otopných těles a podlahových smyček bude řešena v dalším stupni dokumentace. Základní údaje o navrženém systému SCHUTZ: Pro podlahové vytápění v budou použity trubky z materiálu duo-flex PE-Xa 16x2. Skříně rozdělovací stanice podlahového vytápění s rozdělovacími stanicemi Komfort 90 s budou umístěny dle PD. Niky pro skříně zajistí profese stavba. Trubky budou osazeny na polystyrenové desky pomocí TAC sponek v rozteči 150, 200 a 250mm. Okrajové zóny v rozteči 100mm. Topné trubky budou upevněny TAC sponkami a zality anhydritovým potěrem. Délky jednotlivých topných okruhů jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Zaregulování bude provedeno na požadované průtoky uvedené ve výkresové dokumentaci. Topné smyčky jakožto dilatační celky budou ohraničeny dilatační páskou. Při průchodu topné smyčky přes dilatační celky bude použito ochranné trubky 200mm na každou stranu. Z důvodu použití anhydritové směsi může odpadnout řešení dilatačních celků v rámci jedné místnosti a ochranné trubky nebudou použity. V koupelně bude místo anhydritového potěru použito betonového potěru s přísadami pro PDL vytápění. Montáž podlahového vytápění: Projekt montáž nepředepisuje vzhledem k tomu, že bude součástí dodávky vyškolené firmy. 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 158/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).

6 Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů. Možné odpady při stavbě: Katalog. č. Název O - beton O -cihly O -směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků O -smíšené stavební a demoliční odpady O -dřevo O -sklo O -plasty O -železo a ocel O -směsné kovy O -kabely O -izolační materiály O -sádra a beton O -izolace s obsahem azbestu Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při realizaci stavby. Vzniklé odpady budou likvidovány resp. zneškodněny v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou, dle vyhl. 383/2001 Sb. 4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST: - zapravit drážky pro napojení otopných těles - zajistit niky pro osazení rozdělovačů PDL vytápění - zajistit zakrytování rozdělovačů PDL vytápění - zajistit prostupy konstrukcemi pro vedení všech potrubí - zajistit realizaci primární strany TČ země/voda spec. firma - zajistit prostor pro vedení potrubí topné vody do 2.NP s možností adekvátní dilatace potrubí nutný přístup ke kompenzačním kusům - zajistit krytí odkouření kondenzačního kotle v exteriéru - zajistit zemní práce spojené s realizací zdrojů tepla - zajistit připojení plynového kotle k rozvodu plynu

7 - zajistit realizaci VODOVOD: - systém vytápění RD připojit na rozvod studené vody pro doplňování systému (přes oddělovač) - napojit ohřívač TV na rozvody TV, SV a CV KANALIZACE: - přepady pojistných ventilů všech zařízení napojit přes sifon na kanalizaci - provést vpusť v prostoru technické místnosti v RD - zajistit odvod kondenzátu od komína a kondenzačního kotle ELEKTROINSTALACE: - vyvést husí krky pro potřebu venkovních čidel a prostorových termostatů a provést kabeláž - zajistit přívod el. energie 230V pro topné tyče žebříkových otopných těles pokud budou požadovány - zajistit přívod el. en k rozdělovačům PDL vytápění el. lišty a servopohony 230V, 50Hz - zajistit 2x zásuvky 230V, 10A v prostoru technické místnosti v RD - zajistit napojení na el. energii: - tepelné čerpadlo země/voda - 3/PE - 400V, 50 Hz, 25A - plynový kotel 230V, 50Hz - zásobníkový ohřívač TV 400V, 50Hz, 7,5kW - napojit na el. en. rozvaděč MaR v RD, 230V, cca 2kW VODOVOD: - připojit plynový kotel na přívod plynu DN 25, tlak 2,5kPa, množství plynu 3,18m3/h ETAPA 2 Výhled bude podrobně řešeno samostatnou PD SO 02 Bazénová hala + SO 03 Odpočívárna - VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU Výpočtové součinitele prostupu tepla: Bazénová hala Prosklená stěna a střecha bazénové haly..... Střecha bazénové haly Podlaha bazénové haly Tepelný výkon - bazén - dle ČSN EN U = 1,00 W/(m 2.K) U = 0,24 W/(m 2.K) U = 0,40 W/(m 2.K) 16,4 kw

8 Vnitřní teplota bazénová hala 32 C Technologie bazénové haly (pro součinnost není zahrnuta do bilance) max. 10 kw Předpokládaná roční spotřeba tepla pro ÚT, TV (bazénová hala) 48 MWhod Odpočívárna Obvodové zdivo odpočívárny.. Podlaha přilehlá k zemině - odpočívárna. Střecha odpočívárny..... U = 0,42 W/(m 2.K) U = 0,40 W/(m 2.K) U = 0,20 W/(m 2.K) Tepelný výkon - RD - dle ČSN EN ,3 kw Vnitřní teplota obytné místnosti převážně 20 C Předpokládaná roční spotřeba tepla pro ÚT, TV... 8 MWhod TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Vytápění bazénové haly a odpočívárny a zajištění tepla pro bazénovou technologii bude zajištěno tepelným čerpadlem systému vzduch/voda. Primárním zdrojem tepla pro bazénovou halu a objekt odpočívárny bude tepelné čerpadlo systému vzduch/voda, bivalentním zdrojem tepla bude plynový kotel umístěný v technické místnosti v RD. Ohřev TV bude zajištěn v nepřímotopném zásobníku. Ohřev bazénové vody bude řešen přes bazénový výměník. Otopné plochy budou tvořeny PDL vytápěním a otopnými tělesy. Systém vytápění bude řešen jako nízkoteplotní s nuceným oběhem. Bude se skládat ze 3 topných okruhů (bazénová hala, odpočívárna, bazénová technologie) a z okruhu ohřevu TV. Zdroj tepla v bazénové hale a odpočívárně: Zdrojem tepla v bazénové hale a odpočívárně bude tepelné vzduch/voda, výrobce ROTEX, o výkonu min. 16kW v provedení vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka tepelné čerpadla bude umístěna v technickém zázemí bazénové haly. Venkovní jednotka bude umístěna za objektem odpočívárny. Obě jednotky budou propojeny Cu potrubím. Bivalenntním zdrojem tepla bude plynový kotel v RD. Parametry TČ: - výkon venkovní jednotky min 16 kw při A2/W35 (vnější teplota 2 C, výstupní topná teplota 35 C), 230V, 50Hz - vnitřní jednotka 3x400V, 50Hz, 13A - provozní rozsah C - průměrný roční topný faktor 2,63. Propojení vnitřní a venkovní jednotky:

9 Vnitřní a venkovní jednotka budou propojeny Cu potrubím pro oběh chladiva a silovým kabelem. Potrubí kapaliny d 9,5 mm (3/8 ), potrubí plynu d 15,9 mm (5/8 ). Potrubí bude izolované, po zaizolování bude spolu se silovým kabelem obmotáno dokončovací páskou. Maximální povolená délka propojovacího potrubí je 75m, minimální 5m. Tlakové poměry sekundární strana TČ okruh vytápění objektu + technologie: Minimální přetlak otopné vody v systému. 100 kpa Maximální přetlak otopné vody v systému 200 kpa Otevírací tlak pojistného ventilu. 250 kpa Zabezpečovací zařízení: Pojistné zařízení na otopném systému bazénové haly a odpočívárny bude řešeno samostatně, pro topný systém je navržena také expanzní nádoba Reflex NG 50/6, objem 50 l 6 baru a pojistný ventil DUCO DN20, 2,5baru. Ohřev TV Pro objekt bazénové haly a odpočívárny bude řešen ohřev TV v samostatném zásobníku TV o objemu 200l, zásobník bude natápěn tepelným čerpadlem vzduch/voda v bazénové hale. Pro zvýšené požadavky nebo odstávku TČ bude v zásobníku osazena topná jednotka o výkonu 3kW. Ohřev bazénové vody: Ohřev bazénové vody bude řízen dle požadavku uživatele. Provoz bazénové haly bude proveden na 2 možné stavy 1. vytápění bazénové haly na 32 C, 2. útlum na 20 C v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatelů. V prostoru bazénové haly bude osazen prostorový termostat. Technologie ohřevu bazénové vody bude poskytovat signál ke spuštění provozu čerpadel nadřazené regulaci otopného systému. Směšování topné vody na požadovanou teplotu si zajistí dodavatel bazénové technologie. Základní parametry topné vody v bazénové hale a odpočívárně: Teplotní spád akumulačního zásobníku 45 /35 C Teplotní spád ohřevu TV 50 /40 C Teplotní spád v okruhu podlahového vytápění i těles 45 /35 C Nastavení havarijního termostatu pro podlahové vytápění 48 C Rozvod potrubí: Rozvody potrubí otopného systému budou navrženy měděné - Supersan. V jednotlivých

10 místnostech bude rozvod veden v podlahách. Trasy vedení a dimenze jednotlivých úseků budou řešeny v dalším stupni dokumentace. Dimenze připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům bude Cu 15x1. Potrubí v podlahách bude opatřeno návlekovou izolací Mirelon tl. 20 mm. V technické místnosti a na volně vedených rozvodech bude potrubí tepelně chráněno izolací Mirelon tl. min.25 mm. Otopné plochy: Otopné plochy v objektu bazénové haly a odpočívárny budou tvořeny primárně PDL vytápěním, V místnostech bez PDL vytápění (technické zázemí objektu bazénové haly) jsou navržena desková otopná tělesa. Buderus typ VK se spodním pravým připojením. Tělesa budou opatřena integrovanými připojovacími armaturami a termostatickými hlavicemi. V koupelnách a na WC budou osazena designová trubková otopná tělesa, která budou rovněž opatřena termostatickými hlavicemi. Na trubkových tělesech budou osazeny termostatické ventily dle typu tělesa. V objektu bazénové haly bude instalováno podlahové vytápění. U venkovních zdí budou navrženy okrajové zóny podlahového vytápění zhuštěné potrubí pro zamezení chladu od prosklených stěn. Velikosti, umístění a zaregulování jednotlivých otopných těles a podlahových smyček bude řešena v dalším stupni dokumentace. 4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST : - zapravit drážky pro napojení otopných těles - zajistit konstrukci pro venkovní jednotku TČ vzduch /voda - Zajistit niky pro osazení rozdělovačů PDL vytápění - zajistit zakrytování rozdělovačů PDL vytápění - zajistit prostupy konstrukcemi pro vedení všech potrubí - zajistit zemní práce spojené s realizací zdrojů tepla VODOVOD: - systém vytápění bazénové haly a odpočívárny připojit na rozvod studené vody pro doplňování systému (přes oddělovač) - ohřívač TV napojit na rozvody vody KANALIZACE: - přepady pojistných ventilů všech zařízení napojit přes sifon na kanalizaci - provést vpusť v prostoru technické místnosti v bazénové hale - zajistit odvod kondenzátu od vnější jednotky TČ vzduch/voda ELEKTROINSTALACE: - vyvést husí krky pro potřebu venkovních čidel a prostorových termostatů a provést kabeláž

11 - zajistit přívod el. energie 230V pro topné tyče žebříkových otopných těles pokud budou požadovány - zajistit přívod el. en k rozdělovačům PDL vytápění el. lišty a servopohony 230V, 50Hz - zajistit 2x zásuvky 230V, 10A v prostoru technické místnosti v bazénové hale - zajistit napojení na el. energii: - tepelné čerpadlo vzduch/voda - 3/PE - 400V, 50 Hz, 13A - tepelné čerpadlo vzduch/voda vnější jednotka- 230V, 50 Hz, 8A - 1x zásobníkový ohřívač TV 400V, 50Hz, 3kW - napojit na el. en. rozvaděč MaR v bazénové hale, 230V, 2kW Ve Vyškově dne Vypracovala : Ing. Alena Mojžíšová Kontroloval : Ing. Martin Řezníček

1. ÚVOD: Cíl projektu

1. ÚVOD: Cíl projektu 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy a to za předpokladu vlastního zdroje tepla nástěnného plynového kotle. Otopné plochy budou tvořeny

Více

technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb

technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb AKCE: Novostavba rodinného domu Drnovice INVESTOR: Miroslav Srna a Jana Srnová Drnovice 700, 68304 MÍSTO STAVBY: k.ú. Drnovice ČÍSLO ZAKÁZKY: 17-02-13

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: Cíl projektu Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy. Vodovodní a

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16 kancelář: Zukalova 1334/16 746 01 Opava tel 553/615838 studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, 746 01

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva Technická zpráva Předmětem projektu je návrh vytápění rekonstruované bytové jednotky v 1.N.P. v ulici Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02 Zpracovatel projektové dokumentace : TH-Projekt s.r.o.,

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

Logatherm WPS 6...11K

Logatherm WPS 6...11K Tepelná čerpadla Logatherm WPS K země/voda v kompaktním provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY BYTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla... 3 4.2 Příprava teplé vody... 4 4.3 Otopné

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II Objekt : Profese : Stavba : DRNOVICE - ANVIS AVT SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ VYTÁPĚNÍ, ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ VYTÁPĚNÍ, ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC strana 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. LEOŠ POHANKA Jiří BRODSKÝ Objednatel:

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 Výchozí podklady pro zpracování projektu Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 a) stavební dispozice objektů b) zaměření stávajícího stavu c) příslušné předpisy a ČSN. d) technická dokumentace navrhovaných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a 1 T e c h n i c k á z p r á v a Úst edního vytáp ní Akce Úprava vytáp ní objektu ÚZSVM Místo Láze ská 1268/12, D ín I Investor ÚZSVM ÚP Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, Ústí nad Labem Zpracovatel projektu

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Příprava vody pro sociální a technologické účely. Příprava vody pro sociální a technologické účely. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování, platnost od 2006 Teplá voda (TV) Ohřátá pitná voda vhodná pro trvalé

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele v rozsahu (DVZ) Dokumentace

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrací zařízení se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Dimenzování teplovzdušného vytápění Investice do Vaší budoucnosti Projekt je

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.0. Všeobecně Projektová dokumentace řeší návrh vytápění objektů Spodní stavba, D1; E12; F12, F34 a F (1.NP), zajišťuje přívod topného media pro krytí potřeby tepla pro VZT zařízení -

Více

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění 01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění Z P R Á V A číslo paré: Datum : 03.2013 Číslo zakázky : 01/11 AIP : Ved. projektant : Vypracoval : Stupeň PD: Akce : Ing. Anton Jurica Richard Schart

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č.

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č. TITULNÍ LIST Akce: Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121 Stavebník: Manželé JEŽKOVI Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město Místo stavby: Beroun kat.č. 1410/121 Stupeň PD: Projekt pro

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK Základní škola a Mateřská škola Frymburk, č.p. 112 Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Energy Benefit Centre

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing. Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelem tohoto technického

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE Textová část Územní studie upřesňuje řešení lokality B7 územního plánu. Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Loštice na rozhraní s k.ú. Žádlovice v části

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu

Více

1. Úvod. 2. Podklady. 3. Popis stávajícího stavu

1. Úvod. 2. Podklady. 3. Popis stávajícího stavu Obsah 1. Úvod...2 2. Podklady...2 3. Popis stávajícího stavu...2 4. Demontáže...3 5. Stavební úpravy...3 6. Tepelná bilance...4 7. Technické řešení nové výměníkové stanice...4 8. Elektroinstalace...7 9.

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Název akce: Ostrava rekonstrukce

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Projektová dokumentace rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice Martin Jindrák, Atrea s.r.o, Jablonec n.n.; rd@atrea.cz Tento příspěvek volně navazuje na článek z loňského sborníku této konference

Více

P O Ž A D A V K Y Z A D A V A T E L E N A P L N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y

P O Ž A D A V K Y Z A D A V A T E L E N A P L N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y P O Ž A D A V K Y Z A D A V A T E L E N A P L N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2b ZD k veřejné zakázce v souladu se Směrnicí č. 1/2015 a dále analogicky dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Popis stávajícího objektu

Popis stávajícího objektu Identifikační údaje Název stavby : REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 77 V RYBNIŠTI K U L T U R N Í D Ů M Místo stavby : st.p.č.k. 497, k.ú. Rybniště Stavební úřad : Varnsdorf Kraj : Ústecký Charakter stavby :

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele

Více

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Název : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY lokalita Mikulovská Investor : Obec NOVOSEDLY, Novosedly 1, 691 82 NOVOSEDLY Stupeň : PD pro SP Část : F2.5 Plynovod, plynové přípojky F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodp.

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ BEC SKALKA ČV A STKVÁ SÍŤ DPS A. Průvodní zpráva 1/10 bsah: A.1 Identifikační údaje... 4 A.1.1 Údaje o stavbě... 4 a) název stavby... 4 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více