Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.cafeprah.cz http://www.prah-prace.cz http://www.facebook.com/sdruzeniprah http://www.facebook.com/cafe-prah"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ SPOJENÍ A ČÍSLO ÚČTU Volksbank, CZ /6800 PRÁVNÍ FORMA A TYP ORGANIZACE občanské sdružení ADRESA ORGANIZACE Tuřanská 12, Brno TELEFON , FAX WEBOVÉ STRÁNKY FACEBOOK ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 2012 RADA SDRUŽENÍ předsedkyně sdružení PaedDr. Blanka Veškrnová místopředsedkyně sdružení MUDr. Lenka Vachková členka rady MUDr. Květoslava Vrbová KONTROLNÍ KOMISE Ladislav Nešněra Jana Podrápská Ing. Eva Staňková ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH ČAPZ AKS BANNO ČRSS ACHPB SKOK APSS Česká asociace pro psychické zdraví Asociace komunitních služeb v psychiatrii Brněnská asociace nestátních neziskových organizací Česká rada sociálních služeb Asociace chráněného a podporovaného bydlení Spolek oborové konference NNO Asociace poskytovatelů sociálních služeb

3 POSLÁNÍ SDRUŽENÍ PRÁH Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. CÍLE SDRUŽENÍ 1/ Poskytovat podporu v naplňování přání našich uživatelů pracovat, samostatně bydlet, vyplnit volný čas, vzdělávat se, najít přátele, zlepšit vztahy s rodinou, umět pečovat o své zdraví, najít smysl a význam svého života 2/ Prosazovat a hájit práva uživatelů a jejich nejbližších 3/ Podporovat svépomocné aktivity 4/ Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním Vážení příznivci, kolegové, donátoři, uživatelé našich služeb! V loňském roce pokračovalo Sdružení Práh v poskytování šesti registrovaných sociálních služeb a dalších doplňkových služeb, které sloužily lidem s duševním onemocněním převážně z Brna. Pokračoval trend snižování dotací od donátorů MPSV ČR, Jihomoravského kraje, i města Brna. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků, jsme poskytovali službu odborného sociálního poradenství v omezeném rozsahu a ve službě centra denních služeb z důvodu omezených finančních prostředků došlo k personálním změnám a ke snížení odbornosti poskytované služby. Ostatní služby se nám podařilo udržet v nezměněném rozsahu. Do poloviny roku jsme realizovali projekt Práh podpora vzdělávání, v němž jsme pokračovali v poskytování služeb studentům s duševním onemocněním. V rámci stejného projektu jsme pak předali informace o duševním onemocnění více než jednomu tisíci studentů brněnských středních škol. Získali jsme stavební povolení pro rekonstrukci domu na ulici Křenová 63 pro chráněné bydlení. Po celý rok byla otevřena veřejná sbírka za účelem shromažďování prostředků pro tuto rekonstrukci. Finanční prostředky nám přinesl i Májový benefiční koncert, který organizoval primátor města Brna. Bohužel, prostředků nebylo takové množství, aby mohla být rekonstrukce zahájena. Dodrželi jsme tak pouze podmínku smlouvy s městem Brnem, že do dvou let opravíme fasádu a vyměníme okna. Dařilo se nám rozvíjet spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Brno Černovice, Psychiatrickou klinikou Brno Bohunice, psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, ambulantními psychiatry a psychology. Sdružení Práh by nemohlo poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním bez spolupráce s odborníky a bez pomoci partnerů, sponzorů, dobrovolníků a přátel. Jménem Sdružení Práh každému z nich děkuji za podporu a pomoc. Dr. Blanka Veškrnová předsedkyně a ředitelka sdružení

4 V ROCE 2012 SDRUŽENÍ POSKYTOVALO PODPORU DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝM SPOLUOBČA- NŮM PROSTŘEDNICTVÍM ŠESTI REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Práh odborné sociální poradenství Práh sociální rehabilitace Práh chráněné bydlení Práh podpora samostatného bydlení Práh - centrum denních služeb Práh- sociálně-terapeutické dílny (Café Práh, dílna rukodělná a Trojlístek) A DÁLE PROSTŘEDNICTVÍM Přechodného zaměstnávání Individuální psychoterapie a podpůrné skupiny pro osoby blízké Systému chráněných pracovních míst Psychoedukace Akcí destigmatizačního charakteru Projektu Práh podpora vzdělávání (EU, ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Realizace Projekt zahrnoval aktivity: prevenci (aktivity určené žákům středních škol a jejich pedagogům, které probíhaly formou seminářů a interaktivních workshopů), přímou podporu studentů (individuální práci poradenství, dlouhodobý individuální podpůrný program a podpůrné skupiny) a vytvoření podpůrné sítě (rodiny, školy, sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů a praktických lékařů). Projektu Práh podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním (EU, ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Zahájení realizace Projektu Nadace OKD od do v rámci projektu byla vytvořena nová pracovní místa v chráněné dílně. Byl rozšířen sortiment malosériové výroby a zvýšil se počet stálých odběratelů výrobků. Volnočasových aktivit vedených dobrovolníky: Francouzský jazyk pro pokročilé, Španělština, Počítačový kurz pro začátečníky I., Počítačový kurz pro začátečníky II., Počítačový kurz pro pokročilé I.,Počítačový kurz II., Keramika, Muzikoterapie, Tradiční čínská cvičení, Ping- -pong, Němčina pro začátečníky, Němčina pro pokročilé, Angličtina, Pohybově taneční hry, Vycházky, Časopis Lávka AKCE DESTIGMATIZAČNÍHO CHARAKTERU Měsíc bláznovství duben 2012 Zeď bláznovství postavená na náměstí Svobody opět přilákala veřejnost. Dny duševního zdraví říjen 2012 V rámci Dnů duševního zdraví byla opět realizována bezplatná psychiatricko-psychologická poradna pro veřejnost podíleli se na ní psychologové a psychiatři PL Černovice, Vojenské nemocnice a Psychiatrické kliniky Brno - Bohunice (MUDr. Zuzana Vlčková, Mgr. Marie Myšáková, MUDr. Ladislav Polách, MUDr. Petr Grossmann, Mgr. Libuše Čermáková, Mgr. Ondřejka Otevřelová, MUDr. Pavel Sedlmajer, MUDr. Jan Všetička) Poskytli radu 46 osobám ( 17 mužům, 29 ženám)

5 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ Práh odborné sociální poradenství Počet uživatelů služby: 149 Počet kontaktů: 130 Počet intervencí: 381 Práh sociální rehabilitace Počet uživatelů služby: 225 (z toho 215 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 1167 Počet intervencí: 1996 Práh chráněné bydlení Počet uživatelů služby: 37 (z toho 13 mělo uzavřeno smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 2196 Počet intervencí: 3303 Práh podpora samostatného bydlení Počet uživatelů služby: 35 ( z toho 23 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 322 Počet intervencí: 496 Práh centrum denních služeb Počet uživatelů služby: 57 ( z toho 50 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 691 Počet intervencí: 4322 Práh sociálně terapeutické dílny počet uživatelů služeb 143 (z toho 110 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Sociálně terapeutická dílna rukodělná Počet uživatelů služeb 28 Sociálně terapeutická dílna Trojlístek Počet uživatelů služeb 42 Sociálně terapeutická dílna Café Práh Počet uživatelů 73 Psychoterapie Individuální počet uživatelů 8, počet intervencí 104 Podpůrná skupina pro osoby blízké počet blízkých osob 12, počet intervencí 84 Podpora zaměstnávání Počet klientů 31 Počet kontaktů 519 Počet intervencí 517 Podpora vzdělávání Počet studentů: 17 (z toho 14 mělo uzavřeno smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 175 Počet intervencí 267 Psychoedukace Psychoedukace lidí nemocných schizofrenní psychózou a jejich nejbližších probíhala stejně jako v letech předchozích formou programu Prelapse (jarního a podzimního běhu). Psychoedukaci vedli Mgr. Marie Hanáková, MUDr. Ladislav Polách, Mgr. Ondřejka Otevřelová

6 JINÉ AKTIVITY ČT o nás natočila pořad PRÁH CESTA K SAMOSTATNOSTI - vysílal se Primátor statutárního města Brna, SNIP CO, Augustiniánské opatství na Starém Brně a Filharmonie Brno orga nizovali ve prospěch Sdružení Práh Májový benefiční koncert. Natočili jsme film Fofr moderátora Libora a účastnili se festivalu Mental Power Prague film festival Sdružení založilo Sociální firmu PRÁH Brno s.r.o V souladu s kupní smlouvou s městem Brnem byla na domě (určeném pro vznik dalšího chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním) na Křenové 63 opravena fasáda a vyměněna okna.

7 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V ROCE 2012 PaedDr. Blanka Veškrnová MUDr. Lenka Vachková MUDr. Květoslava Vrbová MUDr. Brücková Alena Ing. Katarína Stejskalová Mgr. Jiří Šupa,PhD. Mgr. Marie Mlátilíková Krištofová Mgr. Miroslava Hošťálková Mgr. Nadia El Sabbaghová Mgr. Marie Kovářová Mgr. Renáta Barčiaková Mgr. Lenka Ondráčková Bc. Bedřiška Horáková Jan Lihařík Zdeňka Mahovská Bc. Jana Hallerová Bc. Helena Křížová Bc. Klára Řeřuchová, DiS. Bc. Zuzana Baksová Bc. Eva Valentová Blanka Bergerová Jana Licková, DiS Bc. Martina Walczysko Mgr. Mirka Rollinková Václav Buchta, DiS. Mgr. Martina Střechová Bc. Alexandra Zouharová Mgr. Lucie Friebergová Ing. Jana Grossová Radka Skotáková, DiS Mgr. Martina Slepičková Bc. Lenka Rédová Mgr. Hana Kociánová Bc. Monika Sčensná Bc. Pavla Šrámková Mgr. Edita Kremláčková Mgr. Hana Komínková Mgr. Veronika Valová Ing. Miroslava Hladíková Ing. Marie Janáčková Mgr. Věra Kadlecová Valná Mgr.et Mgr. Andrea Klímková Mgr. Martina Staňková Bc. Lenka Šturmová Mgr. Marie Myšáková Mgr. Aneta Dorazilová ředitelka sdružení odborný garant sdružení psychiatrička psychiatrička provozní ekonomka vedoucí psychosociální rehabilitace metodik sociálně-terapeutických dílen vedoucí sociálního centra sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice vedoucí Centra denních služeb pracovník v sociálních službách CDS pracovnice v sociálních službách CDS sociální pracovnice CDS sociální pracovnice/ vedoucí dílny Trojlístek vedoucí dílny Trojlístek/odchod na MD sociální pracovnice dílny Trojlístek pracovnice v sociálních službách dílny Trojlístek pracovnice v sociálních službách dílny Trojlístek sociální pracovnice dílny Trojlístek vedoucí podpory bydlení/odchod na MD sociální pracovnice/ vedoucí podpory bydlení sociální pracovník podpory bydlení sociální pracovník podpory bydlení vedoucí dílny rukodělné sociální pracovnice dílny rukodělné mistrová dílna rukodělná vedoucí Café Práh /odchod na MD vedoucí Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh podpora zaměstnávání/ pracovní konzultantka vedoucí podpory vzdělávání/vedoucí PZ pracovní konzultantka PZ koordinátorka dobrovolníků a volnočasových aktivit vedoucí chráněné dílny právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství psycholožka psycholožka Supervizoři: PhDr. Anton Polák, Daniel Kaucký, DiS., PhDr. Soňa Cpinová, Bc. Jan Sobotka, Mgr. Pavel Nepustil, DiS., Mgr.Bc. Kateřina Novotná

8 Provozní kancelář Alena Kučerová, Věra Kocourková, Eva Olbertová,DiS., Vladimíra Kadlecová Vaculová, Ivana Pěčková, Zdeňka Tvarůžková, Zdeňka Mahovská do 05/2012 Provoz Café Práh provozní Gabriela Bílá/Radmila Vintrová, provozní Milan Nedvídek/Jaroslav Hemala, koordinátor kulturních akcí Mgr. Michal Šimíček ZÁJEM O PRAXE, STÁŽE, EXKURZE VE SDRUŽENÍ PRÁH, AČKOLI BYLY ZPOPLATNĚNY, PŘEVYŠOVAL MOŽNOSTI PRACOVNÍKŮ A SLUŽEB Odbornou stáž pracovníci sdružení umožnili 33 stážistům z 8 organizací = Cedr Pardubice, Domov na Dubíčku, V růžovém sadě, Centrum služeb postiženým Zlín (zařízení Horizont Zlín a Horizont Kroměříž), Zahrada 2000, Iskerka, Anima viva, Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie chráneného bývania Rozsutec. Příležitost k exkurzi dostalo celkem 93 osob, z 9 institucí (včetně cizojazyčné) = Stacionář z Psychiatrické léčebny Černovice, psychiatři z Psychiatrické léčebny Černovice, vedoucí Psychosociální rehabilitace registrovaní v Asociaci komunitních služeb, studentky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Diecézní Charita Brno Celzus, Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, studenti z Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, PhDr. Jiří Altman radní JMK, psychiatři z Vojenské nemocnice, Mgr. Michal Vlasák z Volskbank Praxi v jednotlivých službách umožnilo Sdružení Práh 4 studentům (z 26 zájemců) - Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb. SPOLUPRÁCE PŘI INFORMOVÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Největší spolupráce probíhala již tradičně s lékaři a psychology a sociálními pracovnicemi Psychiatrické léčebny Brno Černovice, která je od roku 2000 členem sdružení. Spolupracovali s námi: MUDr. Zuzana Švehláková, MUDr. Zbyněk Chadima, Mgr. Alžběta Michalčíková, Mgr. Barbora Lemanová, MUDr. Jan Všetička, Mgr. Jana Ivičičová, MUDr. Anna Doláková, MUDr. Zuzana Hejtmánková, MUDr. Hana Morávková, MUDr. Alena Brücková, MUDr. Ladislav Polách, MUDr. Ivan Tesař Sociální pracovnice: Dagmar Drápalová, Eva Knollová, Jana Hrubešová Pokračovala spolupráce s lékaři a psychology Psychiatrické kliniky Brno Bohunice: Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Doc. PhDr. Radovan Přikryl, PhD., PhDr. Hana Přikrylová - Kučerová, PhD., MUDr. Jitka Řehulová, PhD., PhDr. Milena Blažková, Mgr. Barbora Válková, Mgr. Ivana Stehnová

9 Rozvíjela se spolupráce s lékaři z psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Brně: MUDr. Zuzana Vlčková, MUDr. Petra Tesaříková, MUDr. Petr Grossmann Ambulantní psychiatři byli opět našimi důležitými partnery při poskytování služby uživatelům: MUDr. Ludmila Brázdilová, MUDr. Zuzana Hogenbuchová, MUDr. Marta Holanová, MUDr. Hana Hornochová, MUDr. Jan Knopp, MUDr. Jana Knoppová, MUDr. Olga Krátká, MUDr. Hana Lemanová, MUDr. Roland Marek, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Taťána Nazarčuková, MUDr. Dagmar Pavlíčková, MUDr. Ivan Peška, MUDr. Jana Rottová, MUDr. Anastázia Střítežská, MUDr. Petra Valenčíková, MUDr. Karel Vaněk, MUDr. Ivo Weinberger, MUDr. Petr Zahradník, MUDr. Martina Voříšková, MUDr. Magdalena Freibergová, MUDr. Zuzana Kalusová, MUDr. Pavla Havlíková, MUDr. Blanka Ondroušková, MUDr. Zdeňka Randulová, MUDr. Mária Duránková, MUDr. Eva Matoušková, MUDr. Ivo Porteš, CSc., MUDr. Dagmar Pavličková, MUDr. Hana Sedláková, MUDr. Markéta Neumannová, MUDr. Vlasta Obrovská, MUDr. Jana Tomanová, MUDr. Pavel Sedlmajer, Psychologové, s nimiž jsme v roce 2011 spolupracovali: PhDr. Vojtěch Černý, Phd., PhDr. Beata Nour Mohammadi, PhDr. Naděžda Šiškeová, Mgr. Marie Hanáková Spoluprácovali jsme také s opatrovníky: Mgr. Blanka Minaříková, Mgr. Eva Nohavová, Petr Novák, Dis Na základě Smlouvy o spolupráci pokračovala spolupráce s Diakonií ČCE střediskem v Brně. V programu podpory zaměstnávání poskytly pracovní místa pro naše uživatele tyto partnerské firmy: AGORA DMT, a.s., AGRO Brno-Tuřany, a.s., Anna Bodnárová Zelinková - Kavárna QUIDO, Občanské sdružení Vaňkovka, VHS Brno, a.s., AmRest s.r.o., Občanské sdružení Anabell, RYAL SEAL, s.r.o.

10 PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Název projektu Subjekt poskytující dotaci Částka v Kč Sociálně terapeutická dílna Jihomoravský kraj Sociální rehabilitace Jihomoravský kraj Podpora samostatného bydlení MPSV ČR Podpora samostatného bydlení Jihomoravský kraj Podpora samostatného bydlení Statutární město Brno Chráněné bydlení MPSV ČR Chráněné bydlení Jihomoravský kraj Chráněné bydlení Statutární město Brno Odborné sociální poradenství MPSV ČR Odborné sociální poradenství Statutární město Brno Odborné sociální poradenství o.s. Anabell Centrum denních služeb MPSV ČR Centrum denních služeb Jihomoravský kraj Centrum denních služeb Statutární město Brno Podporované zaměstnávání MPSV ČR Podporované vzdělávání Jihomoravský kraj ÚP Brno - město Chráněná dílna šicí ÚP Brno - město Chráněná dílna šicí OKD Divadelní pondělky Jihomoravský kraj Práh -destigmatizační MZ ČR Psychosociální rehabilitace Statutární město Brno

11 PŘEHLED ČLENĚNÍ VÝNOSŮ SDRUŽENÍ PRÁH V ROCE 2012 V TIS. Výnosy z vlastní činnosti z toho: výnosy z prodeje výrobků 500 výnosy z poskytnutých služeb 159 výnosy STD Café Práh zprostředkování práce 144 nájem uživatelů Podpory bydlení 476 příspěvky uživatelů za služby 216 konzultace, vzdělávání 174 ostatní vlastní výnosy 24 Výnosy - příspěvky 220 z toho: reklama 99 dary 120 členské příspěvky 0.6 Výnosy z veřejných zdrojů z toho: ÚP Individuální projekt JMK Provozní dotace Ostatní výnosy 189 Úroky 0.4 Nadace OKD Ostatní výnosy 84 Výnosy celkem

12 PŘEHLED ČLENĚNÍ NÁKLADŮ SDRUŽENÍ PRÁH V ROCE 2012 V TIS. Mzdové náklady Spotřeba materiálu z toho: materiál pro dílny 191 materiál provozní 327 potraviny nácviky 14 potraviny STD Café Práh 991 spotřeba PHM 17 DKP 348 Prodané zboží 68 Energie 837 Opravy 100 Rekonstrukce chráněného bydlení 475 Cestovné 71 Ostaní služby z toho: nájemné 856 spoje 226 účetnictví 428 vodné, stočné 22 vzdělávání 109 Individuální projekt JMK Software 58 údržba a revize 10 inzerce, propagace 75 služby s nájmem 104 zajištění stravování pro uživatele 70 ostaní služby 511 daňově neuznatelné 21 Reprezentace,vernisáže.. 68 Ostatní náklady 470 z toho: honoráře 185 členské příspěvky 21 poplatky a daně 40 dary 3 pojištění 32 odpisy 83 manka a škody 19 vytvoření prac. místa 40 ostaní 38 nedaňové 9 Náklady celkem

13

14 POSKYTOVAT SLUŽBY NÁM UMOŽNILY FINANČNÍMI PROSTŘEDKY Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Ministerstvo zdravotnictví ČR Jihomoravský kraj Statutární město Brno odbor sociální péče a odbor zdraví Úřad práce Brno-město Nadace OKD Evropská unie, Evropský sociální fond a Program OPVK, Program OPLZZ Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost finančně nebo materiálně podpořili ECE, MARTIN KONDRÁT Bc. ROMAN ONDERKA,MBA RNDr. BARBORA JAVOROVÁ Ing. MICHAL PLACHÝ RÁDIO KROKODÝL JIŘÍ MORÁVEK MUDr. MARIE PETRÁSOVÁ Ing. JOSEF VEŠKRNA MUDr. RADKA HELLAROVÁ ALENA TIOKOVÁ IVAN ZOUHAR EVA MELUZÍNOVÁ PhDr. JANA VRÁNOVÁ ZUZANA STRAKOVÁ IVA VEISOVÁ MUDr. MARTIN TUČEK MUDr. LADISLAV POLÁCH MUDr. LADISLAV STŘELEC MARIE TOMANOVÁ o.s. ADRA Manželé RATHOUŠTÍ LUNDBECK TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO DADKA VRACOV,s.r.o. JAROSLAV VAŇÁČEK KOVO-ZAPLATIL s.r.o. LENKA FRANKOVÁ JAN VALENTA Ing.arch.PETR VALENTA Manželé MEDUNOVI PETRA ORATOROVÁ ODEX,spol s.r.o. KŘÍŽ, spol.s.r.o. BAUMAX ČR,s.r.o. BALÓNY KUBÍČEK, spol.s.r.o. GYMNÁZIUM J.G. MENDLA AGRO BRNO, spol.s.r.o. AGAPO, o.s. MAGDALÉNA HORKÁ LIBOR SKÁCEL PETR ŠMERDA Ing.JIŘÍ RIEDEL PETR KNOPP SNIP CO TOMÁŠ KOPECKÝ LÉKÁRNA EUPHRASIA,s.r.o. TIBET v BRNĚ,s.r.o KŘOVÝ divadelní soubor SVUS Pharma, a.s. CATTERING Zapp Brněnský deník ROVNOST NADAČNÍ FOND ROTARY KLUB BRNO CITY Divadélko NA STROMĚ ZŠ Měšťanská + Hudební škola YAMAHA Divadelní spolek PRKNO BARBORA ZAVORALOVÁ MOŘKOVSKÁ BREAK POINT COMMUNICATION s.r.o. Smlouvou o reklamě podpořily naši činnost: VOLKSBANK (SBERBANK), SUDOP Brno, spol s.r.o. Dobrovolníci ve Sdružení Práh: Alena Škorpíková, Petra Stromská, Marie Myšáková, Klára Filipczyková, Alena Babáková, Ludmila Březinová, Alena Šedá, Žaneta Mandelíková, Aneta Dorazilová, Lenka Šturmová, Olena Kekukh, Markéta Urbánková, Veronika Sadovská, Pavlína Nováková, Lenka ošlejšková, Kateřina Chalupová, Vladimír Vašíček, Ondřej Báča, Jan Pokluda, Eugenie Bánovská, Petra Jochmanová, Eva Vlčková, Dana Kučerová, Jaroslava Jelínková, Radomír Metelka, Klára Hlavatá, Filip Landkamr, Klára Satinová, Jana Šašinková, Petra Hejtmánková, Jan Lihařík, Jakub Novák, Veronika Hudáková, Pavla Velinská, Tomáš Picka, Tomáš Svoboda, Marek Kamínek, Ota Šimíček, Aneta Kučerová, Agáta Černohorská, Dalibor Siwecki, Jiří Karlík, Roman Brož, Jiří Hejda, Zdenka Adamcová, Alena Jirásková

Výroční zpráva Sdružení Práh

Výroční zpráva Sdružení Práh 2011 Výroční zpráva Sdružení Práh 2 Sdružení Práh 3 výroční zpráva VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI, KOLEGOVÉ, DONÁTOŘI, UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB! V loňském roce pokračovalo Sdružení Práh v poskytování šesti registrovaných

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Sdružení Práh

Výroční zpráva za rok 2013 Sdružení Práh Výroční zpráva za rok 2013 Sdružení Práh ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO 702 88 101 REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA 21.12. 1999 ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ SPOJENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO 702 88 101 REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA 21.12. 1999 ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zd ra ví o.s.

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zd ra ví o.s. AKS Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zd ra ví o.s. Řehořova 10, Praha 3, 130 00 Zápis z valné hromady AKS 2011 Konána 24.2.2011, Praha 8, Dolákova Přítomni: 10 lidí dle prezenčky Program:

Více

CJŽ identifikace projektu

CJŽ identifikace projektu CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2009 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2009 5. Finanční zpráva 2009 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Zápis z valné hromady AKS 2012

Zápis z valné hromady AKS 2012 AKS Zápis z valné hromady AKS 2012 Kavárna Výměník, Mladých 325, Pardubice Přítomni: 12 k hlasování oprávněných lidí dle prezence, celkem 17 Program: 1) Schválení programu, usnášeníschopnost, určení skrutátora

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více