Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.cafeprah.cz http://www.prah-prace.cz http://www.facebook.com/sdruzeniprah http://www.facebook.com/cafe-prah"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ SPOJENÍ A ČÍSLO ÚČTU Volksbank, CZ /6800 PRÁVNÍ FORMA A TYP ORGANIZACE občanské sdružení ADRESA ORGANIZACE Tuřanská 12, Brno TELEFON , FAX WEBOVÉ STRÁNKY FACEBOOK ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 2012 RADA SDRUŽENÍ předsedkyně sdružení PaedDr. Blanka Veškrnová místopředsedkyně sdružení MUDr. Lenka Vachková členka rady MUDr. Květoslava Vrbová KONTROLNÍ KOMISE Ladislav Nešněra Jana Podrápská Ing. Eva Staňková ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH ČAPZ AKS BANNO ČRSS ACHPB SKOK APSS Česká asociace pro psychické zdraví Asociace komunitních služeb v psychiatrii Brněnská asociace nestátních neziskových organizací Česká rada sociálních služeb Asociace chráněného a podporovaného bydlení Spolek oborové konference NNO Asociace poskytovatelů sociálních služeb

3 POSLÁNÍ SDRUŽENÍ PRÁH Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. CÍLE SDRUŽENÍ 1/ Poskytovat podporu v naplňování přání našich uživatelů pracovat, samostatně bydlet, vyplnit volný čas, vzdělávat se, najít přátele, zlepšit vztahy s rodinou, umět pečovat o své zdraví, najít smysl a význam svého života 2/ Prosazovat a hájit práva uživatelů a jejich nejbližších 3/ Podporovat svépomocné aktivity 4/ Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním Vážení příznivci, kolegové, donátoři, uživatelé našich služeb! V loňském roce pokračovalo Sdružení Práh v poskytování šesti registrovaných sociálních služeb a dalších doplňkových služeb, které sloužily lidem s duševním onemocněním převážně z Brna. Pokračoval trend snižování dotací od donátorů MPSV ČR, Jihomoravského kraje, i města Brna. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků, jsme poskytovali službu odborného sociálního poradenství v omezeném rozsahu a ve službě centra denních služeb z důvodu omezených finančních prostředků došlo k personálním změnám a ke snížení odbornosti poskytované služby. Ostatní služby se nám podařilo udržet v nezměněném rozsahu. Do poloviny roku jsme realizovali projekt Práh podpora vzdělávání, v němž jsme pokračovali v poskytování služeb studentům s duševním onemocněním. V rámci stejného projektu jsme pak předali informace o duševním onemocnění více než jednomu tisíci studentů brněnských středních škol. Získali jsme stavební povolení pro rekonstrukci domu na ulici Křenová 63 pro chráněné bydlení. Po celý rok byla otevřena veřejná sbírka za účelem shromažďování prostředků pro tuto rekonstrukci. Finanční prostředky nám přinesl i Májový benefiční koncert, který organizoval primátor města Brna. Bohužel, prostředků nebylo takové množství, aby mohla být rekonstrukce zahájena. Dodrželi jsme tak pouze podmínku smlouvy s městem Brnem, že do dvou let opravíme fasádu a vyměníme okna. Dařilo se nám rozvíjet spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Brno Černovice, Psychiatrickou klinikou Brno Bohunice, psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, ambulantními psychiatry a psychology. Sdružení Práh by nemohlo poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním bez spolupráce s odborníky a bez pomoci partnerů, sponzorů, dobrovolníků a přátel. Jménem Sdružení Práh každému z nich děkuji za podporu a pomoc. Dr. Blanka Veškrnová předsedkyně a ředitelka sdružení

4 V ROCE 2012 SDRUŽENÍ POSKYTOVALO PODPORU DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝM SPOLUOBČA- NŮM PROSTŘEDNICTVÍM ŠESTI REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Práh odborné sociální poradenství Práh sociální rehabilitace Práh chráněné bydlení Práh podpora samostatného bydlení Práh - centrum denních služeb Práh- sociálně-terapeutické dílny (Café Práh, dílna rukodělná a Trojlístek) A DÁLE PROSTŘEDNICTVÍM Přechodného zaměstnávání Individuální psychoterapie a podpůrné skupiny pro osoby blízké Systému chráněných pracovních míst Psychoedukace Akcí destigmatizačního charakteru Projektu Práh podpora vzdělávání (EU, ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Realizace Projekt zahrnoval aktivity: prevenci (aktivity určené žákům středních škol a jejich pedagogům, které probíhaly formou seminářů a interaktivních workshopů), přímou podporu studentů (individuální práci poradenství, dlouhodobý individuální podpůrný program a podpůrné skupiny) a vytvoření podpůrné sítě (rodiny, školy, sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů a praktických lékařů). Projektu Práh podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním (EU, ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Zahájení realizace Projektu Nadace OKD od do v rámci projektu byla vytvořena nová pracovní místa v chráněné dílně. Byl rozšířen sortiment malosériové výroby a zvýšil se počet stálých odběratelů výrobků. Volnočasových aktivit vedených dobrovolníky: Francouzský jazyk pro pokročilé, Španělština, Počítačový kurz pro začátečníky I., Počítačový kurz pro začátečníky II., Počítačový kurz pro pokročilé I.,Počítačový kurz II., Keramika, Muzikoterapie, Tradiční čínská cvičení, Ping- -pong, Němčina pro začátečníky, Němčina pro pokročilé, Angličtina, Pohybově taneční hry, Vycházky, Časopis Lávka AKCE DESTIGMATIZAČNÍHO CHARAKTERU Měsíc bláznovství duben 2012 Zeď bláznovství postavená na náměstí Svobody opět přilákala veřejnost. Dny duševního zdraví říjen 2012 V rámci Dnů duševního zdraví byla opět realizována bezplatná psychiatricko-psychologická poradna pro veřejnost podíleli se na ní psychologové a psychiatři PL Černovice, Vojenské nemocnice a Psychiatrické kliniky Brno - Bohunice (MUDr. Zuzana Vlčková, Mgr. Marie Myšáková, MUDr. Ladislav Polách, MUDr. Petr Grossmann, Mgr. Libuše Čermáková, Mgr. Ondřejka Otevřelová, MUDr. Pavel Sedlmajer, MUDr. Jan Všetička) Poskytli radu 46 osobám ( 17 mužům, 29 ženám)

5 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ Práh odborné sociální poradenství Počet uživatelů služby: 149 Počet kontaktů: 130 Počet intervencí: 381 Práh sociální rehabilitace Počet uživatelů služby: 225 (z toho 215 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 1167 Počet intervencí: 1996 Práh chráněné bydlení Počet uživatelů služby: 37 (z toho 13 mělo uzavřeno smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 2196 Počet intervencí: 3303 Práh podpora samostatného bydlení Počet uživatelů služby: 35 ( z toho 23 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 322 Počet intervencí: 496 Práh centrum denních služeb Počet uživatelů služby: 57 ( z toho 50 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 691 Počet intervencí: 4322 Práh sociálně terapeutické dílny počet uživatelů služeb 143 (z toho 110 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Sociálně terapeutická dílna rukodělná Počet uživatelů služeb 28 Sociálně terapeutická dílna Trojlístek Počet uživatelů služeb 42 Sociálně terapeutická dílna Café Práh Počet uživatelů 73 Psychoterapie Individuální počet uživatelů 8, počet intervencí 104 Podpůrná skupina pro osoby blízké počet blízkých osob 12, počet intervencí 84 Podpora zaměstnávání Počet klientů 31 Počet kontaktů 519 Počet intervencí 517 Podpora vzdělávání Počet studentů: 17 (z toho 14 mělo uzavřeno smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 175 Počet intervencí 267 Psychoedukace Psychoedukace lidí nemocných schizofrenní psychózou a jejich nejbližších probíhala stejně jako v letech předchozích formou programu Prelapse (jarního a podzimního běhu). Psychoedukaci vedli Mgr. Marie Hanáková, MUDr. Ladislav Polách, Mgr. Ondřejka Otevřelová

6 JINÉ AKTIVITY ČT o nás natočila pořad PRÁH CESTA K SAMOSTATNOSTI - vysílal se Primátor statutárního města Brna, SNIP CO, Augustiniánské opatství na Starém Brně a Filharmonie Brno orga nizovali ve prospěch Sdružení Práh Májový benefiční koncert. Natočili jsme film Fofr moderátora Libora a účastnili se festivalu Mental Power Prague film festival Sdružení založilo Sociální firmu PRÁH Brno s.r.o V souladu s kupní smlouvou s městem Brnem byla na domě (určeném pro vznik dalšího chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním) na Křenové 63 opravena fasáda a vyměněna okna.

7 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V ROCE 2012 PaedDr. Blanka Veškrnová MUDr. Lenka Vachková MUDr. Květoslava Vrbová MUDr. Brücková Alena Ing. Katarína Stejskalová Mgr. Jiří Šupa,PhD. Mgr. Marie Mlátilíková Krištofová Mgr. Miroslava Hošťálková Mgr. Nadia El Sabbaghová Mgr. Marie Kovářová Mgr. Renáta Barčiaková Mgr. Lenka Ondráčková Bc. Bedřiška Horáková Jan Lihařík Zdeňka Mahovská Bc. Jana Hallerová Bc. Helena Křížová Bc. Klára Řeřuchová, DiS. Bc. Zuzana Baksová Bc. Eva Valentová Blanka Bergerová Jana Licková, DiS Bc. Martina Walczysko Mgr. Mirka Rollinková Václav Buchta, DiS. Mgr. Martina Střechová Bc. Alexandra Zouharová Mgr. Lucie Friebergová Ing. Jana Grossová Radka Skotáková, DiS Mgr. Martina Slepičková Bc. Lenka Rédová Mgr. Hana Kociánová Bc. Monika Sčensná Bc. Pavla Šrámková Mgr. Edita Kremláčková Mgr. Hana Komínková Mgr. Veronika Valová Ing. Miroslava Hladíková Ing. Marie Janáčková Mgr. Věra Kadlecová Valná Mgr.et Mgr. Andrea Klímková Mgr. Martina Staňková Bc. Lenka Šturmová Mgr. Marie Myšáková Mgr. Aneta Dorazilová ředitelka sdružení odborný garant sdružení psychiatrička psychiatrička provozní ekonomka vedoucí psychosociální rehabilitace metodik sociálně-terapeutických dílen vedoucí sociálního centra sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice vedoucí Centra denních služeb pracovník v sociálních službách CDS pracovnice v sociálních službách CDS sociální pracovnice CDS sociální pracovnice/ vedoucí dílny Trojlístek vedoucí dílny Trojlístek/odchod na MD sociální pracovnice dílny Trojlístek pracovnice v sociálních službách dílny Trojlístek pracovnice v sociálních službách dílny Trojlístek sociální pracovnice dílny Trojlístek vedoucí podpory bydlení/odchod na MD sociální pracovnice/ vedoucí podpory bydlení sociální pracovník podpory bydlení sociální pracovník podpory bydlení vedoucí dílny rukodělné sociální pracovnice dílny rukodělné mistrová dílna rukodělná vedoucí Café Práh /odchod na MD vedoucí Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh podpora zaměstnávání/ pracovní konzultantka vedoucí podpory vzdělávání/vedoucí PZ pracovní konzultantka PZ koordinátorka dobrovolníků a volnočasových aktivit vedoucí chráněné dílny právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství psycholožka psycholožka Supervizoři: PhDr. Anton Polák, Daniel Kaucký, DiS., PhDr. Soňa Cpinová, Bc. Jan Sobotka, Mgr. Pavel Nepustil, DiS., Mgr.Bc. Kateřina Novotná

8 Provozní kancelář Alena Kučerová, Věra Kocourková, Eva Olbertová,DiS., Vladimíra Kadlecová Vaculová, Ivana Pěčková, Zdeňka Tvarůžková, Zdeňka Mahovská do 05/2012 Provoz Café Práh provozní Gabriela Bílá/Radmila Vintrová, provozní Milan Nedvídek/Jaroslav Hemala, koordinátor kulturních akcí Mgr. Michal Šimíček ZÁJEM O PRAXE, STÁŽE, EXKURZE VE SDRUŽENÍ PRÁH, AČKOLI BYLY ZPOPLATNĚNY, PŘEVYŠOVAL MOŽNOSTI PRACOVNÍKŮ A SLUŽEB Odbornou stáž pracovníci sdružení umožnili 33 stážistům z 8 organizací = Cedr Pardubice, Domov na Dubíčku, V růžovém sadě, Centrum služeb postiženým Zlín (zařízení Horizont Zlín a Horizont Kroměříž), Zahrada 2000, Iskerka, Anima viva, Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie chráneného bývania Rozsutec. Příležitost k exkurzi dostalo celkem 93 osob, z 9 institucí (včetně cizojazyčné) = Stacionář z Psychiatrické léčebny Černovice, psychiatři z Psychiatrické léčebny Černovice, vedoucí Psychosociální rehabilitace registrovaní v Asociaci komunitních služeb, studentky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Diecézní Charita Brno Celzus, Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, studenti z Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, PhDr. Jiří Altman radní JMK, psychiatři z Vojenské nemocnice, Mgr. Michal Vlasák z Volskbank Praxi v jednotlivých službách umožnilo Sdružení Práh 4 studentům (z 26 zájemců) - Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb. SPOLUPRÁCE PŘI INFORMOVÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Největší spolupráce probíhala již tradičně s lékaři a psychology a sociálními pracovnicemi Psychiatrické léčebny Brno Černovice, která je od roku 2000 členem sdružení. Spolupracovali s námi: MUDr. Zuzana Švehláková, MUDr. Zbyněk Chadima, Mgr. Alžběta Michalčíková, Mgr. Barbora Lemanová, MUDr. Jan Všetička, Mgr. Jana Ivičičová, MUDr. Anna Doláková, MUDr. Zuzana Hejtmánková, MUDr. Hana Morávková, MUDr. Alena Brücková, MUDr. Ladislav Polách, MUDr. Ivan Tesař Sociální pracovnice: Dagmar Drápalová, Eva Knollová, Jana Hrubešová Pokračovala spolupráce s lékaři a psychology Psychiatrické kliniky Brno Bohunice: Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Doc. PhDr. Radovan Přikryl, PhD., PhDr. Hana Přikrylová - Kučerová, PhD., MUDr. Jitka Řehulová, PhD., PhDr. Milena Blažková, Mgr. Barbora Válková, Mgr. Ivana Stehnová

9 Rozvíjela se spolupráce s lékaři z psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Brně: MUDr. Zuzana Vlčková, MUDr. Petra Tesaříková, MUDr. Petr Grossmann Ambulantní psychiatři byli opět našimi důležitými partnery při poskytování služby uživatelům: MUDr. Ludmila Brázdilová, MUDr. Zuzana Hogenbuchová, MUDr. Marta Holanová, MUDr. Hana Hornochová, MUDr. Jan Knopp, MUDr. Jana Knoppová, MUDr. Olga Krátká, MUDr. Hana Lemanová, MUDr. Roland Marek, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Taťána Nazarčuková, MUDr. Dagmar Pavlíčková, MUDr. Ivan Peška, MUDr. Jana Rottová, MUDr. Anastázia Střítežská, MUDr. Petra Valenčíková, MUDr. Karel Vaněk, MUDr. Ivo Weinberger, MUDr. Petr Zahradník, MUDr. Martina Voříšková, MUDr. Magdalena Freibergová, MUDr. Zuzana Kalusová, MUDr. Pavla Havlíková, MUDr. Blanka Ondroušková, MUDr. Zdeňka Randulová, MUDr. Mária Duránková, MUDr. Eva Matoušková, MUDr. Ivo Porteš, CSc., MUDr. Dagmar Pavličková, MUDr. Hana Sedláková, MUDr. Markéta Neumannová, MUDr. Vlasta Obrovská, MUDr. Jana Tomanová, MUDr. Pavel Sedlmajer, Psychologové, s nimiž jsme v roce 2011 spolupracovali: PhDr. Vojtěch Černý, Phd., PhDr. Beata Nour Mohammadi, PhDr. Naděžda Šiškeová, Mgr. Marie Hanáková Spoluprácovali jsme také s opatrovníky: Mgr. Blanka Minaříková, Mgr. Eva Nohavová, Petr Novák, Dis Na základě Smlouvy o spolupráci pokračovala spolupráce s Diakonií ČCE střediskem v Brně. V programu podpory zaměstnávání poskytly pracovní místa pro naše uživatele tyto partnerské firmy: AGORA DMT, a.s., AGRO Brno-Tuřany, a.s., Anna Bodnárová Zelinková - Kavárna QUIDO, Občanské sdružení Vaňkovka, VHS Brno, a.s., AmRest s.r.o., Občanské sdružení Anabell, RYAL SEAL, s.r.o.

10 PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Název projektu Subjekt poskytující dotaci Částka v Kč Sociálně terapeutická dílna Jihomoravský kraj Sociální rehabilitace Jihomoravský kraj Podpora samostatného bydlení MPSV ČR Podpora samostatného bydlení Jihomoravský kraj Podpora samostatného bydlení Statutární město Brno Chráněné bydlení MPSV ČR Chráněné bydlení Jihomoravský kraj Chráněné bydlení Statutární město Brno Odborné sociální poradenství MPSV ČR Odborné sociální poradenství Statutární město Brno Odborné sociální poradenství o.s. Anabell Centrum denních služeb MPSV ČR Centrum denních služeb Jihomoravský kraj Centrum denních služeb Statutární město Brno Podporované zaměstnávání MPSV ČR Podporované vzdělávání Jihomoravský kraj ÚP Brno - město Chráněná dílna šicí ÚP Brno - město Chráněná dílna šicí OKD Divadelní pondělky Jihomoravský kraj Práh -destigmatizační MZ ČR Psychosociální rehabilitace Statutární město Brno

11 PŘEHLED ČLENĚNÍ VÝNOSŮ SDRUŽENÍ PRÁH V ROCE 2012 V TIS. Výnosy z vlastní činnosti z toho: výnosy z prodeje výrobků 500 výnosy z poskytnutých služeb 159 výnosy STD Café Práh zprostředkování práce 144 nájem uživatelů Podpory bydlení 476 příspěvky uživatelů za služby 216 konzultace, vzdělávání 174 ostatní vlastní výnosy 24 Výnosy - příspěvky 220 z toho: reklama 99 dary 120 členské příspěvky 0.6 Výnosy z veřejných zdrojů z toho: ÚP Individuální projekt JMK Provozní dotace Ostatní výnosy 189 Úroky 0.4 Nadace OKD Ostatní výnosy 84 Výnosy celkem

12 PŘEHLED ČLENĚNÍ NÁKLADŮ SDRUŽENÍ PRÁH V ROCE 2012 V TIS. Mzdové náklady Spotřeba materiálu z toho: materiál pro dílny 191 materiál provozní 327 potraviny nácviky 14 potraviny STD Café Práh 991 spotřeba PHM 17 DKP 348 Prodané zboží 68 Energie 837 Opravy 100 Rekonstrukce chráněného bydlení 475 Cestovné 71 Ostaní služby z toho: nájemné 856 spoje 226 účetnictví 428 vodné, stočné 22 vzdělávání 109 Individuální projekt JMK Software 58 údržba a revize 10 inzerce, propagace 75 služby s nájmem 104 zajištění stravování pro uživatele 70 ostaní služby 511 daňově neuznatelné 21 Reprezentace,vernisáže.. 68 Ostatní náklady 470 z toho: honoráře 185 členské příspěvky 21 poplatky a daně 40 dary 3 pojištění 32 odpisy 83 manka a škody 19 vytvoření prac. místa 40 ostaní 38 nedaňové 9 Náklady celkem

13

14 POSKYTOVAT SLUŽBY NÁM UMOŽNILY FINANČNÍMI PROSTŘEDKY Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Ministerstvo zdravotnictví ČR Jihomoravský kraj Statutární město Brno odbor sociální péče a odbor zdraví Úřad práce Brno-město Nadace OKD Evropská unie, Evropský sociální fond a Program OPVK, Program OPLZZ Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost finančně nebo materiálně podpořili ECE, MARTIN KONDRÁT Bc. ROMAN ONDERKA,MBA RNDr. BARBORA JAVOROVÁ Ing. MICHAL PLACHÝ RÁDIO KROKODÝL JIŘÍ MORÁVEK MUDr. MARIE PETRÁSOVÁ Ing. JOSEF VEŠKRNA MUDr. RADKA HELLAROVÁ ALENA TIOKOVÁ IVAN ZOUHAR EVA MELUZÍNOVÁ PhDr. JANA VRÁNOVÁ ZUZANA STRAKOVÁ IVA VEISOVÁ MUDr. MARTIN TUČEK MUDr. LADISLAV POLÁCH MUDr. LADISLAV STŘELEC MARIE TOMANOVÁ o.s. ADRA Manželé RATHOUŠTÍ LUNDBECK TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO DADKA VRACOV,s.r.o. JAROSLAV VAŇÁČEK KOVO-ZAPLATIL s.r.o. LENKA FRANKOVÁ JAN VALENTA Ing.arch.PETR VALENTA Manželé MEDUNOVI PETRA ORATOROVÁ ODEX,spol s.r.o. KŘÍŽ, spol.s.r.o. BAUMAX ČR,s.r.o. BALÓNY KUBÍČEK, spol.s.r.o. GYMNÁZIUM J.G. MENDLA AGRO BRNO, spol.s.r.o. AGAPO, o.s. MAGDALÉNA HORKÁ LIBOR SKÁCEL PETR ŠMERDA Ing.JIŘÍ RIEDEL PETR KNOPP SNIP CO TOMÁŠ KOPECKÝ LÉKÁRNA EUPHRASIA,s.r.o. TIBET v BRNĚ,s.r.o KŘOVÝ divadelní soubor SVUS Pharma, a.s. CATTERING Zapp Brněnský deník ROVNOST NADAČNÍ FOND ROTARY KLUB BRNO CITY Divadélko NA STROMĚ ZŠ Měšťanská + Hudební škola YAMAHA Divadelní spolek PRKNO BARBORA ZAVORALOVÁ MOŘKOVSKÁ BREAK POINT COMMUNICATION s.r.o. Smlouvou o reklamě podpořily naši činnost: VOLKSBANK (SBERBANK), SUDOP Brno, spol s.r.o. Dobrovolníci ve Sdružení Práh: Alena Škorpíková, Petra Stromská, Marie Myšáková, Klára Filipczyková, Alena Babáková, Ludmila Březinová, Alena Šedá, Žaneta Mandelíková, Aneta Dorazilová, Lenka Šturmová, Olena Kekukh, Markéta Urbánková, Veronika Sadovská, Pavlína Nováková, Lenka ošlejšková, Kateřina Chalupová, Vladimír Vašíček, Ondřej Báča, Jan Pokluda, Eugenie Bánovská, Petra Jochmanová, Eva Vlčková, Dana Kučerová, Jaroslava Jelínková, Radomír Metelka, Klára Hlavatá, Filip Landkamr, Klára Satinová, Jana Šašinková, Petra Hejtmánková, Jan Lihařík, Jakub Novák, Veronika Hudáková, Pavla Velinská, Tomáš Picka, Tomáš Svoboda, Marek Kamínek, Ota Šimíček, Aneta Kučerová, Agáta Černohorská, Dalibor Siwecki, Jiří Karlík, Roman Brož, Jiří Hejda, Zdenka Adamcová, Alena Jirásková

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO 702 88 101 REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA 21.12. 1999 ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell Výroční zpráva Občanského sdružení Anabell 2011 1 O b s a h 1. Kontaktní údaje 2. Slovo ředitelky 3. Poslání organizace 4. Členové sdružení 5. Hodnocení činnosti organizace v roce 2011 za jednotlivá Kontaktní

Více

Slovo úvodem. vybrali jsme z našeho kalendáře 2001: Vážení rodiče, přátelé, příznivci,

Slovo úvodem. vybrali jsme z našeho kalendáře 2001: Vážení rodiče, přátelé, příznivci, Slovo úvodem Vážení rodiče, přátelé, příznivci, uplynul další rok naší činnosti a je opět čas na rekapitulaci všeho, co se ve Společnosti pro ranou péči a v jejích regionálních Střediscích událo. Chceme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Telefon: 737 834 345, 545 245 996 Fax: 545 245 996 e-mail: domacinasili@persefona.cz www.persefona.cz Provozní hodiny poradny: pondělí pátek 9.00 17.00 hod.

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura vznikla v roce 2001, má statut občanského sdružení a jejím posláním je usilovat o zlepšení

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

výroční zpráva Letní dům

výroční zpráva Letní dům výroční zpráva Letní dům 2013 OBSAH 5 SLUŽBA KOUSEK DOMOVA 6 SLUŽBA SPOLU O KROK DÁLE 10 SLUŽBA DOMA V RODINĚ 13 SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 13 PROJEKT ROZVOJEM KE KAPACITĚ 13 AKCE PRO VEŘEJNOST 14 PŘEHLED AKTIVIT

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Integrované centrum Slunečnice Zlín www.slunecnice.us OBSAH 1/ Úvodní slovo Milušky Zvonařové,

Více