Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.cafeprah.cz http://www.prah-prace.cz http://www.facebook.com/sdruzeniprah http://www.facebook.com/cafe-prah"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ SPOJENÍ A ČÍSLO ÚČTU Volksbank, CZ /6800 PRÁVNÍ FORMA A TYP ORGANIZACE občanské sdružení ADRESA ORGANIZACE Tuřanská 12, Brno TELEFON , FAX WEBOVÉ STRÁNKY FACEBOOK ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 2012 RADA SDRUŽENÍ předsedkyně sdružení PaedDr. Blanka Veškrnová místopředsedkyně sdružení MUDr. Lenka Vachková členka rady MUDr. Květoslava Vrbová KONTROLNÍ KOMISE Ladislav Nešněra Jana Podrápská Ing. Eva Staňková ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH ČAPZ AKS BANNO ČRSS ACHPB SKOK APSS Česká asociace pro psychické zdraví Asociace komunitních služeb v psychiatrii Brněnská asociace nestátních neziskových organizací Česká rada sociálních služeb Asociace chráněného a podporovaného bydlení Spolek oborové konference NNO Asociace poskytovatelů sociálních služeb

3 POSLÁNÍ SDRUŽENÍ PRÁH Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. CÍLE SDRUŽENÍ 1/ Poskytovat podporu v naplňování přání našich uživatelů pracovat, samostatně bydlet, vyplnit volný čas, vzdělávat se, najít přátele, zlepšit vztahy s rodinou, umět pečovat o své zdraví, najít smysl a význam svého života 2/ Prosazovat a hájit práva uživatelů a jejich nejbližších 3/ Podporovat svépomocné aktivity 4/ Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním Vážení příznivci, kolegové, donátoři, uživatelé našich služeb! V loňském roce pokračovalo Sdružení Práh v poskytování šesti registrovaných sociálních služeb a dalších doplňkových služeb, které sloužily lidem s duševním onemocněním převážně z Brna. Pokračoval trend snižování dotací od donátorů MPSV ČR, Jihomoravského kraje, i města Brna. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků, jsme poskytovali službu odborného sociálního poradenství v omezeném rozsahu a ve službě centra denních služeb z důvodu omezených finančních prostředků došlo k personálním změnám a ke snížení odbornosti poskytované služby. Ostatní služby se nám podařilo udržet v nezměněném rozsahu. Do poloviny roku jsme realizovali projekt Práh podpora vzdělávání, v němž jsme pokračovali v poskytování služeb studentům s duševním onemocněním. V rámci stejného projektu jsme pak předali informace o duševním onemocnění více než jednomu tisíci studentů brněnských středních škol. Získali jsme stavební povolení pro rekonstrukci domu na ulici Křenová 63 pro chráněné bydlení. Po celý rok byla otevřena veřejná sbírka za účelem shromažďování prostředků pro tuto rekonstrukci. Finanční prostředky nám přinesl i Májový benefiční koncert, který organizoval primátor města Brna. Bohužel, prostředků nebylo takové množství, aby mohla být rekonstrukce zahájena. Dodrželi jsme tak pouze podmínku smlouvy s městem Brnem, že do dvou let opravíme fasádu a vyměníme okna. Dařilo se nám rozvíjet spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Brno Černovice, Psychiatrickou klinikou Brno Bohunice, psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, ambulantními psychiatry a psychology. Sdružení Práh by nemohlo poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním bez spolupráce s odborníky a bez pomoci partnerů, sponzorů, dobrovolníků a přátel. Jménem Sdružení Práh každému z nich děkuji za podporu a pomoc. Dr. Blanka Veškrnová předsedkyně a ředitelka sdružení

4 V ROCE 2012 SDRUŽENÍ POSKYTOVALO PODPORU DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝM SPOLUOBČA- NŮM PROSTŘEDNICTVÍM ŠESTI REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Práh odborné sociální poradenství Práh sociální rehabilitace Práh chráněné bydlení Práh podpora samostatného bydlení Práh - centrum denních služeb Práh- sociálně-terapeutické dílny (Café Práh, dílna rukodělná a Trojlístek) A DÁLE PROSTŘEDNICTVÍM Přechodného zaměstnávání Individuální psychoterapie a podpůrné skupiny pro osoby blízké Systému chráněných pracovních míst Psychoedukace Akcí destigmatizačního charakteru Projektu Práh podpora vzdělávání (EU, ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Realizace Projekt zahrnoval aktivity: prevenci (aktivity určené žákům středních škol a jejich pedagogům, které probíhaly formou seminářů a interaktivních workshopů), přímou podporu studentů (individuální práci poradenství, dlouhodobý individuální podpůrný program a podpůrné skupiny) a vytvoření podpůrné sítě (rodiny, školy, sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů a praktických lékařů). Projektu Práh podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním (EU, ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Zahájení realizace Projektu Nadace OKD od do v rámci projektu byla vytvořena nová pracovní místa v chráněné dílně. Byl rozšířen sortiment malosériové výroby a zvýšil se počet stálých odběratelů výrobků. Volnočasových aktivit vedených dobrovolníky: Francouzský jazyk pro pokročilé, Španělština, Počítačový kurz pro začátečníky I., Počítačový kurz pro začátečníky II., Počítačový kurz pro pokročilé I.,Počítačový kurz II., Keramika, Muzikoterapie, Tradiční čínská cvičení, Ping- -pong, Němčina pro začátečníky, Němčina pro pokročilé, Angličtina, Pohybově taneční hry, Vycházky, Časopis Lávka AKCE DESTIGMATIZAČNÍHO CHARAKTERU Měsíc bláznovství duben 2012 Zeď bláznovství postavená na náměstí Svobody opět přilákala veřejnost. Dny duševního zdraví říjen 2012 V rámci Dnů duševního zdraví byla opět realizována bezplatná psychiatricko-psychologická poradna pro veřejnost podíleli se na ní psychologové a psychiatři PL Černovice, Vojenské nemocnice a Psychiatrické kliniky Brno - Bohunice (MUDr. Zuzana Vlčková, Mgr. Marie Myšáková, MUDr. Ladislav Polách, MUDr. Petr Grossmann, Mgr. Libuše Čermáková, Mgr. Ondřejka Otevřelová, MUDr. Pavel Sedlmajer, MUDr. Jan Všetička) Poskytli radu 46 osobám ( 17 mužům, 29 ženám)

5 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ Práh odborné sociální poradenství Počet uživatelů služby: 149 Počet kontaktů: 130 Počet intervencí: 381 Práh sociální rehabilitace Počet uživatelů služby: 225 (z toho 215 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 1167 Počet intervencí: 1996 Práh chráněné bydlení Počet uživatelů služby: 37 (z toho 13 mělo uzavřeno smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 2196 Počet intervencí: 3303 Práh podpora samostatného bydlení Počet uživatelů služby: 35 ( z toho 23 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 322 Počet intervencí: 496 Práh centrum denních služeb Počet uživatelů služby: 57 ( z toho 50 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 691 Počet intervencí: 4322 Práh sociálně terapeutické dílny počet uživatelů služeb 143 (z toho 110 mělo uzavřenu smlouvu o poskytnutí služby) Sociálně terapeutická dílna rukodělná Počet uživatelů služeb 28 Sociálně terapeutická dílna Trojlístek Počet uživatelů služeb 42 Sociálně terapeutická dílna Café Práh Počet uživatelů 73 Psychoterapie Individuální počet uživatelů 8, počet intervencí 104 Podpůrná skupina pro osoby blízké počet blízkých osob 12, počet intervencí 84 Podpora zaměstnávání Počet klientů 31 Počet kontaktů 519 Počet intervencí 517 Podpora vzdělávání Počet studentů: 17 (z toho 14 mělo uzavřeno smlouvu o poskytnutí služby) Počet kontaktů: 175 Počet intervencí 267 Psychoedukace Psychoedukace lidí nemocných schizofrenní psychózou a jejich nejbližších probíhala stejně jako v letech předchozích formou programu Prelapse (jarního a podzimního běhu). Psychoedukaci vedli Mgr. Marie Hanáková, MUDr. Ladislav Polách, Mgr. Ondřejka Otevřelová

6 JINÉ AKTIVITY ČT o nás natočila pořad PRÁH CESTA K SAMOSTATNOSTI - vysílal se Primátor statutárního města Brna, SNIP CO, Augustiniánské opatství na Starém Brně a Filharmonie Brno orga nizovali ve prospěch Sdružení Práh Májový benefiční koncert. Natočili jsme film Fofr moderátora Libora a účastnili se festivalu Mental Power Prague film festival Sdružení založilo Sociální firmu PRÁH Brno s.r.o V souladu s kupní smlouvou s městem Brnem byla na domě (určeném pro vznik dalšího chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním) na Křenové 63 opravena fasáda a vyměněna okna.

7 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V ROCE 2012 PaedDr. Blanka Veškrnová MUDr. Lenka Vachková MUDr. Květoslava Vrbová MUDr. Brücková Alena Ing. Katarína Stejskalová Mgr. Jiří Šupa,PhD. Mgr. Marie Mlátilíková Krištofová Mgr. Miroslava Hošťálková Mgr. Nadia El Sabbaghová Mgr. Marie Kovářová Mgr. Renáta Barčiaková Mgr. Lenka Ondráčková Bc. Bedřiška Horáková Jan Lihařík Zdeňka Mahovská Bc. Jana Hallerová Bc. Helena Křížová Bc. Klára Řeřuchová, DiS. Bc. Zuzana Baksová Bc. Eva Valentová Blanka Bergerová Jana Licková, DiS Bc. Martina Walczysko Mgr. Mirka Rollinková Václav Buchta, DiS. Mgr. Martina Střechová Bc. Alexandra Zouharová Mgr. Lucie Friebergová Ing. Jana Grossová Radka Skotáková, DiS Mgr. Martina Slepičková Bc. Lenka Rédová Mgr. Hana Kociánová Bc. Monika Sčensná Bc. Pavla Šrámková Mgr. Edita Kremláčková Mgr. Hana Komínková Mgr. Veronika Valová Ing. Miroslava Hladíková Ing. Marie Janáčková Mgr. Věra Kadlecová Valná Mgr.et Mgr. Andrea Klímková Mgr. Martina Staňková Bc. Lenka Šturmová Mgr. Marie Myšáková Mgr. Aneta Dorazilová ředitelka sdružení odborný garant sdružení psychiatrička psychiatrička provozní ekonomka vedoucí psychosociální rehabilitace metodik sociálně-terapeutických dílen vedoucí sociálního centra sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice vedoucí Centra denních služeb pracovník v sociálních službách CDS pracovnice v sociálních službách CDS sociální pracovnice CDS sociální pracovnice/ vedoucí dílny Trojlístek vedoucí dílny Trojlístek/odchod na MD sociální pracovnice dílny Trojlístek pracovnice v sociálních službách dílny Trojlístek pracovnice v sociálních službách dílny Trojlístek sociální pracovnice dílny Trojlístek vedoucí podpory bydlení/odchod na MD sociální pracovnice/ vedoucí podpory bydlení sociální pracovník podpory bydlení sociální pracovník podpory bydlení vedoucí dílny rukodělné sociální pracovnice dílny rukodělné mistrová dílna rukodělná vedoucí Café Práh /odchod na MD vedoucí Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh sociální pracovnice Café Práh podpora zaměstnávání/ pracovní konzultantka vedoucí podpory vzdělávání/vedoucí PZ pracovní konzultantka PZ koordinátorka dobrovolníků a volnočasových aktivit vedoucí chráněné dílny právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství právnička odborného sociálního poradenství psycholožka psycholožka Supervizoři: PhDr. Anton Polák, Daniel Kaucký, DiS., PhDr. Soňa Cpinová, Bc. Jan Sobotka, Mgr. Pavel Nepustil, DiS., Mgr.Bc. Kateřina Novotná

8 Provozní kancelář Alena Kučerová, Věra Kocourková, Eva Olbertová,DiS., Vladimíra Kadlecová Vaculová, Ivana Pěčková, Zdeňka Tvarůžková, Zdeňka Mahovská do 05/2012 Provoz Café Práh provozní Gabriela Bílá/Radmila Vintrová, provozní Milan Nedvídek/Jaroslav Hemala, koordinátor kulturních akcí Mgr. Michal Šimíček ZÁJEM O PRAXE, STÁŽE, EXKURZE VE SDRUŽENÍ PRÁH, AČKOLI BYLY ZPOPLATNĚNY, PŘEVYŠOVAL MOŽNOSTI PRACOVNÍKŮ A SLUŽEB Odbornou stáž pracovníci sdružení umožnili 33 stážistům z 8 organizací = Cedr Pardubice, Domov na Dubíčku, V růžovém sadě, Centrum služeb postiženým Zlín (zařízení Horizont Zlín a Horizont Kroměříž), Zahrada 2000, Iskerka, Anima viva, Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie chráneného bývania Rozsutec. Příležitost k exkurzi dostalo celkem 93 osob, z 9 institucí (včetně cizojazyčné) = Stacionář z Psychiatrické léčebny Černovice, psychiatři z Psychiatrické léčebny Černovice, vedoucí Psychosociální rehabilitace registrovaní v Asociaci komunitních služeb, studentky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Diecézní Charita Brno Celzus, Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, studenti z Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, PhDr. Jiří Altman radní JMK, psychiatři z Vojenské nemocnice, Mgr. Michal Vlasák z Volskbank Praxi v jednotlivých službách umožnilo Sdružení Práh 4 studentům (z 26 zájemců) - Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb. SPOLUPRÁCE PŘI INFORMOVÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Největší spolupráce probíhala již tradičně s lékaři a psychology a sociálními pracovnicemi Psychiatrické léčebny Brno Černovice, která je od roku 2000 členem sdružení. Spolupracovali s námi: MUDr. Zuzana Švehláková, MUDr. Zbyněk Chadima, Mgr. Alžběta Michalčíková, Mgr. Barbora Lemanová, MUDr. Jan Všetička, Mgr. Jana Ivičičová, MUDr. Anna Doláková, MUDr. Zuzana Hejtmánková, MUDr. Hana Morávková, MUDr. Alena Brücková, MUDr. Ladislav Polách, MUDr. Ivan Tesař Sociální pracovnice: Dagmar Drápalová, Eva Knollová, Jana Hrubešová Pokračovala spolupráce s lékaři a psychology Psychiatrické kliniky Brno Bohunice: Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Doc. PhDr. Radovan Přikryl, PhD., PhDr. Hana Přikrylová - Kučerová, PhD., MUDr. Jitka Řehulová, PhD., PhDr. Milena Blažková, Mgr. Barbora Válková, Mgr. Ivana Stehnová

9 Rozvíjela se spolupráce s lékaři z psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Brně: MUDr. Zuzana Vlčková, MUDr. Petra Tesaříková, MUDr. Petr Grossmann Ambulantní psychiatři byli opět našimi důležitými partnery při poskytování služby uživatelům: MUDr. Ludmila Brázdilová, MUDr. Zuzana Hogenbuchová, MUDr. Marta Holanová, MUDr. Hana Hornochová, MUDr. Jan Knopp, MUDr. Jana Knoppová, MUDr. Olga Krátká, MUDr. Hana Lemanová, MUDr. Roland Marek, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Taťána Nazarčuková, MUDr. Dagmar Pavlíčková, MUDr. Ivan Peška, MUDr. Jana Rottová, MUDr. Anastázia Střítežská, MUDr. Petra Valenčíková, MUDr. Karel Vaněk, MUDr. Ivo Weinberger, MUDr. Petr Zahradník, MUDr. Martina Voříšková, MUDr. Magdalena Freibergová, MUDr. Zuzana Kalusová, MUDr. Pavla Havlíková, MUDr. Blanka Ondroušková, MUDr. Zdeňka Randulová, MUDr. Mária Duránková, MUDr. Eva Matoušková, MUDr. Ivo Porteš, CSc., MUDr. Dagmar Pavličková, MUDr. Hana Sedláková, MUDr. Markéta Neumannová, MUDr. Vlasta Obrovská, MUDr. Jana Tomanová, MUDr. Pavel Sedlmajer, Psychologové, s nimiž jsme v roce 2011 spolupracovali: PhDr. Vojtěch Černý, Phd., PhDr. Beata Nour Mohammadi, PhDr. Naděžda Šiškeová, Mgr. Marie Hanáková Spoluprácovali jsme také s opatrovníky: Mgr. Blanka Minaříková, Mgr. Eva Nohavová, Petr Novák, Dis Na základě Smlouvy o spolupráci pokračovala spolupráce s Diakonií ČCE střediskem v Brně. V programu podpory zaměstnávání poskytly pracovní místa pro naše uživatele tyto partnerské firmy: AGORA DMT, a.s., AGRO Brno-Tuřany, a.s., Anna Bodnárová Zelinková - Kavárna QUIDO, Občanské sdružení Vaňkovka, VHS Brno, a.s., AmRest s.r.o., Občanské sdružení Anabell, RYAL SEAL, s.r.o.

10 PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Název projektu Subjekt poskytující dotaci Částka v Kč Sociálně terapeutická dílna Jihomoravský kraj Sociální rehabilitace Jihomoravský kraj Podpora samostatného bydlení MPSV ČR Podpora samostatného bydlení Jihomoravský kraj Podpora samostatného bydlení Statutární město Brno Chráněné bydlení MPSV ČR Chráněné bydlení Jihomoravský kraj Chráněné bydlení Statutární město Brno Odborné sociální poradenství MPSV ČR Odborné sociální poradenství Statutární město Brno Odborné sociální poradenství o.s. Anabell Centrum denních služeb MPSV ČR Centrum denních služeb Jihomoravský kraj Centrum denních služeb Statutární město Brno Podporované zaměstnávání MPSV ČR Podporované vzdělávání Jihomoravský kraj ÚP Brno - město Chráněná dílna šicí ÚP Brno - město Chráněná dílna šicí OKD Divadelní pondělky Jihomoravský kraj Práh -destigmatizační MZ ČR Psychosociální rehabilitace Statutární město Brno

11 PŘEHLED ČLENĚNÍ VÝNOSŮ SDRUŽENÍ PRÁH V ROCE 2012 V TIS. Výnosy z vlastní činnosti z toho: výnosy z prodeje výrobků 500 výnosy z poskytnutých služeb 159 výnosy STD Café Práh zprostředkování práce 144 nájem uživatelů Podpory bydlení 476 příspěvky uživatelů za služby 216 konzultace, vzdělávání 174 ostatní vlastní výnosy 24 Výnosy - příspěvky 220 z toho: reklama 99 dary 120 členské příspěvky 0.6 Výnosy z veřejných zdrojů z toho: ÚP Individuální projekt JMK Provozní dotace Ostatní výnosy 189 Úroky 0.4 Nadace OKD Ostatní výnosy 84 Výnosy celkem

12 PŘEHLED ČLENĚNÍ NÁKLADŮ SDRUŽENÍ PRÁH V ROCE 2012 V TIS. Mzdové náklady Spotřeba materiálu z toho: materiál pro dílny 191 materiál provozní 327 potraviny nácviky 14 potraviny STD Café Práh 991 spotřeba PHM 17 DKP 348 Prodané zboží 68 Energie 837 Opravy 100 Rekonstrukce chráněného bydlení 475 Cestovné 71 Ostaní služby z toho: nájemné 856 spoje 226 účetnictví 428 vodné, stočné 22 vzdělávání 109 Individuální projekt JMK Software 58 údržba a revize 10 inzerce, propagace 75 služby s nájmem 104 zajištění stravování pro uživatele 70 ostaní služby 511 daňově neuznatelné 21 Reprezentace,vernisáže.. 68 Ostatní náklady 470 z toho: honoráře 185 členské příspěvky 21 poplatky a daně 40 dary 3 pojištění 32 odpisy 83 manka a škody 19 vytvoření prac. místa 40 ostaní 38 nedaňové 9 Náklady celkem

13

14 POSKYTOVAT SLUŽBY NÁM UMOŽNILY FINANČNÍMI PROSTŘEDKY Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Ministerstvo zdravotnictví ČR Jihomoravský kraj Statutární město Brno odbor sociální péče a odbor zdraví Úřad práce Brno-město Nadace OKD Evropská unie, Evropský sociální fond a Program OPVK, Program OPLZZ Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost finančně nebo materiálně podpořili ECE, MARTIN KONDRÁT Bc. ROMAN ONDERKA,MBA RNDr. BARBORA JAVOROVÁ Ing. MICHAL PLACHÝ RÁDIO KROKODÝL JIŘÍ MORÁVEK MUDr. MARIE PETRÁSOVÁ Ing. JOSEF VEŠKRNA MUDr. RADKA HELLAROVÁ ALENA TIOKOVÁ IVAN ZOUHAR EVA MELUZÍNOVÁ PhDr. JANA VRÁNOVÁ ZUZANA STRAKOVÁ IVA VEISOVÁ MUDr. MARTIN TUČEK MUDr. LADISLAV POLÁCH MUDr. LADISLAV STŘELEC MARIE TOMANOVÁ o.s. ADRA Manželé RATHOUŠTÍ LUNDBECK TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO DADKA VRACOV,s.r.o. JAROSLAV VAŇÁČEK KOVO-ZAPLATIL s.r.o. LENKA FRANKOVÁ JAN VALENTA Ing.arch.PETR VALENTA Manželé MEDUNOVI PETRA ORATOROVÁ ODEX,spol s.r.o. KŘÍŽ, spol.s.r.o. BAUMAX ČR,s.r.o. BALÓNY KUBÍČEK, spol.s.r.o. GYMNÁZIUM J.G. MENDLA AGRO BRNO, spol.s.r.o. AGAPO, o.s. MAGDALÉNA HORKÁ LIBOR SKÁCEL PETR ŠMERDA Ing.JIŘÍ RIEDEL PETR KNOPP SNIP CO TOMÁŠ KOPECKÝ LÉKÁRNA EUPHRASIA,s.r.o. TIBET v BRNĚ,s.r.o KŘOVÝ divadelní soubor SVUS Pharma, a.s. CATTERING Zapp Brněnský deník ROVNOST NADAČNÍ FOND ROTARY KLUB BRNO CITY Divadélko NA STROMĚ ZŠ Měšťanská + Hudební škola YAMAHA Divadelní spolek PRKNO BARBORA ZAVORALOVÁ MOŘKOVSKÁ BREAK POINT COMMUNICATION s.r.o. Smlouvou o reklamě podpořily naši činnost: VOLKSBANK (SBERBANK), SUDOP Brno, spol s.r.o. Dobrovolníci ve Sdružení Práh: Alena Škorpíková, Petra Stromská, Marie Myšáková, Klára Filipczyková, Alena Babáková, Ludmila Březinová, Alena Šedá, Žaneta Mandelíková, Aneta Dorazilová, Lenka Šturmová, Olena Kekukh, Markéta Urbánková, Veronika Sadovská, Pavlína Nováková, Lenka ošlejšková, Kateřina Chalupová, Vladimír Vašíček, Ondřej Báča, Jan Pokluda, Eugenie Bánovská, Petra Jochmanová, Eva Vlčková, Dana Kučerová, Jaroslava Jelínková, Radomír Metelka, Klára Hlavatá, Filip Landkamr, Klára Satinová, Jana Šašinková, Petra Hejtmánková, Jan Lihařík, Jakub Novák, Veronika Hudáková, Pavla Velinská, Tomáš Picka, Tomáš Svoboda, Marek Kamínek, Ota Šimíček, Aneta Kučerová, Agáta Černohorská, Dalibor Siwecki, Jiří Karlík, Roman Brož, Jiří Hejda, Zdenka Adamcová, Alena Jirásková

Výroční zpráva Sdružení Práh

Výroční zpráva Sdružení Práh 2011 Výroční zpráva Sdružení Práh 2 Sdružení Práh 3 výroční zpráva VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI, KOLEGOVÉ, DONÁTOŘI, UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB! V loňském roce pokračovalo Sdružení Práh v poskytování šesti registrovaných

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Sdružení Práh

Výroční zpráva za rok 2013 Sdružení Práh Výroční zpráva za rok 2013 Sdružení Práh ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO 702 88 101 REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA 21.12. 1999 ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ SPOJENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO 702 88 101 REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA 21.12. 1999 ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30 Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2009) Předseda: Mgr. Lenka Zychová Místopředseda: RNDr. Jaroslav Šolc Třídní: PhDr. Hana Zikmundová

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Sekce vedoucích terénních pracovníků

Sekce vedoucích terénních pracovníků Sekce vedoucích terénních pracovníků Zápis ze setkání Dne: 20. 2. 2014 Představení skupiny Jurečková - Centrum služeb postižených Zlín, o.p.s. - poskytovaná služba: sociální rehabilitace, terénní i ambulantní

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více