Základní údaje. název Mobilní hospic Ondrášek. právní forma obecně prospěšná společnost. druh obecně prospěšných služeb mobilní domácí hospicová péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje. název Mobilní hospic Ondrášek. právní forma obecně prospěšná společnost. druh obecně prospěšných služeb mobilní domácí hospicová péče"

Transkript

1 Výro čn í zp rá va

2

3 Základní údaje název Mobilní hospic Ondrášek právní forma obecně prospěšná společnost druh obecně prospěšných služeb mobilní domácí hospicová péče sídlo Horní 288/67, Ostrava - Dubina IČ správní rada Ing. Petr Varecha předseda správní rady JUDr. Sylva Vartová PhDr. Ilona Koťátková dozorčí rada JUDr. Josef Fikáček předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Varta MUDr. Zdenka Pustková vznik nestátní neziskové organizace telefon fax webové stránky bankovní spojení /0800, Česká spořitelna

4 Organizační struktura ředitelka Ing. Jitka Varechová lékaři MUDr. Jaroslav Hájek MUDr. René Šrubař MUDr. Ivana Březinová MUDr. Dagmar Palasová odborný garant domácí hospicové péče MUDr. Dagmar Palasová vrchní sestra Bc. Bronislava Husovská registrované zdravotní sestry Jana Kapošváryová Lucie Malyšková Jelena Kajzarová Žaneta Klečková sociální pracovnice Bc. Radka Adamcová Mgr. Naďa Koníčková externí pracovníci PhDr. I. Koťátková a PhDr. O. Bajger psychoterapeut MUDr. P. Šilhan psychiatr Alena Pšurná a Helena Polame účetní dobrovolníci Ing. Adéla Vartová

5 Úvodní slovo Nejkrásnější lidé jsou takoví, kteří zažili porážku, zažili utrpení, zažili boj, zažili ztrátu, a přesto si našli cestu z hlubin ven. Takovíto lidé mají porozumění, jsou citliví a mají pochopení pro život, který je naplňuje laskavostí, soucitem a laskavým zájmem. Krásní lidé se jen tak nestávají. Elisabeth Kübler-Ross Každý, kdo zažil ztrátu milovaného, tak ví, jak těžké období to je. Nemoc zaútočí jak na samotného pacienta, tak velmi bolestně zasáhne i jeho rodinu. Mobilní hospic Ondrášek denně přichází do těchto rodin plný bolesti a smutku. Doprovází je na trnité cestě, kterou nastoupili a po které půjdou tak dlouho, dokud vše neskončí smrtí milovaného člověka. Naučí je všemu, co péče o nemocného v domácím prostředí vyžaduje a jak jednat v nenadálých situacích. Naučí je být starostlivými, vnímavými a citlivými lidmi. Napomáhá jim k tomu, aby se stali krásnějšími.

6 Závěrečná hodnotící zpráva Při založení v roce 2004 si Mobilní hospic Ondrášek kladl za cíl umožnit těžce nemocným pacientům strávit závěr života doma v rodinném kruhu a zachovávat důstojnost tohoto procesu i zúčastněných osob. Jinak řečeno poskytovat vysoce profesionální zdravotní péči zastupující péči nemocniční, ulevovat nemocným a jejich rodinným příslušníkům od psychologického tlaku a utrpení, v případě zájmu zajistit duchovní podporu a v neposlední řadě pomoci se sociálními záležitostmi. To vše s ohledem na jejich přání, s lidským přístupem k nim a v kteroukoli denní, či noční hodinu. V roce 2011 tímto způsobem pomohl hospic mnoha pacientům trpícím nevyléčitelnou onkologickou nemocí v pokročilém stádiu. Léčba vedoucí k uzdravení u nich již nezabírala, nebyl nutný pobyt v nemocnici, proto byli posláni do domácího ošetření. Umírající byli od svého příjmu do péče hospice sledováni a navštěvováni pokaždé, když to jejich zdravotní stav vyžadoval. Byly řešeny především nejčastější projevy pokročilých stádií nevyléčitelných nemocí, např. bolest, dechová nedostatečnost, zvracení, zácpa, vyčerpání, nespavost, úzkosti, deprese, či zmatenost. Z ošetřovatelského hlediska se pak jednalo o prevenci proleženin, převazy ran, správném polohování, nutriční péči a poradenství, péči o ústní dutinu, o dýchací cesty a podobně. S výjimkou půjčování zdravotních pomůcek byla hospicová péče poskytována zdarma. Do procesu umírání v domácím prostředí byli zapojeni i rodinní příslušníci, často bezmocní a psychicky strádající. Pracovníci hospice je učili, jak zvládat péči doma. Byli připravováni na zhoršující se stav i na blížící se konec života jejich blízkého. Poté jim byla nabídnuta pomoc v rámci péče o pozůstalé. O nemocné pečoval multidisciplinární tým složený ze třech lékařů onkologů s výpomocí lékaře - odborného garanta zajišťující péči u pacientů s neonkologickou diagnózou, dvou psychologů, psychiatra, pěti zdravotních sester na 4,5 úvazků, dvou sociálních pracovnic, duchovního a jiných odborníků. V průběhu sledovaného období docházelo k výměnám zdravotních sestřiček. V září nastoupila p. Klečková, jež se velmi rychle začlenila do pracovního procesu i do kolektivu a v hospici pracuje dodnes. K pacientům se dojíždělo v rámci Moravskoslezského kraje, zejména v okruhu 30 km od sídla hospice (Ostrava město, Havířov, Frýdek-Místek, Dolní Lutyně, Orlová aj). Od začátku roku bylo přijato 119 nových pacientů (z toho 55 % tvořili muži), z předešlého roku jich bylo ošetřováno 15. Průměrný věk byl 64 let. V krátké péči byl i tříletý chlapeček. Onkologické diagnózy představovaly 94 %. Průměrná doba péče o jednoho pacienta činila 41 dní. Doma umřelo 95 % pacientů, zbylí byli převezeni buď do lůžkového hospice, nebo do nemocnic. Bylo provedeno 2779 návštěv zdravotních sester a 188 návštěv lékařů. K duchovnímu rozloučení s knězem přistoupilo 8 pacientů. Proběhla změna statutárního orgánu a nová pravomoc přešla na ředitelku hospice Ing. Jitku Varechovou.

7 Závěrečná hodnotící zpráva Naši zaměstnanci se zapojovali do přednášek na různých konferencích týkajících se paliativní péče a byli zváni do mezinárodních programů jako odborníci a k výměně zkušeností. Publikovali odborné články a hovořili o své práci v pořadu Apetýt Českého rozhlasu. Uplynulý rok 2011 musíme opět hodnotit jako velmi přínosný a efektivní. Využili jsme příznivých personálních i finančních podmínek pro zvýšení počtu klientů, rozvoje sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé viz grafy. Jako jediní v republice jsme zahájili specializovanou hospicovou péči pro dětské pacienty. O péči byl velký zájem zvláště v druhé polovině roku. Bohužel nestačily kapacity hospice. Přesto nikdo nebyl odmítnut, aniž by mu nebyla dána užitečná rada, kam se má obrátit, či jak má postupovat dál. Bohužel se nám nedařilo podle našich představ využít pomoci dobrovolníků ochotných trávit čas s nemocnými lidmi, z jejichž strany nebyl příliš velký zájem. Rovněž se nám nepodařilo přesvědčit zdravotní pojišťovny, aby podepsaly s naším hospicem smlouvy, a tudíž mohly být hrazeny zdravotní výkony a návštěvy lékařů u pacientů. Problém financování domácích hospiců je v rámci celé republiky stále nedořešen.

8 Sociální práce V roce 2011 bylo poskytováno sociální poradenství klientům, kteří se ocitli v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti. V důsledku přijetí nové sociální pracovnice se sociální poradenství a poradenství o pozůstalé v loňském roce rozvinulo. Bylo možné uskutečňovat četnější návštěvy klientů, déle se věnovat řešení jednotlivých problémů a poskytovat více setkávání pozůstalých. Poradna měla 248 klientů a celkový počet intervencí byl 567. Nově VÝNOSY 2011 byla nabízena individuální terapeutická práce, především v procesu truchlení. Šedesát Tržby Dotacepozůstalých možnosti podělit se město o svéostrava pocity a zkušenosti na setkáváních, která a jiné výnosy dary Sponzorskévyužilo Statutární osoby soukromé + Mob MOaP byla pořádána jednou za měsíc prázdniny. Dotace2% mimo Moravskoslezský V červnu proběhla zemřelé a v prosinci předvánoční setkání v Kostele 12% mše za 15% kraj Sv. Ducha. V loňském roce se pokračovalo nadále v projektu dobrovolnictví ve spolu4% práci 36% s dobrovolnickým centrem Adra. Do činnosti bylo zapojeno šest dobrovolníků. 31% Sponzorské dary - firmy Nadace Srovnání počtu pacientů v jednotlivých letech Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Srovnání počtu klientů - odboné sociální poradenství Rok Rok 2010 Rok 2011

9 Finanční zpráva Výkaz zisku a ztráty VÝNOSY Tržby a výnosy ,- Kč Přijaté příspěvky od sponzorů ,- Kč CELKEM VÝNOSY ,- Kč NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem, energie ,- Kč Služby ,- Kč Osobní náklady ,- Kč Ostatní náklady ,- Kč Odpisy ,- Kč CELKEM NÁKLADY ,- Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VÝNOSY 2011 Sponzorské dary - soukromé osoby 12% ,- Kč VÝNOSY 2011 Tržby Dotacea jiné výnosy Statutární město Ostrava Tržby Dotacea jiné výnosy Statutární město Ostrava dary Sponzorské + Mob MOaP Dotace- soukromé osoby Moravskoslezský+ Mob MOaP Dotacekraj Moravskoslezský kraj 2% 15% 36% 12% 2% 4% 15% 36%31% 4% 31% Sponzorské dary - firmy Nadace Sponzorské dary - firmy Nadace Srovnání počtu pacientů v jednotlivých letech Srovnání počtu pacientů v jednotlivých letech Rok Rok 2010 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Srovnání počtu klientů - odboné sociální poradenství Rok 2011 klientů - odboné sociální poradenství Srovnání počtu

10 Poděkování sponzorům Vážení, ráda bych Vám srdečně poděkovala za poskytnuté sponzorské dary, ať finanční či věcné, které jste nám v roce 2011 poskytli, a to bez ohledu na jejich výši. Jsem velmi ráda, že se mezi námi najdou tací, kteří nejsou lhostejní k utrpení druhých a uvědomují si, že je třeba vzájemně si pomáhat. Věřím, že jsme Vás přesvědčili o prospěšnosti toho, co děláme, o solidnosti a profesionalitě naší společnosti a v neposlední řadě o důležitosti Vašeho dárcovství. Velmi si vážím Vaší podpory a přeji Vám všem pevné zdraví a úspěchy v osobním i pracovním životě. Jitka Varechová ředitelka Dárci: Statutární město Ostrava SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Nadace Děti-kultura-sport Net and Games a.s. Nadace OKD TSR Czech Republic KÚ, Moravskoslezský kraj Nadace ČEZ Plzeňský Prazdroj Nadace Partnerství MUDr. Radan Kuča Level Instruments cz (Novobilská) Apex On-line, a.s Astellas Pharma Šmíra - Print, s.r.o. Sativi, o.s. Roman Gebauer Pepsi Cola ACC PAYABLE RBK a.s. ArcelorMital a jejich zaměstnanci ČSOB Nadační fond Kimex Nadace Vize 97 ARIVO Czech Radim Friedrich Emil Pastucha Petr Pohl Promotion a sale MUDr. Jaroslav Hájek Ostravské komunikace, a.s. Výbor Dobré vůle - Nadace O. Havlové Oldřiška Ulmanová Prodejna svítidel (Konviční) Zientek Slavomír L. Vecorková, Ing. Sojka, JUDr. A. Antlová, JUDr. S. Vartová, J. Varechová, JP Kontakt s.r.o., J. Červenka, V. Kahánek, Nadace Komerční banky, V. Horbingerová, E. Musialková, J. Olajcová, J. Lyčka, P. Pivodová, J. Čičatka, Fórum dárců, Špidlová, P. Smejtková, p. Kurečka, P. Buchman, M. Adámek, J. Široká, G. Lysycja,B. Komínková, R. Ochvat, M. Kadlčíková, M. Sedláčková, A. Fialová, V. Togner, R. Uhliarová, H. Kubáňová, F. Daniel, L. Švecová, Říhová, R. Slíva. Zvláštní poděkování patří zaměstnancům a dobrovolníkům za jejich pracovitost, vstřícnost a lidskost. Ocenění si zasluhují i zastupitelé správní rady. Nelitují svého volného času ani finančních prostředků k tomu, aby hospic mohl být provozován.

11 Krásný den všem dobrým andělům z Ondrášku. Nedokážu najít vhodná slova, kterými bych popsala své pocity a vděčnost za pomoc, vstřícnost a vlídnost, kterou jsme dostávali od všech sestřiček, ale i od sociálních pracovnic Ondrášku. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří nám pomáhali při péči o tatínka a byli nám rádci i oporou v jeho posledních dnech na tomto světě. Bez vaší pomoci bychom byli úplně ztraceni. Ráda bych vám všem popřála hodně síly a co možná nejvíce krásných okamžiků při vašem nelehkém poslání. Nemohu napsat práci, protože to, co děláte, není jen práce. Ještě jednou MOC DĚKUJI. L.V. Milý Ondrášku, děkuji za Váš zájem a ochotu i poté, co mě před 6 týdny opustil můj manžel, J.P., kterému jste v posledních chvílích života poskytli obrovskou pomoc. Až teď, když se pomalu smiřujeme se ztrátou nejbližšího člověka nám dochází, co všechno pro takto nemocné lidi děláte. Nesmírně si celá rodina této pomoci vážíme, bez vás by se to určitě nedalo zvládnout a mít manžela po celou dobu nemoci doma. Touto cestou chci poděkovat celému kolektivu Ondrášek za milý přístup k mému manželovi a psychickou pomoc pro mě. V tomto nejsmutnějším období mého života mi pomáhá moje rodina. Z celého srdce děkuje M.P. MORAVSKÁ OSTRAVA A PRÍVOZ

12 Kontakt Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Horní 288/ Ostrava Dubina Tel.:

děkovné dopisy základní údaje název Mobilní hospic Ondrášek právní forma obecně prospěšná společnost

děkovné dopisy základní údaje název Mobilní hospic Ondrášek právní forma obecně prospěšná společnost v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 název Mobilní hospic Ondrášek právní forma obecně prospěšná společnost děkovné dopisy základní údaje druh obecně prospěšných služeb mobilní domácí hospicová péče zdravotní

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 7 Péče o nemocného 7 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 8 Zaměstnanci 9 Hospitalizovaní pacienti

Více

Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...

Domácí hospic Jordán. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013. Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Domácí hospic Jordán obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma... Vážení a milí, setkáváme se nad výroční zprávou Domácího hospice Jordán

Více

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 6 Péče o nemocného 6 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 7 Zaměstnanci 7 Hospitalizovaní pacienti

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Slovo biskupa 5 Slovo hejtmana 6 Slovo primátora 6 Slovo starosty 7 Poslání organizace 8 Základní informace 8 Přijímání nemocných 8 Péče o nemocného 8 Péče o duši

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Obsah Vysvětlení pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Základní údaje o společnosti... 5 Orgány společnosti... 5 Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří... 6 Nabídka

Více

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7 OBSAH Slovo předsedy představenstva Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 6 Péče o nemocného 6 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 7 Zaměstnanci 7 Hospitalizovaní pacienti 8

Více

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Domácí hospic Duha, o.p.s. Domácí hospic Duha, o.p.s. Čsl. armády 1815, Hořice Výroční zpráva 2014 strana 1 Domácí hospic Duha, o.p.s. zajišťuje komplexní paliativní péči nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA

Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání organizace 4 Základní informace 4 Přijímání nemocných 4 Péče o nemocného 4 Péče o spirituální potřeby 4 nemocných Půjčovna rehabilitačních

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Kdo jsme... 1 Slovo ředitele... 2 Organizační struktura... 3 Lidé... 4 Nejdůležitější události roku 2014... 5 Sociální služby... 6 Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Motto: Sídlo a kontakty:

Motto: Sídlo a kontakty: Motto: Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. (Menandros z Athén, 300 př.n.l.)... Sídlo a kontakty: Sídlo: U Štěpnického rybníka 321, 588 56 Telč Poradna: Masarykova 330, 588 56 Telč (budova polikliniky)

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více