OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27"

Transkript

1

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 03 O SPOLEČNOSTI 07 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 08 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE 25 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI 29 FINANČNÍ ČÁST 30 - ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - VÝROK AUDITORA - 1 -

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ FIRMA: RENTERA, a.s. IČ: SÍDLO: Nad Santoškou 1420/8, , Praha 5 KONTAKTNÍ ADRESA: Na Pankráci 17,19/1685, , Praha 4 PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT ČINNOSTI: Akciová společnost Správa a údržba nemovitostí DATUM ZALOŽENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka AUDITOR: Ing. Danuše Peková Auditor č. osvědčení 1341 Mírové náměstí Dobříš - 2 -

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vás opět po roce informoval o tom, jak se vedlo společnosti RENTERA, a.s. v uplynulém roce, který je už třetím rokem od jejího založení. Postupně se dařilo navyšovat základní kapitál naší společnosti a rozšiřovat počet našich akcionářů. Získané zdroje byly především použity k dalším akvizicím společnosti RENTERA, a.s., z menší části ke stabilizaci stávajících společností ve skupině. Od vzniku naší společnosti se úspěšně podařilo rozšířit portfolio vlastněných komerčních nemovitostí a to i díky zatím poslední akvizici společnosti WESTREAL Invest, s.r.o., kterou společnost RENTERA, a.s. ( Společnost ) uskutečnila v roce Získání této společnosti dostatečně upevnilo naší pozici v oblasti komerčních nemovitostí a vhodně doplnilo dosavadní majetkové účasti ve společnostech BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a R&R Investment Group, a.s. Dalším z pozitivních dopadů této akvizice je bezesporu zefektivnění a výraznější zapojení společnosti Trisat, s.r.o. do celé skupiny. Její facility management služby umožňují spravovat celé portfolio nemovitostí na vysoké úrovni a to oceňují nejen sami nájemci celého nemovitostního portfolia, ale - 3 -

5 i jednotlivé společnosti, které se mohou více zaměřovat na obchodní činnost. Je v zájmu naší společnosti udržet tyto služby na vysoké úrovni už s ohledem na významné klienty jako jsou například Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s. či Česká pojišťovna a.s., které služby na takové úrovni přímo vyžadují. Rok 2008 rozhodně nebyl rokem jednoduchým a to především v oblasti realitního trhu. Již v polovině roku se začala i v České republice projevovat globální finanční krize, která se do Evropy rozšířila z USA. Vznik této finanční krize byl způsoben zejména neudržitelnou situací na hypotečním trhu USA a následných finančních instrumentů a derivátů založených na bázi obchodu s balíky těchto hypotečních úvěrů. Celá vlna zasáhla jak residenční, tak komerční nemovitosti a v některých zemích vedla k zásadnímu zmrazení a recesi celého trhu. I přes to, že Česká republika, kde naše společnost podniká, neměla v této oblasti výraznější problémy a kritické finanční instrumenty nekolovaly ani ve finančním sektoru, v dnešním globálním světě a v prostředí, kde je již většina bank zapojena do celosvětového obchodu, se problémy rychle přelívají do všech koutů světa a proto neminuly ani Českou republiku. Výše zmíněné problémy se projevily zejména v přenastavení celého systému financování projektů týkajících se realitního trhu a v dočasném pozastavení spolufinancování nových obchodů bankovním sektorem v dosud zavedených poměrech vlastního kapitálu vůči bankovnímu financování. Důsledkem toho se valná většina společností podnikajících v realitním sektoru a - 4 -

6 developmentu dostala do obchodních a finančních problémů a poslední vývoj na trhu ukázal, že část z nich není schopna tuto krizi přežít. Jsem velmi rád, že náš dosavadní přístup a manažerské rozhodování statutárních orgánů naší Společnosti udrželo naší Společnost mezi zdravými a stále aktivními hráči na trhu jak komerčních nemovitostí, tak hotelnictví. Je historickou pravdou, že společnosti, které podobné krize přežijí bez větších problémů a dokážou se dané situaci přizpůsobit, se stávají silnější a etablovanější v příslušných odvětvích. Krize nás pochopitelně také zasáhla, zejména v hotelovém sektoru, kde pokles turistů a firemních klientů dramaticky poklesl ve všech městech České republiky. V roce 2008 se podařilo oproti roku předchozímu zvýšit obsazenost hotelu ovšem při nižších průměrných cenách pokoje, kde se negativně promítlo posilování české koruny vůči evropské měně. Závěr roku byl již poznamenán finanční krizí, která měla negativní dopad především na tržby v segmentu firemní klientely a cestovních kanceláří. V oblasti pronájmu komerčních prostor se nám podařilo udržet si objem nájemců a díky konzervativnímu přístupu při akvizicích společností vlastnících příslušná nemovitostí portfolia jsme nezaznamenali výraznější pokles výnosů z pronájmů či nárůst neobsazených prostor. Pokud se zamýšlím nad dalším vývojem naší Společnosti, vidím zde mnoho příležitostí, které nám současná situace nabízí. Poměr mezi poptávkou a nabídkou v sektoru nemovitostí se radikálně mění a postupně dochází i k přeceňování hodnot některých nemovitostí. Společnosti, které se dostaly do větších problémů se snaží odprodávat - 5 -

7 zejména nemovitý majetek a zachránit tak svoje další působení v hlavních oblastech jejich podnikání. Ceny u vybraných nemovitostí ale i u obchodních podílů některých společností nabízejí zdravým společnostem příležitosti k výhodným nákupům a akvizicím. Věřím, že akcionáři naší společnosti jsou si vědomi situace na trhu, ve kterém se naše společnosti pohybují a pevně doufám, že ocení maximální úsilí celého managementu o zachování stabilní pozice společnosti RENTERA, a.s. Jsem taktéž přesvědčen, že zváží případné investiční příležitosti, které budou v průběhu příštího období vyvstávat a dostatečně podpoří rozvoj Společnosti ať už formou dalších akvizicí, či podporou současných společností ovládaných a spravovaných společností RENTERA, a.s. Milan Růžička Předseda představenstva - 6 -

8 O SPOLEČNOSTI Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například bonitní nemovitosti v lukrativních oblastech s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy, dále pak koupě a provoz hotelových zařízení. Zajímají nás taková aktiva, u kterých je již dnes jasné jejich využití a tedy i budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu v každé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Formu akciové společnosti považujeme za nástroj pro koncentraci potřebného kapitálu. Rozhodující součástí poslání společnosti RENTERA, a.s. a jejich dceřiných společností je maximalizovat návratnost investovaných finančních prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty společnosti RENTERA, a.s. pro její akcionáře

9 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI Společnost RENTERA, a.s. vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace Základní kapitál společnosti: Kč BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč Trisat, s.r.o. IČ Hlavní předmět činnosti: služby spojené se správou a údržbou nemovitostí Základní kapitál společnosti: Kč - 8 -

10 R & R Investment Group, a.s. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (nezapsaný v obchodním rejstříku) Základní kapitál společnosti: Kč WESTREAL Invest, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč - 9 -

11 STATUTÁRNÍ ORGÁNY DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. Bc. Jan Čížek předseda Narozen v roce Společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o. Dlouhodobě působí v managementu několika společností, specializace na akviziční činnost, rozhodovací procesy, personalistiku a jiné. Předseda správní rady Nadačního fondu Grand. Ing. Andrea Homolová člen Ekonomická Univerzita Bratislava. Dlouhodobě působí v managementu několika společností, specializace na personalistiku, řízení hotelového a restauračního provozu. Členka správní rady Nadačního fondu Grand. Mgr. Stanislav Šrámek člen Narozen v roce Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouholetý vedoucí pracovník v daňové oblasti se specializací na právní a daňovou problematiku majetku a majetkových transferů

12 STATUTÁRNÍ ORGÁNY PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Bc. Milan Růžička předseda Narozen v roce Vystudoval Ekonomickou fakultu Západočeské Univerzity Plzni. Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o. Dlouhodobě působí v managementu několika společností, specializace na cenné papíry, hotelnictví, kapitálový trh. JUDr. Stanislava Formáčková místopředseda Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 působí v advokacii. Pavel Vágner člen Narozen v roce Výkon funkce od 1. července Dlouholeté zkušenosti v podnikatelské oblasti. Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2008: vznik členství pana Pavla Vágnera ode dne , zánik členství pana Tomáše Plojhara ke dni

13 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám předložit zprávu představenstva a výroční zprávu společnosti RENTERA, a.s. za rok Výroční zpráva obsahuje veškeré údaje o výsledcích hospodaření společnosti za účetní období roku V roce 2008 pokračovala akviziční činnost Společnosti a to získáním 100% majetkové časti ve společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. Tato společnost vlastní nemovitosti, které díky skladbě nájemců, zejména z řad respektovaných finančních institucí, garantují stabilní portfolio dlouhodobých klientů. Nemovitosti slouží v drtivé většině jako místní pobočky renomovaných bank a pojišťoven. Na seznam našich stálých klientů, se kterými se podařilo uzavřít dlouhodobé nájemní smlouvy, se tak vedle České spořitelny a ČSOB zařadila také Komerční banka a Česká pojišťovna. Volné plochy, které se zatím nepodařilo dopronajmout jsou tak díky solidním jménům hlavních nájemců vnímány jako velice atraktivní prostory vyhledávané zejména místními podnikateli v menších regionálních městech

14 Představenstvo Společnosti se zabývalo zejména pravidelnou správou záležitostí Společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Současně byly projednávány obchodní výsledky jednotlivých dceřiných společností a jejich výhled na další období. S ohledem na probíhající globální finanční krizi bylo představenstvo průběžně informováno a sledovalo vývoj na finančních, kapitálových a realitních trzích jak v České republice, tak ve světě. Cílem představenstva Společnosti pro rok 2009 je zejména zlepšování ekonomické situace skupiny zvyšováním tržeb dceřiných společností a současně monitorování případných možností pro osvědčenou a úspěšnou akviziční činnost, která dále zhodnotí akcie společnosti RENTERA, a.s. Představenstvo si je vědomo komplikované situace jak na finančních, tak na realitních trzích, která bude mít vliv na budoucí výsledky Společnosti. Jsou zde rizika, která nelze podceňovat a bude důležité držet se vytyčené strategie tak, aby se minimalizovaly případné ztráty či poklesy tržních hodnot vlastněných společností. - Pokračovat v konsolidaci a zvyšování efektivity pronajaté plochy portfolia nemovitostí ve vlastnictví společností BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., WESTREAL Invest, s.r.o. a R & R Investment Group, a.s. - Zastavit pokles tržeb společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a s důrazem na přerozdělení poměru skladby hostů

15 s větší orientací na firemní a individuální klientelu s kongresovou a incentivní turistiku. Snižovat provozní náklady a pokračovat ve zvyšování standardu ubytovacích a doplňkových služeb, popř. dokoupení obslužných objektů. Zvyšovat profesionalitu personálu případně posilnit stávající manažerský tým. FINANČNÍ VÝSLEDKY V uplynulém roce vykázala společnost RENTERA, a.s. výnosy ve výši tis. Kč. Náklady společnosti činily tis. Kč. Společnost vykázala za účetní období ztrátu tis. Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn zejména tržbou z prodeje podílu společnosti DELTATEL, s.r.o. a náklady na služby. Vzniklá ztráta byla kryta z vlastních zdrojů Společnosti. Účetní závěrka tvoří přílohu výroční zprávy. OCENĚNÍ MAJETKU Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce

16 Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti R&R Investment Group, a.s. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku Trisat, s.r.o. při zohlednění aktiv a pasiv není pro ocenění významná a lze předpokládat, že se pohybuje okolo hodnoty základního kapitálu. Výpočet tržní hodnoty společností pro rok 2008 byl schválen na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. dne a to tak, že tržní hodnota určená společností TACOMA Consulting a.s. znaleckým posudkem ze dne 24. září 2008, byla diskontována 10ti procenty. Tento postup byl pro rok 2008 zvolen nejen společností RENTERA, a.s., ale i hlavními leadery v realitním sektoru. Milan Růžička Předseda představenstva

17 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. v roce 2008 průběžně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic Společnosti, zároveň kontrovala činnost představenstva a plnění usnesení valné hromady. V souladu s ustanoveními vyplývajících ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku Společnosti za rok 2008 včetně přílohy ověřené auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti roční účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněž v souladu se stanovami Společnosti. Roční účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada RENTERA a. s., na základě vlastního přezkoumání roční účetní závěrky doporučuje valné hromadě schválení roční účetní závěrky za rok Jan Čížek předseda dozorčí rady

18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH OSOBA OVLÁDAJÍCÍ Společnost RENTERA, a.s., se sídlem Nad Santoškou 1420/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osoba ovládající je obchodní společnost zabývající se především správou svých majetkových účastí. Předmětem podnikání společnosti je správa a údržba nemovitostí, tak jak je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především provozováním hotelu a restaurace. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní akcie ovládané osoby HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti

19 Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní 100% obchodní podíl ovládané osoby BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost Trisat, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými se správou a údržbou nemovitostí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní 100% obchodní podíl ovládané osoby Trisat, s.r.o. podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost R & R Investment Group, a.s., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní akcie ovládané osoby R & R Investment Group, a.s., podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost WESTREAL Invest, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

20 Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní 100% obchodní podíl ovládané osoby WESTREAL Invest, s.r.o. podíl 100%. VZTAHY MEZI OSOBAMI V KONCERNU Stav k HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní akcie společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. K akciím ve vlastnictví RENTERA, a.s. bylo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne uzavřené mezi společností RENTERA, a.s. jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako zástavním věřitelem. BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. K obchodnímu podílu společníka ve prospěch společnosti Raiffeisenbank, a.s., IČ bylo zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne mezi společností RENTERA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem

21 Trisat, s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodní podíl společnosti Trisat, s.r.o. R & R Investment Group, a.s. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní akcie společnosti R & R Investment Group, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. WESTREAL Invest, s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodní podíl společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. K obchodnímu podílu společníka ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ bylo zřízeno zástavní právo. SMLOUVY A DOHODY MEZI ČLENY SKUPINY HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společností RENTERA, a.s. byl v roce 2008 poskytnut společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. vklad společníka v celkové výši ,- Kč, z něhož byla kapitalizována do základního kapitálu částka ve výši ,- Kč. Pohledávka společnosti RENTERA, a.s. k tedy představuje částku ve výši ,- Kč. Trisat, s.r.o. Celková výše pohledávky společnosti RENTERA, a.s. vůči společnosti Trisat, s.r.o. z titulu vkladu společníka činí částku ,-Kč

22 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Pohledávka společnosti RENTERA, a.s. za společností BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. z titulu smlouvy o půjčce ze dne představuje na jistině částku ve výši ,- Kč a na příslušenství ke dni , kdy došlo k zastavení úročení částku ve výši ,08 Kč. Společností RENTERA, a.s. byl v roce 2008 poskytnut společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. vklad společníka v celkové výši ,92,- Kč a tedy celková výše pohledávky společnosti RENTERA vůči společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. činí částku ve výši ,- Kč. R & R Investment Group, a.s. Společností RENTERA, a.s. byl v roce 2008 poskytnut společnosti R & R Investment Group, a.s. vklad společníka v celkové výši ,- Kč. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne nabyla společnost RENTERA, a.s. za společností R & R Investment Group, a.s. pohledávky v celkové výši ,- Kč. K datu činí pohledávka společnosti RENTERA, a.s. za společností R & R Investment Group, a.s. částku ve výši ,- Kč. WESTREAL Invest, s.r.o. Společností RENTERA, a.s. byl poskytnut v roce 2008 společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. vklad společníka v celkové výši ,- Kč. Pohledávka společnosti RENTERA, a.s. za společností WESTREAL Invest, s.r.o. z titulu smlouvy o půjčce ze dne

23 představuje na jistině částku ,- Kč a na příslušenství ke dni , kdy došlo k zastavení úročení, částku ve výši ,05 Kč. Celková výše pohledávky společnosti RENTERA, a.s. vůči společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. ke dni představuje částku ve výši ,05,- Kč. Smlouvy a dohody uzavřené mezi ovládanými osobami: BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a Trisat, s.r.o. Dne společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. se společností Trisat, s.r.o. uzavřela Rámcovou smlouvu o údržbě a provozování, ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne Dne došlo k uzavření Rámcové nájemní smlouvy. Dle Rámcové nájemní smlouvy byla dne podepsána Nájemní smlouva č. 1 předmětem které je pronájmem nebytových prostor v Jičíně a Nájemní smlouva č. 2 předmětem které je pronájem nebytových prostor v Litoměřicích. Dohoda o započtení pohledávek mezi společností BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a společností Trisat, s.r.o. byla uzavřena dne R & R Investment Group, a.s. a Trisat, s.r.o. Rámcová smlouva o údržbě a provozování, ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne byla mezi společností R & R Investment Group, a.s. a společností Trisat, s.r.o. sepsána dne Dne byla uzavřena Rámcová nájemní smlouva, na základě které došlo dne k uzavření Nájemní smlouvy č. 1 předmětem které je pronájem nebytových prostor ve Varnsdorfu, Nájemní smlouva č

24 ze dne předmětem které je pronájem nebytových prostor v Jilemnici a Nájemní smlouva č. 3 ze dne předmětem které je pronájem nebytových prostor v Novém Boru. Dohody o započtení pohledávek mezi společností R & R Investment Group, a.s. a společností Trisat, s.r.o. byly uzavřeny dne WESTREAL Invest, s.r.o. a Trisat, s.r.o. Dne byla mezi společností WESTREAL Invest, s.r.o. a společností Trisat, s.r.o. uzavřena Rámcová smlouva o údržbě a provozování, ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne a Dodatku č. 4 ze dne PERSONÁLNÍ UNIE Předsedou představenstva společnosti RENTERA, a.s. je Milan Růžička, který je předsedou představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a členem představenstva R & R Investment Group, a.s. Místopředsedkyní představenstva společnosti RENTERA, a.s. je JUDr. Stanislava Formáčková. Členem představenstva společnosti RENTERA, a.s. s účinností ke dni je Pavel Vágner, který je členem představenstva společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., s účinností ke dni a místopředsedou představenstva R & R Investment Group, a.s., s účinností ke dni

25 Předsedou dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Jan Čížek, který je předsedou dozorčí rady společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., R & R Investment Group, a.s. a jednatelem ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Členem dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Mgr. Stanislav Šrámek, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a členem dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. Členem dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Ing. Andrea Homolová, která je členem dozorčí rady společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a R & R Investment Group, a.s. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období od do SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI KONCERNU Společnosti neuzavřely ovládací smlouvu ani jiné obdobné dohody. Společnosti tvoří vertikální koncern. Ovládané osobě nevznikla z činnosti ovládající osoby žádná újma. V Praze dne 3. března 2009 Milan Růžička Předseda představenstva

26 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE Stav k ZÁKLADNÍ KAPITÁL Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí ,- Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 359 ks ,- Kč 359 ks jen se souhlasem valné hromady, s výjimkou převodu akcií na akcionáře společnosti Akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti. Převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady Společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře Společnosti. Práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. Tento nárok poté přechází na Společnost

27 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ RENTERA, a.s. disponuje akcionářskou strukturou čítající 71 akcionářů vlastnících celkově 359 kusů akcií na jméno z nichž 228 kusů (64%) akcií je v držení fyzických osob a 131 kusů (36%) akcií je v držení právnických osob. Přehled akcionářů společnosti RENTERA, a.s. s podílem nad 5%: Akcionáři s podílem > 5% Podíl společnost RENTERA Central Europe S.A. 29,25% pan Pavel Vágner 8,36% Mezi žádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavřena ovládací smlouva ani Společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Všichni ostatní akcionáři mají podíl menší než 5% akcií na základním kapitálu Společnosti

28 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY RENTERA, a.s. Představenstvo: S účinností ke dni zaniklo členství JUDr. Stanislavy Formáčkové. S účinností ke dni zaniklo členství pana Pavla Vágnera. S účinností ode dne vzniklo členství pana Tibora Horvátha. Dozorčí rada: S účinností ke dni zaniklo členství Mgr. Stanislava Šrámka. S účinností ode dne vzniklo členství pana Pavla Vágnera DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Představenstvo: S účinností ke dni zaniklo členství pana Pavla Vágnera. S účinností ode dne vzniklo členství pana Jana Vondráčka. Dozorčí rada: S účinností ke dni zaniklo členství Mgr. Stanislava Šrámka. S účinností ode dne vzniklo členství pana Pavla Vágnera. R & R Investment Group, a.s. Představenstvo: S účinností ke dni zaniklo členství pana Pavla Vágnera

29 S účinností ode dne vzniklo členství paní Žanetě Hájkové. Dozorčí rada: S účinností ke dni zaniklo členství Mgr. Stanislava Šrámka. S účinností ode dne vzniklo členství pana Pavla Vágnera. ZÁKLADNÍ KAPITÁL DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Dne byl v souladu se záměrem navýšen kapitalizací pohledávek základní kapitál společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. na výši ,- Kč. WESTREAL Invest, s.r.o. Dne byl navýšen základní kapitál společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. na výši ,- Kč. ROZDĚLENÍ R & R Investment Group, a.s. ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM DVOU NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Rozdělovaná společnost R & R Investment Group, a.s. se na základě Projektu přeměny rozděluje formou odštěpení se vznikem nové společnosti a to JILEMNICE HOTEL, s.r.o. s rozhodným dnem RENTERA, a.s. bude jediným společníkem nově vzniklé společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o

30 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány, opomenuty či zkresleny. Bc. Milan Růžička Předseda představenstva RENTERA, a.s. OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Ing. Danuše Peková Auditor č. osvědčení 1341 Přemyslova Dobříš

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVOD. 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.. 04 O SPOLEČNOSTI. 05 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA. 08 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 10 VEDENÍ SPOLEČNOSTI. 11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. 13 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY. 15 ZPRÁVA

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

R&R Investment Group, a.s.

R&R Investment Group, a.s. R&R Investment Group, a.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 O SPOLEČNOSTI 3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A MAJETKU SPOLEČNOSTI 6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2011 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil společnosti 3 2.2 Základní údaje 3 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 4 2.3.2

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013) Obchodní jméno: NEMOHOLD a.s. Sídlo: Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za období 1. 1. 2016 13. 5. 2016)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

SLOT BETA, a.s. 2006

SLOT BETA, a.s. 2006 Výroční zpráva β SLOT BETA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 3 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

OBSAH I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných papírech...

OBSAH I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných papírech... OBSAH OBSAH... 1 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi... 2 II. Údaje o základním kapitálu... 2 III. Údaje o cenných papírech... 2 IV. Údaje o činnosti... 3 V. Údaje o majetku a finanční situaci

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3 RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2009 0 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil Společnosti 3 2.2 Základní údaje 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 3 2.3.2 Základní

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 1. dodatku

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice podle ustanovení 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba

Více

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem P o z v á n k a n a

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem P o z v á n k a n a ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e-m ai l: info@csadlb.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s.

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Silnice LK a.s. V Jablonci n.n. 15. 4. 2012 Ing. Jan Bergler generální ředitel Obsah: Textová část výroční zprávy I. Informace o společnosti A. Základní údaje o společnosti B.

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2014 zpráva je zpracována za společnost: BBB spol. s r.o. se sídlem. IČ 111 11 111 společnost je vedená u Krajského soudu v Olomouci, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více