Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25."

Transkript

1 Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy se začne řešit osvětlení přechodů pro chodce, jako třeba v Boskovicích. V odpoledních hodinách (v zimních měsících, kdy je brzy tma), např. u Billy přechod naproti zámečku, je vidět chodce na poslední chvíli i když jedete takřka krokem. Do návrhu rozpočtu na letošní rok bylo zařazeno řešení Vámi zmiňovaného nedostatku. Pokud bude návrh schválen, realizujeme osvětlení dvou přechodů na ulici Svitavské. Jeden U Zámečku a druhý v místě křižovatky s ulicí Fügnerovou. Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM. Odbor INV připravuje nový chodník od úřadu práce k mostu na sportovní ostrov, v rámci kterého bude vyprojektováno osvětlení přechodu u lávky na koupaliště a dále u přechodu v blízkosti mostu. Rozpočtové náklady budou uplatňovány odborem INV v rozpočtu na rok Odehnal, odbor INV Dotaz: Kdo je majitelem budovy bývalé školky v Horní Lhotě a proč je využívána jako ubytovna, když v době zániku školky se představitelé města dušovali, že k tomu nedojde? Diskutoval někdo se zástupci Horní Lhoty o zřízení ubytovny před jejím vznikem? Dobrý den, budova bývalé MŠ byla prodána na základě usnesení ZM ze dne p. Markusovi z Lysic, který měl uvedeno ve své nabídce způsob využití jako sídlo firmy. Při projednávání zrušení MŠ v Horní Lhotě byly vysloveny obavy z hlediska možného rušení klidu v obci při případném nevhodném způsobu využití. Faktem zůstává, že v říjnu 2006 proběhla u tohoto objektu rekolaudace na ubytovnu v souladu s územním plánem. Podle dostupných informací v souvislosti s provozováním tohoto objektu ze strany občanů nebyly doposud žádné stížnosti ani podněty pro MěÚ nebo městskou policii, které by musely být řešeny z hlediska narušení klidu a pořádku v obci či občanského soužití. Mgr. Ivo Polák Dotaz: Blanskem se proslýchá, že budeme TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na nakonec mít ve výškáči novou ubytovnu pro zahraniční dělníky. Bude Město Blansko na to pamatovat a dá si do kupní smlouvy klauzuli, že v případě změny v záměru využití (minimálně po dobu 10 let) má právo od smlouvy odstoupit nebo podobnou podmínku, která zaručí, že krom (úsměvné) třímiliónové záruky bude investor realizovat právě to, s čím uspěl? Vážený pane, v současné době se připravuje kupní smlouva mezi Městem Blansko a firmou Liška Group s.r.o. Našim zájmem bude, aby investorem, kterého odsouhlasilo zastupitelstvo, byl dodržen investiční záměr, s nímž uspěl při podání nabídky. Tzn. rekonstrukce za účelem vybudování bytů, služeb, obchodu a administrativy. Schválení konečného návrhu kupní smlouvy bude podléhat Zastupitelstvu města. Mgr. Ivo Polák Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se poptat, jestli město plánuje dostavbu chodníku za Kauflandem směrem k Aposu. Jedná se o kousek cca 5m stráně, která se často mění v bahnité utrpení. Minimálně obyvatelé Zborovců by to jistě ocenili. Projednávali jsme možnost rozšíření chodníku či alespoň zpevněné šlapákové cesty směrem ke zpevněné ploše za Kauflandem. Problém spočívá v majetkových poměrech, kdy rozšíření není situováno na pozemku města. Nabídli jsme majiteli Jihomoravskému kraji směnu pozemku tak, aby bylo možné toto rozšíření provést na pozemku Města. Jihomoravský kraj však se směnou nesouhlasil, z důvodu potřebnosti tohoto pozemku pro potřeby Středního odborného učiliště. Ing. Marek Štefan (Pokračování na str. 3) Výzva městské policie: Hledá se majitelka psů Městská policie Blansko žádá občany o pomoc. Dne 6. února 2008 kolem hod. došlo na sídlišti Blansko-Sever v blízkosti autobusové točny k pokousání desetileté holčičky a jejího psa. Zaútočili na ně dva psi, blíže neurčeného plemene. Na základě svědeckých výpovědí byl upřesněn popis osoby, která psy venčila. Jednalo se o ženu ve věku kolem 50 let, menší plnoštíhlé postavy, neupravené a měla krátce střižené, červené vlasy. Jeden ze psů byl pravděpodobně světle hnědé barvy s bílou náprsenkou. Tato žena po útoku odešla i se psy pryč, aniž by poskytla jakoukoliv pomoc. Žádáme občany, kteří by mohli k této ženě a jejím psům podat jakékoliv informace, aby tak učinili buď osobně na Městskou policii Blansko, případně na telefonní číslo nebo na linku 156. Městská policie Blansko INZERCE VE ZPRAVODAJI POZVÁNKA NA SETKÁNÍ OBČANŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA BLANSKO Ve středu 26. března v h se v Kině Blansko uskuteční tradiční setkání vedení Města s občany. Setkání zahájí vystoupení sportovního klubu Aerobic Team Blansko pod vedením Mgr. Ivany Klimešové. Poté vedení Města pohovoří o uplynulém roce ve městě Blansku. Následovat budou odpovědi na písemné dotazy, které občané mohou předem odevzdat v Informační kanceláři Blanka nebo před zahájením v šatně kina. Podepsané budou slosovány o ceny. Přítomni budou všichni vedoucí odborů MěÚ a ředitelé příspěvkových organizací. V přísálí budou vystaveny práce dětí z blanenských mateřských škol. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Tomáš Smetana před jednou z mnoha svých kreseb při vernisáži v Galerii města. Dosud nevystavené kresby, portréty, oblíbené předměty, vše precizně vykreslené, můžete v galerii obdivovat až do 9. března. Otevřeno je út pá h, so-ne h. Foto: S. Mrázek Parkové parkoviště Dvorská Město Blansko připravilo v rámci komplexních úprav veřejných prostranství ve městě Blansku projekt Parkového parkoviště Dvorská, na který bude žádat o podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV), oblast podpory 3.2. rozvoj regionálních středisek. Jedná se, jak již název napovídá, o veřejné prostranství, které bude tvořeno nově s parkovištěm s celkem 57 parkovacími místy, které je však urbanisticky pojato jako park s funkcemi k parku náležejícími a podporující funkce stávající. Záměry projektu jsou tedy následující: posílit parkový charakter veřejného prostranství, jakožto významný prvek klidovosti území posílit parkový charakter veřejného prostranství, jakožto významný prvek zachování čistoty životního prostředí posílit stávající komunikační vazby, odstranit jejich negativa a posílit jejich kladné prvky posílit využitelnost veřejného prostranství ve vazbě na chybějící prvky v navazujícím ZLATÁ MEDAILE MVS BRNO 2007 a blízkém okolí, zvláště pak eliminovat kritický deficit ploch pro dopravu v klidu využít přirozenou kumulaci obyvatel v typických místech veřejného prostranství k posílení jejich informovanosti stabilizovat zázemí pro výběh domácího zvířectva zlepšit využití čekací doby na zastávce autobusu pro malé děti v klidovém místě vytvořit zajímavé zázemí pro odpočinek všech občanů nevyjímaje seniory a děti Celková investice přesáhne 5 mil. Kč (přesná částka bude známa po výběrovém řízení), bezesporu přispěje ke zlepšení života občanů města a naplnění cílů ROP JV. Plánovaná realizace, za předpokladu zisku podpory, je v období 9/2008 5/2009. odbor investičního a územního rozvoje Rozvíjející se společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a. s. Blanenská 257, Kuřim hledá do stálého pracovního poměru pracovníky těchto profesí: brusič závitů a brusič na kulato soustružník zámečník rovnač skladník expedice pracovník strojní údržby kontrolor jakosti Náborový příspěvek činí Kč a jeho platnost je do V případě zájmu o práci v naší společnosti se obraťte prosím na naše personální oddělení: Iveta Musilová, tel.: , fax.: ,

2 2 z usnesení Z usnesení z 25. schůze rady města ze dne Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí pana Bohumila Hrazdíru. Rada bere na vědomí rezignaci pana Ing. Leoše Dostála na členství ve finančním výboru Zastupitelstva města a ukládá tajemníkovi předložit zastupitelstvu města doplnění finančního výboru. Rada souhlasí s realizací projektu Digitalizace Nemocnice Blansko, který odpovídá Programovému prohlášení Rady města i Koncepci strategického rozvoje města, včetně provedení nezbytných stavebních a instalačních prací na nemovitostech ve vlastnictví Města Blansko p. č. 2325, 3281 a 3282 pro k. ú. a obec Blansko. s prodloužením nájemní smlouvy na byt manželům Čechovým, Blansko, o 6 měsíců. V případě řádného plnění povinností, tj. platby běžného nájemného a platby Kč/měsíc jako splátky poplatku z prodlení, bude po uplynutí 6měsíčního prodloužení, smlouva prodloužena o rok. V případě neplnění povinností, smlouva již nebude prodloužena. s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m 2 ve II.PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu Vašířovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 410 Kč/m 2 /rok. se zveřejněním záměru pronajmout a následně po ukončení výstavby odprodat pozemky případně jejich části parc. č. 1447, 1352/25, 1449, 1448/2, 1451/2, 1380/16, 1451/1, 1380/3, 1453, 1426, 1352/33, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za min. kupní cenu Kč/m 2 za účelem jejich zastavění objekty v rámci rekonstrukce a dostavby výškové budovy a navazujících objektů dle studie ze 9/2007 vypracované společností ATX architekti a pověřuje místostarostu Ing. Krále ke stanovení podmínek uzavření příslušných smluv. se zveřejněním záměru pronajmout a následně po ukončení rekonstrukce a dostavby výškové budovy odprodat pozemek parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za min. kupní cenu Kč/m 2 za účelem provedení rekonstrukce a dostavby výškové budovy nacházející se na tomto pozemku dle studie ze 9/2007 vypracované společností ATX architekti a pověřuje místostarostu Ing. Krále ke stanovení podmínek uzavření příslušných smluv. se zveřejněním záměru pronajmout pozemky případně jejich části parc. č. 1352/33, 1352/52, 1447, 1352/25, 1449, 1451/2, 1380/16, 1380/3, 1453, 1364/2, 1352/49, 1352/19, 1447, 1426, 1352/50, 1352/51, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem zastavění částí těchto pozemků stavbami, které budou po vybudování převedeny do vlastnictví Města Blansko a za účelem využívání těchto pozemků jako zázemí pro realizaci stavby rekonstrukce a dostavba výškové budovy a navazujících objektů dle studie ze 9/2007 vypracované společností ATX architekti. příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 332/34224 pozemků parc. č. 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6 vše zastavěná plocha nádvoří v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění bytovými domy a za účelem užívání v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky v domě Sloupečník 84, Blansko. s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha o výměře cca 324 m 2 v k. ú. Těchov za účelem údržby pozemku, sečení trávy, s možností jejího oplocení živým plotem panu Jiřímu Mánkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě Zahradní město na Těchově). s výpůjčkou části pozemku parc. č. 857/234 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 50 m 2 za účelem vybudování parkovacích a odstavných stání, Veronice Musilové, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek na ul. Čelakovského v Blansku). a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 5 m 2 z důvodu zastavění stavbou parkovacích stání, a to společnosti Vašstav, s. r. o. Brno, IČ: , za cenu 950 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (parkovací stání u byt. komplexu Vašstav na Zborovcích). a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemků parc. č. 813/3 orná půda, 812/4 ostatní plocha a 812/5 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko o výměře části cca 170 m 2 za účelem připojení k nemovitosti parc. č. 812/19 zahrada v k. ú. Blansko a jejího užívání jako součást zahrady manželům Kleinbauerovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti (lokalita ul. Lesní, vedle RD Lesní 18, Blansko). se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, a to: umístění, provozování, opravy a údržba dešťové kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 436 (dle PK) v k. ú. Blansko, zábor velikosti: šířka 3,3 m, délka vedení 3 m (ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí) vlastník pozemku: Karel Hlavička, Alešova 3, Blansko, umístění, provozování, opravy a údržba dešťové kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 461/2 (dle PK) v k. ú. Blansko, zábor velikosti: šířka 3,3 m, délka vedení 1 m (ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí) vlastník pozemku: Svazek VaK měst a obcí Boskovice, umístění, provozování, opravy a údržba nadzemního vedení VN na části pozemku parc. č. 437 (dle PK) v k. ú. Blansko, zábor velikosti: délka vedení 25 m, plocha záboru 445 m 2 (ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na každou stranu) - vlastník pozemku: Karel Hlavička, Alešova 3, Blansko, to vše bezplatně, na dobu neurčitou. se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN na částech obecních pozemků parc. č. 84/19 orná půda, parc. č. 1362/8 ostatní plocha a parc. č. 1362/23 ostatní plocha, vše v k. SENIOR centrum Blansko přijme do pracovního poměru: sociální pracovnici pracovníka Požadované kvalifikační předpoklady /v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb./: nejméně vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální politiku nebo sociální péči. Písemné žádosti s profesním životopisem a kontaktními údaji vč. telefonu zašlete na výše uvedenou adresu v termínu do 10. března ú. Blansko, a to ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: , na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč (ul. Poříčí). Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce 12hodinovka o pohár města, a to dne v době od do hodin následujícího dne. Rada nesouhlasí s prominutím zbývající části poplatku z prodlení z dlužného nájemného manželům Földváryovým, Blansko. se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. st. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 345 m 2 a parc. č. 96/2 zahrada o výměře 615 m 2 oba v k. ú. Dolní Lhota (pozemky v blízkosti prodejny Jednota). se zveřejněním záměru pronajmout ani dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Těchov za účelem parkování osobního vozidla (pozemek v lokalitě Zahradní město v Těchově). Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 301/1 orná půda v k. ú. Hořice o výměře cca 850 m 2 za účelem vybudování objektů pro parkování techniky pro úpravu tratí a pro technické zasněžování a dále za účelem užívání jako manipulační prostor techniky lyžařského areálu na Hořicích, a to TJ Sokolu Blansko, za kupní cenu 84 Kč/m 2 s možností úhrady ceny ve 3 splátkách, a to 1. splátka 25 % z kupní ceny při podpisu kupní smlouvy, 2. splátka 25 % z kupní ceny do půl roku od podpisu smlouvy a 3. splátka 50 % z kupní ceny do Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po zaplacení celé kupní ceny. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (lyž. areál Hořice). Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Přerušení dodávky elektrické energie středa , h Blansko chatová oblast Zborovce cihelna, restaurace Rulíšek + 2 domy směrem k bytovkám na ul. Okružní Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel , a to od do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích. BŘEZEN MUDr. Blaťák Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b MUDr. Hepp Rájec, Šafranice MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Hošák Adamov, U Kostela MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová Výšková budova V médiích je frekventovaná problematika plánované přestavby výškové budovy a jejího okolí. Celek je dle závazné části ÚPn SÚ Blansko situován v plochách vyšší občanské vybavenosti OB, které jsou primárně určeny pro situování funkcí neslučitelných s bydlením. Plochy ležící západně od západního průčelí výškové budovy nelze považovat za plochy stabilizované. Funkce bydlení má být v plochách OB pouze doplňková, přímo byl projektantem ÚPD zmíněn pouze služební byt správce. Otázkou pro posouzení přípustnosti jiné než původní projektantem očekávané funkce (funkční plocha OB je určena pro situování zařízení správních, zdravotnických, kulturních, školských, administrativních a obchodních) je však, zejména v případě bydlení, možné negativní ovlivnění funkce hlavní. Pokud však není funkce hlavní přímo chráněna (pro objem stavby není na tomto úseku k dispozici dlouhodobě ani do budoucna žádná náplň), obě funkce na sobě provozně nezávislé a k žádné negativní interakci nedochází, neměl by být konstatován rozpor se zájmy územního plánování. Tím spíš, když budoucí stavba, jako taková, sama o sobě nebude mít na okolí negativní vliv, má klientskou funkci a je provozně soběstačná (zejména v otázce parkování). V tomto kontextu mohly být Pořizovatelem ÚPD posouzeny záměry zájemců na prvním a druhém místě dle proběhlého výběrového řízení na odprodej majetkového podílu Města Blansko na výškové budově. Záměr Liška Group, s. r. o. představuje polyfunkční komplex o úhrnné užitné ploše převyšující m2, z toho tvoří vhodně situovaná klientská funkce spadající do občanského vybavení, činí cca 30 %, plochy komunikací a dopravy cca 40 % a plochy bydlení v úhrnu cca 30 %. Pro obsluhu ploch bydlení je vyčleněno méně než 40 % vestavěných dopravních ploch. Pro funkce spojené s bydlením tedy v navrženém komplexu bude sloužit méně než 50 % všech užitných ploch. Funkce bydlení je pouze doplňkovou funkcí, funkce občanského vybavení je většinovou funkcí, situovanou v dvoupodlažním parteru a dvou bezprostředně navazujících podlažích tedy v dobrém klientském dosahu, a veřejná funkce navrženého komplexu tak úhrnu výrazně převyšuje obsah ostatních staveb v související zástavbě. Úhrn ploch občanského vybavení na úrovni 1.NP je celkem m 2, což činí cca 65 % celkové zastavěné plochy. Zbylé plochy obestavěné vybaveností, tvoří technické zázemí stavby. Realizace záměru v této podobě není podmíněna pořízením Změny závazné části platné ÚPD. Záměr VRBA Holding, s. r. o. představuje polyfunkční objekt o úhrnné užitné ploše cca m2, z toho tvoří vhodně situovaná klientská funkce spadající do občanského vybavení cca 20 %, plochy komunikací a dopravy cca 50 % a plochy bydlení v úhrnu cca 30 %. Pro obsluhu ploch bydlení je vyčleněno cca 55 % vestavěných dopravních ploch. Pro funkce spojené s bydlením, tedy v předloženém projektu má sloužit cca 60 % všech užitných ploch. Funkce bydlení tedy není doplňkovou, ale naopak většinovou funkcí. Funkce občanského vybavení je navíc na úrovni 1.NP zastoupena pouze na ploše cca 300 m 2, což činí méně než 20 % celkové zastavěné plochy. Zbylé volně přístupné plochy tvoří pouze plochy dopravní a jejich pozitivní přínos prostředí městského centra je sporný. Realizace tohoto záměru v dané podobě pořízení Změny závazné části platné ÚPD vyžaduje. odbor stavební úřad Připravuje se revitalizace dětských hřišť V rámci maximálního využití dotačních projektů poskytovaných ROP Jihovýchod připravuje v současné době odbor investičního a územního rozvoje žádost o dotaci na revitalizaci hřišť. Z tohoto programu je možné získat prostředky na úpravu, dokončení, vybavení nebo vybudování nových dětských hřišť, ale i regenerace hřišť velkých. Zaměřujeme se nejen na dětská hřiště, ale plánujeme do projektu zahrnout třeba také vylepšení velkého hřiště v Dolní Lhotě, přibližuje obsah projektu Luděk Odehnal. Na tom, aby se do konečné podoby projektu dostalo co nejvíce připomínek od lidí, kteří tyto lokality denně využívají, tedy od maminek s dětmi, spolupracuje odbor s několika partnery Klubem Ratolest, ZO ČSOP Ponikva a Nadací Partnerství. Stav dětských hřišť sice každoročně hodnotí odbor komunální údržby, ale bude zde důležitá odezva právě od maminek. Každá oblast má své koordinátory, kteří podávají připomínky. Sejít se na stole projektantů mají v polovině března. Pak začne práce na samotném projektu. Zatím jsme na začátku. Sbíráme náměty, říká Ing. Odehnal. Nové hřiště by mohlo vzniknout například na Zborovcích nad Avaxem. Žádost o dotaci se bude podávat na podzim. Když půjde vše dobře, příští rok by se projekt mohl realizovat. První setkání k projektu revitalizace dětských hřišť v Blansku se konalo v úterý 5. února. Na něm byla navázána spolupráce mezi Odborem investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko, který projekt připravuje, Klubem Ratolest, Nadací Partnerství a organizací Ponikva. Dohodnuto bylo také zapojení jednotlivých partnerů. ZO ČSOP Ponikva se rozhodla zapojit prostřednictvím Klubu Ratolest maminky přímo do přípravy podkladů celého plánovacího procesu. V průběhu celého projektu si budou samy maminky plánovat, jaké další informace potřebují a jaké aktivity k této problematice by od nás chtěly zajistit a zorganizovat. Samy si rozhodnou, jestli absolvují malý zájezd po hezkých dětských hřištích v jiných městech, nebo jestli potřebují vidět prezentaci výrobců certifikovaných dětských hřišť apod., vysvětluje možnosti získávání potřebných informací Mgr. Libor Kotouč. Byl vytvořen koordinační tým, který se bude starat o běh celého projektu i zapojení dalších spolupracovníků. V plánu je získat co největší odezvu od veřejnosti. Ve středu 4. března se v Klubu Ratolest koná beseda s Martinem Nawratem (z Nadace Partnerství) s ukázkami podobných projektů z Jihomoravského kraje. Chcete-li také využít možnosti ovlivnit, kde si budou děti hrát a jak budou hřiště vypadat, můžete se schůzky zúčastnit a aktivně se zapojit. Další možností, jak pomoci, je vyplnit dotazník, umístěný ke stažení na stránkách organizace PONIKVA (http://ponikva. org/hriste.htm). Tam také získáte podrobnější informace o celém projektu. Stanislav Mrázek Kolpingovo dílo ČR nabízí ve svém rekreačním zařízení Vyhlídka Blansko-Češkovice pobyty, školení, oslavy apod. kontakt: Ing. Jaromír Sedlák Vyhlídka Těchov 158 Blansko tel.:

3 3 společenská kronika Svatby Lukáš Kala, Blansko, Podlesí Vladimíra Packová, Veverská Bítýška Karel Horák, Blansko, nám. Republiky Lenka Malachová, nám. Republiky Narození Ines Venerová, Zborovecká Adam Miadik, 9. května Markéta Hvězdová, Brněnská Matěj Jaroš, Čapkova Sára Burgetová, Vodní Barbora Kopková, Podlesí Adam Simčo, Dolní Lhota Lukáš Vít, Hořice Jonáš Krechler, Dolní Palava Matouš Nečesaný, Jasanová Lukáš Zezula, Mahenova Monika Rybářová, Na Pískách 6 Úmrtí Hana Kameníková, ul. Podlesí 45 roků Josef Antonín, nám. Svobody 60 roků Petr Joura, ul. Salmova 62 roků Ladislav Martinek, Těchov 82 roků Milada Kolářová, ul. Východní 85 roků Ludvík Kocourek, ul. Zborovecká 42 roků Drahomíra Honzírková, ul. 9. května 55 roků Jiřina Šenková, ul. 9. května 88 roků Vlastimil Skoták, ul. Husova 78 roků Jiří Souček, ul. Dvorská 79 roků Jarmila Klapušová, Dolní Lhota 84 roků Miloslav Kuchař, ul. 9. května 85 roků Jaroslav Kolmačka, ul. Dvorská 59 roků Františka Valouchová, Horní Lhota 86 roků Eva Pešáková, ul. Bezručova 64 roků Marie Cipcinská, ul. A. Skotáka 78 roků Františka Doleželová, ul. Sadová 68 roků Miroslava Svobodová, ul. Jasanová 53 roků Bohuslav Fic, ul. Masarykova 67 roků Růžena Kitnerová, Dolní Lhota 87 roků Marie Tarabová, ul. Žižkova 85 roků Robert Golasowski, ul. 9. května 89 roků Adolf klusák,ul. Úvoz 87 roků Rudolf Setnička, ul. Ant. Dvořáka 69 roků INZERCE VE ZPRAVODAJI Deratizace ve městě Blansku V období březen červen bude v Blansku pracovníky specializované firmy prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic. Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití. 1. etapa jarní bude probíhat v období březen červen Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10 až 14 dnech od základního položení, v problematických místech 3 4, až do umlčení ohnisek. Je třeba zdůraznit, že všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách. V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc, a podávejte vitamín K1 (přípravek KANAVIT). V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město Blansko, telefon odbor komunální údržby Podnikání v zemědělství a činnost obecního živnostenského úřadu (Pokračování ze str. 1) Společnost VERTE účetnictví a daňové poradenství, s. r. o. nabízí vedení účetnictví, daňové evidence podnikatelů, společností, neziskových organizací, a to i zpětně daňové poradenství, zpracování veškerých daňových přiznání jednání s úřady, bankami, pojišťovnami zpracování podkladů pro úvěry, leasing, půjčky školení Vašich zaměstnanců, zavedení nových účetních programů individuální přístup V případě Vašeho zájmu o tyto služby volejte na tel. č Obecní živnostenský úřad Blansko eviduje 56 fyzických osob zemědělských podnikatelů a 26 právnických osob zemědělských podnikatelů. Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko vyřídilo v průběhu loňského roku 2007 celkem 15 podání zemědělských podnikatelů. Úřad vydal 11 nových osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, 3 osvědčení změnová, jeden podnikatel změnil místní příslušnost. Během roku došlo ke změně právních předpisů v oblasti podnikání v zemědělství. Od července 2007 není po žadatelích o zápis do evidence zemědělského podnikatele vyžadováno prokázání podmínky odbornosti (vzdělání, praxe). Změna přinesla snížení administrativní zátěže zemědělských podnikatelů a usnadnění vstupu do podnikání. V závěru roku proběhlo spojení databází jednotlivých živnostenských úřadů do informačního systému Celostátní rejstřík zemědělských podnikatelů, jehož provozovatelem a správcem je Ministerstvo zemědělství. odbor obecní živnostenský úřad Z Otázek a odpovědí Dotaz: Prosím o sdělení: 1. Jakým způsobem je upraven pohyb psů na veřejném prostranství města (např. vyhláškou). 2. Pokud existují nějaká závazná pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, zda a jak často jsou tato kontrolována (např. strážníkem městské policie). 3. Jaké jsou uplatňovány sankce při zjištění porušení těchto pravidel (např. kolik bylo uděleno pokut za rok 2007). Pohyb psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou Města Blansko č. 5/2004, o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města, kde pobyt chovaných zvířat na veřejných prostranstvích, a to následovně: 1. Pobyt psů a jiných chovaných zvířat je na veřejných prostranstvích možný vyjma dětských hřišť, pískovišť, hřbitovů, koupališť, rekreační oblasti Palava (a všech veřejných prostranství označených zákazem vstupu zvířat. 2. Při pobytu psů a jiných chovaných zvířat na veřejných prostranstvích je povinna osoba, která v té době zvíře doprovází, zajistit vhodnými prostředky (např. vodítky a náhubky) kontrolu nad doprovázeným zvířetem tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví osob a k poškození cizího majetku. 3. Volný pobyt psů a jiných chovaných zvířat je na veřejných prostranstvích zakázán s výjimkou k tomu určených veřejných prostranství (např. cvičiště, předváděcí plochy při přehlídkách), kde je volný pohyb psů a jiných chovaných zvířat povolen příslušným provozním řádem. 4. Psy a jiná chovaná zvířata je zakázáno koupat v kašnách, koupalištích a obdobných vodních nádržích. Tato problematika je kontrolována Městskou policií Blansko v rámci běžného výkonu denní služby nebo plánovanými veřejnopořádkovými akcemi se zaměřením na dodržování výše uvedené vyhlášky, současně je dále sledováno placení místního poplatku ze psa, či povinné očkování psů ve smyslu příslušných právních předpisů. Sankcí při zjištění protiprávního jednání ve smyslu přestupkového zákona je pokuta, která může být uložena buď přímo v blokovém řízení na místě, v závažnějších případech příslušným správním orgánem, a to až do výše Kč. Městskou policií bylo v loňském roce 2007 odchyceno 110 psů, převážně vráceno majitelům s udělením pokuty, někteří psi, u kterých se nepodařilo zjistit majitele, byli předáni do městského útulku. Martin Janíček, MP Blansko. red!!! ÚVĚROVÝ MEGA HIT!!!!! VYPLÁCÍME EXEKUCE!!!!! I NEZAMĚSTNANÍ!!! bez zkoumání registrů DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ ,- za 850,- na 72 měsíců ,- za 1.530,- na 6 let!!! s úrokem 6,9 % ročně!!! MOŽNOST SPOLUPRÁCE Tel.: Díl druhý V prvním díle jsme se seznámili s dětstvím a dospíváním Karoliny a prince Williama a dobou, v níž oba žili. Tentokrát se zaměříme, mimo jiné, na to, jak vlastně došlo k jejich osudovému setkání. V září 1783 navštívil William s bratrem, vévodou z Yorku, během cesty po Evropě Prahu, kde oba srdečně přijal císař Josef II. O této návštěvě nám zanechal svoje svědectví český důstojník a vlastenec Jan Jeník z Bratřic: Dalť jest císař Josef ke cti anglického prince třpytící bál neb tanec, ku kterémuž daleko přes 4000 osob do pražského zámku ze všech stavů se pozvalo. Karolina Meineke Královský portrét bez zlaceného rámu... Praha však na znuděného prince valný dojem neudělala. Prohlašoval, že je to žalostně prostopášné město, což dokládal tím, že po jednom plese měl celkem 47 lístků od dam, které mu bezostyšně samy nabízely rendez-vous. Sarkasticky přitom dodává, že jeden biskup jich měl ještě víc. Abychom však princi Williamovi tak úplně nekřivdili, nebyli to jen dandyové a kurtizány, s kým se ve svých mladých letech setkával. Na univerzitě v Göttingenu se třeba účastnil přednášek Johanna Michaelise ( ), předního německého teologa a vzdělance té doby a dokonce se ztotožňoval s některými jeho velmi liberálními názory na stát a způsob vládnutí. Jen na okraj zmiňme v této souvislosti i jednu úsměvnou záležitost, která nám ale dobře charakterizuje princovu povahu: Ctižádostivý princ velmi usiloval o to, aby mu jeho královský otec, podobně jako jeho bratrům, udělil titul vévody a on tak mohl zasednout v parlamentu. Král Jiří to však dlouho odmítal, právě proto, že věděl jak liberální jsou Williamovy politické postoje. Princ se ale rozhodl získat titul stůj co stůj. Nakonec k hrůze svého otce ohlásil, že když nemůže v parlamentu zasednout jako anglický pair a vévoda, bude muset kandidovat do Dolní sněmovny za okrsek Totnes v hrabství Devon. Představa, že o členu královské rodiny budou rozhodovat ve volbách prostí voliči strašila starosvětského krále snad ještě víc, než obava jaké nepředloženosti bude svéhlavý novopečený vévoda provádět v Horní sněmovně. A tak se William stal v květnu 1789 vévodou z Clarence a St. Andrews a hrabětem z Munsteru, jak zněl celý jeho honosný titul. Další hlas pro opozici..., povzdechl si prý král při té příležitosti. Portrét Karoliny z dětských let. Princ William v uniformě důstojníka Královského námořnictva. Není divu, že Williamovo svérázné chování v soukromém i ve veřejném životě nakonec způsobilo, že se královská rodina rozhodla poslat vzpurného vévodu z Clarence na nějaký čas do Hannoveru pod dohled některého z tamních vážených gentlemanů, aby trochu zkrotl. Zbývalo jen rozhodnout, kdo by se měl nelehkého úkolu ujmout. Volba padla na starého rodinného přítele barona Linsingena, a tak se okamžikem, kdy William 13. dubna 1790 poprvé vstoupil do Linsingenova domu, prolnuly jeho životní osudy s Karolininými. Jeho příjezd byl vlastně společenskou událostí, během níž Karolině předal matčin dopis a briliantovou jehlici do šatů s královniným podpisem. Přes velkolepé uvítání považoval vévoda pobyt v Hannoveru jen za lepší vězení. Setkání s jedenadvacetiletou Karolinou však jeho pohled na věc změnilo. Půvabná, duchaplná a citlivá dívka se velmi lišila od žen, s nimiž se doposud stýkal. William v její společnosti brzy zapomněl na irskou herečku Dorotheu Blandovou, alias Dory Jordan, s níž udržoval poměr v Anglii, a také si (alespoň před Karolinou) dával pozor, aby se nechoval a nemluvil jako lodní tesař. U Karoliny totiž nalezl něco zcela nového. Upřímné přátelství, vnímavou duši a brzy i skutečnou lásku. Nebyla to jen další Williamova milostná avantýra? Můžeme říci, že ne, protože Karolina se nestala okamžitě jeho milenkou. Nikdy o to ani neusilovala a pokud William z počátku ano, pak takové směřování vztahu odmítla. Možná, že právě to odmítnutí mu imponovalo nejvíc. A tak se stal Hannover v letech 1790 a 1791 svědkem stále hůře skrývané lásky mezi vévodou z Clarence a baronesou Karolinou z Linsingenu. Mgr. Jiří Kučera

4 4 OV 3+1 Blansko Kč RD Bukovinka Kč Vaše realitní kancelář již 15 let. DB 2+1 Zborovce Kč Nájem 2+1 Sever Kč + inkaso Vybíráme z našich nabídek, další na: DB 1+kk Zborovce Kč RD Rájec-Jestřebí Kč Z činnosti městské policie Dne ve h přijala dozorčí služba MP oznámení o neznámém muži, který se pohybuje na mostě u ředitelství ČKD a pravděpodobně z něj chce skočit. Na uvedené místo se dostavila motorizovaná hlídka MP a spatřila na mostě klečícího muže, který telefonuje. Na základě osobní znalosti strážníků bylo zjištěno, že se jedná o M. W. z. Tento hlídce sdělil, že chce spáchat sebevraždu skokem z mostu. Na místo byl přivolán vůz RZP, jehož osádka si M. W. převzala k převozu do psychiatrické léčebny. Dne v h byla hlídka MP telefonicky požádána o příjezd do bytového domu na ulici Chelčického 52, Blansko, a to z důvodu rušení nočního klidu. Při příjezdu strážníků na označené místo byl slyšet křik. Následně bylo zjištěno, že protiprávního jednání se dopouští P. S. ze Senetářova. Z jeho chování bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Na výzvu strážníků od svého jednání upustil, ale odmítl celou záležitost řešit. Vzhledem k jeho stavu byla věc vyřešena následně další den blokovou pokutou. Dne ve h bylo na linku 156 oznámeno fyzické a verbální napadání neznámým mužem na ulici Masarykově. Po příjezdu motorizované hlídky na místo bylo Rožmitálova 14, Blansko tel.: mobil: DB 2+1 Písečná Kč RD 3+1 Rudice Cena v RK na základě osobní znalosti strážníků zjištěno, že útočníkem je J. H. z, který fyzicky a verbálně napadal dalšího muže. J. H. byl v podnapilém stavu a na výzvu hlídky, aby upustil od svého jednání, nereagoval. Vzhledem k podezření, že se dopouští trestného činu, byl útočník omezen na osobní svobodě a byla mu přiložena služební pouta. Ze svědecké výpovědi bylo následně zjištěno, že J. H. poškozeného napadl tak, že do něho kopal a ohrožoval nožem. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření. Městská policie Blansko ČD nabízí k pronájmu prostory v budově Blansko-město Vzhledem k častým připomínkám občanů k pořádku a upravenosti čekárny a budovy u železniční zastávky Blansko-město, vešlo vedení Města v jednání s Českými drahami, Správou dopravní cesty Brno. Výsledkem je vypsání výběrového řízení na pronájem komerčních prostor uvnitř budovy, které již delší dobu zejí prázdnotou. Zástupci ČD nám vyšli vstříc v tom, že vypíšou výběrové řízení na pronájem. České dráhy, akciová společnost, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno vyhlašují na základě plné moci č. 013 ze dne VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na výběr smluvního partnera nájemce nebytových prostor v železniční zastávce Blansko-město. Nebytové prostory o výměře 41 m 2 je možné si prohlédnout ve středu v 9.15 h. Nabídky je možno předkládat vyhlašovateli výběrového řízení v pracovních dnech od 7.00 do hodin v podatelně Správy dopravní cesty Brno nacházející se v budově Českých drah, a.s., Kounicova 26, přízemí vlevo, dveře č Přijímání nabídek se uzavírá ! Soukromý podnikatel, který by tam provozoval svoji živnost, by se o její okolí aspoň trochu postaral, myslí si starostka města PhDr. Jaroslava Králová. I když se nejedná o zásadní změnu, je to přinejmenším malý vstřícný krok k tomu, aby se toto místo stalo příjemnějším pro všechny, kdo cestují z této stanice vlakem. Informace o výběrovém řízení viz níže. sl Podmínky účasti, způsob podávání nabídek, stejně jako další kritéria, jsou podrobně popsány v kompletním textu výběrového řízení, který získáte od kontaktních osob (viz níže) nebo si jej můžete stáhnout z z článku o pronájmu prostor. Kontaktní osoby: JUDr. Marcela Mazalová, tel , , Bc. Miluše Vlasáková, tel , ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA Město Blansko v současné době zvažuje odprodej pozemku na ulici Rožmitálově. Dle schváleného záměru by na něm měla vyrůst kavárna/cukrárna podle projektu Ing. Habiny. Vzhledem k tomu, že není zcela jisté, zda byste vy, občané, novou stavbu v tomto prostoru uvítali, rozhodli jsme se dříve, než pozemek nabídneme k odprodeji, zeptat se vás formou ankety ve Zpravodaji města na váš názor. Jste pro to, aby Město Blansko odprodalo pozemek na ulici Rožmitálově a mohla tak v tomto místě vyrůst nová kavárna? ANO NE Jméno: Příjmení: Anketní lístky odevzdávejte, prosím, do Informační kanceláře Blanka na ul. Rožmitálově. Jméno není nutné vyplnit. Pokud tak ale učiníte, budete zařazeni do slosování o drobné ceny. S výsledky ankety bude veřejnost seznámena na veřejném setkání představitelů Města Blansko s občany, které se uskuteční 26. března od 16 hodin v sále kina. Zde proběhne také zmíněné slosování. ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

5 5 SOUSEDSKÝ BÁL 2008 Ples Města Blansko, pořádaný již tradičně pod názvem Sousedský bál, přivítal návštěvníky v Dělnickém domě večer v pátek 8. února. A vítání proběhlo i letos za pomoci uvítacího drinku. Každý z návštěvníků mohl hned u vstupu ochutnat bylinného likéru malého závdavku pro příjemný večer. Programová nabídka plesu letos přilákala více návštěvníků, než tomu bylo v loňském roce. Bezmála čtyři stovky. A bylo to hned poznat na všech scénách, protože všude bylo zaplněno. Na velkém sále, kde hrála skupina Kreyn, na diskotéce Pavla Borka v sále S2 i u cimbálové muziky Grajcar z Dolních Bojanovic na horní hale. Všude byla zábava v plném proudu, na velkém sále ji navíc zpříjemňovala další vystoupení. Ať už taneční v podání stepařů z Tap Dance Studia nebo hip-hopu od ADS crew, tak i hudební. Vystoupila zde houslistka Ilona Strya s moderním hudebním programem ne nepodobným vystoupením mladé světoznámé houslistky, proto si také vysloužila přezdívku česká Vanessa Mae. Půlnoc patří tradičně losování hlavních cen tomboly. Návštěvníci si tak letos odnesli velkého plyšového lva, radiátor do koupelny, digitální fotoaparát nebo kompletní domácí kino i s harddiskovým rekordérem. Poté už se poslední části plesu ujal blanenský Rosomák Olympic Revival a přitáhl všechny zpět na taneční parket, kde je pomocí osvědčených a známých hitů bez problémů udržel až do druhé hodiny ranní. Chyběli jste a říkáte si, že to mohlo být fajn? Tak zkuste přijít za rok. Kulturní středisko města pro vás opět určitě přichystá bohatý a zajímavý program. Ale pobavit se můžete přijít ještě letos. Na první jarní den, v pátek 21. března, jsme pro vás připravili Sněženkový countrybál. Text a fota: Stanislav Mrázek Uvítací přípitek Cimbálová muzika Grajcar Ilona Strya Zaplněný taneční parket Připravený vyhrát... Losování hlavních cen Blansko na veletrzích cestovního ruchu Vedle úspěšné hlavní prezentace na veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2008, který se konal v Brně, se Město Blansko zúčastnilo i dalších dvou prestižních veletrhů Foto: Mgr. Jiří Kučera cestovního ruchu, a to veletrhu Slovakiatour v Bratislavě ( )a veletrhu Holiday World v Praze ( ). Obou veletrhů jsme se zúčastnili v rámci expozice Jihomoravského kraje, která sdružuje všech pět turistických oblastí. Na stánku Moravského krasu se vystřídaly pracovnice turistických informačních center z, Boskovic a z Ústřední informační služby Skalní Mlýn. Jeskyně Moravského krasu samozřejmě zůstávají největším lákadlem a hlavním tématem dotazů návštěvníků obou veletrhů. Letošní rok byl typický zejména velkým zájmem o nově otevřenou jeskyni Výpustek. Časté byly také dotazy na možnosti cykloturistiky a ubytování v regionu, z čehož vyplývá, že turisté při plánování domácí dovolené spoléhají zejména na vlastní zdroje a program dovolené si sestavují sami. S pozitivním ohlasem se setkal také společný materiál, Boskovic a Pivovaru Černá Hora Kalendář akcí 2008 a oproti minulým rokům jsme zaznamenali i zvýšený zájem ze strany škol a cestovních kanceláří, které plánují na letošní rok výlety či zájezdy do našeho regionu. Že jsou oba veletrhy významnými akcemi na poli cestovního ruchu dokazuje i jejich neustále se zvyšující návštěvnost. V Praze to bylo 40 tisíc návštěvníků, v Bratislavě dokonce 60 tisíc. Blansko se jich proto zúčastní i v příštích letech. Martina Hejčová, vedoucí informační kanceláře Taneční vystoupení ADS crew

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Kouzlo starých pečetí do 9. 3., Galerie města TOMÁŠ SMETANA KRESBA , Galerie Ve Věži KÚLAJ SA, VAJÍČKO, KÚLAJ... Velikonoční prodejní výstava. Lidové zvyky a obyčeje, kraslice, kynuté pečivo, modrotisk, velikonoční keramika, velikonoční vazba aneb jak ozdobit velikonoční stůl. Dagmar Wykrentová KERAMIKA prodejní výstava známé keramičky. Zahradní a interiérová plastika, mísy, vázy, svícny. Vernisáž výstav se uskuteční v neděli ve 14 hodin před Galerií Ve Věži. Uvede Irma Charvátová. Otevřeno středa, pátek, neděle od 13 do 17 hodin , knihovna APRÍLOVÉ KNÍŽKY aneb Humor v knižní vazbě Výstava prací Libora Michaláka, který se knižní vazbě věnuje přes 20 let. Svérázný humor svým knížkám dodal sám, inspirací mu byl život a způsob myšlení našeho velikána Járy da Cimrmana. VESELÉ OBRÁZKY Výstava aprílových knížek je doplněna veselými obrázky výtvarnice Miriam Štěpánové. Výstavu uvede v 18 h Mgr. Jiří Kučera, badatel v díle Kašpara Krásy Blanenského , Galerie města VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA s ukázkami tradičních řemesel Výstava se uskuteční ve společenské místnosti galerie. Otevřeno od 10 do 17 hodin každý den. Prodejní výstavu výrobků s ukázkou řemesel doprovodí výstava nejlepších prací dětí ze soutěže o nejlepší design velikonočního vajíčka, která bude ve vstupních prostorách galerie , Galerie města TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ MALBA V Galerii města bude Císařovský prezentovat své nové obrazy s figurální tematikou, které vyjadřují určité mezní, přesto potlačované projevy přirozených modelů chování soudobých lidí. Vedle obsahové (zobrazující) formy obrazů je na plátnech jako obvykle neméně důležitá vlastní práce s barvou. Jako doprovodný program je v průběhu výstavy plánována beseda s umělcem. Vernisáž výstavy se uskuteční v hodin. Součástí vernisáže bude vyhodnocení soutěže pro žáky základních škol O nejlepší design velikonočního vajíčka. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h, kino VÁCLAV Přestože je Václav označován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my v něm (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce i bratr František, který s Václavem celý život soupeří o lásku matky a otce. ČR / 97 minut / přístupný / česká verze / 65 Kč ve h, kino ONCE On je pouliční muzikant. Ona je talentovaná pianistka z Čech. Když se ti dva potkají, zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu. Jeho nově nabytá svoboda a její minulé závazky oba postaví před rozhodnutí, co jsou pro sebe schopní obětovat a jestli vůbec mají možnost zůstat spolu. Letos v lednu získal film diváckou cenu na festivalu v americkém Sundance. Irsko / 86 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč v h, kino PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI HRNEČKU VAŘ! Krtek malířem, Cvrček a housličky, Bolek a Lolek Cikánečka, Hrnečku vař, Jen počkej č. 4, Mikeš se učí mluvit. ČR / 60 minut / 30 Kč ve h, kino NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností. Nový film Filipa Renče. V hlavních rolích Jiří Langmajer, Filip Blažek, Lucia Siposová. ČR, Rumunsko / 92 minut / přístupný / česká verze / 80 Kč ve h v h, h, kino JÁ, LEGENDA Poslední člověk na zemi není sám, ze stínů jej pozorují zmutované oběti celosvětové pandemie. Will Smith v hlavní roli strhující sci-fi režiséra Francise Lawrence. USA / 110 minut / do 12 let nevhodný / 70 Kč ve h, kino FILMOVÝ KLUB OBRAZY STARÉHO SVĚTA PROJEKT 100 Portréty lidí, kteří dokáží i ve stavu civilizačního chaosu a nejistoty žít vnitřně svobodní. Jedno z největších děl slovenské kinematografie. Oceněno na festivalech doma i v zahraničí. Režie Dušan Hanák. Československo / 72 minut / přístupný / 60 Kč ve h, kino LOVCI POKLADŮ: Kniha Tajemství Druhé dobrodružství hledače pokladů Benjamina F. Gatese v podání Nicolase Cage. USA / 124 minut / přístupný / 75 Kč ve h v h, kino P. S. MILUJI TĚ Slova, pro něž stojí za to žít... Miluji tě. Jediný člověk, který jí může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo neznal Holly lépe než Gerry. Takže to, co nachystal ještě před smrtí, se zdá jako dobrý nápad. USA / 126 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč ve h, kino MICHAEL CLAYTON Pravda se dá přizpůsobit. Thriller od scenáristů filmu Ďáblův advokát. George Clooney v roli vyjednavače jedné z největších právních firem v New Yorku. USA / 119 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč v h, kino PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI KÁŤA A ŠKUBÁNEK Káťa a Škubánek, Příhody brouka Pytlíka, Jak si pejsek roztrhal kalhoty, Jonáš a velryba, Jak jedli vtipnou kaši, Krtek malířem. ČR / 63 minut / 30 Kč ve h, kino POKÁNÍ Spojila je láska, rozdělil je strach, zbyla jim naděje. Film režiséra Pýchy a předsudku, podle bestselleru Iana McEwanna. V hlavních rolích Keira Khnitley a Jamec McAvoy. USA / 122 minut / do 15 let nepřístupný / 60 Kč. Další akce v h, Katolický dům Pomáhat je v módě tak pomozte i vy! Od 13 do 14 hod. Charitativní burza výrobků žáků z Ráječka a dospělých z. Od 14 do 16 hod. Módní přehlídka zorganizovaná žákyněmi blanenských škol a dalších spolupracovníků. Podrobnosti na Burza i přehlídka jsou určeny na podporu nové české nemocnice v Ugandě (specializované na gynekologii a porodnictví) vystavěné Charitou Česká republika. (bližší info na ve h, Dělnický dům II. rockový ples Tentokrát se skupinou Turbo, Medium, Rosomák Olympic revival. Vstupné 300 Kč v h III. orientační pochod Se psem zimním lesem Start je v Blansku, v Rekreační oblasti Palava. Cíl je nad Horní Lhotou u chalupy Na Horničkách h přihlašování a následný start. Více na ve h, Wellness Hotel Panorama Velký dětský maškarní bál Pro děti jsou připraveny: organizovaný program v sále se Šášou a diskotékou Pavla Borka. Dětské soutěže v celém hotelu a stovky výher. Zdarma pro děti: občerstvení od sponzorů, šatna, doprava z a zpět. Pro blanenské děti zajišťuje zdarma odvoz pěkným autobusem pan Jiří Šustek TAM v h z nám. Republiky od hotelu Dukla, ZPĚT v h od hotelu Panorama. Vstup pro děti i rodiče tradičně jen v maskách! Pro děti jsou ideální sportovní přezůvky. Rodiče bez masek mohou čekat na děti v přízemí hotelu nebo na galerii hotelového sálu. Vstupné: děti i dospělí 25 Kč. Vybrané vstupné se použije na podporu turistiky dětí a mládeže , knihovna Čtenářská amnestie Odpuštění sankčních poplatků za včas nevrácené knihy a CD. V rámci března, měsíce knihy a internetu v 9.00 h, Klub Ratolest, Sladkovského 2b DĚTSKÁ HŘIŠTĚ jak to dělaj jinde Beseda z cyklu MLÝNEK pro dětská hřiště, lektor: Mgr. Martin Nawrath, Nadace Partnerství, o.p.s. Na konkrétních příkladech vám představíme několik obcí, kde bylo občanům uživatelům veřejných míst, od počátku plánovacího procesu umožněno účastnit se samotné tvorby projektu např. úprav parku, náměstí v centru obce a nebo třeba jen malého dětského hřiště. Budou to zkušenosti renomovaného lektora Nadace Partnerství Mgr. Martina Nawratha, schopného komunikátora a specialisty na utváření míst (reference na: od h, Dělnický dům Amundsen cup 2008 Juniorská barmanská soutěž v 8.00 h, knihovna NEBOJTE SE POČÍTAČE Vždy od 8 do 11 hod. Kurz základní počítačové gramotnosti pro seniory z Městského klubu důchodců v Blansku v h, klub důchodců K TANCI A POSLECHU HRAJE MELODIE v h, kino BLANSKO OČIMA UFONA (cyklus Krasohled, zaostřený na Moravský kras) Na satelitních snímcích amerického národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) Vám ukážeme, jak vypadá blanenská krajina při pohledu z vesmíru. Dozvíte se, proč je jednoduché Blansko najít, kde lze mapy volně sehnat a naučíme Vás v nich i trochu číst. Navštívíme i jiná místa proletíte se nad Mont Blankem, Elbrusem a Sněžkou, srovnáte si naši krajinu třebas s tou Slovenskou nebo Rakouskou a podíváme se i na zvláštnosti oceánského dna. Opakování lednové akce Je Macocha vidět z vesmíru?. Více Vám promítne: Mgr. Libor Kotouč v h, dřevěný kostelík SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2008 Boží moudrost dává nové porozumění. Při tomto setkání budete mít možnost se připojit k mnoha lidem ve více než 170 zemích světa, kteří každoročně Světový den modliteb (SDM) 1. pátek v březnu prožívají a slaví. Český výbor SDM rozhodl, aby výtěžek celé sbírky 2008 byl věnován z poloviny na české projekty pro Betlém evangelické diakonie v Kloboukách u Brna a pro metodistickou Bethsaidu na bezbariérové vozidlo a z druhé části chceme s pomocí organizace UNICEF podpořit nejvíce potřebné děti. Sbírka z blanenského setkání bude odeslána Českému výboru SDM pro výše uvedené účely ve h, Dělnický dům Ples Gymnázia Blansko v 9.00 h, Katolický dům Velká cena v maxiautodráze Blanenské skautské středisko Srdce na dlani zve všechny zájemce o svezení se na maxiautodráze s možností zazávodit si o nejlepšího jezdce z a okolí věk jezdců není rozhodující. Závody se uskuteční v Katolickém domě v sobotu 8. března od 9 do 17 hodin. Zájemci o soutěž si mohou s sebou vzít kromě fanoušků i svá vlastní vozidla, každopádně však 20 Kč na vstupné. Z důvodu kapacity sálu bude počet účastníků omezen. Na programu kromě velké autodráhy bude i spousta her. Bližší informace podá Ivo Fajman, mobil: , ve h, Dělnický dům Oslava Mezinárodního dne žen Je připraven kulturní program: hudba Classic, vystoupení žáků SZUŠ manželů Jeřábkových. Bohatá tombola. Prezentace prodej kosmetiky a léčivých čajů. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou OV, MěV KSČM a Levicový klub žen ve h, h, kino Michal je kvítko Nové dětské představení Michala Nesvadby. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, tel , knihovna PŘEHLÍDKA MALÝCH RECITÁTORŮ Akce pro žáky z tříd ZŠ v Blansku v 8.00 h, knihovna NEBOJTE SE POČÍTAČE Vždy od 8 do 11 hod. Kurz základní počítačové gramotnosti pro seniory z Městského klubu důchodců v Blansku v h, Katolický dům Apoštol Pavel O Pavlově převratném misijním úspěchu v Antiochii hovoří v rámci cyklu Bible a kultura O. Michael Mareš v h, kino HIDE PARK je PROSTOR pro LIDI (cyklus MLÝNEK pro občanské aktivity) Náš domov to přeci není jen obývací pokoj, kuchyň či zahrada! Žijeme v údolí protékaném řekou Svitavou, město je plné uliček, občas stromy v parku, každý má své oblíbené zákoutí máme tu i místa ve středu zájmu developerů a investorů. Na několika příkladech vám představíme projekty z jiných obcí a měst, kde bylo občanům od počátku plánovacího procesu umožněno účastnit se samotné tvorby projektu např. úprav parku, náměstí v centru obce a nebo třeba jen malého dětského hřiště... Poslechněte si zkušenosti specialisty na utváření míst Martina Nawratha z Nadace Partnerství v h Zájezd Filharmonie Brno Upozorňujeme abonenty MALÉHO SYM- FONICKÉHO CYKLU FILHARMONIE BRNO, že 3. koncert proběhne ve čtvrtek Odjezd autobusu v hod. z náměstí Republiky v Blansku v h, klub důchodců K TANCI A POSLECHU HRAJE ORCHESTR SOUBORU LIPKA ve h, Dělnický dům Ples Nemocnice Blansko v 7.30 h Květná sobota Brno V Brně je setkání mládeže z jižní Moravy s brněnským biskupem. Na programu přednášky, diskuze, workshopy. Společný odjezd vlakem ze zastávky Blansko-město v 7.29 hod. Organizuje farnost sv. Martina (www.katol-farnost.bk.cz) v 7.00 h, 8.45 h, kostel sv. Martina Květná neděle Bohoslužba se zpěvem pašijí (evangelium o utrpení Ježíše). Průvod s jarními větvičkami v 9.00 h, dřevěný kostelík Květná neděle Požehnání rozdávání ratolestí a slib katechumenů. Zpěv spirituálů. Sport v 8.00 h, tělocvična obchodní akademie Basketbal: ČKD Vel. Meziříčí h, ml. dorky v 8.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Havraní halový turnaj v lakrosu muži v 8.30 h Sobota plná pohybu Program: AE mix, Zuzka Kleinová, hala ASK AquaAE, Hana Kabrnová, kryté lázně Spinning, hala ASK Spinning, hala ASK Sauna, whirpool, kryté lázně Masáže, kryté lázně Beseda na téma, kryté lázně Vlasová analýza, harmonizace činnosti organizmu ve zdraví a nemoci. Účastnický poplatek: AE 70 Kč / 50 Kč pojištěnci VZP AquaAE 40 Kč / 30 Kč pojištěnci VZP Spinning 60 Kč / 50 Kč pojištěnci VZP Sauna 50 Kč / 35 Kč pojištěnci VZP Permanentka (AE, AquaAE, Spinning) 140/100 Kč pojištěnci VZP Akce se koná ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou VZP v h, kuželna TJ ČKD, Turnaj tělesně postižených sportovců v kuželkách v h, h, ASK Blansko Basketbal: BBK IVES ASK Blansko Jiskra Kyjov minikošíková chlapci v h, h, ASK Blansko Basketbal: BBK IVES ASK Blansko Sokol Střelice minikošíková chlapci v 8.00 h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: Mistrovství kraje muži v 9.00 h, klubovna TJ ČKD Blansko, Šachy: ČKD B Adamov C ZS v h, tělocvična obchodní akademie Volejbal: ČKD Kuřim h, KP kadetky v 8.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal II. liga muži v 9.00 h, tělocvična obchodní akademie Volejbal: ČKD Junior Brno h, KP ženy v 9.00 h, h, ASK Blansko Basketbal: BBK IVES ASK Blansko Basketsport Boskovice minikošíková chlapci v 9.00 h, h, h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis 9.00 h ČKD A ČSAD Hodonín D, divize ženy h ČKD A Mikulčice A, divize ženy h ČKD A ČSAD Hodonín C, divize muži v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky h ČKD Rosice, III. KL muži h ČKD Otrokovice, II. KL ženy

7 v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Basketbal: ČKD Tišnov h, MINI v 9.00 h, klubovna TJ ČKD Blansko, Šachy: ČKD A - ŠK Jevíčko OP v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD Vyškov II. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD A Agrotec Hustopeče C divize muži v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD C Žabovřesky A JMK přebor v 9.00 h, h, ASK Blansko Basketbal: BBK IVES ASK Blansko Slavia Kroměříž minikošíková chlapci v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky h ČKD Val. Meziříčí, II. KL muži h ČKD Zábřeh A, I. KL ženy v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD B Oltec Brno A KSI v 9.00 h, klubovna TJ ČKD Blansko, Šachy: ČKD B Lipovec E ZS v h, sportovní hala TJ ČKD, Volejbal: ČKD Husovice h, KP kadetky pozvání odjinud Jedovnice ve h, kulturní dům SYNTRY Taneční zábava. Občerstvení včetně točeného piva zajištěno v h, restaurace Olšovec Ať žije Josef!! taneční večer Hraje George Music Jiří Rychnovský. Začátek v hod., vstup volný. Přijďte si zatancovat nebo si poslechnou hudbu z let. Rezervace jsou možné na tel Klepačov ve h, Dělnický dům Hasičský ples Tradiční hasičský ples. Hraje Veselá dvojka. Rájec-Jestřebí , zámek KAMÉLIE, KRÁLOVNA ZIMNÍCH KVĚTIN Zámek bude slavnostně vyzdoben květy kamélií a bude v tyto dny otevřen pro veřejnost od 9 do hodin. Otevřeny budou plesová sezona ve h, Dělnický dům Ples APOS ve h, Dělnický dům II. rockový ples Tentokrát se skupinou Turbo, Medium, Rosomák Olympic revival ve h, Dělnický dům na Klepačově Hasičský ples Tradiční hasičský ples. také zámecké skleníky s kvetoucími kaméliemi s možností zakoupení rostlin. Po celý víkend bude ve skleníku přítomen i pan Dvořák, který zájemcům poradí a odpoví na jejich dotazy. Skleníky budou otevřeny 9 17 hodin , výstavní síň knihovny Výstava fotografií Ing. Romana Máchy z Jestřebí , areál chovatelů Tradiční prodejní výstava králíků Pro účastníky bude připraveno občerstvení a tombola. Možnost nákupu chovných zvířat. Výstava bude otevřena: SO h, NE h v h, obřadní síň SETKÁNÍ KLASIKY A JAZZU Stephan Katte lesní roh a alpský roh, Steffem Heinze klavír. Program: J. Kofroň, P. Hindemith, S. Heinze, improvizace v 17 h, zasedací místnost MěÚ CYKLUS PŘEDNÁŠEK O ASTRONO- MII Kosmonautika nejen Země na dlani aneb První krůčky do neznáma. Přednáší Ing. Pavel Kopecký, Ph. D. Hraje Veselá dvojka ve h, Dělnický dům Ples Gymnázia Blansko ve h, Dělnický dům Ples Nemocnice Blansko ve h, Dělnický dům Sněženkový countrybál řádková inzerce PODNIKATELSKÁ Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů! Tel Až Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze svého auta, domu či plotu reklamní plochu! Tel ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Maminka na MD nabízí hlídání 2 3 dětí u ní doma. Cena za hlídání je Kč/ hodinu. V případě zájmu volejte na NEMOVITOSTI Hledám pronájem nebo koupím garáž na Severu. Tel Hledám pronájem garáže Zborovce, Sever nabídněte. Tel SOUKROMÁ Prosím paní, která byla v pondělí v cca hod. přítomna mému úrazu na kluzkém chodníku před prodejnou D-Holz, s.r.o., ulice Komenského Staré Blansko, případně další svědky, aby mne kontaktovala na tel nebo Děkuji. Prodám Nokia 3500 nová, záruka,2mpx foto, MP3, sluchátka, slot na kartu, s fólií ještě, Kč; Fiat Cinquecento r. 96, naj, 96 tis. km, pěkný, 35 tis. Kč. Tel Ford Escort 1.4 CLX, r. 1992, benzin, barva bílá, po celkové opravě - perfektní stav, STK 08/09, nové zimní pneu, cena Kč, sleva možná - dohoda jistá, tel Prodám FELICII Lxi, r. v. 1997, 103 tis. km, TK 09/2009, červená metalíza, garážovaná, kvalitní výbava (zámek zpátečky, střešní okno, autorádio s CD...). Tel Prodám klavír zn. Hofmann - Czerny, barva černá, zachovalý. Cena: Kč. Tel INZERCE VE ZPRAVODAJI POZVÁNKA NA AMUNDSEN CUP Ve středu 5. března se v Blansku v Dělnickém domě od do h bude konat již 5. ročník krajské juniorské barmanské soutěže Amundsen Cup. Tuto akci pořádá Střední škola gastronomická, s. r. o. Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města. Již popáté budete mít možnost zhlédnout barmanské umění juniorů, kteří stále přichází s novými nápaditými recepty připravovaných nápojů. Soutěžit se bude nejen o 1. místo v tomto oboru, ale i o nejsympatičtější barmanku/barmana, o nejlepší název nápoje či nejoriginálnější ozdobu. Vstup pro diváky je zdarma. Srdečně vás zveme, přijďte podpořit naše soutěžící! red OTEVÍRÁME VENKOVNÍ ZAHRADU NAŠEHO ZAHRADNÍHO CENTRA ŠIROKÝ VÝBĚR ROSTLIN - LETNIČEK, TRVALEK,... ŠIROKÝ VÝBĚR ZAHRADNÍ TECHNIKY NEJEN PRO JARNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ BRNO, Strážní 7 vchod z ul. Heršpická, tel.: Otevírací doba: Po - Pá hod., So - Ne hod. KUPÓN NA PYTEL MULČOVACÍ KŮRY ZDARMA (platnost kupónu do včetně; 1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den) Zpravodaj indd :38:38

8 8 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Třicet let je v případě hudebního tělesa úctyhodný věk. Letos se ho dožil Komorní orchestr města (KOMB). KOMB byl založen v únoru 1978 z popudu amatérských hudebníků MUDr. Jaroslava Kratochvíla, PhMr. Jaroslava Sopoucha, ředitele LŠU Blansko Vlastimila Hemzala a pracovníka tehdejšího Kulturního a rekreačního zařízení města Oldřicha Beneše. První vystoupení absolvoval ještě téhož roku v květnu, tenkrát ještě bez dirigenta. Za dobu třiceti let spolupracovala s Komorním orchestrem města více jak stovka lidí. Byli to nejen umělci, ale také lékaři, učitelé, inženýři, studenti, dělníci, prostě lidé mnoha profesí, kterým hudba přináší radost a uspokojení. Za dirigentským pultem se vystřídalo šest osobností. V současné době vede orchestr mladý slovenský dirigent Gabriel Rovňák. Během slavnostního koncertu v Dělnickém domě se diváci dočkali nejen kvalitní hudby za účasti sólistů, studentů JAMU, a Bratislavského chlapeckého sboru, ale součástí programu bylo i poděkování všem, kteří se na chodu orchestru nějakým způsobem v průběhu mnoha let podíleli. Novinkou bylo odhalení nového loga komorního orchestru vytvořeného panem Jiřím Poláškem. Stanislav Mrázek Zahájení turistické sezony 2008 a pokus o nový rekord se kvapem blíží! Památce moravského Švýcara V prvních únorových dnech zesnul ve věku 93 let výjimečný člověk a znamenitý technik pan Josef Musil. Ve švýcarském exilu žil téměř 40 roků. Byl vyhledávaným odborníkem na automatické obrábění kovů, zejména při výrobě miniaturních součástí. Uvedenou profesi provozoval velmi úspěšně i v tradičním hodinářském průmyslu ve Švýcarsku. Náročné životní situace zdolával vždy s příkladným optimizmem. I v seniorských letech zůstával obdivuhodně aktivní, a to nejen ve svém novém domově, ale také při návštěvách rodného kraje. V zahraničí byl členem krajanských spolků, skautská a sokolská exilová organizace mu udělily prestižní ocenění. Zůstával dobrým reprezentantem naší vlasti. Některé české průmyslové podniky podporoval značnými finančními částkami i zásilkami speciálních dílců pro rozvoj elektroniky. Do zajížděl automobilem za vzpomínkami ze svých mladších let. V regionu zanechal výraznou stopu tvořivého technika, byl také pamětníkem místní historie. S oblibou sledoval kulturní programy v Městském klubu důchodců, kde měl rovněž řadu přátel. Rád projížděl okolí Moravského krasu a potvrdil, že staří badatelé právem již koncem 19. stol. výstižně nazývali jeho malebnou krajinu Moravským Švýcarskem. Po uveřejnění tohoto malého symbolického nekrologu si jeho přátelé a známí jistě uchovají na obdivuhodného pana Josefa Musila trvalou vzpomínku. S projevem hluboké úcty k zesnulému M. Starycha Pozvání do galerie TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ Jen co skončilo hektické období veletrhů cestovního ruchu, blíží se samotný ostrý start hlavní turistické sezony. A tak se svého slavnostního zahájení sezony brzy dočkáme i u nás v destinaci Moravský kras a okolí. Po loňských pozitivních ohlasech to bude opět společné zahájení sezony organizované především třemi signatáři dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, tedy městy Blansko, Boskovice a Pivovarem Černá Hora. I v letošním roce se turisté a milovníci dobré zábavy mohou sejít v areálu černohorského pivovaru, a to v neděli 6. dubna 2008 na slavnostně-recesistické akci organizované ve spolupráci s Jihomoravskou oblastí KČT. Jak se stalo dobrým zvykem, zahájení budou předcházet turistické pochody se startem v Blansku, Boskovicích a tentokrát nově i v Tišnově, které zavedou kroky a kola účastníků do Kašpar Krása Blanenský už před sto lety zorganizoval první setkání lidí, kteří mají pod čepicí. Na snímku z r předvádí tři účastníci, co v čepici ukrývají. Pán s prázdným kloboukem byl bohužel později diskvalifikován... Černé Hory, aby se zde ve 14 hodin mohli na nádvoří pivovaru zúčastnit oficiálního slavnostního zahájení sezony a doprovodného kulturního programu, v němž nebude nouze o dobré jídlo, pití, muziku a v jehož rámci budou moci vyhrát i některou z řady připravených cen. A co by to bylo za zahájení turistické sezony na Blanensku a Boskovicku bez pokusu o nový zápis do české knihy rekordů! Tentokrát nám půjde o vytvoření zbrusu nového rekordu v kategorii: Nejvíce lidí na jednom místě, kteří mají pod čepicí. Inspirovali nás k tomu samozřejmě velikáni naší minulosti, především Kašpar Krása Blanenský, ale i Jindřich Wankel, Karel Absolon nebo Petr Bezruč, protože ti všichni měli řadu skvělých nápadů, anóbrž, jak se říká, měli pod čepicí. My ale věříme, že i dnešní lidé žijící v našem regionu pod čepicí opravdu mají a chceme tento nezvratný fakt jen jaksi oficiálně potvrdit. Cílem tedy je, aby se v určený čas v pivovaru sešlo a bylo zaevidováno co nejvíc lidí, kteří se dostaví v libovolné čepici, pod níž budou mít, kromě svého, tu více tu méně hustého vlasového porostu, uložen i libovolný předmět a s čepicí a předmětem na hlavě vytrvají minimálně do konce sčítání a vyhlášení výsledků. Nejoriginálnější a hlavně největší předměty budou samozřejmě odměněny, stejně jako nejzajímavější čepice. Dobrým nápadům se přitom meze nekladou, neboť o ně tu jde především. Sčítání bude zahájeno ve 12 hodin, kdy do areálu pivovaru dorazí první turisté. Definitivní výsledky by měli rozhodčí Agentury Dobrý den vyhlásit po 14. hodině. Takže si vy všichni, kteří máte pod čepicí, udělejte v kalendáři u neděle 6. dubna 2008 velký červený vykřičník. Tento den bude patřit v Černé Hoře především vám! Další informace k celé akci budou již brzy k dispozici na internetových stránkách měst Blansko, Boskovice a Pivovaru Černá Hora a také v Blanenské informační kanceláři Blanka. Podrobnosti k programu a k rekordnímu pokusu přinese příští Zpravodaj města. Mgr. Jiří Kučera Vlevo Demokracie, vpravo Monarchie, 1988, akrylová tempera na plátně150 x 135 cm V Galerii města bude Císařovský prezentovat své nové obrazy s figurální tematikou, které vyjadřují určité mezní, přesto potlačované projevy přirozených modelů chování soudobých lidí. Vedle obsahové (zobrazující) formy obrazů je na plátnech jako obvykle neméně důležitá vlastní práce s barvou. Jako doprovodný program je v průběhu výstavy plánována beseda s umělcem. Malíř Tomáš Císařovský má za sebou téměř dvacet let pozoruhodné malířské práce. Její výjimečnost v kontextu českého, ale i evropského umění, může doložit seznam výstav, mezi nimiž nechybí samostatné expozice v nejprestižnějších pražských výstavních prostorách v Galerii Rudolfinum a také (z deníku dědy legionáře) v Národní galerii ve Veletržním paláci. Tomáš Císařovský si své postavení zasloužil bez ohledu na proměnlivost kontextu i zájmu publika tvrdošíjnou a koncepční prací v rozměru tradičního malovaného obrazu. Císařovský se navíc soustředí na komunikativní a vizuálně vděčná témata, která však vždy mají přesný, někdy i kontroverzní, sociální či historický obsah a dopad. Dominuje figurální a portrétní malba, doplněná v posledních letech o krajinné motivy. (Dostál, M.: Výstava Tomáše Císařovského v Galerii města se uskuteční od do Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 15. března v 17 hodin. PH Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 Výsledky komunálních voleb 2006 v obci Ráječko Celkovýpočet voličů Voleb se zúčastnilo 1007 občanů 540 občanů Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 Počet neplatných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 14.12.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny MUDr. Alice Dudová, Zdeněk Gürtler, Ivo Kičmer, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise:

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více